ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΟΡΑΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

3 1 ΕΙΙΣΑΓΩΓΗ Το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων » καταρτίστηκε σύμφωνα με: Τα άρθρα του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» ο οποίος θεσπίζει για πρώτη φορά την υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβαθμίους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), το οποίο επιβεβαιώνει την υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβαθμίους Ο.Τ.Α. Κατευθύνσεις στους Ο.Τ.Α. α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π. δόθηκαν με : 1. Την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 2. Την αρ.45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 3. Την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Ε. Π. των Ο.Τ.Α. 4. Το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ε.Π. των Ο.Τ.Α. α βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των Ε.Π. 5. Την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η Υ.Α / Το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ε.Π. των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού». Σκοπός των Ε.Π. των Δήμων είναι η προώθηση της δημοτικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το Ε.Π. κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς: α) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, 2

4 β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, γ) τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης Εκτός από δράσεις για την προώθηση της δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης, το Ε.Π. περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού, με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Άρα το Ε.Π. συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου, εμπεριέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του. Στο Ε.Π. καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και των επιχειρήσεων του και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της τριετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. Το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων » χωρίζεται σε δύο στάδια, τα οποία διακρίνονται στις κάτωθι επιμέρους ενότητες: ΣΤΑΔΙΟ Α : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή του Δήμου Η ενότητα αυτή, μετά από την αποτύπωση της περιοχής του Δήμου, περιλαμβάνει τη συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τον εντοπισμό των σημαντικότερων ζητημάτων για την τοπική ανάπτυξη, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη τετραετία. Για το σκοπό αυτό, περιγράφεται συνοπτικά η γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του Δήμου και αναφέρονται τα γεωγραφικά, δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια αξιολογείται η κατάσταση της περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα για την τοπική ανάπτυξη. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του Δήμου και των νομικών προσώπων του ως οργανισμών Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης του Δήμου και των νομικών προσώπων του και τον εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης τους, ως οργανισμών. Για το σκοπό αυτό, καταγράφονται και αξιολογούνται συνοπτικά τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά στις εξής ενότητες: Αποδέκτες των υπηρεσιών Δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας 3

5 Οργάνωση και συνεργασίες Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή Οικονομικά στοιχεία Στη συνέχεια αξιοποιώντας τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης σε κάθε μία από τις προηγούμενες θεματικές ενότητες. Καθορισμός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου Σκοποί της ενότητας αυτής είναι η αναφορά της επιλογής της κατεύθυνσης στρατηγικής, που θα ακολουθήσει ο Δήμος για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής και την εσωτερική ανάπτυξη του, ως οργανισμού και των στόχων που θα πρέπει να επιτευχθούν. Πρόκειται για μια συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης του Δήμου ως γεωγραφικής μονάδας και ως οργανισμού, για την επόμενη τριετία, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής. Η στρατηγική εξειδικεύεται με τον καθορισμό Αξόνων, Μέτρων και Στόχων. Κατόπιν, ο Δήμος θα υλοποιήσει ενέργειες διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη συμμετοχή των πολιτών και όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας στην τελική διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Δήμου. Με την ολοκλήρωση του Σταδίου Α θα υλοποιηθούν οι εργασίες του Σταδίου Β που περιλαμβάνουν: ΣΤΑΔΙΟ Β : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων δράσης και ιεράρχηση των επιμέρους δράσεων κατά προτεραιότητα Στην ενότητα αυτή καταρτίζονται επιχειρησιακά σχέδια δράσης, για την επίτευξη του κάθε ενός από τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής και την εσωτερική ανάπτυξη του οργανισμού του Δήμου και των νομικών προσώπων του. Κατόπιν, γίνεται παρουσίαση και ιεράρχηση κατά προτεραιότητα των επιμέρους δράσεων, που περιλαμβάνονται στα επιχειρησιακά σχέδια δράσης που έχουν προταθεί. Τριετής χρονικός προγραμματισμός των δράσεων Στην ενότητα αυτή γίνεται η κατανομή της υλοποίησης των δράσεων σε χρονικό βάθος τριετίας, με βάση τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών και τα πορίσματα μελετών που υπάρχουν, για έργα που βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης. 4

6 Οικονομικός προγραμματισμός των δράσεων Στην ενότητα αυτή γίνεται ο αναλυτικός οικονομικός προγραμματισμός όλων των δράσεων. Αρχικά γίνεται εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των νομικών προσώπων του, ανά πηγή χρηματοδότησης, για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας. Κατόπιν γίνεται ομαδοποίηση των δράσεων πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας και κατανομή των εσόδων στις δράσεις πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας. Ακολουθεί ο έλεγχος και η οριστικοποίηση του τετραετή οικονομικού προγραμματισμού και η σύνταξη των χρηματοδοτικών πινάκων που αφορούν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Καταρτίζονται οι αναλυτικοί πίνακες χρηματοδότησης των σχεδίων δράσης και συνοδεύονται από την κατάρτιση συγκεντρωτικών πινάκων δαπανών ανά θεματικό άξονα στρατηγικής και ανά μέτρο πολιτικής. Προσδιορισμός δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των δράσεων Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δείκτες με βάση τους οποίους γίνεται η παρακολούθηση της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του επιχειρησιακού σχεδιασμού και αξιολογείται η πρόοδος της. ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Δείκτες παρακολούθησης & αξιολόγησης 5

7 2 ΠΕΡΡΙΙΓΡΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΡΙΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΔΗΜΟΥ Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικότερα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου, ανάλογα με την διαθεσιμότητα στοιχείων, με στόχο την κατ αρχήν ανάδειξη των κυριότερων εξωγενών παραγόντων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του Δήμου. 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ Γεωγραφικά, ο Νομός Κορινθίας ανήκει στο Γεωγραφικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου και συνορεύει δυτικά με το Νομό Αχαΐας, νότια με τους Νομούς Αργολίδας και Αρκαδίας, ανατολικά με το Νομό Αττικής, ενώ ένα τμήμα του, στην ανατολική πλευρά του, βρέχεται από τον Σαρωνικό Κόλπο και ένα τμήμα του, στη βόρεια πλευρά του, βρέχεται από τον Κορινθιακό Κόλπο. Στο Νομό Κορινθίας ανήκουν και οι Νησίδες Αλκυονίδες (υπάγονται στο Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων), καθώς και μερικές ακατοίκητες νησίδες στις ακτές του Σαρωνικού Κόλπου. Η γεωγραφική θέση του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων είναι στο Νομό Κορινθίας και πιο συγκεκριμένα στη Χερσόνησο της Μεγαρίδος, μεταξύ των Γεωγραφικών Διαμερισμάτων Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Βρίσκεται περίπου 80 χλμ. νοτιοδυτικά των Αθηνών και στο ανατολικό άκρο του Κορινθιακού Κόλπου, παραπλεύρως της ζεύξης του με τον Σαρωνικό Κόλπο. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Με το Ν.3852: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ αριθμ. 87 της 7 ης Ιουνίου 2010, συστάθηκε η διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας με έδρα την Τρίπολη. Κάθε νομός αποτελεί διοικητική περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας και κάθε πρωτεύουσα νομού αποτελεί έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. Έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας είναι το ομώνυμο αστικό κέντρο της Κορίνθου, η οποία κτίστηκε στη σημερινή θέση το Οι μεγαλύτεροι οικισμοί μετά την Κόρινθο είναι το Λουτράκι, το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, οι Άγιοι Θεόδωροι, η Νεμέα, το Ζευγολατιό, το Βέλο, το Λέχαιο και το Βραχάτι. Επίσης με τον παραπάνω Νόμο συστάθηκε ο νέος διευρυμένος Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων, οποίος αποτελείται από τους πρώην «Καποδιστριακούς» Δήμους Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων ως διοικητικές δημοτικές ενότητες και διοικητικά υπάγεται στην 6

8 Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έδρα του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων είναι η πόλη του Λουτρακίου. 2.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής Έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε., ο νέος «Καλλικρατικός» Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων έχει συνολική έκταση 293,98 τετραγωνικά χιλιόμετρα. και συνολικό μόνιμο πληθυσμό κατοίκους. Η πληθυσμιακή πυκνότητα στην περιοχή του Δήμου ανέρχεται σε 68 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και αναλυτικά ο πληθυσμός του Δήμου ανά δημοτική ενότητα κατανέμεται ως εξής: Δημοτική Ενότητα Πληθυσμός Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων Η σύνθεση του πληθυσμού σε απόλυτα μεγέθη και ποσοστά, κατά ομάδες ηλικιών, παρουσιάζονται στον πίνακα και τα διαγράμματα που ακολουθούν. Μόνιμος Πληθυσμός Σύνολο Απόλυτα Μεγέθη Ποσοστά 14,31% 11,51% 22,00% 21,59% 13,61% 14,39% 2,60% 100% 7

9 Διάγραμμα σύνθεσης μόνιμου πληθυσμού Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων κατά ομάδες ηλικιών σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία της Απογραφής Έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε ετών και άνω ,39% 80 ετών και άνω 2,60% ,31% ετών και άνω ,61% ,59% ,51% ,00% Οι δημογραφικοί δείκτες γήρανσης, ανανέωσης πληθυσμού, εξάρτησης και αντικατάστασης παραγωγικού πληθυσμού διαμορφώνονται ως εξής: Δείκτης Γήρανσης: Δ.Γ. = Πληθ (65 79) + Πληθ (80+) = 1,1877 ή 118,77% Πληθ (0 14) 8

10 Δείκτης Ανανέωσης: Δ.Α. = Πληθ (0 14) = 0,1431 ή 14,31% Συνολικός Πληθ Δείκτης Εξάρτησης: Δ.Ε. = Πληθ (0 14) + Πληθ (65 79) + Πληθ (80+) = 0,4555 ή 45,55% Πληθ (15 24) + Πληθ (25 39) + Πληθ (40 54) + Πληθ (55 64) Δείκτης Αντικατάστασης Παραγωγικού Πληθυσμού Δ.Α. = Πληθ (15 24) = 0,8456 ή 84,56% Πληθ (55 64) Η σύνθεση του πληθυσμού σε απόλυτα μεγέθη, κατά ομάδες ηλικιών και κατά φύλο παρουσιάζονται στον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν. Ομάδες ηλικιών Άρρενες Θήλεις

11 Πυραμίδα ηλικιών Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία της Απογραφής Έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. Ομάδες Ηλικιών Πληθυσμός male female Ο πληθυσμός του Δήμου είναι ένας ώριμος, από δημογραφική άποψη, πληθυσμός, ο οποίος όμως δεν ανανεώνεται επαρκώς (Δείκτης Ανανέωσης 14,31%) και στη σύνθεση του περιλαμβάνεται μεγάλο ποσοστό εξαρτημένων ατόμων, ηλικιωμένων και μη (Δείκτης Γήρανσης 118,77% και Δείκτης Εξάρτησης 45,55%), ενώ και ο ρυθμός της αντικατάστασης του παραγωγικού πληθυσμού δεν είναι επαρκής (Δείκτης Αντικατάστασης Παραγωγικού Πληθυσμού 84,56%). Λόγω των δημογραφικών πιέσεων, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υπάρξει εντεινόμενη ανάγκη παροχής κοινωνικής πρόνοιας από τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες και ένταση των πιέσεων στο συνολικό και στο κατά κεφαλήν τοπικό εισόδημα. Ο Δήμος θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω δεδομένα στην χάραξη της πολιτικής του, τόσο στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας όσο και στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης. 2.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ Ο νέος διευρυμένος Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων, αν και παραθαλάσσιος, περιλαμβάνει εδάφη που βρίσκονται όχι μόνο σε χαμηλό, αλλά και σε μέσο υψόμετρο. Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται το μέσο υψόμετρο του εδάφους των δημοτικών ενοτήτων που υπάγονται στο Δήμο. Παρατηρούμε ότι το υψόμετρο κυμαίνεται από 10 έως και 73 μέτρα πάνω από το νοητό επίπεδο της θάλασσας. Ως αποτέλεσμα το μέσο υψόμετρο του εδάφους για όλη την περιοχή του Δήμου είναι στα 41 μέτρα πάνω από το νοητό επίπεδο της θάλασσας. 10

12 Δημοτικές Ενότητες Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων Μέσος σταθμικός υψομέτρου 73 μ 10 μ 41 μ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Η κατανομή των χρήσεων γης στο Δήμο, σε χιλιάδες στρέμματα, βάσει των στοιχείων της Απογραφής Έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε., παρουσιάζεται στον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν: Χρήσεις Γης Καλλιεργούμενες Εκτάσεις Βοσκότοποι Δάση Ύδατα Οικιστικές Εκτάσεις Άλλες Εκτάσεις Σύνολο Στρέμματα Ποσοστά % 16,64% 7,36% 67,69% 2,06% 6,17% 0,09% 100% Χρήσεις Γης στο Δήμο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων Καλλιεργούμενες Εκτάσεις Βοσκότοποι Δάση Ύδατα Οικιστικές Εκτάσεις Άλλες Εκτάσεις 2,06% 6,17% 0,09% 16,64% 67,69% 7,36% ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων βρέχεται στην ανατολική πλευρά του, από τον Σαρωνικό Κόλπο και στη δυτική πλευρά του, από τον Κορινθιακό Κόλπο. Στο Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων ανήκουν και οι Νησίδες Αλκυονίδες, καθώς και μερικές ακατοίκητες νησίδες στις ακτές 11

13 του Σαρωνικού Κόλπου. Σπουδαίο βιότοπο αποτελεί η Λίμνη της Βουλιαγμένης. Οι σπουδαιότερες ακρογιαλιές είναι η Μυλοκοπή, ο Σχοίνος και η Σκαλωσιά. Στα βόρεια του Δήμου υψώνεται ο ορεινός όγκος των Γερανείων Ορέων. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Η περιοχή του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων διαθέτει φυσικά οικοσυστήματα, στο περιαστικό σύνολο. Διακρίνονται για τη σημασία τους τα φυσικά πρανή με μέτωπο προς τη θάλασσα και απόσταση από μερικές δεκάδες έως μερικές εκατοντάδες μέτρα από την ακτογραμμή. Οι πιέσεις που δέχονται οι φυσικοί αυτοί χώροι είναι έντονες. Τα φυσικά πρανή, περιορίζονται διαρκώς από την εξάπλωση της δόμησης και τη διάνοιξη νέων δρόμων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσής τους, αλλά και επιφέρει ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα στη δυνατότητα λειτουργίας τους ως φυσικά ενδιαιτήματα μέσα στον αστικό χώρο. Τα προβλήματα ρύπανσης, που αφορούν κυρίως τα ρέματα, τις παράκτιες περιοχές και την τοποθεσία όπου έχει χωροθετηθεί αυθαίρετα ένας Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), είναι υπερτοπικής φύσεως και επηρεάζουν δυσμενώς την ευρύτερη περιοχή του Νομού Κορινθίας και συνεπώς και την περιοχή του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων. Η ρύπανση διακρίνεται σε ρύπανση από στερεά απορρίμματα, ρύπανση από αστικά λύματα και βιοτεχνικά βιομηχανικά απόβλητα και ρύπανση από αέριους ρύπους. Ειδικότερα σε ότι αφορά την ρύπανση από στερεά απορρίμματα, η διάθεση των απορριμμάτων χαρακτηρίζεται προβληματική, λόγω του τρόπου μεταφοράς και της θέσης διάθεσης. Η συλλογή τους γίνεται καθ' όλη την διάρκεια του έτους, στους περισσότερους οικισμούς της περιοχής, με απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου. Για την διάθεση όμως των απορριμμάτων δεν υπάρχει Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), αλλά όπως προαναφέρθηκε, ένας αυθαίρετα ορισμένος Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.). Το πρόβλημα υπάρχει στη διαχείριση των απορριμμάτων του Νομού Κορινθίας συνολικά. Ο κάθε δήμος δεν θέλει να φιλοξενήσει χώρο διαχείρισης απορριμμάτων για όλο το Νομό Κορινθίας, στα όρια της περιοχής του, ακυρώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τον οποιοδήποτε σχεδιασμό για συνολική, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, διαχείριση των απορριμμάτων. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στον δικό της σχεδιασμό περιλαμβάνει την κατασκευή μεγάλου χώρου διαχείρισης των απορριμμάτων στην Μεγαλόπολη και χώρους συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε κάθε νομό για την μετέπειτα μεταφορά τους εκεί. Για το Νομό Κορινθίας είχαν προκριθεί ως κατάλληλοι χώροι οι περιοχές των πρώην «Καποδιστριακών» Δήμων Σικυωνίων, Βέλου και Στυμφαλίας. Οι συγκεκριμένοι δήμοι όμως αντιδρούσαν σε αυτόν τον σχεδιασμό και πρότειναν ως καταλληλότερο χώρο, κάποιο χώρο στην περιοχή του Κιάτου όπου ήδη λειτουργεί ως Χ.Υ.Τ.Α. Τα πλεονεκτήματα του χώρου αυτού, που αναφέρουν ως καταλληλότερο, είναι ότι αφού λειτουργεί ήδη 12

14 ως Χ.Υ.Τ.Α., έχει όλα τα απαιτούμενα από το νόμο χαρακτηριστικά και ότι λόγω θέσεως, κάνει οικονομικότερη τη διαδικασία μεταφοράς των απορριμμάτων, αφού βρίσκεται στο κέντρο του Νομού. Δεν υπάρχουν μετρήσεις για την παραγωγή στερεών απορριμμάτων στην περιοχή του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων. Γίνεται ανακύκλωση υλικών συσκευασίας όπως χαρτί, αλουμίνιο και γυαλί και έχουν διασκορπιστεί εντός της περιοχής του Δήμου 350 κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται πηγαίνουν για περαιτέρω διαχείριση σε εργοστάσιο της Ελληνικής Εταιρείας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (Ε.Ε.Α.Α.Α.) στο Βραχάτι Κορινθίας. Η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών δεν γίνεται με σταθερή συχνότητα ενώ και η συμμετοχή των κατοίκων δεν είναι μεγάλη. Το έτος 2010 η συλλογή ανακυκλώσιμων ανήλθε σε 554,31 τόνους. Υπάρχει επίσης εργοστάσιο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων. Ο Δήμος έχει υπογράψει σχετική σύμβαση για την ανακύκλωση των απορριπτόμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι επιμέρους πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων είναι αυτές του Λουτρακίου Περαχώρας, των Αγίων Θεοδώρων, της Ισθμίας και των Πισσίων. Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις πολεοδομικές ενότητες αυτές ορίζονται οι εξής χρήσεις γης: χώρων οικοδόμησης αμιγούς και γενικής κατοικίας, οδών, πεζόδρομων, χώρων κοινής χρήσεως, στάθμευσης και κοινωφελών δραστηριοτήτων, εμπορίου, αποθηκών, τουρισμού, αναψυχής, θρησκευτικών δραστηριοτήτων, παιδικής χαράς, αθλητισμού, εκπαίδευσης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, πλατειών, υπηρεσιών τοπικού κέντρου εξυπηρέτησης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Η αστική φυσιογνωμία των επιμέρους πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μιας κεντρικής οδού, κατά μήκος της οποίας χωροθετούνται κυρίως εμπορικές χρήσεις γης, καθώς και υπηρεσιών τοπικού κέντρου εξυπηρέτησης. Στην κεντρική οδό διέρχονται κάθετες προς αυτήν οδοί, κατά μήκος των οποίων χωροθετούνται κυρίως χρήσεις γης κατοικίας και μικρών εργαστηρίων. Οι χρήσεις γης τουρισμού και αναψυχής χωροθετούνται κυρίως στο παραλιακό μέτωπο τόσο στην πολεοδομική ενότητα του Λουτρακίου όσο και στην πολεοδομική ενότητα των Αγίων Θεοδώρων. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Το οδικό δίκτυο της περιοχής κυριαρχείται από τον εθνικό οδικό άξονα Πάτρας Αθήνας Θεσσαλονίκης Ευζώνων, ο οποίος αποτελεί και τον κύριο οδικό άξονα σύνδεσης Βορρά Νότου. Υπάρχει επίσης η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, που διασχίζει τους Αγίους Θεοδώρους, καθώς και οι δρόμοι του τοπικού οδικού δικτύου που συνδέουν τους τοπικούς οικισμούς μεταξύ τους 13

15 και με την Κόρινθο. Το μεγαλύτερο τμήμα του τοπικού οδικού δικτύου είναι σε καλή κατάσταση και ηλεκτροφωτισμένο. Προβλήματα έντονης κυκλοφοριακής κίνησης παρατηρούνται τόσο στο Λουτράκι, όσο και στους Αγίους Θεοδώρους, λόγω έλλειψης επαρκών χώρων στάθμευσης και μη καλής χωροθέτησης των υφιστάμενων. Ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, με την αυξημένη τουριστική κίνηση, τα προβλήματα αυτά εντείνονται. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Το δίκτυο ύδρευσης έχει συνολικό μήκος περίπου 300 χιλιομέτρων και αποτελείται από υδρόμετρα. Η μέση συνολική ετήσια κατανάλωση νερού ανέρχεται σε περίπου κυβικά μέτρα κατ έτος. Απαιτείται η πλήρης υδροδότηση της πολεοδομικής ενότητας της Ισθμίας, η καλλιέργεια πηγών και η κατασκευή τροφοδοτικών αγωγών ύδρευσης για τον οικισμό Σχίνου της πολεοδομικής ενότητας Πισσίων, η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στο Λουτράκι και στα Πίσσια, η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και η αναβάθμιση του αντλιοστασίου της Περαχώρας, η κατασκευή δικτύων ύδρευσης στις περιοχές επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Λουτρακίου και η εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης. Δίκτυο αποχέτευσης αστικών λυμάτων υπάρχει μόνο στην πολεοδομική ενότητα Λουτρακίου και το μήκος του φθάνει τα 40 χιλιόμετρα περίπου. Τα αστικά λύματα που διοχετεύονται στο δίκτυο οδηγούνται μέσω ανεξάρτητου αγωγού αποχέτευσης στην κοινή Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου Λουτρακίου. Στις υπόλοιπες πολεοδομικές ενότητες των Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας, Περαχώρας και Πισσίων η αποχέτευση των αστικών λυμάτων γίνεται σε βόθρους, από τους οποίους συλλέγονται με λυματοφόρα και οδηγούνται επίσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου Λουτρακίου. Απαιτείται να κατασκευαστούν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων και στις υπόλοιπες πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων (Άγιοι Θεόδωροι, Ισθμία, Περαχώρα, Πίσσια) και νέα δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων στις περιοχές επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Λουτρακίου. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης αστικών λυμάτων της πολεοδομικής ενότητας Λουτρακίου. Ακόμη θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και επέκταση της δυναμικότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου Λουτρακίου, με πρόβλεψη για δυνατότητα συμπληρωματικής επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, ώστε να αξιοποιηθούν για αρδεύσεις. Το μήκος του δικτύου παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων στην πολεοδομική ενότητα του Λουτρακίου ανέρχεται σε περίπου 18,5 χιλιόμετρα. 14

16 Απαιτείται να κατασκευαστούν έργα παροχέτευσης ομβρίων υδάτων στην πολεοδομική ενότητα της Ισθμίας και νέα δίκτυα παροχέτευσης ομβρίων υδάτων στις περιοχές επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Λουτρακίου. 2.4 ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΓΕΙΑ Στον τομέα της Υγείας, οι σχετικές υποδομές που υπάρχουν στον Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων είναι οι εξής: - 1 Δημόσιο Κέντρο Υγείας στο Λουτράκι. - 1 Ιατρείο του Ι.Κ.Α στο Λουτράκι. - 1 Δημόσιο Περιφερειακό Ιατρείο στην Περαχώρα. - 1 Δημόσιο Αγροτικό Ιατρείο στην Ισθμία. - 1 Δημόσιο Αγροτικό Ιατρείο στα Πίσσια. - 1 Δημοτικό Ιατρείο στο Λουτράκι - 1 Δημόσιο Πολυϊατρείο στους Αγίους Θεοδώρους. - 1 Ιδιωτικό Κέντρο Αιμοκάθαρσης - 1 Ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης (υπό κατασκευή) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας υπάρχουν οι εξής υποδομές: - 1 Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Λουτράκι. - 2 Ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στο Λουτράκι. - 1 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στο Λουτράκι. - 1 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στους Αγίους Θεοδώρους. - 3 Ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί στο Λουτράκι. - 1 Δημοτικό Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στους Αγίους Θεοδώρους. - 1 Ιδιωτικός Οίκος Ευγηρίας στο Λουτράκι. - 1 Δημοτικός Χώρος για απασχόληση των ΑΜΕΑ στο Λουτράκι. - 1 Λέσχη Φιλίας στο Λουτράκι 15

17 Υλοποιούνται διάφορα προγράμματα και εκδηλώσεις κοινωνικής πρόνοιας, ενώ η ζήτηση για την παροχή σχετικών υπηρεσιών είναι συνεχώς αυξητική με αποτέλεσμα οι υφιστάμενες υποδομές να καθίστανται ολοένα και περισσότερο ανεπαρκείς. ΠΑΙΔΕΙΑ Στον τομέα της Εκπαίδευσης υπάρχουν οι εξής υποδομές: - 10 Δημόσια Νηπιαγωγεία. - 2 Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. - 7 Δημόσια Δημοτικά. - 1 Ιδιωτικό Δημοτικό. - 4 Δημόσια Γυμνάσια. - 1 Ιδιωτικό Γυμνάσιο. - 2 Δημόσια Γενικά Λύκεια. - 1 Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο. - 1 Δημόσιο Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. - 1 Δημόσιο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο. - 1 Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο Δήμος στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που λαμβάνει από το Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης έχει πλέον, εκτός από την αρμοδιότητα για την συντήρηση και την όποια αναγκαία επισκευή των εκπαιδευτικών μονάδων, που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του και την αρμοδιότητα για την όποια απαραίτητη δημιουργία και νέων εκπαιδευτικών μονάδων. 2.5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Στον τομέα του Πολιτισμού η πολιτιστική υποδομή του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων αποτελείται από: α) Το Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου, στο οποίο στεγάζονται μουσική σχολή, φιλαρμονική, βιβλιοθήκη, τμήματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε αγιογραφία, ξυλογλυπτική, πυρογραφία, χαλκογραφία, καθώς και σε παραδοσιακούς ελληνικούς και ξένους σύγχρονους χορούς. 16

18 β) Το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Περαχώρας, το οποίο αποτελεί έναν σύγχρονο πολιτιστικό πολυχώρο και το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποπεράτωσης των εργασιών, προκειμένου να δοθεί έτοιμο προς χρήση. γ) Το κτίριο των Ιαματικών Πηγών στο Λουτράκι έτους κατασκευής 1934 με ψηφιδωτά του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Στο Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων υπάρχουν σημαντικοί χώροι αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας. Στο Λουτράκι στην περιοχή Κατουνίστρα, η Ρωμαϊκή Έπαυλη. Στην περιοχή της Ισθμίας που βρίσκεται στις ακτές του Σαρωνικού Κόλπου, η ονομαστή από την αρχαιότητα για το Ιερό του Ποσειδώνα και τους περίφημους αγώνες της, τα Ίσθμια. Το Ακρωτήριο Μελαγκάβι ή Ηραίο, στο ΒΔ άκρο του Δήμου, με τον Ναό της Ήρας, σπουδαίο λατρευτικό κέντρο των Γεωμετρικών και Αρχαϊκών Χρόνων, την αρχαία Κρήνη και το αρχαίο υδραγωγείο. Στους Αγίους Θεοδώρους ο αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Κρομμυώνας. Ιστορική σημασία από θρησκευτική άποψη έχουν: η Μονή του Οσίου Παταπίου, με το σκήνωμα του χτισμένη στον ορεινό όγκο των Γερανείων. Η αναστηλωμένη Παλαιοχριστιανική Μονή Πραθίου 14 ου αιώνα στους Αγ. Θεοδώρους. Ο υπό αναστήλωση Ναός Αγίου Ανδρέα στο Λουτράκι του 14 ου αιώνα Το ιστορικό εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων Ο Δήμος έχει την ευθύνη για την συντήρηση των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και μνημείων και για την ήπια αξιοποίηση τους, ώστε να αποτελούν πλεονέκτημα ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος στην περιοχή. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Στον τομέα του Αθλητισμού οι αθλητικές υποδομές του Δήμου, περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις ενός ανοιχτού σταδίου ποδοσφαίρου με στίβο, ενός κλειστού γυμναστηρίου και ενός ανοιχτού Κολυμβητηρίου στο Λουτράκι, ενός κλειστού Γυμναστηρίου στους Αγίους Θεοδώρους και ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου στα Ίσθμια. Το Στάδιο «Χ. ΘΩΔΗΣ» έχει Εμβαδόν οικοπέδου ,48 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτει γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα διαστάσεων 105,00 x 68,00 μέτρα και ελαστικό στίβο 400 μέτρων. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με όργανα κλασσικού αθλητισμού, διαθέτει βαλβίδες δισκοβολίας - σφαιροβολίας - σφυροβολίας - άλματος επί κοντώ, σκάμματα μήκους - τριπλούν και λίμνη στήπλ, νέο εφαλτήριο άλματος εις ύψος και βοηθητικό χώρο προπόνησης. Διαθέτει αποδυτήρια αθλητών και διαιτητών, ιατρείο και κυλικείο. Έχει κερκίδες καθ όλο το μήκος του Ανατολικού τμήματος για 17

19 καθήμενους θεατές 3000 ατόμων. Τέσσερις πυλώνες φωτισμού καλύπτουν όλη την έκταση του σταδίου και δίνουν τη δυνατότητα διεξαγωγής νυκτερινών αθλητικών εκδηλώσεων. Το Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών «Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» με εμβαδόν κτιρίου 2.352,80 τετραγωνικά μέτρα και μέγιστο ύψος κτιρίου 14,90 μέτρα έχει αγωνιστικό χώρο διαστάσεων 30Χ45 μέτρα, διαθέτει ξύλινο παρκέ και σ αυτό φιλοξενούνται κατά κύριο λόγο τα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της χειροσφαίρισης και της γυμναστικής. Διαθέτει 4 αποδυτήρια αθλητών και 1 προπονητών - διαιτητών και χώρο ιατρείου και φυσικοθεραπείας. Διαθέτει κερκίδες 1350 ατόμων και χώρο στάθμευσης. Το «Ανοικτό Κολυμβητήριο Λουτρακίου» βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων στην περιοχή Μαγούλα στο Λουτράκι και σε απόσταση περίπου 450 μέτρα από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου και ορίζεται ανατολικά από οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου με πρόσωπο στην επαρχιακή οδό Λουτρακίου - Ισθμού. Στο οικόπεδο χωροθετούνται: δυτικά θερμαινόμενη δεξαμενή κολύμβησης, διαστάσεων 50,00Χ21,00 μέτρα, ανατολικά θερμαινόμενη δεξαμενή κολύμβησης, διαστάσεων 25,00Χ21,00 μέτρα με κοινά αποδυτήρια - μηχανοστάσιο - υδροστάσιο και βόρεια αίθουσα υποδοχής κοινού, πυλώνες φωτισμού. Η χάραξη των αθλητικών εγκαταστάσεων ακολουθεί τις υψομετρικές διαφορές του εδάφους, ο διώροφος όγκος του κτιρίου της υποδοχής λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ενώ οι χαμηλοί όγκοι του συγκροτήματος και τα μεγάλα τμήματα φύτευσης, αναβαθμίζουν τον χώρο και εναρμονίζονται πλήρως με το περιβάλλον. Οι λυόμενες κερκίδες εξυπηρετούν τις ανάγκες θέασης των αθλημάτων. Σκοπός της κατασκευής είναι ένα σύγχρονο Κολυμβητήριο που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητών της περιοχής του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής σε επίπεδο προπόνησης, τη διοργάνωση αγώνων, καθώς επίσης και να συντελέσει μεθοδικά στην ευρύτερη ανάπτυξη του αθλήματος της κολύμβησης και του πρωταθλητισμού. Το «Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών Αγίων Θεοδώρων», με εμβαδόν κτιρίου 1.474,50 τετραγωνικά μέτρα, αγωνιστικό χώρο 15,10 x 28,10 μέτρα και ελεύθερο ύψος αγωνιστικού χώρου 12,05 μέτρα διαθέτει ξύλινο παρκέ και μπορεί να φιλοξενεί αθλήματα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης. Έχει 2 αποδυτήρια αθλητών και ιατρείο και στις κερκίδες του μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 380 άτομα. Το Γήπεδο Ισθμίας έχει διαστάσεις 105,00 x 67,00 μέτρα, διαθέτει συνθετικό χλοοτάπητα νέας γενιάς, είναι εξωτερικά περιφραγμένο και έχει προκατασκευασμένες αίθουσες αποδυτηρίων 10 x 3 μέτρα. Στα πλαίσια της πολιτικής του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού, για την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, υπάρχουν σχετικά προγράμματα σε λειτουργία που απευθύνονται στους κατοίκους, ενώ υπάρχουν και ειδικά προγράμματα άθλησης για ΑΜΕΑ. Επιδιώκεται χρηματοδότηση από δημοτικούς, 18

20 περιφερειακούς, εθνικούς και κοινοτικούς πόρους τόσο για τη λειτουργία και επέκταση των υφιστάμενων αθλητικών προγραμμάτων, όσο και για τη δημιουργία και λειτουργία και άλλων. Επιπλέον πραγματοποιείται συνεργασία με τους σχετικούς τοπικούς φορείς (συνομοσπονδίες, ομοσπονδίες, ενώσεις, συνδέσμους, σωματεία, συλλόγους αθλημάτων, τεχνικούς και διαιτητές αθλημάτων), με στόχο την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων πανελλαδικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Όπως επίσης γίνεται καθημερινή αξιοποίηση των χώρων αυτών αφού υπάρχει συστηματική συνεργασία με τους τοπικούς αθλητικούς φορείς. Ένα ακόμη στοιχείο της ευρύτερης πολιτικής του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού είναι η συνεργασία με τους συλλόγους εκπαιδευτικών, καθώς και με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, για την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύματος μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών και την υποβοήθηση ανάπτυξης του αθλητισμού. 2.6 ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας είναι τα εξής: - Από άποψη οικονομικών λειτουργιών, αποτελεί τμήμα του ευρύτερου οικονομικού συμπλέγματος της Αττικής (Αθήνα Πειραιάς). - Από αυτήν διέρχεται ο σύγχρονος οδικός άξονας Πάτρας Αθήνας Θεσσαλονίκης Ευζώνων, ο οποίος ανήκει στα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα και ο ρόλος του είναι νευραλγικής σημασίας, δεδομένου ότι διασχίζει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, ενώνοντας 6 περιφέρειες, 11 νομούς, 14 πόλεις, 9 μεγάλα λιμάνια και 6 αεροδρόμια, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Χώρας. - Διαθέτει μεγάλη παραγωγική υποδομή και στους τρεις τομείς της οικονομίας, πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή. Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας όπως εξάγεται από τα Στοιχεία της Απογραφής Έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. διαμορφώνεται ως εξής: Συνολικό Α.Ε.Π Νομού Κορινθίας = ,00 = 31635,46 Σύνολο Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού Νομού Κορινθίας Αντίστοιχα το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της Χώρας όπως εξάγεται από τα Στοιχεία της Απογραφής Έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. διαμορφώνεται ως εξής: 19

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ενότητα Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ( Αναπροσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ 2012-2014. α φάση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ 2012-2014. α φάση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ 2012-2014 α φάση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΣΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Πίνακας περιεχομένων σελ. Α. Εισαγωγή 1-3 Α1. Σκοπός..1 Α2. Θεσμικό πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ Α ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά. 8 Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 3463/2006 Π.Δ. 185/2007 Υ.Α. 18183/2007 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 167/2007 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σεπτέμβριος 2012. 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 Σεπτέμβριος 2012 197/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελίδες 1 έως και 180) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

Click here to get your free novapdf Lite registration key

Click here to get your free novapdf Lite registration key ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αιγάλεω, Δεκέì βριος 2011 Ιανουάριος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα