ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η Εταιρεία. Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η Εταιρεία. Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περίληψη αυτή επισημαίνει συγκεκριμένα στοιχεία της επιχείρησης της Εταιρείας και της Παγκόσμιας Εκδοσης και Προσφοράς Κινητών Αξιών (Global Offering) και πρέπει να αναγνωσθεί ως μία εισαγωγή στο ενημερωτικό δελτίο. Οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση στην Εταιρεία πρέπει να ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη το ενημερωτικό δελτίο ως σύνολο και να βασίζεται σ αυτό, περιλαμβανομένων των πληροφοριών υπό τον τίτλο «Risk Factors» που ξεκινούν στην σελίδα 11. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία αστική ευθύνη εριδόμενη αποκλειστικά στην παρούσα περίληψη εκτός εάν αυτή είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής όταν διαβάζεται μαζί με άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου. Εάν αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρών ενημερωτικό δελτίο εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής, ο ενάγων μπορεί να επιβαρυνθεί, σύμφωνα Εθνική Νομοθεσία του Κράτους Μέλους ενώπιον του οποίου εγείρεται η αξίωση, με τα έξοδα μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου πριν ξεκινήσουν οι δικαστικές ενέργειες. Η Εταιρεία Η Boussard & Ganaudan Holding Limited είναι μία καινούργια κλειστού τύπου (closed end) επενδυτική εταιρεία, η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στο Γκέρνσυ (Guernsey) στις 3 Οκτωβρίου 2006 με απεριόριστη διάρκεια. Η Εταιρεία θα επενδύσει σε στοιχεία ενεργητικού ώστε να έχει έκθεση σε πολλαπλές εναλλακτικές επενδυτικές πολιτικές υπό την διαχείριση της Boussard & Ganaudan Asset Management LP ( ο «Διαχειριστής Επενδύσεων»). Επενδυτικός Σκοπός και Πολιτική Ο Επενδυτικός Σκοπός της Εταιρείας είναι να επιδιώξει την παραγωγή μακροπρόθεσμων ανατιμήσεων των στοιχείων ενεργητικού. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να επιτύχει τον σκοπό αυτό επενδύοντας, τα αρχικά μεικτά κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών («Global Offering») μείων περίπου που θα χρησιμοποιηθούν ως λειτουργικά έξοδα, στη Συλλογική Επένδυση Sark Limited («Sark Fund»), το οποίο είναι ένα παρακλάδι της Βασικής Συλλογικής Επένδυσης Sark («Sark Master Fund»). Η Εταιρεία με την ολοκλήρωση της Παγκόσμιας Εκδοσης και Προσφοράς Κινητών Αξιών (Global Offering) δεν θα διατηρεί συμφέροντα άνω του 50% στη Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund). Η Εταιρεία, θα επενδύει σε ξεχωριστή κατηγορία μετοχών συνδεδεμένες με Ευρώ της Συλλογικής Επένδυσης Sark (Sark Fund) που δεν υπόκεινται σε αμοιβή διαχείρισης και αμοιβή απόδοσης στο επίπεδο της Συλλογικής Επένδυσης Sark (Sark Fund) καθώς ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα λαμβάνει αμοιβή διαχείρισης και αμοιβή απόδοσης σε σχέση με τον ρόλο του ως Διαχειριστής Επενδύσεων της Εταιρείας. Γι αυτό η Εταιρεία θα επωφεληθεί από την 1

2 έκθεση σε πολλαπλές στρατηγικές που προσφέρονται από την Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund) χωρίς όμως να βαρύνεται με πολλαπλές αμοιβές. Στη διάρκεια του χρόνου, ποσοστό των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας μπορεί, κατά την διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή Επενδύσεων, να επενδυθεί σε άλλες συλλογικές επενδύσεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds) ( υπό την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση που αυτά τα hedge funds διαχειρίζονται από επενδυτικό διαχειριστή, η Εταιρεία θα επενδύει μέσω κατηγορίας μετοχών που δεν θα υπόκειται σε διαχειριστικές αμοιβές ή αμοιβές απόδοσης στο επίπεδο των υποκείμενων hedge funds) ή/και σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία θα επιλεγούν από τον Διαχειριστή Επενδύσεων με πιθανή εφαρμογή μόχλευσης και που όταν λαμβάνονται με τις αποδόσεις που επιτυγχάνονται από τη Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund), σκοπεύουν να επιτρέψουν στην Εταιρεία να επιτύχει τις ετήσιες αποδόσεις που έχει στοχεύσει. Η Εταιρεία δεν θα κάνει καμία ιδιωτική μετοχική επένδυση η οποία μόνη της να αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο από 5% της Καθαρής Αξίας των Στοιχείων Ενεργητικού τη χρονική στιγμή που κάθε μία τέτοια επένδυση γίνεται. Ιδιωτικές μετοχικές επενδύσεις σε συνδεδεμένες συναλλαγές θα λαμβάνονται υπόψη συνολικά για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού. Η Εταιρεία σκοπεύει να αντισταθμίσει την έκθεση στον συναλλαγματικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε μία από τις επενδύσεις. Από την έναρξη το έτος 2003 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2006, η τρέχουσα μετοχική κλάση εκφρασμένη σε Ευρώ στην Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund) έχει ετήσια απόδοση κυμαινόμενη από 2.81% σε 9.79% (η οποία έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των 9 μηνών από την έναρξη την 1 η Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006). Η Εταιρεία στοχεύει να δημιουργήσει ετήσια στοχευόμενη απόδοση μεγαλύτερη από 10% (καθαρή απ όλες τις αμοιβές) επενδύοντας στην Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund) καθώς και σε άλλα στοιχεία ενεργητικού στο μέλλον ενώ παράλληλα θα ασκεί τη δυνατότητά της να μοχλεύει αυτές τις επενδύσεις που δεν γίνονται στην Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund). Οι στοχευόμενες αποδόσεις αποτελούν μόνον στόχους και βασίζονται σε μακροπρόθεσμες προβλέψεις απόδοσης της επενδυτικής στρατηγικής και τις συνθήκες αγοράς τη στιγμή που διαμορφώνονται τα σενάρια και γι αυτό μπορούν να αλλάξουν. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η στοχευόμενη απόδοση μπορεί να επιτευχθεί. Οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζονται σε αυτές τις στοχευόμενες αποδόσεις όταν λαμβάνουν την απόφασή τους σχετικά με την επένδυσή τους ή μη στην Εταιρεία. Πλεονεκτήματα των Επενδύσεων σε Συλλογικές Επενδύσεις Αντιστάθμισης Κινδύνου (Hedge Funds) Τα γενικά πλεονεκτήματα μιας επένδυσης σε ένα hedge fund μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: Τα hedge funds εστιάζουν σε απόλυτες αποδόσεις που τυπικά σκοπεύουν να έχουν μικρό βαθμό συσχέτισης με τις αγορές μετοχών και ομολόγων. 2

3 Τα hedge funds επιδιώκουν να προσφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις σε μία βάση προσαρμοσμένου κινδύνου σε σχέση με άλλες επενδύσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές. Τα hedge funds έχουν γενικά περιορισμένους περιορισμούς στην δυνατότητά τους να κάνουν επενδύσεις, γι αυτό επιτρέπουν στους επενδυτές να επωφελούνται από την διαφοροποίηση των στοιχείων ενεργητικού στα οποία βασίζονται, τις στρατηγικές που εφαρμόζονται και τα επενδυτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται Επενδυτές σε hedge funds μπορούν να επωφεληθούν από χρηματοοικονομικές καινοτομίες που χρησιμοποιούν προηγμένοι επενδυτικοί διαχειριστές. Η δομή αμοιβών στα hedge funds βασίζεται συχνά στην απόδοση και μ αυτό τον τρόπο τα συμφέροντα των επενδυτών και των διαχειριστών επενδύσεων κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Η Δυναμική της Εταιρείας Επιπρόσθετα των ωφελειών που θα έχουν οι επενδυτές από την αγορά των hedge funds γενικότερα, οι επενδυτές στην Εταιρεία θα επωφεληθούν από την βασική ανταγωνιστική δυναμική: Έμπειρος Διαχειριστής Επενδύσεων Ο Όμιλος του Διαχειριστή Επενδύσεων στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων επαγγελματιών. Η Ομάδα λειτουργεί χρησιμοποιώντας αυστηρή επενδυτική διαδικασία και ελέγχοντας με προσοχή τους κινδύνους. Τα συμφέροντα του Διαχειριστή Επενδύσεων και των Επενδυτών στην Εταιρεία κινούνται στην ίδια κατεύθυνση μέσω της δομής των αμοιβών οι οποίες είναι βάσει κινήτρων απόδοσης, μία σημαντική επένδυση από τον Διαχειριστή Επενδύσεων, των συνεργατών του και των υπαλλήλων του Ομίλου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εισαγωγή (τουλάχιστον είκοσι εκατομμύρια Ευρώ συνολικά) με 18 μήνες περίοδο απαγόρευσης (lock up) και υποχρεωτική επένδυση του Διαχειριστή Επενδύσεων για λογαριασμό των υπαλλήλων του Ομίλου για ποσό ίσο στο ποσό του ετήσιου bonus των υπαλλήλων αυτών με απαγορευτική περίοδο 18 μηνών. Η απαγορευτική περίοδος σε σχέση με την αρχική επένδυση των Ευρώ δεν θα εφαρμόζεται για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση που μπορεί να προκύπτει αναφορικά με βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές συμφωνίες που συναφθούν μεταξύ του Διαχειριστή Επενδύσεων και της BNP Paribas που αναφέρονται στην παράγραφο υπό τον τίτλο «Σχέσεις με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές» στην σελίδα 114 του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Πρόσβαση σε ποικίλης στρατηγικής επενδυτική πολιτική Μέσω της επένδυσης της Εταιρείας στη Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund), οι επενδυτές θα πετύχουν έκθεση σε διαφοροποιημένες επενδυτικές στρατηγικές εστιασμένες στην Ευρώπη, που περιλαμβάνουν στρατηγικές μεταβλητότητας, στρατηγικές μετοχών και στρατηγικές πιστώσεων. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα στους 3

4 επενδυτές να επωφεληθούν από διαφοροποιημένες στρατηγικές και κινδύνους χωρίς να πληρώνουν πολλαπλές αμοιβές όπως σε μια Συλλογική Επένδυση Συλλογικών Επενδύσεων Αντιστάθμισης Κινδύνων (Fund of Hedge Funds). Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εστιάζει στην εφαρμογή στρατηγικών που συνδυάζουν εξειδίκευση σε παράγωγα και ουσιαστική ανάλυση. Αυτή η εξειδίκευση έχει αποκτηθεί γύρω από μία δυνατή ενσωματωμένη ομάδα από χρηματοοικονομικούς αναλυτές και πρόσωπα που κάνουν συναλλαγές (traders), που βρίσκουν, ερευνούν και αποφασίζουν επί επενδυτικών ευκαιριών σε συνεργασία μεταξύ τους και δίνουν τη δυνατότητα στο Διαχειριστή Επενδύσεων να παραμένει σε μια συγκριτικά απομακρυσμένη θέση. Ελκυστικές αποδόσεις προσαρμοσμένου κινδύνου της Συλλογικής Επένδυσης Sark (Sark Fund) Έχοντας ξεκινήσει το Μάρτιο του 2003, την Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund), στο οποίο η Εταιρεία θα επενδύσει αρχικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού της έχει ετήσιες αποδόσεις (καθαρές από αμοιβές) από την έναρξη μέχρι τον Αύγουστο του 2006 της τάξης του 8.03% και 8.23% για τις μετοχικές κατηγορίες του Ευρώ και του Δολαρίου ΗΠΑ αντίστοιχα, με χαμηλή μεταβλητότητα (2.36% και 2.40% για τις μετοχικές κατηγορίες του Ευρώ και του Δολαρίου ΗΠΑ αντίστοιχα). Στις 31 Αυγούστου 2006 ο ετήσιος δείκτης Sharpe της Συλλογικής Επένδυσης Sark (Sark Fund) που είναι ένας τρόπος υπολογισμού της απόδοσης προσαρμοσμένου κινδύνου και είναι περαιτέρω ορισμένος στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο Glossary of Selected Terms που ξεκινάει στη σελίδα 138 του παρόντος ενημερωτικού δελτίου ήταν για τις μετοχικές κατηγορίες του Ευρώ και του Δολαρίου ΗΠΑ 2.39% και 2.25% αντίστοιχα. Περιλαμβανομένης της απόδοσης για τον μήνα Σεπτέμβριο 2006 (2.73% και 2.83% για τις μετοχικές κλάσεις του Ευρώ και του Δολλαρίου ΗΠΑ αντίστοιχα), από την έναρξη μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2006, η Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund) έχει πετύχει ετήσια απόδοση 8.65% και 8.88% για τις μετοχικές κλάσεις του Ευρώ και του Δολλαρίου ΗΠΑ αντίστοιχα. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων πιστεύει ότι οι προηγούμενες αποδόσεις και ο δείκτης Sharpe της Συλλογικής Επένδυσης Sark (Sark Fund) καταδεικνύουν την ικανότητά του να δημιουργεί θετική απόδοση επί τη βάσει προσαρμοσμένου κινδύνου σε σύγκριση με δημοσιευμένα στοιχεία των συναλλαγών επενδύσεων αντιστάθμισης κινδύνων, άλλα στοιχεία των αγορών μετοχών και ομολόγων, ειδικότερα, σε σχέση με τις αντίστοιχες συλλογικές επενδύσεις αντιστάθμισης κινδύνου στο χώρο του μετατρέψιμου και μετοχικού arbitrage (που μπορεί να έχουν υποστεί τις συνέπειες δύσκολων συνθηκών στις αγορές τα τελευταία χρόνια). Η Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund) έλαβε το βραβείο 2005 Βραβείο Αντιστάθμισης σε Ευρώ ως την Καλύτερη Μετατρέψιμη και Μετοχική Arbitrage Συλλογική Επένδυση. Τα στοιχεία ενεργητικού που διαχειριζόταν η Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund) ανέρχονταν περίπου στις 31 Δεκεμβρίου εκατομμύρια, στις 31 Δεκεμβρίου εκατομμύρια και στις 31 Δεκεμβρίου εκατομμύρια. Στις 31 Αυγούστου 2006 τα στοιχεία ενεργητικού που διαχειριζόταν η Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund) ανέρχονταν περίπου σε Ευρώ 1.03 δισεκατομμύρια. 4

5 Χρήση των Κεφαλαίων Το κόστος και τα έξοδα που σχετίζονται με Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών (Global Offering) αναλαμβάνονται από τον Διαχειριστή Επενδύσεων έτσι ώστε, τα μεικτά κεφάλαια της Παγκόσμιας Εκδοσης και Προσφοράς Κινητών Αξιών (Global Offering) καθαρά από κάθε ποσό (που προβλέπονται σήμερα να ανέρχονται σε περίπου 500,000) που θα παραμείνουν για τις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, θα είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία για επένδυση μετά την αποδοχή. Με βάση ότι 50,000,000 Μετοχές θα εκδοθούν με βάση την Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών (Global Offering) ( με εξαίρεση Μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του Δικαιώματος Προαίρεσης υπέρ κάλυψης) μεικτά κεφάλαια θα είναι περίπου 500,000,000 και αυτό το ποσό θα επενδυθεί στις Μετοχές της Συλλογικής Επένδυσης Sark (Sark Fund), καθαρό από οποιοδήποτε ποσό κρατηθεί για τις λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας. Η Εταιρεία αναμένει ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων θα προέλθουν από ορισμένους υφιστάμενους επενδυτές της Συλλογικής Επένδυσης Sark (Sark Fund) με την μεταστροφή των επενδύσεών τους στην Εταιρεία. Δείτε το τμήμα υπό τον τίτλο «Η Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών- Μεταστροφή από επενδυτές στην Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund) στην σελίδα 111 του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Ο ανώτατος αριθμός των Μετοχών που θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκδοσης και Προσφοράς Κινητών Αξιών (Global Offering) δεν πρέπει να λαμβάνονται ως ένδειξη για τον αριθμό των Μετοχών που τελικά θα εκδοθούν ή το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που θα λάβει η Εταιρεία στην Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών (Global Offering). Διαχειριστής Επενδύσεων Η εταιρεία Boussard & Gavaudan Asset Management LP ενεργεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων και, υπ αυτή την ιδιότητά της, έχει την ευθύνη της καθημερινής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων είναι εταιρεία διαχείρισης περιουσίας, που εστιάζει στην επίτευξη των επενδυτικών στόχων για όλα τα κεφάλαιά της, βασιζόμενη σε ένα συνδυασμό θεμελιώδους ανάλυσης και εμπορικής εμπειρίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τα παράγωγα. Η συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων κεφαλαίων της ανερχόταν σε 1,27 δισεκατομμύρια περίπου, κατά την 31 Αυγούστου Ο Διαχειριστής Επενδύσεων λειτουργεί μέσω μίας πειθαρχημένης επενδυτικής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή παρακολούθηση των κινδύνων μέσω του δικτύου του, έρευνα και λήψη αποφάσεων σε σχέση με κάθε πιθανή επένδυση. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων βασίζεται σε μία θεμελιώδη, εκ των κάτω προς τα άνω, έρευνα και αναλυτική προσέγγιση της πηγής των ευκαιριών για νέες επενδύσεις και απασχολεί μία ομάδα έξι οικονομικών αναλυτών, οι οποίοι ασχολούνται με την ανάπτυξη νέων και 5

6 την παρακολούθηση υφιστάμενων και πιθανών εμπορικών ιδεών. Η φιλοσοφία πίσω από τη διαδικασία έρευνας και ανάλυσης του Διαχειριστής Επενδύσεων είναι η ομαδική προσπάθεια στα πλαίσια της οποίας οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομαδικό τρόπο. Η διαδικασία λήψης απόφασης από το Διαχειριστής Επενδύσεων περιλαμβάνει: (i) την επαλήθευση λανθασμένης αποτίμησης ή την ύπαρξη επενδυτικής ευκαιρίας, (ii) την ανάλυση των αιτίων της λανθασμένης αποτίμησης (iii) την επαλήθευση της ύπαρξης ενός καταλυτικού παράγοντα για τη σύγκλιση της τιμής των κινητών αξιών και (iv) την επαλήθευση της ύπαρξης πιθανών σεναρίων κινδύνου και την πιθανότητα επέλευσης καθενός από τα σενάρια αυτά. Μέσω της εν λόγω διαδικασίας για τη λήψη απόφασης, η οποία αποτελείται από τέσσερα στάδια, η Επενδυτική Επιτροπή του Διαχειριστή Επενδύσεων λαμβάνει αποφάσεις επί των συναλλαγών, οι οποίες στη συνέχεια εκτελούνται, συνήθως, από τους εσωτερικούς χρηματιστές του Διαχειριστή Επενδύσεων. Το Sark Fund και το Sark Master Fund Η Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund) είναι οργανωμένη σαν κεφάλαιο τροφοδότης και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία (στην έκταση που αυτά δεν τηρούνται σε μετρητά) επενδύονται στις κοινές μετοχές της Βασικής Συλλογικής Επένδυσης Sark (Sark Master Fund), ο μοναδικός κύριος των οποίων είναι η Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Fund). Ο επενδυτικός σκοπός της Βασικής Συλλογικής Επένδυσης Sark (Sark Master Fund) είναι να επιτύχει μία ελκυστική απόδοση επί του κεφαλαίου, προσαρμοσμένη στους κινδύνους, σύμφωνη με τις αρχές της διαχείρισης του κινδύνου της απώλειας κεφαλαίου. Η Βασική Συλλογική Επένδυση Sark (Sark Master Fund) είναι ένα καιρδοσκοπικό κεφάλαιο με Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ποικίλη στρατηγική, το οποίο στοχεύει κυρίως στη διαχείριση τίτλων με μη γραμμική απόδοση σε συγκεκριμένες συνθήκες. Ο κατωτέρω πίνακας καταδεικνύει την ιστορική απόδοση της Συλλογικής Επένδυσης Sark (Sark Fund) μαζί με άλλα συγκρίσιμα μεγέθη. Συνολική Απόδοση (Total return) 10m YTD (1) Ετήσια (Annualised) Ετήσια Μεταβλητότητα (Volatility (2) Annualised) Ετήσιος Δείκτης Sharpe (Sharpe ratio (3,4) Annualised) Δείκτης Συντελεστή Βήτα προς Μετοχές (Beta to Equity Index) Από την Εναρξη (Since inception) Δείκτης Συντελεστή (Nb of Βήτα προς positive Ομολογίες mths/ (Beta to total Bond of Index) mths) Μέγιστη Πτώση (Max Drawdown) (5) SARK FUND EUR % 2.81% 8.70% 6.88% 8.03% 2.36% / % SARK FUND USD % 2.08% 9.45% 8.25% 8.23% 2.40% / % Ολες οι στρατηγικές (All Strategies) CS/Tremont Hedge Fund Index % 9.64% 7.60% 7.50% 10.90% 3.70% / % 6

7 Greenwich-Van Global Hedge Fund Index % 7.68% 8.63% 6.65% 11.68% 4.35% / % HFRI Fund Weighted Composite Index % 9.05% 9.29% 6.93% 12.58% 4.52% / % EuroHedge Composite Index % 6.00% 8.63% 4.79% 7.45% 2.56% / % Μετατρέψιμο και Μετοχικό Arbitrage (Convertible & Equity Arbitrage) CS/Tremont Conv. Arbitrage Index % 1.98% -2.55% 9.43% 4.73% 3.88% / % Greenwich-Van Global Conv. Index % 0.97% -1.81% 8.94% 4.16% 3.85% / % HFRI Convertible Arbitrage Index % 1.19% -1.86% 8.10% 3.74% 3.35% / % EuroHedge Conv. & Equity Arbitrage Index % 0.78% 4.67% 5.89% 4.64% 2.89% / % Πολλαπλή Στρατηγική (Multi-Strategy) CS/Tremont Multi-Strateg y Index % 7.54% 7.53% 7.97% 10.41% 3.15% / % Greenwich-Van Global Multi-Strat. Index % 5.90% 7.99% 6.38% 10.22% 4.23% / % Στρατηγική Μετοχών (Equity strategy) HFRI Equity Hedge Index % 7.69% 10.61% 5.84% 12.97% 5.79% / % EuroHedge Global Equity Index % 8.05% 14.30% 7.22% 13.06% 5.26% / % Συλλογική Επένδυση Συλλογικών Επενδύσεων Αντιστάθμισης Κινδύνων (Fund of hedge funds) HFRI Fund of Funds Composite Index % 6.88% 7.51% 4.77% 8.45% 3.78% / % Παραδοσιακοί Δείκτες (Traditional indices) DJ Stoxx % 9.51% 23.47% 7.96% 19.02% 9.85% / % 7

8 Lehman Brothers Global Aggregate Bond % 9.27% -4.49% 4.50% 5.30% 5.73% / % Πηγές: Συλλογική Επένδυση Sark Ltd Ετήσια Εκθεση, Συλλογική Επένδυση Sark Μηνιαία Εκθεση, Υπηρεσία Συλλογικών Επενδύσεων Αντιστάθμισης Κινδύνων Αντιστάθμιση Ευρώ, Lehman Brothers Inc και Datastream. Η αξία των επενδύσεών σας μπορεί να έχει διακυμάνσεις. Αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα. 1) YTD: Από Ιανουάριο 2006 μέχρι Αύγουστο ) Η ετήσια μεταβλητότητα υπολογίζεται από την μηνιαία μεταβλητότητα (τυποποιημένη παρέκκλιση από τις δημοσιευμένες μηνιαίες αποδόσεις) ως: Μηνιαία μεταβλητότητα* ) Ο ετήσιος δείκτης Sharpe υπολογίζεται ως: (Ετήσια συνολική απόδοση ετήσια απόδοση χωρίς κινδύνους) (ετήσια μεταβλητότητα). 4) Η Συλλογική Επένδυση Sark Ευρώ (Sark Fund EUR) και DJStoxx 600 δείκτης Sharpe υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το Euribor 1M χωρίς κίνδυνο επιτόκιο. Η Συλλογική Επένδυση Sark Δολλαρίων ΗΠΑ (Sark Fund USD) και άλλοι δείκτες υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το US Libor 1M χωρίς κίνδυνο επιτόκιο. (5) Η μέγιστη πτώση αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη πτώση από το ανώτατο σημείο στο χαμηλότερο από την έναρξη. 8

9 Μόχλευση Η Εταιρεία θα δύναται σύμφωνα με το Καταστατικό της (το Καταστατικό) να δανείζεται μέχρι ποσού ίσου προς το 100% της Καθαρής Αξίας του Ενεργητικού της κατά το χρόνο του δανεισμού. Ο δανεισμός θα χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για τους εξής σκοπούς: (i) τη διαχείριση της καθημερινής μεταβλητότητας, όπως για την κάλυψη δαπανών της Εταιρείας και για τη χρηματοδότηση εξαγοράς Μετοχών και (ii) για τη χρηματοδότηση πιθανών άμεσων επενδύσεων, στις οποίες θα προβαίνει η Εταιρεία πέραν από τις επενδύσεις της Συλλογικής Επένδυσης Sark (Sark Fund). Τακτική επί του Μερίσματος Οι Διαχειριστές δεν αναμένεται να προβαίνουν σε δηλώσεις μερισμάτων και τα κέρδη από το χαρτοφυλάκιο θα επαναεπενδύονται. Αμοιβή Διαχείρισης και Απόδοσης Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα λαμβάνει αμοιβή διαχείρισης, συσσωρευόμενη μηνιαία και πληρωτέα ανά τρίμηνο, υπολογιζόμενη σε ποσοστό 1,5% επί της Καθαρής Αξίας του Ενεργητικού. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα δικαιούται να λάβει και αμοιβή απόδοσης. Η αμοιβή απόδοσης θα υπολογίζεται αναφορικά με κάθε δωδεκάμηνη περίοδο (με εξαίρεση την πρώτη περίοδο), λήγουσα την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους («Περίοδος Υπολογισμού»). Η πρώτη Περίοδος Υπολογισμού θα αρχίσει κατά την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα μετά την Ημέρα Συμβιβασμού και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου Η αμοιβή απόδοσης θεωρείται ότι συσσωρεύεται, μηνιαία, καθ εκάστη Ημέρα Αποτίμησης. Για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, η αμοιβή απόδοσης θα ισούται με 20% της αποτίμησης της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μετοχή κατά τη συγκεκριμένη Περίοδο Υπολογισμού, πάνω από τη Βασική Καθαρή Αξία του Ενεργητικού. Η Βασική Καθαρή Αξία του Ενεργητικού είναι η υψηλότερη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μετοχή η επιτευχθείσα κατά τη λήξη της προηγούμενης Περιόδου Υπολογισμού (εφόσον υφίσταται) ή, στην περίπτωση της πρώτης Περιόδου Υπολογισμού, η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού ανά Μετοχή κατά το ξεκίνημα. Η αμοιβή απόδοσης σε σχέση με κάθε Περίοδο Υπολογισμού θα υπολογίζεται αναφορικά με την Καθαρή Αξία του Ενεργητικού ανά Μετοχή πριν την αφαίρεση κάθε συσσωρευμένης αμοιβής απόδοσης. Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση διαχείρισης με το Διαχειριστή Επενδύσεων (η Σύμβαση Διαχείρισης). Αν η Σύμβαση Διαχείρισης καταγγελθεί πριν την 31 Δεκεμβρίου 2006 ή κατά την 31 Δεκεμβρίου οιουδήποτε επόμενου έτους, η αμοιβή απόδοσης για την τρέχουσα, κατά τον συγκεκριμένο χρόνο, Περίοδο Υπολογισμού θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται, όπως αν η ημερομηνία της καταγγελίας ήταν η τελική ημερομηνία της συγκεκριμένης Περιόδου Υπολογισμού. 9

10 Εταιρική Διακυβέρνηση Οι Διευθυντές της Εταιρείας είναι οι Crhistopher Fish, Sameer Sain και Nicolas Wirz, έκαστος των οποίων είναι ανεξάρτητος του Διαχειριστή Επενδύσεων. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της περί εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το δίκαιο του Γκέρνσυ. 10

11 Η Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών Η Εταιρεία Μετοχές που διατίθενται κατά την Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών Σύμβολο Euronext Κωδικοί Ασφαλείας Η Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών Τιμή Προσφοράς Ημερομηνία Διάθεσης Κινητών Αξιών Ημερομηνία Εισαγωγής στο Euronext Ημερομηνία Εκκαθάρισης Boussard & Gavaudan Holding Limited Μέχρι , με την εξαίρεση των Μετοχών που θα εκδοθούν σύμφωνα με το Δικαίωμα Προαίρεσης Υπερκάλυψης της έκδοσης BGHL ISIN: GG00Β1FQG453 Κωδικός Ασφαλείας στο Amsterdam (fondscode): Την Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών συνιστά η έκδοση και προσφορά δια δημόσιας εγγραφής στην [Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο]. Για την Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών δεν υπάρχει ανάδοχος έκδοσης. 10 ανά μετοχή Η διάθεση των Μετοχών αναμένεται να λάβει χώρα πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης στο Euronext Amsterdam στις 2 Νοεμβρίου 2006, υπό την επιφύλαξη της επιτάχυνσης ή παράτασης του χρονοδιαγράμματος για την Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών. Η εισαγωγή στη Eurolist του Euronext αναμένεται να λάβει χώρα πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης στο Euronext Amsterdam στις 2 Νοεμβρίου 2006, υπό την επιφύλαξη της επιτάχυνσης ή παράτασης του χρονοδιαγράμματος για την Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών. Η Εταιρεία αναμένει ότι η διαπραγμάτευση των Μετοχών στο Euronext Amsterdam θα ξεκινήσει την ή περί την 2 Νοεμβρίου 2006 στη βάση του «σαν να είχαν εκδοθεί και όποτε εκδοθούν οι Μετοχές» και η παράδοση θα λάβει χώρα την ή περί την 6 Νοεμβρίου Αναμένεται να είναι την ή περί την 6 Νοεμβρίου 2006, υπό την επιφύλαξη της επιτάχυνσης ή παράτασης του χρονοδιαγράμματος για την Παγκόσμια Εκδοση και 11

12 Προσφορά Κινητών Αξιών. Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές, Επικεφαλής Συνδιαχειριστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών Συνδιαχειριστές Μεταστροφή των επενδυτών από τη Συλλογική Επένδυση Sark Η BNP Paribas και η Lehman Brother International (Europe) θα ενεργήσουν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές, Επικεφαλής Συνδιαχειριστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών Bear, Stearns International Limited and Kempen & Co N.V. Εχει γίνει πρόβλεψη ώστε οι υφιστάμενοι επενδυτές στη Συλλογική Επένδυση Sark που δεν είναι Πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών (όπως ο όρος αυτός προσδιορίζεται στον Κανονισμό S (Regulation S) του Χρηματιστηριακού Νόμου (Securities Act)) να μεταστρέψουν την επένδυσή τους από τη Συλλογική Επένδυση Sark προς την Εταιρεία, χωρίς να μεσολαβήσει πραγματική εξαγορά των μετοχών τους στη Συλλογική Επένδυση Sark. Παρακαλώ δείτε το κεφάλαιο με τον τίτλο «Μεταστροφή των επενδυτών από τη Συλλογική Επένδυση Sark» που ξεκινάει στη σελίδα 111 αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους της Μεταστροφής και δείτε «Παράγοντες Κινδύνου Στην περίπτωση που η Επιβεβαιωθείσα Τιμή Μεταστροφής της Αξίας Καθαρής Θέσης είναι μικρότερη από 99,8% της Προσωρινής Τιμής Μεταστροφής της Αξίας Καθαρής Θέσης όπως υπολογίσθηκε κατά την Ημερομηνία Υπογραφής, η αρχική Αξία Καθαρής Θέσης της Εταιρείας δύναται να επηρεαστεί δυσμενώς» για την περιγραφή του κινδύνου που συνδέεται με τη διαδικασία μεταστροφής. 12

13 Παράγοντες Κινδύνου Πριν από την επένδυση στις Μετοχές, οι πιθανοί επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους προσεκτικά, εκτός από τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται σ αυτό το ενημερωτικό δελτίο, τους παράγοντες και τους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση στις Μετοχές οι οποίοι περιγράφονται στη Συλλογική Επένδυση υπό την επικεφαλίδα «Παράγοντες Κινδύνου», που ξεκινούν στη σελίδα 11, περιλαμβανομένων των παρακάτω κινδύνων: Η Εταιρεία είναι μία προσφάτως συσταθείσα εταιρεία επενδύσεων και δεν έχει ιστορικό λειτουργίας. Ο στόχος απόδοσης που περιλαμβάνεται σ αυτό το ενημερωτικό δελτίο έχει βασιστεί σε προβλέψεις και η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα επιτύχει ή θα υπερβεί τον στόχο στο μέλλον ή ότι η Αξία Καθαρής Θέσης δεν θα μειωθεί. Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να βασιστούν στην παλιά απόδοση της Συλλογικής Επένδυσης Sark ή της Βασικής Συλλογικής Επένδυσης Sark. Η απόδοση της Εταιρείας εξαρτάται από την ικανότητα και τις υπηρεσίες του Διαχειριστή Επενδύσεων. Ο υπολογισμός της αξίας των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου είναι πιθανόν να μην αντανακλά την τιμή στην οποία αυτές οι επενδύσεις μπορούν να ρευστοποιηθούν. Οι επενδύσεις που θα γίνουν από την Εταιρεία θα είναι σχετικώς μη ευχερώς ρευστοποιήσιμες και θα υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την εξαγορά τους. Εξαιτίας της συγκέντρωσης του ενεργητικού της Εταιρείας στη Συλλογική Επένδυση Sark, η απόδοση της Εταιρείας θα επηρεαστεί ουσιωδώς από την απόδοση της Συλλογικής Επένδυσης Sark και της Βασικής Συλλογικής Επένδυσης Sark. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων και οι συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλους πελάτες, οι οποίοι μπορεί να έχουν δραστηριότητες ανταγωνιστικές προς αυτές της Εταιρείας, της Συλλογικής Επένδυσης Sark ή της Βασικής Συλλογικής Επένδυσης Sark και οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν δυσμενώς τις επενδυτικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να έχουν ή τις αποδόσεις των επενδύσεων που θα μπορούσαν να επιτύχουν η Εταιρεία, η Συλλογική Επένδυση Sark ή η Βασική Συλλογική Επένδυση Sark. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων βασίζεται στην εξειδίκευση σημαντικών στελεχών του προσωπικού του ως προς την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων στην Εταιρεία, στη Συλλογική Επένδυση Sark και στή Βασική Συλλογική Επένδυση Sark. Η αποχώρηση αυτών των σημαντικών στελεχών για οποιοδήποτε λόγο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα της Εταιρείας να επιτύχει τους επενδυτικούς της στόχους. Η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών από το Διαχειριστή Επενδύσεων εξαρτάται από τη συνέχιση της Σύμβασης Διαχείρισης, η οποία μπορεί να καταγγελθεί με τήρηση ορισμένης προθεσμίας. Η αδυναμία να εξασφαλιστεί κατάλληλος αντικαταστάτης του διαχειριστή επενδύσεων θα επηρεάσει δυσμενώς την επίτευξη των επενδυτικών στόχων της Εταιρείας. Οι μετοχές της Εταιρείας στη Συλλογική Επένδυση Sark υπόκεινται σε εξαγορά από τη Συλλογική Επένδυση Sark σε οποιοδήποτε χρόνο. 13

14 Μεταβολές στο νόμο ή στους κανονισμούς ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους ή τους κανονισμούς δύναται να επηρεάσει δυσμενώς τις εργασίες της Εταιρείας, τις επενδύσεις της και/ή την απόδοσή της. Μεταβολές στη φορολογία δύναται να επηρεάσουν δυσμενώς την ικανότητα της Εταιρείας να επιτύχει τους επενδυτικούς της στόχους. Εάν στην Εταιρεία ή στις συλλογικές επενδύσεις, στις οποίες αυτή άμεσα ή έμμεσα επενδύει, χωρίς να αναμένεται κάτι τέτοιο, επιβληθεί φόρος εισοδήματος επί τη βάσει των καθαρών εισοδημάτων σε οποιοδήποτε έννομη τάξη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου, η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και οι προοπτικές της θα μπορούσαν να επηρεαστούν ουσιωδώς και δυσμενώς. Εάν επιβληθούν, χωρίς να αναμένεται κάτι τέτοιο, παρακρατούμενοι ή ειδικοί έμμεσοι φόροι, στις διανομές ή άλλες πληρωμές επί των αμέσων ή εμμέσων επενδύσεων της Εταιρείας, η απόδοση επί αυτών των επενδύσεων δύναται να επηρεαστεί ουσιωδώς και δυσμενώς. Οι Μέτοχοι δύνανται να επηρεαστούν δυσμενώς από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η πληροφόρηση για το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, της Συλλογικής Επένδυσης Sark και της Βασικής Συλλογικής Επένδυσης Sark δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς. Η Εταιρεία βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών από τρίτα μέρη για να διεκπεραιώσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα και η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ενός ή περισσοτέρων από αυτά τα τρίτα μέρη θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμένως και ουσιωδώς τις εργασίες της Εταιρείας ή να επιδράσει αρνητικά στην απόδοση των επενδύσεων. Στην περίπτωση που η Επιβεβαιωθείσα Τιμή Μεταστροφής της Αξίας Καθαρής Θέσης είναι μικρότερη από 99,8% της Προσωρινής Τιμής Μεταστροφής της Αξίας Καθαρής Θέσης όπως υπολογίσθηκε κατά την Ημερομηνία Υπογραφής, η αρχική Αξία Καθαρής Θέσης της Εταιρείας δύναται να επηρεαστεί δυσμενώς. Οι άλλες επενδύσεις που θα γίνουν από την Εταιρεία, δηλ. εκτός της Συλλογικής Επένδυσης Sark, δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιλεγεί ή μεθοδευθεί και οι επενδυτές στην Παγκόσμια Εκδοση και Προσφορά Κινητών Αξιών δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να εντοπίσουν τα οφέλη ή τους κινδύνους από αυτές τις επενδύσεις. Η πώληση αέρα από τη Βασική Συλλογική Επένδυση Sark δύναται να επιφέρει σε αυτήν απεριόριστες ζημίες. Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο της αποτυχίας της στρατηγικής που ακολουθείται από τη Βασική Συλλογική Επένδυση Sark. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει από τη Βασική Συλλογική Επένδυση Sark και την Εταιρεία (ως προς τα στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν επενδυθεί στη Συλλογική Επένδυση Sark) δύναται να μην είναι ευχερώς ρευστοποιήσιμες και η αδυναμία ρευστοποίησης των επενδύσεων σε δύσκολες συνθήκες αγοράς ενδέχεται να εκθέσουν την Εταιρεία στον κίνδυνο επιπρόσθετων ζημιών. Η χρήση μόχλευσης δύναται να αυξήσει τη μεταβλητότητα των αποδόσεων και να αυξήσει τον κίνδυνο ζημίας του κεφαλαίου των επενδυτών. Οι επενδύσεις της Εταιρείας είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο της αγοράς. 14

15 Η Εταιρεία δύναται να υποστεί ζημίες λόγω των πράξεων του Διαχειριστή Επενδύσεων και των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτόν. Η Βασική Συλλογική Επένδυση Sark υπόκειται σε περιορισμένη εποπτεία και νομικοί λόγοι είναι δυνατόν να δυσχεράνουν την προστασία των δικαιωμάτων της Συλλογικής Επένδυσης Sark και της Βασικής Συλλογικής Επένδυσης Sark και την ικανοποίησή τους δια αναγκαστικής εκτέλεσης. Η Βασική Συλλογική Επένδυση Sark δύναται σε ορισμένα χρονικά διαστήματα να έχει μικρό αριθμό σχετικά μεγάλων επενδύσεων. Η Βασικό Συλλογική Επένδυση Sark επενδύει σε «ειδικές καταστάσεις» και/ή «γεγονότα». Η χρήση παραγώγων από τη Βασική Συλλογική Επένδυση Sark ενέχει συγκεκριμένους πιθανούς κινδύνους. Οι επενδύσεις της Βασικής Συλλογικής Επένδυσης Sark σε δικαιώματα προαίρεσης ενέχουν τον κίνδυνο να υποχρεωθεί η Βασική Συλλογική Επένδυση Sark να αγοράσει τις υποκείμενες κινητές αξίες υπό δυσμενείς όρους προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Η Βασική Συλλογική Επένδυση Sark υπόκειται στον κίνδυνο αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων της σε σχέση με επενδύσεις της σε προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος. Η Βασική Συλλογική Επένδυση Sark δύναται να συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι τιμές των οποίων μπορεί να είναι πολύ ευμετάβλητες. Η Βασική Συλλογική Επένδυση Sark υπόκειται στον κίνδυνο αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων της σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές και στον κίνδυνο να μην καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεών της δια αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι επενδύσεις που γίνονται από τη Βασική Συλλογική Επένδυση Sark είναι ευάλωτες στις μεταβολές των επιτοκίων και οι διακυμάνσεις των επιτοκίων δύνανται να εκθέσουν τη Βασική Συλλογική Επένδυση Sark και την Εταιρεία στον κίνδυνο ζημιών. Η Βασική Συλλογική Επένδυση Sark δύναται να επενδύσει σε μη επενδύσιμες ομολογίες ή ομολογίες οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί από οργανισμό αξιολόγησης και οι οποίες ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε σύγκριση με τις ομολογίες που έχουν τοποθετηθεί υψηλότερα στην κλίμακα αξιολόγησης από οργανισμό αξιολόγησης. Η Εταιρεία, η Συλλογική Επένδυση Sark και η Βασική Συλλογική Επένδυση Sark ενδέχεται να μην έχουν επιτυχημένες στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνων. Τα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνων τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ενδέχεται να αποδειχθούν ανακριβή ή ανεπαρκή. Μεγάλος αριθμός εξαγορών από διαφόρους επενδυτές ή από ένα σημαντικό επενδυτή στη Συλλογική Επένδυση Sark δύναται να προκαλέσει τη ρευστοποίηση των επενδύσεων σε ανεπιθύμητο ποσοστό. Οι συμφωνίες για τις αμοιβές αποδόσεων δύναται να επηρεάσουν αρνητικά τις αποφάσεις διαχείρισης επενδύσεων. Ο υψηλός κύκλος εργασιών χαρτοφυλακίου ενδέχεται να συνεπάγεται σημαντικό κόστος συναλλαγών. 15

16 Οι πρώτης τάξεως μεσίτες και θεματοφύλακες της Βασικής Συλλογικής Επένδυσης Sark δύναται να έχουν νόμιμους τίτλους κυριότητας ή να είναι οι απώτατοι κύριοι των στοιχείων του ενεργητικού της Βασικής Συλλογικής Επένδυσης Sark, γεγονός το οποίο θα εκθέσει τη Βασική Συλλογική Επένδυση Sark στον κίνδυνο της αφερεγγυότητας ή της απάτης εκ μέρους των πρώτης τάξεως μεσιτών και θεματοφυλάκων. Οι επενδύσεις στη Βασική Συλλογική Επένδυση Sark δύνανται να μην αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης οποιασδήποτε χρηματιστηριακής ή επενδυτικής αγοράς και δύνανται να υπόκεινται στον κίνδυνο της αδυναμίας του αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Οι επενδύσεις στη Βασική Συλλογική Επένδυση Sark δύνανται να επηρεάζονται από τροποποιήσεις των διεθνών συμφωνιών και της διεθνούς νομοθεσίας και την αποτυχία των αρχών να επιβάλουν τη συμμόρφωση σε αυτή τη νομοθεσία. Ορισμένες μορφές εισοδήματος που έχει εισπραχθεί ή κερδών που έχουν πραγματοποιηθεί από τη Συλλογική Επένδυση Sark ή τη Βασική Συλλογική Επένδυση Sark ενδέχεται να υπόκεινται σε φορολογία, για την οποία δε δύναται να ζητηθεί επιστροφή. Το αυξανόμενο μέγεθος των αγορών συλλογικών επενδύσεων αντιστάθμισης κινδύνου και ο χρόνος λήξης τους δύναται να περιορίσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες. Οι μέτοχοι δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των Μετοχών από την Εταιρεία. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα υπάρχει αγορά όπου οι Μετοχές θα δύνανται να ρευστοποιηθούν ευχερώς. Η Eurolist στην αγορά Euronext παρουσιάζει μικρότερη ρευστότητα σε σύγκριση μέ άλλες μεγάλες αγορές, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την τιμή των Μετοχών. Η διαπραγμάτευση των Μετοχών στην Εταιρεία ενδέχεται να γίνεται με έκπτωση σε σχέση με την Αξία Καθαρής Θέσης και οι Μέτοχοι ενδέχεται να μην μπορούν να ρευστοποιήσουν τις επενδύσεις τους στην αγορά στην Αξία Καθαρής Θέσης. Οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν έχουν δικαιώματα προτίμησης και οι μεταγενέστερες εκδόσεις μετοχών δύνανται να έχουν αρνητική επίδραση στην Αξία Καθαρής Θέσης και στην τιμή των Μετοχών στην αγορά. Οι επενδύσεις των μετόχων από χώρες όπου το επίσημο νόμισμα δεν είναι το Ευρώ, δύνανται να επηρεαστούν δυσμενώς από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι μέτοχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπόκεινται σε σημαντικούς περιορισμούς ως προς τη μεταβίβαση των μετοχών που διατίθενται με την παρούσα προσφορά και σε όλες τις δευτερογενείς συναλλαγές. Η δυνατότητα επένδυσης στις Μετοχές ή μεταβίβασης των Μετοχών δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς που τίθενται από την ERISA, τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλως. Εάν μη αναμενόμενοι παρακρατούμενοι φόροι επιβληθούν στις διανομές ή άλλες πληρωμές που γίνονται σε σχέση με τις Μετοχές, η αξία των Μετοχών δύναται να επηρεαστεί ουσιωδώς και δυσμενώς και Το καθεστώς της Εταιρείας ως PFIC έχει δυσμενείς φορολογικές συνέπειες για τους επενδυτές που φορολογούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. 16

17 Ο παραπάνω κατάλογος δεν συνιστά εξαντλητική απαρίθμηση των κινδύνων και πιθανοτήτων, στις οποίες η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας προσεκτικά όλες τις πληροφορίες αυτού του ενημερωτικού δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Παράγοντες Κινδύνου» που ξεκινά στη σελίδα 11, πριν επενδύσετε στην Εταιρεία. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πιστεύουν ότι οι κίνδυνοι που περιγράφονται στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Παράγοντες Κινδύνου» είναι οι ουσιώδεις κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετοχές κατά την ημέρα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, παρά το γεγονός ότι αυτές οι πληροφορίες δεν αποσκοπούν στο να συνιστούν μια εξαντλητική απαρίθμηση ή περίληψη των κινδύνων, στους οποίους η Εταιρεία δύναται να βρεθεί εκτεθειμένη. 17

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και κάθε απόφαση επένδυσης στο RAAM EUROPE πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές.

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. 0180/00010036/el Άλλες Ανακοινώσεις GMM Global Money Managers Ltd Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. GMM Funds Attachments: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική κατανομή περιουσίας δημόσιων Ταμείων: Το σύγχρονο πρότυπο

Στρατηγική κατανομή περιουσίας δημόσιων Ταμείων: Το σύγχρονο πρότυπο Στρατηγική κατανομή περιουσίας δημόσιων Ταμείων: Το σύγχρονο πρότυπο Η Αξιοποίηση της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών: Λύση στο Πρόβλημα; Αθήνα, 9 Μαρτίου, 2010 Δρ. Δανιήλ Γιαμουρίδης Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ευκαιρία είναι η επένδυσή σας να ακολουθεί ένα μέσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι μια ευκαιριακή νοοτροπία. Γιατί καθετί ευκαιριακό δεν σας εγγυάται το μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ] 1 Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται 2 Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς κάθε ενδιαφερόμενο για την πολιτική αμοιβών της BNPP IP

Ανακοίνωση προς κάθε ενδιαφερόμενο για την πολιτική αμοιβών της BNPP IP Ανακοίνωση προς κάθε ενδιαφερόμενο για την πολιτική αμοιβών της BNPP IP Ο στόχος μιας πολιτικής αμοιβών είναι να διασφαλίσει ότι κάθε συνεργάτης αμείβεται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της διοίκησης, εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές Η αγορά σήμερα Παγκόσμια αγορά με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές επιθυμία μεγιστοποίησης της απόδοσης Η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής 1 Στόχος του Tradeview είναι να σας ενημερώσει για την πορεία των αγορών και διαφόρων asset classes σε διεθνές επίπεδο ενώ ταυτόχρονα να εκφράσει κάποιες απόψεις και trading ιδέες για τις αγορές κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα