Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο"

Transcript

1 1 Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (1999). Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στο Κονστρουκτιβιστικό Μοντέλο Διδασκαλίας και Μάθησης των Μαθηματικών με Χρήση Ανοιχτών Προβλημάτων (open-ended) και Ομαδο-συνεργατικής Διδασκαλίας. Ερευνητική Διάσταση της Διδακτικής των Μαθηματικών, 3-4, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στο Κονστρουκτιβιστικό-Δομητιστικό Μοντέλο Διδασκαλίας και Μάθησης των Μαθηματικών με Χρήση Ανοιχτών Προβλημάτων (open-ended) και Ομαδο-συνεργατικής Διδασκαλίας. Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να μυήσει με βιωματικές διαδικασίες και με θεωρητική υποστήριξη- επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς στις αρχές του κονστρουκτιβιστικού μοντέλου διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών. Στην έρευνα πήραν μέρος εκατόν πενήντα πέντε δάσκαλοι και καθηγητές των Μαθηματικών οι οποίοι παρακολουθούσαν μαθήματα επιμόρφωσης από τον Ιούνιο του 1997 έως και τον Ιούνιο του Οι εκπαιδευτικοί αυτοί εργάστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Σε κάθε μία ομάδα δόθηκαν για επίλυση ανοιχτά προβλήματα. Παράλληλα, με ποιοτικές μεθόδους έρευνας (Naturalistic Paradigm), ερευνήθηκαν: 1) Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα σε μία σύγχρονη τάξη των μαθηματικών και 2) Οι λύσεις που δόθηκαν στο ανοιχτό πρόβλημα από κάθε ομάδα. Από την επεξεργασία των δεδομένων φάνηκε ότι α) τα ανοιχτά προβλήματα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία πρέπει να είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά της τάξης των μαθηματικών και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έδειξαν θετική στάση απέναντι σε αυτά β) υπήρξαν ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις-λύσεις στα ανοιχτά προβλήματα, οι οποίες όχι μόνο προκάλεσαν επιχειρήματα και έντονο διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών (με αποτέλεσμα να φανούν «στην πράξη» οι αρχές της θεωρίας της κατασκευής της γνώσης - Κονστρουκτιβισμού - Δομητισμού), αλλά και παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τις σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών. TRAINING MATHEMATICS TEACHERS IN CONSTRUCTIVIST LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN MATHEMATICS ABSTRACT: 155 primary and secondary in-service training teachers participated in workshops enabling them to work in a constructivist environment in relation to coping with open-ended problems. The teachers worked in groups of 4 persons for 20 hours. In the context of the workshops, the following questions were addressed: 1) Which are the teachers role and attitudes towards open-ended problems and cooperating group work? and 2) What kind of approaches did teachers-in groups follow to solve the above problems? Analysis of the teachers protocols revealed positive attitudes towards cooperating group work and openended problems and a number of interesting approaches - solutions to open-ended problems. Στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 1 και στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Μαθηματικών αλλά και στις γενικές οδηγίες για την αξιολόγηση των μαθητών στο Λύκειο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας 2 αναφέρονται καινοτομίες για την ελληνική μαθηματική εκπαιδευτική κοινότητα, όπως α) η διαδικασία Λύσης Προβλήματος, β) τα ανοιχτά προβλήματα γ) η ομαδoσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση και δ) η αξιολόγηση μέσα από συνθετικές δημιουργικές εργασίες. Με αφορμή τα παραπάνω και στηριζόμενη στα ερευνητικά μου δεδομένα, θα αναφερθώ στο άρθρο αυτό στις εξής τέσσερις περιοχές: Ι)Σε μία σύντομη επιστημολογία της διδακτικής των Μαθηματικών, ώστε να φανεί η σχέση των ανοιχτών-κλειστών προβλημάτων και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης με τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού ΙΙ)Στα Ανοιχτά Προβλήματα ΙΙΙ)Στην ομαδο-συνεργατική διδασκαλία και μάθηση, ΙV) Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας και V)Στο ρόλο του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία των Μαθηματικών

2 2 VI)Στις διαφεορετικές λύσεις που δόθηκαν στο ανοιχτό πρόβλημα από τις διαφορετικές ομάδες εργασίας και στα επιχειρήματα τους. I) Διδακτική των Μαθηματικών. Οι Davis, Maher, Noddings κ.α ( ) υποστηρίζουν ότι: Επειδή από τις κοινότητες των μαθητών και μαθητριών απουσιάζει η εμπειρία και η αυθεντία που υπάρχει στις κοινότητες των ειδικών, οι εκπαιδευτικοί φέρουν μεγάλη ευθύνη για την καθοδήγηση της δραστηριότητας των παιδιών, για την μοντελοποίηση της μαθηματικής συμπεριφοράς τους και για την παροχή παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων, τα οποία θα μετατρέψουν το λόγο των μαθητών και μαθητριών σε χρήσιμη επικοινωνία για τα μαθηματικά. Τέτοια ευθύνη απαιτεί συμπεριφορές και πεποιθήσεις εκπαιδευτικών εντελώς διαφορετικές από τις παραδοσιακές. (Davis, Maher, Noddings κ.α 1990) Όμως σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν ότι, ακόμη και σήμερα, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία επηρεάζονται πολύ από τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι διδάχθηκαν την επιστήμη τους. Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι από εμάς τους εκπαιδευτικούς - μαθηματικούς διδαχθήκαμε, κατά κανόνα, με "παθητικό τρόπο" τα μαθηματικά μέσα από διδακτικές καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία προσέγγισής τους έπρεπε να είναι μία, " αντικειμενική" και συμβατή με του δασκάλου μας. Έτσι α) υπήρχε μία ενιαία, οικουμενική αντίληψη περί αλήθειας και όχι μία πλουραλιστική κατανόηση της αλήθειας, η οποία θεωρείται ως ένα παράγωγο ειδικών Λόγων (discourses) 1 που εντοπίζονται μέσα στο χώρο και στον τόπο. β) επικρατούσε η άποψη ότι η γνώση είναι "αντικειμενική" και επομένως το άτομο δε θεωρείτο ως μία διαδικασία δηλ. ότι το υποκείμενο υπόκειται στη διαδικασία της ιστορικήςκοινωνικής - μεταβολής, συνεπώς οι γνωστικές δυνατότητες και οι προσανατολισμοί του, αλλάζουν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας γ) εθεωρείτο η αντίληψη της γνώσης ως αποκλειστικά ορθολογική και δ) η διδασκαλία στηριζόταν κυρίως στην ισχύ - εξουσιαστική σχέση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευόμενου. Έτσι οι ιδιαιτερότητες των ανθρώπων, βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, δε λαμβάνονταν υπόψη και ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονταν τα μαθηματικά έπρεπε να είναι μοναδικός, ο γνωστός σε όλους του «πίνακα, της κιμωλίας και των παθητικών δεκτών μαθητών μας». Όμως σήμερα το ορθολογικό-θετικιστικό αυτό μοντέλο αμφισβητείται έντονα από μία επιστημολογία, που ευνοεί το διαφορετικό και δέχεται ό,τι είχε θεωρηθεί κατώτερο και αδύναμο με τη διαδικασία των απορρίψεων και του αποκλεισμού. Σύμφωνα με αυτήν την αντιθετικιστική επιστημολογία των μαθηματικών και της διδακτικής τους, η Burton προσδιορίζει τις εξής πέντε περιοχές, σε συνάρτηση με τις οποίες θα πρέπει να ορίζεται και να διερευνάται η μαθηματική γνώση (ή πιο σωστά το μαθηματικό σκέπτεσθαι ): 0. «Το πρόσωπο και την κοινωνικο/πολιτιστική του συνάφεια. 1. Την αισθητική της μαθηματικής σκέψης, την οποία το πρόσωπο επικαλείται. 1. Την καλλιέργεια της ενόρασης και της διόρασης του προσώπου (Εξαρχάκος, ) 2. Την αναγνώριση και την προώθηση διαφορετικών προσεγγίσεων και μορφών μαθηματικής σκέψης του προσώπου. 3. Τη σφαιρικότητα των εφαρμογών της μαθηματικής γνώσης του προσώπου» 1 Η έννοια «discource» ορίζεται ως:«a discource is that which is beneath the writer s (or person s) awarness, in terms of rules governing the formation and transformation of ideas». «Λόγος» είναι ότι βρίσκεται κρυμμένο κάτω από την αντίληψη του ατόμου, από την άποψη των κανόνων που κατευθύνουν τη διαμόρφωση και το μετασχηματισμό των ιδεών.

3 3 (Burton , σελ.11) Ακόμη, η ίδια ερευνήτρια υποστηρίζει ότι: «Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων συμπεριλαμβανομένων και των Πανεπιστημίων έχουν κάνει την ίδια ανακάλυψη. Όταν οι μαθητευόμενοι και οι μαθητευόμενες προκαλούνται να εργαστούν μέσα στη δική τους μάθηση, τότε αυτοί αποκαλύπτουν περισσότερο εκλεπτισμένες στρατηγικές και κατανοήσεις από ότι όταν εξαναγκάζονται να αναπαράγουν αδρανή γνώση, από την οποία έχουν αφαιρεθεί η πρόκληση και η δημιουργικότητα.» Οι παραπάνω θέσεις αναλύθηκαν εκτενώς, ειδικά για τη διδασκαλία των μαθηματικών, (Polya 6, Shoenfeld 7, Von Glaserfeld (1991) 8 κλπ.), και από αυτές προήλθε η θεωρία Κατασκευής της Γνώσης (κονστρουκτιβισμός ή δομητισμός), βασικές αρχές της οποίας θεωρούνται οι παρακάτω : 1. Μαθαίνουμε δρώντας. Διαμέσου των εμπειριών μας κατασκευάζουμε τη γνώση και οι εμπειρίες μας επηρεάζονται από τις γνωστικές μας «κεραίες». Η γνώση περνάει από μία κατάσταση ισορροπίας σε μία άλλη μέσα από μεταβατικές φάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων οι προηγούμενες γνώσεις αποδεικνύονται λανθασμένες. 2. Κάθε άτομο δημιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις και δεν υπάρχει μία μοναδική «σωστή αναπαράσταση» της γνώσης. 3. Η μάθηση συμβαίνει μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Η δημιουργία λεκτικής διαμάχης μεταξύ μαθητών και μαθητριών μπορεί να διευκολύνει την απόκτηση της γνώσης. Μιλάμε εδώ για διαμάχες κοινωνικογνωστικές: κοινωνικές γιατί σε κάθε αντίθεση υπάρχει ένα κοινωνικό μέρος, γνωστικές γιατί αυτή η αντίθεση αναφέρεται σε γνώσεις. 4. Το άτομο κατασκευάζει τη μαθηματική γνώση με αναστοχαστική αφαίρεση και πρέπει να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει, χρησιμοποιώντας άλλαξαν οι αντιλήψεις και οι γνώσεις του. μεταγνωστικές διαδικασίες, πως και γιατί Από τις αρχές αυτές έχουν αναδυθεί τρεις εκπαιδευτικοί κανόνες : 1. «, η μάθηση είναι περισσότερο αποτελεσματική σε ένα συναφές πλαίσιο (context), το οποίο δίνει νόημα στη γνώση και αποτελεί μέρος της γνωστικής βάσης των μαθητευομένων. 2. Η εκπαίδευση είναι καλό να παρέχει ποικίλες προσεγγίσεις και προοπτικές,, οι μαθητευόμενοι θα μπορούσαν αν δουν το ίδιο πράγμα σε διαφορετικούς χρόνους, σε διαφορετικές καταστάσεις, για διαφορετικούς σκοπούς και από διαφορετικές προοπτικές και να μάθουν να συνθέτουν και να επανασυνθέτουν το δικό τους συνολικό γνωστικό χάρτη.

4 4 1. Πρωταρχική αξία της δομητιστικής μάθησης είναι η συνεργατικότητα, ο στοχασμός, η ενεργός συμμετοχή και η προσωπική συνάφεια ( relevance), και ο πλουραλισμός. (Ράπτης, Ράπτη σελ. 63)» Επειδή λοιπόν διεθνώς θεωρείται ότι οι παραπάνω κανόνες πρέπει να ισχύουν σε μία σύγχρονη τάξη διδασκαλίας των μαθηματικών, θα αναφερθώ παρακάτω στα ανοιχτά προβλήματα και στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, δηλαδή σε μόνο δύο από αρκετές προϋποθέσεις, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν μία ατμόσφαιρα μάθησης αντίστοιχης με τους παραπάνω κανόνες (άλλες προϋποθέσεις είναι η ποιοτική αξιολόγηση των μαθητών/τριών, οι εναλλακτικές προσεγγίσεις στη μάθηση όπως Video, CD-Rom κτλ). Από τη μια μεριά, τα ανοιχτά προβλήματα, όπως θα φανεί αργότερα από τον προσδιορισμό τους, δίνουν ουσιαστικότερο «νόημα» στη γνώση από ότι τα κλειστά προβλήματα, αφού: α) Οι μαθητές/τριες δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν γνώριμες, «κατεργασμένες» και μηχανιστικές μεθόδους επίλυσής τους, αλλά εργάζονται μέσα στο αποκλειστικά δικό τους πλαίσιο αναφοράς (ή ερμηνευτικό πλαίσιο ή πλαίσιο των συμφραζομένων ή πλαίσιο της ιστορικής συνάφειας του ατόμου -context), παίρνοντας εμπειρίες από την αποκλειστικά δική τους κατασκευή των μαθηματικών γνώσεων και αντιστρόφως. β) Οι μαθητές/τριες δεν αισθάνονται, αποξενωμένοι, αμέτοχοι, απρόθυμοι, αδρανείς και αδιάφοροι παθητικοί δέκτες για συσσώρευση γνώσεων, αφού τους δίνεται η ευκαιρία όχι μόνο να διατυπώσουν τις δικές τους εικασίες, τα δικά τους επιχειρήματα αλλά και να τροποποιήσουν, να ανασκευάσουν ή και να εγκαταλείψουν την παλιά γνώση, να την σταθεροποήσουν και τελικά να την επεκτείνουν. β) Οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν ποικίλες προσεγγίσεις και προοπτικές, οι οποίες δεν είναι ετοιμοπαράδοτα εργαλεία αλλά είναι προσωπικές τους επιτυχίες. Από την άλλη μεριά, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ενισχύει τη μάθηση, αφού μπορεί να καλλιεργήσει όχι μόνο κοινωνικά χαρακτηριστικά συνεργατικότητας και όχι ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, αλλά μπορεί και να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική αναστοχαστική διαδικασία της μάθησης των μαθηματικών, στην επιχειρηματολογία των μαθητών/τριων, στη χρήση της μαθηματικής γλώσσας και στον πλουραλισμό των διαφορετικών λύσεων των προβλημάτων. ΙΙ) Ανοιχτά Προβλήματα Η μέθοδος διδασκαλίας ανοιχτή - διαδικασία," (open - approach) αναπτύχθηκε πρώτα στην Ιαπωνία (Shimada ), αλλά την ίδια περίοδο και η Αγγλία είχε υιοθετήσει τη χρήση της "ερευνητικής" (investigation) μεθόδου διδασκαλίας των μαθηματικών, ώσπου η γνωστή έκθεση του Cockcroft 11 (1982) τη διέδωσε σε όλο τον μαθηματικό κόσμο. Από τότε μέχρι σήμερα πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι το ανοιχτό πρόβλημα πρέπει να κατέχει σημαντική θέση στη διδακτική των Μαθηματικών (π.χ Nohda 12 (1988), Γαγάτσης 13 (1988), Silver & Mamona 14 (1989), Williams 15 (1989:), Κοθάλη 16 (1990), Mason 17 (1991), Clark & Sullivan 18 (1992), Pehkonen 19 (1995), Τί είναι ανοιχτό πρόβλημα Στη μαθηματική επιστήμη ο όρος ανοιχτό πρόβλημα αναφέρεται συνήθως σε προβλήματα τα οποία για αρκετό διάστημα παρέμειναν άλυτα, όπως π.χ το τελευταίο θεώρημα του Fermat που επιλύθηκε το

5 (βλ. Καραγεώργος και άλλοι 20 ) Το ανοιχτό πρόβλημα ονομάζεται από μερικούς ερευνητές (Avital , Silver 1995) "διερευνητικό" για να αποφευχθεί σύγχυση με το "άλυτο μαθηματικό πρόβλημα". Όμως στη διδακτική των μαθηματικών, ό όρος ανοιχτό πρόβλημα επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες εξαρτώνται από τις υποθέσεις και τα συμπεράσματά του. Έτσι μπορούμε να έχουμε, (σύμφωνα με το Bouvier 22 (1992,σελ.372), τις ακόλουθες περιπτώσεις ενός προβλήματος, ανάλογα με την εκφώνηση του και τις δραστηριότητες των παιδιών που ακολουθούν: α) Κλειστό πρόβλημα :Να δίδονται οι υποθέσεις και τα συμπεράσματα του προβλήματος οπότε οι μαθητές/τριες ξέρουν ότι αυτά είναι αληθή και πρέπει να βρουν μία απόδειξη, ( αποδείξτε ότι..., ή επαληθεύστε ότι..) να εφαρμόσουν έναν αλγόριθμο ή να κατασκευάσουν ή να βρουν ένα παράδειγμα (Να βρεθούν οι ρίζες της εξίσωσης : x 2-5χ -13 =0, ή Να κατασκευάσετε ένα παραλληλόγραμμο με κάθετες διαγώνιους ή Ποιοι είναι οι είκοσι πρώτοι φυσικοί αριθμοί; β) Ανοιχτό πρόβλημα: Οι υποθέσεις δίδονται αλλά οι μαθητές και μαθήτριες δε ξέρουν αν ισχύουν, οπότε πρέπει να διατυπώσουν εικασίες και κατόπιν να βρουν μία απάντηση (Υπάρχει τρίγωνο ισόπλευρο και ορθογώνιο;) β1) Δίνονται ασαφείς υποθέσεις, οπότε οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να τις αποσαφηνίσουν, να διατυπώσουν εικασίες και να βρουν μία απάντηση (Ποιοι είναι οι ακέραιοι οι οποίοι είναι το άθροισμα τουλάχιστον δύο διαδοχικών ακεραίων.) β2) Η εκφώνηση είναι ένας "προβληματισμός". Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να διατυπώσουν ιδιαίτερα προβλήματα, να διατυπώσουν εικασίες και να βρουν μία απάντηση. (Πόσα πολύγωνα βρίσκονται στο παρακάτω σχήμα; Η παραπάνω περιγραφή της έννοιας του "ανοιχτού προβλήματος", έχει εξελιχθεί από αρκετούς ερευνητές και ο Pehkonen (1995, σελ.55) πρότεινε την παρακάτω κατηγοριοποίηση των προβλημάτων, ανάλογα με τις υποθέσεις του προβλήματος (starting situation) και με τα συμπεράσματά του (goal situation). ΑΝΟΙΧΤΑ - ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (OPEN-ENDED PROBLEMS) Υποθέσεις Συμπεράσματα ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΛΕΙΣΤΕΣ (π.χεπεξηγημένα επακριβώς) ANOIXTΕΣ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ζωντανές Πραγματικές καταστάσεις. Προβλήματα ποικιλίας- Ανοιχτά-κλειστά προβλήματα. Ζωντανές Πραγματικές καταστάσεις Έρευνες Προβλήματα ποικιλίας- (Problem Variation) Ανοιχτά Προβλήματα. Πραγματικές καταστάσεις. Problem Variation. Problem Posing

6 6 (Problem Variation) Συνθετικές εργασίες -Projects (Penkohen 1995, σελ 56) Η κατηγοριοποίηση αυτή των προβλημάτων ανάλογα με τις υποθέσεις και τα συμπεράσματά τους, μας δίνει και τα ανοιχτά προβλήματα, στα οποία ο Pehkonen εντάσσει και τα προβλήματα που αφορούν: α) Πραγματικές καταστάσεις, β) Problem variations προβλήματα ποικιλίας- (η μέθοδος του " Τί θα συμβεί εάν...", ή Θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με άλλους αριθμούς; ), Modelling (Κλαουδάτος 1996) 23 2 (Πατρώνης 1996) 24 γ) Problem posing, " διαδικασία κατά την οποία το υποκείμενο (ο μαθητής, ο δάσκαλος, ο μαθηματικός) θέτει προβλήματα και ερωτήματα όταν εργάζεται με βάση μία "κατάσταση πλαίσιο" (Μαμωνά και Downs ), δ) Projects, ερευνητικές δραστηριότητες που διαρκούν από μερικές μέρες έως και μήνες. Ο Γ. Κόσσυβας 26 (1996 σελ. 36) πολύ εύστοχα αναλύει δύο ακόμη χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να προσδιορίζουν το ανοιχτό πρόβλημα: 1) να είναι ερευνητικά γόνιμο και 2) Να είναι βιωματικό. Τονίζει επίσης ότι «τα παιδιά καθώς καταγίνονται με ανοιχτά προβλήμτα, αρχίζουν να αμφισβητούν το μονοδιάστατο ωφελιμιστικό προσανατολισμό των Μαθηματικών προς τις πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας και της οικονομίας και τη μοντελοποίηση και να προτιμούν τα ανοιχτά προβλήματα όχι μόνο επειδή είναι χρήσιμα εργαλεία σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, αλλά ακόμα επειδή ανακαλύπτουν σε αυτά μια ξεχωριστή ομορφιά, βιώνουν ευχάριστες εμπειρίες,» Στην Ελληνική σχολική πραγματικότητα δεσπόζουν τα κλειστά προβλήματα (κλειστές υποθέσεις και κλειστά συμπεράσματα), υπάρχουν ελάχιστα ανοιχτάκλειστά (ανοιχτές υποθέσεις και κλειστά συμπεράσματα ή κλειστές υποθέσεις και ανοιχτά συμπεράσματα), και κανένα ανοιχτό πρόβλημα. Όμως, σε αρκετές χώρες όπως η Αυστραλία, η Ολλανδία, δίνεται έμφαση στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών, έτσι ώστε τα ανοιχτά προβλήματα και οι ερευνητικές δραστηριότητες (Καλαβάσης, , Κολέζα, ) να κατέχουν, όχι μόνο σημαντική θέση μέσα σε αυτό αλλά και στην αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών (Stacey , Anon ). Η δε αξιολόγηση των μαθητών και στην Ελλάδα θα πρέπει να στραφεί και σε ποιοτικές μεθόδους (βλ. Μπαρκάτσας, Χιονίδου ) όπου τα ανοιχτά προβλήματα κατέχουν σημαντική θέση, διότι διεθνώς Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΟΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ! Ακόμη, οι Συνθετικές-Δημιουργικές εργασίες (χρειάζεται προσοχή διότι πολλοί μαθηματικοί τις θεωρούν μόνο ως ιστορικές προσεγγίσεις και όχι ανοιχτά - ερευνητικά θέματα) ώστε να μυηθούν οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί στα ανοιχτά ερευνητικά προβλήματα, αφού τα παρακάτω χαρακτηριστικά που δίδονται σε αυτές είναι συμβατά με τις αρχές της Θεωρία Κατασκευής της Γνώσης: Οι Συνθετικές-Δημιουργικές Εργασίες : «1. Συνδυάζουν την ανάπτυξη μιας λογικής ικανότητας: της σύνθεσης, με την έκφραση της δημιουργίας. 2. Αλλάζουν τις παραδοσιακές μαθησιακές καταστάσεις: ο μαθητής μπορεί να επιλέξει το αντικείμενο της εργασίας του και να το μορφοποιήσει με τον τρόπο που αυτός θέλει. Οι εργασίες αυτές ευνοούν την «αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, τη συνεργατικότητα και την ομαδικότητα». 2 Η διαδικασία της μοντελοποίησης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι βιωματική από τους μαθητές/τριες και όχι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τ. Πατρώνης «οι καταστάσεις (να) κόβονται προκαταβολικά στα μέτρα γνωστών και διαθέσιμων μοντέλων.» (1996, σελ. 139)

7 7 3. Ευνοούν την ανάπτυξη μιας άλλης σχέσης του μαθητή με την γνώση και με τη γνώση του εαυτού του. 4. Η σχέση διδάσκοντος διδασκόμενου δεν είναι σχέση ελεγκτήελεγχόμενου, αλλά σχέση αξιολογητή αξιολογούμενου. (ΚΕΕ (1998), Τσακίρη 32, 1998) IΙΙ) Ομαδο-συνεργατική διδασκαλία Σύμφωνα με πολλά ερευνητικά δεδομένα η εργασία των μαθητευομένων είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματική, με βελτίωση της στάσης και της επίδοσης των μαθητών, όταν γίνεται και μέσα στη σχεσιοδυναμική μιας ομάδας (Quin, Johnson, Johnson 1995, 33 Georgas, J. (1985 a, b, 1986 ) 34, Cohen, E (1994) 35 Aronson Ματσαγγούρας Ματσαγγούρας , Κανάκης Michailidis Dori, Herscovitz 41 Bulut , Huber , Matsagouras Dillenbourg, Traum 46., Okada, T.,Simon , Good, T., Mulryan, C., McCaslin 48. Ακόμη ο Ν. Κλαουδάτος 49 χαρακτηριστικά αναφέρει: "καμία λύση επιστημονικού ή κοινωνικού προβλήματος δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο ατόμου,..., ποιο είναι το είδος του πολίτη που έχει ανάγκη η κοινωνία μας,..., όχι μόνο τον ενημερωμένο αλλά και εκείνον ο οποίος ακούει και υπολογίζει τη γνώμη του άλλου και συνεργάζεται στα πλαίσια μιας ομάδας,... η συνεργασία αναπτύσσει πολλαπλές και διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα πρόβλημα,...,επιτρέπεται να αναπτυχθεί ο αναστοχασμός,... Ανάλογες θέσεις έχουν γραφεί και από την υποφαινόμενη σε άρθρα της (Χιονίδου ,, , ) Ακόμη οι Ράπτης και Ράπτη (1997,σελ ), συνοψίζοντας τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα για τη συνεργατική μάθηση στο πλαίσιο μικρών ομάδων, χαρακτηριστικά και πολύ εύστοχα συγκρίνουν τις παραδοσιακές, ατομιστικές και ανταγωνιστικές πρακτικές με τη συνεργατική μάθηση, ως εξής: Παραδοσιακές, ατομιστικές και ανταγωνιστικές πρακτικές Απουσία αλληλεπιδράσεων, παραπλανητική ή απειλητική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών Έμφαση στην παρουσίαση πληροφοριών και έτοιμων γνώσεων. Οι πληροφορίες αφορούν κυρίως εμπειρίες άλλων. Τάση να εμφανίζεται η δεδομένη γνώση ως μη προβληματική. Ο δάσκαλος μαζί με το βιβλίο είναι η μοναδική πηγή γνώσης. Γνωρίζει όλες τις απαντήσεις. Αποφεύγει να εμφανίζεται στους μαθητές ως πρόσωπο. Ο δάσκαλος μεταχειρίζεται τους μαθητές σαν να ήταν ίδιοι και τους συγκρίνει με τους άριστους και τους ιεραρχεί, σύμφωνα με πολύ περιορισμένα κριτήρια. Στην τάξη κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Οι μαθητές είναι κλεισμένοι στην ίδια αίθουσα και η κίνησή τους μέσα σε αυτή δεν επιτρέπεται παρά μόνον στις ελάχιστες φορές που τους ζητείται να το κάνουν. Η γνώση παρέχεται κομμάτι - κομμάτι, είναι αξιωματικά δεδομένη και κάποια στιγμή τελειώνει. Συνεργατική μάθησηστο πλαίσιο μικρών, ανοιχτών και ευέλικτων ομάδων Πλούσια αλληλεπίδραση, ανταλλαγή και διαπραγμάτευση ιδεών, συγκρούσεις και ζυμώσεις μεταξύ των μαθητών. Οι μαθητές γίνονται παραγωγοί πληροφόρησης και η μάθηση βασίζεται και στις ίδιες τους τις εμπειρίες. Ο δάσκαλος στηρίζει τη δόμηση της μάθησης. Το υπό μελέτη θέμα εξετάζεται υπό μορφή προβλήματος. Ο δάσκαλος είναι έμπειρος και συγκροτημένος, δεν είναι όμως υποχρεωμένος να γνωρίζει τα πάντα σχετικά με το μελέτη θέμα. Συντονίζει τις εργασίες και συχνά εργάζεται μαζί με τους μαθητές. Μαθαίνει και αυτός από τη όλη διαδικασία. Αναγνωρίζεται στους μαθητές κάποια διαφορετικότητα ως προς τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες κτλ. Όλοι μπορούν, τηρουμένων των αναλογιών, να είναι νικητές στον αγώνα της μάθησης.... Η αξιολόγηση δε γίνεται μόνο από το δάσκαλο, αλλά και από τον ίδιο τον μαθητή, καθώς και από τα μέλη μιας ομάδας. Οι μαθητές μπορούν να κινούνται για τις ανάγκες της εργασίας τους μέσα στην τάξη, η οποία λειτουργεί ως εργαστήρι, εξοπλισμένη με ποικίλο διδακτικό υλικό. Έμφαση δίνεται στην προσωπική μάθηση: συστηματική δοκιμασία των ιδεών και των υποθέσεων. Εξέταση εναλλακτικών ιδεών.

8 8 Διαμόρφωση ευέλικτης θεώρησης των πραγμάτων. Η γνώση «λαξεύεται» μέσα από το διάλογο και αποκτά νόημα για το μαθητή. Διατυπώνεται κατά τρόπο ανοιχτό προς κάθε ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμού ή αναθεώρηση ΙV)Επιμόρφωση των εκπ/κών στο κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας. Είναι γνωστό ότι μία επιμορφωτική πολιτική επιτυγχάνει όταν τα προγράμματα και τα σεμινάρια δίνουν τη θέση τους στους καθημερινούς τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της εκπαίδευσης διευθετούν την καθημερινή πράξη. Η σύγχρονη έρευνα θεωρεί ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι : «η διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί ανανεώνουν τις μεθόδους τους, τη γνώση τους και τα πιστεύω τους σχετικά με το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών και με το διδακτικό τους αντικείμενο. Η διαδικασία αυτή είναι ουσιαστικά μία μαθησιακή διαδικασία» (Μπαρκάτσας )» Έτσι λοιπόν, επειδή η διαδικασία μέσα από την οποία οι εκπαιδευτικοί ανανεώνουν τις διδακτικές τους προσεγγίσεις, τις πεποιθήσεις και τις γνώσεις τους θεωρείται μία μαθησιακή διαδικασία, κρίθηκε απαραίτητο να ακολουθηθεί ένα μοντέλο το οποίο να υπακούει σε κονστρουκτιβιστικές αρχές. Αυτές έχουν ήδη αναφερθεί, και σύμφωνα με τον ερευνητή Clarke 54 (1994) (βλ. Μπαρκάτσας 1998) πρέπει να είναι βασικές συνιστώσες ή αρχές κλειδιά σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα θα πρέπει να : 1. Αντιμετωπίζει θέματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. 2. Συμπεριλαμβάνει ομάδες εκπαιδευτικών αντί για άτομα. 3. Μοντελοποιεί επιθυμητές διδακτικές προσεγγίσεις κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, με τους εκπαιδευτικούς να βιώνουν τις δραστηριότητες που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν στις τάξεις τους. 4. Απαιτείται η συνηδητή πρόθεση και διάθεση των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν ενεργητικά στις δραστηριότητες της επιμόρφωσης, όπως π.χ να μελετούν την απαιτούμενη βιβλιογραφία να δοκιμάζουν τις δραστηριότητες (κατάλληλα προσαρμοσμένες) στις τάξεις τους και να συμμετέχουν στην αξιολόγηση του προγράμματος. 5. Αναγνωρίζει ότι οι αλλαγές στα πιστεύω των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδακτική και τη μάθηση είναι κατά μεγάλο μέρος παράγωγο των διδακτικών τους εμπειριών και βιωμάτων. 6. Διαθέτουν χρόνο και ευκαιρίες για σχεδιασμό, αναστοχασμό και ανατροφοδότηση 7. Υποβοηθούν τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν ένα σημαντικό βαθμό κυριότητας του προγράμματος με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να συνεπικουρούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των καινοτομιών τις οποίες καλούνται να υλοποιήσουν. 8. Αναγνωρίζουν ότι η αλλαγή είναι μία σταδιακή, δύσκολη, χρονοβόρα και συχνά επίπονη διαδικασία. 9. Ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να θέτουν περαιτέρω στόχους για την επαγγελματική τους ανέλιξη. 10. Εντοπίζει και να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να παρεμβάλλονται στη διαδικασία επαγγελματικής ανέλιξης και επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού. (Clarke 1994, βλ. Μπαρκάτσας 1998) Με βάση τις αρχές αυτές, στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που έγινε στους εκπαιδευτικούς, δημιουργήθηκε μία ατμόσφαιρα -με ομάδες εργασίαςαναστοχασμού και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, η οποία ήταν συμβατή με

9 9 τις κονστρουκτιβιστικές αρχές διδασκαλίας και μάθησης και μέσα στην οποία οι εκπαιδευτικοί πειραματίζονταν, υλοποιούσαν τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις (ανοιχτών προβλημάτων και συνεργατικότητας) τις οποίες έπρεπε να υιοθετήσουν στην καθημερινή τους πρακτική αλλά και παράλληλα αλληλοδιδάσκονταν από τη σοφία της εμπειρικής εφαρμογής. Μεθοδολογία και μέθοδοι της έρευνας Ως θεωρητικό πλαίσιο της μεθοδολογίας της έρευνας, η ερευνήτρια επέλεξε την περίπτωση της δημιουργίας θεμελιακής θεωρίας -grounded theory με τη βοήθεια του ερευνητικού Νατουραλιστικού υποδείγματος (Naturalistic Paradigm). Το Νατουραλιστικό υπόδειγμα πηγάζει από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δίνει έμφαση σε ολιστικές, ποιοτικές προσεγγίσεις με ερμηνευτικές διαδικασίες, ταιριάζει περισσότερο σε κοινωνικο/συμπεριφορικά φαινόμενα και διέπεται από συγκεκριμένα αξιώματα (Guba,E., Lincoln, Y.(1988) 57 Στόχος της μελέτης αυτής είναι να αποτελέσει την αρχή για την ανάπτυξη μιας θεωρίας για την αλλαγή-τροποποίηση του ρόλου του εκπ/κού στα Μαθηματικά στην Ελλάδα, μέσα από την περιγραφή της φύσης του ρόλου του εκπ/κού στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθηματικών. Για τη δημιουργία αυτής της θεμελιακής θεωρίας (Grauded theory) ακολουθήθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση των Strauss και Corbin 58 : "Μία θεμελιακή θεωρία είναι εκείνη η οποία επαγωγικά πηγάζει από την μελέτη του φαινομένου το οποίο αντιπροσωπεύει. Δηλαδή, ανακαλύπτεται, αναπτύσσεται και προσωρινά επαληθεύεται, δια μέσου της συστηματικής συλλογής δεδομένων και της ανάλυσης των δεδομένων που αναφέρονται στο φαινόμενο αυτό. (Strauss, Corbin, 1990, σελ.23) 59 Βασικό εργαλείο για τη δημιουργία θεμελιακής θεωρίας είναι η συλλογή ποιοτικών δεδομένων, - με παρατήρηση είτε συνέντευξη-, η κωδικοποίηση των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα αναλύονται, κατηγοριοποιούνται και επανασυνδέονται με νέους τρόπους. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας κωδικοποίησης των δεδομένων, προσδιορίζονται και αναπτύσσονται κατηγορίες σε σχέση με τις ιδιότητες και διαστάσεις τους. Η κατηγορία είναι μία ταξινόμηση εννοιών, η οποία ανακύπτει όταν οι έννοιες, που φαίνεται να προσιδιάζουν σε ένα φαινόμενο, συγκρίνονται μεταξύ τους για τις ομοιότητες και διαφορές τους και τελικά ομαδοποιούνται. Οι ιδιότητες είναι εννοιολογικά στοιχεία της κατηγορίας και οι διαστάσεις είναι χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων. Έτσι, όπως υποστηρίζουν οι Glasser, Strauss (1967), με την ανάλυση των δεδομένων σχηματίζεται η θεωρία μας: "Καθώς λοιπόν, αρχίζουν να σχηματίζονται, στις γενικές τους γραμμές, οι κατηγορίες και οι ιδιότητές τους και έρχονται σε αμοιβαία σχέση, σχηματίζεται ένας ολοκληρωμένος, βασικός, θεωρητικός σκελετός, που αποτελεί τον πυρήνα της σχηματιζόμενης θεωρίας." (Glasser, Strauss 1967 σελ.41 βλ.υποσημ.39) Η θεωρία επομένως αποτελεί μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται και ολοκληρώνεται, όχι με τα αποτελέσματα μιας μόνο έρευνας αλλά και με μια ολόκληρη σειρά μεταγενεστέρων ερευνών. Συνεπώς η έρευνα που θα αναφερθεί παρακάτω δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένη θεμελιακή θεωρία για την τροποποίηση του ρόλου των εκπ/κων στα Μαθηματικά, αλλά μία αρχή για τη δημιουργία της. Συγκεκριμμένα, ένας στόχος της έρευνας ήταν να δώσει την ευκαιρία στους επιμορφούμενους να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί στα μαθηματικά, προσδιορίζοντας εκείνον το ρόλο τον οποίο πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός σε κονστρουκτιβιστικό περιβάλλον διασκαλίας και μάθησης. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα ανοιχτά προβλήματα, η εργασία σε ομάδες και οι παρακάτω ερωτήσεις: 7.Τί θα θέλατε να πείτε για το πρόβλημα που ασχοληθήκατε; 8. Τί συναισθήματα είχατε κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας σας στο ανοιχτό πρόβλημα; Γιατί;

10 10 1. Τί νομίζετε για τη συνεργατική μάθηση και το ανοιχτό πρόβλημα σε σχέση με τη μελλοντική σας διδασκαλία στο σχολείο; 9.Τί παρατηρείτε στη διαδικασία " οι εκπαιδευτικοί ως εκπαιδευόμενοι;" 2. Τί χαρακτηριστικά δίνετε στο ρόλο του εκπαιδευτικού ή της εκπαιδευτικού όταν διδάσκει ανοιχτά προβλήματα; 3. Πόσες και ποιες διαφορετικές λύσεις δόθηκαν στο πρόβλημα; Γιατί; Συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην έρευνα. Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στη έρευνα ήταν συνολικά 155: α) 33 καθηγητές και καθηγήτριες των Μαθηματικών (25 άνδρες, 8 γυναίκες) οι οποίοι επρόκειτο να διοριστούν στη δημόσια εκπ/ση και παρακολουθούσαν μαθήματα εισαγωγικής επιμόρφωσης τον Ιούνιο Η πλειονότητα των ατόμων αυτών έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα ή εργάζονταν σε φροντιστήριο β) 59 καθηγητές και καθηγήτριες (44 άνδρες, 15 γυναίκες), οι οποίοι παρακολουθούσαν μαθήματα επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γ) 63 δάσκαλοι και δασκάλες (36 γυναίκες και 27 άνδρες) της πρωτοβάθμιας εκπ/σης οι οποίοι παρακολουθούσαν μαθήματα επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1997 Διαδικασίες συλλογής δεδομένων Η ερευνήτρια ήταν επιμορφώτρια στους παραπάνω αναφερόμενους εκπ/κούς με θέματα α) "Ανοιχτά -κλειστά προβλήματα στα Μαθηματικά και ομαδοσυνεργατική μάθηση και διδασκαλία" και β) "Παραγωγή και χρήση διδακτικού υλικού στα Μαθηματικά του Δημοτικού σχολείου" Η αίθουσα διδασκαλίας είχε οργανωθεί (τα θρανία ανά δύο συμμετρικάαντικριστά ενωμένα σχημάτιζαν ένα τραπέζι με 4 θέσεις) έτσι ώστε κάθε εκπαιδευτικός που ερχόταν έπρεπε να ενταχθεί σε μία τετραμελή ομάδα εργασίας. Έτσι στην αίθουσα διδασκαλίας υπήρχαν περίπου 6-8 ομάδες εργασίας των 4 ατόμων, η σύνθεση των οποίων ήταν κυρίως συμπτωματική. Σε μία περίπτωση μία εκπαιδευτικός διαμαρτυρήθηκε ότι δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα τρία άτομα, και σε μία άλλη ένας εκπ/κός δεν ήθελε να συμμετάσχει στην ομάδα, γεγονότα τα οποία στάθηκαν αφορμή για να γίνει, πολύ αργότερα, συζήτηση για τη σχεσιοδυναμική της ομάδας εργασίας στη σχολική τάξη. Επάνω στο θρανίο-τραπέζι είχε τοποθετηθεί μία σελίδα με την ερώτηση "Τί νομίζετε ότι είναι το ανοιχτό πρόβλημα στα Μαθηματικά;", στην οποία κάθε εκπ/κός απαντούσε. Στη συνέχεια ορίστηκε το ανοιχτό πρόβλημα και κατόπιν δόθηκε ένα από τα παρακάτω αναφερόμενα ανοιχτά προβλήματα και το φύλλο οδηγιών σε κάθε ομάδα εργασίας, το οποίο παρότρυνε τους εκπ/κούς να συνεργαστούν, ενώ ένας έπρεπε να καταγράφει α) ό,τι παρατηρεί στη συνεργασία των άλλων, β) αν παρατηρεί τη χρήση "παλιών" ή "νέων" μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, γ) πώς η σύσταση της ομάδας επηρέασαν τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, δ) αν παρατηρεί κάτι που να έχει σχέση με τον τρόπο διδασκαλίας στην τάξη του και τέλος ε) να συμπληρώνει το παρακάτω φύλλο παρατήρησης Ανοιχτά προβλήματα :1 ο ) Διπλώστε μία σελίδα Α4 και ξαναδιπλώστε και ξαναδιπλώστε και συνεχίστε να διπλώνετε. Τί θα συμβεί; 2 ο ) Να βρεθεί μία εξίσωση ευθείας η οποία να έχει δύο κοινά σημεία με την παραβολή ψ= x 2 +4χ (Zaslavsky, O ) 3 ο ) Γράψτε ένα διψήφιο αριθμό. Διπλασιάστε το ψηφίο των μονάδων του και προσθέστε το ψηφίο των δεκάδων του. Συνεχίστε με τον ίδιο κανόνα. Τί παρατηρείτε; Φτιάξτε δικό σας κανόνα.

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών.

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Improving student achievement in mathematics

Improving student achievement in mathematics INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES No 4, 2000 Improving student achievement in mathematics by Douglas A. Grouws and Kristin J.

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα