Εμπειρίες από τα σεμινάρια και αξιολόγηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εμπειρίες από τα σεμινάρια και αξιολόγηση"

Transcript

1 TRANSPORT LEARNING Εμπειρίες από τα σεμινάρια και αξιολόγηση Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πλέον διαθέσιμο δωρεάν σε 9 γλώσσες Περιεχόμενα Εμπειρίες από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια: Η μέθοδος του TRANSPORT LEARNING... 2 Αξιολόγηση σεμιναρίων... 3 Στοιχεία και αριθμοί... 3 Μαθήματα... 4 Απόψεις... 5 Εκπαιδευτικό υλικό... 6 Training Portal σύντομα κοντά σας!... 7 Επικοινωνία & Imprint... 8 Αγαπητέ αναγνώστη, Καθώς έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα, τις εμπειρίες μας και τα διδάγματα από τα 64 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη την Ευρώπη. Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης έχει δείξει ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Περισσότερο από το 80 % των 1177 συμμετεχόντων μας έχουν αξιολογήσει τα σεμινάρια κατάρτισης ως καλά ή εξαιρετικά. Έτσι, έχουμε πλέον την πεποίθηση ότι όχι μόνο τα διδάγματα από την εκπαίδευση, αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό μας, αξίζουν την προσοχή σας. Από τώρα και στο εξής, το πλήρες σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού μας (εγχειρίδια και διαφάνειες παρουσίασης) είναι προσβάσιμα και δωρεάν για όλους. Το υλικό είναι κατάλληλο για καθηγητές πανεπιστημίου και υπαλλήλους δήμων, καθώς και φοιτητές και οποιαδήποτε άλλα ενδιαφερόμενα άτομα που θέλουν να μάθουν περισσότερα για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Η ομάδα του TRANSPORT LEARNING Ενδυνάμωση των εμπειρογνωμόνων για

2 Εμπειρίες από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια: Η μέθοδος του TRANSPORT LEARNING Θεωρία και πράξη Όλες οι εκπαιδετικές ενότητες αποτελούνται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το πρακτικό. Οι διήμερες εκπαιδευτικές ενότητες περιείχαν μαθήματα σχετικά με τη θεωρία των μεταφορών και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, καθώς και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Προκειμένου να τεθεί αυτή η καινούργια γνώση στην πράξη, πραγματοποιήθηκε πρακτική εκπαίδευση μετά τα σεμινάρια. Οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυξαν και υλοποίησαν τα δικά τους, μικρής κλίμακας έργα (μίνι έργα) στην πόλη τους. Οι εκπαιδευτές τους παρείχαν βοήθεια και συμβουλές κατα τη διάρκεια του έργου. Διαδραστικότητα Ακόμη και το τεχνικό μέρος της εκπαίδευσης ακολούθησε τις αρχές της διαδραστικότητας. Παιχνίδια ρόλων, ομαδική εργασία, συζητήσεις και άλλα διαδραστικά στοιχεία ήταν το βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης. Ξένοι εκπαιδευτές και εθνικοί οικοδεσπότες Η εκπαίδευση διευκολύνθηκε από διεθνείς εμπειρογνώμονες (π.χ. καθηγητές πανεπιστημίου, εμπειρογνώμονες κινητικότητας και άλλους επαγγελματίες), οι οποίοι συνοδεύονταν από έναν εθνικό οικοδεσπότη (π.χ. οργανισμός ενέργειας, ΜΚΟ, οργανισμό κατάρτισης). Η εκπαίδευση μεταφράστηκε στην εθνική γλώσσα της χώρας υποδοχής, με ταυτόχρονη μετάφραση. Θεματική εκπαίδευση Ο τομέας των μεταφορών και της κινητικότητας είναι πολύ μεγάλος και δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι πτυχές της κινητικότητας σε ένα μάθημα εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση TRANSPORT LEARNING είχε 8 ενότητες, και ασχολήθηκε έτσι με τα σημαντικότερα θέματα για τους επαγγελματίες μεταφορών (βλ. παρακάτω διάγραμμα). Ó åäéáóìüò êáé õëïðïßçóç åêóôñáôåéþí âéþóéìçò êéíçôéêüôçôáò ñþóåéò ãçò êáé ïéêéóôéêü óôç äéá åßñéóç êéíçôéêüôçôáò Äéá åßñéóç þñùí óôüèìåõóçò, ðåñéïñéóìüò ðñüóâáóçò êáé Ýëåã ïò ôá ýôçôáò ÌÝôñá äéá åßñéóçò ôçò êéíçôéêüôçôáò ãéá ïéêïãýíåéåò, íçðéáãùãåßá êáé ó ïëåßá Ó åäéáóìüò êáé äéáìüñöùóç äñüìùí, ìýôñá Þðéáò êõêëïöïñßáò ÌïíôÝëá äçìïóßùí óõãêïéíùíéþí ÐåæÞ ìåôáêßíçóç êáé ðïäçëáóßá óõìâïõëåõôéêþ óå äþìïõò Åêðáßäåõóç óôçí åðéêïéíùíßá Σελίδα 2/8

3 Αξιολόγηση σεμιναρίων Στοιχεία και αριθμοί Αριθμός συμμετεχόντων 83 % των εκπαιδευόμενων αξιολόγησε την έννοια και τη μέθοδο της εκπαίδευσης ως καλή ή άριστη Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς 64 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, από το Μάιο 2012 μέχρι τον Απρίλιο Αριθμός συμμετεχόντων 1177 Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του TRANSPORT LEARNING συγκέντρωσαν 1177 συμμετέχοντες (από τους οποίους 731 συμμετείχαν σε περισσότερες από μια εκπαιδευτικές ενότητες). Κατά μέσο όρο, σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα συμμετείχαν 18 άτομα. 83 % 86 % Οι εκπαιδευτικές ενότητες που συγκέντρωσαν την καλύτερη βαθμολογία: των εκπαιδευόμενων αξιολόγησε το εκπαιδευτικό υλικό ως καλό ή άριστο των εκπαιδευόμενων αξιολόγησαν την ποιότητα των σεμιναρίων ως καλή ή άριστη Εκπαιδευτική ενότητα 2 Διαχείριση της Κινητικότητας για οικογένειες και σχολεία και ενότητα 8 Εκπαίδευση στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση αξιολογήθηκαν ως οι καλύτερες (4.6 στην κλίμακα από 1 εως 5) Ομάδες στόχοι Μίνι έργα (μέχρι τώρα) Εργαζόμενοι Εκπαιδευτικό σε δήμους, μέλη ΜΚΟ με δραστηριότητα στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. υπόβαθρο: αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, εμπειρογνώμονες σε θέματα μεταφορών, μηχανικοί συγκοινωνιολόγοι μίνι έργα είχαν προγραμματιστεί μίνι έργα διεξάχθηκαν επιτυχώς πιστοποιητικά παραδόθηκαν στους εκπαιδευόμενους Σελίδα 3/8

4 Αξιολόγηση σεμιναρίων Διδάγματα Για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της έννοιας της κατάρτισης, συλλέγεται ανατροφοδότηση από όλους τους εκπαιδευτές. Μια ενδεικτική σύνοψη των εμπειριών, καθώς και επιλεγμένες δηλώσεις από τους εκπαιδευτές δίνουν μια πρώτη εντύπωση σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την άποψη της οργάνωσης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Τα σχόλιά τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν διοργανώνονται άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σχετικά με τις μεταφορές: Περίληψη από τους εκπαιδευτές Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ενισχύθηκαν με τη διασφάλιση ότι υπήρχε αρκετός διαθέσιμος χρόνος για τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να υποβάλουν ερωτήσεις Ηταν πολύ θετική η ύπαρξη δύο εκπαιδευτών- ενός τοπικού και ενός από άλλη χώρα. Ο εκπαιδευτής από το εξωτερικό ήταν σε θέση να προσφέρει μια φρέσκια και διαφορετική προοπτική, ενώ ο τοπικός εκπαιδευτής ήταν σε θέση να παρέχει το τοπικό πλαίσιο, να περιλάβει τοπικά παραδείγματα και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις. Η ύπαρξη ενός δεύτερου εκπαιδευτή κατέστησε επίσης πιο ενδιαφέρουσα την κατάρτιση καθώς οι εκπαιδευόμενοι δεν άκουγαν το ίδιο πρόσωπο όλη την ημέρα Τα οφέλη από την ανάπτυξη μίνι-έργων αποτέλεσαν δυνατότητα να μοιραστούν τις εμπειρίες, τη δικτύωση και τη μάθηση σχετικά με νέα θέματα Οι αγαπημένες ασκήσεις ήταν αυτές στις οποίες οι συμμετέχοντες έπρεπε να χρησιμοποιήσουν παιχνίδια ρόλων και δημιουργικότητα. Αυτό αποτέλεσε προστιθέμενη αξία με το να είναι διαδραστικοί και να εντοπίζουν ρεαλιστικές λύσεις σε τοπικά προβλήματα. Στις αγαπημένες ασκήσεις θα πρέπει να προστεθούν και πιο πρακτικές ασκήσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες με καθημερινές συνθήκες που είναι πιο σχετικές με τους συμμετέχοντες Ασκηση στην εκπαιδευτική ενότητα Εκπαίδευση στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση : οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυξαν μια διαδικασία σχεδιασμού για συμμετοχική διαδικασία ενός χρόνου που το παρουσίασαν σε άλλα μέλη της ομάδας. Σελίδα 4/8

5 Αξιολόγηση σεμιναρίων Statements Ursula Caser MEDIATEDOMAIN Εκπαιδεύτρια Ενότητας 8 Εκπαίδευση στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση Udo Becker TU Dresden, Συντονιστής Έργου και Εκπαιδευτής της Ενότητας 2 Μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας για οικογένειες, νηπιαγωγεία και σχολεία Το TRANSPORT LEARNING είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο αποδοτικό και γόνιμο έργο στο οποίο έχω εργαστεί ποτέ σε διεθνή προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις μεταφορές. Αυτό συμβαίνει επειδή προσεγγίσαμε τους σχετικούς ανθρώπους και τις περιφέρειες συνοχής της ΕΕ απευθείας, στην εθνική τους γλώσσα, με έναν έμπειρο εθνικό εταίρο υποδοχής. Για κάποιους από τους εκπαιδευόμενους, π.χ. από διοίκηση πόλεων, ήταν η πρώτη φορά «που κάποιος από τις Βρυξέλλες» τους πλησίασε προσωπικά- και μοιράστηκε τις εμπειρίες του μαζί τους. Η ατμόσφαιρα στα σεμινάρια ήταν τόσο θετική και τόσο παραγωγική: Μπορώ να συστήσω ευχαρίστως αυτή την προσέγγιση! Καθώς η επικοινωνία και οι διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής είναι πολύ πολιτισμικά ευάλωτες ήταν μια συναρπαστική πρόκληση για μένα να παράσχω την ίδια εκπαίδευση σε 8 διαφορετικές χώρες. Το πιο εκπληκτικό δίδαγμα είναι ότι σαφέστατα ο διάλογος μεταξύ ενδιαφερομένων μερών και οι δυσκολίες σχετικά με την αποτελεσματική επικοινωνία είναι βασικά οι ίδιες σε όλη την Ευρώπη. Το φάσμα των ασκήσεων και παιχνίδια ρόλων κατά τη διάρκεια των δύο ημερών απαίτησαν έντονη συμμετοχή από τους συμμετέχοντες, δημιουργώντας καταπληκτικές εμπειρίες μάθησης, ενθουσιασμό και διασκέδαση. Η συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης είναι εύκολη στη θεωρία αλλά δύσκολη στην πράξη. Οι συμμετέχοντες πήραν μια έντονη ευκαιρία να το δοκιμάσουν... Márius Navazo Εκπαιδευτής Ενότητας 3 Χρήσεις γης και χωροθέτηση κατοικιών στη διαχείριση της κινητικότητας Ιωάννης Κολιούσης UPRC / Decision Dynamics Εκπαιδευτής Ενότητας 4 Μοντέλα αστικών συγκοινωνιών Η συγκέντρωση ατόμων με σημαντική εμπειρία στην αγορά σε διάφορα θέματα, διευκόλυνε τη συλλογική μάθηση και προώθησε έξυπνες ιδέες που μπορούν να διαμορφώσουν μια βελτιωμένη προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου Μοντέλα αστικών συγκοινωνιών όλες οι πρακτικές ασκήσεις έλαβαν μεγάλη προσοχή. Ενδεικτικά, εκείνες που είχαν συστημική προσέγγιση για τις οποίες απαιτούνται πολλαπλές ειδικές γνώσεις (π.χ. προώθηση των δημόσιων συγκοινωνιών στις πόλεις) προσέλκυσαν μεγαλύτερη προσοχή. Το έργο TL επιτρέπει στους συμμετέχοντες του να συνδεθούν με ό, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, να γνωρίσουν τις βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη και-ίσως το πιο σημαντικό- τη γνωριμία με άλλους ανθρώπους από την ίδια χώρα που αντιμετωπίζουν το ίδιο είδος προβλημάτων και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Καθ όλη την εκπαίδευση ασχοληθήκαμε με την αστική εξάπλωση. Επικεντρωθήκαμε όχι μόνο στο πώς να αποφύγουμε αυτό το είδος αστικής ανάπτυξης, αλλά οι συζητήσεις μας εστιάστηκαν, επίσης, στο πώς να κάνουμε τις συμπαγείς και πυκνές πόλεις ελκυστικές και πώς να αποτρέψουμε τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις περιοχές αυτές, επειδή αισθάνονται ότι εκδιώχθηκαν από αυτές λόγω της χαμηλής ποιότητας ζωής (έλλειψη χώρου για τα παιδιά, θόρυβος, ρύπανση, κ.λπ.). Σελίδα 5/8

6 Εκπαιδευτικό υλικό Το TRANSPORT LEARNING ανέπτυξε εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για 8 ενότητες σχετικά με τις μεταφορες, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. Στο σημείο αυτό θα δούμε τι περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό. Ποιες ενότητες καλύφθηκαν; Διαχείριση στάθμευσης, περιορισμός πρόσβασης και έλεγχος ταχύτητας Μέτρα διαχείρισης κινητικότητας για οικογένειες, νηπιαγωγεία και σχολεία Χρήσεις γης και χωροθέτηση κατοικιών στη διαχείριση της κινητικότητας Μοντέλα αστικών συγκοινωνιών Σχεδιασμός δρόμου και μέτρα ήπιας κυκλοφορίας Περπάτημα και ποδήλατο- συμβουλευτική σε δήμους Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών βιώσιμης κινητικότητας Εκπαίδευση στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση Ποια είναι η σύνθεση του εκπαιδευτικού υλικού; Εγχειρίδια: για κάθε εκπαιδευτική ενότητα συντάχθηκε ένα εγχειρίδιο σελίδων, το οποίο συνοψίζει το κύριο θεωρητικό υπόβαθρο. Επιπλέον, όλα τα εγχειρίδια περιλαμβάνουν πρακτικές μελέτες περιπτώσεων, παραδείγματα και μια λίστα βιβλιογραφίας για περεταίρω πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο Παρουσιάσεις: Οι παρουσιάσεις χρησιμεύουν ως μια συλλογή τεχνικών γνώσεων και μελετών περιπτώσεων και περιλαμβάνουν επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα για κάθε χώρα. Για κάθε εκπαιδευτική ενότητα είναι διαθέσιμη μια συλλογή από περίπου 100 διαφάνειες, που καλύπτουν διάφορους τομείς δράσης. Σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμο; Τα εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και σε άλλες 7 Ευρωπαικές γλώσσες: Βουλγάρικα, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμάνικα και Ισπανικά Πώς είναι δομημένο και με ποιον τρόπο μπορώ να το χρησιμοποιήσω; Τα υλικά περιέχουν θεωρητικές και πρακτικές πληροφορίες. Οι διαφάνειες παρουσίασης χρησιμεύουν ως συλλογή ορισμών, στοιχεία, εικόνες, παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης οι διδάσκοντες μπορούν να εξάγουν οποιαδήποτε τμήματα θέλουν για να ενισχύσουν τους δικούς τους πόρους. Ο στόχος του εγχειριδίου είναι να δώσει μια γενική εικόνα για ένα συγκεκριμένο θέμα ορισμοί, μοντέλα και θεωρίες μπορούν να διερευνώνται και ο αναγνώστης παίρνει μια εικόνα των μέτρων καλής πρακτικής. Τα εγχειρίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βασική βιβλιογραφία, π.χ. για τις ικανότητες των φοιτητών, των εργαζομένων δήμων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων. Τα υλικά προορίζονται μόνο για να συμπληρώνουν υπάρχοντα υλικά που χρησιμοποιούνται από διδάσκοντες σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η προσθήκη των τοπικών ή εθνικών παραδεθγμάτων, καθώς και η περιγραφή συγκεκριμένων εθνικών νομικών συνθηκών, συνιστάται ιδιαίτερα. Κατεβάστε το δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό εδώ: transportlearning.net/training-materials Σελίδα 6/8

7 Training Portal σύντομα κοντά σας! Επί του παρόντος, τα υλικά κατάρτισης προσαρμόζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των διαφόρων ομάδων-στόχων: φοιτητές, διδάσκοντες, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Αυτά τα τρία στοιχεία αποτελούν το Training Portal του TRANSPORT LEARNING, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάρτιση σχετικά με τις μεταφορές! Το Training Portal θα είναι διαθέσιμο από τον Αύγουστο / Σεπτέμβριος 2013! e-learning Platform Online Training Resource Center Interactive Guide Το TRANSPORT LEARNING για αυτοδιδασκόμενους και επαγγελματίες Φοιτητές, εκπαιδευόμενοι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με μικρή έως μέτρια γνώση πολιτικής μεταφορών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα e-learning, ένα online εργαλείο αυτοδιδαχής. Το εργαλείο περιλαμβάνει ασκήσεις, συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και πλήρεις διαλέξεις διαθέσιμε ως podcasts. Το TRANSPORT LEARNING για επαγγελματίες στον τομέα των μεταφορών Καθηγητές πανεπιστημίων, εκπαιδευτές και άλλοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διαφάνειες των παρουσιάσεων και τις ασκήσεις για να διδάξουν στους μαθητές τους. Μπορούν να ξεχωρίσουν συγκεκριμένες διαφάνειες ή να χρησιμοποιήσουν ολόκληρη την παρουσίαση. Επιπλέον, το εγχειρίδιο παρέχει μια καλή περίληψη για κάθε εκπαιδευτική ενότητα και μπορεί να δοθεί στους μαθητές ως προπαρασκευαστική βιβλιογραφία για εξετάσεις, παρουσιάσεις και έργα. Το TRANSPORT LEARNING για οργανισμούς εκπαιδευτικής κατάρτισης Οι οργανισμοί κατάρτισης, που ενδιαφέρονται για την αναπαραγωγή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Εγχειρίδιο για Αναπαραγωγή έναν οδηγό που εξηγεί την ιδέα της κατάρτισης και παρουσιάζει μια στρατηγική για πρακτική εφαρμογή. Ο σκοπός και η χρήση του υλικού εξηγείται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο Σελίδα 7/8

8 Η κοινοπραξία TRANSPORT LEARNING Project partners Training hosts Η κοινοπραξία TRANSPORT LEARNING αποτελείται από 15 εταίρους (πανεπιστήμια, συμβούλους κινητικότητας, οργανισμούς ενέργειας και έναν δήμο) από 13 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Τα πανεπιστήμια και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών ενοτήτων και υλικού. Οι οργανισμοί ενέργειας και ο δήμος αντιπροσωπεύουν τις ομάδες-στόχους για τις εκπαιδευτικές ενότητες. Επιπλέον, οι συμβουλευτικές εταιρείες κινητικότητας θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική σχεδίαση της εκπαίδευσης. UK DE IT AT SI PL SK HU RO BG PT ES GR Συντονιστής έργου Καθηγητής Udo Becker Technische Universität Dresden TRANSPORT LEARNING Ενδυνάμωση των εμπειρογνωμόνων για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας ξεκίνησε τον Μάιο του 2011 και είναι ένα έργο 32 μηνών, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη. Imprint: Εκδότης: Technische Universität Dresden εκ μέρους της κοινοπραξίας του TRANSPORT LEARNING, Συντάκτες: Όλοι οι εταίροι του προγράμματος TRANSPORT LEARNING. Επεξεργασία & Γραφικά Σχέδια: Austrian Mobility Research FGM-AMOR. Όροι Χρήσης: Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης ανήκει στους συντάκτες. Δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Βρείτε μας σε Facebook, LinkedIn και Twitter! Σελίδα 8/8

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ SEEMORE. Συντονιστής Έργου: CINESI Transport Consultants, Spain κ. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Τηλ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ SEEMORE. Συντονιστής Έργου: CINESI Transport Consultants, Spain κ. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Τηλ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΡΩΝ SEEMORE Παραδοτέο αρ. 3.6 του έργου SEEMORE Ημερομηνία ετοιμασίας αυτού του εγγράφου: 25.02.2015 Συντονιστής Έργου: CINESI Transport Consultants, Spain κ. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Οδηγίες του έργου NewsJob Ποτέ δεν είναι αργά! Εµπειρίες, τα εργαλεία και τις πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu GRISI PLUS Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας www.grisiplus.eu...αφήστε τον εαυτό σας να εμπνευστεί... ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2011

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2011 Αφιερωμένο στο Ευρωπαϊκό Έτος του Εθελοντισμού ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2011 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Lifelong Learning "Q4S - Quality Assurance & Accessible Training for Students"

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ EA & LE ΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ENTER Project 2012-1-GB2-GB2-LEO05-08057 This project has been funded with the support of the European Commission. The

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα