Σιδηροδρομική Διαλειτουργικότητα. Αθήνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σιδηροδρομική Διαλειτουργικότητα. Αθήνα 11-04-2014"

Transcript

1 Σιδηροδρομική Διαλειτουργικότητα Αθήνα

2 ΟΣΕ Γεώργιος Βέτσης Προϊστάμενος τμήματος Διαλειτουργικότητας ΟΣΕ/ΔΙΣΣΥ

3 Σύντομο Ιστορικό (1/2) Με σκοπό την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στη νέα απελευθερωμένη αγορά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθόρισε και συνεχίζει να καθορίζει συγκεκριμένους κανόνες και αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του σιδηροδρόμου. 3

4 Σύντομο Ιστορικό (2/2) 1ο Σιδηροδρομικό πακέτο. Πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή,τέλη χρήσης υποδομής. 2ο Σιδηροδρομικό πακέτο. Απελευθέρωση της αγοράς των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών από Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τους Σιδηροδρόμους.Θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας. 3ο Σιδηροδρομικό πακέτο. Άνοιγμα της αγοράς των διεθνών επιβατικών μεταφορών από Δικαιώματα και υποχρεώσεις των σιδηροδρομικών επιβατών. Πιστοποίηση των μηχανοδηγών. 4ο Σιδηροδρομικό πακέτο (νέο). Τροποποίηση Οδηγιών Διαλειτουργικότητας, Ασφάλειας, Κανονισμού ERA. 4

5 ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 91/440 για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων (τροποποιήθηκε με 2001/12). Λογιστικός διαχωρισμός Υποδομής Εκμετάλλευσης ΠΔ 41/ /18 σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις (τροποποιήθηκε με 2001/13) 95/19 για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής και τη χρέωση τελών υποδομής (τροποποιήθηκε) 2001/12 τροποποίηση της 91/440για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων 2001/13 τροποποίηση της 95/18 για άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 2001/14 Για την κατανομή χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας. (τροποποιήθηκε) 1 ο Σιδηροδρομικό πακέτο 5

6 Λευκή Βίβλος για την ανασυγκρότηση των Σιδηροδρόμων. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1692/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥ- ΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 1996 περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου µμεταφορών. Έχει τροποποιηθεί με τις 884/2004 και 661/2012 Αποφάσεις και με τον 1315/2013 Κανονισμό. Παραθέτουμε την σελίδα με τον χάρτη σιδηροδρομικού δικτύου ΟΣΕ από την οποία προκύπτει, ότι το 93% του ελληνικού δικτύου είναι ενταγμένο στα ΔΔΜ. 6

7 7

8 Ένας βασικός άξονας αυτών των πολιτικών είναι και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας (interoperability), με κύριο σκοπό να διασφαλιστεί η ανάπτυξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου και συνεπώς μιας ολοκληρωμένης σιδηροδρομικής γεωγραφικής περιοχής όπου θα έχει απαλείφει κάθε τεχνικό εμπόδιο στις σιδηροδρομικές υποδομές μεταξύ των Κρατών Μελών. 8

9 ορισμός «διαλειτουργικότητας»: Άρθρο 2 της οδηγίας 2008/57. «η ικανότητα του σιδηροδρομικού συστήματος να επιτρέπει την ασφαλή και συνεχή κυκλοφορία αμαξοστοιχιών με την επίτευξη των απαιτούμενων επιδόσεων στις συγκεκριμένες γραμμές. Η ικανότητα αυτή εξαρτάται από το σύνολο των κανονιστικών, τεχνικών και επιχειρησιακών προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις.» 9

10 Για την διασφάλιση και την συνεχή ενίσχυση της σιδηροδρομικής διαλειτουργικότητας η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ήδη από το 1996, έχει θεσπίσει ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που ενθαρρύνει την τεχνική εναρμόνιση και τυποποίηση των Ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων και υποστηρίζει μια κοινή μεθοδολογία ελέγχου και πιστοποίησης. 10

11 Η εφαρμογή της διαλειτουργικότητας ξεκίνησε αρχικά για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο (Trans- European Network - ΤΕΝ) υψηλών ταχυτήτων (High Speed - HS) και έχει σήμερα επεκταθεί περιλαμβάνοντας και το Συμβατικό Δίκτυο (Conventional Rail) τόσο για τις εμπορευματικές όσο και για τις επιβατικές μεταφορές. 11

12 ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣ Η 96/48 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού ΠΔ 345/2001 σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας (τροποποιήθηκε). 2001/16 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού ΠΔ 139/2005 διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (τροποποιήθηκε) 2004/50 Τροποποιεί τις 96/48 και 2001/16 για τη ΠΔ 159/2007 διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος 2008/57 Νέα Οδηγία Διαλειτουργικότητας (τροποποιείται με 2009/131 και 2011/18) ΠΔ 104/ /131 Α τροποποίηση οδηγίας 2008/57, τροποποίηση παραρτήματος VII (παράμετροι για θέση σε λειτουργία οχημάτων) 2011/18/ Β τροποποίηση οδηγίας 2008/57, τροποποίηση παραρτημάτων ΙΙ, V, VI (υποσυστήματα, δήλωση επαλήθευσης) 2013/9 Γ τροποποίηση οδηγίας 2008/57, τροποποίηση παραρτήματος ΙΙΙ, (υποσυστήματα, δήλωση επαλήθευσης) 12

13 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΕ. (συνέχεια από σελίδα 12) ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 2004/49 Για την ασφάλεια των κοινοτικών ΠΔ 160/2007 σιδηροδρόμων. Τροποποιεί την 95/18 και 2001/14. Τροποποιείται με 2008/110 και 2009/ /2004 Κανονισμός Ίδρυσης ERA (European Railway Agency). 2007/59 Για πιστοποίηση μηχανοδηγών Ν 3911/

14 Οδηγία Διαλειτουργικότητας 2008/57/ΕΚ Το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο της Διαλειτουργικότητας καθορίζεται με την Οδηγία 2008/57/ΕΚ (Interoperability Directive ID). Η Οδηγία Διαλειτουργικότητας ενσωματώνει σε ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο τις μέχρι τότε ανεξάρτητες Οδηγίες 96/48/ΕΚ για τον ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας (High Speed HS) και 2001/16/ΕΚ για τον ευρωπαϊκό συμβατικό σιδηρόδρομο (Conventional Rail CR), οι οποίες είχαν εντωμεταξύ τροποποιηθεί από τις 2004/50/ΕΚ 14 και 2007/32/ΕΚ.

15 Η Οδηγία Διαλειτουργικότητας έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος, κατά τρόπο συμβατό προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την Ασφάλεια σιδηροδρόμων. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την αναβάθμιση, την ανακαίνιση, την επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση των στοιχείων του συστήματος αυτού, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα και τους όρους υγείας και ασφαλείας του προσωπικού που συμμετέχει στην επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος 15

16 Τα βασικά στοιχεία αναφερόμενα στην Οδηγία Διαλειτουργικότητας εξής: Οι βασικές απαιτήσεις (Essential Requirements) οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας και είναι: Ασφάλεια (Safety) Αξιοπιστία και Διαθεσιμότητα (Reliability & Availability) Υγεία (Health) Περιβαλλοντική Προστασία (Environmental Protection) και Τεχνολογική Συμβατότητα (Technical Compatibility) Προσβασιμότητα (Accessibility) 16

17 Yποσυστήματα (1/3) Υποσυστήματα νοείται το αποτέλεσμα της υποδιαίρεσης του σιδηροδρομικού συστήματος, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ (της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα). Τα υποσυστήματα, για τα οποία καθορίζονται οι θεμελιώδεις απαιτήσεις, μπορούν να είναι είτε δομικά είτε λειτουργικά. Το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας Διαλειτουργικότητας καθορίζει αυτή την βασική κατηγοριοποίηση των υποσυστημάτων σε πέντε δομικά υποσυστήματα: 17

18 Υποσυστήματα (2/3) Υποδομή (Infrastructure INF), Ενέργεια (Energy ENE), Έλεγχο-χειρισμού και σηματοδότησης γραμμής (trackside Command Control and Signalling CCS), Έλεγχο-χειρισμού και σηματοδότησης οχήματος (on board Command Control and Signalling CCS) και Τροχαίο Υλικό (Rolling Stock RST) τα πρώτα τρία υποσυστήματα καλούνται συχνά και network-related subsystems, ενώ τα δύο τελευταία vehicle-related subsystems 18

19 Υποσυστήματα (3/3) και σε λειτουργικά υποσυστήματα: Λειτουργία και Διαχείριση κυκλοφορίας (Operation and traffic management OPE), Τηλεματικές εφαρμογές για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων (telematic applications for passenger and freight services TAP & TAF) 19

20 Στοιχεία διαλειτουργικότητας Στοιχεία διαλειτουργικότητας είναι κάθε απλό συστατικό στοιχείο, ομάδα συστατικών στοιχείων, υποσύνολο ή πλήρες σύνολο υλικών ενσωματωμένων ή προοριζόμενων να ενσωματωθούν σε υποσύστημα, από το οποίο εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα η διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος. Αναφέρονται στην εκάστοτε ΤΠΔ. Π.Χ για την ΤΠΔ Υποδομής είναι η σιδηροτροχιά, οι σύνδεσμοι σιδηροτροχιάς και οι στρωτήρες τροχιάς. Η Διαδικασία για τη δήλωση πιστότητας ή καταλληλότητας χρήσης «CE» στοιχείων διαλειτουργικότητας αναφέρεται στο άρθρο 13 της Οδηγίας. 20

21 Κοινοποιημένοι οργανισμοί (NoBo) (1/2) Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης του άρθρου 13 και της διαδικασίας επαλήθευσης του άρθρου 18, αναφέροντας τον τομέα αρμοδιότητας του καθενός και τον αριθμό ταυτοποίησης τον οποίο προηγουμένως έχει λάβει από την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατάλογο των εν λόγω οργανισμών με τον αριθμό ταυτοποίησής τους και τους τομείς αρμοδιότητάς τους και εξασφαλίζει την προσαρμογή του καταλόγου στα πρόσφατα δεδομένα. 21

22 Κοινοποιημένοι οργανισμοί (NoBo) (2/2) Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα κριτήρια του παραρτήματος VIIΙ για την αξιολόγηση των προς διακοίνωση οργανισμών. Οι οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στα προαναφερθέντα κριτήρια. 22

23 Ορισμένοι Οργανισμοί (DeBO) τα κράτη μέλη ορίζουν και τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι να εφαρμόζουν, και στην περίπτωση των τεχνικών κανόνων, τη διαδικασία επαλήθευσης κατά το άρθρο 18. Οι οργανισμοί αυτοί ονομάζονται ορισμένοι 23

24 Παρεκκλίσεις (1/3) Όταν δεν υπάρχουν σχετικές ειδικές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν μία ή περισσότερες ΤΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: για έργο νέου που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης για έργο ανακαίνισης ή αναβάθμισης υφισταμένου υποσυστήματος, όταν το περιτύπωμα, το εύρος τροχιάς ή η απόσταση μεταξύ των αξόνων των τροχιών, ή η τάση της ηλεκτρικής τροφοδότησης που προβλέπονται στις εν λόγω ΤΠΔ είναι ασύμβατα με εκείνα του υφισταμένου υποσυστήματος 24

25 Παρεκκλίσεις (2/3) για έργο όταν το σιδηροδρομικό του δίκτυο είναι περίκλειστο ή αποκομμένο λόγω ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών από το σιδηροδρομικό δίκτυο της υπόλοιπης Κοινότητας για κάθε έργο ανακαίνισης, επέκτασης ή αναβάθμισης υφισταμένου υποσυστήματος, όταν η εφαρμογή των εν λόγω ΤΠΔ διακυβεύει την οικονομική βιωσιμότητα του έργου ή/και τη συνοχή του σιδηροδρομικού συστήματος του κράτους μέλους όταν, μετά από ατύχημα ή φυσική καταστροφή, οι προϋποθέσεις ταχείας αποκατάστασης του δικτύου δεν επιτρέπουν τεχνικώς ή οικονομικώς τη μερική ή ολική εφαρμογή των αντίστοιχων ΤΠΔ 25

26 Παρεκκλίσεις (/3)3 για οχήματα προερχόμενα από τρίτη χώρα ή με προορισμό τρίτη χώρα όπου το εύρος τροχιάς είναι διαφορετικό από εκείνο του κύριου σιδηροδρομικού δικτύου εντός της Κοινότητας. Σε κάθε περίπτωση, το οικείο κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή φάκελο με τον οποίο κατατίθενται τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IX της Οδηγίας. 26

27 Οδηγία 2004/49 για την ασφάλεια σιδηροδρόμων (σύντομη αναφορά στα βασικά σημεία με την οποία πρέπει να είναι συμβατή η Οδηγία Διαλειτουργικότητας ). Καταρτίζει κοινούς στόχους ασφαλείας και κοινή μεθοδολογία ασφαλείας. Απαιτεί τη συγκρότηση σε κάθε κράτος μέλος αρχής ασφάλειας και φορέα διερεύνησης ατυχημάτων. Απαιτεί πιστοποιητικά ασφάλειας για σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και έγκριση ασφάλειας για τον διαχειριστή υποδομής τα οποία τα χορηγεί η Αρχή ασφάλειας 27

28 Τέλος πρώτης ενότητας Ερωτήσεις? 28

29 Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) (1/3) Κάθε υποσύστημα αποτελεί αντικείμενο μιας ΤΠΔ. Εφόσον απαιτείται, ένα υποσύστημα είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο περισσότερων ΤΠΔ ενώ μια ΤΠΔ είναι δυνατόν να καλύπτει περισσότερα του ενός υποσυστήματα. Η απόφαση για την κατάρτιση ή την αναθεώρηση ΤΠΔ καθώς και η επιλογή του τεχνικού και γεωγραφικού της πεδίου εφαρμογής απαιτούν εντολή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1. ΟΙ πρώτες ΤΠΔ οι οποίες καθορίζονται υπό την μορφή ευρωπαϊκών νομοθετικών κειμένων 29 εκδόθηκαν το 2002.

30 ΤΠΔ (2/3) Μία ΤΠΔ είναι στην ουσία ένα κοινό και εναρμονισμένο τεχνικό πρότυπο, η εφαρμογή των απαιτήσεων του οποίου είναι αναγκαία προϋπόθεση για να ικανοποιηθούν οι θεμελιώδεις (βασικές) απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας. Μία ΤΠΔ θεσπίζεται υπό μορφή ανεξάρτητου ευρωπαϊκού νομοθετικού κειμένου ως Απόφαση της Επιτροπής ή Κανονισμός και έχει ισχύ σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΚ. Σε μία ΤΠΔ καθορίζονται «οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ικανοποιηθεί η απαίτηση της διαλειτουργικότητας» και πρέπει να θεωρούνται ως το «βέλτιστο επίπεδο της τεχνικής εναρμόνισης». 30

31 ΤΠΔ (3/3) Σήμερα, οι ΤΠΔ αναπτύσσονται από το European Railway Agency (ERA) κατόπιν δεσμευτικών εντολών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) και της Επιτροπής RISC (Railway Interoperability and Safety Committee). Οι ΤΠΔ διευκολύνουν τη μετάβαση από το παλαιό σιδηροδρομικό σύστημα, το οποίο ρυθμιζόταν κυρίως με βάση εθνικούς κανονισμούς σε ένα νέο κοινό Ευρωπαϊκό Σιδηρόδρομο το οποίο ρυθμίζεται κυρίως από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 31

32 Δομή των ΤΠΔ Ακολουθούμε παρόμοια δομή για όλες τις ΤΠΔ η οποία είναι: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ «ΕΚ» ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΠΔ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 32

33 Ανοιχτά Σημεία των ΤΠΔ (1/3) Το Άρθρο 5(6) της Οδηγίας Διαλειτουργικότητας αναφέρει ότι «αν ορισμένες τεχνικές πτυχές οι οποίες αφορούν στις βασικές απαιτήσεις δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν ρητώς από μία ΤΠΔ, αυτές πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια σε παράρτημα ως ανοικτά σημεία». Η ιδέα είναι ότι ορισμένες πτυχές αν και θεωρούνται απαραίτητες για την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων, λόγω της πολυπλοκότητάς τους, ή της έλλειψης χρόνου δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να καθοριστούν οι ενδεδειγμένες προδιαγραφές για το σύστημα στόχο. Για τα ανοιχτά σημεία εφαρμόζονται οι κοινοποιημένοι εθνικοί κανόνες. τω μεταξύ, για αυτό το ανοικτό σημείο 33 εφαρμόζονται οι κοινοποιημένοι εθνικοί κανόνες.

34 Ανοιχτά Σημεία (2/3) Οι εν λόγω εθνικοί κανόνες για τα ανοικτά σημεία και οι φορείς που ορίζονται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες αυτούς, πρέπει να κοινοποιούνται από τα Κράτη Μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την έγκριση της ΤΠΔ που περιέχει αυτά τα ανοικτά σημεία. Συνεπώς, αν και οι ΤΠΔ επεκτείνονται συνεχώς, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο ώστε να καλύπτουν το σύνολο των δυνητικών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του σιδηροδρόμου και των ειδικών συνθηκών και απαιτήσεων στα διάφορα Κράτη Μέλη, παραμένουν ακόμα κενά που δεν μπορούν να καλυφθούν με ενιαίο τρόπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζονται εναλλακτικές προσεγγίσεις με ευθύνη των Κρατών Μελών και με εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων, πρακτικών και τεχνολογιών. 34

35 Ανοιχτά Σημεία (3/3) Τα Ανοιχτά Σημεία είναι τεχνικές πλευρές που αφορούν μεν βασικές (θεμελιώδεις) απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, αλλά που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ΤΠΔ με βάση την υφιστάμενη τεχνογνωσία. 35

36 Το Επιδιωκόμενο Σύστημα και οι Ειδικές Περιπτώσεις (1/2) Ο στόχος της ΤΠΔ είναι να συμβάλει στην επίτευξη του «βέλτιστου επιπέδου τεχνικής εναρμόνισης» με τη θέσπιση προδιαγραφών για ένα κοινό σύστημα-στόχο (δεν πρέπει να συγχέεται με την προσέγγιση «one-size-fits-all» ). Ανάλογα με την ιδιαίτερη περίπτωση ενός κράτους μέλους, η επίτευξη του στόχου του συστήματος μπορεί να μην είναι εφικτή (ή να απαιτείται μακρά μεταβατική περίοδος). Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η ΤΠΔ «διατηρεί τη συμβατότητα του υφιστάμενου σιδηροδρομικού συστήματος από κάθε κράτους μέλους, μπορούν να καθοριστούν διατάξεις για ειδικές περιπτώσεις σε κάθε ΤΠΔ όσον αφορά τόσο το δίκτυο όσο και τα οχήματα. Για κάθε ειδική περίπτωση, η ΤΠΔ προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής 36

37 Ειδικές περιπτώσεις (2/2) Αυτές οι ειδικές περιπτώσεις ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το εάν οι διατάξεις της ΤΠΔ εφαρμόζονται μόνιμα (περιπτώσεις P) ή προσωρινά (περιπτώσεις Τ). Σε περίπτωση που το απαιτεί η σχετική ΤΠΔ, τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους Φορείς που ορίζονται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις ειδικές περιπτώσεις. Όπως και στην περίπτωση των ανοικτών σημείων, η κοινοποίηση πρέπει να γίνει μετά την έγκριση της ΤΠΔ. 37

38 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΠΔ 38

39 INF (Υποδομή) ENE (Ενέργεια) OPE (Λειτουργία, Κυκλοφορία) RST (Ασφάλεια στις Σιδηροδρομικές Σήραγγες) HS TSI Decision 2012/464/EU amending Decisions 2008/217/EU Decision 2002/732/EC Decision 2012/464/EU amending Decisions..., 2008/284/EU Decision 2002/733/EC Decision 2012/464/EU amending Decisions..., 2008/231/EC (23 July 2012) Decision 2010/640/EU amending Decisions 2006/920/EC and 2008/231/EC (26 Octobre 2010)Decision 2008/231/EC (1 February 2008) Decision 2012/464/EU amending Decisions..., 2008/232/EU, Decision 2002/735/EC 39

40 INF (Υποδομή) ENE (ενέργεια) OPE (Λειτουργία, Κυκλοφορία) RS freight wagons (τροχαίο υλικόφορτάμαξες) CR TSI (1/2) Decision 2012/464/EU amending Decisions..., 2011/275/EU,... (23 July 2012) Decision 2012/464/EU amending Decisions..., 2011/274/EU (23 July 2012) Decision 2012/464/EU amending Decisions..., 2011/314/EU (23 July 2012) TSI OPE repealed - Decision 2006/920/EC (as amended by 2009/107/EC and 2010/640/EU)TSI OPE (repealed with effect from ) - Decision 2006/920/EC (as amended by 2009/107/EC and 2010/640/EU) Commission Regulation (EU) No 1236/2013 of 2 December 2013 amending Commission Regulation (EU) No 321/2013 of 13 March 2013 Decision 2009/107/EC of amendment of Decisions 2006/861/EC and 2006/920/EC; 40 Decision 2006/861/EC

41 RS noise (τροχαίο υλικόθόρυβος) RS loc&pas (τροχαίο υλικόμηχανές και επιβατάμαξες) TAF (τηλεματικές εφαρμογές στη μεταφορά φορτίων) CR TSI (2/2) Decision 2012/464/EU amending Decisions..., 2011/299/EU,... (23 July 2012),Decision 2006/66/EU Decision 2012/464/EU amending Decisions..., 2011/291/EU,... (23 July 2012) Commission Regulation (EU) No 280/2013 of 22 March 2013 amending Regulation (EC) No 62/

42 HS+CR TSI (1/4) CCS (Έλεγχοςχειρισμός σηματοδότηση) Decision 2012/696/EU amending Decision 2012/88/EU of 25 Janyary 2012 on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-european rail system.hs CCS TSIs repealed - Decision 2006/860/EC (as ammended by 2007/153/EC; 2008/386/EC and 2010/79/EC); Decision 2002/731/EC (as ammended by 2004/447/EC)CR CCS TSI repealed - Decision 2006/679/EC (as ammended by 2006/860/EC; 2007/153/EC; 2008/386/EC; 2009/561/EC and 2010/79/EC) 42

43 HS+CR TSI (2/4) TAP (τηλεματικές εφαρμογές στη μεταφορά επιβατίων) PRM (Άτομα μειωμένης κινητικότητας) Commission Regulation (EU) No 1273/2013 amending Commission Regulation (EU) No 454/2011Commission Regulation (EU) No 665/2012 amending Commission Regulation (EU) No 454/2011Commission Regulation (EU) No 454/2011 Decision 2012/464/EU amending Decisions..., 2008/164/EC,... (23 July 2012)Decision 2008/164/EC 43

44 HS+CR TSI (3/4) SRT (Ασφάλεια στις Σιδηροδρομικές Σήραγγες) Decision 2012/464/EU amending Decisions..., 2008/163/EC,... (23 July 2012)Decision 2008/163/EC omnibus Εγκρίθηκε με την 62 RISC omnibus part1 Decision 2012/462/EC τροποποιεί τις 2002/731/EC, 2002/732/EC, 2002/733/EC, 2002/735/EC 2006/66/EC and repealing 2002/730/EC omnibus part2 Decision 2012/463/EC τροποποιεί τις 2006/679/EC and 2006/860/EC 44

45 HS+CR TSI (4/4) omnibus part3 Decision 2012/464/EC τροποποιεί τις: 2006/861/ΕΚ, 2008/163/ΕΚ, 2008/164/ΕΚ, 2008/217/ΕΚ, 2008/231/ΕΚ, 2008/232/ΕΚ, 2008/284/ΕΚ, 2011/229/ΕΕ, 2011/274/ΕΕ, 2011/275/ΕΕ, 2011/291/ΕΕ και 2011/314/ΕΕ, ΤΠΔ OPE (Λειτουργία, Κυκλοφορία) Decision 2013/710/EU [35] amending Desision 2012/757/EU (2 december 2013)Decision 2012/757/EU (14 November 2012) 45

46 Τέλος δεύτερης ενότητας Ερωτήσεις? Διάλλειμα 46

47 Κλείσιμο παρουσίασης (1/4) Αρμόδιες Υπηρεσίες για τα θέματα Διαλειτουργικότητας ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ - Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, υπάγεται στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών. ΡΑΣ, ασκεί τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρόμων σύμφωνα νε το Ν.4199/ ΕΔΑΜ αρμόδια για τα συχρηματοδοτούμενα έργα ΟΣΕ, Τμήμα Διαλειτουργικότητας, Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας ΕΡΓΟΣΕ, Γραφείο Διαλειτουργικότητας ΕΕΣΣΤΥ, Υπηρεσία Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και προδιαγραφών συντήρησης Τροχαίου Υλικού (ΥΠΔΠΣΤΥ) 47

48 Πρόγραμμα δράσης Κλείσιμο παρουσίασης (2/4) Μετά την ολοκλήρωση της υπ αριθμ. 6996/04-12-/2012 σύμβασης (ΟΣΕ) που αφορούσε στο έργο «Σιδηροδρομική πιστοποίηση στο πλαίσιο των οδηγιών για την Διαλειτουργικότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πρακτικών Εναλλακτικές Στρατηγικές για την Οργάνωση του θεσμικού και Κανονιστικού πλαισίου στην Ελλάδα». Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη υποστηρικτικό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), με φορέα διαχείρισης την ομάδα εμπειρογνωμόνων της JASPERS και αντικείμενο την υποστήριξη των ΟΣΕ- ΕΡΓΟΣΕ στα θέματα συμμόρφωσης των σιδηροδρομικών έργων με τις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας. 48

49 Πρόγραμμα δράσης Κλείσιμο παρουσίασης (3/4) Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται συναντήσεις και οι πρώτες δράσεις που αποφασίστηκαν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Επικαιροποίηση του καταλόγου εθνικών τεχνικών κανόνων (μετά από σχετική επιστολή του Υπουργείου) σε συνάρτηση με τα ανοιχτά σημεία των τελευταίων εκδόσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), έτσι ώστε να κοινοποιηθεί άμεσα στην ΕΕ. Η ενέργεια αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να αποσαφηνιστεί το πεδίο δράσης των Ορισμένων Οργανισμών (Designated Bodies - DeBo)που θα αναλάβουν τους σχετικούς ελέγχους. 49

50 Πρόγραμμα δράσης Κλείσιμο παρουσίασης (4/4) Επιλογή κατάλληλου έργου που είτε κατασκευάζεται είτε έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του και προετοιμασία φακέλου από την ΕΡΓΟΣΕ (για το σύνολο των υποσυστημάτων που περιλαμβάνει) όπου θα ζητείται η παρέκκλιση (derogation) από την εφαρμογή των ΤΠΔ μερικών ή όλων των υποσυστημάτων κατά την έννοια του άρθρου 9(1)α της Οδηγίας Διαλειτουργικότητας. Ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και να συνεχιστεί καλά η πορεία μας. 50

51 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή διευκρινίσεων επί των θεμάτων της συνάντησης. Γιώργος Βέτσης ΟΣΕ/ΔΙΣΣΥ Καρόλου 1-3 Γραφείο 518 Τηλ

Σεμινάριο Διαλειτουργικότητας

Σεμινάριο Διαλειτουργικότητας Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων Σεμινάριο Διαλειτουργικότητας 11.4.2014 Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων Εισηγείται και παρακολουθεί το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 20 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής

Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/57 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ του σιδηροδρομικού συστήματος

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ του σιδηροδρομικού συστήματος Κωνσταντίνος Τζανακάκης Διευθυντής Γραμμής ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ του σιδηροδρομικού συστήματος Υποχρεώσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/57 (ΠΔ 104/2010) σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

1ο σιδηροδρομικό πακέτο Οδηγίες 2001/12/ΕΚ, 200/13/ΕΚ, /ΕΚ, 2001/14/ΕΚ που ρυθμίζουν θέματα όπως η ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων,, οι άδειες στ

1ο σιδηροδρομικό πακέτο Οδηγίες 2001/12/ΕΚ, 200/13/ΕΚ, /ΕΚ, 2001/14/ΕΚ που ρυθμίζουν θέματα όπως η ανάπτυξη των Κοινοτικών σιδηροδρόμων,, οι άδειες στ «Ευρωπαϊκές Οδηγίες και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα» Μιλτιάδης Προβατάς Προϊστάμενος Τμ. Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4316, 17/2/2012 3(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4316, 17/2/2012 3(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., L191, 18.07.2008, σ.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΣΕ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΣΕ Αναστάσιος Λαμπρόπουλος Δρ Πολιτικός Μηχανικός Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Υποστήριξης Κυκλοφορίας Διεύθυνση Κυκλοφορίας ΟΣΕ Εισαγωγή Ο υφιστάμενος ΓΚΚ του ΟΣΕ Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι : Πρόσφατες Εξελίξεις και Προοπτικές» Θεσμικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι Αικ. Βήτου Προϊσταμένη Διεθνούς Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2019 C(2019) 3557 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.5.2019 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12761/1/14 REV 1 TRANS 403 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (Συμβατικός σιδηρόδρομος) Rolling Stock Freight Wagons

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (Συμβατικός σιδηρόδρομος) Rolling Stock Freight Wagons Ε 02.02.56 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 1-7-2008 02 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 02 56 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (Συμβατικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ)

Οδηγός για την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Οδηγός για την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2007)3371 τελικό, της 13/07/2007 Αρ. αναφοράς στον ERA: ERA/GUI/07-2011/INT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2018 C(2018) 1392 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.3.2018 για τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας σχετικά με τις απαιτήσεις για το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 09/1 Έκδοση 1

Tεύχος 09/1 Έκδοση 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Αναστασία Ασημακοπούλου Αρχιμηχανικός Υπηρεσίας Γραμμής Παρουσίαση του Π.Δ.160/2007 (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες,8Δεκεμβρίου2000(15.12) (OR.fr) 14464/00 LIMITE JUR 413 TRANS219

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες,8Δεκεμβρίου2000(15.12) (OR.fr) 14464/00 LIMITE JUR 413 TRANS219 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες,8Δεκεμβρίου2000(5.2) (OR.fr) PUBLIC 4464/00 LIMITE 43 TRANS29 ΣΗΜΕΙΩΜΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΤΗΣΝΟΜΙΚΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Θέμα: ΠρότασηκανονισμούτουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Έκδοση 1 /

Ε Έκδοση 1 / Ε 02.02.90 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 1-7-2008 02 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 02 90 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Συμβατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2018 Ακυρώνει και αντικαθιστά την ανακοίνωση της 27ης Φεβρουαρίου 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.6.2017 C(2017) 3800 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.6.2017 προς συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 345/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2013 (23.08) (OR. en) 10813/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0015 (COD) TRANS 320 CODEC 1418

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2013 (23.08) (OR. en) 10813/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0015 (COD) TRANS 320 CODEC 1418 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2013 (23.08) (OR. en) 10813/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0015 (COD) TRANS 320 CODEC 1418 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 3/6 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/6 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2017 για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2015/0278(COD) 3.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.12.2014 L 356/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1299/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036064/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036064/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5314/15 ADD 1 TRANS 17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 13 Ιανουαρίου 2015 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/919 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2016 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

L 320/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1078/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κοινή μέθοδο ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζουν σιδηροδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L220, 21.6.2004, σ. 40.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L220,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2013 COM(2013) 32 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΙΑΛΛΑΓΗΣ. Συµφωνία για την τρίτη δέσµη για τους σιδηροδρόµους

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΙΑΛΛΑΓΗΣ. Συµφωνία για την τρίτη δέσµη για τους σιδηροδρόµους ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ C/07/49 Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝ ΙΑΛΛΑΓΗΣ Συµφωνία για την τρίτη δέσµη για τους σιδηροδρόµους Το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2018 C(2018) 6929 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.10.2018 σχετικά με τον καθορισμό προδιαγραφών για τα μητρώα οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0015 (COD) 10579/15 TRANS 230 CODEC 987 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

L 247/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 247/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 886/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαΐου 2013 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2019 C(2019) 3561 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 321/2013, αριθ. 1299/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ 15.4.2019 A8-0190/ 001-488 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-488 κατάθεση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έκθεση József Szájer A8-0190/2019 Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2015 COM(2015) 389 final 2015/0180 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό της θέσης της Ένωσης κατά την 12 η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 138/44 26.5.2016 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/797 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

13231/16 ΣΠΚ/γπ/ΘΛ 1 DGE 2A

13231/16 ΣΠΚ/γπ/ΘΛ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13231/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 12390/16 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου TRANS 387

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΜΗ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος) Infrastructure

ΥΠΟΔΟΜΗ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος) Infrastructure ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 02.02.12 Έκδοση 1 / 2-6-2011 02 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 02 12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2018 C(2018) 1866 final ANNEES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την καθιέρωση πρακτικών ρυθμίσεων για την σιδηροδρομικών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 36 final 2013/0014 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2018 C(2018) 860 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.2.2018 σχετικά με τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας για την εποπτεία από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3800 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3800 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10205/17 TRANS 267 DELACT 100 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0564/2000 13/11/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συ µ της 10 Νοε µ 2000 για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0297/2003 2002/00022(COD) EL 01/07/2003 Κοινή θέση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ασφάλεια των κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 139. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 54ο έτος 26 Μαΐου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 139. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 54ο έτος 26 Μαΐου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 139 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 54ο έτος 26 Μαΐου 2011 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2011/291/EE: Απόφαση της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΧΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αίτηση έκδοσης έγκρισης ασφάλειας για βεβαίωση της αποδοχής του συστήµατος ασφάλειας του διαχειριστή υποδοµής (.Υ.) και για βεβαίωση της αποδοχής των µέτρων που έχει λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0180 (NLE) 11154/15 TRANS 246 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.9.2009 COM(2009) 464 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για την έκθεση προόδου σχετικά µε την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2013 COM(2013) 33 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.6.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/995 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2015 για τροποποίηση της απόφασης 2012/757/ΕΕ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2018 C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2014 και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 356/228 12.12.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1302/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό Μηχανές και επιβατικό τροχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Valenciennes, Γαλλία ERA/2012/SAF/CALLHF/01

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Valenciennes, Γαλλία ERA/2012/SAF/CALLHF/01 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Valenciennes, Γαλλία Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης ανθρώπινων παραγόντων οι οποίοι θα συνδράμουν τους εθνικούς φορείς

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 «σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 881/2004»,

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/796 «σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 881/2004», 1 Παρά τις θετικές προοπτικές και την κινητικότητα που διαφαίνεται την τελευταία τριετία στις σιδηροδρομικές μεταφορές, η χρήση του σιδηροδρόμου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αρκετά εμπόδια. Το μεγάλο μειονέκτημα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1 Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

5300/18 ΔΛ/νικ 1 DGE 2A

5300/18 ΔΛ/νικ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5300/18 TRANS 14 FIN 42 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 26.3.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναφορά περιστατικών στην

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R1301 EL 01.01.2015 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ΥΠΔ

Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ΥΠΔ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2010)2576 τελικό της 29/04/2010 Κωδικός αναφοράς στον ERA: ERA/GUI/07-2011/INT Έκδοση στον ERA: 3.00 Ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου 2015 Το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Έκδοση 1 /

Ε Έκδοση 1 / Ε 02.02.80 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 1-7-2008 02 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 02 80 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.1.2013 COM(2013) 30 final 2013/0015 (COD) C7-0027/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027153/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027153/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2013 (19.07) (OR. en) 12541/13 TRANS 400 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 16 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2017 C(2017) 1426 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6.3.2017 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1207/2011 περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2019 C(2019) 3582 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.5.2019 για τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων για σύστημα πιστοποίησης των φορέων υπεύθυνων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα επιβατών σιδηροδροµικών µεταφορών

ικαιώµατα επιβατών σιδηροδροµικών µεταφορών MEMO/10/282 Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2010 ικαιώµατα επιβατών σιδηροδροµικών µεταφορών Γιατί θεσπίστηκαν τα δικαιώµατα των επιβατών σιδηροδροµικών µεταφορών; Η τρίτη δέσµη νοµοθετικών µέτρων για τους σιδηροδρόµους

Διαβάστε περισσότερα

σε διάφορα προβλήματα Έλλειψη ανταγωνισμού

σε διάφορα προβλήματα Έλλειψη ανταγωνισμού 1 Κυρίες και Κύριοι, Είναι γνωστό ότι η Ε.Ε. -εδώ και περίπου 25 χρόνια- προωθεί συστηματικά την ανάπτυξη περισσότερο αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων μεταφοράς εμπορευματικών φορτίων. Κεντρική της επιδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2017 COM(2017) 143 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις κατ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διοίκησης με Στόχους Καθορισμός των Τομεακών Στόχων της ΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Σύστημα Διοίκησης με Στόχους Καθορισμός των Τομεακών Στόχων της ΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο: Fax: E-mail: 210 3860142/192 210 3860149 info@ras-el.gr Αθήνα, 19/12/2018 Αριθ. Πρωτ. : 9286 ΘΕΜΑ : Σύστημα Διοίκησης με Στόχους Καθορισμός των Τομεακών Στόχων της ΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0371/4. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0371/4. Τροπολογία 7.12.2016 A8-0371/4 4 Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 14.6.2018 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/93 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/849 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D031393/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D031393/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11933/14 ADD 1 TRANS 368 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου 2014 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 799 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2018 C(2018) 533 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.2.2018 σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων, λεπτομερών προδιαγραφών για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.1.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 2554/2013 του Inaki Albin Diaz, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρόνοιες του νέου Κανονισμού 61ΗΑ (ΚΔΠ )

Οι πρόνοιες του νέου Κανονισμού 61ΗΑ (ΚΔΠ ) Οι πρόνοιες του νέου Κανονισμού 61ΗΑ (ΚΔΠ 248-2017) Άντρη Πατσαλοσαββή Πολιτικός Μηχανικός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1 Υφιστάμενο Σύστημα Αδειοδότησης Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νομοθεσία ΠΟΥ και ΤΙ κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος) (Condrol-command and signalling)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Συμβατικός Σιδηρόδρομος) (Condrol-command and signalling) Ε 02.02.22 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 1-7-2008 02 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 02 22 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.12.2014 L 356/421 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1304/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό Θόρυβος» και με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα»

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» Νομοθεσία και πρότυπα Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης Αμφιθέατρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2016 Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα