Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: ,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ (23%): ,00) Διάρκεια υλοποίησης: 10 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία Δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: Δημοσίευση στο site: 18/12/2014 Τοπική Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : 17/12/2014 Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : 17/12/2014 Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ : 17/12/2014 Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 19/12/2014 Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕΕE: 16/12/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: Κύριο αντικείμενο: , Πρόσθετα αντικείμενα , , , , , , Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 104

2 Πίνακας Περιεχομένων... 2 Πίνακας Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 5 Συντομογραφίες... 5 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 7 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης... 7 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... 7 Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 7 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)... 9 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υφιστάμενων υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υφιστάμενο Σύστημα Α1.3 Τεκμηρίωση Επέκτασης και Αναβάθμισης Νέου Συστήματος Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...29 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.2.1 Λειτουργική Αρχιτεκτονική Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...34 Α3.3.1 Εφαρμογή πληροφόρησης επιβατών για κινητά τηλέφωνα (Windws Mbile, iphne, Andrid) 35 Α3.3.2 Εφαρμογή Mbile ticketing Α3.3.3 Εφαρμογή Web Ticketing (eticket) Α3.3.4 Εφαρμογή διαχείρισης αυτόματων πωλητών Α3.3.5 Εφαρμογή διαχείρισης καταναλώσεων καυσίμων και τεκμηρίωση χρήσης λογισμικού 40 Α3.3.6 Εφαρμογή υπολογισμού και διάχυσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εκπομπές CO2) και τεκμηρίωση χρήσης λογισμικού Α3.3.7 Εφαρμογή παρουσίασης συνθηκών κίνησης για κινητά τηλέφωνα (Windws Mbile, iphne, Andrid) βασισμένο και σε κοινωνικά δίκτυα Σελίδα 2 από 104

3 Α3.3.8 Εφαρμογή παρουσίασης συνθηκών κίνησης και έκτακτων συμβάντων στις οθόνες εντός των οχημάτων καθώς και στο κέντρο ελέγχου βασισμένο και σε κοινωνικά δίκτυα Α3.3.9 Πολυμεσική Εφαρμογή αναπαραγωγής και υποστήριξης εντός οχήματος Inftainment (στις οθόνες του οχήματος) - Άδεια χρήσης λογισμικου αναπαραγωγής υποστήριξης πολυμεσικής εφαρμογής εντός οχήματος Α Εφαρμογή ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning - Λογισμικό δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού πλατφόρμας e-learning Α Εφαρμογή πληροφόρησης επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες μέσω εξωτερικών Infkisk Α Εφαρμογή πληροφόρησης για αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων στην οθόνη του οχήματος 55 Α Λογισμικού Οδηγού 2D/QR cde (ανά όχημα) Α Αναβάθμιση Άδειας χρήσης Λογισμικού Παρακολούθησης στόλου Α Αναβάθμιση Άδειας χρήσης Λογισμικό Κέντρου αποστολής SMS Α3.4 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.5.1 Αυτόματος Πωλητής έκδοσης εισιτηρίου Α3.5.2 Διαδραστική Οθόνη για την πληροφόρηση επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες μέσω εξωτερικών Infkisk Α3.5.3 Οθόνη πληροφόρησης επιβατών εντός του οχήματος 20' Α3.5.4 Συσκευή αναπαραγωγής υποστήριξης πολυμεσικής εφαρμογής εντός οχήματος (media player) 63 Α3.5.5 Σύστημα οδηγού με ενσωματωμένη οθόνη για την ανάγνωση mbile ticket eticket 2D/QR Cde και καρτών ειδικών εισιτηρίων (Φοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) Α3.5.6 Συσκευή παροχής ασύρματου Internet (Wifi) εντός του οχήματος Α3.5.7 Σύστημα ηχητικής αναγγελίας επόμενης στάσης (για κάθε όχημα) Α3.5.8 Σύστημα Μέτρησης ροής καυσίμου (για όλα τα οχήματα) Α3.5.9 Σύστημα Μέτρησης στάθμης καυσίμου (για όλα τα οχήματα) Α Τηλεματικές ευφυείς στάσεις πληροφόρησης πολιτών με ιστό στήριξης Α Τηλεματικός υπολογιστής οχήματος με οθόνη οδηγού, χειριστήριο οδηγού, GPS mdule και GPRS/3G ruter (cmpact - ενιαία συσκευή) Α Εξυπηρετητής e-learning Α3.6 Διαλειτουργικότητα Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.8 Ανοιχτά δεδομένα...78 Α3.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων Α3.14 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...93 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού μέτρησης καυσίμων...93 Α4.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού σε κάθε όχημα (σύστημα οδηγού με ενσωματωμένη οθόνη για την ανάγνωση mbile ticket eticket 2D/QR Cde και καρτών ειδικών εισιτηρίων (Φοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) για κάθε όχημα)...93 Σελίδα 3 από 104

4 Α4.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης έξυπνων στάσεων & εξωτερικών Infkisk Α4.4 Υπηρεσίες ολοκλήρωσης εφαρμογών και εξοπλισμού Α4.5 Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων...95 Α4.6 Υπηρεσίες Συλλογής Δεδομένων και Δρομολογίων...95 Α4.7 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...95 Α4.8 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.9 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α4.10 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελίδα 4 από 104

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Έδρα του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 ΦΠΑ (23%): ,00) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). 10 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 02/02/ /02/2015 ώρα 10:00 Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ 03/02/2015 ώρα 11:00 Σελίδα 5 από 104

6 ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Σ.Δ.Ε.Π. Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση ISO Internatinal Organizatin fr Standardizatin ΜΜΜ Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Κ.Ε. ΕΠΠΕ ΕΥΔ Κέντρο Ελέγχου Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΔΠΕ Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή Σελίδα 6 από 104

7 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και λειτουργίας του Έργου είναι το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ. Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ. θα έχει τη συνολική εποπτεία του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Στόχος του έργου αποτελεί η αναβάθμιση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Τηλεματικού Συστήματος Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. με χρήση συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίμων. Την εποπτεία του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας θα συνεχίσει να την έχει ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Από την δεκαετία του 1950 το Αστικό ΚΤΕΛ Κέρκυρας δραστηριοποιείται στην μεταφορά και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των καιρών, με συνεχή ανανέωση των λεωφορείων, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, και την εκπαίδευση του προσωπικού μας, βελτιώνοντας συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ήδη από το έτος 2010 λειτουργεί ολοκληρωμένο τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης του κοινού από Τηλεματικές Έξυπνες Στάσεις για το χρόνο άφιξης των λεωφορείων στις στάσεις και αναχώρησης από τις αφετηρίες. Έκδοση εισιτηρίων από αυτόματους πωλητές, παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου των λεωφορείων. Στόχος μας είναι να πείσουμε το επιβατικό κοινό ότι η μετακίνηση με τα Λεωφορεία μας προσφέρει ταχύτητα, οικονομία και ασφάλεια από το έμπειρο προσωπικό μας που είναι πάντα διαθέσιμο στην εξυπηρέτηση του. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας είναι το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Το έργο θα συντονίζεται στελέχη του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ. που θα απαρτίζουν την επιτροπή επίβλεψης/ Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) Υπεύθυνος Έργου Σελίδα 7 από 104

8 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει αρμόδιο στέλεχός της, ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του έργου και τον συντονισμό των επιμέρους εμπλεκόμενων. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήματα του έργου. Ο ρόλος του υπευθύνου έργου είναι να αποτελεί το σημείο επαφής ανάμεσα στην ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου και την Επιτροπή Επίβλεψης/Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) καθώς και να αποτελεί το σημείο επαφής ανάμεσα στον ανάδοχο και στην αναθέτουσα αρχή σε επίπεδο επικοινωνίας. Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών και Ελέγχου των ενδικοφανών προσφυγών. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προσφορών και την εισήγηση των αποτελεσμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιου. Η Επιτροπή Ελέγχου των ενδικοφανών προσφυγών θα είναι υπεύθυνη για την εκδίκαση των προσφυγών και την εισήγηση των αποτελεσμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιου. Οι δυο επιτροπές είναι διακριτές και απαρτίζονται από διαφορετικά μέλη. Επιτροπή Επίβλεψης/Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Επίβλεψης/Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.)», η οποία θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Έργου και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής που ως βασικό στόχο έχουν την προετοιμασία και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου και τη διοίκηση και συντονισμό των επιμέρους εργασιών του. Η ΕΠΠΕ έχει γνωμοδοτικό ρόλο μιας και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιου. Στην Ε.Π.Π.Ε. ορίζονται και τα ακόλουθα μέλη, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας (Σ.Δ.Ε.Π.) του Φορέα: - Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου - Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Έργου Αρμοδιότητα της Ε.Π.Π.Ε. αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Θεματικές Ομάδες Εργασίας & Βασικοί Χρήστες (Key Users) Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται εφ οσον απαιτείται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτές τις ομάδες θα εμπλέκονται και βασικοί χρήστες του νέου Σελίδα 8 από 104

9 συστήματος (Key Users). Τις θεματικές ομάδες εργασίες τις στελεχώνουν στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Βασικοί Χρήστες είναι τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής που θα αναλάβουν τον χειρισμό και την λειτουργία του συστήματος μετά την ολοκλήρωσή του. Το αντικείμενο των θεματικών ομάδων εργασίας είναι να συμμετέχουν στις συναντήσεις και τις παρουσιάσεις του αναδόχου προκειμένου να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τη σημαντικότητα του έργου και τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Ευθύνες ως προς την υλοποίηση δεν θα έχουν οι Θεματικές Ομάδες Εργασίας. Οι βασικοί χρήστες θα αποτελούν τις θεματικές ομάδες εργασίας. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Τα μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκεκριμένα τα Αστικά ΚΤΕΛ, όπου αποτελούν το κύριο μέσο μαζικής μεταφοράς στην περιφέρεια, καθώς αποτελούν και τα μόνα μέσα με τα οποία μπορεί να εξυπηρετηθεί το κοινωνικό σύνολο, είναι ένα πολύτιμο κοινωνικό δημόσιο αγαθό και ανεξαρτήτως της νομικής υπόστασης που έχουν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Ο ρόλος τους, η λειτουργίας τους, οι υπηρεσίες τους συγκλίνουν προς την κατεύθυνση ότι η μη ύπαρξη αυτών των μεταφορικών μέσων ή έστω η υποβάθμιση των Αστικών ΚΤΕΛ οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας πόλης και ειδικότερα μιας περιφερειακής πόλης με μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης και ευημερίας, με αποτέλεσμα ο εκσυγχρονισμός αυτών και η υποστήριξη από την κοινωνία και το Κράτος να αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ειδικότερα δε και της στρατηγικής σημασίας που έχει και του κοινωνικού ρόλου που κατέχει με την άδεια του ίδιου του κρατικού μηχανισμού. Τα Αστικά ΚΤΕΛ αποτελούσαν και αποτελούν μέρος του στρατηγικού σχεδίου του κρατικού μηχανισμού, λόγω της διασποράς που υπάρχει και του οφέλους που δημιουργείται στο κράτος από την ύπαρξη τέτοιων μηχανισμών, μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο τρόπος λειτουργίας των μέσων αυτών, το πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης, καθώς την κοινωνική πολιτική που πρέπει να ασκείται τόσο από τα μεταφορικά μέσα όσο και από το ίδιο το κράτος με την υποστήριξη στο παρελθόν ορισμένων ασύμφορων γραμμών αλλά και τη μείωση στο παρόν της υποστήριξης αυτής προς τα Αστικά ΚΤΕΛ λόγω των οικονομικών συγκυριών καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μια καθαρή επιχειρηματική πρωτοβουλία ιδιωτών, αλλά Σελίδα 9 από 104

10 για μια δημόσια λειτουργία στενά συνυφασμένη με την κοινωνική δομή των πόλεων, και την δέσμευση των ιδιωτών να επιλέξουν τον τρόπο που θα επιχειρήσουν. Πρόκειται για ένα στενά ελεγχόμενο κλάδο, με σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο και ένα αυστηρά νομοθετικό πλαίσιο, καθώς το έργο τους αφορά ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής των πόλεων και της οικονομικής ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, χαράσσοντας πολιτική προς όφελος των πολιτών και ικανοποιώντας παράλληλα τις μνημονιακές απαιτήσεις στον τομέα των μεταφορών σχετικά με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αντίστοιχης ενταγμένης δράσης που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, το κοινωνικό σύνολο, εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο λειτουργίας με τους φορείς των Αστικών ΚΤΕΛ και στρατηγικής σημασίας για το Υπουργείο αποτελεί ο ΟΑΣΑ και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως επίσης και οι έξυπνες στάσεις. Η διαφορά με τον ΟΑΣΑ έγκειται στο νομικό πλαίσιο διοίκησης των Αστικών ΚΤΕΛ λόγω και τη διασποράς που παρουσιάζουν και της αδυναμίας, λόγω του μεγέθους τους, να συντονίζονται και να διαχειρίζονται από το ίδιο το Κράτος. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω ενός υποέργου. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη φύση που έχει η πράξη και που τόσο οι υλικοτεχνικές υποδομές όσο και οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και θα εγκατασταθούν δεν μπορούν να διαχωριστούν. Επιπλέον, βοηθάει στη διαφάνεια εκτέλεσης της πράξης μέσω ενός διεθνή διαγωνισμού, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και διασφαλίζοντας ότι θα υλοποιηθεί στο ακέραιο και όχι μέρος του έργου το οποίο σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήτανε λειτουργικό. Συνεπώς ο διαχωρισμός του έργου σε μικρότερα τμήματα θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρά θέματα (τεχνικής, λειτουργικής και οικονομικής φύσεως) εάν τμήμα του έργου απέβαινε άκαρπο κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς επίσης και θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα της παρακολούθησης και ελέγχου αυτού από τη διαχειριστική αρχή και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Για την καλύτερη παρακολούθηση, διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου η προτεινόμενη πράξη θα πραγματοποιηθεί μέσω πέντε (65 φάσεων στις οποίες υπάρχουν διακριτά και σαφή παραδοτέα. Η τμηματική παραλαβή που θα γίνεται από την ΕΠΠΕ αλλά και η Μελέτη Εφαρμογής θα καθορίσουν επιμέρους διαδικασίες και τμήματα τα οποία σε ένα στενά παρακολουθούμενο χρονοδιάγραμμα θα περιορίζουν τις οποιεσδήποτε καθυστερήσεις και αποκλίσεις από την προτεινόμενη περιγραφή του έργου. Η λειτουργία και οργάνωση των Αστικών ΚΤΕΛ δεν ομοιάζει με άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια απαιτείται προσεκτικός και στρατηγικός σχεδιασμός ώστε τα αναμενόμενα οφέλη να είναι άμεσα ορατά στον επιβατικό κοινό. Οποιεσδήποτε Σελίδα 10 από 104

11 παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα ακολουθήσουν το μοντέλο του ψεκασμού (άμεση ενεργοποίηση όλων των συστημάτων με παράλληλη προσαρμογή του επιβατικού κοινού θα οδηγήσει σε αντίδραση του κοινού, αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητά του νέου συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης, την καχυποψία για το σκοπό και το λόγο υλοποίησης της επένδυσης με αποτέλεσμα τη μετατόπιση το χρόνο αποδοχής του έργου. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να προβλεφθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν όχι μόνο την οργανωτική λειτουργία του φορέα ώστε να παραμείνει αδιάλειπτη καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, αλλά και να προβλεφθεί ο τρόπος διείσδυσης της τεχνολογίας και του νέου τρόπου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού αποφεύγοντας τις όποιες αντιδράσεις υιοθέτησης. Είναι λοιπόν προφανές ότι η μελέτη εφαρμογής θα αποτελέσει τον οδηγό μετάβασης τόσο του φορέα όσο και του επιβατικού κοινού λαμβάνοντας υπόψη τη νοοτροπία των κατοίκων της συγκεκριμένης πόλης, τον ομαλό τρόπο που θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο φορέας χωρίς να «αναταράξει τα νερά» της πόλης εις βάρος του ταυτίζοντας τις αλλαγές αυτές με το ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών της καθημερινότητας των πολιτών λόγω της οικονομικής κρίσης και ειδικότερα αναγνωρίζοντας όλοι οι τοπικοί παράγοντες τα θετικά οφέλη. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με τις οποίες λειτουργεί το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε., όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει σήμερα, οι αρμοδιότητες σχετικές με τη διαχείριση του συνόλου του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων έργων έχουν ως εξής: 1. Η Ομάδα Προγραμματισμού Έργων με αρμοδιότητα τον Προγραμματισμό έργων/ενεργειών 2. Το Τμήμα Υλοποίησης Έργων με αρμοδιότητα το Σχεδιασμό υλοποίησης έργων και την Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και του φυσικού αντικειμένου αυτού. 3. Το Τμήμα Λογιστηρίου με αρμοδιότητα την Οικονομική διαχείριση των έργων 4. Ο Νομικός Σύμβουλος Εξωτερικός Συνεργάτης με αρμοδιότητα την Νομική υποστήριξη 1. Η Ομάδα Προγραμματισμού Έργων είναι υπεύθυνη για την διαπίστωση και την καταγραφή των αναγκών και την προώθηση των αιτημάτων αυτών για έγκριση και μετά για την έγκρισή τους στο Λογιστήριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σελίδα 11 από 104

12 2. Το Λογιστήριο γραφείο Προμηθειών είναι υπεύθυνο για την διενέργεια της διαδικασίας μιας προμήθειας. Αφού λάβει τα εγκεκριμένα αιτήματα, ακολουθεί τις απαραίτητες διαδικασίες που ορίζονται από αυτόν τον κανονισμό ή από τις διαδικασίες των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (αν είναι διαφορετικές) και προετοιμάζει/ολοκληρώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες: προετοιμάζει τις παραγγελίες ή οργανώνει τους απαραίτητους διαγωνισμούς για λογαριασμό του Τμήματος Υλοποίησης Έργων (Επιτροπής Προμηθειών Διαγωνισμών) 3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Συντονιστές Έργων εγκρίνουν την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα των προμηθειών που διαπιστώνει η ομάδα προγραμματισμού ελέγχοντας παράλληλα την ύπαρξη πίστωσης ή δυνατότητας στον προϋπολογισμό. Η έγκριση αυτή για ποσά που υπερβαίνουν τα οριζόμενα όρια των επομένων άρθρων δίνεται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά το στάδιο της έγκρισης να απαιτήσει υψηλότερες προδιαγραφές από τις ήδη ορισμένες, αν κρίνει ότι έτσι διασφαλίζεται καλύτερα η διαφάνεια ή οι ανάγκες της κάθε προμήθειας σε σχέση με την καλύτερη ποιότητα. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο κατακυρώνει τις αποφάσεις του τμήματος Υλοποίησης Έργων. 5. Το Τμήμα Υλοποίησης Έργων είναι υπεύθυνο για τις παραγγελίες υλικών αγαθών και για την επιλογή συνεργατών ή στελεχών, το κόστος των οποίων υπερβαίνει κάποιο ποσό (όπως ορίζεται παρακάτω) και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται. Το Τμήμα ορίζει Επιτροπές για όλα τα στάδια των διαγωνισμών και οι αποφάσεις τους επικυρώνονται από το ΔΣ. Οι επιτροπές αυτές θα αποτελούνται είτε από μέλη του Δ.Σ. του Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. είτε από εξωτερικούς συνεργάτες με την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών και σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στα οποία επιθυμεί να συμμετέχει το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Η συνοπτική περιγραφή της οργανωτικής δομής και τη στελέχωσης της Αναθέτουσας Αρχής παρουσιάζονται στην παρ. Α Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι επιχειρησιακές διεργασίες στις οποίες στοχεύει το έργο και οι οποίες επηρεάζονται από Σελίδα 12 από 104

13 τα αποτελέσματα της υλοποίησης είναι οι παρακάτω: Η παροχή από το ΚΤΕΛ υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων με δεδομένο ότι με το σύστημα θα περιοριστεί ο χρόνος άσκοπης μετακίνησης και θα δοθεί η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν περισσότεροι πολίτες στην περιοχή εφαρμογής. Η ύπαρξη ενός καινοτόμου συστήματος που προσφέρει ουσιαστικά n-line - πληροφόρηση για το χρόνο άφιξης των λεωφορείων με δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικά συστήματα του ΚΤΕΛ (συστήματα μηχανογράφησης κλπ.) Η μετάδοση της πληροφορίας μέσα από πινακίδες και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο εμπορικό κέντρο. Οι ηλεκτρονικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία θα πληροφορούν τους επιβάτες για τον χρόνο άφιξης των λεωφορείων. Η διαρκής ενημέρωση της διοίκησης του ΚΤΕΛ για την χρήση και την προσφορά στατιστικής ενημέρωσης της αποδοτικότητας του έργου. Το σύστημα θα έχει θετικές επιδράσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία όλων των επιμέρους τμημάτων του αστικού μεταφορικού συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών. Μέσω της εφαρμογής διαχείρισης στόλου και διαχείρισης εισιτηρίων, ο οργανισμός διαθέτει ένα ισχυρό εργαλείο άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων, σχεδιασμού της συντήρησης του στόλου, και έγκαιρης αντιμετώπισης κρίσεων. Επιπλέον η συλλογή και δυνατότητα ανάλυσης των συγκοινωνιακών δεδομένων (δεδομένα εισιτηρίων, και εκτέλεσης δρομολογίων) επιτρέπει στο Αστικό ΚΤΕΛ τόσο την μακρόχρονη βελτιστοποίηση του στρατηγικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού όσο και την εύκολη υλοποίηση βραχυπρόθεσμων διορθωτικών ενεργειών. Τέλος, η παροχή ενημέρωσης σε «πραγματικό» χρόνο για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων στις επιβατικές στάσεις κοινού αποτελεί υπηρεσία προστιθέμενης αξίας για τον επιβάτη με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτησή του και την προσέλκυση στη χρήση λεωφορείων. Α1.2.4 Ανάλυση υφιστάμενων υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Υφιστάμενο Σύστημα Το υφιστάμενο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. αποτελείται Σελίδα 13 από 104

14 από έξη κύρια μέρη, το κάθε ένα από τα οποία είναι σύνθεση φυσικού εξοπλισμού και λογισμικού : 1. Ενοποιημένο κέντρο ελέγχου 2. Τηλεματικές έξυπνες στάσεις 3. Τηλεματικό όχημα 4. Αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων 5. Τερματικά ελέγχου ελεγκτών 6. Δίκτυα τηλεπικοινώνιας Ενοποιημένο κέντρο ελέγχου Το ενοποιημένο κέντρο ελέγχου αποτελείται από μια σειρά υποσυστήματα, που όλα μαζί ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Αστ. ΚΤΕΛ για ενοποιημένη διαχείριση όλων των λειτουργιών του συστήματος, όπως είναι ενιαία συλλογή και ανάλυση δεδομένων, διαχείριση οχημάτων, διαχείριση εισιτηρίων, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, και ενημέρωσης επιβατών: Το Κέντρο Συλλογής, αποτελεί την καρδιά του συστήματος όσον αφορά την επικοικωνία, την συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από τα οχήματα και τις λοιπές τηλεματικές οντότητες πεδίου. Το κέντρο συλλογής εξασφαλίζει την ζεύξη με όλες τις υπόλοιπες τηλεματικές οντότητες. Το Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που αφορούν την αξιοποίηση επικοινωνίας φωνής και δεδομένων με τα τηλεματικά οχήματα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος και προγραμματισμός (μάκρο και μίκρο διορθωτικές ενέργειες) των δρομολογίων, οχημάτων, ανθρώπινου δυναμικού, αυτόματη δρομολόγηση διορθωτικών λεωφορείων, πρόγνωση άφιξης λεωφορείου σε στάσεις, καθώς και παρακολούθηση των οχημάτων σε ψηφιακούς χάρτες. Το Κέντρο Ενημέρωσης Επιβατών έχει ως στόχο την συλλογή και αξιοποίηση όλων των δεδομένων για την δυναμική ενημέρωση όλων των καναλιθών πληροφόρησης των επιβατών, όπως είναι οι τηλεματικές έξυπνες στάσεις, οι πινακίδες εντός του οχήματος, το σύστημα ηχητικής αναγγελίας εντός του οχήματος, καθώς και οι εφαρμογές πληροφόρησης διαδικτύου, SMS, IVR. Το Κέντρο Παρακολούθησης Εισιτηρίων είναι υπεύθυνο για όλες τις λειτουργίες που αφορούν στην κίνηση των εισιτηρίων και των έξυπνων καρτών από όλές τις συσκεύες όπως Σελίδα 14 από 104

15 Αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων εξωτερικού χώρου, έκδοσης εισιτηρίων από τον εκτυπωτή οχήματος, ακυρωτικά μηχανήματα έξυπνων καρτών και ακυρωτικά μηχανήματα οχημάτων. Το Κέντρο Στατιστικής Ανάλυσης αποτελείται από δύο υποσυστήματα: α) εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης δεδομένων από το κέντρο διαχείρισης οχημάτων, και β) εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης κινήσεων εισιτηρίων Το ενιαίο κέντρο ελέγχου επίσης είναι υπεύθυνο για τις εφαρμογές πληροφόρησης των επιβατών, που διασυνδέονται με το κέντρο ενημέρωσης: Η Ενημέρωση μέσω διαδικτύου περιλαμβάνει παρουσίαση δυναμικής πληροφορίας άφιξης λεωφορείων σε στάσεις, στατική παρουσίαση πληροφορίας δρομολογίων και σχεδιασμό ταξιδιού. Η Ενημέρωση με γραπτά μηνύματα έχει ως στόχο την αποστολή σε επιβάτες SMS με δυναμική πληροφορία άφιξης λεωφορείου σε επόμενη στάση. Η Ενημέρωση μέσω τηλεφώνου (IVR) θα επιτρέπει στους επιβάτες να λαμβάνουν δυναμική πληροφορία δρομολογίων μέσα από την τηλεφωνική τους συσκευή. Τηλεματικές έξυπνες στάσεις Οι Τηλεματικές έξυπνες στάσεις ενημερώνουν δυναμικά τους επιβάτες μέσα από ηλεκτρονικές πινακίδες και ηχητικές αναγγελίες για τους χρόνους άφιξης λεωφορείων ή ανταποκρίσεις γραμμών, ενώ θα παρέχουν και την δυνατότητα για άλλη πληροφόρηση. Τηλεματικό όχημα Το Τηλεματικό όχημα έχει εξοπλιστεί με το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για διαχείριση στόλου, επικοινωνίας του οδηγού με το κέντρο ελέγχου, έκδοση εισιτηρίων, ενημέρωση επιβατών εντός του οχήματος καθώς και συλλογή δεδομένων κίνησης επιβατών. Κεντρικό σημείο ενοποίησης όλων των λειτουργιών είναι ο υπολογιστής οχήματος, ο οποίος διαθέτει λογισμικό διαχείρισης και επικοινωνίας δεδομένων σε πλατφόρμα Windws CE, οθόνη αφής, μονάδα GPS, μονάδα GPRS, μονάδα έξυπνης κάρτας, καθώς και τις απαραίτητες διεπαφές. Ο Εκτυπωτής οχήματος Χρησιμοποιείται για την εκτύπωση εισιτηρίων από τον οδηγό για τις περιπτώσεις όπου ο επιβάτης δεν διαθέτει εισιτήριο. Τα Ακυρωτικά έξυπνων καρτών χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του κομίστρου στο όχημα με την χρήση έξυπνης κάρτας. Επικοινωνούν με τον υπολογιστή του οχήματος και μέσω αυτού με το κέντρο ελέγχου μεταφέροντας σε αυτό τα στοιχεία των συναλλαγών που Σελίδα 15 από 104

16 πραγματοποιούνται με έξυπνη κάρτα και λαμβάνουν από αυτό στοιχεία σχετικά με τις έξυπνες κάρτες. Τα Ακυρωτικά μηχανήματα οχήματος χρησιμοποιούνται για την ακύρωση του χάρτινου εισιτηρίου. Διαθέτουν αναγνώστη γραμμωτού κώδικά [bar cde] για την ανάγνωση του barcde που είναι τυπωμένο στο εισιτήριο. Επικοινωνούν με τον υπολογιστή οχήματος μεταφέροντας σε αυτόν τα στοιχεία ακύρωσης και λαμβάνοντας από αυτόν στοιχεία σχετικά με την εγκυρότητα του εισιτηρίου. Οι Πινακίδες οχήματος είναι ηλεκτρονικές πινακίδες οι οποίες τοποθετούνται σε εμφανές σημείο, στο εσωτερικό του οχήματος και πληροφορούν τους επιβάτες σχετικά την Επόμενη στάση και τις Πιθανές ανταποκρίσεις από την επόμενη στάση. Το σύστημα Ηχητικής αναγγελλίας πληροφορεί τους επιβάτες σχετικά την Επόμενη στάση και τις Πιθανές ανταποκρίσεις από την επόμενη στάση με ηχητικά μηνύματα. Η Μέτρηση επιβατών θα πραγματοποιείται για την καταμέτρηση επιβατών και κατάστασης θυρών και είναι εγκατεστημένο στο 10% του στόλου των οχημάτων του ΑΣΤ. ΚΤΕΛ. Αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων εξωτερικού χώρου Είναι μηχανήματα το οποία έχουν τοποθετηθεί σε σημεία της πόλης και παρέχουν την δυνατότητα εφοδιασμού του επιβατικού κοινού με εισιτήρια σε όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Τα μηχανήματα δέχονται μετρητά (κέρματα ή χαρτονομίσματα) με δυνατότητα επιστροφής ρέστων. Επίσης χρησιμοποιούνται για την αναφόρτιση των έξυπνων καρτών. Τερματικά ελεγκτών Είναι υπολογιστές παλάμης με ενσωματωμένο αναγνώστη γραμμωτού κώδικα, αναγνώστη έξυπνων καρτών και εκτυπωτή. Χρησιμοποιούνται από τους ελεγκτές για τον έλεγχο της εγκυρότητας των εισιτηρίων και την έκδοση προστίμου όταν ο επιβάτης δεν διαθέτει εισιτήριο Η συσκευή επικοινωνεί με τον υπολογιστή του οχήματος και λαμβάνει από αυτόν στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα και την θέση του οχήματος και του δρομολογίου. Τα δεδομένα αυτών αποστέλλονται και αποθηκεύονται μέσω του υπολογιστή οχήματος στον κεντρικό σταθμό. Δίκτυα τηλεπικοινωνίας Σελίδα 16 από 104

17 Το ραδιοδίκτυο για όλες τις επικοινωνίες δεδομένων είναι GPRS, και για τις επικοινωνίες φωνής είναι VHF. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει συγκεντρωτικά το σύνολο του υφιστάμενου εξοπλισμού, έτοιμου λογισμικού και εφαρμογών. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 1 Windws server 2003 enterprise editin ΑΡΙΘΜΟΣ 1 MS Windws Svr Enterprise Windws server 2003 ΑΡΙΘΜΟΣ 1 MS Windws Svr Windws server 2003 web editin ΑΡΙΘΜΟΣ 1 MS Windws Web Svr sql server ΑΡΙΘΜΟΣ 1 SQL Svr Standard Edtn backup server s/w ΑΡΙΘΜΟΣ 1 BrightStr ARCserve Backup v11 fr Windws BrightStr ARCserve Backup v11 Agent fr Windws BrightStr ARCserve Backup v11 Agent fr Micrsft SQL fr Windws 6 Λειτουργικά ΑΡΙΘΜΟΣ 4 Micrsft Windws XP Pr Greek 7 Άδειες χρήσης υπολογιστών οχημάτων ΑΡΙΘΜΟΣ 23 FLASH n-bard s/w 8 Λογισμικό κέντρου συλλογής ΑΡΙΘΜΟΣ 1 FLASH s/w 9 Λογισμικό κέντρου διαχείρισης οχημάτων ΑΡΙΘΜΟΣ 1 FLASH s/w (παρακολούθηση στόλου,χάρτες κτλ) 10 Λογισμικό τερματικού ελεγκτή κίνησης και ΑΡΙΘΜΟΣ 1 FLASH s/w εποπτείας διοίκησης 11 Λογισμικό κέντρου ενημέρωσης επιβατών ΑΡΙΘΜΟΣ 1 FLASH s/w πρόβλεψης χρόνου άφιξης 12 Ψηφιακοί χάρτες ΑΡΙΘΜΟΣ 1 GETMAP 13 Ενημέρωση μέσω Διαδικτύου (ΕΜΔ) (web ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Λογισμικό GIS, προβολής διαδρομών, εκτύπωση, αποθήκευση χαρτών) 14 web Λογισμικό GIS, προβολής διαδρομών, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 εκτύπωση, αποθήκευση χαρτών & web Λογισμικό «πρότασης/αναζήτησης διαδρομών» 15 Λογισμικό IVR ΑΡΙΘΜΟΣ 1 16 Λογισμικό κέντρου παρακολούθησης ΑΡΙΘΜΟΣ 1 Cnslidatin Ticket εισιτηρίων και έξυπνων καρτών Center 17 Λογισμικό κέντρου στατιστικής ανάλυσης ΑΡΙΘΜΟΣ 1 FLASH Cnslidatin Ticket Center 18 Pc s ΑΡΙΘΜΟΣ 4 Hewlett-Packard DX2200 MT Σελίδα 17 από 104

18 19 Servers ΑΡΙΘΜΟΣ 3 Intel Xen 3.2 GHz 20 Printers ΑΡΙΘΜΟΣ 4 HP A4 LASERJET Ruters ΑΡΙΘΜΟΣ 2 LINKSYS BEFSX41 4- PORT DSL/FW/VPN END 22 PC κάρτα 8 γραμμών IVR ΑΡΙΘΜΟΣ 1 D/4PCI-U 23 Έξυπνες στάσεις ΑΡΙΘΜΟΣ 10 APID45-A21-D4 24 Αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων ΑΡΙΘΜΟΣ 10 ATIS εξωτερικών Χώρων με gprs σύνδεση με το κέντρο και ενσωματωμένη πινακίδα πληροφόρησης 25 Υπολογιστής οχήματος με έξυπνη κάρτα οδηγού ΑΡΙΘΜΟΣ 23 FLASH n-bard unit (RR mnitr) 26 Οθόνη και χειριστήριο οδηγού ΑΡΙΘΜΟΣ 23 FLASH n-bard unit (RR mnitr) 27 Μονάδες για επικοινωνία φωνής ΑΡΙΘΜΟΣ 25 KENWOOD TK GPRS και GPS οχημάτων ΑΡΙΘΜΟΣ 23 FLASH n-bard unit (RR mnitr) 29 Εκτυπωτής οχήματος ΑΡΙΘΜΟΣ 23 SPRINT 30 Ανιχνευτές καταμέτρησης και κατάστασης ΑΡΙΘΜΟΣ 7 IRMA θυρών 31 Φορητές μονάδες ελεγκτών ΑΡΙΘΜΟΣ 7 Tt Ακυρωτικά έξυπνων καρτών οχημάτων ΑΡΙΘΜΟΣ 23 COMBO 33 Ακυρωτικά μηχανήματα οχημάτων ΑΡΙΘΜΟΣ 23 HD3 34 Πινακίδες οχήματος ΑΡΙΘΜΟΣ 23 ΒLS50-X957-S2 35 Σύστημα ηχητικής αναγγελίας οχήματος ΑΡΙΘΜΟΣ 23 SP Α1.3 Τεκμηρίωση Επέκτασης και Αναβάθμισης Νέου Συστήματος Η Αναβάθμιση και Επέκταση του Ολοκληρωμένου Τηλεματικού Συστήματος Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. με χρήση συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίμων εστιάζεται σε μία σειρά από νέες υπηρεσίες και λειτουργίες αλλά και νέα υποσυστήματα που καθιστούν το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ πρωτοπόρο προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησής προς τους επιβάτες αλλά και εσωτερική οργάνωση με εστίαση στην μείωση των λειτουργικών δαπανών και άρα της κρατικής επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει με σαφήνεια το βαθμό των επεκτάσεων και των αναβαθμίσεων με βάση την υφιστάμενη κατάσταση που παρουσιάζεται στην παράγραφο Α1.2.4 Α/Α Περιγραφή Υφιστάμενη κατάσταση/ λειτουργικότητα/ Υπηρεσία Νέα Κατάσταση/ Λειτουργικότητα/ Υπηρεσία Σελίδα 18 από 104

19 1 Κέντρο Ελέγχου Διατηρείται το σύνολο του εξοπλισμού που έχει ήδη προμηθευτεί η ΑΑ. Προβλέπεται η προμήθεια ενός επιπλέον εξυπηρετητή για την νέα εφαρμογή τη εκπαίδευσης (elearning) 2 Κέντρο Διαχείριση Οχημάτων 3 Κέντρο Ενημέρωσης Επιβατών (περιλαμβάνει και την Άδειας χρήσης Λογισμικού Παρακολούθησης στόλου) 4 Λογισμικό ενημέρωσης με SMS 5 Λογισμικό δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού πλατφόρμας e-learning 6 Λογισμικό αναπαραγωγής υποστήριξης πολυμεσικής εφαρμογής εντός οχήματος 7 Λογισμικό ενημέρωσης μέσω τηλεφώνου Διατηρείται το σύνολο των εφαρμογών και λογισμικού που έχει ήδη προμηθευτεί η ΑΑ Η υφιστάμενη έκδοση του λογισμικού είναι μία desktp εφαρμογή (client/server) με περιορισμένη λειτουργικότητα αναφορικά με τη διαχείριση χρηστών και προφίλ Υπάρχει δυνατότητα αποστολής από τον επιβάτη σε πενταψήφιο αριθμό SMS και ενημέρωση για τον χρόνο άφιξης λεωφορείου από συγκεκριμένη στάση Δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα στο υφιστάμενο σύστημα Δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα στο υφιστάμενο σύστημα Διατηρείται το σύνολο των εφαρμογών και λογισμικού που έχει ήδη προμηθευτεί η ΑΑ Σελίδα 19 από 104 Η αναβάθμιση προβλέπει web εφαρμογή για την παρακολούθηση του στόλου των λεωφορείων. Τα λεωφορεία θα εμφανίζονται πάνω σε χάρτη (σε web περιβάλλον) και σε γραμμικό περιβάλλον, σε πραγματικό χρόνο με πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο. Εμφανίζονται επιπλέον όλες οι διαδρομές των γραμμών και οι στάσεις σε χάρτη, περιέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για τους χρήστες όπως προβλέψεις άφιξης, διελεύσεις κ.α.. Θα παρέχονται διάφορες επιλογές εμφάνισης των λεωφορείων-στάσεων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη. Η εφαρμογή περιέχει επιπλέον αναφορές και εργαλείο για τη διαχείριση χρηστών Η αναβάθμιση περιλαμβάνει και τη δυνατότητα αποστολής από το ΚΤΕΛ SMS σε εγγεγραμμένους χρήστες (π.χ. φοιτητές) για καμπάνιες μειωμένων εισιτηρίων ή αλλαγές δρομολογίων Αναλυτική Περιγραφή σε παράγραφο που ακολουθεί στο Μέρος Α Αναλυτική Περιγραφή σε παράγραφο που ακολουθεί στο Μέρος Α

20 8 Ψηφιακοί χάρτες Διατηρείται η υφιστάμενη έκδοση 9 Σύστημα καταμέτρησης Επιβατών & κατάστασης Θυρών Διατηρείται ο εξοπλισμός στον υφιστάμενο αριθμό οχημάτων 10 Μονάδες ελέγχου ελεγκτών Διατηρείται ο εξοπλισμός Προβλέπεται η προμήθεια 2 νέων (επιπλέον) συσκευών λόγω αύξησης του αριθμού των ελεγκτών 11 Σύστημα ηχητικής αναγγελίας οχήματος 12 Τηλεματικός υπολογιστής οχήματος με οθόνη οδηγού, χειριστήριο οδηγού, GPS mdule και GPRS/3G ruter (cmpact ενιαία συσκευή) (για κάθε όχημα επέκτασης) 13 Τηλεματικές ευφυείς στάσεις πληροφόρησης πολιτών & Ιστός στήριξης 14 Σύστημα Μέτρησης στάθμης καυσίμου (για όλα τα οχήματα) 15 Σύστημα Μέτρησης ροής καυσίμου (για όλα τα οχήματα) 16 Συσκευή παροχής ασύρματου Internet (Wifi) εντός του οχήματος 17 Συσκευή αναπαραγωγής υποστήριξης πολυμεσικής εφαρμογής εντός οχήματος 18 Σύστημα οδηγού με ενσωματωμένη οθόνη για την ανάγνωση mbile ticket eticket 2D/QR Cde και καρτών ειδικών εισιτηρίων (Φοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) 19 Οθόνη πληροφόρησης επιβατών εντός του οχήματος 20' με βάση (για κάθε όχημα) 20 Διαδραστική Οθόνη για την πληροφόρηση επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιστικές/ τουριστικές υπηρεσίες μέσω εξωτερικών Infkisk 21 Αυτόματος Πωλητής έκδοσης εισιτηρίου Διατηρείται ο εξοπλισμός στον υφιστάμενο αριθμό οχημάτων Διατηρείται ο εξοπλισμός στον υφιστάμενο αριθμό οχημάτων Διατηρείται ο υφιστάμενος αριθμός στάσεων Δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα στο υφιστάμενο σύστημα Δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα στο υφιστάμενο σύστημα Δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα στο υφιστάμενο σύστημα Δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα στο υφιστάμενο σύστημα Δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος εξοπλισμός στον υφιστάμενο στόλο και στο υφιστάμενο έργο Δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα στο υφιστάμενο σύστημα Δεν υπάρχει καμία λειτουργικότητα στο υφιστάμενο σύστημα Διατηρείται ο υφιστάμενος αριθμός αυτόματων πωλητών (Αυτόματα μηχανήματα έκδοσης Σελίδα 20 από 104 Προβλέπεται η προμήθεια 3 νέων (επιπλέον) συσκευών λόγω αύξησης του στόλου Προβλέπεται η προμήθεια 3 νέων (επιπλέον) συσκευών λόγω αύξησης του στόλου Προβλέπεται η αύξηση με επιπλέον 8 στάσεις σε σημεία συγκέντρωσης επιβατών Αναλυτική Περιγραφή σε παράγραφο που ακολουθεί στο Μέρος Α Αναλυτική Περιγραφή σε παράγραφο που ακολουθεί στο Μέρος Α Αναλυτική Περιγραφή σε παράγραφο που ακολουθεί στο Μέρος Α Αναλυτική Περιγραφή σε παράγραφο που ακολουθεί στο Μέρος Α Πρόκειται για εξοπλισμό με ενσωματωμένη οθόνη για την ανάγνωση mbile ticket eticket 2D/QR Cde και καρτών ειδικών εισιτηρίων (Φοιτητικά, ΑΜΕΑ κλπ) Αναλυτική Περιγραφή σε παράγραφο που ακολουθεί στο Μέρος Α Αναλυτική Περιγραφή σε παράγραφο που ακολουθεί στο Μέρος Α Προβλέπεται η αύξηση με επιπλέον 3 αυτόματους πωλητές σε σημεία

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα