1 Άννα Ποταµιάνου: Ψυχική Οικονοµία και Δυναµική στις Οριακές Καταστάσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Άννα Ποταµιάνου: Ψυχική Οικονοµία και Δυναµική στις Οριακές Καταστάσεις."

Transcript

1 Μερικές πλευρές του ζητήµατος των οριακών οργανώσεων, µε αφορµή- αναφορά στο βιβλίο της Α. Ποταµιάνου «Ψυχική Οικονοµία και Δυναµική στις Οριακές Καταστάσεις» 1 από τον Β. Δηµόπουλο Η Άννα Ποταµιάνου, εξ αρχής αναρωτιέται αν είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούµε τον όρο «οριακές καταστάσεις», ή «οριακή οργάνωση». Πιστεύει πως µπορούµε να χρησιµοποιούµε τον ένα ή τον άλλο, µε κάποιες όµως προϋποθέσεις, όπως για παράδειγµα, να µην αποδίδουµε στην έννοια «οργάνωση» τη συνθήκη της µονιµότητας, ούτε την έννοια της προσωρινής συνθήκης στον όρο «κατάσταση». Προσωπικά προτιµώ τον όρο «οργάνωση», διότι πιστεύω πως η έννοια της «κατάστασης» παραπέµπει σε µια σταθερότητα, εκτός αν πει κανείς ότι οι οριακοί είναι σταθεροί στην αστάθειά τους. Εκείνο όµως που θέλω ιδιαίτερα να επισηµάνω είναι η οπτική κάτω από την οποία η συγγραφέας εξετάζει και αντιλαµβάνεται τις οριακές οργανώσεις. Εξετάζει λοιπόν το θέµα υπό το πρίσµα δύο θεµελιωδών παραµέτρων α) από την πλευρά των επενδύσεων και των αντεπενδύσεων και β) από την πλευρά των κινήσεων της διαπλοκής και αποσύνδεσης των ενορµήσεων. Πιστεύει ότι το πρόβληµα στους οριακούς είναι η οργάνωση των ορίων, µέσα και έξω. Συµφωνεί µε τη θέση του A. Green ότι το πρόβληµα εδώ βρίσκεται στην επένδυση των ορίων µέσα/έξω, αλλά και µεταξύ των ορίων των ψυχικών συστηµάτων ( Εγώ, Υπερεγώ, Εκείνο). Αυτή η οπτική έχει το πλεονέκτηµα της βαθύτερης κατανόησης της συνοχής της ταυτότητας και της επαφής µε την εσωτερική και εξωτερική πραγµατικότητα αυτών των ασθενών. Εδώ υπεισέρχεται και η διαδικασία της διαπλοκής- αποσύνδεσης των ενορµήσεων. Μια διαδικασία όµως πολύπλοκη, δυσνόητη για πολλούς, χωρίς κλινικό αντίκρισµα για άλλους. Προσωπικά επιθυµώ ένα διάλογο-συζήτηση πάνω σ αυτό το θέµα, που όµως ίσως θα ήταν χρήσιµο να γίνει µε µια άλλη ευκαιρία, όταν ελπίζω, θα ανοίξουµε το κεφάλαιο των ενορµήσεων και της διαπλοκής τους. Θα αρκεστώ εδώ να παρακολουθήσω τη σκέψη της Α. Ποταµιάνου στο πώς βλέπει αυτή τη διάσταση στους οριακούς. Όµως µπορούµε να έχουµε µια ανταλλαγή σκέψεων στο εξής. Γνωρίζουµε ότι ο O. Kernberg, ορίζει τις οριακές οργανώσεις, σαν εκείνες που βρίσκονται µεταξύ νεύρωσης και ψύχωσης. Μ άλλα λόγια µιλάει για ένα φάσµα που αρχίζει από τις ναρκισσικές ανεπάρκειες που µπορεί 1 Άννα Ποταµιάνου: Ψυχική Οικονοµία και Δυναµική στις Οριακές Καταστάσεις. Εκδκόσεις Χατζηνικολή, 1993

2 να εκδηλώνονται µε νευρωτικά συµπτώµατα και να φθάνει µέχρι το άλλο άκρο της νακρισσικής παθολογίας. Αναφέρεται ο Kernberg σε πρώϊµους µηχανισµούς άµυνας ( διχοτόµηση, διάψευση, εξιδανίκευση, παντοδυναµία, προβλητική ταύτιση κ.λ.π.). Θεωρεί πάντως την έλλειψη διαφοροποίησης του Εγώ από το αντικείµενο εποµένως την ασάφεια των ορίων του Εγώ- χαρακτηριστικό της οριακής παθολογίας. Πιστεύω ότι η συγγραφέας µπορεί να µας δείξει περισσότερο τις διαφορές της οπτικής του O. Kernberg, απ αυτές που αναπτύσσει η ίδια. Όπως επίσης θα πρέπει να δούµε πώς κατανοεί τις διαφορές από τις λεγόµενες ναρκισσικές οργανώσεις. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι άξονες στους οποίους στηρίζεται η συγγραφέας, για να ξετυλίξει το νήµα της προβληµατικής της. Ετσι, καταπιάνεται µε τους άξονες: Α) Οριακοί και επαναλήψεις. Οι επαναλήψεις στους οριακούς είναι κυρίως δύο τύπων: α) εκείνες στις οποίες υπερισχύει η βία στις εκφορτίσεις, κλαστικού τύπου. Επικρατούν οι κενώσεις των διεγέρσεων σε πράξεις και σωµατοποιήσεις στερούµενες στην ουσία αναπαραστάσεων και φαντασιώσεων. Επαναλήψεις εποµένως πέραν της αρχής της ευχαρίστησης. β) Επαναλήψεις οι οποίες κρατούν µία σχέση µε την ενόρµηση, έστω τραυµατική. Β) Οριακοί και µαζοχισµός Η λιβιδώς, σ αυτές τις οργανώσεις, βρίσκεται σε συνεχή κίνδυνο να χάσει την ποιότητά της, εξ αιτίας της ποσότητας που υπερχειλίζει, και η οποία µπορεί να είναι συνέπεια της αποσύνδεσης των ενορµήσεων ( η άποψή µου είναι ότι εδώ, η δεύτερη θεωρία των ενορµήσεων δίνει ικανοποιητικές απαντήσεις). Από την άλλη, οι οριακοί, µη µπορώντας να ελέγξουν τη λιβιδινική ενέργεια, ορµούν στο αντικείµενο, παρά την απειλή του άγχους εισβολής και απώλειας των ορίων ( άγχος οριοθέτησης) Γ) Οριακοί και άγχος Το άγχος των οριακών είναι κυρίως άγχος οριοθέτησης. Ένα άγχος δηλ. που έχει να κάνει µε το άγχος της κατάλυσης των ορίων µέσα- έξω, αλλά και των ορίων µεταξύ των ψυχικών συστηµάτων, µε αποτέλεσµα το κατακλυσµικό άγχος των κρίσεων πανικού, για παράδειγµα. Η θέση της συγγραφέως είναι πως το άγχος εισβολής και το άγχος αποχωρισµού είναι δευτερογενή σε σχέση µε το άγχος που αφορά την οριοθέτηση πεδίων ( εσωτερικών και εξωτερικών). Δ) Οριακοί και αντικείµενο Είναι χαρακτηριστική η προσκόλληση αυτών των αναλυοµένων σε εξωτερικά αντικείµενα και στην εξωτερική πραγµατικότητα. Όταν τα χάνουν, έχουµε µια µαζική βίαιη αποεπένδυση

3 τόσο του αντικειµένου, όσο και του εγώ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα φαντασιώσεις και βιώµατα συγχώνευσης, τα οποία είναι ένας τρόπος να διακοπεί η σχέση. Βρισκόµαστε εποµένως στην προβληµατική των πρωτογενών ταυτίσεων. Η αναλύτρια ονοµάζει αυτές τις φάσεις «θερµές στιγµές της ψυχανάλυσης». Περιττό να πω, ότι, σ αυτές τις στιγµές ή και µονιµότερα πάσχουν εµφανώς οι εσωτερικεύσεις, αφού το αντικείµενο είναι κυρίως ναρκισσικό. Αυτό συµβαίνει διότι οι επενδύσεις κατευθύνονται κυρίως στο Εγώ ενώ το αντικείµενο, δεν είναι παρά καθρέφτης- αντανάκλαση ή το διπλό. Αλλά, όπως είπα, οι επενδύσεις, σε στιγµές κάµψεων, δεν κρατάνε ούτε στο επίπεδο του Εγώ- οπότε θα είχαµε µια οργάνωση ναρκισσική κυρίως. Άλλωστε η απουσία του αντικειµένου βιώνεται ως κενό, λόγω της ανεπάρκειας των εσωτερικεύσεων και της µαζικής αποεπένδυσης. Ενώ ο νευρωτικός ξαναβρίσκει το αντικείµενο µέσω της οργάνωσης της φαντασίωσης της επανεύρεσης στο επίπεδο της ψευδαισθητικής ικανοποίησης της επιθυµίας, ο οριακός δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, αφού οι εσωτερικεύσεις χωλαίνουν. Σκέπτοµαι πως εδώ τίθεται επί τάπητος η προβληµατική του τραύµατος και η δυνατότητα των αντεπενδύσεων σ αυτό. Εννοώ πως το αδύναµο Εγώ του οριακού, µη µπορώντας κάποιες στιγµές να κάνει ισχυρές αντεπενδύσεις αφ ενός και να τις αντέξει αφ ετέρου εκφορτίζει και στη θέση της απουσίας, βιώνεται το κενό. Ας µην ξεχνάµε- σηµειώνει η Α. Ποταµιάνου- πως η δυνατότητα των µη συνδέσεων µε αναπαραστάσεις, είναι εγγεγραµµένη στον πυρήνα του ανθρώπινου ψυχισµού. Τούτο διότι οι διεγέρσεις οι ενδοµήτριες και οι αµέσως µετά τη γέννηση, δεν µπορούν να µεταλλαγούν σε αναπαραστάσεις. Έτσι, προερχόµαστε από ένα χάσµα, το οποίο ασκεί σ όλους µας µια έλξη. Είναι το σηµείο 0 του Bion; Αλλά αυτή η θεµατική του τραύµατος είναι αντικείµενο άλλης συζήτησης. Επίσης, µόνο επιγραµµατικά αναφέρω την ενδιαφέρουσα σκέψη της συγγραφέως - µε αφορµή τις ιδέες των φυσικών Prigogine και Stengers, περί των ελκυστών, - ότι το Εγώ υφίσταται την έλξη των παράδοξων ελκυστών στους οποίους εντάσσει το πρωτογενές απωθηµένο, όπως και το δευτερογενές, καθώς επίσης και τη διάσταση του τραύµατος. Χρειαζόµαστε πολύ περισσότερες σκέψεις πάνω σ αυτά, διότι άπτονται του θέµατος της σχέσης της ψυχανάλυσης µε άλλες επιστήµες. Διαβάζοντας το µέρος εκείνο του βιβλίου, όπου αναφέρεται στην πρωτογενή πρωκτικότητα, έδειξα ξεχωριστό ενδιαφέρον, διότι µου άνοιξε δρόµο για την κατανόηση κάποιων αντιµεταβιβαστικών κινήσεων στην θεραπεία οριακών οργανώσεων. Κατανόησα καλύτερα Βρίσκω ενδιαφέρον το παράδειγµα του αναλυοµένου, ο οποίος δεν γνώριζε τίποτα για τις σχέσεις του µε το όµοιο και µε τον ίδιο του τον εαυτό, µέχρι που η συνήχηση των λέξεων «φιλάω» και «φυλάω» έδωσε στην αναλύτρια τη δυνατότητα να του δείξει το λανθάνον περιεχόµενο ενός ονείρου, όπου στην ουσία «φύλαγε» τα αυτιά του, δηλ. προστάτευε το άνοιγµα από το οποίο δεχόταν τα λόγια της αναλύτριας.

4 ένα αντιµεταβιβαστικό συναίσθηµα ακινητοποίησης, ιδιαίτερα στη σκέψη. Με την έννοια της πρωτογενούς πρωκτικότητας η Α. Ποταµιάνου, αναφέρεται στην κίνηση εγκύστωσης - ακινητοποίησης του αντικειµένου, η οποία θα προφύλασσε τον ψυχισµό από τις περιπέτειες του πάρε-δώσε. Η ακινητοποίηση όµως αυτή παγιδεύει και το ίδιο το Εγώ. Βρισκόµαστε εµπρός στην παιδική παντοδυναµία; Ποιά η σχέση της µε την πρωκτικότητα; Πάντως ο όρος πρωτογενής πρωκτικότης, αναφέρεται και από τον A. Green. Δεν είµαι όµως βέβαιος ότι µιλάνε για την ίδια προβληµατική. Όλες αυτές οι αναδιφήσεις, οδηγούν επίσης στο ερώτηµα- όσο παράδοξο κι αν φαίνεται-: Έχουν οι οριακοί επιθυµία; Νοµίζω πως δύσκολα θα µίλαγε κανείς για επιθυµία στους οριακούς, αν λάβουµε υπ όψιν µας όσα προσπάθησα να πω µέχρι τώρα, π.χ. πώς µπορεί να είναι επιθυµητό ένα αντικείµενο ( ψευδαισθητική ικανοποίηση της επιθυµίας), όταν το υποκείµενο αισθάνεται υπό διωγµόν, απειλούνται τα όριά του και ως εκ τούτου θα πρέπει εξ ορισµού το αντικείµενο να είναι κακό και προς καταστροφή; Να λοιπόν ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα- τόσο θεµελιώδες για την κλινική µας πράξη- στο οποίο µπορούµε να εστιάσουµε µέσα από το διάλογο. Χάριν της οικονοµίας χρόνου και χώρου, θα περάσω στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου που είναι ο ρόλος της ελπίδας στις οριακές οργανώσεις. Η Α. Ποταµιάνου εξετάζει την προβληµατική της ελπίδας ως αντίστασης στους οριακούς. Γιατί αντίσταση; Πρώτα απ όλα στο επίπεδο του ναρκισσισµού είναι η προσδοκία ενός ιδεώδους, µέσα σ ένα «µεγαλόπνοο βίωµα του Εγώ», το οποίο δεν θα πραγµατοποιηθεί ποτέ, διότι αλλιώς θα απειλούσε τον ναρκισσισµό που θέλει να είναι αδιαπέραστος και άθικτος στο χώρο και χρόνο. Από την άλλη η ψυχική κινητοποίηση προκαλεί τρόµο, διότι προϋποθέτει δαπάνη ψυχικής ενέργειας, η οποία ενέργεια δεν είναι πάντα διαθέσιµη, η δε επενδυσή της βιώνεται ως αιµορραγία. Με τη φλόγα της ελπίδας να παραµένει άσβεστη, διαφυλάσσεται ο µαζοχισµός, η αποερωτικοποίηση του οποίου- όπως είπα προηγουµένως- θέτει εκτός λειτουργίας το ψυχικό όργανο και τότε αναλαµβάνουν τα ηνία η συµπεριφορά και το σώµα ( εκφορτίσεις µέσω πράξεων, ψυχοσωµατικές διαταραχές. Η σχέση µαζοχισµού και συµπεριφοράς από τη µια, ψυχοσωµατικών διαταραχών από την άλλη είναι µία άλλη εστία συζήτησης και προβληµατισµού). Όταν ο µαζοχισµός δεν «κρατάει» ( όταν η ενόρµηση θανάτου έχει τον πρώτο λόγο), δεν έχουµε πλέον επένδυση του αντικειµένου της ελπίδας, αλλά η ίδια η διαδικασία της ελπίδας γίνεται αντικείµενο επένδυσης. «Η ελπίδα, δεν είναι πια ελπίδα για κάτι, δεν γνωρίζει πια το αντικείµενό της. Οι ασθενείς συνεχίζουν να ελπίζουν, χωρίς να ξέρουν τι ελπίζουν» λέει η Α. Ποταµιάνου. Έτσι, η ελπίδα ως αντικείµενο πλέον, γίνεται ένα είδος φετίχ ( Ο C. David µιλάει εδώ για συναισθηµατική διαστροφή). Αναρωτιέµαι όµως:

5 έχουµε µπει στη σφαίρα του ηθικού µαζοχισµού; Αν ναι µπορούµε τότε να µιλάµε για διαδικασία φετιχοποίησης; Όπως και να έχει πάντως είµαστε στο χώρο της λειτουργίας της ελπίδας ως αντίσταση στην ψυχική αλλαγή. Αλλωστε όταν η ελπίδα συντηρεί τον πόνο ( στο όνοµα µιας «καλύτερης ηµέρας που θα έλθει»), δε βρισκόµαστε εµπρός στην αγκύστρωση του ψυχισµού στον πόνο, όχι πια σαν µέσο µαζοχιστικής ευχαρίστησης, αλλά σαν ένας τρόπος να νοιώθει το υποκείµενο ότι υπάρχει; Ο πόνος δηλαδή να λειτουργεί ως ένα αντκείµενο, «κακό» έστω, αλλά παρόν. Έτσι, θα απέφευγε το άτοµο τον τρόµο της κατάρρευσης και του κενού. ( Ας σκεφτούµε την θέση του Freud το 26 στο «Αναστολές, σύµπτωµατα, άγχος» Addendum, πως η µετάβαση από το φυσικό στον ψυχικό πόνο αντιστοιχεί µε µία αλλαγή από την ναρκισσική επένδυση, στην επένδυση αντικειµένου). Τελειώνω, αφήνοντας όµως εκτός ανάπτυξης το τρίτο µέρος του βιβλίου που αφορά τη θεραπευτική προσέγγιση των οριακών. Αυτό θα ήταν το θέµα µας σ έναν άλλο χρόνο. Αναφέρω απλώς ότι καταπιάνεται µε την προβληµατική των ερµηνειών και κατασκευών. Έτσι, θα εγκαινίαζα έναν άλλο κύκλο συζητήσεων µε το ερώτηµα: πώς αντιλαµβάνεται η συγγραφέας τα περάσµατα από την «ελπίδα ως µερικό αντικείµενο στην Πανδώρα.. σε συναίσθηµα στον Προµηθέα. και τελικά σε συνδέουσα επένδυση.» Βασίλης Δηµόπουλος Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Μέλος της Ε.Ψ.Ε

Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1

Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1 Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1 Αριστέα ΣΚΟΥΛΙΚΑ Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσουμε ορισμένα σημεία των επεξεργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας δελτίο περιεχόμενα Σημείωμα της σύνταξης Επιστημονικό συμπόσιο της ΕΨΕ και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (ΙΡΑ) Αθήνα, 18-19/02/2011 Ruggero Levy «Εφηβεία, ναρκισσισμός και πολιτισμική πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος

Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος Για τους ευνόητους λόγους της διαφύλαξης του προσωπικού απορρήτου, η κλινική περίπτωση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

«Bλέπω τα δάκρυά σου»

«Bλέπω τα δάκρυά σου» «Bλέπω τα δάκρυά σου» θλίβομαι, μπορώ να ζήσω Παρασκευή 17 έως Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 Τριήμερο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο επί του πένθους Έναστρη Νύχτα, του Vincent Van Gogh Σάββας Μπακιρτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία δελτίο περιεχόµενα Συνέδριο της Γερµανικής Ψυχαναλυτικής Ενώσεως, Bad Homburg, Νοέµβριος 2011 Νίκος Τζαβάρας Διαπολιτισµική ψυχανάλυση στη Γερµανική Ψυχαναλυτική Ένωση Πολυτίµη Ζέη Αναπαραγωγή και συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Πολιτικής. No 17_Nοέμβριος 2013

Κείμενο. Πολιτικής. No 17_Nοέμβριος 2013 Κείμενο No 17_Nοέμβριος 2013 Πολιτικής Η «βία» των ενστίκτων, το αβοήθητο των ανθρώπων & η στάση του ψυχοθεραπευτή απέναντι στην οδύνη της αποτυχίας των θεσμών στην Ελλάδα της «κρίσης» των Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

«Σωματόμορφα ενοχλήματα και ψυχοσωματικές νόσοι: το κορμί είναι ομιλόν, το βουβό σώμα αρρωσταίνει»

«Σωματόμορφα ενοχλήματα και ψυχοσωματικές νόσοι: το κορμί είναι ομιλόν, το βουβό σώμα αρρωσταίνει» «Σωματόμορφα ενοχλήματα και ψυχοσωματικές νόσοι: το κορμί είναι ομιλόν, το βουβό σώμα αρρωσταίνει» Παρασκευή 30 Ιανουαρίου έως Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015 Paul Klee Σάββας Μπακιρτζόγλου Ψυχολόγος-Ψυχαναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005)

Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης (διάλεξη-2005) "Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές Χριστίνα Πατρινιού και Πέτρο Θεοδώρου διοργάνωση : Συµβουλευτικό Κέντρο Σ.ΚΕ.Ψ.Η.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων».

Θέµα: «Η συναισθηµατική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΕΠΑΕ ΠΜΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικά Νέα. Homeo News. Ομοιοπαθητική και συστημική ψυχοθεραπεία

Ομοιοπαθητικά Νέα. Homeo News. Ομοιοπαθητική και συστημική ψυχοθεραπεία Ομοιοπαθητικά Νέα Homeo News Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος '12 #25 www.homeopathy.gr Ομοιοπαθητική και συστημική ψυχοθεραπεία Οξεία φλεγμονή

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Γρηγόρης Αµπατζόγλου

7.1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Γρηγόρης Αµπατζόγλου 1 7.1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Γρηγόρης Αµπατζόγλου Ως σχολική αποτυχία µπορούµε να ορίσουµε κάθε κατάσταση αδυναµίας του παιδιού να ανταποκριθεί στοιχειωδώς ικανοποιητικά στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Sigmund Freud : Ντόρα, η ανάλυση µιας υστερίας

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Sigmund Freud : Ντόρα, η ανάλυση µιας υστερίας Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «ΕΠΕΚΕΙΝΑ» Sigmund Freud : Ντόρα, η ανάλυση µιας υστερίας Απόδοση κειµένου : Αθανασάκη Σοφία, ψυχολόγος, απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Επoπτεία : Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Σχιζοτυπία και Συµπεριφορά Καταναλωτή Κυριακή Ηλιοπούλου Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ντζούφρας ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος

Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος Υπεύθυνος Οµάδας Στάθης Τριανταφύλλου Ψυχολόγος οκίµια Γιώργος Καραντάνος Παιδοψυχίατρος Βάγια Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Μαρίτσα Καµπούρογλου Λογοπεδικός Γιάννης Βογινδρούκας Λογοπεδικός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

George Makari «Επανάσταση στον νου - Η δηµιουργία της Ψυχανάλυσης».

George Makari «Επανάσταση στον νου - Η δηµιουργία της Ψυχανάλυσης». George Makari «Επανάσταση στον νου - Η δηµιουργία της Ψυχανάλυσης». Βιβλιοπαρουσίαση : Μαρία Χατζηανδρέου Η πιο ενδιαφέρουσα συνάντηση, που είχα τον χειµώνα που πέρασε, ήταν το βιβλίο του George Makari

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Ο Μισέλ Ντετί, ψυχαναλυτής και,ψυχοθεραπευτής, εκτός της κλινικής ε μπειρίας του, είναι επίσης ιδρυτής και εμπνευστής μιας σχολής εκπαίδευσης πάνω στην ψυχαναλυτική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Όνειρο: μία ψυχαναλυτική προσέγγιση

Όνειρο: μία ψυχαναλυτική προσέγγιση Όνειρο: μία ψυχαναλυτική προσέγγιση Αλίκη Κατσαρού Ιατρική Ψυχολόγος, M.Sc., Ψυχοθεραπεύτρια, υπ. Μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Ο Φρόυντ, στο βιβλίο του «Η Ερμηνεία των ονείρων» γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Επιστηµονικά Υπεύθυνη Άννα Καρλοβασίτου Θεσσαλονίκη 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕΪΡΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΛΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα

Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ο Εμπλουτισμός και οι Διαστασεις της μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στο βρέφος και την μητέρα Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Ποδηματή Ελένη Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Η εφηβεία Η εφηβεία είναι η περίοδος της µετάβασης από την παιδική στην ώριµη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ΗΒΗ. Σαν όρος δηλαδή αφορά στο σύνολο

Η εφηβεία Η εφηβεία είναι η περίοδος της µετάβασης από την παιδική στην ώριµη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ΗΒΗ. Σαν όρος δηλαδή αφορά στο σύνολο Η εφηβεία Η εφηβεία είναι η περίοδος της µετάβασης από την παιδική στην ώριµη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ΗΒΗ. Σαν όρος δηλαδή αφορά στο σύνολο των ψυχικών λειτουργιών που συντελούνται ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΒΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΚΟΡΙΝΑ ΘΕΟ ΩΡΑΚΑΚΗ Μ. ΠΑΠΑ Α: Κυρίες και κύριοι ξεκινάµε την απογευµατινή συνεδρίαση, µε την κα Κορίνα Θεοδωρακάκη στο συντονισµό.

Διαβάστε περισσότερα