Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών"

Transcript

1 Δημήτρης Καραντινός Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ , Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 MSc Economic Development, Strathclyde University, UK, 1978 Ph.D Economics, Strathclyde University, UK, 1982 Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Απασχόληση, Ανεργία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Κοινωνική Ενσωμάτωση

2 Απασχόληση και διοικητικές θέσεις Από.. έως Περιγραφή Υπάλληλος με 5ο βαθμό του κλάδου ΑΤ2 Ειδικών Επιστημόνων με την ειδικότητα του Οικονομολόγου στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Ερευνητής με Σύμβαση Έργου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ερευνητής Γ Βαθμίδας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ειδικός Γραμματέας Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργείο Παιδείας Ερευνητής Β βαθμίδας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητικά προγράμματα Από.. έως Περιγραφή 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος μελέτης Υπουργείου Ανάπτυξης για τις στρατηγικές προτεραιότητες στα πεδία της απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και εκπαίδευσης κατά τη νέα προγραμματική περίοδο Επιστημονικός συνυπεύθυνος για τις ακόλουθες μελέτες για λογαριασμό του ΣΕΒ: α) ευέλικτες μορφές απασχόλησης, β) εξέλιξη μισθών, γ) κοινωνικός διάλογος.

3 Επιστημονικός υπεύθυνος μελέτης για τις καλές πρακτικές στην καταπολέμηση των διακρίσεων στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων (ΕΚΚΕ/Υπουργείο Εργασίας) Επιστημονικός υπεύθυνος, πρόγραμμα του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ Δίκτυο Κοινωνικο-οικονομικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα καταπολέμησης των διακρίσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Διεύθυνση Απασχόλησης (DG EMPL) μέσω της Human European Consultancy B.V Επιστημονικός υπεύθυνος, πρόγραμμα του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ Η πραγματικότητα στις Αγροτικές Περιοχές της Ελλάδας σε σχέση με την Απασχόληση και την Εκπαίδευση, ΜΟΔ Α.Ε./ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια » Επιστημονικός Υπεύθυνος, πρόγραμμα του ΙΝΚΠΟ/ΕΚΚΕ για την εκπόνηση θεματικής μελέτης για το Ανθρώπινο Δυναμικό στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου (Δ ΚΠΣ). Η μελέτη εκπονήθηκε από το ΕΚΚΕ σε συνεργασία με τις εταιρείες ΕΕΟ Group και Ε 2000 για λογαριασμό του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Επιστημονικός Υπεύθυνος ομάδας ερευνητών του ΕΚΚΕ για την εκπόνηση συγκριτικής μελέτης με θέμα τις πολιτικές και το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης των πολυμελών οικογενειών. Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αληλλεγγύης και εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας (ΙΚΚ) Αξιολογητής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ενοποίηση των Συστημάτων Πιστοποίησης της Αρχικής και της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG EMPL) μέσω της ΜΟΔ Α.Ε Εμπειρογνώμονας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για θέματα αξιολόγησης των Ενδιάμεσων Αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

4 2003 Επιστημονικός Συντονιστής ομάδας Ερευνητών του ΕΚΚΕ για την αξιολόγηση του Προγράμματος Νέων Θέσεων του ΟΑΕΔ της περιόδου Το έργο αυτό ανατέθηκε από κοινού στο ΕΚΚΕ και στην εταιρεία ΕΕΟ Group από το Υπουργείο Εργασίας (ΟΑΕΔ) Επιστημονικός συντονιστής ομάδας Ερευνητών του ΕΚΚΕ για την Αξιολόγηση των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών κατά την περίοδο στην Ελλάδα. Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG EMPL), ενώ το συντονισμό των Εθνικών Εκθέσεων είχε η εταιρεία GHK Ltd Εμπειρογνώμων για την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) του Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης (DG EMPL) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιστημονικός υπεύθυνος ομάδας ερευνητών με αντικείμενο την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «EQUAL». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από το Υπουργείο Εργασίας Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού έργου με αντικείμενο την παροχή κατάρτισης σε νέους χωρίς προσόντα. Στο έργο συμμετείχαν ερευνητικές ομάδες από τα Πανεπιστήμια του Helsinki (Center for Continuing Education), Leuven (Higher Institute of Labour Studies), Aalborg, καθώς και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, ενώ το συντονισμό είχε το ΕΚΚΕ. Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από τη Διεύθυνση ΧΧΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του Προγράμματος Leonardo (Strand: Surveys and Analyses) Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού έργου για τη συγκριτική μελέτη των αγορών εργασίας της Ελλάδος και της Βουλγαρίας (από κοινού με ομάδα Βούλγαρων επιστημόνων). Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από τη Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

5 Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος του ΕΚΚΕ για την «Παροχή Βοήθειας στις Υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αναφορικά με την εφαρμογή του Ελληνικού Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΓΔ V) Επιστημονικός Υπεύθυνος μελέτης για την «Αξιολόγηση της εφαρμογής του Λειτουργικού Προγράμματος Αποκλεισμός από την Αγορά Εργασίας και καθορισμός προτεραιοτήτων χρηματοδότησης από τον αποπληθωριστή». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΓΔ V) Επιστημονικός Υπεύθυνος μελέτης για την Παραλαβή, έκθεση, κωδικοποίηση και αξιολόγηση των μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν χρηματοδοτηθεί από το Λειτουργικό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια». Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από το Υπουργείο Εργασίας σε συνέχεια πρότερου παρομοίου Συμβολαίου Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΚΚΕ για την αξιολόγηση και σύνθεση των μελετών που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Λειτουργικού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια» κατά την διάρκεια του 1ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από το Υπουργείο Εργασίας Συντονιστής στο ΕΚΚΕ μελέτης για τις Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα. Στην εκπόνηση της μελέτης συμμετείχαν περισσότεροι από 40 ερευνητές οι οποίοι συνέγραψαν 30, συνολικά μονογραφίες. Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΓΔ V) Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Ελληνικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Εθνικές Πολιτικές Καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Το έργο αυτό ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΓΔ V) Μέλος ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για τη διανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα Μέλος ερευνητικής ομάδας του ΕΚΚΕ για τον Προσδιορισμό των Ορίων Φτώχειας στην Ελλάδα.

6 Διδακτικό έργο Από.. έως Περιγραφή Έχω διδάξει σε μεταπτυχιακά σεμινάρια του Κέντρου Οικονομικής Έρευνας (ΚΟΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή). Δημοσιεύσεις Βιβλία Combating Discrimination in Greece, EKKE, Papazisis Editions, 2012 (co-author). Available at: Participation in lifelong learning: Trends and prospects in Greece, Metaixmio Editions, Ευέλικτη Απασχόληση και Ελαστικοποίηση του Χρόνου Εργασίας: τάσεις, εξελίξεις, προοπτικές, (σε συνεργασία με Μ. Κετσετζοπούλου και Α. Μουρίκη), Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Η Αυτοαπασχόληση Ανέργων στην Ελλάδα: Αξιολόγηση του Προγράμματος Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ, (σε συνεργασία με Ελ. Χαρατσή, Αθ. Πετράκη- Κώττη, Γ. Κώττη, Μ. Χρυσάκη και Ν. Μπούζα), ΟΑΕΔ, 1993 Δημιουργώντας Απασχόληση: το Πρόγραμμα Νέων Θέσεων του ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας - ΟΑΕΔ, Αγορά Εργασίας και Πλήρωση Κενών Θέσεων από τα Γραφεία Εργασίας του ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας - ΟΑΕΔ, Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Ροές στην Αγορά της Εργασίας και Ανεργία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 106, 2001 Διανομή Εισοδήματος και Οικονομική Ανισότητα: Εννοιολογικά και Εμπειρικά Προβλήματα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Ειδικό Τεύχος 73Α, 1990.

7 Ανοικτή Ανεργία και Αστικές Αγορές Εργασίας , Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 70, Εργατικό Δυναμικό, Απασχολούμενοι και Άνεργοι: μια Διερεύνηση στα Στατιστικά Στοιχεία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 66, Η Κατάσταση της Φτώχειας στην Ελλάδα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 56, Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίου Πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας στο Το Κοινωνικό Πορτρέτο της Ελλάδας 2001, Έκδοση ΕΚΚΕ, Ελλείψεις ειδικοτήτων και η Ελληνική Αγορά Εργασίας, στα Πρακτικά Συνεδρίου για τις Εξελίξεις στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στην Αυγή του 21ου αιώνα. Έκδοση Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 2002 Εκπαιδευτικό επίπεδο, συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και εμπειρία από την αγορά της εργασίας, στα Πρακτικά Συνεδρίου για την Ανεργία, Εργασία, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα και τη Γαλλία, ΕΚΚΕ, European Community Observatory on National Policies to Combat Social Exclusion: Third Annual Report, (in collaboration with D. Robins (ed) and the members of the Observatory), Commission of European Communities, DGV, Agencies, Institutions and Programmes, (in collaboration with G. Room (ed) and the members of the Observatory), Commission of European Communities, DGV, 1994 Social Services and Social Exclusion, (in collaboration with G. Room (ed) and the members of the Observatory), Commission of European Communities, DGV, The Evaluation of Training and Social Programmes: Conceptual and Empirical Problems, (in collaboration with N. Bouzas), in O`Cinneida, S. (ed), Evaluation: The National and Local Experience, Commission of European Communities, DGV, European Community Observatory on National Policies to Combat Social Exclusion: Second Annual Report, (in collaboration with G. Room (ed) and the members of the Observatory), Commission of European Communities, DGV, European Community Observatory on National Policies to Combat Social Exclusion: First Annual Report (in collaboration with G. Room (ed) and the members of the Observatory), Commission of European Communities, DGV, Οι Εξελίξεις και οι Προοπτικές της Ελληνικής Αγοράς Εργασίας, στα Πρακτικά Σεμιναρίου για τη Διαχείριση Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπουργείο Εργασίας - ΕΛΚΕΠΑ, Οικονομικές Διαστάσεις της Φτώχειας, στο συλλογικό έργο Διαστάσεις της Φτώχειας στην Ελλάδα, υπό Σ. Καράγιωργα και συν., ΕΚΚΕ, Μια Έρευνα Κατανομής του Πλούτου στην Περιοχή των Αθηνών, στον τιμητικό τόμο Μνήμη Σάκη Καράγιωργα, Ι.Π.Α., Πάντειος, 1988.

8 Η Ανεργία των Γυναικών στην Ελλάδα, στα Πρακτικά Σεμιναρίου για τη Γυναικεία Απασχόληση και τις Νέες Τεχνολογίες. Έκδοση Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας σε συνεργασία με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ερευνητικές Εκθέσεις Participation in lifelong learning: Trends and prospects in Greece, Metaixmio Editions, Fighting Discrimination: an Exploratory Approach, Social Portrait 2010, National Centre for Social Research (in association with E. Christofiliopoulou). Outsourcing Employment Services: Lessons from OECD countries, Social Cohesion Bulletin, 1 / 2011, EKKE. Available at: Wages and Labour Costs: Recent Developments and Prospects, Social Cohesion Bulletin, 2 / 2011, EKKE. Available at: Report on Policies and Good Practices Regarding Actions to Combat Discrimination, EKKE, 2011 (in collaboration with Natalia Spyropoulou and Stavroula- Eleni Christofilopoulou). Available at: Labour markets, registered unemployment and labour market flows during the current economic crisis, Social Portrait 2012, National Centre for Social Research. Available at: Vocational Guidance Services for Schools, EEO Review, Spring 2008, European Commission: Luxembourg. Lifelong learning and skills development, EEO Review, Autumn 2007, European Commission: Luxembourg The case for Flexicurity and Greek labour market policy, EKKE Social Cohesion Bulletin, 2/2007. Available at: The preventative services and the individualized approach to unemployment in Greece, EEO Review, Spring 2006 Youth Employment in Greece, EEO Review, Autumn 2005 Career Offices in tertiary education establishments, EEO Review, Spring 2005 Undeclared work in Greece, EEO Review, Autumn 2004 Quality of work in Greece, EEO Review, Spring 2004 Thematic Report on Immigrant workers in Greece, EEO Review, Autumn 2003 Thematic Report on Older Workers in Greece, EEO Review, Spring 2003 Short-term labour market trends and the impact of the September 2001 events: Greece ΕΕΟ Review, Spring Skill Gaps and Labour Shortages: Greece, ΕΕΟ Review, Spring 2001.

9 Flexible Employment and Employment Insertion in Greece, EKKE Working Paper, 1998/2. Location and Social Exclusion in Greece, (in collaboration with J. Cavounidis), National Centre for Social Research, Agencies, Institutions and Coordination in the Administration of Social Exclusion in Greece, (in collaboration with J. Cavounidis and C. Ioannou), Institute of Educational and Vocational Guidance, The Social Services and Social Policies in Greece, (in collaboration with J. Cavounidis and C. Ioannou), National Centre for Social Research, Εκδόθηκε στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εργασίας. European Community Observatory on National Policies to Combat Social Exclusion: Consolidated Report of Greece, (in collaboration with C. Ioannou, J. Cavounidis, M. Koniordos and P. Tinios), Commission of European Communities, DGV, 1992., European Community Observatory on National Policies to Combat Social Exclusion: Second National Report of Greece, (in collaboration with J. Cavounidis and C. Ioannou), National Centre for Social Research, Εκδόθηκε στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εργασίας. European Community Observatory on National Policies to Combat Social Exclusion: First National Report of Greece (in collaboration with M. Koniordos and P. Tinios), National Centre for Social Research, Εκδόθηκε στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εργασίας. Poverty and Anti-poverty Policies in Greece, European Programme to Combat Poverty, Working Paper No.13, Centre for the Analysis of Social Policy, University of Bath, Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες Έχω διδάξει σε μεταπτυχιακά σεμινάρια του Κέντρου Οικονομικής Έρευνας (ΚΟΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή). Έχω διατελέσει κριτής άρθρων για δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά, όπως για την Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, το Journal of European Social Policy, κ.ά. Έχω διατελέσει κριτής, με τη μέθοδο της τυφλής αξιολόγησης, μελετών μελών ΔΕΠ του Κέντρου Οικονομικής Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Επιμελήθηκα (από κοινού με την Λ. Μαράτου-Αλιπράντη και την Ε. Φρονίμου) την έκδοση του δίτομου έργου «Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα: Κύρια Θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής», ΕΚΚΕ, Έχω παραχωρήσει συνεντεύξεις σε Ελληνικές εφημερίδες (Βήμα, Καθημερινή) καθώς και σε ξένα περιοδικά (ECONOMIST) για το πρόβλημα του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Μέλος των διεθνών ενώσεων BIEN (Basic Income European Network) και SPA (Social Policy Association). Κριτής πτυχιακών εργασιών σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

10 Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, ΕΚΕΠΙΣ, το διάστημα (Απόφαση του Υπουργού Εργασίας 92084/ ). Στα πλαίσια της εργασίας μου στο ΕΚΚΕ διετέλεσα μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής ( ). Από το 2002 έως το 2008 υπήρξα επίσης Αναπληρωτής Διευθυντής του ιδίου Ινστιτούτου. Ικανός αριθμός αναφορών σε βιβλία και διδακτορικές διατριβές. Αναφορές σε επιστημονικά περιοδικά, όπως τα: Journal of Development Economics, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, European Economic Review, Social Policy and Administration, International Journal of Urban and Regional Research, Economics of Education Review, Comparative Education Review, Sociologia Ruralis, Synthesis, South European Society and Politics, κλπ. Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του 7ου Προγράμματος-Πλαίσιο στον τομέα των κοινωνικο-οικονομικών επιστημών.

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke. Δημήτρης Ζιώμας Οικονομολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.gr Σπουδές MSc ECON in Industrial Relations, University of Wales,

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας

Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Νίκος Σαρρής Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 6.3 τηλ. 210 7491661, e-mail nsarris@ekke.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD. Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 ioannidis.yiorgos@gmail.com https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, PhD Ημερομηνία γέννησης: 5/4/1975 e-mail: ioannidis.yiorgos@gmail.com web page: https://independent.academia.edu/yiorgosioannidis http://www.linkedin.com/profile/view?id=238823590&

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέση : Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Διεύθυνση : Πάντειον Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671 Τηλέφωνο - φαξ : 210-9230916 E-mai l : ntatsos@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: e-mail: Παναγιώτα (Γιούλη) Παπαδιαμαντάκη Λέκτορας Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών Βιογραφικά στοιχεία: Γεννήθηκα στην Καλαμάτα της Μεσσηνίας όπου και ολοκλήρωσα τις

Διαβάστε περισσότερα