Σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές για αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές για αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου"

Transcript

1 Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική ΣTOMA 2011; 39 : Βιβλιογραφική ανασκόπηση Σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές για αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου Σ. ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ 1, Ε. ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 1, Κ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 2, Β. ΜΑΚΡΗΣ 2 Εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή, A.Π.Θ. Contemporary therapeutic techniques in trigeminal neuralgia treatment S. TSODOULOS 1, E. KARAMPOUTA-VOULGAROPOULOU 1, K. TZANIDAKIS 2, V. MAKRIS 2 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki Περίληψη Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων μεθόδων θεραπείας της νευραλγίας του τριδύμου. Σκοπός της είναι να κάνει ευρέως γνωστή στον ιατρικό και οδοντιατρικό κόσμο μία ιδιαίτερα ικανοποιητική μέθοδο θεραπευτικής προσέγγισης της νόσου με τη χρήση της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής. Το υλικό που εμπεριέχεται στην εργασία συλλέχτηκε από δημοσιεύσεις ερευνητών στον ιατρικό και οδοντιατρικό περιοδικό τύπο και το διαδίκτυο. Στην εργασία γίνεται αρχικά αναφορά στα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου, την αιτιοπαθογένεια, καθώς και τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα σχέδια θεραπείας. Το 1951 ο Lars Leksell ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε την Ακτινοχειρουργική για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς ΝΤ χρησιμοποιώντας δέσμες ακτινοβολίας X-ray. Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι η ακτινοθεραπευτική μέθοδος με την οποία χορηγείται υψηλή δόση ακτινοβολίας, με πολύ μεγάλη ακρίβεια, σε μικρούς ενδοκρανιακούς στόχους (όγκους ή εστιακές βλάβες) σε μια συνεδρία. Οι αλλαγές που προκαλούνται από την εφάπαξ υψηλή δόση στον ακτινοβολούμενο στόχο θεωρούνται εφάμιλλες της πλήρους χειρουργικής εξαίρεσης. Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική, σήμερα, χορηγείται με τη βοήθεια τεχνολογικών κατασκευών όπως: Συστήματα πηγών κοβαλτίου-gamma Knife (GKS), Γραμμικοί Επιταχυντές (LINACS), Ακτινοθεραπεία με μεταβαλλόμενης Έντασης Πεδίο (Intensity Modulated Radiation Therapy-IMRT) και το Cyber Knife. Οι επιπλοκές της είναι ελάχιστες (μικρού βαθμού υπαισθησία) και σπάνιες, ενώ τα αποτελέσματά της είναι ιδιαίτερα θετικά. Απεικονιστικές μέθοδοι, όπως η μαγνητική τομογραφία (MRI) και η αξονική τομογραφία (CT), είναι απαραίτητα για την ακριβή εντόπιση του στόχου της ακτινοβολίας, που συνηθέστερα είναι η ρίζα του τριδύμου στο στέλεχος του εγκεφάλου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα ποσοστά επιτυχίας τόσο της GKS όσο και της Cyber Knife ανέρχονται σε ποσοστό 80% στην πρωτοπαθή νευραλγία του τριδύμου, 87% στην ιδιοπαθή, έως και 100% στη δευτεροπαθή και 49% στη μεθερπητική. Τα υψηλά αυτά ποσοστά σχετίζονται με την επικεντρωμένη και ακριβή στόχευση στο νεύρο. Βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι οι τεχνικές αυτές της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής αποτελούν τον πλέον ελπιδοφόρο δρόμο αυτή τη στιγμή στη θεραπεία της νευραλγίας του τριδύμου, αναλογιζόμενοι τα θεαματικά αποτελέσματα και τις ελάχιστες επιπλοκές. Summary The purpose of the present study is to reveal in Dentistry and Medicine a very successful method in trigeminal neuralgia treatment with the use of Stereotactic Radiosurgery. The material is collected by publicized research in dental and medicine magazines. The first part analyses the clinical characteristics, the etiology, the pathogenesis and the most common treatment plans of NT. In 1952, Lars Leksell was the first to applicate Radiosurgery in NT treatment using X-ray beams. Stereotactic Surgery is a method in which a great amount of radiation is, with high accuracy, drained to little intracranial targets in a single session. The result of this action is considered equal to surgical operations. Nowadays, Stereotactic Surgery is applied within Gamma Knife (GKS), linear accelerators (LINACS), Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) and Cyber Knife. The complications are minimal and rather rare, whereas the results are very promising. In order to exactly locate the damage the root of trigeminal nerve MRI and CT are necessary. It is mentioned that either GKS or Cyber Knife achieve 80% of success in early NT, 87% in reflexive NT, 100% in late NT and 49% in met herpetic NT. The basic conclusion of the paper is that the therapeutic techniques of Stereotactic Radiosurgery are the hope in NT treatment due to the proven high percentages of success. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Νευραλγία Τριδύμου (ΝΤ), Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (Stereotactic Radio Surgery-SRS), Gamma Knife surgery (GKS), Cyber Knife. KEY WORDS: Neuralgia Trigeminal (NT), Stereotactic Radiosurgery (SRS), Gamma Knife Surgery (GKS), Cyber Knife. Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Αναπληρωτής Καθηγητής 2 Οδοντίατρος Receivet on 2 th July, Accepted on 15 th June, Azzociate Professor 2 Dentist

2 262 Τσόδουλος και συν Εισαγωγή Η νευραλγία του τριδύμου αποτελεί μία νοσολογική οντότητα που απασχολεί, τόσο την ιατρική επιστήμη (νευρολογία και νευροχειρουργική), όσο και την οδοντιατρική επιστήμη (στοματογναθοπροσωπική χειρουργική). Θεωρείται ως ένα εξειδικευμένο σύνδρομο προσωπικού πόνου πού καλείται να αντιμετωπίσει συχνά ο οδοντίατρος. Προσβάλλει βασικά ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών και είναι συνηθέστερη στις γυναίκες σε αναλογία 3 προς Βασικό κλινικό σύμπτωμα της νόσου είναι ο ξαφνικός, πολύ οξύς, παροξυσμικός και βασανιστικός πόνος πού περιγράφεται από τους ασθενείς σαν να «ηλεκτρίζει». Εντοπίζεται συνήθως μονόπλευρα και όχι αμφοτερόπλευρα σε συγκεκριμένη περιοχή του προσώπου, όπως το κάτω χείλος, το σώμα της κάτω γνάθου, το επάνω χείλος και η παρειά, αλλά μπορεί επίσης να εντοπισθεί στη μύτη, τη σύστοιχη γύρω από το μάτι περιοχή και τον κρόταφο), ακολουθώντας την κατανομή ενός συνήθως κλάδου του τριδύμου (άνω γναθικό ή κάτω γναθικό), ενώ σπανίως και τους τρεις 4,5 (Εικ. 1). Εικόνα 1. Χαρακτηριστικά σημεία πόνου: α) στην περιοχή του κάτω γναθικού αλλά και β) στο σύστοιχο ημιμόριο του προσώπου. (από προσωπικό αρχείο). Εμφανίζεται χωρίς προειδοποίηση (αυτόματα) κατά παροξυσμούς, που χαρακτηρίζονται από ένα πλήθος επώδυνων προσβολών, κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από αλλεπάλληλη σειρά επώδυνων εκφορτήσεων (ριπή πόνου). Κάθε επώδυνη κρίση (ριπή πόνου) διαρκεί από λίγα δευτερόλεπτα έως και 2 λεπτά 4-6 (σπανίως ώρες) και επαναλαμβάνονται πολλές φορές την ίδια ημέρα με μεσοδιαστήματα ανάπαυλας διάρκειας λεπτών ή ωρών ακόμα πιο σπάνια και μηνών, τα οποία σταδιακά ελαττώνονται σε διάρκεια 4,7. Μεταξύ των ριπών πόνου ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός. Σε σπάνιες σοβαρές περιπτώσεις, μεταξύ των κρίσεων, διατηρείται ένα αίσθημα υποθαλπόμενου ελαφριού διάχυτου πόνου. Άλλοτε πάλι οι κρίσεις είναι τόσο συχνές που ο πόνος να θεωρείται συνεχής. Χαρακτηριστικό διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο της νευραλγίας του τριδύμου από άλλα νευροπαθή στοματοπροσωπικά άλγη είναι η παρουσία περιοχών (trigger zones), οι οποίες, διαγειρόμενες μηχανικά, ενεργοποιούν τους τοπικούς αλγοϋποδοχείς προκαλώντας την εκδήλωση του πόνου 4,8 (Εικ. 2). Συγκεκριμένα ερεθίσματα, όπως το φως, ο αέρας, μηχανισμοί όπως η μάσηση, η κατάποση και ενέργειες όπως το ξύρισμα και το πλύσιμο του προσώπου, κινήσεις της κεφαλής, μπορούν να οδηγήσουν σε αλγεινή εμπειρία. Σε ακραίες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των παροξυσμών ο ασθενής εμφανίζει μια αγωνιώδη, έντρομη και φοβισμένη έκφραση το λεγόμενο παγωμένο πρόσωπο (frozen face) από το φόβο της διέγερσης του νεύρου 4,5. Ενδιαφέρον είναι να τονισθεί ότι εντυπωσιακό κλινικό, μπορεί να πει κάποιος, σημείο της παρουσίας του νοσήματος αποτελεί η χαρακτηριστική απουσία δοντιών από όλη τη πάσχουσα πλευρά. Αυτό συμβαίνει διότι πολλοί ασθενείς θεωρούν ότι ο πόνος προέρχεται από τα δόντια και επιμένουν να ζητούν εξαγωγές στην πάσχουσα πλευρά από τις πρώτες κιόλας επώδυνες προσβολές. Εδώ συμβάλλει και η λανθασμένη εκτίμηση του προβλήματος από την πλευρά του θεράποντος με αποτέλεσμα την άσκοπη εξαγωγή των δοντιών. Για λόγους που δεν έχουν διευκρινισθεί ακόμα η Ν.Τ. σπάνια εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εμπλοκή του 2ου κλάδου έχουμε σε ποσοστό 40-43%, του 3ου 52-55% και του 1ου 4-5% 4. Διαφοροδιάγνωση απαιτείται να γίνει μεταξύ νευραλγίας τριδύμου και α) σκλήρυνσης κατά πλάκας, β) μεθερπητικής νευραλγίας, γ) λοιμωδών καταστάσεων, δ) γλωσσοφαρυγγικής νευραλγίας, ε) αθροιστικής κεφαλαλγίας, στ) κατάθλιψης και ζ) άτυπης οδονταλγίας ή άτυπου προσωπικού πόνου 4. Αιτιολογία: Εικόνα 2. trigger zones, Dalessio et al Η εμφάνιση της νευραλγίας του τριδύμου αποτελεί εκδήλωση δυσλειτουργίας του νεύρου. Τα αίτια της νευραλγίας του τριδύμου μέχρι σήμερα δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως και γι αυτό

3 Σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές για αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου 263 οι περισσότερες περιπτώσεις ονομάζονται ιδιοπαθείς, δηλαδή δεν μπορεί να καθορισθεί με σαφήνεια κάποιο αίτιο αυτών των κρίσεων πόνου. Παρόλα αυτά νευραλγία του τριδύμου μπορούν να προκαλέσουν διάφορες καταστάσεις όπως: Α) Συμπίεση της ρίζας του νεύρου. Η πιο πιθανή εξήγηση της παθολογίας της Ν.Τ. είναι η συμπίεση του τριδύμου από αγγειακούς ή φλεβικούς κλάδους 4-7,10, πριν τη δεξαμενή της γέφυρας, στο σημείο μετάπτωσης της κεντρικής στην περιφερική μυελίνη 7. Η συγκεκριμένη θεωρία επιχειρεί να εξηγήσει το 80-90% των περιπτώσεων και αφορά κυρίως στην άνω παρεγκεφαλική αρτηρία 5, που βρίσκεται κοντά στο στέλεχος του εγκεφάλου και επηρεάζει το τρίδυμο νεύρο (Εικ. 3). Εικόνα 3. Συμπίεση της ρίζας του τριδύμου από την άνω παρεγκεφαλιδική αρτηρία. (Li et al ). Η συμπίεση μπορεί να προέλθει επίσης από μηνιγγιώματα, επιδερμοειδείς κύστεις, άλλες κύστεις και όγκους 4,5,12. Σχετικές μελέτες υποστηρίζουν ακόμα την παρουσία απομυελινωτικών διεργασιών 8, που μπορεί να αφορούν φυσιολογικό στέλεχος του τριδύμου ή γάγγλια και να σχετίζονται με αγγειακή συμπίεση 5,7. Έχει παρατηρηθεί απομυελίνωση εύρους 2 mm εκατέρωθεν της θέσης συμπίεσης Β) Πρωτογενείς απομυελινωτικές ανωμαλίες. Εδώ περιλαμβάνεται η σκλήρυνση κατά πλάκας (multiple sclerosis) στην οποία εμφανίζονται πλάκες απομυελίνωσης κατά μήκος του νεύρου 4,5. Γ) Διηθητικές ανωμαλίες στη ρίζα του νεύρου, στο γασσέριο γάγγλιο και στο νεύρο. Εδώ έχουμε 1) καρκινωματώδεις εναποθέσεις (carcinomatous deposits) και 2) την αμυλοείδωση του τριδύμου 5. Δ) Μη απομυελινωτικές βλάβες της γέφυρας και του προμήκη. Αυτές προέρχονται είτε από έμφρακτα είτε από αγγειώματα του στελέχους 5. Ε) Άμεση ή έμμεση φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού στη μυελίνη, κατάσταση που μοιάζει με αυτοάνοσο νόσημα. Η εν λόγω προσέγγιση της παθογένεσης της Ν.Τ. βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση 5. ΣΤ) Επιπλέον, σε σειρές μελετών έχει διαπιστωθεί σημαντικό ποσοστό κληρονομικής νευραλγίας τριδύμου, όπου υπάρχει κάποιο γενετικό πρόβλημα στην διαδικασία μυελίνωσης του νεύρου(5,6). Ζ) Στις κλινικές περιπτώσεις, όπου δεν υφίσταται εμφανής αιτιολογία και δεν υπάρχει καμιά ανατομική βλάβη ή αλλοίωση που να φαίνεται στη μαγνητική τομογραφία, τότε η παθολογική κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής νευραλγία του τριδύμου 5. Αντιμετώπιση: Αυτή μπορεί να είναι: α) συντηρητική μη χειρουργική (φαρμακευτική), β) χειρουργική και γ) με τη χρήση των πλέον σύγχρονων μηχανημάτων Ακτινοχειρουργικής που άρχισαν να χρησιμοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες (Gamma Knife, Cyber Knife). Α) Συντηρητική. Επιτυγχάνεται με τη χρήση ορισμένων νευροτροποποιητικών φαρμάκων (έτσι ονομάζονται τα φάρμακα που μπορεί να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση νευρολογικών παθήσεων διαφόρων ειδών, όπως η ημικρανία, η επιληψία και ο νευροπαθητικός πόνος και που παλαιότερα ονομάζονταν αντιεπιληπτικά, λόγω της αρχικής χρήσης τους στην επιληψία). Στα φάρμακα της κατηγορίας αυτής που χρησιμοποιούνται συχνότερα στη νευραλγία του τριδύμου περιλαμβάνονται, μεταξύ αρκετών άλλων, η καρβαμαζεπίνη, η οξκαρβαζεπίνη και η γκαμπαπεντίνη. Με τις κατάλληλες δόσεις ή συνδυασμούς αυτών ή και άλλων φαρμάκων, περιορίζεται η αγωγή των ερεθισμάτων πόνου από το τρίδυμο νεύρο με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές οι κρίσεις της νευραλγίας τριδύμου υποχωρούν πλήρως ή, έστω, ελέγχονται ικανοποιητικά. Η καρβαμαζεπίνη (Tegretol) είναι ένα από τα φάρμακα επιλογής. Η χορήγησή του φαρμάκου, που φέρεται σε δισκία των 200 και 400 mg, πρέπει να εξατομικεύεται για κάθε ασθενή και να ξεκινά από 200 mg και φτάνει τα 500 έως 800 mg ημερησίως για 20 συνεχείς ημέρες 4. Ωστόσο υπάρχουν γιατροί που συνιστούν μέχρι και 1600 mg ημερησίως. Είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της χορήγησης, να γίνονται τακτικές εξετάσεις αίματος, νευρολογικές εξετάσεις, καθώς και εξετάσεις διερεύνησης της λειτουργίας του ήπατος λόγω των παρενεργειών που μπορεί να παρατηρηθούν. Άλλα φάρμακα, της ίδιας ομάδας, που χρησιμοποιούνται είναι η φαινυτοΐνη και η λαμοτριγίνη. Παράλληλα με τα αντιεπιληπτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα κορτικοστεροειδή σε διάφορους συνδυασμούς 4. Β) Χειρουργική. Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται στους ασθενείς εκείνους που απέτυχαν οι προηγούμενες θεραπευτικές διαδικασίες, δηλαδή σε φαρμακοανθεκτική νευραλγία ή αυτούς που δεν

4 264 αντέχουν τις παρενέργειες των φαρμάκων. Στο παρελθόν, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η φαρμακοανθεκτική νευραλγία του τριδύμου, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες χειρουργικές τεχνικές όπως: 1) η εξωτερική νευρόλυση (παρασκευή και απελευθέρωση του πάσχοντος κλάδου σε όλη την έκτασή του), 2) η περιφερική αποσυμπίεση και 3) η εκτομή νευρικών κλάδων (μπορεί και ολόκληρου του 2ου ή 3ου μετά την έξοδό τους από το στρογγύλο και ωοειδές τρήμα αντίστοιχα) 17. Η Χειρουργική θεραπεία σήμερα περιλαμβάνει Διαδερμικές και Ανοικτές Επεμβάσεις. Διαδερμικές διαδικασίες στο γασσέρειο γάγγλιο Με τις επεμβάσεις αυτές, που γίνονται μετά από διαδερμική έμπαρση στην περιοχή του Γασσερείου γαγγλίου, προκαλείται είτε με ηλεκτροκαυτηρίαση είτε με τη χρήση ουσιών όπως το οινόπνευμα ή η γλυκερόλη, μηχανική η χημική βλάβη στις ρίζες του τριδύμου, ώστε να αποκλειστεί η μετάδοση νευρικών ώσεων. Οι διαδερμικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται περισσότερο σήμερα είναι: 1. Διαδερμική θερμοπηξία για καταστροφή του γασσέριου γαγγλίου (γαγγλιόλυση) με την εκπομπή ραδιοκυμάτων (RFL). Η επέμβαση αυτή είναι γνωστή, επίσης, σαν ελεγχόμενη διαφορική θερμοπηξία, ελεγχόμενη ριζοτομή με ραδιοκύματα του γασσερίου γαγγλίου διαδερμικά και θερμοριζοτομή 18. Ένα ηλεκτρόδιο εισάγεται με ακτινοσκοπική καθοδήγηση στο γασσέρειο γάγγλιο με τοπική αναισθησία και ενώ ο ασθενής βρίσκεται σε ελαφρά νάρκωση με ενδοφλέβια ηρεμιστικά. Η μέθοδος αυτή αποβαίνει θετική στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών και έχει ελάχιστες επιπλοκές, όπως τοπική φλεγμονή ή αιμορραγία. Μόνο μειονέκτημα αποτελεί η παραμονή μικρού βαθμού υπαισθησίας στην αλγεινή περιοχή του προσώπου. 2. Διαδερμική έγχυσης γλυκερόλης στη βάση του τριδύμου. Γίνεται ένεση γλυκερόλης στην κοιλότητα του MECKEL, η οποία είναι γεμάτη με εγκεφαλονωτιαίο υγρό, μέσω της οποίας διέρχονται οι ρίζες του τριδύμου 19,20. Πιστεύεται ότι η γλυκερίνη καταστρέφει τις ίνες του τριδύμου προκαλώντας αφυδάτωση 21. (SUSAN C Pannullo, M.D., MICHAEL H LAVYNE, MD.) 3. Συμπίεση του γασσέριου γαγγλίου με μπαλονάκι (μέθοδος μηχανικής απόφραξης) 18. Ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις. Εδώ περιλαμβάνεται η πλέον αποτελεσματική νευροχειρουργική επέμβαση της τελευταίας 20ετίας η αποκαλούμενη ως τριδυμοαγγειακή ή μικροαγγειακή αποσυμπίεση μέσω υπινιακής κρανιοτομίας. Η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει τη διενέργεια μικρής κρανιοτομίας οπισθίου βόθρου (πίσω από το αυτί) και την παρασκευή και απομάκρυνση των αγγείων της περιοχής (γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία - έξοδος τριδύμου από το εγκεφαλικό στέλεχος), που εφάπτονται και πιέζουν το τρίδυμο νεύρο (ειδικά οι γειτνιάζουσες σφύζοντες αρτηρίες) 17. Στη συνέχεια, μετά την απομάκρυνση της αγγειακής αγκύλης από το νεύρο, ο χειρουργός τοποθετεί μεταξύ αγγείου και νεύρου ένα τεμάχιο βιοσυμβατού Τeflon ή τμήμα σπόγγου από αλκοολούχο πολυβινύλιο για μόνιμο διαχωρισμό του νεύρου από το αγγείο. Βασικό μέλημα του χειρουργού πρέπει να είναι η αποφυγή τραυματισμού του αγγείου και η συνεπακόλουθη εξαγγείωση αίματος λόγω των σοβαρών επιπλοκών που δημιουργεί η βλάβη αυτή 4,10, Γ) Ακτινοχειρουργική. Η σημερινή εξελικτική τεχνολογική πραγματικότητα καθώς επίσης και οι επιπλοκές που παρουσιάζουν οι δύο προηγούμενες μέθοδοι θεραπείας, έχουν οδηγήσει την επιστήμη να στραφεί σε λιγότερο επικίνδυνες μεθόδους αντιμετώπισης της Ν.Τ. Οι προσπάθειες αυτές φαίνεται πως δίνουν καρπούς με αποτέλεσμα να μιλάμε πλέον για μια ελπιδοφόρα, μη επεμβατική νευροχειρουργική μέθοδο, η οποία έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Πρόκειται για τη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (Stereotactic Radiosugery-SRS) και τα διάφορα συστήματα SRS, που άρχισαν να χρησιμοποιούνται τόσο για τη θεραπεία της Ν.Τ. όσο και για άλλες επικίνδυνες βλάβες και διαταραχές του εγκεφάλου. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (SRS) Τσόδουλος και συν Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική είναι μια εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδος με την οποία φωτόνια υψηλής ενέργειας κατευθύνονται προς ένα στερεοτακτικά προσδιορισμένο στόχο με αποτέλεσμα την καταστροφή του μέσω μιας αναίμακτης χειρουργικής επέμβασης. Το 1951 ο Σουηδός Lars Leksell άρχισε να δοκιμάζει την επίδραση της ακτινοχειρουργικής στη θεραπεία της Ν.T. 25. Το 1967 επινοεί και κατασκευάζει το πρώτο μηχάνημα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (το Gammα Unit I ή Electra Inc το οποίο εξελίχτηκε στο Gamma Knife(26)). Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί τέσσερις τεχνικές που χρησιμοποιούν τριών τύπων μηχανήματα, με διάφορες παραλλαγές ανάλογα με τις εταιρείες παραγωγής τους. Πρώτη τεχνική: Χρησιμοποιείται ακτινοβολία γ (γάμα) προερχόμενη από 201 ραδιενεργές πηγές Κοβαλτίου, μέσω μηχανήματος ειδικής κατασκευής «Gamma Knife». Δεύτερη: Το «X-Knife» (Modified Linear Accelerator Systems-LINACS) που αποτελείται από ένα Γραμμικό Επιταχυντή ο οποίος χρησιμοποιείται για κλασι-

5 Σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές για αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου κή ακτινοθεραπεία και με κάποια ειδική προσαρμογή μετατρέπεται σε μηχάνημα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής. Εδώ η χρησιμοποιούμενη ακτινοβολία είναι του Γραμμικού Επιταχυντή δηλαδή ακτίνες Χ υψηλής ενέργειας. Τρίτη: Η Ακτινοθεραπεία με μεταβαλλόμενης Έντασης Πεδίο (Intensity Modulated Radiation Therapy-IMRT) η οποία είναι συνδυασμός ενός κλασικού Γραμμικού Επιταχυντή και εξελιγμένου λογισμικού (software) με ισχυρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχει αρκετούς περιορισμούς στην εκτέλεση Ακτινοχειρουργικής, όμως μπορεί να καλύψει κάποια περιστατικά. Τέταρτη: Το Cyber Knife που είναι ένας συνδυασμός Γραμμικού Επιταχυντή και ρομπότ. Ένας τελευταίας τεχνολογίας μικρός σε διαστάσεις, αλλά πολύ υψηλού ρυθμού δόσεως Γραμμικός Επιταχυντής, στερεωμένος στο βραχίονα ενός απόλυτα ελεγχόμενου από ηλεκτρονικούς υπολογιστές ρομποτικού συστήματος, εκπέμπει λεπτή δέσμη φωτονίων υψηλής ενέργειας κατευθυνόμενη με απόλυτη ακρίβεια προς τον επιλεγέντα στόχο. Lars Leksell, με την επινόηση του πρώτου μηχανήματος Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής, χρησιμοποίησε την GKS σε 63 ασθενείς με Ν.Τ από το 1968-έως το Τα αποτελέσματα, στην αρχική αυτή φάση, δεν ήταν πολύ ικανοποιητικά, καθώς η οπτική ποιότητα παρατήρησης του τρίδυμου νεύρου και του γαγγλίου ήταν φτωχή και η ακριβής δόση ακτινοβολίας που επιδρούσε στο στόχο άγνωστη 27. Σταθμός, λοιπόν, στην ιστορία της SRS στάθηκε η ανακάλυψη του μαγνητικού τομογράφου (MRI), του πολυτιμότερου ίσως βοηθού οργάνου της. Το εργαλείο αυτό έλυσε τα χέρια των επιστημόνων οι οποίοι μπορούσαν πλέον να καθορίσουν με ακρίβεια το στόχο δράσης της χορηγούμενης ακτινοβολίας (Εικ. 4 ). κή ανάλυση στόχου και στην κατεύθυνση δέσμης με τη βοήθεια της ψηφιακής εικόνας (image guided), σήμερα έχουμε την πλέον σύγχρονη και εξελιγμένη μορφή μηχανήματος Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS). Πρόκειται για το Cyber Knife, ένα μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και απόδοσης που υπόσχεται πολλά στον χώρο της Ακτινοχειρουργικής 29. H Ακτινοχειρουργική σήμερα με οποιοδήποτε μηχάνημα και τεχνική και αν χρησιμοποιείται αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στά χέρια των ειδικών για πραγματοποίηση μη επεμβατικής «χειρουργικής» στις πιο κάτω περιπτώσεις: 1. αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, 2. ακουστικά νευρινώματα, 3. όγκοι της υποφύσεως, 4. επιφυσιώματα, 5. μηνιγγιώματα, 6. μονήρεις ή πολλαπλές μεταστάσεις, 7. κακοήθεις πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου, 8. νευραλγία του Τριδύμου, 9. επιληψία, 10. νόσος του Parkinson και 11. νευρο-ψυχιατρικές διαταραχές 29,30. Gamma Knife Surgery-GKS 265 Η GKS αναπτύχθηκε αρχικά από τον Lars Leksell και άρχισε να χρησιμοποιείται σε ασθενείς στις αρχές του ,25. Το μηχάνημα Gamma Knife είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο για αποκλειστική χρήση Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής σε ενδοκρανιακούς στόχους (όγκους ή εστιακές βλάβες) (Εικ. 5). Εικόνα 5. Το μηχάνημα (Gamma Knife 38 ) Εικόνα 4. Επιλογή στόχου με την καθοδήγηση της MRI. (ΜcNatt et al Ακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στη βελτίωση των γραμμικών επιταχυντών, στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στη ρομποτική και εκμεταλλευόμενοι την οποιαδήποτε πρόοδο στην ψηφια- Παρέχει εξαιρετική ακρίβεια ακτινοβόλησης με ελάχιστες επιπλοκές και θεωρείται πρότυπο σύγκρισης για τα άλλα συστήματα 7,24,31,32. Στην περίπτωση της GKS χρησιμοποιούνται προϊόντα σχάσεως ραδιενεργών πυρήνων οπότε λαμβάνουμε γ-ακτίνες, οι οποίες συγκλίνουσες εστιάζονται με πολύ μεγάλη ακρίβεια (<0.3mm) στο στερεοτακτικά καθοριζόμενο στόχο, έτσι ώστε να ακτινοβολείται ο επιθυμητός στόχος, προφυλάσσοντας το γύρω εγκεφαλικό ιστό 30. Το ραδιενεργό υλικό που χρησιμοποιείται είναι 201 ραδιενεργές πηγές Co 24,33, οι οποίες είναι τοποθετημένες σφαιρικά σε ένα δακτυλίδι γύρω από ένα

6 266 Τσόδουλος και συν Εικόνα 6. Τοποθέτηση στερεοτακτικού πλαισίου. (Mark et al ). σημείο στόχευσης, στην κεφαλή του μηχανήματος. Το Gamma Knife σύστημα είναι εξοπλισμένο με μια σειρά 4 κατευθυντήρων με διαμέτρους των 4 χιλ, 8 χιλ, 12 χιλ και 16 χιλ, που χρησιμεύουν για να εστιάζουν τις δέσμες ακτινοβολίας από τις πηγές Co 34. Ο προς ακτινοβόληση στόχος εντοπίζεται στερεοτακτικά και το κεφάλι του ασθενούς ακινητοποιείται με τη βοήθεια μιας μεταλλικής στεφάνης, που στερεώνεται στο σκελετικό κρανίο με 4 βίδες, αφού προηγουμένως χορηγηθεί τοπικό αναισθητικό (Εικ. 6). Ακολούθως, με ακτινογραφική καθοδήγηση (CT, MRI), προσδιορίζεται το κέντρο στόχευσης, έτσι ώστε να μην ακτινοβολείται το εγκεφαλικό στέλεχος με ακτινοβολία μεγαλύτερη των 12 Gy 33. Ο στόχος της ακτινοβολίας στη GKS έχει προσδιορισθεί διαφορετικά από διάφορους ερευνητές. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα αυτών θεωρεί ότι καλύτερα αποτελέσματα υφίστανται όταν στοχεύεται η είσοδος της ρίζας του τριδύμου (root entry zone) στη γέφυρα του εγκεφάλου 8,10,26,27,36,37. Η GKS αποτελεί συνεπώς μια αναίμακτη και ασφαλή χειρουργική διαδικασία για τη θεραπεία της Ν.Τ. και της μεθερπητικής Ν.Τ. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα υπάρχουσες μελέτες δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε περίπτωση δευτερογενούς Ν.Τ. Μηχανισμός Δράσης της GKS για ανακούφιση του πόνου στη Ν.Τ. Ο μηχανισμός εξάλειψης του πόνου της Ν.Τ. είναι ακόμη άγνωστος. Ο Kondziolka και άλλοι υποστηρίζουν ότι άμεση ανακούφιση από τον πόνο μετά τη θεραπεία με GKS για την πρωτοπαθή Ν.Τ. επέρχεται σαν αποτέλεσμα παύσης της εφαπτικής μετάδοσης μεταξύ νεύρου και αγγείου της περιοχής. Σαν απώτερη διατήρηση του αποτελέσματος δράσης της GKS, όσον αφορά την ανακούφιση του πόνου, μπορεί να προκύψει μετά από απομυελίνωση ή τραυματισμό του μικροαγγειακού δικτύου του νεύρου που επιφέρει διαταραχή στη διαδικασία μετάδοσης νευρικών ερεθισμάτων του πόνου 10. Επίσης ο Young και άλλοι υποθέτουν ότι ο μηχανισμός δράσης της ακτινοχειρουργικής είναι η παύση της εφαπτικής μετάδοσης 39. Το αποτέλεσμα του μηχανισμού δράσης περιγράφεται από τους ασθενείς σε δύο βήματα: 1) άμεσα οι ασθενείς αντιλαμβάνονται μια μείωση στον πόνο. Ακόμα και αν τα επεισόδια πόνου συνεχίζονται, δεν είναι τόσο επώδυνα και δεν είναι τόσο συχνά όπως πριν. 2) Αρκετές εβδομάδες αργότερα τα επεισόδια πόνου εξαφανίζονται εντελώς. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει πειραματική μελέτη που να αποδεικνύει τους πιο πάνω υποθετικούς μηχανισμούς ανακούφισης του πόνου 10. Σε έρευνες που έχουν γίνει διαπιστώνεται ότι η δράση της GKS δε φαίνεται να εκδηλώνεται εκλεκτικά σε ίνες με ή χωρίς μυελίνη. Σε μελέτες με μεγαλύτερες των 70 Gy δόσεις, παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός ασθενών με δευτεροπαθή υπαισθησία και αιμωδία του προσώπου, κάτι που απορρίπτει την αρχική υπόθεση εκλεκτικής ακτινοβόλησης απομυελινωμένων ινών και αποτελεί ένδειξη ακτινοβόλησης και εμμύελων νευρικών ινών 27. Σε σειρές μελετών, η αποτελεσματικότητα της GKS δε φαίνεται να επηρεάζεται από τη μέγιστη δόση, το μέγεθος του όγκου, την έκταση του προσβληθέντος κλάδου του τριδύμου ή τον τύπο του όγκου σε δευτεροπαθή Ν.Τ., λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τη σωστή στόχευση 10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ GKS Α) Σαν πρώτη θεραπεία της Ν.Τ. Σύμφωνα με έρευνες των Ronald Brisman και συν διαπιστώθηκε ότι η GKS έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται σαν αρχική μορφή αντιμετώπισης της Ν.Τ., παρά όταν γίνεται μετά από προηγούμενη μορφή θεραπείας, όπως π.χ. τη μικροαγγειακή αποσυμπίεση. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις όπου η Ν.Τ. συνοδεύεται από σκλήρυνση κατά πλάκας(36). Και εδώ η GKS σαν πρώτη θεραπεία έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας τα αποτελέσματα είναι ούτως ή άλλως πιο φτωχά 36,37. Η χρήση της GKS στη νευραλγία του τριδύμου, ως αρχική θεραπεία έχει αποδώσει τα μέγιστα αποτελέσματα, δεδομένου ότι παρατηρήθηκε μικρότερο ποσοστό απαλλαγής από τον πόνο σε ασθενείς με προηγούμενη χειρουργική θεραπεία 36. Β) Η δευτεροπαθής Ν.Τ. σχετίζεται με όγκους που παρουσιάζονται στην οδό κατανομής του τριδύμου, όπως λιπώματα, νευρινώματα, επιδερμοειδείς όγκοι, μελανώματα και μηνιγγιώματα.

7 Σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές για αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου 267 Σε σειρές μελετών, στα πλαίσια της εφαρμογής GKS στην ιδιοπαθή ΝΤ, παρατηρήθηκε 86,7 % αναλγησία 9 μήνες μετά την GKS 10. Συγκρίνοντας αυτό το ποσοστό με ανάλογες έρευνες για την περίπτωση δευτεροπαθούς Ν.Τ., διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα, όσον αφορά την απουσία πόνου στην δευτεροπαθή ΝΤ είναι λιγότερο θετικά από την πρωτοπαθή. Και αυτό γιατί η GKS εστιάζεται στον όγκο προκειμένου να ελέγξει την ανάπτυξή του. Συνεπώς, σε ασθενείς με δευτεροπαθή νευραλγία του τριδύμου προτείνεται ανοιχτή χειρουργική αποσυμπίεση ή ριζεκτομή με ραδιοσυχνότητες (RFR), δεδομένου ότι ο περιορισμός του όγκου που επιτυγχάνεται με την GKS στους ασθενείς αυτούς δε συμβαδίζει με την απαλλαγή του ασθενούς από τον πόνο 10. Γ) H GKS στη μεθερπητική νευραλγία. Η μεθερπητική νευραλγία του τριδύμου χαρακτηρίζεται από συνεχώς επιδεινούμενο πόνο που ακολουθεί τον έρπητα ζωστήρα. Η συνήθης θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και οπιοειδή, αν και πολλοί ασθενείς δεν ανταποκρίνονται θετικά μετά τη χορήγησή τους. Σε έρευνα των Οrgosik και συν. μελετήθηκαν περιπτώσεις ασθενών με μεθερπητική νευραλγία μη ανταποκρινόμενη στη φαρμακευτική αγωγή, όπου τα ποσοστά επιτυχίας της GKS ήταν 44% με καλύτερα μετεγχειρητικά αποτελέσματα 6 μήνες μετά την ακτινοβόληση 8. Δ) Η GKS ως επαναλαμβανόμενη θεραπευτική προσέγγιση εφαρμόζεται σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται μετά από την αρχική ακτινοβόλησ 8. Ε) Στην ιδιοπαθή Ν.Τ. Η GKS προτείνεται να εφαρμόζεται σε ασθενείς που αν και έχουν δεχτεί προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις, συνεχίζουν να βιώνουν άλγος λόγω ΤΝ. Επιπλέον η GKS, μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς όπου η μικροχειρουργική ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία ενέχει αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών ή και θνησιμότητας 27,33. ΣΧΕΣΗ ΔΟΣΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ GKS Εικόνα 7. Ρύθμιση στόχευσης και δόσης της ακτινοβολίας. (Kondziolka et al 40 ). Οι παρενέργειες, στις υψηλότερες όσο και στις χαμηλότερες δόσεις, σχετίζονται πιθανώς, με το τμήμα του τριδύμου νεύρου που δέχεται την ακτινοβολία, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη ευαισθησία στην περιοχή του τριδύμου στη γέφυρα (Εικ. 7). Συνεπώς, η περιορισμένη στόχευση του εγκεφαλικού στελέχους με ακτινοβολία μικρότερη των 12 Gy, οδηγεί σε περιορισμό των παρενεργειών. Γενικότερα η παρουσία στόχου μεγαλύτερου από 1 cm 3 και η ακτινοβόληση του εγκεφαλικού στελέχους με ακτινοβολία μεγαλύτερη του 20-30% της ακτινοβολίας στόχευσης, αυξάνει την πιθανότητα περενεργειών 33,37. Οι υποστηρικτές της GKS θεωρούν τη χρήση της ιδιαίτερα ακίνδυνη. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ποσοστό 10-17% των περιπτώσεων στις οποίες παρουσιάστηκε αιμωδία και ελαφριά υπαισθησία. Ωστόσο τα συμβάματα αυτά δεν έγιναν αντιληπτά σε βαθμό που να ήταν ενοχλητικά 7,8,10,26,27,37. Σε μια μόνο έρευνα 26 διαπιστώθηκε απώλεια ή διαφοροποίηση της γεύσης σε ποσοστό 9% των ασθενών. Αυξημένα ποσοστά υπαισθησίας και αιμωδίας του προσώπου παρουσιάζονται στην επαναλαμβανόμενη GKS, τα οποία φθάνουν το 10-60% 27. Modified Linear Accelerator Systems-LINACS To 1980 oι γραμμικοί επιταχυντές-linacs εισάγονται σαν εργαλείο της ακτινοχειρουργικής, αφού είχε ήδη αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των Gamma Unit 41. Ο γραμμικός επιταχυντής σωματιδίων είναι μια ηλεκτρική συσκευή για την επιτάχυνση των υποατομικών σωματιδίων όπως τα ηλεκτρόνια. Η επιτάχυνση των ηλεκτρονίων, τα οποία προσκρούονται σε στόχο κατασκευασμένο από μέταλλο, έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλής ενέργειας x-rays, μέρος των οποίων σχηματίζει δέσμη που προορίζεται να φτάσει στον ενδοκρανιακό στόχο 42. Τέτοιες συσκευές χρησιμοποιούνται κυρίως στην εξωτερική ακτινοβόληση-ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο, καταστρέφοντας με μεγάλη αποτελεσματικότητα τα καρκινικά κύτταρα μέσω των x-rays. Mπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν και στη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική για ενδοκρανιακές βλάβες και ανωμαλίες 41. Σε περίοδο 5 χρόνων παρακολούθησης είχαν πολύ καλά αποτελέσματα σε μηνιγγιώματα, σβάνωμα, γλοίωμα και αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες 43. Πρόσφατα, Ακτινοχειρουργική βασισμένη σε Linacs χρησιμοποιήθηκε και για την αντιμετώπιση

8 268 Τσόδουλος και συν της Νευραλγίας του Τριδύμου με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, συγκρίσιμα με αυτά της GKS 41,44. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται 77,5% ποσοστό με πλήρη ανταπόκριση στη θεραπεία με LINACS σε ασθενείς με ιδιοπαθής Ν.Τ. Οι επιπλοκές που παρατηρήθηκαν ήταν, όπως 1) νευροπαθητική κερατοπάθεια σε μια περίπτωση που είχαν προηγηθεί 5 νευροχειρουργικές επεμβάσεις στον ασθενή πριν τη θεραπεία με LINACS και 2) μια περίπτωση που παρατηρήθηκε ελαφρά υπαισθησία 45. To 1984 οι Betti και Derechinsky περιέγραψαν τη χρήση των γραμμικών επιταχυντών στην ακτινοχειρουργική ως μια εναλλακτική λύση 46. Από τότε μέχρι σήμερα πολλοί ερευνητές τροποποίησαν τα LINACS για να πετύχουν την ακρίβεια που απαιτείται στο στόχο και στη δόση ακτινοβόλησης κατά την ακτινοθεραπεία. Το κύριο μειονέκτημα, αρχικά, ήταν η μηχανική αστάθεια των συστημάτων αυτών 47. Αυτό ξεπεράστηκε με την χρήση stand δαπέδου που συνδεόταν με το στερεοτακτικό πλαίσιο που τοποθετείται και σε αυτήν την περίπτωση στο κεφάλι του ασθενούς, αλλά και με τη χρήση συνδεόμενου εξαρτήματος που ρυθμίζει τόσο την κίνηση του ασθενούς όσο και του τμήματος εκπομπής της δέσμης της ακτινοβολία Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών η ακρίβεια ακτινοβόλησης έχει βελτιωθεί στο mm 44,51,52. ΔΡΑΣΗ Τα συστήματα LINACS παράγουν χ-ray δέσμη ακτίνων που διοχετεύεται σε ένα στερεοτακτικά καθορισμένο ενδοκρανιακό στόχο. Η διαδικασία περιλαμβάνει έναν κινητό βραχίονα (gantry) ο οποίος, περιστρεφόμενος γύρω από το κεφάλι του ασθενούς που έχει ήδη σταθεροποιηθεί με ένα στερεοτακτικό πλαίσιο, παράγει ένα τόξο ακτινοβόλησης. Στη συνέχεια, η βάση στην οποία βρίσκεται ξαπλωμένος ο ασθενής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο δημιουργώντας ένα άλλο τόξο ακτινοβόλησης 41. Με τον τρόπο αυτό, των περιστροφικών κινήσεων, παράγονται πολλαπλά μοναδικά διατέμνοντα τόξα ακτινοβόλησης που μεταδίδουν τη σωστή δόση στο ισόκεντρο στόχο 51. Η δόση ακτινοβόλησης του στόχου είναι Gy. Το ποσοστό ανακούφισης του πόνου με την μέθοδο αυτή ανέρχεται στο 70%. Το υπόλοιπο 30% χρειάζεται επανάληψη θεραπείας 53,54. Σε σχέση με τα άλλα συστήματα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS), αποτελεί την πιο συνηθισμένη εφαρμοζόμενη τεχνολογία στα νοσοκομεία. Μειονεκτεί όμως στο ότι 1) είναι λιγότερο ακριβής μέθοδος, γιατί μπορούν να συμβούν λάθη στο τόξο ακτινοβόλησης, 2) είναι λιγότερο αποτελεσματική από άλλα εξειδικευμένα συστήματα (Gamma Knife, Cyber knife), με αποτέλεσμα να οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας και 3) η στόχευσή της βασίζεται σε στερεοτακτικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται μόνο για εγκεφαλικές βλάβες 55. Παρόλο που η τοξικότητα (τραυματισμός των γύρω φυσιολογικών ιστών) στην ακτινοχειρουργική μεταξύ GKS και LINACS δε διαφέρει 53, ωστόσο κυριαρχεί η χρήση της GKS στον τομέα της λειτουργικής ακτινοχειρουργικής λόγω περισσότερων χρόνων κλινικής εμπειρίας. Από την άλλη μεριά η τεχνολογία αυτή, όπου είναι διαθέσιμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της Ν.Τ. Intensity Modulated Radiation Therapy-IMRΤ Η πρόσφατη ανάπτυξη των ΙΜRT ή αλλιώς ακτινοθεραπείας με μεταβαλλόμενης έντασης πεδίο, έχει προσθέσει μια άλλη διάσταση στο πολύπλοκο φάσμα της ακτινοθεραπείας. Αυτή η τεχνολογία βασιζόμενη σε γραμμικούς επιταχυντές (linacs) ελέγχεται από υπολογιστές με ειδικό λογισμικό σχεδιασμού οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αναπαράστασης της βλάβης που πρόκειται να αντιμετωπιστεί σε τρισδιάστατη (3D scanning) μορφή και ανάλογη διαμόρφωση σχήματος και σωστής δόσης της χ-ray ακτινοβολίας προς το στόχο 56,57. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος όπως σε καρκίνο του προστάτη, πνευμόνων και ήπατος 58. Mπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε ενδοκρανιακές βλάβες και στην περίπτωση της Ν.Τ. με χρήση στερεοτακτικού πλαισίου. Η ακρίβεια όμως των IMRT, αν και πλησιάζει αυτή των GKS και Cyber Knife, εντούτοις δεν είναι ίδια 56. H IMRT τεχνολογία δίνει την δυνατότητα σε έναν πολλαπλής δράσης (multi-leaf) κατευθυντήρα που τυπικά είναι συνδεδεμένος στους σύγχρονους ιατρικούς γραμμικούς επιταχυντές, να διαμορφώσει δυναμικά το σχήμα και την ένταση του πεδίου ακτινοβολίας κατά την θεραπεία, έτσι ώστε η βλάβη να ακτινοβολείται με την ακριβέστερη και μεγαλύτερη δυνατή δόση (όταν μιλάμε για όγκο), ενώ οι γύρω φυσιολογικοί ιστοί δέχονται την ελάχιστη δυνατή ακτινοβολία και με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσονται απ αυτήν Αυτή ουσιαστικά είναι και η διαφορά αυτών των συστημάτων από τη συμβατική ακτινοθεραπεία 55. Σε σχέση με τις άλλες τεχνολογίες Ακτινοχειρουργικής το IMRT είναι μια πολύ καλή μέθοδος θεραπείας για βλάβες εξωκρανιακές που αφορούν γενικά το σώμα, όπως διάφοροι όγκοι αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν περιορισμοί, όπως στην ακρίβεια μετάδοσης της ακτινοβολίας στο στόχο, καθώς επίσης και το γεγονός ότι μια πλήρης θεραπεία με ΙΜRT χορηγείται σε πολλές συνεδρίες(20-30) 55. Όσον αφορά ενδοκρανιακές βλάβες

9 Σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές για αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου 269 μέσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ν.Τ., αυτές θεραπεύονται με ΙΜRT όταν η λύση της μιας επέμβασης με τις μεθόδους ακτινοχειρουργικής (GKS, linacs, Cyber Knife) δεν είναι προσιτή ή κρίνεται ακατάλληλη για τον συγκεκριμένο ασθενή. Cyber Knife Το Cyber Knife είναι ένα σύστημα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS) που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1990 από τον John. R. Adler 62-64, καθηγητή στο τμήμα Νευροχειρουργικής του πανεπιστημίου του Standford. Ως η πλέον σύγχρονη μορφή SRS οδηγούμενης από εικόνα και ρομποτικό σύστημα, αποτελεί το ακριβέστερο και πιο ευέλικτο εργαλείο στις δύσκολες και επιθετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Συναγωνίζεται τη μικροχειρουργική και ενίοτε αποτελεί τη μόνη λύση αφού μπορεί με ακρίβεια στόχευσης μικρότερη του μισού χιλιοστού 65 (<0.5mm η ακρίβεια του ρομπότ) να προσβάλλει επιλεκτικά δυσπρόσιτες βλάβες - στόχους του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού με λεπτή δέσμη ακτίνων Χ, χωρίς να βλάπτει τους παρακείμενους φυσιολογικούς ιστούς. Το σύστημα αυτό εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες ενός μικρού αλλά ισχυρού Γραμμικού Επιταχυντή (linac), σε συνδυασμό με ένα ρομποτικό σύστημα, που εκτελεί με απόλυτη ακρίβεια τις κινήσεις που προσδιορίζουν μεγάλοι και γρήγοροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Το Cyber Knfe αποτελείται από 6 βασικά μέρη (Εικ. 8) 29,66,67 : 1) έναν μικρών διαστάσεων ειδικών προδιαγραφών γραμμικό επιταχυντή (linac), 2) ένα ρομποτικό βραχίονα με δυνατότητα κινήσεων σε έξι άξονες (6 βαθμοί ελευθερίας), ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε τρισδιάστατη κίνηση της δέσμης των ακτινών στο χώρο, 3) σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας (image guided) το οποίο καθοδηγεί το ρομποτικό βραχίονα και την δέσμη για την άμεση παρακολούθηση των κινήσεων του ασθενούς, άρα και του στόχου, έτσι Εικόνα 8. Το μηχάνημα CyberKnife. (Medical Robotics and Computer Assisted Surgery ). ώστε να μπορεί να γίνεται αυτόματα η ανάλογη διόρθωση των παραμέτρων (Dynamic Tracking και Synchrony) 63,64, 4) ειδικά σχεδιασμένο ανάκλιντρο θεραπείας, 5) σύστημα σχεδιασμού θεραπείας με σύγχρονους ισχυρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξελιγμένο λογισμικό και 6) το ειδικό σύστημα Synchrony που επιτρέπει θεραπεία σε όργανα που μετακινούνται κατά την αναπνευστική λειτουργία (πνεύμονας, ήπαρ) 6. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του Cyber Knife, καθώς και το γεγονός ότι δεν περιορίζεται σε ισοκεντρική θεραπεία 70 όπως τα άλλα συστήματα SRS, αλλά οι πολλές και από διάφορες κατευθύνσεις δέσμες του μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε σχήμα στόχου, δίνουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης μιας πλειάδας παθήσεων που περιλαμβάνουν, τόσον ενδοκρανιακές παθήσεις (μηνιγγειώματα, ακουστικά νευρινώματα, Ν.Τ., καλοήθεις και κακοήθεις όγκους 71 κ.α. όσον και προβλημάτων εκτός κρανίου, στη σπονδυλική στήλη 72, πνεύμονα, πάγκρεας, προστάτη, ήπαρ κ.α. 29 Στην ποικιλία των εφαρμοζόμενων μεθόδων θεραπείας της νευραλγίας του τριδύμου που δεν ελέγχεται με φαρμακευτική αγωγή, έχει κάνει έντονη την παρουσία της η ακτινοχειρουργική με Cyber Knife. Θεραπευτικό στόχο αποτελούν οι ρίζες του γασσέρειου γαγγλίου 73, οι οποίες δέχονται συγκεκριμένη δόση ακτινοβολίας, συνήθως σε περισσότερες της μιας συνεδρίας και έτσι «κόβουν» τις ίνες του πόνου. Η θεραπεία με Cyber Knife μπορεί να γίνει είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με προηγούμενη χειρουργική επέμβαση. Υπάρχουν κλινικές έρευνες που δείχνουν την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια όσον αφορά τη στόχευση κατά τη θεραπεία με Cyber Knife της ιδιοπαθούς Ν.Τ., η οποία δεν ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική αγωγή. Αναφέρεται ικανοποιητική ανακούφιση από τον πόνο ενώ οι παρενέργειες όπως π.χ. το μούδιασμα και η παραισθησία, εμφανίζονται πολύ σπάνια 74,75. Όσον αφορά την άτυπη μορφή της Ν.Τ. που γενικά έχει τη μικρότερη ανταπόκριση στις θεραπευτικές μεθόδους κλινικές μελέτες αποδεικνύουν ότι, με τη χρήση της Cyber Knife έχουμε ποσοστό επιτυχίας κοντά στο 60%, που είναι μεν χαμηλότερο σε σχέση με αυτά της ιδιοπαθούς Ν.Τ., αλλά είναι σημαντικά καλύτερο ποσοστό σε σχέση με άλλες θεραπευτικές μεθόδους 76. Τα πλεονεκτήματα της ακτινοχειρουργικής με Cyber Knife στην περίπτωση της θεραπείας της Ν.Τ., λόγω της επικεντρωμένης και ακριβούς στόχευσης της στο νεύρο είναι: 1) πάνω από το 80% των ασθενών εμφανίζουν μακράς διάρκειας υποχώρηση του άλγους, η οποία μάλιστα εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τα άλλα συστήματα ακτινοχειρουργικής 74, 2) το απολύτως ατραυματικό της μεθόδου εφόσον δεν χρησιμοποιείται τo στερεοτακτικό πλαίσιο που ακινητοποιεί το στόχο όπως στην περί-

10 270 Τσόδουλος και συν πτωση της GKS 29, 3) το υψηλό ποσοστό ανακούφισης και 4) η αποφυγή επιπλοκών έναντι των λοιπών επεμβατικών μεθόδων όπως π.χ. της χειρουργικής νευροαγγειακής αποσυμπίεσης 77. Επιπλέον, στην θεραπεία με Cyber Knife λόγω της ακρίβειας στόχευσης του ρομπότ άρα και της δέσμης, υπάρχει ελάχιστη ακτινοβόληση των γύρω φυσιολογικών ιστών και επομένως ελάχιστη δυνατή βλάβη 65. Η εκπομπή ιονίζουσας ακτινοβολίας για ακτινοχειρουργικoύς σκοπούς υπήρξε ανέκαθεν μια πρόκληση στη χρήση της ακτινοβολίας για γενικούς θεραπευτικούς σκοπούς. Σήμερα υπάρχουν αρκετά συστήματα που χρησιμοποιούν τη Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική, δηλαδή φωτόνια υψηλής ενέργειας, παραγόμενα είτε φυσικώς (ακτίνες γ-γάμα) είτε τεχνητώς (ακτίνες χ) που κατευθύνονται με μεγάλη ακρίβεια στον επιλεγόμενο στόχο-βλάβη και θεραπεύουν μεγάλο αριθμό παθήσεων. Τέτοια συστήματα, όπως τα Συστήματα πηγών κοβαλτίου- Gamma Knife (GKS), Γραμμικοί Επιταχυντές (LINACS), Ακτινοθεραπεία με Mεταβαλλόμενης Έντασης Πεδίο (Intensity Modulated Radiation Therapy-IMRT) και το Cyber Knife υπάρχουν συνήθως σε ειδικά κέντρα θεραπείας σε πολλές χώρες στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα και αποτελούν θεραπευτική πρόκληση για επιθετικές παθήσεις που ταλαιπωρούν τους ασθενείς. Μέσα σε αυτές τις παθήσεις ανήκει και η νευραλγία του τριδύμου, η οποία αποτελεί μια σοβαρή νοσολογική οντότητα καθώς ταλαιπωρεί έναν μεγάλο αριθμό ασθενών. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και τις κλινικές μελέτες τα συστήματα στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής SRS που χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, αποτελούν το ακριβέστερο και πιο ευέλικτο εργαλείο της μοντέρνας ακτινοθεραπευτικής στην αντιμετώπιση της Ν.Τ. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας είναι ισάξια με αυτά της χειρουργικής μεθόδου, αλλά το μεγάλο πλεονέκτημα παραμένει η μη επεμβατική, αναίμακτη αντιμετώπιση της Νευραλγίας του Τριδύμου. Βιβλιογραφία 1. Katsuic S, Beard CM, Bergstrain E, Kurland LT. Incidence and clinical features of trigeminal neuralgia. Rochester, Minnesota, Ann Neurol 1990; 27(1): Sweet WH. The treatment of trigeminal neuralgia (tic douloureux). N Engl J Med 1986; 315: Campbell JK. Facial pan. In: Feldmann E, ed. Current diagnosis in neurology. St.Luis: Mosby-Year Book; 1994; Alistair Jenkins,Trigeminal neuralgia,oral Surgery. 5. Seth Love,Hugh B. Coakham,Trigeminal Neuralgia- Pathology and Pathogenesis, Brain, 2001; 124: Ian G. Fleetwood, A.Micheil Innes, Susan R. Hasnen, Gary K. Steinberg, Familiar trigeminal neuralgia: case report and review of the literature, J.Neurosurg, 2001; 95: Kondziolka D, Lunsford D, Flickinger JC.Stereotactic radiosurgery for trigeminal neuralgia: a multiinstitutional study using the gamma unit, J neurosurg,1996; 84: Dusan Urgosik, Josef Vymazal, Vilibald Vladyka, Roman Liscak, Treatment of postherpetic trigeminal neuralgia with the gks, J Neurosurg, 2000; 93: Dalessio and Silberstein, Trigger zones. Wolff s Headacke, 6th edition, Oxford University Press, New York, 1993; Jin Woo Chang, Jong Hee Chang, Jong Gou park, Sang Sup Chung, Microvascular decompression in trigeminal neuralgia: a correlation of three-dimensional time-offlight magnatic resonance angiography and surgical findings,stereotact Funct Neurosurg, 2000; 74: Li S-T, Wang X, Pan Q, et al: Studies on the operative outcomes and mechanisms of microvascular decompression in treating typical and atypical trigeminal neuralgia. Clin J Pain 2005; 21: Alexander Lerner, Joseph V. Fritz, Gregory D. Sambuchi, Vascular compression in trigeminal neuralgia shown by magnetic resonance imaging and magnetic resonance angiography image registration,arch Neurol, 2001; 58, MA.O.Lewis, V Sankar, A De Laat, R Benoliel, Management of neuropathic oroficial pain, OOOOE, 2007; 103(supp11):S32.e Love HB. Coakham, Trigeminal neuralgia. pathology and pathogenesis, Brain, Vol124, 2001, Oxford University Press, pp Woolfall, A Coulthard, Trigeminal nerve: anatomy and pathology, The British Journal of Radiology, Vol.74, 2001; M. Melis, S L Lobo, C Maloney, N Mehta. Atypical odontalgia: A review of the literature, Headache, Vol.43, 2003; Δ.Ε. Σάκας, Π. Σδρόλιας, Χ. Σκουτέρης. Χειρουργική θεραπεία της Νευραλγίας του Τριδύμου. Σύγχρονη Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική. Μέρος ΙΙ, κεφάλαιο 31, Αγγελόπουλος Αλεξανδρίδης. 18. Susan C, Pannullo MD, Michael H, Lavyne MD. Νευραλγία του Τριδύμου: Λύσεις Νευροχειρουργικής αντιμετώπισης. Τόμος 16, τεύχος 8, Φεβρουάριος Hakanson S. Trigeminal neuralgia treated by the injection of glycerol into the trigeminal cistern. Neurosurgery 1981; 9: Sweet WH, Poletti CE, Macon JB. Treatment of trigeminal neuralgia and other facial pains by the retrogasserian injection of glycerol. Neurosurgery 1981; 9: Fromm GH, Terrence CF, Maroon JC. Trigeminal neuralgia: current concepts regarding etiology and pathogenesis. Arch Neurol 1984; 41: Elizabeth C. Tyler-Kabara, Amin B. Kassam, Michael H. Horowitz, Predictors of outcome in surgically managed patients with typical and atypical trigeminal neuralgia:comparison of results following microvascular

11 Σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές για αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου 271 decompression. 23.David J. Skirving, Noel G Dan: A 20 year review of pecutaneous ballon compression of the trigeminal ganglion, J Neurosurg, 2001; 94, Hanakita J, Kondo A. Serious complications of microvascular decompression operations for trigeminal neuralgia and hemifacial spasm. Neurosyrgery 1988; 22: Leksell L. Τhe stereotaxic method and radiosurgery of the brain. Acta Chir Scand 1951; 102: Bradley Nicol, William F. Regine, Claire Courtney, GKS using 90 Gy for trigeminal neuralgia, J Neurosurg, 2000; 93: Bruce E, Pollock, Robert L. Foote, Scott L. Stafford, Results of repeated gks for unresponsive trigeminal neuralgia, J Neurosurg, 2000; 93: McNatt SA, Yu C, Giannotta SL, Zee CS, Apuzzo ML, Petrovich Z. Gamma knife radiosurgery for trigeminal neuralgia. Neuro-surg. 2005; 56(6): E Coste-Maniere, D Olender, W Kilby, RA Schulz. Robotic whole body Stereotactic Radiosyrgery: Clinical Advantages of the Cyber Knife Integrated System, International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery. Int J Medical Robotics and Computer Assisted Surgery 2005; 1(2): Ι. Βρούβας, Gamma Knife.Το χειρουργικό νυστέρι της Ακτινοθεραπείας Gamma Knife-Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική05/ Regis J, Bartolomei F, Metellus P. Radiourgery for trigeminal neuralgia and epilepsy. Neurosurg Clin North Am,1999; 10, Young RF, Vermuen S, Posewitz A: Gamma Knife radiosurgery for the treatment of trigeminal neuralgia Steretact func Nerosurg 1998; 70(Suppl1), Jean Regis, Phillippe Metellus, Henry Dufour, Long term outcome after gks for secondary trigeminal neuralgia, J Neurosurg, 200; 95, ^ Gamma Knife vs. CyberKnife: Gamma Knife Center: Wake Forest University Baptist Medical Center 35. Mark VH and Ervin FR. "Violence and the Brain", Harper & Row, New York, 1970; Schaltenbrand and Wehre,. "Stereotactic Atlas of the Human Brain" 36. Ronald Brisman, GKS for primary management for trigeminal neuralgia, J Neurosurg, 2000; 93, Ronal Brisman, R. Mooij, GKS for trigeminal neuralgia: dose-volume histograms of the brainstem and trigeminal nerve, J Neurosurg, 2000; 93, Young R F, Vermeulen S S, Grimm P, GKS for treatment of trigeminal neuralgia: idiopathic and tumor related, Neurology 1997; 48, Ikona 7-kondziolka vivlio 41. R. Deinsberger. J. Tidstrand. Linac radiosurgery as a tool in neurosurgery Neurosurg Rev 2005; 28: partical accelerator. 43. Sekhar LN, Babu RP, Wright DC (1994) Surgical resection of cranial base meningiomas. Neurosurg Clin N Am 5: Chen JC, Girvigian M, Greathouse H, Miller M, Rahimian J. Treatment of trigeminal neuralgia with linear accelerator radiosurgery: initial results. 45. Bradley KA, Tomi WA, Resnick DK, Mehta MP. Treatment of Trigeminal Neuralgia Using Linear Accelerator-Based Radiosurgery. Kondziolka D (ed): Radiosurgery. Basel, Karger, 2004; vol 5, Betti OO, Derechinsky VE. Hyperselective encephalic irradiation with a linear accelerator. Acta Neurochir Suppl (Wien), 1984; 33: Lutz W, Winston KR, Maleki N. A system for stereotactic radiosurgery with a linear accelerator. Int J Radiat Oncol Biol. Phys, 1988; 14: Flickinger JC, Kondziolka D, Maitz AH, Lunsford LD (2003). Gamma knife radiosurgery of imaging diagnosed intracranial meningioma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 56: Friedman WA, Bova FJ. The University of Florida radiosurgery system. Surg Neurol, 1989; 32: Friedman WA, Spiegelman R. LINAC radiosurgery. Clin N A, 1992; 3: L Ma, Y Kwok, L S Chin, C Yu and W F Regine Comparative analyses of linac and Gamma Knife radiosurgery for trigeminal neuralgia treatments. Phys. Med. Biol., 2005; 50: Stereotactic radiosurgery: comparing different technologies Michael Schwartz, MD, MSc2. CMAJ 1998; 158: De Salles AAF, Buxton W, Solberg T. Functional disorders: linear accelerator radiosurgery for trigeminal neuralgia. In: Kondziolka D (eds) Radiosurgery, vol 2. Karger, Basel, 1998; Chenery SG. Unique radiation safety aspects of a robotic linac for stereotactic radiosurgery. Health Physics of Radiation-Generating Machines pp , American College of Radiology (ACR) & Radiology Society f North America(RSNA) org/en/info 57. Dr. Jonathan Knisely, IMRT - Intensity Modulated Radiation Therapy, Brain talkvolume 7, Number 2, ISSN X 58. Studer G, Graetz KW, Glanzmann C, Outcome in recurrent head neck cancer treated with salvage- IMTR, Radiat Oncol. 2008; 3: Stathakis S, Asquivel C, Gutierrez A, Buckey CR, Papanikolaou N, Treatment planning and delivery of IMRT using 6 and 18 MV photon beams without flattering filter. 60. A Zytkovicz, I Daftari, T L Phillips, C F Chuang, L Verhey and P L Petti. Peripheral dose in ocular treatments with Cyber Knife and Gamma Knife radiosurgery compared to proton radiotherapy, Phys. Med. Biol. 2007; 52: Liang Y, Yutt, Yao, Liz, Chen W. Four- dimensional intensity-modulated radiotherapy planning for dynamic multileaf collimator tracking radiotherapy. 62. Adler JR. Frameless radiosurgery. Stereotactic Surgery and Radiosurgery. In: Goetsch SJ, De Salles AAF, editors. International Journal of Radiation Oncology *Biology* Physics, Volume 74, Issue 1, 1 May 2009; Pages Adler JR, Schweikard A, Murphy M, Hancock S. Imageguided stereotactic radiosurgery: The Cyber Knife. In,

12 272 Τσόδουλος και συν Barnett, G., Roberts, D., Maciunas, R. (ed.): Image- Guided Neurosurgery: Clinical Applications of Interactive Surgical Navigation, Quality Medical Publishing, Inc., 1998; 16: , 64. Adler, JR, Cox, RS : Preliminary clinical experience with the CyberKnife: Image-guided stereotactic radiosurgery. Radiosurgery 1995 S. Vol. I, Chang SD, Main W, Martin DP, Gibbs IC, Heilbrun MP. An analysis of the accuracy of the CyberKnife: a robotic frameless stereotactic radiosurgical system. Neurosurgery. 2003; 52(1): Niranjan A, Maitz AH, Lunsford A, Gerszten PC, Flickinger JC, Kondziolka D, Lunsford LD. Radiosurgery techniques and current devices. Prog Neurol Surg. 2007; 20: Araki F. Monte Carlo study of a Cyber Knife stereotactic radiosurgery system. Med Phys 33(8), Aug. 2006; Schweikard A, Adler JR, Latombe JC. Motion planning in stereotaxic radiosurgery. IEEE Transactions on Robotics and Automation. 1993; 9(6): Int J Medical Robotics and Computer Assisted Surgery 2005;1(2): AdlerJR Jr, Bower R, Gupta G, Lim M, Efron A, Gibbs IC, Chang SD, Soltys SG. Nonisocentric radiosurgery rhizotomy for trigeminal neuralgia 71. Chang SD, Lee E, Sakamoto GT, Brown NP, Adler JR. Stereotactic radiosurgery in patients with multiple brain metastases. Neurosurgical Focus. 2000; 9(2): Article Gerszten PC, Ozhasoglu C, Burton SA, Vogel W, Atkins B, Kalnicki S, et al. CyberKnife frameless stereotactic radiosurgery for spinal lesions: Clinical experience in 125 patients. Neurosurgery. 2004; 55(1): Romanelli P, Heit G, Chang SD, Martin D, Pham C, Adler J. Cyber Knife radiosurgery for trigeminal neuralgia. Stereotact Funct Neurosurg, 2003; 81(1-4): Lim M, Villavicencio AT, Barneikiene S, Chang SD, Romanelli P, McNeely L, McIntyre M, Thramann JJ, Adler JR. Cyber Knife radiosurgery for idiopathic trigeminal neuralgia. Neurosurg Focus 2005; 18(5), E Fariselli, Laura; Marras, Carlo; De Santis, Michela; Marchetti, Marcello; Milanesi, Ida; Broggi, Giovanni. Cyber knife Radiosurgery As A First Treatment for Idiopathic Trigeminal Neuralgia Neurosurgery: February Volume 64 - Issue 2 - p A96-A101doi: /01.NEU F Functional Radiosurgery 76. Chirag G, Patil MD, Anand Veeravagu BS, Regina S. Bower, B.S., Gordon LI M.D., Steven D. Chang, M.D., Michael Lim, M.D. and John R. Adler JR., M.D. Cyber Knife radiosurgical rhizotomy for the treatment of atypical trigeminal nerve pain. Neurosurg. Focus Vol. 23, Dec Rossana Tarricone, Giovanni Aguzzi, Francesco Musi, Laura Fariselli, Andrea Casasco. Cost-Effectiveness analysis for trigeminal neuralgia: Cyber Knife vs microvascular decompression.neurophysiatric Disease and Treatment 2008; 4(3)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKINS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKINS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKINS

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Η Π.Μ. είναι 46 χρονών, οικοκυρά, από την Λευκωσία, παντρεμένη με φθαρτέμπορα και μια κόρη 19 χρονών. Παρ όλο που ο άντρας της διαφωνεί με αχρείαστες και ακριβές ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ. 2770

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Αλεξανδροπούλου Χρηστίνα Αθανασία 1, Δρ. Παναγιωτόπουλος Ηλίας 2 1 Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική ανασκόπηση

Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική ανασκόπηση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία Ακτινοθεραπεία είναι η επιστήμη αντικείμενο της οποίας είναι η θεραπεία διαφόρων νόσων με τη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπολογιστικός προεγχειρητικός σχεδιασμός του μυοσκελετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιος Πόνος Καλοήθους Αιτιολογίας

Χρόνιος Πόνος Καλοήθους Αιτιολογίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 49 Χρόνιος Πόνος Καλοήθους Αιτιολογίας ΑΝΝΑ ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ Χρόνιος καλοήθης πόνος', σύμφωνα με ορισμό της IASP (International Association for the Study of Pain),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Νευρολογία Διμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας Αλκμάνος 10, Αθήνα 115 28 Τηλ. 210 72.47.056 - Fax: 210 72.47.556 www.enee2.gr info@jneurology.gr Περιεχόμενα www.jneurology.gr Τόμος 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγητής Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η πρόσβαση στη γνώση αποτελεί δύναμη δημιουργίας για τα άτομα και τις κοινωνίες. Σε μια εποχή, που η παγκοσμιοποίηση προσφέρει ανεξάντλητες μορφωτικές ευκαιρίες στη νέα γενιά και παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρομποτικής στη Χειρουργική Μύθος ή πραγματικότητα; ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογές Ρομποτικής στη Χειρουργική Μύθος ή πραγματικότητα; ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εφαρμογές Ρομποτικής στη Χειρουργική Μύθος ή πραγματικότητα;

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σημείωμα του Εκδότη Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το τεύχος (1 ο μερος) καθώς και ένα ακόμη τεύχος (2 ο μέρος) που θα ακολουθησει εντός του έτους είναι αφιερωμένο στην Δερματοχειρουργική. Οι εκδότες μου έκαναν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER CO 2 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER CO 2 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2007-08 Αριθµ.1229 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ. 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα, Κρήτη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ. 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα, Κρήτη Round Table_17-25:23-40 Round Tables 05/10/2011 3:20 ΜΜ Page 17 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα,

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

[αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ [αφιέρωμα] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Από τη Λαπαροσκοπική στη Ρομποτική Χειρουργική - Η νέα εποχή Ρομποτική Χολοκυστεκτομή Μιας Μικροτομής (SingleSite) Παθήσεις Οισοφάγου Ρομποτική Γαστρεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

καλοήθων παθήσεων στον άνδρα

καλοήθων παθήσεων στον άνδρα ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ρομποτική αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του προστάτη & της ουροδόχου κύστης στον άνδρα Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος Διδάκτωρ Παν/μίου Giessen,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330 Τριμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό Ιδιοκτησία Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Διεύθυνση διαδικτύου: www.haoms.org Εκδότης Μ.Ι. Παξινός Συμβουλευτική Συντακτική Επιτροπή Α. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου 2012 Hellenic Society of Medical Oncology Consensus Meeting on Head and Neck Cancer Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης, Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαδαλούκα, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Γιωτάκης, Κ. αρδούφας, Β. Καραβασίλης, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΙΡΕΙΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 8, Τεύχος 3, Ιούλιος -Σεπτέμβριος 2007 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα