ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Transcript

1 ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Μέτρα Υποστήριξης Σηράγγων ΔΠΜΣ/ΣΚΥΕ ΑΙ Σοφιανός Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 1

2 ΑΠΑΙΤΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα απαιτεί προηγουμένως προσωρινή υποστήριξη του ανοίγματος, και ως εκ τούτου αποτελεί το μόνιμο μέρος δύο κατασκευών. Κατά τη συμβατική διάνοιξη σηράγγων αποτελεί το δεύτερο κέλυφος προστασίας της σήραγγας, που τοποθετείται εσωτερικά μιας εξωτερικής επένδυσης από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Μεταξύ των δύο επενδύσεων παρεμβάλλεται γενικά σύστημα στεγάνωσης. Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 2

3 Γεωμετρικά στοιχεία διπλής επένδυσης μα άχος εσωτερικής επένδυσης τατικώ ς απαιτο ύμενο πάχος ωτερικής επένδ υσης άχος για εκτόξευση σκυροδέματος τις κεφαλές των αγκυρίων άχος για απο στράγγιση ι σφραγιστική στρώση υμπεριλαμβανομένης της ο μαλυντικής στρώσης πό ε κτοξ ευόμενο σκυρόδεμα τσιμε ντοκονίαμα άχος μανδύα από τοξ ευόμενο σκυρόδεμα +8,20 +7,55 t = 40 cm i r = 4,45 m εσωτερική επένδυση αγκύριο t = 5 cm s t μανδύας από ε κτο ξευόμε νο σκυρόδεμα, με με ταλλικές ίνες sc = 20 cm πάχος μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 20 cm ι εσωτερικής επένδυσης, κλίμακα 1:25 Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 3

4 Διπλή επένδυση σήραγγας Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 4

5 Στεγανοποίηση σήραγγας Φορείο τοποθέτησης Γεωύφασμα και μεμβράνη Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 5

6 Στεγάνωση σήραγγας Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 6

7 Γόμωση κενών θυλάκων στην κλείδα Έγχυτη η εσωτερική Από προκατασκευασμένα τόξα η εξωτερική Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 7

8 Απαιτήσεις Κατασκευαστικοί λόγοι επιβάλλουν ως ελάχιστο πάχος τα 20 έως 30cm. Η άμεση τοποθέτησή της επένδυσης πίσω από το μέτωπο, χωρίς τη χρήση μιας προσωρινής υποστήριξης, είναι ήδη θεωρητικά εφικτή. Το σκυρόδεμα της επένδυσης δύναται να οπλίζεται με ράβδους χάλυβα ή/και ίνες Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 8

9 Προδιαγραφές σκυροδέματος Το Σκυρόδεμα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΤΠ Ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου, για τη μείωση της εκλυόμενης θερμότητας ενυδάτωσης και την αποφυγή ανάπτυξης ρηγματώσεων Το τσιμέντο του σκυροδέματος του θόλου είναι υψηλής πρώιμης αντοχής (R), όπως ορίζεται στην παρ του προτύπου (ΕΛΟΤ) EN Ιπτάμενη τέφρα, Πυριτική παιπάλη, σύμφωνα με ΕΛΟΤ Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 9

10 Οπλισμός Συμμορφώνεται στις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΤΠ Οι ίνες που χρησιμοποιούνται για οπλισμό σκυροδέματος πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων (ΕΛΟΤ) EN & -2 (χαλύβδινες), και (ΕΛΟΤ) EN & -2 (συνθετικές) Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 10

11 Διαστασιολόγηση Πραγματοποιείται συνήθως με τη θεώρηση ότι τα μέτρα άμεσης υποστήριξης παύουν να αναλαμβάνουν φορτία, οπότε η μόνιμη επένδυση καλείται να τα αναλάβει. Εκτός αυτών, καλείται να αναλάβει φορτία που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της σήραγγας, όπως π.χ. υδραυλικά φορτία, και τυχηματικά φορτία όπως π.χ. πρόσκρουσης οχημάτων, έκρηξης, κλπ Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 11

12 Διαστασιολόγηση Θεώρηση ότι τα μέτρα άμεσης υποστήριξης παύουν να αναλαμβάνουν φορτία, οπότε η μόνιμη επένδυση καλείται να τα αναλάβει Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 12

13 Άοπλη ή οπλισμένη Η αρχική υποστήριξη είναι εύκαμπτη και γενικά όλκιμη Το σκυρόδεμα της εσωτερικής επένδυσης εγκαθίσταται μόνο μετά από μια ανακατανομή και εξομάλυνση των φορτίων Φορτία που αρχίζουν να δρουν αφού εγκατασταθεί η εσωτερική επένδυση, π.χ. πίεση των υπόγειων υδάτων, προσαρμογές της μακροχρόνιας πίεσης του εδάφους, είναι σχετικά ομοιόμορφα κατανεμημένα και παράγουν κυρίως ορθές δυνάμεις στο σκυρόδεμα Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 13

14 συνέχεια Κενά που παραμένουν πίσω από την επένδυση από μη πλήρωση με σκυρόδεμα παγιδευμένων θυλάκων αέρα και πιέσεις που προκύπτουν από την ενεμάτωσή τους, βρίσκονται γενικά στη στέψη Εφόσον υπάρχουν οδηγούν σε εσωτερική κάμψη, δηλαδή εκκεντρότητα e της δύναμης στην τελική επένδυση σήραγγας ακτίνας R, ως συνέπεια του κενού, μήκους χορδής C, πίσω από την επένδυση Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 14

15 Εκκεντρότητα λόγω ύπαρξης κενού πίσω από την επένδυση e = C2 8 R Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 15

16 Οπλισμένη Ο φορέας αυτός θεωρείται ότι αποτελεί τη μοναδική μόνιμη ποιοτικά ελεγχόμενη υποστήριξη της σήραγγας, και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι ικανός να αναλαμβάνει με ασφάλεια τα μακροπρόθεσμα φορτία που θα του ασκηθούν, χωρίς λειτουργικές ή θραυστικές αστοχίες Η όπλιση αυτή βέβαια έρχεται σε αντίθεση με τις παλαιότερες άοπλες τελικές επενδύσεις σηράγγων που ήταν απλά έντεχνες λιθοδομές Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 16

17 Άοπλη Τίθεται το ερώτημα αν θα πρέπει πάντα να οπλίζεται το σκυρόδεμα της τελικής επένδυσης σηράγγων ή υπάρχουν περιπτώσεις όπου δύναται να παραμένει άοπλο Άοπλες στην Αυστρία, ελλείπουν στη Νορβηγία 1985, άοπλη στον πρώτο κλάδο της σήραγγας του Αρτεμισίου 2009, δεύτερος κλάδος, με περιορισμένο οπλισμό 1985 μέχρι και το 2009 κατασκευάστηκαν οπλισμένες, συχνά με ιδιαίτερα βαρύ οπλισμό Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 17

18 συνέχεια 2009 και μετά, εξετάζεται στην Ελλάδα πάλι το ενδεχόμενο, σε κάποιες σήραγγες που κατασκευάζονται με το σύστημα της παραχώρησης, η τελική επένδυση να είναι από άοπλο σκυρόδεμα Βαρύνουσα σημασία έχουν η ποιότητα της γεωμάζας, το εντατικό πεδίο, η σεισμικότητα, οι απαιτήσεις στεγανότητας σε συνδυασμό με τις ρωγματώσεις λόγω ξήρανσης και θερμοκρασιακών μεταβολών, κα. Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 18

19 Ελάχιστος οπλισμός Γενικά, δεν υπάρχει λογική αιτιολόγηση για τοποθέτηση οπλισμού χάλυβα στην εξωτερική ίνα της εσωτερικής επένδυσης (Kuesel,1996) Στην εσωτερική ίνα, ένας διαμήκης οπλισμός προσφέρει αντίσταση στη ρωγμάτωση λόγω συρρίκνωσης, και ένας επαρκής περιφερειακός οπλισμός στηρίζει το διαμήκη Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 19

20 Μειονεκτήματα ενός ελάχιστου οπλισμού Ο οπλισμός δύναται να τραυματίσει τη μεμβράνη στεγάνωσης της επένδυσης, χωρίς μάλιστα να μπορεί να ελεγχθεί. Τούτο δύναται να έχει σαν αποτέλεσμα εισροή νερού στη σήραγγα. Η ύπαρξη του οπλισμού παρεμποδίζει την αποτελεσματικότητα της δόνησης στη συμπύκνωση του σκυροδέματος, και συντελεί στην απόμιξη του σκυροδέματος σε αδρομερή και λεπτομερή. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, δημιουργούνται αστοχίες λόγω της διαφορετικής συμπεριφοράς χάλυβα και σκυροδέματος. Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 20

21 Εσωτερικές δυνάμεις και διαστασιολόγηση Απλή, αν αναλαμβάνει όλα τα φορτία για την πλήρη διάρκεια ζωής της σήραγγας Αρχικά ο φορέας της μόνιμης επένδυσης αναλαμβάνει μόνο το ίδιο του βάρος Μετά η ανάλυση συνεχίζεται από το σημείο εκείνο που σταμάτησε όταν υπολογίστηκαν τα εντατικά μεγέθη στην άμεση επένδυση και στην περιβάλλουσα τη σήραγγα βραχομάζα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 21

22 συνέχεια Ο φορέας καλείται τότε να αναλάβει το φορτίο της αρχικής επένδυσης, όντας σε επαφή μαζί της και μηδενιζόμενης της φέρουσας ικανότητάς της προσωρινής επένδυσης Ανάλογα με την περίπτωση, η μόνιμη επένδυση καλείται να αναλάβει επιπλέον φορτία: υδραυλικά, καταναγκασμού όπως θερμοκρασιακά-ξήρανσης-ερπυσμού του σκυροδέματος, διόγκωσης-σύνθλιψης της γεωμάζας, και τυχηματικά, όπως πρόσκρουσης οχημάτων, έκρηξης, πυρκαγιάς, καθώς και σεισμού Διαστασιολόγηση σύμφωνα με EC 1992 και EC 1997 Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 22

23 Έκθεση Μεθοδολογίας Εκτέλεσης Σκυροδέτησης Καλύπτει το σύνολο της κατασκευαστικής αλληλουχίας, δηλαδή: προετοιμασία των επιφανειών διάστρωσης του σκυροδέματος, τοποθέτηση των οπλισμών, κατασκευή και ανέγερση των τύπων, διάστρωση του σκυροδέματος, διαμόρφωση των αρμών κατασκευής, συστολής ή διαστολής, Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 23

24 συνέχεια συμπύκνωση του σκυροδέματος, επεξεργασία και επισκευή της επιφάνειας του σκυροδέματος, συντήρησή του και πρόγραμμα μετρήσεων για την διακρίβωση της γεωμετρικής ακρίβειας της κατασκευής Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 24

25 συνέχεια Περιγράφεται: η μέθοδος εκτέλεσης της εργασίας, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και το απαραίτητο προσωπικό, καθώς και τα υλικά που ενσωματώνονται ή χρησιμοποιούνται Λαμβάνοντας υπόψη χρονικές και λοιπές συμβατικές δεσμεύσεις για την κατασκευή της σήραγγας Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 25

26 Προετοιμασία για τη διάστρωση σκυροδέματος στο δάπεδο σήραγγας Οι επιφάνειες της γεωμάζας πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από λάδια, στάσιμο ή ρέον νερό, λάσπη και χαλαρά, ημι-αποκολλημένα τεμάχια της Οι ρωγμές ή σχισμές της βραχομάζας καθαρίζονται από τα πτωχά υλικά πλήρωσης, σε αποδεκτό βάθος, πριν τη διάστρωση σκυροδέματος Όλες οι επιφάνειες διαβρέχονται πριν από τη διάστρωση Όλες οι οριζόντιες επιφάνειες καλύπτονται αμέσως πριν από τη διάστρωση με συνδετικό κονίαμα, πάχους 2 cm Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 26

27 Τοποθέτηση οπλισμών σκυροδέματος Οι ράβδοι δύνανται να κάμπτονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου Η κάμψη του οπλισμού με θέρμανση δεν επιτρέπεται Η καθαρή απόσταση μεταξύ των παραλλήλων ράβδων γενικά δεν πρέπει είναι μικρότερη από μιάμιση φορά τη διάμετρο της ράβδου και πάντως όχι μικρότερη των 25 mm Συγκρατούνται στην θέση τους, ώστε να μη μετατοπίζονται κατά τη διάρκεια διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος Για την επικάλυψη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ΕΚΟΣ Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 27

28 Τοποθέτηση οπλισμών Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 28

29 συνέχεια Σύνδεση ράβδων με μάτιση δύναται να εφαρμόζεται, μόνον αν συνδέονται γερά με σύρμα Εναλλακτικά, οι ράβδοι δύνανται να ευρίσκονται σε απόσταση Επιμηκύνσεις με μάτιση μπορούν να γίνονται μέχρι το 1/3 των ράβδων, σε διαφορετική κάθε φορά θέση Η συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης με μάτιση, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΤΠ Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 29

30 Διάστρωση σκυροδέματος σε θεμέλια Το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος μίας στρώσης είναι γενικά 2 m για ογκώδη σκυροδέματα Ο ελάχιστος χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των σκυροδετήσεων διαδοχικών στρώσεων είναι 24 ώρες για ογκώδη σκυροδέματα Ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει γενικά να μεσολαβεί μεταξύ παρακείμενων διαστρώσεων είναι 8 ώρες Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 30

31 Αρμοί κατασκευής Αρμοί συστολής ή διαστολής Αρμοί διακοπής εργασιών (κατασκευαστικοί αρμοί) πρέπει κατά κανόνα να αναλαμβάνουν όλες τις εσωτερικές δυνάμεις. Καλόν είναι οι αρμοί αυτοί να τοποθετούνται σε θέσεις μηδενισμού των ροπών Άλλοι τύποι αρμών έχουν σκοπό τη δυνατότητα μετακίνησης της θέσης λόγω συστολής διαστολής, κλπ Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 31

32 Μεταλλότυποι σηράγγων Η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης τυποποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό για λόγους οικονομίας χρόνου, χρήματος και διασφάλισης ποιότητας. Η πλέον επιτυχής μέθοδος για την ικανοποίηση των επιδιώξεων αυτών στις επί τόπου σκυροδετούμενες επενδύσεις είναι η χρήση μηχανικά ή/και υδραυλικά πτυσσόμενου μεταλλοτύπου που φέρει χαλύβδινη επένδυση Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 32

33 Αυτοκινούμενος μεταλλότυπος Πρέπει να είναι ισχυρός ώστε να αντέχει στις πιέσεις που ασκούνται κατά την έγχυση και δόνηση του σκυροδέματος, και να συγκρατείται χωρίς μετακινήσεις στην σωστή του θέση Φέρει σε κάθε πλευρά του σειρά ανοιγμάτων (0.45x0.90) πεσσοειδώς τοποθετημένα Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 33

34 Μεταλλότυπος Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 34

35 συνέχεια Η θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά την έγχυση (BTS- ICE, 2000) πρέπει να είναι μεταξύ 25 και 5 o C Πριν από την χρησιμοποίηση του μεταλλότυπου για την διάστρωση του σκυροδέματος η επιφάνειά του καθαρίζεται επιμελώς και επαλείφεται με ειδικό λάδι που συνίσταται από ραφιναρισμένο ορυκτέλαιο ειδικής σύνθεσης με ένα ή περισσότερα συστατικά Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 35

36 Τύπος τσιμέντου Ξεκαλούπωμα (DIN 1045) Ν/Τ Απαιτούμενος χρόνος σκλήρυνσης σε ημέρες για θερμοκρασία σκυροδέματος: 5 o C 12 o C 20 o C Z Z 35 L Z 35 F, Z 45 L Z 45 F, Z Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 36

37 Μήκη Το σκυρόδεμα εγχέεται σε τμήματα μήκους 8 έως 12.5m, σύμφωνα με το μήκος του μεταλλότυπου Για μικρές διατομές, χρησιμοποιείται μεταλλότυπος πλήρους κυκλικής διατομής, δηλαδή ο θόλος και το ανάστροφο κατασκευάζονται ενιαία χωρίς κατασκευαστικό αρμό Για μεγαλύτερες διατομές, εφόσον απαιτείται επένδυση του αναστρόφου, αυτή κατασκευάζεται πρώτη, και ακολουθεί η έγχυση σκυροδέματος στο μεταλλότυπο του θόλου Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 37

38 Μεταλλότυποι Όψη μεταλλότυπου πριν την είσοδό του για σκυροδέτηση σήραγγας Μεταλλότυπος επένδυσης ολόκληρης της διατομής Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 38

39 ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΡΑΓΕΣ ΣΠΑΣΤΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 39

40 ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΡΑΓΕΣ ΣΠΑΣΤΟ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 40

41 Διαφοροποίηση της διατομής Η τελική επένδυση διαφοροποιείται από το σχήμα του μεταλλότυπου τόσον σε θέσεις διεύρυνσης και διαφυγής, όσον και σε θέσεις εσοχών Οι εσοχές αυτές σκοπό έχουν την τοποθέτηση τηλεφωνικών θαλάμων, κρουνών πυρόσβεσης, φρεατίων αποχέτευσης, ηλεκτρικών πινάκων, κλπ. Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 41

42 Εσοχές Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 42

43 Εξωθούμενο σκυρόδεμα Η συνεχής κατασκευή επένδυσης από έγχυτο σκυρόδεμα πίσω από το μέτωπο σήραγγας αποτελούσε τα τελευταία χρόνια στόχο της σηραγγοποιίας. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν διάφορες μέθοδοι που βασίζονταν στην προστασία από ασπίδα και έναν ακολουθούντα μεταλλότυπο Το σκυρόδεμα εισπιέζεται στο χώρο μεταξύ μεταλλότυπου και εδάφους, η δε ασπίδα ωθείται μέσω δακτυλίου στο νωπό σκυρόδεμα Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 43

44 συνέχεια Σχήμα 1. Εξωθούμενο σκυρόδεμα σε συναρμολογούμενο μεταλλότυπο (Braach, 1992) Σχήμα 2. Εξωθούμενο σκυρόδεμα σε ακολουθούντα μεταλλότυπο (Lang, 2004) Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 44

45 Διάστρωση σκυροδέματος στις παρειές και στους θόλους επενδύσεων σηράγγων Διαστρώνεται γενικά με σύστημα άντλησης. Ο εξοπλισμός και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούνται για τη διάστρωση του σκυροδέματος, είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν τη διάστρωση του σκυροδέματος στην προβλεπόμενη θέση χωρίς διαχωρισμό ή απόμιξη των χονδρόκοκκων αδρανών Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 45

46 Συμπύκνωση σκυροδέματος Το σκυρόδεμα συμπυκνώνεται με εσωτερικούς δονητές, και στην μέγιστη δυνατή πυκνότητα, ώστε να είναι απαλλαγμένο θυλάκων χονδρόκοκκου αδρανούς και αέρα και να είναι σε πλήρη επαφή με το υπόβαθρο και με όλες τις επιφάνειες των τύπων και των ενσωματωμένων τεμαχίων Οι δονητές τύπων λειτουργούν σε διαδοχικές θέσεις, που απέχουν μεταξύ τους όχι περισσότερο από 120 cm Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 46

47 Μετά την αφαίρεση του μεταλλότυπου Αμέσως και κατά το δυνατό μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες μετά την αφαίρεση του μεταλλότυπου, γίνονται οι επισκευές και η επεξεργασία της επιφάνειας του σκυροδέματος που κρίνονται απαραίτητες, ενώ διενεργείται παράλληλα και η συντήρηση του σκυροδέματος Επισκευές με νέο σκυρόδεμα ή κονίαμα Επισκευές με εποξειδική ρητίνη Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 47

48 Τελική επιφάνεια σήραγγας Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 48

49 Συντήρηση του σκυροδέματος Σκοπός της συντήρησης είναι η προστασία του σκυροδέματος από την απώλεια της υγρασίας του και τη γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας του, και συνεπώς η αποφυγή ανάπτυξης ρηγματώσεων Είναι δυνατό να ακολουθεί κέλυφος συντήρησης της επένδυσης επάνω σε αυτοκινούμενο φορείο Η συντήρηση αρχίζει γενικά εντός μίας ώρας μετά την αφαίρεση του μεταλλότυπου, με θερμική μόνωση και απαλό ψεκασμό με νερό κατάλληλης θερμοκρασίας Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 49

50 Ανοχές Μόνιμης επένδυσης Γραμμή και Κλίση Απόκλιση από τις Εσωτερικές Διαστάσεις της Σήραγγας Απόκλιση Πάχους Μόνιμης Επένδυσης Σήραγγας Ανοχές Τοποθέτησης Σιδηρού Οπλισμού και Ενσωματούμενων Μεταλλικών Τεμαχίων Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 50

51 Αποδοχή περαιωμένης εργασίας Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματούμενων υλικών. Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών. Σχετικά με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης ισχύουν τα προβλεπόμενα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ και ΕΛΟΤ ΤΠ Έλεγχος γεωμετρικής ακρίβειας της κατασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης Μελέτης. Έλεγχος επιφάνειας μετά το ξεκαλούπωμα. Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 51

52 Παράδειγμα 1. Όδική σήραγγα Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 52

53 Οφέλιμη διατομή δίδυμης οδικής σήραγγας του άξονα Δυτικής Ελλάδας Λωρίδες κυκλοφορίες : Πλάτος αριστερής λωρίδας καθοδήγησης: Πλάτος δεξιάς λωρίδας καθοδήγησης: =7.25m =0.50 m =0.50 m Λ.Ε.Α.: Άνευ Πλάτος πεζοδρομίων: 1.00m Ελεύθερο ύψος χώρου κυκλοφορίας οχημάτων: 5.00m Ελεύθερο ύψος στη ζώνη των πεζοδρομίων έκτακτης ανάγκης: 2.50m Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 53

54 Γεωμετρία τυπικής διατομής Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 54

55 Βασικά χαρακτηριστικά της τυπικής διατομής Πλάτος διατομής: m (καθαρό) Ύψος διατομής: 8.12 m (καθαρό) Πάχος φορέα μόνιμης επένδυσης: 0.35 m Πάχος θεμελίων: 0.70 m Εξωτερική ακτίνα: 5.85 m Εσωτερική ακτίνα: 5.50 m Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 55

56 Φορτίσεις που ελήφθησαν υπόψη στη στατική μελέτη για άοπλη επένδυση Ίδιο βάρος Φορέα και Βραχόμαζας (G) Μόνιμο φορτίο επίχωσης-πλήρωσης θεμελίων / ανάστροφου πυθμένα: Για τις ανοιχτές διατομές λαμβάνεται υπόψη μόνιμο φορτίο επίχωσης των θεμελίων ίσο με 25kN/m 3 *1.00m. Ίδιο βάρος Ανεμιστήρων Αερισμού Υδροστατική Πίεση: προκειμένου να προσομοιωθεί η έμφραξη του συστήματος αποστράγγισης, θεωρήθηκε ομοιόμορφη υδροστατική πίεση 50.0 kn/m2 που δρα στην επένδυση Κινητό φορτίο λειτουργίας πεζοδρομίων Φόρτιση πεζοδρομίων με μοναδιαίο φορτίο τροχού Πρόσκρουση Οχήματος Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 56

57 Φορτίσεις που ελήφθησαν υπόψη στη στατική μελέτη για οπλισμένη επένδυση Ίδιο βάρος Φορέα και Βραχόμαζας (G) Μόνιμο φορτίο επίχωσης-πλήρωσης θεμελίων / ανάστροφου πυθμένα Ίδιο βάρος Ανεμιστήρων Αερισμού Υδροστατική Πίεση Κινητό φορτίο λειτουργίας πεζοδρομίων Φόρτιση πεζοδρομίων με μοναδιαίο φορτίο τροχού Πρόσκρουση Οχήματος Ομοιόμορφη αύξηση και μείωση θερμοκρασίας (+ΔΤ/ -ΔΤ) Θερμοκρασιακή διαφορά μέσα κι έξω ίνας (Τ+in/-out --Τ-in/+out) Συστολή ξήρανσης (Shr) Ενυδάτωση (Hyd) Φορτίο Έκρηξης (Blast) Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 57

58 Συνδυασμοί φορτίσεων για φορέα από άοπλο σκυρόδεμα Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 58

59 Συνδυασμοί φορτίσεων για φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 59

60 Χαρακτηριστικές τιμές παραμέτρων υλικών Έγχυτο Σκυρόδεμα, ποιότητας C30/37: - Μέτρο Ελαστικότητας E = N/mm 2 - Χαρακτηριστική αντοχή θλίψης κυλίνδρου f ck = 30 N/mm 2 - Λόγος Poisson ν=0.2 - Μοναδιαίο βάρος άοπλου σκυροδέματος 24kN/m 3 - Μοναδιαίο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25kN/m 3 Χάλυβας οπλισμού, ποιότητας St 500S - Μέτρο Ελαστικότητας E = N/mm 2 - Όριο διαρροής f yk = 500 N/mm 2 Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 60

61 Μερικοί Συντελεστές Ασφαλείας Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 61

62 Παράδειγμα 2. Υδροηλεκτρικό έργο Κεφάλαιο 7 Επένδυση από έγχυτο σκυρόδεμα 66

63 Υδροηλεκτρικό έργο Venda Nova III (Β-Α Πορτογαλλία) 400 m L=1375 m Χωρίς τελική επένδυση - Ο υπόγειος θάλαμος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξοπλισμένος με δύο αντιστρέψιμες μονάδες μεταβλητής ταχύτητας - Συνολική ισχύς 756 MW L=2840 m / i = 13.8 % Χωρίς τελική επένδυση

64 Υδροηλεκτρικό έργο Venda Nova III Θάλαμος παγίδευσης φερτών υλικών (sandtrap chamber)

65 Υδροηλεκτρικό έργο Venda Nova III Χαλύβδινη επένδυση

66 Υδροηλεκτρικό έργο Venda Nova III Υπόγειος θάλαμος παραγωγής

67 Υδροηλεκτρικό έργο Venda Nova III Υπόγειος θάλαμος παραγωγής

68 Υδροηλεκτρικό έργο Venda Nova III

69 Υδροηλεκτρικό έργο Venda Nova III

70 Υδροηλεκτρικό έργο Venda Nova III

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ

ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ4 - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑΓΕΩΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σήραγγα Σ 4 πρόκειται να ορυχθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εντός σχηματισμού φερτών γεωυλικών χαοτικής δομής με ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εργασία Νο 12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία τονίσθηκε η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΠΙΜΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ...41 ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ...11 ΚΟΙΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΨΥΧΡΉΣ ΕΛΆΣΗΣ...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΥ Ζ, C, Σ, Ζplus... 3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Σ 175, 205, 225, 255...3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ C 140, 155, 175, 205...4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζ 140, 155, 175, 205...5 ΔΙΑΤΟΜΕΣ Ζplus 205, 225,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα