1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ"

Transcript

1 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών Y Καθαρή ξένη επένδυση S-I Νοικοκυριά Φόροι T Κρατικές δαπάνες G Κράτος Δημόσια αποταμίευση T-G Επένδυση I Επιχειρήσεις Κατανάλωση C Αγορά αγαθών Έσοδα Y Καθαρές εξαγωγές ΝΧ Εξωτερικό Λογιστικά, σε μια κλειστή οικονομία, το εγχώριο προϊόν ισούται με την εγχώρια δαπάνη. Αυτό ισχύει με την υπόθεση-τέχνασμα πως τα αποθέματα που διατηρούν οι επιχειρήσεις αγοράζονται από τις ίδιες (αποτελούν επένδυση). Η μακροοικονομική ισορροπία απαιτεί το συνολικό προϊόν να ισούται με την επιθυμητή δαπάνη. Αυτό συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν τα αποθέματα στο επίπεδο που επιθυμούν και η επιθυμητή δαπάνη είναι ίση με την πραγματική. Θα εξετάσουμε την οικονομία στη μακροχρόνια περίοδο. (οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν και το προϊόν είναι σταθερό και εξαρτάται από την πλήρη απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών) 1

2 Κλειστή Οικονομία Λογιστικά Η δαπάνη για το εγχώριο προϊόν διακρίνεται σε κατανάλωση, επένδυση και δημόσια δαπάνη C + I + G Η (εγχώρια) δαπάνη ισούται με το παραγόμενο προϊόν Y = C + I + G ή Y C G = I ή, προσθαφαιρώντας το T από το πρώτο μέρος ( Y T C) + ( T G) = I Ο όρος στην πρώτη παρένθεση ( Y T C) είναι το διαθέσιμο εισόδημα μείον την κατανάλωση, δηλαδή η ιδιωτική αποταμίευση και ο όρος στη δεύτερη παρένθεση ( T G) είναι το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή η δημόσια αποταμίευση. Το άθροισμά τους είναι η συνολική εθνική αποταμίευση S Συνεπώς, η αποταμίευση ισούται με την επένδυση S = I Ισορροπία Ας δούμε πως επιτυγχάνεται αυτή η ισορροπία. Η οικονομία μας παράγει ένα εγχώριο προϊόν Y το οποίο εξαρτάται από τους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει Y = Y ( K, L) Η κατανάλωση των νοικοκυριών εξαρτάται από το διαθέσιμο εισόδημά τους, δηλαδή το εισόδημα μείον τους φόρους C = C( Y T ) Η επένδυση των επιχειρήσεων εξαρτάται (αρνητικά) από το επιτόκιο I = I(r) Το ύψος των δημόσιων δαπανών και των φόρων του κράτους είναι σταθερό G = G, T = T Συνεπώς, η συνθήκη ισορροπίας είναι Y C( Y T ) G = I( r) S = I( r) Εφόσον η αποταμίευση εξαρτάται από τις δημοσιονομικές μεταβλητές τις οποίες υποθέσαμε σταθερές, θα είναι και αυτή σταθερή. Η μακροοικονομική ισορροπία εξασφαλίζεται μέσω της προσαρμογής του επιτοκίου που διαμορφώνει τις επενδύσεις στο ύψος της (σταθερής) αποταμίευσης. 2

3 r S επιτόκιο r I(r) Επένδυση, αποταμίευση I, S Το επιτόκιο θα προσαρμοστεί στο σημείο ισορροπίας μέσω του μηχανισμού προσφοράς και ζήτησης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μηχανισμό αγοράς όπου το αγαθό είναι τα δανειακά κεφάλαια. Αν το επιτόκιο είναι υψηλότερο από το επίπεδο ισορροπίας τότε οι αποταμιεύσεις θα είναι περισσότερες από τις επενδύσεις και εκείνοι που έχουν χρήμα δεν θα μπορούν να το δανείσουν (υπερβάλλουσα προσφορά). Αυτό θα τους οδηγήσει σε μείωση των επιτοκίων μέχρι το σημείο ισορροπίας. Αν το επιτόκιο είναι χαμηλότερο από το επίπεδο ισορροπίας τότε οι επενδύσεις θα είναι περισσότερες από τις αποταμιεύσεις και εκείνοι που χρειάζονται χρήμα δεν θα μπορούν να δανειστούν (υπερβάλλουσα ζήτηση). Αυτό θα τους οδηγήσει να πληρώσουν υψηλότερα επιτόκια, μέχρι το σημείο ισορροπίας. Η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να επηρεάσει το επιτόκιο ισορροπίας. Μια δημοσιονομική επέκταση όπως η αύξηση των κρατικών δαπανών ή μείωση των φόρων μειώνει την (δημόσια) αποταμίευση μετατοπίζοντας την καμπύλη S αριστερά. Αυτή η μείωση της προσφοράς δανειακών κεφαλαίων προκαλεί αύξηση του επιτοκίου και μείωση των επενδύσεων. Δηλαδή, η δημοσιονομική επέκταση προκάλεσε μείωση των επενδύσεων. Αυτό ονομάζεται αποτέλεσμα παραγκωνισμού (crowding out). Εφόσον το εγχώριο προϊόν δεν μπορεί να αυξηθεί (μακροχρόνια καθορίζεται από την πλήρη απασχόληση των συντελεστών) η αύξηση των δημόσιων δαπανών θα προκαλέσει υπερβάλλουσα δαπάνη στην οικονομία. Το κράτος διεκδικεί μεγαλύτερο μέρος του δεδομένου εγχώριου προϊόντος μειώνοντας την αποταμίευση. Αυτό το μέρος του εγχώριου προϊόντος θα αποσπαστεί από τις επενδύσεις μέσω της αύξησης του επιτοκίου. Αντίστοιχα, μπορούμε να δούμε τις συνέπειες μιας αύξησης της επενδυτικής ζήτησης λόγω μιας αναπτυξιακής πολιτικής που επιδοτεί ή εισάγει φοροαπαλλαγές στις επενδύσεις. Αυτό μετατοπίζει την καμπύλη I(r) προς τα δεξιά οδηγώντας σε αύξηση του επιτοκίου. Εφόσον έχουμε υποθέσει ότι το προϊόν δε μπορεί να αυξηθεί και οι αποταμιεύσεις δεν εξαρτώνται από το επιτόκιο, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μόνο η αύξηση του επιτοκίου χωρίς αύξηση των επενδύσεων. 3

4 Ανοικτή οικονομία Η βασική διαφορά της ανοικτής οικονομίας από την κλειστή είναι ότι η εγχώρια δαπάνη δεν ισούται απαραίτητα με το εγχώριο προϊόν. Μια χώρα μπορεί να δαπανά περισσότερα από όσα παράγει και να δανείζεται τη διαφορά από το εξωτερικό ή να δαπανά λιγότερα από όσα παράγει και να δανείζει (αποταμιεύει) την διαφορά στο εξωτερικό. Λογιστικά Εγχώρια δαπάνη είναι το σύνολο των δαπανών από τους κατοίκους της χώρας (ανεξάρτητα από την προέλευση του προϊόντος που αγοράζεται) και δαπάνη για το εγχώριο προϊόν είναι το σύνολο των δαπανών για το προϊόν που παράγεται στη χώρα (ανεξάρτητα από ποιον αγοράζεται). Στην ανοικτή οικονομία η δαπάνη για το εγχώριο προϊόν είναι ίση με την εγχώρια d d d δαπάνη για το εγχώριο προϊόν C, I, G και την ξένη δαπάνη για το εγχώριο προϊόν EX (εξαγωγές) Συνεπώς Y = C d + I d + G d + EX Η συνολική εγχώρια δαπάνη είναι ίση με την εγχώρια δαπάνη για το εγχώριο προϊόν συν την εγχώρια δαπάνη για ξένο προϊόν. Συνεπώς, η συνολική εγχώρια κατανάλωση d είναι C = C + C d, η εγχώρια επένδυση I = I + I και η εγχώρια δημόσια δαπάνη d G = G + G Συνεπώς η παραπάνω εξίσωση γίνεται Y = ( C C ) + ( I I ) + ( G G ) + EX ή Y = C + I + G + EX ( C + I + G ) Ο όρος στην παρένθεση είναι η δαπάνη για εισαγωγές IM Συνεπώς Y = C + I + G + EX IM Η διαφορά των εξαγωγών μείον τις εισαγωγές ονομάζεται καθαρές εξαγωγές ή εμπορικό ισοζύγιο NX Άρα Y = C + I + G + NX Δηλαδή, το εγχώριο προϊόν ισούται με την εγχώρια δαπάνη συν τις καθαρές εξαγωγές. Αν η εγχώρια δαπάνη είναι μεγαλύτερη από το εγχώριο προϊόν, τότε η χώρα μας εισάγει και οι καθαρές εξαγωγές είναι αρνητικές. Αν η εγχώρια δαπάνη είναι μικρότερη από το εγχώριο προϊόν τότε η χώρα μας εξάγει και οι καθαρές εξαγωγές είναι θετικές. 4

5 Φέρνοντας στο πρώτο μέρος Y C G = I + NX Δηλαδή, η (εθνική) αποταμίευση καθαρές εξαγωγές, ή S = I + NX S I = NX S = Y C G είναι ίση με την επένδυση συν τις Ο όρος S I δηλαδή η διαφορά της εγχώριας αποταμίευσης από την εγχώρια επένδυση είναι η καθαρή ξένη επένδυση. Αν η εγχώρια αποταμίευση υπερβαίνει την εγχώρια επένδυση, τη διαφορά αυτή τη δανείζουμε στο εξωτερικό. Αν η εγχώρια επένδυση υπερβαίνει την εγχώρια αποταμίευση, τη διαφορά αυτή τη δανειζόμαστε από το εξωτερικό. Με άλλα λόγια, η καθαρή ξένη επένδυση είναι το ποσό που οι κάτοικοι της χώρας μας δανείζουν στο εξωτερικό μείον το ποσό που οι κάτοικοι του εξωτερικού δανείζουν στη χώρα μας, δηλαδή η διεθνής (καθαρή) ροή κεφαλαίου. Η καθαρή ξένη επένδυση είναι ίση με τις καθαρές εξαγωγές. Όταν είναι θετικά έχουμε εμπορικό πλεόνασμα, δηλαδή δαπανάμε λιγότερα από όσα παράγουμε και δανείζουμε τη διαφορά στις διεθνείς χρηματαγορές. Όταν είναι αρνητικά έχουμε εμπορικό έλλειμμα, δηλαδή δαπανάμε περισσότερα από όσα παράγουμε και δανειζόμαστε τη διαφορά από τις διεθνείς χρηματαγορές. Ισορροπία Εφόσον στην ανοικτή οικονομία οι εγχώριες αποταμιεύσεις δεν είναι απαραίτητα ίσες με τις εγχώριες επενδύσεις, το επιτόκιο δεν καθορίζεται στην εγχώρια αγορά δανειακών κεφαλαίων. Αν υποθέσουμε ότι η χώρα μας είναι μια μικρή ανοικτή οικονομία (δεν μπορεί να επηρεάσει το διεθνές επιτόκιο) και υπάρχει τέλεια κινητικότητα κεφαλαίου (ο διεθνής δανεισμός δεν έχει περιορισμούς) τότε το επιτόκιο που επικρατεί στη χώρα μας είναι ίσο με το επιτόκιο που επικρατεί διεθνώς. r = r * Πράγματι, κανείς δεν πρόκειται να δανειστεί σε επιτόκιο υψηλότερο από το διεθνές όταν μπορεί να δανειστεί από τις διεθνείς χρηματαγορές που επικρατεί το διεθνές επιτόκιο και κανείς δεν πρόκειται να δανείσει σε επιτόκιο χαμηλότερο από το διεθνές εφόσον μπορεί να δανείσει στις διεθνείς χρηματαγορές που επικρατεί το διεθνές επιτόκιο. Το διεθνές επιτόκιο καθορίζεται από την παγκόσμια προσφορά (αποταμίευση) και ζήτηση (επένδυση) δανειακών κεφαλαίων. (Η περίπτωση αυτή θυμίζει εκείνη του μικρού παραγωγού ή καταναλωτή στην τέλεια ανταγωνιστική αγορά που δεν μπορεί να επηρεάσει την επικρατούσα τιμή). Στην ανοικτή οικονομία η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας αλλάζει σημαντικά. Διατηρώντας τις ίδιες υποθέσεις για το εγχώριο προϊόν και την εγχώρια δαπάνη: Η οικονομία μας παράγει ένα εγχώριο προϊόν Y το οποίο εξαρτάται από τους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει 5

6 Y = Y ( K, L) Η κατανάλωση των νοικοκυριών εξαρτάται από το διαθέσιμο εισόδημά τους, δηλαδή το εισόδημα μείον τους φόρους C = C( Y T ) Το ύψος των δημόσιων δαπανών και των φόρων του κράτους είναι σταθερό G = G, T = T Και η επένδυση των επιχειρήσεων εξαρτάται (αρνητικά) από το επιτόκιο το οποίο είναι πάντα ίσο με το διεθνές I = I(r*) Η μακροοικονομική ισορροπία ορίζεται ως NX = S I(r*) Δηλαδή το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας προσδιορίζεται από τη διαφορά μεταξύ της εθνικής αποταμίευσης (που εξαρτάται από τη δημοσιονομική πολιτική) και της επένδυσης (που εξαρτάται από το διεθνές επιτόκιο) r S ΝΧ πλεόνασμα r* διεθνές r κλειστής I(r) Επένδυση, αποταμίευση I, S 6

7 r S S r κλειστής r* διεθνές ΝΧ έλλειμμα I(r) Επένδυση, αποταμίευση I, S Αν η οικονομία μας έχει ισοσκελισμένο ισοζύγιο στο διεθνές επιτόκιο r* και ακολουθήσει μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική (που μειώνει τη δημόσια άρα και την εθνική αποταμίευση) η καμπύλη S θα μετατοπιστεί αριστερά στη θέση S. Σε μια κλειστή οικονομία αυτό θα προκαλούσε αύξηση του επιτοκίου στο r και μείωση της επένδυσης ώστε να προκύψει μια νέα μακροοικονομική ισορροπία. Στην ανοικτή οικονομία το επιτόκιο δεν μεταβάλλεται και συνεπώς οι αποταμιεύσεις είναι λιγότερες από τις επενδύσεις και το εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει έλλειμμα. Η αύξηση των δημόσιων δαπανών, εφόσον δεν αντισταθμίζεται από μείωση των επενδύσεων όπως στην κλειστή οικονομία, θα προκαλέσει μια εγχώρια δαπάνη υψηλότερη από το εγχώριο προϊόν. Εφόσον το εγχώριο προϊόν δεν μπορεί να αυξηθεί, η δαπάνη αυτή θα στραφεί στις εισαγωγές και θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό από το εξωτερικό. Η δημοσιονομική πολιτική μιας μεγάλης οικονομίας μπορεί να έχει επιπτώσεις στη χώρα μας. Αν η μεγάλη ανοικτή οικονομία εφαρμόσει επεκτατική δημοσιονομική πολιτική θα μειωθούν οι διεθνείς αποταμιεύσεις με συνέπεια να αυξηθούν τα διεθνή επιτόκια. Η αύξηση των διεθνών επιτοκίων θα προκαλέσει μείωση των επενδύσεων στη δική μας χώρα και συνεπώς πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Μια αύξηση της επενδυτικής ζήτησης (επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, κλπ) εφόσον δεν μπορεί να αυξήσει το επιτόκιο θα προκαλέσει αύξηση των επενδύσεων πάνω από την εγχώρια αποταμίευση και συνεπώς έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Η μείωση της αποταμίευσης σε μια κλειστή οικονομία προκαλεί μείωση της επένδυσης άρα και του αποθέματος κεφαλαίου της οικονομίας. Σε μια ανοικτή οικονομία προκαλεί έλλειμμα και εξωτερικό χρέος που θα πρέπει να εξοφληθεί στο μέλλον. Και στις δύο περιπτώσεις η αυξημένη τρέχουσα κατανάλωση περιορίζει τη μελλοντική κατανάλωση. 7

8 Η συναλλαγματική ισοτιμία Η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία e είναι η σχετική τιμή μεταξύ δύο νομισμάτων, δηλαδή οι μονάδες ξένου νομίσματος που αντιστοιχούν σε μία μονάδα εγχώριου νομίσματος. $/ Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ε είναι η σχετική τιμή των αγαθών μεταξύ δύο χωρών ή η σχετική αγοραστική δύναμη των δύο νομισμάτων, δηλαδή οι μονάδες ενός ξένου αγαθού που αντιστοιχούν (σε αξία) σε μια μονάδα εγχώριου αγαθού. Για να την υπολογίσουμε θα πρέπει να διαιρέσουμε την τιμή του εγχώριου αγαθού σε εγχώριο νόμισμα ( ) προς την τιμή του ξένου αγαθού σε ξένο νόμισμα ($) και να πολλαπλασιάσουμε με την ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία ($/ ). Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι η σχετική τιμή του εγχώριου αγαθού. Αν αντί για την τιμή ενός αγαθού χρησιμοποιήσουμε το γενικό επίπεδο τιμών της χώρας μας P και του εξωτερικού P * έχουμε ε = e P P * Αν η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι υψηλή (ανατίμηση) τα εγχώρια αγαθά είναι σχετικά ακριβά και τα ξένα αγαθά σχετικά φθηνά. Αν η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι χαμηλή (υποτίμηση) τα εγχώρια αγαθά είναι σχετικά φθηνά και τα ξένα αγαθά σχετικά ακριβά. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα. Η ονομαστική ισοτιμία δολάριο/ευρώ είναι περίπου 1,3 δολάρια ανά ευρώ. Ας υποθέσουμε ότι μια αμερικάνικη σοκολάτα πωλείται προς 1,3$ και μια ίδια ευρωπαϊκή σοκολάτα πωλείται προς 1. Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (δηλαδή η σχετική τιμή της ευρωπαϊκής σοκολάτας) θα είναι P 1 ε = e = 1,3 = 1 δηλαδή η ευρωπαϊκή και η αμερικάνικη σοκολάτα P * 1,3 έχουν την ίδια τιμή. Ας υποθέσουμε τώρα ότι η τιμή της ευρωπαϊκής σοκολάτας διπλασιάζεται σε 2. Αν η συναλλαγματική ισοτιμία και η τιμή της αμερικάνικης σοκολάτας μείνουν αμετάβλητες, η νέα πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία θα είναι P 2 ε = e = 1,3 = 2 δηλαδή μια ευρωπαϊκή σοκολάτα κοστίζει όσο δύο P * 1,3 αμερικάνικες σοκολάτες. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι καταναλωτές και των δύο χωρών θα προτιμούν τις σχετικά φθηνότερες αμερικάνικες σοκολάτες από τις σχετικά ακριβότερες ευρωπαϊκές. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί βέβαια να προκύψει εξαιτίας μιας αύξησης της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, μιας μείωσης της τιμής της αμερικάνικης σοκολάτας ή ενός συνδυασμού αυτών των μεταβολών. Σε κάθε περίπτωση, όταν η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία αυξάνεται, δηλαδή τα εγχώρια προϊόντα γίνονται σχετικά ακριβότερα, λέμε ότι το εγχώριο νόμισμα ανατιμάται σε πραγματικούς όρους. Η συνέπεια θα είναι οι Αμερικάνοι να εξάγουν περισσότερες σοκολάτες στην Ευρώπη, δηλαδή να μειωθούν οι ευρωπαϊκές καθαρές εξαγωγές. 8

9 Άρα η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία θα καθορίζει τη ζήτηση τόσο για εισαγωγές όσο και για εξαγωγές. Όταν είναι υψηλή τα εγχώρια αγαθά είναι σχετικά ακριβά, συνεπώς οι εγχώριοι καταναλωτές θα στραφούν προς τις εισαγωγές και οι ξένοι καταναλωτές δεν θα προτιμούν τις εξαγωγές μας. Οι εισαγωγές αυξάνονται και οι εξαγωγές μειώνονται δηλαδή μειώνονται οι καθαρές εξαγωγές ή το εμπορικό ισοζύγιο. Αντίθετα, όταν η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι χαμηλή, οι εισαγωγές μας μειώνονται και οι εξαγωγές μας αυξάνονται, δηλαδή αυξάνονται οι καθαρές εξαγωγές. Συνεπώς οι καθαρές εξαγωγές είναι αρνητική συνάρτηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. NX = NX ( ε ), NX < 0 Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία προσδιορίζεται έτσι ώστε να εξισωθούν οι καθαρές εξαγωγές NX (ε ) με τις καθαρές ξένες επενδύσεις S I. Οι τελευταίες εξαρτώνται μόνο από το επιτόκιο, τη συνάρτηση κατανάλωσης και τη δημοσιονομική πολιτική χωρίς να επηρεάζονται από τη συναλλαγματική ισοτιμία. Συνεπώς θα παριστάνονται με μια κάθετη γραμμή. Οι καθαρές εξαγωγές καθορίζονται από τη συναλλαγματική ισοτιμία με την αρνητική σχέση που αναφέραμε παραπάνω. Συνεπώς θα παριστάνονται με μια καμπύλη με αρνητική κλίση. Πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ε S I Προσφορά εγχώριου νομίσματος ε* NX (ε ) Ζήτηση εγχώριου νομίσματος Καθαρές εξαγωγές I, S, ΝΧ Η ισορροπία επιτυγχάνεται στην ισοτιμία που εξισώνει τις καθαρές ξένες επενδύσεις με τις καθαρές εξαγωγές. Για να δούμε τη διαδικασία προσέγγισης της ισορροπίας πρέπει να την ερμηνεύσουμε σαν προσφορά και ζήτηση εγχώριου νομίσματος. Οι καθαρές ξένες επενδύσεις είναι η προσφορά εγχώριου νομίσματος (που πρέπει να μετατραπεί σε συνάλλαγμα για να τοποθετηθεί στο εξωτερικό) και οι καθαρές εξαγωγές είναι η ζήτηση εγχώριου νομίσματος (από τους ξένους που πρέπει να μετατρέψουν το συνάλλαγμά τους σε εγχώριο νόμισμα για να αγοράσουν τις εξαγωγές μας). Πρόκειται δηλαδή για μια αγορά εγχώριου νομίσματος στην οποία καθορίζεται η πραγματική συναλλαγματική του ισοτιμία. 9

10 Η δημοσιονομική πολιτική έχει επιπτώσεις στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική θα μειώσει την αποταμίευση άρα και τις καθαρές ξένες επενδύσεις μετατοπίζοντας την καμπύλη S I προς τα αριστερά. Αυτή η μείωση των ξένων επενδύσεων θα προκαλέσει και μείωση της προσφοράς εγχώριου νομίσματος με συνέπεια να αυξηθεί η αξία του, δηλαδή η ονομαστική και κατ επέκταση η πραγματική του ισοτιμία (ανατίμηση). Στη νέα υψηλότερη ισοτιμία τα εγχώρια προϊόντα γίνονται σχετικά ακριβότερα και οι καθαρές εξαγωγές μας μειώνονται. (Με άλλα λόγια καταναλώνουμε μεγαλύτερο μέρος του εγχώριου προϊόντος αντί να το εξάγουμε. Αυτό το μερίδιο για να αποσπαστεί από τις εξαγωγές θα πρέπει να προσφερθεί υψηλότερη σχετική τιμή, δηλαδή υψηλότερη πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία). Πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ε S I S I ε 2 ε 1 NX (ε ) ΝΧ 2 ΝΧ 1 I, S, ΝΧ Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει και μια αύξηση της επενδυτικής ζήτησης. Η μείωση της αποταμίευσης θα προκαλέσει αύξηση της ισοτιμίας και μείωση των καθαρών εξαγωγών. Επίσης, η δημοσιονομική πολιτική μιας μεγάλης οικονομίας έχει επιπτώσεις στη συναλλαγματική μας ισοτιμία. Μια επεκτατική πολιτική θα μειώσει τη διεθνή αποταμίευση και θα αυξήσει το διεθνές επιτόκιο με συνέπεια να μειωθούν οι εγχώριες επενδύσεις και να αυξηθούν οι καθαρές ξένες επενδύσεις. Αυτό όμως συνεπάγεται αύξηση της προσφοράς εγχώριου νομίσματος, άρα και μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και αύξηση των καθαρών εξαγωγών. Τέλος, η προστατευτική εμπορική πολιτική μπορεί να επηρεάσει τη συναλλαγματική ισοτιμία και τον όγκο του εμπορίου αλλά όχι τις καθαρές εξαγωγές. Ο προστατευτισμός μειώνει τις εισαγωγές και μετατοπίζει προς τα δεξιά τη συνάρτηση καθαρών εξαγωγών. Επειδή όμως οι καθαρές ξένες επενδύσεις δε μεταβάλλονται το αποτέλεσμα θα είναι μόνο η αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ο λόγος είναι ότι ο προστατευτισμός αυξάνει την εγχώρια ζήτηση εγχώριων προϊόντων προκαλώντας αύξηση της τιμής τους και συνεπώς αύξηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι εξαγωγές θα μειωθούν όσο μειώθηκαν και οι εισαγωγές διατηρώντας τις καθαρές εξαγωγές αμετάβλητες. 10

11 Ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία, πληθωρισμός και ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων Είδαμε πως η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία προσδιορίζεται από την προσφορά και ζήτηση εγχώριου νομίσματος και εξασφαλίζει την ισότητα των καθαρών ξένων επενδύσεων με τις καθαρές εξαγωγές. Με δεδομένη την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία η ονομαστική ισοτιμία θα εξαρτάται από το λόγο των επιπέδων τιμών. Από τον ορισμό της πραγματικής ισοτιμίας έχουμε P P * ε = e e = ε P * P δηλαδή όταν αυξάνεται το εγχώριο επίπεδο τιμών το εγχώριο νόμισμα υποτιμάται. Η αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών ισοδυναμεί με μείωση της αξίας του χρήματος. Αυτό μεταφράζεται και σε μείωση της αξίας του σε μονάδες ξένου νομίσματος. Αφού το ευρώ αξίζει λιγότερο στην Ευρώπη θα αξίζει λιγότερο και στην Αμερική, δηλαδή θα ανταλλάσσεται με λιγότερα δολάρια. Για να δούμε τη διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών χρειαζόμαστε τις ποσοστιαίες dx μεταβολές τους. Για να τις υπολογίσουμε λογαριθμίζουμε x d ln e = d ln ε + d ln P * d ln P και εφόσον γενικά ισχύει θα έχουμε d ln x dx 1 = d ln x = x dx x de e = dε dp * + ε P * dp P dp συμβολίζοντας την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής, P δηλαδή τον πληθωρισμό, με π, έχουμε de e dε = + π * π ε δηλαδή η ποσοστιαία μεταβολή της ονομαστικής ισοτιμίας μεταξύ δύο νομισμάτων είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της πραγματικής ισοτιμίας συν τη διαφορά στους ρυθμούς του πληθωρισμού ανάμεσα στις δύο χώρες. Όταν μια χώρα έχει υψηλότερο πληθωρισμό το νόμισμά της θα υποτιμάται ενώ αν έχει χαμηλότερο πληθωρισμό το νόμισμά της θα ανατιμάται. 11

12 Στο παράδειγμα με τη σοκολάτα που αναφέραμε παραπάνω είδαμε ότι ο διπλασιασμός της τιμής της ευρωπαϊκής σοκολάτας με σταθερή την τιμή της αμερικάνικης σοκολάτας θα οδηγήσει σε διπλασιασμό της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ (της σχετικής τιμής της ευρωπαϊκής σοκολάτας) δηλαδή σε πραγματική ανατίμηση του ευρώ. Ωστόσο, αν οι σοκολάτες μπορούν να μεταφερθούν από την Αμερική στην Ευρώπη, τότε μπορεί κάποιος να μετατρέψει 1 σε 1,3$, να αγοράσει μια αμερικάνικη σοκολάτα και να την πουλήσει στην Ευρώπη για 2. Με τον τρόπο αυτό θα διπλασιάσει το ποσό του. Επειδή όμως όλοι θα μπορούν να κάνουν το ίδιο, θα αυξηθεί η ζήτηση για σοκολάτες στην Αμερική και θα αυξηθεί η προσφορά σοκολάτας στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα θα είναι να αυξηθεί η τιμή της αμερικάνικης σοκολάτας και να μειωθεί της ευρωπαϊκής μέχρι το σημείο που η σχετική τους τιμή θα είναι ίδια. Αυτό ονομάζεται νόμος της μιας τιμής σύμφωνα με τον οποίο κανένα αγαθό δεν μπορεί να πωλείται σε διαφορετικές τιμές σε δύο αγορές. Αν δεν υπάρχουν εμπόδια μετακίνησης μεταξύ των δύο αγορών θα βρεθούν κάποιοι που θα αγοράσουν από τη φθηνή αγορά για να πουλήσουν στην ακριβή και η διαδικασία αυτή (αρμπιτράζ) θα αυξήσει τη ζήτηση στη φθηνή αγορά και την προσφορά στην ακριβή μέχρι να εξισωθούν οι τιμές. Στις διεθνείς αγορές αυτό μεταφράζεται ως ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (Purchasing power parity PPP). Μια μονάδα ενός οποιουδήποτε νομίσματος μπορεί να αγοράσει την ίδια ποσότητα αγαθού σε οποιαδήποτε χώρα. Αν ισχύει η υπόθεση της ισοδυναμίας των αγοραστικών δυνάμεων τότε η συνάρτηση των καθαρών εξαγωγών γίνεται οριζόντια γιατί ακόμα και οριακές μεταβολές της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας θα προκαλέσουν μεγάλες μεταβολές στις καθαρές εξαγωγές. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται ότι μεταβολές στις καθαρές ξένες επενδύσεις δεν έχουν επίπτωση στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Επιπλέον, εφόσον η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι σταθερή, κάθε μεταβολή στην ονομαστική ισοτιμία προέρχεται από μεταβολή στα επίπεδα τιμών. Φυσικά η υπόθεση της ισοδυναμίας των αγοραστικών δυνάμεων δεν είναι πολύ ρεαλιστική. Ο λόγος είναι ότι δεν είναι όλα τα αγαθά διεθνώς εμπορεύσιμα ούτε και τέλεια υποκατάστατα. 12

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 8: Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 2. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 2. Η αγορά συναλλάγματος 3. Η ζήτηση για τραπεζικές καταθέσεις σε συνάλλαγμα (περιουσιακά στοιχεία) 4. Ένα θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 6: Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα του Κρατικού Προϋπολογισμού Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A www.rontistiria-eap.gr e-mail: rontistiria_eap@yahoo.gr ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 www.rontistiria-eap.gr e-mail: rontistiria_eap@yahoo.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σεπτέµβριος 2012

Περιεχόµενα. Σεπτέµβριος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Απλό εισοδηµατικό κύκλωµα... 2 3. Υπόδειγµα κλειστής οικονοµίας... 2 4. Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά συναλλάγµατος. και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε)

Αγορά συναλλάγµατος. και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε) Αγορά συναλλάγµατος και συναλλαγματική ισοτιμία (κεφ. 13) 1 Συναλλαγματική ισοτιμία (Ε) αξία ξένου νομίσματος ανά μονάδα εθνικού νομίσματος. π.χ. ισοτιμία ευρώ-δολαρίου: 1,40 (με ένα ευρώ αγοράζω 1,40

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 2: Θεωρία ισοζυγίου πληρωμών προσδιορισμός του ισοζυγίου Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση- Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/29.12.2015 ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α) Λάθος β) Σωστό γ) Λάθος δ)σωστό ε) Λάθος Α2. δ Α3. δ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.α) Το εισόδημα των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Τα περισσότερα χρόνια η παραγωγή σε μια χώρα αυξάνεται και επομένως οι περισσότεροι κάτοικοι απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ποιοι παράγοντες οδηγούν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #4: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #4: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ενότητα #4: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές

Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Κεφάλαιο 3 Οι Διεθνείς Χρηµαταγορές Στο κεφάλαιο αυτό συζητούµε τη διάρθρωση των διεθνών χρηµαταγορών, και τη σχέση µεταξύ επιτοκίων και ισοτιµιών σε ανοικτές οικονοµίες. Ξεκινούµε µε µερικά βασικά χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming

Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Κεφάλαιο 5 Το Υπόδειγµα Mundell Fleming Το υπόδειγµα Mundell Fleming αποτελεί επί δεκαετίες τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ένα µεγάλο µέρος της βραχυχρόνιας ανάλυσης των διεθνών µακροοικονοµικών φαινοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Έστω ότι ένας καταθέτης μπορεί να αποταμιεύσει 100 ευρώ σε μια τράπεζα. Αν το ποσοστό των καταθέσεων που είναι υποχρεωμένες να κρατούν διαθέσιμο οι

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα