ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων"

Transcript

1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι 1

2 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων Εισαγωγή- ιστορία-παραδείγµατα, Αρχιτεκτονική συστηµάτων Β Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ) Σχεσιακό µοντέλο και σχήµα βάσεων δεδοµένων Κανονικοποίηση δεδοµένων Σχεσιακή Άλγεβρα SQL σχεσιακή γλώσσα χειρισµού δεδοµένων SQL σχεσιακή γλώσσα ορισµού δεδοµένων 2

3 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Ενδεικτική Βιβλιογραφία C.J. Date, An Introduction to Data Base Systems, Vοlume 1, 6th Edition, 1997 R. Elmasri, S.B.Navathe: Fundamentals of Database Systems, Τοµ Α,Β, Athens, 1996 H. Korth, A. Silberschatz, and S. Sudarshan, Database System Concepts, 3rd Edition, McGraw- Hill, J. Ullman and J. Widom, A First Course in Database Systems, Prentice Hall, R. Ramakrishnan, Database Management Systems, D.M. Kroenke, Database processing (7th Edition):Fundamentals, design & implementation, Prentice Hall Ξένος Μ. και Χριστοδουλάκης., Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων, Αναπτυξιακή Προσέγγιση, 2002 Βασιλακόπουλος Γ., Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων & dbase IV/SQL,

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τι είναι µια βάση δεδοµένων (Database-DB); Βάση εδοµένων-db: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Σύστηµα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων (Σ Β -DBMS): λογισµικό για δηµιουργία και χρήση µιας βάσης δεδοµένων Σύστηµα Βάσης εδοµένων (ΣΒ -DBS): η βάση και το αντίστοιχο λογισµικό µαζί Σ Β Β Σύστηµα Βάσεων εδοµένων 4

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- Σκοπός των Β Τα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων αναπτύχθηκαν για να χειρίζονται και ελέγχουν τις παρακάτω δυσκολίες των τυπικών συστηµάτων διαχείρισης αρχείων που υποστηρίζονταν από τα συµβατικά λειτουργικά συστήµατα Προβλήµατα Ασυνέπειας και πλεονασµού δεδοµένων Προβλήµατα Ακεραιότητας εδοµένων υσκολίες προσπέλασης εδοµένων Προβλήµατα Ασφάλειας Προβλήµατα Ανεξαρτησίας εδοµένων (πολλαπλά αρχεία και formats) υσκολίες ενηµέρωσης πολλών αρχείων Προβλήµατα ταυτόχρονης προσπέλασης από πολλούς χρήστες 5

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ιαχειρίζονται τεράστια ποσότητα δεδοµένων Εύκολη Επεξεργασία δεδοµένων - - εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση η Β εξυπηρετεί µία ή περισσότερες εφαρµογές επιτρέποντας κοινή και ελεγχόµενη αντιµετώπιση της πρόσθεσης, τροποποίησης και ανάκλησης δεδοµένων 6

7 ΙΣΤΟΡΙΑ Εισαγωγή- Ιστορία εκαετία του 1950 Κάρτες και ταινίες (σειριακή επεξεργασία) : Εξελίξεις σε συσκευές µαζικής αποθήκευσης τυχαίας πρόσβασης και αύξηση υπολογιστικής ισχύος θέτουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης δεδοµένων σε αντικατάσταση των συστηµάτων διαχείρισης αρχείων. Αρχή του 1960 Πρώτες βάσεις δεδοµένων, πρώτα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (Σ Β ), στηριγµένα στο δικτυωτό µοντέλο network data model του Charles Bachman (1st Turing Award, 1973) 7

8 ΙΣΤΟΡΙΑ Εισαγωγή- Ιστορία Τέλη του 1960 Βάσεις δεδοµένων και συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (Σ Β ), στηριγµένα στο ιεραρχικό µοντέλο δεδοµένων -Information Management System (IMS της ΙΒΜ) Ορισµός του σχεσιακού µοντέλου από τον Codd της IBM. Edgar Codd (IBM, San Jose) relational data model (Turing Award, 1981) Ερευνητικά Προγράµµατα: SystemR, INGRES - Γλώσσες: SEQUEL, QBE, QUEL 8

9 ΙΣΤΟΡΙΑ Εισαγωγή- Ιστορία 1976 Το µοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (Chen) Το σχεσιακό µοντέλο δεν επιτυγχάνει εµπορικά µέχρι τη δεκαετία του 80. Συστήµατα: SystemR (IBM), INGRESS (Berkley) Αρχές του 1980 SQL (µέρος του System R) αντικατέστησε την QUEL στο σύστηµα INGRES Η έννοια του transaction management (Jim Gray, Turing Award, 1999) Τάσεις: αντικειµενοστραφή, αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρέτη, κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων 9

10 ΙΣΤΟΡΙΑ Εισαγωγή- Ιστορία εκαετία του 1980 Β σε προσωπικούς υπολογιστές, σχεσιακά συστήµατα σε pc. : DBase II (Ashton Tate) εξελίχτηκε µέχρι τις µέρες µας ως Paradox, Microsoft ACCESS. Σχεσιακά συστήµατα µε µεγάλη διάδοση: Oracle, SQL Server,Sybase, Informix, DB2 εκαετία του 1990 µέχρι σήµερα αντικειµενοστραφή συστήµατα Β σύνδεση Β στο διαδίκτυο, ευρύτατη διάδοση τεχνολογίας που επιτρέπει την επικοινωνία των χρηστών µε Β µέσω διαδικτύου (HTML, XML, ASP κλπ) 10

11 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μια Β αναπαριστά ένα µικρόκοσµο. Παραδείγµατα τέτοιων µικρόκοσµων είναι ένα πανεπιστήµιο (καθηγητές - φοιτητές - µαθήµατα - αίθουσες κλπ.), µια εταιρία (υπάλληλοι -τµήµατα - κτίρια κλπ.), ένα κατάστηµα λιανικής (προϊόντα - ράφια - πελάτες - προµηθευτές κλπ.), µια βιβλιοθήκη (βιβλία - θέσεις αποθήκευσης - δανειζόµενοι κλπ.). 11

12 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σηµαντικό χαρακτηριστικό των πληροφοριών που περιέχονται σε µια Β είναι ότι αυτές είναι συσχετιζόµενες. Για παράδειγµα, στο µικρόκοσµο του πανεπιστήµιου, οι καθηγητές διδάσκουν µαθήµατα, τα οποία παρακολουθούνται από φοιτητές κοκ. Αν µια πληροφορία δεν σχετίζεται µε άλλες µέσα στον µικρόκοσµο, τότε δεν ανήκει στη συγκεκριµένη Β 12

13 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων Ένα σύστηµα βάσεων δεδοµένων παρέχει στους χρήστες µια αφαιρετική άποψη. Το σύστηµα κρύβει (από τους χρήστες) ορισµένες λεπτοµέρειες για το πώς τα δεδοµένα αποθηκεύονται και διατηρούνται. Γι' αυτό υπάρχουν τρία επίπεδα αφαίρεσης: (α) φυσικό επίπεδο: είναι το χαµηλότερο επίπεδο αφαίρεσης και περιγράφει πώς αποθηκεύονται τα δεδοµένα. (β) εννοιολογικό επίπεδο: το αµέσως υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης. περιγράφει τι είδους δεδοµένα αποθηκεύονται και τις συσχετίσεις µεταξύ αυτών των δεδοµένων. (γ) Επίπεδο άποψης: το πιο υψηλό επίπεδο και περιγράφει τµήµατα της βάσης δεδοµένων για κάθε συγκεκριµένη οµάδα χρηστών. µπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις Π.χ. οι ταµίες σε µια τράπεζα παίρνουν µια άποψη των απολογισµών πελατών, αλλά όχι των δεδοµένων µισθοδοτικών καταστάσεων. 13

14 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων Άποψη 1 Άποψη 2 Άποψη N Εννοιολογικό επίπεδο Φυσικό επίπεδο 14

15 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η γενική ιδέα της Βάσης εδοµένων ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15

16 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων Ανεξαρτησία εδοµένων: η αλλαγή του σχήµατος ενός επιπέδου δεν επηρεάζει το σχήµα του αµέσως υψηλότερου επιπέδου Λογική Ανεξαρτησία εδοµένων αλλαγή του εννοιολογικού δεν επηρεάζει τα εξωτερικά σχήµατα ή τα προγράµµατα εφαρµογών Φυσική Ανεξαρτησία εδοµένων αλλαγή του εσωτερικού σχήµατος χωρίς να χρειάζεται αλλαγή του εννοιολογικού 16

17 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μοντελοποίηση - υλοποίηση ΜΕΡΟΣ 1 Μοντελοποίηση µε µοντέλο δεδοµένων ΜΕΡΟΣ 2 Υλοποίηση µε Σ Β ηµιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδοµένων Επεξεργασία εδοµένων 17

18 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μοντέλα δεδοµένων Μοντέλο εδοµένων: ένα σύνολο από έννοιες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την περιγραφή της δοµής της Β Υψηλού επιπέδου (εννοιολογικά) µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων Παραστατικά µοντέλα ή µοντέλα υλοποίησης Σχεσιακό Μοντέλο, Ιεραρχικό Μοντέλο, ικτυωτό Μοντέλο 18

19 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Υψηλού επιπέδου (εννοιολογικά) µοντέλα - Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (Entity- Relationship) επιτρέπει τη δηµιουργία ενός διαγράµµατος Ο/Σ (E-R diagram) που αναπαριστά µε γραφικό τρόπο όλες τις πληροφορίες της Β 19

20 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μοντέλα δεδοµένων Παραστατικά µοντέλα ή µοντέλα υλοποίησης Σχεσιακό Μοντέλο, Ιεραρχικό Μοντέλο, ικτυωτό Μοντέλο Τα παραστατικά µοντέλα δεδοµένων παριστάνουν δεδοµένα χρησιµοποιώντας δοµές εγγραφών και γι' αυτό µερικές φορές ονοµάζονται βασισµένα σε εγγραφές (recordbased) µοντέλα δεδοµένων 20

21 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μοντέλα δεδοµένων Από ένα σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων προκύπτει η περιγραφή της βάσης δεδοµένων που ονοµάζεται σχήµα Β. Το σχήµα αφορά τη δοµή της βάσης δεδοµένων χωρίς τα στιγµιότυπα των δεδοµένων (εγγραφές). Τα πραγµατικά δεδοµένα σε µια βάση δεδοµένων µπορεί να αλλάζουν συχνά. κατάσταση Β ή σύνολο στιγµιότυπων ονοµάζεται το σύνολο των δεδοµένων που ευρίσκονται στη βάση δεδοµένων σε κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή Το Σ Β µεριµνά κάθε κατάσταση να είναι έγκυρη 21

22 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μοντέλα δεδοµένων- σχεσιακό µοντέλο Σχήµα µίας Πανεπιστηµιακής Β 22

23 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μοντελοποίηση - υλοποίηση ΒΗΜΑ 1: Μοντελοποίηση -µε µοντέλο δεδοµένων Εννοιολογικό Μοντέλο (µοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Μοντέλο Υλοποίησης (σχεσιακό µοντέλο) ΒΗΜΑ 2: Υλοποίηση -µε κάποια γλώσσα Σ Β Ορισµός Σχέσεων (σχήµα) Εισαγωγή Στοιχείων (δηµιουργία αρχικού στιγµιότυπου) ιατύπωση Ερωτήσεων 23

24 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Γλώσσες Σ Β Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (data definition language) Γλώσσα Αποθήκευσης εδοµένων Γλώσσα Ορισµού εδοµένων Γλώσσα Ορισµού Όψεων Γλώσσα Χειρισµού εδοµένων (data manipulation language) (εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση και ανάκτηση δεδοµένων) δυνατότητα εµφύτευσης σε µια γλώσσα υψηλού επιπέδου µίας εγγραφής τη φορά ή συνόλου τη φορά διαδικαστικές και µη διαδικαστικές (δηλωτικές) 24

25 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Γλώσσες Σ Β -SQL (Data definition/ Data manipulation) DDL-SQL: επιτρέπει τον ορισµό, τροποποίηση ή διαγραφή πινάκων. CREATE DROP ALTER TABLE (base table) CREATE DROP ALTER VIEW (virtual table) CREATE DROP ALTER INDEX (index table) DML-SQL: επιτρέπει τη διαχείριση των στοιχείων πινάκων του συστήµατος SELECT αναζήτηση INSERT εισαγωγή εγγραφής DELETE διαγραφή εγγραφής UPDATE τροποποίηση εγγραφής 25

26 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Γλώσσες Σ Β ΒΗΜΑ 2: Υλοποίηση σε σχεσιακό Σ Β Ορισµός Σχέσεων (πρόθεση/σχήµα) Εισαγωγή Στοιχείων (δηµιουργία του αρχικού στιγµιότυπου) ιατύπωση Ερωτήσεων create table R(A1 T1, A2, T2, ) insert/delete select from where 26

27 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ιατύπωση Ερωτήσεων µε SQL-DML Γλώσσες Σ Β select [ distinct ] target_list from tuple_variable_list [ where qualification ] [ group by grouping_attributes ] [ having group_condition ] [ order by target_list_subset ] Μια επερώτηση αποτιµάται πρώτα µε την εφαρµογή της WHERE πρότασης, µετά των GROUP-BY και HAVING (προαιρετικά), και τέλος της SELECT πρότασης (στόχος λίστα γνωρισµάτων) µε ταξινόµηση των πλειάδων στην απάντηση ή διαγραφή διπλών τιµών, αν απαιτείται από την ORDER BY πρόταση ή το DISTINCT (επίσης προαιρετικά). 27

28 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ιεπαφές Σ Β Βασιζόµενες σε µενού (κατάλογο από επιλογές) Γραφικών Βασιζόµενες σε φόρµες Φυσικής γλώσσας Για παραµετρικούς χρήστες Για το Β 28

29 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (DataBase DB) Βάση δεδοµένων είναι µία συλλογή καλά οργανωµένων σχετιζόµενων δεδοµένων µέσα σε κοινά διαθέσιµο µέσο µαζικής αποθήκευσης Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήµατος ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αρχεία δεδοµένων Αν µια πληροφορία δεν σχετίζεται µε άλλες µέσα στη βάση, τότε δεν ανήκει στη συγκεκριµένη Β 29

30 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ DataBase Management System - DBMS Σύστηµα διαχείρισης βάσεως δεδοµένων (Σ Β ) είναι ένα σύνολο προγραµµάτων που επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργούν και να συντηρούν µια βάση δεδοµένων. 30

31 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σύστηµα Βάσης δεδοµένων Είναι η βάση δεδοµένων µαζί µε το λογισµικό (Σ Β ) Σ Β Β ΣΒ 31

32 ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ naive application sophisticated database users programmers users administrator users Application interfaces application program query database scheme Application programs object code Embedded DML precompiler DML compiler DDL interpret er Query processor Query Evaluation engine Transacti on manager Buffer manager File manag er storage manager Data files Indices Data dictionary Data base 32

33 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Απλοποιηµένη εικόνα ενός συστήµατος βάσης δεδοµένων Σύστηµα Βάσεων εδοµένων (Database System) είναι το λογισµικό DBMS µαζί µε τη Βάση δεδοµένων 33

34 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ (DATA) ενοποιηµένα integrated µεριζόµενα shared, κοινόχρηστα ΤΟ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) µέσα αποθήκευσης, backup.. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) µεταξύ δεδοµένων και χρηστών υπάρχει το DBMS (Database management system ή σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων) ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (USERS) προγραµµατιστές εφαρµογών τελικοί χρήστες υπεύθυνος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (database administrator) 34

35 Ε ΟΜΕΝΑ - εδοµένα εισόδου - εδοµένα εξόδου Ενοποίηση δεδοµένων (data integration) εννοούµε, µια βάση δεδοµένων που µπορεί να περιλαµβάνει ένα αρχείο ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, που περιέχει τα ονόµατα, τις διευθύνσεις, τα τµήµατα, τους µισθούς κ.λπ. των υπαλλήλων, και ένα αρχείο ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, που αντιπροσωπεύει τις συµµετοχές υπαλλήλων σε κάποια σεµινάρια Μερισµός δεδοµένων (data sharing) εννοούµε ότι τα µεµονωµένα στοιχεία δεδοµένων της βάσης δεδοµένων µπορούν να τα µοιράζονται πολλοί διαφορετικοί χρήστες 35

36 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων (Αγορές-Πωλήσεις- Ενοικιάσεις) Βάση Εφαρµογών Λογισµικού (Εταιρείες, Κατηγορίες, Λογισµικά) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (Κατηγορίες, Κινήσεις, Πελάτες, Προµηθευτές) ιαχείριση εστιατορίου (Υπάλληλοι, Κινήσεις- Παραγγελίες, Τραπέζια) Εµπορικό κύκλωµα (Πελάτες, Προµηθευτές, Κινήσεις, Αποθήκη) Εταιρεία εύρεσης προσωπικού επιχειρήσεων (Επιχειρήσεις, Άνεργοι, Ειδικότητες, Κινήσεις) Πολιτικό γραφείο (Ραντεβού, Ψηφοφόροι, Επαγγέλµατα, Πόλεις) Σχολείο (Μαθητές, Καθηγητές, Τµήµατα, Μαθήµατα, Αίθουσες) Ταµείο Επιχείρησης (Εσοδα, Εξοδα, Αξιόγραφα, Πελάτες, Προµηθευτές) Τεχνική Εταιρεία (Έργα, Υλικά, Πελάτες, Προµηθευτές, Υπεργολάβοι, Εργάτες) 36

37 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μείωση του πλεονασµού (επανάληψη) των αποθηκευµένων δεδοµένων (redundancy) ταχύτητα Αποφυγή ασυνεπειών λιγότερος κόπος Κοινόχρηστα δεδοµένα άµεση Επιβολή προτύπων για την πληροφόρηση αναπαράσταση δεδοµένων, που διευκολύνει την ανταλλαγή δεδοµένων Εφαρµογή περιορισµών ασφαλείας ιατήρηση της ακεραιότητας Ταυτόχρονη προσπέλαση και ανάρρωση από σφάλµατα Πολλαπλές ιεπαφές και Όψεις Οικονοµία χώρου 37

38 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ορισµένα µειονεκτήµατα είναι τα εξής: 1. Η ασφάλεια µπορεί να είναι µειωµένη (αν δεν υπάρχουν καλοί έλεγχοι) 2. Η ακεραιότητα µπορεί να είναι µειωµένη (αν δεν υπάρχουν καλοί έλεγχοι) 3. Μπορεί να απαιτείται πρόσθετο υλικό 4. Μπορεί να υπάρχει σηµαντική επιβάρυνση στην απόδοση 5. Η επιτυχηµένη λειτουργία έχει κρίσιµη σηµασία (η επιχείρηση µπορεί να γίνει εξαιρετικά ευάλωτη σε σφάλµατα) 6. Το σύστηµα µπορεί να είναι πολύπλοκο (αν και αυτή η πολυπλοκότητα θα πρέπει να µένει κρυφή από το χρήστη 38

39 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα αντιστραµµένης λίστας Ιεραρχικά συστήµατα ικτυωτά συστήµατα Σχεσιακά συστήµατα που εµφανίζονται στις αρχές του 1980 CA-DATACOM/DB της Computer Associates International Inc. IMS της IBM Corporation CA-IDMS/DB της Computer Associates International Inc. DB2 της IBM Corporation INGRES της Ingres Inc. ORACLE της Oracle Corporation SYBASE της Sybase Inc. 39

40 ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ (hierarchic system): εδώ τα δεδοµένα παρουσιάζονται µε τη µορφή ενός συνόλου δενδροειδών δοµών (ιεραρχιών), και στους τελεστές για το χειρισµό αυτών των δοµών περιλαµβάνονται τελεστές για να διατρέχονται οι ιεραρχικές διαδροµές προς την κορυφή ή προς τη βάση των δένδρων Ένα µε πολλά Αναγνώστης Βιβλίο 1 Βιβλίο 2 Βιβλίο 3 Ένα µε πολλά Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Συγγραφέας 4 40

41 ΙΚΤΥΩΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ τα δικτυωτά συστήµατα (network system) έχουν πια ιστορική αξία πολλά µε πολλά Αναγνώστης 1 Αναγνώστης 2 Βιβλίο 1 Βιβλίο 2 Βιβλίο 3 πολλά µε πολλά Συγγραφέας 1 Συγγραφέας 2 Συγγραφέας 3 Συγγραφέας 4 41

42 ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ Κωδικός αναγνώστη Όνοµα ιεύθυνση Τηλ. Τµήµα 053 Ματθέου Κ. Βηλαρά ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΚΗ 109 Παππάς Ι. Λαµπρίδη ΜΑΘΗΜΑΤ ΙΚΟ 027 Αλεξίου Μ. Τσακάλωφ ΙΑΤΡΙΚΗ 212 Μπέης Γ. Σµύρνης ΦΥΣΙΚΟ 310 Χατζής Ν. Σαράφη ΙΑΤΡΙΚΗ ένα µε πολλά Βιβλία πολλά µε πολλά Πολλά µε ένα Θεµατικές ενότητες Αναγνώστες Παραγγελίες 42

43 ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΟΜΗ -ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η σχεσιακή δοµή έχει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την ιεραρχική και τη δικτυωτή, όπως: Η σχεσιακή δοµή παρέχει διαφάνεια και σαφήνεια Είναι εύκολη η µετατροπή κάθε άλλης δοµής σε σχεσιακή. Είναι εύκολη η αναπαραγωγή και υλοποίηση νέων σχέσεων, από τις υπάρχουσες, για ειδικές εφαρµογές. Η αναζήτηση δεδοµένων είναι πολύ ταχύτερη από κάποια άλλη δοµή που απαιτεί µία σειρά από δείκτες. Η σχεσιακή δοµή µπορεί να τροποποιηθεί πολύ ευκολότερα από την ιεραρχική ή τη δικτυωτή και αυτό προσδίνει ευελιξία στο σύστηµα. 43

44 ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Με δύο λόγια, σχεσιακό είναι ένα σύστηµα που: 1. Ο χρήστης αντιλαµβάνεται τα δεδοµένα ως σχέσεις (κανονικοποιηµένους πίνακες). 2. Οι σχεσιακοί τελεστές πράξεων που έχει στη διάθεση του ο χρήστης (για παράδειγµα, για την ανάκληση δεδοµένων) είναι τελεστές που δηµιουργούν νέες σχέσεις (πίνακες). Για παράδειγµα, υπάρχει ένας τελεστής για την εξαγωγή ενός υποσυνόλου των γραµµών ενός πίνακα, και ένας άλλος τελεστής για την εξαγωγή ενός υποσυνόλου των στηλών του και φυσικά, ένα υποσύνολο των γραµµών και ένα υποσύνολο των στηλών ενός πίνακα µπορούν και τα δύο να θεωρηθούν επίσης πίνακες. 44

45 ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σχεσιακή βάση δεδοµένων που αποθηκεύει φοιτητές και βαθµούς 45

46 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3- επιπέδων. ιακρίνονται 3 επίπεδα -"σχήµατα": το εξωτερικό, το εννοιολογικό και το εσωτερικό/φυσικό, καθώς και οι αντίστοιχες διαπαφές από το ένα σχήµα στο άλλο και προς τη Β 46

47 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3-επιπέδων. ANSI - American National Standards Institute SPARC - Standards Planning and Requirements Committee Εξωτερικό επίπεδο Όλοι οι χρήστες Προγραµµατιστέ ς-αναλυτές εφαρµογών Εννοιολογικό επίπεδο ιαχειριστής συστήµατος βάσης δεδοµένων Εσωτερικό επίπεδο 47

48 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3-επιπέδων. Εξωτερικό επίπεδο Αποτελέσµατα σχεσιακών πράξεων Εννοιολογικό επίπεδο Σχεσιακοί πίνακες, σχεσιακοί τελεστές πράξεων Εσωτερικό επίπεδο Μη σχεσιακό (αποθηκευµένες εγγραφές, δείκτες, ευρετήρια, κ.λπ.) 48

49 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3-επιπέδων. Το εξωτερικό επίπεδο (external level) είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στους χρήστες (απόψεις µεµονωµένων χρηστών). Π.χ. ένας χρήστης από το Τµήµα Προσωπικού µιας εταιρείας µπορεί να θεωρεί τη βάση δεδοµένων ως µια συλλογή από παρουσίες εγγραφών τµηµάτων συν µια συλλογή από παρουσίες εγγραφών υπαλλήλων, και µπορεί να αγνοεί εντελώς τις παρουσίες εγγραφών προµηθευτών και εξαρτηµάτων που βλέπουν οι χρήστες από το Τµήµα Προµηθειών της εταιρείας 49

50 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3-επιπέδων. Το εσωτερικό επίπεδο (internal level) είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στη φυσική αποθήκευση (άποψη αποθήκευσης). Ορίζει τους διαφόρους τύπους αποθηκευµένων εγγραφών αλλά καθορίζει επίσης ποια ευρετήρια υπάρχουν, πώς αναπαριστώνται τα αποθηκευµένα πεδία, µε ποια φυσική σειρά είναι τοποθετηµένες οι αποθηκευµένες εγγραφές, κ.ο.κ. 50

51 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3-επιπέδων. Το εννοιολογικό επίπεδο (conceptual level) είναι ένα "ενδιάµεσο επίπεδο" που συνδέει τα δύο προηγούµενα, και περιγράφει τον µικρόκοσµο, τη Βάση εδοµένων που θέλουµε να υλοποιήσουµε Για να επιτευχθεί η ανεξαρτησία των δεδοµένων, οι ορισµοί της εννοιολογικής άποψης δεν ασχολούνται καθόλου µε την αποθηκευτική δοµή ή µε την τεχνική προσπέλασης πρέπει να είναι µόνο ορισµοί πληροφοριακού περιεχοµένου. εν υπάρχει στο εννοιολογικό σχήµα καµία αναφορά σε αποθηκευµένες αναπαραστάσεις πεδίων, στη σειρά των αποθηκευµένων εγγραφών, σε ευρετήρια, σε δείκτες, ή σε οποιεσδήποτε άλλες λεπτοµέρειες της αποθήκευσης και της προσπέλασης 51

52 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η τυποποιηµένη (ANSI/SPARC) αρχιτεκτονική 3-επιπέδων. Εστω για παράδειγµα µια Βάση εδοµένων για ένα Πανεπιστήµιο. α) Εξωτερικό σχήµα (View) µπορεί να είναι µία οποιαδήποτε όψη: Φοιτητές που έχουν περάσει ένα µάθηµα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΚωδΜαθ:string, count(αμ):integer) β) Εννοιολογικό σχήµα θα µπορούσε να είναι: ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΑΜ:string, Όνοµα:string, Επώνυµο:string, ΗµΓεν:date) ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΚωδΜαθ:string, Περιγραφή:string, ιδμονάδ:integer) ΚΑΤΩΧΗΡΩΣΕΙΣΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΑΜ:string, ΚωδΜαθ:string, Βαθµός:string) γ) Φυσικό σχήµα θα µπορούσε να είναι: Σχέσεις αποθηκευµένες σε αρχεία είκτης στην 1η στήλη του ΦΟΙΤΗΤΕΣ 52

53 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 53

54 ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 54

55 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχεδιασµός µιας Β η ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της η περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα όπως το Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό µοντέλο (εννοιολογικό) η Μετατροπή σε σχεσιακό µοντέλο 55

56 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΒΗΜΑΤΑ 1. Ανάλυση απαιτήσεων 2. Εννοιολογικός Σχεδιασµός (υψηλού επιπέδου περιγραφή των δοµών δεδοµένων και των περιορισµών) 3. Λογικός Σχεδιασµός (επιλογή Σ Β και µετατροπή του εννοιολογικού σχεδιασµού σε ένα σχήµα στο µοντέλο που υποστηρίζει το Σ Β που επιλέξαµε) Ανεξάρτητα του DBMS. Μικρόκοσµος Εξαρτώµενο του επιλεγµένου DBMS (π.χ., µε Σχεσιακό Μοντέλο) Λογικό Μοντέλο -- Σχήµατα / Όψεις Απαιτήσεις Β Εννοιολογικό Μοντέλο (Σχήµα) Συλλογή Απαιτήσεων και Ανάλυση Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσης (π.χ., µε E-R Model) E-R ιάγραµµα Λογικός Σχεδιασµός Βάσης Βάση εδοµένων Φυσικός Σχεδιασµός Βάσης Φυσικό Μοντέλο Εσωτερικό Σχήµα Πλήρωση Βάσης 56

57 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Το µοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (entityrelationship model) προτάθηκε από τον P.P. Chen το 1976 για να περιγράψει µε γραφικά σύµβολα τα δεδοµένα ως οντότητες, συσχετίσεις και γνωρίσµατα αυτών. Χρησιµοποιείται κατά το στάδιο του εννοιολογικού σχεδιασµού (conceptual design) της βάσης δεδοµένων. 57

58 Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων ιάγραµµα ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ-ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ για µία Β τράπεζας 58

59 Οντότητα ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ -ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ (ένα αντικείµενο µε φυσική ύπαρξη) Κάθε οντότητα έχει συγκεκριµέναγνωρίσµατα Μια συγκεκριµένη οντότητα θα έχει µια τιµή για καθένα από τα γνωρίσµατα Τύπος οντοτήτων Oρίζει ένα σύνολο από οντότητες που έχουν τα ίδια γνωρίσµαταό πως προϊόντα, αυτοκίνητα, σπίτια, τµήµατα, φοιτητές ή εργαζόµενοι Περιγράφεται από ένα όνοµα και µια λίστα γνωρισµάτων Συσχετίσεις Τύπος συσχέτισης R ορίζει µια σύνδεση (σχέση) µεταξύ n τύπων οντοτήτων 59

60 ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ -ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ Τύπος Οντοτήτων Γνώρισµα τύποι οντοτήτων ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟ Όνοµα Αρ Ταυτ κωδικός Τοποθεσία τύπος Συσχέτισης γνωρίσµατα Χρόνος Είδος Ταινίες Τίτλος ιάρκεια 60

61 ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ -ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Πίνακας βασικών εννοιολογικών εννοιών (οι δοµές) Έννοια Άτυπος Ορισµός Παραδείγµατα ΤΥΠΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΡΙΣΜΑ/Ι Ι ΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Ένα σύνολο διακεκριµένων αντικειµένων Μια πληροφορία που περιγράφει έναν τύπο οντότητας Ορίζει ένα σύνολο συνδέσεων δύο ή περισσότερων τύπων οντοτήτων Προµηθευτής, Εξάρτηµα, Αποστολή Υπάλληλος, Τµήµα, Πρόσωπο Σύνδεση, Κονσέρτο Ορχήστρα, Μαέστρος Παραγγελία. Γραµµή παραγγελίας Κωδικός Προµηθευτή Ποσότητα Αποστολής Όνοµα υπαλλήλου ιεύθυνση υπαλλήλου Ηµεροµηνία παραγγελίας Αποστέλλει (προµηθευτής-εξάρτηµα) ιευθύνει (Υπάλληλοςτµήµα) Ηχογράφηση (σύνδεσηορχήστρα µαέστρος) 61

62 απλά ή ατοµικά σύνθετα ΤΥΠΟΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ- τιµή: συνένωση των τιµών των απλών γνωρισµάτων που το αποτελούν ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Σύνθετο Αρ Ταυτ ιεύθυνση Οδός Αριθµός Νοµός Τ.Κ. Απλό Πόλη 62

63 µονότιµα ΤΥΠΟΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ- πλειότιµα σύνολο από τιµές (κάτωπάνω όριο) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Αρ Ταυτ Πτυχία Αρ πλαισίου Χρώµατα Μονότιµα Πλειότιµα τηλέφωνα 63

64 ΤΥΠΟΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ- Τύποι Γνωρισµάτων απλά ή ατοµικά σύνθετα τιµή: συνένωση των τιµών των απλών γνωρισµάτων που το αποτελούν ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Σύνθετο Αρ Ταυτ ιεύθυνση Οδός Αριθµός Νοµός Τ.Κ. Απλό Πόλη 64

65 ΤΥΠΟΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣπαραγόµενα: µπορεί να υπολογιστεί από οντότητες ή γνωρίσµατα σχετιζόµενες ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑ Ηλικία Ηµ_Γεν Αριθ_Εργαζοµένων Όνοµα Παραγόµενα γνωρίσµατα Ηθοποιός Ηµερ. Γέννησης Ηλικία 65

66 ΤΥΠΟΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ -ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ- Τύποι Γνωρισµάτων απλά ή ατοµικά σύνθετα τιµή: συνένωση των τιµών των απλών γνωρισµάτων που το αποτελούν ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Σύνθετο Αρ Ταυτ ιεύθυνση Οδός Αριθµός Νοµός Τ.Κ. Απλό Πόλη 66

67 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙ ΙΟΥ Γνωρίσµατα-Κλειδιά ενός Τύπου Οντοτήτων. Η έννοια του κλειδιού [περιορισµός κλειδιού ή µοναδικότητας] Οι τιµές κάποιου γνωρίσµατος (ή γνωρισµάτων) προσδιορίζουν µία οντότητα µοναδικά (δηλαδή, δεν µπορεί να υπάρχουν δυο οντότητες µε τις ίδιες τιµές στα γνωρίσµατα κλειδιά) το κλειδί µπορεί να είναι σύνολο γνωρισµάτων ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟ Όνοµα Αρ Ταυτ κωδικός Τοποθεσία γνωρίσµατα κλειδιά 67

68 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙ ΙΟΥ Υπερκλειδί: σύνολο από ένα η περισσότερα γνωρίσµατα που προσδιορίζουν µοναδικά µια οντότητα (superkey) Υποψήφιο κλειδί: ελάχιστο (µικρότερο αριθµό γνωρισµάτων) υπερκλειδί (candidate key) Πρωτεύον κλειδί: το υποψήφιο κλειδί που επιλέγουµε (primary key) Ισχύει: υπερκλειδί κάθε υποψήφιο κλειδί 68

69 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙ ΙΟΥ Π.χ. Στον τύπο οντοτήτων ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ο Αριθµός ταυτότητας του εργαζόµενου είναι υπέρ- κλειδί αφού χαρακτηρίζει µοναδικά την κάθε οντότητα Αλλά και τα {Αρ_Ταυτ, Όνοµα} και {Αρ_Ταυτ, ΑΦΜ, Αρ_Ασφάλισης} είναι υπερ-κλειδιά Μεταξύ των υπερ-κλειδιών, τα ελάχιστα κλειδιά (αυτά δηλαδή που κανένα υποσύνολο των γνωρισµάτων τους δεν είναι και αυτό υπερκλειδί) είναι υποψήφια κλειδιά Για παράδειγµα, το Αρ_Ταυτ είναι υποψήφιο κλειδί αλλά το {Αρ Ταυτ, Όνοµα} δεν είναι. Μεταξύ των υποψηφίων κλειδιών, ορίζουµε ένα να είναι το πρωτεύον κλειδί 69

70 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Ηθοποιός Συσχετίσεις Τύπος συσχέτισης R ορίζει µια σύνδεση (σχέση) µεταξύ n τύπων οντοτήτων Παίζει Ταινία Τύπος Συσχέτισης ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑ Συχνά ως ένα σύνολο/πίνακα Μαθηµατικά το R είναι ένα σύνολο από στιγµιότυπα συσχετίσεων r i όπου κάθε r i συνδέει n οντότητες. R υποσύνολο καρτεσιανού γινοµένου 70

71 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Ιδιότητες των ΤΥΠΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ N 1 ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ 1 1 ΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΕΙ 1 1 N ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ προϊστάµενος υφιστάµενος 1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ N M ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ N ΕΡΓΟ N ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ -Περισσότεροι του ενός τύποι συσχετίσεων µπορεί να υπάρχουν µεταξύ των ιδίων τύπων οντοτήτων π,χ., Εργαζόµενος-Εργάζεται-Τµήµα, Εργαζόµενος- ιευθύνει-τµήµα. -Μια συσχέτιση µπορεί να συνδέει δύο οντότητες που ανήκουν στον ίδιο τύπο οντοτήτων (αναδροµικός τύπος συσχετίσεων) π.χ., ο τύπος ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ συνδέει ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ µε κάποιο άλλο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ (επιβλέποντα) 71

72 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ -ΒΑΘΜΟΣ Βαθµός ενός τύπου συσχέτισης (degree): είναι το πλήθος των τύπων οντοτήτων που συµµετέχουν όταν συµµετέχουν 2 τύποι οντοτήτων ---> δυαδική συσχέτιση όταν συµµετέχουν 3 τύποι οντοτήτων ---> τριαδική συσχέτιση όταν συµµετέχουν N τύποι οντοτήτων ---> Νια-δική συσχέτιση δυαδική συσχέτιση ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ ΕΡΓΟ Πελάτες Παραγγελίες τριαδική συσχέτιση Προϊόντα Αντιπρόσωποι 72

73 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ - ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ (cardinality) ενός τύπου συσχετίσεων ορίζει το πόσες οντότητες από τον πρώτο τύπο οντοτήτων στην συσχέτιση µπορούν να συνδεθούν µε πόσες οντότητες από τον δεύτερο τύπο οντοτήτων. (ένα µε ένα) 1 : 1 ένα µε πολλά) 1 : N (πολλά µε ένα ) N : 1 (πολλά µε πολλά) N : M Λόγος πληθικότητας Ν:1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Ν ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 1 ΤΜΗΜΑ Λόγος πληθικότητας 1:1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 1 ΙΕΥΘΥΝΕΙ 1 ΤΜΗΜΑ Λόγος πληθικότητας Μ:Ν ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Μ ΑΠΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ Ν ΕΡΓΟ 73

74 ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ (ένα µε ένα) 1 : 1 (ένα µε πολλά) 1 : N (πολλά µε ένα ) N : 1 (πολλά µε πολλά) N : M 74

75 ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Ένας τύπος που συµµετέχει σε µια σχέση παίζει ένα συγκεκριµένο ρόλο Αναδροµικοί τύποι συσχετίσεων όταν ο ίδιος τύπος συµµετέχει περισσότερες από µια φορές Παραδείγµατα εργαζόµενος/διευθυντής, Μάθηµα/Προαπαιτούµενο Μάθηµα 75

76 ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΥΠΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Οι τύποι συσχετίσεων µπορεί να έχουν και γνωρίσµατα Παράδειγµα (ώρες απασχόλησης, ηµεροµηνία έναρξης) ώρες απασχόλησης ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟ Όνοµα Αρ Ταυτ κωδικός Τοποθεσία Βαθµός ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΑΤΩΧΥΡΩΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ Όνοµα Αρ_Μητρώου κωδικός Περιγραφή 76

77 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ - ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η συµµετοχή ενός συνόλου οντοτήτων Ε σε ένα σύνολο συσχετίσεων R είναι ολική αν κάθε οντότητα του Ε συµµετέχει τουλάχιστον σε µια συσχέτιση στο R Αν κάποιες οντότητες του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ δεν συµµετέχουν στην ΙΕΥΘΥΝΕΙ τότε µερική συµµετοχή 77

78 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Μη ισχυροί ή ασθενείς τύποι οντοτήτων Όταν µια οντότητα δεν έχει αρκετά γνωρίσµατα για να σχηµατίσει πρωτεύον κλειδί Παράδειγµα (εξαρτώµενα µέλη) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Όνοµα Αρ Ταυτ Όνοµα Φύλλο ΗµΓεν ασθενής τύπος οντότητας 78

79 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Μια ασθενής οντότητα Ε πρέπει να συµµετέχει µε ολική συµµετοχή σε µια έναπρος-πολλά συσχέτιση R µε ένα τύπο οντοτήτων F R: προσδιορίζουσα συσχέτιση, F: προσδιορίζοντα ιδιοκτήτη Προσδιορίζεται µοναδικά από µερικό κλειδί (γνωρίσµατα της Ε) + κλειδί της F 79

80 ΤΥΠΟΙ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΥΟ Τύποι µε βαθµό µεγαλύτερο του δύο Μετατροπή τους σε δυαδικούς Πελάτες Παραγγελίες Προϊόντα Αντιπρόσωποι Παράδειγµα µετατροπής Πελάτες Αντιπρόσωποι Προϊόντα Παραγγελίες 80

81 ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ- ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Ανακεφαλαίωση: Μοντελοποίηση του προβλήµατος χρησιµοποιώντας το µοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων [Chen, 1976] οµές: Τύποι Οντοτήτων και Τύποι Συσχετίσεων ανάµεσα σε τύπους οντοτήτων που Περιγράφουν το σχήµα Η έννοια του κλειδιού Πληθικότητα µιας συσχέτισης (για δυαδικές: 1-1, 1-Μ, Μ-Ν) Ολική συµµετοχή Ασθενής τύπος οντοτήτων: απαιτεί γνωρίσµατα από έναν (ή περισσότερους) σχετιζόµενους τύπους οντοτήτων για τη διάκριση των οντοτήτων του Προσδιορίζουσα συσχέτιση - προσδιορίζον τύπος οντοτήτων Συσχετίσεις πολλαπλού βαθµού 81

82 ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ- ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Ανακεφαλαίωση: ΤΥΠΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΗ ΙΣΧ Υ ΡΟ Σ ΤΥΠΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΟΥΣΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑ-ΚΛΕΙ Ι ΠΛΕΙΟΤΙΜΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε 2 ΣΤΗΝ R Ε 1 Ε 2 R ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ 1:Ν Ε 1 1 Ν R Ε 2 82

83 ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 83

84 ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ο Σχεδιασµός µιας Β απαιτεί την ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της την περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα όπως το Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων τη Μετατροπή του µοντέλου Ο-Σ σε σχεσιακό µοντέλο --> είσοδο σε ένα ΣΣ Β Εννοιολογικός Σχεδιασµός Εννοιολογικό Σχήµα διάγραµµα Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εξάρτηση από το Σ Β Λογικός Σχεδιασµός Λογικό Σχήµα και Εξωτερικές Όψεις Σχεσιακό Μοντέλο δεδοµένων 84

85 ΤΟ ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Το σχεσιακό µοντέλο πρωτοπαρουσιάσθηκε από τον Ted Codd της IBM Research το 1970 σε µια κλασική εργασία [Codd 1970] και τα πρώτα συστήµατα που βασίστηκαν σε αυτό ήταν τα INGRES και System/R. Το σχεσιακό µοντέλο είναι τώρα το κυρίαρχο µοντέλο σε όλες σχεδόν τις υλοποιήσεις βάσεων δεδοµένων. Μία σχεσιακή βάση δεδοµένων αποτελείται από µία συλλογή από κανονικοποιηµένους πίνακες (σχέσεις) που έχουν µοναδικά ονόµατα. 85

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα

Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Εισαγωγή 1 Ζήτω οι Βάσεις εδοµένων!! Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας εφαρμογής ΒΔ: Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Εισαγωγή Σχεδιασµός µιας Β ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σχεδιασµός µιας Β

Εισαγωγή. Σχεδιασµός µιας Β Σχεδιασµός µιας Β Εισαγωγή ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων (κεφ. 3) γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1 Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή O σχεδιασμός μιας βάση δεδομένων κωδικοποιεί κάποιο μέρος του φυσικού κόσμου Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ένα σύνολο από έννοιες για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων εδομένων

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων εδομένων Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων εδομένων Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Λίγα ιστορικά στοιχεία Μια σύνοψη του περιεχομένου του μαθήματος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι µια βάση δεδοµένων;

Εισαγωγή. Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Ζήτω οι Βάσεις εδοµένων!! Εισαγωγή Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα I. Σύντομη εισαγωγή στις ΒΔ II. Περιγραφή σκοπού και περιεχομένου μαθήματος III. Ιστορία των ΣΔΒΔ IV. Διαδικαστικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (3 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων Σχέσεις, γνωρίσματα, πλειάδες, πεδία ορισμού Πράξεις ενημέρωσης σε σχέσεις Απεικόνιση μοντέλου οντοτήτωνσυσχετίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει Μοντελοποίηση Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα

Ένας απλός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων: ένας διδιάστατος πίνακας που λέγεται σχέση Γνωρίσματα Εισαγωγή Σχεσιακό Μοντέλο Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Λειτουργικές απαιτήσεις (πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα

Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Σχεσιακό Μοντέλο 1 Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (2 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Μοντελοποίηση δεδομένων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Παραδείγματα Διαγραμματικές τεχνικές Συμβολισμοί Τριαδικές συσχετίσεις 2

Διαβάστε περισσότερα

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Η γλώσσα SQL H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (ΓΟΔ) Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓΧΔ) Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015. Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Σχεσιακό Μοντέλο Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μοντελοποίηση Σχήμα (database schema): η περιγραφή της δομής της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στη βδ με τη χρήση ενός μοντέλου δεδομένων Μοντέλο Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι θα δούμε σήμερα I. Σύντομη εισαγωγή στις ΒΔ II. Περιγραφή σκοπού και περιεχομένου μαθήματος III. Ιστορία των ΣΔΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση, ίαυλος

Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση, ίαυλος ιαφάνεια 10-1 Κεφάλαιο 10 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση για Σχεσιακές Βάσεις εδοµένων Copyright 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley, ΕλληνικήΈκδοση ίαυλος ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL (Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (ΓΟ ) Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία είναι οργανωµένη σε τµήµατα Κάθε ΤΜΗΜΑένα όνοµα, κωδικό και έναν εργαζόµενο που διευθύνει το τµήµα. Αποθηκεύεται η ηµεροµηνία που ανέλαβε

Η εταιρεία είναι οργανωµένη σε τµήµατα Κάθε ΤΜΗΜΑένα όνοµα, κωδικό και έναν εργαζόµενο που διευθύνει το τµήµα. Αποθηκεύεται η ηµεροµηνία που ανέλαβε ιάγραµµα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιµίδης Βάσεις εδοµένων ιάγραµµα Ο-Σ 1 Σχεδιασµός µιας Βάσης εδοµένων Τα βασικά βήµατα για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας Βάσης εδοµένων είναι: Ανάλυση Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model

Σχεσιακό Μοντέλο Περιορισμοί Μετατροπή ER σε Σχεσιακό Παράδειγμα.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model . Σχεσιακό Μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό όνομα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Εισαγωγή Θα εξετάσουµε πότε ένα σχεσιακό σχήµα για µια βάση δεδοµένων είναι «καλό» Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης Επιθυµητές Ιδιότητες της Αποσύνθεσης Συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 07: Σχεσιακό Μοντέλο II (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Σχεσιακά Σχήματα Πράξεις Ενημερώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Σχεσιακό Μοντέλο I (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 06: Σχεσιακό Μοντέλο I (Relational Data Model) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 06: Σχεσιακό Μοντέλο I (Relational Data Model) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Εισαγωγή στο Σχεσιακό Μοντέλο Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου Σχεσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Βάσεις εδομένων

Εισαγωγή. Βάσεις εδομένων Βάσεις εδομένων Εισαγωγή Αντικείμενο: Θεμελιώδες πρόβλημα της επιστήμης μας ιαχείριση εδομένων Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής με μια συγκεκριμένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 1η: Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ 360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση Σχήµατος. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Κανονικοποίηση Σχήµατος. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Κανονικοποίηση Σχήµατος Ευαγγελία Πιτουρά 1 Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων - Αποσύνθεση (διάσπαση) καθολικού σχήµατος Επιθυµητές ιδιότητες - διατήρηση εξαρτήσεων (F + = F + ) - όχι απώλειες στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων

Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων 1 Μοντέλα Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων Σχεσιακό Ιεραρχικό Δικτυακό Tο κυρίαρχο μοντέλο δεδομένων στις σύγχρονες βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πετρογεωργάκης Μανούσος Σπυρόπουλος Σταύρος ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εισαγωγή στις Βάσεων εδομένων. Θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες, οι συνιστώσες και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Κανονικοποίησης

Θεωρία Κανονικοποίησης Θεωρία Κανονικοποίησης Πρώτη Κανονική Μορφή (1NF) Αποσύνθεση Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Δεύτερη (2NF) και Τρίτη Κανονική Μορφή (3NF) Boyce Codd Κανονική Μορφή (BCNF) Καθολική Διαδικασία Σχεδίασης ΒΔ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Μαθήµατος

Επισκόπηση Μαθήµατος Βάσεις εδοµένων 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Επισκόπηση Μαθήµατος Εισαγωγή (Σ Β ) Το µοντέλο σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές Μορφές. Αποσύνθεση (decomposition)

Κανονικές Μορφές. Αποσύνθεση (decomposition) Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Κανονικές Μορφές Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης Επιθυµητές Ιδιότητες της Αποσύνθεσης Συνένωση Άνευ Απωλειών ιατήρηση Εξαρτήσεων Αποφυγή Επανάληψης Πληροφορίας 1

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων

Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων ΕΣΔ232 Οργάνωση Δεδομένων στη Κοινωνία της Πληροφορίας Το σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων Περιεχόμενα Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Εισαγωγή στο σχεσιακό μοντέλο Σχεσιακές γλώσσες ερωτημάτων Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Περιεχόμενο Διάλεξης Κεφάλαιο 5: Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Περιορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 Η/Υ ΙΙΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑ 2ο Σχεσιακό µοντέλο (E-R model), ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων (E-R diagram), Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων

Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Διάγραμμα Ο-Σ 1 Σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων Τα βασικά βήματα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας Βάσης Δεδομένων είναι: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 5-1

Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe Ελληνική Έκδοση Δίαυλος Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 5-1 Δίαυλος Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 5-1 Κεφάλαιο 5 Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, Ελληνική Έκδοση Θα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

Κεφάλαιο 5. Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Δίαυλος Επιμέλεια Μ.Χατζόπουλος Διαφάνεια 5-1 Κεφάλαιο 5 Το Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων και Περιορισμοί Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe 1 Θα μιλήσουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακή Άλγεβρα 1

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακή Άλγεβρα 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Αντιστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 2: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων. Σεμινάριο 2: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών Δεδομένων Σεμινάριο 2: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Αναστασία Κριθαρά, Γεώργιος Πετάσης Εργαστήριο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ

Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ Εισαγωγή: Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων Σχεδιασμός ΒΔ Εννοιολογικός σχεδιασμός το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Model) Λογικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Certified Data Base Designer (CDBD)

Certified Data Base Designer (CDBD) Certified Data Base Designer (CDBD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 3

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Αρχιτεκτονική Συστημάτων Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Λογικός Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων: Αποσύνθεση Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουµε πότε ένα σχεσιακό σχήµα για µια βάση δεδοµένων είναι «καλό» Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II Ενότητα: Το Σχεσιακό Μοντζλο Διδάσκων: Πηγουνάκης Κωστής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL What men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ectasy?

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Relational Model Μαθ. #9

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Relational Model Μαθ. #9 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model Μαθ. #9 Σχεσιακό Μοντέλο Μεταφορά E-R ιαγράµµατος σε Σχέσεις Μια οντότητα «Ε» Μεταφράζεται σε µια σχέση της οποίας το σχήµα αποτελείται από όλα τα γνωρίσµατα του «Ε» Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων 1 Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων

Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων 1 Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Σχεδιασµός καλών σχεσιακών σχηµάτων Μη τυπικές - γενικές κατευθύνσεις Θεωρία κανονικών µορφών που θα βασίζεται στις συναρτησιακές εξαρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θεωρία για το πότε ένας σχεδιασμός είναι «καλός» Η θεωρία βασίζεται στις Συναρτησιακές Εξαρτήσεις (Functional Dependencies)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική

Έννοιες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική Έννοιες Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Αρχιτεκτονική Αρχιτεκτονική ANSI-SPARC, Επίπεδα Αρχιτεκτονικής (Εξωτερικό, Εννοιολογικό, Εσωτερικό), Παραδοσιακή Προσέγγιση (Μειονεκτήματα, Παράδειγμα), Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων

Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Βάσεις εδοµένων 2003-2004 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεδιασµός Σχεσιακών Σχηµάτων Σχεδιασµός καλών σχεσιακών σχηµάτων Μη τυπικές - γενικές κατευθύνσεις Θεωρία κανονικών µορφών που θα βασίζεται στις συναρτησιακές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές Μορφές. Συνενώσεις Άνευ Απωλειών. Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση

Κανονικές Μορφές. Συνενώσεις Άνευ Απωλειών. Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση Κανονικές Μορφές Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Συνενώσεις Άνευ Απωλειών Προσοχή με τις τιμές null στην αποσύνθεση Αιωρούμενες πλειάδες (dangling tuples) Παράδειγμα: Εργαζόμενος - Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

καλών σχεσιακών σχημάτων

καλών σχεσιακών σχημάτων Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Λογικός Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος της Αποσύνθεσης (γενική μεθοδολογία) Επιθυμητές Ιδιότητες της Αποσύνθεσης Συνένωση Άνευ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοποίηση. Σημασιολογία Γνωρισμάτων. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγμα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ. Περιττές Τιμές και Ανωμαλίες Ενημέρωσης

Κανονικοποίηση. Σημασιολογία Γνωρισμάτων. Άτυπες Οδηγίες. Παράδειγμα. Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ. Περιττές Τιμές και Ανωμαλίες Ενημέρωσης Αξιολόγηση Σχεσιακών Σχημάτων ΒΔ Κανονικοποίηση Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Κανονικοποίηση 1 Πως μπορούμε να κρίνουμε εάν ένα Σχεσιακό Σχήμα είναι καλό ή αποδοτικό ή αν έχει λάθη; Σε γενικές γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 2 ο Σύνολο Ασκήσεων Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν αύριο μαζί με τους βαθμούς της προγραμματιστικής άσκησης Τα αστεράκια δείχνουν τον εκτιμώμενο βαθμό δυσκολίας (*) εύκολο (**) μέτριο (***) δύσκολο Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Σχεσιακό Μοντέλο Βάσης Δεδομένων Βασικές Αρχές Θεμελιώδη Μαθηματικά Λειτουργίες Αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL

Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL 1 Η γλώσσα SQL Η SQL (Structured Query Language - οµηµένη Γλώσσα Ερωτηµάτων) είναι η καθιερωµένη σχεσιακή γλώσσα βάσεων δεδοµένων. Υλοποιήθηκε από την IBM στα πλαίσια του ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό 1 Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 2 : Μετατροπή Μοντέλου ΟΣ σε Σχεσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό

Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Μετατροπή Σχήµατος Ο/Σ σε Σχεσιακό Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δηµιουργούµε ένα σχήµα σχέσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα 1 ο Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τη θέση που έχουν τα ξένα κλειδιά βρείτε τους

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα 1 ο Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τη θέση που έχουν τα ξένα κλειδιά βρείτε τους ΘΕΜΑΤΑ A Οι παρακάτω πίνακες αποτελούνται από τα εξής πεδία : ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ : ΑΦΜ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛ, ΟΔΟΣ, ΠΟΛΗ,ΜΙΣΘΟΣ, ΚΤ ΤΜΗΜΑ : ΚΤ, ΑΦΜ, ΤΙΤΛΟΣ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΛ ΕΡΓΑ : ΚΕΡ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Relational Model Σχεσιακό Μοντέλο Σχεσιακό μοντέλο (Relational Model) Το σχεσιακό μοντέλο παρουσιάζει μια βάση ως συλλογή από σχέσεις. Μια σχέση είναι ένας πίνακας με διακριτό

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις

Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Βάσεις εδοµένων 2003-2004 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Έστω ένα σχήµα σχέσης R(Α 1, Α 2,, Α n ). Aς συµβολίσουµε µε R = {Α 1, Α 2,, Α n } το σύνολο των γνωρισµάτων της R. Με απλά λόγια, µια συναρτησιακή εξάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση

Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση Λογικός Σχεδιασμός Σχεσιακών Σχημάτων: Αποσύνθεση Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Θα εξετάσουμε πότε ένα σχεσιακό σχήμα για μια βάση δεδομένων είναι «καλό» Γενικές Οδηγίες Η Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 1: Ορισμοί βασικών εννοιών: Μια πρώτη μοντελοποίηση. Ευαγγελίδης Γεώργιος Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 1: Ορισμοί βασικών εννοιών: Μια πρώτη μοντελοποίηση. Ευαγγελίδης Γεώργιος Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 1: Ορισμοί βασικών εννοιών: Μια πρώτη μοντελοποίηση Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας.

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:ΜΠΕΡΚΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Εισαγωγή Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα 1. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό

Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σεσχεσιακό Μετατροπή Σχήματος Ο/Σ σε Σχεσιακό Προσοχή είτε αυτά που ακολουθούν ως παράδειγμα Μην τα ακολουθείτε τυφλά ως «μαγική συνταγή» 1 2 Οντότητες Για κάθε τύπο οντοτήτων και για κάθε τύπο συσχετίσεων δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα