Ιωάννα Κοµνηνού. Ειρήνη Πατεράκη. Περίληψη (αγγλικά) ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννα Κοµνηνού. Ειρήνη Πατεράκη. Περίληψη (αγγλικά) ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training)"

Transcript

1 «ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training). Από τον αρχικό σχεδιασµό µέχρι την τελική αξιολόγηση Μελέτη Περίπτωσης: Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning» 1 Ιωάννα Κοµνηνού Υπ. ιδ. Mphil, Θεολόγος, Φιλόλογος, Οικ. Οικονοµίας Καθηγήτρια 1 ου Ενιαίου Πειραµατικού Λυκείου Αθηνών Πρέσβειρα της δράσης etwinning Ειρήνη Πατεράκη MEd, Νηπιαγωγός 1ου Νηπιαγωγείου Ψυχικού Περίληψη (αγγλικά) Web-based training constitutes an essential innovation in the educational field, as it exploits the prospects of New Technologies and serves, at the same time, innovative (or avant-garde) pedagogical theories. Web-based training offers the faculty of an easy dissemination and renewal of the educational material, which is addressed to all the interested party, without time and place restrictions. All those, who are engaged actively to this kind of educational process, give great emphasis, today, to the proper designing, the reassurance of quality and the enhancement of evolutional process. The lesson: Cross-curricular thematic approach projects in etwinning action constitutes an innovative implementation, for the Greek reality, of the pedagogical principles for the development of the web-based training. In this lesson, basic knowledge is offered, about the creation of cross-curricular thematic approach projects, with the utilization of etwinning action. The specific seminar comprises a typical case of web-based training, with special emphasis to: the implementation of the basic didactic principles, the exploitation of the available technological tools and the complete evaluation. Key-words:Web-based Training, e-learning, interdisciplinary, projects, etwinning, teaching and learning theories, long-distance education. ιαδικτυακή Εκπαίδευση (Web Based Training) Τελευταία γίνεται συχνά λόγος για την παιδαγωγική καινοτοµία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που εξασφαλίζεται από το Web-based training (WBT). Οι υποστηρικτές του WBT ισχυρίζονται ότι ανανεώνει την εκπαίδευση µέσω Η/Υ µε τις µεθόδους και τις τεχνολογίες που εξασφαλίζει το Internet και τα Intranets, γιατί δίνει τη δυνατότητα διαρκούς ανανέωσης του εκπαιδευτικού υλικού και µιας ευέλικτης δοµής που επιτρέπει την εξατοµίκευση της µάθησης. Η διαδικτυακή εκπαίδευση είναι µια πλούσια σε εποπτικά µέσα εκπαιδευτική διαδικασία µε εξαιρετικές δυνατότητες ατοµικής αξιολόγησης, υιοθέτησης και προσαρµογής. Αν θα θέλαµε να δώσουµε ένα γενικό ορισµό θα λέγαµε ότι είναι οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό που διανέµεται µέσω Intranet/ Extranet ή Internet και το οποίο απευθύνεται σε χρήστες που έχουν τη σχετική κατά περίπτωση πρόσβαση. Το πιο σηµαντικό επιχείρηµα των υποστηρικτών του WBT είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και συµµετοχής που εξασφαλίζεται από τα χρησιµοποιούµενα µέσα. Η µάθηση είναι µια µετοχική διαδικασία και η δηµιουργία οµάδων συζήτησης 1 Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστηµών Εκπαίδευσης, Αθήνα Μαΐου 2009, που διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών σε συνεργασία µε 9 Σχολές και Τµήµατα Πανεπιστηµίων. 1

2 (chats) και συνεργατικών εργαλείων είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε περιβάλλοντα µάθησης. Η γνώση µεταδίδεται άµεσα από τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα οποία λειτουργούν ως εκπαιδευόµενοι και εκπαιδευτές ταυτόχρονα. Η γνώση λοιπόν έχει κατακόρυφη (εκπαιδευτής => εκπαιδευόµενος) και οριζόντια (εκπαιδευόµενος => εκπαιδευόµενος) κατεύθυνση. Εξίσου σηµαντική είναι η ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος, η αλληλεγγύη που αναπτύσσεται µεταξύ των µελών της οµάδας και η δυνατότητα συµµετοχής και ανάπτυξης της κοινωνικότητας των πιο συνεσταλµένων εκπαιδευοµένων. Επιπλέον, θεωρείται ότι το (δια)δίκτυο υποστηρίζει ουσιαστικά τη διαβίου µάθηση, γιατί δίνει τη δυνατότητα να µάθεις «στο χρόνο που θέλεις στην ποσότητα που θέλεις και όσο χρειάζεσαι». Εξασφάλιση ποιότητας Όσοι ενεργά εµπλέκονται στο WBT θεωρούν ότι η ποιότητα της κατάρτισης είναι αδιαµφισβήτητη. Η αλήθεια όµως είναι ότι υπάρχει µεγάλη δυσκολία αξιολόγησης της όλης διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες για µια θετική αποτίµηση της ποιότητας, όπως, ο φτωχός σχεδιασµός, µικρή χρηµατοδότηση ή υπερβολικών αξιώσεων προγράµµατα. Το ίδιο ανασταλτικά λειτουργεί η έλλειψη ενδιαφέροντος των επιµορφούµενων, ο υπερβολικά µεγάλος αριθµός επιµορφούµενων και φυσικά ο οίστρος αυτών που σχεδιάζουν στην επιµόρφωση, διοχετεύοντας έναν υπερβολικά µεγάλο αριθµό πληροφοριών. Μια ολοκληρωµένη αξιολόγηση περιλαµβάνει τον/τους σχεδιαστές, τον/τους διαχειριστές, το σύστηµα και τη διαχείριση του, τον Server, και φυσικά τους χρήστες. Πιο αναλυτικά, η ποιότητα της επιµόρφωσης εξακριβώνεται από: α) το βαθµό επίτευξης των στόχων, οι οποίοι πρέπει να είναι σχετικοί µε το γενικό σκοπό της επιµόρφωσης, συνδεδεµένοι µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα και φυσικά αντικειµενικά και εύκολα αξιολογήσιµοι. Στην περίπτωση του διαδικτυακού µαθήµατος «Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning»οι στόχοι ήταν εστιασµένοι στην ελληνική πραγµατικότητα, µε αφετηρία τις αλλαγές στα ΕΠΣ και ΑΠΠΣ, την εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης, τη γενίκευση και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των σχεδίων εργασίας και τις γενικότερες ανάγκες του ελληνικού σχολείου, β) τη µαθητοκεντρικότητα της διαδικασίας. Στο προαναφερθέν µάθηµα η µαθησιακή προσέγγιση βασίστηκε στις αρχές της οµαδοσυνεργατικής µαθησιακής πορείας, γ) τη διαδραστικότητα. Το µάθηµα προωθούσε τη διάδραση µεταξύ των χρηστών αλλά και µε την ίδια την πληροφορία και αυτό φαίνεται από τη φύση του ίδιου του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή και παρουσίαση του πληροφοριακού υλικού αλλά και από τις απαιτούµενες δραστηριότητες του µαθήµατος, δ) το ενδιαφέρον των επιµορφούµενων. Το ενδιαφέρον των επιµορφουµένων στο µάθηµα «Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning» εξασφαλίστηκε από ένα πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων αλλά και από την ποικιλία των µέσων πληροφόρησης. Χρησιµοποιήθηκαν εικόνες, ήχοι, animation, βίντεο κ.λπ. ε) την εξατοµίκευση της µάθησης. Στο µάθηµα «Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning» δινόταν έµφαση τόσο στις οµαδικές δραστηριότητες αλλά και στις ανάγκες κάθε επιµορφούµενου. Σε κάθε στάδιο ο εκπαιδευόµενος θα έπρεπε να παρουσιάσει τον τρόπο µε τον οποίο θα αξιοποιούσε την αποκτηθείσα γνώση και στη θέση την οποία κατείχε ως εκπαιδευτικός, ως διευθυντής σχολικής µονάδας, ως σχ. Σύµβουλος, ως διοικητικό στέλεχος κ.λπ. στ ) την αποτελεσµατική χρήση του ιαδικτύου. Στο µάθηµα «Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning» επιδιώχθηκε η πολλαπλή και ποικιλότροπη χρήση του ιαδικτύου. Όλος ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του µαθήµατος αποτελούσε µια υποδειγµατική αξιοποίηση των ΝΤ, µε κεντρικό άξονα το «µέτρο» µε το οποίο θα πρέπει να χρησιµοποιούνται και να εφαρµόζονται όλες οι πρωτοποριακές εφαρµογές ζ) την παραγωγικότητα των επιµορφούµενων, στους οποίους δινόταν η δυνατότητα ελέγχου της ροής της πληροφόρησης, η) τη 2

3 δυνατότητα επέκτασης και αξιοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, θ) την οµαδοσυνεργατική προσέγγιση του µαθησιακού αντικειµένου, ι) τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης των επιµορφούµενων και αξιολόγησης της µαθησιακής πορείας. Σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος οι εκπαιδευόµενοι µπορούσαν µε τις ερωτήσεις κλειστού τύπου που εµπεριέχονταν στο πληροφοριακό υλικό να ελέγχουν την κατανόηση των γνώσεων που µόλις απέκτησαν. Επίσης, η δυνατότητα ανάπτυξης ενός σχεδίου προγράµµατος και η αξιολόγηση του από τους άλλους επιµορφούµενους, καταδεικνύει ότι η πρωτοβουλία της αξιολόγησης είχε, ως ένα βαθµό, περιέλθει στην οµάδα των εκπαιδευοµένων κ) την αποτελεσµατική χρήση των Νέων Τεχνολογιών και τη θετική τους αντιµετώπιση, κα ) την αποτελεσµατική αξιοποίηση των γνώσεων στην επαγγελµατική ενασχόληση των επιµορφούµενων. Φυσικά η αξιολόγηση των παραπάνω διαφέρει. Όλα όσα αξιολογούνται δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, γι αυτό και το επόµενο στάδιο είναι η βαθµονόµηση των παραπάνω κριτηρίων, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση της ορθής αξιολόγησης. Μελέτη Περίπτωσης: Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning Εικόνα 1: Η εισαγωγική οθόνη του Σεµιναρίου ηµιουργοί του σεµιναρίου/εκπαιδευτές: Κοµνηνού Ιωάννα, Τεντζεράκη Μαρία, Καρακώστας ηµήτρης. Εκπαιδευόµενοι: εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Σύντοµη περιγραφή Στο µάθηµα αυτό παρέχονταν βασικές γνώσεις για την ανάπτυξη διαθεµατικών σχεδίων εργασίας µε την αξιοποίηση της δράσης etwinning. Σκοπός των δηµιουργών του σεµιναρίου ήταν η διάδοση των προγραµµάτων etwinning και η ενσωµάτωσή τους στην καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα. Το µάθηµα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 3

4 Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι µε τη λήξη έπρεπε : Να γνωρίζουν και να χρησιµοποιούν τη διαθεµατική προσέγγιση στην ανάπτυξη προγραµµάτων etwinning. Να µπορούν να ενσωµατώνουν τη δράση etwinning στην καθηµερινή τους διδασκαλία αλλά και στις σχολικές δραστηριότητες. Να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης Νέων Τεχνολογιών (π.χ. να µπορούν να χειρίζονται το διαδίκτυο για την υποστήριξη των προγραµµάτων τους, όπως επίσης και άλλα συνεργατικά εργαλεία:twin space, blog, online magazine, κ.λπ). Να γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας στο ιαδίκτυο και τους τρόπους «συµπεριφοράς» σε µια διαδικτυακή συνεργασία. Να εντοπίζουν σχετικά ζητήµατα στο χώρο της εργασίας και της εκπαίδευσης. Να έχουν µια ξεκάθαρη άποψη για την εφαρµογή του etwinning στο ίδρυµα από το οποίο προέρχονται. Θέµατα Τα θέµατα που αναπτύχθηκαν ήταν: Βασικές γνώσεις για το etwinning και για τη διαθεµατική προσέγγιση του µαθησιακού αντικειµένου. ηµιουργία ενός etwinning προγράµµατος. Επικοινωνία και συνεργασία. Εργαλεία και περιβάλλον µάθησης. Καινοτοµίες και σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική και ιδακτική. Χρονοδιάγραµµα Το επιµορφωτικό σεµινάριο είχε διάρκεια 6 εβδοµάδες και είχε εκτιµηθεί, αρχικά, ότι απαιτούνταν 3 ώρες απασχόλησης εβδοµαδιαίως. Συνολικά, η απαιτούµενη εργασία είχε υπολογιστεί ότι θα είχε διάρκεια 18 ώρες και η συµπλήρωση ερωτηµατολογίων αξιολόγησης θα απαιτούσε περίπου 30 λεπτά. Πιο αναλυτικά το πρόγραµµα του σεµιναρίου ήταν: 1η Εβδοµάδα: Βασικές έννοιες για το etwinning και για τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας, κατανεµηµένες σε διαφορετικές ενότητες και δραστηριότητες Στο τέλος της εβδοµάδας οι εκπαιδευόµενοι έπρεπε να είσαι σε θέση να περιγράψουν την ιστορία της διαθεµατικότητας, τα βασικά χαρακτηριστικά του etwinnning, να µπορούν να εκφράσουν σε γραπτό κείµενο τις ιδέες τους, να αντιληφθούν πώς µπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στο ίδρυµα από το οποίο προέρχονται και να παρουσιάζουν τις ιδέες τους σε άλλους. Η πρώτη εβδοµάδα περιελάµβανε ένα κουΐζ, στο οποίο απαντούσαν οι εκπαιδευόµενοι, εφόσον είχαν διαβάσει το πληροφοριακό υλικό της συγκεκριµένης εβδοµάδας. Στην ίδια εβδοµάδα οι εκπαιδευόµενοι έπρεπε να ετοιµάσουν µια παρουσίαση µε τα βασικά στοιχεία του πληροφοριακού υλικού της εβδοµάδας (υπήρχαν οδηγίες και έτοιµα templates) και να εκφράσουν σε κείµενο τις σκέψεις και τον προβληµατισµό τους για όσα είχαν µάθει (reflection). 2η και 3η Εβδοµάδα: ηµιουργία ενός διαθεµατικού σχεδίου εργασίας µε την αξιοποίηση της δράσης etwinning Στη 2η εβδοµάδα οι εκπαιδευόµενοι έµαθαν έννοιες κλειδιά για τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και τις βασικές αρχές σχεδιασµού και ανάπτυξης ενός etwinning προγράµµατος. Σε αυτή την εβδοµάδα το πληροφοριακό υλικό αξιοποιήθηκε για τη δηµιουργία ενός προγράµµατος από τους ίδιους τους εκπαιδευοµένους και στις συζητήσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε µικρές ή µεγάλες οµάδες (δηµιουργήθηκαν οµάδες 3-4 ατόµων για οµαδική εργασία και forum στο οποίο συµµετείχαν όλοι οι εκπαιδευόµενοι). Την 3η εβδοµάδα οι εκπαιδευόµενοι αποφάσισαν ποια θα είναι τα βασικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούσαν για τη δηµιουργία του δικού τους προγράµµατος, τη 4

5 δοµή, το περιεχόµενο και τους τρόπους αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών. Όλοι οι εκπαιδευόµενοι κατέθεσαν το δικό τους πρόγραµµα και αξιολόγησαν τα προγράµµατα των άλλων. Στο τέλος, αναδείχθηκαν τα καλύτερα σχεδιασµένα προγράµµατα από τη βαθµολογία που είχαν δώσει οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι. Στο τέλος της 2ης και 3ης εβδοµάδας οι εκπαιδευόµενοι κατέθεσαν τις σκέψεις και τους προβληµατισµούς τους, συµµετέχοντας σε κοινές συζητήσεις και σχολιάζοντας τους προβληµατισµούς που είχαν καταθέσει οι άλλοι εκπαιδευόµενοι. 4η Εβδοµάδα: Άνθρωποι και αλληλεπίδραση Σε αυτή την ενότητα έγινε προσπάθεια να αντιληφθούν οι εκπαιδευόµενοι το ρόλο της αλληλεπίδρασης στη διαδικασία της µάθησης. Παρουσιάστηκαν επιλεγµένες θεωρίες µάθησης και εκτιµήθηκε ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στην επικοινωνία και συνεργασία. Στόχος ήταν να αναδειχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης etwinning (ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και συνεργατικό περιβάλλον µάθησης). Επίσης, οι εκπαιδευόµενοι έµαθαν τους κανόνες συµπεριφοράς στο ιαδίκτυο και την ασφαλή χρήση του. Αυτή την εβδοµάδα οι εκπαιδευόµενοι σύγκριναν µοντέλα µάθησης/διδασκαλίας και απαντούσαν σε σχετικό ερωτηµατολόγιο. Οι επιµορφούµενοι επέλεξαν ένα µοντέλο ανάπτυξης ενός etwinnig προγράµµατος και το στήριξαν µε επιχειρήµατα σε forum. Ταυτόχρονα σχολίασαν τουλάχιστον δύο απόψεις άλλων εκπαιδευοµένων. 5η Εβδοµάδα: Εργαλεία Σε αυτή την ενότητα η διδασκαλία είχε ως στόχο την περιγραφή διαφόρων εργαλείων για την ανάδειξη των etwinning προγραµµάτων, την αξιολόγησή τους σε σχέση µε την κατάσταση/θέση των εκπαιδευοµένων και την αναγνώριση των εκπαιδευτικών αρχών που ισχύουν για το καθένα από αυτά. Οι εκπαιδευόµενοι έκαναν τις δικές τους προτάσεις για εργαλεία που έχουν ήδη χρησιµοποιήσει ή γνωρίζουν και αξιολόγησαν τα εργαλεία που πρότειναν οι άλλοι συµµετέχοντες. Στο τέλος, όπως και στα προηγούµενα στάδια, κατέθεσαν σκέψεις και προβληµατισµούς γι αυτή την ενότητα. 6η Εβδοµάδα: Τάσεις και προοπτικές για το etwinning και τη διαθεµατικότητα Στόχοι αυτής της ενότητας ήταν να γνωρίσουν οι εκπαιδευόµενοι τις διαφορετικές τοποθετήσεις και τάσεις ως προς τη διαθεµατική προσέγγιση της µαθησιακής διαδικασίας, να εκτιµήσουν την παιδαγωγική αξία της δράσης etwinning και να αξιολογήσουν την εφαρµογή της όσον αφορά στο δικό τους εκπαιδευτικό ίδρυµα, να αξιολογήσουν το συνεργατικό περιβάλλον µάθησης και να κάνουν τις δικές τους εκτιµήσεις για το προσεχές µέλλον. Το εκπαιδευτικό υλικό αυτής της εβδοµάδας ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο για τη συµµετοχή σε forum και για τη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού από τους εκπαιδευοµένους. ηµιουργήθηκαν οµάδες συζήτησης και σχολίων για τα θέµατα αυτής της εβδοµάδας. Μέθοδος Στο µάθηµα «Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning» χρησιµοποιήθηκε ένα σύνθετο µοντέλο ανάπτυξης και αξιολόγησης του µαθήµατος. Εκτός από το µοντέλο που προτείνει η Laurillard, οι Scardamalia και Bereiter προσδιόρισαν 3 χαρακτηριστικά ενός τέτοιου διαλόγου οικοδόµησης της γνώσης, όπου: 1.Κέντρο της µαθησιακής διαδικασίας αποτελούν περισσότερο τα προβλήµατα και η βαθύτερη κατανόηση, παρά η µηχανική αναπαραγωγή γνώσεων. 2.Η µαθησιακή δραστηριότητα αποτελεί αποκεντρωµένη, ελεύθερη οικοδόµηση της γνώσης, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργατική γνώση, όπου ερωτήσεις και αναζητήσεις αποσκοπούν στη βαθύτερη κατανόηση. 3.Η γνώση αφορά την ευρύτερη κοινότητα, χωρίς να περιορίζεται µόνο στους δασκάλους και στους µαθητές. Αν λάβουµε υπόψη µας τα παραπάνω καταλήγουµε σε ένα νέο µοντέλο µε µικρές, αλλά ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το «συνοµιλιτικό πλαίσιο εργασίας», που σχεδίασε η Laurillard. Στο νέο µοντέλο είναι φανερή η αποκεντρωµένη-ελεύθερη 5

6 οικοδόµηση της γνώσης, µέσα από τη σχέση µεταξύ των ατόµων της οµάδας και της ίδιας της οµάδας. Σχήµα 1. Το «συνεργατικό συνοµιλιτικό πλαίσιο εργασίας» Το µάθηµα «Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning» είχε ως ακρογωνιαίο λίθο αυτές τις αρχές, καθώς: α) σε κάθε θεµατική ενότητα στόχος ήταν ο προβληµατισµός των εµπλεκοµένων για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι µόνο η καθαυτού γνώση σε κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο, β) η αναζήτηση της γνώσης και η επιθυµία για βαθύτερη κατανόηση προερχόταν από όλες τις πλευρές µε τη συνεισφορά ειδικών γνώσεων από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ όσοι στερούνταν σχετικών γνώσεων έπαιζαν σηµαντικότατο ρόλο στο να υποδεικνύουν αυτό που δεν είναι εύκολα κατανοητό και εποµένως πρέπει να εξηγηθεί περαιτέρω και γ) οι συµµετέχοντες προέρχονταν από πολλά και διαφορετικά επίπεδα (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σχολικοί σύµβουλοι, προωθητές etwinning κ.λπ.), ώστε να µην µπορεί κανείς να εφησυχάσει θωρακισµένος πίσω από το παραδοσιακό µοντέλο δασκάλου-µαθητή, αλλά όλοι να είναι µέτοχοι ενός άκρως δυναµικού περιβάλλοντος, όπου µετά από οποιαδήποτε ενέργεια κάποιου, οι υπόλοιποι να πρέπει να επαναπροσαρµόζουν τη στάση και τις δραστηριότητές τους. Η αξιολόγηση ως βασικό στοιχείο της µαθησιακής διαδικασίας Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η αξιολόγηση είναι απολύτως απαραίτητη καθώς το συγκεκριµένο είδος εκπαίδευσης αποτελεί καινοτόµο εκπαιδευτική διαδικασία, συγκρινόµενη µε την παραδοσιακή, και πρέπει να πείσει για την ποιότητα των σπουδών που προσφέρει. Για παιδαγωγικούς λόγους είναι αναγκαία η αξιολόγηση που αναφέρεται στην καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα των νέων διδακτικών µεθόδων και του διδακτικού υλικού. Επίσης, ως προς την κοινωνικοοικονοµική διάσταση, η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την ποιότητα και την ορθολογικότερη κατανοµή αλλά και τη διάθεση και διαχείριση των διαθέσιµων πόρων. Τέλος, ο εκσυγχρονισµός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε νέες µορφές διαλογικής και πολυµεσικής τεχνολογίας, εγείρει επιτακτικότερα το ζήτηµα της συνεχούς αξιολόγησης. Αυτό συµβαίνει γιατί η έλλειψη προσωπικής επικοινωνίας, η αδυναµία άµεσης ανατροφοδότησης, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που συντελούνται σε διαφορετικό χώρο και χρόνο ανάµεσα στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµενους και η αδυναµία πλήρους δοκιµής του εκπαιδευτικού 6

7 περιβάλλοντος διαφοροποιούν την παραδοσιακή από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και απαιτούν διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης. Για τον Fjuk η ηλεκτρονική µάθηση είναι ένα σύνθετο πλέγµα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που δεν µπορούν να εξαντληθούν µε τη µελέτη µόνο µίας µεταβλητής. Στη δική µας περίπτωση, που πρόκειται για ηλεκτρονική εξ αποστάσεως µάθηση, η αξιολόγηση αφορούσε την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος σύµφωνα µε τους προκαθορισµένους στόχους (γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων), την οργάνωσή του (χρήση κατάλληλων τεχνολογικών µέσων και λειτουργιών, επίλυση προβληµάτων), τις εκπαιδευτικές µεθόδους (δηµιουργία πλέγµατος επικοινωνίας και συνεργασίας), το εκπαιδευτικό υλικό (αν προσέφερε ερεθίσµατα που αύξησαν την επιθυµία για µάθηση και συµµετοχή), τις διδακτικές ικανότητες αλλά και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των εκπαιδευτών προς τους εκπαιδευόµενους. Το κόστος δεν συµπεριλήφθηκε στην αξιολόγηση γιατί η δηµιουργία του σεµιναρίου και η λειτουργία του έγινε από εθελοντές πρεσβευτές της δράσης etwinning και διατέθηκε δωρεάν στους εκπαιδευτικούς µε την υποστήριξη της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης etwinning και του Πανελληνίου Σχολικού ικτύου. Το συγκεκριµένο εγχείρηµα ακολούθησε : 1.Το στοχοκεντρικό-συµµετοχικό µοντέλο 2.Την «εσωτερική» αξιολόγηση τριών τύπων: Αρχική/Προκαταρκτική. ιαγνωστικό ερωτηµατολόγιο ιαµορφωτική (διαδικασίας). Ένα ερωτηµατολόγιο για κάθε εβδοµάδα. Τελική (αποτελέσµατος). Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του σεµιναρίου. 3.Ως µεθοδολογικό εργαλείο συλλογής πληροφοριών, επιλέχθηκε το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις κλειστού τύπου και πηγή άντλησης πληροφοριών ήταν οι εκπαιδευόµενοι. 4. Η µέτρηση των κριτηρίων έγινε µε την τακτική κλίµακα Likert. Για την αξιολόγηση του µαθήµατος «Τα διαθεµατικά σχέδια εργασίας και η δράση etwinning», επιλέχθηκαν τα παρακάτω αντικείµενα, άξονες και κριτήρια: Αντικείµενα 1.Εκπαιδευόµενοι 2.Εκπαιδευτές 3.Αποτελεσµα τικότητα προγράµµατο ς Άξονες Προσωπικά στοιχεία Προσωπικά χαρακτηριστικά Αποτελεσµατικότητα Στάση Αποτελεσµατικότητα Οργάνωση Εκπαιδευτικές µέθοδοι Κριτήρια 1.Φύλλο-Ηλικία 2.Σπουδές 3. ιδακτική εµπειρία 1.Προηγούµενες δεξιότητες και εµπειρίες 2.Προσδοκίες από το πρόγραµµα 1.Ποσοστό συµµετοχής 2.Βαθµοί επίδοσης 1.Ενθάρρυνση-ανατροφοδότηση 2. ιαθεσιµότητα 1.Τεχνολογικές ικανότητες 2. ιδακτικές ικανότητες Οµαλή διεξαγωγή Έγκαιρη αντιµετώπιση δυσκολιών Μαθητοκεντρική Οµαδοσυνεργατική Εξατοµικευµένη 7

8 Εκπαιδευτικό υλικό Επίτευξη στόχων οµή ύλης Εκπαιδευτικά µέσα Περιεχόµενο ιαδραστικότητα Χρόνος µελέτης 1.Αντιλαµβανόµενη αποκτηθείσα ωφέλεια (γνώσεις-δεξιότητες στάσεις) 2.Ικανοποίηση προσδοκιών Κάποια ενδεικτικά στοιχεία της αξιολόγησης του µαθήµατος Το ίδιο το µάθηµα ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων: Το 66% θεώρησε ότι το πρόγραµµα ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες των εκπαιδευοµένων και το 27% ότι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Οι εκπαιδευτές, σύµφωνα µε την αξιολόγηση που έγινε, ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία στα καθήκοντά τους. Το 70% έκρινε ότι κάλυψαν πλήρως τις ανάγκες τους και το 27% ότι τις κάλυψαν σε µεγάλο βαθµό. Ως προς τη λειτουργικότητα της ηλ. πλατφόρµας (moodle), το 53% θεώρησε ότι κάλυψε πλήρως τις ανάγκες του µαθήµατος ενώ ένα ποσοστό 31% θεώρησε ότι η πλατφόρµα κάλυψε αρκετά καλά τις ανάγκες. Οι εκπαιδευόµενοι ήταν πολύ θετικοί ως προς την επανάληψη του µαθήµατος: το 81% δήλωσε ότι θα παρακολουθούσε οπωσδήποτε µια επαναλειτουργία του σε ανώτερο επίπεδο και το 12% ότι θα το επιθυµούσε πολύ. Και ως προς τη επανάληψη της λειτουργίας του για άλλους εκπαιδευτικούς, το 77% δήλωσε ότι θα το σύστηνε οπωσδήποτε και το 20% ότι θα το θεωρούσε πάρα πολύ χρήσιµο. Τέλος, η αξιολόγηση δεν περιορίστηκε µόνο σε διαπιστώσεις αλλά κατέληξε σε συµπεράσµατα και προτάσεις. Προτάθηκε, επίσης,και η εκ των υστέρων έρευνα για διεξαγωγή περαιτέρω συµπερασµάτων σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν. Βιβλιογραφία - Baker Russell (2003). A Framework for Design and Evaluation of Internet- Based, Online Journal of Distance Learning Administration, Volume VI, Number II, Summer, State University of West Georgia, Distance Education Center. - Βεργίδης,., Λιοναράκης, Α., Λυκουργιώτης, Α., Μακράκης, Β., Ματραλής, Χ. (1998, 1999). «Σύγχρονες οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα και Ανοικτή Εκπαίδευση», στο: Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Θεσµοί και λειτουργίες, τόµος Α. Πάτρα, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. - Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives Handbook I: Cognitive Domain, New York: McKay. - Crawly, C., Dumitru, P. & Gilleran, A., (2007). Learn With etwinning Εuropean Schoolnet, Central Support Service for etwinning, Brussels Belgium. - Crawley R. M. (2006). Evaluating CSCL-Theorists' & Users' Perspectives; Collaborative Computing Research Group, Department of Mechanical Engineering; University of Brighton. - Eklund, J., Eklund, P. (1997). «Collaboration and Net Worked Technology: A case study in Teaching Educational Computing», Journal of Educational Computing Teacher Education, vol 13, p.p Hausen, O. (1996). «TESS-The way of Net Working on Distance Learning in Europe», στο: Η Ανοιχτή και η εξ Αποστάσεως Μάθηση ως εργαλείο για την Eπιµόρφωση των Eκπαιδευτικών και την Eκπαίδευση των Μαθητών, πρόκληση για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα, Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συµποσίου, Ιουνίου 1995, Αθήνα, σελ

9 - Κeegan, D. (1996). Oι βασικές αρχές της Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα, εκδ. Μεταίχµιο. - Κόκκος, Α., (1999). «Συζήτηση για τη χρήση του Η/Υ ως µέσου διδασκαλίας», στο: Κόκκος, Α., Λιοναράκης, Α., Ματραλής, Χ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση- Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολογίες, τόµος Γ, ΕΑΠ, Πάτρα, σελ Laurillard D. (1993). Rethinking University Teaching: A Framework for the Effective Use of Educational Technology. Routledge: London & New York. - Μακράκης, Β. (1998). «Αξιολόγηση συστηµάτων Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης», στο: Βεργίδης,., Λιοναράκης, Α., Λυκουργιώτης, Α., Μακράκης, Β., Ματραλής, Χ. (1998, 1999). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Θεσµοί και λειτουργίες, τόµος Α. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. - Martti Rahkila and Matti Karjalainen (1999), Evaluation of Learning in Computer Based Education Using Log Systems. 29th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, November 10-13, 1999 San Juan, Puerto. - Rogers, A. (1998). Η εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχµιο. - Salomon, G. (1995), What Does the Design of Effective CSCL Require and How Do We Study Its Effects? ACM SIGCUE Outlook, Volume 21, Issue 3 (Spring 1992) p Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1994), Computer Support for Knowledge- Building Communities. The Journal of the Learning Sciences, 13 (3) Scellens T., & Valcke, M., (2000). Re-engineering conventional University education: Implications for Students Learning Styles, Distance Education, Vol. 21, no. 1, p.p

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π.

Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Communication Between Tutors and Students in D.E.: A case study of the Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς μέσω της αξιοποίησης μουσειοσκευών και νέων τεχνολογιών. Η περίπτωση μιας επιμορφωτικής δράσης στην Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Application of the creative learning method six

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Παναγιωτακόπουλος X. Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και Μέλος ΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα