ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2012-2014"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Δήμος Βύρωνα Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι... 5 Υφιστάμενη Κατάσταση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα... 5 Εισαγωγή... 6 Ι.Α. Γενικά Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά... 7 Ι.Α.1. Εξέλιξη συνολικού πληθυσμού... 7 Ι.Α.2. Νοικοκυριά κατά αριθμό μελών Ι.Α.3. Αξιολόγηση Βασικών Πληθυσμιακών Στοιείων Ι.Β. Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής στο Δήμο Βύρωνα Ι.Β.1. Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα Ι.Β.1.1. Στοιεία ανάλυσης φυσικού περιβάλλοντος Ι.Β Ορεινή - Δασική Ζώνη Ι.Β.1.2. Γεωλογικά αρακτηριστικά - Σεισμικότητα Ι.Β Σεισμικότητα Ι.Β Υδρογραφικό δίκτυο, υδρογεωλογικά στοιεία Ι.Β.1.3. Κλίμα Μετεωρολογικά Δεδομένα Ι.Β Θερμοκρασία Ι.Β Άνεμοι Ι.Β Υγρασία Ι.Β.1.4. Οικοσυστήματα, λωρίδα και πανίδα Ι.Β Χλωρίδα Ι.Β Πανίδα Ι.Β.1.5. Προστατευόμενες περιοές Ι.Β.1.6. Πηγές ρύπανσης και κατάσταση φυσικού περιβάλλοντος Ι.Β Έδαφος και Υπέδαφος Ι.Β.2. Ανθρωπογενές περιβάλλον Ι.Β.2.1. Ιστορική εξέλιξη της περιοής μελέτης Ι.Β.3. Πολεοδομικός Ιστός του Δήμου Βύρωνα Ι.Β.3.1. Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας και του Νομού, η θέση και ρόλος του Δήμου Βύρωνα Ι.Β.3.2. Αστικό περιβάλλον, Λειτουργική δομή της πόλης του Βύρωνα Ι.Β.3.3. Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης Ι.Β.3.4. Χρήσεις γης Ι.Β.3.5. Ποιότητα ζωής Κατοικία / Νοικοκυριά Ι.Β Δωμάτια σε κανονικές κατοικίες Ι.Β Κανονικές κατοικίες ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που διαθέτουν Ι.Β Χρήση και φορέας ιδιοκτησίας κατοικιών Ι.Β Ανέσεις κατοικιών Δήμος Βύρωνα Σελίδα 2

3 Ι.Β.3.6. Τενικές Υποδομές - Δίκτυα Ι.Β Μεταφορικές Υποδομές Ι.Β Οδικό δίκτυο Ι.Β Δίκτυο Συγκοινωνιών Στάθμευση Ι.Β Ύδρευση Αποέτευση Ι.Β Διαείριση Απορριμμάτων - Ανακύκλωση Ι.Β Ενεργειακά δίκτυα και ΑΠΕ Τηλεπικοινωνίες Ι.Β Αντιπλημμυρικά κι αντιπυρικά δίκτυα Ι.Β.4. Πιέσεις στο φυσικό κι ανθρωπογενές περιβάλλον Ι.Β.5. Αξιολόγηση του Χωρικού Περιβάλλοντος και των Υποδομών Ι.Β.5.1. Η ωρική ταυτότητα του Δήμου και οι νέες προκλήσεις Ι.Β.5.2. Η αξιολόγηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, οι ρήσεις γης, οι προβληματικές περιοές και οι τενικές υποδομές I.Γ. Υφιστάμενη κοινωνική σύνθεση και κοινωνικές υποδομές στη πόλη του Βύρωνα I.Γ.1. Κοινωνική Σύνθεση και Εκπαιδευτικό Επίπεδο Πληθυσμού I.Γ.1.1. Οικογενειακή Κατάσταση Ι.Γ.1.2. Ομοδημότες, ετεροδημότες, αλλοδαποί Ι.Γ.1.3. Βασικά Στοιεία Αλλοδαπών Ι.Γ.2. Εκπαιδευτικό επίπεδο Ι.Γ.3. Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες Ι.Γ.4. Υφιστάμενες κοινωνικές υποδομές της πόλης Ι.Γ.5. Αξιολόγηση Κοινωνικής Σύνθεσης και Κοινωνικών Υποδομών ΜΕΡΟΣ II ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ Ι. Εσωτερικές Δομές Ι.Α. Τα αιρετά όργανα του Δήμου Ι.Α.1. Δημοτικό Συμβούλιο Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/ Ι.Α.2. Εκτελεστική Επιτροπή (άρθρο 62 του Ν. 3852/2010) Ι. Α. 3. Οικονομική Επιτροπή(άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) Ι. Α. 4. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) ΙΙ. Νέοι Θεσμοί Διαβούλευσης στους ΟΤΑ Α Βαθμού σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» ΙΙΙ. Δημοτικές Επιτροπές ΙV. Νομικά Πρόσωπα Δήμου Βύρωνα V. Νέες αρμοδιότητες σύμφωνα με το Ν. 3852/ Δήμος Βύρωνα Σελίδα 3

4 VI. Διάρθρωση οργανικών μονάδων VI.1 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας VI. 2. Προσωπικό Δήμου Βύρωνα ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Το όραμα της Δημοτικής Αρής ΜΕΡΟΣ ΙV Έγκριση των Στρατηγικών Στόων του Επιειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βύρωνα Θεσμικό πλαίσιο για τον επιειρησιακό σεδιασμό των ΟΤΑ Σκοπός των πενταετών Επιειρησιακών Προγραμμάτων Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης Β) Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου Κύρια αρακτηριστικά των Επιειρησιακών Προγραμμάτων Το περιεόμενο και η διαδικασία κατάρτισης ενός Επιειρησιακού Προγράμματος Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου κατάρτιση στρατηγικού σεδιασμού ΜΕΡΟΣ V ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός Ομαδοποίηση, έλεγος και οριστικοποίηση των δράσεων του Επιειρησιακού Προγράμματος Κωδικοποίηση, ρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμός των δράσεων Έλεγος Σεδίων Δράσης Δήμος Βύρωνα Σελίδα 4

5 ΜΕΡΟΣ Ι Υφιστάμενη Κατάσταση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα Δήμος Βύρωνα Σελίδα 5

6 Εισαγωγή Το παρόν τμήμα της μελέτης αποτελεί μια ουσιαστική επεξεργασία των στοιείων, όπως αυτά συλλέθηκαν από τις επιμέρους πηγές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Βύρωνα, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Επιειρησιακού Προγράμματος. Σκοπός της παρούσας φάσης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Βύρωνα. Για την παρουσίαση των συμπερασμάτων ρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες σε συνδυασμό με τη μέθοδο της συγκριτικής ανάλυσης με παρελθούσες απογραφές. Οι κύριες κατηγορίες στοιείων στις οποίες δομείται η παρούσα μελέτη είναι οι παρακάτω τέσσερις : Α) Γενικά Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά Β) Περιβάλλον- Ποιότητα Ζωής Γ) Κοινωνική Σύνθεση Κοινωνικές Υποδομές Δ) Τοπική Οικονομία και Απασόληση Δήμος Βύρωνα Σελίδα 6

7 Ι.Α. Γενικά Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά Στο παρόν τμήμα της μελέτης, επιειρείται η διερεύνηση της πληθυσμιακής μεταβολής κατά το διάστημα έως το 2001, διάστημα για το οποίο υπάρουν καταγεγραμμένα επίσημα στοιεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Με τη ρήση βασικών δεικτών και με την αποτύπωση σε διαγράμματα των βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιείων, απεικονίζονται οι σετικές τάσεις τόσο του πληθυσμού στο σύνολο του όσο και των επιμέρους ηλικιακών ομάδων. Ι.Α.1. Εξέλιξη συνολικού πληθυσμού Ο πραγματικός πληθυσμός του ήµου Βύρωνα, σύμφωνα µε τα στοιεία της απογραφής της ΕΣΥΕ του 2001,(επισημαίνεται ότι η πρόσφατα πραγματοποιηθείσα απογραφή εντός του έτους 2011 δεν έει ακόμη αποδώσει επίσημα στοιεία, καθώς βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, ως εκ τούτου δεν μπορούμε να βασιστούμε στα εξαγόμενα από αυτή στοιεία) ανέρεται σε άτομα ( άτομα ο μόνιμος πληθυσμός σύμφωνα με ΕΣΥΕ 2001). Κατά το ίδιο έτος ο πληθυσμός του ήµου αποτελεί το 2,29% του πληθυσμού της τέως Νομαρίας Αθηνών (βλ. Πίνακα Ι.Α.1). Τα αναφερόμενα πληθυσμιακά δεδομένα δεν διαφοροποιούνται, τουλάιστον ουσιωδώς, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτη», δεδομένου ότι ο Δήμος Βύρωνα δεν προώρησε σε οποιαδήποτε συνένωση και παραμένει ως είε. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.A.1 Πληθυσμός & Έκταση Δήμων Ν. Αθηνών ΔΗΜΟΙ 2001 %ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ Τ. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΝΑ Τ. ΧΛΜ ΧΛΜ. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ,15% 2, ,89 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ,13% 7, ,93 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ,45% 4, ,92 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ,24% 3, ,06 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ,98% 38, ,41 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ,78% 6, ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ,43% 5, ,82 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ,61% 13, ,89 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ,24% 8, ,90 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ,96% 3, ,34 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ,29% 9, ,64 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ,18% 4, ,79 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ,02% 25, ,95 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ,89% 1, ,45 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ,63% 7, ,81 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ,86% 8, ,83 Δήμος Βύρωνα Σελίδα 7

8 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ,85% 12, ,42 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,72% 4, ,31 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ,03% 9, ,51 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ,99% 7, ,34 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ,11% 4, ,44 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ,83% 5, ,81 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ,65% 25, ,68 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ,30% 1, ,05 ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ,73% 3, ,98 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ,99% 5, ,98 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ,87% 2, ,28 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ,58% 4, ,82 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ,48% 4, ,03 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ,78% 3, ,89 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 0,90% 2, ,35 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ,38% 0, ,00 ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ,41% 1, ,00 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ,43% 4, ,07 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ,50% 3, ,19 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ,18% 10, ,18 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ,81% 6, ,91 ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ,75% 2, ,25 ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ ,56% 2, ,41 ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ,42% 0, ,62 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ,27% 2, ,88 ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ,74% 22, ,64 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ,69% 9, ,59 ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ,21% 3, ,29 ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ,41% 2, ,87 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ ,19% 4, ,06 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 0,23% 3, ,88 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ,18% 29, ,71 ΣΥΝΟΛΟ Ν. ΑΘΗΝΩΝ , ,98 ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιείων Ε.Σ.Υ.Ε (Απογραφή 2001) Ο ήµος Βύρωνα έει συνολική έκταση 9,204 km² και η πυκνότητα πληθυσμού είναι 6.638,64 κάτοικοι/τετρ. λµ. Πρόκειται για µέγεθος σαφώς µεγαλύτερο του αντίστοιου εθνικού µέσου όρου (83,1 κάτοικοι/τετρ. λµ), αλλά είναι το μισό από το μέσο όρο των δήμων της Αττικής (13.787,98 κάτοικοι/τετρ. λµ). Η μεταβολή του πραγματικού πληθυσμού 1 του Βύρωνα σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΣΥΕ το έτος 2001 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 4,41% σε 1 Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ η έννοια του Πραγματικού Πληθυσμού υποδηλώνει το σύνολο των ατόμων τα οποία βρίσκονταν στα όρια της επικράτειας την ώρα 0:00 Σαββάτου προς Κυριακή την ημέρα της απογραφής. Ως τόπος απογραφής του πραγματικού πληθυσμού θεωρείται ο τόπος διανυκτέρευσης Δήμος Βύρωνα Σελίδα 8

9 σέση με την αντίστοιη απογραφή του Ο συνολικός πραγματικός πληθυσμός το 2001 σε απόλυτες αριθμητικές τιμές ανέρεται σε άτομα αυξημένος κατά άτομα από τον πληθυσμό του 1991 ( άτομα). Η ποσοστιαία αύξηση του πληθυσμού του Δήμου Βύρωνα υπολείπεται κατά 2,36 ποσοστιαίες μονάδες σε σέση με την αύξηση που παρουσίασε ο πραγματικός πληθυσμός της ευρύτερης περιφέρειας Αττικής (6,77%). Η μεταβολή του πραγματικού πληθυσμού, σε απόλυτες τιμές, που παρουσιάζεται στο Δήμο Βύρωνα συγκριτικά με το εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο εμφανίζει υστέρηση κατά περίπου 2,4 ποσοστιαίες μονάδες. Η αύξηση του πραγματικού πληθυσμού το 2001 σε επίπεδο ώρας είναι της τάξης του 6,86% σε σέση με το 1991 ενώ αντίστοια αυτή της περιφέρειας παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 6,77%. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.Α.2 Ποσοστιαία μεταβολή Δήμου Βύρωνα ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 4,41% 5,38% 3,54% ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιείων Ε.Σ.Υ.Ε (Απογραφή 1991, 2001) Αναφορικά με τα δύο φύλα εμφανίζεται μια σετικά ανισόρροπη αύξηση, με τον ανδρικό πληθυσμό να παρουσιάζει εντονότερες αυξητικές τάσεις, με ποσοστό αύξησης 5,38%, ενώ τον γυναικείο να αυξάνεται με ηπιότερους ρυθμούς (3,54%). Σε απόλυτες τιμές ο πραγματικός ανδρικός πληθυσμός του Δήμου Βύρωνα το 2001 διαμορφώνεται σε άτομα ενώ ο γυναικείος σε άτομα. Ο ανδρικός πληθυσμός το 1991 αποτελεί το 47,05% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού ενώ το 2001 το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 47,49% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 0,44%. Για το γυναικείο πληθυσμό αντίστοια, παρατηρούμε ισόποση μείωση (0,44%) επί του συνολικού πραγματικού πληθυσμού με αποτέλεσμα το 52,95% το 1991 να διαμορφώνεται το 2001 σε 52,51%. Από τα παρακάτω Διαγράμματα (Ι.Α.2.1 και Ι.Α.2.2) γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η σύνθεση του πραγματικού πληθυσμού του Δήμου Βύρωνα, αναφορικά με το φύλο, παρουσιάζει σετική σταθερότητα με το γυναικείο φύλο να υπερτερεί του ανδρικού που αποτελεί το 47,49% του συνόλου και το γυναικείο το υπόλοιπο 52,51%. Στην περιφέρεια Αττικής η διαφορά στη σύνθεση του πληθυσμού μεταξύ των δύο φύλων είναι περίπου η ίδια καθώς το γυναικείο φύλο υπερτερεί με 3,76% επί του ανδρικού, καταλαμβάνοντας το 51,83% επί του συνόλου. Σε εθνικό επίπεδο ο γυναικείος κατά την παραπάνω ώρα. Διαφέρει από το νόμιμο που ορίζεται στη βάση του Δήμου η της Κοινότητας όπου κάποιος ανήκει καθώς και από το μόνιμο που ορίζεται στη βάση του τόπου μόνιμης η συνήθους διαμονής του απογραφόμενου Δήμος Βύρωνα Σελίδα 9

10 πληθυσμός εξακολουθεί να υπερτερεί του ανδρικού με 50,5% επί του συνολικού πληθυσμού ενώ ο ανδρικός διαμορφώνεται στο 49,5% υπολειπόμενος κατά 1 εκατοστιαία μονάδα. Το βασικό συµπέρασµα από τα παραπάνω στοιεία αφορά στην υψηλότερη συµµετοή των γυναικών, τόσο στο σύνολο του πληθυσμού όσο και στις επιμέρους ηλικιακές ομάδες άνω των 25 ετών (βλ. επίσης διάγραμμα Ι.Α.4). Συγκεκριμένα, οι τιμές υποδεικνύουν ότι για το σύνολο του πληθυσμού κατά το 2001, στο ήµο Βύρωνα σε κάθε 100 γυναίκες αντιστοιούν 92 άνδρες, 90 στη Νομαρία Αθηνών και 98 στο σύνολο της ώρας. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι.Α.2.1. Σύνθεση Πραγματικού Πληθυσμού Δήμου Βύρωνα ανά Φύλο 1991 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι.Α.2.2. Σύνθεση Πραγματικού Πληθυσμού Δήμου Βύρωνα ανά Φύλο 2001 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 47,05% 47,49% 52,95% 52,51% ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιείων Ε.Σ.Υ.Ε (Απογραφή 1991, 2001) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.Α.3 Ποσοστιαία Σύνθεση Πραγματικού Πληθυσμού 2001 ανά φύλο στα επίπεδα Χώρας, Αττικής και Βύρωνα Άρρενες (%) Θήλεις (%) ΧΩΡΑ 49,50% 50,50% ΑΤΤΙΚΗ 48,17% 51,83% 47,49% 52,51% ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία στοιείων Ε.Σ.Υ.Ε (Απογραφή 2001) Ο δείκτης γήρανσης 2 στο Δήμο Βύρωνα παρουσιάζει κατά τις τελευταίες δεκαετίες μια συνεή αυξητική τάση, γεγονός που καταδεικνύει το ευρύτερο πρόβλημα 2 Ο Δείκτης Γήρανσης εκφράζει την αντιστοιία των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) σε μια περιοή στη δεδομένη ρονική περίοδο σε 100 παιδιά (ηλικία 0-14). Υπολογίζεται από τη σέση ΔΓ= Αριθμός Δήμος Βύρωνα Σελίδα 10

11 υπογεννητικότητας και το οποίο απεικονίζεται με το αρακτηριστικότερο τρόπο στο Διάγραμμα Ι.Α.4 της πληθυσμιακής πυραμίδας για το διάστημα Ο δείκτης ουσιαστικά παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση κατά το διάστημα της δεκαετίας και από 78 ηλικιωμένους που αντιστοιούσαν σε 100 παιδιά το 1991 διαμορφώνεται στους 119 ηλικιωμένους το 2001 εμφανίζοντας αύξηση της τάξης των 41 ηλικιωμένων. Το γεγονός αυτό γίνεται απόλυτα κατανοητό εάν παρατηρήσουμε την πληθυσμιακή μείωση που παρουσιάζεται το συγκεκριμένο διάστημα στις ηλικιακές ομάδες 0-14 ετών και την παράλληλη αύξηση των ηλικιακών ομάδων που ανήκουν στις κατηγορίες άνω των 65 ετών. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι.Α.3 Ποσοστιαία Μεταβολή Πραγματικού Πληθυσμού ανά Ηλικιακή Ομάδα 50 42, ,10 23,12 20,85 8,66 2,39 23,79 10,27 19,92 3,40 25, ετών 5-9 ετών -5,09-9,49-7,15-4,91-18, ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών -0, ετών 85 ετών και άνω ,65 ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιείων Ε.Σ.Υ.Ε (Απογραφή 1991, 2001) O Δείκτης Γήρανσης του Δήμου Βύρωνα είναι μεγαλύτερος από τον εθνικό μέσο όρο, του οποίου η τιμή διαμορφώνεται στους 110 ηλικιωμένους ανά 100 παιδιά, καθώς και το μέσο όρο της Νομαρίας Αθηνών ο οποίος αγγίζει τους 111. Την ίδια στιγμή ο δείκτης γήρανσης στην περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τα στοιεία του 2001 παρουσιάζεται αμηλότερος από αυτόν του Βύρωνα με 105,9 ηλικιωμένους να αντιστοιούν σε 100 παιδιά από 68,4 που ήταν το 1991 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. ατόμων 65 και άνω X 100 (ΣΑΚΕΛΛΗΣ 1993: σ. 41). Αριθμός ατόμων (0-14) Δήμος Βύρωνα Σελίδα 11

12 Η μείωση που καταγράφεται από την τελευταία απογραφή του 1991 στο Δήμο Βύρωνα στις τρεις πρώτες ηλικιακές ομάδες των 0-4, 5-9 και ετών είναι της τάξεως του -5,09% για την πρώτη, -18,97% για τη δεύτερη ενώ στην τρίτη το ποσοστό αγγίζει το -32,65%. Το ανάλογο ποσοστό μεταβολής για τις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες στην περιφέρεια Αττικής το 2001 παρουσιάζει αντίστοιη μείωση σε σέση με εκείνη του Δήμου Βύρωνα της τάξης του -3,3%, του -18,8% και του -26,2% αντίστοια. Τα αίτια του συγκεκριμένου φαινομένου συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες και τους τρόπους διαβίωσης: τις δυνατότητες των ζευγαριών να επωμισθούν τα οικονομικά βάρη της ανατροφής των παιδιών, τις αντιλήψεις τους για το ρόλο της οικογένειας, τη συμβολή του κράτους κλπ 3. Αναλογικά με την ελληνική πραγματικότητα και ιδιαίτερα με την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής, η αναλογία του νεανικού προς τον πληθυσμό των ηλικιωμένων στο Δήμο Βύρωνα θεωρείται αρνητική. Σημαντικό επίσης στοιείο αποτελεί ο δείκτης εξάρτησης 4 μέσω του οποίου εκφράζεται ποσοτικά η αντιστοιία των θεωρουμένων ως εξαρτημένων μελών του πληθυσμού ως προς τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στην εργάσιμη ηλικία. Το ποσοστό αυτό για το 2001 είναι της τάξης του 41,25%. Αυτό μεταφράζεται ότι στα 100 άτομα παραγωγικής ηλικίας (15-64 ετών) αντιστοιούν 41,25 άτομα που αρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα. Για το έτος 1991 ο ίδιος δείκτης στο Βύρωνα διαμορφώνεται στα 45,84 εξαρτημένα άτομα. Στην Περιφέρεια Αττικής, το 2001, στα 100 άτομα εργάσιμης ηλικίας αντιστοιούν 41,67 οικονομικά εξαρτημένα άτομα ενώ στο επίπεδο της Χώρας 46,81. Από τα παραπάνω στοιεία μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο δείκτης εξάρτησης στο Βύρωνα είναι αμηλότερος από αυτόν σε εθνικό επίπεδο, ενώ παρουσιάζεται υψηλότερος από τον αντίστοιο της Περιφέρειας. Άλλο ένα σημαντικό εργαλείο για να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρει ανανέωση των παραγωγικών ηλικιών αποτελεί ο δείκτης αντικαταστάσεως ο οποίος μας δείνει την αναλογία των ατόμων τα οποία πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν (ηλικίες ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Μ. 2000: σ Δείκτης εξάρτησης εκφράζει την αντιστοιία των θεωρουμένων ως εξαρτημένων μελών του πληθυσμού (ηλικιακές ομάδες 0-14 και 65 και άνω) ως προς τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στην εργάσιμη ηλικία (15-64 ετών) Υπολογίζεται από τη σέση ΔΕ= Αριθμός ατόμων (0-14)+( 65 και άνω) (ΣΑΚΕΛΛΗΣ 1993: σ. 41). Αριθμός ατόμων (15-64) Δήμος Βύρωνα Σελίδα 12

13 ετών) σε σέση με τα άτομα που πρόκειται να ενταθούν στον παραγωγικό πληθυσμό (ηλικίες ετών). Για τον Δήμο Βύρωνα η τιμή του δείκτη το 2001 διαμορφώνεται στις 84,87 μονάδες, παρουσιάζοντας μείωση 34,96 μονάδων σε σέση με το 1991 (119,83). Δηλαδή για κάθε 100 άτομα που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν, πρόκειται να εισαθούν στον παραγωγικό πληθυσμό 84,87 άτομα. Τιμή αμηλότερη από τον αντίστοιο δείκτη σε επίπεδο Χώρας και Περιφέρειας για το 2001 καθώς διαμορφώνεται στις 91,44 και 92,7 μονάδες αντίστοια. Δήμος Βύρωνα Σελίδα 13

14 Στην πυραμίδα ηλικιών του πληθυσμού (Διάγραμμα Ι.Α.4) εμφανίζεται ευκρινώς η ηλικιακή και κατά φύλο σύνθεση καθώς και η εξελικτική πορεία γήρανσης του πληθυσμού. Στην περίπτωση που η μορφή της πυραμίδας είναι τριγωνική τότε καταδεικνύει ότι η σύσταση του πληθυσμού είναι νεανική 5. Αντίθετα, μια πυραμίδα όπως στο παρακάτω διάγραμμα που εμφανίζει τη σύνθεση του πληθυσμού του Βύρωνα με λεπτή βάση και σετικά διογκωμένες τις παραγωγικές ηλικίες αντιστοιεί σε γηράσκοντα πληθυσμό. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι.Α.4 Ηλικιακή και κατά φύλο Σύνθεση Πραγματικού Πληθυσμού ετών και άνω 320 Θήλεις Αρρενες ετών Θήλεις Αρρενες ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών 5-9 ετών 0-4 ετών ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιείων Ε.Σ.Υ.Ε (Απογραφή 1991, 2001) Για να αρακτηριστεί ένας πληθυσμός νέος ο παιδικός πληθυσμός (0-14 έτη) θα πρέπει να αποτελεί το 40% του συνολικού πληθυσμού (ΣΑΚΕΛΛΗΣ 1993: σ.40) Δήμος Βύρωνα Σελίδα 14

15 Παρατηρώντας το παρακάτω Διάγραμμα (Ι.Α.5) διαπιστώνουμε ότι η ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού και των δύο φύλων παρουσιάζει, σε γενικές γραμμές, μια ανομοιόμορφη κίνηση. Με εξαίρεση τις ηλικιακές ομάδες 35-39, 55-59, και 85 και άνω οι οποίες παρουσιάζουν κάποια ομοιομορφία, οι υπόλοιπες ομάδες πάσουν από ανισομερή ποσοστιαία μεταβολή. Οι νέοι και των δύο φύλων, μέρι 19 ετών παρουσιάζουν έντονη αρνητική μεταβολή, ενώ από 20 έως και 54 θετική. Στην ηλικιακή ομάδα ετών οι γυναίκες δεν εμφανίζουν καμία ουσιαστική μεταβολή κατά την περίοδο μελέτης, ενώ στις ηλικιακές ομάδες των και ετών, η αύξηση του πληθυσμού τους, εμφανίζεται σημαντικά ενισυμένη από την αντίστοιη ανδρική. Στις ηλικίες 25-29, και ετών, η ποσοστιαία μεταβολή των ανδρών, διαφοροποιείται κατά πολύ φτάνοντας τις 8,46, 18,41 και 12,93 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοια. Στις ηλικίες ετών, οι άνδρες καταγράφουν αρνητική μεταβολή ενώ οι γυναίκες θετική ανεβάζοντας περισσότερο τα ποσοστά ανομοιόμορφης κατανομής ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι.Α.5 Ποσοστιαία Μεταβολή Πραγματικού Πληθυσμού Δήμου Βύρωνα ανά Φύλο και Ηλικιακή Ομάδα ( ) 15, ,16 0-0, ,52-9,63-12, , ετών ετών ετών ετών ετών -21, , ,95 27,55 30,75 19,09 19,49 12,34 9,16 8,21 3,53 1,11 27,71 15,03 5,11 22,29 16,82-6,47-4,80-5,04-7,72 50,38 37,45 5,25 2,54 2,11-5, ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ετών ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιείων Ε.Σ.Υ.Ε (Απογραφή 1991, 2001) 26,48 25,60 85 ετών και άνω Δήμος Βύρωνα Σελίδα 15

16 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ Ι.Α.2. Νοικοκυριά κατά αριθμό μελών Εξετάζοντας την αναλογία του πληθυσμού ανά νοικοκυριό, στο ήµο Βύρωνα διαπιστώνουμε ότι το 2001 διαμορφώνεται σε 2,56 άτομα ανά νοικοκυριό. Η εξέλιξη από το 1991 αναδεικνύει µία συνεή μείωση του συντελεστή µελών ανά νοικοκυριό, καθώς από 2,74 μειώθηκε σε 2,56 το Ο συντελεστής είναι αμηλότερος τόσο από τον αντίστοιο της Νομαρίας Αθηνών (1991: 2,76, 2001: 2,61), όσο και από τον εθνικό μέσο όρο (1991: 2,97, 2001:2,80). Σετικά με τη μεταβολή του αριθμού των μελών των νοικοκυριών κατά τη δεκαετία , το Διάγραμμα Ι.Α.6 παρουσιάζει τα νοικοκυριά με 1 μέλος να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση (36,91%), να ακολουθούν τα νοικοκυριά με 2 μέλη (19,56%), τα νοικοκυριά με 3 μέλη (13,61%). Αντίθετα, μείωση παρουσιάζουν τα νοικοκυριά με 4 μέλη (-6,09%), αυτά με 5 μέλη (-20,88%) και τα νοικοκυριά με 6 και άνω μέλη (- 1,16%) (βλ. επίσης Πίνακες Ι.Δ.4, Ι.Δ.5). ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.Α.4 Αριθμός νοικοκυριών με βάση των αριθμό μελών τους (Δήμος Βύρωνα, Απογραφή Πληθυσμού ΕΣΥΕ, 2001) ΜΕΛΗ 1991 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2001 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ METΑΒΟΛΗ ,96% ,23% 36,91% ,41% ,99% 19,56% ,97% ,13% 13,61% ,56% ,45% -6,09% ,84% 940 4,10% -20,88% ,27% 255 1,11% -1,16% ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιείων Ε.Σ.Υ.Ε (Απογραφή 1991, 2001) Η πλειοψηφία των νοικοκυριών του Δήμου Βύρωνα για το 2001 αποτελείται από διμελή (27,99%), ακολουθούμενα από τα μονομελή (24,23%) και τριμελή (22,13%) νοικοκυριά τα οποία αθροιστικά αποτελούν την πλειοψηφία των νοικοκυριών του Δήμου (74,35%). Ακολουθούν τα τετραμελή νοικοκυριά με ποσοστό 20,45% και με πολύ μικρότερα ποσοστά τα πενταμελή (4,10%) καθώς και τα νοικοκυριά με 6 μέλη και άνω 1,11%. Τα νοικοκυριά που αποτελούνται από 4 μέλη και άνω, σημειώνουν μείωση σε σέση με την απογραφή του 1991 με σημαντικότερη την πτώση της τάξεως του 20,88% που σημείωσαν τα πενταμελή νοικοκυριά (βλ. Διαγράμματα Ι.Α.6.1 & Ι.Α.6.2). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι.Α.6 Δήμος Βύρωνα Σελίδα 16

17 Νοικοκυριά κατά αριθμό μελών στο Δήμο Βύρωνα (1991, 2001) ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιείων Ε.Σ.Υ.Ε (Απογραφή 1991, 2001) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι.Α.6.1 Ποσοστό νοικοκυριών κατά αριθμό μελών (1991) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι.Α.6.2 Ποσοστό νοικοκυριών κατά αριθμό μελών (2001) ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ 5,84% ΤΕΤΡΑΜΕΛΗ 24,56% ΕΞΑΜΕΛΗ 1,27% ΜΟΝΟΜΕΛΗ 19,96% ΤΕΤΡΑΜΕΛΗ 20,45% ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ 4,10% ΕΞΑΜΕΛΗ 1,11% ΜΟNOΜΕΛΗ 24,23% ΤΡΙΜΕΛΗ 21,97% ΔΙΜΕΛΗ 26,41% ΤΡΙΜΕΛΗ 22,13% ΔΙΜΕΛΗ 27,99% ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιείων Ε.Σ.Υ.Ε (Απογραφή 1991, 2001) Ο πίνακας Ι.Α.5 αποτυπώνει τις μεταβολές που κατεγράφησαν κατά την περίοδο , στα μέλη των νοικοκυριών του Δήμου Βύρωνα. Όσον αφορά στα μονομελή νοικοκυριά, αρακτηρίζονται από αυξητική τάση ποσοστού 36,91%. Η δεύτερη μεγάλη μεταβολή καταγράφεται στα νοικοκυριά με δύο μέλη (19,56%) και στα τριμελή νοικοκυριά (13,61%), που αναλογούν σε αριθμητική μεταβολή και ατόμων αντίστοια. Στον ίδιο πίνακα αποτυπώνονται ολοφάνερα οι μειώσεις που αρακτηρίζουν τα τετραμελή και πενταμελή νοικοκυριά του Δήμου. Έτσι, τα τετραμελή νοικοκυριά μειώνονται κατά -6,09% και τα πενταμελή κατά -20,88%. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.Α.5 Αριθμός μελών των νοικοκυριών κατά τα έτη 1991,2001 (απόλυτες τιμές, ποσοστά, ποσοστιαία μεταβολή περιόδου) Δήμος Βύρωνα Σελίδα 17

18 ΜΕΛΗ 1991 ΜΕΛΗ % 2001% % ΜΕΤΑΒΟΛΗ Νοικοκυριά με 1 μέλος ,28% 9,47% 36,91% Νοικοκυριά με 2 μέλη ,27% 21,87% 19,56% Νοικοκυριά με 3 μέλη ,05% 25,94% 13,61% Νοικοκυριά με 4 μέλη ,85% 31,96% -6,09% Νοικοκυριά με 5 μέλη ,66% 8,01% -20,88% Νοικοκυριά με 6 και άνω μέλη ,88% 2,76% 1,06% ΣΥΝΟΛΟ % 100% ΠΗΓΗ: Ιδία επεξεργασία στοιείων Ε.Σ.Υ.Ε (Απογραφή 1991, 2001) Δήμος Βύρωνα Σελίδα 18

19 Ι.Α.3. Αξιολόγηση Βασικών Πληθυσμιακών Στοιείων Ο συνολικός πραγματικός πληθυσμός το 2001 σε απόλυτες αριθμητικές τιμές ανέρεται σε άτομα αυξημένος κατά άτομα από τον πληθυσμό του 1991 ο οποίος ήταν άτομα. Σε σέση με το 1991, η αύξηση του πραγματικού πληθυσμού στο Δήμο Βύρωνα το 2001 είναι της τάξης του 4,41%, μικρότερη εκείνη στο επίπεδο της Περιφέρειας που αγγίζει το 6,77% και της ώρας (6,86%). Παρόλη την αύξηση του πραγματικού πληθυσμού στον δήμο Βύρωνα την τελευταία δεκαετία (4,41%), παρουσιάζεται κατακόρυφη αύξηση του δείκτη γήρανσης, ο οποίος ουσιαστικά εκτοξεύεται με αποτέλεσμα ενώ το 1991 στα 100 παιδία να αντιστοιούν 78,44 ηλικιωμένοι, το 2001 ο αντίστοιος αριθμός των ηλικιωμένων να ανέρεται σε 118,60 άτομα, εμφανίζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως των 40,16 ηλικιωμένων ανά 100 παιδιά. Επίσης εμφανίζεται υψηλότερος τόσο από τον αντίστοιο της Περιφέρειας Αττικής (105,9 ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά) όσο και από αυτόν της ώρας (110 ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά). Ο δείκτης εξάρτησης εμφανίζεται να είναι της τάξεως του 41,25% επί των ατόμων εργάσιμης ηλικίας. Αυτό μεταφράζεται ότι στα 100 άτομα εργάσιμης ηλικίας (15-64 ετών) αντιστοιούν 41,25 άτομα που αρακτηρίζονται ως οικονομικά εξαρτώμενα. Ο αριθμός των ατόμων αυτής της κατηγορίας εμφανίζεται σημαντικά αμηλότερος από τον αντίστοιο σε εθνικό επίπεδο (46,81%) και ελαφρά αμηλότερος από αυτόν της περιφέρειας (41,67%). Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό μη ενεργού πληθυσμού αποτελείται από γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, κυρίως μεταξύ 30 και 65 ετών. Η συμμετοή των γυναικών στην απασόληση μπορεί να μεταβάλλεται θετικά στην εξεταζόμενη δεκαετία (36,23% το 2001) αλλά υπολείπεται του αντίστοιου ποσοστού σε επίπεδο Περιφέρειας (39,06% το 2001). Ο δείκτης αντικαταστάσεως στο Δήμο Βύρωνα διαμορφώνεται στις 84,87 μονάδες ενώ αντίστοιος δείκτης σε επίπεδο Χώρας και Περιφέρειας για το 2001 εμφανίζεται υψηλότερος και διαμορφώνεται στις 91,44 και 92,7 μονάδες αντίστοια. Σε σέση με την πληθυσμιακή σύνθεση του Δήμου ανά φύλο, ο ανδρικός πληθυσμός το 1991 αποτελεί το 47,05% του συνολικού πραγματικού πληθυσμού, ενώ το 2001 το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 47,49%. Για το γυναικείο πληθυσμό, παρατηρούμε μια μείωση ισόποση επί του συνολικού πραγματικού πληθυσμού με αποτέλεσμα το 52,95% που καταγράφηκε το 1991 να διαμορφώνεται το 2001 σε 52,51%. Ο γυναικείος πληθυσμός εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού αλλά έει βραδύτερους ρυθμούς αύξησης έναντι του ανδρικού (3,54% έναντι 5,38% του ανδρικού). Δήμος Βύρωνα Σελίδα 19

20 Παρουσιάζεται σημαντική μείωση των πολυμελών νοικοκυριών προς όφελος των ολιγομελών και ιδιαιτέρα των μονομελών όπου και παρουσιάζεται αύξηση της τάξεως του 36,91%. Το συγκεκριμένο στοιείο, μπορεί να ερμηνευθεί, σαν υπόθεση εργασίας, ως αίτιο της γήρανσης του πληθυσμού, της αύξησης της εισροής των μεταναστών αλλά και στη σημαντική αύξηση των διαζυγίων ιδιαίτερα στις νεανικές ηλικιακές ομάδες. Δήμος Βύρωνα Σελίδα 20

21 Ι.Β. Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής στο Δήμο Βύρωνα Στο παρόν κεφάλαιο του Επιειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βύρωνα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στα όρια του υπό μελέτη Δήμου και τα αποτελέσματα της επίδρασης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Η περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής κατάστασης του Δήμου είναι διαδικασίες απαραίτητες στην μελέτη, προκειμένου να διαγνωστούν τα προβλήματα και οι αδυναμίες αλλά και τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες που θα αναδυθούν από μία σε βάθος πολυεπίπεδη και διατομεακή ανάλυση. Προκειμένου να τεθούν οι βάσεις του στρατηγικού σεδιασμού για την εκάστοτε περιοή, θα πρέπει να συσετιστούν τα διάφορα ωρικά φαινόμενα και αρακτηριστικά την, με τα αντίστοια κοινωνικά και οικονομικά, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές πολιτικές που εφαρμόζονται στα ανώτερα ωρικά και διοικητικά επίπεδα. Τέτοιες πολιτικές περιγράφονται στο προγραμματικό πλαίσιο αλλά και στα διάφορα ευρωπαϊκά κατευθυντήρια έγγραφα. Η ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική, που εφαρμόζεται σε κάθε δραστηριότητα του ωροταξικού περιβαλλοντικού τομέα, ορίζει τις κατευθυντήριες βάσεις πάνω στις οποίες οφείλει να πλαισιώσει η αυτοδιοίκηση την αντίστοιη πολιτική της. Ι.Β.1. Υφιστάμενη Κατάσταση Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα Ι.Β.1.1. Στοιεία ανάλυσης φυσικού περιβάλλοντος Το φυσικό περιβάλλον της Αττικής παρουσιάζει μεγάλη βιοποικιλότητα. Πολλά απειλούμενα είδη λωρίδας και πανίδας καθώς και περιοές που έουν αρακτηριστεί ως οικότοποι προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνδυασμό µε τα γενικότερα τοπικά αρακτηριστικά, συνθέτουν το αποκαλούμενο «Αττικό Τοπίο». Στο σύνολο της Αττικής έουν εντοπιστεί αξιόλογοι τόποι οικολογικού ενδιαφέροντος και πολλοί από αυτούς περιλαμβάνονται στους καταλόγους της Ε.Ε. ως τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, βιότοποι του προγράμματος CORINE, βιότοποι του προγράμματος NATURA Στο NATURA 2000 ανήκουν και οι δύο Εθνικοί Δρυμοί Πάρνηθας και Σουνίου. Το φυσικό τοπίο της Αττικής, μέρι την τελευταία δεκαετία, συμπεριλάμβανε και μεγάλα τμήματα αγροτικής γης, τα οποία όμως έουν συρρικνωθεί σημαντικά αφού Δήμος Βύρωνα Σελίδα 21

ΕΡΓΟ: «Παροχή Υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου Υποστήριξης του ήμου Βύρωνα για τα έτη 2007-2009»

ΕΡΓΟ: «Παροχή Υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου Υποστήριξης του ήμου Βύρωνα για τα έτη 2007-2009» ΕΡΓΟ: «Παροχή Υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου Υποστήριξης του ήμου Βύρωνα για τα έτη 2007-2009» ΥΠΟΕΡΓΟ: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Βύρωνα» (Πρωτόκολλο Εργασιών Τεχνικού Συμβούλου, Α/Α 1) ήμου ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Εισηγητές Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με την ενημέρωση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα Βασιλική Χρυσοπολίτου Δήμητρα Κεμιτζόγλου 13.12.2010, Αθήνα Δήμητρα Κεμιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION

Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION Η εφαρμογή Η εφαρμογή Τιμές Ζώνης γεννήθηκε στην mobile εποχή, μια εποχή που (δυνητικά) όλοι οι άνθρωποι έχουν στα χέρια τους ένα πανίσχυρο υπολογιστή, τον έχουν πάντα μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα.

Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Πρότυπα οικολογικής διαφοροποίησης των μυρμηγκιών (Υμενόπτερα: Formicidae) σε κερματισμένα ορεινά ενδιαιτήματα. Γεωργιάδης Χρήστος Λεγάκις Αναστάσιος Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1. Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης ; Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη LIFE + AdaptFor Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα Καλλιόπη Ραδόγλου & Γαβριήλ Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ι. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» / Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ / ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3. ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 5. IV. ΔΟΜΗ /

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δ. Παπαδήμος ΕΚΒΥ καθ. Δ. Παπαμιχαήλ - ΑΠΘ 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Περιοχές Μελέτης 4 πιλοτικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Πλωμαρίου. Οι άνθρωποι και οι δρόμοι της ρητίνης

Γυμνάσιο Πλωμαρίου. Οι άνθρωποι και οι δρόμοι της ρητίνης Γυμνάσιο Πλωμαρίου Σχολικό Έτος 2007-08 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι άνθρωποι και οι δρόμοι της ρητίνης ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Το δάσος του Αμπελικού ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ; Είναι μία γεωγραφική περιοχή με εξαιρετική φυσική ομορφιά, που συγκεντρώνει σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας Σύσταση Υγειονοµικών Περιφερειών (.Υ.ΠΕ.), κατάργηση Περ/κών Συστηµάτων Υγείας & Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), µετατροπή των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων O Δήμος Ανωγείων Περιγραφή Ο Δήμος Ανωγείων συστάθηκε το 1947. Η Κοινότητα Ανωγείων με Β.Δ. το 1946 ανακηρύσσεται σε Δήμο, τιμής ένεκεν. Αποτελείται από δύο οικισμούς με συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

2112 (Νέο Στάδιο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κασωτάκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264940 FAX: 2810 314580 Ε- mail: ddh@apdkritis.gov.gr

2112 (Νέο Στάδιο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Κασωτάκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810 264940 FAX: 2810 314580 Ε- mail: ddh@apdkritis.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 04-08-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αρ. πρωτ: 5686 ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΛΠ16ΣΙ-99Τ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Δομή της παρουσίασης.

Δομή της παρουσίασης. Το μέλλον των δασών Δομή της παρουσίασης. Γιατί καίγονται τα δάση μας; Πως καίγονται τα δάση μας; Καίγονται όλα τα δάση μας; Ζημιά ή καταστροφή; Γιατί τόσο συχνά; Φυσική ή τεχνητή αποκατάσταση; Γιατί γιγαντώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 10: Μεγαδιαπλάσεις Χερσαία Οικοσυστήματα Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

9. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης πρέπει να προωθηθεί άµεσα

9. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης πρέπει να προωθηθεί άµεσα 1 Προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Συνοπτική έκθεση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Πάρνηθα & Αττική και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν (εν όψει της συζήτησης στο Π.Σ. για την Πάρνηθα)

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση καμένων περιοχών

Αποκατάσταση καμένων περιοχών Αποκατάσταση καμένων περιοχών Δρ Γεώργιος Λυριντζής, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Εντεταλμένος Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων IV.3. Οι πληθυσμιακές πυραμίδες Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυραμίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα γνώμης στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών

Έρευνα γνώμης στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών Έρευνα γνώμης στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών Μάρτιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 21 έως και 23 Μαρτίου 2012. Τύπος έρευνας: Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ LIFE ENVIRONMENT «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» LIFE00ENV/GR/000685 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι µια γης

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υπάρχοντων κατασκευών. POLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μ. Αριανούτσου, Δρ. Καζάνης Δημήτρης Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας -Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 21/04/2015 Αρ. πρωτ. 2950 Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 5 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ευριπίδου 18, Αθήνα 2103213695 www.forest.gr

ΥΛΗ Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ευριπίδου 18, Αθήνα 2103213695 www.forest.gr Τα Ελληνικά δάση και η Κλιματική Αλλαγή Το ιοξείδιο του άνθρακα Τα τελευταία χρόνια, που η Κλιματική αλλαγή έχει μπει στις συζητήσεις όλης της ανθρωπότητας, εμείς στην Ελλάδα κοιτάζουμε με αληθινή λύπη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT)

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Νομαρχία Αθηνών Αγίας Βαρβάρας Αγίας Βαρβάρας 1011 Ε.Τ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης του ρ. Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης του. Δρ.

Αποτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης του ρ. Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης του. Δρ. Αποτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης του ρ. Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισης του Δρ. Ηλίας Δημητρίου Υδρολογική λεκάνη ρέματος 1) Έκταση λεκάνης απορροής ρέματος Πικροδάφνης:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0

25-34» 13,0 18,2 25,3 33,9 36,6 36, » 8,2 11,1 15,6 22,2 24,2 22, » 6,7 9,2 13,2 19,6 21,0 18, » 4,7 6,1 8,2 13,9 16,0 16,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Φ.437/ 1 /26937 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίµων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη της ζήτησης στην Αθήνα

Εξέλιξη της ζήτησης στην Αθήνα Εξέλιξη της ζήτησης στην Αθήνα Παρουσίαση στην Ημερίδα: ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα 28 Νοεμβρίου 2, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533 LIFE08 NAT/GR/000533 ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN S Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου FRAMME Σεπτέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS

22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS Τίτλος εργασίας: Επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης & προσομοιώσεις εξάπλωσης δασικών πυρκαϊών για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης

Διαβάστε περισσότερα