ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 2 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα μμ, στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, Ανεμώνης 1 Αγιος Στέφανος συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ» μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ Ζυγούνα Γεωργίου με αριθμ πρωτ 31 /2013. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 μέλη του διοικητικού συμβουλίου παρόντα ήταν τα εξής 13. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2 ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΑ 3 ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣ 5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 6 ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 7 ΜΠΟΥΡΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 9. ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 10. ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ 11.ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12. ΒΑΛΑΜΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Πρακτικογράφος : Μ. Λιοδάκη Στην συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Διονύσου κ Ιωάννης Καλαφατέλης Επίσης παρέστησαν η κα Δήμητρα Παππά,μέλος της τοπικής Επιτροπής του ΚΑΠΗ Σταμάτας, και η Δημοτική Σύμβουλος κα Λυδία Φέρμελη, η οποία κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος αποχώρησε. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 Θέμα :Ψήφιση προϋπολογισμού ΝΠ οικ έτους 2013 και ετήσιου προγράμματος δράσης του ΝΠ οικ έτους Ο Πρόεδρος του ΝΠ 1

2 Εχοντας υπόψη τα παρακάτω 1. Tις διατάξεις των άρθρων 155 και 160 του Ν 3463/ Τις σχετικές διατάξεις του ΒΔ 17/5-15/6/1959 «Περί Οικονομικής Διοίκησης και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων» 3. Την εγκύκλιο 47490/ του ΥΠ Εσωτερικών ΚΥΑ Υπουργών ΥΠΕΣΑΗΔ- Οικονομικών (Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2013) 4. Την εισηγητική έκθεση 5. Την βεβαίωση χρηματικού υπολοίπου του νομικού πρόσωπο οικ έτους 2012 με αριθμ πρωτ 3347 / 2013 της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου. 6 Την επιχορήγηση του Δήμου προς το Νομικό Πρόσωπο που προβλέπεται στην συστατική πράξη του ΝΠ μετά την τροποποίηση αυτής. 7. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2013 του ΝΠ όπως καταρτίστηκε με βάση την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΑΠ 5694/ (ΦΕΚ Β 382/ ) και το ΠΔ 89/2011 (ΦΕΚ Α 213/ ) και αναλύεται στο σχέδιο που υπεβλήθη και αφορά λειτουργίες,ενέργειες και επενδύσεις του ΝΠ. Υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία «Η ΕΣΤΙΑ» οικ έτους 2013 καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης τυ ΝΠ και καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ψήφιση του. Συνημμένα υποβάλλονται καταστάσεις εσόδων εξόδων, ταμειακού υπολοίπου,καθώς και εισηγητική έκθεση εσόδων και εξόδων. Συνοπτικά η εικόνα του προϋπολογισμού έχει ως εξής Ο Πρόεδρος του ΝΠ αναφέρθηκε στα στοιχεία του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων που αναλύονται ως κατωτέρω : 1) από την προβλεπόμενη από την συστατική πράξη του ΝΠ τακτική επιχορήγηση του Δήμου 2) στην υπολειπόμενη επιχορήγηση του Δήμου προηγουμένου έτους 3) στο ταμειακό υπόλοιπο χρήσης οικ. έτους 2012 του Ν Π 4) στα προβλεπόμενα έσοδα από την ένταξη (συμμετοχής ) των δομών του Ν Π στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της επαγγελματικής με την Οικογενειακή ζωή» της ΕΕΤΑΑ. ΑΕ Και 5) στην προβλεπόμενη είσπραξη από τις κάθε είδους οικονομικές εισφορές προς το ΝΠ για το έτος Κατόπιν κατανεμήθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων ώστε ο προϋπολογισμός του ΝΠ να είναι ισοσκελισμένος. Το ΔΣ καλείται να αποφασίσει για την ψήφιση του προϋπολογισμού του ΝΠ οικ έτους 2013 και για το συνημμένο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του ΝΠ για το οικ έτος 2013 ως ακολούθως 2

3 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τακτικά : ,00 Έξοδα Χρήσης : ,69 Έκτακτα : ,00 Επενδύσεις : ,00 Εσοδα παρελθόντων Οικ ετων ΠΟΕ ,00 Εισπράξεις υπέρ Προβλέψεις : ,00 Δημοσίου&Τρίτων Αποθεματικό: ,00 &Επιστροφές Χρημάτ ,00 Χρημ.Υπόλοιπο 2012 Τακτικά ,86 Εκτακτα ,83 ΣΥΝΟΛΟ ,69 ΣΥΝΟΛΟ : ,69 Μετά ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κων Μπούσμπουρα,Βαλαμβού, Γαρεφαλάκη και Σαρητζόγλου που αναφέρθηκαν διεξοδικά στο σημερινό θέμα της συνεδρίασης, κρίνοντας θετικά και δηλώνοντας ότι υπερψηφίζουν τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, όλοι δε επισήμαναν την αγωνία τους για την ανάγκη κάποια στιγμή να μην υπάρχουν εισφορές που να επιβαρύνουν τους χρήστες των υπηρεσιών του ΝΠ. Ο Κος Χάλαρης επισήμανε ότι «πάγια θέση του είναι η ανάγκη διεκδίκησης από το κράτος περισσοτέρων παροχών,ώστε οι πολίτες να μην επιβαρύνονται (εν προκειμένω με την καταβολή οικ εισφοράς, για τους παιδικούς σταθμούς και τα μέλη των ΚΑΠΗ), καθώς και την διεκδίκηση δημιουργίας επιπλέον δομών για παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες».επομένως την καταψήφιση από μέρους του, του προϋπολογισμού του ΝΠ και του ετήσιου προγράμματος δράσης. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην ανάγκη ανταποδοτικότητας και κατ επέκταση στην αναγκαστική ύπαρξη εισφορών. Τόνισε επίσης το μέγα πρόβλημα με την μη έγκριση των απαιτουμένων προσλήψεων προσωπικού,ώστε να υπάρξει η δυνατότητα από τον Δήμο της λειτουργίας περισσοτέρων δομών για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μετά την τοποθέτηση των διοικητικών συμβούλων και μετά την εκτενή συζήτηση της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του τα παραπάνω και Μειοψηφούντος του Κου Χάλαρη ο οποίος καταψήφισε τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης οικ έτους 2013 του ΝΠ, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω Εγκρίνει κατά πλειοψηφία 3

4 1) Τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου έτους 2013,όπως αυτός επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και συνοπτικά παρουσιάζει τα παρακάτω: ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τακτικά : ,00 Έξοδα Χρήσης : ,69 Έκτακτα : ,00 Επενδύσεις : ,00 Εσοδα παρελθόντων Οικ ετων ΠΟΕ ,00 Εισπράξεις υπέρ Προβλέψεις : ,00 Δημοσίου&Τρίτων Αποθεματικό: ,00 &Επιστροφές Χρημάτ ,00 Χρημ.Υπόλοιπο 2012 Τακτικά ,86 Εκτακτα ,83 ΣΥΝΟΛΟ ,69 ΣΥΝΟΛΟ : ,69 2) Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του ΝΠ οικ έτους 2013,όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο κείμενο, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΕΣΤΙΑ» Επιδίωξη της σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2013 είναι η εξειδίκευση και ο προγραμματισμός των δράσεων του Νομικού Προσώπου για το έτος 2013 σε αντιστοιχία με τους στόχους του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, του Προϋπολογισμού ο.ε. 2013, καθώς και του Τεχνικού Προγράμματος Το παρόν σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2013 καταρτίσθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010, του Ν. 3463/2006, την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Α.Π. 5694/ (ΦΕΚ Β 382/ ) και το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α 213/ ). Ελήφθησαν επίσης υπόψη οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και ο οδηγός που εκπονήθηκε με ευθύνη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. τον Φεβρουάριο του Μεθοδολογία Η μεθοδολογία σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις του ΥΠΕΣ. Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συμμετοχικότητας, με εμπλεκόμενους αιρετά όργανα και υπηρεσιακούς παράγοντες. 4

5 Το γραφείο Προγραμματισμού στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προγραμμάτισε συναντήσεις εργασίας με προϊσταμένους και στελέχη του Νομικού Προσώπου και υποστήριξε τις υπηρεσίες κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Ε.Π.Δ Το ετήσιο πρόγραμμα δομήθηκε βάσει του Οδηγού που εξέδωσε το ΥΠΕΣ και περιλαμβάνει: Πρόγραμμα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΕΣΤΙΑ» Προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων. Ως λειτουργίες ορίσθηκαν οι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες του Ν.Π.Δ.Δ., δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Παράλληλα τέθηκε η εκτιμώμενη ποσότητα εκροών με σκοπό την ποσοτική περιγραφή του φόρτου εργασίας μιας υπηρεσίας. Ως ενέργειες ορίσθηκαν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς, δεν αποτελούν επενδύσεις αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες του Ν.Π.Δ.Δ.. Ως επενδύσεις ορίσθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού όπως : έργα, μελέτες και προμήθειες παγίων ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ O.E ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 5

6 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ Υπηρεσίες Περιγραφή δράσης Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών Διοικητική Διεξαγωγή και διεκπεραίωση αλληλογραφίας του ΝΠΔΔ και τήρηση του πρωτόκολλου και του αρχείου της Συνεχής λειτουργία Διοικητική Υποστήριξη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ στη λειτουργία του Διοικητική Τήρηση αρχείου των κάθε είδους αποφάσεων του ΝΠΔΔ Συνεχής λειτουργία προς χρήση του Προέδρου καθώς και κάθε άλλου αρχείου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προέδρου Διοικητική Προώθηση της επίλυσης των παρουσιαζόμενων προβλημάτων των φορέων και πολιτών από τις υπηρεσίες Διοικητική Επιμορφώσεις προσωπικού (ετήσια προγράμματα) Οικονομική Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών Συνεχής λειτουργία Διοικητική Διαδικασίες προσλήψεων ΙΔΟΧ ΣΜΕ Διοικητική Παιδικοί σταθμοί - ΚΑΠΗ Παιδικοί σταθμοί Παιδικοί σταθμοί Σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών εντύπων, Δελτίων Τύπου κλπ του ΝΠΔΔ Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων τόσο νηπίων όσο και ηλικιωμένων Παροχή προσχολικής αγωγής και σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νηπίων Μέριμνα για την ομαλή μετάβαση των νηπίων από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον Συνεχής λειτουργίας Συνεχής λειτουργία Παιδικοί σταθμοί Παροχή ημερήσιας διατροφής και φροντίδας στα φιλοξενούμενα νήπια, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Συνεχής λειτουργία Παιδικοί σταθμοί ΚΑΠΗ Παιδικοί σταθμοί Μέριμνα για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας/αλληλεγγύης, 6

7 ΚΑΠΗ Παιδικοί Ψυχολογική υποστήριξη - σεμινάρια σταθμοί ΚΑΠΗ Λειτουργία ΚΑΠΗ Συνεχής λειτουργία Διοικητική Οικονομική Διοργάνωση εκδρομών και περιπάτων ΚΑΠΗ ΚΑΠΗ Οικονομική Μέριμνα για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Οικονομική Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών Συνεχής λειτουργία μισθοδοσίας του προσωπικού του ΝΠΔΔ, προμηθειών, έργων, επιχορηγήσεων διαφόρων Φορέων και κάθε άλλης δαπάνης που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα (εκκαθάριση δαπανών). Έλεγχος των δικαιολογητικών κάθε δαπάνης, ώστε να είναι σύμφωνα με το Νόμο περί Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων Διοικητική Οικονομική Συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΔΗΜΟΥ για το συντονισμό και την ολοκλήρωση των προμηθειών Διοικητική Οικονομική Διεξαγωγή διαγωνισμών για ανάθεση προμηθειών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Διοικητική Οικονομική Απ ευθείας αναθέσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Διοικητική Οικονομική Σύνταξη μελετών, διακηρύξεων, δημοσιεύσεων, συμφωνητικών Διοικητική Οικονομική Έκδοση δελτίων παραγγελίας προς προμηθευτές, καταχώρηση τιμολογίων προμηθευτών, και έκδοση εντολών παγίας προκαταβολής Συνεχής λειτουργία Α2. Ενέργειες του ΝΠΔΔ Α/Α Περιγραφή Ενέργειας Υπηρεσία Υλοποίησης 1. Ενίσχυση της λειτουργίας των ΚΑΠΗ (εκδρομές,εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, περιπάτους, κλπ Εμπλεκόμενε ς υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. Εμπλεκόμενο ι φορείς (εκτός Δήμου) Χρονρ/σμο ς Μέτρο του Ε.Π. ΝΠΔΔ Όλο το έτος Ενίσχυση της λειτουργίας των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών σταθμών 3 Στελέχωση εξοπλισμός των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών Σταθμών 4 Συντήρηση υφιστάμενων δομών Βρεφονηπιακών, Παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ 5 Διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων, συνεδρίων, κ.λ.π. 6 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων 7 Παρακολούθηση ετησίου προγράμματος δράσης ΝΠΔΔ Όλο το έτος 2.1 ΝΠΔΔ Όλο το έτος 2.1 ΝΠΔΔ Όλο το έτος 2.1 Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων Τμήμα Προγραμματισμού ΝΠΔΔ Δημόσιοι & Ιδιωτικοί φορείς Όλο το έτος 1.1., 2.1. ΝΠΔΔ Όλο το έτος 1.4. ΝΠΔΔ Σε όλη την διάρκεια του οικονομ 4.1 7

8 Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του ΝΠΔΔ ΚΑ προυπ/σμού Ειδος δαπάνης Ποσά σε 6 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (60-68) ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,69 8

9 Β. Πρόγραμμα επενδύσεων του ΝΠΔΔ Ο.Ε Α/Α Τίτλος δράσης Μέτρο του ΕΠ Νέα (Ν) ή Συνεχιζόμενη (Σ) Υπηρεσία υλοποίησης Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός δαπανών Πηγή Χρημ/σης Κ.Α. Προϋπολογισ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Έπιπλα και σκεύη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός Σ ΝΠΔΔ , Σ ΝΠΔΔ , Σ ΝΠΔΔ , Σ ΝΠΔΔ , Σ ΝΠΔΔ ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 Γ. Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος δράσης του ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ» Στο τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου η λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΕΣΤΙΑ» σχετίζεται κυρίως με τους: - Άξονα 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ., ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, Μέτρο 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ και - Άξονα 4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, Μέτρο 4.1 Διαδικασίες οργάνωσης διοίκησης και ενίσχυση των Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Για την επίτευξη των στόχων αυτών το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΕΣΤΙΑ» έχει προγραμματίσει για το έτος 2013, την αγορά επίπλων, Σκευών και λοιπού εξοπλισμού, την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών και έχει προβλέψει δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, συμπλήρωσης καθώς και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων 9

10 Αφού συντάχθηκε το παρόν και μη υπάρχοντος άλλου θέματος υπογράφεται όπως ακολουθεί. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΑ ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΟΥΡΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΡΗΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΑΜΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Γ ΖΥΓΟΥΝΑΣ Ακριβές απόσπασμα πρακτικού Άγιος Στέφανος αυθημερόν Ο Πρόεδρος Γεώργιος Ζυγούνας 10

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διάρθρωση Αρμοδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 1 Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα