Π.Κ. Παναγιώτογλου. PΚ. Panagiotoglou

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Κ. Παναγιώτογλου. PΚ. Panagiotoglou"

Transcript

1 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Π.Κ. Παναγιώτογλου Βιβλιοθηκονόμος ΤΕΦΑΑ Πανεπιστήμιου Αθηνών και Ν. Α. Σταυρόπουλος, Καθ. Εφαρμογών Τ. Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ, Υποψήφιος Διδάκτωρ (PhD) Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου uoa.gr PΚ. Panagiotoglou Librarian Dept.Physical Education & Sports Sciences University of Athens and N. A. Stovropoulos, Ass. Prof, of the Technological Institution of Athens, PhD Candidate in the Dept. of Cultural Technology and Communication of University of Aegean Προσέγγιση της αναγκαιότητας του ρόλου της ψηφιακής διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι υπηρεσίες της σύγχρονης Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης An approach to the necessity of the role of Ε-learning in the educational process and the services of the modern academic library ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σύγχρονη αναγκαιότητα έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης σε συνδυασμό με την ολοένα μεγαλύτερη παραγωγή επιστημονικής γνώσης, έχουν οδηγήσει στην άρδην τροποποίηση του σημερινού εκπαιδευτικού τοπίου. Η ψηφιακή και η εξ αποστάσεως διδασκαλία αποτελούν εκπαιδευτικά εργαλεία ευρείας αξιοποίησης της τεχνολογίας της Πληροφορικής με σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος για απομεμακρυσμένη, συνεχιζόμενη έως και δια βίου εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Η εισήγηση αυτή αποτυπώνει τις δύο όψεις της εκπαιδευτικής αναμόρφωσης: από τη σκοπιά του παροχέως γνώσης (εκπαιδευτικό ίδρυμα, οργανισμός, βιβλιοθήκη κ.λ.π.) και από τη σκοπιά του διδασκομένου. Αναλύεται σε βάθος η έννοια της ψηφιακής διδασκαλίας και αναδεικνύεται η επίδραση των τεχνολογικών καινοτομιών στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία. Παρατίθενται μεθοδολογίες αξιολόγησης του συνόλου λειτουργίας της ψηφιακής διδασκαλίας στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Παρουσιάζεται η έκταση και το είδος της χρήσης των βιβλιοθηκονομιών υπηρεσιών από την εξ αποστάσεως εκπαιδευ- 83

2 τική κοινότητα και επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους τα μέλη της κοινότητας αυτής δεν καταλήγουν στην ευρεία αξιοποίηση των παρεχόμενων βιβλιοθηκονομιών πηγών και υπηρεσιών. Επιπλέον, εξετάζονται οι θεματολογίες που αφορούν την υποδομή και τις λειτουργίες που οφείλει να διαθέτει η σύγχρονη βιβλιοθήκη με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους φοιτητές ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τέλος αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση και η αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ βιβλιοθήκης και εκπαιδευτικού οργανισμού, στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και παρουσιάζονται βραχυπρόθεσμες/μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις της πορείας και της αποδοχής της από την επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα. Λέξεκς-κλειδιά: Ψηφιακή εκπαίδευση, Ψηφιακή βιβλιοθήκη, ACRL, Βρετανική Βιβλιοθήκη, Σύγχρονη και ασύγχρονη Εκπαίδευση, Διδασκαλία μέσω δικτύου (WBT), Διδασκαλία μέσω υπολογιστή (CBT) ABSTRACT The current need for valid and up-to-date information along with the increasing production of scientific knowledge have led to a significant alteration of today's educational process. Ε-learning and distance education constitute educational materials characterized by a broad utilization of information technology in order to meet the demand for off-campus, continuous and life long learning. In the core of these modifications, academic libraries play a crucial role in their effort to provide high level library services. In this paper both aspects of the educational reformation are depicted: from the provider's perspective (educational institute / organization, library etc.) and-from the learner's point of view. The concept of e-learning is analyzed in depth, and the impact of technological innovations on the total educational process is focused. Methodology to evaluate the effectiveness of an e-learning program throughout an organization or an educational institute is provided. Usage statistics of the available library services in the case of distance- or e-learners are presented in detail. It is shown that although the provided services and scientific sources have increased significantly, the distance-learning community does not yet exploit them in a sufficient degree. Furthermore, the optimal structure of a digital library in terms of technological and operational issues, so as to efficiently support and provide high-level services to the distance and e-learners is presented. Finally, the increasing necessity for cooperation between modem libraries and educational institutions, as well as the shortand mid-term estimation of its form in the near future and of its acceptance by the scientific and technological community is assessed. Keywords: E-learning, Ε-library, ACRL, British Library, Synchronous and asynchronous learning, Web-based training (WBT), Computer-based Training (CBT) 84

3 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Εισαγωγική παρουσίαση Η εκθετική αύξηση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, καθιστούν την ανάγκη για μάθηση περισσότερο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Ωστόσο, ο όγκοςτων πληροφοριών που πρέπει να διδαχθούν σε συνδυασμό με την απαιτούμενη ταχύτητα με την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία τους, αποτελούν ιδιαίτερα αποθαρρυντικό παράγοντα. Με σκοπό την ικανοποίηση των σημερινών διδακτικών προκλήσεων, χρειάζονται νέες απόψεις σχετικά με τον τρόπο απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων καθώς και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πηγών, ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της σύγχρονης διδασκαλίας. Τα διαθέσιμα προγράμματα ψηφιακής διδασκαλίας έχουν τη δυνατότητα να τροποποιησουν την εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία θεμελιωδώς, να διαμορφώσουν νέους, βελτιωμένους τρόπους εκπαίδευσης και να αυξήσουν τις δυνατότητες των εκπαιδευόμενων στην απόκτηση δεξιοτήτων. Όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, το Μάρτιο του 2000, η υλοποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης κρίνεται ένας εκ των πρωταρχικών προτεραιοτήτων των κυβερνήσεων οι οποίεςαποσκοπούν στην μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στην πληροφορία και στην αποτελεσματικότερη προετοιμασία των διδασκόμενων πριν και μετά την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσηςτου εκπαιδευτικού τοπίου και της συνεχώς αυξανόμενης παροχής διαφοροποιημένων διδακτικών προτάσεων, η ψηφιακή διδασκαλία και τα γενικότερα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης φαίνεται να εξυπηρετούν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τους διευρυμένους εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς του σύγχρονου πανεπιστημίου. Η άποψη πως η ακαδημαϊκή, κυρίως, βιβλιοθήκη είναι ή οφείλει να είναι ένας αυξομειώσιμος και ζωντανός κοινωνικός θεσμός που προσαρμόζεται στα ισχύοντα εκπαιδευτικά πρότυπα, έχει ως συνέπεια την βελτίωση των παραδοσιακών υπηρεσιών της. Η εξέταση του είδους και της έκτασης της χρήσης των υπηρεσιώντης δύναται να υποδείξει τα τρωτά σημεία τηςσυνολικής υποδομής της με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων βιβλιοθηκονομιών υπηρεσιών. Ως ψηφιακή διδασκαλία (e-learning), ορίζεται η χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών με σκοπό την παροχή επαρκών και κατάλληλων λύσεων εκπαιδευτικής πληροφόρησης. Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο της ψηφιακής διδασκαλίας μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 1) To e-learning στηρίζεται σε δικτυακή βάση, γεγονός που επιτρέπει την άμεση και εύκολη ενημέρωση όσο και ανανέωση των παρεχόμενων γνώσεων αλλά, επιπρόσθετα, και των δυνατοτήτων ανάκτησης, αποστολής και διαμοιρασμού τους. 85

4 2) Η πληροφορία μεταφέρεται στον τελικό χρήστη με την εφαρμογή καθιερωμένων τεχνολογιών δικτύου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 3) To e-learning επικεντρώνεται σε μια περισσότερο εκτενή επισκόπηση της εκπαίδευσης και των διδακτικών λύσεων, η οποία υποσκελίζει τα γνωστά πρότυπα του παραδοσιακού πλαισίου εκπαίδευσης. Από τη στιγμή που έχει αποσαφηνισθεί η έννοια της ψηφιακής διδασκαλίας, θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτή διαχωρίζεται σε σύγχρονη και ασύγχρονη. Ως σύγχρονη χαρακτηρίζεται η διδασκαλία κατά την οποία η επικοινωνία διδάσκοντα-διδασκόμενου πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο και στην οποία η διδασκαλία είναι χρονικά προγραμματισμένη. Ως ασύγχρονη χαρακτηρίζεται η διδασκαλία κατά την οποία το εκπαιδευτικό περιεχόμενο δεν παραδίδεται σε πραγματικό χρόνο και, συνεπαγωγικά, ο εκπαιδευόμενος δύναται να προσπελάσει το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή και όσες φορές επιθυμεί. Πρέπει, επιπρόσθετα να αναφερθεί πως η ψηφιακή εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη διανομή της πληροφορίας, όπως αυτή πραγματοποιείται, για παράδειγμα, στη διδασκαλία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer-Based Training-CBT). Ξεπερνά την απλή διαδικασία της διδασκαλίας, περικλείοντας τόσο τη διανομή γνώσεων όσο και των κατάλληλων μέσων με σκοπό την τελειοποίηση των επιδόσεων. Για αυτόν τον λόγο, η διδασκαλία που στηρίζεται στο δίκτυο (Web-Based Training-WBT), συνιστά απλά έναν περισσότερο ενημερωμένο χαρακτηρισμό του CBT και, επιπρόσθετα, αποτελεί έναν ιδιαίτερα περιορισμένο και περιοριστικό ορισμό του e-learning. 2. Πλεονεκτήματα της Ψηφιακής Διδασκαλίας Η εφαρμογή της ψηφιακής διδασκαλίας παρουσιάζει σημαντικά προτερήματα εν συγκρίσει με την παραδοσιακή μεθοδολογία εκπαίδευσης. Τα προτερήματα αυτά, θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 1) Συνεχής Ενημέρωση: Σημαντικό πλεονέκτημα της ψηφιακής διδασκαλίας έναντι της παραδοσιακής, συνιστά η ανανέωση και συνεχής ενημέρωση των παρεχόμενων πληροφοριών, σε βαθμό και έκταση που δεν είναι δυνατή παρά μόνο μέσω της τεχνολογίας. Ο κάθε διδασκόμενος μπορεί να αντλεί πρωτογενείς πληροφορίες, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχει σε άλλου είδους παραδοσιακές πληροφοριακές πηγές. 2) Ευέλικτο περιβάλλον εκπαίδευσης: Η χρήση του διαδικτύου, ως μέσο διδασκαλίας, παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα σχεδιασμού ενός εικονικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις εκπαιδευτικές ανάγκεςτου διδακτικού του προγράμματος. Ο κάθε εκπαιδευόμενος χρησιμοηοιεί αυτόν τον ειδικά διαμορφωμένο «εκπαιδευτικό χώρο» και αξιοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίεςτου. 86

5 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Υψηλά ποσοστά αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμε : Ο παράγοντας της αλληλεπίδρασης συνιστά μια σημαντική έκφανση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Κύκλοι σπουδών που χρησιμοποιούν προγράμματα ψηφιακής διδασκαλίας αυξάνουν την αλληλεπίδραση τόσο των φοιτητών μεταξύ τους όσο και των φοιτητών με τους εκπαιδευτικούς. Το πιο αξιοπρόσεκτο σημείο, είναι η αυξηση της αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών με μαθητές χαμηλής απόδοσης, χωρίς, ωστόσο, να παραγκωνίζονται οι παραδοσιακές μέθοδοι επικοινωνίας. Φοιτητές που σπάνια συμμετείχαν στην πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, έχουν αποδειχθεί πιο ενεργητικοί στις online εκπαιδευτικές διαδικασίες. 4) Βέλτιστη αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κάθε διδασκόμενου: Μέσω της τεχνολογικής υποστήριξηςτων προγραμμάτων e-learning, δύνανται να εφαρμοσθεί μια ακριβέστατη αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές δίδάσκονται, των τομέων στους οποίους αντιμετωπίζουν προβλήματα, των γνώσεων που κατέχουν ανά θεματική περιοχή αλλά και της μεθοδολογίας με την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδράμουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων τους. Η εφαρμογή εκπαιδευτικής τεχνολογίας αποτελεί τη λύση και στην περίπτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες ή με μειωμένες μαθησιακές δυνατότητες. Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες, αξιοποιώντας τις επικοινωνιακές δυνατότητες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφαρμόζοντας έρευνες στο διαδίκτυο και παίρνοντας μέρος σε ψηφιακής μορφής διδασκαλία, μπορούν να μετέχουν ισότιμα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 5) Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων: Τα συστήματα e-learning απαιτούν ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διδακτική διαδικασία, συμμετοχή αισθητά πιο έντονη από κάθε άλλο εκπαιδευτικό μοντέλο. Κάτι τέτοιο, προκύπτει μέσω της χρήσης υπολογιστών, η οποία προβλέπει την υψηλή συμμετοχή του διδασκόμενου στη διαδικασία αποστολής και λήψης πληροφοριών, και επιπρόσθετα από την ανάγκη επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη. Η διαδικασία αυτή, έχει σαν αποτέλεσμα την κοινωνική και γνωστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου, η οποία βελτιώνει και διευκολύνει την απόκτηση γνώσεων. 6) Χαμηλό κόστος εφαρμογής: Οι δαπάνες για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού προγράμματος διδασκαλίας είναι τριπλάσιος από αυτές της παραδοσιακής, δαπάνες ιδιαίτερα υψηλές για τον εκπαιδευτικό οργανισμό που αναπτύσσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, οι αποταμιεύσεις χρημάτων από την παράδοση, πώληση και - χρήση του προγράμματος είναι εξίσου σημαντικές ώστε στις περισσότερες των περιπτώσεων, η αρχική χρηματική επένδυση για την απόκτηση ενός προγράμματος e- leaming μπορεί να αποσβεσθεί τον πρώτο κιόλας χρόνο. 87

6 7) Λιγότερος απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας: Η παροχή του ίδιου ποσοστού πληροφοριών, χρειάζεται 25-60% λιγότερο χρόνο στη ψηφιακή διδασκαλία σε σχέση με την παραδοσιακή λόγω της δυνατότητας προσαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακής διδασκαλίας στις ανάγκες κάθε διδασκόμενου. Επιπρόσθετα, η εξοικονόμηση χρόνου ανά μαθητή καθίσταται δυνατή επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζεται να επιβραδύνουν τη διδακτική διαδικασία με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της από τους μαθητές που έχουν ανάγκη παροχής εξηγήσεων. Τέλος, επειδή μια ποιοτική εκπαιδευτική λύση ψηφιακής διδασκαλίας, έχει πιθανότατα περάσει ήδη από το στάδιο του ακριβούς διδακτικού και πληροφοριακού σχεδιασμού, δεν χρειάζεται η αφιέρωση επιπλέον χρόνου από την πλευρά του διδάσκοντος. 8) Εξοικονόμηση χρόνου από την πλευρά των διδασκομένων: Η ψηφιακή εκπαίδευση δίδει τη δυνατότητα στους διδασκόμενους να παρακολουθήσουν τους κύκλους σπουδών της αρεσκείας τους, ανεξαρτήτως της φυσικής τοποθεσίας του εκπαιδευτικού οργανισμού, στις ώρες διδασκαλίας που ταιριάζουν στις ανάγκες τους και μηδενίζοντας το χρόνο μετακινήσεων. Ειδικά στα προγράμματα ασύγχρονηςδιδασκαλίας, καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στα προγράμματα εκπαίδευσης 24 ώρες το 24ωρο και όλες τις μέρες της βδομάδας χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Η σημαντικότερη, πιθανώς αδυναμία των προγραμμάτων e-learning έγκειται στο μεγαλύτερο πλεονέκτημα τους: στηρίζονται σε υπολογιστές. Η άμεση επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτικού με τον τρόπο αυτό περιορίζεται. Η έλλειψη της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία κατανόησης, σαφήνειας και δυνατοτήτων παροχής εξηγήσεων αλλά και διαφορές ως προς τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα. Παρόλα αυτά, η φυσική επικοινωνία με τον εκπαιδευόμενο δεν απουσιάζει από τα online προγράμματα αλλά μπορεί να καθορισθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Γενικότερα, τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εκπαίδευσης περιορίζονται και υπαγορεύονται άμεσα από την ικανότητα του φοιτητή να χρησιμοποιείτις online ιστοσελίδες και το λοιπό τεχνολογικό πλαίσιο λειτουργίαςτου e-learning. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η διατήρηση της σύνδεσης, η δυνατότητα των μαθητών να αντεπεξέλθουν στις προβλεπόμενες δαπάνες της σύνδεσης, έχουν αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 4. Μέθοδοι αξιολόγησης ψηφιακής διδασκαλίας Ένα σημείο το οποίο χρήζει ανάλυσηςαναφορικά με τα προγράμματα e-learning, είναι ο τρόπος αποτελεσματικής αξιολόγησης τους στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, προκειμένου να δειχθεί η αναγκαιότητα υιοθέτησης ή όχι μιας ψηφιακής εκπαιδευτικής προσέγγισης. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν τα εξής τέσσερα: 88

7 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1) Αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών: Στο στάδιο αυτό, διερευνάται το κατά πόσο το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης είναι προσβάσιμο στους πιθανούς χρήστες του. Ο παράγοντας της πρόσβασης, αναφέρεται τόσο στη δυνατότητα πρόσβασης σε όσους πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίεςτου προγράμματος, όσο και στους χρονικούς περιορισμούς πρόσβασης στο πρόγραμμα μέσα στο 24ωρο. Ακόμα και αν ο εκπαιδευτικός οργανισμός στεγάζεται σε ένα κτίριο, πρέπει το σύστημα να επιτρέπει την πρόσβαση από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. 2) Αξιολόγηση κόστους: Τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να εξετασθούν αναφέρονται στο κόστος της ανάπτυξης ή της απόκτησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της διάθεσης τους σε όσους το έχουν ανάγκη καθώς και της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στα προγράμματα αυτά. Τα παρόντα ερωτήματα, είναι χαρακτηριστικά ερωτήματα προϋπολογισμού με τα οποία οι ερευνητές πρέπει να ασχοληθούν από τα αρχικά στάδια επιλογής και εφαρμογήςτου προγράμματος. Σήμερα, τα έξοδα αυτά είναι περισσότερο εμφανή αλλά δυσκολότερο να δικαιολογηθούν. Η ανάγκη για αποτελεσματική καταγραφή και διαχείριση αυτών των εξόδων είναι επιτακτικότερη από ποτέ. 3) Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας: Το συγκεκριμένο κριτήριο αφορά το επίπεδο της συνολικής αποτελεσματικότητας και εκπαιδευτικής αποδοτικότητας του υπόεξέτασιν προγράμματος. Στο σημείο αυτό, τίθενται ερωτήματα όπως μέχρι ποιο βαθμό το συγκεκριμένο πρόγραμμα e-learning δύναται να βοηθήσει στην αύξηση των γνώσεων και την καλυτέρευση των επιδόσεων των εκπαιδευομένων προκειμένου να δειχθεί η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης επένδυσης. Χρειάζεται, επομένως, να εξετασθεί η πιθανότητα βελτίωσης της απόδοσης των διδασκομένων και ο βαθμός στον οποίο η εκπαίδευση θα μπορέσει να εκπληρώσει το στόχο για τον οποίο πραγματοποιείται μέσω της υιοθέτησης της ψηφιακής διδασκαλίας. 4) Αξιολόγηση προσαρμοστικότητας-ενημέρωσης: Στο τελευταίο αυτό κριτήριο, απαντάται το ερώτημα του κατά πόσο το ψηφιακό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις συνεχείς αλλαγές του εκπαιδευτικού τοπίου. Σε αυτό το σημείο, τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συνυπολογισθούν αναφέρονται στην ταχύτητα με την οποία το υπό εξέτασιν πρόγραμμα e-learning μπορεί να εγκατασταθεί και λειτουργήσει (ερώτημα ανάπτυξης), στη δυνατότητα ταχείας θέσεως λειτουργίας (ερώτημα παράδοσης) Καθώς και στη δυνατότητα άμεσηςτροποποίησης του, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση μιας αλλαγής ή διαφορετικής ανάγκης πληροφόρησης (ερώτημα ευελιξίας). Επομένως, η αξιολόγηση ενός προγράμματος e-learning στη φάση της επιλογής και του σχεδιασμού, καθορίζεται από το σύνολο των παραγόντων του κατά πόσο μέσω της χρή- 89

8 σης του μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα ή να βελτιωθεί η επίδοση των συμμετεχόντων, πόσο προσβάσιμο χαρακτηρίζεται το πρόγραμμα και πόσο γρήγορα μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες του. Εάν αντιμετωπίζονται προβλήματα σε ένα από τα κριτήρια του κόστους, της ποιότητας, των υπηρεσιών ή της ταχύτητας τότε η συνολική αξία του προγράμματος μειώνεται σημαντικά.. 5. Χρήση βιβλιοθηκονομιών υπηρεσιών από την ψηφιακή και εξ" αποστάσεως εκπαιδευτική κοινότητα Τον τελευταίο καιρό έχουν ξεκινήσει έρευνες που επικεντρώνονται στην υποστήριξη των φοιτητών εξ αποστάσεως και ψηφιακής διδασκαλίας από τις σύγχρονες, ψηφιακές βιβλιοθήκες. Η Βρετανική Βιβλιοθήκη το 1998, πραγματοποίησε εκτενή έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1000 φοιτητές ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε με σκοπό τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών και δεδομένων, αφορούσε τη χρήση ερωτηματολογίων, ιδιαίτερα λεπτομερών και δομημένων, τα οποία συμπληρώθηκαν από φοιτητές, ακαδημαϊκούς βιβλιοθηκονόμους και σχεδιαστές κύκλων σπουδών. Σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η κατανόηση των πληροφοριακών αναγκών της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και η εξέταση της χρήσης των βιβλιοθηκονομιών υπηρεσιών στην οποία η ομάδα αυτή προσφεύγει. Οι απαντήσειςτων φοιτητών ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναφορικά με την αναγκαιότητα χρήσης των βιβλιοθηκών, έλαβαν την μορφή του Σχ. 1 (α) ενώ περαιτέρω διαφοροποίηση χαρακτηρίζει τις απαντήσεις των φοιτητών σχετικά με την ανάγκη συμπληρωματικής μελέτης και εξεύρεσης πηγών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους Σχ. 1(β): Σχήμα 1. Ποσοστιαία αναπαράσταση των απαντήσεων των φοιτητών ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχετικά με (α) την αναγκαιότητα χρήσης των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και (β) την ανάγκη συμπληρωματικής μελέτης και εξεύρεσης πηγών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (Πηγή: British Library). 90

9 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ενώ, συνεπώς, πολλοί συμμετέχοντες εξεδήλωσαν, αρχικά, μια σύγχυση σχετικά με τη χρησιμότητα του ρόλου της βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, το πιο σαφές ερώτημα της σπουδαιότητας εξεύρεσης περαιτέρω πηγών είχε σαν αποτέλεσμα την απάντηση με αισθητά διαφορετικό τρόπο από μέρους τους. Στο επόμενο σχήμα καταγράφεται ο αριθμόςτων επισκέψεων στις βιβλιοθήκες από φοιτητές ψηφιακής ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τους τελευταίους τρεις μήνες της έρευνας: Σχήμα 2. Αριθμός επισκέψεων στις βιβλιοθήκες από τους φοιτητές ψηφιακών και εξ αποστάσεως κύκλων σπουδών, τους τελευταίους 3 μήνες της έρευνας που διεξήχθη από τη British Library το Ο αριθμόςτων φοιτητών που επισκέφθηκε και χρησιμοποίησε τις υπηρεσίεςτης βιβλιοθήκης τουλάχιστον μια φορά τους τελευταίους 3 μήνες της έρευνας αντιπροσωπεύει τα 2/3 του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων στην έρευνα. Επομένως, το συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει, είναι πως η χρησιμότητα της βιβλιοθήκης είναι εμφανής και σημαντική τόσο για τους παραδοσιακούς φοιτητές όσο και τους φοιτητές ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η συχνότητα επισκέψεων και χρήσης της βιβλιοθήκης υπαγορεύεται από τη γενικότερη ανάγκη του φοιτητή για εναλλακτικές και συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης. Αν συγκριθούν τα Σχήματα 1 β και 2, οι προκύπτουσες διαφορές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει επισκεφθεί τη βιβλιοθήκη τουλάχιστον μία φορά, ενώ όπως προκύπτει από το Σχήμα 2, αν προστεθούν τα ποσοστά των φοιτητών που αναζητούν πρόσθετη πληροφόρηση και πρόσβαση σε πηγές σε βαθμό πολύ μεγάλο, σημαντικό ή αρκετό, τότε το ποσοστό αγγίζει το 77%. Μια επιπρόσθετα αξιοσημείωτη παράμετρο αποτελεί ο καθορισμός του είδους της βιβλιοθήκης την οποία οι εν λόγω φοιτητές χρησιμοποιούν περισσότερο για την κάλυψη 91

10 των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους δραστηριοτήτων. Ο Πίνακας 1 δεικνύει τον αριθμό των επισκέψεων ανά τύπο βιβλιοθήκης: Είναι εμφανές πωςτα μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης σημειώνονται στις ακαδημαϊκές και ειδικές βιβλιοθήκες καθώς οι δύο αυτές κατηγορίες βιβλιοθηκών χαρακτηρίζονται, συνήθως, από υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες, ειδικευμένο προσωπικό, μεγαλύτερη θεματική κάλυψη και επιπλέον ο γενικότερος σκοπόςτους είναι επικεντρωμένος στην υποστήριξη και κάλυψη των διδακτικών αναγκών της ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης. Από τα έως τώρα αναφερόμενα αποτελέσματα, προκύπτει το γεγονός πως οι φοιτητές εξ αποστάσεως και ψηφιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης αποτελούν ένα σημαντικό μέροςτηςγενικότερηςκατηγορίαςχρηστώντων βιβλιοθηκονομιών υπηρεσιών. Οι πηγές και οι υπηρεσίες μιας βιβλιοθήκης, επομένως, πρέπει να αντανακλούν τις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του διδακτικού προσωπικού καιτων φοιτητών εντός ή και εκτόςτης πανεπιστημιούπολης και ανεξαρτήτως του είδους διδασκαλίας, παραδοσιακής, ψηφιακής ή εξ αποστάσεως. Οι πιο σημαντικοί λόγοι για τους οποίους οι φοιτητές ψηφιακής εκπαίδευσης δεν αξιοποιούν στο έπακρο τις προσφερόμενες βιβλιοθηκονομίες υπηρεσίες και πηγές θα μπορούσαν να συνοψίσθούν στους εξής: Απόσταση: Για την πλειοψηφία των φοιτητών ψηφιακής και, γενικότερα, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο παράγοντας της απόστασης κρίθηκε ως η σημαντικότερη τροχοπέδη εκτεταμένης χρήσης της βιβλιοθήκης. Οι παράγοντες της μέσης απόστασης και των ποσοστών χρήσης είναι ιδιαίτερα αλληλένδετοι. 92

11 Χρόνος: Μέσω της εξέτασηςτων απαντήσεων των ερωτηθέντων, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η παράμετρος του χρόνου είναι ιδιαίτερα καθοριστικής σημασίας. Οι ώρες λειτουργίαςτης βιβλιοθήκης, ο προβλεπόμενος χρόνος δανεισμού, οι αναμενόμενες καθυστερήσεις αποστολής του υλικού σε συνδυασμό με τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο των φοιτητών, έχουν ως αποτέλεσμα, η επιρροή του παράγοντα του χρόνου να ξεπερνά ακόμα και αυτόν της απόστασης. Ακαδημαϊκή Οργάνωση: Η ίδια η οργάνωση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν βοηθά, αλλά αντιθέτως παρεμποδίζει τη χρήση των βιβλιοθηκών από τους φοιτητές ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε πως δε διέθεταν καμία πληροφόρηση αναφορικά με τα δικαιώματα χρήσης της βιβλιοθήκης του ακαδημαϊκού ιδρύματος φοίτησης. Επιπρόσθετα, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξης του 65.2% ανέφερε πως δεν είχαν παραλάβει ενημερωτικά φυλλαδια σχετιζόμενα με τις βιβλιοθηκονομίες και λοιπές πληροφοριακές υπηρεσίεςτης κεντρικής ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Χρησιμότητα Υλικού: Οι επισκέψεις στις βιβλιοθήκες σχετίζονται άμεσα με τη γενικότερη αξιολόγηση του παρεχόμενου υλικού των βιβλιοθηκών από τους χρήστες τους. Ο παράγοντας της αξιόπιστης συλλογής δύναται να υποσκελίσει άλλα σημαντικά εμπόδια, όπως λόγου χάρη αυτό της απόστασης Πλαίσιο Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης: Από τα δεδομένα της έρευνας, ο υπολανθάνων παράγοντας μη ικανοποιητικής εξυπηρέτησης συνίσταται στην απουσία ειδικής μεταχείρισης ή πρόβλεψης για τους φοιτητές ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην ερώτηση του «ποια υπήρξε η μεταχείριση από τα διάφορα είδη βιβλιοθηκών», οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως δεν υπήρχαν ειδικοί διακανονισμοί για τους συγκεκριμένους φοιτητές. Συνεπώς, η κατηγορία αυτή των φοιτητών καταφεύγει στη διαπραγμάτευση της πρόσβασής τους, ενίοτε δε, πληρώνοντας ιδιαίτερα μεγάλα ποσά για διαδανεισμούς, τηλεφωνική υποστήριξη και παροχή βιβλιογραφικής καθοδήγησης. θα πρέπει επιπρόσθετα να σημειωθεί πως η γενικότερη χρήση της βιβλιοθήκης καθορίζεται και από αρκετές άλλες παραμέτρους, όχι απόλυτα βιβλιοθηκονομίες. Οι παράμετροι αυτές μπορούν να συνοψισθούν στις ακόλουθες: 1) θεματικός τομέας: Συνολικά, το 72.3% των φοιτητών έχουν χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών τους, ωστόσο το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται αισθητά λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο θεματικό τομέα φοίτησης. Ο Πίνακας 2 δεικνύει τις διαφορές στη χρήση βιβλιοθηκών ανά θεματική ειδίκευση του φοιτητή. 93

12 Ενώ τα συνολικά ποσοστά δείχνουν μια εκτεταμένη χρήση της βιβλιοθήκης, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσειςανά θεματικό τομέα. Επί παραδείγματι, σχεδόν όλοι οι φοιτητές Βιβλιοθηκονομίας- Επιστήμης της Πληροφόρησης κάνουν ευρεία χρήση της βιβλιοθήκης στα πλαίσια των σπουδών τους. Το ποσοστό χρήσης είναι ιδιαίτερα υψηλό και στους φοιτητές στο χώρο της Εκπαίδευσης (90.5%), το οποίο ποσοστό μειώνεται σημαντικά στον τομέα τηςδιοίκησης(61%). 2) Ηλικία: Από τα προκύπτοντα στοιχεία τηςέρευνας, διαφαίνεται μια υπάρχουσα σχέση μεταξύ ηλικίας του ερωτηθέντος φοιτητή και του ποσοστού χρήσης της βιβλιοθήκης. Η προσεκτική εξέταση των δεδομένων, δεικνύει πως φοιτητές άνω των 40 ετών χρησιμοποιούν περισσότερο και συχνότερα τις βιβλιοθήκες στη διάρκεια των σπουδών τους, εν συγκρίσει με μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. 3) Διάρκεια σπουδών: Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που να υποδεικνύουν τη σχέση μεταξύ της συνολικής διάρκειας σπουδών του ερωτηθέντος φοιτητή και του αριθμού επισκέψεων που συνολικά πραγματοποιεί. Πιο απλά, τα δεδομένα της έρευνας δεν επιβεβαιώνουν την αύξηση του αριθμού επισκέψεων, προοδευτικά, καθώς η διάρκεια σπουδών αυξάνει έως την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να σημειωθεί είναι η μικρή αύξηση του ποσοστού χρήσης λόγω των αυξημένων και, σταδιακά, πιο σύνθετων βιβλιογραφικών και πληροφοριακών αναγκών του φοιτητή. 4) Φύλο: Ο παράγοντας του φύλου καθορίζει, ως ένα βαθμό, την αξιοποίηση και χρήση των υπηρεσιών μιας βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της συγκεκριμένης 94

13 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ έρευνας, οι γυναίκες, σε ποσοστό 26%, δεν χρησιμοποιούν βιβλιοθήκες ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνει στην περίπτωση των ανδρών, φτάνονταςτο 41.4%. 5) Εκμάθηση χρήσης της βιβλιοθήκης: Αξιοσημείωτος είναι ο παράγοντας της εκμάθησης σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, καθώς οι φοιτητές που έτυχαν τέτοιας εκμάθησης προέβησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης και επισκέψεων σε βιβλιοθήκες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 6. Υπηρεσίες και υποδομή της σύγχρονης ψηφιακής βιβλιοθήκης Χύμφωνα με τις οδηγίες της Association of College and Research Libraries (ACRL) του 2000, η σύγχρονη βιβλιοθήκη, οφείλει να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες τακτικές, οι οποίες μπορούν να συνοψισθούν στις ακόλουθες: 1) Το προσωπικό της βιβλιοθήκης πρέπει να διαθέτει έναν ή περισσότερους βιβλιοθηκονόμους (ανάλογα με το μέγεθος της, τη συλλογή της και των αριθμό των χρηστών της ακαδημαϊκής κοινότητας), ειδικά καταρτισμένους και αποκλειστικά υπεύθυνους για την εξυπηρέτηση και την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 2) Οι ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές της βιβλιοθήκης πρέπει να είναι διαθέσιμες προς χρήση στους εξαποστάσεως φοιτητές. Για το λόγο αυτό, οι συγκεκριμένες πηγές οφείλουν να χαρακτηρίζονται από επαρκή θεματική κάλυψη, κατάλληλο αριθμό αντιγράφων και ποικιλία διατάξεων. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν αναπτύξει κάποια μορφή συνεργασίας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των εξ αποστάσεως χρηστών, πρέπει να υπάρξει επιπλέον συνεργασία στον τομέα της παροχής βιβλιοθηκονομιών πηγών. Είναι προτεινόμενο οι βιβλιοθήκεςτων πανεπιστημίων αυτών, να προχωρήσουν στην προτυποποίηση των υπηρεσιών που θα παράσχουν ούτως ώστε όλοι οι φοιτητές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να αντιμετωπίζουν τις ίδιες υπηρεσίες και δαπάνες για τη χρήση του βιβλιοθηκονομικού υλικού από κάθε βιβλιοθήκη η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα. 3) Με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης από τους φοιτητές ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί μια πολιτική γνωστοποίησης και κοινοποίησης των υπηρεσιών αυτών. Μόνο μέσω της πληροφόρησης αναφορικά με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και πηγές μπορεί να διασφαλισθεί η ευρεία χρήση τους από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους φοιτητές. 4) Για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των φοιτητών ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η βιβλιοθήκη πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει μια ευρεία 95

14 ποικιλία βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών. Το σύνολο των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές ανεξαρτήτως απόστασης. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστεί δυνατό μέσω: Της παροχής βιβλιοθηκονομικής υποστήριξης, η οποία να μπορεί να παρασχεθεί είτε προσωπικά είτε μέσω τηλεφώνου ή fax ή ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Της θεματικής αναζήτησης με την καθοδήγηση υπεύθυνου και εξειδικευμένου βιβλιοθηκονόμου. Του δανεισμού και πρόσβασης σε ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική βιβλιογραφία, σε έντυπη ή οπτικοακουστική μορφή. Της αποστολής φωτοαντιγράφων επιστημονικών άρθρων, σε συμφωνία με τους κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Της πρόσβασηςστον online κατάλογο της βιβλιοθήκης καθώς και σε βιβλιογραφικές βάσεις πλήρους κειμένου. Της πρόσβασης στις υπηρεσίες διαδανεισμού ως μέροςτης γενικότερης πολιτικήςτης βιβλιοθήκης. Της αίτησης για ταχεία αποστολή του επιθυμητού υλικού, στις περιπτώσεις που το συγκεκριμένο υλικό δεν μπορεί να αποκτηθεί γρήγορα και εύκολα μέσω των ηλεκτρονικών ή παραδοσιακών μεθόδων της βιβλιοθήκης. Της εφαρμογής προγραμμάτων εκμάθησης της χρήσης, των πηγών και των βιβλιοθηκονομικών προγραμμάτων της βιβλιοθήκης. Της παροχής επαρκούς ανατροφοδότησης με τους εξ αποστάσεως χρήστες, καθώς και τη δυνατότητα των φοιτητών αυτών για την αποστολή σχολίων και αξιολόγησης των παρεχόμενων βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών. Της εκμάθησης χρήσης και αναζήτησης ηλεκτρονικών πληροφοριών από απομακρυσμένους εξυπηρέτες (server), καθώς και του τρόπου αποθήκευσης των πληροφοριών αυτών για μετέπειτα offline τοπική χρήση Στις περιπτώσεις που η βιβλιοθήκη έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση πολιτικής και προγραμμάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής κοινότητας, πρέπει να έχει ληφθεί μέριμνα για την απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισμού και για την εφαρμογή επαρκών λειτουργιών, προκειμένου το προσωπικό να μπορεί να λειτουργήσει σαν μια ομάδα εργασίας. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν (χωρίς, ωστόσο, αναγκαστικά να περιορίζονται) τις ακόλουθες: 96

15 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ξεχωριστό τμήμα εξυπηρέτησης των φοιτητών ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Διαφορετικό χώρο αποθήκευσης του βιβλιοθηκονομικού υλικού που προορίζεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών. Τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικά για τους εξ αποστάσεως φοιτητές. Τηλεφωνητή ή παρόμοιαςτεχνολογίαςεξοπλισμό, με σκοπό την καταγραφή και αποθήκευση των αιτήσεων των χρηστών. Πρόσβαση σε φωτοτυπικά μηχανήματα ή μηχανές τηλεομοιοτυπίας (fax). Πρόσβαση των φοιτητών σε πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, με επιπρόσθετη εκμάθηση της χρήσης του υλικού και λογισμικού τους. Ξεχωριστή ιστοσελίδα και , αποκλειστικά για τις ανάγκες ων φοιτητών εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 7. Συμπεράσματα Η ψηφιακή διδασκαλία δεν αντιπροσωπεύει απλά μια καινοτόμο μέθοδο εκπαίδευσης αλλά μια σημαντικά διαφοροποιημένη άποψη για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η υιοθέτηση της από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης σε συνδυασμό με τις συνεχείς τροποποιήσεις και βελτιώσεις του εκπαιδευτικού υπόβαθρου της αποτελούν στοιχεία ιδιαζόντως σημαντικά αναφορικά με το επίπεδο ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων e-learning. Σύμφωνα με τις έρευνες που διεξήχθησαν στη διάρκεια των ετών από το CEDEFOP (Centre Europeen pour le Developpementde la Formation Professionnelle), οι ώρες διδασκαλίας που παρέχονται μέσω της εφαρμογής των προγραμμάτων e-learning στον Ευρωπαϊκό χώρο, προσεγγίζει το 30% του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης. Οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις, ωστόσο, σαφώς υπαγορεύουν την προοδευτική αύξηση του ποσοστού χρήσης των ψηφιακών προγραμμάτων τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και επιχειρησιακό χώρο. Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη οφείλει να διαθέτει στόχους και σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους με τη γενικότερη ερευνητική, εκπαιδευτική και πληροφοριακή κατεύθυνση του πανεπιστημιακού ιδρύματος που καλείται να υποστηρίξει. Ως ακαδημαϊκός θεσμός, χαρακτηρίζεται από την υποχρέωση προσδιορισμού, ανάπτυξης, παροχής και αξιολόγησης της χρηστικότητας, αποτελεσματικότητας και αξίας των υπηρεσιών και πηγών της, με αιιώτερο σκοπό την κάλυψη τόσο των παραδοσιακών όσο και των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων των φοιτητών της στο παρόν και το μέλλον. 97

16 Η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού οργανισμού και βιβλιοθηκών υπήρξε ανέκαθεν σημαντική. Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η σχέση αυτή απεξαρτάται από τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς και εξελίσσεται σε περισσότερο ταχεία, αξιόπιστη και εποικοδομητική. Λαμβανομένης υπόψη της ταχύτατης εξέλιξης και προόδου της έρευνας σε πανεπιστημιακούς και τεχνολογικούς τομείς και της επακόλουθης κατακόρυφης αύξησης τηςανάγκηςγια ενημερωμένη, αξιόπιστη και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού οργανισμού και βιβλιοθήκης πρόκειται να σημειώσει περαιτέρω βήματα προόδου στο εγγύς και απώτερο μέλλον. Επιπρόσθετα, σημειώνεται η τάση αναγνωρισμένων, διεθνούς κύρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή. Σημαντικόςαριθμός κύκλων σπουδών σε μεταπτυχιακό ή και προπτυχιακό επίπεδο παρέχεται πλέον στους φοιτητές με ψηφιακή και εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ και στον Ελλαδικό χώρο γίνονται ήδη προσπάθειες, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και στα πλαίσια του προγράμματος ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, υπό την αιγίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τη συμμετοχή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Η σημαντική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προς την ψηφιακή εκπαιδευτική προσέγγιση εγκαινιάζει μια νέα εποχή βελτιωμένων διδακτικών λύσεων άμεσα βασισμένων στη ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης της πληροφορικής και επικεντρωμένων στην άρτια, έγκυρη και απρόσκοπτη παροχή πληροφορίας, εκπαίδευσης και γνώσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Association of College and Research Libraries (ACRL). Guidelines for Distance Learning Library Services, CEDEFOP. Ε-learning and training in Europe, Lorna Unwin, Kate Stephens, Neil Bolton. The role of the library in distance learning: a study of postgraduate students, course providers and librarians in the UK. British Library, Marc Rosenberg.E-learning,Strategies for delivering knowledge in the digital age.mcgrawhill SUA: 2000 Research report on the effectiveness of technology in schools 6. US Department of education. Ε-learning: putting a world-class education at the fingertips of all children,

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ( Σ.Δ.Ο. )

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ( Σ.Δ.Ο. ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ( Σ.Δ.Ο. ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης 1, Α. Μαργετουσάκη 2, Π. Γ. Μιχαηλίδης 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Μαρία Μονόπωλη 1 και Άννα Μάστορα 2 IFLA s Guidelines for Libraries Government Departments 1 Τμήμα Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 1. Σχετική Θεωρία 2. Η μετάβαση στο Mobile Learning 3. Εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 4. Έλεγχος Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ m132 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα