ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος

2 Περίληψη Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ιαδικτυακές Ασκήσεις Γνώσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχοµένου στο οποίο έχει γίνει συµµόρφωση SCORM. Το περιεχόµενο αυτό µπορεί να διανέµεται από τα συστήµατα διαχείρισης µάθησης (LMS), όπως η εκπαιδευτική πλατφόρµα Moodle. Το περιεχόµενο αυτό περιλαµβάνει διαδικτυακές ασκήσεις γνώσης,όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής των προηγούµενων διαγωνισµών του ΑΣΕΠ. Στην πτυχιακή αυτή γίνεται µια ανάλυση στις έννοιες Ηλεκτρονική Μάθηση, Πλατφόρµα Moodle και Μοντέλο Αναφοράς SCORM. Λέξεις κλειδιά: «Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, LMS,CMS,πλατφόρµα Moodle, metadata,scorm, exe» 2

3 Abstract The aim of the thesis Online Practice Knowledge is the development of educational content that has been compliance SCORM. This content can be delivered by the learning management systems (LMS), such as learning platform Moodle. The content includes online exercises knowledge, such as multiple choice questions from previous ASEP exams. Moreover, we present analysis of the concepts of "e-learning" platform Moodle and SCORM Reference Model. Keywords: «Synchronous e-learning, Asynchronous e-learning, LMS, CMS, platform Moodle, metadata, SCORM, exe» 3

4 Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή E-learning Ορισµός Τηλεκπαίδευσης Μορφές Τηλεκπαίδευσης ιαφορές ανάµεσα στις µορφές τηλεκπαίδευσης και στην παραδοσιακή εκπαίδευση Παραδείγµατα Σύγχρονης Ασύγχρονης επικοινωνίας Βασικοί στόχοι τηλεκπαίδευσης Που µπορεί να χρησιµοποιηθεί η τηλεκπαίδευση ; Βασικές Έννοιες Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Πρότυπα Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση Απαιτήσεις Προϋποθέσεις Τεχνολογίες στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση Τηλεδιάσκεψη Αξιολόγηση Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Η εκπαιδευτική πλατφόρµα Moodle

5 3.1 ιαχείριση µάθησης στη Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Αρχιτεκτονική του Moodle Κατηγορίες χρηστών του Moodle Χαρακτηριστικά του Moodle που το καθιστούν µοναδικό Τεχνικές προδιαγραφές για το λογισµικό της πλατφόρµας Moodle Βασικά χαρακτηριστικά πλατφόρµας Moodle Βασικά χαρακτηριστικά Moodle για το Χρήστη Βασικά χαρακτηριστικά του Moodle για τον εκπαιδευτή Το µοντέλο αναφοράς SCORM Οι εκδόσεις SCORM Σύστηµα διαχείρισης µάθησης (LMS) Υψηλού επιπέδου απαιτήσεις (the ilities ) του SCORM SCORM Conformance (SCORM Συµµόρφωση) SCORM Adopter Partner (Συνεργάτης SCORM Adopter) Επιµέρους προδιαγραφές του SCORM Content Packaging (περιεχόµενο συσκευασίας) SCORM Content Aggregation SCORM Content Packages (Πακέτα Περιεχοµένου SCORM) SCORM Manifest Files (Αρχεία ήλωσης SCORM) SCORM Resources (SCORM πηγές) SCORM Metadata (SCORM µετα-δεδοµένα) SCORM Shareable Content Objects SCOs ( ιαµοιραζόµενα Αντικείµενα Περιεχοµένου) Run-Time (χρόνος εκτέλεσης)

6 Run Time API (Χρόνος εκτέλεσης API) Run-Time Data Model (Μοντέλο δεδοµένων χρόνου εκτέλεσης) Sequencing (Αλληλουχίας) Παράδειγµα που εφαρµόζεται το SCORM exe elearning XHTML editor Τι είναι το exe; Εγκατάσταση του exe Βασικά µέρη του exe Menu exe Περίγραµµα idevices Συγγραφή Πως βάζουµε µία ραστηριότητα; Παράδειγµα εισαγωγής επεξεργασίας ραστηριότητας Σχόλια ηµιουργία εφαρµογής ΑΣΕΠ στο exe Εισαγωγή Τι περιλαµβάνει η εφαρµογή ΑΣΕΠ ; Ποιες ραστηριότητες χρησιµοποιήθηκαν; Περίγραµµα εφαρµογής Εσωτερικοί Εξωτερικοί σύνδεσµοι (links) Συγχώνευση αρχείων Ενεργοποίηση συνδέσµων µετά τη συγχώνευση

7 6.8 ηµιουργία πακέτου SCORM στο exe Επίλογος Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία

8 1 Εισαγωγή Η τεχνολογική ανάπτυξη όπως είναι λογικό, δεν θα µπορούσε να µην επηρεάσει και την εκπαίδευση. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση, δηλαδή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε τη χρήση του διαδικτύου και την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ήρθε να συµπληρώσει την παραδοσιακή εκπαίδευση.ο εκπαιδευόµενος έχει τη δυνατότητα από οπουδήποτε και οποτεδήποτε να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Μπορεί να καθορίζει το εκπαιδευτικό του πλαίσιο και τη συλλογή του εκπαιδευτικού υλικού σύµφωνα µε αυτό. Το πακέτο λογισµικού για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω του διαδικτύου,που προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ονοµάζεται Moodle. Το Moodle είναι ένα ελεύθερο λογισµικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Για την συµβατότητα του εκπαιδευτικού υλικού µε τη πλατφόρµα Moodle και γενικά µε όλα τα συστήµατα διαxείρισης µάθησης (LMS), υπεύθυνο είναι το µοντέλο αναφοράς SCORM. Με την πτυχιακή εργασία ιαδικτυακές Ασκήσεις Γνώσης δηµιουργήσαµε ένα πακέτο περιεχοµένου SCORM. Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο αναφέρεται στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού στο δηµόσιο. Έχουµε δηµιουργήσει σε ηλεκτρονική µορφή, τα θέµατα των προηγούµενων διαγωνισµών, που περιλαµβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, καθώς και ενδεικτικά τεστ. Για τη δηµιουργία αυτού του πακέτου χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα exe. Το exe µας δίνει την δυνατότητα να εξάγουµε το αρχείο που έχουµε δηµιουργήσει σε πακέτο SCORM, το οποίο εν συνεχεία µπορεί να φορτωθεί από µία πλατφόρµα Moodle. Οι υποψήφιοι σε κάποιο από τους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ θα µπορούν µέσω της πλατφόρµας να ενηµερωθούν σχετικά µε τον ΑΣΕΠ, να δουν προηγούµενα θέµατα,καθώς και να απαντήσουν σε ενδεικτικά τεστ. 8

9 2 E-learning Αν προσπαθήσουµε να µεταφράσουµε στα ελληνικά τον όρο e-learning θα µπορούσαµε να πούµε πως σηµαίνει Τηλεκπαίδευση ή ακόµα καλύτερα Ηλεκτρονική Μάθηση. Η έννοια του e- learning είναι αρκετά γενική, καθώς περιλαµβάνει οποιαδήποτε µορφή εκπαίδευσης χρησιµοποιεί τους πόρους του δικτύου ή γενικότερα τις δυνατότητες που µας προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 2.1 Ορισµός Τηλεκπαίδευσης Ως τηλεκπαίδευση µπορούµε να ορίσουµε την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, που επιτυγχάνεται µέσω του διαδικτύου µε την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του εκπαιδευόµενου και του εκπαιδευτή στον ίδιο χώρο. Η επικοινωνία τους µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε κάποιο µέσο αµφίδροµης επικοινωνίας σύγχρονης ή ασύγχρονης. 2.2 Μορφές Τηλεκπαίδευσης Για να γίνει πιο κατανοητή η έννοια της τηλεκπαίδευσης έχουν καθοριστεί τρεις διαφορετικές µορφές: I. Η τηλεκπαίδευση σε εξατοµικευµένο ρυθµό : στην µορφή αυτή ο µαθητής λειτουργεί από µόνος του,χωρίς να υπάρχει επικοινωνία µε τον καθηγητή ή τους συµµαθητές του. Του παρέχεται το εκπαιδευτικό υλικό ( που µπορεί να είναι βιβλία,αναφορές στο δίκτυο,µαγνητοσκοπηµένα µαθήµατα,σηµειώσεις, προγράµµατα εκµάθησης σε υπολογιστή κ.α.) χωρισµένο σε ενότητες(µαθήµατα) και ο ίδιος ο µαθητής αποφασίζει πότε και που θα τα χρησιµοποιήσει. II. Η Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: στην µορφή αυτή η ταυτόχρονη συµµετοχή µαθητών και εκπαιδευτών δεν είναι απαραίτητη. ίνεται η δυνατότητα στους συµµετέχοντες οπουδήποτε και οποτεδήποτε επιθυµούν να εργαστούν µε το εκπαιδευτικό τους υλικό. Παράλληλα µπορούν να επικοινωνούν ασύγχρονα µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες και το καθηγητή τους. Το υλικό διδασκαλίας ο καθηγητής σε συνεργασία µε τους εκπαιδευόµενους µπορεί να τους το προσφέρει σταδιακά και όχι όλο µαζί στην αρχή του µαθήµατος. Επίσης οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να αποφασίζουν για το 9

10 εκπαιδευτικό τους πλαίσιο και τη συλλογή του εκπαιδευτικού υλικού σύµφωνα µε αυτό. Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση είναι περισσότερη ευέλικτη από την σύγχρονη. III. Η Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: στην µορφή αυτή απαιτείται η ταυτόχρονη συµµετοχή εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων. Η ανταλλαγή απόψεων και εκπαιδευτικού υλικού ανάµεσα σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενους γίνεται σε πραγµατικό χρόνο.το µάθηµα πραγµατοποιείται είτε οι µαθητές και ο καθηγητής βρίσκονται στον ίδιο χώρο (π.χ. τάξη), είτε σε διαφορετικό µέρος ο καθένας,συνδεδεµένοι µέσου δικτύου που επιτρέπει ανταλλαγή ήχου ή/και εικόνας, ενώ µπορεί επίσης να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων και ηλεκτρονικού µαυροπίνακα. Χρησιµοποιώντας τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης, όπου όλοι βρίσκονται σε µια εικονική αίθουσα διδασκαλίας, επιτυγχάνεται η υλοποίηση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ο στόχος της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι, όταν γίνεται το µάθηµα, να παρέχονται οι ίδιες ή και παραπάνω δυνατότητες σε σχέση µε την κανονική αίθουσα ιαφορές ανάµεσα στις µορφές τηλεκπαίδευσης και στην παραδοσιακή εκπαίδευση Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Χωρικές, Χρονικές και ως προς το Εκπαιδευτικό υλικό διαφορές, ανάµεσα στην Σύγχρονη, Ασύγχρονη και Παραδοσιακή εκπαίδευση. Χώρος Χρόνος Εκπαιδευτικό υλικό Ασύγχρονη εκπαίδευση διαφορετικός διαφορετικός ψηφιακό Σύγχρονη εκπαίδευση διαφορετικός ίδιος ψηφιακό Παραδοσιακή εκπαίδευση ίδιος ίδιος Έντυπο & ψηφιακό Πηγή: Αξίζει να αναφέρουµε πως η σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά,οπότε µπορούν να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα για την υλοποίησης µιας σειράς µαθηµάτων. Με αυτή την συνεργασία πετυχαίνουµε καλύτερα αποτελέσµατα στην εκπαίδευση,καθώς η µία συµπληρώνει την άλλη και γίνεται εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων και των δύο. Ένα παράδειγµα της συνεργασίας αυτής είναι, η χρήση αρχικά υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης για µια εισήγηση και στην συνέχεια η διανοµή του εκπαιδευτικού 10

11 υλικού και του video, να γίνεται µέσω των υποδοµών της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ένα άλλο παράδειγµα θα ήταν, σε µαθήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, κατά καιρούς να υλοποιούνται µερικές ώρες τηλεδιάσκεψης,ώστε να έρχονται σε επικοινωνία ο καθηγητής µε τους µαθητές Παραδείγµατα Σύγχρονης Ασύγχρονης επικοινωνίας Παραδείγµατα σύγχρονης (time-dependent) επικοινωνίας έχουµε: Μέσου τηλεφώνου Σε audio συνδιάσκεψη Όταν κάνουµε chatting Σε video συνδιάσκεψη Μέσω δυναµικών Web σελίδων Μέσω δυναµικών Learning Systems Παραδείγµατα Ασύγχρονης (time-independent) επικοινωνίας είναι: Το ποικίλης µορφής έντυπο υλικό Το fax Όλα τα εκπαιδευτικά CD-ROMs Όλες οι ταινίες εικόνας και ήχου (audio and video tapes) Τα συστήµατα Bulleting Boars Systems (BBS) Τα s Μέσω τυπικών (asynchronous static web sites) ιστοχώρων. Η απλούστερη µορφή τέτοιου περιβάλλοντος είναι να ανεβάσουµε (upload) σηµειώσεις ή παρουσιάσεις στο διαδίκτυο. 2.3 Βασικοί στόχοι τηλεκπαίδευσης Να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης,σε άτοµα που δεν µπορούν µε άλλους τρόπους να συµµετέχουν σε αυτά, λόγω της γεωγραφικής θέσης που κατοικούν ή εξαιτίας ειδικών καταστάσεων (π. χ εργασία). Να µεταδίδονται µαθήµατα σε αποµακρυσµένες περιοχές στις οποίες δεν µπορούν να µεταβούν οι καθηγητές για να διδάξουν. 11

12 2.4 Που µπορεί να χρησιµοποιηθεί η τηλεκπαίδευση ; Οι δυνατότητες που µας παρέχουν οι τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης,όπως εξοικονόµηση χρόνου, από τις άσκοπες µετακινήσεις και η δυνατότητα που έχει ο εκπαιδευόµενος να ορίσει το δικό του χρονικό πλαίσιο εκπαίδευσης,κατάφεραν να τις κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικές. Εκτός από τους ακαδηµαϊκούς χώρους,όπου χρησιµοποιούν την τηλεκπαίδευση,προστέθηκαν στους ενδιαφερόµενους και οι επιχειρήσεις. ίνεται η δυνατότητα στους εργαζοµένους, να παρακολουθούν σεµινάρια και να συνεχίζουν την εκπαίδευση τους,χωρίς να χάνουν τον πολύτιµο χρόνο τους στις µετακινήσεις και να λείπουν από τη δουλειά τους. Οι τεχνολογίες εκπαίδευσης έχουν µικρό κόστος,µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις για χρησιµοποίηση τους,ώστε να εκπαιδευτούν τα στελέχη τους. 2.5 Βασικές Έννοιες Επειδή πολλές φορές υπάρχει µία σύγχυση µε τους όρους στην σύγχρονη διδασκαλία, καλό θα ήταν να συµφωνήσουµε σε µερικές βασικές έννοιες,ώστε να µιλάµε για το ίδιο πράγµα. Πηγή: 12

13 Text Based Training: πρόκειται για την κλασσική εκπαίδευση µέσω βιβλίων και εγχειριδίων. Computer Based Training (CBT): είναι ο προάγγελος της ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning). Η συγκεκριµένη εκπαίδευση κάνει χρήση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρουσιάστηκε πριν κάνει την εµφάνιση του το διαδίκτυο. Χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο για αυτοεκπαίδευση γι αυτό άλλωστε έχει και απλή µορφή. Online Training or Web Based Training (WEB): είναι η εκπαίδευση που χρησιµοποιεί σαν πλατφόρµα δίκτυα όπως Internet, Intranet, Extranet κ.α. Είναι µέρος του e-learning και εξαπλώνεται συνέχεια. Technology Based Training (TBT) ή Ηλεκτρονική Επαγγελµατική Εκπαίδευση: είναι µέρος του e-learning το οποίο αναφέρεται σε επιχειρήσεις και οργανισµούς σε αντιπαράθεση µε το e-learning που αναφέρεται σε ηλεκτρονική εκπαίδευση σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Σχολεία κλπ. E- Learning: είναι ένας ευρύς όρος που µπορεί να σηµαίνει Τηλεκπαίδευση ή Ηλεκτρονική Μάθηση. Ο όρος καλύπτει επίσης οτιδήποτε αφορά την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών στη εκπαίδευση (ΤΒΤ), ανεξάρτητα αν υλοποιείται online, offline ή µε συνδυασµό τους. Το τεχνολογικό υπόβαθρο είναι εξαιρετικά µεγάλο ( δίκτυα,video, PCs,Interactive TV, Satellite,Broadcasts κ.α.). Distance Learning: αποτελείται από όλα τα είδη εκπαίδευσης, όπου εκπαιδευτής και εκπαιδευόµενος απέχουν µεταξύ τους (διαφορετικό χώρο, χρόνο ή και τα δύο µαζί). Συµπεριλαµβάνει το e-learning,όπως και άλλες µορφές (για παράδειγµα κλασική αλληλογραφία). Instructor Led Training (ILT) or C-learning (Classroom): είναι η εκπαίδευση όπου εκπαιδευόµενοι και εκπαιδευτές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και χρόνο κατά την εκπαίδευση. Virtual Blackboard: Εικονικός πίνακας. Συνήθως εννοείται ή κάποιο πρόγραµµα το οποίο χρησιµοποιείται. 13

14 2.6 Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Λέγοντας πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ή Σύστηµα διαχείρισης Μαθησιακού Yλικού (LMS),εννοούµε το λογισµικό, που δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να έχουν ασύγχρονη πρόσβαση στο υλικό που βρίσκεται στο δίκτυο. Ένα απλό παράδειγµα πλατφόρµας Aσύγχρονης Tηλεκπαίδευσης, είναι µία απλή ιστοσελίδα που ανεβάζει ο καθηγητής το υλικό του µαθήµατος και στη συνέχεια οι µαθητές παραδίδουν µέσω τις εργασίες τους. Βέβαια αυτή η πλατφόρµα εξυπηρετεί τα βασικά και δεν είναι αποτελεσµατική. Κάθε Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις: Να µπορεί η πλατφόρµα να χρησιµοποιηθεί για περισσότερα από ένα µαθήµατα. Για να το πετύχει αυτό πρέπει να υποστηρίζει χωρισµό των χρηστών σε οµάδες και κάποιο είδος πιστοποίησης τους. Να µπορούν οι εκπαιδευόµενοι και ο εκπαιδευτής να επικοινωνούν ασύγχρονα. Πρέπει να υποστηρίζει δηµιουργία βηµάτων συζήτησης (discussion forums). Να διαθέτει chat rooms (δωµάτια συζητήσεων),για την πραγµατοποίηση συζητήσεων σε πραγµατικό χρόνο και ανταλλαγή απόψεων. Να υλοποιεί ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) για την επικοινωνία των χρηστών. Να υπάρχει κάποιος εύκολος τρόπος για να ανεβάζει ο καθηγητής τις εργασίες και αντίστοιχα µε εύκολο τρόπο να ανεβάζουν και οι µαθητές τις εργασίες τους. Να δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές, να µπορούν να υποθηκεύσουν και να επεξεργαστούν τις εργασίες τους σε κάποια άλλη τοποθεσία εκτός δικτύου. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η απόκτηση εµπειρίας από τους χρήστες οδήγησε στην προσθήκη και άλλων χαρακτηριστικών στη Πλατφόρµα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης όπως: 14

15 Για τους χρήστες που προτιµούν το έντυπο υλικό του µαθήµατος,να µπορούν να το βρουν εύκολα σε εκτυπώσιµη µορφή. Το περιβάλλον της πλατφόρµας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµο από ένα απλό web browser χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση άλλου λογισµικού. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιµο από παντού (πχ. Internet cafe) και από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα. Να έχει φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες του. Να υποστηρίζει προσωποποίηση (customization) του περιβάλλοντος για κάθε χρήστη και να κρατάει πληροφορίες (δηµιουργία profile) για να τον βοηθάνε στην πλοήγηση του. Να υπάρχει ηµερολόγιο µε τα σηµαντικά γεγονότα. Να παρακολουθεί την πρόοδο των µαθητών. Να υποστηρίζει την εύκολη δηµιουργία διαγωνισµάτων (online tests). Να υποστηρίζει την παρουσίαση και άλλων πολυµεσικών υλικών, όπως βίντεο, ήχου, εικόνων κλπ. Έχουν δηµιουργηθεί διάφορες πλατφόρµες που να υποστηρίζουν όλα τα παραπάνω όπως το WEST, το WebCT, το Blackboard Πρότυπα Οι σηµαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη προτύπων περιγραφής εκπαιδευτικών αντικειµένων είναι οι παρακάτω: o Η ανάγκη για επαναχρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού: δηλαδή κατά την δηµιουργία ενός µαθήµατος σε µια Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση το υλικό αυτό θα πρέπει να µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί την επόµενη φορά που θα διδαχτεί το µάθηµα και να είναι απαραίτητες µόνο οι ενηµερώσεις και οι βελτιώσεις. Επίσης είναι πολύ σηµαντικό να πούµε, πως όταν γίνεται µια αναβάθµιση µιας πλατφόρµας ή µεταβαίνουµε σε µια άλλη, δεν συνεπάγεται µε επαναδηµιουργία του εκπαιδευτικού υλικού. o Η ανάγκη για συνεργασία µεταξύ Συστηµάτων ιαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού: δηλαδή απαιτείται ένας ενιαίος τρόπος περιγραφής του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να αναγνωρίζεται από 15

16 διαφορετικές πλατφόρµες και να µπορεί να υπάρχει συνεργασία µε ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού. o Η ανάγκη για διαθεσιµότητα πρόσβασης και εύκολης αναζήτησης: είναι σηµαντικό οι χρήστες να µπορούν να ψάξουν εύκολα στο εκπαιδευτικό υλικό και να βρουν αυτό που τους ενδιαφέρει. Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν στη δηµιουργία προτύπων για την περιγραφή των εκπαιδευτικών αντικειµένων και των metadata (µετα-δεδοµένα) εκπαιδευτικών δεδοµένων. Τα κυριότερα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί µέχρι στιγµής είναι: Το πρότυπο AICC (Aviation Industry CBT (Computer Based Training) Committee).H AICC προσφέρει πιστοποίηση συµβατότητας µε το AGR 010 (AICC Guidelines and Recommendations). Ακόµα και τα LMS s που είναι AICC certified δε σηµαίνει ότι είναι απόλυτα συµβατά µεταξύ τους και ότι η µεταφορά από τη µία πλατφόρµα στην άλλη γίνεται αυτόµατα. Το πρότυπο IMS Global Learning Consortium. H IMS αναπτύσσει προδιαγραφές για συστήµατα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Οι προδιαγραφές βασίζονται στην XML (extensve Markup Language). SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Το SCORM αναπτύχθηκε από το ADL(Advanced Distributed Learning), πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Αµερικής(Department of Defense). Σκοπός του SCORM είναι να συνενώσει τα υπόλοιπα πρότυπα. Αυτή τη στιγµή αποτελεί το πιο δηµοφιλή πρότυπο. Βασίζεται και αυτό στην XML. 2.7 Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση Απαιτήσεις Για την πραγµατοποίηση ενός µαθήµατος σε Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, χρειάζεται η εικονική αίθουσα να µας προσφέρει τις ίδιες ή περισσότερες δυνατότητες µε αυτές µιας κανονικής αίθουσας, όπως: 16

17 Ηλεκτρονικός ασπροπίνακας. Σε µία αίθουσα διδασκαλίας το σηµαντικότερο µέσο που χρησιµοποιεί ένας καθηγητής είναι ο πίνακας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να του δίνεται η δυνατότητα αυτή και σε µία εικονική αίθουσα. Αλληλεπιδραστική οπτικοαουστική επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων. Η καλή ποιότητα επικοινωνίας, έχει σαν αποτέλεσµα να εξαλείφεται η απόσταση και να δίνεται η εντύπωση στους συµµετέχοντες πως βρίσκονται στο ίδιο µέρος. Προτεραιότητα δίνεται στον ήχο, αλλά και το βίντεο είναι πολύ σηµαντικό,γιατί όταν πέφτει η ποιότητα του,χάνεται και το ενδιαφέρων των συµµετεχόντων. υνατότητα για από κοινού χρήση εφαρµογής. Στην κλασική τάξη ο καθηγητής παρουσιάζει στους µαθητές του το υλικό του µαθήµατος µέσω διαφανειών. Αντίστοιχα και στην εικονική τάξη ο καθηγητής είναι απαραίτητο να µπορεί να παρουσιάσει στους µαθητές το ψηφιακό υλικό (power point presentation, web browser, word document, κτλ.). Με αυτή τη δυνατότητα δίνεται η ευκαιρία για εκµάθηση µιας εφαρµογής µέσα από την τηλεκπαίδευση. Μια εικονική αίθουσα λοιπόν πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τις τρεις παραπάνω απαιτήσεις. Η τεχνολογική ανάπτυξη δίνει παραπάνω επιλογές στο καθηγητή για να εµπλουτίσει µε νέα στοιχεία το µάθηµα του, όπως: o Προβολή βίντεο. o Ταυτόχρονη πλοήγηση σε δικτυακούς χώρους. o Χρησιµοποίηση και άλλων εφαρµογών εκτός αυτών της παρουσίασης. o Χρησιµοποίηση προγραµµάτων προσοµοίωσης. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να πραγµατοποιηθούν και εικονικά εργαστήρια. o Να µπορεί γενικά να συµπεριφέρεται µε φυσικό τρόπο, δηλαδή να µιλά και να κινείται όπως ακριβώς θα έκανε σε µια παραδοσιακή διάλεξη. Η τεχνική πλευρά των συστηµάτων δεν θα πρέπει να τον απασχολεί,ώστε να επικεντρώνει όλη του την προσοχή στο αντικείµενο της διάλεξης Προϋποθέσεις 17

18 Για να επιτευχθεί η Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι συνδεδεµένοι σε δίκτυο υψηλών ταχυτήτων.έτσι εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα βίντεο, ήχου και να είναι εφικτή η από κοινού χρήση εφαρµογών. Χρειάζεται τουλάχιστον ένα άτοµο για τεχνική υποστήριξη στο µάθηµα, ώστε να ασχολείται µε τα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Μπορεί επίσης να βοηθάει τον καθηγητή ο οποίος µπορεί να µην είναι καλά ενηµερωµένος µε τα τεχνολογικά µέσα. Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να διαθέτουν ένα προηγµένο εξοπλισµό για τις ανάγκες της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Τουλάχιστον ο καθηγητής θα πρέπει να βρίσκεται σε αίθουσα ειδικά διαµορφωµένη για να καλύπτει τις ανάγκες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τεχνολογίες στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση Τηλεδιάσκεψη Η Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση απαιτεί συστήµατα τηλεδιάσκεψης για την µεταφορά εικόνας,ήχου και δεδοµένων ανάµεσα σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενους. Τα συστήµατα τηλεδιάσκεψης ανάλογα µε τη τηλεπικοινωνιακή δοµή που χρησιµοποιούν χωρίζονται στις τρεις παρακάτω κατηγορίες: i. Συστήµατα συµβατά µε το πρότυπο H.320 της ITU-T,για επικοινωνία πάνω από συνδέσεις ISDN. ii. iii. Συστήµατα συµβατά µε το πρότυπο H.323 της ITU-T, για επικοινωνία πάνω από δίκτυα TCP/IP. Συστήµατα συµβατά και µε τα δύο παραπάνω πρότυπα (H.320/H.323). Το Η.320 και το Η.323 είναι πρωτόκολλα «οµπρέλες» δηλαδή πρότυπα τα οποία υποστηρίζουν πρωτόκολλα για µετάδοση video, ήχου, εφαρµογές χρήσης από κοινού. Συγκεκριµένα για την από κοινού χρήση εφαρµογών χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο Τ.120. Έχουν αναπτυχθεί και άλλες πλατφόρµες για τηλεδιάσκεψη οι οποίες δεν βασίζονται στα παραπάνω πρότυπα. Ένα παράδειγµα αποτελεί το VRVS (Virtual 18

19 Rooms Videoconferencing Systems), πλατφόρµα. Το VRVS αποτελεί µία online πλατφόρµα στην οποία υπάρχουν εικονικές αίθουσες και µπορεί οποιοδήποτε µέλος να κλείσει µία αίθουσα και οι υπόλοιποι να συµµετέχουν στην συνάντηση αυτή. Το VRVS για την από κοινού χρήση εφαρµογών χρησιµοποιεί το VNC (λογισµικό σε JAVA). 2.8 Αξιολόγηση Πλεονεκτήµατα Η τηλεκπαίδευση φέρνει το µαθητή στο κέντρο. Στην κλασσική εκπαίδευση που είναι δασκαλοκεντρική δηλαδή επικεντρωµένη στο διδάσκοντα και στις ανάγκες του, οι µαθητές είναι αναγκασµένοι να προσαρµοστούν σε αυτές. Πηγή: υνατότητα πρόσβασης του µαθητή σε πλούσιο πληροφοριακό υλικό µέσω του διαδικτύου ( διεθνή πανεπιστήµια, βιβλιοθήκες κλπ. ). 19

20 Ο εκπαιδευόµενος µπορεί να παρακολουθεί το µάθηµα από παντού και όποτε θέλει. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα και από παντού προσβάσιµο. Κερδίζεται πολύτιµος χρόνος και µειώνεται το κόστος από τις άσκοπες µετακινήσεις µε τη βοήθεια της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. ίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους να παρακολουθήσουν, εύκολα και χωρίς κόστος, διαλέξεις ειδικών και να υπάρχουν συνεργασίες µεταξύ πανεπιστηµίων. Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίσει το µαθησιακό υλικό, να χρησιµοποιήσει καινούριες τεχνολογίες (πολυµέσα κλπ.) που κάνουν το µάθηµα πιο ενδιαφέρον και προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες. Το υλικό που παράγεται µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί. Ο εκπαιδευτής λοιπόν ασχολείται µε την ενηµέρωση και τον εµπλουτισµό του εκπαιδευτικού υλικού του και όχι µε την δηµιουργία του από την αρχή κάθε φορά που θα διδάσκεται το µάθηµα. υνατότητα ενιαίας πηγής πληροφόρησης. Το µαθησιακό υλικό είναι διαθέσιµο στο διαδίκτυο,οπότε µπορεί να δηµιουργηθεί µία κοινή βάση για πολλά θέµατα. Σωστότερη και αντικειµενικότερη η αξιολόγηση των µαθητών από τον καθηγητή τους. Άπειρη δυνατότητα επέκτασης. ηλαδή µπορούν να συµµετέχουν όσοι θέλουν. ίνεται η δυνατότητα σε πιο συνεσταλµένα άτοµα να συµµετέχουν ενεργά. Κυρίως στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση Μειονεκτήµατα Με την Τηλεκπαίδευση µειώνεται αισθητά η προσωπική επικοινωνία και η επαφή µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου. Η οθόνη στη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση δύσκολα αντικαθιστά την φυσική παρουσία του καθηγητή. Στην Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση το πρόβληµα αυτό είναι µεγαλύτερο καθώς η µόνη επικοινωνία γίνεται µέσω γραπτών µηνυµάτων και µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτή αυξάνονται πολύ. Εκτός από το χρόνο για το µάθηµα, αφιερώνει χρόνο για τη σωστότερη προετοιµασία,δηµιουργία 20

21 και συντήρηση του ψηφιακού υλικού,καθώς και για την ασύγχρονη επικοινωνία µε τους µαθητές (απάντηση σε κα.). Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τεχνικού/διαχειριστή για να επιλύει τα διάφορα προβλήµατα και να φροντίζει για την οµαλή διεξαγωγή του µαθήµατος. Υψηλό κόστος για προµήθεια εξοπλισµού και συντήρηση του. Χρειάζεται πρόσβαση σε δίκτυο υψηλού εύρους ζώνης για την καλύτερη διεξαγωγή του µαθήµατος. 21

22 3 Η εκπαιδευτική πλατφόρµα Moodle Το Moodle είναι ένα ελεύθερο λογισµικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου (Course Management System - CMS). Ένα πακέτο λογισµικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω ιαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Μέχρι στιγµής έχει περισσότερους από εγγεγραµµένους χρήστες και διατίθεται µεταφρασµένο σε περισσότερες από 75 γλώσσες. ηµιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas ως τµήµα του PhD του. Το όνοµα Moodle είναι το ακρώνυµο του Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Αναλύοντας τους όρους που συνθέτουν το όνοµα Moodle,έχουµε: Modular: Το περιβάλλον της πλατφόρµας αποτελείται από ανεξάρτητα τµήµατα κώδικα που κάνουν συγκεκριµένες λειτουργίες. Τέτοια τµήµατα για παράδειγµα είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι διάλογοι, οι οµάδες συζήτησης κα. Object Oriented: Αντικειµενοστραφές περιβάλλον, δηλαδή πρόκειται για λογισµικό που καθοδηγείται από τις ενέργειες των χρηστών. Dynamic:Πρόκειται για δυναµικό, συνεχώς ανανεούµενο περιβάλλον,που επιτρέπει την είσοδο και την αποθήκευση των χρηστών (προσωπικό προφίλ, δεδοµένα παρακολούθησης, βαθµοί κα.) και µπορεί να µπορεί να παρουσιάζει διάφορα στοιχεία για κάθε χρήστη εξαιτίας της ύπαρξης µιας εκτεταµένης βάσης δεδοµένων. Οι ιστοσελίδες είναι δυναµικές προσαρµοσµένες σε κάθε χρήστη µε δυνατότητα τροποποίησης από καθηγητές και διαχειριστές µέσα από εύκολες φόρµες. 3.1 ιαχείριση µάθησης στη Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Η διαχείριση της µάθησης γίνεται µε : Learning Management System (LMS): Το σύστηµα διαχείριση µάθησης (LMS) είναι µία πλατφόρµα που επιτρέπει τη σχεδίαση, παροχή και διαχείριση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ένα οργανισµό / εταιρία / εκπαιδευτικό ίδρυµα. Σκοπός του LMS είναι η διαχείριση των 22

23 εκπαιδευόµενων και η παρακολούθηση της πορείας και των επιδόσεών τους. Ένα LMS δεν παρέχει συγγραφικά εργαλεία. Content Management System (CMS): Με το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS) γίνεται µόνο παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Learning Content Management System (LCMS): Το σύστηµα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου (LCMS) συµπληρώνει το LMS µε συγγραφικά εργαλεία, για τη σχεδίαση και κατασκευή υλικού που θα χρησιµοποιηθεί στα ηλεκτρονικά µαθήµατα. Στο LMS σχεδιάζονται σχεδιάζονται ηλεκτρονικά µαθήµατα,τα οποία προσαρµόζονται στις ανάγκες των εκπαιδευόµενων. Το LCMS παρέχει τα εργαλεία στους οργανωτές των µαθηµάτων για να κατασκευάζουν κοµµάτια που οι εκπαιδευτικοί βάζουν στο µάθηµά τους. Η υλοποίηση του µαθήµατος δεν απαιτεί πολύ χρόνο, γιατί δεν δηµιουργείται από την αρχή το υλικό,απλά γίνεται σύνθεση του ήδη υπάρχοντος. Με αυτό τον τρόπο οι σχεδιαστές γλυτώνουν χρόνο και κόπο. 3.2 Αρχιτεκτονική του Moodle Από την οπτική γωνία του σχεδιαστή,το Moodle έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια: Το Moodle πρέπει να τρέχει σε µία ευρεία γκάµα από πλατφόρµες. Η πλατφόρµα της δικτυακής εφαρµογής που τρέχει στα περισσότερα συστήµατα είναι υλοποιηµένη µε PHP σε συνδυασµό µε MySQL, και αυτό είναι το περιβάλλον πάνω στο οποίο έχει αναπτυχθεί το Moodle (για Linux, Windows, και Mac OS X). Το Moodle χρησιµοποιεί επίσης και την βιβλιοθήκη ADOdb για άντληση δεδοµένων, που σηµαίνει ότι το Moodle µπορεί να χρησιµοποιήσει περισσότερες από δέκα διαφορετικές βάσεις δεδοµένων. Το Moodle είναι εύκολο να το εγκαταστήσεις,να το µάθεις και να το τροποποιήσεις. Τα πρώτα πρότυπα του Moodle (1999) είχαν χτιστεί χρησιµοποιώντας το Zope - ένα προχωρηµένο object-oriented server για δικτυακές εφαρµογές. υστυχώς ανακαλύφθηκε ότι ενώ η τεχνολογία ήταν αρκετά καλή, είχε µια πολύ απότοµη καµπύλη µάθησης και δεν ήταν πολύ ευέλικτη όσο αφορά την διαχείριση του συστήµατος. Η γλώσσα προγραµµατισµού PHP, ήταν πολύ εύκολο να την µάθει κάποιος (ειδικά αν υπήρχε εµπειρία προγραµµατισµού σε κάποια άλλη scripting language). Σχετικά σύντοµα πάρθηκε η απόφαση να αποφευχθεί η χρησιµοποίηση της class-oriented σχεδίασης ξανά, για να κρατηθεί η εφαρµογή απλή ώστε να την καταλαβαίνουν και οι αρχάριοι. Η επαναχρησιµοποίηση του κώδικα έχει επιτευχθεί από βιβλιοθήκες µε 23

24 καθαρά ονόµατα συναρτήσεων και σύµφωνη διάταξη από αρχεία κώδικα. Η PHP είναι επίσης εύκολο να εγκατασταθεί (binaries είναι διαθέσιµα για κάθε πλατφόρµα) και είναι ευρέως διαθέσιµη, σε σηµείο όπου πολλές υπηρεσίες φιλοξενίας δικτυακών τόπων την παρέχουν σαν µια βασική υπηρεσία. Πρέπει να είναι εύκολο να γίνει αναβάθµιση από την µία έκδοση στην άλλη. To Moodle γνωρίζει ποια έκδοση είναι (όπως και οι εκδόσεις από όλα τα plug-in modules) και ένας µηχανισµός έχει ενσωµατωθεί έτσι ώστε το Moodle να µπορεί να αναβαθµίζεται το ίδιο σωστά µε νέες εκδόσεις (για παράδειγµα µπορεί να µετονοµάσει πίνακες σε µια βάση δεδοµένων ή να προσθέσει καινούργια πεδία). Αν χρησιµοποιείτε CVS στο Unix, για παράδειγµα, µπορεί κανείς να κάνει απλώς ένα "cvs updated" και στη συνέχεια επίσκεψη στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου για να ολοκληρώσετε την αναβάθµιση. Θα πρέπει να είναι modular για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του. Το Moodle έχει ένα πλήθος χαρακτηριστικών τα οποία αποτελούνται από υποµονάδες όπως είναι τα θέµατα, οι δραστηριότητες, οι γλώσσες interface, τα σχήµατα βάσεων δεδοµένων και η µορφή των µαθηµάτων. Αυτό επιτρέπει σε οποιονδήποτε να προσθέσει στοιχεία στο κύριο κοµµάτι του κώδικα ή να διανείµει αυτά ξεχωριστά. Πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιείται και να συνδέεται µε άλλα συστήµατα. Ένα πράγµα που κάνει το Moodle είναι ότι κρατάει όλα τα αρχεία ενός µαθήµατος µέσα σε ένα directory πάνω στο server. Αυτό επιτρέπει σε ένα διαχειριστή συστήµατος να παρέχει seamless φόρµες για πρόσβαση σε επίπεδο αρχείο για κάθε καθηγητή, όπως οι Appletalk, SMB, NFS, FTP, WebDAV κτλ. Το σύστηµα της πιστοποίησης επιτρέπει στο Moodle να χρησιµοποιεί LDAP, IMAP, POP3, NNTP και άλλες βάσεις δεδοµένων σαν πηγές για την πληροφορία των χρηστών. ιαφορετικά, υπάρχει ακόµα αρκετή δουλεία να γίνει. Τα µελλοντικά σχέδια για το Moodle σε µελλοντικές εκδόσεις περιλαµβάνουν: Εισαγωγή και εξαγωγή δεδοµένων από το Moodle χρησιµοποιώντας τυποποίηση βασισµένη σε XML (συµπεριλαµβανοµένου IMS and SCORM) και αύξηση της χρησιµοποίησης των style sheets για παραµετροποίηση του interface της εφαρµογής. 3.3 Κατηγορίες χρηστών του Moodle 24

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης Moodle για τον Καθηγητή Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για το Φοιτητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Περιβάλλον Moodle...3 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...3 1.3 Είσοδος σε μάθημα... 3 1.4 Βοήθεια...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή

ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή ΣυνοπτικόςΟδηγόςΧρήσηςτουMoodle για το Φοιτητή Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / Εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 1.3 Είσοδος σε μάθημα...

Διαβάστε περισσότερα

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ

Το γεγονός ότι αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα το καθιστά αρκετά ευέλικτο σε συνεχείς αλλαγές και βελτιώσεις. Υπάρχει µια πληθώρα χρηστών που το χρ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Άλλες Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης εκτός του e-class Είναι ένα πακέτο λογισµικού για διεξαγωγή ηλεκτρονικών µαθηµάτων µέσω διαδικτύου, το οποίο προσφέρει ολοκληρωµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική μάθηση Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) Τι ονομάζουμε Χρήση του διαδικτύου κι άλλων σχετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία, διανομή και βελτίωση μαθησιακού υλικού E-class Moodle

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Feb 2008 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Τηλεκπαίδευσης Τµήµα Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιουλ 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Γενικά... 3 2. Είσοδος στην Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΚΟΝΕΣ... 4 A. Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον εκπαιδευτή... 9 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Λεωνίδας Φραγγίδης fragidis@teicm.gr Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τους ρόλους μίας Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Διαχειριστής 2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα µάθηµα Παρέχουν εργαλεία για τη διαχείριση: Μαθησιακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004 Εγχειρίδιο Φοιτητή Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι η παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ:

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: «Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: http://e-learning.sch.gr/» Κάργα Σουλτάνα Κατσάνα Αικατερίνη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεκπαίδευσης Η υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό exe Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Πρακτικός Οδηγός Χρήσης για το Σπουδαστή της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»

«Πρακτικός Οδηγός Χρήσης για το Σπουδαστή της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» «Πρακτικός Οδηγός Χρήσης για το Σπουδαστή της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» Σύνταξη: Αικατερίνη Κατσάνα Σουλτάνα Κάργα Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008 Σημείωση: Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εφαρμογές ΤΠΕ στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Αχιλλέας Καμέας Επικ. Καθηγητής ΣΘΕΤ Διευθυντής ΕΕΥΕΜ Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: εμπλεκόμενοι & ανάγκες Στο περιβάλλον της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ... Εγχειρίδιο Φοιτητών GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Εγχειρίδιο Φοιτητών Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης

Άκουσµα. ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου. Εγχειρίδιο χρήσης Άκουσµα ιαδικτυακό λογισµικό για την εξάσκηση στη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα 1 Το λογισµικό «Άκουσµα»... 3 2 Πλοήγηση στο λογισµικό... 3 2.1 Επιλογή χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης

Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης e-tutor Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή Οδηγός Χρήσης Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Μαθητή 2013 1 Εκπόνηση οδηγού: Σακελλαράκη Ουρανία (www.projectlab.gr) Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Σύ στημα εξ αποστα σεως εκπαί δεύσης στο Moodle

Σύ στημα εξ αποστα σεως εκπαί δεύσης στο Moodle Σύ στημα εξ αποστα σεως εκπαί δεύσης στο Moodle Περιεχόμενα 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Ρόλοι... 3 3. Δομή του Moodle... 3 4. Σύνδεση στο Moodle και Δημιουργία Μαθήματος... 4 5. Ρυθμίσεις μαθήματος... 6 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Πρακτικός Οδηγός Χρήσης για τον Εκπαιδευτή της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου»

«Πρακτικός Οδηγός Χρήσης για τον Εκπαιδευτή της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» «Πρακτικός Οδηγός Χρήσης για τον Εκπαιδευτή της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» Σύνταξη: Σουλτάνα Κάργα Αικατερίνη Κατσάνα Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008 Σημείωση: Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εγχειρίδιο Φοιτητή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τίτλος ΑΣΠΑΙΤΕ e-class - Εγχειρίδιο Φοιτητή Συντάκτης Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τσιμπάνης Κ., Ράπτης Τ., Εξηνταρίδης Γ. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών Το Εργαστήριο Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων Η υπηρεσία Εικονικής Τάξης έχει υλοποιηθεί µε χρήση του ανοικτού λογισµικού για τηλεδιασκέψεις Big Blue Button (BBB) http://bigbluebutton.org/. Η υπηρεσία Εικονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισμού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισμού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισμού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενημέρωση- επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ CLAROLINE Κατάλογος περιεχομένων Εγγραφή μαθητή στο Claroline...2 Εγγραφή σε μάθημα...3 Τα μαθήματά μου...4 Αλλαγή του προφίλ μου (Manage my account)...4

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1-

Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- Γνωριµία µε το WebCT Vista -1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το WebCT είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. Βασίζεται στην χρήση του διαδικτύου τόσο για την δηµιουργία όσο και για την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... ... 2 Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα... 2 Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 3 Να επεξεργαστώ τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 5 Να προσθέσω, επεξεργαστώ, να διαγράψω

Διαβάστε περισσότερα

e-pyxis: Περιβάλλον ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκµάθησης eschoollib

e-pyxis: Περιβάλλον ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκµάθησης eschoollib e-pyxis: Περιβάλλον ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκµάθησης eschoollib Στέλιος Χ. Α. Θωµόπουλος, Ευάγγελος Γκόργκας, ηµήτριος Μπουγουλιάς, Γεώργιος Σούλος ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» - Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ MOODLE

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ MOODLE ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ MOODLE ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, 17671 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E.

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 4 - ΑΝΆΠΤΥΞΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 4 - ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 4 - ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1. Έλεγχος εγγράφου...3 2. Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό Reload Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Εισαγωγή Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά.

H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά. H πλατφόρµα ItBiz E- Learn, συνοπτικά. 1. Αρχική Οθόνη Αρχική οθόνη στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία συµβατότητας και το λογισµικό Open Source στο οποίο βασίζεται η πλατφόρµα Για να εισέρθει κάποιος επιλέγει

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα