ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Γενικα χαρακτηριστικά του Δήμου Γεωγραφικά στοιχεία Απεικόνιση του Δήμου Χωρική Ανάλυση Περιβάλλον Χρήσεις Κάλυψη Γης Φυσικό Περιβάλλον Οικοσυστήματα Γεωλογικά στοιχεία Έδαφος Υδρογραφικά - υδρολογικά στοιχεία Μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία Δίκτυα και τεχνικές υποδομές Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Τεχνικές υποδομές - εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων Περιβαλλοντικές πιέσεις ρύπανση Ατμόσφαιρα Νερό Έδαφος Κυκλοφορία Στάθμευση Αστικά στερεά απόβλητα Αποκομιδή αποβλήτων - Καθαριότητα Επεξεργασία τελική διάθεση αστικών στερεών αποβλήτων Ανακύκλωση εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων

3 Κοιμητήρια - Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών Πολιτική Προστασία Αξιολόγηση Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος Πληθυσμιακά Δημογραφικά χαρακτηριστικά Πληθυσμός Πληθυσμιακή εξέλιξη Γενικά χαρακτηριστικά πληθυσμού Επίπεδο εκπαίδευσης Αξιολόγηση Πληθυσμιακών Χαρακτηριστικών Κοινωνικά Χαρακτηριστικά Στέγαση Κοινωνική Συνοχή Συγκοινωνία Παιδεία Πολιτισμός Αθλητισμός Υγεία- Πρόνοια Αξιολόγηση Κοινωνικών Χαρακτηριστικών Τοπική Οικονομία Κλαδική εξειδίκευση Απασχόληση Ανεργία στο Δήμο Γέρακα, μεταξύ των ετών 1991 και Οικοδομικές άδειες ανά κατηγορία στην περιοχή του Δήμου Γέρακα μεταξύ των ετών Αξιολόγηση Τοπικής Οικονομίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Διοικητική Οργάνωση Δήμου

4 2.2. Εσωτερικό περιβάλλον του φορέα Στελέχωση υπηρεσιών (τμημάτων) του Φορέα Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Γέρακα Στελέχωση Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Γέρακα Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Γέρακα για την βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Αξιολόγηση Διοικητικής Λειτουργίας Πιστοποίηση των Υπηρεσιών του Φορέα κατά ISO Προτάσεις επί των Διοικητικών θεμάτων Η διεισδυση των ΤΠΕ στον Δήμο Γέρακα και στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Ηλεκτρονική Συμπολιτεία ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής Ανάλυση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων Νομικών Προσώπων Δήμου Γέρακα Αξιολόγηση της διείσδυσης ΤΠΕ και εντοπισμός κρίσιμων ζητημάτων Οικονομική ανάλυση του Δήμου Δείκτες Δείκτες εσόδων Δείκτες ανθρώπινων πόρων Δείκτες επενδύσεων Οικονομική διοίκηση και διαχείριση Συμπέρασμα Προτάσεις Προτεινόμενη δανειακή πολιτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ SWOT ANALYSIS -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

5 4.1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Προτεινόμενη διάρθρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος Προτεινόμενες Δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ - Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Π1.1. Κοινωνία της Γνώσης & Καινοτομία Π Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος: Η δυναμική των ΤΠΕ και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Π Οι ΤΠΕ στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π Η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και η Ψηφιακή Σύγκλιση στην 4η Προγραμματική Περίοδο Π1.2. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Π Προγράμματα Δ ΚΠΣ Π ΕΠ Περιβάλλοντος Π ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Π ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Π ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Π ΕΠ Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης Π ΠΕΠ Αττικής

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γενικοί σκοποί κάθε (Δημοτικού/Τοπικού) Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης των ΟΤΑ, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα πρέπει να προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς : 1. την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του και 2. τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του 3. Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Δήμου στους τομείς. Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος Της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης Η δραστηριοποίηση των ΟΤΑ στους προηγούμενους τομείς γίνεται κυρίως μέσω της κατασκευής τεχνικών έργων, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υποδομών και της θέσπισης κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων. Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες γεωγραφικές ενότητες του ΟΤΑ (δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα, συνοικίες ή γειτονιές). 4. Η βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τομείς. Κοινωνικής πολιτικής Παιδείας / Πολιτισμού / Αθλητισμού Οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης 6

7 Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες κοινωνικό-οικονομικές ομάδες των κατοίκων της περιοχής του ΟΤΑ (πχ νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, αγρότες, άνεργοι κλπ). Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Ειδικότερα, οι σχετικές δράσεις για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ αποσκοπούν : 1. στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 2. στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των ΟΤΑ μέσω του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού προσλήψεων, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων 3. στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης Δεδομένου ότι ο ρόλος ενός ΟΤΑ εξ ανάγκης δεν περιορίζεται στις οριοθετημένες από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητές του, οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη συνολική ευημερία της περιοχής τους. Η διοίκηση ενός ΟΤΑ γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση της παροχής ορισμένων πάγιων δημοτικών υπηρεσιών, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ενός ΟΤΑ θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της περιοχής του: Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις). Οι γειτονικοί ΟΤΑ. Οι λοιποί φορείς του πολιτικό-διοικητικού συστήματος της χώρας (κεντρικοί φορείς, Περιφέρεια, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση). Επομένως, το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο ΟΤΑ, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες 7

8 που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και επιρροής των φορέων αυτών από τον ΟΤΑ. Το πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των ΟΤΑ με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή τοπικών υπηρεσιών. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο αποτελεί εργαλείο για την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής από τον ΟΤΑ είναι τα ακόλουθα: 1. Αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ : Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. 2. Αποτελεί το τετραετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων 1 Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε τετραετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των νομικών προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του δήμου και των νομικών προσώπων του. 3. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου. Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των 1 Για την τρέχουσα Δημαρχιακή περίοδο, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν τριετή διάρκεια ( ) 8

9 αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του. 4. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των νομικών προσώπων του Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του τετραετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος 5. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο : Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, επιτροπές του Δημ. Συμβ., Αντιδήμαρχοι, Δ.Σ. επιχειρήσεων, Τοπικά Συμβούλια) Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, διευθυντές επιχειρήσεων, στελέχη της υπηρεσίας Προγραμματισμού) Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια, ΝΑ) 6. Προωθείται η δημόσια διαβούλευση και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο εμπλέκονται. 7. Αξιολογείται η ανάπτυξη 9

10 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ενός ΟΤΑ. Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του θεσμού δεν απαιτείται η κατάρτιση δεικτών επίδοσης. Κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το εργαλείο της τοπικής ανάπτυξης κάθε Δήμου. Αποτελεί τον «οδικό χάρτη» του κάθε Δήμου που καταλήγει στην ολοκληρωμένη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους εκείνους τους άξονες προτεραιοτήτων που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των βάσεων της ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου. Κάθε χωρική ενότητα (δήμος, κοινότητα, πόλη, χωριό, νησί, κράτος, ένωση κρατών, κ.α.) διαθέτει ένα σύνολο πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων, θεσμικών και πολιτιστικών) που αποτελούν τη δυναμική της ενδογενούς ανάπτυξης της. Στο τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα, διερευνάται η ενίσχυση της καθορισμένης παραγωγικής διάρθρωσης, της αγοράς εργασίας, της επιχειρηματικής ικανότητας, των φυσικών πόρων, της κοινωνικής και πολιτικής δομής, της παράδοσης και κουλτούρας, πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η τοπική οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση επιπέδου ζωής του πληθυσμού. Σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, μια χωρική κοινότητα με μια δική της πρωτοβουλία μπορεί να ανακαλύψει νέες ιδέες, που της επιτρέπουν να χρησιμοποιήσει του πόρους της και να επιλύσει τα προβλήματά της. Στις οικονομίες της αγοράς, η ανάδυση μιας τοπικής επιχειρηματικότητας είναι απαραίτητη συνθήκη για να αρχίσει ή να συνεχιστεί ένας καινούργιος τρόπος αυτόνομης ανάπτυξης. Η ικανότητα χάραξης της κατάλληλης αναπτυξιακής διαδικασίας, αυτόνομη ανάπτυξη, ενδογενής ανάπτυξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε επίπεδο χώρου. Αναμφισβήτητα, όταν η τοπική κοινότητα αποφασίζει να ενεργοποιήσει τη διαθέσιμη δυναμικότητα, αποκλείοντας ορισμένους εξωτερικούς παράγοντες που διαθέτουν περιορισμούς στην τοπική ανάπτυξη, το αποτέλεσα είναι ο καθορισμός μιας στρατηγικής ενδογενούς ανάπτυξης. Ο καθορισμός και η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής ανάπτυξης αποτελεί τη βάση για μια πολιτική τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης. Η τοπική ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης και διαρθρωτικών αλλαγών, που οδηγεί σε μια βελτίωση του επιπέδου ζωής του τοπικού 10

11 πληθυσμού και στην οποία μπορούν να διακριθούν τουλάχιστον δύο διαστάσεις. Κατ αρχήν, η οικονομική, όπου οι τοπικοί επιχειρηματίες χρησιμοποιούν την ικανότητά τους για να οργανώσουν τους τοπικούς παραγωγικούς συντελεστές σε ικανοποιητικά επίπεδα παραγωγικότητάς, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στις αγορές. Η άλλη διάσταση είναι η κοινωνικοπολιτιστική και σε αυτήν οι αξίες και οι τοπικοί θεσμοί αποτελούν τη βάση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η στρατηγική της τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνει υπ όψη της και μια επιπλέον διάσταση, την πολιτικό-διοικητική, όπου οι χωρικές πολιτικές επιτρέπουν τη δημιουργία ενός τοπικού ευνοϊκού οικονομικού πλαισίου, προστατεύοντας το από τις εξωτερικές επιδράσεις και προωθώντας την ανάπτυξη της τοπικής δυναμικής. Η στρατηγική της ενδογενούς ανάπτυξης αποκτά καλύτερη έννοια όταν συνδέεται με την προώθηση της βελτίωσης του επιπέδου ζωής, χωρίς να απομονώνει τις τοπικές κοινότητες από τη συνοχή που προσδιορίζεται από το οικονομικό σύστημα, μέσα στο οποίο λειτουργεί η εθνική οικονομία. Επιπλέον οι πολιτικές της τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην επίλυση των ειδικών προβλημάτων που ανακύπτουν σε κάθε περίπτωση. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν δυνατότητα ενδογενούς ανάπτυξης, οι πολιτικές θα πρέπει να ενεργούν έτσι ώστε να επιτρέπουν τη μείωση της ικανότητας περιόδου ωρίμανση αυτών των δυνατοτήτων. Αν πρόκειται για περιπτώσεις που μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα εχθρικό περιβάλλον, το ζήτημα θα ήταν η επίλυση των πραγματικών τους προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική της τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάπτυξη και δυναμικότητα των οικονομικών, κοινωνικο-πολιτισμικών και πολιτικο-διοικητικών διαστάσεων. Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια σχεδιασμού της ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης αυτή δεν θα πρέπει να είναι ξεκομμένη από την έννοια και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη είναι σχετικά νέος και απόκτησε διεθνή αναγνώριση μετά το 1987, οπότε και την ίδια χρονιά δημοσιεύτηκε ο ορισμός της έννοιας αυτής. H έννοια της «Βιώσιμης Ανάπτυξης» έγινε ευρέως γνωστή από την «Έκθεση Brundtland 2» (WCED, 1987) ή ως «Our Common Future» (Barraclough, 2001), όπου η Βιώσιμη Ανάπτυξη ορίζεται ως η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες και αυξάνει τα οφέλη της παρούσας γενεάς, χωρίς να υπονομεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών 2 Η Gro Brundtland ήταν Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, το όνομα της οποίας δόθηκε στην ομώνυμη Έκθεση της Επιτροπής του WCED, στην οποία προέδρευε. Από το 1983-I987 η Επιτροπή διοργάνωσε συναντήσεις ανά τον κόσμο προκειμένου να μελετήσει το ζήτημα της Βιωσιμότητας. (IISD, You and Sustainable Development, 11

12 γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την πιθανή δυνατότητα για παρόμοια οφέλη στο μέλλον. Η Έκθεση Bruntdland, δεν ήταν όμως το πρώτο κείμενο το οποίο αναφέρονταν στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Worldwatch Institute, υποστήριξε μια στρατηγική ανάπτυξης που περιλαμβάνει πληθυσμιακή σταθερότητα, μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, χρήση ανανεώσιμων πόρων, κ.α.. Επίσης, έμφαση στη σχέση μεταξύ Βιώσιμης Ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος δίδεται και από την IUCN. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και το IIED, το οποίο υιοθέτησε την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης στα μέσα της δεκαετίας του Ο όρος Βιώσιμη Ανάπτυξη, πέρα από τους παραπάνω φορείς, χρησιμοποιείται ήδη από τις δεκαετίες του 1950 και Για παράδειγμα, στα κείμενα του FAO στις δεκαετίες του 1950 και 1960 αναφέρονταν συχνά ο όρος «βιώσιμη γεωργία». Ωστόσο, ο όρος Βιώσιμη Ανάπτυξη απέκτησε καθολική αποδοχή μετά την ανακοίνωση της Έκθεσης Bruntdland το Μετά το 1987 δόθηκε μια πλειάδα ορισμών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη προσπαθώντας ο κάθε ένας να εξηγήσει και να εμβαθύνει στην έννοια αυτή με κύριο στόχο να γίνει κατανοητή από όλους (εθνικές και τοπικές αρχές, επιχειρηματίες και απλούς πολίτες). Πολλοί όρισαν την Βιώσιμη Ανάπτυξη ως μια διαδικασία αλλαγής στην οποία η εκμετάλλευση των πηγών, η κατεύθυνση των επενδύσεων, ο προσανατολισμός της τεχνολογικής ανάπτυξης και η θεσμική αλλαγή βρίσκονται σε αρμονική σχέση και δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να εκπληρώσουν τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους, τόσο στο παρόν, όσο και μέλλον. Άλλοι (π.χ. LSX) όρισαν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη όχι απλά ως μια διαδικασία, αλλά ως μια δυναμική διαδικασία που επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους με τέτοιο τρόπο ώστε ταυτόχρονα να προστατεύεται και το περιβάλλον. Άλλοι πάλι θεωρούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως μια διαδικασία δυναμική που στηρίζεται στο ήθος και στην αναγκαιότητα της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κάθε εμπλεκόμενου φορέα της δημόσιας και περιφερειακής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων, συλλόγων και των μεμονωμένων πολιτών. Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Γέρακα έχει αναπτυχθεί πάνω στη βάση της ενδογενούς και βιώσιμης (τοπικής) ανάπτυξης. 12

13 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Με τον νέο νόμο της Αυτοδιοίκησης (Ν.3463/2006, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων») και συγκεκριμένα με τα άρθρα τα άρθρα 203 έως 207, θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Δήμου με πληθυσμό άνω των κατοίκων. Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα γίνεται μια προσπάθεια αξιοποίησης της εμπειρίας που έχει προκύψει από τα Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως μέχρι σήμερα για παράδειγμα υπήρχαν το Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών της χώρας μας από τώρα και στο εξής παρόμοια προγράμματα είναι υποχρεωμένοι να υλοποιούν και οι Δήμοι. Η βασική διαφορά είναι ότι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και τοπικές πηγές. Επίσης τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων δεν αναφέρονται μόνο σε έργα που θα υλοποιηθούν από τον ίδιο το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, αλλά και σε δράσεις που στόχο έχουν την οργάνωση των υπηρεσιών των Δήμων για την καλύτερη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς : 13

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του Δήμου τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων του Δήμου τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού της ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος συνεπάγεται την ενεργοποίηση του Δήμου στους τομείς Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, Της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος, Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης, Η βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τομείς Της κοινωνικής πολιτικής, Της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, Της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού στους τομείς Της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων, Της εξυπηρέτησης του πολίτη, Του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού προσλήψεων, Της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, Της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού, Της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων, Της οικονομικής κατάστασης του Δήμου,

15 Του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, Της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, Της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης, Η ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου στους τομείς Της αναβάθμισης του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, Της συντονισμένης προώθησης της τοπικής ανάπτυξης, Της από κοινού παροχής τοπικών υπηρεσιών. Κύρια χαρακτηριστικά Επιχειρησιακού Προγράμματος: αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού τους ρόλου, είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ, είναι τετραετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων του, είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου, υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων του, εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων. Βασικά στάδια κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος: Προετοιμασία και οργάνωση. Περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου. Περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων του ως οργανισμών. Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης. Κατάρτιση σχεδίων δράσης. 15

16 Τετραετής προγραμματισμός των δράσεων. Οικονομικός προγραμματισμός. Ολοκλήρωση του προγράμματος & τελικές ενέργειες. 16

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο Γέρακας είναι νεο-αναπτυχθείς Δήμος της Ανατολικής Αττικής και εντοπίζεται ανάμεσα στους ορεινούς όγκους Υμηττού και Πεντέλης. Αποτελεί την ανατολική είσοδο στο λεκανοπέδιο των Αθηνών και εντάσσεται γεωγραφικά στο μεταίχμιο της αναπτυσσόμενης βόρειας Μεσογαίας και στα διαρκώς επεκτεινόμενα βορειοανατολικά προάστια των Αθηνών. Απέχει 12 χιλιόμετρα από την Αθήνα και μόλις 3 χιλιόμετρα από την Παλλήνη. Κατά την απογραφή του 2001 εμφάνιζε κατοίκους, ενώ εν έτη 2008, με την οικοδομική δραστηριότητα να λαμβάνει φρενήρεις ρυθμούς, μετρά περί τις Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις πολυποίκιλες μορφές ανάπτυξης και στην αστικοποίησή του. Ο σημερινός δήμος του Γέρακα είναι οικοδομημένος επί του αρχαίου δήμου της Αττικής με την ονομασία "Γαργηττός", ο οποίος ήταν αρχαίος λαϊκός ήρωας. Γύρω στο 16ο αιώνα, η περιοχή ανήκε στον καταγόμενο από την Αθήνα Μεγάλο Λογοθέτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου Ιέρακα, ο οποίος την πούλησε στη Μονή Πεντέλης. Από αυτόν προέρχεται το σημερινό όνομα του δήμου, ενώ γνωστή συνοικία διατηρεί την αρχαία ονομασία. Ο δήμος μετράει μόλις 27 χρόνια ζωής. Το 1980 έγινε κοινότητα αφού μέχρι τότε αποτελούσε τμήμα της Παιανίας, ενώ το 1990 έγινε δήμος. Το όνομα της νέας κοινότητας προέκυψε ύστερα από άτυπο δημοψήφισμα μεταξύ των ονομάτων των τριών οικισμών της περιοχής: Γέρακας, Σταυρός και Γαργηττός Γεωγραφικά στοιχεία Απεικόνιση του Δήμου Πρόκειται για ένα προάστιο που παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Με τη διέλευση δε της Αττικής Οδού και του μετρό, άλλαξε άρδην χαρακτήρα από αρχικά αγροτική και παραθεριστική περιοχή, σε οικιστική. Παρατηρείται ομοιομορφία στη δόμηση, αφού όλα τα κτίρια είναι κεραμοσκεπή με το πολύ τρεις ορόφους. Στην περιοχή επικρατούν οι μεζονέτες ενώ τα τελευταία χρονιά έχουν κάνει την εμφάνιση τους και συγκροτήματα οροφοδιαμερισμάτων με μεγαλύτερους όμως κήπους σε σχέση με των μεζονέτων. Επιπλέον η περιοχή είναι γνωστή για την πληθώρα κατασκευαστικών, επισκευαστικών και εμπορικών εταιριών. Πολλά

18 μαρμαράδικα συναντώνται στον άξονα της Αναπαύσεως ενώ εκτεταμένοι αγροί υπάρχουν στα ανατολικά του δήμου κοντά στο ρέμα του Γέρακα. Στα βορειοανατολικά του δήμου βρίσκεται η ορεινή συνοικία της Δέσης, ενώ στα σύνορα με την Πεντέλη βρίσκεται το Δασαρχείο, λίγο πριν τις αθλητικές εγκαταστάσεις πρώην αθλητικού κολλεγίου. Στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής βρίσκεται ο Λόφος Κουφού (στις υπώρειες του αστεροσκοπείου) στα σύνορα με τον Πεντελικό οικισμό του Αγίου Δημητρίου. Ο Γαργηττός είναι μια συνοικία που δομείται με φρενήρεις ρυθμούς μετά την εγκατάσταση του σταθμού του μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας, παρά τα άγρια χαρακτηριστικά του τοπίου (κυρίως ξηρό και άνυδρο), χωρίς ωστόσο να χάνει την εναλλακτική ομορφιά του. Βασικό σημείο εστίασης αποτελεί η κεντρική πλατεία που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους γειτονικούς, ενταγμένους στο αθηναϊκό πολεοδομικό οικοδόμημα, δήμους. Εμπορικές χρήσεις έχουν αναπτυχθεί γραμμικά κατά μήκος κεντρικών δρόμων και λεωφόρων (Μαραθώνος, Κλεισθένους, Ξενοφώντα, Γέρακα, κλπ). Ο δήμος διαθέτει πληθώρα σύγχρονων παιδικών χαρών ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για πάρκα τα οποία ακόμη δεν έχουν διαμορφωθεί. Το νέο δημαρχείο αποτελεί ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο με ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Οι κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις (κολυμβητήριο, γήπεδα τένις, κλειστό αθλητικό κέντρο, κλειστό γήπεδο handball. γήπεδο ποδοσφαίρου, κλπ) είναι από τις καλύτερες στα βορειοανατολικά προάστια ενώ προσφάτως ολοκληρώθηκε και το νέο πολιτιστικό κέντρο στον Γαργηττό. Στην περιοχή εδρεύει και το μοναδικό βρετανικό κολλέγιο της Αθήνας, το οποίο συγκεντρώνει μαθητές από όλα τα βόρεια προάστια και κυρίως από οικογένειες διπλωματών. Σημείο αναφοράς αποτελεί το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας στον Γαργηττό, το οποίο έχει επισκεφτεί και ο ίδιος ο πατριάρχης Αλεξάνδρειας και το οποίο συγκεντρώνει πιστούς από όλη την Ελλάδα και κυρίως Έλληνες από την Αίγυπτο. 18

19 ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΡΑΚΑ, Πηγή : Τεχνικές Υπηρεσίες (Ενδεικτικά: Ο χάρτης επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ) 1.2. ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Στο πέρασμα ανάμεσα στον Υμηττό και την Πεντέλη, από το Λεκανοπέδιο της Αθήνας προς την πεδιάδα των Μεσογείων βρίσκεται ο Γέρακας, μια έντονα αναπτυσσόμενη οικιστική περιοχή των τελευταίων χρόνων. Ο Δήμος Γέρακα περιβάλλεται από τους Δήμους Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Πεντέλης, Ανθούσας, Παλλήνης, Γλυκών Νερών και Αγίας Παρασκευής και κατέχει συνολική έκταση στρ. Ο πληθυσμός του σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής της ΕΣΥΕ του 2001 ανέρχεται σε άτομα, ενώ ο μόνιμα διαμένων πληθυσμός υπολογίζεται περίπου στις άτομα. Διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός του Δήμου καθορίζεται από τρία επιμέρους επίπεδα θεσμοθετημένου σχεδιασμού. Πρόκειται (κατά χρονολογική ιεράρχηση) : 19

20 α) για το Γ.Π.Σ. (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) του Δήμου, το οποίο καταρχήν εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 51/Δ/1988 και το οποίο υφίσταται με την τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 470/Δ/1999, β) για το Ρ.Σ.Α. (Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας) Νόμος 1515/85 έτσι όπως κατά διαστήματα τροποποιήθηκε και έκτοτε ισχύει και τέλος γ) για τη Ζ.Ο.Ε. (Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου) Μεσογείων Νομού Αττικής που θεσμοθετήθηκε με το Π.Δ/γμα 20.2/ (ΦΕΚ 199/Δ/03). Τα αναφερόμενα επίπεδα σχεδιασμού αφορούν αναλυτικά και συνθετικά το οικιστικό τμήμα του Ο.Τ.Α. σε τοπικό επίπεδο (Γ.Π.Σ.), συνθετικά του Ο.Τ.Α. σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής Μεσόγεια (ΖΟΕ) και επίσης συνθετικά σε επίπεδο Περιφέρειας Χωροταξικά και Ρυθμιστικά (Ρ.Σ.Α.). Και στις τρεις περιπτώσεις σημείο αναφοράς του σχεδιασμού και προγραμματισμού αναδεικνύονται οι Χρήσεις γης υπό διαφορετική οπτική γωνία και επιρροή. Έτσι, σύμφωνα με την ιεραρχία της κλίμακας, με βάση το Ρ.Σ.Α. για τον Δήμο Γέρακα εντοπίζεται η πρόθεση οικιστικής ανάπτυξης σε μεγάλες οικιστικές ενότητες και σε νέες οικιστικές ενότητες. Με βάση τη Ζ.Ο.Ε. Μεσογείων εντοπίζεται το τμήμα εντός Γ.Π.Σ. και το υπόλοιπο των διοικητικών ορίων του Δήμου ως περιοχή περιαστικής κατοικίας και περιοχής υπό το καθεστώς του Διατάγματος Προστασίας του Πεντελικού Όρους. Με βάση το Γ.Π.Σ. το προάστιο λαμβάνει τη χρήση Γενικής Κατοικίας στο μεγαλύτερο μέρος της οικιστικής του έκτασης με εντοπισμένες τις χωρικές ενότητες εξυπηρέτησης της γειτονιάς με έξι (6) Τοπικά Κέντρα, όσες και οι Πολεοδομικές Ενότητες, με τρεις καθορισμένες περιοχές Βιοτεχνικών Πάρκων μη οχλουσών εγκαταστάσεων και με ένα ενιαίο Πολεοδομικό Κέντρο κεντρικών λειτουργιών πόλης που αναπτύσσεται ουσιαστικά επί της Λεωφόρου Μαραθώνος. Ο Δήμος Γέρακα είναι ένας από τους Δήμους που διασχίζει η πρόσφατα υλοποιημένη ελεύθερη Λεωφόρος της Αττικής Οδού (Σταυρού Ελευσίνας) σε σχηματικό τοξοειδή στο κεντρικό του τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι ακριβώς μέσω της Α.Ο. διαθέτει το σαφές πλεονέκτημα της συνολικής επικοινωνίας με όλες σχεδόν τις επιμέρους περιοχές της Αττικής. 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ Α ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά. 8 Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2011-2014 Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού Σύνοψη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα...4 1.2 Ορισµός, στόχοι & διάθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αιγάλεω, Δεκέì βριος 2011 Ιανουάριος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (2012 2014) ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΣΧΕΔΙΟ) Νοέμβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα