ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΣ"

Transcript

1 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΣ Μάριος Κωστάκης εδοµένα και Προβλήµατα. Το κατεστηµένο που αντιµετωπίζουν οι Απόφοιτοι της ΕΣ Τα κύρια προβλήµατα του ηµοσίου είναι συχνά και κατεξοχήν θέµατα διαχείρισης και αξιοποίησης προσωπικού. Σε άλλους τοµείς όπως η αποτελεσµατικότητα και η απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών έχουν γίνει αρκετά βήµατα, τα οποία παραµένουν εν πολλοίς αναποτελεσµατικά γιατί ενώ ενσωµατώνουν σε κάποιο βαθµό τις εξελίξεις πχ της τεχνολογίας, προσκρούουν στην ουσιαστική διαχρονική ανυπαρξία πολιτικής εξυγείανσης του ηµοσίου µέσω εξορθολογισµού της διαχείρισης προσωπικού. Οι νεοεισερχόµενοι στο ηµόσιο µε διαγωνισµούς και προκηρύξεις µονίµων θέσεων υπόκεινται σε µία υποτυπώδη περιγραφή απαραιτήτων προσόντων που περιορίζεται συνήθως στα στοιχειώδη (πτυχίο). Ακόµη και αυτή η συνοπτική απαίτηση προσόντων δεν απαιτείται όταν µε νόµο µετατρέπονται οι για πολλά χρόνια συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου σε συµβασιούχους αορίστου χρόνου. Ανάλογη είναι και η κατάσταση στον τοµέα της περιγραφής καθηκόντων. Συνήθως στις προκηρυσσόµενες θέσεις δεν γίνεται λεπτοµερής περιγραφή των καθηκόντων των υπαλλήλων. Επίσης στους «Οργανισµούς» των υπηρεσιών δίνεται µόνο ένας αόριστος και ανακριβής «λακωνικός» χαρακτηρισµός που αφήνει µόνο υπονοούµενα για τα προσόντα και τα καθήκοντα του υπαλλήλου (πχ ΠΕ1 ιοικητικού Οικονοµικού). Η ελληνική διοίκηση είναι ίσως η µόνη µε τόσο συχνές αλλαγές σε θέµατα βαθµολογίου. Στην τριακονταπενταετή σταδιοδροµία του ένας υπάλληλος είναι πολύ πιθανό να γνωρίσει 5 ή 6 «µεταρρυθµίσεις» του βαθµολογίου που ενώ ανατρέπουν κάθε µακροχρόνιο σχεδιασµό δεν προσθέτουν τίποτα ουσιαστικό. Την ίδια στιγµή ένας Έλληνας δικαστικός, αξιωµατικός των ενόπλων δυνάµεων ή διπλωµάτης ή και οποιοσδήποτε υπάλληλος ευρωπαϊκής χώρας δεν αντιµετωπίζει καµία ανάλογη αναποζηµίωτη ανατροπή των δεδοµένων. Αλλά και επί της ουσίας τα ελληνικά βαθµολόγια είναι ισοπεδωτικά, ανίκανα να προσφέρουν την ελάχιστη διαφοροποίηση που είναι απαραίτητη για να αντιµετωπίσει η διοίκηση την πολυπλοκότητα των συγχρόνων κοινωνιών και γι αυτό εξαιρετικά αναποτελεσµατικά. Προβλέπουν ελάχιστους βαθµούς (συνήθως 4-5) µε αποτέλεσµα σχετικά γρήγορα όλοι οι υπάλληλοι να σωρεύονται στον Α βαθµό. Επιπλέον η βαθµολογική εξέλιξη συνδέεται κυρίως µε την πάροδο του χρόνου µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει καµία δυνατότητα ταχύτερης προαγωγής λόγω προσόντων και ικανοτήτων. Το επιστέγασµα είναι η ανύπαρκτη σύνδεση βαθµού και µισθού και η χαλαρή (έως ουσιαστικά ανούσια) σύνδεση βαθµού µε καθήκοντα ευθύνης. Το αποτέλεσµα είναι η βαθµολογική κατάταξη να είναι στην πραγµατικότητα µία τυπική δοµή χωρίς κανένα περιεχόµενο ή αποτέλεσµα για τον υπάλληλο. Η άτυπη διάρθρωση που δηµιουργείται επι τη βάσει κοµµατικών και συνδικαλιστικών διασυνδέσεων είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για την ουσιαστική προαγωγή του υπαλλήλου όχι στο «αδειανό πουκάµισο» του βαθµού αλλά στις θέσεις ευθύνης που έχουν πραγµατικό περιεχόµενο. Ανορθολογικό µισθολόγιο: ο κύριος παράγοντας διαµόρφωσης του µισθού δεν είναι τα προσόντα, τα καθήκοντα και η απόδοση αλλά η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο

2 υπάλληλος, ανεξαρτήτως του ποιός είναι και τι κάνει (!) Έτσι δηµιουργείται το συχνά εντοπιζόµενο φαινόµενο, αλλά που ποτέ µέχρι τώρα δεν έχει αντιµετωπιστεί, ο κλητήρας ενός υπουργείου να έχει ίσες ή και ανώτερες αποδοχές από τον διευθυντή άλλου Υπουργείου! Είναι φαύλη πρακτική η εκβιαστική συνδικαλιστική «ισχύς» ανά υπηρεσία να καθορίζει τους µισθούς που προέρχονται από τον φορολογούµενο πολίτη! Κατευθύνσεις προς τις οποίες αξίζει να στοχεύουν οι Απόφοιτοι της ΕΣ. Εξορθολογισµός: Προσοντολόγιο Θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος απαιτουµένων προσόντων για τους νεοεισερχόµενους στο δηµόσιο ο οποίος να διαρθρώνεται σε γενικό και σε ειδικό µέρος. Στο πρώτο θα εκτίθενται τα προσόντα που θα πρέπει να έχει κάθε υπάλληλος του ηµοσίου (πχ απολυτήριο Λυκείου, βασική γνώση υπολογιστών) ενώ στο δεύτερο τα ειδικά προσόντα της προκηρυσσόµενης θέσης (πχ πτυχίο αρχιτέκτονα). Η κατάσταση προσόντων σε συµφωνία µε το προσοντολόγιο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και όταν εφαρµόζονται άλλες µέθοδοι εισόδου στο δηµόσιο πέραν των προκηρύξεων και των διαγωνισµών για µονίµους υπαλλήλους (πχ µε συµβάσεις ορισµένου και κυρίως αορίστου χρόνου). Στις διαδικασίες απόδοσης βαθµού και κρίσεων θα πρέπει η εφαρµογή του προσοντολογίου να έχει αποφασιστικό ρόλο (µε την έννοια ότι η στέρηση βασικών προσόντων είναι σηµαντικότερος παράγοντας από τον χρόνο υπηρεσίας). Οι Απόφοιτοι της ΕΣ υπερκαλύπτουν κάθε πιθανή πρόβλεψη που µπορεί να θέτει ένα προσοντολόγιο (τουλάχιστο στο πρώτο υποχρεωτικό µέρος του) λόγω του υψηλοτάτου επιπέδου του εισαγωγικού διαγωνισµού αλλά και της ειδικής εκπαίδευσής τους. Καθηκοντολόγιο Η περιγραφή καθηκόντων είναι απαραίτητη για το σύνολο των θέσεων δηµοσίων υπαλλήλων. Οι Απόφοιτοι της ΕΣ λόγω των αυξηµένων τυπικών προσόντων τους και της επένδυσης που έχει γίνει στην εκπαίδευσή τους από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασχολούνται µε θέµατα και διαδικασίες που απαιτούν αυξηµένες ικανότητες. Τέτοια είναι: Α. Γενικά. Η ανάλυση προβληµάτων της ηµόσιας ιοίκησης, η επεξεργασία και η πρόταση λύσεων, η παρακολούθηση της εφαρµογής των δηµοσίων πολιτικών, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους και η επανεξέτασή τους. Εξειδικευµένα θέµατα που αντιµετωπίζονται από ειδικούς επιστηµονικούς κλάδους. Οι Απόφοιτοι της ΕΣ που υπηρετούν σε αυτούς αποτελούν σπάνιο συνδυασµό προσώπων µε επιστηµονική ειδίκευση και ολοκληρωµένη διοικητική κατάρτιση. Β. Ειδικά. -Προγραµµατισµός, σχεδιασµός, χάραξη πολιτικής, οικονοµικοί προϋπολογισµοί - απολογισµοί. -Θέµατα οργάνωσης και διοίκησης προσωπικού.

3 -Συµµετοχή στα.σ. και τη διοίκηση ΝΠ, ΝΠΙ, περιφερειακών ή αποκεντρωµένων υπηρεσιών, είτε υποστηρικτικά είτε και ως τακτικά µέλη (για τους πιο έµπειρους). -Νοµοπαρασκευαστικό έργο, κοινοβουλευτικός έλεγχος. -Υποστήριξη λήψης αποφάσεων. - ιεθνείς επαφές, συµµετοχές και εκπροσώπηση. -Σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενέργειες στο πλαίσιο των προγραµµάτων της ιαχειριστικές Αρχές του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. - ιασύνδεση µε άλλες υπηρεσίες. -Ελεγκτικοί µηχανισµοί και διαδικασίες, Συνήγορος του Πολίτη ή άλλοι ανάλογοι θεσµοί (πχ Συνήγορος Υγείας). -Οµάδες εργασίας, επιτροπές, συµβούλια για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων. -Συστήµατα µέτρησης αποδοτικότητας αποτίµηση αποτελεσµάτων δράσεων. -Παρακολούθηση και βελτίωση των συναλλαγών των πολιτών µε την υπηρεσία. -Έκτακτα ειδικά θέµατα µείζονος σηµασίας. Γ. Ειδικές αρµοδιότητες και κλάδοι των Υπηρεσιών. Οι Απόφοιτοι µπορούν και πρέπει να εντάσσονται στους κλάδους των υπηρεσιών πέραν του διοικητικού εφ όσον οι ίδιοι το επιθυµούν, κατέχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα (πτυχίο κλπ) και υφίστανται ανάγκες. Σήµερα πχ υπηρετούν Απόφοιτοι ως Αερολιµενικοί (ΥΠΑ), Τελωνειακοί (Υπ. Οικον.), Πολιτικοί και Χηµικοί Μηχανικοί καθώς και Γεωπόνοι (ΥΠΕΧΩ Ε), Χηµικοί (ΕΟΦ, ΓΧΚ), Εκπαιδευτικοί (ΥΠΕΠΘ). Κανένας κλάδος δεν θα πρέπει στο εξής να θεωρείται κλειστός και αποκλειστικός και να οχυρώνεται πίσω από εξειδικευµένες εξετάσεις πρόσληψης. Οι εισαγωγικές εξετάσεις της ΕΣ είναι κατά τεκµήριο οι ανώτερες του ελληνικού δηµοσίου. Η εκπαίδευση στην ΕΣ προσδίδει περαιτέρω διοικητικές ικανότητες, πολύ χρήσιµες αν όχι απαραίτητες σε όλους όσους υπηρετούν ή σκοπεύουν να υπηρετήσουν σε ειδικούς κλάδους. Βαθµολόγιο Προκειµένου η ιοίκηση να γίνει ένα πραγµατικά οργανωµένο και αποτελεσµατικό σύστηµα χρειάζεται να διαφοροποιηθεί και όχι να αποτελεί συνονθύλευµα «λίθων, πλίνθων και κεράµων ατάκτως ερριµένων». Η πλέον στοιχειώδης διαφοροποίηση είναι η βαθµολογική. Να πιστεύει κανείς ότι σε 4 ή 5 βαθµούς µπορεί να διαρθρωθεί µια σταδιοδροµία 35 χρόνων είναι είτε αυταπάτη είτε συνειδητή επιλογή µε στόχους αντίθετους από την ορθολογική λειτουργία της ιοίκησης. εν είναι δυνατό να φανταστεί κανείς τη διάρθρωση µιας

4 σταδιοδροµίας σε λιγότερο από 10 βαθµούς χωρίς να κάνει εµφανείς παραχωρήσεις στην ισοπέδωση και το λαϊκισµό. Άλλωστε και αν µελετήσει κανείς τα πλέον επιτυχηµένα διοικητικά συστήµατα οδηγείται σε ανάλογο αριθµό βαθµίδων. Η µεταβολή αυτή από µόνη της, βέβαια, δεν είναι σε θέση να δηµιουργήσει σηµαντικό αποτέλεσµα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να συνοδευτεί από τη σύνδεση του βαθµού µε τα καθήκοντα και τις θέσεις ευθύνης καθώς και από τη σύνδεση της βαθµολογικής θέσης µε τις απολαβές του υπαλλήλου. Οι υψηλόβαθµοι υπάλληλοι πρέπει να είναι λίγο περισσότεροι από τις θέσεις ευθύνης και η προαγωγή να συνοδεύεται από µισθολογική αναβάθµιση ώστε να είναι επιθυµητή από όλους χωρίς να δηµιουργεί υπόνοιες άτυπων µέσων εκµετάλλευσης της. Επιπλέον το όποιο βαθµολόγιο τελικά θεσπιστεί θα πρέπει να µείνει απαράλλακτο για δεκαετίες. Με άλλα λόγια θα πρέπει το ελληνικό κράτος να διαχειριστεί το προσωπικό του µε τον αυτονόητο για όλες τις ανεπτυγµένες και τις περισσότερες από τις υπανάπτυκτες χώρες τρόπο: την διαρκή θεσµική κατοχύρωση οµαλά εξελισσόµενων σταδιοδροµιών που µέχρι του σηµείου των υψηλότερων καθηκόντων και ευθυνών δεν επηρρεάζονται από άλλους παράγοντες πέραν των προσόντων και της απόδοσης. Το αξιοκρατικό σύστηµα που περιγράφεται παραπάνω δεν πρέπει να γίνει αντιληπτό (µόνο) ως ηθικό αίτηµα. Είναι η αποκλειστική οδός για την αποτελεσµατική λειτουργία της ιοίκησης µε το ότι θετικά επιλέγει τους ικανότερους και αποτελεσµατικότερους. Ωστόσο το σχήµα παραµένει θεωρητικό αν δεν ληφθεί υπ όψιν και το ποιά δοµή θα εφήρµοζε τις κρίσεις για τις προαγωγές. Η σηµερινή λειτουργία των υπηρεσιακών συµβουλίων αποτελεί µέρος του προβλήµατος της πολιτικής προσωπικού. Τα υπηρεσιακά συµβούλια καλούνται να υπηρετήσουν δύο σκοπούς που µέχρι τώρα έχει αποδειχθεί σχεδόν αδύνατο να συνυπάρξουν: να προάγουν αξιοκρατικά τους υπαλλήλους αλλά και να δώσουν αξιόπιστους και έµπιστους συνεργάτες στην πολιτική ηγεσία. Είναι υποκρισία να θεωρεί κανείς ότι αυτές οι αποστολές µπορούν να συνδυασθούν αρµονικά, µε δεδοµένη την τρέχουσα σύνθεση των υπηρεσιακών συµβουλίων. Η θεσµοθέτηση ριζικά διαφορετικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών συµβουλίων θα βοηθούσε πολύ (πχ αν εισάγονταν κληρωτά και εξωυπηρεσιακά µέλη των οποίων δεν θα ήταν βέβαιος ο εµπρόθεσµος επηρρεασµός τους) αλλά δεν θα έλυνε το πρόβληµα γιατί οι αιτίες δηµιουργίας του είναι δοµικές. Ακολουθώντας σε γενικές γραµµές όσα προειπώθηκαν τα υπηρεσιακά συµβούλια, υπό οιαδήποτε σύνθεση, θα απαρτίζονται βέβαια από ανθρώπινα όντα και όχι άτεγκτες µηχανές, αλλά θα κρίνουν τακτικά, οµαλά εξελισσόµενες σταδιοδροµίες, δεσµευόµενα να εξετάζουν µόνο µη αµφησβητήσιµα στοιχεία, όπως τα πτυχία και η µετρώµενη και ποσοτικοποιήσιµη αποδοτικότητα. Η πληροφορική θα µπορούσε να βοηθήσει πολύ, µεσοπρόθεσµα. Για «να λυθούν τα χέρια» στα υπηρεσιακά συµβούλια θα πρέπει να επιλυθεί θεσµικά το πρόβληµα της αντιφατικής αποστολής τους µε την εφαρµογή δύο παράλληλων πολιτικών από τη ιοίκηση. Η πρώτη θα είναι η τακτική διενέργεια κρίσεων, µε τα υπηρεσιακά κριτήρια που προαναφέρθηκαν, ώστε οι υπάλληλοι να κρίνονται µέχρι τις τελευταίες υψηλόβαθµες θέσεις του (πολύβαθµου) βαθµολογίου. Η δεύτερη θα είναι η πλέον υψηλόβαθµη θέση (των Γενικών ιευθυντών) να θεωρηθεί πολιτική και να καθορίζεται από την πολιτική ηγεσία που θα επέλεγε από το σύνολο των υπαλλήλων, από ένα βαθµό και πάνω. Ο ρεαλισµός των ρυθµίσεων αυτών δεν πρέπει να τροµάζει κανέναν γιατί πάντοτε υπήρξε και θα υπάρχει πολιτικοποίηση των ανωτέρων θέσεων και θα ήταν επιτυχία αν αυτό περιοριζόταν στην τελική βαθµίδα (των Γενικών ιευθυντών). Άλλωστε η

5 πολιτική ηγεσία έχει την πολιτειακή νοµιµοποίηση να εφαρµόσει την πολιτική για την οποία εξελέγη και για να το πράξει της είναι απαραίτητοι υπηρεσιακοί συνεργάτες. Θα βοηθούσε πολύ επίσης αν στις αµέσως επόµενες υψηλόβαθµες θέσεις ( ιευθυντές) επιλέγονταν λίγο περισσότεροι υπάλληλοι από τις υπάρχουσες ανάγκες. Έτσι θα υπήρχαν περισσότερες θέσεις για όσους αξίζουν να προαχθούν πέραν πολιτικής υποστήριξης ενώ και η πολιτική ηγεσία θα είχε µεγαλύτερη ευχέρια επιλογής προσώπων για όσες θεωρεί νευραλγικές ιευθύνσεις. Μισθολόγιο Σύνδεση µισθού µε βαθµό (µικρής έκτασης) και µε καθήκοντα (µεγάλης έκτασης). Η αρχή πρέπει να είναι να αµοίβεται η βαθµολογική εξέλιξη σε κάποιο βαθµό αλλά να αµοίβεται σε ακόµη µεγαλύτερο η ενασχόληση µε καθήκοντα που απαιτούν υπευθυνότητα, εξειδίκευση, αφοσίωση, χρόνο και έντονους ρυθµούς εργασίας. Υπό την έννοια αυτή το µισθολόγιο θα πρέπει να έχει πολλές κατηγορίες ή να είναι εξατοµικευµένο και όχι να βγαίνει ο µισθός ακολουθώντας ένα «τυφλοσούρτη» όπως γίνεται σήµερα. Υπάρχουν (εν µέρει) υποδείγµατα εντός ηµοσίου: Πχ Υπουργείο Εθν. Άµυνας, Υπουργείο Εξωτερικών, ΕΗ κλπ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι προτάσεις που προηγήθηκαν εγείρουν πολλά νοµικά θέµατα που θα χρειαστούν επίλυση. Όπως σε κάθε µεγάλο σύστηµα οι προεκτάσεις θα είναι πολύπλοκες και θα απαιτούν συντονισµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις. Όµως τα κανονιστικά κείµενα, όταν τεκµηριωθεί ότι θεσπίζουν αποτυχηµένες επιλογές δεν µπορούν παρά να αλλάξουν. Αυτό γίνεται αναγκαστικά είτε εγκαίρως από τον σώφρονα και αποφασιστικό νοµοθέτη είτε µετά από µεγάλη κοινωνική και οικονοµική πίεση που ακολουθεί αναπόφευκτα. Η συνήθης δικαιολογία που προβάλλεται για να µην εφαρµοσθούν µέτρα όπως αυτά που προαναφέρθηκαν είναι το σηµαντικό οικονοµικό κόστος. Όµως η µέχρι τώρα πολιτική προσωπικού δηµιουργεί πραγµατικά τριτοκοσµικό αποτέλεσµα και χρειάζεται άµεση αποφασιστική αλλαγή και όχι µια ακόµη µεταρρύθµιση. Όλοι συµφωνούν ότι η ιοίκηση είναι η κυρίως υπεύθυνη για την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων και για την δηµιουργία συνθηκών που θα υποβοηθήσουν την οικονοµική ανάπτυξη. Όµως η ιοίκηση χωρίς σοβαρή πολιτική προσωπικού παραµένει ένα πλαδαρό και ανίκανο σύνολο, σε τελική ανάλυση αδηφάγο και σπάταλο λόγω αναποτελεσµατικότητας. Με το δεδοµένο αυτό η φαινοµενικά πολυέξοδη αναµόρφωση της πολιτικής προσωπικού είναι µακροχρόνια η οικονοµικότερη λύση. Το τελικό συµπέρασµα είναι ότι υπάρχει άµεση ανάγκη ριζικής αναµόρφωσης της πολιτικής προσωπικού της ιοίκησης µε κεντρικό πυρήνα ένα αληθινά νέο βαθµολόγιο σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν.

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης.

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης. Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο Χρήστος Τσαμαντάνης Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Δημήτρης Καρίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού

ΕΡΓΟ: Παραδοτέο Π2: Μελέτη Ανάδειξης και Προώθησης Πρακτικών Προνοητικής ιαχείρισης των Αλλαγών και Αναβάθµισης των εξιοτήτων του Ανθρώπινου υναµικού ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ, ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Παραδοτέο Π2:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κριτική θεώρηση Οργανισμών Υ.Ε.Ν. - Προτάσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κριτική θεώρηση Οργανισμών Υ.Ε.Ν. - Προτάσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ Κριτική θεώρηση Οργανισμών Υ.Ε.Ν. - Προτάσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Τρύφωνα Χ. Κοροντζή, Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, υποψήφιου διδάκτορα τμ. Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Επιβλέπων: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Επιμέλεια: ΚΑΛΑΘΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Σαΐτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)... i 4.1 Εισαγωγή... 4-1 4.2 Προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα