Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος"

Transcript

1 1 TOMOΣ 18, Τεύχος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος

2 2 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 18 Τεύχος Περιεχόμενα Κλινικοεργαστηριακές Μελέτες 8 Παραλλαγές της πορείας του Άνω Πρωτεύοντος Στελέχους του Βραχιονίου Πλέγματος. Κλινική σημασία για το Σύνδρομο Ανω Θωρακικού Στομίου. Μελέτη σε 93 πτώματα Nάτσης Κ., Tότλης Κ., Τσικάρας Π., Αναστασόπουλος Ν., Σκανδαλάκης Π. Koebke J. 17 Η πορεία του μείζονος Ινιακού Νεύρου σε συσχετισμό με τα οδηγά σημεία για την εφαρμογή αποκλεισμού σε περιπτώσεις Ινιακής Νευραλγίας. Μελέτη σε 40 πτώματα Nάτσης Κ., Τσικάρας Π., Tότλης T., Μπαραλιάκος Ξ., Γιγής Ι., Appell HJ. Koebke J. 25 Η επίδραση της διατομής των έξω καθεκτικών συνδέσμων στην αγγείωση της επιγονατίδας. Μελέτη σε πτώματα Παρασκευάς Γ., Kύρκος Ι.Μ., Νικολαϊδης Α., Ποτούπνης Μ., Γιγής Ι., Καπετάνος Γ. 35 Τροποποιημένη εγχείρηση Nicoll στο αντιβράχιο Ουσαντζόπουλος Ι., Καρανικόλας Α., Γεωργιάδης Α., Βαλικίδης Α., Χαριτίδης Ι. 41 Ω μοθωρακικός διαχωρισμός. Ένα συνεχές φαινόμενο και μια βαριά κάκωση Μικάλεφ Π., Ασσάντης Β., Μπαλαμπανίδου Ε., Γήτας Χρ., Μπισχινιώτης Ι. 55 Χειρουργικές επιπλοκές σκολίωσης ενηλίκων Πλούμης Α., Fisk J.R. 63 Αποτελέσματα τριών διαφορετικών τεχνικών διάτασης (P.N.F.) σε αθλητές με πελματιαία απονευρωσίτιδα Κωφοτόλης Ν., Κότογλου Κ., Μακρής Β., Μεταξάς Θ., Μανδρούκας Κ., Καπετάνος Γ.

3 Ορθοπαιδική, 18, 3, ORTHOPAEDICS Volume 18 Issue Contents Clinical papers 8 Variations of the course of the upper trunk of the brachial plexus. Their clinical significance for the thoracic outlet syndrome. A study on 93 cadavers Natsis K., Totlis T., Tsikaras P., Anastasopoulos N., Skandalakis P. Koebke J. 17 The course of the Greater Occipital Nerve in relation with landmarks for local anaesthesia in cases of Occipital Neuralgia. A study on 40 cadavers. Natsis K., Tsikaras P., Totlis T., Baraliakos X., Gigis I., Appel HJ., Koebke J. 25 The influence of resection of lateral release in patella,s vascularity. Study in cadavers Paraskeyas G., Kyrkos J.M. Nikolaidis A., Potoupnis M., Gigis J., Kapetanos G. 35 Modified Nicoll,s operation in the forearm Ousantzopoulos I., Karanikolas A., Georgiadis A., Valikidis A., Haritidis I. 41 Scapulothoracic dissociation - an ever lasting continuum and a devastating injury Mikalef P., Assantis V., Balabanidou E., Gitas Ch. Bischiniotis I. 55 Complications after adult scoliosis surgery Ploumis A., Fisk J.R. 63 Results of three different PNF stretch techniques in athletes with plantar fasciitis Kofotolis N., Kotoglou K., Makris V., Metaxas Th., Mandroukas K., Kapetanos G.

4 4 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 ORTHOPAEDICS- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Ετήσια Συνδρομή Γιατροί: 45 Φοιτητές Ιατρικής:10 Ιδρύματα, Οργανισμοί κ.λ.π.: 60 Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Publisher J. Giannakopoulos ΟΤΕΜaTh President Property Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace 10, Egnatia Str., Pilea, Thessaloniki Printing House Graphic Arts Melissa Asprovalta Thessaloniki tel.: Fax: Publishing Committee I. Giannakopoulos N. Vahaviolos D. Intzes M. Potoupnis N. Laliotis K. Natsis A. Kiriakidis Editing Committee Director D. Intzes Members N. Laliotis K. Natsis N. Vahaviolos Journal Secretariat N. Vahaviolos M. Fintanidou Consulting Editors J. Pournaras G. Kapetanos D. Verettas P. Givissis Ch. Dimitriou J.M. Kyrkos Th. Beslikas T. Papaioannou A. Tsakonas I. Haritides A. Christodoulou Τρί μηνη Έκδοση της Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας - Θράκης Εκδότης Ι. Γιαννακόπουλος Πρόεδρος Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. Ιδιοκτησία Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας-Θράκης Εγνατία 10, Πυλαία, Θεσσαλονίκη Τυπογραφικό Εργαστήρι Γραφικές Τέχνες Μέλισσα Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης Τηλ Fax: Εκδοτική Επιτροπή Ι. Γιαννακόπουλος Ν. Βαχαβιόλος Δ. Ιντζές Μ. Ποτούπνης Ν. Λαλιώτης Κ. Νάτσης Αν. Κυριακίδης Επιτροπή Σύνταξης Διευθυντής Δ. Ιντζές Μέλη Ν. Βαχαβιόλος Ν. Λαλιώτης Κ. Νάτσης Γραμματεία Περιοδικού Ν. Βαχαβιόλος Μ. Φυντανίδου Σύμβουλοι Έκδοσης Ι. Πουρνάρας Γ. Καπετάνος Δ. Βερέττας Π. Γκιβίσης Χρ. Δημητρίου Ι.Μ. Κύρκος Θ. Μπεσλίκας Τ. Παπαϊωάννου Αθ. Τσάκωνας Ι. Χαριτίδης Α. Χριστοδούλου Εγγραφές, εμβάσματα (συνδρομών): Ορθοπαιδική και Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας-Θράκης Εγνατίας 10, Πυλαία, Τηλ.: Θεσσαλονίκη

5 Ορθοπαιδική, 18, 3, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ Πρόεδρος: Α Αντιπρόεδρος: Β Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Αναπλ. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: Ι. Γιαννακόπουλος Α. Κυριακίδης Ι. Χριστοφορίδης Ν. Βαχαβιόλος Κ. Νάτσης Ν. Βαλάνος Ε. Καλύβας Σ. Παπαστεργίου Εκπρόσωπος εκτάκτων μελών: Π. Μικάλεφ

6 6 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Το περιοδικό «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ» είναι το επίσημο όργανο της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης και δημοσιεύει εργασίες με αντικείμενο την Ορθοπαιδική και Τραυματολογία ή μελέτες πάνω σε θέματα βασικών βιολογικών επιστημών, σχετικές με το μυοσκελετικό σύστημα. Μπορούν επίσης να δημοσιευθούν απόψεις που αφορούν στην ι- ατρική εκπαίδευση, στα προβλήματα των Ορθοπαιδικών και στη δραστηριότητα της Εταιρείας. Αναλυτικότερα δημοσιεύονται: 1. Ανασκοπήσεις: Αναπτύσσονται ενδιαφέροντα ορθοπαιδικά θέματα από ένα έως δύο συγγραφείς. Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τίς 25 δακτυλογραφημένες σελίδες μαζί με τις εικόνες και τη βιβλιογραφία. 2. Πρωτότυπες εργασίες: Το περιεχόμενό τους είναι κλινικό, εργαστηριακό ή κλινικοεργαστηριακό. Έχουν συγκεκριμένη δομή και περιλαμβάνουν: περίληψη, όρους εργαστηρίου, σύντομη εισαγωγή όπου αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, περιγραφή του υλικού και των μεθόδων έρευνας, έκθεση των αποτελεσμάτων, συζήτηση με τα τελικά συμπεράσματα, τίτλο της εργασίας, συγγραφείς, key words και περίληψη στην αγγλική γλώσσα και βιβλιογραφία. Η έκταση του κειμένου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 δακτυλογραφημένες σελίδες. 3. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις (case re ports): Παρουσιάζονται σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν γνωστές ή νέες διαγνωστικές ή θεραπευτικές μέθοδοι ή αναπτύσσονται νεώτερες απόψεις σχετικά με την παθογένειά τους. Η έκταση του κειμένου περιορίζεται σε 2-4 δακτυλογραφημένες σελίδες και σ αυτές περιλαμβάνονται: μικρή περίληψη, εισαγωγή, περιγραφή των περιπτώσεων, σύντομη συζήτηση, τίτλος, συγγραφείς και περίληψη στην Αγγλική και απαραίτητη βιβλιογραφία. 4. Ενημερωτικά άρθρα: Παρουσιάζονται πρόσφατα επιτεύγματα στο χώρο της Ορθοπαιδικής και η έκτασή τους περιορίζεται σε 5-6 σελίδες. 5. Περιλήψεις εργασιών, πρακτικά συνεδρίων και στρογγυλών τραπεζών. 6. Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιέχουν σχόλια για δημοσιευμένα άρθρα, κρίσεις για το περιοδικό ή σκέψεις πάνω σε επιστημονικά ή κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους Ορθοπαιδικούς. Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό συνοδεύεται απαραίτητα από επιστολή στην ο- ποία αναφέρονται: 1. Η κατηγορία της εργασίας. 2. Ότι δεν έχει δημοσιευθεί τμηματικά ή ολόκληρη σε ελληνικό ή ξένο ιατρικό περιοδικό και 3. Ότι έλαβαν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες συγγραφείς, οι οποίοι και συνυπογράφουν την επιστολή. Όλα τα άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα, ενώ οι εικόνες και τα σχήματα σε δύο. Οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα και του περιοδικού. Α- ναδημοσίευση μερική ή ολική επιτρέπεται μόνον ύστερα από έγγραφη άδεια της συντακτικής επιτροπής. Η δημοσίευση μιας εργασίας δεν συνεπάγεται αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από την πλευρά του περιοδικού. Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται σε διπλό διάστημα μόνο στη μία όψη του φύλλου και με περιθώρια 5 εκατ. Στην αρχή της πρώτης σελίδας αναγράφονται: 1) ο τίτλος του άρθρου, 2) τα ονόματα των συγγραφέων, 3) το όνομα της Κλινικής και του Εργαστηρίου από όπου προέρχεται η εργασία. Στο κάτω άκρο της σελίδας θα υπάρχει παραπομπή με το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου συγγραφέα.

7 Ορθοπαιδική, 18, 3, Η περίληψη πρέπει να είναι ουσιαστική, γράφεται πριν από το κείμενο, κάτω από τον τίτλο. Η περίληψη στα αγγλικά (abstract) έχει την ί- δια έκταση με την ελληνική και περιλαμβάνει τον τίτλο και τα ονόματα των συγγρφαέων. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο ΑΠΑΡΑΙ ΤΗΤΑ περιλαμβάνουν το επώνυμο του συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης σε παρένθεση και όχι αριθμητικές αναφορές. Εάν οι συγγραφείς είναι δύο, αναφέρονται τα επώνυμα και των δύο, ενώ αν είναι περισσότεροι, το όνομα του πρώτου και ακολουθούν οι λέξεις: και συν. ή et al. Στο βιβλιογραφικό κατάλογο που υπάρχει στο τέλος ακολουθείται απόλυτα αλφαβητική σειρά. Αναγράφονται τα επώνυμα των συγγραφέων, τα αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτλος της εργασίας, το όνομα του περιοδικού με τις συντομεύσεις που αναφέρονται στο Index Medicus, η χρονολογία έκδοσης, ο τόμος και οι σελίδες που καταλαμβάνει το άρθρο, π.χ.: 1. Green NE, Allen Bl: Vascular injuries associated with dislocation of the knee. J Bone Joint Surg 1977;59A: Προκειμένου για βιβλίο αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα, ο τίτλος, ο εκδότης, ο τόπος και η χρονολογία έκδοσης, π.χ. Heppe n stall R.B. Fracture treatment and healing W.B. Saunders Company, Philadelphia, Οι εικόνες πρέπει να είναι τυπωμένες σε γυαλιστερό χαρτί, στο πίσω μέρος να σημειώνεται με μολύβι το όνομα του συγγραφέα και ο αριθμός της εικόνας όπως είναι στο κείμενο. Ένα βέλος δείχνει το πάνω μέρος της φωτογραφίας. Οι λεζάντες των εικόνων γράφονται σε χωριστή σελίδα και αριθμούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες φωτογραφίες. Για τη σύνταξη του κειμένου χρησιμοποιείται η νεοελληνική γλώσσα. Ξένοι όροι πρέπει να αποφεύγονται, ιδίως όταν υπάρχουν οι αντίστοιχοι ελληνικοί σε χρήση. Η εργασία (κείμενα καί πίνακες) πρέπει να αποστέλλεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχείο Word, QuarkXpress ή In Design) αποθηκευμένη σε δισκέτα ή CD. Η δια δικασία αυτή διευκολύνει την ταχύτερη δημοσίευση της εργασίας. Κείμενα που απαιτούν εκτεταμένες γλωσσικές ή συντακτικές διορθώσεις δεν γίνονται δεκτά. Με την αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευση, οι συγγραφείς μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαιώματα στην εκδοτική επιτροπή.

8 8 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 Θεσσαλονίκη Παραλία... Ο Γιώργος Λατσός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, έχει ασχοληθεί με τη φωτογραφία και ήδη μετράει μία ατομική έκθεση, δύο ομαδικές εκθέσεις, φωτογραφία στο ημερολόγιο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. 2001, κ.ά. C M Y K

9 9 Η εργασία αυτή βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο για προφορικές ανακοινώσεις και δημοσιεύεται τιμής ένεκεν, παρόλο που είναι υπό δημοσίευση και σε περιοδικό της Αλλοδαπής. Παραλλαγές της πορείας του Άνω Πρωτεύοντος Στελέχους του Βραχιονίου Πλέγματος. Κλινική σημασία για το Σύνδρομο Άνω Θωρακικού Στομίου. Μελέτη σε 93 πτώματα. Νάτσης Κ 1, Τότλης Τ 1, Τσικάρας Π 1, Αναστασόπουλος Ν 1, Σκανδαλάκης Π 2, Koebke J 3. 1 Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. 2 B' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών. 3 Department of Anatomy, University of Cologne, Germany. Περίληψη Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των παραλλαγών της πορείας του άνω πρωτεύοντος στελέχους (ΑΠΣ) του βραχιονίου πλέγματος και η κλινική τους σημασία για την αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και χειρουργική θεραπεία του συνδρόμου άνω θωρακικού στομίου (ΣΑΘΣ) καθώς και στην εφαρμογή αποκλεισμού του βραχιονίου πλέγματος (ΒΠ). Παρασκευάσθηκαν η τραχηλική και η μασχαλιαία χώρα 93 πτωμάτων και καταγράφηκε η συχνότητα διέλευσης του ΑΠΣ του ΒΠ διαμέσου ή μπροστά από τον πρόσθιο σκαληνό μυ (ΠΣΜ). Παρατηρήθηκαν πέντε διαφορετικές ανατομικές παραλλαγές της πορείας του ΑΠΣ του ΒΠ σε σχέση με τον ΠΣΜ, σε 24 πλευρές από τις 186 που μελετήσαμε (12,9%). Το Α5 διερχόταν μπροστά από τον ΠΣΜ σε 6 περιπτώσεις (3 δεξιά, 1 αριστερά, 1 αμφοτερόπλευρα). Το ΑΠΣ διερχόταν μπροστά από τον ΠΣΜ σε 4 περιπτώσεις (2 αριστερά, 1 αμφοτερόπλευρα). Το ΑΠΣ διατρυπούσε τη γαστέρα του ΠΣΜ σε 12 περιπτώσεις (3 δεξιά, 5 αριστερά, 2 αμφοτερόπλευρα). Στην αριστερή πλευρά ενός πτώ- 'Οροι ευρετηρίου: Άν ω πρωτεύον στέλεχος, βραχιόνιο πλέγμα, πρόσθιος σκαληνός μυς, σύνδρομο άνω θωρακικού στομίου, α- νατομικές παραλλαγές

10 10 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 ματος ο ΠΣΜ ήταν διπλός και το ΑΠΣ διερχόταν διαμέσου του διπλού ΠΣΜ. Τέλος, στην αριστερή πλευρά ενός πτώματος το Α5 διερχόταν μπροστά από τον ΠΣΜ, ενώ το Α6 διατρυπούσε τη γαστέρα του ΠΣΜ. Οι παραλλαγές αυτές αποτελούν προδιαθετικούς παράγοντες για το ΣΑΘΣ, προκαλούν ιδιαίτερη συμπτωματολογία, απαιτούν διαφορετική χειρουργική προσπέλαση από άλλες αιτίες του συνδρόμου και απαιτούν προσοχή κατά την εφαρμογή αποκλεισμού του ΒΠ. Εισαγωγή Το σύνδρομο άνω θωρακικού στομίου (ΣΑΘΣ) είναι η κλινική συνδρομή που χαρακτηρίζεται από πίεση του βραχιονίου πλέγματος (ΒΠ) ή και των υποκλείδιων αγγείων, στην περιοχή όπου αυτά διέρχονται από τον τράχηλο προς το άνω άκρο. Στο παρελθόν, ανάλογα με το αίτιο που πίεζε τα στοιχεία αυτά, περιγραφόταν το κάθε σύνδρομο με αντίστοιχο όνομα, όπως για παράδειγμα σύνδρομο προσθίου σκαληνού μυός, σύνδρομο αυχενικής πλευράς, σύνδρομο πρώτης πλευράς, πλευροκλειδικό σύνδρομο, σύνδρομο υπεραπαγωγής (Urschell και Razzuk 1998). Από το 1956 σύμφωνα με τους Peet και συν. όλα τα παραπάνω σύνδρομα περιγράφονται με τον όρο ΣΑΘΣ, τον οποίο χρησιμοποιούμε κι εμείς στην παρούσα μελέτη. Το ΣΑΘΣ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: η πρώτη περιλαμβάνει την πίεση των ανώτερων ριζών του ΒΠ (Α5, Α6, Α7), ενώ η δεύτερη αφορά στην πίεση των κατώτερων ριζών του ΒΠ (Α8, Θ1) (Roos 1982, Urschell και Razzuk 1998). Σύμφωνα με το Roos (1982) η πίεση των ανώτερων ριζών του ΒΠ οφείλεται σε ανατομικές παραλλαγές της σχέσης των ριζών του ΒΠ και των σκαληνών μυών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της συχνότητας διέλευσης του άνω πρωτεύοντος στελέχους (ΑΠΣ) (Α5, Α6) του ΒΠ μπροστά από τον πρόσθιο σκαληνό μυ (ΠΣΜ) καθώς και της διέλευσης των ριζών αυτών διαμέσου της γαστέρας του ΠΣΜ και η κλινική τους σημασία για την αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και χειρουργική θεραπεία του ΣΑΘΣ, όπως και στην εφαρμογή αποκλεισμού του ΒΠ. Υλικό Μέθοδος Μελετήθηκαν 49 πτώματα στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής, του Α.Π.Θ. και 44 πτώματα στο Κέντρο Ανατομίας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, στη Γερμανία. Συνολικά, επομένως, παρασκευάσθηκε η τραχηλική και η μασχαλιαία χώρα 93 πτωμάτων (186 πλευρές), διερευνήθηκαν, καταγράφηκαν και φωτογραφήθηκαν οι ανατομικές παραλλαγές της πορείας του ΑΠΣ του ΒΠ σε σχέση με τον ΠΣΜ. Τα πτώματα άνηκαν σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες, στα οποία δεν υπήρχαν ενδείξεις προηγούμενου τραυματισμού ή σκελετικής ανωμαλίας. Αποτελέσματα Παρατηρήθηκαν πέντε διαφορετικές ανατομικές παραλλαγές της πορείας του ΑΠΣ του ΒΠ σε σχέση με τον ΠΣΜ, σε 24 πλευρές από τις 186 που μελετήσαμε (12,9%). Το Α5 διερχόταν μπροστά από τον ΠΣΜ (Εικ. 1) σε 6 περιπτώσεις (3,22%) και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά 3 πτωμάτων, στην αριστερή πλευρά 1 πτώματος και σε 1 πτώμα αμφοτερόπλευρα. Το ΑΠΣ διερχόταν μπροστά από τον ΠΣΜ (Εικ. 2) σε 4 περιπτώσεις (2,15%) και συγκεκριμένα στην αριστερή πλευρά 2 πτωμάτων και σε 1 πτώμα αμφοτερόπλευρα. Το ΑΠΣ διατρυπούσε τη γαστέρα του ΠΣΜ (Εικ. 3) σε 12 περιπτώσεις (6,45%) και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά 3 πτωμάτων, στην αριστερή πλευρά 5 πτωμάτων και σε 2 πτώματα αμφοτερόπλευρα. Στην αριστερή πλευρά ενός πτώματος (0,54%) ο ΠΣΜ ήταν διπλός και το ΑΠΣ διερχόταν ανάμεσα από τις δύο γαστέρες του διπλού ΠΣΜ (Εικ. 4). Τέλος, στην αριστερή πλευρά ενός πτώματος (0,54%) το Α5 διερχόταν μπροστά από τον ΠΣΜ, ενώ το Α6 διατρυπούσε τη γαστέρα του ΠΣΜ (Εικ. 5). Tα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 1.

11 Ορθοπαιδική, 18, 3, Πίνακας 1. Ανατομικές παραλλαγές της πορείας του ΑΠΣ του ΒΠ N = πλευρές Α5 εμπρός του ΠΣΜ Α5-Α6 εμπρός του ΠΣΜ Α5-Α6 διαμέσου του ΠΣΜ Α5-Α6 διαμέσου διπλού ΠΣΜ Α5 εμπρός και Α6 διαμέσου του ΠΣΜ Σύνολο Σύνολο Δεξιά Αριστερά 6 (3,22%) 4 (2,15%) 12 (6,45%) 1 (0,54%) 1 (0,54%) 24 (12,9%) Αμφοτερόπλευρα (5,38%) 14 (7,52%) 4 (2,15%) (Εικ. 1) Δεξιά πλευρά. Το Α5 διέρχεται μπροστά από τον πρόσθιο σκαληνό μυ. Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Φρενικό νεύρο. ΠΣΜ: Πρόσθιος σκαληνός μυς. ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς. (Εικ. 2) Αριστερή πλευρά. Τα Α5 Α6 διέρχονται μπροστά από τον πρόσθιο σκαληνό μυ. Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Α6. ΠΣΜ: Πρόσθιος σκαληνός μυς. ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς.

12 12 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 (Εικ. 3) Αριστερή πλευρά. Τα Α5 Α6 διατρυπούν τη γαστέρα του προσθίου σκαληνού μυός. Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Α6. ΠΣΜ: Πρόσθιος σκαληνός μυς. ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς. (Εικ. 4) Αριστερή πλευρά. Ο πρόσθιος σκαληνός μυς είναι διπλός και τα Α5 Α6 διέρχονται ανάμεσα από τις δύο γαστέρες του διπλού προσθίου σκαληνού μυός (ΠΣΜ 1, ΠΣΜ 2). Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Α6. ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς. (Εικ. 5) Αριστερή πλευρά. Το Α5 διέρχεται μπροστά από τον πρόσθιο σκαληνό μυ, ενώ το Α6 διατρυπάει τη γαστέρα του προσθίου σκαληνού μυός. Βέλος: Α5. Κεφαλή βέλους: Α6. ΠΣΜ: Πρόσθιος σκαληνός μυς. ΜΣΜ: Μέσος σκαληνός μυς.

13 Ορθοπαιδική, 18, 3, Συζήτηση Οι ανατομικές παραλλαγές στο επίπεδο των σκαληνών μυών και κυρίως του ΠΣΜ περιγράφονται από αρκετούς συγγραφείς ως αίτια ΣΑΘΣ (Roos 1976, Roos 1979, Roos 1982, Cheng και Stoney 1994, Makhoul και Machleder 1992). Οι μελέτες αυτές βασίζονται σε χειρουργικά ευρήματα. Οι Makhoul και Machleder (1992) παρατήρησαν 86 ανατομικές ανωμαλίες στο επίπεδο των σκαληνών μυών σε 200 χειρουργικές επεμβάσεις για τη θεραπεία του ΣΑΘΣ. Στο 41% των ασθενών που επανεγχειρήσθηκαν για υποτροπή ΣΑΘΣ από τους Cheng και Stoney (1994) το αίτιο ήταν ανωμαλίες μαλακών μορίων στην υπερκλείδια περιοχή. Όσον αφορά ειδικότερα στην πίεση των ανώτερων ριζών του ΒΠ ο Roos (1982) περιέγραψε ως υπεύθυνες πέντε ανατομικές ανωμαλίες: στην 1η περίπτωση μυϊκές ίνες του ΠΣΜ συγχωνεύονταν με το περινεύριο των ριζών, ενώ στη 2η μυϊκές δεσμίδες, περνώντας εγκαρσίως μεταξύ των ριζών, συνέδεαν τον ΠΣΜ με το μέσο σκαληνό μυ. Στην 3η περίπτωση περιέγραψε τις ρίζες Α5-Α6 να περνούν μπροστά από τον ΠΣΜ. Ε- μείς παρατηρήσαμε ότι εκτός από την παραλλαγή αυτή, δηλαδή τη διέλευση του ΑΠΣ μπροστά από τον ΠΣΜ, το Α5 μπορεί να διέρχεται μόνο του μπροστά από τον ΠΣΜ ενώ συγχρόνως το Α6 διατρυπά ή περνά πίσω από τη γαστέρα του ΠΣΜ. Στην 4η περίπτωση ο ΠΣΜ και ο μέσος σκαληνός μυς είχαν συγχωνευτεί σε έναν μυ, τον οποίο διατρυπούσαν οι ρίζες και στη 5η μία μυϊκή δεσμίδα ή σύνδεσμος, ακριβώς πίσω από τον ΠΣΜ, διέτρεχε καθέτως τις ρίζες του ΒΠ, με τις οποίες συμφυόταν. Επιπρόσθετα ο ίδιος συγγραφέας (Roos 1982) εξηγεί το μηχανισμό με τον οποίον οι ανωμαλίες αυτές προκαλούν τα συμπτώματα του ΣΑΘΣ: κατά την κάμψη ή στροφή της κεφαλής, ή όταν οι μύες του τραχήλου ή οι ανώμαλες ινομυώδεις δεσμίδες συσπώνται, τα νεύρα πιέζονται και αυτό προκαλεί πόνο. Η πίεση αυτή των νεύρων επιτείνει τη σύσπαση των μυών και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Οι Gage και Parnell (1947) αναφορικά με το τότε επονομαζόμενο σύνδρομο του προσθίου σκαληνού μυός, παρατήρησαν ότι οι ρίζες του ΒΠ είναι δυνατόν να διατρυπούν τον ΠΣΜ, αντί να περνούν φυσιολογικά πίσω από τη γαστέρα του. Ακόμα σε μία μελέτη (Abe και συν. 1999) επιβεβαιώνεται η σημασία του ευρήματός μας στην αιτιοπαθογένεια του ΣΑΘΣ, καθώς σημειώνεται ότι η βλάβη των ανώτερων ριζών του ΒΠ προκαλείται από τριβή ή έλξη τους μέσα στους σκαληνούς μύες ή γύρω από αυτούς. Μάλιστα, αναλύουν την παθοφυσιολογία της βλάβης των νεύρων, σημειώνοντας ότι όταν η παγίδευση διαρκεί αρκετά, μπορεί να υπάρξει παρακώλυση της αιμάτωσης του επινευρίου και του περινευρίου των ριζών του ΒΠ, με αποτέλεσμα οίδημα και συμφύσεις των περιβλημάτων και συνεπώς ισχαιμία και παρακώλυση της αξονοπλασματικής ροής των νεύρων. Σε μία ανατομική μελέτη (Harry και συν. 1977), σε 51 πτώματα, παρατηρήθηκαν ορισμένες από τις ανατομικές παραλλαγές που περιγράφονται στη μελέτη μας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το ΑΠΣ του ΒΠ διατρυπούσε τον ΠΣΜ στο υψηλό ποσοστό του 21% και το Α5 διερχόταν μπροστά από τον ΠΣΜ σε ποσοστό 3%, ενώ οι παραλλαγές αυτές ανεβρέθηκαν στη μελέτη μας σε ποσοστό 0,54% και 3,22% αντίστοιχα. Τα κύρια συμπτώματα του «νευρολογικού» ΣΑΘΣ είναι ο πόνος, η μυϊκή αδυναμία και οι αιμωδίες. Στην πίεση των ανώτερων ριζών του ΒΠ το άλγος μπορεί να εντοπίζεται στην περιοχή του τραχήλου και είναι δυνατόν να αντανακλά στο αυτί, την κάτω γνάθο, το πρόσωπο, τον κρόταφο και το ινίο. Επίσης, το άλγος είναι δυνατόν να αντανακλά στην περιοχή του ρομβοειδούς, του τραπεζοειδούς, του δελτοειδούς και των οπίσθιων μυών της ωμοπλάτης καθώς και κατά μήκος της έξω επιφάνειας του άνω άκρου. Ο ασθενής μπορεί, ακόμα, να αισθάνεται άλγος στην περιοχή του μείζονος θωρακικού μυός, άλγος το οποίο καλείται «ψευδοστηθάγχη» και θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από την πραγματική στηθάγχη. Στον τύπο αυτό του ΣΑΘΣ η μυϊκή αδυναμία συνήθως ανευρίσκεται στο δελτοειδή (Α5), στο δικέφαλο (Α6), στον τρικέφαλο (Α7), στους μυς της ωμοπλάτης (Α5-Α6) και στους μυς της

14 14 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 εκτατικής επιφάνειας του πήχη (Α6-Α7). Αιμωδίες μπορεί να αισθανθεί ο ασθενής στην παρειά, το αυτί, την οπίσθια επιφάνεια του ώμου, την έξω επιφάνεια του άνω άκρου και τα τρία πρώτα δάκτυλα του χεριού. Μείωση της ταχύτητας αγωγής παρατηρείται κυρίως στο μέσο νεύρο (Roos 1982, Urschell και Razzuk 1998). Η διαφοροδιάγνωση της πίεσης των ανώτερων ριζών του ΒΠ από τη πίεση των κατώτερων ριζών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χειρουργική προσέγγιση του ασθενούς. Αν και έχουν περιγραφεί διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ΣΑΘΣ (Skandalakis 2004), η «κλασσική» χειρουργική αντιμετώπιση του ΣΑΘΣ είναι η εκτομή της 1ης πλευράς, των υπεράριθμων πλευρών, εάν υπάρχουν και των ινομυωδών δεσμίδων που καταφύονται στην 1η πλευρά, ανώμαλων ή / και φυσιολογικών, όπως ο ΠΣΜ, διαμέσου της μασχαλιαίας προσπέλασης (Wood και συν. 1988, Urschell και Razzuk 1997, Urschell και Razzuk 1998). Η μέθοδος αυτή θεωρείται ότι θεραπεύει την πίεση και των ανώτερων και των κατώτερων ριζών του ΒΠ, για 2 λόγους: πρώτον, επειδή το μέσο νεύρο εκτός από τα νευροτόμια Α5, Α6, Α7, δέχεται νευρικές ίνες και από τα νευροτόμια Α8, Θ1 και δεύτερον, επειδή όλα τα στοιχεία που πιέζουν τις ρίζες του ΒΠ καταφύονται στην 1η πλευρά (Urschell και Razzuk 1998). Ωστόσο, ο Roos (1982) προτείνει την προαναφερόμενη διαμασχαλιαία προσπέλαση ως θεραπεία εκλογής μόνο για την πίεση των κατώτερων ριζών του ΒΠ, ενώ αντιπροτείνει την εκτομή του ΠΣΜ διαμέσου της υπερκλείδιας προσπέλασης ως θεραπεία εκλογής για το ΣΑΘΣ με βλάβη των ανώτερων ριζών του ΒΠ, που συχνά οφείλεται σε ανατομικές ανωμαλίες της περιοχής, οι οποίες πρέπει κι αυτές να εξαλειφθούν. Τις προτάσεις αυτές επιβεβαιώνουν δύο ακόμα συγγραφείς (Cheng και Stoney 1994, Abe και συν. 1999), οι οποίοι χρησιμοποίησαν την υπερκλείδια σκαληνεκτομή σε επανεγχειρήσεις ασθενών με ΣΑΘΣ που τα συμπτώματά τους παρέμεναν και οφείλονταν σύμφωνα με τους Cheng και Stoney (1994) σε ποσοστό 41% σε παραμονή ανωμαλιών των μαλακών μορίων της περιοχής. Τέτοιες ανωμαλίες αποτελούν και οι περιγραφείσες στην παρούσα μελέτη και είναι προφανές ότι, εκτός από τις αναφορές άλλων ερευνητών, αλλά και από τοπογραφική άποψη, απαιτούν υ- περκλείδια προσπέλαση για την αντιμετώπιση του ΣΑΘΣ. Συμπεράσματα Η γνώση των ανατομικών αυτών παραλλαγών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον ανατόμο, τον ορθοπαιδικό χειρουργό, το γενικό χειρουργό, το νευροχειρουργό και τον αγγειοχειρουργό, γιατί το ΣΑΘΣ αποτελεί αντικείμενο των ειδικοτήτων τους, αλλά και γενικότερα για τις προσπελάσεις της περιοχής. Επίσης, ενδιαφέρουν τον ακτινολόγο, καθώς η μαγνητική τομογραφία αποτελεί την εξέταση εκλογής για τη διάγνωση του ΣΑΘΣ (Collins και συν. 1995), αλλά και τον αναισθησιολόγο κατά τη διενέργεια αποκλεισμού του ΒΠ (Abe και συν. 1999). Οι παραλλαγές αυτές δεν είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν συμπτώματα, είναι, όμως προφανές, από μηχανική άποψη, ότι αποτελούν προδιαθετικούς παράγοντες για το ΣΑΘΣ και συγκεκριμένα για τη βλάβη των ανώτερων ριζών του ΒΠ, που έχει ιδιαίτερη συμπτωματολογία. Αυτός ο τύπος ΣΑΘΣ είναι σημαντικό να διαφοροδιαγνωστεί από τη βλάβη των κατώτερων ριζών του ΒΠ, καθώς απαιτεί σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές (Roos 1982, Cheng και Stoney 1994, Abe και συν. 1999) διαφορετική χειρουργική προσέγγιση. Τα ανατομικά μας ευρήματα επιβεβαιώνουν αυτήν την άποψη. Abstract Variations of the course of the upper trunk of the brachial plexus. Their clinical significance for the thoracic outlet syndrome. A study on 93 cadavers. Natsis K, Totlis T, Tsikaras P, Anastasopoulos N, Skandalakis P and Koebke J. The aim of this study is the recording of the variations of the course of the upper trunk (UT) of the

15 Ορθοπαιδική, 18, 3, brachial plexus (BP) and their clinical significance for the etiology, diagnosis, surgical treatment of the thoracic outlet syndrome (TOS) and for the anaesthetic blockade of the BP. The cervical and the axillary region of the both sides of ninety-three cadavers were dissected and the variations of the course of the BP s UT in relation to the anterior scalene muscle (ASM) were recorded. Five different anatomical variations of the course of the UT of the BP, in relation to the ASM, were observed in 24 out of the 186 sides of the 93 cadavers we studied (12,9%). The C5 root was passing anteriorly to the ASM in 6 cases (3 right, 1 left, 1 bilaterally). The UT was located anteriorly to the ASM in 4 cases (2 left, 1 bilaterally) and was perforating the ASM s belly in 12 cases (3 right, 5 left, 2 bilaterally). In the left side of one cadaver, the ASM was double and the UT was passing between the two bellies of the double ASM. Finally, in the left side of one cadaver, the C5 root was found to be anteriorly to the anterior scalene muscle, while the C6 root was perforating the ASM s belly. These variations are predisposing factors for the TOS, they cause specific symptomatology and require a different surgical approach in comparison to other causes of the syndrome. Moreover, their knowledge is important during the performance of the anaesthetic blockade of the BP. Key words: U pper trunk, brachial plexus, anterior scalene muscle, thoracic outlet syndrome and anatomical variations Βιβλιογραφία 1. Abe M, Ichinohe K, Nishida J.: Diagnosis, treatment, and complications of thoracic outlet syndrome. J Orthop Sci. 1999;4: Cheng SW, Stoney RJ.: Supraclavicular reoperation for neurogenic thoracic outlet syndrome. J Vasc Surg. 1994;19(4): Collins JD, Shaver ML, Disher AC, Miller TQ.: Compromising abnormalities of the brachial plexus as displayed by magnetic resonance imaging. Clin Anat. 1995;8(1): Gage M, Parnell H.: Scalenus anticus syndrome. Am J Surg. 1947;73: Harry WG, Bennett JD, Guha SC.: Scalene muscles and the brachial plexus: anatomical variations and their clinical significance. Clin Anat. 1997;10: Makhoul RG, Machleder HI.: Developmental anomalies at the thoracic outlet: an analysis of 200 consecutive cases. J Vasc Surg. 1992;16(4): ; discussion Peet RM, Hendriksen JD, Anderson TP, Martin GM.: Thoracic outlet syndrome: evaluation of the therapeutic exercise program. Proc Mayo Clin. 1956;31: Roos DB.: Congenital anomalies associated with thoracic outlet syndrome. Anatomy, symptoms, diagnosis, and treatment. Am J Surg. 1976;132(6): Roos DB.: New concepts of thoracic outlet syndrome that explain etiology, symptoms, diagnosis and treatment. Vasc Surg. 1979;13: Roos DB.: The place for scalenectomy and first rib resection in thoracic outlet syndrome. Surgery. 1982;92(6): Skandalakis JE.: Surgical Anatomy. The Embryologic and Anatomic Basis of Modern Surgery. P.M.P, Athens, 2004, p Urschell HC Jr, Razzuk MA.: Upper plexus thoracic outlet syndrome: optimal therapy. Ann Thorac Surg. 1997; 63(4): Urschell HC Jr, Razzuk MA.: Neurovascular compression in the thoracic outlet: changing management over 50 years. Ann Surg. 1998;228(4): Wood VE, Twito R, Verska JM.: Thoracic outlet syndrome. The results of first rib resection in 100 patients. Orthop Clin North Am.1988; 19(1):131-46

16 17 Η εργασία αυτή βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο αναρτημένης ανακοίνωσης. Η πορεία του Μείζονος Ινιακού Νεύρου σε συσχετισμό με τα οδηγά σημεία για την εφαρμογή αποκλεισμού σε περιπτώσεις Ινιακής Νευραλγίας. Μελέτη σε 40 πτώματα. Νάτσης Κ 1, Τσικάρας Π 1, Τότλης Τ 1, Μπαραλιάκος Ξ 2, Γιγής Ι 1, Appell HJ 3, Koebke J 4 1 Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ. 2 Clinic for Orthopaedics, St Anna Hospital, Herne, Germany 3 Institute of Physiology & Anatomy, German Sport University Cologne 4 Department of Anatomy, University of Cologne, Germany Περίληψη Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ανατομικής σχέσης του μείζονος ινιακού νεύρου (ΜΙΝ) με τον ημιακανθώδη κεφαλικό μυ (ΗΚΜ) και την εκφυτική περιτονία του τραπεζοειδούς μυός (ΠΤΜ) καθώς και ο προσδιορισμός των οδηγών σημείων για την εφαρμογή αποκλεισμού του ΜΙΝ για την αντιμετώπιση της ινιακής νευραλγίας (ΙΝ). Σε 40 πτώματα (29 γυναίκες, 11 άνδρες) μελετήθηκε η πορεία του ΜΙΝ καθώς και το πλάτος του στα σημεία στα οποία το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ και την ΠΤΜ. Παρατηρήθηκε ότι η πορεία του ΜΙΝ δεν διαφέρει στα δύο φύλα. Δεν βρέθηκε διαφορά του δεξιού από το αριστερό ΜΙΝ κάθε πτώματος στην περιοχή του ΗΚΜ, αλλά υπήρχε διαφορά στην περιοχή της ΠΤΜ. Το στέλεχος του ΜΙΝ γινόταν πλατύτερο κατά την πορεία του προς την περιφέρεια. Σε όλα τα πτώματα το ΜΙΝ και η ινιακή αρτηρία διατρυπούσαν την ΠΤΜ το καθένα σε διαφορετικό σημείο. Σε τρεις περιπτώσεις το ΜΙΝ αποσχιζόταν σε δύο κλάδους πριν διατρυπήσει τον ΗΚΜ και συνενωνόταν, αφού είχε διατρυπήσει τον ΗΚΜ. Σε τρεις άλλες περιπτώσεις το ΜΙΝ διατρυπούσε τον οπίσθιο κάτω λοξό κεφαλικό μυ. Το ΜΙΝ και το έλασσον ινιακό νεύρο αναστομώνονταν στο επίπεδο του ινίου σε ποσοστό 80%. Όροι ευρετηρίου: μ είζον ινιακό νεύρο, ινιακή νευραλγία, ημιακανθώδης κεφαλικός μυς, τραπεζοειδής μυς.

17 18 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 Με την εργασία αυτή μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα οδηγά σημεία για την εφαρμογή του αποκλεισμού του ΜΙΝ για τη διάγνωση και τη θεραπεία της ΙΝ. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των περιφερικών νεύρων, το ΜΙΝ πλατύνεται σταδιακά κατά την πορεία του προς την περιφέρεια, γεγονός το οποίο αποτελεί πιθανή αιτία παγίδευσης του νεύρου κατά την ΙΝ. Εισαγωγή Συχνά στο παρελθόν έχει μελετηθεί η πορεία των οπίσθιων νωτιαίων νεύρων της κεφαλής και του τραχήλου όχι μόνο για να καταγραφεί η τοπογραφική ανατομική τους σχέση και οι παραλλαγές τους στην ινιακή περιοχή, αλλά επίσης για να βρεθούν διαγνωστικές κλινικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων νεύρων που κυρίως ενέχονται στην αιτιολογία αυτού που καλούμε «ινιακή νευραλγία» ή «αυχενογενής κεφαλαλγία» (Sjaastad et al. 1983, Vital et al. 1989, Bovim et al. 1991, Lord et al. 1994, Becser et al. 1998). Τα συμπτώματα της ΙΝ εμφανίζονται τις περισσότερες φορές στην ευαίσθητη περιοχή που νευρώνεται από τα οπίσθια νεύρα της κεφαλής, και ειδικά στην περιοχή που κατανέμεται το μείζον ινιακό νεύρο (ΜΙΝ) (Pfaffenrath and Dandekar 1988, Gawel and Rothbart 1992, Rifat and Lombardo 1995). Η ινιακή νευραλγία ορίζεται σαν ένα σύνδρομο ετερόπλευρου (σπάνια αμφοτερόπλευρου) και συνεχούς άλγους που εμπλέκει την ινιακή και τη βρεγματική χώρα με παροξυσμικά επεισόδια παρόμοια με την ημικρανία και δευτερογενή υ- περαλγησία ή υπεραισθησία. Φλεγμονές του ε- πιπεφυκότα, δακρύρροια και οίδημα των βλεφάρων είναι απώτερα συμπτώματα των ασθενών που πάσχουν από ΙΝ (Sjaastad et al. 1983, Rifat and Lombardo 1995). Ως πιθανές αιτίες για την ανάπτυξη της ΙΝ έχουν περιγραφεί ο ερεθισμός του ΜΙΝ στη θέση έκφυσής του, λόγω αρθρίτιδας του Α1-Α2 σπονδύλου (Stechison and Mullin 1994), η παγίδευση του νεύρου στα σημεία που αυτό διατρυπά τον ΗΚΜ ή την ΠΤΜ ή η παγίδευση στην υπινιακή περιοχή κατά την πορεία του, διαμέσου των μυών του αυχένα, ειδικά, διαμέσου του κάτω λοξού κεφαλικού μυός (Vital et al. 1989). Διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση της ΙΝ έχουν προταθεί σε διάφορες μελέτες, κυρίως για να ελαττώσουν την αγωγιμότητα των επώδυνων ερεθισμάτων του ΜΙΝ. Άλλες θεραπευτικές προσπάθειες για την ανακούφιση από τον πόνο στους ασθενείς με ΙΝ περιλαμβάνουν νευρόλυση του ΜΙΝ (Bovim et al. 1992, Magnusson et al. 1996), διαδερμικές α- κτινοβολίες ή ριζοτομή (Dubuisson 1995), ή γαγγλιοτομή στην περιοχή του Α2 νευροτομίου (Stechison and Mullin 1994) από όπου το ΜΙΝ εκφύεται. Παρ όλα αυτά, η πιο κατάλληλη μέθοδος για την ταυτοποίηση του ΜΙΝ σαν την αιτία των συμπτωμάτων της ΙΝ, είναι ο διαγνωστικός αποκλεισμός, ο οποίος πιθανώς έχει αποτέλεσμα στη διακοπή των επώδυνων ερεθισμάτων (Gawel and Rothbart 1992, Rifat and Lombardo 1995, Ward 2003). Περαιτέρω, αυτή η διαδικασία φαίνεται να έχει θεραπευτικά αποτελέσματα, με μία σχετικά μακρά διάρκεια ανακούφισης από το άλγος (Vincent et al. 1998, Ward 2003). Εντούτοις, η περιφερική πορεία του ΜΙΝ στην υπινιακή χώρα, δε μπορεί να εντοπισθεί εύκολα για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία το ΜΙΝ παρουσιάζει μια ευρεία ποικιλία της πορείας του γιατί οι αυχενικοί μύες, καθώς και τα περισσότερα κοινά τοπογραφικά οδηγά σημεία εντοπίζονται με ψηλάφηση διαμέσου του δέρματος (Vital et al. 1989, Bovim et al. 1991). Επομένως, στην τεχνική του αποκλεισμού του ΜΙΝ υπάρχει ασάφεια όσον αφορά την ακριβή εντόπιση του νεύρου, στοιχείο πολύ σημαντικό για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας (Gawel and Rothbart 1992). Τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει ακριβής θέση για τον α- ποκλεισμό του ΜΙΝ (Becser et al. 1998) κι έτσι η ανατομική μας μελέτη εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Η παρούσα μελέτη, συνεπώς, αποσκοπεί στο να προσδιοριστούν οι πιθανές σχέσεις μεταξύ του ΜΙΝ και των ΗΚΜ και ΠΤΜ, που εμπλέκονται άμεσα στην πορεία του και να προτείνει τοπογραφικά οδηγά σημεία πού είναι εύκολο να αναγνω-

18 Ορθοπαιδική, 18, 3, ριστούν. Επιπλέον, ταυτοποιούνται ιδιαίτερα μορφολογικά ευρήματα του ΜΙΝ τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στην ανάπτυξη της ΙΝ. Υλικά και μέθοδοι Σε σαράντα πτώματα (29 γυναίκες και 11 άνδρες) παρασκευάστηκαν στην περιοχή του αυχένα και της κεφαλής, τα μεγαλύτερα νεύρα (μείζων, έλασσον, ελάχιστο ινιακό νεύρο, μείζων ωτιαίο νεύρο). Καταγράφηκε η πορεία του ΜΙΝ από την περιφέρεια προς την έκφυσή του. Επίσης, καταγράφηκαν σε όλες τις περιπτώσεις οι τοπογραφικές σχέσεις του ΜΙΝ στην ΠΤΜ και στον ΗΚΜ. Στη συνέχεια, φωτογραφήθηκαν τα σημεία διάτρησης των μυών από το στέλεχος του νεύρου ή τους κλάδους του και μετρήθηκε το πλάτος του ΜΙΝ με ηλεκτρονικό παχύμετρο (Mitutoyo Company, Japan). Μετά τον προσδιορισμό της οπίσθιας μέσης γραμμής του σώματος από το ινίο μέχρι τον κόκκυγα, έγιναν οι ακόλουθες μετρήσεις (Σχήμα 1): i) Η απόσταση της προβολής στη μέση γραμμή του σημείου που το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ, από το ινίο. ii) Η απόσταση από την μέση γραμμή, έως το σημείο που το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ δεξιά ή αριστερά, αντίστοιχα. iii) Το πάχος του δεξιού και αριστερού ΜΙΝ στο σημείο που αυτό διατρυπά τον ΗΚΜ. iv) Η απόσταση της προβολής στη μέση γραμμή του σημείου που το ΜΙΝ διατρυπά την ΠΤΜ, από το ινίο. v) Η απόσταση από τη μέση γραμμή έως το σημείο όπου το ΜΙΝ διατρυπά την ΠΤΜ δεξιά και αριστερά, αντίστοιχα. vi) Το πάχος του δεξιού και αριστερού ΜΙΝ στο σημείο που αυτό διατρυπά την ΠΤΜ. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αξιολογήθηκαν στατιστικά, υπολογίζοντας τη σημαντικότητα των διαφορών των μέσων όρων της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, σε όλες τις μετρήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία Wilcoxon για τα αντίστοιχα δείγματα. Η σημαντικότητα ορίστηκε ως p<.05. Αποτελέσματα Οι σχέσεις του μείζονος ινιακού νεύρου με τον ημιακανθώδη κεφαλικό μυ. Η μέση τιμή της απόστασης του σημείου που το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ από τη μέση γραμμή του σώματος (περίπου 12 mm) και από το ινίο (περίπου 27 mm χαμηλότερα) ήταν παρόμοια στους άνδρες και στις γυναίκες. Ακόμα, οι αποστάσεις του ΜΙΝ στο σημείο που διατρυπά τον ΗΚΜ δεν παρουσίαζαν σημαντική διαφορά μεταξύ της αριστερής και δεξιάς πλευράς. Όλοι οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) και οι σταθερές αποκλίσεις (S.D.) των μετρήσεων της περιοχής του ΗΚΜ α- ναφέρονται στον πίνακα 1. Οι σχέσεις του μείζονος ινιακού νεύρου με την περιτονία του τραπεζοειδούς μυός. Η απόσταση της μέσης γραμμής από το σημείο που το ΜΙΝ διατρυπά την ΠΤΜ (περίπου mm) στις δύο πλευρές, έχει μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές, ειδικά στους άνδρες. Ακόμα, βρέθηκε σημαντική διαφορά, μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, στην απόσταση της προβολής στη μέση γραμμή του σημείου που το ΜΙΝ διατρυπά την ΠΤΜ, από το ινίο (8-11 mm). Όλοι οι μέσοι όροι (Μ.Ο.) και οι σταθερές αποκλίσεις (S.D.) των μετρήσεων της περιοχής της ΠΤΜ αναφέρονται στον πίνακα 1. Η διάμετρος του μείζονος ινιακού νεύρου κατά την πορεία του από την έκφυσή του και περιφερικότερα. Η μέση διάμετρος του ΜΙΝ στο σημείο που διατρυπά τον ΗΚΜ ήταν περίπου ίδια αμφοτερόπλευρα, 2.3 mm για τη δεξιά και 2.4 mm για την αριστερή πλευρά. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των σημείων που το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ και την ΠΤΜ η διάμετρος ήταν 3.0 mm για τη δεξιά και 3.1 mm για την αριστερή πλευρά. Αυτή η διάμετρος ήταν αμετάβλητη ως το σημείο διάτρησης της ΠΤΜ (3.0 mm δεξιά και 3.1 mm αριστερά). Συνεπώς, παρατηρήθηκε αύξηση του πλάτους

19 20 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 Σχήμα 1. Το σημείο διάτρησης και η πορεία του ΜΙΝ δια του ΗΚΜ (αριστερά) και της καταφυτικής περιτονίας του τραπεζοειδούς μυός (δεξιά). Ι: Απόσταση της προβολής του σημείου διάτρησης του ΗΚΜ στη μέση γραμμή, από το ινίο. ΙΙ: Απόσταση του σημείου διάτρησης του ΗΚΜ από τη μέση γραμμή. ΙΙΙ: Πάχος του ΜΙΝ στο σημείο διάτρησης του ΗΚΜ. ΙV: Απόσταση της προβολής του σημείου διάτρησης της ΠΤΜ στη μέση γραμμή, από το ινίο. V: Απόσταση του σημείου διάτρησης της ΠΤΜ από τη μέση γραμμή. VI: Πάχος του ΜΙΝ στο σημείο διάτρησης της ΠΤΜ.

20 Ορθοπαιδική, 18, 3, Πίνακας 1. Οι μέσοι όροι και οι σταθερές αποκλίσεις (SD) των μετρήσεων (όλες οι μετρήσεις είναι σε mm) των σημείων που το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ και την ΠΤΜ για όλα τα πτώματα, δεξιά και αριστερή πλευρά, (n=80), καθώς και συγκριτικά μεταξύ ανδρών (n=11) και γυναικών (n=29), σε σχέση με το ινίο και τη μέση γραμμή (λεπτομέρειες για τις μετρήσεις περιγράφονται στις Μεθόδους). Επίσης, αναφέρονται οι διάμετροι των νεύρων σε αυτά τα σημεία. Στατιστικά διαφορετικά αποτελέσματα βρέθηκαν για το σημείο στην ΠΤΜ όσον αφορά την απόστασή του από τη μέση γραμμή, μεταξύ δεξιάς και αριστερής πλευράς, στους άνδρες και για όλες τις ομάδες (πλάγια-έντονα), αλλά και όσον αφορά την απόσταση της προβολής του στη μέση γραμμή από το ινίο, μεταξύ των ανδρών και γυναικών (έντονα). ΗΚΜ Απόσταση Πλάτος ΜΟ SD ΜΟ Ανδρες SD Ανδρες ΜΟ Γυναίκες SD Γυναίκες Ινίο-Μέση γραμμή Δεξιό νεύρο- Μέση γραμμή Αριστερό νεύρομέση γραμμή Δεξιό νεύρο Αριστερό νεύρο ΠΤΜ Απόσταση Πλάτος Ινίο-μέση γραμμή Δεξιό νεύρο- Μέση γραμμή Αριστερό νεύρομέση γραμμή Δεξιό νεύρο ,0 0.5 Αριστερό νεύρο του ΜΙΝ κατά την πορεία του περιφερικά. Περιγραφή των Τοπογραφικών και Ανατομικών παραλλαγών του ΜΙΝ. Σε αντίθεση με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, το ΜΙΝ και η ινιακή αρτηρία διατρυπούν την ΠΤΜ σε διαφορετικό σημείο. Η ινιακή αρτηρία πορεύεται προς την περιφέρεια οφιοειδώς. Σε 64 (80%) περιπτώσεις, το ΜΙΝ αναστομωνόταν με το έλασσον ινιακό νεύρο στο ύψος του ινίου. Το ΜΙΝ αποσχιζόταν πριν αυτό διατρυπήσει τον ΗΚΜ και συνενωνόταν ξανά μετά τη διάτρησή του, σχηματίζοντας βρόγχο, σε τρεις περιπτώσεις (Εικ. 1). Το ΜΙΝ αφού τρυπήσει την ΠΤΜ, αλλάζει σχήμα και από κυλινδρικό γίνεται ταινιοειδές, σε όλες τις περιπτώσεις. Τέλος, σε μία περίπτωση, το ΜΙΝ πορευόταν διαμέσου του υπινιδίου τριγώνου και όχι κάτω από τον κάτω λοξό κεφαλικό μυ (Εικ. 2). Σε 3 περιπτώσεις το ΜΙΝ διερχόταν διαμέσου του κάτω λοξού κεφαλικού μυός, σε μία περίπτωση ετερόπλευρα και σε μία περίπτωση αμφοτερόπλευρα. Συζήτηση Η ΙΝ συχνά σχετίζεται με ερεθισμό του ΜΙΝ κυρίως στις περιοχές όπου το ΜΙΝ εκτίθεται σε παγίδευση, δηλαδή στο σημείο όπου το ΜΙΝ διατρυπά τον ΗΚΜ και την ΠΤΜ. Πολλές θεραπευτικές μέθοδοι της ΙΝ έχουν προταθεί, από διάφορες μελέτες (Magnusson et al. 1996, Vincent

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π. Σχήμα 1: Η πορεία του Παρουσίαση Περιστατικού Εικ. 2: Πτερυγοειδής (ΑΡ) ωμοπλάτη Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής. Το παραπληρωματικό νεύρο, που είναι ένα κυρίως κινητικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 ΕΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΔΡΑ 58 Δ. Τσίντζας, Γ. Γερνάς, Π. Πλυτά Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.) Αμφιλοχίας. Εισαγωγή Το παραπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου

Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μυς κεφαλής - τραχήλου άνω άκρου Μύες του προσώπου. Λέγονται και «μιμικοί». Κινητική νεύρωση Προσωπικό νεύρο -VII Αισθητική νεύρωση τρίδυμο νεύρο -V Α) Κογχική ομάδα 1. Σφιγκτήρας των βλεφάρων 2. Επισκύνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

Μύες Θώρακα - Κορμού

Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες Θώρακα - Κορμού Μύες μαστικής περιοχής Μύες πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος Μύες κοιλιακού τοιχώματος Μύες ράχης Μύες οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος 1 2 3 1 Μείζων θωρακικός 1 Ελάσσων θωρακικός 2 3Υποκλείδιος

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Τι είναι οι σύνδεσμοι και ο επιχείλιος χόνδρος στον ώμο; Η γληνοβραχιόνια άρθρωση του ώμου είναι μία σφαιροειδής ενάρθρωση που σχηματίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες)

ΡΑΧΗ. 3. Μύες (ανάλογα µε την εµβρυολογική προέλευση και την νεύρωσή τους διαχωρίζονται σε: α. Εξωγενείς (ετερόχθονες) β. Ενδογενείς (αυτόχθονες) ΡΑΧΗ Ι. Γενικά Α. Η ράχη αποτελείται από την οπίσθια επιφάνεια του σώµατος 1. Αποτελεί µυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορµού 2. Οστικά στοιχεία α. Σπόνδυλοι β. Κεντρικά τµήµατα των πλευρών γ. Άνω επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος ΜΕ Ο ΟΛΟΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP)

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Τι είναι η βλάβη SLAP; Η βλάβη SLAP συνίσταται σε ρήξη του ανώτερου τμήματος του επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη. Ο όρος SLAP σχηματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Εργαστήριο Ανατομίας - "Ανατομείο", Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σπάνιας παραλλαγής της έκφυσης αριστερής γαστρικής αρτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Βαρβαρούσης Δ, Πλούμης Α, Μπερής Α Μονάδα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης «Σ. Νιάρχος», Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες

ΜΥΟΛΟΓΙΑ. 1. Σκελετικοί µύες ΜΥΟΛΟΓΙΑ Μυϊκός ιστός και Μυϊκό σύστηµα Ι. Γενικά Α. Μύες = όργανα µαλακά συσταλτά 1. οι συσπάσεις των µυϊκών ινών κινούν τα µέρη του σώµατος 2. προσδίδει το σχήµα του σώµατος 3. τρία είδη µυών α. Σκελετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τράχηλος ΙΙ. E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια

Τράχηλος ΙΙ. E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια Τράχηλος ΙΙ E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Όρια του πρόσθιου τραχηλικού τριγωνου Κάτω χείλος της κάτω γνάθου Πρόσθια µέση γραµµή του τραχήλου Στερνοκλειδοµαστοειδής Υπογενείδιο τρίγωνο Υοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 ΑΙΘΟΥΣΑ Α 08.30 09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 09.30-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΟΣ Συντονιστής: Π. Συμεωνίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Νοσ. ΑΧΕΠΑ, 3 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Η ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Ο εγκέφαλος αρδεύεται από : 1. Τις δύο έσω καρωτίδες και τους κλάδους τους 2. Τις δύο σπονδυλικές αρτηρίες και τους κλάδους τους Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνική Χώρα. Ι. Βουβωνικός Χώρα

Βουβωνική Χώρα. Ι. Βουβωνικός Χώρα Βουβωνική Χώρα Ι. Βουβωνικός Χώρα Α. Βουβωνικός Σύνδεσµος (του Poupart) Δεν είναι πραγµατικός σύνδεσµος Είναι η αναδίπλωση προς τα έσω του ελευθέρου κάτω χείλους του έξω λοξού µυός από την εκφυσή του από

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Ανατομική Υμενική άρθρωση με μηνίσκο μεταξύ ακρωμιακού άκρου ωμοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Το μυϊκό σύστημα ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Οι μύες Οι μύες είναι όργανα, τα οποία προσφύονται στα οστά και έχουν σημαντική κινητικότητα Με την σύσπαση τους κινούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο Ανατοµίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Αθηνών ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το Μυοσκελετικό Σύστηµα Δρ. Ε. Τζόνσον Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθήνα 2012 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Α. Τα µέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΟΠΛΕΥΡΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Σχηματίζονται μεταξύ παρακείμενων πλευρών και καταλαμβάνονται από τους μεσοπλεύριους μύες. Έσω θωρακική

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Προσαγωγή (ραιβότητα) Απαγωγή (βλαισότητα) Έσω στροφή Έξω στροφή Περιαγωγή Κάμψη Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ;

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από την ένωση δύο οστών, της κνήμης και μηριαίου ( βλέπε ανατομία γόνατος). Μεταξύ των δύο οστών υπάρχουν δύο στρογγυλοί δίσκοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισµός στην Αυχενική Μυελοπάθεια

Ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισµός στην Αυχενική Μυελοπάθεια Ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισµός στην Αυχενική Μυελοπάθεια Σπύρος Δευτεραίος Ειδικευόµενος Νευρολόγος ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Γρηγόρης Παναγόπουλος Αναπληρωτής Διευθυντής Νευρολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Η. Χαντές. Αθλητικές κακώσεις: Κακώσεις μυών οστών Θεραπευτικές δυνατότητες Προστατευτικός εξοπλισμός.

Μιχάλης Η. Χαντές. Αθλητικές κακώσεις: Κακώσεις μυών οστών Θεραπευτικές δυνατότητες Προστατευτικός εξοπλισμός. Αθλητικές κακώσεις: Κακώσεις μυών οστών Θεραπευτικές δυνατότητες Προστατευτικός εξοπλισμός. Μιχάλης Η. Χαντές Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Κ.Ν.Μαλίζος Μύες-Μυοτενόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.(ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ/ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ/ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φατούρος Ιωάννης, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. ΒΗΜΑ 1 α ΠΟΙΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ; ΒΗΜΑ 1 Β ΠΟΙΟΙ ΜΥΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ; Μύες για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομο Θωρακικης Εξοδου

Συνδρομο Θωρακικης Εξοδου Συνδρομο Θωρακικης Εξοδου Δημήτριος Γ. Ευσταθόπουλος Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διεθυντής ΕΣΥ Κλινική Χειρουργικής Χεριού Άνω Άκρου - Μικροχειρουργικής Νοσοκομείο ΚΑΤ Πρόλογος Εμμανουήλ Φραγκιαδάκης Το εξώφυλλο

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΠΙΣΩ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Η πνευμονική αρτηρία (pulmonary trunk) εκφύεται από τον αρτηριακό κώνο της δεξιάς κοιλίας. Έχει κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Άνω Άκρου Μύες Ωμικής Ζώνης Μύες Βραχίονα Πρόσθιοι Μύες Οπίσθιοι Μύες Μύες Αντιβραχίου Μύες Πρόσθιας Επιφάνειας Μύες Κερκιδικού Χείλους Μύες Οπίσθιας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης Βασικές Ανατομικές Δομές Πυέλου πυελικό έδαφος κυρίως από διάφραγμα πυέλου χωνοειδές σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων 01/40 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης 5.2. Μύες του βραχίονα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας.

ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας. ΜΕΡΟΣ Α Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας. 01/37 Σκελετικός Μύς: Το ένα άκρο, προσφύεται στο οστό που ο µυς αυτός κινεί, η κατάφυση, ενώ το άλλο, προσφύεται στο οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ. 08/Φεβ/2013 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ. 08/Φεβ/2013 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας 1 2 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΙΝΙΑΚΟ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΚΕΦΑΛΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΟΣΤΑ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής)

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής) ΜΥΣ Οι μύες είναι όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Σχηματίζονται από μυϊκό ιστό. Μαζί με τους τένοντες συμβάλουν στην κίνηση των οστών. Είδη των μυών Ο μυς της καρδιάς, Οι λείοι, και Οι γραμμωτοί. Ο μυς

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Καψαμπέλης Ι. Αλέξανδρος, Φυσικοθεραπευτής MSc, AHT, cred MDT

Γράφει: Καψαμπέλης Ι. Αλέξανδρος, Φυσικοθεραπευτής MSc, AHT, cred MDT Γράφει: Καψαμπέλης Ι. Αλέξανδρος, Φυσικοθεραπευτής MSc, AHT, cred MDT Το σύνδρομο θωρακικής εξόδου είναι ο όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει ασθενείς με συμπτώματα οφειλόμενα σε

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά

Άνω Άκρο. Ι. Ώµική Ζώνη. Α. Οστά Άνω Άκρο Ι. Ώµική Ζώνη Α. Οστά 1. Ωµοπλάτη Η ωµογλήνη χρησιµεύει για την άρθρωση µε την κεφαλή του βραχιονίου Η κλειδική επιφάνεια του ακρωµίου είναι για την άρθρωση µε την κλείδα Η εντοµή της ωµοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Σκοπεύει να είναι ένας γενικός οδηγός. Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 1 ου Σεμιναρίου Χειρουργικής Ώμου: «Αρθροσκοπική Χειρουργική σε πτωματικά παρασκευάσματα» - με πρακτική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

US Αγκώνα: Πότε και γιατί πραγματοποιείται. Αθηνά Π. Πλάγου Ακτινοδιαγνώστρια

US Αγκώνα: Πότε και γιατί πραγματοποιείται. Αθηνά Π. Πλάγου Ακτινοδιαγνώστρια US Αγκώνα: Πότε και γιατί πραγματοποιείται Αθηνά Π. Πλάγου Ακτινοδιαγνώστρια Υπερηχογράφημα αγκώνα Πότε χρησιμοποιείται: Συλλογή υγρού στην άρθρωση και τους θυλάκους Βλάβες τενόντων Βλάβες συνδέσμων Ανωμαλίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ;

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ; ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ της ΕΕΧΟΤ 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Χειρουργική Ποδιού Ποδοκνημικής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Ανιόντα Δεµάτια του Νωτιαίου Μυελού Ανιόντα Δεµάτια της Πρόσθιας Δέσµης Ανιόντα Δεµάτια της Πλάγιας Δέσµης Ανιόντα Δεµάτια της Οπίσθιας Δέσµης Κατιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ - ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ.

ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ - ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ. Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Οι ανατομικές παραλλαγές του εξωηπατικού χοληφόρου δέντρου είναι συνήθεις και απαντώνται σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει μέχρι και 40%, ενώ ποικίλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Τράχηλος. Ι. Γενικά. οισοφάγο τραχεία θυρεοειδής αδένας παραθυρεοειδής αδένες

Τράχηλος. Ι. Γενικά. οισοφάγο τραχεία θυρεοειδής αδένας παραθυρεοειδής αδένες Τράχηλος Ι. Γενικά Α. Ο τράχηλος περιλαµβάνει πολλά & σηµαντικά µορφώµατα (όπως αγγεία, νεύρα, κλπ) που συνδέουν την κεφαλή µε τον κορµό & άνω άκρο τις καρωτίδες αρτηρίες τις σφαγίτιδες φλέβες τα πνευµονογαστρικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΑΣΗΣ. Αιτιολογία

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΑΣΗΣ. Αιτιολογία ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ Ο πονοκέφαλος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πεδία έρευνας της σύγχρονης Ιατρικής. Πολλές ειδικότητες ασχολούνται. Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί για την αιτιολογία και τη θεραπεία του. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1:

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1: 4. ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΩΜΟΥ Ορισμός: Δυστοκία ώμου ορίζεται η δυσκολία γέννησης των ώμων μετά τη γέννηση της κεφαλής, που απαιτεί πρόσθετους χειρισμούς για την απελευθέρωσή τους με συνήθη ήπια έλξη της κεφαλής. Συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome)

Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome) Τενοντίτιδα ώμου ή Τενοντίτιδα υπερακανθίου - Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης ή προστριβής ώμου (shoulder impingement syndrome) Η τενοντίτιδα ώμου ή τενοντίτιδα υπερακανθίου (σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΜΚ001: Ορθοπαιδική ΜΚ002: Αθλητιατρική ΜΚ003: Περιγραφική Ανατομική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ: ΜΚ001) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα

Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα Μηχανική και Παθομηχανική της Μυϊκής Δραστηριότητας στον Αγκώνα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ...00 Δικέφαλος Βραχιόνιος Μυς...00 Πρόσθιος Βραχιόνιος...00 Βραχιονοκερκιδικός...00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΥΣΑ ΙΑΓΝΩΣΗ AMΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΩΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ

ΙΑΦΥΓΟΥΣΑ ΙΑΓΝΩΣΗ AMΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΩΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΙΑΦΥΓΟΥΣΑ ΙΑΓΝΩΣΗ AMΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΩΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Ε.Μοράκης, I.Σπανός, Κ.Κώτσης*, Μ.Τζουρµπάκης. Α Όρθοπαιδική κλινική, * Ακτινολογικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός,

Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, www.sportsmedicine.gr Το γόνατο είναι η μεγαλύτερη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος. Σε αυτή την άρθρωση καταλήγουν τα δύο μακρύτερα οστά του σώματος ο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η οστεοτομία είναι μια επέμβαση με την οποία ο χειρουργός διαχωρίζει το οστό (προκαλεί δηλαδή, τεχνικά κάταγμα). Στη συνέχεια επανατοποθετεί τα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος

Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Τα τελευταία χρόνια δύο νέες τεχνικές ήρθαν να προστεθούν στον τομέα της ορθοπαιδικής, προσφέροντας μία σειρά από εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα