Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή και εννοιολογικό πλαίσιο Εισαγωγή Εννοιολογικό πλαίσιο Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή και εννοιολογικό πλαίσιο... 15 1.1. Εισαγωγή... 15 1.2. Εννοιολογικό πλαίσιο... 16 1.2.1. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και η"

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή και εννοιολογικό πλαίσιο Εισαγωγή Εννοιολογικό πλαίσιο Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ηλεκτρονική μάθηση: Αναγκαιότητα, Εξέλιξη και Τάσεις Ηλεκτρονική Μάθηση: Άνθρωποι και Διαδικασίες Μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης Μαθησιακές στρατηγικές με χρήση νέων τεχνολογιών Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Δομή του βιβλίου Σύνοψη - Συμπεράσματα Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης της μάθησης (LMS) Εισαγωγή Γενικά για τα LMS συστήματα Σύντομη παρουσίαση ενός αντιπροσωπευτικού LMS Λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός LMS Γνωστά LMS συστήματα Άξονες επιλογής δημιουργίας ενός LMS Σύνοψη - Συμπεράσματα... 49

4 12 Ηλεκτρονική μάθηση Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS) Εισαγωγή Γενικά για τα LCMS συστήματα Σύντομη παρουσίαση ενός LCMS συστήματος Λειτουργικά Χαρακτηριστικά ενός LCMS Γνωστά LCMS συστήματα Άξονες επιλογής δημιουργίας ενός LCMS Σύνοψη - Συμπεράσματα...64 Κεφάλαιο 4: Εργαλεία συνεργατικότητας Εισαγωγή Θεωρίες μάθησης και συνεργατική μάθηση Συνεργατική και συμπρακτική μάθηση Μοντέλα συνεργατικής μάθησης Τεχνολογίες υποστήριξης της μάθησης και CSCL Κατηγοριοποίηση των εργαλείων συνεργατικότητας με βάση το τεχνολογικό μοντέλο λειτουργίας τους Σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία συνεργατικότητας Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Εργαλεία Ηλεκτρονικής Συζήτησης (Online Discussion Tools) Εργαλεία Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Συζήτησης & Άμεσων Μηνυμάτων (Chat & Instant Messaging Tools) Εργαλεία Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας (evoting Tools) Εργαλεία Ομαδικής Περιήγησης Παγκόσμιου Ιστού (Web Tour) Ηλεκτρονικός Πίνακας (Whiteboard) Εργαλεία Διαμοιρασμού Εφαρμογών (Application Sharing Tools) Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (Presentations) Εργαλεία Τηλεδιάσκεψης (Audio & Video Conferencing Tools) Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα (Εργαλεία) Ηλεκτρονικών Συναντήσεων (Online Environments - Meeting Tools) Πύλες (Portals) Wikis Πλεονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης...104

5 Περιεχόμενα Η ανάγκη για συνεργατικά συστήματα μάθησης Προώθηση και βέλτιστη αξιοποίηση των συνεργατικών εργαλείων μάθησης Σύνοψη Συμπεράσματα Κεφάλαιο 5: Εικονικά σχολεία Εισαγωγή Γενικά για τα Εικονικά Σχολεία Σύντομη παρουσίαση ενός Εικονικού Σχολείου Λειτουργικά Χαρακτηριστικά ενός Εικονικού Σχολείου Γνωστά συστήματα εικονικού σχολείου Άξονες επιλογής δημιουργίας ενός συστήματος εικονικού σχολείου Σύνοψη - Συμπεράσματα Κεφάλαιο 6: Εργαλεία δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού Εισαγωγή Γενικά για τα εργαλεία δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού Λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού Δημοφιλή εργαλεία δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού Άξονες επιλογής εργαλείων δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού Σύνοψη - Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7: Πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης Εισαγωγή Οργανισμοί προτυποποίησης στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης Γενικά για τα πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης Πρότυπα Μεταδεδομένων Πρότυπα Πακετοποίησης Πρότυπα Επικοινωνίας Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Ερωτήσεων και Τεστ Το πρότυπο SCORM Σύνοψη - Συμπεράσματα

6 14 Ηλεκτρονική μάθηση Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα και προοπτικές Παράρτημα Ι: Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (opensource) για LMS, LMCS και Συνεργατικά συστήματα Παράρτημα ΙΙ: Σύντομη παρουσίαση ενός αντιπροσωπευτικού LMS συστήματος Παράρτημα ΙIΙ: Σύντομη παρουσίαση ενός αντιπροσωπευτικού LCMS συστήματος Παράρτημα ΙV: Σύντομη παρουσίαση ενός αντιπροσωπευτικού συστήματος εικονικού σχολείου Βιβλιογραφία Στα Αγγλικά Στα Ελληνικά...285

7 Κεφάλαιο 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (LCMS) 3.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τη λειτουργία και τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Content Management System, LCMS). Στη γενική μορφή του ένα τέτοιο σύστημα, υποστηρίζει και απλοποιεί τις διαδικασίες δημιουργίας, διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης πολυμεσικού εκπαιδευτικού περιεχομένου (learning content), το οποίο περιλαμβάνει διάφορες διδακτικές ενότητες και καθεμία από αυτές περιλαμβάνει ένα αριθμό μαθημάτων Γενικά για τα LCMS συστήματα Βασική αποστολή ενός LCMS είναι να διαχειρίζεται το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, διατηρώντας σε μια κεντρική βάση τα στοιχεία από τα οποία αυτό αποτελείται. Προσπελάζοντας τη βάση αυτή, οι σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού και μαθημάτων (instructional designers) μπορούν να οργανώνουν, να συνθέτουν, να δημοσιεύουν (publish) και να διανέμουν διδακτικές ενότητες καθεμία από τις οποίες αποτελείται από έναν αριθμό μαθημάτων. Επίσης, ένα LCMS επιτρέπει στους συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού (authors) να δημιουργούν, να αποθηκεύουν και να συντηρούν εκπαιδευτικά αντικείμενα (learning objects). Ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο (βλ. και ενότητα 2.2) είναι διαμοιραζόμενο, επαναχρησιμοποιήσιμο, αυτοδύναμο πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει διαφόρων μορφών αρχεία με εκπαιδευτικό περιεχόμενο (π.χ. αρχεία κειμένου Word, παρουσιάσεις PowerPoint, PDF, HTML, εικόνων, ήχου, video, κλπ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως έχει, είτε για τη δημιουργία διάφορων συνδυασμών εκπαιδευτικού υλικού, μαθημάτων, διδακτικών ενοτήτων, κλπ. Τυπικά, ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο αποτελείται από τρία βασικά μέρη. ένα στόχο α- πόδοσης (τι ο εκπαιδευόμενος θα έχει μάθει ή θα είναι ικανός να κάνει, όταν η διεργασία μάθησης ολοκληρωθεί), το ίδιο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την επίτευξη του στόχου (όπως κείμενο, video, παρουσιάσεις, επιδείξεις, προσομοιώσεις, κλπ) και τέλος κάποιο είδος τεστ (test), αξιολόγησης προκειμένου να είναι μετρήσιμο το αν και

8 52 Ηλεκτρονική μάθηση κατά πόσον επιτεύχθηκε ο μαθησιακός στόχος. (βλ. Κεφάλαιο 7). Από την άλλη πλευρά, ένα LCMS βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να εντοπίσουν, να επιλέξουν και να λάβουν το μάθημα και τη γνώση που χρειάζονται τη συγκεκριμένη στιγμή. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3-1, ένα LMCS υποστηρίζει τη διαχείριση και τη συγγραφή μιας διδακτικής ενότητας, μαθήματος ή εκπαιδευτικού αντικειμένου (learning object) από το επίπεδο σελίδας (page level) και πάνω. Πρόγραμμα Σπουδών LMS Διδακτική Ενότητα Μάθημα Σελίδα μαθήματος Μέσα (media) Εργαλεία δημιουργίας του περιεχομένου LCMS Φυλλομετρητής Δημιουργία Προσφορά Πρόσβαση Σχήμα 3-1. Τοποθέτηση ενός LMCS στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μάθησης Το πολυμεσικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο με το οποίο δημιουργούνται οι σελίδες αυτές, μπορεί να δημιουργείται χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία συγγραφής ή δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού (βλ. Κεφάλαιο 6) π.χ. εργαλεία κατασκευής ιστοσελίδων (Web-site creation tools) και εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων (media editors). Όπως επίσης αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ένα LCMS μπορεί να παρέχει εκπαιδευτικές ενότητες (υλικό) σε ένα LMS το οποίο παρακολουθεί τους εκπαιδευόμενους και τις ενότητες στις οποίες αυτοί έχουν εγγραφεί. Τα μαθήματα και γενικά όλο το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται από ένα LCMS είναι προσπελάσιμο μέσω ενός τυπικού προγράμματος φυλλομετρητή (browser). Συνοψίζοντας, με ένα LCMS ένας οργανισμός μπορεί να: Δημιουργεί μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του. Διαχειρίζεται πολύπλοκα έργα (projects) δημιουργίας πολύπλοκων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία εμπλέκουν πολλούς συγγραφείς και διαφορετικά επίπεδα μαθησιακού υλικού.

9 Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS) 53 Παρακολουθεί και να ελέγχει την πρόσβαση στο επίπεδο της εκπαιδευτικής ενότητας του μαθήματος και του learning object. Προσφέρει το εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες μορφές, όπως Web, CD-ROM, σε φορητές συσκευές (mobile devices) ή ακόμα και σε έντυπη μορφή. Προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητή η λειτουργία αλλά και οι βασικοί στόχοι ενός LCMS σε σχέση με αυτούς που εξυπηρετεί ένα LMS, παρουσιάζουμε τις βασικές διαφορές και ομοιότητές τους στον πίνακα 3-1. Πίνακας 3-1. Δυνατότητες και κύριες διαφορές μεταξύ LMS και LCMS συστημάτων Λειτουργία - Στόχος LMS LCMS Ποιον ωφελεί εξυπηρετεί; Παρέχει κατά κύριο λόγο διαχείριση Μπορεί δυνητικά να διαχειριστεί παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης, όπως instructor-led Μπορεί να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της μαθησιακής διεργασίας Υποστηρίζει συνεργατικά εργαλεία (βλ. Κεφάλαιο 4) Περιλαμβάνει διαχείριση των profiles των εκπαιδευομένων Όλους τους εκπαιδευόμενους και τον οργανισμό -Απόδοσης των εκπαιδευομένων -Των μαθησιακών αναγκών -Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού NAI Συνήθως ΟΧΙ Τους δημιουργούς εκπαιδευτικού υλικού και τους εκπαιδευόμενους που χρειάζονται ειδικά διαμορφωμένο (personalized) εκπαιδευτικό υλικό Του εκπαιδευτικού περιεχομένου OXI Συνήθως, μέσω αναφορών σε ένα LMS Συνήθως ΟΧΙ ΟΧΙ

10 54 Ηλεκτρονική μάθηση Πίνακας 3-1. Δυνατότητες και κύριες διαφορές μεταξύ LMS και LCMS συστημάτων (συνέχεια) Λειτουργία - Στόχος LMS LCMS Συνεργάζεται με συστήματα HR & ERP Προσφέρει δυνατότητες προγραμματισμού γεγονότων Προσφέρει δυνατότητες ανάλυσης ικανοτήτων / μαθησιακών κενών (skill/gap analysis) Περιλαμβάνει δυνατότητες εγγραφής, παρακολούθησης προαπαιτούμενων, κλπ Παρέχει δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης test και εξετάσεων Υποστηρίζει δυναμικές διαδικασίες δοκιμής του εκπαιδευτικού υλικού και προσαρμοσμένης μάθησης Υποστηρίζει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού Παρέχει δυνατότητες οργάνωσης του επαναχρησιμοποιούμενου εκπαιδευτικού υλικού Περιέχει εργαλεία διαχείρισης ροής εργασίας (workflow tools) (βλ. ενότητα 3.4) για τη διαχείριση της διαδικασίας δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού Προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης πρόσθετων μεθόδων πλοήγησης στο περιεχόμενο και διεπαφής των χρηστών Διαχειρίζεται κατευθύνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης NAI Συνήθως ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ NAI ΟΧΙ Συνήθως ΟΧΙ Συνήθως OXI Συνήθως ΟΧΙ Συνήθως NAI

11 Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS) Σύντομη παρουσίαση ενός LCMS συστήματος Στο Παράρτημα ΙIΙ αναπτύσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά του LCMS προϊόντος Evolution LCMS της εταιρείας Outstart Λειτουργικά Χαρακτηριστικά ενός LCMS Αν και, όπως είναι φυσικό, όλα τα LMCS συστήματα δεν διαθέτουν τις ίδιες ακριβώς λειτουργίες και δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, σε όλα σχεδόν υπάρχει μια κεντρική βάση (central repository), η οποία εξυπηρετεί τις διαδικασίες δημιουργίας και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικών μαθημάτων και ενοτήτων και εκπαιδευτικών αντικειμένων (learning objects) γενικότερα. Έτσι, ένα τυπικό LMCS μπορεί να περιέχει (βλ. σχήμα 3-2): Εκπαιδευτικό υλικό σε (ημι)επεξεργασμένη ή αδόμητη μορφή, δηλαδή, HTML σελίδες, Extended Markup Language (XML) δεδομένα, αρχεία (πολυ)μέσων, κλπ. Υλικό εξετάσεων, όπως ερωτήσεις για τεστ διαφόρων ειδών και άλλο εξεταστικό υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της μαθησιακής διεργασίας και της προόδου των εκπαιδευομένων. Ορισμούς - περιγραφές learning objects: Χρησιμοποιώντας αδόμητο ή (ημι)δομημένο εκπαιδευτικό υλικό και υλικό εξετάσεων μπορούμε να σχηματίσουμε νέα learning objects που έχουν σαν στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Ορισμούς μαθημάτων και διδακτικών ενοτήτων: Αυτοί ορίζουν συνδυασμούς εκπαιδευτικών αντικειμένων (learning objects) μέσω των οποίων δημιουργούνται μαθήματα και διδακτικές ενότητες. Templates και styles (Έτοιμα πρότυπα και στυλ): Ορίζουν και ελέγχουν το πώς ένα μάθημα ή μια διδακτική ενότητα παρουσιάζεται (εμφανίζεται) στην οθόνη των εκπαιδευομένων πάντα σε σχέση με τους διαθέσιμους τρόπους παράδοσης (delivery) του εκπαιδευτικού περιεχομένου (π.χ. μέσω Web, σε CD-ROM, σε φορητές συσκευές ή συσκευές παλάμης (handheld), κλπ). Τη διάρθρωση των λειτουργιών πλοήγησης και της διεπαφής του χρήστη (framework for navigation control and user interface), στην οποία περιλαμβάνονται τα διάφορα μενού και οι χάρτες μαθημάτων (course maps).

12 56 Ηλεκτρονική μάθηση Για όλα τα παραπάνω αντικείμενα, το LCMS αποθηκεύει και διαχειρίζεται αντίστοιχα μεταδεδομένα (βλ. ενότητα 3.6 και Κεφάλαιο 7), τα οποία περιγράφουν τα αντικείμενα με λεπτομέρεια. Τα μεταδεδομένα αυτά υποβοηθούν σημαντικά στην αποτελεσματική αναζήτηση, αξιοποίηση και εν γένει διαχείριση των εκπαιδευτικών αυτών αντικειμένων. Βάση δεδομένων Εκπαιδευτικά αντικείμενα (Learning objects ) Μαθήματα ή εκπαιδευτικές ενότητες Διεπαφή χρήστη Ορίζουν τα μενού και τις επιλογές Σελίδες Πλαίσιο (Framework) To framework ελέγχει την πλοήγηση Οι σελίδες και τα test γεμίζουν το framework Έτοιμα πρότυπα (Templates ) Media Tests Εκπαιδευόμενοι Σχήμα 3-2. Η βάση δεδομένων ενός τυπικού LCMS συστήματος Στο σχήμα 3-2 περιγράφεται πώς τα διάφορα αντικείμενα που περιέχονται στη βάση ενός τυπικού LCMS σχετίζονται μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, οι δημιουργοί ή συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία λογισμικού, δημιουργούν διάφορες μορφές πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού (media), tests και άλλου είδους (ημι)κατεργασμένο υλικό και τα τοποθετούν μέσα στη βάση. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα έτοιμα πρότυπα (templates) ή σχεδιάζοντας κάποια νέα, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές (instructional designers) μπορούν να συνδυάζουν τα παραπάνω στοιχεία και να δημιουργούν σελίδες με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Κατόπιν, μπορούν να ορίζουν εκπαιδευτικά αντικείμενα (learning objects), τα οποία έχουν προκαθορισμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους και περιλαμβάνουν τις σελίδες εκπαιδευτικού υλικού που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων τους. Τέλος με βάση τα εκπαιδευτικά αντικείμενα ορίζονται τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές ενότητες. Οι δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού μπορούν επίσης να ορίζουν ένα πλαίσιο (framework) για τον έλεγχο της πλοήγησης στα μαθήματά τους και των αντίστοιχων διεπαφών χρήστη (user interfaces).

13 Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS) 57 Όταν ένα μάθημα χρειασθεί, δημιουργείται ένα αντίγραφο του πλαισίου (framework). Ακολούθως, από τον αντίστοιχο ορισμό του μαθήματος, παράγεται ένα μενού ή λίστα επιλογών για το μάθημα που εμφανίζονται μέσω του πλαισίου. Έτσι, όταν οι εκπαιδευόμενοι ενεργούν επιλέγοντας στοιχεία από το μενού, σελίδες, tests και άλλα στοιχεία, αυτά εμφανίζονται στο αντίστοιχο πλαίσιο. Ένα LCMS προσφέρει επίσης τις εξής δυνατότητες: Παραγωγή υλικού και διαχείριση ροής εργασίας (workflow management). Η ανάπτυξη σύνθετων εκπαιδευτικών ενοτήτων που αποτελούνται από επαναχρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό υλικό, απαιτεί προσεκτική διαχείριση και ομαδική εργασία (teamwork). Κατά συνέπεια, ένα λειτουργικό LCMS είναι απαραίτητο να προσφέρει κάποια εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης της απαιτούμενης ροής εργασιών. Αναλυτικότερα πρέπει να διαθέτει: (α) Εργαλεία για διαχείριση έργων (project management), όπως λίστες προς ενέργεια, εκκρεμότητες, κλπ, (β) Δυνατότητες συνεργατικής συγγραφής και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού (collaborative authoring), (γ) Παρακολούθηση αλλαγών και αναθεωρήσεων (revision tracking), (δ) Χειρισμός μεταδεδομένων (metadata handling). Τα μεταδεδομένα (βλ. Κεφάλαιο 7) είναι πληροφορίες που περιγράφουν αναλυτικά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, κάνοντας έτσι ευκολότερο το έργο αναζήτησης, εύρεσης, αξιολόγησης και αξιοποίησής του από τους ενδιαφερόμενους. Είναι λοιπόν επιθυμητό για το LCMS να παρέχει εργαλεία που διευκολύνουν τους δημιουργούς εκπαιδευτικού περιεχομένου να εισάγουν μεταδεδομένα για τις ενότητες που συγγράφουν. Για παράδειγμα, μπορεί να προσφέρει ειδικές φόρμες εισαγωγής μεταδεδομένων, να επιτρέπει την εξαγωγή και εισαγωγή μεταδεδομένων από ή προς άλλα LCMS σε διάφορες μορφές (text, html) και να δημιουργεί αυτόματα αναλυτικούς καταλόγους περιεχομένων του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού (course catalogs), (ε) Υποστήριξη πολλών μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού (instructional models) και (στ) Περιβάλλον ελέγχου εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να μπορεί το εκπαιδευτικό υλικό να δοκιμαστεί πριν τεθεί στη διάθεση των εκπαιδευομένων. Προσαρμοσμένη μάθηση (adaptive learning). Ορισμένα προηγμένα LCMS προσαρμόζουν τη μαθησιακή εμπειρία με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκάστοτε εκπαιδευομένων. Μπορούν αυτόματα να προσαρμόζουν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (learning objects), να προτείνουν μια ακολουθία βημάτων, να επιλέγουν το καλύτερο ανά περίπτωση (Web, CD-ROM, φορητές συσκευές) μέσο μετάδοσης και παρουσίασης και να μορφοποιούν προσαρμόζουν το πλαίσιο (framework) διεπαφής με το χρήστη.

14 58 Ηλεκτρονική μάθηση Ευχρηστία: Πρόσβαση με ένα ή δύο κλικ (clicks) στις περισσότερο χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, όπως είναι το κύριο μενού επιλογών, ο χάρτης μαθήματος, η home page, το , η αναζήτηση, η βοήθεια, κλπ. Επίσης είναι επιθυμητό ό- λες οι προηγούμενες ενέργειες να μπορούν να εκτελούνται δυναμικά και συνεχώς, ανάλογα με το προφίλ, την πρόοδο και τη συμπεριφορά του κάθε χρήστη. Δυνατότητες εισαγωγής (import) διάφορων μορφών υλικού. Παροχή δυνατότητας εισαγωγής έτοιμου εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές (format), όπως gif, jpeg, flash, mp3, mpeg, Ms Word, MS PowerPoint, html, PDF, κ.λ.π. Επίσης συχνά παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής ολόκληρων πακέτων ενοτήτων εκπαιδευτικού υλικού που ακολουθούν διάφορα γνωστά πρότυπα, όπως τα IMS και SCROM (βλ. Κεφάλαιο 7). Παρόμοια ισχύουν και όσον αφορά την εξαγωγή (export) εκπαιδευτικού υλικού. Αυτόματη δημιουργία (compilation) εκπαιδευτικών ενοτήτων και μαθημάτων διαβάζοντας HTML: Παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας καταλόγου μαθήματος ή ενότητας (course menu), πίνακα περιεχομένων, χάρτη πλοήγησης κ.λ.π. από HTML tags, που περιέχουν διάφορες λέξεις κλειδιά όπως για παράδειγμα τη λέξη <TITLE> και αυτόματος έλεγχος της ορθότητας του παραγόμενου HTML κώδικα και των υπερσυνδέσμων για τυχόν λάθη και αστοχίες. Επίσης πολλά LCMS παρέχουν στους δημιουργούς εκπαιδευτικού υλικού τη δυνατότητα να παράγουν σελίδες υλικού σε ένα ανεξάρτητο HTML συντάκτη (editor), όπως π.χ. τα Frontpage, Dreamweaver, Ms Word ή σε ένα εργαλείο παρουσιάσεων (Ms Frontpage), και μετά να τις εισάγουν στο LCMS χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στους χρήστες να συγγράφουν απευθείας σε HTML χρησιμοποιώντας το ίδιο το LCMS. Επιπλέον προσφέρονται δυνατότητες προεπισκόπησης (preview) της λειτουργίας του HTML κώδικα. Υποστήριξη σύγχρονων (synchronous) εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως online συναντήσεων της τάξης των εκπαιδευομένων, παιχνίδια ρόλων, κλπ. Επίσης ορισμένα LCMS περιέχουν εργαλεία συνεργατικής μάθησης (βλ. Κεφάλαιο 4) και δυνατότητες συνεργασίας ή ολοκλήρωσης (integration) με γνωστά ανεξάρτητα συνεργατικά εργαλεία. Δυνατότητα συνεργασίας και ολοκλήρωσης με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού (ERP, HRIS, CRM). Άλλες διαχειριστικές δυνατότητες: Παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να εγγράφονται, να πληρώνουν τα δίδακτρά τους και να αποσύρονται από τα μαθήματα που παρακολουθούν. Προσαρμόζουν τα διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα (learning objects) με βάση αναλύσεις ικανοτήτων - μαθησιακών κενών των εκπαιδευομένων. Επίσης παρακολουθούν και αναφέρουν, όταν χρειάζεται, πληροφορίες για κάθε μάθημα και για ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (curriculum). Επιπλέον μπορεί να ορισθούν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και σειρές μαθημάτων ή εκπαιδευτικών ενοτήτων που, όταν ολοκληρωθούν, οδηγούν στη λήψη κάποιου πτυχίου / πιστοποίησης.

15 Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS) 59 Στα σχήματα 3-3 έως 3-5 βλέπουμε βασικές περιγραφές των δυνατοτήτων που προσφέρουν τρία γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα LCMS. Σχήμα 3-3. Σύγκριση των χαρακτηριστικών που παρέχονται από τα LMS & LCMS προϊόντα της εταιρείας Vitalect

16 60 Ηλεκτρονική μάθηση KnowledgeBridge Trainee Tools: Bookmarks, frequently asked questions, interaction with the trainer, individual action plans, and much more including a stand out single click "Personal notebook" feature. This feature is extremely intuitive and allows users to save or with one click specific information progressively from anywhere in the training to a file locally for later reference. KnowledgeBridge Assessment Wizard: Assessment, test taking and scoring is supported and the robust style/ content management capabilities easily support adding, deleting, and modification of tests, quiz questions, quiz types, and updating of all training content in real time. The system is easily modified to any organization's image utilizing page style templates and customization tools. The creation of a learning module with new content is easy and intuitive with this robust application. Exams or written test information and score sheets for more formalized information and requirement services. (some training courses require more robust testing mechanisms other than standard multiple choice Q&A) KnowledgeBridge Survey Wizard: KnowledgeBridge supports the easy development of web -based surveys and evaluations via the survey wizard. The robust tool easily supports adding, deleting, and modification of webbased surveys in real time. The system links directly to the user / group profiles which track the user information if desired. KnowledgeBridge Certificate Tool : KnowledgeBridge supports the association and development of course certifications via the certification tool. The robust tool supports creating, modifying, and deleting of web-based training course certifications in real time. KnowledgeBridge Tracking Tool : A feature for organizations interested in monitoring training our system supports comprehensive tracking and reporting of individual training users and includes tracking by department (notifying supervisors of who has completed the training and who has not ), which stage of training an individual may be in, progress of training, and much more. Management will always be informed of their subordinates training progress at the touch of a key, including the option of an automatic notification tool. The tracking system automatically records the completion of a course by an employee and adds the information to their training records. KnowledgeBridge also supports generation of an online feedback form at the end of each course for completion by the training participant. Completion and posting of this form allows management to formulate future training needs analysis and improvement methodologies. This enables directed, value adding training curricula to be developed and included in the system. KnowledgeBridge Security Tool : The login/logoff security management tool ensures the integrity of your corporate information and prevents unauthorized access. Upon logging in to the system, each individual user is assigned a personalized "Training Homepage." This "Homepage" illustrates the completion status of each enrolled course and highlights the individuals remaining tests and training to be completed. This ensures the training participant only accesses authorized training modules, designated though the corporation's performance review and needs analysis criteria. KnowledgeBridge Course Authoring: Our course authoring and content management tool is the fastest, easiest, and most effective Web-based training course authoring tool on the market today. You can create Webbased training courses with audio, video, flash, tests and much more! You can quickly, easily, and inexpensively update your courses, tests and content when new information is available, making it possible to tackle rapidly evolving information for all audiences. The KnowledgeBridge authoring and content management tool is the fastest and easiest course-authoring tool on the market today. You can use the word processing skills you already have and easily add your courses for Web delivery in a matter of minutes. Course updates couldn't be faster! KnowledgeBridge Collaborator : The KnowledgeBridge Collaborator interactive online meeting solution provides web conferencing and live instructor led event capabilities in a highly interactive, visual environment. KnowledgeBridge Collaborator is ideal for conducting highly productive and cost-effective online meetings, classes, training, events, web conferences, seminars, support sessions, and much more all accessed through a standard Internet browser. Share your desktop, applications, documents, presentations, whiteboards, chat, video and more in a cost effective and efficient web-based environment. Σχήμα 3-4. Οι δυνατότητες που παρέχει το λογισμικό LCMS της εταιρείας Websoft Systems

17 Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS) 61 Σχήμα 3-5. Οι δυνατότητες που παρέχει το λογισμικό LCMS της εταιρείας Intellinex 3.5. Γνωστά LCMS συστήματα Ο πίνακας 3-2 παρέχει μια αναφορά στα γνωστότερα LCMS συστήματα (Horton & Horton, 2003). Πίνακας 3-2. Γνωστά LCMS συστήματα Προϊόν Κατασκευαστής Διεύθυνση αναφοράς Aspen Learning Content Management Server Centra Knowledge Center and Knowledge Server Click2learn Centra CentreLearn CentreLearn Docent Enterprise Learning Content Management System Docent e-education Suite WebsiteASP

18 62 Ηλεκτρονική μάθηση Πίνακας 3-2. Γνωστά LCMS συστήματα (συνέχεια) Προϊόν Κατασκευαστής Διεύθυνση αναφοράς epath Learning ASAP e-path Learning Evolution LCMS Outstart Flextraining Online Development GeMS SWIFT Gemini Learning Systems Intellinex LCMS Intellinex iperformance Online Courseware Factory IPRESS and KBridge KnowledgeXtensions Jupiter Suite Avaltus K2Share Preceptor K2Share KM Studio KMGP Knowledge Pathways Global Knowledge KnowledgeBridge LCMS Websoft Systems KnowledgeOne Content Manager LeadingWay Knowledge Systems KP Publishing Systems KnowledgePlanet LogicBuilder LogicBay Lumenix Handshaw Quelsys SPM Quelsys eedounify Eedo SmartBuilder Suddenly Smart Techniq LCMS Vitalect TopClass LCMS WBT Systems Total Knowledge Management System Vuepoint Content Creator & LCMS Za: The Intelligent Content Engine Generation 21 Vuepoint Adaptive Tutoring Άξονες επιλογής δημιουργίας ενός LCMS Σε κάθε περίπτωση, το έργο επιλογής ενός LCMS χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και είναι απαραίτητο να εκτελείται από ομάδα ειδικών που θα απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς σχεδιαστές (instructional designers), δημιουργούς (πολυ)μέσων (media

19 Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS) 63 creators), ειδικούς πληροφορικής καθώς και υποψήφιους χρήστες. Η απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις άξονες μπορεί να αποβεί καθοριστική για την απόφαση ενός οργανισμού, εάν πραγματικά χρειάζεται να επενδύσει σε ένα σύστημα LCMS, αλλά και για την ορθολογική επιλογή μεταξύ υποψήφιων προϊόντων: Τι ποσοστό εκπαιδευτικού υλικού επαναχρησιμοποιείται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού; Σε ποιο βαθμό υπολογίζεται ότι πρέπει να επαναχρησιμοποιείται; Σε ποια επίπεδα; (μαθημάτων, ενοτήτων, σελίδων, πολυμέσων). Αν τελικά διαπιστωθεί ότι το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης είναι μικρό, τότε θα πρέπει να προσανατολισθούμε στην αγορά ενός LMS (βλ. Κεφάλαιο 2), ενώ εάν είναι μεγάλο, τότε θα πρέπει να προσανατολισθούμε στην αγορά ενός LCMS. Τι ποσότητα εκπαιδευτικού περιεχομένου (learning content) διαχειριζόμαστε; Πόσα ανεξάρτητα μαθήματα, ενότητες, κ.λ.π. χρειαζόμαστε να δημιουργούμε και να παρακολουθούμε ταυτόχρονα; Η ερώτηση αυτή μπορεί να αποβεί καθοριστική και για το είδος της βάσης που θα χρησιμοποιεί το υποψήφιο ή προς ανάπτυξη LCMS (π.χ. για μικρές απαιτήσεις Microsoft Access, για μεγαλύτερες Oracle, SQL server, κλπ.). Ποιοι και πόσοι θα δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό ή θα συμμετέχουν σε σχετικά έργα (projects); Αν οι εμπλεκόμενοι είναι πολλοί και με διαφορετικές ανάγκες κάθε φορά, τότε το LCMS θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητες ελέγχου, παρακολούθησης αλλαγών και ενημέρωσης των περιεχομένων της βάσης προκειμένου να προλαμβάνονται φαινόμενα επικάλυψης και διαγραφών (source control capabilities). Πόσο διαφορετικές και ξεκάθαρες είναι οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων; Αν η διαφοροποίηση είναι μεγάλη, τότε θα πρέπει να επιλεγεί ένα LCMS, το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζει τις εκπαιδευτικές ενότητες και τα μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους (on-demand & on-the-fly), βασιζόμενο σε διάφορα κριτήρια, ό- πως pre-testing και έλεγχος μαθησιακών κενών. Είναι αναγκαίο να προσφέρουμε πολλαπλές εκδοχές του ίδιου περιεχομένου γνώσης για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών και απαιτήσεων; Για παράδειγμα, για έντυπο υλικό, για φορητές συσκευές, για CD-ROM, για Web; Τότε, το υποψήφιο LCMS θα πρέπει να υποστηρίζει και να είναι συμβατό με διάφορα πρότυπα δημιουργίας, παράδοσης και ανταλλαγής (import export) εκπαιδευτικού υλικού, όπως τα AICC και το SCORM (βλ. Κεφάλαιο 7). Πόση λεπτομέρεια χρειαζόμαστε; Σε ποιο βαθμό ή επίπεδο λεπτομέρειας πρέπει να διαχειριζόμαστε και να παρακολουθούμε την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και τη μαθησιακή διεργασία; Σε ποιο επίπεδο είναι αναγκαίο ή επιθυμητό να παρακολουθούμε την πρόοδο, τις επιδόσεις και τις επιλογές (πλοήγησης) των εκπαιδευομένων; Το επίπεδο αυτό θα καθορίσει και τις αναγκαίες δυνατότητες που θέλουμε να προσφέρει το LCMS.

20

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή και εννοιολογικό πλαίσιο... 15 1.1. Εισαγωγή... 15 1.2. Εννοιολογικό πλαίσιο... 16 1.2.1. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και η

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή και εννοιολογικό πλαίσιο... 15 1.1. Εισαγωγή... 15 1.2. Εννοιολογικό πλαίσιο... 16 1.2.1. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή και εννοιολογικό πλαίσιο... 15 1.1. Εισαγωγή... 15 1.2. Εννοιολογικό πλαίσιο... 16 1.2.1. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση... 17 1.2.2. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E.

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (AM: 2175)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (AM: 2175) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης με το LMS Moodle για το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Visual Studio 2005. Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas

Microsoft Visual Studio 2005. Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas Microsoft Visual Studio 2005 καισυνδροµέςmsdn Γιώργος Καµαρινός Developer Programs Marketing Manager Microsoft Hellas PΗrΣogress ηµερινή Rep ort Παρ ουσίαση Τι είναι το.net De? veloper Roadma Τα p νέα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό exe Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό Reload Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Εισαγωγή Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική μάθηση Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) Τι ονομάζουμε Χρήση του διαδικτύου κι άλλων σχετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία, διανομή και βελτίωση μαθησιακού υλικού E-class Moodle

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan...

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan... Προσδιορισμός του Project Τι θέλουμε να πετύχουμε ; Τι πρέπει να γίνει ; Πως ; Τι resources έχουμε διαθέσιμα ; Ξεκάθαρη ενημέρωση υπερ/κατά Εναρμόνιση με το business need της εταιρείας Higher Management

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud

Ανοικτά Δεδομένα. Η εμπειρία του OpenDataCloud Ανοικτά Δεδομένα Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Η εμπειρία του OpenDataCloud Κώστας Σαΐδης, PhD Πάροχοι Ανοικτών Δεδομένων datagov.gr diavgeia.gr geodata.gov.gr Πυροσβεστικό σώμα Ελληνική Αστυνομία Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Adobe Premiere Pro CS6

Adobe Premiere Pro CS6 Adobe Premiere Pro CS6 ΒHΜΑ ΠΡΟΣ ΒHΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2013 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eclass -GUnet Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ης ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet η πλατφόρμα με δυο λόγια Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του wikispaces είναι: http://www.wikispaces.com/ Το εργαλείο wikispaces είναι ένας ιστότοπος που αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Wiki II. 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα

2. Wiki II. 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα Σηµειώσεις του Εργαστηρίου "Ηλεκτρονική Μάθηση" 1. Wiki I [http://www.wikispaces.com] ηµιουργία Wiki Η σελίδα Βασική επεξεργασία µιας σελίδας Συζήτηση σε µια σελίδα Ιστορικό σελίδας Αυτόµατη ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Θέμα: Η διαχείριση έργου στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων παραγόμενων από τελικούς χρήστες. Λίντα Ράτζιχα Σεπτέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία για τη δηµιουργία Μαθησιακού Υλικού - Tools for creating e- learning content

Εργαλεία για τη δηµιουργία Μαθησιακού Υλικού - Tools for creating e- learning content Εκπαίδευση από Απόσταση: Εργαλεία για τη δηµιουργία Μαθησιακού Υλικού - Tools for creating e- learning content Περιεχόµενα Υλικό για διάβασµα και αναφορά Εργαλεία για ανάπτυξη ηλεκτρονικών µαθηµάτων Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan...

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan... Προσδιορισμός του Project Τι θέλουμε να πετύχουμε ; Τι πρέπει να γίνει ; Πως ; Τι resources έχουμε διαθέσιμα ; Ξεκάθαρη ενημέρωση υπερ/κατά Εναρμόνιση με το business need της εταιρείας Higher Management

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS, LCMS): Γνωριμία και χρήση

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS, LCMS): Γνωριμία και χρήση 149 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.5 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS, LCMS): Γνωριμία και χρήση 1. Εισαγωγή Πρόκειται για ένα μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: SOCIAL MEDIA FACEBOOK & TWITTER, ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ;

Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: SOCIAL MEDIA FACEBOOK & TWITTER, ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ; Α.Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: SOCIAL MEDIA FACEBOOK & TWITTER, ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ; ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος Σ. Μακρίδης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ Κτιστάκη Στυλιανή-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 2: Software ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Celly Social Network Development

1. Celly Social Network Development 1. Celly Social Network Development Η περιγραφή Το Celly προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών δικτύων ειδικά προσαρμοσμένων σε φορητές συσκευές καθώς είναι προσβάσιμο και από Android και ios

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ

Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ. Κυριάκος Ι. Σπυρόπουλος (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ Κεντρική δράση ΕΠΕΑΕΚ ΕΜΠ (kjspyrop@central.ntua.gr) Αν. Καθηγητής, Επιστ. Υπεύθυνος ΚΗΥ, ΕΜΠ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8 Ιουλίου 2008 Περιεχόμενα Δράσεις του Κέντρου Η/Υ του

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

06-12-2012 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06-12-2012 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ιεύθυνση: 1ο χλμ. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Ταχ. /νση: ΤΘ: 288 Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Πασχάλης έλλιος Τηλέφωνο & Φαξ: 23940 26211 E-mail: info@endysi.gr Λαγκαδάς, 06-12-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

«ηµιουργία πύλης ενηµέρωσης (portal) των δραστηριοτήτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

«ηµιουργία πύλης ενηµέρωσης (portal) των δραστηριοτήτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» «ηµιουργία πύλης ενηµέρωσης (portal) των δραστηριοτήτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» A ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ... 2 A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΈΡΓΟΥ... 2 A.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Ηλεκτρονική μάθηση

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Ηλεκτρονική μάθηση ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να:

Οι διαδικασίες ενος CMS είναι σχεδιασμένες για να: CMS Content Management System Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια συλλογή απο διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ροής εργασίας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Κύπρου: Συναντήσεις K.I.E Το νέο ECDL! Σεπτέμβριος 2013

ECDL Κύπρου: Συναντήσεις K.I.E Το νέο ECDL! Σεπτέμβριος 2013 ECDL Κύπρου: Συναντήσεις K.I.E Το νέο ECDL! Σεπτέμβριος 2013 11 Ιανουαρίου 1 Διεθνείς Εξετάσεις ECDL Διεθνώς Αναγνωρισμένο 5 Ηπείρους 148 Χώρες Στις 27 Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρότυπο και Έγκυρο Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες:

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες: Η Microsoft εξέδωσε τη νέα έκδοση του Microsoft Dynamics CRM, λίγο πριν τις επόμενες εκδόσεις όπως απεικονίζονται στο παρακάτω Microsoft Dynamics roadmap 2015. Η νέα έκδοση ή διαφορετικά το CRM 2015 έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιήγηση Σύνταξη στο Clilstore

Περιήγηση Σύνταξη στο Clilstore Περιήγηση Σύνταξη στο Clilstore Αρχικά βήματα Αυτός είναι ένας οδηγός που δείχνει βήμα βήμα πώς να δημιουργείτε ένα online μάθημα το οποίο περιέχει ένα βίντεο και κείμενο του οποίου όλες οι λέξεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ιευρυµένη Επιχείρηση Ενότητα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Η ιευρυµένη Επιχείρηση Ενότητα Ηλεκτρονικής Μάθησης Η ιευρυµένη Επιχείρηση Ενότητα Ηλεκτρονικής Μάθησης 1ο Μάθηµα Ιωάννα Ταλάντη Υπ. ιδάκτωρ, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας italanti@aueb.gr Εργαλεία Συγγραφής Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων Λογισµικά για

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Branch of 3ds group / www.3ds.gr 50% των αναζητήσεων από κινητά, καταλήγουν σε αγορά 17% των ταξιδιωτών αναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα web 2.0 tools. Εκπαιδευτική αξιοποίηση

Χρήσιμα web 2.0 tools. Εκπαιδευτική αξιοποίηση Χρήσιμα web 2.0 tools Εκπαιδευτική αξιοποίηση Χρήσιμα web 2.0 tools Web 2.0 (Ιστός 2.0) ΟόροςWeb 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού / WWW η οποία βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την από 11 Φεβρουαρίου 2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ.: 2.34460/3.2339

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μαθησιακού αντικειμένων, με εργαλεία συγγραφής ηλεκτρονικών μαθημάτων

Σχεδιασμός & ανάπτυξη μαθησιακού αντικειμένων, με εργαλεία συγγραφής ηλεκτρονικών μαθημάτων Σχεδιασμός & ανάπτυξη μαθησιακού αντικειμένων, με εργαλεία συγγραφής ηλεκτρονικών μαθημάτων Ζερβός Γρηγόρης 1, Σουδίας Ιωάννης 2 1 Δάσκαλος, Υποδιευθυντής, 31 ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου gregzer@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

All about Wiki - Creating a Wiki

All about Wiki - Creating a Wiki All about Wiki - Creating a Wiki Τι είναι Το 'Wiki' (που προφέρεται ως «γουίκι») είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Με άλλα λόγια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διάλεξη 8 Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 8: Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 1/28 1/12/2015 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή στις ΤΠΕ,

Διαβάστε περισσότερα