ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ"

Transcript

1 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης Μαγνησίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα συγκριτικής πειραµατικής διδασκαλίας που έγινε σε ένα τµήµα µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού Ιστορίας, έναντι διδασκαλίας που έγινε µε τη χρήση παραδοσιακών µέσων διδασκαλίας σε άλλο τµήµα της ίδιας τάξης. Τα ερευνητικά ερωτήµατα που εξετάζονται αφορούν στο ενδιαφέρον, στην προσήλωση, στην προσοχή κλπ που δηλώνουν οι µαθητές κατά τη διάρκεια του µαθήµατος µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο διδασκαλίας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: στάσεις µαθητών, εκπαιδευτικό λογισµικό, διδασκαλία Ιστορίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχολείο µας, το ηµοτικό Σχολείο Ευξινούπολης Μαγνησίας στα πλαίσια του έργου «Κοινωνίας της Πληροφορίας» εξοπλίστηκε πρόσφατα µε εργαστήριο Πληροφορικής. Η περιστασιακή χρήση του αποτελεί δέλεαρ για τους µικρούς µαθητές και οι προτροπές τους να χρησιµοποιήσουν το εργαστήριο Πληροφορικής µε την πρώτη ευκαιρία είναι συνεχείς. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Με αφορµή αυτή τη στάση των µικρών µαθητών αποφασίσαµε να κάνουµε µία έρευνα προκειµένου να διαπιστώσουµε κατά πόσο η χρήση των Νέων Τεχνολογιών επηρεάζει θετικά την διάθεση, την αφοσίωση και το ενδιαφέρον των µαθητών απέναντι στη εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, αποφασίσαµε να ελέγξουµε για το ίδιο µάθηµα και για την ίδια τάξη, τη στάση των µαθητών απέναντι σε µία παραδοσιακή διδασκαλία από τη µια µεριά και απέναντι σε µία διδασκαλία µε τη χρήση των υπολογιστών από την άλλη. Θελήσαµε να εξετάσουµε αν υπάρχει διαφοροποίηση στο ενδιαφέρον τους για το µάθηµα, τη συµµετοχή τους σ αυτό και στη συνεργασία µε τους συµµαθητές τους. Τέλος θελήσαµε να εξετάσουµε πόσο και πως διαφοροποιείται η στάση των µαθητών στη διδασκαλία του ίδιου γνωστικού αντικειµένου αλλά µε διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Η ΕΡΕΥΝΑ Το πρώτο βήµα για να ξεκινήσουµε την έρευνά µας ήταν να επιλέξουµε το µάθηµα στο οποίο θα γίνονταν η έρευνα και να βρούµε το κατάλληλο λογισµικό για τη διδασκαλία µε την πειραµατική οµάδα. Επιλέχθηκε το µάθηµα της Ιστορίας και το κεφάλαιο που αφορούσε τη ναυµαχία της Σαλαµίνας. Στόχοι του µαθήµατος και στις δύο διδασκαλίες ήταν: να γνωρίσουν πού, πότε και πώς οι Έλληνες αντιµετώπισαν το στόλο του Ξέρξη. να αντιληφθούν τη σηµασία που είχε η επιλογή του στενού της Σαλαµίνας για την έκβαση της ναυµαχίας.

2 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 557 να εκτιµήσουν το στρατηγικό σχέδιο του Θεµιστοκλή και τις συνέπειες της νίκης στη Σαλαµίνα. Η πραγµατοποίηση της εφικτή από τεχνικής πλευράς, αφού η τάξη είναι εξαρχής χωρισµένη σε δύο τµήµατα. Έτσι το πρώτο τµήµα που αποτελούνταν από 13 µαθητές (6 αγόρια και 7 κορίτσια) αποτέλεσε την πειραµατική µας οµάδα (εικόνα 1), αφού επιλέχτηκε να παρακολουθήσει τη διδασκαλία µε τη χρήση των υπολογιστών. Το δεύτερο τµήµα που αποτελούνταν από 12 µαθητές (5 αγόρια και 7 κορίτσια) χρησιµοποιήθηκε ως οµάδα ελέγχου (εικόνα 2), αφού επιλέχτηκε να παρακολουθήσει διδασκαλία µε παραδοσιακό τρόπο. Και στις δύο περιπτώσεις οι στόχοι της διδασκαλίας παρέµειναν οι ίδιοι µε τους στόχους του µαθήµατος αλλά άλλαξε όµως ο τρόπος προσέγγισής τους. Η διδασκαλία στην οµάδα ελέγχου είχε βασικό άξονα την περιγραφή του βιβλίου, τις εικόνες και τους χάρτες της ναυµαχίας. Ενώ η διδασκαλία µε την πειραµατική οµάδα είχε βασικό διδακτικό εργαλείο το εκπαιδευτικό λογισµικό. Το εκπαιδευτικό λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε αφορούσε στην ναυµαχία της Σαλαµίνας (εικόνα 3) και αναπαρίστανε µε εντυπωσιακά γραφικά την εξέλιξη της ναυµαχίας. Στο τέλος του πληροφοριακού υλικού υπήρχαν δραστηριότητες, όπως σταυρόλεξα και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (εικόνα 4) για τον έλεγχο του βαθµού εµπέδωσης και κατανόησης της συγκεκριµένης ενότητας. Θεωρώ σηµαντικό να αναφέρω εδώ ότι η πειραµατική οµάδα ενθουσιάστηκε µε την ιδέα της ενασχόλησής µε τους υπολογιστές. Εικόνα 3 Εικόνα 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το ερωτηµατολόγιο αποτελείτο από 24 προτάσεις που αφορούσαν κυρίως στην προσοχή, ενδιαφέρον, συγκέντρωση των µαθητών κατά τη διάρκεια του µαθήµατος στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις διδασκαλίας, µε και χωρίς εκπαιδευτικό λογισµικό. Οι µαθητές απάντησαν στις κλειστές τύπου προτάσεις µε µια από τις δυνατές απαντήσεις «Σίγουρα ναι», «Μάλλον ναι», «Ούτε ναι, ούτε», «Μάλλον» και «Σίγουρα». Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα ορισµένων ενδεικτικών ερωτήσεων που κατά τη γνώµη µας θα µας βοηθήσουν να εξάγουµε κάποια πρώτα συµπεράσµατα. Στην πρόταση «Το σηµερινό µάθηµα της Ιστορίας µου φάνηκε ατέλειωτο» εµφανίζεται σηµαντική διαφορά µεταξύ των µαθητών των δύο οµάδων που απάντησαν «Σίγουρα

3 558 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ». Συγκεκριµένα, το ποσοστό των µαθητών που απάντησαν «Σίγουρα» από την πειραµατική οµάδα (όπου η διδασκαλία έγινε µε υπολογιστή) ήταν 38,46%, ενώ αντίστοιχο το ποσοστό των µαθητών της οµάδας ελέγχου (όπου η διδασκαλία έγινε χωρίς υπολογιστή) ήταν 16,67%, δηλ. µια διαφορά 21,79%. Αντίστοιχα µεγάλη διαφορά εµφανίστηκε για την πρόταση «Το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας µε έκανε να βαριέµαι», όπου το ποσοστό των µαθητών της πειραµατικής που απάντησαν «Σίγουρα» ήταν 53,85%, ενώ το αντίστοιχο της οµάδας ελέγχου ήταν 33,33%, δηλ. παρατηρούµε διαφορά 20,51%. Στην πρόταση «Το σηµερινό µάθηµα της Ιστορίας θα ήθελα να επαναληφθεί», το 46,15% των µαθητών της πειραµατικής οµάδας απάντησαν «Σίγουρα ναι», ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της οµάδας ελέγχου ήταν 25%, διαφορά 21,15%. Στην πρόταση «Οι δραστηριότητες που κάναµε στο σηµερινό µάθηµα της Ιστορίας δεν ήταν ενδιαφέρουσες», οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας απάντησαν «Σίγουρα» σε ποσοστό 61,54%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της οµάδας ελέγχου ήταν 33,33%, διαφορά 28,21%. Στην πρόταση «Τα διδακτικά µέσα που χρησιµοποίησε ο δάσκαλός µας για να κάνει το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας ήταν ελκυστικά», οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας απάντησαν «Σίγουρα ναι» σε ποσοστό 69,23%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της οµάδας ελέγχου ήταν 33,33%, διαφορά 35,90%. Σε ποσοστό 46,15% της πειραµατικής οµάδας έναντι 16,67% της οµάδας ελέγχου απάντησαν οι µαθητές «Σίγουρα» στην ερώτηση «Θα ήθελα ο δάσκαλός µου να χρησιµοποιεί νέα διδακτικά µέσα για να κάνει το µάθηµα Ιστορίας», διαφορά 29,49%. Στην πρόταση «Το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας µε βοήθησε να αναπτύξω συνεργασία µε τους συµµαθητές µου», οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας απάντησαν «Σίγουρα ναι» σε ποσοστό 46,15%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της οµάδας ελέγχου ήταν 25%, διαφορά 21,15%. Στην πρόταση «Όταν θα επιστρέψω στο σπίτι µου, θα συζητήσω µε τους γονείς µου για το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας», απάντησαν «Σίγουρα ναι» σε ποσοστό 38,46% οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών της οµάδας ελέγχου ήταν 16,67%, διαφορά 21,79%. Τέλος, στην πρόταση «Όταν θα συναντήσω τους φίλους µου, θα συζητήσω µαζί τους για το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας» οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας απάντησαν «Σίγουρα ναι» σε ποσοστό 46,15%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της οµάδας ελέγχου ήταν 16,67%, διαφορά 29,49%. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα παραπάνω αποτελέσµατα της έρευνας µπορούµε να βγάλουµε κάποια πρώτα συµπεράσµατα. Οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας φάνηκαν ότι κουράστηκαν ή βαρέθηκαν σηµαντικά λιγότερο από ότι οι µαθητές της οµάδας ελέγχου. Τόσο τα διδακτικά µέσα, δηλ. το εκπαιδευτικό λογισµικό, που χρησιµοποιήθηκε, όσο και οι δραστηριότητες που εκτελέστηκαν µε τη βοήθειά του, φάνηκαν πολύ πιο ελκυστικά, πιο επιθυµητά και πιο ενδιαφέροντα στην πειραµατική οµάδα από ότι τα αντίστοιχα στην οµάδα ελέγχου, µε αποτέλεσµα οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας να θέλουν σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό επανάληψη της ίδιας διδακτικής µεθοδολογίας. Επίσης, οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας φαίνεται ότι µε την χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού µπόρεσαν και ανέπτυξαν σε σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό συνεργασία µε τους

4 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 559 συµµαθητές τους, σε αντιπαράθεση µε τους µαθητές της οµάδας ελέγχου. Τέλος, οι µαθητές οι πειραµατικής οµάδας φαίνεται ότι εντυπωσιάστηκαν πολύ από τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού, ώστε να έχουν σε πολύ µεγαλύτερα ποσοστά πρόθεση να συζητήσουν για την εµπειρία τους µε τους γονείς τους και ειδικότερα µε τους φίλους τους. Εποµένως, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι µε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού οι µικροί µαθητές του Σχολείου µας έδειξαν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το µάθηµα και προτιµούν τη διεξαγωγή του µε τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού.

5 560 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ Η/Υ Το ερωτηµατολόγιο που κρατάς στα χέρια σου σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καταγράψει τις απόψεις σου σχετικά µε το µάθηµα που έκανες. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και οι απαντήσεις που θα δώσεις θα χρησιµοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς. Σε ευχαριστούµε για τη συνεργασία και τη βοήθειά σου! Φύλο: Αγόρι Κορίτσι Σε παρακαλούµε διάβασε προσεκτικά καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις και πες µας πόσο συµφωνείς ή πόσο διαφωνείς, βάζοντας στο της προτίµησής σου. 1 Ποτέ δεν µου αρέσει το µάθηµα της Ιστορίας. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 2 Το µάθηµα της Ιστορίας δεν το βαριέµαι ποτέ. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 3 Η Ιστορία είναι ένα από τα αγαπηµένα µου µαθήµατα. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 4 Πάντοτε προσέχω όταν έχουµε µάθηµα Ιστορίας. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 5 Το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας µου φάνηκε ατέλειωτο. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 6 Το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας µε έκανε να βαριέµαι. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 7 Το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας δεν ήθελα να τελειώσει. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 8 Το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας το πρόσεξα ολόκληρο, από την αρχή µέχρι το τέλος. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 9 Το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας τέλειωσε πολύ γρήγορα. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 10 Το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας ήταν στο ίδιο στυλ µε τα προηγούµενα µαθήµατα Ιστορίας. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 11 Το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας θα ήθελα να επαναληφθεί.

6 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 561 Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 12 Στη διάρκεια του σηµερινού µαθήµατος Ιστορίας χάζευα πολύ. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 13 Το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας ήταν πολύ διασκεδαστικό. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 14 Το σηµερινό µάθηµα δεν ήταν οργανωµένο ικανοποιητικά. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 15 Αισθάνοµαι πολύ τυχερός/ή που παρακολούθησα το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 16 Οι δραστηριότητες που κάναµε στο σηµερινό µάθηµα της Ιστορίας δεν ήταν ενδιαφέρουσες. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 17 Η διδασκαλία του δασκάλου µου στο σηµερινό µάθηµα Ιστορίας δεν είχε πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 18 Τα διδακτικά µέσα που χρησιµοποίησε ο δάσκαλος µας για να κάνει το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας ήταν ελκυστικά. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 19 Θα ήθελα ο δάσκαλός µου να χρησιµοποιεί νέα διδακτικά µέσα για να κάνει το µάθηµα Ιστορίας. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 20 Ο τρόπος διδασκαλίας του σηµερινού µαθήµατος νοµίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται και στα υπόλοιπα µαθήµατα Ιστορίας. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 21 Στο σηµερινό µάθηµα δεν βρήκα τίποτε το διαφορετικό σε σχέση µε τα άλλα µαθήµατα Ιστορίας. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 22 Το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας µε βοήθησε να αναπτύξω συνεργασία µε τους συµµαθητές µου. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 23 Όταν επιστρέψω στο σπίτι µου, θα συζητήσω µε τους γονείς µου για το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα 24 Όταν συναντήσω τους φίλους µου, θα συζητήσω µαζί τους για το σηµερινό µάθηµα Ιστορίας. Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Ούτε ναι, ούτε Μάλλον Σίγουρα

7 562 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ: 1986 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ» ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΗ: Ε ΤΜΗΜΑ: Ε 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Action Research in Designing, Producing and Using Education Material for Intercultural Understanding

Teachers Action Research in Designing, Producing and Using Education Material for Intercultural Understanding Teachers Action Research in Designing, Producing and Using Education Material for Intercultural Understanding Name of organisation: University of Thessaly, Department of Early Childhood Education Μια έρευνα-δράση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Αθανάσιος, Μακέλη Γραμματή 1.Δάσκαλος,Διευθυντής 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς Άλλης Μεριάς Αντιπρόεδρος Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Αντωνίου Κωνσταντίνος 1, Βολιώτη Χριστίνα 2, Στυλιανίδης Παναγιώτης 3 1 kantonio@csd.auth.gr, 2 chvoliot@csd.auth.gr, 3 pastylia@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (επαγγελματικό-εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µαθήµατος. 2η συνάντηση µε τους γονείς

Σχεδιασµός µαθήµατος. 2η συνάντηση µε τους γονείς Ποτέ δε διδάσκω τους µαθητές µου. Επιχειρώ µόνο να δηµιουργήσω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες µπορούν να µάθουν. Albert Einstein Σχεδιασµός µαθήµατος Η διαδικασία του σχεδιασµού µαθήµατος για τον κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 233-243, 2014 Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διδακτική των Μαθηματικών Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2012-2013 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού Σοφία Άιζενμπαχ Α.Μ. 5898 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα