ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Yπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Μ & Σ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ν.ΛΥΜΠΕΡΗΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Κ.Σ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «Α.Κ.S ΗΟΤΕLS» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι χορήγησης Υπαγωγή της εταιρείας «ΜΑRIS Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στις δια τάξεις του ν /2004 για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «Β. ΑΛΕΥΡΑ Π. ΓΡΙΒΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της εταιρείας «Ν. ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ Α.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΥΠΟΧΡΩΜ Α.Β.Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΓΚΑΝΗ ΑΒΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» με δ. τ. «ΑΛ ΜΩΨ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ. «ΠΗΝΕΙΟΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ» με το δ.τ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» Α.Β.Ε στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυ ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «Α.Ε.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.», στις δια τάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΧΑΤΖΗΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργει ας (ΦΕΚ Β 655/ ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟYΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/01047/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις

2 25822 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.», για τον εκσυγχρονισμό του δια τηρητέου και παραδοσιακού ξενοδοχείου «ΠΟΣΕΙΔΟΝΙΟ» στις Σπέτσες με αναβάθμιση στην κατηγορία των 5* και παράλληλη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστά σεων, στον Νομό Αττικής. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας μετά την επένδυση καθορίζεται σε 127 κλίνες. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ,00). Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης τεσσάρων εκατομμυ ρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τριάντα έξι (36) νέες θέσεις εργασίας (33 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (2) Yπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Μ & Σ ΚΑΡΑΜΟ ΛΕΓΚΟΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/001006/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Μ & Σ ΚΑ ΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΕ», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκ συγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής των ξενοδοχείων «Αφροδίτη» και Αντινέα στη Σαντορίνη στον νομό Κυ κλάδων. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας μετά την επένδυση καθορίζεται σε 60 και 65 κλίνες αντίστοιχα. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε δύο εκα τομμύρια εξακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ ( ,00). Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυ ρίου εκατόν εννιά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00 ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες θέσεις εργασίας (5 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (3) Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ν.ΛΥΜΠΕΡΗΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυ τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00900/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ Ν. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυ τικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας ΙΑLΥSSOS ΒΑΥ, στην Παραλία Ιαλυσού Ρόδου στο Ν. Δωδεκανήσου, συνολικής δαπάνης τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% επί του συνολικού κόστους επιχορηγουμένων δαπανών της επένδυσης ( ), δηλαδή ποσό επιχορήγη σης ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ ( ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα (10) νέες θέσεις απασχόλησης ΕΜΕ οκτώ και ογδόντα (8,8). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (4) Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Κ.Σ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «Α.Κ.S ΗΟΤΕLS» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/1104/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Κ.Σ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ «Α.Κ.S ΗΟΤΕLS» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου 5* με τίτλο «ΑΝΝΑΒΕLLΕ VILLAGE», εγκεκριμμένης δυναμικότητας 205 δωματίων 414 κλινών και συνολικής δυναμικότητας 265 δωματίων 530 κλινών στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Ανισαράς Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου Κρήτης, συ νολικής δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εννενήντα επτά χιλιάδων ευρώ ( ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του συνολικού κόστους επιχορηγουμένων δαπανών της επένδυσης ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων εννενήντα επτά χιλιάδων ευρώ ( ), δηλαδή ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμύριο εννιακόσιες δε καοκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ ( ). Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (κατά πλειοψηφία).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (5) Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο ρήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00841/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε.» για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγη σης, που αναφέρεται στην ίδρυση Νέας Ξενοδοχειακής Μονάδας 4*, 34 δωματίων και 70 κλινών, στην Σκάλα Παναγίας Θάσου Ν. Καβάλας, συνολικής δαπάνης τρι ών εκατομμυρίων διακοσίων μιας χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 55% επί του συνολικού κόστους επιχορηγουμένων δαπανών της επένδυσης ύψους τριών εκατομμυρίων διακοσίων μιας χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ), δηλαδή ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα χι λιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ ( ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δεκατρείς (13) νέες θέσεις απασχόλησης ΕΜΕ οκτώμιση (8,5). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (6) Υπαγωγή της εταιρείας «ΜΑRIS Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στις διατάξεις του ν /2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/01114/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν /2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΜΑRIS A.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ», που αναφέρεται στη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη κοινόχρηστων χώρων και στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφι στάμενης ξενοδοχειακής μονάδας τεσσάρων (4*) αστέ ρων και συνολικής δυναμικότητας 119 δωματίων και 217 κλινών, εκ των οποίων εκσυγχρονίζονται 23 δωμάτια και 35 κλίνες, στην περιοχή Αχαράβη του Αγ. Παντελεήμονα του Ν. Κερκύρας, συνολικής δαπάνης τριών εκατομμυρί ων εκατόν ενενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα δή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ( ) ευρώ. Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (7) Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «Β. ΑΛΕΥΡΑ Π. ΓΡΙΒΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00804/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης «Β. ΑΛΕΥΡΑ Π. ΓΡΙΒΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά στοι χεία ισχύος 96,00ΚWρ στο Δήμο Πολυκάστρου του Νο μού Κιλκίς, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού εξακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ( ) ευρώ. Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (8) Υπαγωγή της εταιρείας «Ν. ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00805/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης

4 25824 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Ν. ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» που αναφέ ρεται στην παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά στοιχεία ισχύος 96,00ΚWρ στο Δήμο Αξιούπολης του Νομού Κιλκίς, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε ( ) ευρώ. Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (9) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ Α.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/01171/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΗΛΙΟΔΥ ΝΑΜΗ Α.Ε» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στην «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) στην περιοχή Κεφαλόβρυσο Δήμου Αιτωλικού, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, συνολικής δαπάνης, εξακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων και είκοσι ( ) με ποσοστό 55 % ήτοι ποσό τρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων και εξήντα ενός ( ). Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (10) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΥΠΟΧΡΩΜ Α.Β.Ε.Ε.» στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτι κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/1029/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή της επιχείρησης ΤΥΠΟΧΡΩΜ Α.Β.Ε.Ε στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην ίδρυση επέκταση βιομηχανικής μονάδας παραγωγής τυποποιημένων υλικών εύκαμπτης συσκευασίας, (Κ.Α.ΣΤΑΚΟΔ 22.22) στα Οινόφυτα του Ν. Βοιωτίας κόστους έντεκα εκατομμυρίων οκτακοσί ων είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων ( ). Το ύψος της επιχορήγησης κατανέμεται ως εξής: α) Για τη συμβατική επένδυση, ποσό ύψους ενός εκα τομμυρίου πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακο σίων εξήντα επτά ( ), δηλαδή ποσοστό 35% β) Για τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing): Μεταποίηση περίπτωση (β iii), ποσό ύψους ενός εκα τομμυρίου εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ( ), δηλαδή ποσοστό 35% Προστασία περιβάλλοντος περίπτωση (εi), ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα χιλιάδες ( ), δηλαδή ποσοστό 40%. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 5 νέες ΕΜΕ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (ομόφωνα). (11) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΓΚΑΝΗ ΑΒΕΕ» στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτι κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/0996/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΓΚΑΝΗ ΑΒΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής πριστής ξυλείας και παλετών, ( Κ.Α.ΣΤΑΚΟΔ 20.40) στο Δ.Δ Μυλοποτάμου Δράμας του Νομού Δράμας, κόστους οκτώ εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ( ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε α) για την αρχική επένδυση στο 55%, ύψους τεσσάρων εκα τομμυρίων τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ( ) και β) για τις δαπάνες μελετών και Συμβούλων 50%, ύψους επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500). Ήτοι συνολική επιχορήγηση τεσσάρων εκατομ μυρίων τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ( ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 15 νέες θέσεις απασχόλησης, 15 ΕΜΕ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (ομόφωνα).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (12) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗ ΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» με δ. τ. «ΑΛΜΩΨ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00894/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» με δ. τ. «ΑΛΜΩΨ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυ ση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 5*, δυναμικότητας 34 δωματίων 82 κλινών και κέντρου αναζωογόνησης (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551.1), στη θέση «Γκιονόφ Γιαβούρ» στον οικισμό Λουτράκι, Δ. Αριδαίας, Ν. Πέλλας, συνολικής δαπάνης επτά εκατομμυρίων ( ,00) με ποσοστό επι χορήγησης 50,00% δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ,00). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 20 νέες θέσεις εργασίας (20 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (13) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ. «ΠΗΝΕΙΟΣ Α.Ε.» στις διατά ξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/01005/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙ ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ. «ΠΗΝΕΙΟΣ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην μετατροπή και επέκταση, παραδοσιακού κτιρίου «ΘΕΟΞΕΝΕΙΑ» για ίδρυση ξενοδοχειακού συγκροτήματος, 5* αστέρων, δυναμικότητας 57 δωματίων 125 κλινών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551.1), στην περιοχή Πορταριάς Πηλίου, Ν. Μαγνησίας, συνολικής δαπάνης επτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ( ,00) με ποσοστό επιχορήγησης 30,00% δη λαδή ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων ( ,00). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 29 νέες θέσεις εργασίας (29,0 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (14) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/01156/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενίσχυση επενδυ τικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 (*), δυναμικότητας 138 δωματίων 300 κλινών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551.1), στη θέση Άφωτη Δ. Καρπάθου, Ν. Δωδεκανήσου, συνολικής δαπάνης δέκα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσί ων χιλιάδων ( ,00) με ποσοστό επιχορήγησης 50,00% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εννιά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ,00). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 50 νέες θέσεις εργασίας (50,0 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (15) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/01093/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα φέρεται σε εκσυγχρονισμό που αφορά δημιουργία συ μπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων της ξενοδοχειακής μονάδος ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551.1), στο 4 χλμ. Αλεξανδρούπολης Θεσσαλονίκης, Δήμου Νέας Χιλής, Ν. Έβρου, συνολικής δαπάνης πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων ( ,00) με ποσοστό επιχορήγησης 50,00% δηλαδή ποσό επιχο ρήγησης ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ( ,00) και ποσό επιδότησης

6 25826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χρηματοδοτικής μίσθωσης ενός εκατομμυρίου είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ( ,00). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 6 νέες θέσεις εργασίας (6,0 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (16) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ» με το δ.τ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» Α.Β.Ε στις διατά ξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/1035/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ» με το δ.τ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» Α.Β.Ε στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην αγορά και εγκατάσταση συστήματος e learning (εξ αποστάσεως εκπαίδευση), (Κ.Α.ΣΤΑΚΟΔ ) στην Αθήνα Σόλωνος 98, κόστους εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ( ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 35%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ( ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 3 νέες ΕΜΕ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνα). (17) Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «Α.Ε.Τ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/1218/Ε/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της υπό σύσταση εταιρείας «Α.Ε.Τ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται: στην ίδρυση ξενοδοχείου τύπου επιπλωμέ νων διαμερισμάτων 5 αστέρων, στην περιοχή Πεζούλα, Δήμου Μαλλιών, Νομού Ηρακλείου, δυναμικότητας 30 διαμερισμάτων, 98 κλινών. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ), με επιχορήγηση ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσί ων μιας χιλιάδων ευρώ ( ), δηλαδή ποσοστό 35%. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τριάντα νέες θέ σεις εργασίας (30 ΕΜΕ) Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (18) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΧΑΤΖΗΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00554/ν. 3299/04/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της υφιστάμενης επιχείρησης «ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ», για την ενί σχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551) στη Θέση Λοθιάρικα, του Δ.Δ. Λάρδου του Δήμου Λινδίων του Νομού Δωδεκανήσου, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού τριών εκατομ μυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, με πο σοστό επιχορήγησης 50%, ήτοι ποσό ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα επτά (17) νέες θέσεις εργασίας (8 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/1701/οικ (19) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137) όπως τροποιήθηκε και ισχύει καθώς και το άρθρο 6 του ν. 2156/1993 (ΦΕΚ Α 109). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 154) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 85).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Του π.δ. 121/2004 «Περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 84). 4. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις δια τάξεις των άρθρων 19 και 20 του νόμου αυτού. 5. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ ΣΗΕ), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/ οικ./8311/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 655/ ) καθώς και τις τροποποιήσεις αυ τού με την υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ1/13303/ απόφα ση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 793/ ) και την υπ αριθμόν Δ5 ΗΛ/Β/Φ.1.10/6635/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 440/ ). 6. Την υπ αριθμ. 122/2007 απόφαση της ΡΑΕ. 7. Την από επιστολή του ΔΕΣΜΗΕ υπ αριθμ. 5583/ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι 574/ ), σχετικά με τη μετάθεση της ημερομηνίας της Τρίτης Ημέρας Αναφοράς στην Την υπ αριθμ. 267/2007 γνωμοδότηση της ΡΑΕ. 9. Την ανάγκη μεταθέσεων των Ημερών Αναφοράς που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείριση του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργει ας ώστε να καταστεί δυνατή στην πράξη η χρήση της απαιτούμενης τεχνολογικής υποδομής για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται σχετικά με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ). 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού πρου πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο Πρώτο Την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλ λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΚΔΣ και ΣΗΕ (ΦΕΚ Β 655/ ) ως ακολούθως: 1. Tην τροποποίηση των περιπτώσεων (Α) έως (Γ) της παραγράφου (1) του άρθρου 320 ως ακολούθως: «Α) Η ως Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς. Β) Η ως Τέταρτη Ημέρα Αναφοράς. Γ) Η ως Τρίτη Ημέρα Αναφοράς.» Άρθρο Δεύτερο 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

8 25828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2018 17 Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΟΥ ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 8 Μαΐου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 84. Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τε λωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1680 20 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 21161 Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα