Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελική Έκθεση. DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013"

Transcript

1 Τελική Έκθεση DEX, S.A. & Εταίροι έργου Youth4JOB Δεκέμβριος 2013 Αυτή η δημοσίευση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - PROGRESS ( ). Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδρύθηκε για να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ισότητας των ευκαιριών, και να συμβάλει έτσι στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στους τομείς αυτούς. Οι στόχοι του επταετούς προγράμματος είναι να υποστηρίξει όλους τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και την αποτελεσματική απασχόληση, την κοινωνική νομοθεσία και πολιτική σε όλη την ΕΕ-27, τις χώρες EFTA-EEA και υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκδοση δεν απηχούν απαραιτήτως τη θέση ή την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή και Αιτιολόγηση Μεθοδολογία Υπηρεσίες υποστήριξης για νέους που αναζητούν εργασία Πληροφορίες Συνοδεία, επαγγελματικές συμβουλές και υποστήριξη Ειδική εξειδικευμένη κατάρτιση και συμπληρωματικές δεξιότητες Μηχανισμοί της Αγοράς Εργασίας Οι ευκαιρίες εργασίας, η απασχόληση και οι δεξιότητες Παρατηρησης Υποστήριξη της κινητικότητας Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για την απασχόληση των νέων Η επαγγελματική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση Συστήματα πρόβλεψης δεξιοτήτων και πρόβλεψη Περίληψη ορισμένων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών μέτρων και πολιτικών Συμπεράσματα και Συστάσεις Βιβιογράφια

3 1. Εισαγωγή και Αιτιολόγηση Η παρούσα μελέτη, στο πλαίσιο του έργου Youth4JOB, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Progress της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει στον εντοπισμό, την ανάλυση και την μεταφορά των υπηρεσιών, των προγραμμάτων, των σχεδίων και των υφιστάμενων ορθών πρακτικών προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των νέων γενικά και η μετάβαση από τον κόσμο της ακαδημαϊκής / κατάρτισης με την αγορά εργασίας ειδικότερα. Η μελέτη δεν έχει σκοπό να αναλύσει την κατάσταση ή τις αιτίες της ανεργίας των νέων - υπάρχει ήδη εκτεταμένη βιβλιογραφία με το θέμα αυτό -, αλλά οι τάσεις ή τα μέτρα που εφαρμόζονται ή πρόσφατα ξεκίνησε με σκοπό την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος που πλήττει σοβαρά την ευρωπαϊκή οικονομία και την κοινωνική ευημερία. Τα μέτρα που πρέπει να μελετηθεί παρουσιάζονται σε διαφορετικές κατηγορίες ως τρόπο οργάνωσης τους ( υπηρεσίες υποστήριξης, Μηχανισμοί για την αγορά εργασίας, Πρόβλεψης και Συστημάτων πρόβλεψη, κλπ. ), και εγκάρσια ανάλυση των δεδομένων σχετικά με την ισότητα των φύλων και της απασχολησιμότητας των νέων. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία από την Eurostat δικαιολογεί τη σκοπιμότητα της συνέχισης που εργάζονται σε αυτά τα θέματα, γιατί μας θυμίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν πληθυσμό των νέων μεταξύ περίπου 58 εκατ., 67 % εκ των οποίων είναι άνεργοι ή οικονομικά ανενεργοί: EU-28 young population aged milion persons Employed 18.8 milion Unempl 5,6 milion Economically inactive 33. milion Labour force El total difiere debido a pequeños efectos del redondeo Το έργο Youth4JOB μετράει σε 10 εταίρους από 9 κράτη μέλη της ΕΕ: ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Promidea (Ιταλία), Η Γενική Διεύθυνση της Γαλικίας για τη Νεολαία (Ισπανία), Το Crij Côte d Azur (Γαλλία), Το Τμήμα Νεολαίας της περιοχής της Καμπανίας (Ιταλία), Νοτιοανατολική Περιφερειακή Αρχή (Ιρλανδία), Λετονική Ναυτική Ακαδημία (Λετονία), ISD Noordenkwartier (Νορβηγία ), Ελληνικό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Κέντρο (Ελλάδα)? Οργανισμός για την καινοτομία και την ευρωπαϊκή συνεργασία Σλοβακία (Σλοβακία) και Agência de Desenvolvimento Περιφερειακής Vale do Λ. (Πορτογαλία). Τα παρακάτω στοιχεία υπογραμμίζουν τη σημασία και τις διαφορές όσον αφορά την ανεργία και την ανεργία των νέων στις χώρες εταίρους του έργου: Harmonised unemployment rate 1 Not in thelabour force Unemployment rate (%) Youth unemployment rate (%) Greece 27,3 58,00 Spain 26,6 56,7 Italy 12,4 40,2 Portugal 16,00 36,4 Slovakia 14 31,6 Ireland 12,8 26,6 France 11 25,5 EU-28 10,9 23,6 Latvia 11,9 24,9 Netherlands 7 11,4 1 Fuente: Eurostat, Datos de Agosto de

4 Greece Spain Italy Portugal Slovakia Ireland France EU-28 Latvia Netherlands Harmonised unemployment rate Unemployment rate (%) Youth (%) Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο της ανεργίας των νέων, ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες που είναι πιο κατεστραμμένο από την τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι οι νέες γενιές είναι μεταξύ των πλέον πληγείσες ομάδες του πληθυσμού. Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στην Ελλάδα και στην Ισπανία, όπου η ανεργία των νέων φθάνει σχεδόν το 60%, και αυτό είναι επίσης ανησυχητικό σε άλλες χώρες, όπου οι ανεργίας των νέων ταχύτητα διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται σε ποσοστό εθνικής εμβέλειας. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ολλανδία είναι σαφώς κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ (11,4% έναντι 23,6% στην EU28), προοδευτική αύξηση της είναι επίσης μια ανησυχία σε αυτή τη χώρα (το ποσοστό της ήταν 7,3% στις αρχές του 2011, η οποία οδηγεί σε αύξηση του 56% σε μόνο 2 χρόνια και μισό.) Στην πραγματικότητα, από τις αρχές του ένα ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από το ξέσπασμα της κρίσης -, η γενική τάση στις προαναφερθείσες χώρες, υπήρξε μια συνεχής αύξηση των ποσοστών ανεργίας των νέων, με εξαίρεση τη Λετονία, όπου έχει εντοπιστεί σχεδόν σταθερή ελαφρά μείωση και την Ιρλανδία και τη Σλοβακία, όπου η ανεργία έχει φτάσει στο υψηλότερο ποσοστό το 2012, και είναι σήμερα παρόμοια με αυτά τα ποσοστά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2011: 70 Youth (>25) Unemployment rate evolution European Union (27 countries) Ireland Greece Spain France Italy Latvia Netherlands Portugal Slovakia United States Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 4

5 Το πρόβλημα είναι ακόμη σε εξέλιξη και πρέπει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα από όλους τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη νεολαία και την απασχόληση. Με τη δήλωσή τους με την ευκαιρία της Διάσκεψης Απασχόλησης των Νέων στο Βερολίνο (Ιούλιος, 2013), οι υπουργοί Απασχόλησης της ΕΕ και ο Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, μας θυμίζουν ότι δεν υπάρχει «ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους προσέγγιση «λύση για την ανεργία των νέων πτήσεων, δεδομένου ότι οι προκλήσεις αλλάζουν ανάλογα με τα κράτη μέλη, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Στο πλαίσιο της ΕΕ, βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας περιόδου προγραμματισμού ( ), στην οποία η βελτίωση των ικανοτήτων και της απασχόλησης έχει σαφείς στόχους και δείκτες Μερικοί στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 2020 Η επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (20-64) Εξασφάλιση το 40% του πληθυσμού (30-34 ετών) να έχει Πιστοποιητικά Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση Μείωση των ποσοστών εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10% Επίτευξη 15% των ενηλίκων (25-64 ετών), οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης Ευνοϊκή κινητικότητα κατά τη διάρκεια της μάθησης: o 20% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και o 6% στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση o Στόχος Κινητικότητας: 5 εκατομμύρια άτομα Όσον αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση για τους νέους, ιδίως, η δέσμη των πρωτοβουλιών του προγράμματος «Νεολαία σε κίνηση» πολιτικές, που ξεκίνησε το 2010 ως μέρος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, θα πρέπει να επισημανθεί. Νεολαία σε κίνηση αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων και την απασχολησιμότητα, προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων και την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των νέων - σύμφωνα με το ευρύτερο στόχο της ΕΕ για την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75% του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας (20-64), κάνοντας τα εξής: Η επίτευξη μιας εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο κατάλληλη για τις ανάγκες των Νέων? Να ενθαρρύνουν περισσότερους νέους ανθρώπους να επωφεληθούν από τις επιχορηγήσεις της ΕΕ για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό? Ενθάρρυνση των χωρών της ΕΕ να λάβουν μέτρα για την απλοποίηση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία. Τον Φεβρουάριο του 2013, το Συμβούλιο Απασχόλησης της ΕΕ και Κοινωνικών Υποθέσεων ενέκρινε την «Εγγύηση Νεολαίας «, η οποία υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη από το 2014 και να αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται, ώστε όλοι οι νέοι κάτω των 26 ετών μπορούν να λάβουν μια «ποιότητα προσφορά εργασίας, τη διά βίου μάθηση, πρακτική άσκηση ή επαγγελματική εκπαίδευση «εντός 4 μηνών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή είναι άνεργοι. Το μέτρο αυτό μετράει σε εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της εφαρμογής των μέτρων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κρίσιμης κατάστασης των νέων, με βάση το σύστημα εγγύησης των νέων που εφαρμόζονται στις σκανδιναβικές χώρες κατά τις τελευταίες δεκαετίες ( στη Σουηδία από το 1984 και στη Φινλανδία από το 1997 ) ή στην Αυστρία. Η εγγύηση της νεολαίας στη Φινλανδία έχει επιτύχει μεγάλη μείωση της ανεργίας των νέων, με το 83,5 % των νέων που έχει βρει μια δουλειά, ένα οικοτροφείο, θέση εκπαιδευόμενου ή την επέκταση των μελετών μέσα σε 3 μήνες μετά την καταχωρηθεί. 5

6 Η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των κρατών μελών να υιοθετήσουν συντονισμένη και συμπληρωματικά μέτρα, μέσω των υπηρεσιών και τις γραμμές υποστήριξης, οι οποίες ικανοποιούν την ανάγκη των Νέων και την αγορά εργασίας, και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς και άτομα που είναι υπεύθυνα για τους διάφορους τομείς ( εκπαιδευτικό συστήματος, οι πληροφοριοδότες της νεολαίας, των υπηρεσιών απασχόλησης, κλπ. ) Όπως επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2013 για την Εγγύηση Νέων, το κόστος της «να μην κάνουμε τίποτα «είναι πολύ υψηλότερο : «[... ] Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υπολόγισε ότι το κόστος της δημιουργίας εγγυήσεις για τη νεολαία στην Ευρωζώνη σε 21 δισεκατ. ετησίως ). Ωστόσο, το κόστος της μη δράσης είναι πολύ υψηλότερο. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τις Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) εκτιμήθηκε ότι η τρέχουσα οικονομική ζημία στην ΕΕ έχουν 7,5 εκατομμύρια νέους ανθρώπους εκτός εργασίας ή εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε άνω των 150 δισεκατομμυρίων ετησίως ( 1,2 % του ΑΕΠ της ΕΕ ) όσον αφορά παροχές που καταβάλλονται και τη χαμένη παραγωγή. Αυτό είναι πέρα από τις μακροπρόθεσμες δαπάνες της ανεργίας στην οικονομία, στην κοινωνία και στους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, όπως αυξημένο κίνδυνο μελλοντικής ανεργίας και της φτώχειας. «Με αυτή την έννοια, τα ισχύοντα έγγραφα στοχεύει στην παροχή ορισμένων στοιχείων και εμπειριών οποία μπορεί να ενδιαφέρουν για τη δημιουργία και την εφαρμογή νέων μέτρων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση «και «εγγύηση Νεολαία «. Είναι, επίσης, συμπληρώμένο με 5 τομεακές μελέτες περιπτώσεων που πραγματοποιούνται σε μικρή κλίμακα από τους εταίρους του Youth4JOB σε θέματα όπως οι ΤΠΕ, η ναυτιλιακή βιομηχανία, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα, και στην περίπτωση των μεταναστριών νέων ανθρώπων που αναζητούν άσυλο. 6

7 2. Μεθοδολογία Η μελέτη έχει πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει ώς στόχο τον προσδιορισμό και την ανάλυση διαφόρων θεμάτων τα οποία είχαν προηγουμένως δηλωθεί: α) Υπηρεσίες υποστήριξης για νέους που αναζητούν εργασία (δηλαδή, υπηρεσίες πληροφοριών, του μηχανισμού αγοράς εργασίας, τα συστήματα έγκαιρης πρόβλεψης, καθοδήγηση και συνοδεία, εξειδικευμένη κατάρτιση και την απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων, και τις ευκαιρίες απασχόλησης) β) Αγορά Εργασίας Μηχανισμοί (Παρατηρητήρια, υποστήριξη στην κινητικότητα, επιδοτήσεις και τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) γ) Πρόβλεψη και συστήματα ανάγκης όσον αφορά τις δεξιότητες και τις γνώσεις δ) Ισότητα των φύλων Έτσι, το έργο έχει πραγματοποιηθεί σε τρία παράλληλα επίπεδα, τη συλλογή και την απόκτηση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, με την ενεργό συμμετοχή των εταίρων του Youth4JOB. Collection and exchange of best parctices Analisys of avaible studies, pubblications and data Survey for young people Drafting and validation 7

8 Για τον εντοπισμό «καλών πρακτικών» (πολιτικές, δράσεις, πρωτοβουλίες, προγράμματα, κλπ.) και την απόκτηση ομοιογενών περιγραφές, έχουμε δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο και έχουμε κάλεσε όλους τους εταίρους του Youth4JOB έργου όχι μόνο να μοιραστούν τις εμπειρίες τους αλλά και κάθε πρωτοβουλία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες μπορεί να εχουν ενδιαφέρον, για την ίδρυση ταυτόχρονα κάποιων κατευθυντήριων γραμμών. Εκτός από το να έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν διαφορετικά ενδιαφέροντα θέματα, όπως ερωτηματολόγιο, μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε τα μέτρα ανάλογα με την εφαρμογή ή την εφαρμογή σε επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό) και κύρια επίπεδα ανάπτυξης των πολιτικών: 1) Προσδιορισμό των πολιτικών στόχων 2) Νομοθετικές πολιτικές 3) Εκτελεστικες πολιτικές Τα αποτελέσματα της άσκησης αυτής της ανταλλαγής ορθών πρακτικών έχουν χρησιμοποιηθεί για να τονίσουν διάφορα είδη υπηρεσιών και υποστήριξης στα αντίστοιχα κεφάλαια στα πλαίσια της μελέτης. Επίσης, συνοψίζεται στο κεφάλαιο 7 και συνέβαλαν στη σύνταξη των συμπερασμάτων και εκτιμήσεων. Όλα τα φύλλα που λαμβάνονται περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος εγγράφου. Ως συμπλήρωμα και ως βελτίωση για τη μεθοδολογία που είχε αρχικά προβλεφθεί, οι ΤΠΕ έχουν χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει μια μικρή έρευνα on-line με στόχο την απόκτηση πληροφοριών από πρώτο χέρι από το κοινό-στόχο / δικαιούχους των διαφόρων υφιστάμενων μέτρων, τη νεολαία. Έτσι, 170 νέοι από περίπου 18 χώρες έχουν αξιολογήσει τις υπηρεσίες και είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις σκέψεις τους. Όπως μπορεί να δει κανείς στα ακόλουθα γραφικά, το 70% των ερωτηθέντων είχαν νέων που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, και το 77% των νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 25: Profile of Young people Surveyed 17% 4% 1% Situation of the participants 8% Still in education Working 70% Unemployed Following training Other 8% 15% Age of the participants 19% 47% Over % 8

9 3. Υπηρεσίες υποστήριξης για νέους που αναζητούν εργασία 3.1 Πληροφορίες Οι πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση από το εκπαιδευτικό κόσμο για την αγορά εργασίας - ή κατά το χρόνο της που αναζητούν εργασία - είναι ένα εγκάρσιο έργο που επηρεάζει όλες τις υπηρεσίες στους τομείς αυτούς και τα άτομα που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, καθώς επίσης και σχετικά με το πώς προληπτική νέοι. Η αρχή αυτού του ΧΧΙ αιώνα χαρακτηρίζεται από μια ροή του περιεχομένου, η οποία μερικές φορές είναι ανεξέλεγκτη, μέσα από τα διάφορα ηλεκτρονικά κανάλια τα λεγόμενα «κοινωνία της πληροφορίας» προσφορές ( ειδοποιήσεις, περιοδικά, blogs, κοινωνικά δίκτυα, κλπ. ) Αυτή η ροή πρέπει να προστεθεί στα καθήκοντα που εκτελούνται από τα διάφορα όργανα που είναι αρμόδια για την ενημέρωση των νέων και των ανέργων και των επιχειρήσεων. Παρά το γεγονός ότι η πολλαπλότητα των πηγών και των διαύλων είναι σαφώς ένα πλεονέκτημα ( σε σύγκριση με την κατάσταση, για παράδειγμα, άλλες φορές της πρόσφατης ιστορίας μας ή με χώρες με περισσότερους περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου και επικοινωνίας ), ο κίνδυνος της απώλειας βασικών πληροφορίες μπορεί επίσης να αυξηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο αυτής της μελέτης επιβεβαιώνει ότι η συλλογή και ο χειρισμός των πληροφοριών που εξακολουθεί να είναι το πιο απαραιτητο και αναγκαία υπηρεσία σε αυτούς τους τομείς ( κατάταξη από 8.26/10), ακόμη και πριν από άλλου είδους πιο εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση: Valorisation of the importance of services to support the transition for youth from education to work (rated from 1 to 10) Support to Entrepreneurship & Self. 7,23 Support to Mobility Guidance & Counseling Observatories Traineeship & practices Grant & Allowances Training & suppl. Skills 7,54 7,55 7,57 7,63 7,68 Identification of job oppot. Skills Forecasting & anticipation systems 7,84 7,88 Information 8,1 8,26 9

10 Την ίδια στιγμή, η συλλογή πληροφοριών είναι, μακράν, η πιο απολαυστικη υπηρεσία από τους ερωτηθέντες μας (ή την υπηρεσία που εντοπίζουν εύκολα), δεδομένου ότι περισσότερο από το 80% επιβεβαιώνουν ότι έχουν κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών: 8% Have you benefited from INFORMATION services? 10% Yes No Don t Know 82% Σήμερα, οι πληροφορίες για τους νέους συντονίζονται μέσω των διαφόρων κέντρων πληροφόρησης νέων, η οποία καλύπτει όλα τα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους νέους, όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία», από 21 Νοεμβρίου, 2001: «Η συμμετοχή πηγαίνει χέρι-χέρι με την παροχή ενημέρωσης στους νέους. Είναι κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να ενημερώνουν τους νέους, για παράδειγμα, σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το θέμα αυτό πρέπει επίσης να εξεταστούν στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Είναι σημαντικό να φτάσουν οι ίδιοι αν είναι δυνατόν, αλλά σε κάθε περίπτωση τα άτομα που έρχονται σε επαφή μαζί τους στο σχολείο, στις λέσχες, στους συλλόγους, κλπ. τους νέους Αυτή η άσκηση μαζικής ενημέρωσης θα απαιτήσει μια συντονισμένη προσέγγιση, σημαντικούς πόρους και τη συμμετοχή των νέων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των εργαλείων επικοινωνίας. Η προσέγγιση αυτή θα συντονιστεί με τη νέα πολιτική πληροφόρησης της ΕΕ που απορρέουν από τις αρχές της διακυβέρνησης, και που τώρα διαμορφώνονται σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Την ίδια στιγμή, Ο πληροφοριακός Χάρτης ευρωπαϊκής νεολαίας, αναθεωρούνται και εγκρίνονται στην Μπρατισλάβα για την 19 Νοεμβρίου του 2004 από την 15η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υπηρεσίας (ERYICA), ορίζει τις αρχές για τις κατευθυντήριες γραμμές εργασίας της ενημέρωσης των νέων, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση του δικαιώματος στην 10

11 ενημέρωση των νέων. Στο προοίμιό της, επιμένει στη σημασία της πρόσβασης στις πληροφορίες (και την ικανότητα ανάλυσης και τη χρήση του) «Σε συγκροτήματα κοινωνιών και σε μια ολοκληρωμένη Ευρώπη που προσφέρει πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες, την πρόσβαση στις πληροφορίες και την ικανότητα να αναλύουν και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που είναι ολοένα και πιο σημαντικό για τους νέους Ευρωπαίους. Εργασιών ενημέρωσης των νέων μπορεί να τους βοηθήσει να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους και να προωθήσουν τη συμμετοχή τους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με τρόπο που διευρύνουν τις διαθέσιμες επιλογές για τους νέους επιλογές, και το οποίο προωθεί την αυτονομία και την ενδυνάμωσή τους. Για να τονίσει τη σημασία της ψηφιακής εποχής στις υπηρεσίες πληροφόρησης για τη νεολαία, πρέπει να πούμε ότι, σε μια τέτοια επιστολή, ERYCA υιοθετεί 16 γενικές αρχές και 17 συγκεκριμένες αρχές για παροχή πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση για τη Νεολαία. Ανάμεσα σε αυτές τις αρχές, θα μπορούσαμε να τονίσουμε, για παράδειγμα, ότι «Online Πληροφόρησης Νέων πρέπει να είναι ακριβείς, ενημερωμένες και επαλήθευσε [... ] «ή ότι «Το περιεχόμενο θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες των νέων ανθρώπων. Οι ανάγκες αυτές πρέπει να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν σε μια εξελισσόμενη διαδικασία. «Στην πραγματικότητα, οι εφαρμογές της ποικίλλουν και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσιμες για αυτά τα κέντρα πληροφοριών των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων, και συχνά, διαδικτυακές πύλες, δεν προσφέρουν υπηρεσίες ως πλήρες και ενημερωμένο ως επιθυμείται. Συχνά οι πληροφοριοδότες της Νεολαίας είναι επίσης κοινωνικοπολιτισμικοι διασκεδαστές οι ικανότητες και η αφοσίωσή τους δεν είναι αποκλειστικά για τα θέματα που αφορούν την απασχόληση των νέων : προσφέρουν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό, την κοινωνική ένταξη, τη σεξουαλικότητα, κλπ. Στην πραγματικότητα, για το γεγονός ότι από πρώτο χέρι την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την παροχή συμβουλών σχετικά με οικονομικά θέματα ( επιχορηγήσεις για αυτοαπασχόληση και το επιχειρηματικό πνεύμα, η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης,, την πρόσληψη κίνητρα, κλπ. ), οι πηγές πολλαπλασιάζονται : τοπικό, περιφερειακό ή εθνικών υπηρεσιών απασχόλησης, Επιμελητήρια, κέντρα Περιφερειακής Ανάπτυξης, Θερμοκοιτίδες, Κλαδικές Ενώσεις Επιχειρήσεων, και μια μακρά κλπ. Μερικά από αυτά προωθούν έργα ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε σχολεία, εκπαιδευτικά κέντρα και πανεπιστήμια, αλλά οι υπηρεσίες αυτές συχνά συνδέονται με συγκεκριμένες έργα ή προγράμματα, έτσι ώστε να μην προσφέρουν μια μόνιμη και συντονισμένη υπηρεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός αυτού, αν οι οργανισμοί αυτοί προσφέρουν συνήθως πληροφορίες επαγγελματικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, δεν υπολογίζει σε ένα κανάλι επικοινωνίας, όπως άμεση με τους νέους. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκή Διάσκεψη II για την απασχόληση των νέων ( Παρίσι, 12 Νοέμβρη 2013 ), οι αρχηγοί κρατών έχουν οριστεί μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων τους την είσοδο στην αγορά εργασίας και την υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Το δίκτυο κέντρων πληροφόρησης της νεολαίας είναι ο επίσημος τρόπος που προσφέρει τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και την πρόσβαση σε νέους ανθρώπους, αλλά οι πόροι και οι γνώσεις τους περιορίζονται σε εκείνες τις πλευρές. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που παρέχουν στήριξη για την απασχόληση και τη δημιουργία επιχειρήσεων, αλλά δεν είναι τόσο συνδεδεμένο με τη νεολαία. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, και ο ρόλος τους είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της «Εγγύησης Νεολαίας». Εκτός αυτού, τα ποσοστά ανεργίας έχουν αυξηθεί, το ίδιο κάνει και το φόρτο εργασίας των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (για παράδειγμα, κατά τη διαχείριση των επιδομάτων ανεργίας), η οποία μπορεί να μειώσει το ανθρώπινο δυναμικό τους για να προσφέρουν μεμονωμένα και εξατομικευμένες υπηρεσίες, ειδικά για μια ομάδα ανθρώπων που δεν πηγαίνουν εκεί αυτόματα, δεδομένου ότι δεν μπορούν να επωφεληθούν από ορισμένα επιδόματα ανεργίας, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη και, ως εκ τούτου, δεν έχει ακόμη συμβάλει στην κοινωνική ασφάλιση. Τούτου λεχθέντος, είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η ικανότητα της παροχής ειδικών υπηρεσιών πληροφόρησης 11

12 των νέων σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης που προέρχεται από το επιχειρηματικό πνεύμα και τη συνεργασία και το συντονισμό με άλλους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές «Εγγύηση Νέων» στόχους. Η έλλειψη πληροφοριών και γνώσεων στο πλαίσιο του επιχειρηματικού κόσμου μπορεί επίσης να επεκταθεί και σε άλλες άμεσες συνομιλητές με τους νέους, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα «COOPERATIVÍZATE» (Cooperativise τον εαυτό σας) μπορεί να επισημανθεί. Το έργο προωθείται από το Περιφερειακό Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας της Xunta de Galicia. Αποτελείται από ένα κινητό σχολείο πηγαίνει στην επαγγελματική κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση, τα κέντρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων, προκειμένου να προωθηθεί συνεταιρισμό ως μια ευκαιρία εργασίας για τους νέους και να ενισχύσει τις γνώσεις του δασκάλου σε αυτό τον τομέα, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της εκστρατείας μπορεί να συνεχιστεί σε όλο το έργο του δασκάλου. Με αυτόν τον τρόπο, περίπου 182 δάσκαλοι και νέοι από 25 κέντρα εκπαίδευσης εντός της περιοχής έχουν επωφεληθεί από το έργο (βλ. πλήρη φύλλο στο παράρτημα 1.) 3.2 Συνοδεία, επαγγελματικές συμβουλές και υποστήριξη Για ένα νεαρό άτομο, αυτό δεν είναι αρκετό για να χειριστεί μόνο «καλές πληροφορίες «- δηλαδή ένα χρήσιμο, επιλέγεται, τεκμηριωμένες και ενημερωμένες πληροφορίες, εάν δεν μετατραπεί σε γνώση, ιδιαίτερα σε γνώσεις για να έχουν πρόσβαση ή τις υφιστάμενες υπηρεσίες και τους πόρους κατά το χρόνο της λήψης αποφάσεων που θα επηρεάσουν την επαγγελματική ζωή τους. Έτσι, συνοδεία, συμβουλές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, για μεμονωμένους ή ομάδες, έχουν μια προστιθέμενη αξία σε αυτές τις πληροφορίες, που προσφέρονται από επαγγελματίες και ειδικούς. Σύμφωνα με διάφορες διεθνείς μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Τράπεζα, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να οριστούν ως εξής : «Επαγγελματική συμβουλευτική αναφέρεται στις υπηρεσίες και δραστηριότητες που προσανατολίζονται να βοηθήσει τους ανθρώπους, κάθε ηλικίας και σε οποιοδήποτε σημείο στη ζωή, να λάβει αποφάσεις σχετικά με την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κατάρτιση και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να βρεθούν στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και κολέγια, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, στο χώρο εργασίας, στην εθελοντική ή της κοινότητας τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα. Οι δραστηριότητες μπορούν να παραδίδονται για άτομα ή ομάδες και μπορεί να είναι πρόσωπο με πρόσωπο ή εξ αποστάσεως ( συμπεριλαμβανομένων των γραμμών και των υπηρεσιών υποστήριξης σε απευθείας σύνδεση. ) Περιλαμβάνουν πληροφορίες σταδιοδρομίας (έντυπα, μέσω των ΤΠΕ ή διαφορετικές μορφές ), αυτο - αξιολόγηση και την καθοδήγηση εργαλεία, coaching προγράμματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας ( προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν την αυτογνωσία τους, την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες και τις γνώσεις για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους ), τα προγράμματα δοκιμών ( για να δοκιμάσετε τις επιλογές πριν από την επιλογή τους ), τα προγράμματα αναζήτησης εργασίας και υπηρεσίες μετάβασης. «Αυτές οι υπηρεσίες συνοδείας και η παροχή συμβουλών περιλαμβάνουν την παραγωγή πληροφοριών ( εκτίμηση προφίλ) και τη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών, προκειμένου να καθοδηγήσει τους ανθρώπους σε διαφορετικές φάσεις της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Όπως και οι άλλες υπηρεσίες, έχουν καταξιωμένους και γνωστούς από εκείνους που συμμετείχαν στην έρευνά μας ( κατάταξη των 7.55/10 ), αν και δεν είναι τόσο όσο οι υπηρεσίες πληροφοριών, παρά το γεγονός ότι οι πιο εξατομικευμένοι και, ως εκ τούτου, πιο αποτελεσματική: 12

13 Valorisation of the importance of services to support the transition for youth from education to work (rated from 1 to 10) Support to Entrepreneurship & Self. 7,23 Support to Mobility Guidance & Counseling Observatories Traineeship & practices Grant & Allowances Training & suppl. Skills Identification of job oppot. Skills Forecasting & anticipation systems Information 7,54 7,55 7,57 7,63 7,68 7,84 7,88 8,1 8,26 Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποια έλλειψη της γνώσης και, κυρίως, στο γεγονός ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν προσφέρονται συστηματικά σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Στην πραγματικότητα, μόνο οι μισοί από τους ερωτηθέντες (51%) δηλώνουν ότι απολαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες: 10% 51% Have you benefited from GUIDANCE & COUNSELING services? 39% Yes No Don t Know 13

14 Οι επαγγελματικές υπηρεσίες καθοδήγησης είναι πολύ σημαντικές στην στήριξη των νέων σε περιόδους μετάβασης και, κυρίως, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο συλλογικό και σχετικά ευάλωτες σε ορισμένες αλλαγές : μετάβαση σε, για παράδειγμα, τα επίπεδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο τη διδακτική αλλαγές, αλλά και διαρθρωτικό ( π.χ. την ανάγκη να αφήσουν την οικογένειά τους για ορισμένες μελέτες ) ή εντός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η ανεπαρκής μεταβολή ή τα μικρά ακαδημαϊκά αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα κατώτερα των προσδοκιών είναι από τους κύριους λόγους για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Οι νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας είναι μία από τις ομάδες της κοινωνίας που πλήττονται περισσότερο από το ζήτημα της έλλειψης σύμπτωσης των δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι, χωρίς εργασιακή εμπειρία, το αίσθημα της με ανεπαρκή προσόντα ή είναι υπερειδικευμένοι αυξήσεις. Εάν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του επιπέδου της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων που αποκτούν ή και τις απαιτούμενες δεξιότητες, μπορούν να θεωρηθούν ως «υπερ- προσόντα για τη δουλειά «. Σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Έκθεση για τη Νεολαία SWD (2012) 257 τελικό ( έγγραφο εργασίας της Επιτροπής - Κατάσταση της κατάστασης των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ), Ειδικές εξειδικευμένη εκπαίδευση και συμπληρωματικών δεξιοτήτων ), την «αναντιστοιχία δεξιοτήτων των κάθετων»ή«πάνω - προσόν» μεταξύ των νέων με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πολύ κοινό στην Ευρώπη, δεδομένου ότι τα προσόντα τους σε σχέση με τις θέσεις εργασίας τους, σύμφωνα με τη Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Κατοχής ( ISCO ). Το 2010, κατά μέσο όρο λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο της ηλικίας μεταξύ 25 και 34 θεωρήθηκαν ως ακατάλληλα προσόντα ή υπερειδικευμένοι. «Στην έκθεση αυτή, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά των καταρτισμένων νέων βρέθηκαν σε χώρες πολύ πλήττονται από την κρίση και την ανεργία των νέων, όπως η Ισπανία, η Κύπρος και η Ιρλανδία, όπου σχεδόν ένα στα τρία απασχολούνται οι νέοι εργάζονται σε μία θέση για την οποία είναι απαραίτητο να έχουν μια υψηλότερη κατάρτιση. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια έρευνα όπου οι περισσότεροι από τους νέους από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες (Εσθονία, Ελλάδα, Κύπρος, Ουγγαρία και Πορτογαλία ) να επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν λάβει κανενός είδους καθοδήγηση. Άλλες μελέτες, όπως, για παράδειγμα, η μία από τις λεγόμενες «ΝΕΕΤ «από το Eurofund του 2012, επισημάνετε ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει με μια ορισμένη επιτυχία προγραμμάτων γεφύρωσης και «pick-and - mix» ευκαιρίες δοκιμαστή, προκειμένου να στηρίξει μαθητές με στόχο την επιτυχή μετάβαση. Τα μέτρα αυτά έχουν εισαχθεί στην Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Στη Γερμανία, πολλά μέτρα αποσκοπούν στην υποστήριξη των μαθητών σε μια συνειδητή επιλογή για την καριέρα τους, καθώς και μια σειρά από εθνικά προγράμματα έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια για να εξασφαλίσει την επιτυχή μετάβαση. Παρόλο που οι πληροφορίες αυτές είναι κάπως αντιφατικό με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, όταν πρόκειται για την Ουγγαρία, η αντιπαραβολή των πληροφοριών επιβεβαιώνει, ωστόσο, ότι οι χώρες με υψηλότερη δραστηριότητα στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού (Αυστρία, Φινλανδία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία) είναι οι λιγότερο πληγείσες χώρες από πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της ανεργίας των νέων, έτσι ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι οι επαγγελματικές υπηρεσίες συνοδευτικά, συμβουλές και η υποστήριξη είναι απαραίτητη για την πρόληψη των προβλημάτων αυτών. Όπως συμβαίνει με τις υπηρεσίες πληροφοριών για τους επιχειρηματίες, σε πολλές χώρες επαγγελματική καθοδήγηση προωθείται από ένα μίγμα των φορέων που συνδέονται με την εκπαίδευση, την απασχόληση και τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και το ενδιαφέρον τους, χωρίς νομική ή πολιτική προστασίας ή του συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά, αυτό συνδέεται στενά με τις υπηρεσίες της πρόβλεψης δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας, και θα πρέπει να πλαισιωθεί από μια μεγάλη συναίνεση υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής κυβέρνησης με όλους τους εκπαιδευτικούς παράγοντες και υπηρεσίες για τη νεολαία, καθώς και υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και των επιχειρήσεων και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις για το θέμα αυτό, αλλά η έλλειψη των πιο λεπτομερείς πληροφορίες 14

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξης Σοφοκλέους Σύμβουλος Απασχόλησης Τμήμα Εργασίας / ΔΥΑ ΔΥΑ

Αλέξης Σοφοκλέους Σύμβουλος Απασχόλησης Τμήμα Εργασίας / ΔΥΑ ΔΥΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αλέξης Σοφοκλέους Σύμβουλος Απασχόλησης ης Τμήμα Εργασίας / ΔΥΑ ΔΥΑ Λήψη και Καταχώρηση κενών θέσεων Εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού Ενημέρωση για σχέδια παροχής κινήτρων προς εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES

Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES Συνήθεις ερωτήσεις Γενικά Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» (Your first EURES job YFEJ) Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚAΙNOΤOΜΗΣΕ Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην EΥPΩΠH Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET ΘΕΜΑ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δρ.Σωκρ.Καπλάνης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη Ευφροσύνη Παπασταματίου 17 Φεβρουαρίου 2014 Υπεύθυνη για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση"

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση" Άρης Περουλάκης : Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνείς Συμβάσεις Πρότυπα εργασίας Βάσεις δεδομένων Εκδόσεις Διεθνής Σύμβαση 155 που αφορά στην Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (τέθηκε σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

25 Χρόνια Erasmus Αργυρούν. Ιωβηλαίον. εκπαίδευσης. χρόνια ERASMUS: Ανοίγει. Προγράμματος ERASMUS πραγματοποιείται σε όλα τα

25 Χρόνια Erasmus Αργυρούν. Ιωβηλαίον. εκπαίδευσης. χρόνια ERASMUS: Ανοίγει. Προγράμματος ERASMUS πραγματοποιείται σε όλα τα 25 Χρόνια Erasmus Αργυρούν Ιωβηλαίον Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια λειτουργίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, με σύνθημα «25 χρόνια ERASMUS: Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399)

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) MEMO/11/819 Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) Τι είναι το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη»; Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα