ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 ελήφθησαν υπόψη μεταξύ των άλλων και τα περιορισμένα οικονομικά μεγέθη των θεσμοθετημένων εθνικών πόρων (ΚΑΠ ΣΑΤΑ κλπ) προς του ΟΤΑ καθώς και τα δεδομένα μεγέθη της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στη χώρα μας αλλά και διεθνώς και που θα μας επηρεάσουν. Επισημαίνουμε ότι κατά το έτος 2012 τα πραγματικά έσοδα του δήμου μας από τους θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ ΣΑΤΑ) ήταν μειωμένα σε σχέση με το έτος 2011 κατά ,53. Το οκτάμηνο του 2013 τα έσοδα από τους θεσμοθετημένους πόρους ΚΑΠ ύψους ,00 παρουσίασαν μείωση κατά ,85 σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2012, ποσοστό μείωσης 13,76%. Τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) μειώθηκαν ακόμη περισσότερο το οκτάμηνο του 2013 κατά ,00. σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του Τα γεγονότα αυτά μας υποχρεώνουν για το 2014 να καταρτίσουμε ένα προϋπολογισμό ρεαλιστικό, στα πλαίσια περιοριστικής πολιτικής όπως ορίζεται και στις σχετικές διατάξεις περί των οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους που πρωταρχικό σκοπό θα έχει την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών του δήμου μας (μισθοδοσία, μισθώματα και λειτουργικές δαπάνες). Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένα έργο δεν μπορεί πλέον να προϋπολογισθεί στο τεχνικό πρόγραμμα εάν δεν έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή του είτε από το ΕΣΠΑ είτε από τις οριζόντιες δράσεις της Περιφέρειας είτε από ίδιους πόρους. Η οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα είσπραξης θεσμοθετημένων και μη πόρων, μας εξαναγκάζει να καταρτίσουμε προϋπολογισμό βάσει πραγματικών στοιχείων και παρόλο ότι η δαπάνη για την αγορά καυσίμων παραμένει σημαντική και λόγω της απαραίτητης ανανέωσης ορισμένων οχημάτων για την καθαριότητα (απορριμματοφόρων, υδροφόρου, κάδων κ.λπ.) δεν επιβαρύναμε τους δημότες μας με την αύξηση των ανταποδοτικών τελών (επισημαίνεται ότι από το έτος 2009 τα ανταποδοτικά τέλη παραμένουν σταθερά και ταυτόχρονα ο Δήμος μας έχει τα χαμηλότερα ανταποδοτικά τέλη από όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής), δείχνοντας με την πράξη μας αυτή το κοινωνικό πρόσωπο του δήμου μας.

3 Κ Α Τ Α Ρ Τ Η Σ Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ Τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, που εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, προβλέπουν : ΕΣΟΔΑ από : Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, νομοθετημένα έσοδα, ΣΑΤΑ, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΕΣΠΑ και λοιπές χρηματοδοτήσεις. ΕΞΟΔΑ από : Υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2013, μισθοδοσία προσωπικού, προμήθειες, επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου, λειτουργικές ανάγκες και διάφορες άλλες δαπάνες που προσεγγίζουν την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης των, με στόχο τον περιορισμό της κάθε μορφής ΣΠΑΤΑΛΗΣ. Με τα δεδομένα αυτά τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ του προϋπολογισμού 2014 εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΜΕΧΡΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΑ , , ,00 ΕΞΟΔΑ , , ,88 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,12 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00

4 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Στόχος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 είναι η προσοχή μας να επικεντρωθεί γύρω από τους εξής άξονες : Στην καθημερινότητα και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Συνέχιση της προσπάθειας απλούστευσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που θα δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να απλουστεύσει σε μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτησή του μέσω των υπηρεσιών που προσφέρονται ηλεκτρονικά. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις αυξημένες υποχρεώσεις του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ο οποίος στην πράξη απέδειξε ότι προσέθεσε αρμοδιότητες χωρίς να συνοδεύονται από τους ανάλογους πόρους. Στον άνθρωπο και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών των τριών (3) ΚΑΠΗ, των δημοτικών ιατρείων και των προγραμμάτων στήριξης της τρίτης ηλικίας. Συνέχιση της έμπρακτης συμπαράστασής μας στους πολίτες μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε η Τρίτη ηλικία να έχει την αίσθηση ότι η δημοτική αρχή είναι κοντά στα προβλήματά της, ότι την αντιμετωπίζει με στοργή, τόσο για το δικαίωμα στη ζωή όσο και στην ασφάλειά της καθώς και της αντιμετώπισης της παράνομης δραστηριότητας περιθωριακών ατόμων και οργανωμένων ομάδων που απειλούν τη νεολαία και αποδιοργανώνουν τη κοινωνική ζωή και την εμπορική δραστηριότητα των κατοίκων. Ολοκλήρωση του «Προγράμματος πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής», προϋπολογισμού ,34. Η ανωτέρω πράξη εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 801/ απόφαση του Γ.Γ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ - με κωδικό 16, στην κατηγορία παρεμβάσεων «Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» και στον Άξονα Προτεραιότητας 14). Η προαναφερομένη πράξη περιλαμβάνει οκτώ (8) υποέργα, εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί τα υποέργα 4 («Εκπόνηση εντύπων και ηλεκτρονικών οδηγών ισορροπημένης διατροφής και σωματικής δραστηριότητας και δημιουργία, μετάφραση και στάθμιση ερωτηματολογίων») και 5 («Παραγωγή Οδηγών και Προσκλήσεων») και έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις για τα υποέργα 1 («Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες για την υλοποίηση της πράξης»), 2 («Προμήθεια Εξοπλισμού ΤΠΕ, αναλωσίμου υλικού, εφαρμογών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, φιλοξενίας εφαρμογών και εκπαίδευσης χρηστών»), 6 («Προβολή της Πράξης σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης»), 8 («Αξιολόγηση της Πράξης»). Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου παχυσαρκίας και διατροφικής αγωγής, με την εθελοντική προσφορά επιστημονικών συνεργατών, σε συνδυασμό με αθλητικές δραστηριότητες για καλή φυσική κατάσταση και προστασία της υγείας.

5 Επίσης, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα smart care (παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης σε κατοίκους των Δήμων Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου και Αλίμου χρηματοδοτούμενο από Ε.Ε. κατά 50% και 50% από Περιφέρεια Αττικής). Ο Δήμος, μεριμνώντας για τους άστεγους-άπορους πολίτες της πόλης, σε συνεργασία με ΜΚΟ λειτουργεί συσσίτιο, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και ανέργους συμπολίτες μας, μέσω προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας, με στόχο τη συνέχιση αυτής της δράσης. Στο πράσινο και στη καθαριότητα. Βελτίωση ακόμη περισσότερο της εικόνας της πόλης, με την καθημερινή καθαριότητα και βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων, των οδών και των πλατειών, με την καθημερινή φροντίδα περιποίησης δένδρων και φυτών, με δενδροφυτεύσεις και με τη δημιουργία και άλλων χώρων πρασίνου. Κατασκευή Βοτανικού Κέντρου στο Πάρκο Φλοίσβου για την ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των νεότερων γενεών. Το βοτανικό κέντρο έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων περίπου θα λειτουργήσει ως κέντρο υποδοχής και εκθετήριο για τα σχολεία που θα το επισκέπτονται. Τα σχολεία θα ξεναγούνται μέσα από προκαθορισμένες διαδρομές σε θεματικές φυτικές ενότητες. Δημιουργία φυτωρίου εντός του Πάρκου Φλοίσβου. Στον πολιτισμό. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, θρησκευτικούς εορτασμούς, κούλουμα, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ. αξιοποιώντας ανθρώπους του πολιτισμού και της τέχνης που προέρχονται από το Φάληρο, καθώς και συνέχιση της προσπάθειας ανακαίνισης των πολιτιστικών κέντρων και ανάπλασης του όμορου στην ιδιοκτησία της Ριζαρείου σχολής δημοτικού χώρου πρασίνου, από την ΤΡΑΜ Α.Ε., που θα περιλαμβάνει παιδική χαρά, ποδηλατοδρόμιο, διαδρόμους περιπάτου και καθιστικά. Προώθηση του σκοπού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Παιδικής Βιβλιοθήκης που είναι η εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, αναπτύσσοντας δραστηριότητες με κεντρικό στόχο την κάλυψη των αναγκών του κοινού της πόλης για μόρφωση, πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πληροφόρηση. Στον αθλητισμό. Πιστεύοντας πολύ στη χρησιμότητα του αθλητισμού στη κοινωνία, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για αύξηση των αθλουμένων στις πισίνες και στο στίβο του ΔΑΚ και των λοιπών αθλητικών χώρων του δήμου μας, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για βελτίωση των αθλητικών χώρων. Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου 1200 θέσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και περιλαμβάνει 2 κτίρια αποδυτηρίων, 4 γήπεδα τένις και 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 40,00Χ64,00, καθώς και 141 θέσεις στάθμευσης, προϋπολογισμού μελ ,00, το οποίο συμβατικό ποσό ανέρχεται στο ύψος των ,81.

6 Στο τεχνικό πρόγραμμα. Συνέχιση της προσπάθειας με έργα και παρεμβάσεις για την αισθητική λειτουργική περιβαλλοντική και πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης. Εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού οδών, καθώς και την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Λ. Αμφιθέας, ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων σε μεγάλη έκταση του οδικού δικτύου της πόλης μας πρ/σμού , καθώς και ανακατασκευή πεζοδρομίων σε βασικούς οδικούς άξονες με σύγχρονες προδιαγραφές που να παρέχουν ομοιόμορφη εικόνα και να προσδίδουν ταυτότητα στην πόλη, ύψους Εκτέλεση έργων για τον εξωραϊσμό των όψεων των σχολικών κτιρίων. Ανακατασκευή παιδικών χαρών, ύψους πρ/σμού , προκειμένου να λειτουργούν όλες με πρότυπα ΕΛΟΤ και πιστοποίηση καταλληλότητας. Κατασκευή πράσινου δώματος στο 4ο Δημοτικό σχολείο, 4ο Λύκειο και 3ο Γυμνάσιο, ύψους ,64 (χρηματοδότηση από ΥΠΕΚΑ ΕΣΠΑ), που συμβάλλει στην αύξηση των υπαίθριων χώρων πράσινου με πολλαπλά περιβαλλοντικά ενεργειακά οφέλη. Ανάπλαση χώρου πρασίνου στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, ομορου του υπό κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου εκτάσεως 22 στρ. με φύτευση, ηλεκτροφωτισμό, διαδρόμους περιπάτου στα πλαίσια της Βιοκλιματικής αναβάθμισης δημοσίων ανοικτών χώρων. Στόχος του προϋπολογισμού του 2014 θα είναι η ομαλή οικονομική διαχείριση του ώστε κατά την εκτέλεσή του ο Δήμος να ασκήσει τις αρμοδιότητές του όπως έχουν οριστεί από τις διατάξεις νόμων, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και ταυτόχρονα να μην δημιουργηθούν ελλείμματα.

7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ο νέος προϋπολογισμός σε σύγκριση με αυτόν του έτους 2013 προβλέπει: Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του οικονομικού έτους 2014 εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των ,00 έναντι ποσού ,00 του οικονομικού έτους 2013 κατανεμημένα ως κάτωθι: ΕΣΟΔΑ Α Β ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚ. ΥΠΟΛ. ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΩΣ , , , , , , ,95 ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ , , , , , , ,63 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , , ,37 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ,40 % -0,98 % -6,57 % -37,10 % +13,21 % -13,08 % -18,22 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β , , ,00-12,30 % Από τα πιο πάνω στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ προκύπτει ότι τα έσοδα του έτους 2013 θα είναι μειωμένα από τα αντίστοιχα του έτους 2012 κατά το ποσό των ,35 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,30 %. Η μείωση των εσόδων του Δήμου από έτος σε έτος είναι δραματική, λόγω της περιστολής των θεσμοθετημένων πόρων. Παρόλα αυτά ο δήμος μας με την περιστολή των δαπανών, των εξόδων και της αξιολόγησης κάθε δαπάνης επιτυγχάνει να έχει πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο της τάξης των ,86 στις με πρόβλεψη χρηματικού υπολοίπου την σε ευρώ ,00.

8 Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα του οικονομικού έτους 2014 εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των ,00 έναντι ποσού ,35 του οικονομικού έτους 2013, κατανεμημένα ως κάτωθι : ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Λειτουργικά Μισθοί μισθώματα κτιρίων Προμήθειες Καύσιμα- Εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Επενδύσεις Αγορές Έργα Μελέτες κ.λπ. Π. Ο. Ε. Και Αποδόσεις ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ 31/08/13 ΕΞΟΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 31/08/13 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2013/ , , ,97-11,67 % , , ,64-24,32% , , ,37-7,58% Αποθεματικό , ,02 +3,82 % ΣΥΝΟΛΟ , , ,00-12,31 % Από τα πιο πάνω στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι τα έξοδα του οικονομικού έτους 2014 θα είναι μειωμένα από τα αντίστοιχα του έτους 2013 κατά το ποσό των ,35 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,31 %.

9 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα αναλυθούν τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και των στόχων του προϋπολογισμού έτους 2013 όπως παρουσιάζονται στους πίνακες. ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ βεβαιωθέντων ετών Ανταποδοτικά τέλη. Δημοτικά τέλη. Εξέλιξη και σύνθεση τακτικών εσόδων. Έξοδα ανεξόφλητες δαπάνες Π.Ο.Ε. Α : ΕΣΟΔΑ Ο αρχικός προϋπολογισμός των εσόδων του έτους 2013 ανήρχετο σε ,00 διαμορφώθηκε μέχρι την 31/08/2013 σε ,35. Κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2013 βεβαιώθηκαν ,25 και εισπράχθηκαν ,91. Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι ουδέποτε πραγματοποιούνται για διάφορους τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους στο σύνολό τους οι προβλεπόμενες στο προϋπολογισμό εισπράξεις. Παρά ταύτα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να τονιστεί ότι κατά το τρέχον έτος επετεύχθη σύγκλιση σε μεγαλύτερο ποσοστό με τα προϋπολογισθέντα λόγω της επιτυχούς αποτελεσματικότητας των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο έτους 2012 τα πραγματικά βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου μας μέχρι την 31/08/2013 ανήλθαν σε ,76 και τα πραγματικά εισπραχθέντα ανήλθαν σε ,42 ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012 ανήλθαν τα πραγματικά βεβαιωθέντα σε ,88 και τα πραγματικά εισπραχθέντα σε ,66, άρα η μείωση των πραγματικών βεβαιωθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των ,88 και σε ποσοστό 3,62 % και η μείωση των πραγματικών εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό ,76 και σε ποσοστό 0,53%. Ειδικά τα έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών (Κ.Α.Π.) το 2012 εισπράξαμε ,78 και το οκτάμηνο του 2012 εισπράξαμε ,06. Το οκτάμηνο του 2013 εισπράξαμε ,41, και την Κ.Α.Π. Δεκεμβρίου ,15, πραγματική μείωση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των ,65. Σημειώνεται ότι από έως εισπράξαμε Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων ,31 καθώς και ,00 για αποζημίωση σε σχολικούς τροχονόμους και ,33 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών μισθοδοσίας ΚΕΠ ενώ το 2013 είχαμε μηδενική είσπραξη για τις ανωτέρω κατηγορίες, με συνέπεια την πραγματική μείωση των εσόδων ,64. Επίσης το οκτάμηνο του 2013 εισπράξαμε Κ.Α.Π. για εξόφληση λειτουργικών δαπανών, επενδύσεων και δαπανών μεταφοράς μαθητών του άρθρου 27 Ν.3756/ ,32 ενώ το οκτάμηνο του 2012 εισπράξαμε ,15, πραγματική μείωση των εσόδων ,93. Ειδικά από τα έσοδα του Π.Δ.Ε. (ΣΑΤΑ) το 2012 είχαμε εισπράξει ,00 και το οκτάμηνο του 2012 εισπράξαμε ,00 ενώ το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2013 εισπράξαμε ,00, πραγματική μείωση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των ,00. Επιπλέον εισπράξαμε ,27 έσοδα νεκροταφείου το οκτάμηνο του 2012 ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 εισπράξαμε ,10, πραγματική μείωση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των ,17. Επίσης εισπράξαμε έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα τρέχουσας χρήσεως το οκτάμηνο του ,40 ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 εισπράξαμε ,85, πραγματική μείωση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των ,45. Το ποσοστό της μείωσης προκύπτει ως εξής :

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΩΝ 2012 & 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2012 (ΕΩΣ 31/08/12) ΕΤΟΣ 2013 ( ΕΩΣ 31/08/13) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒ/ΣΕΙΣ% ΕΙΣ/ΞΕΙΣ % ΕΣΟΔΑ , , , ,23 + 4,63% - 6,34% ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ , , , ,19 +12,56% +12,56% ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ , , , ,49 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,91-0,77% -2,07% ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ. ΕΩΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 31/08/2013 ΜΙΣΘΟΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ , ,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , ,76 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ , ,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ (Νοέμβριος ,40 Δεκέμβριος 12) 00,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ (Νοέμβριος Δεκέμβριος 13) 0, ,39 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ , ,08 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ,79 ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,23 ΕΣΟΔΑ ΔΕΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 31/08/ /08/ , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ , , ,23 Τα έσοδα του 2013 έχουν προϋπολογισθεί χωρίς αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών και έτσι οι δημότες του Παλ. Φαλήρου εξακολουθούν να πληρώνουν τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη από τους δημότες των άλλων συγκρίσιμων με εμάς δήμων του λεκανοπεδίου Αττικής όπως προκύπτει από τον παρατιθέμενο πίνακα. Δημοτικά τέλη δήμων

11 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΤΑ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΟΙΚ ΕΠΑΓ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΣΥΝΤ ΔΗΜΟΣ 1,94 5,77 2,00 5,94 2,06 6,11 2,14 6,35 2,20 6,52 2,20 6,52 ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2,20 6,52 2,20 6,52 2,20 6,52 2,00 6, ΔΗΜΟΣ 1,94 5,26 2,03 5,65 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5, ΔΗΜΟΣ 1,54 3,66 1,61 3,81 1,68 3,97 1,68 4,13 1,68 4,13 1,76 4,32 ΑΛΙΜΟΥ 1,76 4,32 1,76 4,32 1,76 4,32 1,83 4, ΔΗΜΟΣ 1,43 5,47 1,48 5,66 1,53 5,87 1,58 6,08 1,65 6,35 1,65 6,50 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,65 6,50 1,65 6,50 1,65 6,50 1,65 6, ΔΗΜΟΣ 1,10 3,30 1,23 3,69 1,31 3,93 1,40 4,20 1,50 4,50 1,50 4,50 Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 1,55 4,65 1,55 4,65 1,55 4,65 1,47 4, ΔΗΜΟΣ 1,35 3,39 1,42 3,56 1,42 3,56 1,42 3,56 1,52 3,81 1,52 3,81 ΒΟΥΛΑΣ 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3,81 1,52 3, ΔΗΜΟΣ 1,18 4,04 1,23 4,18 1,25 4,28 1,30 4,40 1,45 4,90 1,45 4,90 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 4,90

12 ΔΗΜΟΣ 1,04 3,85 1,20 4,04 1,24 4,16 1,26 4,24 1,30 4,41 1,33 4,50 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1,33 4,50 1,33 4,50 1,29 4,50 1,23 4, ΔΗΜΟΣ 1,09 2,63 1,13 2,73 1,16 2,81 1,19 2,89 1,24 3,01 1,27 3,09 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ 1,27 3,09 1,27 3,09 1,27 3,09 1,21 2, ΔΗΜΟΣ 1,23 3,21 1,23 3,21 1,23 3,21 1,25 3,23 1,25 3,21 1,25 3,21 ΔΑΦΝΗΣ 1,25 3,20 1,25 3,20 1,25 3,20 1,25 3,20 ΔΗΜΟΣ 1,02 2,82 1,02 2,82 1,02 2,82 1,07 2,96 1,11 3,07 1,21 3,53 Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 1,21 3,53 1,21 3,53 1,21 3,53 1,21 3, ΔΗΜΟΣ 1,13 3,30 1,13 3,30 1,36 3,61 1,36 3,61 ΑΙΓΑΛΕΩ 1,17 3,42 1,17 3,42 1,17 3,42 1,17 3, ΔΗΜΟΣ 1,12 3,36 1,16 3,48 1,19 3,57 1,23 3,68 1,28 3,83 1,28 3,83 ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1,38 4,11 1,12 4,84 1,12 4,84 1,12 4,84

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΩΝ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α.Π. ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΕΩΣ , , , , , ,24

14 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Β. ΕΞΟΔΑ Ο αρχικός προϋπολογισμός των εξόδων του έτους 2013 ανήρχετο στο ποσό των ,00 και διαμορφώθηκε την στο ποσό των ,35 Σημειώνεται ότι στο οικονομικό έτος 2014 μεταφέρονται και πρόκειται να πληρωθούν δαπάνες ύψους ,26 σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου όπως αναλύεται κατωτέρω. ΕΞΟΔΑ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Λειτουργικά Μισθοί μισθώματα κτιρίων προμήθειες καύσιμα εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Επενδύσεις αγορές έργα μελέτες κ.λπ. Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 9 Αποθεματικό ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ 2013 ΔΙΑΜΟΡΦΩ ΘΕΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ , , , , , , , , , , ,37 -- ΣΥΝΟΛΟ , , ,05 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΕ ,26 2 ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΟΕ 0,00 3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 0,00 4 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 5 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,26

15 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Α. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του έτους 2014 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα ,00 και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως : ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 31/08/2013 ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ 31/08/2013 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ,29 2 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (πλην Επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες και έργα) , , ,00 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Π. Ο. Ε , , , ΕΣΟΔΑ Π Ο Ε Που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ προηγούμενου έτους ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , , , , , , , , , , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ , , ,00

16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1. Τακτικά Έσοδα. Τακτικά έσοδα τα οποία το 2014 προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των ,29 προέρχονται από μισθώματα ακινήτων και τέλη από εμποροπανηγύρεις ,00 από τόκους ,00 από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ,73 έσοδα από το δημοτικό νεκροταφείο ,99 έσοδα από εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ,00 έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ,00 από λοιπά τέλη και δικαιώματα, (τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών κλπ κοινόχρηστων χώρων) και από τέλη διαφήμισης, ,00 από φόρους και εισφορές, (φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και φόρος ζύθου), ,00 από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ,25 από λοιπά τακτικά έσοδα, (παράβολα αδειών και τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ ), , Έκτακτα έσοδα. Τα έκτακτα έσοδα, πλην εσόδων υπέρ τρίτων προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των ,60 και προέρχονται: α) από επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Σ.Α.Τ.Α ,00 και για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ,00, β) για επενδύσεις και έργα ,60 γ) από δωρεές-κληροδοσίες 6.000,00 δ) από προσαυξήσεις, πρόστιμα και παράβολα ,00 ε) από λοιπά έκτακτα έσοδα, (έσοδα από διάθεση εκθεσιακών χώρων, συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο των ακαθάρτων, χορήγηση αντιγράφων) 5.280,00 και στ) από εκποίηση οχημάτων (άρθρου 10 Ν 2880/2001) 4.400, Έσοδα Π. Ο. Ε. Τα έσοδα από Π. Ο. Ε. εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των ,11 και προέρχονται: Α) Από εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουμένων ετών τακτικών εσόδων ,34 ήτοι από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ,35 από δημοτικό φόρο 2.110,60 από τέλος φωτισμού 14,50 Τ. Α. Π ,11 επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών ,15 τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ,13 μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης μισθωμάτων ,13 τέλη διαφήμισης και πινακίδων καταστημάτων ,89 μίσθωμα κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευών ,11 και έσοδα από δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών τάφων 9.096,37. Β) Από υπόλοιπα προηγουμένων ετών εκτάκτων εσόδων ,77 ήτοι ενοίκιο διαμερίσματος οδού Ομήρου ,33 από πρόστιμα ,44. Γ) Π. Ο. Ε. τακτικά που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά ,00 ήτοι από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ,50 από δημοτικό φόρο ,00 από τέλος φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων και μη χρησιμοποιούμενων χώρων 1.800,00 από Τέλος ακίνητης περιουσίας ,00 από έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κλπ ,00 από έσοδα παρεπιδημούντων 5.814,50 από λοιπά τακτικά έσοδα 9.100,00 Δ) Π. Ο. Ε. έκτακτα που εισπράττονται και βεβαιώνονται για πρώτη φορά ,00 ήτοι από πρόστιμα Κ. Ο. Κ. του Ν. Δ. 805/71 και του Α. Ν. 170/67, ,00 για καταβολή μισθωμάτων από 1/9/2012 έως 31/12/2012 των σχολικών μονάδων.

17 4. Ταμιακά διαθέσιμα. Το ταμειακό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί στο 2014 ανέρχεται σε , Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων επιστροφές χρημάτων. Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων υπολογίσθηκαν με βάσει τα στοιχεία των προβλέψεων της μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών και θα φθάσουν στο ποσό των ,00. Αυτό προέρχεται από συνταξιοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ,00 συνταξιοδοτικές εισφορές αιρετών 5.000,00 συνταξιοδοτικές εισφορές υγειονομικού δημοσίου 4.000,00 εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας ,00 φόροι μισθωτών υπηρεσιών ,00 φόροι και χαρτόσημο δημάρχου αντιδημάρχων, μελών του δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων ,00 χαρτόσημο εσόδων 5.000,00 ΟΓΑ χαρτοσήμου εσόδων 1.000,00 χαρτόσημο μισθωμάτων ακινήτων ,00 ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων ,00 χαρτόσημο παραχώρησης χώρων διαφημιστικών πινακίδων 3.000,00 ΟΓΑ χαρτοσήμου παραχώρησης χώρων διαφημιστικών πινακίδων 500,00 ΦΠΑ αποχέτευσης ,00 χαρτόσημο αιρετών από αντιμισθία 2.500,00 ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών από αντιμισθία 500,00 από φόροι προμηθευτών, εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κ.λπ ,00 εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ,00 ΙΚΑ ,00 ΤΣΜΕΔΕ ,00 Ταμείο Νομικών 3.000,00 ΕΤΕΑ- ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ 7.000,00 ΤΕΑΔΥ 2.000,00 ΤΠΔΥ 2.500,00 ΜΤΠΥ ,00 ΤΑΚΕ 3.000,00 σύλλογο μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων ,00 εισφορά υπέρ αλληλεγγύης 2% ,00 εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ 1% ,00 εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% 500,00 εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% ,00 ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 3986/2001 & Ν 4024/ ,00 εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΑΠ ΔΕΗ ,00 εισφορά υπέρ ΤΑΠΙΤ-ΤΑΞΥ 1.500,00 εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 2.300,00 εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ 500,00 εισφορά υπέρ ΤΑΠΟΤΕ-Πρόνοια 2.000,00 εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ(Μισθοδοσίας) ,00 εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ(Προμηθευτών) ,00 εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(Μισθοδοσίας) ,00 εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ(Προμηθευτών) ,00 κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση των δανείων του Τ.Π.Κ.Δ ,00 κρατήσεις υπέρ του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ,00 κρατήσεις ποσών από κατάσχεση ,00 κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ,00 απόδοση 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ ,00 και επιστροφές χρημάτων ,00.

18 Β. ΕΞΟΔΑ Τα συνολικά έξοδα του έτους 2014 έχουν προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 εφόσον υλοποιηθούν κατά 100% και είναι κατανεμημένα στους φορείς κόστους που εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΕΩΣ ΠΡΑΓ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,54 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ , , ,02 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , ,76 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,39 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , ,81 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ , , ,80 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , ,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , , ,37 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,02 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00

19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Β. ΕΞΟΔΑ Πίνακας δαπανών προϋπολογισμού κατά κατηγορία. ΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΜ/ΣΕΙΣ ΕΩΣ ΠΡΑΓ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2014 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και παροχές τρίτων Φόροι τέλη, και λοιπά γενικά έξοδα Προμήθειες αναλώσεις υλικών Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα Πληρωμές για υποχρεώσεις ΠΟΕ Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Επενδύσεις Αγορές προμήθειες παγίων Έργα - μελέτες Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων Αποθεματικό , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 ΣΥΝΟΛΑ , , ,00

20 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2014 έχουν αξιολογηθεί να καλύψουν τις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες δαπάνες που εμπίπτουν στους σκοπούς του δήμου και στο νόμο λόγω της κρατούσης για την ενέργεια των δαπανών Αρχής της Νομιμότητας των Δαπανών καθώς ο προϋπολογισμός δεν θέτει κανόνες δικαίου αλλά σκοπεί στην εφαρμογή των κείμενων νόμων. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Οι πρωτογενείς δαπάνες για το έτος 2014 αφορούν : Τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού του δήμου όπου περιλαμβάνονται οι μισθοί, επιδόματα & λοιπές παροχές, έξοδα παράστασης δημάρχου αντιδημάρχων, αποδοχές συνεργατών, μισθοδοσία προσωπικού ορισμένου χρόνου, αμοιβές μισθώσεων έργων κ.λπ. Η πρόβλεψη για το έτος 2014 παρουσιάζει μείωση έναντι των διαμορφωθέντων της 31/08/2013 κατά 10,56 %. Τις επιχορηγήσεις φορέων ν.π.δ.δ. του δήμου οι οποίες προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των ,00 κατά το έτος 2014 ποσό ίσο με το Οι επιχορηγήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής του 2014 επειδή η επιχορήγηση σε αρκετά από τα επιχορηγούμενα νομικά πρόσωπα δήμου Παλ. Φαλήρου, προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού όταν τα ίδια έσοδα δεν επαρκούν για την πληρωμή του συνόλου των υποχρεώσεών τους. Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση των δημοτικών παιδικών σταθμών που θα πρέπει να καλύπτεται από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού «Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας» Ν. 2880/01 άρθρο 26 παρ. 6, δεν επαρκεί και καλύπτεται και από επιχορήγηση του δήμου. Τις καταναλωτικές δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται : Α) Οι λειτουργικές δαπάνες για ασφάλιστρα μισθώματα κτιρίων ΔΕΗ ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ τέλη κυκλοφορίας δημόσιες σχέσεις υποχρεωτικές εισφορές υπέρ συνδέσμων εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Β) Οι προμήθειες για γραφική ύλη ανταλλακτικά υλικά καθαριότητας ιματισμό καύσιμα λιπαντικά κ.λπ. Τις αποδόσεις σε τρίτους δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Τις πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης «δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών». Τις δαπάνες του τεχνικού προγράμματος του έτους 2014 που αποσκοπούν στην υλοποίηση των συνεχιζόμενων έργων έτους 2013 και των έργων έτους 2014 στους τομείς που αναγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη όλης της περιφέρειας του δήμου. Για την κάλυψη των δαπανών αυτών προβλέπεται να διατεθούν οι κάτωθι πιστώσεις : Για συνεχιζόμενα έργα έτους 2013 ύψους ,38. Για λογιστικά συνεχιζόμενα έργα 00,00. Για έργα έτους 2014 ύψους ,64. Ήτοι συνολικές πιστώσεις ύψους ,02 που θα καλυφθούν από ίδιους πόρους, ΣΑΤΑ, προγράμματα ΕΣΠΑ και ΕΕ. κ.λπ. Το ποσό των ,00 που αφορά στην κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου & ανοιχτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο, θα καλυφθεί από πιστώσεις της Περιφέρειας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 Δήμος Αγ. Δημητρίου ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 27-2-2013 Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, Εν μέσω μιας πρωτοφανούς για τη χώρα μας οικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα 2014 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα