ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ IFRS. της ΜΗΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Νούλας Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Νοέμβριος 2013

2 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Ορισµός της ποιότητας Η Ποιότητα των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Η ποιότητα των Λογιστικών Κερδών ηµιουργική Λογιστική και Earnings Management Μορφές Earnings Management Η εξοµάλυνση των Κερδών (income smoothing) Big Bath Accounting Κίνητρα για πλασµατική αύξηση ή µείωση των κερδών Στρέβλωση της ποιότητας των κερδών Κίνητρα για πλασµατική αύξηση των κερδών Κίνητρα για πλασµατική µείωση των κερδών Τρόποι Παραποίησης Λογιστικών Μεγεθών Τρόποι Εκτίµησης της Ποιότητας των Κερδών Κεφάλαιο Η Λογιστική Αρχή των εδουλευµένων Εσόδων/Εξόδων Εισαγωγικά Λογιστική των εδουλευµένων Εσόδων και Εξόδων (accrual basis accounting) Αξιοπιστία των εδουλευµένων Λογιστική εδουλευµένων και Κέρδη Η Χειραγώγηση των Λογιστικών Κερδών µέσω των εδουλευµένων Η Σηµασία των εδουλευµένων Ο Σκοπός Ύπαρξης των εδουλευµένων Εσόδων Εξόδων Λογιστική των εδουλευµένων και Ποιότητα Κερδών Υποδείγµατα εδουλευµένων Μαθηµατικά Μοντέλα Το Μοντέλο Υπολογισµού του Heavy Το Μοντέλο Υπολογισµού του De Angelo Το Μοντέλο Υπολογισµού της Jones Το Τροποποιηµένο Μοντέλο Υπολογισµού της Jones Κριτική των Μοντέλων Accruals Κεφάλαιο [2]

3 ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IRFS) ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IRFS) Ποιες Οικονοµικές Μονάδες και από Πότε Εφαρµόζουν τα Πρότυπα Πρότυπα σε Ισχύ Τα πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα που προκύπτουν από την Εφαρµογή των ΛΠ/ ΠΧΠ Εισαγωγικά Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα Οικονοµικές Καταστάσεις κατά τα ΠΧΠ Ο Ρόλος των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και η ιαδικασία Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων Κεφάλαιο Η Χειραγώγηση των Κερδών Εννοιολογική Προσέγγιση της Απάτης Κίνητρα Παραποίησης των Οικονοµικών Καταστάσεων Κίνητρα Λόγω του Ρυθµιστικού Πλαισίου Λειτουργίας των Επιχειρήσεων Κίνητρα Λόγω Επιχειρησιακής Κουλτούρας Κίνητρα που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των µελών της ιοίκησης Κίνητρα που προέρχονται από Υποχρεώσεις της Επιχείρησης Κίνητρα που απορρέουν από τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς Τεχνικές Παραποίησης των Οικονοµικών Καταστάσεων Αναγνώριση Εσόδων Η Λογιστική Κάθαρση Εικονικές Πωλήσεις Εικονικές Συναλλαγές µεταξύ Συνεργαζόµενων Επιχειρήσεων Μέθοδοι Επηρεασµού του Κύκλου Εργασιών (Πωλήσεων) Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικό Κεφάλαιο Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών Η Κατάσταση των Ταµειακών Ροών Σηµαντικότητα των Ταµειακών Ροών από Λειτουργικές ραστηριότητες και η Ερµηνεία τους Accruals, Ταµιακές Ροές και Λογιστικά Κέρδη [3]

4 Κεφάλαιο Έρευνα στις επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο Χ.Α Σκοπός της Έρευνας είγµα της Έρευνας Μεθοδολογία της Έρευνας Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων Βάσει ΕΛΠ (Οικονοµικό Έτος 2004) Αποτελέσµατα Έρευνας Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία Παράρτηµα [4]

5 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 3.1.: ΔΛΠ ΔΠΧΠ ή ΔΠΧΑ..40 Πίνακας 3.2.: Διερμηνείες ΔΛΠ και ΔΠΧΠ ή ΔΠΧΑ...42 Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας [5]

6 Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 6.37.: Η ποιότητα των κερδών των εισηγµένων ανά κλάδο για το οικονοµικό έτος Πίνακας 6.38.: Η ποιότητα των κερδών των εισηγμένων ανά κλάδο για το οικονομικό έτος Πίνακας 6.39.: Η ποιότητα των κερδών των εισηγμένων ανά κλάδο για τα δύο οικονομικά έτη [6]

7 Περίληψη Η πληροφοριακή υπόσταση των λογιστικών µεγεθών αποτέλεσε το έναυσµα για την υποχρεωτική δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των εταιριών που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η µετέπειτα είσοδος των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, το 2005, ήρθε για να ενισχύσει την αξιοπιστία και την πληροφόρηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Ο χρήστης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων οφείλει να µελετά σε βάθος όλες τις δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ώστε να διεξάγει τα ορθά συµπεράσµατα για τη βιωσιµότητα µιας επιχείρησης, την αποδοτικότητα της, ή µε άλλα λόγια, συµπεράσµατα για την ποιότητα των λογιστικών κερδών που εµφανίζει. Τα λογιστικά κέρδη µπορεί να είναι είτε πραγµατικά, είτε εικονικά. Για να διαπιστωθεί η ποιότητα των κερδών, πρέπει να βρεθεί η πηγή της δηµιουργίας τους. Τα κέρδη µπορεί να προέρχονται από τη συνήθη λειτουργία µίας εταιρίας ή µπορεί να αποτελούν αποτέλεσµα χειραγώγησης από τη διοίκηση. Το ερώτηµα είναι πώς γίνεται αντιληπτή η διαφορά αυτή; Η παρούσα εργασία µελετά ακριβώς αυτό. Πως µπορούµε να διακρίνουµε την ποιότητα των δηµοσιευµένων κερδών των εισηγµένων, µελετώντας την πηγή προέλευσης. Στο πρώτο κοµµάτι της εργασίας, γίνεται µία βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στις σηµαντικότερες έννοιες γύρω από τα κέρδη και τις λογιστικές καταστάσεις που υποχρεούνται οι εισηγµένες να δηµοσιεύουν. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη λογιστική αρχή των δεδουλευµένων, µία λογιστική αρχή η οποία υιοθετείται αναγκαστικά από τις εισηγµένες µετά τα ΠΧΑ και υιοθετούνταν επιλεκτικά από τις εισηγµένες προ ΠΧΑ, αρκετές φορές για σκοπούς χειραγώγησης των εµφανιζόµενων κερδών. Στο δεύτερο κοµµάτι της εργασίας, γίνεται µία έρευνα στις 227 εταιρίες που είναι σήµερα εισηγµένες στο Χ.Α. και διεξάγονται συµπεράσµατα για την ποιότητά τους βάσει ΕΛΠ, αλλά και βάσει ΛΠ. Συγκεκριµένα, για κάθε εταιρία καταγράφεται το ύψος των λογιστικών κερδών της προ φόρων, εάν αυτά υπάρχουν, καθώς και το ύψος των ταµειακών λειτουργικών ροών. Τα δύο µεγέθη συγκρίνονται και µας παρέχουν µία σαφή εικόνα επί της ποιότητας των κερδών. Έπειτα υπολογίζεται ο είκτης Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες/λογιστικά Κέρδη προ φόρων και [7]

8 το αποτέλεσµα συγκρίνεται µε τη µονάδα. Η καταγραφή αυτή πραγµατοποιείται για το οικονοµικό έτος 2004, έτος που ακόµη εφαρµόζονταν τα ΕΛΠ, και για το οικονοµικό έτος 2005, έτος εισαγωγής των ΠΧΑ. Τέλος, τα συµπεράσµατα µελετώνται και κλαδικά, ώστε να διαπιστωθεί κάποια ύφεση που µπορεί να επηρεάζει τον συγκεκριµένο κλάδο. [8]

9 Abstract The informational substance of accounting figures triggered the mandatory publication of financial statements for companies listed in Athens Stock Exchange. The entry of International Financial Reporting Standards, in 2005, came to reinforce the credibility and information provision of the business environment. The user of financial statements should study in depth all published financial statements so as to conduct the correct conclusions about the viability of a business, the efficiency, or in other words, conclusions regarding the quality of accounting earnings displayed. Accounting profits can be either real or virtual. To determine earnings quality, the source of their creation has to be found. Earnings may be derived from a company s normal operation or may be a result of management s manipulation. The question is how is this difference perceived? This paper examines just that. How can we discern the quality of the published profits of listed companies, by studying their source. In the first part of this paper, I make a bibliographic review on the most important concepts about profits and balance sheets. Particular emphasis is placed on accrual accounting, an accounting principle necessarily followed by listed companies after IFRS were adopted and selectively quoted before IFRS, several times for the purpose of manipulating profits. In the second part of this paper, I performed a survey on 227 companies currently listed on ASE in order to conduct conclusions about their earnings quality under GAAP, but also under IFRS. More specifically, for each company there was recorded the amount of accounting profit before tax, if existed, and the amount of operating cash flows. Both figures are compared and so provide us with a clear picture of the earnings quality. Then there was calculated the Index Cash Flow from Operating Activities / Accounting Profits before tax and the result is compared with the unit. This recording was made for the financial year 2004, the year that still companies applied GAAP, and for the financial year 2005, year of introduction of IFRS. Finally, conclusions are studied by industry sector in order to determine a recession that may affected a specific sector. [9]

10 Κεφάλαιο 1 Ορισµός της ποιότητας 1.1. Η Ποιότητα των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ένας ακριβής και κοινά αποδεκτός ορισµός της ποιότητας ή της διαφάνειας των οικονοµικών καταστάσεων. Όταν αναφερόµαστε στον όρο ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων συνήθως εννοούµε τα επί µέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων και τον βαθµό στον οποίο αναµένεται ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης προσαρµόζονται στα διεθνή πρότυπα υποβολής των εκθέσεων. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι οι ιδιότητες που καθιστούν τις πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις χρήσιµες για τους χρήστες προκειµένου να λάβουν οικονοµικές αποφάσεις. Τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι 4 και είναι τα εξής 1 : 1. Σαφήνεια. Οι πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να είναι κατανοητές σε αυτούς που έχουν τουλάχιστον µια βασική γνώση οικονοµικών και λογιστικής. 2. Συνάφεια. Οι πληροφορίες πρέπει επίσης να είναι συναφείς, δηλαδή να επηρεάζουν τις αποφάσεις των χρηστών, βοηθώντας τους να πραγµατοποιήσουν µια καλύτερη αξιολόγηση. 3. Αξιοπιστία. Οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες όταν δεν περιέχουν σηµαντικά λάθη ή παραλείψεις και µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύουν πιστά την πραγµατικότητα. 4. Σύγκριση. Οι πληροφορίες πρέπει να βοηθούν τους χρήστες να συγκρίνουν τόσο τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της επιχείρησης διαχρονικά, όσο και την κατάσταση και τα αποτελέσµατα διαφόρων επιχειρήσεων για το ίδιο έτος. 1 International Federations of Accountants, 2009 Edition, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΚΛΥΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, «Δράση» Γραφικές Τέχνες: [10]

11 Κάθε επιχείρηση µέσω των οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίζει, επιδιώκει να παρέχει πληροφορίες στους εξωτερικούς χρήστες, σχετικά µε: Την οικονοµική της θέση (µέσω του Ισολογισµού) Την απόδοσή της (µέσω της κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης) Τις ταµειακές ροές της (Κατάσταση Ταµειακών Ροών) Τις αυξοµειώσεις που λαµβάνουν χώρα στην Καθαρή Θέση της (Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων) Τις γνωστοποιήσεις για σηµαντικά γεγονότα, οι οποίες αν δεν εµφανίζονταν θα οδηγούσαν τους ενδιαφεροµένους σε λήψη λανθασµένων αποφάσεων (Notes) Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις απαιτείται να είναι κατανοητές, σαφείς, ουδέτερες, σχετικές, αξιόπιστες, συγκρίσιµες και περιεκτικές. Πρέπει να παρέχουν επαρκή και ακέραια πληροφόρηση σε όλους τους πιθανούς αναγνώστες, δεδοµένου ότι η ποιότητα και η διαφάνεια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων συµβάλλουν µε ουσιαστικό τρόπο στην αποδοτική κατανοµή των πόρων σε µια οικονοµία. 1.2 Η ποιότητα των Λογιστικών Κερδών Τα κέρδη είναι το µέγεθος στο οποίο οι επενδυτές, οι οικονοµικοί αναλυτές και οι διοικήσεις των εταιρειών δίνουν τεράστια βαρύτητα. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ένας από τους κυριότερους σκοπούς της επιστήµης της Λογιστικής είναι η παροχή ορθής πληροφόρηση στους επενδυτές και στις οικονοµικές µονάδες, µέσω των οικονοµικών καταστάσεων, ώστε να προβούν στη λήψη ορθών αποφάσεων µετά από ορθές προβλέψεις. Η ορθή πληροφόρηση επιτυγχάνεται καλύτερα όσο πιο ποιοτικά είναι τα κέρδη που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η έννοια της «ποιότητας των κερδών» είναι ευρέως διαδεδοµένη (Schipper & Vincent, 2003), παρόλα αυτά δεν υπάρχει ένας γενικά παραδεκτός ορισµός της έννοιας αυτής, βάσει της βιβλιογραφίας. Και αυτό συµβαίνει διότι είναι µία έννοια πολυσήµαντη. Εξαρτάται τόσο από τις λογιστικές πρακτικές που χρησιµοποιεί µία [11]

12 επιχείρηση όσο και από τις ιδιαιτερότητες του αντικειµένου της εκάστοτε επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οι λογιστικές πρακτικές µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των λογιστικών κερδών, αφού, σε πολλές περιπτώσεις, η διοίκηση µιας επιχείρησης εκµεταλλεύεται τα κενά της νοµοθεσίας, τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε πληθώρα λογιστικών πρακτικών και την ευφορία των αγορών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα θα µπορούσε να θεωρηθεί η αποτίµηση των ακινήτων στην εύλογη αξία, µία πρακτική που οδηγεί στην παρουσίαση πολλών κερδών που όµως δεν υφίστανται στην πραγµατικότητα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ποιότητα των λογιστικών καταστάσεων που δηµοσιεύει µία επιχείρηση αυξάνει όταν η διοίκηση ακολουθεί πρακτικές ίδιας αντιµετώπισης κάθε λογιστικού θέµατος, διαχρονικά. Το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα των λογιστικών κερδών. Έτσι συµβάλει θετικά στις περιπτώσεις που δηµιουργεί σταθερές ταµειακές ροές (δεν υπόκεινται σε τεράστιες µεταβολές) και ο επιχειρηµατικός κύκλος δεν επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από τους κύκλους της οικονοµίας ή του κλάδου. Επιπρόσθετα, ο ορισµός της εξαρτάται από το ποιος είναι σε κάθε περίπτωση ο χρήστης των οικονοµικών καταστάσεων (επενδυτές, ελεγκτές, οικονοµικοί αναλυτές, δικαιούχοι µετοχών, κά). ιαφορετικοί χρήστες παραθέτουν διαφορετικούς ορισµούς. Αυτό σηµαίνει ότι η ποιότητα των λογιστικών κερδών εµπεριέχει το στοιχείο της υποκειµενικότητας. 2 Σύµφωνα µε το FASB (Statement of Financial Accounting Concepts) «ο θεµελιώδης σκοπός των χρηµατοοικονοµικών αναφορών είναι η παροχή πληροφόρησης επί της απόδοσης µιας επιχείρησης µέσω οικονοµικών µεγεθών, όπως τα κέρδη και τα συστατικά αυτών». Επιπλέον βάσει FASB η µέτρηση των κερδών γίνεται στη βάση της λογιστικής των δεδουλευµένων (accrual accounting) και όχι στη βάση της ταµιακής λογιστικής (cash accounting). Τέλος, το FASB ορίζει ότι η αποτίµηση για την ποιότητα των λογιστικών κερδών (earnings quality) θα πρέπει να είναι µετρήσιµη 2 M. Fridson, F. Alvarez, 2002, FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS: A Practitioner s Guide, 3 rd Edition, University Edition, John Wiley & Sons, Inc. [12]

13 βασισµένη στη χρησιµότητας τους για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων στη λήψη αποφάσεων. Κατά το FASB oι ποικίλοι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µελετούν τα εµφανιζόµενα κέρδη µε σκοπό: να κρίνουν την απόδοση της διοίκησης να κάνουν εκτίµηση της δυναµικής των λογιστικών κερδών (earning power) ή κάποιου άλλου µεγέθους το οποίο θεωρούν ενδεικτικό της µακροπρόθεσµης κερδοφορίας της επιχείρησης να κάνουν προβλέψεις για τα κέρδη στο µέλλον να αξιολογήσουν τον κίνδυνο (risk) που υφίσταται σε επένδυση ή στο δανεισµό σε µία επιχείρηση. Εποµένως, βάσει των παραπάνω θα µπορούσε να ειπωθεί ότι τα κέρδη θεωρούνται ποιοτικά όταν αντιπροσωπεύουν την µακροπρόθεσµη δυνατότητα κερδοφορίας µιας επιχείρησης. Εν συνέχεια θα παρατεθούν κάποιοι ουσιαστικοί ορισµοί που υπάρχουν στην βιβλιογραφία και καθορίζουν την ποιότητα των λογιστικών κερδών: συντηρητικότητα (conservatism): όσο πιο συντηρητικά είναι τα κέρδη, τόσο πιο ποιοτικά είναι αφού δεν θα αποδειχθούν υπέρ-εκτιµηµένα σε µελλοντικές αρνητικές συγκυρίες, οικονοµικά κέρδη (economic earnings): τα κέρδη είναι ποιοτικά όταν αντανακλούν µε όσο µεγαλύτερη ακρίβεια την καθαρή µεταβολή στην αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ως συνέπεια των συνήθων δραστηριοτήτων της, µονιµότητα, διατηρησιµότητα, προβλεπτικότητα (persistence, sustainability, predictability): τα κέρδη θεωρούνται ποιοτικά όταν αναµένεται να επαναληφθούν µε µεγάλη βεβαιότητα, ή µε άλλα λόγια, όταν τα τωρινό (ιστορικό) επίπεδο κερδών αποτελεί καλή ένδειξη για τα αναµενόµενα µελλοντικά κέρδη, σταθερότητα (stability): ως ποιοτικά θεωρούνται τα κέρδη που εµφανίζουν σταθερότητα και την ελάχιστη µεταβλητότητα, [13]

14 ενδεικτικά των ταµιακών ροών (relation to cash flows): τα ποιοτικά κέρδη προσεγγίζουν το ποσό των ταµειακών εισροών και έχουν σχετικά χαµηλό ύψος δεδουλευµένων (Sloan, 1996) δηλαδή το ποσό των δεδουλευµένων λογιστικών κονδυλίων επαληθεύεται από αντίστοιχες ταµειακές ροές (Dechow and Dichev, 2002). Κάνοντας µια ανακεφαλαίωση σε όσα ειπώθηκαν παραπάνω των παραπάνω προκύπτει ένας αρκετά περιεκτικός ορισµός της ποιότητας των λογιστικών κερδών: «Τα λογιστικά κέρδη (quality accounting earnings) ορίζονται ως ποιοτικά όταν προκύπτουν από την πιστή εφαρµογή των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών και είναι αντικειµενικά και ενδεικτικά της αληθινής τακτικής και οργανικής λειτουργίας της επιχείρησης και της αποτελεσµατικής εκµετάλλευσης των διαθέσιµων πόρων της.» 1.3. ηµιουργική Λογιστική και Earnings Management Η ηµιουργική Λογιστική και το Earnings Management είναι ένα φαινόµενο που έχει αποκτήσει µεγάλες διαστάσεις, καθώς στο σκάνδαλο αυτό εµπλέκονται εταιρίες ορκωτών ελεγκτών, οι λογιστές της επιχείρησης, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη καθώς και χρηµατοπιστωτικοί οίκοι. Τα αποτελέσµατα της ηµιουργικής Λογιστικής µπορεί βραχυπρόθεσµα (µέχρι να αποκαλυφθούν) να ευνοούν την επιχείρηση αλλά µακροπρόθεσµα (όταν αποκαλυφθούν) δηµιουργούν προβλήµατα αφού όχι µόνο επιχειρήσεις κολλοσοί κλείνουν, αλλά παράλληλα δηµιουργούνται τριγµοί τόσο στις διεθνείς αγορές, αφού άνθρωποι έχουν επενδύσει πάνω σε αυτές χωρίς να γνωρίζουν τις απάτες που λαµβάνουν χώρα όσο και στην κοινωνία αφού εργαζόµενοι χάνουν τη θέση εργασίας τους αλλά και χάνεται η εµπιστοσύνη προς την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των ελέγχων. Υπάρχουν διάφοροι ορισµοί για το φαινόµενο της ηµιουργικής Λογιστικής, όλοι από τους οποίους οριοθετούνται γύρω από την ίδια βάση. Έτσι, ως ηµιουργική Λογιστική αναφέρεται η «υπό την κρίση της ιοίκησης µια εταιρίας παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην παραβιάζονται οι λογιστικοί κανόνες και τα πρότυπα» ή «η διαδικασία υιοθέτησης λογιστικών πρακτικών οι [14]

15 οποίες είτε ακολουθούν είτε όχι τους λογιστικούς κανόνες αλλά σίγουρα παρουσιάζουν απόκλιση από το πνεύµα και την ουσία αυτών» ή «η εκµετάλλευση των αδυναµιών των λογιστικών κανόνων και νόµων ή ακόµα και η παραβίαση αυτών, µε απώτερο σκοπό την παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων όχι όπως αυτές θα έπρεπε κανονικά να είναι αλλά όπως συµφέρει κάθε φορά την επιχείρηση να εµφανίζονται». 3 Μέσω της εφαρµογής ηµιουργικής Λογιστικής καταλήγουµε στις παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (απάτη), ώστε να παρουσιαστεί µια εικόνα στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων για την οικονοµική θέση και επίδοση της επιχείρησης, όπως την επιθυµούν οι managers. Η ηµιουργική Λογιστική ευηµερεί σε χώρες µε ασθενή συστήµατα προστασίας των συµφερόντων των επενδυτών και των µετόχων. Σύµφωνα µε µελέτες του Leuz (2003) και του Bhattacharya (2003) οι Ελληνικές επιχειρήσεις ταξινοµήθηκαν στις πρώτες θέσεις των επιχειρήσεων που υιοθετούν πρακτικές διαστρέβλωσης των οικονοµικών καταστάσεων ανάµεσα σε όλες τις χώρες που περιελήφθησαν στην έρευνα. Η χειραγώγηση των κερδών (earnings management) αποτελεί την πιο βασική συνιστώσα της ηµιουργικής Λογιστικής, καθώς το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στα κέρδη, αποτελεί σηµείο σύγκρισης µε τις υπόλοιπες ανταγωνίστριες εταιρίες, επηρεάζει τη διαµόρφωση της τιµής της µετοχής και είναι η µεταβλητή που κρίνει την επιτυχηµένη πορεία ή όχι της ιοίκησης της εταιρίας. Η σηµασία των κερδών για τη ιοίκηση της εταιρίας είναι τόσο µεγάλη που µετά από έρευνα του Graham (2005) η οποία διενεργήθηκε στις ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων managers απάντησε πως προκειµένου να δηµοσιοποιήσουν τα επιθυµητά κέρδη θα έφταναν µέχρι το σηµείο να θυσιάσουν την µακροπρόθεσµη ευηµερία της επιχείρησης. Μερικοί ορισµοί που περιγράφουν τον όρο της χειραγώγησης των κερδών, την αναφέρουν ως «η ηθεληµένη παρέµβαση της ιοίκησης της εταιρίας στη διεργασία καθορισµού των κερδών, συνήθως προς ικανοποίηση εγωκεντρικών σκοπών» (Schipper 1989) ή «η υπό την κρίση της ιοίκησης παρουσίαση των οικονοµικών 3 Μπαραλέξης, 2003 [15]

16 καταστάσεων της επιχείρησης µε τέτοιο τρόπο ώστε, χωρίς να παραβιάζονται οι λογιστικοί κανόνες και τα πρότυπα, να παραπλανόνται οι ενδιαφερόµενοι για την πραγµατική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης» (Healy and Wahlen 1999). Το συµπέρασµα που απορρέει από τους παραπάνω ορισµούς της ηµιουργικής Λογιστικής και της Χειραγώγησης των Κερδών είναι ότι καµία µέθοδος από τις δύο δεν καταστρατηγεί οπωσδήποτε τα λογιστικά πρότυπα, δηλαδή δεν αποτελούν αναγκαστικά παράνοµη ενέργεια. Για παράδειγµα, οι λογιστικές αλχηµείες που διενεργήθηκαν στα σκάνδαλα της Enron και της WorldCom επιτρέπονταν από τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα. Στην περίπτωση που τα λογιστικά τεχνάσµατα παραβιάζουν τα λογιστικά πρότυπα, έχουµε το φαινόµενο της Απάτης (fraud) το οποίο θα εξεταστεί αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο. Η χειραγώγηση των κερδών προκύπτει όταν η διακριτική ευχέρεια της διοίκησης δηµιουργεί περιθώρια ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων. Η διακριτικότητα αυτή εντοπίζεται όταν τα πρότυπα αφήνουν ελεύθερα την επιλογή µεταξύ ορισµένων λογιστικών µεθόδων όπως γίνεται στην περίπτωση της επιλογής µεθόδου για αποτίµηση των αποθεµάτων (FIFO, LIFO, Μέσο Σταθµικό Κόστος κτλ). Για παράδειγµα, η επιλογή της µεθόδου FIFO οδηγεί σε µεγαλύτερο Τελικό Απόθεµα και εποµένως µικρότερο Κόστος Πωληθέντων και άρα εµφάνιση µεγαλύτερων Κερδών από ότι η µέθοδος LIFO, σε περιόδους πληθωρισµού Μορφές Earnings Management Οι µέθοδοι για τη χειραγώγηση των κερδών µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο ευρείς κατηγορίες: A. Σε αυτές που οφείλονται σε λογιστικές µεθόδους και µέσα (accounting means). Η κατηγορία αυτή χωρίζεται περαιτέρω σε: I. σε µεθόδους συνεπείς µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, και II. σε µεθόδους που παραβιάζουν τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές. B. Σε αυτές που οφείλονται σε πραγµατικά γεγονότα (real means) [16]

17 Αναφορικά στις λογιστικές µεθόδους χειραγώγησης (accounting means), η χειραγώγηση µπορεί να γίνει χωρίς να επηρεαστούν καθόλου οι ταµειακές ροές από την παραγωγική λειτουργία ή τις επενδυτικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Στις µεθόδους χειραγώγησης που είναι συνεπείς µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές παρατηρείται προσπάθεια κατάχρησης της ευελιξίας ορισµένων λογιστικών χειρισµών που προβλέπονται από τα λογιστικά πρότυπα. Κάποιες φορές η προσπάθεια αυτή είναι σχετικά προφανής, γεγονός που οφείλεται στη (νόµιµη) διακριτική ευχέρεια κάθε επιχείρησης να εφαρµόζει κάποια λογιστική πρακτική έναντι κάποιας (ή κάποιων) άλλων (π.χ. επιλογή µεθόδου αποτίµησης των αποθεµάτων). Στις µεθόδους χειραγώγησης που είναι µη συνεπείς προς τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές εφαρµόζονται πρακτικές που δεν προβλέπονται από τις λογιστικές αρχές (π.χ. αποτίµηση των αποθεµάτων κατά την εκτίµηση της διοίκησης που δεν προκύπτουν από καµία από τις αποδεκτές µεθόδους αποτίµησης των αποθεµάτων. Όσον αφορά τις πραγµατικές µεθόδους χειραγώγησης (real means) εδώ έχουµε να κάνουµε µε συναλλαγές που επηρεάζουν την λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης (π. χ. «µεταφορά» πωλήσεων της τρέχουσας χρήσης στην επόµενη) Η εξοµάλυνση των Κερδών (income smoothing) Πρόκειται για µία από τις σηµαντικότερες µορφές της χειραγώγησης των κερδών, η οποία αποσκοπεί όπως προκύπτει και από το όνοµά της, στην εµφάνιση µιας σταθερής αύξησης των κερδών και µείωσης των µεγάλων διακυµάνσεων σε αυτά, καθώς οι µεγάλες διακυµάνσεις αποτελούν παράγοντα αυξηµένου κινδύνου. Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή της εξοµάλυνσης των κερδών είναι η επίτευξη αρκετά µεγάλων κερδών, πολύ µεγαλύτερων από το µέσο όρο. Αφού λοιπόν επιτευχθούν αυτά τα µεγέθη κερδών, κρύβουν ένα µέρος τους µε τη δηµιουργία αποθεµατικών (earning banks σύµφωνα µε τους Wild και Bernstein) τα οποία και απελευθερώνουν σε επόµενα χρόνια όπου τα κέρδη εµφανίζουν πτώση ή µη ικανοποιητικό µέγεθος. Εταιρίες κολλοσοί όπως η Coca Cola και η Microsoft χρησιµοποιούν την προαναφερθείσα µέθοδο, καθώς οι επενδυτές και οι παράγοντες της κεφαλαιαγοράς θεωρούν ότι τα δηµοσιευµένα κέρδη έχουν µεγαλύτερη [17]

18 αξιοπιστία αν η τιµές τους είναι κοντά στις αναµενόµενες, ενώ µεγάλες αποκλίσεις θεωρούνται ως πλήγµα στην αξιοπιστία και εποµένως στην τιµή της µετοχής της εταιρίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι managers δέχονται αυξανόµενη πίεση για τη δηµοσίευση οµαλοποιηµένης χρονοσειράς κερδών Big Bath Accounting Η συγκεκριµένη µέθοδος εφαρµόζεται σε περιόδους ύφεσης για την εταιρία ή περιόδους που αναλαµβάνει µια νέα ιοίκηση. Στηρίζεται στην πραγµατοποίηση µεγαλύτερων αποσβέσεων σε µια εταιρική χρήση και συνδυάζεται µε τη στρατηγική αύξησης των κερδών για τις µελλοντικές εταιρικές χρήσεις. Η ιοίκηση της εταιρίας µπορεί να αποκοµίσει οφέλη από την εικονική µείωση των τρεχόντων κερδών, ρίχνοντας το φταίξιµο στις προηγούµενες ιοικήσεις για τα χαµηλά επίπεδα κερδών. Οι µέθοδοι του Big Bathing Accounting εφαρµόζονται συνήθως στις περιπτώσεις αναδιοργάνωσης των λειτουργιών, αναδιοργάνωσης του προβληµατικού δανεισµού, µείωσης και απαξίωσης των κεφαλαίων και διάθεσης λειτουργιών. Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως όταν τα νέα για τα κέρδη της εταιρίας είναι δυσοίωνα χρησιµοποιείται η τεχνική του Big bathing, ενώ όταν τα κέρδη είναι σε επίπεδα που υπερβαίνουν το Μέσο Όρο εφαρµόζεται η τεχνική της οµαλοποίησης των κερδών Κίνητρα για πλασµατική αύξηση ή µείωση των κερδών Στρέβλωση της ποιότητας των κερδών Κίνητρα για πλασµατική αύξηση των κερδών Οι παράγοντες που ωθούν τις ιοικήσεις των εταιριών να προβούν σε αύξηση των κερδών σχετίζονται µε 2 ειδών κίνητρα: 1. Το κίνητρο της προσωπικής τους ασφάλειας, δηλαδή της ασφάλειας στην εργασία τους, της µεγιστοποίησης της αποζηµίωσής τους και της µελλοντικής διεκδίκησης προαγωγής. [18]

19 2. Το κίνητρο παρουσίασης κερδών προς όφελος της ίδιας εταιρίας, δηλαδή για µεγιστοποίηση της αξίας της εταιρίας µέσω της µεγιστοποίησης της τιµής της µετοχής, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα χρεοκοπίας και οι κανονιστικές παρεµβάσεις εις βάρος της επιχείρησης και για να αποφύγουν την παραβίαση περιοριστικών όρων που αφορούν χρέη Κίνητρα για πλασµατική µείωση των κερδών Τα κίνητρα της ιοίκησης για πλασµατική µείωση των κερδών είναι τα εξής: 1. Πολιτικές Πιέσεις: Οι εταιρίες χρησιµοποιούν earnings management για να δηµοσιεύσουν µικρότερα κέρδη σε περιόδους αυξηµένης πολιτικής έκθεσης, ώστε να µειωθεί το αρνητικό αντίκτυπο από τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους στο περιβάλλον. Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια του πολέµου στον Κόλπο, οι πετρελαϊκές εταιρίες χρησιµοποίησαν earnings management για να µειώσουν τα κέρδη τους και να αποφύγουν τις πολιτικές συνέπειες από τα υψηλότερα κέρδη που οφείλονταν στις υψηλότερες λιανικές πωλήσεις. 2. Νοµοθετικά Κίνητρα: Χρησιµοποιείται η τεχνική µείωσης των κερδών ώστε να µην θεωρηθεί η επιχείρηση ως απειλή µονοπωλίου, σε περίπτωση που εµφανίζει πολύ υψηλά κέρδη. 3. ιαπραγµατεύσεις µε τα εργατικά σωµατεία: Πολλές φορές οι managers χρησιµοποιούν τεχνικές οι οποίες µειώνουν τα δηµοσιευµένα κέρδη προσωρινά, ώστε να αποκτήσουν καλύτερη διαπραγµατευτική θέση απέναντι στα εργατικά σωµατεία και να καταφέρουν προσωρινά να παγώσουν τυχόν αιτήµατα για αύξηση µισθών Τρόποι Παραποίησης Λογιστικών Μεγεθών Μερικοί τρόποι που χρησιµοποιούνται µε σκοπό την αλλοίωση των λογιστικών µεγεθών είναι οι εξής: [19]

20 Αλλαγή των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (GAAP): Οι Λογιστικές Αρχές µπορούν να αλλάξουν χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην τιµή της µετοχής µε την εθελοντική εφαρµογή νέων λογιστικών προτύπων και την υιοθέτηση βελτιωµένων κανόνων αναγνώρισης εσόδων και εξόδων. Πώληση και επανεκµίσθωση (sales and leaseback): Πρόκειται για την περίπτωση όπου η επιχείρηση πουλάει ένα πάγιο περιουσιακό της στοιχείο σε µια εταιρία leasing και αµέσως µετά το µισθώνει από αυτήν. Για παράδειγµα, µπορεί µια επιχείρηση να πουλήσει στην εταιρία µίσθωσης ένα µη αποσβέσιµο περιουσιακό στοιχείο όπως τα οικόπεδα και να το µετατρέψει σε έξοδο (µίσθωµα) µε σκοπό τη διενέργεια αποσβέσεων και την τεχνητή µείωση των κερδών (αφού η απόσβεση δεν αποτελεί έξοδο που οδηγεί σε ταµειακή εκροή). Απαλλαγή από ζηµιογόνες θυγατρικές εταιρίες: Όταν µια θυγατρική εταιρία παράγει ζηµιογόνα αποτελέσµατα, µπορεί να αποκοπεί ώστε να µην επηρεάζει αρνητικά και τα αποτελέσµατα της Μητρικής εταιρίας. Η αποκοπή της θυγατρικής µπορεί να γίνει είτε µε πώλησή της, είτε µε τη δηµιουργία µιας εταιρίας «ειδικού σκοπού», είτε µε απόσπαση (spin off) όπου όλα τα αρνητικά αποτελέσµατα αποµακρύνονται από τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Μητρικής. Πρόωρη αποπληρωµή χρεών: Η ιοίκηση της εταιρίας έχει ακόµα ένα όπλο στα χέρια της, προκειµένου να επηρεάσει τα κέρδη όταν µπορεί να επιλέξει το χρόνο αποπληρωµής του χρέους. Αυτό γίνεται στην περίπτωση των µακροπρόθεσµων οµολόγων, όπου όταν η αποπληρωµή τους πραγµατοποιηθεί νωρίτερα, η αξία εξόφλησης διαφέρει σηµαντικά από τη λογιστική τους αξία µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται λογιστικά κέρδη ή ζηµίες (έκτακτα αποτελέσµατα). Η χρήση των παραγώγων: Τα παράγωγα είναι χρηµατοπιστωτικά µέσα ή άλλα συµβόλαια, των οποίων η αξία µεταβάλλεται ανάλογα µε τη µεταβολή ενός καθορισµένου επιτοκίου, τιµής χρηµατοπιστωτικού µέσου, τιµής εµπορεύµατος, συναλλαγµατικής ισοτιµίας ή δείκτη τιµών ( ΛΠ 39). Σύµφωνα µε το εν λόγω πρότυπο, τα παράγωγα πρέπει να εµφανίζονται στον ισολογισµό ως στοιχεία του ενεργητικού ή παθητικού στην εύλογη αξία τους, µε οποιαδήποτε διαφορά που πιθανώς να προκύψει να καταχωρίζεται απευθείας στα αποτελέσµατα. Από το [20]

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8

Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8 Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη ΔΛΠ 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors IAS 8 Σκοπός & εφαρμογή Η ενίσχυση της σχετικότητας, της αξιοπιστίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 38-2

ΛΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 38-2 ΛΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 38-1 Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 38-2 Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s)

Λογ ο ι γ σ ι τι τ κ ι έ κ ς αρχές κ ι µέθ έ ο θ δοι ( cco c un u t n i t n i g Pol o i l c i i c e i s) ΛΠ 8 Λογιστικές αρχές, µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογιστικές αρχές είναι ένα σύνολο κανόνων στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία κάθε λογιστικής οντότητας. Ο σκοπός της καθιέρωσής τους είναι η ενιαία τήρηση των λογιστικών βιβλίων κάθε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Copyright 2006 Dr. Stergios Athianos. All rights reserved. 34-1 ΓΕΝΙΚΑ Το Ίδρυµα της Επιτροπής ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASCF)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #1: Εισαγωγή στη Λογιστική. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #1: Εισαγωγή στη Λογιστική. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #1: Εισαγωγή στη Λογιστική Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Έννοια - Σκοπός Λογιστικής Τυποποίησης Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Τίτλος εργασίας: Η επίδραση της λογιστικής της εύλογης αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Στόχος της εργασίας Να αξιολογηθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε η λογιστική της εύλογης αξίας στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία Ενότητα 5 η : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δρ. Ιωάννης Μπακούρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δύο βασικοί κίνδυνοι: ο κίνδυνος ότι η ασφαλιστική εταιρία θα χάσει το «στοίχημα» και θα πληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών Σημειώσεις μαθήματος Καταστάσεις Ταμειακών Ροών ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ MA, ACMA 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάσταση ταμειακών ροών, η οποία καταρτίζεται με βάση τiς απαιτήσεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΑΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ.Π.Χ.Π. : ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΤΡ(ΛΔ) στην ανάλυση

Χρήση ΤΡ(ΛΔ) στην ανάλυση ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΡΟΩΝ ΤΡ(ΛΔ) ΤΡ(ΛΔ): πηγή υγιών διαθεσίμων έδ ένδειξη αποτελεσματικής διαχείρισης βασικό μέτρο επίδοσης συνήθως θετικές εξαιρέσεις: ταχεία ανάπτυξη ζημιογόνες λειτουργίες συρρίκνωση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

F A R M A E M WORK R K F O F R R T H T E P RE R PAR A A R T A I T ON A N A D

F A R M A E M WORK R K F O F R R T H T E P RE R PAR A A R T A I T ON A N A D ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΙΕΣΟΕΛ ΓΕΝΙΚΑ Η Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved.

1-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. 1-1 3 Αντικείμενο μάθησης 1. Εξηγήστε γιατί η λογιστική είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων 1-2 Εξηγήστε γιατί η λογιστική είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων Η λογιστική είναι ένα πληροφοριακό σύστημα Μετράει

Διαβάστε περισσότερα