ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.- Εισαγωγή Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή τη νοµοθεσία που αναφέρεται στη συστηµατική µελέτη του συνόλου των κανόνων που ρυθµίζουν την εξεύρεση, διαχείριση και διάθεση των οικονοµικών µέσων, τα οποία είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της δηµοσιονοµικής δραστηριότητας της πολιτείας και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, µε σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου κράτους 1. Παράλληλα, το δηµοσιονοµικό δίκαιο µελετά σε βάθος τις νοµικές σχέσεις δηµοσιονοµικού περιεχοµένου, ο οποίες υφίστανται µεταξύ των κρατικών εξουσιών (νοµοθετικής και εκτελεστικής) και µεταξύ των ιδιωτών και του κράτους, αλλά και µεταξύ των ιδιωτών, οι οποίες προκύπτουν από τους κανόνες του δηµοσιονοµικού δικαίου 2. Ο αυτόνοµος δικαιικός κλάδος του δηµοσιονοµικού δικαίου περιλαµβάνει α) το φορολογικό δίκαιο και β) το δίκαιο του κρατικού προϋπολογισµού από τα οποία και αντλεί την ύλη του. Το δίκαιο του κρατικού προϋπολογισµού/δηµοσίου λογιστικού αποτελεί το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν τη διοίκηση των δηµοσίων εσόδων και εξόδων και του λογιστικού εν γένει του κράτους. Το φορολογικό δίκαιο είναι το σύνολο των νοµικών κανόνων, κατά τους οποίους το κράτος ασκεί την φορολογική του εξουσία, δηλαδή πορίζεται τα κυριότερα έσοδά του 3. Εξ όλων όσων προαναφέρθησαν, καθίσταται σαφές ότι το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί το σύνολο των νοµικών κανόνων που αναφέρεται στα δηµόσια οικονοµικά του κράτους και ειδικότερα στο 1 Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ Π. ερτιλής, Γενικές αρχές ηµοσιονοµικού ικαίου, ηµήτριος Ι. Κόρσος, ηµοσιονοµικόν ίκαιον, 1985, σελ. 12 1

2 δίκαιο του δηµοσίου λογιστικού που διέπει την κατάρτιση, ψήφιση και εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού. Ως δηµόσιο λογιστικό θα µπορούσαµε να ορίσουµε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη διαχείριση του δηµοσίου πλούτου, είναι δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο η Πολιτεία προβαίνει σε περιουσιακές συναλλαγές, οι σχέσεις των διαχειριστών του δηµοσίου πλούτου προς την Πολιτεία, οι ευθύνες αυτών, ο τρόπος της ενέργειας των εισπράξεων και των δαπανών, αλλά και οι προβλέψεις για όλα τα παραπάνω, δηλαδή ο προϋπολογισµός. Οι κανόνες αυτοί είναι νοµικοί, καθώς καθορίζουν τη νοµιµότητα της κρατικής οικονοµικής διαχείρισης, αλλά έχουν και οικονοµικό λογιστικό περιεχόµενο, αφού για την ερµηνεία, ανάλυση και εφαρµογή τους είναι απαραίτητη η συνδροµή των οικονοµικών επιστηµών και κυρίως της λογιστικής επιστήµης 4. Εποµένως το δηµοσιονοµικό δίκαιο ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο, όπως ακριβώς το συνταγµατικό και το διοικητικό δίκαιο. Εκ της φύσεώς του, εντάσσεται στο «πολιτειακό δίκαιο», δηλαδή στο εσωτερικό δηµόσιο δίκαιο µε τη στενή έννοια του όρου. 5 Λόγω της έντονης οικονοµικής του διάστασης αλλά και της πολυπλοκότητάς του, έχει υποστηριχθεί στη θεωρία η άποψη ότι θα πρέπει η δηµοσιονοµική νοµοθεσία να αποτελέσει ιδιαίτερο και ξεχωριστό κλάδο του δηµοσίου δικαίου που να περιλαµβάνει το φορολογικό δίκαιο και το δηµόσιο λογιστικό. Ωστόσο, η κυρίαρχη ως τώρα σκέψη δεν αναγνωρίζει την πλήρη χειραφέτηση και αυτονοµία του δηµοσιονοµικού δικαίου και δέχεται ότι το δηµοσιονοµικό δίκαιο αποτελεί ειδικό µέρος του διοικητικού δικαίου. 6 Είτε θεωρήσουµε το δηµοσιονοµικό δίκαιο ως αυτοτελή κλάδο, είτε ως ειδικότερο τµήµα του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου, δεν αναιρείται η ιδιαίτερη σχέση αυτού τόσο µε το ουσιαστικό όσο και µε το δηµοσιονοµικό διοικητικό δίκαιο. Πιο συγκεκριµένα, οι βασικοί κανόνες του είναι κατοχυρωµένοι µέσα στο ίδιο το Σύνταγµα και η ατοµική εκτελεστή διοικητική πράξη αποτελεί τον κατεξοχήν 4 Μ. Στασινόπουλος, Μαθήµατα ηµοσιονοµικού ικαίου, 1966, σελ Λ. Θεοχαρόπουλος, Φορολογικόν ίκαιον, Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ. 20 2

3 µηχανισµό των ενεργειών και των δραστηριοτήτων του κράτους εκ των οποίων προκύπτει η στενή σχέση του δηµοσιονοµικού δικαίου µε το συνταγµατικό και το ουσιαστικό διοικητικό δίκαιο 7. Παράλληλα, ενώ το δηµοσιονοµικό δίκαιο θεσπίζει τους κανόνες νοµιµότητας σύµφωνα µε τους οποίους πρέπει να συντελείται η διαχείριση του δηµοσίου πλούτου, η διοικητική δικονοµία προνοεί για τον τρόπο επίλυσης από τα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια των διαφορών που γεννιούνται από την παράβαση των εν λόγω κανόνων 8. Το δηµοσιονοµικό δίκαιο αντλεί τους κανόνες του από τις εξής πηγές: 1) Το ελληνικό Σύνταγµα (1975/1986/2001/2008) 2) Τους κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου 3) Τις διεθνείς συµβάσεις και τους γενικά παραδεγµένους κανόνες του διεθνούς δικαίου 4) Τους τυπικούς νόµους 5) Τις κανονιστικές πράξεις της ιοίκησης 6) Τις Εγκυκλίους 7) Τα προγράµµατα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 8) Τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου 9) Τη νοµολογία των δικαστηρίων Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αλµατώδης ανάπτυξη του δηµοσιονοµικού δικαίου, η οποία συνδέεται µε την εξέλιξη του σύγχρονου κράτους και τη διεύρυνση των καθηκόντων του, καθώς και µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για την χώρας µας από τη συµµετοχή της στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίθενται έτσι νέοι στόχοι και νέες προκλήσεις για τον κλάδο αυτό του δικαίου µε κορυφαία την σωστή και έγκαιρη κατάρτιση ενός oρθολογικού, επίκαιρου, κοινωνικά δίκαιου και οικονοµικά αποτελεσµατικού προϋπολογισµού. 7 Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ ηµήτριος Ι. Κόρσος, ηµοσιονοµικόν ίκαιον, 1985, σελ. 17 3

4 2.- Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια και σηµασία του Προϋπολογισµού Ορισµός του κρατικού προϋπολογισµού βρίσκεται διατυπωµένος στο άρθρο 5 παρ. 1 του ισχύοντος Νόµου 2362/95 Περί ηµοσίου Λογιστικού, σύµφωνα µε το οποίο: «προϋπολογισµός είναι ο νόµος µε τον οποίο προσδιορίζονται τα δηµόσια έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων του κράτους (πιστώσεων) για κάθε οικονοµικό έτος». «Οικονοµικό έτος είναι η χρονική περίοδος που περιλαµβάνει τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, τα οποία σχετίζονται µε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος και την κίνησης της περιουσίας του κράτους. Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 εκεµβρίου του ιδίου ηµερολογιακού έτους», όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ιδίου νόµου. Ο κρατικός προϋπολογισµός είναι νόµος και ψηφίζεται από τη Βουλή κατά την τακτική ετήσια σύνοδό της, όπως προκύπτει από τα άρθρα 72 παρ. 1 και 79 παρ. 1 του Συντάγµατος. Το άρθρο 79 παρ. 6 προβλέπει ότι µε νόµο µπορεί να καθιερωθεί η σύνταξη προϋπολογισµού για διετή χρήση, για το λόγο ότι κάτι τέτοιο θα µπορούσε να προσδώσει µεγαλύτερη συνέπεια και συνέχεια στην άσκησης της δηµοσιονοµικής πολιτικής 9. Οι κύριες ιδιότητες του προϋπολογισµού είναι οι εξής: Α) πράξη περιοδική, δηλαδή επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, Β) πράξη πρόβλεψης, δηλαδή προβλέπει το µέλλον και συγκεκριµένα για ένα οικονοµικό έτος τα δηµόσια έσοδα και τα όρια των εξόδων του κράτους και καταρτίζεται πριν την έναρξη της χρονικής περιόδου κατά την οποία πρόκειται να εφαρµοσθεί, 9 ηµήτριος Ι. Κόρσος, ηµοσιονοµικόν ίκαιον, 1985, σελ. 64 4

5 Γ) πράξη προκαταβολικής εξουσιοδότησης, για την είσπραξη των προβλεποµένων εσόδων και την πραγµατοποίηση των εξόδων, δηλαδή δεν περιέχει απλώς τον αριθµητικό καθορισµό των εσόδων και των εξόδων, αλλά παρέχει συγχρόνως την απαιτούµενη από το νόµο άδεια στην εκτελεστική εξουσία να προβεί στα έξοδα και τα έσοδα που προβλέπονται από τον προϋπολογισµό 10. Η σηµασία του προϋπολογισµού έχει τρεις βασικές εκφάνσεις: την λογιστική/οικονοµική, την πολιτική και την νοµική. Α) Η λογιστική σηµασία του προϋπολογισµού έγκειται στην χάραξη µέσω αυτού της οικονοµική πορείας του κράτους για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Μέσω αυτού προσδιορίζονται τα αναµενόµενα έσοδα και το µέγιστο ύψος των εξόδων του κράτους και έτσι διαµορφώνεται το πλαίσιο για την κρατική δράση και τον προγραµµατισµό των στόχων της. Η συµβολή του είναι καίριας σηµασίας για την εξασφάλιση και το συντονισµό της ενότητας της οικονοµικής δραστηριότητας των δηµοσίων υπηρεσιών. Η οικονοµική διαχείριση της τεράστιας οικονοµικής οντότητας του κράτους αλλά και η εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος θα ήταν αδύνατο να πραγµατοποιηθούν χωρίς την ύπαρξη του προϋπολογισµού. Β) Η πολιτική σηµασία του προϋπολογισµού συνίσταται στο ότι αποτελεί το µέσο για την πραγµάτωση του πολιτικού προγράµµατος της κυβέρνησης. Τα οικονοµικά µεγέθη που περιέχονται σε αυτόν απεικονίζουν τους στόχους της κυβέρνησης. Παράλληλα η έγκριση αυτού από τη Βουλή έχει την έννοια ότι συγκατατίθεται στο πολιτικό πρόγραµµα της Κυβέρνησης και απαλλάσσσει αυτήν από την ευθύνη για τη διενέργεια των εσόδων και των εξόδων που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό. Γ) Η νοµική σηµασία του προϋπολογισµού πηγάζει από την συνταγµατική καθιέρωση αυτού ως όρου για τη νόµιµη διενέργεια των δαπανών και για την είσπραξη των εσόδων του κράτους από την εκτελεστική εξουσία. Χωρίς την έγκριση του προϋπολογισµού, κάθε τέτοια ενέργεια από µέρους της εκτελεστικής εξουσίας είναι παράνοµη. 10 Μ. Στασινόπουλος, Μαθήµατα ηµοσιονοµικού ικαίου, 1966, σελ

6 Παράλληλα ο προϋπολογισµός έχει και ελεγκτική λειτουργία, καθώς αποσκοπεί στην νοµιµότητα, την λογιστική ορθότητα, τη συνταγµατικότητα, την οικονοµική αποτελεσµατικότητα, τη διαφάνεια και τη φειδωλή διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος Η Νοµική Φύση του Προϋπολογισµού Ο Προϋπολογισµός είναι ένας ιδιότυπος τυπικός νόµος. Είναι ιδιότυπος, γιατί δεν ψηφίζεται µε τη συνηθισµένη ή την εξαιρετική διαδικασία ψήφισης των νόµων του άρθρου 76 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος, αλλά µε την ειδική διαδικασία του άρθρου 88 του Κώδικα Κανονισµού Εργασιών της Βουλής 11. Είναι επίσης απλώς τυπικός νόµος. Ως τυπικός νόµος ορίζεται κάθε διοικητική κατ ουσίαν πράξη, η οποία δεν εκδίδεται από διοικητικό όργανο, αλλά ψηφίζεται από τη Βουλή και δεν θεσπίζει νοµικούς κανόνες. Συνεπώς, ο Προϋπολογισµός δεν περιέχει κανόνες δικαίου, αλλά κονδύλια, δηλαδή διοικητικές πράξεις που αφορούν σε έσοδα και δαπάνες, που προϋπολογίζονται βάσει των υφισταµένων νόµων. ηλαδή αποτελείται από ένα άθροισµα πολλών διοικητικών πράξεων µέσω των οποίων επιδιώκεται η εφαρµογή των υφισταµένων κανόνων δικαίου που προβλέπουν µεταξύ άλλων την είσπραξη των εσόδων και την επιβολή των φόρων. Όµως, µε αυτόν δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οι υφιστάµενοι νόµοι, ή να θεσπιστούν νέοι, ούτε να επιβληθεί φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό βάρος 12. Μια άλλη ιδιοτυπία του νόµου του Προϋπολογισµού έγκειται στις έννοµες συνέπειές του που διαφέρουν από αυτές των άλλων νόµων και συγκεκριµένα: α) δεν περιέχει γενικούς και αφηρηµένους κανόνες δικαίου, αλλά ένα πλέγµα εξουσιοδοτήσεων για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων, β) παρέχει εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση, χωρίς δηµιουργεί συγκεκριµένες υποχρεώσεις, γ) δεν αναπτύσσει εξωτερικές έννοµες συνέπειες, δηλαδή δεν επηρεάζει τη νοµική θέση 11 Ελένη Κυριακοπούλου, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2001, σελ ηµήτριος Ι. Κόρσος, ηµοσιονοµικόν ίκαιον, 1985, σελ. 70 6

7 των πολιτών 13. Εποµένως, δεν θεµελιώνει δικαιώµατα ή υποχρεώσεις ούτε για τα κρατικά όργανα, ούτε για τα άτοµα H διαδικασία κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισµού Η κατάρτιση του Προϋπολογισµού αποτελεί αρµοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας και συγκεκριµένα του Υπουργού Οικονοµικών µέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Περίπου έξι µήνες πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους, αποστέλλονται από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους έγγραφα προς όλα τα Υπουργεία, τα οποία παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού των εσόδων και των εξόδων τους και ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να κατατεθούν οι προϋπολογισµοί αυτοί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 14. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 2362/95, «ο Προϋπολογισµός του Κράτους καταρτίζεται ύστερα από προτάσεις των αρµοδίων φορέων και εισήγηση των οικείων υπηρεσιών δηµοσιονοµικού ελέγχου στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους.» Ο όρος «φορείς» που αναφέρεται στο νόµο, περιλαµβάνει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που αποτελούν ενιαία διοικητική µονάδα (υπουργεία, περιφέρειες), έχουν διοικητική αυτοτέλεια και προϋπολογισµός ενταγµένο σε αυτόν του κράτους 15. Με βάση τις οδηγίες αυτές, κάθε Υπουργείο συντάσσει σχέδιο των εσόδων και των εξόδων για το οικονοµικό έτος και το καταθέτει στην Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου που εδράζει σε κάθε Υπουργείο. Οι Υπηρεσίες αυτές συντάσσουν σηµείωµα µε λεπτοµερείς παρατηρήσεις και το καταθέτουν στον οικείο Υπουργό. Oι Προϋπολογισµοί των κρατικών ΝΠ εντάσσονται στους προϋπολογισµούς των αντιστοίχων Υπουργείων. Κατόπιν καταρτίζεται το τελικό σχέδιο προϋπολογισµού κάθε φορέα, το οποίο εγκρίνει και 13 Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ ηµήτριος Ι. Κόρσος, ηµοσιονοµικόν ίκαιον, 1985, σελ Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ

8 υπογράφει ο αρµόδιος Υπουργός και αυτό κατατίθεται στο ΓΛΚ, όπου τελικά συγκεντρώνονται όλα τα σχέδια των προϋπολογισµών όλων των Υπουργείων και τελικώς καταρτίζεται το σχέδιο του προϋπολογισµού του κράτους για το επόµενο οικονοµικό έτος 16. «Οικονοµικό έτος είναι η χρονική περίοδος που περιλαµβάνει τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, που σχετίζονται µε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος και που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η εκεµβρίου», όπως ορίζεται από το άρθρο 4 του Ν. 2362/95. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 2362/95, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού αποτελούνται από: Α) τα χρηµατικά ποσά που περιέρχονται στο κράτος κατ επιταγή νόµου, ή σε εκτέλεση σύµβασης, διαθήκης, δικαστικής απόφασης ή από άλλη αιτία, Β) τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Προϋπολογισµός, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, όπως και τα έσοδα του προηγουµένου οικονοµικού έτους που δεν έχουν εισπραχθεί. Ο συγγραφέας Απόστολος Γέροντας, αναπτύσσοντας πιο αναλυτικά τα δηµόσια έσοδα που αναφέρονται στο Νόµο, διακρίνει τις εξής γενικές επί µέρους κατηγορίες αυτών: Α) Τα έσοδα από άµεσους και έµµεσους φόρος, καθώς και από προσόδους περιουσίας και επιχειρηµατικής δράσης του κράτους. Β) Τις µεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη µέλη, καθώς και τα έσοδα που εισπράττονται γι αυτήν. Γ) Τα πιστωτικά έσοδα από πηγές εσωτερικού και εξωτερικού. ) Τα έσοδα από δηµόσιες επενδύσεις. Ε) Τα λοιπά µη φορολογικά έσοδα 17. Τα έσοδα διακρίνονται σε κωδικές κατηγορίες που παρουσιάζονται µε τετραψήφιους αριθµούς και σε χιλιάδες. Κάθε κωδική κατηγορία εσόδων υποδιαιρείται σε κωδικές υποκατηγορίες. 16 Ελένη Κυριακοπούλου, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2001, σελ Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ

9 Ως έξοδα του Προϋπολογισµού ορίζονται από το άρθρο 13 του Ν. 2362/95 «οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο Πρoϋπολογισµός, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει δηµιουργηθεί η υποχρέωση για πληρωµή». Ο ίδιος συγγραφέας έχει κατηγοριοποιήσει τα κρατικά έξοδα ως εξής: Α) Τα έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών, Β) Τα έξοδα για την προµήθεια αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, Γ) Τις µεταβιβαστικές πληρωµές, ) Υποχρεώσεις για πληρωµές που πηγάζουν από τα εισπραχθέντα έσοδα, όπως επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και αποδόσεις πόρων στη Ευρωπαϊκή Ένωση και Ε) Πληρωµές για την εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους 18. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2362/95: «όλα τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους εγγράφονται στον Προϋπολογισµό και ταξινοµούνται κατ είδος, οµάδες, κατηγορίες, ανάλογα µε την αιτία και τη φύση τους, κατά τα οριζόµενα µε απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών. Τα έξοδα ταξινοµούνται κατά φορέα και ειδικό φορέα. Στον Προϋπολογισµό συνάπτονται πίνακες: Α) των προβλεποµένων εσόδων, Β) των προβλεποµένων εξόδων, Γ) των προβλεποµένων κατά κωδικό αριθµό εξόδου, ανεξαρτήτως φορέα ή ειδικού φορέα, ) των προβλεποµένων τελικών αποτελεσµάτων των εσόδων και των εξόδων. Σε ειδικούς πίνακες που προσαρτώνται στον Προϋπολογισµό και που µπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως αυτού µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, αναγράφεται κατά φορέα και ειδικό φορέα το είδος των δαπανών, σε βάρος των 18 Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ

10 πιστώσεων, των οποίων επιτρέπεται η έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων ή ενταλµάτων προπληρωµής». Ο Προϋπολογισµός είναι ιδιαίτερα αναλυτικός, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις εγγραφές στον κρατικό Προϋπολογισµό του Στη συνέχεια, σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 3 του Συντάγµατος, το προσχέδιο του Προϋπολογισµού κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονοµικών την πρώτη ευτέρα του Οκτωβρίου στην αρµόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου και συζητείται. Οι παρατηρήσεις της λαµβάνονται υπόψη από τον Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος και εισάγει τον Προϋπολογισµό στη Βουλή σαράντα ηµέρες πριν λήξει το ηµερολογιακό έτος και αυτός συζητείται από την Ολοµέλειά της. Το νοµοσχέδιο περί κυρώσεως του Προϋπολογισµού πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο µέχρι 30 Νοεµβρίου, δεδοµένου ότι το νέο οικονοµικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου H Ψήφιση του Προϋπολογισµού Ο κρατικός Προϋπολογισµός που υποβάλλεται στη Βουλή περιλαµβάνει τρία µέρη: α) τον τακτικό προϋπολογισµό των κεντρικών υπηρεσιών, β) τον τακτικό προϋπολογισµό των περιφερειακών υπηρεσιών και γ) τις δηµόσιες επενδύσεις και τους προσαρτηµένους λογαριασµούς 20. Σύµφωνα µε το άρθρα 74 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 79 παρ. 3 του Συντάγµατος, ο προϋπολογισµός που κατατίθεται συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση. Για την έγκρισή του δεν απαιτούνται δύο νοµοσχέδια (εσόδων και εξόδων), αλλά µόνο ένα, αφού το άρθρο 5 του Ν. 2362/95 χαρακτηρίζει τον προϋπολογισµό ως «νόµο». Αρµόδιο όργανο για την ψήφιση του προϋπολογισµού είναι η Ολοµέλεια της Βουλής και µάλιστα κατά την τακτική ετήσια σύνοδό της, όπως ορίζεται και στα άρθρα 72 παρ. 1 εδ. β και 79 παρ. 1 του Συντάγµατος. 19 Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ

11 Η συζήτηση του Προϋπολογισµού ολοκληρώνεται τη δωδέκατη νυχτερινή ώρα της τελευταίας συνεδριάσεως και ακολουθεί αµέσως ονοµαστική ψηφοφορία. Η ψήφιση του Προϋπολογισµού θα πρέπει να γίνει στο σύνολό του. Εάν για οποιαδήποτε αιτία δεν καταστεί δυνατή η ψήφιση του Προϋπολογισµού, παρατείνεται µε Προεδρικό ιάταγµα για τέσσερις µήνες η ισχύς του Προϋπολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους που έληξε ή πρόκειται να λήξει, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου Οι γενικές αρχές που διέπουν τον Προϋπολογισµό Η τεράστιας σηµασίας πολιτική και οικονοµική λειτουργία του Προϋπολογισµού καθώς και η ίδια η φύση αυτού επιβάλλει να τηρούνται ορισµένες γενικές αρχές, τόσο κατά την κατάρτιση όσο και κατά την ψήφιση αυτού. Οι γενικές αυτές αρχές έχουν διαπλαστεί από τη θεωρία και έχουν περιεχόµενο τόσο νοµικό όσο και οικονοµικό και είναι οι ακόλουθες: Η αρχή της ηµοσιότητας Η φάση της κατάρτισης και της Ψήφισης του Προϋπολογισµού από τη Βουλή, καθώς και η εκτέλεση αυτού θα πρέπει να τελούν υπό το φως της δηµοσιότητας. Ο έλεγχος και η κριτική εξασφαλίζουν τη διαφάνεια της διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος και είναι απαραίτητα για την υγιή λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών. Η αρχή της ενότητας Από την αρχή αυτή που εκπηγάζει από το άρθρο 79 παρ. 2 του Συντάγµατος, προκύπτει η υποχρέωση για εγγραφή των εσόδων και των εξόδων του κράτους σε ενιαίο Προϋπολογισµό. 21 Άρθρο 9 του Ν. 2362/95 Περί ηµοσίου Λογιστικού. 11

12 Η αρχή της Καθολικότητας Συναφής µε την παραπάνω αρχή είναι αυτή της καθολικότητας. Η αρχή αυτή επιτάσσει επιτάσσει να εµφανίζονται τα έσοδα και τα έξοδα στο ακέραιο και χωριστά χωρίς να γίνεται συµψηφισµός αυτών. Η αρχή αυτή επιβάλλει τη σαφή εικόνα του εσόδου και των εξόδων και δεν επιτρέπεται στη διοίκηση καµία απόκρυψη δαπανών. Παράλληλα, η αρχή αυτή εµπεριέχει τον κανόνα του µη ειδικού προορισµού των εσόδων του κράτους, ο οποίος απαγορεύει ένα ορισµένο έσοδο να διατίθεται εκ των προτέρων για µια συγκεκριµένη δαπάνη. Η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων Η αρχή αυτή συνεπάγεται την υποχρέωση της διοίκησης για λεπτοµερή εξειδίκευση των εσόδων και των εξόδων, ώστε αυτά να ταξινοµούνται κατά οµάδες, είδος και κατηγορίες, ανάλογα µε την αιτία και τη φύση αυτών 22. Κάθε ποσό που προβλέπεται στον Προϋπολογισµό επιτρέπεται να δαπανάται αποκλειστικά και µόνο για τον σκοπό που αναγράφεται σε αυτόν 23. Τα έσοδα και τα έξοδα θα πρέπει να προσδιορίζονται µε λεπτοµερή τρόπο και απαγορεύεται η µεταφορά των πιστώσεων. Σκοπός της παραπάνω αρχής είναι η δέσµευση της εκτελεστικής εξουσίας και η διευκόλυνση του ελέγχου, µολονότι οι υπερβολικές υποδιαιρέσεις των πιστώσεων συχνά αποβαίνουν εις βάρος της δηµοσιονοµικής διαχείρισης Ελένη Κυριακοπούλου, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2001, σελ ηµήτριος Ι. Κόρσος, ηµοσιονοµικόν ίκαιον, 1985, σελ Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ

13 3.- Η ηµοσιολογιστική ιαδικασία και η εφαρµογή της από τις Υπηρεσίες της Κεντρικής ιοίκησης Κύριος αρµόδιος για της διαχείριση και εκτέλεση του κρατικού Προϋπολογισµού είναι ο Υπουργός των Οικονοµικών, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 του Κώδικα ηµοσίου Λογιστικού. Μεταξύ των οργάνων που µετέχουν στην εκτέλεση του Προϋπολογισµού ξεχωριστή και καίριας σηµασίας θέση κατέχουν οι ηµόσιοι Υπόλογοι ηµόσιοι Υπόλογοι, έννοια, εποπτεία και ευθύνη αυτών. Προσδιοριστικό στοιχείο της έννοιας του υπολόγου είναι η απονεµηθείσα σε αυτόν από το νόµο ή η ασκούµενη από αυτόν εξουσία προς διαχείριση χρηµάτων, υλικών ή αξιών που ανήκουν στο κράτος, σε Ν.Π... ή σε Ο.Τ.Α 25. ηµόσιοι Υπόλογοι είναι όλοι οι δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, που είναι εντεταλµένοι για την είσπραξη εσόδων, ή την πληρωµή εξόδων του κράτους, καθώς και όλοι όσοι µε οποιοδήποτε τρόπο έστω και χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση, διαχειρίζονται χρήµατα, αξίες ή υλικά του ηµοσίου και έχουν νόµιµη υποχρέωση απόδοσης λογαριασµού για τη διαχείρισή τους 26. Η φράση «έστω και χωρίς νόµιµη εξουσιοδότηση», περιλαµβάνει όσους χωρίς να τους έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα του διαχειριστού χρηµάτων, υλικών ή αξιών ασκούν ή αναµειγνύονται στη διαχείριση του υπολόγου, αποκτώντας µε τον τρόπο αυτό την ιδιότητα του de facto ή αφανούς υπολόγου. Για παράδειγµα σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας και ενόψει του κινδύνου απώλειας χρηµάτων από την καταστροφή του κτιρίου που στεγάζεται η.ο.υ., αναλαµβάνει ο ήµαρχος την προστασία του δηµοσίου χρήµατος, καθίσταται αυτός 25 Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ Ιωάννης. Σαρµάς, Το ηµόσιο Χρήµα υπό Έλεγχο, 2003, σελ

14 αφανής υπόλογος και οφείλει να λογοδοτήσει για τη διαχείριση που έκανε 27. Σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Κώδικα ηµοσίου Λογιστικού, οι υπόλογοι διακρίνονται σε: Α) Υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής και προσωρινών, Β) ιαχειριστές παγίων προκαταβολών, Γ) Φοροτεχνικούς και τελωνειακούς υπολόγους, ) Ειδικούς ταµίες, Ε) Υπολόγους Ν.Π... και Ο.Τ.Α. ΣΤ) Υπολόγους ηµοσίων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και Ν.Π.Ι.. που επιχορηγούνται από τον κρατικό Προϋπολογισµό. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο : α) του Υπουργού των Οικονοµικών, β) του οικείου ιατάκτη και γ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι υπόλογοι τηρούν διαχειριστικά και λογιστικά βιβλία και εντός δύο µηνών από τη λήξη του οικονοµικού έτους ή από τη λήξη της διαχείρισής τους αποδίδουν λογαριασµό στο Ελεγκτικό Συνέδριο 28. Αν εµφανιστεί πλεόνασµα κατά τον έλεγχο της διαχείρισης του υπολόγου, συνίσταται παρακαταθήκη έως ότου διαπιστωθεί η αιτία του 29. Αντίθετα σε περίπτωση ελλείµµατος, αυτό καταλογίζεται στον υπόλογο έστω και αν προέκυψε λόγω απλής αµέλειάς του. Σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αµέλειας ο υπόλογος ευθύνεται και πειθαρχικά Η ιενέργεια των ηµοσίων Εσόδων Η διενέργεια των δηµοσίων εσόδων αποτελεί το ένα µέρος της εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισµού, ενώ το άλλο είναι η πραγµατοποίηση των δηµοσίων δαπανών. Η διενέργεια των δηµοσίων εσόδων, τα οποία έχει προβλέψει ο Προϋπολογισµός, διανύει δύο 27 Ελένη Κυριακοπούλου, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2001, σελ Άρθρο 57 και 59 του Κώδικα ηµοσίου Λογιστικού. 29 Άρθρο 56 παρ. 9 του Κ..Λ. 30 Άρθρο 56 Κ..Λ. 14

15 ξεχωριστά στάδια: α) το στάδιο της βεβαίωση του εσόδου και β) το στάδιο της είσπραξης αυτού. Κατά γενική αρχή του δηµοσιονοµικού δικαίου τα δύο αυτά διακριτά στάδια θα πρέπει να διενεργούνται από διαφορετικά όργανα 31. Αρµόδια όργανα για τη βεβαίωση και την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων είναι οι ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, τα Τελωνεία, τα ΕΛ.ΤΑ, οι Τράπεζες ή άλλες ηµόσιες αρχές. Σύµφωνα µε το άρθρο 106 του Κ..Λ. οι.ο.υ. εισπράττουν και τα έσοδα των ΟΤΑ που δεν διαθέτουν δική τους ταµειακή υπηρεσία καθώς και τα έσοδα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων Η Βεβαίωση των ηµοσίων Εσόδων Η διαδικασία της βεβαίωσης των εσόδων έχει νευραλγική σηµασία, διότι οδηγεί στην έκδοση του νόµιµου τίτλου, ο οποίος ενεργοποιεί τη διαδικασία είσπραξης των δηµοσίων εσόδων µε τη διαδικασία των αναγκαστικών µέτρων εκτέλεσης, που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν.. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων) 32. Η διαδικασία της βεβαίωσης των δηµοσίων εσόδων πραγµατοποιείται σε δύο στάδια, ήτοι: τη βεβαίωση εν ευρεία εννοία και τη βεβαίωση εν στενή εννοία. Αµέσως µόλις γίνει η παραλαβή του νόµιµου τίτλου από το ηµόσιο Ταµείο, ο αρµόδιος ελεγκτής των εσόδων ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων του νόµιµου τίτλου και στη συνέχεια προβαίνει στη βεβαίωση εν ευρεία εννοία, δηλαδή συντάσσει τους χρηµατικούς καταλόγους από όπου προκύπτει το πρόσωπο και τα στοιχεία του οφειλέτη, το είδος και το ποσό του εσόδου καθώς και η αιτία για την οποία οφείλεται. 31 Μ. Στασινόπουλος, Μαθήµατα ηµοσιονοµικού ικαίου, 1966, σελ Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ

16 Κατά το στάδιο της βεβαίωσης εν ευρεία έννοια προσδιορίζεται ποιοτικά και ποσοτικά η χρηµατική απαίτηση του ηµοσίου, η οποία όµως ακόµη δεν ενσωµατώνει αξίωση, καθώς δεν συνιστά δηµόσιο έσοδο. Νοµικό έρεισµα για τη διαδικασία που πραγµατοποιείται κατά το στάδιο αυτό αποτελούν οι σχετικές διατάξεις του δηµοσίου δικαίου, που έχουν ως συνέπεια τον καταλογισµό χρηµατικών ποσών σε βάρος φυσικών και νοµικών προσώπων και κατ επέκτασιν τη δηµιουργία υπέρ του ηµοσίου χρηµατικής απαιτήσεως κατ αυτών 33. Χαρακτηριστική περίπτωση βεβαίωσης εν στενή εννοία αποτελεί αυτή του άρθρου 74 του Ν. 2238/94 σχετικά µε την βεβαίωση των φόρων από τις αρµόδιες.ο.υ. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό «για τη βεβαίωση του φόρου, ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας συντάσσει χρηµατικό κατάλογο µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τη λήξη του µήνα που αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τρία (3) έτη από το τέλος του έτους στο οποίο αποκτήθηκε ο τίτλος βεβαίωσης. Παράλειψη βεβαίωσης του φόρου στην προθεσµία των δύο (2) µηνών αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, που τιµωρείται σύµφωνα µε της διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. εν βεβαιώνεται το ποσό που τελικώς οφείλεται µε βάση οποιονδήποτε νόµιµο τίτλο, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα είκοσι επτά (27) ευρώ 34». Σε περίπτωση που προβλέπεται η άσκηση προσφυγής από τον οριζόµενο ως υπόχρεο στον χρηµατικό κατάλογο, η εγγραφή στον κατάλογο καθίσταται οριστική µε την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής, ώστε να πραγµατωθεί και το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης του διοικουµένου 35. Η εγγραφή στον κατάλογο οριστικοποιείται και µε την έκδοση τελεσίδικης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου. Η βεβαίωση εν ευρεία εννοία ολοκληρώνεται µε την αποστολή του χρηµατικού καταλόγου σε τρία αντίτυπα στην αρµόδια για 33 Γέροντας-Ψάλτης, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 1998, σελ Άρθρο 74 του Ν. 2238/1974, Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος 35 Άρθρο 10 του Συντάγµατος 1975/1986/2001/

17 είσπραξη ταµειακή υπηρεσία. Οι κατάλογοι αυτοί συνιστούν νόµιµους τίτλους είσπραξης 36. Στη συνέχεια ακολουθεί η βεβαίωση εν στενή εννοία ή αλλιώς ταµειακή βεβαίωση. Ο δηµόσιος ταµίας, αφού παραλάβει το χρηµατικό κατάλογο, εκδίδει «τριπλότυπο αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων» και ένα από αυτά τα αποδεικτικά επιστρέφεται µαζί µε ένα αντίγραφο του χρηµατικού καταλόγου στην βεβαιώσασα υπηρεσία. Με την καταχώριση από το δηµόσιο ταµία του αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων στο Βιβλίο Εισπράκτεων Εσόδων, συντελείται η βεβαίωση εν στενή εννοία. Το έσοδο εµφανίζεται πλέον στα ταµειακά βιβλία και αναµένεται η είσπραξή του Εποµένως, στη φάση αυτή η απαίτηση ενσωµατώνεται στο νόµιµο τίτλο και διενεργείται η είσπραξή της όµιµος Τίτλος Η διαδικασία της βεβαίωσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση νοµίµου τίτλου. Οι χρηµατικοί κατάλογοι αποτελούν τη συνηθέστερη µορφή νόµιµου τίτλου για της είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. Νόµιµος τίτλος αποκαλείται το δηµόσιο έγγραφο που συντάσσεται σύµφωνα µε τις νόµιµες διατυπώσεις και το οποίο αποδεικνύει την οφειλή προς τη ιοίκηση, την αιτία αυτής και το πρόσωπο του οφειλέτη 37. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Κ.Ε..Ε., νόµιµο τίτλο αποτελούν: α) Η σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους βεβαίωση από τις αρµόδιες ιοικητικές άλλες αρµόδιες κατά το νόµο αρχές, ο προσδιορισµός του εισπρακτέου ποσού, του είδους του εσόδου και της αιτίας για την οποία οφείλεται, β) Η οφειλή που αποδεικνύεται από δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα και γ) Η οφειλή που ως προς την ύπαρξη και το ύψος αυτής πιθανολογείται από δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα Γέροντας-Ψάλτης, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 1998, σελ Ιωάννης. Σαρµάς, Το ηµόσιο Χρήµα υπό Έλεγχο, 2003, σελ και Ελένη Κυριακοπούλου, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2001, σελ Άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων) 17

18 Σύµφωνα µε όσα προαναφέρθησαν, πέρα από τους χρηµατικούς καταλόγους, νόµιµο τίτλο αποτελούν επίσης: Α) Οι οριστικές και τελεσίδικες αποφάσεις που αναγνωρίζουν το ηµόσιο ως δικαιούχο µιας απαίτησης, Β) Οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων που επιβάλλουν πρόστιµο, Γ) Οι καταλογιστικές πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ) Οι συµβιβαστικώς λυθείσες φορολογικές διαφορές Ε) Όσα ειδικοί νόµοι χαρακτηρίζουν ως νόµιµους τίτλους 39. Ο νόµιµος τίτλος έχει επενδυθεί µε εκτελεστήρια ισχύ, ώστε να καθιστά δυνατόν να ληφθούν µέτρα διοικητικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη του ηµοσίου για τη συµµόρφωσή του µε το περιεχόµενο της απαιτήσεως Η Είσπραξη των ηµοσίων Εσόδων Προϋποθέσεις για τη νόµιµη είσπραξη των ηµοσίων εσόδων είναι οι εξής: α) έσοδο που προβλέπεται από το νόµο, β) νόµιµος τίτλος, γ) αρµοδιότητα του οργάνου που ενεργεί την είσπραξη και δ) έκδοση αποδεικτικού είσπραξης 41. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ΚΕ Ε, όταν βεβαιωθεί κάποιο ποσό ως έσοδο στο ηµόσιο Ταµείο, ο ιευθυντής του Ταµείου υφίσταται η υποχρέωση αποστολής ατοµικής ειδοποίησης στον οφειλέτη. Η ειδοποίηση αυτή περιέχει τα στοιχεία αυτού, το είδος και το ποσό του χρέους, το οικονοµικό έτος και το χρόνο πληρωµής του, καθώς και τον καθορισµό των δόσεων, σε περίπτωση πληρωµής µε δόσεις. Εφόσον ο οφειλέτης προσέλθει στο αρµόδιο για την είσπραξη ταµείο, εκδίδεται τριπλότυπο είσπραξης. Τα δύο αντίγραφα τα παραλαµβάνει ο οφειλέτης και καταθέτει το ένα στο ταµείο µαζί µε το ποσό της πληρωµής. Το τρίτο καταχωρίζεται στην ηµερήσια κατάσταση 39 Ελένη Κυριακοπούλου, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2001, σελ Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ ηµήτριος Ι. Κόρσος, ηµοσιονοµικόν ίκαιον, 1985, σελ

19 εισπράξεων του ταµείου. Έτσι ολοκληρώνεται η οµαλή διαδικασία είσπραξης 42. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του για πληρωµή, αρχίζει η διαδικασία εισπράξεων µε αναγκαστικά µέτρα, η οποία προϋποθέτει ότι το χρέος, εκτός από βεβαιωµένο, έχει καταστεί και ληξιπρόθεσµο. Στο άρθρο 5 του ΚΕ Ε διακρίνονται κάποιες γενικότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες το χρέος προς το ηµόσιο καθίσταται ληξιπρόθεσµο. Κριτήριο για τη διάκριση αυτή αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο έχει ορισθεί να εξοφληθεί το χρέος και όχι η φύση αυτού 43. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι α) τα χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ καθίστανται ληξιπρόθεσµα την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα που έπεται το µήνα της βεβαίωσης αυτών, β) τα χρέη που καταβάλλονται µε δόσεις την τελευταία εργάσιµη για της δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του µήνα που πρέπει να καταβληθεί η δόση και γ) τα χρέη των δηµοσίων υπολόγων από καταλογισµό για παράλειψη εισαγωγής εισπράξεων, την ηµέρα που ο υπόλογος είχε υποχρέωση για εισαγωγή των εισπράξεων στο δηµόσιο 44. Τα βεβαιωµένα και ληξιπρόθεσµα χρέη καταβάλλονται την τελευταία εργάσιµη ηµέρα εάν η ηµέρα λήξης της προθεσµίας καταβολής τους είναι αργία, ενώ τα αυτοτελή πρόστιµα (οίκοθεν) καταβάλλονται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, εάν η ηµέρα λήξης της προθεσµίας καταβολής τους είναι αργία. Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να ληφθούν αναγκαστικά µέτρα είσπραξης, µολονότι το χρέος δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσµο. Οι περιπτώσεις αυτές απαριθµούνται περιοριστικά στο άρθρο 8 του Κ.Ε..Ε. και είναι οι κάτωθι: α) όταν ο οφειλέτης θεωρείται ύποπτος φυγής στο εξωτερικό και β) όταν θεωρείται πιθανό να ζηµιωθεί το ηµόσιο, εάν δεν ληφθούν αµέσως αναγκαστικά µέτρα. 42 Ελένη Κυριακοπούλου, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2001, σελ Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ Άρθρο 5 του Κ.Ε..Ε. 19

20 Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 του Κ.Ε..Ε., τα αναγκαστικά µέτρα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων είναι τα εξής : α) κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη και κατάσχεση κινητών και απαιτήσεων στα χέρια τρίτου, β) κατάσχεση ακινήτων και γ) προσωρινή κράτηση. Η λήψη των παραπάνω µέτρων εναπόκειται στην κρίση του επισπεύδοντος οργάνου. Από τη νοµολογία έχει κριθεί ότι η κρίση αυτή καθώς και η σωρευτική χρήση των παραπάνω µέτρων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας και µπορεί να ελεγχθεί και δικαστικά Κατάσχεση Κινητών και Ακινήτων α.- Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη Το άρθρο 10 του ΚΕ Ε ρυθµίζει το ζήτηµα της κατάσχεσης κινητών στα χέρια του οφειλέτη του ηµοσίου. Κατάσχεση ορίζεται η πράξη της πολιτείας, µε την οποία δεσµεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, ώστε µε µελλοντική πλειστηρίασή τους να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του δανειστή 46. Ως κινητά θεωρούνται και τα χρήµατα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. Η κατάσχεση παραγγέλεται από το επισπεύδον διοικητικό όργανο και πραγµατοποιείται από δικαστικό επιµελητή. Οι έννοµες συνέπειες της κατάσχεσης επέρχονται από την επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης στον καθ ου η εκτέλεση. Τα κατασχεθέντα παραδίδονται σε µεσεγγυούχο για φύλαξη (άρθρο 15 ΚΕ Ε). Το πρόγραµµα του πλειστηριασµού πρέπει να τοιχοκολληθεί στον τόπο του πλειστηριασµού τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διενέργεια αυτού και ακολουθεί ο πλειστηριασµός. Το ηµόσιο µπορεί να αναγγελθεί για νέα χρέη του καθ ου η εκτέλεση εντός πέντε ηµερών από τη διενέργεια του πλειστηριασµού (άρθρο 28 ΚΕ Ε), πράγµα το οποίο δεν µπορούν να κάνουν τρίτοι δανειστές του οφειλέτη. Η 45 Επαµεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου, 2001, σελ και Απόστολος Γέροντας, ηµοσιονοµικό ίκαιο, 2005, σελ Πελαγία Γεσίου Φαλτσή, Αναγκαστική Εκτέλεση σελ και Κ. Μπέης, Εισαγωγή στη ικονοµική Σκέψη, 1981, σελ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες.

γ) Η κατάργηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των ΔΟΥ που αντίκεινται στις νέες ρυθμίσεις και θεσπιζόμενες διαδικασίες. ΠΟΛ.1060/1.3.1999 Κοινοποίηση του Π.Δ.2/1999 "περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Π.Δ.16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και Τ οπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποιουμένη απόφαση, εκτός από την αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

Με την κοινοποιουμένη απόφαση, εκτός από την αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές: ΠΟΛ.1133/14.11.2006 Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2006 Αρ.Πρωτ.: 1100922/7674/0016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής:

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 20-12-2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 42332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ)

Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) Ιανουάριος 2014 Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ΚΦΔ Ένας ενιαίος και απλός Κώδικας, καταργεί πολυνομία και χάος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: , ). 13 /ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Τηλέφωνο: ).15 /ΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τηλέφωνο: , ). 13 /ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Τηλέφωνο: ).15 /ΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΠΕΙΣ Α 1141203 ΕΞ 2011 ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει: α) τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης β) μόνο τη σκοπιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης γ) μόνο τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης δ) κανένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΞΗ-ΕΜ3 ΦΕΚ: 2462/Β /10-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 2/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2013»

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 20/1/2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ Πρωτ : 1540/21-01-2016 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Πληροφορίες κ. Δούρβαρη, κ.πανοτόπουλος Ταχ. Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Διαχειριστικός Έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών διοικητικής εκτέλεσης» Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/3/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αρ.Πρωτ.: 8577/374 Τµήµα Σχεδιασµού-Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουντουριώτου 100, Πειραιάς, ΤΚ 18532 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Νόµος 2130/1993-και θα δούµε συνοπτικά και τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων-Νόµος 3091/2002. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις 'Αρθρο 1 Διοίκηση εσόδων εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα