ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2008».σελ Εθνικές προτεραιότητες για τη Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2008».σελ Στατιστικά στοιχεία Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας σελ Κατάλογος Πολυμερών Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας , σελ. 7 2

3 To Πρόγραμμα Leonardo da Vinci 1. Εισαγωγή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών-Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση έχει αναλάβει, από 1/1/2008, τη διαχείριση και το συντονισμό του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci. To Πρόγραμμα Leonardo da Vinci ξεκίνησε το 1995 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σχετικά με την αύξηση της ελκυστικότητας, της ποιότητας και της επίδοσης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη βελτίωση των συστημάτων διαφάνειας, πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων. Το πλαίσιο πολιτικής τέθηκε από τη Διαδικασία της Κοπεγχάγης, επικαιροποιήθηκε από το Ανακοινωθέν του Μάαστριχτ (2004) και προσφάτως από το Ανακοινωθέν του Ελσίνκι (2006). Κατά την περίοδο μέχρι το 2010, αναμένεται ότι οι ειδικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανάπτυξης, πιλοτικής λειτουργίας και εφαρμογής των κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητες και προτεραιότητες του προγράμματος. Στις πρωτοβουλίες αυτές συγκαταλέγονται η ανάπτυξη και δοκιμή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και η συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του 2004 για τη διασφάλιση ποιότητας στην ΕΕΚ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής των παραγωγικών τομέων, των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Leonardo da Vinci. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: Υποστήριξη των ατόμων σε δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση και τον εμπλουτισμό γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, Υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών στα συστήματα και στις πρακτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της κινητικότητας για τους εργοδότες, τους αυτοαπασχολούμενους και η διευκόλυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων. 2. Οι δράσεις του προγράμματος Leonardo da Vinci To Πρόγραμμα Leonardo da Vinci εμπεριέχει και χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δράσεις: Κινητικότητα για άτομα σε αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Initial Vocational Training-IVT) 3

4 Κινητικότητα για άτομα σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (People in Labour Market-PLM) Κινητικότητα για τους επαγγελματίες/εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Vocational and Educational Training Professionals-VETPRO) Εταιρικές Σχέσεις (Partnerships) Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας (Transfer of Innovation) 2,1. Η Δράση «Κινητικότητα» Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, μέσω της υποστήριξης της κινητικότητας, προσφέρει στους καταρτιζόμενους μια μοναδική ευκαιρία ν αποκτήσουν κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία σε μια ξένη χώρα. Προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης νέων ικανοτήτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων, γεγονός που συμβάλλει στην δημιουργία μας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας. Η υποστήριξη του προγράμματος για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επαγγελματιών στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενισχύει τη διαφάνεια των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη και ευνοεί τον εκσυγχρονισμό τους Η Δράση «Εταιρικές Σχέσεις» Μία εταιρική σχέση Leonardo da Vinci είναι ένα πλαίσιο για δραστηριότητες συνεργασίας μικρής κλίμακας μεταξύ οργανισμών του χώρου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση συνεργασιών πάνω σε αποτελέσματα που παρήχθησαν από προηγούμενο σχέδιο ή ν αποτελέσουν το πρώτο βήμα προς ένα σχέδιο κινητικότητας ή μεταφοράς καινοτομίας. Οι εταιρικές σχέσεις συνιστούν έναν αποτελεσματικό τρόπο υλοποίησης δραστηριοτήτων κατάρτισης για τη χρήση κοινών εργαλείων, όπως European Qualifications Framework, το ECVET, κ.ο.κ Η δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας» Στόχος των σχεδίων μεταφοράς καινοτομίας είναι η κεφαλαιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών της περιόδου του προγράμματος Leonardo da Vinci ή άλλων εμπειριών, οι οποίες θα αναπαραχθούν, θα προσαρμοστούν και θα μεταφερθούν σε νέες γεωγραφικές περιοχές ή νέους οικονομικούς κλάδους. H διαδικασία μεταφοράς καινοτόμου περιεχομένου ή αποτελεσμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει: Προσαρμογή στα συστήματα κατάρτισης, την κουλτούρα, τις ανάγκες της ομάδας-στόχου, Μεταφορά σε νέα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα Χρήση των αποτελεσμάτων σε νέους οικονομικούς τομείς ή νέες ομάδεςστόχους 4

5 3. Ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2008» Προτεραιότητα 1: Διαφάνεια και αναγνώριση ικανοτήτων και δεξιοτήτων Προτεραιότητα 2: Ανάπτυξη της ποιότητας και της ελκυστικότητας των συστημάτων και πρακτικών ΕΕΚ Προτεραιότητα 3: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων εκπαιδευτικών, επιμορφωτών και εκπαιδευτών στον τομέα της ΕΕΚ Προτεραιότητα 4: Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προτεραιότητα 5: Αύξηση του επιπέδου ικανοτήτων ομάδων κινδύνου (π.χ. άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο, εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.α.) Προτεραιότητα 6: Εκμάθηση γλωσσών για επαγγελματικούς σκοπούς (Vocationally-oriented language learning) και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη μαθησιακού περιβάλλοντος. 4. Εθνικές προτεραιότητες για τη Δράση «Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας 2008» Προώθηση των συστημάτων ΕΕΚ βασισμένα σε εργαλεία και τεχνικές e-learning Ενίσχυση των πολιτικών και συστημάτων μέσω σχεδίων που προωθούν την πολιτική του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματικών Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών συστημάτων ΕΕΚ με στόχο την αντιμετώπιση τοπικών διαρθρωτικών μακροοικονομικών προβλημάτων (π.χ. ανεργία, χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης εργατικού δυναμικού, κ.α.) 5. Στατιστικά στοιχεία Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας 2008 Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2008, υποβλήθηκαν 22 προτάσεις σχεδίων μεταφοράς καινοτομίας. Κατανομή Πολυμερών Σχεδίων Μεταφοράς Καινοτομίας 2008 Χρηματοδοτούμενα Επιλαχόντα Απορριφθέντα Μη Σύνολο επιλέξιμα

6 6

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2008 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ LdV ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ ΤΕΣ LdV ΧΩΡΕΣ ΣΕΛΙ Α GR1- LEO ICCS-ΕΠΙΣΕΥ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Management and assessment of electronic services for technicians and retailing operations - MAESTRO b 6 EL-FI- SE-RO- BG GR1- LEO ATExcelixi S.A. Training Multi-Actor Cooperation training and Conference Center, at all level for integrated ATE BANK Group of sustainable development of the Companies European viti-vini sector from the vineyard to the glass a, b 2 EL-BE- CY-DE- FR-HU- PT-ES- TR-UK GR1- LEO ΕΚΕΤΑ-ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Mobile and Wireless Technologies for Technologyenhanced Language Learning- MW TELL a, b, c 6 EL-DE- NL-PL- CZ GR1- LEO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους συμβούλους/εκπαιδευτές κοινωνικής οικονομίας a, b, c 3 EL-PL- IT GR1- LEO ΕΛΛΗΝΙΚΑ Courier Routing through ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ-ΕΛ.ΤΑ. Innovative Emulation Learning Α.Ε. program-couriel b 6 EL-HU- RO GR1- LEO Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. '' ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ'' Innovation Transfer of DEDALOS project, for Teaching English as a second language to Deaf people, whose first Language is the Sign Language, via e-learning tools- ENFORA a 5 EL-SE- IT-RO 22 Όπου: Στόχος a: υποστήριξη συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης με σκοπό την απόκτηση και την αξιοποίηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη Στόχος b: ενίσχυση της ποιότητας και της καινοτομίας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτιση Στόχος c: ενίσχυση της ελκυστικότητας της κινητικότητας εργαζομένων και εργοδοτών για σκοπούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 7

8 Leonardo da Vinci Programme-Selection 2008 Multilateral projects: Transfer of Innovation Τίτλος σχεδίου LLP Link number Συντονιστής ιάρκεια Κοινοτική επιχορήγηση ιεύθυνση MAESTRO-Management and Assessment of Electronic Services for Technicians and Retailing Operations GR1-LEO ΕΠΙΣΕΥ-Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Επικοινωνιών & Υπολογιστών ICCS-Institute of Communications and Computer Systems 24 μήνες ,00 Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Αθήνα Τηλέφωνο (+30) Ιστοσελίδα P r o j e c t D e s c r I p t I o n Within this specific action line objective, MAESTRO will certainly "facilitate maintenance, repair, trading, customer feedback personalization" by linking a sales function with a helpdesk and support function, and by storing user-profile information (including which products the customer has already purchased and installed). MAESTRO is firmly targeted at providing e-commerce training services to its existing and future European customers, and has the potential to sell into the world market. MAESTRO starts from the identification of various trainees'-employees' profiles and needs on the basis of an innovative Strengths Weaknesses Opportunity Threats Training and Performance analysis (SWOTTP). Based on these, the project develops training rules and model parameters in order to help the individual user to choose an educational program and individual learning style. Subsequently, the project develops the self learning for work integrated methodology. It basically matches the individual needs with educational programs, methods and material. It also creates a virtual training environment "bringing" office personnel onboard and vice versa. This workplace training will be based on an innovative "virtual reality case" pedagogical methodology, by creating a prototype model to train employees in order to sell and support products and services. On the technical side, the project will compile the appropriate "work process" learning material, produce a web based service platform simulating the whole range of educational processes, pilot test and validate MAESTRO. The project places special emphasis on the pilot test and the evaluation methodology in order to get an improved learning effectiveness in comparison with other learning methods. During the whole period of the project by examining the competitive market and by implementing the exploitation and dissemination plan, the project will promote and justify the competitive advantages of the workplace training programs, "turning personal skills to organisation profit". In order to have the widest vision of the opportunities offered by the market, a first market analysis was performed by partners: relevant data on the market dimensions, potential key actors/users and expressed sector needs will be reported. According to the analysis, market needs and dimensions seem to ensure a great exploitation opportunity for the project. Pilot users, inside project consortium, confirm that the investigated opportunity is real and actual by expressing their intention in implementing MAESTRO services because of their importance in better managing e-learning resources. One of the major issues regarding authoring of educational material is cost effectiveness. While the production and maintenance of educational material is a resource demanding process, the requirement to produce educational material that shall be adapted to the users' context and that shall be used in cooperation sessions with online students, makes the process more demanding. Authors need to structure their educational material so that it can be easily and effectively tailored to user preferences and background knowledge and semantically tag documents so that they are indexed, retrieved and combined with efficiency. The IT Provider envisages that during the course of the Market Validation Phase, an advanced Knowledge 8

9 Management (KM) tool will be incorporated in the e-libraries service of the e-learning platform, enabling semantic annotation of uploaded course material. This KM Module will make use of a provided e-learning ontology. The final objective of the project is to identify different ways for the commercial deployment of multilingual, interactive educational and training Web-based services, and to promote Community wide good practices for online education Resource Management services for Sales and Support. Actually, benefits for users can be identified as follows: Structured access to course and contents across large, multiple and disparate organisation information systems; Identification and distribution of relevant contents; Intelligent interaction with other users and their information activities, through the provisioning of profiling, filtering and categorisation support to manage information overload; Bring together multiple perspectives and expertise; Form groups with common interests (Sales and Support) where it wouldn't be possible to gather a sufficient number of people face-to-face; Allow, within a structured and controlled erm collaborative environment, the ability of users to access information and manage contents repositories in a customisable way. Recently, a number of web training systems have come onto the market addressing single-layered customersupplier relationships. However, as it will be clear, the extension from single-layered to multi-layered web systems is more than a simple question of scale. In single-layered systems, the goal is unique, imposed by the sole owner and exploiter of the web site - the end-seller. The paradigm is one of matching. The end-user defines his sales requirements and the problem is to match such requirements to one of the available end-seller configurations in the most satisfactory way for the supplier. If a direct matching can not be found in the database of previously solved cases, nudging can be employed to adapt a previous case to the present one. In a multi-layered system the problem is qualitatively different. For a start, there is no overarching single objective for the extended enterprise supplier chain. Rather, each link has its own objectives. The problem is no longer a matching one, it is a negotiation problem between collaborative agents. MAESTRO will develop an integrated set of sales and support assistant training-based methods for the supply of systems and products and relevant support services from an extended enterprise. The sales agent is not capable, by itself, of providing a complete solution, as solutions in an extended enterprise involve services and components supplied by more than one organization, using training services. The sales agent will therefore cooperate with sales agents further up the supply chain. These agents share centralized training knowledge about different parts of the configuration constraints (both from the supply side and the end-user previous installation demands). The agents from different organizations have different objectives, different agendas. However they also have a need to collaborate to satisfy the ultimate end-user s requirements and bring about a sale. This negotiation is therefore not a zero-sum game. When the customer is ready to order, the sales agent can supply all relevant support configuration requirements, via the same e- learning methodology to the sales agent departments of the various suppliers thus addressing all relevant customer-related issues automatically. To contribute to the new requirements, MAESTRO project adopts innovative approaches at the levels of learning context, pedagogical methodology, technology applications and evaluation procedures. The goal is the user friendly applications of IT, where every individual can access, in order to: move from one single passive training course to continuous interactive learning processes (rotating self learning) and generate dynamically education program and context according to the individual user needs compose the various individual training content of courses within a community of learning, involving individuals with similar learning needs, within and across organizational boundaries. Support user friendly learning methods, knowledge sharing, mentoring, learner-tutor communication etc The most important issue of the project is not how adequate the training materials are, or what courses the seafarer follows, but how motivated the seafarer is to learn. The seafarer on his own knows if he has adequate training for the job. Self-learning and Virtual tools are ideal for refreshing the knowledge of seafarers who have already their own motivation to learn. 9

10 L I s t o f P a r t n e r s P1 FI P2 SE P3 RO P4 BG P5 EL Noema-CMI Swedish TelePedagogic Knowledge Center "Transylvania" University Institute for Parallel Processing Bulgarian Academy of Sciences-IPP-BAS Intellisolutions SA 10

11 Τίτλος σχεδίου LLP Link number Συντονιστής ιάρκεια Κοινοτική επιχορήγηση ιεύθυνση Leonardo da Vinci Programme-Selection 2008 Multilateral projects: Transfer of Innovation COURIEL-COUrier Routing through Innovative Emulation Learning program GR1-LRO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΤΑ Α.Ε. HELLENIC POST S.A. ELTA S.A. 24 μήνες ,00 Σταδίου, 10188, Αθήνα Τηλέφωνο (+30) Ιστοσελίδα P r o j e c t D e s c r I p t I o n Αναλυτική Περιγραφή Σχεδίου Ο κλάδος των υπηρεσιών ταχυμεταφορών παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης την τελευταία 10ετία. Πέρα όμως από το μέγεθος της αγοράς, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις ειδικές απαιτήσεις που υπεισέρχονται στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών ως προς τη διαχείριση των απαραίτητων πόρων. Αντίθετα από τις απλές ταχυδρομικές υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν μόνο διανομή αντικειμένων (κυρίως φακέλων) με στατικά δρομολόγια, οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών καλύπτουν τόσο διανομή όσο και παραλαβή αντικειμένων (φακέλων και δεμάτων) με δρομολόγια τα οποία διαφοροποιούνται καθημερινά και απαιτήσεις οι οποίες είναι κατά το μεγαλύτερο βαθμό στοχαστικής φύσης. Επομένως το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο γίνεται η δρομολόγηση πόρων (υπαλλήλων και μεταφορικών μέσων) παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες οι οποίες τελικά καθιστούν το έργο της διαχείρισης των πόρων ιδιαίτερα δυσχερές. Οι ιδιαιτερότητες του έργου της διαχείρισης πόρων ταχυμεταφορών συνοψίζονται στα ακόλουθα: Ρυθμός ανάπτυξης αγοράς υπηρεσιών ταχυμεταφορών και μεγέθυνση αριθμού θέσεων εργασίας. Η αγορά ταχυμεταφορών αναπτύσσεται ταχύτατα σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Ανάλογος είναι και ο ρυθμός αύξησης του προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Πολυπλοκότητα δρομολογίων: Κάθε δρομολόγιο περιλαμβάνει έργο διανομής και παραλαβής ταχυδρομικών αντικειμένων. Ο διαχωρισμός των δρομολογίων σε δρομολόγια διανομής και δρομολόγια παραλαβής θα οδηγούσε σε σπατάλη πόρων διότι αυξάνει σημαντικά τις «νεκρές» διαδρομές των μέσων. Επιπλέον ανάλογα με τα φυσικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων, απαιτείται διαφορετικό όχημα (δίκυκλο, van). Τα δρομολόγια κυρίως εκτελούνται σε αστικές περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές δυσχέρειες ως προς τον κυκλοφοριακό φόρτο, τις δυνατότητες προσωρινής στάθμευσης κ.α. υναμική φύση δρομολογίων: Κάθε δρομολόγιο διαφοροποιείται σημαντικά κατά την εξέλιξή του. Συγκεκριμένα, ένα δρομολόγιο ξεκινάει με έναν αρχικό αριθμό στάσεων για επιδόσεις και παραλαβές και κατά τη διάρκεια της ημέρας λαμβάνει εντολές για νέες παραλαβές, για αλλαγή χρόνων επιδόσεων κ.ο.κ. Οι αλλαγές αυτές κατά βάση επιβαρύνουν το δρομολόγια ως προς το χρόνο, την απόσταση και το κόστος. Χαρακτηριστικά υπηρεσίας και ρυθμός διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών: Ο χρονοπρογραμματισμός των δρομολογίων διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το μίγμα των υπηρεσιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό εδώ να αναφερθεί ότι διαρκώς αυξάνεται ο αριθμός των συμπληρωματικών υπηρεσιών στις βασικές υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Για παράδειγμα η απλή επίδοση ενός αντικειμένου σε έναν παραλήπτη μπορεί να συνοδεύεται και από διεκπεραίωση εγγράφων ή από οικονομική συναλλαγή (π.χ. είσπραξη χρημάτων, έκδοση επιταγής κ.α.), διαδικασίες οι οποίες επηρεάζουν το δρομολόγιο ως προς το χρόνο. Κρισιμότητα και χρόνος ανάδρασης: Απαιτείται άμεση απόκριση σε δυναμικές απαιτήσεις. Πέρα από τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν προηγούμενα, ειδικές απαιτήσεις δημιουργούνται από τυχαίας φύσης περιστατικά, καιρικές συνθήκες, τοπικά προβλήματα οδικού δικτύου κ.α. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τα δρομολόγια πρέπει να διαφοροποιούνται και να αναπροσαρμόζονται ταχύτατα, ώστε να διατηρείται το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών σε υψηλά επίπεδα. 11

12 Το προσωπικό μίας εταιρίας, το οποίο εμπλέκεται στις παραπάνω διαδικασίες είναι: ιακινητές: αρμόδιοι για τη διαχείριση των πόρων, την καθημερινή δρομολόγηση και την αναδρομολόγηση σε περιπτώσεις δυναμικών απαιτήσεων και τυχαίων συμβάντων. ιανομείς (couriers) Προϊστάμενοι καταστημάτων Σήμερα το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και το εργασιακό περιβάλλον των παραπάνω, παρουσιάζει την εξής εικόνα: Όλο το έργο εκτελείται με βάση εμπειρική γνώση η οποία απαξιώνεται σχετικά σύντομα και τα αποτελέσματα απέχουν από το βέλτιστο. Μη αποτελεσματικές πρακτικές εκπαίδευσης (σύντομη θεωρητική κατάρτιση και εν συνεχεία onthe-job training) οι οποίες αφ ενός δεν εισάγουν ομαλά τον εργαζόμενο στο έργο και αφ ετέρου δεν προετοιμάζουν τον εργαζόμενο για την αντιμετώπιση δυναμικών αλλαγών ή κρίσεων. H επιστημονική έρευνα στην περιοχή της βελτιστοποίησης προβλημάτων δρομολόγησης παρουσιάζει αλματώδη εξέλιξη, ωστόσο οι εργαζόμενοι σε σχετικούς τομείς αγνοούν βασικές έννοιες (π.χ. σύστημα δρομολόγησης, βέλτιστο δρομολόγιο) και την πρακτική εφαρμογή αυτών. Μη αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών (πληροφοριακά συστήματα, συστήματα τηλεματικής κ.α.). Μη βέλτιστη εκμετάλλευση πόρων Η δρομολόγηση σε υπηρεσίες ταχυμεταφορών είναι ένα από τα πλέον δύσκολα προβλήματα σε αυτή την κατηγορία προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας (vehicle routing problems VRP). Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη μίας καινοτομικής εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται εκπαίδευση υπαλλήλων ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στο έργο του σχεδιασμού και εκτέλεσης δρομολογίων (διακινητές, διανομείς και προϊστάμενοι καταστημάτων). Η εφαρμογή θα λειτουργεί ως emulation game μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι θα αφομοιώνουν τις μεθοδολογίες βέλτιστης δρομολόγησης, θα εξελίσσουν τις γνώσεις τους στο θέμα και θα αυτοαξιολογούνται. Πριν τη χρήση της εφαρμογής, θα προηγείται θεωρητική κατάρτιση αυτών σε βασικές έννοιες και εφαρμογές συστημάτων διανομής και δρομολόγησης. Η ανάπτυξη του συστήματος θεωρητικής εκπαίδευσης θα στηριχθεί σε έρευνα που θα διεξαχθεί σε όλους τους εταίρους ώστε να διαμορφωθεί το προφίλ των εκπαιδευομένων. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει σημειώσεις, διαφάνειες και σειρές ασκήσεων. Το σύστημα αυτό της θεωρητικής εκπαίδευσης θα στοχεύει σε: 1. Αφομοίωση βασικών εννοιών συστημάτων Logistics, διανομών και δρομολόγησης 2. Απόκτηση γνώσεων βελτιστοποίησης από εκπαιδευόμενους σε απλή μορφή 3. Ανάπτυξη μαθηματικής και αλγοριθμικής σκέψης από υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν μαθηματικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Το γενικό μοντέλο του συστήματος εξομοίωσης περιγράφεται στη συνέχεια: Επιλογή Σεναρίου Προβολή Κατάστασης Απόφαση Εκπαιδ/νου Report αξιολόγησης απόφασης Επιβεβαίωση απόφασης Τελικό σκορ Αναθεώρηση απόφασης Ν βήματα σεναρίου 1. Ο εκπαιδευόμενος θα επιλέγει ένα σενάριο το οποίο αντιστοιχεί σε μία ημέρα διανομής. Κάθε σενάριο θα χαρακτηρίζεται από διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και θα εξελίσσεται σε έναν προκαθορισμένο αριθμό φάσεων. 2. Με την έναρξη του παιχνιδιού ο εκπαιδευόμενος βλέπει οπτικά (αριθμητικά και γραφικά) τα δεδομένα (π.χ. πόροι, απαιτήσεις, αναθέσεις δρομολογίων κ.α.). 3. Ο εκπαιδευόμενος θα λαμβάνει αποφάσεις δρομολόγησης τις οποίες θα εισάγει στο σύστημα μέσω π.χ. πινάκων ή φορμών 4. Το σύστημα θα αξιολογεί την κίνηση του εκπαιδευόμενου σε σχέση με τη βέλτιστη λύση, και θα προβάλλει report με κρίσιμους δείκτες αξιολόγησης απόφασης (π.χ. χρόνος δρομολογίου, διανυόμενη απόσταση, επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών κ.α.). Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αναθεωρεί την απόφασή του βλέποντας κάθε φορά τα αποτελέσματα. 5. Μόλις ο εκπαιδευόμενος επιβεβαιώσει την απόφασή του το «παιχνίδι» προχωράει κατά μία φάση. Σε κάθε φάση εισάγεται και μία (ή περισσότερες) νέα παράμετρος η οποία θα αυξάνει την πολυπλοκότητα του σεναρίου (π.χ. δυναμική παραλαβή, βλάβη μεταφορικού μέσου, κυκλοφοριακή συμφόρηση, αποκλεισμός δρόμου, καιρικές συνθήκες κ.α.). 12

13 6. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται από το βήμα 2 έως το βήμα 5 μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα βήματα οπότε το σύστημα προβάλλει το τελικό σκορ του εκπαιδευομένου. Λογική και υπόβαθρο Τα προβλήματα δρομολόγησης στον χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας συνιστούν ένα σημαντικό και ευρύ ερευνητικό πεδίο. Αυτό εύκολα προκύπτει και από τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και τον αριθμό των papers τα οποία δημοσιεύονται ετησίως και πραγματεύονται τέτοια προβλήματα. Από την άλλη πλευρά η εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη διότι το προσωπικό που εμπλέκεται επιχειρησιακά στα προβλήματα δρομολόγησης, ενεργεί κατά βάση με εμπειρικές μεθόδους οι οποίες αν και συχνά πολύ καλές, απέχουν από το βέλτιστο. Οι στόχοι του σχεδίου συνοψίζονται στα εξής: Αναπτύσσεται ένα καινοτόμο σύστημα εκπαίδευσης υπαλλήλων εμπλεκομένων στη διανομή το οποίο είναι ελκυστικό για τους χρήστες ξεφεύγοντας από τα αυστηρά πλαίσια διάλεξης παρακολούθησης εξέτασης. Γίνεται εφαρμογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων σε δύο Ευρωπαϊκές χώρες σε διαφορετικές γλώσσες ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός υιοθέτησης του συστήματος ανεξάρτητα από γλωσσικούς και πολιτιστικούς περιορισμούς. Το σύστημα εξομοίωσης έρχεται να αναγνωρίσει τη γνώση που έχουν μέχρι σήμερα αποκτήσει εμπειρικά οι εμπλεκόμενοι στη διανομή υπάλληλοι. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μαθηματικές δεξιότητες (προβλήματα βελτιστοποίησης, αλγοριθμική σκέψη), αναγνωρίζουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων και εξοικειώνονται με νέες τεχνολογίες (συστήματα VRP, GPS κ.α.) Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι ιδιαίτερα στις ταχυδρομικές επιχειρήσεις, οι εμπλεκόμενοι στο θέμα της δρομολόγησης και διανομής βασίζονται κυρίως σε εμπειρική γνώση, ενώ δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Επιπλέον η χρήση εφαρμογών εξομοίωσης στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Για τους λόγους αυτούς θεωρείται ότι το προτεινόμενο σχέδιο έχει καινοτομικό χαρακτήρα. Η πλατφόρμα πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί το σύστημα (σενάρια, δείκτες αξιολόγησης, βέλτιστες λύσεις, τυχαίοι παράγοντες, κρίσεις κ.α.) θα βασιστεί σε αποτελέσματα ενός καινοτομικού συστήματος δυναμικής δρομολόγησης οχημάτων ταχυμεταφορών. Το σύστημα αυτό («ιαχείριση υναμικών Απαιτήσεων για Υπηρεσίες Logistics» - MADREL) αποτελεί αποτέλεσμα ερευνητικού επιστημονικού έργου το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής , Μέτρο 1.2 (Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας) στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος η εταιρία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Για τη διασφάλιση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του σχεδίου έχει προβλεφθεί το Πακέτο Εργασίας 4, αντικείμενο του οποίου είναι η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος εκπαίδευσης σε τρεις χώρες, η αξιολόγηση και η πιθανή βελτίωση. Η πορεία της εξέλιξης του σχεδίου θα παρακολουθείται με συγκεκριμένους χρονικούς δείκτες ενώ για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, θα ληφθούν υπόψιν αποτελέσματα από την εξομοίωση (ποσοτική αξιολόγηση) και την αξιολόγηση από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους (ποιοτική αξιολόγηση). L I s t o f P a r t n e r s P1 GR P2 GR P3 GR P4 GR P5 HU P6 RO KEΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HUNGARIAN POST NATIONAL COMPANY OF ROMANIAN POST S.A. 13

14 Leonardo da Vinci Programme-Selection 2008 Multilateral projects: Transfer of Innovation Τίτλος σχεδίου Oeno MAC Multi-Actor-Cooperation training at all level for integrated sustainable development of the European viti- vini- sector from the vineyard to the glass LLP Link number Συντονιστής ιάρκεια Κοινοτική επιχορήγηση ιεύθυνση GR1-LEO ATExcelixi Α.Ε.-Εκπαιδευτικό & Συνεδριακό Κέντρο-Εταιρεία ομίλου ATEbank ATExcelixi S.A.-Training & Conference Center-ATEbank Group of Companies 24 Μήνες ,00 Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, 14671, Αθήνα Τηλέφωνο Ιστοσελίδα P r o j e c t D e s c r I p t I o n Oeno - MAC aims at developing (design, development, test, validation, dissemination, promotion, guidance) innovative vocational training approaches, materials and tools to the integrated agro-food Sector "from the grapes to the glass" based on the MAC environment. (Multi-Actor-Cooperation. involving all actors at all levels.) OBJECTIVE: help provide relevant, adapted and easily accessible methods and training for Life Long Learning LLL - with equal access to reinforce the contribution of vocational training to the process of innovation. We also directly involve target groups which are not usually taken into account (farmers, agro-technicians, rural developers) and right from the TNA step and even more as pro-active feedback in test phases. Relevance of the chosen area : The wine sector from the vineyard to the glass represents a key economic, human and cultural sector in Europe which has been developing so far mainly on its own with very little coherent support (see figures in Annex). Moreover this consortium will have a high European, transnational, transcultural added value through the sharing of a common culture, and fruitful exchanges of good practice. The educational/ training dimension of the project (related to EQF and ECVET)will be supported by an existing evaluation and decision making tool; it will be adapted and developed as a parallel training method in collaboration with the internet site also used for internal communication and dissemination of the results. PARTNERSHIP: 8 wine producing countries are involved this project: E, D, F, GR, HU, P, CY and TK; plus 2 : B and UK to help with communication, training and dissemination tools.. More countries are ready and willing to participate, but we preferred to limit the number of countries, to deal in a consistent way all the dimensions of that project and then replicate it and extend it to other European countries. Choice of initial participating countries has been made to represent: big and small wine producing countries; Northern and Southern countries and various climate, cultural or geographical constraints. The Belgian partner represents a pan European agro-food network. The same willingness of representation relies in MAC Multi-Actor choice of partners at local level to represent all target at all levels (from work forces to decision and policy makers).dissemination mechanisms to other countries is already integrated in our training, materials and dissemination activities to ensure sustainability. Real dissemination policy will start very early, publications or websites, but also through effective action policies (fairs, promotion activities) and involvement of all actors of the integrated partnership and sub-networks as a snow-ball effect. 14

15 The role of each Partner has been selected according to its scientific/ innovative background, although the European Qualifications Framework approach, to be followed in the project does not exclude any additional or external input. key topics: Vine cultivation allowing exchange of good practice and varieties Wine production including the recent changes in regulation and techniques Bottling with the choice of corks, and the environment/regulatiry issues regarding glass and/or other containers Health, gastronomy and safety e.g. resveratrol, flavonoids & antioxidants, organic wines, elimination techniques for mycotoxins/ ochratoxin, non-alcoholic beverages Business development: Rural development & eco-tourism (economy, management, marketing) for farmers/wine producers but also local developers as accompanying actors. Development of agro-tourism and farm-based economy linked to European wine regions. Dedicated actions take into consideration equal access to business training target groups (gender, disadvantaged/ disabled people) and also include these aspects to further develop Equal access friendly businesses (especially with agro-tourism). We might as well include Sustainable agri-products: Farming and cultural improvements (especially towards quality, organic, biological and product) in sustainable local development perspective including new products linked to polyphenols and anti-oxidants. It also includes all aspects of trace ability, certification and appellations management across various European regions. Target groups include all the actors in an integrated 2 levels approach: Directly :Farmers (private and cooperatives); Wine producers and technicians; Trainers (schools, training centres, universities, R&D centres and Trainees in the partner training organizations Indirectly, as a snow ball effect through our communicating on the results, we ll reach Regional developers (local authorities, Chamber of Commerce, Development and tourism infrastructures); Consumers (individuals, associations); Relay actors (professional associations, trade-unions and national wine institutes);); Quality actors for certification (ISO and appellations); and the Distribution chain operators (transport, storage, retailers, fairs, associations). Planned actions and internal/external communication: Training of trainers, development of distance learning content (platforms exist); Face to face trainings as test and pilot phases including evaluation schema from test users; Transfer of technologies from various European labs especially on health and process areas; Exchanges of good practices; Dissemination activities in national languages (fairs, info brochure linked to targets, relay actors involvement); web based resources for dissemination but also as collaborative tool (groupware + web conferences and elearning platform); permanent evaluation and management process. The educational/ training dimension of the project (related to EQF and ECVET) will be supported by an existing evaluation and decision making tool; it will be adapted and developed as a parallel training method in collaboration with the internet site also used for internal communication and dissemination of the results. Expected outputs/results: Training materials (5 guides on CD ROM & through elearning platform) in national languages for training of trainers; Web tools (public website, collaborative website, web conferences, intranet) with information in different languages including a central repository for valorisation of exchanges of good practices at various levels; Transnational conferences and seminars; Publication of promotion and dissemination brochures in national languages; 15

16 L I s t o f P a r t n e r s EL EL BE CY DE FR HU HU PT ES TR UK Technological Educational Institution (T.E.I.) of Athens NATIONAL ORGANIZATION OF VINE AND WINE OF GREECE Mac TEAM aisbl European University of Cyprus Fachhochschule Trier, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung University de Vin Hungarian Scientific Society for Food Industry Technical Secondary School and Vocational school for Oenology and Business of the Budapest Corvinus University AESBUC-Associação para a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Rioja University POINT Project Construction & Engineering Trading LLC [POINT] Enterprizer Technologies Limited 16

17 Leonardo da Vinci Programme-Selection 2008 Multilateral projects: Transfer of Innovation Τίτλος σχεδίου LLP Link number Συντονιστής ιάρκεια Κοινοτική επιχορήγηση ιεύθυνση ENFORA - Innovation Transfer of DEDALOS project, for Teaching English as a second language to Deaf people, whose first Language is the Sign Language, via e-learning tools GR1-LEO Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ -N.C.S.R. DEMOKRITOS 24 μήνες ,00 Πατριάρχου Γρηγορίου, Αγία Παρασκευή Τηλέφωνο (+30) Ιστοσελίδα P r o j e c t D e s c r I p t I o n In the times of the Information Society and the rapid advancements of the technology, where information is getting more and more digital form, the need for the improvement of the digital accessibility of the Impaired People is getting more distinctive and necessary. The Impaired People like in their everyday life are coming against accessibility problems, a challenge that they face in the Internet too. The present project aims at the group of Hearing Impaired people, which are a group of people that has very limited access in information and learning through the Internet. Very few services that are offered through the Internet are created and designed to provide access to impaired people and can integrate the supporting technologies that these people use (e.g. very few services are designed according to WCAG 2.0). Furthermore there is a lack of learning systems that provide training to deaf people, concerning learning foreign languages, which is absolutely necessary for the Deaf s people activation and participation in the labour market and their communisation as citizens of the world. Furthermore, the proposed project is focusing in the transfer innovation of products and results of Dedalos project to the participating partners. The innovation transfer will be realized through the Sign Language of every country/partner, and through collaborative distance learning. It is the first effort for the innovation transfer, of products concerning the education of the Deaf People in the fields of Teaching English. It s worth mentioning, at this point, that the Greek Sign Language (GSL), is formally the legitimate language of the Deaf people community, by specific legislative decree that was voted by the Greek Parliament. According to Eurostat, the Impaired People represent 12% of the European countries population. The Hearing Impaired People represent 1% of the European countries population according to the statistic data, of the Greek Federation of the Deaf. What is more according to Eurostat also is that people with low education, which many of them are unemployed, have fewer opportunities for vocational and lifelong learning. The unemployment of the Impaired People, as it was estimated by the Council for the Evaluation of the European Project Confronting the Exclusion in the Labour Market, is 64% for the male population and 88% female population. The majority of the Impaired People still get very few vocational and lifelong training services, because the structures for the vocational training provided by the formal educational system are still very immature. 17

18 Based on today s vocational and lifelong training conditions for the Hearing Impaired people, the main target of the proposed project is the promotion of equal opportunities for this group, through the access and the participation in vocational training. The e-training of the target group in the field of Teaching English through an e-learning environment is very important also for the development of skills in the use of the Internet and the learning though the web, qualifications needed for their lifelong and vocational training, that will open new horizons in their employment careers. Within the actions of the proposed project, are participating organizations that are take action in the fields of the vocational training for the Hearing Impaired people and especially in the field of distance education and training. Moreover in the project are participating organizations and societies for the Deaf and hard of hearing people. The main purpose of the project is the provision of e-learning training courses, for teaching English as second language to Hearing Impaired learners. The learning system, which consists of the educational scenario, the learning material and the used technological solutions, will be pedagogically, socially, culturally, and linguistically adapted and focused in the special needs of the Deaf people of every country-partner. The specific targets of the proposed project are: - Requirements analysis and determination of the Deaf learners - Adaptation of the innovative learning material - Development of the learning system via ICT based learning strategies - Establishment and reassurance of the continuous cooperative innovation transfer - Development of mechanisms for the continuous cooperative innovation transfer Indicators: Quantitative indicators The Quantitative indicators that will be used to measure the progress of the project are: -The amount of the learning material that will be transferred by and to each country/partner. -The amount of publications in journals and conferences Qualitative indicators: - The educational progress achieved by the learners For the materialization of the project, the partners will offer their innovative solutions, through collaboration, which have been developed in the Leonardo frame or other actions that covers every concept of the learning material in the project, which is the added value of the project. The innovative proposed learning system will be tested after its adaptation in all the country-partners, in order to be evaluated and improved, for its commercial provision after the project s completion. L I s t o f P a r t n e r s GR GR SE IT RO PLEGMA S.A. BUSINESS CONSULTANTS CENTER OF COMMUNICATION AND TECHNOLOGY Swedish TelePedagogic Knowledge Center Centro Laser, Società Consortile a responsabilità limitata (CL) PHOENIX POST SECONDARY INSTITUTE 18

19 Leonardo da Vinci Programme-Selection 2008 Multilateral projects: Transfer of Innovation Τίτλος σχεδίου LLP Link number Συντονιστής EC-ASE Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους/Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας 2008-GR1-LEO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT ιάρκεια Κοινοτική επιχορήγηση ιεύθυνση 24 μήνες ,00 Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα (+30) Ιστοσελίδα Τίτλος σχεδίου P r o j e c t D e s c r I p t I o n Ανάγκες που επιδιώκει να καλύψει το σχέδιο Η αναγνώριση και η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη στρατηγική της δια βίου μάθησης καθώς τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αξιολογούνται, ανεξάρτητα από το πού και πώς επιτεύχθηκαν. Το 2004 εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης κοινές ευρωπαϊκές αρχές για την αναγνώριση και την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, προκειμένου να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στα εν λόγω συστήματα. Παρ όλες τις προσπάθειες όμως υπάρχουν τομείς και ομάδες ατόμων στις οποίες δεν έχει ακόμη βρει εφαρμογή μία τέτοια στρατηγική. Επιπλέον στόχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η αύξηση του ποσοστού των απασχολούμενων γυναικών από το σημερινό ποσοστό του 52% σε άνω του 60%. Στην ΕΕ, το 2001, απασχολούνταν μόνο το ήμισυ των γυναικών που είχαν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση και οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην επικύρωση των ήδη αποκτηθεισών γνώσεων. Μολονότι δεν είναι αυτός ο μόνος παράγοντας για την ανεύρεση εργασίας, υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και των προοπτικών απασχόλησης για τις γυναίκες. Παρόλη την θεσμοθετημένη ισότητα στο χώρο εργασίας, οι γυναίκες (εργαζόμενες ή άνεργες) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πλήθος διακρίσεων όπου κατ ουσίαν οι θεσμοθετημένες ίσες ευκαιρίες καταστρατηγούνται γεγονός που συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM 2000, 335) στην Ελλάδα, η άνιση θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας τεκμηριώνεται από τα παρακάτω στοιχεία: Τη διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών η οποία είναι πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες στο σύνολο της Ε.Ε. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών που παραμένει συστηματικά υψηλότερο σε σχέση με αυτό των αντρών. Η αμοιβή των γυναικών που είναι μικρότερη από αυτήν των ανδρών, για ίδια και ίσης αξίας εργασίας. Το διαχωρισμό των ανδρών και γυναικών σε διαφορετικά είδη εργασίας Στο ότι οι γυναίκες και οι άντρες καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις στους διάφορους τομείς απασχόλησης, στα διάφορα επαγγέλματα καθώς και στις επαγγελματικές βαθμίδες. Η Γυάλινη Οροφή: καθώς παρατηρείται η τάση οι γυναίκες στελέχη να φθάνουν έως ένα συγκεκριμένο σημείο επαγγελματικής ανέλιξης Το κολλώδες άπεδο: που είναι η τάση της καθήλωσης στις κατώτερες βαθμίδες της αγοράς εργασίας. Εντονότερο είναι το πρόβλημα στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και των στελεχών που απασχολούνται σε δομές συμβουλευτικής και κατάρτισης, η ανάγκη για πιστοποίηση των άτυπων δεξιοτήτων είναι έντονη καθώς το αντίστοιχο πεδίο έχει λίγα χρόνια που λειτουργεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πολλοί επαγγελματίες του χώρου έχουν μεγάλη εμπειρία χωρίς να διαθέτουν τα αντίστοιχα τυπικά και αναγνωρισμένα προσόντα. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η αδυναμία συμπόρευσης με τη δήλωση της Κοπεγχάγης και ειδικότερα η έλλειψη γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων, η 19

20 ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια των προσόντων στην αγορά εργασίας και επομένως η αδυναμία βελτίωσης των επιπέδων απασχολησιμότητας αλλά και προσωπικής βελτίωσης, όπως και η ανισότητα που παρατηρείται στην απασχόληση των δύο φύλων. Βασικοί δείκτες Ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους στην Ευρώπη, καθώς απασχολούνται περισσότερα από άτομα σε φορείς, και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό (CERIEC, 2007) και αποτελεί το 6,4 % του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη των 15 και μόνο το 3,2% στις νέες χώρες μέλη. Αυτά τα μεγέθη αφενός καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα του τομέα για την Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και την αναγκαιότητα για περεταίρω ενίσχυσή του στις νέες χώρες μέλη. Επιπλέον η ανάπτυξη των προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής και η ενασχόληση με το χώρο της κοινωνικής οικονομίας μη πιστοποιημένων ατόμων αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του κλάδου. Σκοπός του προτεινόμενου σχεδίου είναι η προώθηση της διαφάνειας των προσόντων των απασχολουμένων σε φορείς κατάρτισης και συμβουλευτικής του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και κυρίως των γυναικών στελεχών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα από τους άνδρες συναδέλφους τους στην είσοδο αλλά και την παραμονή τους στον ανταγωνιστικό χώρο της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα οι στόχοι του σχεδίου είναι: η διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων σε φορείς κατάρτισης και συμβουλευτικής μέσα από την επικύρωση της μη τυπικής μάθησης και των προσόντων που αποκτήθηκαν άτυπα. η εξατομίκευση της μάθησης μέσα από την εξειδίκευση των αναγκών κατάρτισης των στελεχών που θα οδηγηθούν στη διαδικασία της πιστοποίησης. η ευρύτερη εφαρμογή μεθοδολογιών και διαδικασιών πιστοποίησης που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα προγράμματα ή πρωτοβουλίες Επιπλέον το έργο στοχεύει: Στην πιστοποίηση των άτυπων δεξιοτήτων κατάρτισης και συμβουλευτικής των ατόμων (ιδιαίτερα των γυναικών) που απασχολούνται σε δομές συμβουλευτικής και κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας Στην καθιέρωση του Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού δεξιοτήτων Σύμβουλος/Εκπαιδευτής Κοινωνικής Οικονομίας - Στην υποβοήθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών των δομών συμβουλευτικής και κατάρτισης Στην καθιέρωση ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση των άτυπων δεξιοτήτων στη συμβουλευτική κατάρτιση στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας Στη διευκόλυνση της σύγκρισης των ικανοτήτων των συμβούλων/εκπαιδευτών εκτός εθνικών συνόρων διευκολύνοντας παράλληλα την κινητικότατα των εργαζομένων Στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσα από τη βελτίωση των προσόντων των εκπαιδευτών/συμβούλων και των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής Κυρίως όμως το έργο στοχεύει στην μεταφορά και χρήση της υφιστάμενης εμπειρίας, εργαλείων και προϊόντων από προηγούμενα υλοποιημένα προγράμματα όπως το LdV EMC _PRO και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - ΙΣΟΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οι ανάγκες που θα ικανοποιήσει το προτεινόμενο σχέδιο αφορούν αρχικά τη βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων, καθώς παρέχονται στα στελέχη των δομών συμβουλευτικής και κατάρτισης τα εφόδια για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Έτσι η επικύρωση των άτυπων προσόντων αποτελεί υποκινητικό στοιχείο για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Επιπλέον ικανοποιούνται οι ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων για υψηλού επιπέδου απασχολούμενο προσωπικό μέσα από την αναβάθμιση των προσόντων τους. Τέλος ένα σημαντικό σημείο είναι η εξειδίκευση του προγράμματος στις ανάγκες των γυναικών που απασχολούνται στις κοινωνικές επιχειρήσεις ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά εργασίας και αμβλύνοντας τις διαφορές μεταξύ των δύο Φύλων μέσα από την άμβλυνση των αντιθέσεων του ανταγωνισμού. Η αναγκαιότητα για ολοκληρωμένες και πιστοποιημένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στις επιχειρήσεις του τομέα θα δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη αυτού του τρίτου πόλου της οικονομίας. Επομένως είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν άτυπα από τα στελέχη φορέων κατάρτισης και συμβουλευτικής στον τομέα τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την καθιέρωση ενός κοινού πιστοποιητικού επικύρωσης των άτυπων δεξιοτήτων που ήδη διαθέτουν. Σύμφωνα με τα παραπάνω αντιμετωπίζεται σε σημαντικό βαθμό η έλλειψη τυπικών προσόντων των στελεχών/εκπαιδευτών, ενισχύεται η κινητικότητα στο χώρο εργασίας, καταπολεμείται η ανεργία και ενισχύονται αποτελεσματικά οι επιχειρήσεις του κοινωνικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω είναι εμφανές ότι οι στόχοι συνδέονται άμεσα με την προτεραιότητα που αφορά στη διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων των ατόμων. Εμφανές είναι 20

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education

Information and Communication Technologies in Education Information and Communication Technologies in Education Instructional Design = Instructional Systems Design (ISD) K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Instructional Design Instructional Design (also called

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 2: Management. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 2: Management. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 2: Management Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Use Case - an example of ereferral workflow Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση 1 Δεκεμβρίου 2014 Βλάσης Κοροβήλος, Βοηθός έρευνας Τομέας Έρευνας και Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿåà±»»»é½ Ä Â ¼Ìù±Â ¹ º þÿœµ» ³ ±

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ: ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη

Εκτεταμένη περίληψη Περίληψη PENED Final Report In the frame of PENED program the research that has been conducted as part of the Hybrid Libraries Project had as an outcome the design of a complex software architecture for mobile

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ

ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΗΣΛΟ: Ζ ΥΡΖΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΓΚΟΓΚΗΓΟΤ ΗΧΑΝΝΑ Α.Μ:186/99 Δπηβιέπωλ θαζεγεηήο:παλασο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ε. ΚΟΡΔΩΗ ΤΗΛ.210-3332939 e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure LMS. Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure.

F-Secure LMS. Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure. F-Secure LMS English Text Below Εισαγωγή Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure. Η F-Secure πρωτοπορώντας δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και ο ρόλος τους στη ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και ο ρόλος τους στη ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και ο ρόλος τους στη ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Καθ. Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ «H ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CATERING ΣE ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ «H ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CATERING ΣE ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ «H ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CATERING ΣE

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων. Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης

H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων. Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εφαρμοσμένες (Φυσικές) Επιστήμες Εφαρμοσμένες (Φυσικές) Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις

Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Ο ρόλος της πληροφορικής ως φορέα καινοτομίας στις επιχειρήσεις Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Ph.D. Partner, Ernst & Young Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα Ο ρόλος της πληροφορικής μέσα στην επιχείρηση Η πρόσφατη

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα