ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Ελεγκτών- Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Άρθρο 3, Παράγραφος 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Ελεγκτών- Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Άρθρο 3, Παράγραφος 5)"

Transcript

1 Συνήγορος του Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Ελεγκτών- Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης Άρθρο 3, Παράγραφος 5) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Συνήγορος του Πολίτη: Επιστήμονες: Νικηφόρος Διαμαντούρος Χρήστος Αδάμ, Μανώλης Βαρδάκης, Κυριάκος Λουκάκος, Μίλτος Παύλου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000

2 1

3 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 2. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 7 3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Θέματα αστικού και φυσικού περιβάλλοντος Άδειες λειτουργίας και προβλήματα από λειτουργία καταστημάτων και μονάδων Απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις Αποκατάσταση ζημιών, αποζημιώσεις Αυθαίρετα, κατεδαφίσεις Γεωτρήσεις, υλοτομήσεις Δημόσια έργα Εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων, τροποποιήσεις, παραδοσιακοί οικισμοί Ιδιοκτησιακό καθεστώς Καταπατήσεις εκτάσεων Λειτουργία υπηρεσιών Οικοδομικές άδειες Περιβάλλον, χωροθετήσεις Συνδέσεις με δίκτυα ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ Θέματα σχέσεων ΟΤΑ πολιτών Άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, οδήγησης και εκπαί- Δευσης οδηγών Αντικειμενική ευθύνη ΟΤΑ Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων Αποφάσεις δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων Αρχή της διαφάνειας Δημοτικά Κοινοτικά Νεκροταφεία Δημοτικά και κοινοτικά τέλη Διαδικασίες πρόσληψης ή κατάταξης προσωπικού, λύση της σύμβασης εργασίας προσωπικού των ΟΤΑ, κ.λπ Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων Τροχαίες παραβάσεις Υπηρεσιακή διαδικασία για τη χορήγηση ή ανάκληση των αδειών Χρηματικές οφειλές προς ιδιώτες από προμήθειες και εκτέλεση δημοτικών/κοινοτικών έργων Θέματα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας Θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου 18 3

5 4. Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Το ισχύον νομικό πλαίσιο Εμπειρία του Σ.τ.Π ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Θέματα αστικού και φυσικού περιβάλλοντος Θέματα σχέσεων ΟΤΑ πολιτών Θέματα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας Θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αίτια λειτουργικών αδυναμιών και πλημμελούς απόδοσης 28 των ΟΤΑ 5.6. Βελτιωτικές υποδείξεις και προτάσεις 29 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Mη εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων Μη ανταπόκριση υπηρεσιών σε αιτήματα πολιτών Καταχρηστική άσκηση διακριτικής ευχέρειας διακριτική 37 μεταχείριση 6.4. Καθυστέρηση ή παρέλκυση διαδικασιών Αποχή από άσκηση αρμοδιοτήτων Μη τήρηση συμβατικών και λοιπών υποχρεώσεων 55 απαλλοτριώσεις, αποκατάσταση ζημιών και συναφείς αποζημιώσεις, μη καταβολή αμοιβών εργασίας και έργων, μη κάλυψη δαπανών, κ.λπ.) 6.7 Άδειες και λοιπά ζητήματα λειτουργίας καταστημάτων, 61 εκμεταλλεύσεων και υπηρεσιών 6.8. Απροθυμία συνεργασίας με τον Σ.τ.Π Θέματα περιβάλλοντος και χωροθετήσεων (ΧΥΤΑ, 72 αιγιαλοί, δάση, κ.λπ.) Θέματα εφαρμογής πολεοδομικής και συναφούς νομοθεσίας (ρυμοτομικά σχέδια και εφαρμογή νομίμων 76 διαδικασιών ή ΓΟΚ, παράνομες οικοδομικές άδειες, αυθαίρετα) 4

6 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη (εφεξής Σ.τ.Π), αποκρυσταλλώνονται οι εμπειρίες από την εμπλοκή της Αρχής σε υποθέσεις, στις οποίες προβάλλουν ανάγλυφα σοβαρές δυσλειτουργίες του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι στατιστικές καταγραφές καταδεικνύουν ότι ποσοστό της τάξης του 54.7% του συνόλου των αναφορών που χειρίζεται ο Κύκλος Ποιότητα Ζωής του Σ.τ.Π. αμφισβητούν τη νομιμότητα πράξεων των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινισθεί ότι οι αρνητικές επισημάνσεις της παρούσας Έκθεσης δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των ΟΤΑ, αφού πολλοί συνεργάζονται με το Σ.τ.Π και αποδέχονται με θετικό πνεύμα τη διαμεσολάβησή του, προσπαθώντας να ξεπερνούν τις όποιες εγγενείς νομοθετικές και λειτουργικές αδυναμίες. Η Έκθεση αυτή περιορίζεται όμως, όπως είναι φυσικό, σε περιπτώσεις οι οποίες ενισχύουν στην κοινή γνώμη κλίμα δυσπιστίας έναντι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως θεσμού. Η πλειονότητα των ζητημάτων που σχετίζονται με ΟΤΑ παρατηρούνται στον τομέα αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και σε εκείνον των σχέσεων ΟΤΑ διοικουμένων, ενώ ακολουθούν σε αριθμητική ισχύ τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας και δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ως προς το είδος των προβλημάτων που φέρονται προς επίλυση ενώπιον του Σ.τ.Π., οι καταγραφείσες δυσλειτουργίες των ΟΤΑ Α Βαθμού αφορούν κυρίως σε φαινόμενα κακοδιοίκησης και σε μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων). Οι κατά τα ανωτέρω παρατηρούμενες δυσλειτουργίες οφείλονται είτε στην έλλειψη κατάλληλης στελέχωσης και υποδομής, είτε σε εσφαλμένη αντίληψη για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε σε αλληλοεπικάλυψη (ή κενά) αρμοδιοτήτων, χωρίς να λησμονούνται φυσικά και οι περιπτώσεις συνειδητά παράνομης συμπεριφοράς εμπλεκομένων λειτουργών. Εκ παραλλήλου όμως επισημαίνεται η συστηματική παράλειψη άσκησης ελέγχου των αιρετών δημάρχων και νομαρχών από τους αρμοδίους προς τούτο γενικούς γραμματείς περιφερειών, ενώ ανιχνεύεται συχνά απροθυμία στην αποδοχή της διαμεσολαβητικής προσπάθειας του Σ.τ.Π. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παρέχει στους γενικούς γραμματείς περιφερειών και νομάρχες επαρκή μέσα ενάσκησης πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών εκπροσώπων των ΟΤΑ. Η παρατηρούμενη, όμως, αδράνεια των εντεταλμένων ελεγκτικών κρατικών οργάνων επιτρέπει αν όχι ενθαρρύνει - τη δημιουργία και την παγίωση καταστάσεων παρανομίας, αυθαιρεσίας και διαφθοράς, με τελική κατάληξη τη συστηματική καταστρατήγηση της έννοιας του κράτους δικαίου αλλά και την αλλοτρίωση της συνείδησης των πολιτών με τη θεμε- 5

7 λίωση της κοινής πεποίθησης ότι η παρανομία επιβραβεύεται (ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις αυθαίρετης δόμησης, καταπατήσεων δημοσίων εκτάσεων ή καταστροφής του περιβάλλοντος). Βασική επομένως διαπίστωση του Σ.τ.Π., σε ότι αφορά στη λειτουργία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί αφ ενός η μεγάλη συχνότητα των φαινομένων κακοδιοίκησης και αφ ετέρου η άμεση ή έμμεση ευθύνη των αιρετών εκπροσώπων και των υπηρεσιών της. Παράλληλα όμως η ευθύνη αυτή επεκτείνεται σε μεγάλο βαθμό και στην κεντρική διοίκηση αλλά και στον πελατειακά παρεμβαίνοντα πολιτικό κόσμο γενικότερα που, στο όνομα της «διατήρησης των ισορροπιών» ή της επίδειξης μιας ασαφώς νοούμενης «κοινωνικής ευαισθησίας», συνήθως απέχει από την άσκηση του εκ του νόμου οφειλομένου ελέγχου ή την ολοκλήρωση των προβλεπομένων πειθαρχικών ενεργειών. Άμεσο αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι ότι η αποκέντρωση που προωθείται κατά τα τελευταία 18 έτη, δεν έχει οδηγήσει, ως όφειλε, στην αναβάθμιση του ρόλου του Κέντρου σε όργανο τόσο επιτελικού σχεδιασμού όσο και άσκησης κανονιστικού και ελεγκτικού έργου, με ταυτόχρονη μεταφορά της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επομένως για την άρση των διαπιστούμενων δυσλειτουργιών κρίνεται απαραίτητη αφ ενός μεν η ενίσχυση της στελέχωσης και υποδομής των ΟΤΑ με παράλληλη επιμόρφωση των τοπικών αιρετών εκπροσώπων, αφ ετέρου δε η δραστηριοποίηση της ελεγκτικής λειτουργίας της κρατικής μηχανής προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης του επιτελικού και ελεγκτικού της χαρακτήρα, καθώς και της εμπέδωσης της νομιμότητας. Στο τέλος της παρούσας Έκθεσης παρατίθεται σε παράρτημα επιλογή συναφών χαρακτηριστικών περιπτώσεων αναφορών που κατατέθηκαν στον Σ.τ.Π. κατά το διάστημα από (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής) έως

8 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ IOYN ΙΟΥΛ ΑΥΓ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν.2477/97, αρθρ. 3 παρ. 5, εδ. 3), ο Σ.τ.Π. - πέραν της Ετήσιας Έκθεσης - έχει την δυνατότητα υποβολής και Εκθέσεων με ειδικά θέματα στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό. Η σύνταξη των Εκθέσεων αυτών συνεπάγεται είτε την εξάντληση των δυνατοτήτων διαμεσολάβησης του Σ.τ.Π., λόγω μη τήρησης του ισχύοντος δικαίου σε μια ή περισσότερες ομοειδείς περιπτώσεις αναφορών, είτε την πρόταση συγκεκριμένης δέσμης μέτρων για ζητήματα που κείνται μεν πέραν της αρμοδιότητάς του, προσφέρονται όμως ως προπαρασκευαστικό υλικό για την κατά περίπτωση απαιτούμενη νομοθετική πρωτοβουλία ή/και διοικητικές οργανωτικές βελτιώσεις. Η παρούσα Έκθεση ενσωματώνει την κτηθείσα εμπειρία από αναφορές τις οποίες ο Σ.τ.Π. χειρίστηκε από έως και αφορούν σε περιπτώσεις μη τήρησης της κείμενης νομοθεσίας από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής ΟΤΑ) Α και Β Βαθμού ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΡΟΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ στο Συνήγορο του Πολίτη ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 7

9 Η σκοπιμότητα σύνταξης της παρούσας Έκθεσης συναρτάται τόσο προς τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αναφορών, οι οποίες εμπλέκουν ΟΤΑ, όσο και προς την παρατηρούμενη σε πολλές περιπτώσεις απροθυμία των οργανισμών αυτών να συνεργασθούν με το Σ.τ.Π κατά την διεξαγωγή της έρευνας ή την εφαρμογή των πορισμάτων της, ακόμη και σε περιπτώσεις εξαιρετικής σοβαρότητας. Παραλλήλως, η έρευνα των ειδικών επιστημόνων του Σ.τ.Π. οδήγησε στον εντοπισμό οργανικών δυσλειτουργιών, οι οποίες ενισχύουν, κάποτε αδίκως, την πεποίθηση ότι οι ΟΤΑ νοούν την ιδιότητά τους (αιρετοί φορείς δημόσιας εξουσίας) ως δυνατότητα υπέρβασης ή καταχρηστικής άσκησης των κατά νόμον αρμοδιοτήτων τους. Η πεποίθηση αυτή, που εμφανίζεται να διακατέχει μεγάλο μέρος και της κοινής γνώμης, προσλαμβάνει καταλυτική σημασία για τη συνολική λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, ιδίως ενόψει της πληθώρας των αρμοδιοτήτων που αναλήφθηκαν από τους ΟΤΑ μετά τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών. Οι αρμοδιότητες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Σκοπός της μερικής αυτής μετατόπισης του επιπέδου λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο ήταν η αντιμετώπιση των τοπικών θεμάτων μέσω μηχανισμών οι οποίοι, ευρισκόμενοι εγγύτερα στους διοικούμενους, θα προέβαιναν σε ταχύτερες και ορθότερες επιλογές χρήσης της σχετικής διακριτικής ευχέρειας όπου αυτή υπάρχει - με στόχο την ουσιαστική και ορθολογική αντιμετώπιση των θεμάτων. Η ανίχνευση του βαθμού επιτυχίας του μεταρρυθμιστικού αυτού εγχειρήματος επιτρέπει ποικίλο προβληματισμό τόσο σε σχέση με τη στοχοθεσία του όσο και με τα επιλεγέντα νομοθετικά και άλλα μέτρα εξυπηρέτησής της (ενδεικτικά αναφέρονται η επιστημονική και οικονομική στήριξη, καθώς και η επιμόρφωση του προσωπικού), ιδίως ενόψει της νεωτέρας αφαίρεσης μέρους των αρμοδιοτήτων αυτών υπέρ της κεντρικής διοίκησης, όπου αυτό είναι συνταγματικά επιτρεπτό. Ειδικότερα, η αδυναμία των ΟΤΑ να ασκήσουν αρμοδιότητες σε σχέση με τις περιφερειακές υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης αφορά σε δύο επίπεδα: τη μη εφαρμογή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και/ή τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων από τους ΟΤΑ Α και Β Βαθμού. τη συστηματική παράλειψη άσκησης του οφειλομένου ελέγχου νομιμότητας (καθώς και των πειθαρχικών του συνεπειών) από τους γενικούς γραμματείς των περιφερειών. Αυτοί υποχρεούνται να διενεργούν τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης βάσει του άρθρου 184 σε συνδυασμό με το άρθρο 187 8

10 παρ. 3 του Π.Δ. 410/95, το οποίο κωδικοποίησε τις διατάξεις του άρθρου 169 του Π.Δ. 323/89, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 2307/95. Η διαπίστωση αυτή δεν συμπλέει με την άποψη ότι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα φαινόμενα δυσλειτουργίας, όπως αυτά επισημαίνονται στην παρούσα Έκθεση. Και τούτο παρά τις ατυχείς συμπεριφορές τοπικών αρχόντων, που βοηθούν στην καλλιέργεια της εντύπωσης ότι θέτουν εαυτούς υπεράνω του ισχύοντος δικαίου. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι πολλές από τις συμπεριφορές, που περιγράφονται κατωτέρω και αποτελούν ήδη συνήθη πρακτική τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της, εκδηλώνονται είτε με τη συστηματική αποφυγή άσκησης των εκ του νόμου προβλεπομένων ελέγχων (πειθαρχικών κ.λπ.) είτε με την επίσης συστηματική μη εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων και οδηγούν αδήριτα στην ανοχή καταστάσεων παρανομίας. Κεντρικό, κατά συνέπεια, συμπέρασμα που προκύπτει από τη βασική αυτή διαπίστωση και διατρέχει το σκεπτικό αυτής της Έκθεσης είναι ότι, σε τελευταία ανάλυση, η ευθύνη για τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία των ΟΤΑ τελεί σε άμεση συνάρτηση με τις ευρύτερες δυσλειτουργίες που χαρακτηρίζουν τη σχέση της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων μορφών της (περιφέρειες) και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού. Οι λύσεις των προβλημάτων αυτών τελούν σε άμεση συνάρτηση με τον επαναπροσδιορισμό αυτής της σχέσης προς κατευθύνσεις που αναλύονται στο οικείο τμήμα αυτής της Έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση, οι παρατηρούμενες στο πλαίσιο αυτό (αυτο)διοικητικές συμπεριφορές - που συχνότατα γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού προς ίδιον όφελος και επιτρέπουν τη διατύπωση ποικίλων υπονοιών για τον τρόπο της μεθόδευσης και της παγίωσης του παρανόμου αποτελέσματος - δεν αποτελούν μόνο κοινωνικό ή διοικητικό φαινόμενο, αλλά θέτουν σε αμφισβήτηση το εν γένει Κράτος Δικαίου, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η περιφρόνηση δικαστικών αποφάσεων και ειδικότερα η αδυναμία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά δημοσίων οργανισμών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως λόγω συνειδητής μη καταβολής βεβαιωμένων - ακόμη και με τελεσίδικη δικαστική απόφαση - οφειλών αποτελεί κατάσταση μη συμβατή και με την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Η ίδια η υπόσταση του ελληνικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης ναρκοθετείται, αφού σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση «Hornsby κατά Ελλάδος» «η μη εκτέλεση τελεσίδικης, εκτελεστής απόφασης στερεί το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 9

11 Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από κάθε χρήσιμο αποτέλεσμα [με άμεση συνέπεια το γεγονός ότι] δικαστήριο του οποίου οι αποφάσεις δεν μπορούν να εκτελεστούν δεν είναι δικαστήριο κατά το άρθρο 6 παρ. της σύμβασης και συνεπώς δεν ικανοποιεί το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη». Το νομικό αυτό παράδοξο για ένα Κράτος Δικαίου, όπως επιθυμεί να αυτοπροσδιορίζεται η Ελληνική Δημοκρατία, πέραν των σοβαρών προβλημάτων που αναμένεται ότι θα προκαλέσει σε σχέση με αντίστοιχες αξιώσεις ελλήνων πολιτών ή της ίδιας της Ελληνικής Πολιτείας έναντι άλλων χωρών, ασκεί παραλλήλως καταλυτική παιδαγωγική επιρροή στους ευνοούμενους δημόσιους και εξομοιούμενους με αυτούς οργανισμούς, τους οποίους ενθαρρύνει προς την κατεύθυνση της μη τήρησης των υποχρεώσεών τους. KATANOMH των ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ το ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 28,63% ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ 33,21% ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 24,88% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 13,27% 10

12 Σε κάθε περίπτωση, όμως, και πέρα από την ανωτέρω επισήμανση, οι τακτικές στατιστικές καταγραφές του Σ.τ.Π. καταδεικνύουν ότι ποσοστό της τάξεως του 54,7% του συνόλου των αναφορών που χειρίζεται ο Κύκλος Ποιότητα Ζωής αμφισβητούν τη νομιμότητα πράξεων, παραλείψεων και άλλων συμπεριφορών των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού. Στο σημείο αυτό πρέπει πάντως να τονισθεί ότι οι αρνητικές επισημάνσεις της παρούσας Έκθεσης δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των ΟΤΑ. Πολλοί ΟΤΑ συνεργάζονται με το Σ.τ.Π και αποδέχονται με θετικό πνεύμα την διαμεσολάβησή του, προσπαθώντας να ξεπερνούν τις όποιες εγγενείς νομοθετικές και λειτουργικές αδυναμίες τους. Η διαπίστωση αυτή, όμως, επισκιάζεται από τις κραυγαλέες αναφορές της παρούσας Έκθεσης, οι οποίες δημιουργούν κλίμα δυσπιστίας προς τον όλο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατανομη αναφορών πολιτών στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Λοιποί φορείς 45,3% Αναφορές σχετικά με τους ΟΤΑ 54,7% Ο μεγάλος όγκος των αναφορών αυτών δικαιολογείται μεν από τη σχετικά πρόσφατη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους ΟΤΑ, οι οποίοι δεν διέθεταν και εν πολλοίς εξακολουθούν να μη διαθέτουν - την απαραίτητη υποδομή υποδοχής των αρμοδιοτήτων αυτών, συχνά δε ούτε τις απαραίτητες πιστώσεις και άλλους πόρους για την αποτελεσματική οργάνωση της άσκησής τους. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται εξάλλου από την πρόσφατη επαναφορά αρμοδιοτήτων κυρίως επιτελικού χαρακτήρα στις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης. Αξίζει εν προκειμένω να επισημανθεί ότι ενώ η πρακτική της εκ νέου αφαίρεσης παραχωρηθεισών αρμοδιοτήτων υπογραμμίζει την παραδοσιακή επιφυλακτικότητα του ελληνικού κράτους έναντι της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην πράξη αποκτά νομιμοποιητικό έρεισμα από την παρατηρούμενη δυσχέρεια των ΟΤΑ να μετασχηματισθούν από πυρήνες τοπικιστικής νοοτροπίας σε σύγχρονες μονάδες αποκεντρωμένης διοίκη- 11

13 σης. Κατ αυτόν τον τρόπο δεν προάγεται η μετεξέλιξη αυτή - που προϋποθέτει πάντως την εκ των προτέρων οργανωτική και παιδευτική παρέμβαση της πολιτείας - προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας στους τοπικούς άρχοντες της συνειδητοποίησης των ευρύτερων επιπτώσεων από την ανάληψη των αρμοδιοτήτων αυτών, παρέμβαση που μέχρι στιγμής ασκήθηκε μόνο στοιχειωδώς. Η κρατική διστακτικότητα και η αντίστοιχη πιστωτική φειδώ στις σχετικές χρηματοδοτήσεις δεν αποτελούν φυσικά τα μόνα αίτια της διαφαινόμενης (και μόνον από τον όγκο των κατατεθεισών αναφορών) δυσαρέσκειας των διοικουμένων για την ατελή άσκηση των υπηρεσιακών λειτουργιών των ΟΤΑ. Μια σειρά από ιστορικούς παράγοντες επιτείνει τα ανεπιθύμητα αυτά φαινόμενα. Συγκεκριμένα: 1. Η ηγεμονική συμπεριφορά πολλών αιρετών εκπροσώπων των ΟΤΑ ανιχνεύει την αφετηρία της στον έντονο τοπικισμό ο οποίος χαρακτηρίζει ανέκαθεν την ελληνική κοινωνία και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δυσλειτουργιών που προσδιορίζουν τις σχέσεις κράτους-κοινωνίας σε χώρες ύστερης ανάπτυξης, αλλά και σε διάδοχα κράτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως η Ελλάδα. Το φαινόμενο αυτό, ιδιαίτερα έντονο σε μικρούς οικιστικούς πυρήνες, όπως οι δήμοι/κοινότητες, ελπίζεται ότι θα αντιμετωπισθεί σε βάθος χρόνου με την συνένωση των πολλών μικρών κοινοτήτων σε ευρύτερα διοικητικά σύνολα ( Καποδιστριακοί Δήμοι ), που θα αμβλύνουν σταδιακά τις τοπικιστικές νοοτροπίες. Προς την κατεύθυνση επίτευξης του στόχου αυτού αναγκαία είναι η ρυθμιστική παρέμβαση της Πολιτείας με τη διαρκή επιμόρφωση των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης και με συγκεκριμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς εμπέδωσης της ισονομίας των πολιτών και των ελασσόνων οικιστικών μονάδων από τις οποίες προέρχονται. 2. Το υπηρεσιακό οργανωτικό έλλειμμα που παραδοσιακά χαρακτήριζε τη διοικητική λειτουργία των αυτοδιοικητικών υπηρεσιών (λιγότερο έντονο στις μέχρι πρότινος κρατικές νομαρχίες και τους ήδη υπάρχοντες δήμους από ότι στους μικρούς ΟΤΑ Α Βαθμού) εξακολουθεί να μαστίζει τις μονάδες αυτές και κυρίως τους νεοσύστατους «Καποδιστριακούς Δήμους». Πτυχή του φαινομένου αυτού αποτελεί η έλλειψη βασικής υποδομής (χώροι, εξοπλισμός) αλλά κυρίως η πενία των υπηρεσιών αυτών σε στελέχη με τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, ικανά να υλοποιήσουν την τοπική υπηρεσιακή λειτουργία σε αρμονία με τις απαιτήσεις του απαραίτητου γενικότερου σχεδιασμού. 3. Ως μονάδες άσκησης τοπικής πολιτικής, οι ΟΤΑ μεταφέρουν στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας τις ασθένειες της ελληνικής πολιτικής ζωής με την καλλιέργεια πελατειακών σχέσεων. Εκδήλωση των σχέσεων αυτών αποτελεί ο συχνά παρατη- 12

14 ρούμενος διάφορος χειρισμός ομοειδών περιπτώσεων, η κατά περίπτωση επίκληση της έλλειψης οικονομικών πόρων, η επιλεκτική επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας (ακόμη και η τέλεση γάμου από τη θυγατέρα του φερομένου ως παρανόμως οικοδομούντος χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία παραλείψεως εκτέλεσης των οφειλομένων νομίμων ενεργειών από την εμπλεκόμενη υπηρεσία ), αλλά και η σύγχυση του προσώπου του συγκεκριμένου αιρετού τοπικού άρχοντα με τον ΟΤΑ, τον οποίο κατά το Σύνταγμα εκπροσωπεί. Η αντίληψη αυτή, που ενίοτε μετουσιώνεται σε παράνομη άρση του αιρετού άρχοντα υπεράνω της κείμενης νομοθεσίας με την - κατά προφανή υπέρβαση της ελληνικής συνταγματικής τάξης - επίκληση της πραγμάτωσης της λαϊκής εντολής, αποτελεί σοβαρό ανασχετικό παράγοντα του οικονομικού και λοιπού προγραμματισμού του ΟΤΑ, καθώς και της στοιχειώδους συνέπειας και συνέχειας που οφείλουν να παρουσιάζουν στη λειτουργία τους οι δημόσιες υπηρεσίες. 4. Το διοικητικό έλλειμμα αναδεικνύει με μεγαλύτερη ενάργεια η συγκυρία της ένταξης της χώρας σε στάδιο οικονομικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού (Ευρωπαϊκή Ένωση), οι απαιτήσεις του οποίου καθιστούν σαφέστερες τις υπάρχουσες αδυναμίες. 13

15 3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Οι τομείς δράσης των ΟΤΑ, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κατά την άσκηση της διοικητικής πρακτικής, περιλαμβάνουν όλες σχεδόν τις κατηγορίες διοικητικής δραστηριότητας. Σκόπιμη είναι ωστόσο η απόπειρα κατηγοριοποίησης των παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών με τελικό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και συνέπειας των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού. Η κατηγοριοποίηση αυτή δεν έχει φιλοδοξίες θεωρητικής συνέπειας, αλλά παραμένει προσηλωμένη στην εμπειρική προσέγγιση με στόχο την κατά το δυνατόν ορθολογική αντιμετώπιση των αναφυομένων προβλημάτων. Ο στόχος αυτός υπηρετείται τόσο από την εύληπτη παρουσίαση όσο και από την πεποίθηση ότι εκθέσεις αυτού του είδους οφείλουν να αποτελούν πρακτικά εργαλεία άσκησης πολιτικής και πυροδότησης της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Άλλωστε η κάθε κατηγορία θεμάτων ανήκει σε διαφορετικό κύκλο κυβερνητικής αρμοδιότητας Θέματα αστικού και φυσικού περιβάλλοντος Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται προβλήματα που αφορούν σε: Άδειες λειτουργίας και προβλήματα από λειτουργία καταστημάτων και μονάδων. Νομιμότητα λειτουργίας καταστημάτων, ή μονάδων χωρίς οικοδομική άδεια, ή καθ υπέρβαση της άδειας. Νομιμότητα της χορήγησης, ή όχι, της σχετικής άδειας, ιδιαίτερα όσον αφορά στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης Απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις. Καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων, παρόλο που έχει ορισθεί τελεσιδίκως η τιμή μονάδας Αποκατάσταση ζημιών, αποζημιώσεις. Καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων από ζημιές που προκλήθηκαν από κατασκευή έργων (κακοτεχνίες, έλλειψη συντήρησης, κ.α.) Αυθαίρετα, κατεδαφίσεις. Μη κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, ή/και μη επιβολή προστίμων, ή ενσυνείδητη αμέλεια είσπραξής τους Γεωτρήσεις, υλοτομήσεις. Παράνομες γεωτρήσεις ή υλοτομήσεις Δημόσια έργα. Μη καταβολή οφειλομένων ποσών μετά την αποπεράτωση των έργων, λόγω διαπίστωσης τεχνικών ελλείψεων. Διαφωνίες στον τρόπο υπολογισμού των αμοιβών. 14

16 Εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων, τροποποιήσεις, παραδοσιακοί οικισμοί. Εντάξεις σε σχέδια πόλεως ή τροποποιήσεις σχεδίων, καθώς και θέματα προστασίας παραδοσιακών οικισμών Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Χαρακτηρισμοί ή αποχαρακτηρισμοί εκτάσεων (δασικές εκτάσεις, ρέματα, αρχαιολογικές δεσμεύσεις, κ.α.) Καταπατήσεις εκτάσεων. Καταπατήσεις κοινόχρηστων χώρων (αιγιαλοί, δάση, δρόμοι, κ.α.) Λειτουργία υπηρεσιών. Μη εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών (καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων, απώλεια φακέλων, πολύδιάσπαση αρμοδιοτήτων, κ.α.) Οικοδομικές άδειες. Παράνομες εκδόσεις αδειών, πλημμελής έλεγχος της κατασκευής σύμφωνα με την εκδοθείσα άδεια Περιβάλλον, χωροθετήσεις. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από χωροθετήσεις ή λειτουργία βιομηχανιών ή άλλων δραστηριοτήτων (ΔΕΗ, ΧΥΤΑ κ.ά.) Συνδέσεις με δίκτυα ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ. Ατελείς συνδέσεις με δίκτυο. Μη πραγματοποίηση συνδέσεων, παράνομες συνδέσεις Θέματα σχέσεων ΟΤΑ-πολιτών Μεγάλο έλλειμμα, τόσο λειτουργικό όσο και διαδικαστικό, παρατηρείται σε σχέση με τις διοικητικές υπηρεσίες και συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις που παρέχουν οι ΟΤΑ. Η πληθώρα των προβλημάτων καθιστά και εδώ απαραίτητη την απόπειρα ομαδοποιήσεων Άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, οδήγησης και εκπαίδευσης οδηγών. Προβλήματα από την απώλεια των τηρουμένων αρχείων ή την καθυστέρηση προώθησης των διαδικασιών χορήγησης των σχετικών αδειών Αντικειμενική ευθύνη ΟΤΑ. Μη καταβολή αποζημιώσεων χωρίς δικαστική απόφαση, λόγω αντικειμενικής ευθύνης των ΟΤΑ για ζημιές που υπέστησαν οι πολίτες από κακή ποιότητα και κακή συντήρηση του οδοστρώματος σε δημοτικές οδούς ή από άλλα γεγονότα. 15

17 Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων. Καθυστέρηση των διαδικασιών απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων από κοινόχρηστους χώρους Αποφάσεις δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων. Καθυστερήσεις ή άρνηση εκτέλεσης δικαστικών και λοιπών αποφάσεων εκ μέρους συλλογικών οργάνων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ Αρχή της διαφάνειας. Καθυστέρηση ή άρνηση απάντησης, ενημέρωσης και επίλυσης των υποθέσεων των πολιτών, κατά παράβαση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1943/91 και του άρθρου 4 του Ν.2690/99 νόμιμης προθεσμίας των 60 ημερών. Καθυστέρηση ή άρνηση χορήγησης αντιγράφων διοικητικών εγγράφων και λοιπών εγγράφων στοιχείων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ, κατά παράβαση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν.1599/86, του άρθρου 5 Ν. 1943/91, των άρθρων 4 και 5 του Ν.2690/ Δημοτικά Κοινοτικά Νεκροταφεία. Υποθέσεις οικονομικών δικαιωμάτων των ΟΤΑ από την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης, συντήρησης τάφων, φύλαξης οστών κ.λπ., σε νεκροταφεία Δημοτικά και κοινοτικά τέλη. Αδικαιολόγητη επιβολή και είσπραξη τελών, νομιμότητα και διαδικασία επιβολής τους, ύψος και προσαυξήσεις, ανταπόδοση οφειλομένων υπηρεσιών Διαδικασίες πρόσληψης ή κατάταξης προσωπικού, λύση της σύμβασης εργασίας κ.λπ. προσωπικού των ΟΤΑ Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Καθυστέρηση της προώθησης των σχετικών διοικητικών διαδικασιών και μη συμμόρφωση των ΟΤΑ σε δικαστικές αποφάσεις Τροχαίες παραβάσεις. Διαμαρτυρίες των πολιτών για την επιβολή υπέρμετρων προστίμων και ποινών λόγω τροχαίων παραβάσεων. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει κυρίως λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης των πολιτών ως προς τις αρμοδιότητες των οργάνων της Δημοτικής Αστυνομίας και τη νομιμότητα των ενεργειών τους Υπηρεσιακή διαδικασία για τη χορήγηση ή ανάκληση των αδειών. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, φαρμακείων, λαϊκών αγορών κ.ά., κατά παράβαση των προβλεπομένων διατάξεων και διαδικασιών. Στην κατη- 16

18 γορία αυτή δεν περιλαμβάνονται τα θέματα ουσιαστικής νομιμότητας των αδειών - για τα οποία έγινε αναφορά στην περίπτωση αλλά εξετάζεται η καθυστέρηση προώθησης των διαδικασιών, η έλλειψη συνεργασίας των συναρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και η καθυστέρηση ή παράλειψη προώθησης των διαδικασιών ανάκλησης των χορηγηθεισών αδειών και επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, σε περίπτωση διαπιστωθείσας παράβασης των διατάξεων και των προϋποθέσεων λειτουργίας τους Χρηματικές οφειλές προς ιδιώτες από προμήθειες και εκτέλεση δημοτικών-κοινοτικών έργων. Χρονίζουσες χρηματικές οφειλές, συχνά μεγάλου ύψους, λόγω μη προώθησης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών εξόφλησης συμβατικών και μη οικονομικών υποχρεώσεων των ΟΤΑ Θέματα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας Η θεματική αυτή κατηγορία, όπως και η επόμενη, εμφανίζεται αριθμητικά περιορισμένη έναντι των δύο προηγουμένων από πλευράς κατατεθειμένων αναφορών, που σχετίζονται με τους ΟΤΑ. Η φύση, όμως, των αναφυομένων ζητημάτων την αναδεικνύει ως ποιοτικώς σημαίνουσα, ώστε η μνεία τους, έστω και κατ ανάγκην χωρίς την δυνατότητα της θεματικής κατηγοριοποίησης, η οποία προκρίθηκε για τις δύο προηγηθείσες θεματικές ομάδες, να κρίνεται απαραίτητη για την πληρότητα αυτής της Έκθεσης. Σχεδόν το σύνολο των αναφορών της κατηγορίας αυτής ανάγεται σε ζητήματα του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι οι υποθέσεις της κατηγορίας αυτής στις οποίες εμπλέκονται πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, αφ ενός μεν παρουσιάζονται αριθμητικά περιορισμένες, αφετέρου δε εμφανίζουν υψηλό ποσοστό επίλυσης. Τα θέματα αφορούν στους τομείς α) της κοινωνικής ασφάλισης, όπως την απονομή συντάξεων αγωνιστών εθνικής αντίστασης ή την εφάπαξ οικονομική παροχή, β) της ασφάλισης υγείας, με έμφαση σε θέματα των κανόνων που ακολουθούνται από υγειονομικές επιτροπές για την έγκριση από ιατρικής απόψεως της χορήγησης άδειας ασκήσεως συγκεκριμένου επαγγέλματος και γ) της καταβολής δαπανών νοσηλείας και της εκκαθάρισης αμοιβών ιατρών συνεργαζομένων με το Δημόσιο. Η ιδιαίτερη σημασία των αναφορών της κατηγορίας αυτής έγκειται κυρίως στο ότι αφορούν σε ευρείες ομάδες προσώπων ή στο ότι η επιτυχής επίλυσή τους προσ- 17

19 λαμβάνει πιλοτικό χαρακτήρα για την ικανοποίηση συναφών αιτημάτων. Άλλωστε αυτό διδάσκει και η σχετική διεθνής εμπειρία Θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου Περιορισμένος εμφανίζεται ο αριθμός των αναφορών, που έχουν υποβληθεί στον Σ.τ.Π. και εμπλέκουν ΟΤΑ σε θέματα της κατηγορίας αυτής, με συνέπεια να καθίσταται δυσχερής η ομαδοποίησή τους κατά το κριτήριο της ασκούμενης διοικητικής δράσης. Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της κατηγορίας αυτής παρουσιάζουν αναφορές με αντικείμενο τη χρησιμοποίηση δημοτικών κοιμητηρίων για εισπρακτικούς σκοπούς και συγκεκριμένα η έμμεση επιβολή ταφής σε πολυτελείς ζώνες των δημοτικών κοιμητηρίων, καθώς και η υπέρογκη κοστολόγηση τάφων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται επίσης το θέμα της ερμηνείας διατάξεων, αφού συχνά οι ΟΤΑ επιδεικνύουν μια στενή αντίληψη που υιοθετεί συσταλτικές ερμηνείες οι οποίες υπηρετούν εν τέλει μόνο το γράμμα και όχι την ratio του κατά περίπτωση νομοθετήματος. (Χαρακτηριστική περίπτωση της κατηγορίας αυτής αποτελεί η εμμονή του Δήμου Αθηναίων σε ερμηνεία νόμου που αγνοεί πλήρως τον σκοπό της άδειας εισόδου Ι.Χ. στο δακτύλιο της Αθήνας. Ο σκοπός αυτός, κατά την άποψη του Σ.τ.Π., δεν οριοθετείται από τον τίτλο ιδιοκτησίας του οχήματος, αλλά αντίθετα αποβλέπει στην εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών προσώπων που δικαιούνται να εισέρχονται στο δακτύλιο). 18

20 4. Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Το ισχύον νομικό πλαίσιο Στο Κεφάλαιο 6., Παράρτημα-Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Αναφορών παρατίθεται μια πλειάδα σοβαρών περιπτώσεων κακοδιοίκησης στο επίπεδο των ΟΤΑ. Τα φαινόμενα κακής ή ανεπαρκούς λειτουργίας των τομέων διοικητικής δράσης των ΟΤΑ (που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο) εντείνονται καθοριστικά από την παρατηρούμενη απροθυμία των υπό του νόμου εντεταλμένων κρατικών οργάνων αναφορικά με την άσκηση της οφειλόμενης εποπτείας. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το άρθρο 184 σε συνδυασμό με το άρθρο 187 παρ. 3 του Π.Δ. 410/95, που κωδικοποίησε τις διατάξεις του άρθρου 169 του Π.Δ. 323/89, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 2307/95, ο πειθαρχικός έλεγχος δημάρχων, αντιδημάρχων, προέδρων κοινοτήτων, μελών δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, καθώς και προέδρων και μελών των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων, διενεργείται κατά τις ειδικές διατάξεις του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». Η πειθαρχική διαδικασία, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 185 του ιδίου νομοθετήματος, ανήκε παλαιότερα στην αρμοδιότητα του περιφερειακού διευθυντή, ήδη δε διενεργείται από το γενικό γραμματέα περιφέρειας (άρθρο 184 παρ. 2). Στις περιπτώσεις της επιβολής των ποινών της αργίας και της εκπτώσεως από το αξίωμα η αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα περιφερείας περιορίζεται, αφού απαιτείται σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που συγκροτείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 185 και περιλαμβάνει και δικαστικούς λειτουργούς. Κατά της επιβολής των σχετικών ποινών, ο τιμωρηθείς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εντός προθεσμίας 10 ημερών από της κοινοποίησης της απόφασης επιβολής της ποινής (άρθρο 185 παρ. 4). Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής, καθώς και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης (185 παρ. 5). Κατά της απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. χωρεί μόνον προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας εντός 20 ημερών από της κοινοποίησης, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 8 του ιδίου άρθρου, διάστημα κατά το οποίο αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Η υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πειθαρχικής ποινής στην Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας στο πλαίσιο σχετικής εκκρεμούς προσφυγής δύναται να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι να εκδοθεί η 19

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ»

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 14-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ» (Νομιμότητα-Διαφάνεια-Αποτελεσματικότητα) 1 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ομιλία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Μάρκου, στην ημερίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο ουδέποτε έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα:

Πειραιώς 211, Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, Αθήνα, Ε-mail : Ιστοσελίδα: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 100 33 Αθήνα, Ε-mail : enap@enap.gr, Ιστοσελίδα: www.enap.gr Αθήνα, 12/12/2016 Α.Π. 45/2016 ΠΡΟΣ: Κύριο Ιωάννη Γράβαρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία 23/5/2016 Δημόσια νομικά πρόσωπα Κοινές αρχές λειτουργίας Αρχή της ουδετερότητας Έννοια: Το δημόσιο νομικό πρόσωπο οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ NON PAPER ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Για πιο λόγο δίνεται έμφαση στην πειθαρχική ευθύνη στο Δημόσιο; Η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο Δημόσιο Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες για παράλειψη προσλήψεων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες για παράλειψη προσλήψεων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ημερομηνία : 5/8/2003 Aρ. Πρωτοκόλλου : 15740/2002 Ειδικός Επιστήμονας: Μ. Πρωτοπαπάς Βοηθός Επιστήμονας: Α. Πανοπούλου Τηλ: 210-***** Φαξ: 210-***** Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014)

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας Δημήτρης Σ. Νικηφόρος ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ Του σωματείου με την επωνυμία «ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ», που εδρεύει στη Μήθυμνα Λέσβου και εκπροσωπείται νόμιμα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ϖρωτ. 8. Προς : Κοινοϖοίηση :

Αρ. ϖρωτ. 8. Προς : Κοινοϖοίηση : Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 25-05-2015 Αρ. ϖρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com κ. Νίκο Βούτση Υϖουργό Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης Λεωφ. Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κεντρική Διοίκηση Περιφερειακή Διοίκηση Διορισμένος Περιφερειάρχης και Περιφερειακό Συμβούλιο ΤΙ ΕΙΣΑΓΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Χωρίς αλλαγές στην Κεντρική Διοίκηση. 7 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 και 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ - Τσαλαπάτης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Η Δήμαρχος Λεβαδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13/5/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10438 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθμ. 61 Αφού έλαβε υπόψη Η Δήμαρχος Λεβαδέων Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σκοπός νομοθετικής ρύθμισης Το παρόν σχέδιο νόμου για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων μετουσιώνει την ανάγκη μίας εσωτερικής θεσμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα