Εκπαίδευση στο Σχεδιασμό και την Λειτουργία των Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαίδευση στο Σχεδιασμό και την Λειτουργία των Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής"

Transcript

1 Εκπαίδευση στο Σχεδιασμό και την Λειτουργία των Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής Α.Α. Μπαξεβάνου, Δ.Κ. Φείδαρος, Ν.Σ. Βλάχος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Λεωφ. Αθηνών, Βόλος Χαρ. Μαλαματένιος, Γ. Κόρας Διεύθυνση Τεκμηρίωσης, Διάδοσης και Ανάπτυξης-Marketing Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - 19o Χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του έργου HYPOS-DILETR, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γ.Δ. για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό), αναπτύχθηκε ένα εργαλείο εξ αποστάσεως κατάρτισης στο σχεδιασμό, τη λειτουργία και την παρακολούθηση Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής (ΥΣΗ). Μέσω του εργαλείου αυτού παρέχονται δύο προγράμματα Τηλεκπαίδευσης, τα οποία απευθύνονται σε δύο επαγγελματικές ομάδες: τους Σχεδιαστές των ενεργειακών συστημάτων και τους Συμβούλους σε ενεργειακά θέματα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται αφενός όλες οι φάσεις που ακολουθήθηκαν στα πλαίσια του έργου HYPOS-DILETR προκειμένου να αναπτυχθεί η εν λόγω δομή τηλεκπαίδευσης, και αφετέρου η διάρθρωση της πλατφόρμας και των προγραμμάτων που παρέχονται από αυτήν. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός έργου το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci με το ακρωνύμιο HYPOS-DILETR (Hybrid POwer Systems DIstance LEarning & TRaining) και αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την παρακολούθηση Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής (ΥΣΗ). Τα ΥΣΗ επιτρέπουν την χρήση διαφορετικών πηγών ηλεκτροπαραγωγής, ιδιαίτερα των ασυνεχών, όπως είναι οι περισσότερες από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα αξιοποίησης των τελευταίων σε εφαρμογές εκτός (ή και εντός) δικτύου χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αξιόπιστη ενεργειακή τροφοδοσία. Επιπλέον, η ενσωμάτωση μιας τεχνολογίας ΑΠΕ σε ένα υβριδικό σύστημα είναι δυνατόν να την καταστήσει οικονομικά συμφέρουσα ακόμα και σε περιοχές που τα μεγέθη θα ήταν απαγορευτικά για μια συμβατική χρήση της τεχνολογίας αυτής. Η χρήση διαφορετικών τεχνολογιών παραγωγής μπορεί να συμβάλει σε αυξημένη ασφάλεια της τροφοδοσίας και να διασφαλίσει την πιο συνεπή κάλυψη των ηλεκτρικών φορτίων. Η ευρεία διάδοση των ΥΣΗ στα σχήματα ηλεκτροδότησης των απομακρυσμένων περιοχών εξαρτάται από τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στα θέματα του σχεδιασμού, της λειτουργίας και του ελέγχου τους ώστε αυτά να καταστούν μια αξιόπιστη τεχνικά και οικονομικά λύση. Απαιτείται, προς τούτο, μεγάλη εξειδίκευση όσων αποφασίσουν να ασχοληθούν με τα σχετικά με τα ΥΣΗ θέματα. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται σύντομα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΥΣΗ, υποστηρίζεται η επιλογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και, τέλος, παρουσιάζεται το έργο HYPOS-DILETR και τα αποτελέσματά του. 1

2 2. ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ως Υβριδικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής ορίζεται οποιοδήποτε αυτόνομο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, στο οποίο ενσωματώνονται περισσότερες από μία πηγές ενέργειας που λειτουργούν μαζί με τον απαραίτητο υποστηρικτικό εξοπλισμό, περιλαμβανομένης της αποθήκευσης της ενέργειας, με στόχο την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ή στο σημείο εγκατάστασής του. Τα βασικά μέρη που συνιστούν ένα ΥΣΗ είναι: α) οι μονάδες παραγωγής της ενέργειας, β) η μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, γ) η μονάδα ελέγχου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και συντονισμού των διάφορων διαθέσιμων επιλογών για βέλτιστη κάλυψη των αναγκών. 2.1 Τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής Όταν πρόκειται για επιτόπια παραγωγή ενέργειας, οι ηλεκτρογεννήτριες συμβατικών καυσίμων αποτελούν συνήθως την πρώτη επιλογή. Διακρίνονται για τη δυνατότητα γρήγορης απόκρισης στο απαιτούμενο φορτίο, αν και μπορεί να είναι θορυβώδεις και μη συμφέρουσες οικονομικά κατά τη λειτουργία τους. Σε περιοχές με καλό αιολικό δυναμικό, οι ανεμογεννήτριες (Α/Γ) μπορούν να παράγουν σημαντικές ποσότητες ενέργειας. Η ασυνεχής φύση του ανέμου επιβάλλει την διασύνδεση των Α/Γ με άλλες τεχνολογίες παραγωγής ή αποθήκευσης της ενέργειας για την επίτευξη σταθερής τροφοδοσίας. Έτσι χρησιμοποιούνται συχνά σε υβριδικά συστήματα. Τα Φ/Β αποτελούν μια καθαρή και αξιόπιστη τεχνολογία. Υπερέχουν σε σχέση με άλλες τεχνολογίες ως προς το ότι δεν έχουν κινούμενα μέρη, ενώ απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, καθώς η πηγή της ενέργειάς τους είναι το φυσικό φως. Είναι ιδανικά για εγκατάσταση σε περιοχές όπου η παροχή καυσίμων μπορεί να αποτελεί πρόβλημα. Τα υδροηλεκτρικά (Η/Υ) παρέχουν πιο σταθερή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρισμού σε σχέση με άλλες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Αν και τα υδροηλεκτρικά δεν χαρακτηρίζονται από μεγάλες ασυνέχειες στην παροχή ενέργειας, εντούτοις τα μικρά Η/Υ (<10 ΜW) θα μπορούσαν να καταστούν οικονομικά βιώσιμα αν συνδυαστούν με κάποια άλλη πηγή. Η χρήση ΥΣΗ θα επέτρεπε την αξιοποίηση περισσότερων mini (<500 kw) και micro (<100 kw) υδροηλεκτρικών σχημάτων. Η παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση βιομάζας ως καυσίμου χαρακτηρίζεται από σημαντικό δυναμικό. Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές πηγές βιομάζας (αγροτικά και δασικά υπολείμματα, ενεργειακές καλλιέργειες) καθώς και πολλές τεχνολογίες μετατροπής της βιομάζας, όπως είναι η καύση και η αεριοποίηση. Τέλος, στα ΥΣΗ είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και λιγότερο διαδεδομένες (προς το παρόν) τεχνολογίες όπως είναι οι κυψέλες καυσίμου, τα συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα και τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού από τη θάλασσα (κύματα ή/και παλίρροιες). 2.2 Τεχνολογίες αποθήκευσης Η μεταβλητότητα ορισμένων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα των ανανεώσιμων, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη πλήρη κάλυψη της ζήτησης φορτίου από την παραγωγή. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι γεννήτριες δεν θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε μια απότομη αύξηση της ζήτησης. Για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα αποθήκευσης της ενέργειας. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος αποθήκευσης ενέργειας είναι τα ηλεκτροχημικά συστήματα με εσωτερική αποθήκευση (μπαταρίες). Διατίθενται όμως και άλλες μέθοδοι αποθήκευσης όπως είναι τα ηλεκτροχημικά συστήματα με εξωτερική αποθήκευση (συστήματα υδρογόνου, κυψέλες καυσίμου), μηχανικά συστήματα (σφόνδυλοι, πεπιεσμένος αέρας, άντληση νερού) ή 2

3 και ηλεκτρικά συστήματα (πυκνωτές). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για τη χώρα μας είναι τα «αντλητικά υδροηλεκτρικά» συστήματα (π.χ. στην περίπτωση των αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων). 2.3 Μονάδα ελέγχου Σε ένα ΥΣΗ η κεντρική μονάδα ελέγχου έχει δύο κύριες αποστολές: Να εφαρμόσει τη στρατηγική λειτουργίας που έχει επιλεχθεί και να διασφαλίσει την ποιότητα της παραγόμενης ισχύος. Η στρατηγική λειτουργίας εξαρτάται από τις διαθέσιμες πηγές ηλεκτροπαραγωγής, από το μέγεθος του συστήματος και τα χαρακτηριστικά του φορτίου που πρέπει να καλυφθεί. Ως «στρατηγική λειτουργίας» αναφέρεται ο καθορισμός των κριτηρίων έναρξης και παύσης λειτουργίας των επιμέρους συνιστωσών ενός ΥΣΗ. Η απόκλιση στην ποιότητα της παραγόμενης ισχύος και στον τύπο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από διάφορες πηγές έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να ρυθμίζεται η παραγόμενη ισχύς. Έτσι, ο σχεδιαστής ενός συστήματος ΥΣΗ θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσει ποιες πηγές ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα χρονική στιγμή, ποια θα είναι η βέλτιστη στρατηγική λειτουργίας της κάθε συνιστώσας και του συστήματος συνολικά, και, κυρίως, να διαστασιολογήσει σωστά από τεχνοοικονομικής απόψεως τα επιμέρους τμήματα και το συνολικό σύστημα. 3. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τα προγράμματα κατάρτισης του HYPOS έχουν σχεδιασθεί ώστε να παραδίδονται από απόσταση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση περικλείει μία σειρά μαθησιακών πρακτικών, από τα κλασικά μαθήματα δι αλληλογραφίας (όπως αυτά που παρέχονται από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) μέχρι τα προγράμματα εντός του πανεπιστημίου που απαιτούν από τους σπουδαστές να περνούν κάποιες χρονικές περιόδους εκτός αυτού ή σε κάποια απόσταση. Οι σπουδαστές μπορεί να έχουν υποστήριξη από έναν τοπικό καθοδηγητή ή μία ομάδα συμβούλων εκπαίδευσης ή να υποστηρίζονται, σε άλλες περιπτώσεις, μόνο μέσω του εκπαιδευτικού υλικού και του τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή κάποιας άλλης μορφής online επικοινωνίας. Στην περίπτωση του HYPOS επιλέχθηκε ο τελευταίος αυτός τύπος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς εμφανίζει τα εξής πλεονεκτήματα: Οι σπουδαστές μελετούν στην άνεση του δικού τους χώρου Ο ρυθμός εκμάθησης ελέγχεται εν μέρει από το σπουδαστή Απαλλάσσει από τη συνήθη δέσμευση των συμβατικών μαθημάτων που παραδίδονται εντός της αίθουσας, όπου οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται για να παρακολουθήσουν, και Επιτρέπει τη συμμετοχή σπουδαστών από ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα ειδικά όσον αφορά στα ΥΣΗ, καθώς αυτά συνήθως εγκαθίστανται σε απομακρυσμένες περιοχές μακριά από τα κύρια δίκτυα τροφοδοσίας. Κατ αρχάς αναπτύχθηκε η ιστοσελίδα του έργου (http://www.hypos-dl.info/), η οποία αποτελεί μία πύλη ενημέρωσης τόσο σχετικά με τα προγράμματα τηλεκπαίδευσης (ΤΕ) όσο και για το έργο HYPOS-DILETR. Η ιστοσελίδα (Εικόνα 1) περιλαμβάνει ένα πλήθος πληροφοριών που διευκολύνουν τους εν δυνάμει χρήστες της δομής ΤΕ να κατανοήσουν επακριβώς τη θεματολογία των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και πώς να προχωρήσουν με τις σπουδές τους. 3

4 Εικόνα 1: Άποψη της ιστοσελίδας του έργου HYPOS-DILETR Για να αποκτήσουν πρόσβαση στα προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μία αίτηση (μετά από αντίστοιχη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του έργου). Εάν πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις και γίνουν αποδεκτοί, λαμβάνουν έναν κωδικό χρήστη, ο οποίος επιτρέπει στη συνέχεια την πρόσβασή τους στην πλατφόρμα HYPOS-DL (Εικόνα 2). Σε αυτή μπορούν να βρουν μία προτεινόμενη πορεία μελέτης (learning path), ανακοινώσεις σχετικές με τα μαθήματα, χώρο για τη μεταξύ τους επικοινωνία (chat room), καθώς και ομάδες συζήτησης (forums). Η πορεία μελέτης παρέχει στους σπουδαστές μία σύνοψη των ενοτήτων με τις οποίες έχουν ήδη ασχοληθεί καθώς και αυτές που απομένουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Εικόνα 2: Άποψη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης HYPOS-DL (εισαγωγική σελίδα για τους Ενεργειακούς Συμβούλους) 4

5 4. ΤΟ ΕΡΓΟ HYPOS-DILETR 4.1 Χαρακτηριστικά του έργου Το έργο HYPOS-DILETR συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Κοινοτικής Δράσης για την Επαγγελματική Κατάρτιση Leonardo da Vinci (Αριθμός Συμβολαίου: EL/03/B/F/PP ), ξεκίνησε την 1 η Οκτωβρίου 2003 και ολοκληρώθηκε την 30 η Νοεμβρίου Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι Ανάπτυξη δομής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γύρω από το σχεδιασμό και τη λειτουργία των υβριδικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής - HYPOS- DILETR. Στα πλαίσια του εν λόγω έργου αναπτύχθηκαν δύο προγράμματα τηλεκπαίδευσης (ΤΕ), ένα για Σχεδιαστές ενεργειακών συστημάτων και ένα για Συμβούλους σε ενεργειακά θέματα. Στο έργο συμμετείχαν από την Ελλάδα το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) - που ήταν ο ανάδοχος και συντονιστής φορέας του έργου - και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από τη Γερμανία το Κέντρο Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας και Περιβάλλοντος ZREU, από την Ιταλία η εταιρεία μεταφοράς τεχνογνωσίας Innova SpA, από την Πολωνία το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Warsaw University of Technology, από την Ρουμανία το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Αυτοματισμών IPA SA και το Εθνικό Γραφείο Ανανεώσιμης Ενέργειας NARE, από τη Σλοβακία το Εθνικό Κέντρο Ενέργειας - Slovak Energy Agency, και από το Ηνωμένο Βασίλειο η εταιρεία IT Power. 4.2 Φάσεις του έργου Το έργο HYPOS-DILETR πραγματοποιήθηκε σε έξι φάσεις. Αρχικά έγινε μια έρευνα που αφορούσε τις υπάρχουσες διεθνώς δομές εκπαίδευσης/κατάρτισης σχετικά με τα υβριδικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής. Κατόπιν ανιχνεύθηκε, μέσω κατάλληλου ερωτηματολογίου, ο βαθμός ενημέρωσης του τεχνικού κόσμου των Ευρωπαϊκών χωρών σε ότι αφορά στην παραγωγή ενέργειας από υβριδικά συστήματα και εντοπίστηκαν οι τεχνολογίες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των δύο πρώτων φάσεων προσδιορίστηκαν τα γνωστικά αντικείμενα που πρέπει να καλύπτει ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αποφασίστηκε να δημιουργηθούν δύο δομές: 1) μία που να απευθύνεται στους Σχεδιαστές των υβριδικών συστημάτων, και 2) μία για τους ενεργειακούς Συμβούλους που παίρνουν τις αποφάσεις για την εφαρμογή αυτών των συστημάτων. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένα εργαλείο εξ αποστάσεως κατάρτισης, το οποίο αποτελεί και το τελικό παραδοτέο του έργου, και συνίσταται από ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο σε θέματα ΥΣΗ για κάθε μία από τις δύο πιο πάνω κατηγορίες ενδιαφερομένων, το οποίο δοκιμάστηκε πιλοτικά σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αλλά και σε επαγγελματίες που εξέφρασαν σχετικό ενδιαφέρον και προέρχονταν από χώρες εκτός αυτών της κοινοπραξίας του έργου (π.χ. Βουλγαρία, Ουγγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη). Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια πύλη εξ αποστάσεως κατάρτισης στο διαδίκτυο, η οποία παρέχει στους εκπαιδευόμενους άμεση πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες, και τους επιτρέπει να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτές και τους άλλους εκπαιδευόμενους. 4.3 Βαθμός εφαρμογής των ΥΣΗ Από τη σχετική μελέτη που διεξήχθη στις πρώτες φάσεις του έργου HYPOS-DILETR προέκυψε ότι μπορούν να διακριθούν δύο είδη χρήσης των ΥΣΗ: συστήματα εκτός δικτύου 5

6 που σκοπό έχουν να καλύψουν ενεργειακές ανάγκες απομονωμένων περιοχών, και συστήματα διασυνδεδεμένα στο δίκτυο το οποίο μπορούν να τροφοδοτούν εναλλακτικά με το φορτίο που εξυπηρετούν. Στην Ευρώπη συναντάμε κυρίως το δεύτερο τύπο ΥΣΗ, ενώ και ο πρώτος απαντάται σε απομονωμένους εξοχικούς συνοικισμούς, σε δυσπρόσιτες περιοχές ή σε νησιά όπου το αυτόνομο σύστημα συνδυάζεται με ένα μικρό δίκτυο. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη στρατηγική για την ενίσχυση των ΥΣΗ και η αντιμετώπισή τους περνάει μέσα από γενικότερες δράσεις υποστήριξης της καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ), της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 4.4 Υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης σχετικά με τα ΥΣΗ Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πρώτης φάσης του έργου σχετικά με τις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης γύρω από τα ΥΣΗ και με βάση την έκθεση που συντάχθηκε ως παραδοτέο της φάσης αυτής, προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν υπάρχουν δομές εκπαίδευσης με αποκλειστικό αντικείμενο τα ΥΣΗ. Το αντικείμενο αυτό ενσωματώνεται σε ευρύτερες σειρές μαθημάτων που αφορούν είτε συστήματα παραγωγής ενέργειας γενικά, είτε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ειδικότερα. Στη Βόρεια Αμερική όμως υπάρχουν σειρές μαθημάτων όπου τα ΥΣΗ διδάσκονται ως αποκλειστικό αντικείμενο (κυρίως από εταιρίες που υλοποιούν τέτοιου είδους συστήματα). Όμως, και σε αυτά αντιμετωπίζεται μόνο η περίπτωση συνδυασμού μιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας με μια συμβατική ηλεκτρογεννήτρια. Τα ΥΣΗ δεν αποτελούν ακόμα ελκυστικό χώρο δραστηριοποίησης των επενδυτών, και για το λόγο αυτό δεν είναι ευρέως διαδεδομένα. Αντιθέτως, έλκουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και ερευνητικών Ινστιτούτων που ασχολούνται με ζητήματα παραγωγής της ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Πράγματι, η προοπτική δημιουργίας ενός προγράμματος εκπαίδευσης αποκλειστικά για τα ΥΣΗ βρήκε σημαντική ανταπόκριση τόσο μεταξύ του τεχνικού κόσμου στις χώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκε η σχετική έρευνα, όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών ινστιτούτων που εξέφρασαν προθυμία να συμπεριλάβουν ένα τέτοιο εκπαιδευτικό αντικείμενο στο πρόγραμμα σπουδών τους. 4.5 Ανάγκες για εκπαίδευση Στη δεύτερη φάση του έργου έγινε προσπάθεια να ανιχνευθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του τεχνικού κόσμου των Ευρωπαϊκών χωρών στα σχετικά με τα ΥΣΗ ζητήματα. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και σύμφωνα με τη σχετική έκθεση που συντάχθηκε, προέκυψε ότι δύο είναι οι κύριες ομάδες επαγγελματιών στους οποίους θα μπορούσε να απευθυνθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης αυτού του είδους, οπότε δύο είναι και τα επίπεδα κατάρτισης που θα έπρεπε να καλυφθούν. Έτσι, αναπτύχθηκαν δύο προγράμματα ΤΕ, ένα που απευθύνεται σε σχεδιαστές των ΥΣΗ και ένα που απευθύνεται σε συμβούλους για ενεργειακά θέματα. Το πρόγραμμα των Σχεδιαστών απευθύνεται σε Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους μηχανικούς και/ή μηχανικούς δικτύων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να εγκαθιστούν ΥΣΗ. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εξετάζονται οι διάφορες πηγές παραγωγής ενέργειας και τα ειδικά θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό και την ενσωμάτωσή τους σε ένα υβριδικό σύστημα. Το πρόγραμμα των Ενεργειακών Συμβούλων τους παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ΥΣΗ, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για το εάν θα επιλέξουν ή όχι ένα ΥΣΗ για την κάλυψη των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια. 6

7 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5.1 Αποτελέσματα έργου Στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος των Σχεδιαστών ΥΣΗ, η οποία διήρκεσε από τα μέσα Απριλίου 2005 έως τις αρχές Νοεμβρίου 2005, έλαβαν μέρος 22 άτομα από 7 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς 8 άτομα, τα οποία επιλέχθηκαν με κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης (από 14 συνολικά άτομα που υπέβαλαν αίτηση) προκειμένου να υπάρξει ένας μέγιστος αριθμός 25 εκπαιδευομένων για την πιλοτική αυτή εφαρμογή του σεμιναρίου τηλεκπαίδευσης. Από αυτούς συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πέτυχαν στις εξετάσεις που διεξήχθησαν την 7 η Νοεμβρίου 2005 παράλληλα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες 11 συνολικά εκπαιδευόμενοι. Ένας ακόμη συμμετείχε στις τελικές εξετάσεις, αλλά η επίδοσή του δεν ήταν ικανή για να λάβει το πιστοποιητικό συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Αντίστοιχα, στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος των Ενεργειακών Συμβούλων έλαβαν μέρος 30 άτομα από 7 χώρες. Το πρόγραμμα αυτό διήρκεσε από τα μέσα Μαίου έως τις αρχές Νοεμβρίου Από ελληνικής πλευράς στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 8 άτομα από 18 που υπέβαλαν σχετική αίτηση συμμετοχής. Από αυτά τα 30 άτομα ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και πέτυχαν στις εξετάσεις που διεξήχθησαν την 8 η Νοεμβρίου 2005, παράλληλα σε όλες τις χώρες, 15 συνολικά εκπαιδευόμενοι. Οι υπόλοιποι είτε δεν προσήλθαν στις εξετάσεις (13 άτομα) είτε δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό στις εξετάσεις (2). 5.2 Σχόλια για την πορεία και τα αποτελέσματα Προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της πορείας του έργου ζητήθηκε από τους εκπαιδευθέντες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης αφενός της δομής της τηλεκπαίδευσης και αφετέρου όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο προέκυψε ότι, σε γενικές γραμμές, όσοι συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή των δύο προγραμμάτων κατάρτισης για τα ΥΣΗ έμειναν αρκετά ικανοποιημένοι τόσο από την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στα πλαίσια του έργου HYPOS-DILETR, όσο και από την δομή της τηλεκπαίδευσης που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό, αλλά και από την επικοινωνία που υπήρξε με τους εκπαιδευτές και τους συντονιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης από τους ερωτηθέντες απέσπασαν τόσο η ποιότητα του περιβάλλοντος διδασκαλίας (αφορούσε την δομή τηλεκπαίδευσης), όσο και τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού υλικού (ποιότητα, ωφελιμότητα, συμβατότητα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κλπ.). Επίσης, πολύ ικανοποιημένοι έμειναν οι εκπαιδευόμενοι από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ένταξή τους στη δομή, όπως και από το επίπεδο ασφάλειας με το οποίο έγινε η διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Εκεί που υπήρξε λιγότερη ικανοποίηση ήταν στη χρήση και συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις υπηρεσίες Chat και Forum που τους διατέθηκαν για την μεταξύ τους επικοινωνία κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων και για την επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτές (τελικά προτιμήθηκε η επικοινωνία με τη μορφή αποστολής ). Τέλος, αρκετά ικανοποιημένοι είναι οι «Σχεδιαστές των ΥΣΗ» από τις ασκήσεις αξιολόγησης που τους εστάλησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως και από τη γενικότερη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για το σκοπό αυτό. Επίσης, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με πιθανές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν ή/και για τα επιπλέον στοιχεία ενός προγράμματος τηλεκπαίδευσης που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην δομή προκειμένου να βελτιωθούν οι προσφερόμενες από αυτήν υπηρεσίες. 7

8 5.3 Προτάσεις για συνέχεια Η επιτυχία και των δύο προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οδήγησε στην απόφαση να συνεχιστεί η προσφορά των προγραμμάτων αυτών σε εμπορικό επίπεδο και μετά τη λήξη του έργου HYPOS-DILETR, το οποίο χρηματοδότησε σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της δομής τηλεκπαίδευσης HYPOS-DL. Σε αυτό συνέβαλε επίσης η πολύ θερμή υποδοχή που επεφύλαξαν στα προγράμματα επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στα σχετικά με τα ΥΣΗ θέματα από πολλές χώρες (όχι μόνο από την Ελλάδα), όπως προέκυψε και από τα αποτελέσματα και τις επαφές που υπήρξαν κατά τις δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Αξίζει να αναφερθεί ότι, η δομή εξ αποστάσεως κατάρτισης θα πρέπει να συμπληρωθεί με την προσθήκη πρακτικής διδασκαλίας, υπό τη μορφή είτε επισκέψεων σε θέσεις όπου έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ΥΣΗ είτε ως virtual laboratories, για την διευκόλυνση της αντίληψης των θεμάτων και από την πρακτική τους πλευρά. Αυτή ήταν και μία από τις επιθυμίες των εκπαιδευθέντων που αξιολόγησαν την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη διάδοση που αναμένεται να έχουν τα ΥΣΗ στο άμεσο μέλλον (ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε πολλές από τις οποίες ορισμένες κοινότητες δεν έχουν ακόμα πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο) και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν προτείνεται η δημιουργία δομών κατάρτισης σε επίπεδο εξειδικευμένων τεχνικών που θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν την εγκατάσταση ενός ΥΣΗ, να το λειτουργήσουν και να το συντηρήσουν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. HYPOS-DILETR - Development of a Distance Learning Training Structure on the Design and Operation οf Hybrid Power Systems, Contract EL/03/B/F/PP , Ιστοσελίδα του έργου HYPOS-DILETR: 3. HYPOS-DILETR WP1 Report: Report on HPS related training in the pilot countries (prepared by Innova S.p.A. March 2004). 4. HYPOS-DILETR WP2 Report: Report defining minimum requirements for accreditation and certification of a DL structure (prepared by IT Power July 2004). 5. HYPOS-DILETR WP2 Report: Training needs studies for all participating in the project countries (prepared by IT Power July 2004). 6. «Υβριδικά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης HYPOS-DL», Φυλλάδιο Προώθησης που παρήχθη στα πλαίσια του έργου HYPOS-DILETR, Νοέμβριος

9 Education in the design and operation of Hybrid Power Systems C.A. Baxevanou, D.K. Fidaros, N.S. Vlachos Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Thessaly Athens Avenue, Volos Ch. Malamatenios, G. Koras Division for Energy Information Systems, Dissemination & Market Development Centre for Renewable Energy Sources 19 th Km Marathonos Avenue, Pikermi ABSTRACT Results are presented of a project realised in the frame of the Leonardo da Vinci Program with the acronym HYPOS-DILETR (Hybrid Systems DIstance LEarning and TRaining), related to the development of a distance learning structure for hybrid power systems. Hybrid Power Systems (HPS) are autonomous electricity generating systems that incorporate more than one type of power sources, operated together with associated supporting equipment (including storage) to provide electric power to the grid or onsite. Hybridization through combining different energy sources in one supply system offers the best possibility to use the locally available renewable energy sources without jeopardising the power quality. Hybrid power systems require highly specialized system engineering related to the integration of components, operation and control, while there is need for an increased number of skilled HPS designers and operators due to the foreseen wide exploitation of such systems in the near future especially in developing countries. Therefore, it is of ultimate importance to develop certified training tools on HPS issues in conformity with existing training standards across Europe. Such an approach will promote the large-scale implementation of the technology by removing barriers to the market that arise when poorly designed and installed or malfunctioning systems are allowed to penetrate. The project objectives were to develop and pilot-test a distance learning training tool for the design, operation and monitoring of HPS, in a modular form that will make it appropriate for addressing a variety of target groups with different academic backgrounds and training needs. To achieve this, the existing training programs in HPS-related topics worldwide were examined and the actual training needs of the project target groups were identified in order to develop a training tool of maximum value to the end-users. Organisations active in the fields of HPS technologies and engineering training from seven European countries (Greece, German, Italy, Poland, Romania, Slovak Rep., and the UK) participated in this project. It was decided to create two training courses, one for System Designers and one for Energy Planners, with less technical details. The educational material covering the power generation technologies, the storage technologies, the control strategies and equipment, as well as the financial and fiscal aspects of HPS design, was prepared and the two pilot courses were implemented. The course for the Designers was attended by 22 students and that for the Planners by 30 students. The distance-learning gate created in the Internet for this purpose was the final deliverable of the project. The biggest benefit of distance-learning is that learning is achieved at one s own pace, according to his own schedule without the obligation of physical presence. The students had direct access to the educational material and the ability to communicate with their tutors and their colleagues via the Internet. The final exams took part in the partners sites. Its success was assessed through questionnaires and it was decided to continue it as a commercial distance-learning course. 9

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ

Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ Developing elearning in Dialogue Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ Συγγραφείς Επιμελητές Συντονισμός Έρευνας Roland Hallmeier, Michal Kulik,

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥ ΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. Ιωάννης Ε. Στάγιας Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη απόδοσης των φωτοβολταικών πάρκων στο Νομό Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κατερίνα Γεωργούλη, Χρήστος Κοίλιας, Ιωάννα Καντζάβελου, Πένη Ζαχαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα