1990 Πτυχίο του τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών µε κατεύθυνση Κοινωνιολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1990 Πτυχίο του τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών µε κατεύθυνση Κοινωνιολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο."

Transcript

1 Μπαµπανέλου έσποινα Γαυγαµήλων 8, Άνω Ιλίσια Ζωγράφου Τηλ. εργασίας: Κινητό τηλ: Ηµεροµηνία Γέννησης: 02/09/68 Τόπος Γέννησης: Βέροια Ηµαθίας Σπουδές 1990 Πτυχίο του τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών µε κατεύθυνση Κοινωνιολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο ίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών (DEA, Diplome d` Etudes Approfondies) του τµήµατος Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ι της Σορβόννης του Παρισιού. Σε διαδικασία εκπόνησης ιδακτορικής ιατριβής σε θέµα σχετικό µε το ρόλο που παίζουν τα προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων Ποντίων στην Ελλάδα και τίτλο «Πόντιοι και Επαγγελµατική Κατάρτιση στην Ελλάδα: Προσέγγιση µέσω της βιογραφικής µεθόδου» στο τµήµα ιά Βίου Εκπαίδευσης Graduate School In Lifelong Learning του Roskilde University ( ανία). Συνέδρια Σεµινάρια - Ανακοινώσεις Πιστοποιητικά συµµετοχής και ανακοινώσεις σε 3 Συνέδρια - Σεµινάρια, τα οποία διοργανώθηκαν από το Graduate School in Lifelong Learning (Roskilde University) και την Danish Research Academy, στο Πανεπιστήµιο του Roskilde ( ανία): o 1 ο ιεθνές Summerschool µε θέµα Lifelong Learning and Experience: Comparative challenges and danish research (15-27 Αυγούστου 1999) o 2 ο ιεθνές Summerschool µε θέµα Lifelong Learning and Experience (3-12 Αυγούστου 2001) o 3 ο ιεθνές Summerschool µε θέµα Generational and Methodological Perspectives (6-16 Αυγούστου 2002)

2 2003 Σεµινάριο εξ αποστάσεως «Προγράµµατος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» (Φεβρυάριος Ιούνιος 2003) το οποίο υλοποιήθηκε από σύµπραξη µε leader το ΕΑΠ και το οποίο πιστοποιήθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ. Πιστοποιητικό συµµετοχής και ανακοίνωση στο Συνέδριο Σεµινάριο, το οποίο διοργρανώθηκε από το Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο, µε θέµα: «Ζητήµατα Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήµες» (25-28 Οκτωβρίου 2003) 2004 Παρακολούθηση του συνεδρίου του CEDEFOP Vocational Education and Training Research in Europe to what end?, Agora, Θεσσαλονίκη, Φεβρουαρίου Συµµετοχή και ανακοίνωση στο Συνέδριο του Life History and Biography Network, της European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) σε συνεργασία µε την Biography and Society Section of the International Sociological Association, το οποίο διενεργήθηκε στο Πανεπιστήµιο του Roskilde (4-7 Μαρτίου 2004), µε θέµα Biographical Research, Challenging the Boundaries: between the Social and the Psychological, Self and Other, Immediacy and Memory, Language and the Body, the Personnal and Professional. Συµµετοχή και ανακοίνωση στο 9 Ο συνέδριο της ISSEI το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Navarra, στην Pamplona µε τίτλο: The Narrative of Modernity: Co-Existence of Differences, Pamplona, 2-7 Αυγούστου Ανακοίνωση µε τίτλο: Training Policy, centralization and national(istic) ambiguities: the case(s) of the repatriated pontians and the foreign immigrants in Greece (Πολιτικές κατάρτισης, συγκεντρωτισµός και εθνικ(ιστικές) αµφισηµίες: η περίτπωση των παλιννοστούντων ποντίων και των αλλοδαπών µεταναστών στην Ελλάδα). Συµµετοχή και ανακοίνωση στο 9 Ο συνέδριο του Εργαστηρίου Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και ιεθνούς Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε τίτλο: Επιστηµονικό Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή «Ιστορία Εκπαίδευσης», Πάτρα, 1-3 Οκτωβρίου Από κοινό ανακοίνωση µε τον Ν. Ναγόπουλο µε τίτλο: Εφαρµοζόµενες ερευνητικές µεθοδολογίες στην ανώτατη εκπαίδευση κατάρτιση: Ιστορική επισκόπηση και σύγχρονες προσεγγίσεις Πιστοποιητικό συµµετοχής και ανακοινώση σε Συνέδριο - Σεµινάριο, το οποίο διοργανώθηκε από το Graduate School in Lifelong Learning (Roskilde University) και την Danish Research Academy, στο Πανεπιστήµιο του Roskilde ( ανία): 6 ο ιεθνές Summerschool µε θέµα Learning Democracy and Social Changes (1-11 Αυγούστου 2006)

3 2007 Συµµετοχή σε σεµινάριο µε θέµα Social and cultural psychological research perspectives on the intersection between individualization identity ethnicity, Department of Psychology and Educational Studies (Roskilde University, Οκτωβρίου 2007). Writing workshop, σεµινάριο σχετικό µε τη γραφή το οποίο υλοποιήθηκε από τη Andersen L., στο πλαίσιο του προγράµµατος εκπαίδευσης των φοιτητών οι οποίοι εκπονούν διδακτορικές διατριβές στο Graduate School of Lifelong Learning, Department of Psychology and Educational Studies (Roskilde University, Νοέµβριος 2007) Βιωµατικό εργαστήριο «Η πολύπλευρη χρήση της φωτογραφίας στην εκπαίδευση», το οποίο εκπονήθηκε από την εκπαιδεύτρια Γ. Παπαδοπούλου (Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Μάιος 2008). Επαγγελµατική Εµπειρία 1995 έως σήµερα Επιστηµονικός συνεργάτης του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ.-ΙΝ.Ε./Γ.Σ..Ε.Ε), Τοµέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού. Συντονίστρια Ενεργειών Κατάρτισης του ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Κύριες ραστηριότητες Σχεδιασµός, Υλοποίηση, Αξιολόγηση Προγραµµάτων Κατάρτισης και εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο α) του Ε.Π. «Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Προώθησης της Απασχόλησης» β) του Ε.Π. «Καταπολέµησης του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας» γ) Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (π.χ. Κ.Π. Adapt, Καινοτοµικό Πρόγραµµα του Άρθρου 6 του Κανονισµού Ε.Κ.Τ., Equal, Leonardo Da Vinci κ.λπ.). ιοίκηση / ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Συµµετοχή σε ποικίλες δραστηριότητες, τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο, όπως: - Εκπόνηση ερευνητικού έργου, σε θέµατα σχετικά µε την επαγγελµατική κατάρτιση, τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες / τις διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισµού κ.λπ. - Συγγραφή εγχειριδίων, οδηγών, ενηµερωτικού υλικού κ.λπ. καθώς και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. - ιοργάνωση σεµιναρίων, ηµερίδων, κύκλων συζητήσεων, workshops, εκπροσώπηση του φορέα µέσω της συµµετοχής σε επιτροπές κ.λπ.

4 - Ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης ανθρώπινου δυναµικού - Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών στήριξης ανέργων, εργαζοµένων και ευπαθών κοινωνικά οµάδων (υπηρεσίες πληροφόρησης, συµβουλευτικής, προώθησης της απασχόλησης κ.λπ.). Πρόσφατη επαγγελµατική εµπειρία ( ): Συντονισµός ενεργειών κατάρτισης στο πλαίσιο διαφόρων Ε.Π. όπως «Κατάρτισης και Προώθησης της Απασχόλησης», «Ανταγωνιστικότητας», «Κοινωνίας της Πληροφορίας», «Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Σχεδιασµός, υλοποίηση, συντονισµός του προγράµµατος «Κατάρτισης στελεχών στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης µεταναστών προσφύγων» το οποίο εκπονήθηκε στο στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου EQUAL Equality (ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ). Σχεδιασµός, υλοποίηση, συντονισµός του σχεδίου Leonardo Da Vinci «Inter-Tie, Ολοκληρωµένο Σύστηµα Κατάρτισης Εκπαιδευτών στη ιαπολιτισµική Εκπαίδευση» ( ). Εκπαιδευτική Εµπειρία Από το 1995 έως σήµερα, παροχή εκπαιδευτικού έργου σε ανέργους εργαζοµένους κοινωνικά ευπαθείς οµάδες. Βασικά αντικείµενα: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Ιδιαιτερότητες Ευπαθών Κοινωνικά Οµάδων, Θεσµικό Πλαίσιο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, Μετανάστευση στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα έχω διδάξει ενότητες όπως: Ιδιαιτερότητες εκπαίδευσης ενηλίκων, Συµµετοχική Φιλοσοφία και Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, Εφαρµογή εκπαιδευτικών µεθόδων, Σύστηµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην Ελλάδα, Σχεδιασµός-Υλοποίηση- Αξιολόγηση προγραµµάτων κατάρτισης, Σχεδιασµός Υλοποίηση Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, η ιαπολιτισµική διάσταση στην εκπαίδευση ενηλίκων, Ζητήµατα πολιτισµικής ετερότητας, Θέµατα σχετικά µε τη µετανάστευση στην Ελλάδα κ.λπ. Από τις 12/01/02, ενταγµένη στο µητρώο εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων, πιστοποιηµένη και για την εκπαίδευση σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, µε αριθµό πιστοποίησης Τα αντικείµενα πιστοποίησης είναι τα ακόλουθα: o Σύµβουλοι επαγγελµατικού προσανατολισµού και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα o Αναλυτές έρευνας αγοράς και στελέχη επιχειρήσεων µ.α.κ. o Οικονοµολόγοι, κοινωνιολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα o Φιλόσοφοι, ιστορικοί και πολιτικοί επιστήµονες o Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων Από το 2003, πιστοποιηµένη από το ΕΚΕΠΙΣ εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών.

5 Πρόσφατη εκπαιδευτική εµπειρία ( ): Συντονίστρια βασική εκπαιδεύτρια του προγράµµατος «Κατάρτισης στελεχών στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης µεταναστών προσφύγων» το οποίο εκπονήθηκε στο στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου EQUAL Equality (ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ). Εκπαιδεύτρια σε δύο σεµινάρια µεικτής (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης εκπαιδευτών, εξάµηνης διάρκειας, τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΣΕΚ (ΕΕ Ε, ). Εκπαιδεύτρια σε σεµινάρια επιµόρφωσης συνδικαλιστών στις θεµατικές ενότητες «Μετανάστευση και Αποκλεισµός από την Αγορά Εργασίας» και «Πολιτισµική Ετερότητα», τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος «ια βίου εκπαίδευσης» (ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2008). Λοιπές ηµοσιεύσεις / Ερευνητική ραστηριότητα «Μύθος και Ιστορία στη Λογοτεχνία: η περίπτωση ενός µυθιστορήµατος του Ισ. Κανταρέ», στο οκιµές, Αθήνα: Ιανουάριος 1994, τ. 1, σελ «The Repatriated Pontians: Biographies of Greek Immigrants in Greece», in Kirsten Weber (eds), Lifelong Learning and Experience, Papers and Perspectives of the First International Summer School of the Graduate School in Lifelong Learing, Roskilde University & the Danish Research Academy, vol. 1, August 1999, p Συµµετοχή στη δηµοσίευση του βιβλίου ιαστάσεις και Προοπτικές της Συµµετοχικής Μεθοδολογίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Καινοτοµικό Πρόγραµµα του Άρθρου 6, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, Κ.Ε.Κ.-ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε., Αθήνα Συµµετοχή στην εκπόνηση του Οδηγού του προγράµµατος ηµιουργία Κινητής Μονάδας Συµβουλευτικής Πληροφόρησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Καινοτοµικό Πρόγραµµα του Άρθρου 6, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, Κ.Ε.Κ.-ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε., Αθήνα Παπαδοπούλου. ηµουλάς Κ. Μπαµπανέλου. και Τσιώλης Γ. 2002, Από την κοινωνική ευπάθεια στον κοινωνικό αποκλεισµό, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α Ε Υ, Μελέτες αρ. 16, Αθήνα Ανάπτυξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού σχετικού µε τις ιδιαιτερότητες εκπαίδευσης της οµάδας Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες στο πλαίσιο της Εταιρικής Σύµπραξης που ανέλαβε το σχεδιασµό του έργου «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών» και του σχετικού διδακτικού υλικού (2003). Συµµετοχή στην επιστηµονική οµάδα ανάπτυξης του έργου «Εκπαίδευση Αξιολογητών Πιστοποιηµένων Φορέων Επαγγελµατικής Κατάρτισης Πρόγραµµα ΕΚΕΠΙΣ» (2003). Μπαµπανέλου. Ναγόπουλος Ν. 2004, «Η έννοια της ενεργούς συµµετοχής στην επαγγελµατική κατάρτιση», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τ. 36, σς

6 Μάγος Κ., Μπαµπανέλου., εκπόνηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, σε µορφή cd, βασισµένου στο πρόγραµµα παραγωγής πολυµεσικού υλικού Mediator, µε τίτλο «Εισαγωγικός Οδηγός: Η ιαπολιτισµική ιάσταση στη Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση» (2008). Άλλες ραστηριότητες Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό ίκτυο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ε.Τ.Τ.Ν.Α. (European Training of Trainers Network Actions) (1996-7). Συµµετοχή στο «Κοινοτικό Πρόγραµµα Εκπαιδευτικών Επισκέψεων για Ειδικούς Επαγγελµατικής Κατάρτισης Α Εξαµήνου του έτους 1999», το οποίο διοργανώθηκε από το CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελµατικής κατάρτισης). Πενθήµερη επίσκεψη στη Limoges µε θέµα την παρουσίαση του Συστήµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης στη Γαλλία. Συµµετοχή στην Εθνική Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των σχεδίων στο πλαίσιο του προγράµµατος Leonardo Da Vinci Β Φάσης (Οργάνωση ΕΙΕ 2000). Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του προγράµµατος Leonardo Da Vinci ( ). Από το 2004, έκτακτο µέλος της Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε.). Ξένες Γλώσσες Αγγλικά First Certificate in English, University of Cambridge (1984) Γαλλικά Επάρκεια λόγω απόκτησης µεταπτυχιακού διπλώµατος σε Γαλλικό Πανεπιστήµιο. Certificat de langue française, Institut Français de Thessalonique (1982). Certificat semestriel de langue française, Niveau Supérieur A, Cours de Civilisation Française de la Sorbonne, Paris Γνώση Η/Υ Πολύ καλός χειρισµός Office και Windows.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση κατοικίας: Βουραϊκού 2, 26 442, Πάτρα

ιεύθυνση κατοικίας: Βουραϊκού 2, 26 442, Πάτρα Β ΙΙ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε ΙΙ Ω Μ Α Πα αχριστό ουλος Κωνσταντίνος ιεύθυνση κατοικίας: Βουραϊκού 2, 26 442, Πάτρα Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η τηλ. 2610 437 748, 6944 35 20 29 konpapa@patras.gr e- mail konstantinospap@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 47100 ΑΡΤΑ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 47100 ΑΡΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 47100 ΑΡΤΑ Τηλ: +30 6972470571 e-mail: aoikonom1@hotmail.com ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Προσωπικές πληροφορίες Υπηκοότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1976 Σπουδές Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας (Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε Σεμινάριο έχει διάρκεια 100 ωρών (17 ώρες δια ζώσης συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ονοματεπώνυμο: ΚΑΨΑΛΗΣ Απόστολος Ημερομηνία Γέννησης: 7 Ιουνίου 1975 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με δύο τέκνα Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: 2003-2004 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: E-Mail: dgeorgopoulos@tee.gr α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τ ο υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Η Θ. Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τ ο υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Η Θ. Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τ ο υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Η Θ. Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Αθήνα: 20/6/2011-1 - Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ...4 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ...4 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...4 Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατερίνα Ηλιού Ερευνήτρια Δ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα Τηλέφωνο 210 7491614, 697 38 39 529 Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Μαρίας Μπατσούτα Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ... Μεταπτυχιακός τίτλος Γνώση Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ιονύσης Μοσχόπουλος Όνοµα πατρός Σπυρίδων Έτος και τόπος γέννησης: 1956, Αθήνα ιεύθυνση κατοικίας: Ρούµελης 48, 164 51 Αργυρούπολη Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2010-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013-2014 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΖΑΡΙΦΗΣ Όνομα: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 11 Νοεμβρίου 1970 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΖΑΡΙΦΗΣ Όνομα: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 11 Νοεμβρίου 1970 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΖΑΡΙΦΗΣ Όνομα: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 11 Νοεμβρίου 1970 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη Διεύθυνση εργασίας: ΑΠΘ, Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γεωργίου Κ. Ζαρίφη Επίκουρου Καθηγητή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γεωργίου Κ. Ζαρίφη Επίκουρου Καθηγητή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Κ. Ζαρίφη Επίκουρου Καθηγητή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΖΑΡΙΦΗΣ Όνομα: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Μπρούµου Όνοµα: Γερασιµούλα (Μίνα) Ηµεροµηνία Γέννησης: 20/09/1979 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γεωργίου Κ. Ζαρίφη Επίκουρου Καθηγητή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γεωργίου Κ. Ζαρίφη Επίκουρου Καθηγητή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Κ. Ζαρίφη Επίκουρου Καθηγητή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΖΑΡΙΦΗΣ Όνομα: Γεώργιος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα