αρθ.19, ν.3918/2011) 0133

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αρθ.19, ν.3918/2011) 0133"

Transcript

1 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ Προεδρική χορηγία Χορηγία του Προέδρου της ηµοκρατίας Εξοδα παράστασης του Προέδρου της ηµοκρατίας Εξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι ηµοκρατίας Βουλευτικές αποζηµιώσεις και επιδόµατα Αποζηµίωση βουλευτών Αποζηµίωση βουλευτών για τη συµµετοχή τους στα τµή- µατα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής Επίδοµα οργάνωσης γραφείου βουλευτών Οικογενειακή παροχή βουλευτών Εξοδα κίνησης βουλευτών Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των βουλευτών Εισφορές σε διάφορους ασφαλιστικούς φορείς για την κάλυψη της κύριας, επικουρικής και λοιπής ασφάλισης των βουλευτών Εργοδοτική εισφορά βουλευτών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθ.19, ν.3918/2011) Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) Μ 2870Μ 0210 Βασικός µισθός-γενικά επιδόµατα Μ 0211 Βασικός µισθός Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Οικογενειακή παροχή Επίδοµα εξοµάλυνσης διαφορών µισθολογίου

2 0215 Επίδοµα θέσης ευθύνης Προσωπική διαφορά Κίνητρο απόδοσης Επιδόµατα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας Λοιπά γενικά επιδόµατα Ειδικά επιδόµατα Μ 0221 Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου µισθολογίουβαθµολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν.4024/ ) Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008) Επίδοµα δυσµενών και ειδικών συνθηκών εργασίας Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Επίδοµα πληροφορικής Επίδοµα θέσεως ευθύνης και επίδοµα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών Λοιπά ειδικά επιδόµατα Κλαδικά επιδόµατα Μ 0232 Επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης Επίδοµα προσωπικού σωφρονιστικών και αναµορφωτικών καταστηµάτων Επίδοµα νοσοκοµειακό και τροφής

3 0337Μ 0238 Επίδοµα τροφής Μ 0239 Λοιπά κλαδικά επιδόµατα Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωµατικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών Βασικός µισθός Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Επιδόµατα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας Οικογενειακή παροχή Επίδοµα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών Πάγια µηνιαία αποζηµίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας Κίνητρο απόδοσης Επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή Λοιπά επιδόµατα και αποζηµιώσεις Αποδοχές µελών.ε.π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ Βασικός µισθός Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Επιδόµατα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας Οικογενειακή παροχή Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ Ειδικό ερευνητικό επίδοµα Λοιπά επιδόµατα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών Μ 0261 Βασικός µισθός Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Έκτακτη παροχή άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/ Οικογενειακή παροχή Επιδόµατα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας Επίδοµα ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης διεκπεραί

4 ωσης των υποθέσεων κ.λπ Πάγια µηνιαία αποζηµίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών Απαιτήσεις δικαστικών λειτουργών λόγω διαφοράς των αποδοχών τους µε τις αποδοχές των διευθυντών-γιατρών του ΕΣΥ Λοιπά επιδόµατα Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ Βασικός µισθός Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Επιδόµατα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας Οικογενειακή παροχή Επίδοµα θέσεως ευθύνης Επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου Πάγια αποζηµίωση συµµετοχής σε σεµινάρια και ενηµέρωσης βιβλιοθήκης Λοιπά επιδόµατα και αποζηµιώσεις ιάφορες αποζηµιώσεις Μ 0281 Πρόσθετη ειδική αποζηµίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού για πολιτιστική επιµόρφωση (ν.3746/09 - άρθρο 77) Αποζηµίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια Αποζηµίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύµβαση εργασίας 0364Μ 0284 Επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή Πάγια Αποζηµίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003) Αναδροµικά οικογενειακής παροχής οικ.ετών (άρθρο 26 ν.3205/2003) Πρόσθετη µισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)

5 Καταβολή αποδοχών, επιδοµάτων κ.λπ. παρελθόντων ε- τών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Λοιπές αποζηµιώσεις Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Μ 0291 Εισφορές στο ΙΚΑ Μ 0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς Μ 0293 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011) Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Μ 0300 Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών 0300Μ 0330 Αποδοχές προσωπικού µερικής απασχόλησης Αµοιβές προσωπικού µερικής απασχόλησης Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού Μ Αντιµισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαµβάνονται τα κάθε είδους επιδόµατα, παροχές κ.λπ.) Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι..Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Αµοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή Aµοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών Αµοιβές προσωπικού που πραγµατοποιεί στις δηµόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελµα Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση 0350Μ 0351 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0351Μ

6 0352Μ 0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι..Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς όσων πραγµατοποιούν επαγγελµατική άσκηση στις δηµόσιες υπηρεσίες Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µερικής απασχόλησης Λοιπές εισφορές 0359Μ 0370 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκηρύκων Μισθοτροφοδοσία πληρωµάτων, κρατικών και επίτακτων πλωτών µέσων (περιλαµβάνονται και όλες οι άλλες παροχές) Αµοιβές µελών ανεξάρτητων αρχών και µελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δηµοσίων υπηρεσιών Αντιµισθία συνεργατών βουλευτών Αµοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν ε- ναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97) ιάφορες αποζηµιώσεις 0260Μ 0360Μ 0385 Αποζηµίωση σπουδαστών δηµοσίων σχολών που πραγ- µατοποιούν στις δηµόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελµα Λοιπές αποζηµιώσεις 0364Μ 0400 Αµοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ Βασικός µισθός Βασικός µισθός αξιωµατικών, ανθυπασπιστών και όσων εξοµοιώνονται Βασικός µισθός µαθητών στρατιωτικών σχολών 0415Μ 0414 Βασικός µισθός µονίµων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών Βασικός µισθός στρατεύσιµων οπλιτών (κληρωτών και 0415Μ 6

7 εφέδρων) 0420 Γενικά επιδόµατα Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Επιδόµατα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας Οικογενειακή παροχή Επίδοµα εξοµάλυνσης διαφορών µισθολογίου Λοιπά γενικά επιδόµατα Ειδικά επιδόµατα Επίδοµα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης Επίδοµα αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων (συµπεριλαµβάνεται και η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.) Επίδοµα ειδικής απασχόλησης Επίδοµα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υ- ποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων) Επίδοµα θέσης υψηλής ή αυξηµένης ευθύνης 0439Μ 0436 Επίδοµα τροφής Επίδοµα ειδικών συνθηκών Λοιπά ειδικά επιδόµατα Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Εισφορές στο Ι.Κ.Α Εισφορές σε λοιπούς αφαλιστικούς οργανισµούς Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρο 19, ν.3918/2011) ιάφορες αποζηµιώσεις Αποζηµίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση Αποζηµίωση εθνοφυλάκων που χρησιµοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων Επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή Λοιπές αποζηµιώσεις Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Πληρωµή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές παρελθόντων οικονοµικών ετών (υπό κατανοµή) Πρόσθετες παροχές (περιλαµβάνονται και οι ασφαλι- 7

8 στικές εισφορές ) Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες Ειδική αποζηµίωση για απασχόληση πλέον του πενθηµέρου την εβδοµάδα Αµοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων Υπερωριακή αποζηµίωση εκπαιδευτικών (µόνιµων και αναπληρωτών) Αµοιβές ωροµισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου Αποζηµίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις Υγειονοµική περίθαλψη ασφαλισµένων του δηµοσίου κλπ Φαρµακευτική περίθαλψη Ιατρική περίθαλψη Παρακλινικές εξετάσεις Οδοντιατρική περίθαλψη απάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαµβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυµάτων της ηµεδαπής) Νοσοκοµειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύµατα δη- µοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953) Νοσοκοµειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές Επίδοµα φυσιολογικού τοκετού Λοιπές δαπάνες νοσηλείας

9 0550 Λοιπά έξοδα ασφαλισµένων του δηµοσίου Λοιπά έξοδα ασφαλισµένων του δηµοσίου Λοιπές παροχές, αποζηµιώσεις και οικονοµικές ενισχύσεις Αποζηµίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών Αποζηµίωση εφηµεριών γιατρών Ε.Σ.Υ Αποζηµίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε Οικονοµική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληµατικές περιοχές Αποζηµιώσεις υπαλλήλων που µετατάσσονται ή µεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληµατικών ή παραµεθορίων περιοχών Αµοιβές µελών των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου Αποζηµίωση ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 ν.3460/2006) Εφάπαξ έκτακτη οικονοµική παροχή του ν. 3758/ Λοιπές αποζηµιώσεις και οικονοµικές ενισχύσεις Παροχές και επιδόµατα καταργηθέντων µε το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασµών (περιλαµβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) Ειδικό επίδοµα (περιλαµβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) µηχανικών, γεωλόγων, γεωτεχνικών κ.λπ. πτυχιούχων ΑΕΙ (άρθρο 8 ν. 2430/96, όπως ισχύει) Ειδικό επίδοµα (περιλαµβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) µηχανικών πτυχιούχων ΤΕΙ (άρθρο 8 ν. 2430/96, όπως ισχύει) ικαιώµατα γεωτεχνικών ν. 3470/06 (περιλαµβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) Ειδικό επίδοµα (περιλαµβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3614/2007) Λοιπές παροχές και επιδόµατα καταργηθέντων µε το ν

10 3697/2008 ειδικών λογαριασµών (περιλαµβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) 0600 Συντάξεις δηµόσιων λειτουργών Συντάξεις δηµοσίου Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων Συντάξεις δικαστικών λειτουργών Συντάξεις στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. κλπ Συντάξεις θυµάτων πολέµου Μ 0615 Συντάξεις ν.1543/85 & ν.1863/89 καθώς και πολιτών από τον άµαχο πληθυσµό Μ 0616 Συντάξεις θυµάτων πολέµων µέχρι το Μ 0617 Συντάξεις αγωνιστών εθνικής αντίστασης Συντάξεις πρωθυπουργών και βουλευτών Προσωπικές συντάξεις που απονεµήθηκαν µε ειδικούς νόµους-τιµητικές συντάξεις Χορηγία και συντάξεις δηµοτικών και κοινοτικών υ- παλλήλων Χορηγία σε δηµάρχους και πρόεδρους κοινοτήτων Συντάξεις δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων Λοιπές συντάξεις Συντάξεις κληρικών και υπαλλήλων πρώην ασφαλισµένων στο Τ.Α.Κ.Ε Συντάξεις υπαλλήλων Ο.Σ.Ε Γενικά επιδόµατα και βοηθήµατα συνταξιούχων

11 0681 Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε- ΚΑΣ) ηµοσίου Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις σε διεθνείς οργανισµούς Συνταξιοδοτικές ειςφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστηµα (αρθρ.10 ν.2592/98) Πληρωµές για µετακινήσεις Πληρωµή υποχρεώσεων από µετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανοµή) Πληρωµές για µετακινήσεις Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί Ι..Α.Χ.) Εξοδα µετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό Εξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα µόνιµου προσωπικού (τακτικών Ι..Α.Χ.) Εξοδα µετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό Εξοδα µετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραµµατείς και οι Ειδικοί Γραµµατείς) Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραµµατείς και οι Ειδικοί Γραµµατείς) Εξοδα µετακίνησης µαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν Λοιπά έξοδα κίνησης Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες Πληρωµή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανοµή)

12 0810 Μισθώµατα και αποζηµιώσεις χρήσης λόγω επίταξης Μισθώµατα και αποζηµιώσεις λόγω επίταξης γενικά Μισθώµατα κτιρίων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων απάνες χρηµατοδοτικής µίσθωσης Λοιπές µισθώσεις Μεταφορές, επικοινωνίες Μεταφορά µαθητών Ταχυδροµικά Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού απάνες κινητής τηλεφωνίας απάνες µεταφοράς εφέδρων αξιωµατικών, δοκίµων εφέδρων αξιωµατικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας Λοιπές µεταφορές Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ Υδρευση και άρδευση Ηλεκτρική ενέργεια 0832Μ 0833 Χρήση φυσικού αερίου 0832Μ 0839 απάνες καθαριότητας ηµοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µόνιµων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δηµοσίου ή µισθωµένων) Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, ε- γκαταστάσεων στρατωνισµού, ελλιµενισµού, αερολιµένων και λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων

13 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών µέσων και δεξαµενών Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Αµοιβές φυσικών προσώπων Αµοιβές νοµικών προσώπων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυ- µάτων Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συµπεριλαµβάνονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα) Αµοιβές εκτέλεσης υλοτοµικών εργασιών Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Αµοιβές για εκπαίδευση Αµοιβές για εκπαίδευση, µετεκπαίδευση,επιµόρφωση Ειδικές αµοιβές και λοιπές δαπάνες Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 0892Μ 0893 απάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ. 0892Μ 0893Μ 0894 ικαστικά συµβολαιογραφικά έξοδα 0892Μ 0893Μ 0895 Εκτακτα έξοδα δηµόσιας ασφάλειας Απόρρητες δαπάνες Αποζηµιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ Λοιπές δαπάνες και ειδικές αµοιβές ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

14 1100 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ Μ 1109 Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανοµή) Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και µικροεξοπλισµού Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Κατ'αποκοπή χορήγηµα για γραφική ύλη Προµήθεια έντυπου υλικού Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων Προµήθεια επιστηµονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυµάτων Προµήθεια έντυπων τίτλων αξιών Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελόντων οικον.ετών (υπό κατανοµή) Προµήθεια υγειονοµικών, φαρµακευτικών και ορθοπεδικών ειδών Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια υλικού αιµοδοσίας Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού Προµήθεια εµβολίων για ανάγκες κάλυψης απόρων και ανασφάλιστων Προµήθεια λοιπών υγειονοµικών, φαρµακευτικών και ορθοπεδικών ειδών

15 1230 Προµήθεια ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών καθαριότητας Κατ'αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανοµή) Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών µέσων και δεξαµενών Κατ αποκοπή χορήγηµα για τη διαθεσιµότητα και ετοιµότητα των επιχειρησιακών µέσων του Λιµενικού Σώµατος- Ελληνικής Ακτοφυλακής Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανο- µή) Προµήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών Προµήθεια ειδών διατροφής Λοιπές συναφείς προµήθειες 1419

16 1420 Προµήθεια ειδών ιµατισµού,υπόδησης και εξάρτυσης Προµήθεια ιµατισµού, υφασµάτων και συναφών υλικών Προµήθεια ειδών υπόδησης Προµήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων Προµήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας Προµήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης Προµήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια ειδών καυσίµων και λιπαντικών παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανοµή) Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων Κατ'αποκοπή χορήγηµα για προµήθεια καυσίµων θέρ- µανσης ιάφορες προµήθειες Πληρωµή υποχρεώσεων από διάφορες προµήθειες παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανοµή) Αγορά ζώων και τροφής αυτών Κατ αποκοπή χορήγηµα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών Λοιπές προµήθειες Προµήθεια έργων τέχνης, κειµηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού Προµήθεια έργων τέχνης, κειµηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού Προµήθεια χρωµάτων, χηµικών και λοιπών συναφών 1220 υλικών Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

17 1690 Προµήθειες λοιπών υλικών Προµήθεια ξυλείας και µετάλλων Λοιπές προµήθειες Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια κεφαλαιακού ε- ξοπλισµού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανοµή) Προµήθεια ειδών εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ Προµήθεια επίπλων Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. µηχανών γραφείου Προµήθεια µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια µεταφορικών µέσων Προµήθεια µεταφορικών µέσων ξηράς Προµήθεια λοιπών µεταφορικών µέσων και πρόσθετου εξοπλισµού

18 1900 Στρατιωτικές κατασκευές, προµήθειες και εξοπλισµοί Πληρωµή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, προµήθειες και εξοπλισµό παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανοµή) Κτίρια και λοιπές κατασκευές Μ 1911 Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισµού γενικά Κατασκευή προβλητών κ.λπ. ναυτικών εγκαταστάσεων Κατασκευή αεροδροµίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων Λοιπές κατασκευές Μ 1920 Προµήθεια µεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών µέσων, µηχανηµάτων και εργαλείων Μ 1921 Προµήθεια µεταφορικών µέσων ξηράς Προµήθεια πλωτών µέσων Προµήθεια αεροσκαφών Προµήθεια τηλεπικοινωνιακών µέσων γενικά Προµήθεια µηχανηµάτων και εργαλείων γενικά Λοιπές προµήθειες Μ 1970 Ειδικές προµήθειες (πολεµοφόδια, οπλισµός κλπ.) Προµήθεια κύριου υλικού Προµήθεια πολεµοφοδίων γενικά Προµήθεια οπλισµού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Επιδοτήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειµ- µάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασµών κ.λπ Επιδοτήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειµµάτων ειδ.διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασµών παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανοµή)

19 2110 Οικονοµικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειµµάτων γεωργικού τοµέα Οικονοµικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα Κάλυψη ελλείµµατος Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π Επιδοτήσεις Επιδοτήσεις άγονων γραµµών Επιδότηση επιτοκίων ειδικών κατηγοριών δανείων ν.128/ Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για µεταπτυχιακές σπουδές Επιδότηση εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών για τον ανεφοδιασµό µε πετρελαιοειδή των προβληµατικών περιοχών της χώρας Επιδότηση εταιρειών προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος από την επίπτωση της ειδικής τιµολογιακής χρέωσης στους οικιακούς καταναλωτές για την εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωµατίδια νέος 2139 Λοιπές επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς) Σε οργανισµούς εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας Επιχορήγηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Επιχορήγηση στο Κ.Τ.Γ.Κ. & Επιχορήγηση στον ΕΛΓΑ Επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισµούς εποπτείας Υ- πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

20 Σε Ο.Τ.Α. α βαθµού και δηµοτικές επιχειρήσεις Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α βαθµού - ήµοι Επιχορήγηση για την αναπλήρωση των εσόδων που απωλέσθηκαν λόγω κατάργησης των τελών ύδρευσης των.ε.υ.α. (ν.2065/92 άρθρο 43) Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθµού από τα εισπραττόµενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις µεταλλείων (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ. 3) Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες Επιχορήγηση για αναπτυξιακά και οικονοµικά κίνητρα των ΟΤΑ του άρθρου 3 του ν.2240/ Επιχορήγηση του ήµου Αθηναίων για την αντιµετώπιση της µισθοδοσίας του µεταταχθέντος προσωπικού του Ε- θνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.7α & 7ε) Επιχορήγηση του ήµου Αθηναίων για την αντιµετώπιση των δαπανών συντήρησης φυτικού εµπλουτισµού και εν γένει διαχείρισης του Εθνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.9) Επιχορήγηση ΟΤΑ α βαθµού από τα µισθώµατα εκµίσθωσης δικαιωµάτων µεταλλειοκτησίας του ηµοσίου σε δηµόσιους µεταλλευτικούς χώρους (ν.4203/2013, άρθρο 12 παρ. 2) Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς Σε βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ Επιχορήγηση στον ΕΛ.Ο.Τ Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Τ Επιχορήγηση σε λοιπούς βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς Σε Ο.Τ.Α. β βαθµού (Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)

21 2271 Επιχορήγηση Ν.Α. για δαπάνες µερικής απασχόλησης Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής Επιχορήγηση σε Ν.Α. για αµοιβές µελών των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου Επιχορήγηση σε Ν.Α. για βοηθήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες µεταφοράς µαθητών Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και των σχολών τους Επιχορήγηση Ν.Α. για δαπάνες ΚΕΠ Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων Επιχορήγηση σε Ν.Α. για λοιπές δαπάνες και σκοπούς Σε ΟΤΑ β βαθµού (Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) συνέχεια 2281 Επιχορήγηση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για αποζη- µίωση συµβεβληµένων ιατρών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ β βαθµού - Περιφέρειες Σε αιρετές περιφέρειες και δήµους Επιχορήγηση σε περιφέρειες για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων Επιχορήγηση σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παιδικές εξοχές Επιχορήγηση στους δήµους για βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αµοιβές µελών των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για δαπάνες µεταφοράς µαθητών Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζηµίωση συµβε

22 βληµένων ιατρών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών 2299 Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και ήµους για λοιπούς σκοπούς Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (ιδρύµατα και οργανισµοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασµούς) Σε οργανισµούς και ιδρύµατα υγείας Μ 2311 Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραµµάτων Μ 2312 Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας Επιχορήγηση στον Ο.Π.Α Επιχορήγηση σε οργανισµούς και ιδρύµατα υγείας για δαπάνες εξοπλισµού Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων ν.δ. 2593/53 για την καταβολή τοκοχρεωλυσίων Επιχορήγηση στη.επ.α.νο.μ. καταργείται 2319 Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισµούς, σχολές και ιδρύ- µατα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραµµάτων Μ Σε οργανισµούς και ιδρύµατα υγείας (συνέχεια 2320Μ 2321 Επιχορήγηση Λογαριασµού Υγειονοµικών Κτιρίων Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύµατα για δαπάνες προ- µήθειας φαρµάκων και αντιµετώπισης της µεσογειακής αναιµίας Επιχορήγηση φορέων για δαπάνες νοσοκοµειακής περίθαλψης και φαρµακευτικής περίθαλψης σε οικονοµικά αδύνατους Επιχορήγηση στο ΕΚΑΒ για δαπάνες διαµετακοµιδής βαρέως ασθενών (άρθρο 39 παρ.2 ν.2733/1999) Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ν.δ.2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ν.δ. 2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδηµα 0100 0110 Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδηµα 0111 0112 Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ. Α ρ θ ρ ο 1 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ " Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού και των προυπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2012" Α ρ θ ρ ο 1 Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227

0229, 0239, 0289, 0719. 0239 Προσθήκη Επιδόματος 201 (Πάγια Αποζημίωση Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων) 0227 Επιδόματα - Αμοιβές μονίμων υπαλλήλων και με σχέση Ιδιωτικού ΚΑΕ (Ενδεικτικοί - Χρησιμοποιείτε πάντα τους ΚΑΕ Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ξέρετε) Έκδοση 2.20- Αλλαγές Κωδι Ονομασία ΝΠΔΔ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Σεπτέµβριος 2007 Σεπτέµβριος 2008

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Σεπτέµβριος 2007 Σεπτέµβριος 2008 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Σεπτέµβριος 2007 Σεπτέµβριος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στη συνεδρίαση του ιαγραµµατειακού Συντονιστικού Οργάνου της Νέας ηµοκρατίας, που έγινε τη ευτέρα 1 η Σεπτεµβρίου στα Κεντρικά Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία

Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία Το εξώφυλλο κοσμούν έργα των: Αλ. Μητσάκου, Ε.Γ.Ν.Υ.Α. -ΣΤΕΓΗ Λευτ. Φιλιππίδη, Κέντρο ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Γεωρ. Ξανθόπουλου, Σωματείο «Παναγία η Γλυκοφιλούσα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα