Ηαναγκαιότητα για συνδικαλιστική επιμόρφωση έχει αναγνωριστεί από πολλά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηαναγκαιότητα για συνδικαλιστική επιμόρφωση έχει αναγνωριστεί από πολλά"

Transcript

1 ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Του: Θεόδωρου Κουτρούκη Περίληψη Ηαναγκαιότητα για συνδικαλιστική επιμόρφωση έχει αναγνωριστεί από πολλά εργατικά συνδικάτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η συνδικαλιστική εκπαίδευση συνδράμει την αποτελεσματικότητα του συνδικαλισμού και βελτιώνει τις εργασιακές σχέσεις. Το γεγονός αυτό ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος του εγχειρήματος να επιμορφωθούν συνδικαλιστικά στελέχη σε διάφορες ανεπτυγμένες χώρες. Το άρθρο αυτό επιδιώκει να εξετάσει τις κύριες απόψεις μεταξύ συνδικαλιστών ε- νός εργατικού σωματείου του ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις επιδράσεις ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, περιλαμβανομένου του υλικού που προήλθε από μερικές συνεντεύξεις. Η συζήτηση δείχνει πως θετικές επιδράσεις από σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα υπάρχουν για την συνδικαλιστική δραστηριότητα, ενώ το σύστημα των εργασιακών σχέσεων δεν επηρεάζεται. 1. Εισαγωγή Ο συνδικαλισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που απλώνει τις ρίζες του στην ε- ποχή της πρώιμης βιομηχανικής επανάστασης (Poole, 1984). Πρόκειται ουσιαστικά για τη συστηματική προσπάθεια των μισθωτών να συσσωματωθούν σε οργανώσεις ε- παγγελματικού χαρακτήρα με σκοπό να προωθήσουν συλλογικά τη βελτίωση της οικονομικής θέσης των εργαζομένων. Για να υπάρξουν και να δραστηριοποιηθούν με επιτυχία οι εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ο Κατσανέβας υποστηρίζει ότι α- παιτούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις (1997:132): Α) συνεχής επαφή ανάμεσα στους μισθωτούς Β) ύπαρξη διακεκριμένων ατόμων μεταξύ των μισθωτών με οργανωτική ικανότητα και εκπαίδευση- οι οποίοι να τους εκπροσωπούν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις * O Θεόδωρος Κουτρούκης είναι διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 14

2 Γ) οικονομικοί πόροι για την αντιμετώπιση των εξόδων Είναι πρόδηλο ότι η εκπαίδευση είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας για την δημιουργία και την αποτελεσματικότητα των εργατικών συνδικάτων γιατί η συνδικαλιστική πρακτική απαιτεί πλέον τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών στελεχών σε δύσκολες και απαιτητικές διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου ή σύγκρουσης, συλλογικής διαπραγμάτευσης, τριμερών διαβουλεύσεων με το κράτος και την εργοδοσία αλλά και συμμετοχή σε όργανα διοίκησης ή γνωμοδότησης για μια σειρά θεμάτων που ά- πτονται της κοινωνικής, οικονομικής και εργατικής πολιτικής. Τον κρισιμότερο ίσως ρόλο στην διεύρυνση του εκπαιδευτικού υπόβαθρου των εκπροσώπων των εργαζομένων σε όλες αυτές τις διαδικασίες διαδραματίζει η συνδικαλιστική εκπαίδευση (Costine and Garavan, 1995). Η Συνδικαλιστική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση (ΣΕΕ) είναι, επομένως, ένας πολυσήμαντος θεσμός που, ωστόσο, φαίνεται πως έχει υποτιμηθεί στην πράξη από τις ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Έτσι, οι συστηματικές προσπάθειες για παροχή ΣΕΕ στα συνδικαλιστικά στελέχη ή τους εργαζόμενους-μέλη των συνδικάτων ή- ταν μάλλον περιορισμένες και αποσπασματικές, τουλάχιστον μέχρι το 2004, χρονιά κατά την οποία ιδρύθηκε η Ακαδημία Εργασίας της ΓΣΕΕ. Ο Αποστολίδης, διευρύνοντας την άποψη του καθηγητή M. David, έχει ορίσει τη ΣΕΕ ως το σύνολο των εκπαιδευτικών δυνάμεων που διαθέτει και ξοδεύει το εργατικό κίνημα με στόχους από τη μια τη διαμόρφωση αξιόμαχου, ικανού στελεχιακού δυναμικού που σημαίνει ανάπτυξη και αύξηση της ατομικής και συλλογικής ικανότητας των συνδικαλιστών, έτσι που να δοθεί στη συνδικαλιστική πρακτική η πλήρης αποτελεσματικότητα και η αληθινή διάστασή της και από την άλλη την αναπαραγωγή και ανάπτυξη -ιδεολογική και οργανωτική- του συνδικάτου σαν αντίπαλου κοινωνικού συνομιλητή απέναντι στους εργαζόμενους και στο κράτος (1981:17). Επομένως, θα μπορούσε να προσδιοριστεί ο σκοπός της ΣΕΕ, ως εξής (Spencer, 1996, 2001): Α) να προετοιμάσει τα συνδικαλιστικά στελέχη και το διοικητικό προσωπικό των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ώστε να διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο στο συνδικάτο Β) να εκπαιδεύσει τους ακτιβιστές και τα μέλη των εργατικών οργανώσεων γύρω α- πό τη συνδικαλιστική πολιτική και τις μεταβολές στο περιβάλλον του συνδικάτου, όπως είναι οι εξελίξεις στο μάνατζμεντ ή οι τροποποιήσεις στο εργατικό δίκαιο. Γ) να αναπτύξει τη συνδικαλιστική συνείδηση, να υποστηρίξει την κοινωνική δράση, να σφυρηλατήσει κοινούς στόχους και να διαχύσει οργανωτικές και επικοινωνιακές εμπειρίες. Μολονότι το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, κάποια συστηματική προσπάθεια εμπειρικής διερεύνησης του πεδίου της ΣΕΕ στην Ελλάδα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η εργασία του Kouzis (2000), ο οποίος μελετά τη θεσμική κυρίως διάσταση της ΣΕΕ στην Ελλάδα και παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης. Σε αυτό το σκηνικό, η διερεύνηση της ελληνικής εμπειρίας της ΣΕΕ παρουσιάζει ι- διαίτερο ενδιαφέρον γιατί μπορεί να οδηγήσει στη σε βάθος μελέτη των επιδράσεων των εκπαιδευτικών θεσμών της ΣΕΕ στις εργασιακές σχέσεις αλλά και στην οργάνωση και την αποτελεσματικότητα του συνδικαλιστικού κινήματος. 15

3 Έτσι το άρθρο αυτό επιχειρεί να διερευνήσει: α) τη συμβολή της ΣΕΕ στην αποτελεσματικότητα του εργατικού συνδικαλισμού και β) τη συμβολή της ΣΕΕ στην βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα Είναι ευρέως αποδεκτό πως η καθημερινή συνδικαλιστική πρακτική απαιτεί εκπαιδευμένα συνδικαλιστικά στελέχη. Έτσι, η συνδικαλιστική εκπαίδευση και επιμόρφωση (ΣΕΕ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνδικαλιστική πρακτική και καλείται να προσδώσει σε αυτή την πλήρη αποτελεσματικότητά της. Τα εργατικά συνδικάτα διαμέσου μακροχρόνιων και σκληρών αγώνων αντιλήφθηκαν ότι η συνδικαλιστική εμπειρία δεν αρκεί για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της συνδικαλιστικής δράσης, και γι αυτό το λόγο προχώρησαν σε οργάνωση συνδικαλιστικών μαθημάτων ώστε να μεταβιβάσουν στους συνδικαλιστές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα τους επέτρεπαν να βελτιώσουν την συνδικαλιστική τους πρακτική. Ειδικότερα, η ΣΕΕ καλύπτει τον τομέα της κατάρτισης ικανών στελεχών για να α- ναλάβουν και να ανταποκριθούν στις διάφορες υπευθυνότητες και λειτουργίες του συνδικαλιστικού κινήματος. Επίσης, η ΣΕΕ είναι εκπαίδευση που προωθεί τη συλλογική αντίληψη και δράση. Με αυτήν την έννοια η ΣΕΕ ενισχύει την πολιτική συμμετοχή και προωθεί τη συμμετοχική δημοκρατία (Eiger, 1981). Ένα άλλο πεδίο συνδικαλιστικής δράσης τις ανάγκες του οποίου έρχεται να καλύψει η ΣΕΕ είναι η πολιτική της συμμετοχής της συνδικαλιστικής πλευράς στις διάφορες επιτροπές και συμβούλια ή/και σε διάφορα κέντρα λήψης των αποφάσεων, η ο- ποία προϋποθέτει εξειδικευμένη μόρφωση και γνώση των συνδικαλιστικών εκπροσώπων. Αυτή ακριβώς τη μόρφωση και γνώση έρχεται να καλύψει η συνδικαλιστική εκπαίδευση (Γιαννερίδης, 1980). Έτσι, η ΣΕΕ εμπεριέχει στοιχεία της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και κίνητρα για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνείδησης και της συνδικαλιστικής ενεργοποίησης των εργαζομένων (Salt, Cervero and Herod, 2000). Έχει άλλωστε, σημειωθεί πως η ΣΕΕ είναι μια μορφή συλλογικής μάθησης των εργατών, ώστε οι τελευταίοι να αντιληφθούν τον εαυτό τους ως μέλη της τάξης των παρόχων/ πωλητών εργατικής δύναμης και όχι ως ιδιώτες. Έτσι, το αναμενόμενο αποτέλεσμα της ΣΕΕ θα μπορούσε κατά τους Salt, Cervero και Herod να είναι η ενοποίηση των εργατών και των κοινωνικών συμμάχων τους ώστε να δρομολογήσουν αλλαγές τόσο στο εργασιακό, όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον (Salt, et al, 2000). Σε κάθε περίπτωση η ΣΕΕ ενοποιεί εξωτερικά το συνδικαλιστικό κίνημα, και α- νεβάζει εσωτερικά το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο των μελών του (Ojakangas, 2003). Η ΣΕΕ αποτελεί για την καθημερινή πρακτική των συνδικάτων μία ευρεία έννοια στην οποία εντάσσονται η επαγγελματική εκπαίδευση των συνδικαλιστικών στελεχών (π.χ. απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ ή στις λειτουργίες της οργάνωσης), η επιμόρφωση σε ζητήματα άσκησης των συνδικαλιστικών καθηκόντων (π.χ. παροχές κοινωνικής ασφάλισης προς τους εργαζόμενους, στόχοι και χαρακτηριστικά της εισοδηματικής πολιτικής) και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών των συνδικαλιστικών δομών ή των φορέων των συνδικάτων προς τα μέλη τους (π.χ. σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων) (Bridgford and Stirling, 2000). Ακόμη, είναι γνωστό ότι τα σύγχρονα συνδικαλιστικά στελέχη πλήρους απασχόλησης ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων σε σχέση με την εξυπηρέτηση και αντιπροσώπευση των μελών των εργατικών συνδικάτων, την οργάνωση και προ- 16

4 σέλκυση νέων μελών και την προώθηση των συνδικαλιστικών πολιτικών. Τα στελέχη αυτά οφείλουν να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες τεχνολογικές, οικονομικές και νομικές εξελίξεις. Μολαταύτα, το ανθρώπινο δυναμικό που ηγείται του συνδικαλισμού δε διαθέτει συνήθως κάποιο πλάνο αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να διαδραματίσει το ρόλο του πιο αποτελεσματικά (Nesbit, 2002). Είναι γεγονός πως τα περισσότερα μέλη των εργατικών συνδικάτων μαθαίνουν στην πράξη για το συνδικαλισμό και ενισχύουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στην περίπτωση της εκδήλωσης εργατικών διαφορών (απεργίες, ανταπεργίες, παράπονα, διαπραγματεύσεις). Επίσης, μαθαίνουν από τις εκδόσεις και τις καμπάνιες των συνδικάτων, την παρακολούθηση συναντήσεων, συνεδρίων, διασκέψεων αλλά και από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η ΣΕΕ -για λόγους πρακτικούς και οικονομικούς- παρέχεται σε ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (συνήθως κυμαίνεται μεταξύ του 3% και του 5% των μελών των συνδικάτων ανά έτος στις ανεπτυγμένες χώρες), αλλά είναι περισσότερο κοινωνική παρά προσωπική εκπαίδευση γιατί οι εκπαιδευθέντες αναλαμβάνουν να διαχύσουν τη μάθηση στα υπόλοιπα μέλη των εργατικών συνδικάτων (Spencer and Frankel, 2002). Έτσι, η ΣΕΕ αναδεικνύει και τον κοινωνικό της προσανατολισμό που είναι να προωθήσει και να αναπτύξει την παρουσία και τους στόχους του συνδικαλισμού και να προάγει συλλογικά το συνδικάτο (Spencer, 2001). Επιπλέον, η ΣΕΕ φαίνεται πως μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της δραστικής μείωσης στη συνδικαλιστική πυκνότητα που έχει συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες (Feekin and Widenor, 2003). Όπως κατέδειξε σχετική έρευνα στον Καναδά η συνδικαλιστική ιδιότητα έχει γενικά θετική επίδραση στη συμμετοχή των εργαζομένων σε εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές δραστηριότητες (Livingstone and Raykov, 2005). Επίσης, ανάλογες μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο τα συνδικάτα, όσο και οι συμμετέχοντες στην ΣΕΕ καρπώνονται μια σειρά από οφέλη (Spencer, 2002:22). Έτσι, τα μαθήματα της ΣΕΕ συνδράμουν τα μέλη να ενδιαφερθούν περισσότερο για τα συνδικάτα, να λαμβάνουν καλύτερες συνδικαλιστικές αποφάσεις αλλά και να διαθέτουν αυξημένη αυτοπεποίθηση για να α- ναλάβουν θέσεις εθελοντικού χαρακτήρα στα συνδικάτα και να αμφισβητήσουν αυθαίρετες ή/και αυταρχικές αποφάσεις του μάνατζμεντ (Spencer, 2002:22). Επιπλέον, η ΣΕΕ είναι εκπαίδευση κοινωνικής και όχι ατομικής σκοπιμότητας. Οι συμμετέχοντες δεν κερδίζουν διδακτικές μονάδες (credits) αλλα επιχειρούν να γίνουν πιο καταρτισμένα μέλη των συνδικάτων. Η ΣΕΕ, λοιπόν, ανταποκρίνεται στις ανάγκες οργάνωσης και στρατολόγησης των εργατικών συνδικάτων και επιπλέον συμβάλλει στον πλουραλισμό της κοινωνίας και την ενεργή πολιτική συμμετοχή (Spencer, 2002:22). 2. Μέθοδος Η ελλιπής διερεύνηση του πεδίου της ΣΕΕ στην Ελλάδα ανέδειξε την αναγκαιότητα να προσεγγιστούν ορισμένες αναδυόμενες όψεις της ΣΕΕ. Κατά συνέπεια, η επιλογή της ποιοτικής προσέγγισης θεωρήθηκε αναγκαία γιατί συνδυάζει διερευνητικά και ερμηνευτικά χαρακτηριστικά αλλά και ιδανική για τις περιπτώσεις, στις οποίες επιχειρείται η ανάδειξη θεωρίας από τα δεδομένα ενός προβλήματος. Η μέθοδος ποιοτικής έρευνας που επιλέχθηκε στο πλαίσιο της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη περίπτωσης. Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίστηκε με την επιλογή να 17

5 μελετηθεί ένα τυπικό ελληνικό εργατικό σωματείο, ώστε η αποτύπωση των επιδράσεων της ΣΕΕ να απεικονίζει όσο γίνεται πιο πιστά την πραγματικότητα. Έτσι, επιλέχθηκε ένα εργατικό σωματείο της Μακεδονίας, ώστε να εφαρμοστεί το εγχείρημα της ποιοτικής ανάλυσης των εμπειρικών στοιχείων με στόχο το σχηματισμό μιας συνολικής εικόνας για τη μελετούμενη περίπτωση (Κυριαζή, 2000:53). Το σωματείο αυτό επιλέχθηκε γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό αντιπροσωπευτικό της βιομηχανικής/ οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, β) καλύπτει ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα γ) διαθέτει τρεις (3) συνδικαλιστές που πέρασαν από διαδικασία συνδικαλιστικής εκπαίδευσης. Με το συνυπολογισμό των παραπάνω παραγόντων καθορίστηκαν τελικά και οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Για τις ανάγκες της έρευνας πεδίου και ειδικότερα για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά σχεδιασμένο ημιδομημένο ερωτηματολόγιο συνέντευξης με ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις. Ως οδός συλλογής των εμπειρικών δεδομένων επιλέχθηκε η συνέντευξη, μια επιλογή που αποτελεί ένα συμβιβασμό ανάμεσα στον ιδεώδη και τον εφικτό τρόπο έρευνας στο πλαίσιο των χρονικών και οικονομικών περιορισμών που αντικειμενικά υφίστανται. Οι συνεντεύξεις, πραγματοποιήθηκαν στο χώρο γραφείων του αντίστοιχου εργατικού σωματείου και η μέση διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν 23 λεπτά της ώρας. 3. Αποτελέσματα Στον πίνακα 1 απεικονίζεται η φυσιογνωμία των συνδικαλιστών που συμμετείχαν στη διαδικασία της ερευνητικής συνέντευξης. Έχει ενδιαφέρον πως σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει μόνο κλαδική συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο εργασίας, ενώ η ανυπαρξία επιχειρησιακού σωματείου είναι εύλογη εξαιτίας του πολύ μικρού αριθμού εργαζομένων ανά εκμετάλλευση. Η συνδικαλιστική πυκνότητα είναι πολύ χαμηλή, εγγενές γνώρισμα του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, ενώ οι ερωτώμενοι έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του εργατικού σωματείου. Πίνακας 1: H φυσιογνωμία των συμμετεχόντων συνδικαλιστών ΚΩΔΙ- ΦΥ- ΗΛΙ- ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΗ ΣΥΝΔΙ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΡΞΗ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔ. ΕΚΠΡΟ- ΚΟΣ ΛΟ ΚΙΑ ΕΚΠΑΙ- ΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟ- ΣΥΝΔ. ΣΥΝΔ. ΠΥΚΝΟ- ΣΩΠHΣH ΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝ. ΟΡΓΑΝ TΗΤΑ EPΓAZO- ΜΕΝΩΝ Σ1 Γ 38 ΤΕΙ 8 6 ΚΛΑΔΙΚΟ 5% ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Δ.Σ. ΣΩΜΑTEIOY Σ2 Α 43 ΙΕΚ 4 8 ΚΛΑΔΙΚΟ 1% ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Σ3 Α 46 ΛΥΚΕΙΟ 5 3 ΚΛΑΔΙΚΟ 3% ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 18

6 Ο πίνακας 2 απεικονίζει τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν οι ερωτώμενοι να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις απαντήσεις κυριαρχούν ζητήματα σχετικά με την χρησιμότητα της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην άσκηση του ρόλου των εκπροσώπων των εργαζομένων. Πίνακας 2: Στοιχεία για τη συνδικαλιστική εκπαίδευση (α) ΚΩΔΙΚΟΣ Σ1 Σ2 Σ3 Γιατί αποφασίσατε να παρακολουθήσατε πρόγραμμα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης; Για να βελτιώσω τις γνώσεις μου ώστε να παίξω το συνδικαλιστικό μου ρόλο πιο αποτελεσματικά Για να γίνω καλύτερος συνδικαλιστής και να βοηθήσω την οργάνωση του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μου Γιατί δεν είχα παρακολουθήσει στο παρελθόν και το θεωρώ απαραίτητο Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις που αναδύθηκαν στις συνεντεύξεις σε αυτό το ερώτημα. Έτσι, ένας συνδικαλιστής απάντησε ότι ήθελα από καιρό να συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης αλλά δεν είχα την ευκαιρία να το κάνω τώρα αισθάνομαι πιο ισχυρός σε γνώσεις και δεξιότητες για να συμμετέχω σε συνδικαλιστικούς αγώνες (απόσπασμα από τη συνέντευξη). Ένας άλλος συνδικαλιστής σημείωσε ότι στην απόφασή μου βάρυναν και οι αδυναμίες που συνάντησα στην καθημερινή μου ζωή και δράση στον εργασιακό μου χώρο, γιατί μερικά ζητήματα μαθαίνονται από τους συνδικαλιστές στην πράξη αλλά με πολλές ελλείψεις και ανεπάρκειες (απόσπασμα από τη συνέντευξη). Ο πίνακας 3 απεικονίζει στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης που παρακολούθησαν οι ερωτώμενοι. Έτσι, φαίνεται πώς το εν λόγω πρόγραμμα διοργάνωσε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, είχε σύντομη διάρκεια (20 ώρες) ενώ η θεματολογία του ήταν περίπου τυποποιημένη σε θέματα εργασιακών σχέσεων, αγοράς εργασίας, εργατικού και συνδικαλιστικού δικαίου, δομής και λειτουργίας συνδικαλιστικού κινήματος κ.α. Πίνακας 3: Στοιχεία για τη συνδικαλιστική εκπαίδευση (β) ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ1 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 20 ώρες Εργασιακές σχέσεις, αγορά ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ εργασίας, εργατικό δίκαιο, ΟΡΓΑΝΩΣΗ συνδικαλιστικά θέματα Σ2 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 20 ώρες Εργασιακές σχέσεις, αγορά ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ εργασίας, συνδικαλιστικό ΟΡΓΑΝΩΣΗ δίκαιο, οργάνωση και ιστορία συνδικαλιστικού κινήματος Σ3 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 20 ώρες Εργασιακές σχέσεις, αγορά ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ εργασίας, εργατικό δίκαιο, δομή και λειτουργία συνδικαλιστικού κινήματος 19

7 Ο πίνακας 4 απεικονίζει στοιχεία σχετικά με την ενθάρρυνση του κοινωνικού περίγυρου, ώστε οι ερωτώμενοι να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης. Φαίνεται πώς τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μάλλον ευνοούν οι άλλοι συνδικαλιστές, που πιθανόν διαβλέπουν και σε διάχυση των ωφελημάτων από τη ΣΕΕ και στους ίδιους. Αρνητική φαίνεται να είναι η άποψη για τη συμμετοχή των ερωτώμενων στη ΣΕΕ από τα μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία ενδεχομένως αμφιβάλλουν για τη χρησιμότητά της. Πίνακας 4: Στοιχεία για τη συνδικαλιστική εκπαίδευση (γ) ΚΩΔΙΚΟΣ Ενθάρρυναν τη συμμετοχή σας σε αυτό το πρόγραμμα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης Οι συνάδελφοι σας Τα άλλα συνδικαλιστικά Τα μέλη της οικογένειας σας στο χώρο εργασίας στελέχη του συνδικάτου σας Σ1 - - Σ2 - Σ3 - - Ένα άλλο ερώτημα διερεύνησε τη μεταφορά της γνώσης και πληροφόρησης που αποκόμισαν οι ερωτώμενοι από τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης και τη μεθοδολογία μεταφοράς. Μόνο ένας συνδικαλιστής, ο οποίος μετέφερε τη γνώση και την πληροφόρηση που αποκόμισε από το πρόγραμμα ΣΕΕ στους συναδέλφους του είπε ότι αυτό έγινε με συζητήσεις στο χώρο εργασίας του για την αναγκαιότητα συνδικαλιστικής οργάνωσης και πρόσθεσε ότι οι δυσκολίες συνδικαλιστικής έκφρασης και οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα εμποδίζουν σε ένα βαθμό τη διάχυση της πληροφόρησης σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων (απόσπασμα από τη συνέντευξη). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη των ερωτώμενων συνδικαλιστών για το πρόγραμμα ΣΕΕ. Όλοι οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι τους ωφέλησε η συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα. Ο πίνακας 5 απεικονίζει την άποψη των συμμετεχόντων για την επίδραση της ΣΕΕ. Είναι φανερό ότι ορισμένες από τις επιδράσεις της ΣΕΕ συγκεντρώνουν την κοινή αποδοχή των ερωτώμενων και ιδίως οι αναφορές ότι η ΣΕΕ τους προετοίμασε για να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο στο συνδικάτο τους, διεύρυνε τις γνώσεις τους σχετικά με τις στρατηγικές και τις πολιτικές του συνδικαλιστικού κινήματος, βοήθησε στην προσέγγιση κοινών στόχων με τους συναδέλφους τους σχετικά με την θέση τους στην παραγωγική διαδικασία, συνέβαλε στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών για τα συνδικαλιστικά θέματα με τους συσπουδαστές τους, τους παρείχε χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες για τη συνδικαλιστική τους δράση (π.χ. δεξιότητες διαπραγμάτευσης, γνώσεις οικονομικών, γνώσεις εργατικής νομοθεσίας κ.α.), τους διευκόλυνε να αντιληφθούν καλύτερα το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα εργατικά συνδικάτα αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους (ιστορικό, πολιτικό, οικονομικό κ.α.) που σημειώνονται από τους ερωτώμενους. 20

8 Πίνακας 5: Στοιχεία για την επίδραση της ΣEE ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕΕ: Η συμμετοχή σας στο εν λόγω πρόγραμμα Σ1 Σ2 Σ3 συνδικαλιστικής εκπαίδευσης Τόνωσε το ενδιαφέρον σας για το συνδικαλισμό Ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής σας σε διμερή/ τριμερή συμβούλια /επιτροπές κ.λπ όπου εκπροσωπείτε τους εργαζόμενους Σας προετοίμασε για να παίξετε έναν πιο ενεργό ρόλο στο συνδικάτο σας Διεύρυνε τις γνώσεις σας σχετικά με τις στρατηγικές και τις πολιτικές του συνδικαλιστικού κινήματος Συνέβαλε στην ανάπτυξη της συνδικαλιστικής σας συνείδησης Βοήθησε στην προσέγγιση κοινών στόχων με τους συναδέλφους σας σχετικά με την θέση σας στην παραγωγική διαδικασία Συνέβαλε στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών για τα συνδικαλιστικά θέματα με τους συσπουδαστές σας Σας βοήθησε να αισθανθείτε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να καταλάβετε ανώτερες θέσεις στη συνδικαλιστική ιεραρχία Σας βοήθησε να αμφισβητήσετε αυθαίρετες αποφάσεις της εργοδοσίας στο χώρο εργασίας σας Σας παρείχε χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες για τη συνδικαλιστική σας δράση (π.χ. δεξιότητες διαπραγμάτευσης, γνώσεις οικονομικών, γνώσεις εργατικής νομοθεσίας κ.α.) Προώθησε περαιτέρω (εκτός από τη συνδικαλιστική σας δράση) τη συμμετοχή σας στα κοινά δηλ. την πολιτική/ κοινωνική δραστηριότητα σας σε διάφορους φορείς Σας διευκόλυνε να αντιληφθείτε καλύτερα το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα εργατικά συνδικάτα αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους (ιστορικό, πολιτικό, οικονομικό κ.α.) Η διερεύνηση της πρόθεσης των ερωτώμενων να παρακολουθήσουν ένα πρόσθετο πρόγραμμα ΣΕΕ εφόσον τους προσφερόταν η ευκαιρία είναι δεδομένη, αφού όλοι δήλωσαν διάθεση συμμετοχής σε ένα ανάλογο πρόγραμμα. Ο πίνακας 6 απεικονίζει την θεματολογία που οι ερωτώμενοι συνδικαλιστές θα ή- θελαν να περιέχει ένα ανάλογο πρόγραμμα, και είναι ευδιάκριτη μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Πίνακας 6: Στοιχεία για τη συνδικαλιστική εκπαίδευση (ζ) EPΩTHMA Σ1 Σ2 Σ3 Ποιά είναι η θεματολογία που θα προτείνατε να έχει αυτό το πρόγραμμα; Συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο εργασίας και διεκδικητικό πλαίσιο Tεχνικές διαπραγμάτευσης, συνδικαλιστικές τακτικές και πολιτικές παρέμβασης στο χώρο εργασίας Zητήματα καθημερινής συνδικαλιστικής πρακτικής 21

9 Τέλος, από τα σχόλια που πρόσθεσαν στο τέλος της συνέντευξης οι ερωτώμενοι, μπορούν να σταχυολογηθούν τα πιο ενδιαφέροντα για την έρευνα. Έτσι, ένας συνδικαλιστής σημείωσε ότι μακάρι να οργανώνονται περισσότερα προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης είναι πολύ χρήσιμα και κρίσιμα για την άσκηση των καθηκόντων και έργων του συνδικαλιστή (απόσπασμα από τη συνέντευξη). Ένας άλλος υποστήριξε ότι θα ήταν καλό να είχα περισσότερες ευκαιρίες στην εργασιακή ζωή να μεταδώσω τα οφέλη από τη συνδικαλιστική μου δράση και σε άλλους συναδέλφους, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο λόγω της δομής και της οργάνωσης των ελληνικών συνδικάτων (απόσπασμα από τη συνέντευξη). 4. Συζήτηση Η προηγηθείσα ανάλυση επικεντρώθηκε σε ένα εμπειρικό υλικό που αφορά σε συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες από ένα κλαδικό εργατικό σωματείο του ιδιωτικού τομέα. Οι ερωτώμενοι προέρχονταν από χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα, έχουν όλοι σχετικά λίγα χρόνια συνδικαλιστικής δράσης και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ποικίλει (από αποφοίτους λυκείου μέχρι ΤΕΙ). Μολονότι οι ερωτώμενοι δεν μπορούν να θεωρηθούν σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός ευρύτερου πληθυσμού, το εμπειρικό υλικό α- πεικονίζει ανάγλυφα την τρέχουσα πραγματικότητα του ελληνικού συνδικαλισμού στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας (Gomm, Hammersley, and Foster, 2000). Επομένως η καταγραφή και επεξεργασία των απόψεών τους σε κάθε περίπτωση παρουσιάζει ενδιαφέρον. Οι συνδικαλιστές/ -τριες λοιπόν θεωρούν ότι η ΣΕΕ βοηθά να διαδραματίσουν πιο αποτελεσματικά το ρόλο τους. Επίσης, κοινή είναι η ομολογία ότι τα υπόλοιπα στελέχη του εργατικού τους σωματείου ευνοούν τη συμμετοχή των ερωτώμενων σε δραστηριότητες ΣΕΕ, ενώ τα μέλη της οικογένειάς τους δεν ενθάρρυναν την επιλογή τους να συμμετέχουν σε προγράμματα ΣΕΕ. Ακόμη, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι η πληροφόρηση και η γνώση που αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ΣΕΕ διαχέονται στους άλλους εργαζόμενους. Ένα άλλο θέμα στο οποίο η άποψη των ερωτώμενων είναι κοινή είναι ότι η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες ΣΕΕ είναι ωφέλιμη για τους ίδιους. Όταν κλήθηκαν να εξειδικεύσουν αυτά τα οφέλη συμφώνησαν ότι η ΣΕΕ τους προετοίμασε για να παίξουν ένα πιο ενεργό ρόλο στο συνδικάτο, διεύρυνε τις γνώσεις τους σχετικά με τις στρατηγικές και τις πολιτικές του συνδικαλιστικού κινήματος, βοήθησε στην προσέγγιση κοινών στόχων με τους συναδέλφους σχετικά με τη θέση τους στην παραγωγική διαδικασία, συνέβαλε στην ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών για τα συνδικαλιστικά θέματα με τους συσπουδαστές τους, παρείχε χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες για τη συνδικαλιστική τους δράση (π.χ. γνώσεις οικονομικών, γνώσεις εργατικής νομοθεσίας κ.α.), τους διευκόλυνε να αντιληφθούν καλύτερα το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα εργατικά συνδικάτα αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους (ιστορικό, πολιτικό, οικονομικό κ.α.). Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι κανένας από τους ερωτώμενους δεν ανέφερε ότι η συμμετοχή του στην ΣΕΕ ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής του σε διμερή/ τριμερή συμβούλια /επιτροπές κ.λπ., όπου εκπροσωπεί τους εργα- 22

10 ζόμενους ή ότι τον βοήθησε να αμφισβητήσει αυθαίρετες αποφάσεις της εργοδοσίας στο χώρο εργασίας του. Τέλος, όλοι οι ερωτώμενοι ανέφεραν ότι θα παρακολουθούσαν ένα πρόγραμμα ΣΕΕ και προτείνουν θεματολογία που σχετίζεται με την τρέχουσα παρέμβασή τους στο χώρο εργασίας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας αυτής της παρέμβασης (Συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο εργασίας και διεκδικητικό πλαίσιο, τεχνικές διαπραγμάτευσης, συνδικαλιστικές τακτικές και πολιτικές παρέμβασης στο χώρο εργασίας, ζητήματα καθημερινής συνδικαλιστικής πρακτικής). Από όσα προηγήθηκαν είναι πρόδηλο ότι στο πεδίο διερεύνησης η ΣΕΕ λειτουργεί μάλλον αποσπασματικά στο μικρόκοσμο του συνδικαλισμού χωρίς να συνδέεται απαραίτητα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους αλλά και το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον του εκπαιδευόμενου συνδικαλιστή. Ακόμη, η ΣΕΕ φαίνεται πως μάλλον προσδίδει μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη συνδικαλιστική δράση που στο πραγματολογικό υλικό εκφράστηκε με ένα φάσμα θετικών επιδράσεων. Από την άλλη πλευρά η ΣΕΕ δε φαίνεται να συνέβαλε στην πιο αποτελεσματική παρουσία των συνδικαλιστών στα κύρια πεδία όπου κατά κύριο λόγο διαμορφώνονται οι εργασιακές σχέσεις (θεσμοί κοινωνικού διαλόγου, στο επιχειρησιακό ή υπερεπιχειρησιακό επίπεδο). Δεδομένου ότι τα δύο παραπάνω πεδία είναι αυτά όπου κατά κύριο λόγο διαμορφώνονται οι εργασιακές σχέσεις, τότε μπορεί να υποστηριχθεί ό- τι η συνεισφορά της ΣΕΕ στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων δεν είναι αξιολογήσιμη στην παρούσα έρευνα. Μετά τη δοκιμασία του εμπειρικού ελέγχου του εμπειρικού υλικού προέκυψε ότι α) γίνεται αποδεκτό ότι η ΣΕΕ συμβάλλει στη αποτελεσματικότητα του εργατικού συνδικαλισμού και β) δεν γίνεται αποδεκτό ότι η ΣΕΕ συμβάλει στην βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Συγκεφαλαιώνοντας, φαίνεται πώς η ΣΕΕ είχε ένα σχετικά αποσπασματικό χαρακτήρα, και δεν παρουσίασε ενδείξεις διάχυσης στο ευρύτερο κοινωνικό σώμα. Με άλλα λόγια, η μελετούμενη περίπτωση έδειξε ότι η ΣΕΕ ήταν περισσότερο προσωπική και μετάβαλε μερικώς τη στάση των ερωτώμενων απέναντι στη συνδικαλιστική δράση. Ωστόσο, τόσο η στάση του κοινωνικού περίγυρου των συμμετεχόντων, όσο και η αδυναμία διάχυσης των αποτελεσμάτων της ΣΕΕ σε ευρύτερους ωφελούμενους δείχνει ότι η ΣΕΕ πιθανότατα δεν γίνεται κοινωνική, δηλ. δε δρομολογεί προστιθέμενη αξία σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Με αυτήν την έννοια η ΣΕΕ στην αυγή του 21 ου αιώνα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την αναγκαιότητα να διαδραματίσει μια αποστολή κοινωνικής αμφισβήτησης και μεταβολής. Η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου είναι σύμφυτη με την πορεία αναδιοργάνωσης του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος και των στρατηγικών του, κάτι που στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι το ζητούμενο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αποστολίδης, Λ. (1981), Συνδικαλιστική Εκπαίδευση και Ινστιτούτα Εργασίας, Αθήνα, Αιχμή. Γιαννερίδης, Γ. (1980), Η συνδικαλιστική επιμόρφωση, Αθήνα:Εργατικά Κείμενα. Costine, P. and Garavan, T. (1995), Trade union attitudes to training and development: the road to a more positive and proactive approach? Journal of European industrial training, 19(10),

11 Eiger, N. (1981), Labor education and democracy in the workplace, Working Life, 22,1-12. Feekin, L and Widenor, M. (2003), Helping New organizers survive and thrive in the field: The essential role of training and mentoring, Labor Studies Journal, 28 (3), Gomm, R. & Hammersley, M. & Foster, P. (2000), Case study and Generalization, in Gomm, R., Hammersley, M. & Foster, P., Case study method: Key issues, key texts, London: Sage, Κατσανέβας, Θ. (1997), Οικονομική της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις, Αθήνα, Σταμούλης. Kouzis, J. (2000), Greece, in J. Bridgford & J. Stirling, Trade Union Education in Europe, ETUCO, Κυριαζή, Ν. (1999), Η κοινωνιολογική έρευνα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Livingstone D. and Raykov, M. (2005), Union influence on worker education and training in Canada in tough times, Just Labour, 5, Nesbit, J. (2002), Workplace Literacy: A Labour perspective, paper presented at the Annual Meeting of the Adult Education Research Conference, Raleigh, May Ojakangas, A. (2003), New strategy of trade union: the challenge for trade union education and workers learning, paper to the 3 rd International conference of researching work and learning, July, Tampere, proceedings book II, Poole, M. (1984), Theories of Trade unionism: α sociology of industrial relations, London: Routledge and Kegan Paul. Salt, B., Cervero, R. and Herod, A. (2000), Workers education and neoliberal globalization: an adequate response to transnational corporations?, Adult Education Quarterly, 51 (1), Spencer, B. (2001a), Labour Education: an introduction, in B. Spencer (Ed), Unions and learning in a global economy, Toronto, TEP, Spencer, B. (1996), Labour Education for 2001, paper for the Adult Education Research Conference, Florida, May, Spencer, B. and Frankel, N. (2002), Unions and learning in a global Economy, in B. Spencer (Ed), Unions and learning in a global economy, Toronto, TEP,

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Μοντέλα συνδικαλιστικής οργάνωσης των στελεχών στην Ευρώπη.

1. Μοντέλα συνδικαλιστικής οργάνωσης των στελεχών στην Ευρώπη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΤΕΛΕΧΗ & ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 1. Μοντέλα συνδικαλιστικής οργάνωσης των στελεχών στην Ευρώπη. Στο προηγούμενο κεφάλαιο διαπιστώσαμε πόσο σημαντικός, αν όχι κομβικός παρουσιάζεται ο ρόλος των στελεχών,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 8067 Αθήνα, 3/7/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Α.Π.: 8067 Αθήνα, 3/7/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 3 ης Σεπτεμβρίου 36 (1 ος Όροφος) - 10432, ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ΑΘΗΝΑ 2012 Τηλέφωνο: 210-5218750 Fax: 210-5218754 E-mail: akadimiaergasias@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π.: 8067 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34

1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 1η Συνάντηση Διά βίου εκπαίδευση & συνδικάτο σ. 17-34 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1 Δραστηριότητες Γνωριμία & συνεργασία των μελών της ομάδας γνωριμίας & σ. 19 συνεργασίας των εκπαιδευομένων ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 (Ανά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) Τα ευρήματα της έρευνας στην Ελλάδα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Επίπεδο επίγνωσης σχετικά με τη νομοθεσία για ενημέρωση και διαβούλευση Ως προκαταρκτική παρατήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ Εκπαιδευτικά και εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δώσε το δικό σου «παρών» στο συλλογικό προβληματισμό Ενημερώσου από την ιστοσελίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών 1ο Κεφάλαιο Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστημονικές ενώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορείς και εκπαιδευτικοί της πράξης μέσω συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΟΑΕΔ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Ελλάδα, ως κύριος φορέας υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις»

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις» Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@tenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π. :. Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

7. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.

7. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης. 2. Η επιχείρηση, εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το υποέργο: «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης» Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS*

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 17 19 Ιουνίου 2014 Η ίδρυση και λειτουργία μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας 1992 Πολιτιστικά πρότυπα σεξουαλικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα Συνεργαζόμενοι φορείς : Universal Encyclopedia of Sexuality Έναρξη : 1992 - Λήξη : 1993 Στόχος του έργου ήταν ο προσδιορισμός των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και ο ρόλος του διευθυντή ανθρώπινων πόρων Ειρήνη Τριάρχη Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό ότι η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μεγεθών αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Mελέτη μάρκετινγκ για επιλογή πελατών της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων "ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Μάρτιος 2015 Η α Φορέας lobbying μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτείας ΕΕ/κοινωνικών εταίρων Ηγετικός οργανισμός γνώσης υπέρ μιας ανοιχτής, εξωστρεφούς,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, sekp.gr Αθήνα, 09/02/2016 Προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ο Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής (sekp.gr) δραστηριοποιείται από το 2014 με κύρια επιδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 06: Σκοποί και Στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016)

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια (με εξαίρεση τα Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Ανέστης Στάθης Αναπληρωτής Γ. Γραµµατέας & Γραµµατέας Τύπου ΓΣΕΕ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 73 Αθήνα, 16/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων»

Α.Π.: 73 Αθήνα, 16/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» 3 ης Σεπτεμβρίου 36 (1 ος Όροφος) - 10432, ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ΑΘΗΝΑ 2013 Τηλέφωνο: 210-5218750 Fax: 210-5218754 E-mail: akadimiaergasias@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π.: 73 Αθήνα, 16/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα