ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014."

Transcript

1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/ Το άρθρο 77 του ν. 4172/ το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περίπτωση δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/ τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, - την υπ αριθ / (ΦΕΚ 2044/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες - την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/ Την υπ αριθ. 2/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή - Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου έτους 2014 (324/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). - την ΚΥΑ 30842/ με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού - τα οικονομικά δεδομένα και στοιχεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της 30 Αυγούστου τις αποφάσεις επιβολής τελών και τους κανονισμούς λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, έργων και εγκαταστάσεων Συντάσσει την έκθεση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του έτους 2014 ως εξής : Α. Ε Σ Ο Δ Α - Στον γενικό υποκωδικό «01» έσοδα από μισθώματα ακινήτων, βοσκήσιμων εκτάσεων, δημοτικής αγοράς, κοινοχρήστων χώρων, εκμετάλλευση

2 διαφημιστικών χώρων, από δικαίωμα βοσκής και γενικά από ακίνητη περιουσία σύνολο (54.000,00) ευρώ. - Στον γενικό υποκωδικό «02» έσοδα από τόκους σύνολο (25.000,00) ευρώ. -Στον γενικό υποκωδικό «03» έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε ηλεκτροδοτούμενα και μη ακίνητα, άρδευσης κ.λ.π., σύνολο ( ,00) ευρώ. - Στον γενικό υποκωδικό «04» έσοδα από δικαιώματα ενταφιασμού και γενικά νεκροταφείων, εκκένωση βόθρων, τέλος ακίνητης περιουσίας, διαμονής παρεπιδημούντων, κοινοχρήστων χώρων, αιγιαλού, διαφήμισης, πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, αδειών οικοδομών, λατομικών προϊόντων, τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, δικαίωμα εμπορίας πόσιμου νερού, πλανόδιο εμπόριο κ.λ.π., σύνολο ( ,00) ευρώ. Προκύπτει αύξηση από το προηγούμενο έτος, λόγω του καινούργιου κανονισμού Νεκροταφείων, - Στον γενικό υποκωδικό «05» έσοδα από φόρο ζύθου (άρθρο 12 Ν. 1080/80), σύνολο (12.625,00) ευρώ. - Στον γενικό υποκωδικό «06» έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις όπως η επιχορήγηση του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 και άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 (Κ.Α.Π.) που συμπεριλαμβάνει και την επιχορήγηση στους παιδικούς σταθμούς, καθαριστές σχολείων, υπάλληλοι πολεοδομίας οι επιχορηγήσεις για τα Σχολεία του Δήμου, τους σχολικούς τροχονόμους, επιχορηγήσεις από Υπουργείο Εσωτερικών για τη μεταφορά μαθητών, και τέλος επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με τον ν.3852/2010, σύνολο ( ,74) ευρώ. Προκύπτει μείωση από το προηγούμενο έτος λόγω μείωσης των Κ.Α.Π. στον Κ.Α (κατά 1,9%). Τυχόν διαφορές στους υποκωδικούς του Κ.Α. 06, θα εγγραφούν με αναμόρφωση. Ο Κ.Α (Καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους) δεν έχει ποσό, αφού έχει ενσωματωθεί στον Κ.Α. 0614). - Στον γενικό υποκωδικό «07» από μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων και αιγιαλού, από έσοδα διάθεσης δασικών προϊόντων και από διάφορα παράβολα και Τέλη διαφήμισης, όπως αυτά αναφέρονται στο σχέδιο, σύνολο (27.806,00) ευρώ έτσι ώστε ο γενικός Κ.Α. {0} - τακτικά έσοδα να παρουσιάζει σύνολο ( ) εσόδων ( ,74 ). - Στον γενικό υποκωδικό «13» σύνολο ( ,21) ευρώ από επιχορηγήσεις για επενδύσεις. Εδώ περιλαμβάνεται ο Κ.Α (ΣΑΤΑ 2014) ποσού ,60, όπου υπάρχει μείωση σε σχέση με το έτος 2013 κατά 53%. Στον γενικό υποκωδικό «14» σύνολο ( ,68), προερχόμενο από τον υποκωδικό «142» ο οποίος φέρει δύο εγγραφές, την Δωρεά του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Άστρους για αποκατάσταση αρχαιολογικού

3 μουσείου και την συμμετοχή του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Γιαννούκου για το Γυμνάσιο Άστρους. - Στον γενικό υποκωδικό «15» από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, πρόστιμα ΚΟΚ, παραβάσεων φορολογικών διατάξεων, ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών κ.λ.π., όπως αυτά αναγράφονται στο σχέδιο, καθώς επίσης από έσοδα από παράβολα κλπ, συνολικό ποσό (47.000,00) ευρώ. - Στον γενικό υποκωδικό «16», έσοδα από πώληση ανακυκλώσιμου χαρτιού, από αναπαραγωγή τευχών δημοπράτησης, από προγραμματική σύμβαση Δήμου και ΟΑΕΔ, σύνολο (4.926,71) ευρώ. - Στον γενικό υποκωδικό Κ.Α. «21» τακτικά έσοδα που προβλέπεται να εισπράξουμε από τέλη και δικαιώματα που αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη και θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά το 2014, σύνολο ( ,00) ευρώ. - Στον γενικό υποκωδικό Κ.Α. «22» έκτακτα έσοδα που προβλέπεται να εισπράξουμε από ΚΟΚ Π.Ο.Ε. που αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη και θα βεβαιωθούν το 2014, σύνολο (5.000) ευρώ. - Στον γενικό υποκωδικό «32» από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωμένων τακτικών και εκτάκτων εσόδων, κατά τα παρελθόντα έτη, τελών, μισθωμάτων και δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, σύνολο ( ,08) ευρώ. - Στον γενικό Κ.Α. «4» σύνολο ( ,00) ευρώ, ποσό το οποίο δεν αποτελεί πραγματικό έσοδο. Είναι οι παρακρατήσεις που γίνονται από την Ταμειακή Υπηρεσία φόρου, ασφαλιστικών και άλλων ταμείων και αποδίδονται ανάλογα μαζί με τις επιστροφές χρημάτων της πάγιας προκαταβολής και τις λοιπές επιστροφές. - Τέλος στον Κ.Α. «5» το χρηματικό υπόλοιπο της , ποσό ( ,68) ευρώ, η ανάλυση του οποίου υπάρχει στον προϋπολογισμού, ώστε το γενικό σύνολο των εσόδων να ανέρχεται προϋπολογιστικά σε ευρώ ( ,10). Β. ΕΞΟΔΑ ΚΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δαπάνες για τη μισθοδοσία των ειδικών συνεργατών, του νομικού συμβούλου, τις εργοδοτικές εισφορές τους, για την εκπαίδευση και επιμόρφωση υπαλλήλων, για τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών, τα έξοδα αντιμισθίας των αιρετών - τα έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, τα ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη και τα οδοιπορικά έξοδα. Επίσης καταγράφονται δαπάνες για τις δημόσιες σχέσεις, εορτές, συνέδρια κ.λ.π. και γενικά έξοδα για την προβολή του Δήμου, για συνδρομές και έξοδα

4 δημοσιεύσεων, για την συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», δικαστικές δαπάνες και προμήθειες τραπεζών. δάνεια, για υποχρεωτικές επιχορηγήσεις και εισφορές σε Σχολεία, Παιδικούς Σταθμούς, για προαιρετικές επιχορηγήσεις αθλητικών πολιτιστικών συλλόγων, για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού, δαπάνη καταπολέμησης κουνουπιών για επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων και σωματείων, και για την υλοποίηση του ετησίου προγράμματος της κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΒΚ, για διάφορα έκτακτα έξοδα, ώστε οι δαπάνες των «ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» να εμφανίζονται σε ( ,98) ευρώ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑ 10 Έχουμε καταγράψει τις άκρως απαραίτητες δαπάνες, για τη λειτουργία του Δήμου, δηλαδή τις μισθοδοσίες, προμήθεια γραφικής ύλης και γενικά εντύπων και υλικών γραφείων, καυσίμων, δημοσιεύσεις, μεταφορές, συντηρήσεις μηχανημάτων γραφείων, οχημάτων και κτιρίων, μισθώματα κτιρίων και για διάφορες αμοιβές τρίτων. Τέλος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια διαφόρων παγίων Η/Υ, φωτοτυπικών, κλιματιστικών, λογισμικών και λοιπού εξοπλισμού και το Τεχνικό Πρόγραμμα της Υπηρεσίας αυτής. Τέλος περιλαμβάνεται η αγορά οικοπέδου για Πάρκινγκ στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου και την αγορά οικοπέδου πλησίον της παιδικής χαράς για δημιουργία πλατείας στο Ξηροπήγαδο, την προμήθεια δύο αυτοκινήτων κλπ. Σύνολο δαπανών της υπηρεσίας αυτής ( ,85) ευρώ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΚΑ 15 Στην υπηρεσία αυτή γράψαμε τη μισθοδοσία του τακτικού υπαλλήλου, την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και εξαιρεσίμων ημερών, την μισθοδοσία καθαριστών σχολικών μονάδων, την αμοιβή δασκάλου φιλαρμονικής, τα έξοδα, τις υπηρεσίες κτηνιάτρου για περίθαλψη αδέσποτων και περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων, την μίσθωση οικοπέδων για πάρκινγ στο Παράλιο Άστρος, την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, την διαμόρφωση και επισκευή κτιρίων των αγροτικών ιατρείων, την προμήθεια ναυαγοσωστικού υλικού, την συντήρηση εξοπλισμού μουσικών οργάνων, και τέλος για Σύνολο δαπανών της υπηρεσίας αυτής ( ,12) ευρώ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ. ΚΑ 20 Στην υπηρεσία αυτή έχουμε καταγράψει δαπάνες για τους υπαλλήλους, τα οχήματα και την προμήθεια ειδών καθαριότητας, τα έπιπλα, για τον εκχιονισμό και καθαρισμό δημοτικών και αγροτικών δρόμων, ακτών, ποταμών, κοινοχρήστων χώρων κ.α. Εμπεριέχονται επίσης δαπάνες προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, προμήθειας κάδων απορριμμάτων. Περιλαμβάνει επίσης την δαπάνη συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ,00 για το 2014), την αγορά οικοπέδου για τον δεματοποιητή απορριμμάτων.

5 Επίσης για τις προμήθειες λαμπτήρων και γενικά ηλεκτρολογικού υλικού. Τέλος συμπεριλαμβάνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της Υπηρεσίας αυτής Σύνολο δαπανών της υπηρεσίας αυτής ( ,03) ευρώ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΚΑ 25 Και εδώ, γράψαμε τις υποχρεωτικές δαπάνες για τις αμοιβές των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου, για τις προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών, αρδευτικού υλικού, των οχημάτων, τις συντηρήσεις και ότι γενικά αφορά τα οχήματα, μεταφορές κ.λπ. Τέλος συμπεριλάβαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Υπηρεσίας αυτής. Σύνολο δαπανών της υπηρεσίας αυτής ( ,14) ευρώ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΚΑ 30 Εδώ γράψαμε τις υποχρεωτικές δαπάνες, μισθοδοσίες τακτικού και εκτάκτου προσωπικού, τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων, μηχανημάτων και κτιρίων την προμήθεια καυσίμων, την προμήθεια μηχανημάτων, την προμήθεια Η/Υ και γενικότερα παγίων και εξαρτημάτων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τέλος έξοδα για διάφορες μελέτες. Τέλος καταγράψαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Υπηρεσίας αυτής. Σύνολο δαπανών της υπηρεσίας αυτής ( ,11) ευρώ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΚΑ 35 Στην υπηρεσία αυτή, εκτός των δαπανών για τις αμοιβές ενός υπαλλήλου, για την καταπολέμηση ακρίδας, δαπάνες που απαιτούνται για τη διατήρηση των κήπων, όπως προμήθεια σπόρων και δενδρυλλίων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και καυσίμων λειτουργίας μηχανημάτων, καθώς και δαπάνες για τη συντήρηση αυτών, ώστε η υπηρεσία αυτή να παρουσιάζει σύνολο εξόδων (65.700,00) ευρώ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κ.Α. 40 Εδώ γράψαμε τα μισθώματα κτιρίων των Υπηρεσιών Πολεοδομίας και έξοδα για την μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), την πολεοδόμηση περιοχής ΚΟΜΠΟΤΗ για την δημιουργία οικισμού Καστάνιτσας, του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου ώστε υπηρεσία αυτή να παρουσιάζει έξοδα ( ,44 ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ KA 45 Στην υπηρεσία αυτή καταγράψαμε την αγορά ακινήτου για κατασκευή νέου κοιμητηρίου του Άστρους, την προμήθεια λογισμικού για την διαχείριση των νεκροταφείων, την προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων, τις επεκτάσεις των κοιμητηρίων του Δήμου και επενδυτικές δαπάνες που αφορούν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για την κατασκευή νέου κοιμητηρίου στη Δημοτική Κοινότητα Άστρους. Σύνολο εξόδων της υπηρεσίας αυτής (57.500,00 )

6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΚΑ 50 Η υπηρεσία αυτή είναι ανενεργή και έχουμε γράψει μόνο τις δαπάνες για τις αμοιβές του υπαλλήλου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαθεσιμότητα και θα αμείβεται υποχρεωτικά από το Δήμο, οι οποίες ανέρχονται προϋπολογιστικά στο ποσό των (6.400,00) ευρώ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Στον γενικό υποκωδικό «πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές αποδόσεις Κι προβλέψεις», καταγράψαμε, σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών του Δήμου, όλες τις οφειλές που ανέρχονται σε ( ,73) ευρώ. Στον Κ.Α αναγράφονται συγκεντρωτικά οι υποχρεώσεις της 31/8/2013, ποσού ,27. Η ανάλυση του Κ.Α θα γίνει με αναμόρφωση το Στον γενικό υποκωδικό «λοιπές αποδόσεις» εισφορές προς απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία, απόδοση φόρων, ΦΠΑ, πάγιες προκαταβολές, λοιπές επιστροφές κ.τ.λ. που ανέρχονται στο ύψος των ( ,00) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί πραγματικό έξοδο. Ενώ για πρώτη φορά έχουμε την εμφάνιση του υποκωδικού «80-85» με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» Ένα ύψος ( ,17). Το ποσό αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και υπολογίζεται με το ποσοστό εισπραξιμότητας της ομάδας «32» των εσόδων. Τέλος τον γενικό υποκωδικό 91 «αποθεματικό κεφάλαιο», ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό που δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου ύψους ( ,53) έτσι ώστε αυτό το σύνολο (έξοδα + αποθεματικό) να ισοσκελίζει με τα έσοδα ήτοι : ΕΞΟΔΑ : ,57 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : ,53 ΕΣΟΔΑ : ,10 Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από ενδεχόμενη αύξηση των επιχορηγήσεων (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κλπ) καθώς και επιχορηγήσεις ειδικών σκοπών και κάθε άλλη χρηματοδότηση, θα εισαχθούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Η ομάδα εργασίας σύνταξης του προϋπολογισμού

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα