Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Από το πρακτικό Η πρόταση της υπ αριθ. του 6 ης 19/11/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Δημάρχου για την καθιέρωση Αριθμός Απόφασης εισιτηρίου : 254/2014 σε Περί : Ζ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Οικονομικού Έτους 2014 (18) ψήφους, αρνητικά Στη Νέα ψήφισαν Σμύρνη οι και στο Δημοτικοί Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 19/11/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα συνήλθε Σύμβουλοι σε συνεδρίαση κ.κ το Ζάννου Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ / Ελ.και πρόσκλησης Ζησίμου Δημ. της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν. 3852/10, την ημέρα Παρασκευή και ώρα Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (36) μέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 24. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 25. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 26. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 7. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 28. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 9. ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 10. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 13. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 16. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 17. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 38. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 40. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 41. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : 1. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 5. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ αριθμ. 6 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 19/11/14 και εισηγούμενη το 6 ο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρει τα εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώµα να πάρει απόφαση για την έγκριση της Z' Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του Δήµου οικονοµικού έτους 2014 η οποία έχει ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Αποθεματικό: ,00 Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων Επιχορήγηση για την πράξη "Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Νέας Σμύρνης" (MIS Ε.Π. Αττικής) Β. ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Β1. Μείωση εξόδων μείωση Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , , Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρονικού αυτοματισμού και , , ,00 ασφάλειας συστημάτων Εκτακτο προσωπικό (Σύμβαση Μίσθωσης Εργου) , , , Προμήθεια λαμπτήρων , , , Προμήθεια σκούπας μηχανικής απορροφητικής , ,00 0, Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού , , , Προμήθεια και αναγομώσεις πυροσβεστήρων 1.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των ,00. Β2. Αύξηση εξόδων αύξηση Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.500, , , Εκτακτη οικονομική ενίσχυση επιτροπών , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 1.000, , ,00 Δήμου Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών 2.000, , , Αποδοχές εκτάκτων , , , ΙΚΑ Εκτάκτων , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών , , , Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ,00 950, ,00 ετών ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων Λοιπές αμοιβές τρίτων 0, , , Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών 0, , , Αποζημείωση υπερωριακής εργασίας 0, , , Δαπάνες για την πράξη "Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Νέας Σμύρνης" Προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης Ζ.Ν.Χ. 0, , ,00 κολυμβητηρίου Συντήρηση λεβητοστασίου και καυστήρων 0, , , Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας 0, , , Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού 0, , , Αυτοκινούμενο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης - 0, , ,00 στέγνωσης επιφανειών Μέσα ατομικής προστασίας 0, , , Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 0, , , Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου 0, , , Προμήθεια σιδήρων 0, , , Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για 0, , ,00 μικροσυντηρήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,00 2

3 Σχετικά με την υπηρεσία 20 οι συνολικές μεταβολές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και είναι σύμφωνες με τις οδηγίες του υπ. αριθμ / εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ελέγχου νομιμότητας στις αποφάσεις επιβολής τελών και ψήφισης π/υ 2014 των Δήμων» : Κωδικός Περιγραφή Μεταβολή Προμήθεια λαμπτήρων , Προμήθεια σκούπας μηχανικής απορροφητικής , Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού , Συντήρηση λεβητοστασίου και καυστήρων Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού Αυτοκινούμενο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης - στέγνωσης επιφανειών ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,00 Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και δημιουργίες πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων ,25 Τακτικά έσοδα ,84 Σύνολο Εξόδων ,25 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση ,00 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση ,00 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,44% ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού άκουσε την Πρόεδρο και το Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη του: α) Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010, β) τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήµου µας γ) την υπαρ. 3172/ απόφαση ένταξης Πράξης «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων Δήµου Νεας Σµυρνης» µε κωδικό ένταξης MIS στο Ε.Π.«ΑΤΤΙΚΗ», δ) την υπαρ. πρωτ.δ28/γπ22853/1788/ Απόφαση του Υπουργού Εργασίας ε) την υπαρ. 344/2014 συνημμένη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας. Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τα εξής: Α. Μισθοδοσία Μείωση κωδικών υπερωριών: Κ.Α κατά 7.000,00 και Κ.Α κατά ,00 και αντίστοιχη ενίσχυση του Κ.Α κατά ,00 (Υπερωρίες προσωπικού ορισμένου χρόνου καθαριότητας) Λοιπές μισθοδοσίες Ενίσχυση του Κ.Α (εκπαιδευόμενων ΤΕΙ) κατά 1.000,00 και του Κ.Α (ΤΥΔΚΥ) κατά 500,00. Β. Ηλεκτρικό ρεύμα Μείωση του Κ.Α και ενίσχυση του Κ.Α κατά ,00 καθώς και ενίσχυση του Κ.Α κατά ,00 Γ. Λοιπές μεταβολές Μείωση του Κ.Α (προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρ. Υλικών ασφ.) κατά ,00 και ενίσχυση των κάτωθι κωδικών προμηθειών: βιβλίων κ εντύπων κατά 1.000, ειδών καθαριότητας κοιν. Παντωπολείου κατά ,00 Δημιουργία νέου Κ.Α συντήρησης διαδρόμων Δ/Κ με ,00 Δ. Δημιουργία νέου Κ.Α. εσόδου Επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας με ,00 Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, 3

4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει με (29) ψήφους υπέρ την Ζ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης Οικονομικού Έτους 2014 η οποία έχει ως ακολούθως: Α. ΕΣΟΔΑ Αποθεματικό: ,00 Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων Επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας 0, , , Επιχορήγηση για την πράξη "Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Νέας Σμύρνης" (MIS Ε.Π. Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά ,00 και από τα ,25 διαμορφώνεται στα ,25. Β. ΕΞΟΔΑ Β1. Μείωση εξόδων μείωση Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , , Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρονικού αυτοματισμού και , , ,00 ασφάλειας συστημάτων Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικών υλικών ασφαλείας , , , Έκτακτο προσωπικό (Σύμβαση Μίσθωσης Έργου) , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες , , ,00 και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Προμήθεια λαμπτήρων , , , Προμήθεια σκούπας μηχανικής απορροφητικής , ,00 0, Προμήθεια απορριμματοφόρου πλυντηρίου αυτοκινήτου , , , Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού , , , Προμήθεια και αναγομώσεις πυροσβεστήρων 1.000, ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των ,00. Β2. Αύξηση εξόδων αύξηση Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.500, , , Έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιτροπών , , , Αμοιβές εκπαιδευομένων ΤΕΙ 6.000, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 1.000, , ,00 Δήμου Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) , , ,00 για δικές τους υπηρεσίες Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών 2.000, , , Αποδοχές εκτάκτων , , , ΙΚΑ Εκτάκτων , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής , , ,00 κοινωνικού Παντοπωλείου Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, , , ,00 Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΤΥΔΚΥ ,00 500, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών , , , Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ,00 950, ,00 ετών ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,00 4

5 Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων Λοιπές αμοιβές τρίτων 0, , , Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών 0, , , Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών 0, , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 0, , , Δαπάνες για την πράξη "Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Νέας Σμύρνης" Προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης Ζ.Ν.Χ. 0, , ,00 κολυμβητηρίου Συντήρηση λεβητοστασίου και καυστήρων 0, , , Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας 0, , , Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού 0, , , Αυτοκινούμενο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης - 0, , ,00 στέγνωσης επιφανειών Μέσα ατομικής προστασίας 0, , , Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 0, , , Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου 0, , , Προμήθεια σιδήρων 0, , , Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για 0, , ,00 μικροσυντηρήσεις Συντήρηση διαδρόμων Δημοτικού Κοιμητηρίου 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Ο κωδικός μειώθηκε κατά 1.000,00 ευρώ με σκοπό να δημιουργηθεί ο ο οποίος θα καλύψει τις υπερωριακές ανάγκες των 7 γυμναστών, οι οποίοι απασχολούνται πλέον ως υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου βάσει της υπ αριθμ. 1824/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι συγκεκριμένοι εργάζονταν με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) έως τις 16/10/14. Οι κωδικοί και μειώθηκαν με στόχο την ενίσχυση κατά ,00 ευρώ του κωδικού σε συμφωνία με τα όσα ορίζει το άρθρο 20 του Ν. 4024/11 καθώς δεν αυξάνεται το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό των υπερωριών. Η αύξηση αυτή στην υπηρεσία Καθαριότητας οφείλεται στους εξής λόγους: 1. Το γεγονός ότι η σημαντική και συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού του Δήμου λόγω μαζικών συνταξιοδοτήσεων και η απαγόρευση προσλήψεων έχουν σαν αποτέλεσμα οι εναπομείναντες υπάλληλοι να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υπηρεσιακές ανάγκες εντός του ωραρίου τους πόσο μάλλον όταν προκύπτουν έκτακτα και επείγοντα περιστατικά. 2. Από το εναπομείναν σήμερα προσωπικό καλύπτονται από την εν λόγω υπηρεσία : Σχολεία, Υπηρεσίες του Δήμου (ΚΑΠΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ- ΚΕΠ, κ.λ.π.), Νεκροταφείο, Γεωπονική, πισίνες, μπάρα πλατείας, φύλακες κ.λ.π. Από το εναπομείναν προσωπικό πρέπει να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες : πτώση δέντρων, καιρικά φαινόμενα, αργίες, Γιορτές (πανηγύρια κ.λ.π.) 3. Από το 2012 λειτούργησαν νέες υπηρεσίες του Δήμου που καλύφθηκαν και από την υπηρεσία Καθαριότητας. Σχετικά με την υπηρεσία 20 οι συνολικές μεταβολές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και είναι σύμφωνες με τις οδηγίες του υπ. αριθμ / εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ελέγχου νομιμότητας στις αποφάσεις επιβολής τελών και ψήφισης π/υ 2014 των Δήμων» 5

6 Κωδικός Περιγραφή Μεταβολή Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Προμήθεια λαμπτήρων , Προμήθεια σκούπας μηχανικής απορροφητικής , Προμήθεια απορριμματοφόρου πλυντηρίου αυτοκινήτου , Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού , Συντήρηση λεβητοστασίου και καυστήρων , Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας , Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού , Αυτοκινούμενο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης - στέγνωσης επιφανειών ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,00 Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και δημιουργίες πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων ,25 Τακτικά έσοδα ,84 Σύνολο Εξόδων ,25 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση ,00 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση ,00 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,62% Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πάντος Παναγιώτης, Βαμβουρέλλη Μαρία, Τσαμασίρου Ρουμπίνη, Καταλειφός Θεόφιλος, Βρεττός Άγγελος και Αφεντουλίδης Γεώργιος ψήφισαν λευκό, ενώ ο Δημ. Σύμβουλος κ. Πανταζής Δημήτριος ψήφισε αρνητικά. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 6

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 01/14-01-2015 ΘΕΜΑ 1 ο : «1 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015». Την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα