ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων"

Transcript

1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι 1

2 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων Εισαγωγή- ιστορία-παραδείγµατα, Αρχιτεκτονική συστηµάτων Β Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ) Σχεσιακό µοντέλο και σχήµα βάσεων δεδοµένων Κανονικοποίηση δεδοµένων Σχεσιακή Άλγεβρα SQL σχεσιακή γλώσσα χειρισµού δεδοµένων SQL σχεσιακή γλώσσα ορισµού δεδοµένων 2

3 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Ενδεικτική Βιβλιογραφία C.J. Date, An Introduction to Data Base Systems, Vοlume 1, 6th Edition, 1997 R. Elmasri, S.B.Navathe: Fundamentals of Database Systems, Τοµ Α,Β, Athens, 1996 H. Korth, A. Silberschatz, and S. Sudarshan, Database System Concepts, 3rd Edition, McGraw- Hill, J. Ullman and J. Widom, A First Course in Database Systems, Prentice Hall, R. Ramakrishnan, Database Management Systems, D.M. Kroenke, Database processing (7th Edition):Fundamentals, design & implementation, Prentice Hall Ξένος Μ. και Χριστοδουλάκης., Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων, Αναπτυξιακή Προσέγγιση, 2002 Βασιλακόπουλος Γ., Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων & dbase IV/SQL,

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τι είναι µια βάση δεδοµένων (Database-DB); Βάση εδοµένων-db: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Σύστηµα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (Σ Β -DBMS): λογισµικό για δηµιουργία και χρήση µιας βάσης δεδοµένων Σύστηµα Βάσης εδοµένων (ΣΒ -DBS): η βάση και το αντίστοιχο λογισµικό µαζί Σ Β Β Σύστηµα Βάσεων εδοµένων 4

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- Σκοπός των Β Τα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων αναπτύχθηκαν για να χειρίζονται και ελέγχουν τις παρακάτω δυσκολίες των τυπικών συστηµάτων διαχείρισης αρχείων που υποστηρίζονταν από τα συµβατικά λειτουργικά συστήµατα Προβλήµατα Ασυνέπειας και πλεονασµού δεδοµένων Προβλήµατα Ακεραιότητας εδοµένων υσκολίες προσπέλασης εδοµένων Προβλήµατα Ασφάλειας Προβλήµατα Ανεξαρτησίας εδοµένων (πολλαπλά αρχεία και formats) υσκολίες ενηµέρωσης πολλών αρχείων Προβλήµατα ταυτόχρονης προσπέλασης από πολλούς χρήστες 5

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ιαχειρίζονται τεράστια ποσότητα δεδοµένων Εύκολη Επεξεργασία δεδοµένων - - εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση η Β εξυπηρετεί µία ή περισσότερες εφαρµογές επιτρέποντας κοινή και ελεγχόµενη αντιµετώπιση της πρόσθεσης, τροποποίησης και ανάκλησης δεδοµένων 6

7 ΙΣΤΟΡΙΑ Εισαγωγή- Ιστορία εκαετία του 1950 Κάρτες και ταινίες (σειριακή επεξεργασία) : Εξελίξεις σε συσκευές µαζικής αποθήκευσης τυχαίας πρόσβασης και αύξηση υπολογιστικής ισχύος θέτουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης δεδοµένων σε αντικατάσταση των συστηµάτων διαχείρισης αρχείων. Αρχή του 1960 Πρώτες βάσεις δεδοµένων, πρώτα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (Σ Β ), στηριγµένα στο δικτυωτό µοντέλο network data model του Charles Bachman (1st Turing Award, 1973) 7

8 ΙΣΤΟΡΙΑ Εισαγωγή- Ιστορία Τέλη του 1960 Βάσεις δεδοµένων και συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (Σ Β ), στηριγµένα στο ιεραρχικό µοντέλο δεδοµένων -Information Management System (IMS της ΙΒΜ) Ορισµός του σχεσιακού µοντέλου από τον Codd της IBM. Edgar Codd (IBM, San Jose) relational data model (Turing Award, 1981) Ερευνητικά Προγράµµατα: SystemR, INGRES - Γλώσσες: SEQUEL, QBE, QUEL 8

9 ΙΣΤΟΡΙΑ Εισαγωγή- Ιστορία 1976 Το µοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Chen) Το σχεσιακό µοντέλο δεν επιτυγχάνει εµπορικά µέχρι τη δεκαετία του 80. Συστήµατα: SystemR (IBM), INGRESS (Berkley) Αρχές του 1980 SQL (µέρος του System R) αντικατέστησε την QUEL στο σύστηµα INGRES Η έννοια του transaction management (Jim Gray, Turing Award, 1999) Τάσεις: αντικειµενοστραφή, αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη, κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων 9

10 ΙΣΤΟΡΙΑ Εισαγωγή- Ιστορία εκαετία του 1980 Β σε προσωπικούς υπολογιστές, σχεσιακά συστήµατα σε pc. : DBase II (Ashton Tate) εξελίχτηκε µέχρι τις µέρες µας ως Paradox, Microsoft ACCESS. Σχεσιακά συστήµατα µε µεγάλη διάδοση: Oracle, SQL Server,Sybase, Informix, DB2 εκαετία του 1990 µέχρι σήµερα αντικειµενοστραφή συστήµατα Β σύνδεση Β στο διαδίκτυο, ευρύτατη διάδοση τεχνολογίας που επιτρέπει την επικοινωνία των χρηστών µε Β µέσω διαδικτύου (HTML, XML, ASP κλπ) 10

11 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μια Β αναπαριστά ένα µικρόκοσµο. Παραδείγµατα τέτοιων µικρόκοσµων είναι ένα πανεπιστήµιο (καθηγητές - φοιτητές - µαθήµατα - αίθουσες κλπ.), µια εταιρία (υπάλληλοι -τµήµατα - κτίρια κλπ.), ένα κατάστηµα λιανικής (προϊόντα - ράφια - πελάτες - προµηθευτές κλπ.), µια βιβλιοθήκη (βιβλία - θέσεις αποθήκευσης - δανειζόµενοι κλπ.). 11

12 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σηµαντικό χαρακτηριστικό των πληροφοριών που περιέχονται σε µια Β είναι ότι αυτές είναι συσχετιζόµενες. Για παράδειγµα, στο µικρόκοσµο του πανεπιστήµιου, οι καθηγητές διδάσκουν µαθήµατα, τα οποία παρακολουθούνται από φοιτητές κοκ. Αν µια πληροφορία δεν σχετίζεται µε άλλες µέσα στον µικρόκοσµο, τότε δεν ανήκει στη συγκεκριµένη Β 12

13 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων Ένα σύστηµα βάσεων δεδοµένων παρέχει στους χρήστες µια αφαιρετική άποψη. Το σύστηµα κρύβει (από τους χρήστες) ορισµένες λεπτοµέρειες για το πώς τα δεδοµένα αποθηκεύονται και διατηρούνται. Γι' αυτό υπάρχουν τρία επίπεδα αφαίρεσης: (α) φυσικό επίπεδο: είναι το χαµηλότερο επίπεδο αφαίρεσης και περιγράφει πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα. (β) εννοιολογικό επίπεδο: το αµέσως υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης. περιγράφει τι είδους δεδοµένα αποθηκεύονται και τις συσχετίσεις µεταξύ αυτών των δεδοµένων. (γ) Επίπεδο άποψης: το πιο υψηλό επίπεδο και περιγράφει τµήµατα της βάσης δεδοµένων για κάθε συγκεκριµένη οµάδα χρηστών. µπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις Π.χ. οι ταµίες σε µια τράπεζα παίρνουν µια άποψη των απολογισµών πελατών, αλλά όχι των δεδοµένων µισθοδοτικών καταστάσεων. 13

14 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων Άποψη 1 Άποψη 2 Άποψη N Εννοιολογικό επίπεδο Φυσικό επίπεδο 14

15 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η γενική ιδέα της Βάσης εδοµένων ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15

16 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων Ανεξαρτησία εδοµένων: η αλλαγή του σχήµατος ενός επιπέδου δεν επηρεάζει το σχήµα του αµέσως υψηλότερου επιπέδου Λογική Ανεξαρτησία εδοµένων αλλαγή του εννοιολογικού δεν επηρεάζει τα εξωτερικά σχήµατα ή τα προγράµµατα εφαρµογών Φυσική Ανεξαρτησία εδοµένων αλλαγή του εσωτερικού σχήµατος χωρίς να χρειάζεται αλλαγή του εννοιολογικού 16

17 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μοντελοποίηση - υλοποίηση ΜΕΡΟΣ 1 Μοντελοποίηση µε µοντέλο δεδοµένων ΜΕΡΟΣ 2 Υλοποίηση µε Σ Β ηµιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδοµένων Επεξεργασία εδοµένων 17

18 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μοντέλα δεδοµένων Μοντέλο εδοµένων: ένα σύνολο από έννοιες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την περιγραφή της δοµής της Β Υψηλού επιπέδου (εννοιολογικά) µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων Παραστατικά µοντέλα ή µοντέλα υλοποίησης Σχεσιακό Μοντέλο, Ιεραρχικό Μοντέλο, ικτυωτό Μοντέλο 18

19 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Υψηλού επιπέδου (εννοιολογικά) µοντέλα - Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (Entity- Relationship) επιτρέπει τη δηµιουργία ενός διαγράµµατος Ο/Σ (E-R diagram) που αναπαριστά µε γραφικό τρόπο όλες τις πληροφορίες της Β 19

20 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μοντέλα δεδοµένων Παραστατικά µοντέλα ή µοντέλα υλοποίησης Σχεσιακό Μοντέλο, Ιεραρχικό Μοντέλο, ικτυωτό Μοντέλο Τα παραστατικά µοντέλα δεδοµένων παριστάνουν δεδοµένα χρησιµοποιώντας δοµές εγγραφών και γι' αυτό µερικές φορές ονοµάζονται βασισµένα σε εγγραφές (recordbased) µοντέλα δεδοµένων 20

21 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μοντέλα δεδοµένων Από ένα σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων προκύπτει η περιγραφή της βάσης δεδοµένων που ονοµάζεται σχήµα Β. Το σχήµα αφορά τη δοµή της βάσης δεδοµένων χωρίς τα στιγµιότυπα των δεδοµένων (εγγραφές). Τα πραγµατικά δεδοµένα σε µια βάση δεδοµένων µπορεί να αλλάζουν συχνά. κατάσταση Β ή σύνολο στιγµιότυπων ονοµάζεται το σύνολο των δεδοµένων που ευρίσκονται στη βάση δεδοµένων σε κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή Το Σ Β µεριµνά κάθε κατάσταση να είναι έγκυρη 21

22 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μοντέλα δεδοµένων- σχεσιακό µοντέλο Σχήµα µίας Πανεπιστηµιακής Β 22

23 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μοντελοποίηση - υλοποίηση ΒΗΜΑ 1: Μοντελοποίηση -µε µοντέλο δεδοµένων Εννοιολογικό Μοντέλο (µοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Μοντέλο Υλοποίησης (σχεσιακό µοντέλο) ΒΗΜΑ 2: Υλοποίηση -µε κάποια γλώσσα Σ Β Ορισµός Σχέσεων (σχήµα) Εισαγωγή Στοιχείων (δηµιουργία αρχικού στιγµιότυπου) ιατύπωση Ερωτήσεων 23

24 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Γλώσσες Σ Β Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (data definition language) Γλώσσα Αποθήκευσης εδοµένων Γλώσσα Ορισµού εδοµένων Γλώσσα Ορισµού Όψεων Γλώσσα Χειρισµού εδοµένων (data manipulation language) (εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση και ανάκτηση δεδοµένων) δυνατότητα εµφύτευσης σε µια γλώσσα υψηλού επιπέδου µίας εγγραφής τη φορά ή συνόλου τη φορά διαδικαστικές και µη διαδικαστικές (δηλωτικές) 24

25 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Γλώσσες Σ Β -SQL (Data definition/ Data manipulation) DDL-SQL: επιτρέπει τον ορισµό, τροποποίηση ή διαγραφή πινάκων. CREATE DROP ALTER TABLE (base table) CREATE DROP ALTER VIEW (virtual table) CREATE DROP ALTER INDEX (index table) DML-SQL: επιτρέπει τη διαχείριση των στοιχείων πινάκων του συστήµατος SELECT αναζήτηση INSERT εισαγωγή εγγραφής DELETE διαγραφή εγγραφής UPDATE τροποποίηση εγγραφής 25

26 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Γλώσσες Σ Β ΒΗΜΑ 2: Υλοποίηση σε σχεσιακό Σ Β Ορισµός Σχέσεων (πρόθεση/σχήµα) Εισαγωγή Στοιχείων (δηµιουργία του αρχικού στιγµιότυπου) ιατύπωση Ερωτήσεων create table R(A1 T1, A2, T2, ) insert/delete select from where 26

27 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ιατύπωση Ερωτήσεων µε SQL-DML Γλώσσες Σ Β select [ distinct ] target_list from tuple_variable_list [ where qualification ] [ group by grouping_attributes ] [ having group_condition ] [ order by target_list_subset ] Μια επερώτηση αποτιµάται πρώτα µε την εφαρµογή της WHERE πρότασης, µετά των GROUP-BY και HAVING (προαιρετικά), και τέλος της SELECT πρότασης (στόχος λίστα γνωρισµάτων) µε ταξινόµηση των πλειάδων στην απάντηση ή διαγραφή διπλών τιµών, αν απαιτείται από την ORDER BY πρόταση ή το DISTINCT (επίσης προαιρετικά). 27

28 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ιεπαφές Σ Β Βασιζόµενες σε µενού (κατάλογο από επιλογές) Γραφικών Βασιζόµενες σε φόρµες Φυσικής γλώσσας Για παραµετρικούς χρήστες Για το Β 28

29 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (DataBase DB) Βάση δεδοµένων είναι µία συλλογή καλά οργανωµένων σχετιζόµενων δεδοµένων µέσα σε κοινά διαθέσιµο µέσο µαζικής αποθήκευσης Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήµατος ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αρχεία δεδοµένων Αν µια πληροφορία δεν σχετίζεται µε άλλες µέσα στη βάση, τότε δεν ανήκει στη συγκεκριµένη Β 29

30 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ DataBase Management System - DBMS Σύστηµα διαχείρισης βάσεως δεδοµένων (Σ Β ) είναι ένα σύνολο προγραµµάτων που επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργούν και να συντηρούν µια βάση δεδοµένων. 30

31 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σύστηµα Βάσης δεδοµένων Είναι η βάση δεδοµένων µαζί µε το λογισµικό (Σ Β ) Σ Β Β ΣΒ 31

32 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ naive application sophisticated database users programmers users administrator users Application interfaces application program query database scheme Application programs object code Embedded DML precompiler DML compiler DDL interpret er Query processor Query Evaluation engine Transacti on manager Buffer manager File manag er storage manager Data files Indices Data dictionary Data base 32

33 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Απλοποιηµένη εικόνα ενός συστήµατος βάσης δεδοµένων Σύστηµα Βάσεων εδοµένων (Database System) είναι το λογισµικό DBMS µαζί µε τη Βάση δεδοµένων 33

34 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ (DATA) ενοποιηµένα integrated µεριζόµενα shared, κοινόχρηστα ΤΟ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) µέσα αποθήκευσης, backup.. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) µεταξύ δεδοµένων και χρηστών υπάρχει το DBMS (Database management system ή σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων) ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (USERS) προγραµµατιστές εφαρµογών τελικοί χρήστες υπεύθυνος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (database administrator) 34

35 Ε ΟΜΕΝΑ - εδοµένα εισόδου - εδοµένα εξόδου Ενοποίηση δεδοµένων (data integration) εννοούµε, µια βάση δεδοµένων που µπορεί να περιλαµβάνει ένα αρχείο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, που περιέχει τα ονόµατα, τις διευθύνσεις, τα τµήµατα, τους µισθούς κ.λπ. των υπαλλήλων, και ένα αρχείο ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, που αντιπροσωπεύει τις συµµετοχές υπαλλήλων σε κάποια σεµινάρια Μερισµός δεδοµένων (data sharing) εννοούµε ότι τα µεµονωµένα στοιχεία δεδοµένων της βάσης δεδοµένων µπορούν να τα µοιράζονται πολλοί διαφορετικοί χρήστες 35

36 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων (Αγορές-Πωλήσεις- Ενοικιάσεις) Βάση Εφαρµογών Λογισµικού (Εταιρείες, Κατηγορίες, Λογισµικά) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (Κατηγορίες, Κινήσεις, Πελάτες, Προµηθευτές) ιαχείριση εστιατορίου (Υπάλληλοι, Κινήσεις- Παραγγελίες, Τραπέζια) Εµπορικό κύκλωµα (Πελάτες, Προµηθευτές, Κινήσεις, Αποθήκη) Εταιρεία εύρεσης προσωπικού επιχειρήσεων (Επιχειρήσεις, Άνεργοι, Ειδικότητες, Κινήσεις) Πολιτικό γραφείο (Ραντεβού, Ψηφοφόροι, Επαγγέλµατα, Πόλεις) Σχολείο (Μαθητές, Καθηγητές, Τµήµατα, Μαθήµατα, Αίθουσες) Ταµείο Επιχείρησης (Εσοδα, Εξοδα, Αξιόγραφα, Πελάτες, Προµηθευτές) Τεχνική Εταιρεία (Έργα, Υλικά, Πελάτες, Προµηθευτές, Υπεργολάβοι, Εργάτες) 36

37 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μείωση του πλεονασµού (επανάληψη) των αποθηκευµένων δεδοµένων (redundancy) ταχύτητα Αποφυγή ασυνεπειών λιγότερος κόπος Κοινόχρηστα δεδοµένα άµεση Επιβολή προτύπων για την πληροφόρηση αναπαράσταση δεδοµένων, που διευκολύνει την ανταλλαγή δεδοµένων Εφαρµογή περιορισµών ασφαλείας ιατήρηση της ακεραιότητας Ταυτόχρονη προσπέλαση και ανάρρωση από σφάλµατα Πολλαπλές ιεπαφές και Όψεις Οικονοµία χώρου 37

38 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ορισµένα µειονεκτήµατα είναι τα εξής: 1. Η ασφάλεια µπορεί να είναι µειωµένη (αν δεν υπάρχουν καλοί έλεγχοι) 2. Η ακεραιότητα µπορεί να είναι µειωµένη (αν δεν υπάρχουν καλοί έλεγχοι) 3. Μπορεί να απαιτείται πρόσθετο υλικό 4. Μπορεί να υπάρχει σηµαντική επιβάρυνση στην απόδοση 5. Η επιτυχηµένη λειτουργία έχει κρίσιµη σηµασία (η επιχείρηση µπορεί να γίνει εξαιρετικά ευάλωτη σε σφάλµατα) 6. Το σύστηµα µπορεί να είναι πολύπλοκο (αν και αυτή η πολυπλοκότητα θα πρέπει να µένει κρυφή από το χρήστη 38

39 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα αντιστραµµένης λίστας Ιεραρχικά συστήµατα ικτυωτά συστήµατα Σχεσιακά συστήµατα που εµφανίζονται στις αρχές του 1980 CA-DATACOM/DB της Computer Associates International Inc. IMS της IBM Corporation CA-IDMS/DB της Computer Associates International Inc. DB2 της IBM Corporation INGRES της Ingres Inc. ORACLE της Oracle Corporation SYBASE της Sybase Inc. 39

40 ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ (hierarchic system): εδώ τα δεδοµένα παρουσιάζονται µε τη µορφή ενός συνόλου δενδροειδών δοµών (ιεραρχιών), και στους τελεστές για το χειρισµό αυτών των δοµών περιλαµβάνονται τελεστές για να διατρέχονται οι ιεραρχικές διαδροµές προς την κορυφή ή προς τη βάση των δένδρων Ένα µε πολλά Αναγνώστης Βιβλίο 1 Βιβλίο 2 Βιβλίο 3 Ένα µε πολλά Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Συγγραφέας 4 40

41 ΙΚΤΥΩΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ τα δικτυωτά συστήµατα (network system) έχουν πια ιστορική αξία πολλά µε πολλά Αναγνώστης 1 Αναγνώστης 2 Βιβλίο 1 Βιβλίο 2 Βιβλίο 3 πολλά µε πολλά Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Συγγραφέας 4 41

42 ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ Κωδικός αναγνώστη Όνοµα ιεύθυνση Τηλ. Τµήµα 053 Ματθέου Κ. Βηλαρά ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗ 109 Παππάς Ι. Λαµπρίδη ΜΑΘΗΜΑΤ ΙΚΟ 027 Αλεξίου Μ. Τσακάλωφ ΙΑΤΡΙΚΗ 212 Μπέης Γ. Σµύρνης ΦΥΣΙΚΟ 310 Χατζής Ν. Σαράφη ΙΑΤΡΙΚΗ ένα µε πολλά Βιβλία πολλά µε πολλά Πολλά µε ένα Θεµατικές ενότητες Αναγνώστες Παραγγελίες 42

43 ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΟΜΗ -ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η σχεσιακή δοµή έχει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την ιεραρχική και τη δικτυωτή, όπως: Η σχεσιακή δοµή παρέχει διαφάνεια και σαφήνεια Είναι εύκολη η µετατροπή κάθε άλλης δοµής σε σχεσιακή. Είναι εύκολη η αναπαραγωγή και υλοποίηση νέων σχέσεων, από τις υπάρχουσες, για ειδικές εφαρµογές. Η αναζήτηση δεδοµένων είναι πολύ ταχύτερη από κάποια άλλη δοµή που απαιτεί µία σειρά από δείκτες. Η σχεσιακή δοµή µπορεί να τροποποιηθεί πολύ ευκολότερα από την ιεραρχική ή τη δικτυωτή και αυτό προσδίνει ευελιξία στο σύστηµα. 43

44 ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Με δύο λόγια, σχεσιακό είναι ένα σύστηµα που: 1. Ο χρήστης αντιλαµβάνεται τα δεδοµένα ως σχέσεις (κανονικοποιηµένους πίνακες). 2. Οι σχεσιακοί τελεστές πράξεων που έχει στη διάθεση του ο χρήστης (για παράδειγµα, για την ανάκληση δεδοµένων) είναι τελεστές που δηµιουργούν νέες σχέσεις (πίνακες). Για παράδειγµα, υπάρχει ένας τελεστής για την εξαγωγή ενός υποσυνόλου των γραµµών ενός πίνακα, και ένας άλλος τελεστής για την εξαγωγή ενός υποσυνόλου των στηλών του και φυσικά, ένα υποσύνολο των γραµµών και ένα υποσύνολο των στηλών ενός πίνακα µπορούν και τα δύο να θεωρηθούν επίσης πίνακες. 44

45 ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σχεσιακή βάση δεδοµένων που αποθηκεύει φοιτητές και βαθµούς 45

46 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3- επιπέδων. ιακρίνονται 3 επίπεδα -"σχήµατα": το εξωτερικό, το εννοιολογικό και το εσωτερικό/φυσικό, καθώς και οι αντίστοιχες διαπαφές από το ένα σχήµα στο άλλο και προς τη Β 46

47 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3-επιπέδων. ANSI - American National Standards Institute SPARC - Standards Planning and Requirements Committee Εξωτερικό επίπεδο Όλοι οι χρήστες Προγραµµατιστέ ς-αναλυτές εφαρµογών Εννοιολογικό επίπεδο ιαχειριστής συστήµατος βάσης δεδοµένων Εσωτερικό επίπεδο 47

48 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3-επιπέδων. Εξωτερικό επίπεδο Αποτελέσµατα σχεσιακών πράξεων Εννοιολογικό επίπεδο Σχεσιακοί πίνακες, σχεσιακοί τελεστές πράξεων Εσωτερικό επίπεδο Μη σχεσιακό (αποθηκευµένες εγγραφές, δείκτες, ευρετήρια, κ.λπ.) 48

49 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3-επιπέδων. Το εξωτερικό επίπεδο (external level) είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στους χρήστες (απόψεις µεµονωµένων χρηστών). Π.χ. ένας χρήστης από το Τµήµα Προσωπικού µιας εταιρείας µπορεί να θεωρεί τη βάση δεδοµένων ως µια συλλογή από παρουσίες εγγραφών τµηµάτων συν µια συλλογή από παρουσίες εγγραφών υπαλλήλων, και µπορεί να αγνοεί εντελώς τις παρουσίες εγγραφών προµηθευτών και εξαρτηµάτων που βλέπουν οι χρήστες από το Τµήµα Προµηθειών της εταιρείας 49

50 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3-επιπέδων. Το εσωτερικό επίπεδο (internal level) είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στη φυσική αποθήκευση (άποψη αποθήκευσης). Ορίζει τους διαφόρους τύπους αποθηκευµένων εγγραφών αλλά καθορίζει επίσης ποια ευρετήρια υπάρχουν, πώς αναπαριστώνται τα αποθηκευµένα πεδία, µε ποια φυσική σειρά είναι τοποθετηµένες οι αποθηκευµένες εγγραφές, κ.ο.κ. 50

51 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3-επιπέδων. Το εννοιολογικό επίπεδο (conceptual level) είναι ένα "ενδιάµεσο επίπεδο" που συνδέει τα δύο προηγούµενα, και περιγράφει τον µικρόκοσµο, τη Βάση εδοµένων που θέλουµε να υλοποιήσουµε Για να επιτευχθεί η ανεξαρτησία των δεδοµένων, οι ορισµοί της εννοιολογικής άποψης δεν ασχολούνται καθόλου µε την αποθηκευτική δοµή ή µε την τεχνική προσπέλασης πρέπει να είναι µόνο ορισµοί πληροφοριακού περιεχοµένου. εν υπάρχει στο εννοιολογικό σχήµα καµία αναφορά σε αποθηκευµένες αναπαραστάσεις πεδίων, στη σειρά των αποθηκευµένων εγγραφών, σε ευρετήρια, σε δείκτες, ή σε οποιεσδήποτε άλλες λεπτοµέρειες της αποθήκευσης και της προσπέλασης 51

52 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3-επιπέδων. Εστω για παράδειγµα µια Βάση εδοµένων για ένα Πανεπιστήµιο. α) Εξωτερικό σχήµα (View) µπορεί να είναι µία οποιαδήποτε όψη: Φοιτητές που έχουν περάσει ένα µάθηµα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΚωδΜαθ:string, count(αμ):integer) β) Εννοιολογικό σχήµα θα µπορούσε να είναι: ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΑΜ:string, Όνοµα:string, Επώνυµο:string, ΗµΓεν:date) ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΚωδΜαθ:string, Περιγραφή:string, ιδμονάδ:integer) ΚΑΤΩΧΗΡΩΣΕΙΣΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΑΜ:string, ΚωδΜαθ:string, Βαθµός:string) γ) Φυσικό σχήµα θα µπορούσε να είναι: Σχέσεις αποθηκευµένες σε αρχεία είκτης στην 1η στήλη του ΦΟΙΤΗΤΕΣ 52

53 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 53

54 ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 54

55 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχεδιασµός µιας Β η ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της η περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα όπως το Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό µοντέλο (εννοιολογικό) η Μετατροπή σε σχεσιακό µοντέλο 55

56 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΒΗΜΑΤΑ 1. Ανάλυση απαιτήσεων 2. Εννοιολογικός Σχεδιασµός (υψηλού επιπέδου περιγραφή των δοµών δεδοµένων και των περιορισµών) 3. Λογικός Σχεδιασµός (επιλογή Σ Β και µετατροπή του εννοιολογικού σχεδιασµού σε ένα σχήµα στο µοντέλο που υποστηρίζει το Σ Β που επιλέξαµε) Ανεξάρτητα του DBMS. Μικρόκοσµος Εξαρτώµενο του επιλεγµένου DBMS (π.χ., µε Σχεσιακό Μοντέλο) Λογικό Μοντέλο -- Σχήµατα / Όψεις Απαιτήσεις Β Εννοιολογικό Μοντέλο (Σχήµα) Συλλογή Απαιτήσεων και Ανάλυση Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσης (π.χ., µε E-R Model) E-R ιάγραµµα Λογικός Σχεδιασµός Βάσης Βάση εδοµένων Φυσικός Σχεδιασµός Βάσης Φυσικό Μοντέλο Εσωτερικό Σχήµα Πλήρωση Βάσης 56

57 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Το µοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (entityrelationship model) προτάθηκε από τον P.P. Chen το 1976 για να περιγράψει µε γραφικά σύµβολα τα δεδοµένα ως οντότητες, συσχετίσεις και γνωρίσµατα αυτών. Χρησιµοποιείται κατά το στάδιο του εννοιολογικού σχεδιασµού (conceptual design) της βάσης δεδοµένων. 57

58 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων ιάγραµµα ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ για µία Β τράπεζας 58

59 Οντότητα ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ -ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ (ένα αντικείµενο µε φυσική ύπαρξη) Κάθε οντότητα έχει συγκεκριµέναγνωρίσµατα Μια συγκεκριµένη οντότητα θα έχει µια τιµή για καθένα από τα γνωρίσµατα Τύπος οντοτήτων Oρίζει ένα σύνολο από οντότητες που έχουν τα ίδια γνωρίσµαταό πως προϊόντα, αυτοκίνητα, σπίτια, τµήµατα, φοιτητές ή εργαζόµενοι Περιγράφεται από ένα όνοµα και µια λίστα γνωρισµάτων Συσχετίσεις Τύπος συσχέτισης R ορίζει µια σύνδεση (σχέση) µεταξύ n τύπων οντοτήτων 59

60 ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ -ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ Τύπος Οντοτήτων Γνώρισµα τύποι οντοτήτων ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟ Όνοµα Αρ Ταυτ κωδικός Τοποθεσία τύπος Συσχέτισης γνωρίσµατα Χρόνος Είδος Ταινίες Τίτλος ιάρκεια 60

61 ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ -ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Πίνακας βασικών εννοιολογικών εννοιών (οι δοµές) Έννοια Άτυπος Ορισµός Παραδείγµατα ΤΥΠΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΡΙΣΜΑ/Ι Ι ΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Ένα σύνολο διακεκριµένων αντικειµένων Μια πληροφορία που περιγράφει έναν τύπο οντότητας Ορίζει ένα σύνολο συνδέσεων δύο ή περισσότερων τύπων οντοτήτων Προµηθευτής, Εξάρτηµα, Αποστολή Υπάλληλος, Τµήµα, Πρόσωπο Σύνδεση, Κονσέρτο Ορχήστρα, Μαέστρος Παραγγελία. Γραµµή παραγγελίας Κωδικός Προµηθευτή Ποσότητα Αποστολής Όνοµα υπαλλήλου ιεύθυνση υπαλλήλου Ηµεροµηνία παραγγελίας Αποστέλλει (προµηθευτής-εξάρτηµα) ιευθύνει (Υπάλληλοςτµήµα) Ηχογράφηση (σύνδεσηορχήστρα µαέστρος) 61

62 απλά ή ατοµικά σύνθετα ΤΥΠΟΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ- τιµή: συνένωση των τιµών των απλών γνωρισµάτων που το αποτελούν ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Σύνθετο Αρ Ταυτ ιεύθυνση Οδός Αριθµός Νοµός Τ.Κ. Απλό Πόλη 62

63 µονότιµα ΤΥΠΟΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ- πλειότιµα σύνολο από τιµές (κάτωπάνω όριο) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Αρ Ταυτ Πτυχία Αρ πλαισίου Χρώµατα Μονότιµα Πλειότιµα τηλέφωνα 63

64 ΤΥΠΟΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ- Τύποι Γνωρισµάτων απλά ή ατοµικά σύνθετα τιµή: συνένωση των τιµών των απλών γνωρισµάτων που το αποτελούν ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Σύνθετο Αρ Ταυτ ιεύθυνση Οδός Αριθµός Νοµός Τ.Κ. Απλό Πόλη 64

65 ΤΥΠΟΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣπαραγόµενα: µπορεί να υπολογιστεί από οντότητες ή γνωρίσµατα σχετιζόµενες ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑ Ηλικία Ηµ_Γεν Αριθ_Εργαζοµένων Όνοµα Παραγόµενα γνωρίσµατα Ηθοποιός Ηµερ. Γέννησης Ηλικία 65

66 ΤΥΠΟΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ- Τύποι Γνωρισµάτων απλά ή ατοµικά σύνθετα τιµή: συνένωση των τιµών των απλών γνωρισµάτων που το αποτελούν ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Σύνθετο Αρ Ταυτ ιεύθυνση Οδός Αριθµός Νοµός Τ.Κ. Απλό Πόλη 66

67 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙ ΙΟΥ Γνωρίσµατα-Κλειδιά ενός Τύπου Οντοτήτων. Η έννοια του κλειδιού [περιορισµός κλειδιού ή µοναδικότητας] Οι τιµές κάποιου γνωρίσµατος (ή γνωρισµάτων) προσδιορίζουν µία οντότητα µοναδικά (δηλαδή, δεν µπορεί να υπάρχουν δυο οντότητες µε τις ίδιες τιµές στα γνωρίσµατα κλειδιά) το κλειδί µπορεί να είναι σύνολο γνωρισµάτων ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟ Όνοµα Αρ Ταυτ κωδικός Τοποθεσία γνωρίσµατα κλειδιά 67

68 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙ ΙΟΥ Υπερκλειδί: σύνολο από ένα η περισσότερα γνωρίσµατα που προσδιορίζουν µοναδικά µια οντότητα (superkey) Υποψήφιο κλειδί: ελάχιστο (µικρότερο αριθµό γνωρισµάτων) υπερκλειδί (candidate key) Πρωτεύον κλειδί: το υποψήφιο κλειδί που επιλέγουµε (primary key) Ισχύει: υπερκλειδί κάθε υποψήφιο κλειδί 68

69 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙ ΙΟΥ Π.χ. Στον τύπο οντοτήτων ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ο Αριθµός ταυτότητας του εργαζόµενου είναι υπέρ- κλειδί αφού χαρακτηρίζει µοναδικά την κάθε οντότητα Αλλά και τα {Αρ_Ταυτ, Όνοµα} και {Αρ_Ταυτ, ΑΦΜ, Αρ_Ασφάλισης} είναι υπερ-κλειδιά Μεταξύ των υπερ-κλειδιών, τα ελάχιστα κλειδιά (αυτά δηλαδή που κανένα υποσύνολο των γνωρισµάτων τους δεν είναι και αυτό υπερκλειδί) είναι υποψήφια κλειδιά Για παράδειγµα, το Αρ_Ταυτ είναι υποψήφιο κλειδί αλλά το {Αρ Ταυτ, Όνοµα} δεν είναι. Μεταξύ των υποψηφίων κλειδιών, ορίζουµε ένα να είναι το πρωτεύον κλειδί 69

70 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Ηθοποιός Συσχετίσεις Τύπος συσχέτισης R ορίζει µια σύνδεση (σχέση) µεταξύ n τύπων οντοτήτων Παίζει Ταινία Τύπος Συσχέτισης ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑ Συχνά ως ένα σύνολο/πίνακα Μαθηµατικά το R είναι ένα σύνολο από στιγµιότυπα συσχετίσεων r i όπου κάθε r i συνδέει n οντότητες. R υποσύνολο καρτεσιανού γινοµένου 70

71 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Ιδιότητες των ΤΥΠΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ N 1 ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 1 1 ΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΕΙ 1 1 N ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ προϊστάµενος υφιστάµενος 1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ N M ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ N ΕΡΓΟ N ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ -Περισσότεροι του ενός τύποι συσχετίσεων µπορεί να υπάρχουν µεταξύ των ιδίων τύπων οντοτήτων π,χ., Εργαζόµενος-Εργάζεται-Τµήµα, Εργαζόµενος- ιευθύνει-τµήµα. -Μια συσχέτιση µπορεί να συνδέει δύο οντότητες που ανήκουν στον ίδιο τύπο οντοτήτων (αναδροµικός τύπος συσχετίσεων) π.χ., ο τύπος ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ συνδέει ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ µε κάποιο άλλο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ (επιβλέποντα) 71

72 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ -ΒΑΘΜΟΣ Βαθµός ενός τύπου συσχέτισης (degree): είναι το πλήθος των τύπων οντοτήτων που συµµετέχουν όταν συµµετέχουν 2 τύποι οντοτήτων ---> δυαδική συσχέτιση όταν συµµετέχουν 3 τύποι οντοτήτων ---> τριαδική συσχέτιση όταν συµµετέχουν N τύποι οντοτήτων ---> Νια-δική συσχέτιση δυαδική συσχέτιση ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ ΕΡΓΟ Πελάτες Παραγγελίες τριαδική συσχέτιση Προϊόντα Αντιπρόσωποι 72

73 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ - ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ (cardinality) ενός τύπου συσχετίσεων ορίζει το πόσες οντότητες από τον πρώτο τύπο οντοτήτων στην συσχέτιση µπορούν να συνδεθούν µε πόσες οντότητες από τον δεύτερο τύπο οντοτήτων. (ένα µε ένα) 1 : 1 ένα µε πολλά) 1 : N (πολλά µε ένα ) N : 1 (πολλά µε πολλά) N : M Λόγος πληθικότητας Ν:1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Ν ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 1 ΤΜΗΜΑ Λόγος πληθικότητας 1:1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 1 ΙΕΥΘΥΝΕΙ 1 ΤΜΗΜΑ Λόγος πληθικότητας Μ:Ν ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Μ ΑΠΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ Ν ΕΡΓΟ 73

74 ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ (ένα µε ένα) 1 : 1 (ένα µε πολλά) 1 : N (πολλά µε ένα ) N : 1 (πολλά µε πολλά) N : M 74

75 ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Ένας τύπος που συµµετέχει σε µια σχέση παίζει ένα συγκεκριµένο ρόλο Αναδροµικοί τύποι συσχετίσεων όταν ο ίδιος τύπος συµµετέχει περισσότερες από µια φορές Παραδείγµατα εργαζόµενος/διευθυντής, Μάθηµα/Προαπαιτούµενο Μάθηµα 75

76 ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Οι τύποι συσχετίσεων µπορεί να έχουν και γνωρίσµατα Παράδειγµα (ώρες απασχόλησης, ηµεροµηνία έναρξης) ώρες απασχόλησης ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟ Όνοµα Αρ Ταυτ κωδικός Τοποθεσία Βαθµός ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΑΤΩΧΥΡΩΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ Όνοµα Αρ_Μητρώου κωδικός Περιγραφή 76

77 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ - ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η συµµετοχή ενός συνόλου οντοτήτων Ε σε ένα σύνολο συσχετίσεων R είναι ολική αν κάθε οντότητα του Ε συµµετέχει τουλάχιστον σε µια συσχέτιση στο R Αν κάποιες οντότητες του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ δεν συµµετέχουν στην ΙΕΥΘΥΝΕΙ τότε µερική συµµετοχή 77

78 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Μη ισχυροί ή ασθενείς τύποι οντοτήτων Όταν µια οντότητα δεν έχει αρκετά γνωρίσµατα για να σχηµατίσει πρωτεύον κλειδί Παράδειγµα (εξαρτώµενα µέλη) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Όνοµα Αρ Ταυτ Όνοµα Φύλλο ΗµΓεν ασθενής τύπος οντότητας 78

79 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Μια ασθενής οντότητα Ε πρέπει να συµµετέχει µε ολική συµµετοχή σε µια έναπρος-πολλά συσχέτιση R µε ένα τύπο οντοτήτων F R: προσδιορίζουσα συσχέτιση, F: προσδιορίζοντα ιδιοκτήτη Προσδιορίζεται µοναδικά από µερικό κλειδί (γνωρίσµατα της Ε) + κλειδί της F 79

80 ΤΥΠΟΙ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΥΟ Τύποι µε βαθµό µεγαλύτερο του δύο Μετατροπή τους σε δυαδικούς Πελάτες Παραγγελίες Προϊόντα Αντιπρόσωποι Παράδειγµα µετατροπής Πελάτες Αντιπρόσωποι Προϊόντα Παραγγελίες 80

81 ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ- ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Ανακεφαλαίωση: Μοντελοποίηση του προβλήµατος χρησιµοποιώντας το µοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων [Chen, 1976] οµές: Τύποι Οντοτήτων και Τύποι Συσχετίσεων ανάµεσα σε τύπους οντοτήτων που Περιγράφουν το σχήµα Η έννοια του κλειδιού Πληθικότητα µιας συσχέτισης (για δυαδικές: 1-1, 1-Μ, Μ-Ν) Ολική συµµετοχή Ασθενής τύπος οντοτήτων: απαιτεί γνωρίσµατα από έναν (ή περισσότερους) σχετιζόµενους τύπους οντοτήτων για τη διάκριση των οντοτήτων του Προσδιορίζουσα συσχέτιση - προσδιορίζον τύπος οντοτήτων Συσχετίσεις πολλαπλού βαθµού 81

82 ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ- ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Ανακεφαλαίωση: ΤΥΠΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΗ ΙΣΧ Υ ΡΟ Σ ΤΥΠΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΟΥΣΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑ-ΚΛΕΙ Ι ΠΛΕΙΟΤΙΜΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε 2 ΣΤΗΝ R Ε 1 Ε 2 R ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ 1:Ν Ε 1 1 Ν R Ε 2 82

83 ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 83

84 ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ο Σχεδιασµός µιας Β απαιτεί την ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της την περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα όπως το Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων τη Μετατροπή του µοντέλου Ο-Σ σε σχεσιακό µοντέλο --> είσοδο σε ένα ΣΣ Β Εννοιολογικός Σχεδιασµός Εννοιολογικό Σχήµα διάγραµµα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εξάρτηση από το Σ Β Λογικός Σχεδιασµός Λογικό Σχήµα και Εξωτερικές Όψεις Σχεσιακό Μοντέλο δεδοµένων 84

85 ΤΟ ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Το σχεσιακό µοντέλο πρωτοπαρουσιάσθηκε από τον Ted Codd της IBM Research το 1970 σε µια κλασική εργασία [Codd 1970] και τα πρώτα συστήµατα που βασίστηκαν σε αυτό ήταν τα INGRES και System/R. Το σχεσιακό µοντέλο είναι τώρα το κυρίαρχο µοντέλο σε όλες σχεδόν τις υλοποιήσεις βάσεων δεδοµένων. Μία σχεσιακή βάση δεδοµένων αποτελείται από µία συλλογή από κανονικοποιηµένους πίνακες (σχέσεις) που έχουν µοναδικά ονόµατα. 85

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι µια βάση δεδοµένων;

Εισαγωγή. Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Ζήτω οι Βάσεις εδοµένων!! Εισαγωγή Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα I. Σύντομη εισαγωγή στις ΒΔ II. Περιγραφή σκοπού και περιεχομένου μαθήματος III. Ιστορία των ΣΔΒΔ IV. Διαδικαστικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων Μοντέλο Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση, ίαυλος

Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση, ίαυλος ιαφάνεια 10-1 Κεφάλαιο 10 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση ίαυλος ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Σχεσιακά Σχήματα Πράξεις Ενημερώσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL (Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (ΓΟ ) Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Κανονικοποίησης

Θεωρία Κανονικοποίησης Θεωρία Κανονικοποίησης Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF) Αποσύνθεση Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Δεύτερη (2NF) και Τρίτη Κανονική Μορφή (3NF) Boyce Codd Κανονική Μορφή (BCNF) Καθολική Διαδικασία Σχεδίασης ΒΔ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων ΕΣΔ232 Οργάνωση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων Περιεχόμενα Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Εισαγωγή στο σχεσιακό μοντέλο Σχεσιακές γλώσσες ερωτημάτων Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Certified Data Base Designer (CDBD)

Certified Data Base Designer (CDBD) Certified Data Base Designer (CDBD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL What men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ectasy?

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θεωρία για το πότε ένας σχεδιασμός είναι «καλός» Η θεωρία βασίζεται στις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές Μορφές. Συνενώσεις Άνευ Απωλειών. Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση

Κανονικές Μορφές. Συνενώσεις Άνευ Απωλειών. Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση Κανονικές Μορφές Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Συνενώσεις Άνευ Απωλειών Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση Αιωρούμενες πλειάδες (dangling tuples) Παράδειγμα: Εργαζόμενος - Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση. Σημασιολογία Γνωρισμάτων. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγμα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ. Περιττές Τιμές και Ανωμαλίες Ενημέρωσης

Κανονικοποίηση. Σημασιολογία Γνωρισμάτων. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγμα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ. Περιττές Τιμές και Ανωμαλίες Ενημέρωσης Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ Κανονικοποίηση Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Κανονικοποίηση 1 Πως μπορούμε να κρίνουμε εάν ένα Σχεσιακό Σχήμα είναι καλό ή αποδοτικό ή αν έχει λάθη; Σε γενικές γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση

Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 2 ο Σύνολο Ασκήσεων Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν αύριο μαζί με τους βαθμούς της προγραμματιστικής άσκησης Τα αστεράκια δείχνουν τον εκτιμώμενο βαθμό δυσκολίας (*) εύκολο (**) μέτριο (***) δύσκολο Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 2 : Μετατροπή Μοντέλου ΟΣ σε Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα 1 ο Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τη θέση που έχουν τα ξένα κλειδιά βρείτε τους

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα 1 ο Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τη θέση που έχουν τα ξένα κλειδιά βρείτε τους ΘΕΜΑΤΑ A Οι παρακάτω πίνακες αποτελούνται από τα εξής πεδία : ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ : ΑΦΜ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛ, ΟΔΟΣ, ΠΟΛΗ,ΜΙΣΘΟΣ, ΚΤ ΤΜΗΜΑ : ΚΤ, ΑΦΜ, ΤΙΤΛΟΣ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΛ ΕΡΓΑ : ΚΕΡ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 1 2 Οντότητες Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL

Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL 1 Η γλώσσα SQL Η SQL (Structured Query Language - οµηµένη Γλώσσα Ερωτηµάτων) είναι η καθιερωµένη σχεσιακή γλώσσα βάσεων δεδοµένων. Υλοποιήθηκε από την IBM στα πλαίσια του ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας.

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:ΜΠΕΡΚΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δηµιουργούµε ένα σχήµα σχέσης που

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων. Χρήση του DBDesigner. Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Χρήση του DBDesigner Γιώργος Πυρουνάκης - forky@di.uoa.gr Δομή Διαλέξεων Εισαγωγή στο DBDesigner Εφαρμογή στη ΒΔ Προμηθευτής-Προϊόντα Παραδείγματα μοντελοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ BΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΛΥΣΕΙΣ Ι. Βασιλείου -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομένων. Εισαγωγή για το Εργαστήριο. Δρ. Τιάκας Ελευθέριος. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή για το Εργαστήριο Δρ. Τιάκας Ελευθέριος Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2015-2016 2 Βασικοί στόχοι Μερικοί βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι: Η ικανότητα ανάλυσης των απαιτήσεων, κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Απεικόνιση Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Διαδικασία Απεικόνισης 1. Απεικόνιση κανονικών τύπων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

antzoulatos@upatras.gr

antzoulatos@upatras.gr Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Αντζουλάτος Γεράσιμος antzoulatos@upatras.gr Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία ΤΕΙ Πατρών - Παράρτημα Αμαλιάδας 10 Ιανουαρίου 2013 Περιεχομενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 23: Functional Dependencies and Normalization

Lecture 23: Functional Dependencies and Normalization Department of Computer Science University of Cyprus EPL342 Databases Lecture 23: Functional Dependencies and Normalization Normalization and Normal Forms (Chapter 10.3-10.4, Elmasri-Navathe 5ED) ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα. Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Κανόνες μετατροπής Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων σε Σχεσιακό Σχήμα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 7: Βάσεις Δεδομένων (Θεωρία) Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Μανόλης Γεργατσούλης (manolis@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράμματα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον τρέχον στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων (querying)

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράμματα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον τρέχον στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων (querying) Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entityrelationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης και εννοιολογικής αναπαράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΕΜ 561) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β

Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σ Β (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3) Τελευταία ενηµέρωση: 10/2011 Μετασχηµατισµός διαγράµµατος ER σε σχεσιακό σχήµα Β ΣΤΟΧΟΣ Στόχοs του 3 ου εργαστηρίου είναι η υλοποίηση µοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006

Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 Βάσεις Δεδομένων Ι Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2006 A Θέμα 1 ο (30%) 1. (10%) α) Ποια τα πλεονεκτήματα ενός B + -tree ευρετηρίου; β) Αναφέρετε τις διαφορές ανάμεσα στα αραιά και τα πυκνά ευρετήρια.

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Σχεσιακό Μοντέλο ΙΙΙ Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos CMU)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 3) Ουρανία Σμυρνάκη 1 3 η ενότητα: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στην MySQL

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή Καθ. Κ. Κουρκουµπέτης Σηµείωση: Οι διαφάνειες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό σε αυτές που συνοδεύονται µε το προτεινόµενο σύγγραµµα. 1

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος SQL Background SQL Structured Query Language Standard query γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

Department of Computer Science University of Cyprus. EPL342 Databases. Lecture 4: ER I. Data Modeling Using the ER Model

Department of Computer Science University of Cyprus. EPL342 Databases. Lecture 4: ER I. Data Modeling Using the ER Model Department of Computer Science University of Cyprus EPL342 Databases Lecture 4: ER I Data Modeling Using the ER Model (Chapter 3.1-3.3, Elmasri-Navathe 5ED) ιδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl342

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2007-2008 Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΩ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός. 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο-Σχεσιακή Άλγεβρα, Σχεσιακός Λογισμός 06/06/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Αρχιτεκτονική Τριών Σχημάτων ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Τελικοί Χρήστες Εξωτερική Όψη 1 Εξωτερική Όψη n ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ )

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ ) Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : SQL Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή πλειάδων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κλειδιά (keys) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές

Κλειδιά (keys) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές Κλειδιά (keys) Key (κλειδί) Λογικά, σκεφτόµαστε για «κλειδιά» σαν τα δεδοµένα (τα πεδία) εκείνα τα οποία µας επιτρέπουν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες εγγραφές Σούπερκλειδί (superkey) Ένα πεδίο ορισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις. Διμελής Σχέση. ΣτοΊδιοΣύνολο. Αναπαράσταση

Σχέσεις. Διμελής Σχέση. ΣτοΊδιοΣύνολο. Αναπαράσταση Διμελής Σχέση Σχέσεις Διδάσκοντες: Φ. Αφράτη, Δ. Επιμέλεια διαφανειών: Δ. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διατεταγμένο ζεύγος (α, β): Δύο αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Αξιώµατα Armstrong Ελάχιστη κάλυψη Φροντιστήριο 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Οι Συναρτησιακές εξαρτήσεις είναι περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ

Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΔΒΔ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4) Τελευταία ενημέρωση: 11/2011. Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ Μετασχηματισμός διαγράμματος ER σε σχεσιακό σχήμα ΒΔ ΣΤΟΧΟΣ Στόχο του παρόντος εργαστηρίου αποτελεί η κατανόηση και η εφαρμογή της μεθοδολογίας του μετασχηματισμού ενός διαγράμματος ER στο αντίστοιχο σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πράξεις στο Σχεσιακό Μοντέλο

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Πράξεις στο Σχεσιακό Μοντέλο ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις στο Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. Για το κείμενο των προδιαγραφών της

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1 Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Διαφάνεια 2-1 Κεφάλαιο 2 Έννοιες και Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων δεδομένων Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B.

Διαβάστε περισσότερα

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 3.1 Εισαγωγή Ένα Π.Σ. διαχειρίζεται δεδοµένα που αντιπροσωπεύουν αντικείµενα, γεγονότα, καταστάσεις ή ανθρώπους του φυσικού κόσµου. Όταν κατασκευάζεται ένα µοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο V Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων τροποποίησης δομής / δεδομένων η μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ Ε ΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µια συνοπτική εισαγωγή στη θεωρία των βάσεων δεδοµένων και των συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, προκειµένου ο αναγνώστης να κατανοήσει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση πτυχιούχων και φοιτητών πρώην Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση πτυχιούχων και φοιτητών πρώην Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι & ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ιεύθυνση: Τ.Θ. 171, 57400 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-791633,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Λίγα λόγια για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1 Ευρετήρια 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1)

SQL Τύποι Δεδομένων Δημιουργία Πίνακα Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (1) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στη My (1) Η (Structured Query Language) είναι μια πλήρης γλώσσα Βάσεων Δεδομενων Είναι δομημένη σε βάσεις που περιέχουν πίνακες Οι πίνακες αποτελούνται από γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Βάση Δεδομένων: συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): Database Management System (DBMS) λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι - 06. Ευρετήρια/Indexes. (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών

Βάσεις Δεδομένων Ι - 06. Ευρετήρια/Indexes. (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών Βάσεις Δεδομένων Ι - 06 Ευρετήρια/Indexes (...και επιδόσεις ΣΔΒΔ) Views (Όψεις) Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών ΤΕΙ Λάρισας Τι είναι τα ευρετήρια; Ευρετήριο/Index:

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Καθ. Κ. Κουρκουµπέτης Οι διαφάνειες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό σε αυτές που συνοδεύονται µε το προτεινόµενο σύγγραµµα. 1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα:

ΘΕΜΑΤΑ. Ερώτηση 1 Κατά τη Φυσική Αποθήκευση (Physical storage) μιας ΒΔ αποθηκεύονται στον δίσκο τα: ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Σε μία βάση δεδομένων χρηματιστηριακών συναλλαγών υπάρχουν οι παρακάτω πίνακες που αποτελούνται από τα εξής πεδία : : ΚΣ, ΗΜΝΙΑ, ΩΡΑ, ΚΜ, ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗ : ΚΜ, ΟΝΟΜΑ, ΕΤΟΣ_ΙΔΡΥΣΗΣ, ΚΚ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ»

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ» Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας για το εργαστήριο «Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστημάτων I» θα σχεδιαστεί το ακόλουθο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ): Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

(1 ο μάθημα) varlamis@hua.gr

(1 ο μάθημα) varlamis@hua.gr Βάσεις δεδομένων (1 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Ιστοσελίδες και επικοινωνία Σελίδα μαθήματος: http://eclass.hua.gr/courses/dit105 Γραφτείτε στο μάθημα για να κατεβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1 ιαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 οµές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. NavatheΕλληνικήΈκδοση, ιαβλος, Επιµέλεια Μ.Χατζόπουλος 1 Θα µιλήσουµε για Τύποι Ταξινοµηµένων Ευρετηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Βάσεις δεδομένων (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Ευρετήρια Σκανδάλες PL/SQL Δείκτες/Δρομείς 2 Αποθήκευση δεδομένων Πρωτεύουσα αποθήκευση Κύρια μνήμη (main memory) ή κρυφή μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων

Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων Σχεδιασμός των Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή τύπου δεδομένων και ιδιότητες πεδίων Δημιουργία πινάκων Συσχετισμός πινάκων ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα