ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 1 -

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. Περίληψη 3 1. Κατηγορίες Προσφερόµενων Μαθηµάτων 3 2. Κύριοι Κανόνες Φοίτησης 4 3. Πρότυπο Πρόγραµµα Σπουδών 5 4. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Φυσικής 5 5. Ξένες Γλώσσες 6 6. Πρακτική Άσκηση 6 7. Πρόγραµµα «Δια Βίου Μάθηση» Erasmus 7 8. Μέγιστη Διάρκεια Σπουδών 7 9. Μεταβατικές Διατάξεις Προγράµµατος Σπουδών 7 10.Παραρτήµατα Παράρτηµα Α Κατανοµή Μαθηµάτων Παράρτηµα Β Κανονισµοί Λειτουργείας Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων Παράρτηµα Γ Κατάλογος και Περιγραφή Μαθηµάτων (Syllabi) Σχεδιαγράµµατα κτιρίου Φυσικής και αρίθµηση χώρων 18 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το παρόν κείµενο περιγράφει τον οδηγό προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η δοµή και βασικές αρχές του οδηγού αυτού ο οποίος ήταν αποτέλεσµα πολύµηνης µελέτης της Επιτροπής Σπουδών του Τµήµατος, υπερψηφίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος που έλαβε χώρα στις 3 Νοεµβρίου Ο νέος οδηγός σπουδών είναι απλός και σύντοµος και ισχύει για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές από την 1 η Ιανουαρίου Το πιστεύει ότι η νέα αυτή δοµή αποτελεί µια σαφή βελτίωση του προγενέστερου προγράµµατος, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, και ότι θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης την οποία προσφέρει το Τµήµα στους φοιτητές του. Ηράκλειο, 1 Αυγούστου 2015 Βασίλης Χαρµανδάρης, Καθηγητής Πρόεδρος Επιτροπής Σπουδών Ξενοφών Ζώτος, Καθηγητής Πρόεδρος Τµήµατος Φυσικής - 2 -

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρόν κείµενο περιγράφονται οι προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου από το του Πανεπιστηµίου Κρήτης και δίνονται γενικές οδηγίες προς τους φοιτητές του Τµήµατος ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους µε επιτυχία. Συνοπτικά για να αποκτήσει το Πτυχίο Φυσικής ένας φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει: Να φοιτήσει στο Τµήµα για τουλάχιστον 8 εξάµηνα, κατά την διάρκεια των οποίων να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς µια σειρά από µαθήµατα από τα οποία να συλλέξει συνολικά τουλάχιστον 240 ECTS (=European Credit Transfer System). Από τα 240 ECTS τα οποία θα αποκτήσει ο φοιτητής, 144 πρέπει να προέρχονται από τα 22 Υποχρεωτικά Μαθήµατα του Τµήµατος (Κατηγορία Α), τουλάχιστον 40 από Μαθήµατα της Κατηγορίας Β, και το υπόλοιπο αν υπάρχει - από µαθήµατα της Κατηγορίας Γ. 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Το προσφέρει στους φοιτητές του µια σειρά από µαθήµατα τα οποία κατανέµονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Μαθήµατα Κατηγορίας Α - «Υποχρεωτικά» Τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα είναι 22, είναι τα βασικότερα µαθήµατα του Τµήµατος και παρουσιάζονται στον Πίνακα A. Τα µαθήµατα αυτά προσφέρονται από το Τµήµα κάθε ακαδηµαϊκό έτος, στο Xειµερινό ή στο Eαρινό, ή και στα δύο εξάµηνα. Όλοι οι φοιτητές του Τµήµατος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα µαθήµατα αυτά, τα οποία αντιστοιχούν σε 144 ECTS. Μαθήµατα Κατηγορίας Β «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής» Τα µαθήµατα της Kατηγορίας B προσφέρονται από το Τµήµα και παρουσιάζονται στον Πίνακα Β. Τα µαθήµατα είναι προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού επιπέδου και προσφέρουν γνώσεις σε κύριες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. Oι φοιτητές του Τµήµατος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς µαθήµατα της Κατηγορίας Β τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 40 ECTS. Μαθήµατα Κατηγορίας Γ «Ειδικά Θέµατα Φυσικής» Τα µαθήµατα της Kατηγορίας Γ περιλαµβάνουν όλα τα υπόλοιπα µαθήµατα που προσφέρει το Τµήµατος Φυσικής, καθώς και µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Στην αρχή κάθε εξαµήνου µε βάση τον διαθέσιµο αριθµό διδασκόντων και αξιολογώντας τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες το Τµήµα καταρτίζει τη λίστα των µαθηµάτων που θα προσφέρει στην Κατηγορία Γ. Αποφασίζει επίσης ποια από τα µαθήµατα τα οποία προσφέρουν άλλα Τµήµατα συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία αυτή. Το διατηρεί το δικαίωµα να µην προσφέρει κάποιο µάθηµα το οποίο ανήκει στην Κατηγορία Β ή Γ αν ο αριθµός των φοιτητών που εγγραφούν σε αυτό είναι µικρότερος του πέντε (5)

4 2. ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Οι ακόλουθοι πέντε κανόνες καθορίζουν τον τρόπο επιλογής µαθηµάτων στο. Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων τα οποία ένας φοιτητής µπορεί να δηλώσει προς παρακολούθηση κατά τη διάρκεια ενός εξαµήνου είναι οκτώ (8). Κάθε εξάµηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει µέχρι το πολύ οκτώ (8) µαθήµατα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 1. Όλα τα προσφερόµενα µαθήµατα Κατηγορίας Α προηγουµένων εξαµήνων τα οποία δεν έχει περάσει, µε τη σειρά που εµφανίζονται στον Πίνακα Α. 2. Όλα τα προσφερόµενα µαθήµατα Κατηγορίας Α του εξαµήνου φοίτησης στο οποίο είναι εγγεγραµµένος µε τη σειρά που εµφανίζονται στον Πίνακα Α. 3. Όποια µαθήµατα από την Κατηγορία Β ή Γ επιθυµεί. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς (=«περάσει») ένα µάθηµα πρέπει α) να το έχει συµπεριλάβει στην δήλωση των µαθηµάτων του εξαµήνου και β) να έχει αξιολογηθεί είτε κατά το ίδιο εξάµηνο είτε κατά την εξεταστική του Σεπτεµβρίου µε προβιβάσιµο βαθµό, δηλαδή µε βαθµό ανώτερο ή ίσο του πέντε (5). Ο ελάχιστος βαθµός αξιολόγησης είναι το µηδέν (0), ο µέγιστος το δέκα (10), και η ελάχιστη υποδιαίρεση βαθµού το µισό (0.5). Αν ένας φοιτητής δεν έχει προβιβάσιµο βαθµό (=«περάσει») σε ένα προπτυχιακό µάθηµα το οποίο δήλωσε στο Χειµερινό ή στο Εαρινό εξάµηνο ενός ακαδηµαϊκού έτους µπορεί να εξεταστεί σε αυτό κατά τη διάρκεια της περιόδου του Σεπτεµβρίου του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους. Αν αποτύχει και στην περίοδο του Σεπτεµβρίου πρέπει να το συµπεριλάβει σε δήλωση µαθηµάτων εποµένου εξαµήνου φοίτησης για να µπορέσει να εξεταστεί σε αυτό. Αν ένας φοιτητής έχει αποκτήσει προβιβάσιµο βαθµό σε ένα µάθηµα κατά την εξεταστική περίοδο του Χειµερινού ή του Εαρινού εξαµήνου µπορεί αν το επιθυµεί να εξεταστεί και πάλι σε αυτό κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου του ίδιου ακαδηµαϊκού έτους για να βελτιώσει την βαθµολογία του. Για να το κάνει αυτό πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τη Γραµµατεία το αργότερο 15 µέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου ότι επιθυµεί να προσέλθει στις εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο µεγαλύτερος από τους δύο βαθµούς. Ο βαθµός Πτυχίου υπολογίζεται αθροίζοντας το γινόµενο του βαθµού (από 5 έως 10) σε κάθε µάθηµα το οποίο έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής επί τα αντίστοιχα ECTS του µαθήµατος, και διαιρώντας το µε το άθροισµα όλων των ECTS των µαθηµάτων αυτών. Το αποτέλεσµα δίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 240 µονάδες ECTS αφαιρούνται από τον υπολογισµό του µέσου όρου τα επιπλέον µαθήµατα της Κατηγορίας Β και Γ µε τη µικρότερη βαθµολογία, διατηρώντας πάντοτε συνολικό άθροισµα µεγαλύτερο ή ίσο των 240 ECTS. Με την απόκτηση του Πτυχίου τους οι απόφοιτοι λαµβάνουν κατόπιν αιτήσεώς τους και βεβαίωση γνώσεως χειρισµού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Σύµφωνα µε το νόµο 4009/2011, η ανώτατη διάρκεια σπουδών στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα του Τµήµατος Φυσικής για όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδηµαϊκό έτος και αργότερα, είναι έξι (6) έτη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα 7 του παρόντος, ή απευθυνθείτε στη Γραµµατεία Προπτυχιακών Σπουδών

5 3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το προτείνει το ακόλουθο πρόγραµµα µαθηµάτων το οποίο µπορεί να ακολουθήσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει της σπουδές του µέσα σε 8 εξάµηνα φοίτησης. Το κάθε µάθηµα αναφέρεται µε το συνοπτικό του όνοµα καθώς και µε τον κωδικό του, µέσα σε παρένθεση, όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Α. Μαθήµατα επιλογής (της Κατηγορίας Β ή Γ) δηλώνονται µε το γενικό όνοµα «Μάθηµα Επιλογής». Εξάµηνο Φοίτησης 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο Φυσική I (Φ101) Φυσική ΙΙ (Φ102) Συγ. Φυσική Ι (Φ201) Συγ. Φυσική ΙΙ (Φ202) Μαθηµατικά Ι (Φ111) Μαθηµατικά ΙΙ (Φ112) Διαφορικές Ι (Φ211) Διαφορικές ΙΙ (Φ212) Μαθ. για Φυσ. Ι (Φ113) Εργαστήρ. ΦΙ (Φ108) Εργαστήρ. ΦΙΙ (Φ207) Κλασική Μηχ. Ι (Φ204) Αγγλικά Ι (Φ011) Αγγλικά ΙΙ (Φ012) Μάθηµα Επιλογής Εργαστήριο ΦΙΙΙ (Φ208) Εισαγωγή Η/Υ (Φ150) Προγραµ. Η/Υ (Φ151) Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Εξάµηνο Φοίτησης 5 ο 6 ο 7 ο 8 ο Κβαντοµηχανική Ι (Φ303) Ηλεκτροµαγνητισµός Ι (Φ301) Quarks (Φ403) Μάθηµα Επιλογής ΘερµοΣτατιστική (Φ405) Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Προχ. Εργαστήρ. (Φ307) Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Μάθηµα Επιλογής Παρά το γεγονός ότι το πρόγραµµα αυτό είναι ενδεικτικό, και ένας φοιτητής είναι ελεύθερος να το αναµορφώσει όπως αυτός επιθυµεί, το θεωρεί ότι δεν είναι συνετό να υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές σε αυτό. Η διδακτέα ύλη που καλύπτεται από τα µαθήµατα προχωρηµένων εξαµήνων αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας τους γίνεται µε την υπόθεση ότι ο φοιτητής έχει κατανοήσει το περιεχόµενο όλων των προηγούµενων µαθηµάτων. Με εξαίρεση τα τέσσερα Εργαστήρια Φυσικής κανένα µάθηµα δεν έχει αυστηρά προαπαιτούµενα. Αν όµως ένας φοιτητής επιθυµεί να δηλώσει ένα προχωρηµένο µάθηµα ενώ δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε βασικά µαθήµατα προηγουµένων εξαµήνων συνιστάται να ζητήσει τη συµβουλή του διδάσκοντα ή του Συµβούλου Καθηγητή του. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Λόγω της ιδιαιτερότητάς τους οι κανόνες που διέπουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των τεσσάρων υποχρεωτικών εργαστηριακών µαθηµάτων φυσικής (Φ-108, Φ207, Φ208, Φ307) είναι διαφορετικοί. Αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Β, και συνοψίζονται ως ακολούθως: Ένας φοιτητής µπορεί να δηλώνει µόνο ένα από τα παραπάνω τέσσερα Εργαστηριακά µαθήµατα σε ένα εξάµηνο. Το µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµοδυναµική) (Φ-108) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα Γενική Φυσική Ι (Φ-101) ή στα Εννοιοτριβεία Φυσικής (Φ-107). Το µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός) (Φ-207) έχει ώς προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα Γενική Φυσική ΙΙ (Φ-102) και Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα) (Φ-108). Το µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική) (Φ-208) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός) (Φ-207)

6 Το µάθηµα Προχωρηµένο Εργαστήριο Φυσικής (Φ-307) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική Ι (Φ-201) και Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική) (Φ-208). 5. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Όλοι οι φοιτητές του Τµήµατος που έχουν εισαχθεί από το ακαδηµαϊκό έτος και πιο πρόσφατα έχουν µεταξύ των 22 υποχρεωτικών µαθηµάτων τους για την απόκτηση Πτυχίου τα µαθήµατα της Αγγλικής γλώσσας "ΦΥΣ-011: Αγγλικά Ι" και "ΦΥΣ-012: Αγγλικά II". Φοιτητές οι οποίοι έχουν πτυχίο αγγλικών Proficiency µπορούν, εάν το επιθυµούν, να απαλλαχθούν από την εξέταση στο υποχρεωτικό µάθηµα "ΦΥΣ-011: Αγγλικά Ι" µε βαθµό επτά (7). Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συµπεριλάβει το συγκριµένο µάθηµα στη δήλωση µαθηµάτων τους, και στη συνέχεια να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραµµατεία επισυνάπτοντας επικυρωµένο αντίγραφο του Proficiency. Ένας φοιτητής που επιθυµεί να βελτιώσει τον παραπάνω βαθµό µπορεί να εξεταστεί στο µάθηµα "ΦΥΣ-011: Αγγλικά Ι" στις εξεταστικές περιόδους του ακαδηµαϊκού έτους κατά το οποίο το µάθηµα έχει συµπεριληφθεί στη δήλωσή του. 6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ο κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής µπορεί να κάνει οργανωµένες Εργαστηριακές Ασκήσεις και Πτυχιακή Εργασία στα Εργαστήρια Μικροηλεκτρονικής και Laser του ΙΤΕ µε σκοπό την απόκτηση εµπειρίας στη σύγχρονη τεχνολογία. Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Σπουδών γίνεται προσπάθεια οργάνωσης σειράς διαλέξεων από εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου, στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, στελέχη της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπους άλλων παραγωγικών φορέων. Μετά το τέλος του τρίτου (Γ ) εξαµήνου ο φοιτητής µπορεί να εργαστεί για ορισµένη περίοδο και σε άλλους ελληνικούς και διεθνείς οργανισµούς και εταιρείες του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα (πχ ΔΕΗ, ΟΤΕ, επιχειρήσεις), µε στόχο την πρακτική του εξάσκηση και εξειδίκευσή του σε θέµατα σύγχρονης Φυσικής, υπολογιστικής επιστήµης, µικροηλεκτρονικής, laser, οπτοηλεκτρονικής και τεχνολογικών εφαρµογών τους. Προς τούτο ο φοιτητής, ύστερα από επικοινωνία µε τον υπεύθυνο του προγράµµατος καθηγήτρια Β. Παυλίδου, υποβάλει σε συνεργασία µε τον φορέα όπου θα εργαστεί προς έγκριση από την Επιτροπή Σπουδών και το Τµήµα, λεπτοµερή περιγραφή του προγράµµατος εκπαίδευσης και απασχόλησής του, καθώς και τη χρονική διάρκεια. Έτσι καθορίζεται από την Επιτροπή Σπουδών η βαρύτητα του προγράµµατος σε ECTS. Μετά το πέρας της άσκησης υποβάλλεται από τον φοιτητή έκθεση πεπραγµένων, η οποία αξιολογείται από την Επιτροπή Σπουδών και αποφασίζεται η κατοχύρωση ή όχι των ECTS που είχαν αποφασισθεί κατά τη φάση έγκρισης του προγράµµατος. Με τον τρόπο αυτό ο φοιτητής µπορεί να εξασφαλίσει συνολικά µέχρι έξι (6) ECTS για την κάλυψη των απαιτήσεων του Προγράµµατος Σπουδών (240 ECTS) και συνεπώς την αποφοίτησή του, αλλά δεν παίρνει βαθµό σε αυτές

7 7. Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ ΑΘΗΣΗ ΑΘΗΣΗ» ERASMUS Το συµµετέχει ενεργά στα προγράµµατα φοιτητικής κινητικότητας «Δια Βίου Μάθηση» Εrasmus ( ) µε υπεύθυνο και συντονιστή ECTS τον κ. Α. Ζέζα, καθηγητή του Τµήµατος. Φοιτητές έχουν το δικαίωµα και ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν µαθήµατα σε Πανεπιστήµια της Ευρώπης και να κατοχυρώσουν τους βαθµούς και ECTS τα οποία απέκτησαν εκεί. 8. ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Σύµφωνα µε το νόµο 4009/2011, η ανώτατη διάρκεια σπουδών στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα του Τµήµατος Φυσικής για όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδηµαϊκό έτος και αργότερα, είναι έξι (6) έτη. Φοιτητές που εισήχθησαν κατά το ακαδηµαϊκό έτος και νωρίτερα χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους Φοιτητές που εισήχθησαν κατά το ακαδηµαϊκό έτος , , και χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους Φοιτητές που εισήχθησαν κατά το ακαδηµαϊκά έτη έως και χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα όταν συµπληρώσουν οκτώ (8) έτη σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραµµατεία Προπτυχιακών Σπουδών. 9. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το παρόν πρόγραµµα σπουδών ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2009 για όλους του φοιτητές που εισήχθησαν στο από το ακαδηµαϊκό έτος και µετέπειτα. Φοιτητές που εισήχθησαν στο Τµήµα σε προγενέστερα έτη πρέπει να συµπληρώσουν και αυτοί 144 ECTS από τα Μαθήµατα της Κατηγορίας Α. Ο διαχωρισµός όµως των µαθηµάτων επιλογής σε Κατηγορίες Β και Γ δεν ισχύει και αρκεί να έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 96 ECTS από οποιαδήποτε µαθήµατα επιλογής έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς. Η αντιστοίχηση µονάδων ECTS σε µαθήµατα που έχουν δοθεί στο παρελθόν θα γίνει από την Επιτροπή Σπουδών και πάντως κατ αναλογία µε τα ισχύοντα σε τρέχοντα µαθήµατα. Φοιτητές µε έτος εισαγωγής πριν από το οι οποίοι είχαν επιλέξει ως ξένη γλώσσα µία διαφορετική των Αγγλικών, µπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της ξένης γλώσσας αν έχουν περάσει τα αντίστοιχα δύο πρώτα µαθήµατα της άλλης γλώσσας. Για τους φοιτητές αυτούς µαθήµατα γλώσσας επιπλέον των ανωτέρω µπορούν να προσµετρηθούν στο πτυχίο τους ως µαθήµατα επιλογής Κατηγορίας Γ µε τα αντίστοιχα ECTS τους, όπως αυτά αναγράφονται στον παρόντα οδηγό προπτυχιακών σπουδών

8 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 10.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στο Παράρτηµα Α παρουσιάζουµε τους τρεις Πίνακες οι οποίοι περιέχουν την κατανοµή µαθηµάτων ανά Κατηγορία και τα ECTS τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε µάθηµα. Πίνακας Α Μαθήµατα Κατηγορίας Α «Υποχρεωτικά» A/A Κωδικός Τίτλος ECTS 1 Φ-101 Γενική Φυσική Ι 7 2 Φ-111 Γενικά Μαθηµατικά Ι 7 3 Φ-113 Μαθηµατικά για Φυσικούς Ι 7 4 Φ-150 Χρήσεις του Υπολογιστή (HY 0) 4 5 Φ-011 Αγγλικά Ι 4 6 Φ-102 Γενική Φυσική ΙΙ 7 7 Φ-112 Γενικά Μαθηµατικά ΙΙ 7 8 Φ-108 Εργαστήριο Φυσικής Ι: Μηχανική και Θερµοδυναµική 7 9 Φ-151 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό (FORTRAN ή C) (ΗΥ Ι) 6 10 Φ-012 Αγγλικά ΙΙ 4 11 Φ-201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι 7 12 Φ-211 Διαφορικές Εξισώσεις Ι: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 7 13 Φ-207 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισµός 7 14 Φ-202 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΙ 7 15 Φ-212 Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 7 16 Φ-204 Κλασική Μηχανική Ι 7 17 Φ-208 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ: Οπτική 7 18 Φ-303 Κβαντοµηχανική Ι 7 19 Φ-405 Θερµοδυναµική και Στατιστική 7 20 Φ-307 Προχωρηµένο Εργαστήριο Φυσικής 7 21 Φ-301 Ηλεκτροµαγνητισµός Ι 7 22 Φ-403 Από τα Quarks µέχρι το Σύµπαν 7 Σύνολο 144 Παρατηρήσεις Πίνακα Α: Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής είναι υποχρεωµένος να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα µαθήµατα του Πίνακα Α. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα από αυτά κατά τις εξετάσεις ενός ακαδηµαϊκού έτους, ο φοιτητής υποχρεούται να τα δηλώσει και πάλι στο αµέσως επόµενο εξάµηνο σπουδών κατά το οποίο προσφέρονται. Η σειρά δήλωσης πρέπει να γίνεται µε τον αύξοντα αριθµό τους (Α/Α) όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Α, δηλαδή πρώτα τα µαθήµατα µε µικρό αριθµό (χαµηλότερων ετών) και στη συνέχεια αυτά µεγαλύτερων ετών. Εάν µετά την ολοκλήρωση µίας εξεταστικής περιόδου (Ιανουαρίου, Ιουνίου, ή Σεπτεµβρίου) αποµένει σε έναν φοιτητή ως µοναδικό µάθηµα για την απόκτηση πτυχίου ένα µάθηµα της κατηγορίας Α το οποίο δεν εξετάστηκε στην περίοδο αυτή, µπορεί ο φοιτητής να ζητήσει µία κατ εξαίρεση εξέταση στο µάθηµα αυτό από τον διδάσκοντα. Η εξέταση αυτή γίνεται αµέσως µετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου σε συνεννόηση µε τον διδάσκοντα. Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας του φοιτητή, η επόµενη εξέτασή του στο µάθηµα θα γίνει κατά την περίοδο που εξετάζονται κανονικά σε αυτό όλοι οι φοιτητές

9 Πίνακας Β Μαθήµατα Κατηγορίας Β «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής» A/A Κωδικός Τίτλος ECTS 1 Φ-311 Μαθηµατικά για Φυσικούς ΙΙ 6 2 Φ-152 Αριθµητική Ανάλυση (ΗΥ ΙΙ) 6 3 Φ-406 Μηχανική Συνεχών Μέσων 6 4 Φ-271 Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωµάτων 6 5 Φ-374 Στοιχεία Ηλεκτρονικών 7 6 Φ-461 Εργαστήρια Laser & Μοντέρνας Οπτικής 7 7 Φ-302 Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ (Κυµατική) 6 8 Φ-304 Κβαντοµηχανική ΙΙ (Δοµή της Ύλης) 6 9 Φ-230 Αστροφυσική Ι 6 10 Φ-331 Αστροφυσική ΙΙ 6 11 Φ-333 Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον 6 12 Φ-361 Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική 6 13 Φ-467 Ατοµική, Μοριακή, και Οπτική Φυσική 6 14 Φ-273 Εισαγωγή στις Ηµιαγωγικές Διατάξεις 6 15 Φ-441 Εισαγωγή στη Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης 6 16 Φ-351 Υπολογιστική Φυσική Ι 6 17 Φ-442 Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης 6 18 Φ-324 Βαρύτητα και Κοσµολογία 6 19 Φ-422 Στοιχειώδη Σωµάτια και Δυνάµεις 6 20 Φ-429 Ειδικά Θέµατα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών 6 - Μεταπτυχιακά Μαθήµατα των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης «Προχωρηµένης Φυσικής» και «Φωτονικής Νανοηλεκτρονικής» του Τµήµατος Φυσικής. 5 ή 6 Παρατηρήσεις Πίνακα Β: Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια των σπουδών του να παρακολουθήσει επιτυχώς µαθήµατα της Κατηγορίας Β, τα οποία παρουσιάζονται στον παραπάνω Πίνακα, που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 40 ECTS. Ο Πίνακας περιλαµβάνει προπτυχιακά µαθήµατα στα οποία προσθέτονται και όλα τα Μεταπτυχιακά µαθήµατα των 5 ή 6 ECTS τα οποία προσφέρονται από το στα πλαίσια των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης «Προχωρηµένης Φυσικής» και «Φωτονικής Νανοηλεκτρονικής»

10 Πίνακας Γ Μαθήµατα Κατηγορίας Γ «Ειδικά Θέµατα Φυσικής» A/A Κωδικός Τίτλος ECTS 1 Φ-491 Διπλωµατική Εργασία 12 Φ-103 Θέµατα Σύγχρονης Φυσικής 3 Φ-107 Εννοιοτριβεία της Φυσικής 6 Φ-232 Παρατηρησιακή Αστροφυσική 6 Φ-277 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 6 Φ-334 Εισαγωγή στην Ατµοσφαιρική Φυσική 6 Φ-407 Φυσική του Εσωτερικού της Γης 6 Φ-428 Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 6 Φ-457 Μαθηµατικά Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης Ι 6 Φ-466 Τεχνικές Φασµατοσκοπίας Laser 6 Φ-473 Εργαστήριο Φυσικής Ηµιαγωγικών Διατάξεων 7 Φ-485 Εισαγωγή στη Φυσική Ιονισµένων Αερίων 6 Φ-547 Εφαρµοσµένη Γεωφυσική Φ-015 Σύγχρονη Φυσική µε Αγγλικά Διδακτική Εργαστηρίων Φυσικής Ι,ΙΙ,ΙΙΙ Διδακτική Εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι,ΙΙ 3 Αγγλικά ΙΙΙ & IV, Γαλλικά / Γερµανικά / Ισπανικά / 4 Ρώσικα Ι,ΙΙ,ΙΙI,ΙV - - Επιλεγµένα µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από άλλα - Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. - - Μαθήµατα του Προγράµµατος Erasmus - Παρατηρήσεις Πίνακα Γ: Τα µαθήµατα Κατηγορίας Γ τα οποία περιλαµβάνονται στον παραπάνω Πίνακα είναι ενδεικτικά µια που το αν προσφέρονται ή όχι από το εξαρτάται από το ενδιαφέρον των φοιτητών και τη διαθεσιµότητα διδακτικού προσωπικού µε εµπειρία στην συγκεκριµένη κατεύθυνση. Η Κατηγορία Γ περιλαµβάνει επίσης και επιλεγµένα µαθήµατα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ο συνολικός κατάλογος των µαθηµάτων Κατηγορίας Γ θα ανακοινώνεται πριν την έναρξη κάθε εξαµήνου. Κάθε φοιτητής του Τµήµατος Φυσικής είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια των σπουδών του να παρακολουθήσει επιτυχώς όσα µαθήµατα της Κατηγορίας Γ απαιτούνται ώστε να συµπληρώσει τα 240 ECTS που είναι το ελάχιστο για την απόκτηση του πτυχίου Φυσικής. Στο µάθηµα «Διπλωµατική Εργασία» ο φοιτητής µπορεί να ασχοληθεί µε ερευνητική εργασία υπό την καθοδήγηση καθηγητή-συµβούλου που προέρχεται από το. Η κατοχύρωση της διπλωµατικής εργασίας γίνεται µε δηµόσια παρουσίαση την οποία ακολουθεί προφορική εξέταση από τριµελή επιτροπή, τα µέλη της οποίας ορίζονται από την Επιτροπή Σπουδών

11 10.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Στο Παράρτηµα Β, παρουσιάζονται λεπτοµερώς οι κανονισµοί λειτουργίας και αξιολόγησης των υποχρεωτικών Εργαστηριακών µαθηµάτων Φυσικής (Φ-108, Φ- 207, Φ-208, Φ-307) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα εργαστήρια Φ-108, Φ-207, Φ-208, και Φ-307, προσφέρονται και τα δύο εξάµηνα του έτους. Ένας φοιτητής µπορεί να δηλώνει µόνο ένα από τα παραπάνω τέσσερα Εργαστηριακά µαθήµατα το εξάµηνο ώστε να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις τους. Οι δηλώσεις των εργαστηριών γίνονται το αργότερο µία εβδοµάδα πριν την έναρξη των µαθηµάτων του εξαµήνου στον διδάσκοντα ή στον υπεύθυνο Εργαστηρίου. Μια που ο αριθµός των τµηµάτων και διθέσιων εργαστηριακών θέσεων είναι περιορισµένος ακολουθείται σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση αδυναµίας εγγραφής ο φοιτητής αποκτά προτεραιότητα εγγραφής για το επόµενο εξάµηνο. Το µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµοδυναµική) (Φ-108) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα Γενική Φυσική Ι (Φ-101) ή στα Εννοιοτριβεία Φυσικής (Φ-107) Το µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός) (Φ-207) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα: Γενική Φυσική ΙΙ (Φ-102) και Εργαστήριο Φυσικής Ι (Μηχανική & Θερµότητα) (Φ-108) Το µάθηµα Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική) (Φ-208) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στο µάθηµα: Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισµός) (Φ-207) Το µάθηµα Προχωρηµένο Εργαστήριο Φυσικής (Φ-307) έχει ως προαπαιτούµενο την επιτυχή παρακολούθηση στα µαθήµατα: Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική Ι (Φ3) (Φ-201) και Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Οπτική) (Φ- 208) Σε όλα τα Εργαστήρια µπορεί ο φοιτητής να χάσει µόνο ένα εργαστηριακό µάθηµα (πείραµα) κατά την διάρκεια των προγραµµατισµένων ωρών το οποίο και θα αναπληρώνει σε άλλο χρόνο µόνο ύστερα από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα. Αδυναµία παρακολούθησης δύο (2) ή περισσότερων εργαστηριακών µαθηµάτων συνεπάγεται ότι ο φοιτητής δεν περνά το µάθηµα και πρέπει να επαναλάβει εκ νέου το Εργαστήριο και θα κάνει όλα τα πειράµατα και εργαστηριακές αναφορές σε επόµενο εξάµηνο

12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ο εκάστοτε διδάσκων διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το τρόπο αξιολόγησης του µαθήµατός του. Παρά το γεγονός αυτό λόγω της ιδιαιτερότητας των εργαστηρίων προτείνεται η παρακάτω µορφή αξιολόγησης για να διατηρηθεί µία οµοιοµορφία στις απαιτήσεις που έχει το Τµήµα από το τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι φοιτητές στα εργαστηριακά µαθήµατα. Στο Φ-108 ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως εξής: 50% του βαθµού προέρχεται από τις αναφορές (Α1). Ο µέσος βαθµός των αναφορών υπολογίζεται από όλες πλην µίας (της χειρότερης). 10% του βαθµού προέρχεται από την προφορική εξέταση κάθε εβδοµάδα κατά την διάρκεια του εξαµήνου. (Α2) 40% του βαθµού προέρχεται από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου (Β1) Στο Φ-207 και Φ-208 ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως εξής: 50% του βαθµού προέρχεται από τις αναφορές και προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια του εξαµήνου όπως καθορίζει ο διδάσκων (Α). Ο µέσος βαθµός από όλες τις αναφορές υπολογίζεται από όλες πλην µίας (της χειρότερης). 25% του βαθµού προέρχεται από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. (Β1) 25% του βαθµού προέρχεται από εξέταση στο τέλος του εξαµήνου σε µία πειραµατική άσκηση µέσα στο εργαστήριο από αυτές που έχει διδαχθεί. (Β2) Στο Φ-307 ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή υπολογίζεται ως εξής: 25% του βαθµού προέρχεται από τις αναφορές (Α1) ή/και εκπόνηση µιας µικρής εργασίας (τεχνική ανάλυση ενός οργάνου υψηλής τεχνολογίας που σχετίζεται κάπως µε τη φυσική που διδάσκεται στα διάφορα πειράµατα των εργαστηρίων) 25 % προφορική εξέταση στο πείραµα και διατάξεις κάθε εβδοµάδα κατά του εξαµήνου. (Α2) 25% του βαθµού προέρχεται από την γραπτή θεωρητική εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. (Β1) 25% του βαθµού προέρχεται από εξέταση στο τέλος του εξαµήνου σε µία πειραµατική άσκηση µέσα στο εργαστήριο από αυτές που έχει διδαχθεί. (Β2) Για όλα τα υποχρεωτικά εργαστήρια θα ισχύουν τα εξής: Αν ένας φοιτητής έχει βαθµό Α (=Α1+Α2)<5 δεν µπορεί να λάβει µέρος στις γραπτές εξετάσεις. Πρέπει να δηλώσει εκ νέου το µάθηµα σε µελλοντικό εξάµηνο, και να το επαναλάβει εξ ολοκλήρου εκτελώντας και πάλι όλα τα πειράµατα. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα από τα εργαστηριακά µαθήµατα πρέπει να έχει αξιολογηθεί µε βαθµό ανώτερο του 5 σε κάθε επιµέρους κοµµάτι, δηλαδή Α (=Α1+Α2)>5, Β1>5 και Β2>5. Αυτό αντιστοιχεί σε προβιβάσιµο βαθµό στην αξιολόγηση εργασιών και προετοιµασίας κατά τη διάρκεια του εξαµήνου (Α), τελική θεωρητική γραπτή εξέταση (Β1) και στην πειραµατική τελική εξέταση για τα Φ-207, Φ

13 208, & Φ-307 (Β2). Όπως προαναφέρθηκε το µάθηµα Φ-108 δεν έχει βαθµό Β2. Ο διδάσκων παραδίνει κατάσταση βαθµολογίας στην Γραµµατεία στην οποία φαίνονται µαζί µε τον τελικό βαθµό και οι τρεις επιµέρους βαθµοί Α, Β1 και Β2. Αν ένας φοιτητής έχει Α>=5 αλλά Β1<5 ή Β2<5 οφείλει να δηλώσει το µάθηµα εκ νέου σε µελλοντικό εξάµηνο (εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου ή Ιουνίου) οπότε και θα εξεταστεί µόνο στο τελικό µέρος διατηρώντας τον βαθµό (Α) που είχε από την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του εξαµήνου και τους αντίστοιχους βαθµούς Β1 η Β2 (>5) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν πριν από το ακαδηµαϊκό έτος για τους οποίους ίσχυαν άλλα προαπαιτούµενα ή δυνατότητα παρακολούθησης περισσότερων του ενός υποχρεωτικών Εργαστηρίων το εξάµηνο, θα ισχύουν µεν οι παλαιοί κανονισµοί δήλωσης Εργαστηρίων, αλλά θα ακολουθούνται οι νέες διατάξεις αξιολόγησής τους (τρόποι βαθµολογίας, αριθµός αναφορών κ.τ.λ.)

14 10.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Στο Παράρτηµα Γ παρουσιάζουµε τον κατάλογο των µαθηµάτων, καθώς και την διδακτέα ύλη, προτεινόµενα συγγράµµατα και παρατηρήσεις όλων των µαθηµάτων τα οποία προσφέρονται από το, µε αύξοντα αριθµό κωδικού του µαθήµατος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουµε τον κατάλογο των 117 µαθηµάτων τα οποία προσφέρονται συνήθως σε προπτυχιακούς φοιτητές από το. Δίνεται ο κωδικός και τίτλος του µαθήµατος, η κατηγορία στην οποία ανήκει (Α,Β,Γ) καθώς και τα ECTS που του αντιστοιχούν. Μαθήµατα τα οποία είναι µεταπτυχιακού επιπέδου, ανήκουν στην κατηγορία Β και εµφανίζονται σκιασµένα. Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Κατ. ECTS Φ-011 Αγγλικά Ι Α 4 Φ-012 Αγγλικά ΙΙ Α 4 Φ-013 Αγγλικά ΙΙΙ Γ 4 Φ-014 Αγγλικά ΙV Γ 4 Φ-015 Σύγχρονη Φυσική µε Αγγλικά Ι Γ 5 Φ-016 Σύγχρονη Φυσική µε Αγγλικά ΙΙ Γ 5 Φ-021 Γαλλικά Ι Γ 4 Φ-022 Γαλλικά ΙΙ Γ 4 Φ-023 Γαλλικά ΙΙΙ Γ 4 Φ-024 Γαλλικά ΙV Γ 4 Φ-031 Γερµανικά Ι Γ 4 Φ-032 Γερµανικά ΙΙ Γ 4 Φ-033 Γερµανικά ΙΙΙ Γ 4 Φ-034 Γερµανικά ΙV Γ 4 Φ-041 Ρωσικά Ι Γ 4 Φ-042 Ρωσικά ΙΙ Γ 4 Φ-043 Ρωσικά ΙΙΙ Γ 4 Φ-044 Ρωσικά ΙV Γ 4 Φ-061 Ισπανικά Ι Γ 4 Φ-062 Ισπανικά ΙΙ Γ 4 Φ-063 Ισπανικά ΙΙΙ Γ 4 Φ-064 Ισπανικά ΙV Γ 4 Φ-101 Γενική Φυσική Ι Α 7 Φ-102 Γενική Φυσική ΙΙ Α 7 Φ-103 Θέµατα Σύγχρονης Φυσικής Ι Γ 3 Φ-107 Εννοιοτριβεία Φυσικής I Γ 6 Φ-108 Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερµοδυναµική Α 7 Φ-111 Γενικά Μαθηµατικά Ι Α 7 Φ-112 Γενικά Μαθηµατικά ΙΙ Α 7 Φ-113 Μαθηµατικά για Φυσικούς Ι Α 7 Φ-150 Χρήσεις του Υπολογιστή Α 4 Φ-151 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Fortran 77 Α 6 Φ-152 Αριθµητική Ανάλυση Β 6 Φ-201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι Α 7 Φ-202 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική ΙΙ Α 7 Φ-204 Κλασική Μηχανική Ι Α 7 Φ-207 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ Ηλεκτρισµός Α 7 Φ-208 Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ Οπτική Α

15 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Κατ. ECTS Φ-211 Διαφορικές Εξισώσεις Ι Α 7 Φ-212 Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ Α 7 Φ-230 Αστροφυσική Ι Β 6 Φ-232 Παρατηρησιακή Αστροφυσική Γ 6 Φ-234 Διεξαγωγή και Ανάλυση Αστρονοµικών Παρατηρήσεων Γ 6 Φ-252 Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού C++ και Java Γ 6 Φ-262 Αρχές Ιατρικής Φυσικής Γ 6 Φ-271 Εισαγωγή στη Θεωρία Κυκλωµάτων Β 6 Φ-273 Εισαγωγή στις Ηµιαγωγικές Διατάξεις Β 6 Φ-277 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Γ 6 Φ-291 Διδακτική Εργαστηρίου Χρήσης Η/Υ Γ 3 Φ-292 Διδακτική Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Η/Υ Γ 3 Φ-293 Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής Ι Μηχανική Γ 3 Φ-294 Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙ Ηλεκτρισµός Γ 3 Φ-295 Διδακτική Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ Οπτική Γ 3 Φ-301 Ηλεκτροµαγνητισµός Ι Α 7 Φ-302 Ηλεκτροµαγνητισµός ΙΙ Κυµατική B 7 Φ-303 Κβαντοµηχανική Ι Α 7 Φ-304 Κβαντοµηχανική ΙΙ - Δοµή της Ύλης Β 6 Φ-307 Προχωρηµένο Εργαστήριο Φυσικής Α 7 Φ-308 Ελεύθερη Πειραµατική ή Θεωρητική Εργασία Γ 4 Φ-311 Μαθηµατικά για Φυσικούς ΙΙ Β 6 Φ-324 Βαρύτητα και Κοσµολογία Β 6 Φ-331 Αστροφυσική ΙΙ Β 6 Φ-333 Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον Β 6 Φ-334 Εισαγωγή στην Ατµοσφαιρική Φυσική Γ 6 Φ-336 Παρατηρησιακή Κοσµολογία Γ 6 Φ-338 Αρχές και Εφαρµογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης Γ 6 Φ-351 Υπολογιστική Φυσική Ι Β 6 Φ-361 Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική Φωτονική Β 6 Φ-374 Στοιχεία Ηλεκτρονικών Β 7 Φ-381 Εισαγωγή στη Φυσική των Επιταχυντών Γ 6 Φ-392 Διδακτική της Φυσικής Ι Γ 6 Φ-394 Διδακτική της Φυσικής ΙΙ Γ 6 Φ-403 Από τα Quarks µέχρι το Σύµπαν Α 7 Φ-405 Θερµοδυναµική και Στατιστική Φυσική Α 7 Φ-406 Εισαγωγή στη Μηχανική Συνεχών Μέσων Β 6 Φ-407 Φυσική του Εσωτερικού της Γης Γ 6 Φ-408 Δυναµικά Συστήµατα Γ 6 Φ-422 Στοιχειώδη Σωµάτια και Δυνάµεις Β 6 Φ-428 Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα Γ 6 Φ-429 Ειδικά Θέµατα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Β 6 Φ-441 Εισαγωγή στη Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης Β 6 Φ-442 Φυσική Συµπυκνωµένης Ύλης Β 6 Φ-447 Παγκόσµιες Κλιµατικές Αλλαγές Γ 6 Φ-457 Μαθηµατικά Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης Ι Γ 6 Φ-461 Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής Ι Β 7 Φ-466 Τεχνικές Φασµατοσκοπίας Laser Γ 6 Φ-467 Ατοµική, Μοριακή, και Οπτική Φυσική Β 6 Φ-473 Εργαστήριο Φυσικής Ηµιαγωγικών Διατάξεων Γ 7 Φ-478 Στοιχεία Επιστήµης Υλικών Γ 6 Φ-491 Διπλωµατική Εργασία Γ 12 Φ-493 Εξέλιξη Πλανητικών Ατµοσφαιρών Γ 6 Φ-501 Κλασική Μηχανική ΙΙ Β 6 Φ-503 Προχωρηµένη Κβαντοµηχανική Β 6 Φ-505 Στατιστική Φυσική Β

16 Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Κατ. ECTS Φ-509 Κλασική Ηλεκτροδυναµική Β 6 Φ-511 Μαθηµατικές Μέθοδοι Φυσικής Β 6 Φ-523 Κβαντικά Συστήµατα Πολλών Σωµατιδίων Β 5 Φ-528 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα Β 5 Φ-532 Παραγωγή και Διάδοση Ακτινοβολίας Β 5 Φ-533 Θεωρία Βαρύτητας Β 5 Φ-534 Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών Β 5 Φ-536 Αστρική εξέλιξη και Πυρηνοσύνθεση Β 5 Φ-537 Δυναµική Αερίων Β 5 Φ-547 Εφαρµοσµένη Γεωφυσική Γ 6 Φ-561 Κβαντική Οπτική Ι Β 5 Φ-563 Λέιζερ Υψηλής Ισχύος Στενών Παλµών Β 5 Φ-570 Μέθοδοι Ανάλυσης Υλικών Ηλεκτρονικής Β 5 Φ-571 Αναλογικά Ηλεκτρονικά Β 5 Φ-572 Φυσική Ηµιαγωγικών Διατάξεων Β 6 Φ-573 Εργαστήριο Φυσικής Ηµιαγωγών Β 5 Φ-574 Φυσική Ηµιαγωγών Β 5 Φ-604 Κβαντική Θεωρία Πεδίων Β 5 Φ-606 Προχωρηµένη Κβαντική Θεωρία Πεδίων Β 5 Φ-631 Αστροφυσική ΙΙΙ Β 5 Φ-660 Συµµετρίες και Θεωρία Οµάδων Β 5 Φ-661 Εργαστήρια Laser και Μοντέρνας Οπτικής ΙΙ Β 5 Φ-664 Τεχνικές Φασµατοσκοπίας Λέιζερ Β 5 Φ-665 Κβαντική Ηλεκτρονική Ι Β 6 Φ-667 Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΙ Μη Γραµµική Οπτική Β 5 Φ-675 Ηµιαγώγιµες Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις Β 5 Φ-676 Προχωρηµένο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Β 5 Φ-677 Επιστήµη Λεπτών Υµενίων Ηλεκτρονικής Β 5 Φ-703 Εφαρµοσµένη Κβαντική Φυσική Β 6 Φ-733 Φυσική Γαλαξιών Β 5 Φ-772 Μαγνητικά Υλικά και Νανοηλεκτρονική Β 5 Φ-793 Πρακτική Άσκηση Διδακτικής Φυσικής Γ 6 Φ-800 Κβαντική Οπτική και Κβαντική Πληροφορία Β 5 Φ-841 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης Β

17 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ο πίνακας παρουσίασης του κάθε µαθήµατος περιλαµβάνει µια σειρά από πληροφορίες οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο τµήµατα. Το πρώτο περιλαµβάνει το όνοµα και κωδικό του µαθήµατος (ο οποίος αποτελείται από το γράµµα «Φ», ακολουθούµενο από 3 ψηφία) καθώς και την ένδειξη Α, Β, Γ που προσδιορίζει την κατηγορία στην οποία ανήκει το µάθηµα. Περιέχει επίσης τον αριθµό των ECTS (που υποδηλώνει το φόρτο εργασίας τον οποίο πρέπει να αφιερώσει ο φοιτητής για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του µαθήµατος), τις ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος ανά εβδοµάδα (δίνονται ως άθροισµα των ωρών διαλέξεων/θεωρίας και των ωρών ασκήσεων) καθώς και την ιστοσελίδα του µαθήµατος όπου ο φοιτητής µπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες. Το δεύτερο τµήµα του πίνακα περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή του διδακτικού σκοπού στον οποίο ανταποκρίνεται το µάθηµα, τη διδακτέα ύλη (syllabus) καθώς και τα προτεινόµενα συγγράµµατα. Φ-101 Γενική Φυσική I A ECTS: 7 Ώρες Διδασκαλίας: 4+2 web: Σκοπός: Tο µάθηµα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές. Αποτελεί µία εντατική επανάληψη της ύλης της µηχανικής, κυµατικής, και θερµοδυναµικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο µαθηµατικών. Eισάγονται και χρησιµοποιούνται ο απειροστικός λογισµός και απλές διαφορικές εξισώσεις στη διατύπωση των νόµων της φυσικής και στη λύση των προβληµάτων. Διδακτέα Ύλη: Μηχανική: Εισαγωγή, Κλίµακες Κίνηση σε 1 διάσταση Κίνηση σε 2 διαστάσεις Νόµοι του Newton - Κυκλική κίνηση Έργο, Δυναµική & Κινητική Ενέργεια, Διατήρηση Ενέργειας Γραµµική Ορµή & Κρούσεις Περιστροφή στερεού σώµατος Κύλιση, στροφορµή & ροπή Νόµος της Παγκόσµιας Έλξης Κυµατική: Ταλαντώσεις Κυµατική κίνηση Ηχητικά κύµατα, Ακουστική, Φαινόµενο Doppler Επαλληλία & Στάσιµα κύµατα Συντονισµός Θερµοδυναµική: Θερµοκρασία & ιδανικά αέρια Κινητική θεωρία αερίων - Θερµότητα 1 ος νόµος της Θερµοδυναµικής Εντροπία 2 ος νόµος της Θερµοδυναµικής Προτεινόµενα Συγγράµµατα: «Physics for Scientists & Engineers» R. Serway (Τόµοι Ι & ΙΙΙ) Μετάφραση Λ. Ρεσβάνης «Πανεπιστηµιακή Φυσική» - H. Young Τόµος Ι Ο πλήρης κατάλογος µε την περιγραφή των µαθηµάτων είναι διαθέσιµος σε ηλεκτρονική µορφή ως αρχείο PDF από την ιστοσελίδα του Τµήµατος

18 11. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (0) ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ (1/2) Αίθουσα Υπολογιστών Ελεύθερης Χρήσης Αίθουσα 1 Βορράς Αίθουσα 2 Αµφιθέατρο Α Αµφιθέατρο Β Κυλικείο Αναγνωστήριο Αίθουσα 3 Γραµµατεία Φοιτητών Φυσικής

19 ΚΑΤΟΨΗ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ Εκπαιδευτική Αίθουσα Η/Υ 2 Αίθουσα 4 (Fermi) Αίθουσα Σεµιναρίων 1ου Ορόφου Βορράς Εκπαιδευτική Αίθουσα Η/Υ 3 Ερευνητική Αίθουσα Η/Υ Ι Υπολογιστικό Κέντρο

20 ΚΑΤΟΨΗ 2 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ Βορράς Αίθουσα Σεµιναρίων 2ου Ορόφου Αίθουσα Συνεδριάσεων (Ροτόντα)

21 ΚΑΤΟΨΗ 3 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ Βορράς Αίθουσα Σεµιναρίων 3ου Ορόφου Βιβλιοθήκη Φοιτητών Φυσικής Ερευνητική Βιβλιοθήκη Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσµατος

22 Τελευταία Ενηµέρωση: Ιουλίου 14, 2015 Copyright, Πανεπιστήµιο Κρήτης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ011. Φ101. Γενική Φυσική Ι Φ011. (Αίθ.1) Φ113. (Αμφ.Α) Εργ.

Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ011. Φ101. Γενική Φυσική Ι Φ011. (Αίθ.1) Φ113. (Αμφ.Α) Εργ. ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ011 Φ011 Φ101. Γενική Φυσική Ι Διδάσκων: Κυλάφης 10-11 Φ101 Φ101 14-15 15-16 (Αμφ. Α ασκ) Φ103 Φ101 ασ Φ103. Θέματα Σύχρονης Φυσικής Ι Διδάσκων: Ζέζας Φ011.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ101. Γενική Φυσική Ι Φ107 Φ107 Φ150 Διδάσκων: Κυλάφης 10-11 Φ103. Θέµατα Σύχρονης Φυσικής Ι Διδάσκων: Ζέζας 14-15 Φ150 Φ101 Φ101 Φ011 Φ011 Φ101 ασ Φ150 Φ103

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ011 Φ011 Φ101. Γενική Φυσική Ι Διδάσκων: Κυλάφης 10-11 Φ103. Θέµατα Σύχρονης Φυσικής Ι Διδάσκων: Ζέζας Φ101 Φ101 14-15 (Αµφ. Α ασκ) Φ103 Φ101 ασ Φ011. Αγγλικά Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΑΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1/2017 ΤΡΙΤΗ 24/1/2017 1η 1ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, 4 3ο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 4 Γαλλικά (9.00 11.00)

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ112 Φ101. Γενική Φυσική Ι (Αµφ.A) Διδάσκων = Κυλάφης (Ασκήσεις) 10-11 " Φ112 (Αµφ.A) Φ113 Φ113. Γενική Φυσική ΙΙ Διδάσκoντες = Παπαδάκης, Βαρδαβάς 12 13.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ112

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ωρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ Φ112 ΤΜΗΜΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ112 Φ101. Γενική Φυσική Ι Διδάσκων = Χαρµανδάρης 10-11 " 12 13 14 15 (Αίθ.Υπ.2) (Αίθ.Υπ.3) Φ111 Φ101 Φ032 (Αιθ. 4) Φ112 Φ113 Φ113 Φ032 (Αιθ. 4) (Αίθ.Υπ.2,3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Φυσικής. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικής Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Γραμματεία Τμήματος: Ελένη Καντιδάκη, Γραφείο: 307 +30 2810 394308 Εmail: kandida@physics.uoc.gr Γραμματεία Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Εξαμ 2ον

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Εξαμ 2ον ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Εξαμ 2ον ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ- ΚΥΜΑΤΙΚΗ- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΦ11 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Φ112 Φ012 Φ101. Γενική Φυσική Ι Διδάσκων = Κυλάφης (Ασκήσεις) 10-11 " (Αίθ.Υπ.2) Φ112 Φ113 Φ113 Φ102. Γενική Φυσική ΙΙ Διδάσκoντες = Παπαδάκης Φ102 12 13 Φ102 Φ012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΥ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 5ο 7ο 9ο

ΚΟΡΜΟΥ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 5ο 7ο 9ο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 1η 5ο 7ο 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1/2017 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, 4 --------- Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΥΡΙΝΑ Σεπτέμβριος 2016 Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ http://www.physics.auth.gr, Τηλ. 2310998120, Fax: 2310998122, e-mail: info@physics.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 1η 5ο-6ο 7ο-8ο 9ο ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/201 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΤΑΤΙΚΗ) ΑΜΦ.1,2,3,4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ

Κριτήρια δήλωσης μαθήματος ΠΜ Κανονισμός Πτυχιακών Μελετών Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος στην υπ αριθμ. 9/22.06.2015 συνεδρίασή της ) Η Πτυχιακή Μελέτη (ΠΜ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9/2016 ΠΕΜΠΤΗ 1/9/2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 31/8/2016 ΤΡΙΤΗ 30/8/2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 29/8/2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ - 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Το του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Για τους παλιούς. Σύγχρονη Φυσική Εισαγωγή στην

Για τους παλιούς. Σύγχρονη Φυσική Εισαγωγή στην Για τους παλιούς Κωδικός Α ξάμηνο κατηγορία ECTS Προαπαιτούμενα ΣΧΟΛΙΑ 101 Γενική Φυσική Ι Υ 6 111 Γενικά Μαθηματικά Ι Υ 6 121 Γενική Χημεία Υ 6 141 Υλικά Ι: ισαγωγή στην πιστήμη Υλικών Υ 6 ΗΥ0 EΥ 6 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Εξαμ 1ο

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Εξαμ 1ο ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 Εξαμ 1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι - - - Φ6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Παρατηρήσεις: α) Στα παρακάτω µαθήµατα δικαίωµα εξέτασης έχουν µόνο φοιτητές οι οποίοι τα είχαν συµπεριλάβει στις δηλώσεις τους κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Ηράκλειο, 28/09/2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2 και την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 11/07/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( )

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ( ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 2012 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 2012 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Πρόγραµµα Εξεταστικής 2016 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Παρατηρήσεις: α) Στα παρακάτω µαθήµατα δικαίωµα εξέτασης έχουν µόνο φοιτητές οι οποίοι τα είχαν συµπεριλάβει στις δηλώσεις τους κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νέο πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές 1 ου, 3 ου, 5 ου, 7 ου εξαμήνου και στο πτυχίο)

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νέο πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές 1 ου, 3 ου, 5 ου, 7 ου εξαμήνου και στο πτυχίο) (Νέο πρόγραμμα σπουδών για φοιτητές 1 ου, 3 ου, 5 ου, 7 ου εξαμήνου και στο πτυχίο) Ημέρα 1 ο εξάμηνο 3 ο εξάμηνο 5 ο εξάμηνο 7 ο εξάμηνo Γενική Ι ΑΜΦ,,,, Α13 Αστρονομία - Αστροφυσική 0 ΑΜΦ,,,,,Α13 Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών. Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Καθηγητής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών. Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος Καθηγητής Πρόεδρος του Τμήματος για την διετία 2013-2015 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Πρόγραµµα Εξεταστικής 2015 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Παρατηρήσεις: α) Στα παρακάτω µαθήµατα δικαίωµα εξέτασης έχουν µόνο φοιτητές οι οποίοι τα είχαν συµπεριλάβει στις δηλώσεις τους κατά

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm

2009: 22892841 ή 22892832, Εmail: stavrost@ucy.ac.cy ή haris@ucy.ac.cy. www.ucy.ac.cy/fmweb/metaptihiaka.htm ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Το Πανεπιστήµιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισµένο αριθµό θέσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής. στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής. στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση Διαλόγου Σύλλογος Φυσικών Κρήτης Ηράκλειο, Σεπτέμβρης 2016 www.sfkritis.gr sfkritis@gmail.com Η σημερινή πραγματικότητα Αναμφίβολα ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ηράκλειο, 17/2/2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Σύμφωνα με το Ν. 4009, άρθρο 33, παρ. 2 και την ορθή επανάληψη της υπ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη 1-2013 A N A K O I N Ω Σ Η Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Μαθηματικών για το εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2010-2011 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Στόχοι του Προγράµµατος Σπουδών Το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου.

5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 51 5. Διεξαγωγή του διδακτικού έργου. Το νομικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ι. (Ν.1268/82) εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στη διεξαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 23320-52460 - FAX: 23320-52462 - website: http://www.uom.gr - e-mail: itsecr@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 22 Μαΐου 1-4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Αίθ. Υπολ. 2,3 ΤΖΟΥΡΟΣ-ΨΥΛΛΑΚΗ- ΤΣΑΜΠΟΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 229(124) Αµφ.Α,Β,Αίθ.1,3

Παρασκευή 22 Μαΐου 1-4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Αίθ. Υπολ. 2,3 ΤΖΟΥΡΟΣ-ΨΥΛΛΑΚΗ- ΤΣΑΜΠΟΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 229(124) Αµφ.Α,Β,Αίθ.1,3 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙOYNIOY 2015 Παρατηρήσεις: α) Στα παρακάτω µαθήµατα δικαίωµα εξέτασης έχουν µόνο φοιτητές οι οποίοι τα είχαν συµπεριλάβει στις δηλώσεις τους κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων (Θ και Ε) Α/Α Εξάμηνο 3 ο (Γ') ΔΜ ΠΜ Α/Α Εξάμηνο 4 ο (Δ') ΔΜ ΠΜ Διατροφική Αγωγή (Θ και Ε) 4 5

Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων (Θ και Ε) Α/Α Εξάμηνο 3 ο (Γ') ΔΜ ΠΜ Α/Α Εξάμηνο 4 ο (Δ') ΔΜ ΠΜ Διατροφική Αγωγή (Θ και Ε) 4 5 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΤΔ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 013 14 Α/Α Εξάμηνο 1 ο (Α') ΔΜ ΠΜ Α/Α Εξάμηνο ο (Β') ΔΜ ΠΜ 1 Αγγλικά Ι 3 4 1 Αγγλικά ΙΙ 3 4 Ανόργανη Χημεία (Θ και Ε) 4 6 Βιοποικιλότητα Βιοτικοί Πόροι

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Αιγάλεω 15 Φεβρουαρίου 2016 Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Δομή και Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει συνολικά οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνονται: Επτά (7)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Φυσικής

Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Φυσικής Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος Φυσικής Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ)-Επισημάνσεις: 1. Το τρέχον ΠΠΣ είναι πολύπλοκο, υπερβολικά φορτωμένο και κατακερματισμένο. 2. Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Πρόσφατα το Τμήμα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2011-2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Κωδικός ECTS Y013 Y0314 Y0312 Y015 Y0317 ΕΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω. για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τη Δήλωση Μαθημάτων

Τι πρέπει να γνωρίζω. για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τη Δήλωση Μαθημάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ www.el.teithe.gr www.facebook.com/electronicsthessaloniki Τι πρέπει να γνωρίζω για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

(158) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (FORTRAN) 310 (προεγγραφές στην ιστοσελίδα του µαθήµατος) ΤΣΑΜΠΟΣ, Τσαµπουράκης, Παναγιώτου. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Γκαγκαουδάκης.

(158) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (FORTRAN) 310 (προεγγραφές στην ιστοσελίδα του µαθήµατος) ΤΣΑΜΠΟΣ, Τσαµπουράκης, Παναγιώτου. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Γκαγκαουδάκης. ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙOYNIOY 2016 Παρατηρήσεις: α) Στα παρακάτω µαθήµατα δικαίωµα εξέτασης έχουν µόνο φοιτητές οι οποίοι τα είχαν συµπεριλάβει στις δηλώσεις τους κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχίες μαθημάτων νέου 5ετούς π.σ. με τα παλαιά π.σ. Α και Β κύκλου

Αντιστοιχίες μαθημάτων νέου 5ετούς π.σ. με τα παλαιά π.σ. Α και Β κύκλου Αντιστοιχίες μαθημάτων νέου 5ετούς π.σ. με τα παλαιά π.σ. Α και Β κύκλου 1 Πλαίσιο αντιστοιχιών Από το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014, όλοι οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τον πενταετή κύκλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα