5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007"

Transcript

1 130 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα τηv 13/03/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 7343/ πρόσκληση τoυ Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας σύμφωvα με τo άρθρo 95 τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Ν. 3463/06). Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι ενός (21) μελώv βρίσκovται παρόντα είκοσι (20), τα εξής: 1.ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 2. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΚΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 7. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10. ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΜΩΡΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 17. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 20. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Δήμαρχoς Κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Επίσης παρίσταται και ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός ως εισηγητής του 3 ου έως και του 7 ου θέματος. Θέματα ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. 1. Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ορεστιάδας στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Ν. Έβρου. Εισηγητής : ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

2 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και καταστημάτων του οικισμού ΟΕΚ Ορεστιάδας ΙΙΙ». Εισηγητής : o Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πολιτιστικό Πολύκεντρο Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής : o Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα υποδομής στο Νέο Κοιμητήριο Ορεστιάδας». Εισηγητής : o Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός 6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της προμήθειας και εγκατάστασης Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Ορεστιάδας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμφωνητικού. Εισηγητής : o Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός 7. Εξέταση της υπ. αρίθμ 2672/ ένστασης της Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε.- ΜΑΝΙΑΤΕΛΗΣ Γ. ΕΥΣΤ., αναδόχου του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας», κατά της με αριθμ. πρωτ /2007 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου με θέμα «Απόρριψη αίτησης διάλυσης εργολαβικής σύμβασης». Εισηγητής : o Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός 8. Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας για το έτος Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Καντζιάρης Αθανάσιος 9. Έγκριση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (Δ.Ε.Π.Α.Ο.) για το έτος Εισηγήτρια: η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Α.Ο. κ. Ροροπούλου Αριάδνη- Δήμητρα 10. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ορεστιάδας (Δ.Α.Κ.Ο.) για το έτος Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Α.Κ.Ο. κ. Μπουργκούδης Γεώργιος 11. Εξουσιοδότηση Δημάρχου κ. Μουζά Δημητρίου για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά την ανάθεση στην ΑΕΝΟ Α.Ε. για την κατάρτιση μελών Δημοτικού Συμβουλίου στους Η/Υ και στο Διαδίκτυο, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 91/2006 απόφαση Δ.Σ.. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος 12. Καθορισμός τέλους δικαιώματος βοσκής έτους Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ 13. Εγγραφή του Δήμου Ορεστιάδας σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ 14. Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων προκειμένου να εναρμονιστεί το τέλος ακίνητης περιουσίας. Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ 15. Ορισμός ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση έτους 2006 της Δ.Ε.Ρ.Τ.Ο., της Δ.Ε.Π.Α.Ο., του Κ.Ε.Κ. του Δήμου Ορεστιάδας και της Α.Ε.Ν.Ο. Α.Ε. για τα έτη 2004, 2005 και Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ 16. Συνδιοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Άντε ψυχούλα μου σκότωσέ με» από το Δήμο Ορεστιάδας και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, προϋπολογισμού 3.000,00 με Φ.Π.Α.. Εισηγήτρια: η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Α.Ο. κ. Ροροπούλου Αριάδνη-

3 132 Δήμητρα 17. Έγκριση συμμετοχής Διοικητικών Στελεχών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Ορεστιάδας στο ειδικό σεμινάριο για την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. βάση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που θα διεξαχθεί στην Ξάνθη στις 15 & 16 Μαρτίου Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ 18. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου Ορεστιάδας στο νέο ειδικό σεμινάριο για τη μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα- Άδειες Παραμονής- παρουσίαση & ανάλυση του Ν. 3386/2005, που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη στις 20 & 21 Μαρτίου Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ 19. Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου και επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ Αναλυτικά: 1. Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Σκαρλατίδης Αθανάσιος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις », είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3463/06 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από την αρμόδια προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την αρμόδια υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Η προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε στις (Τακτική) και κάλεσε την πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από την αρμόδια υπάλληλο τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την 27 η Φεβρουαρίου 2007 (Τακτική), η οποία ανέφερε ότι τα επτά (7) θέματα, εκ των οποίων το ένα (1) έκτακτο, που συζητήθηκαν στην τέταρτη κατά σειρά συνεδρίαση και οι ισάριθμες αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 3463/06, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις (Τακτική).

4 133 Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κούμπης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 84/ Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ορεστιάδας στη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Ν. Έβρου. Εισηγητής : ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Δήμαρχο κ. Μουζά Δημήτριο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο, είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με την αρίθμ. 707/ Εγκύκλιο της ΚΕΔΚΕ και το άρθρο 1 του Π.Δ. 12/2007 η Γενική Συνέλευση της Τ.Ε.Δ.Κ. αποτελείται: α) Από όλους τους δημάρχους β) Από όλους τους προέδρους των κοινοτήτων γ) Από δημοτικούς συμβούλους ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε δημοτικού συμβουλίου. Μέχρι 16 ης Μαρτίου 2007, τα δημοτικά συμβούλια όλων των δήμων, εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία (με ψηφοδέλτια) τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Τ.Ε.Δ.Κ. Οι εκπρόσωποι εκλέγονται χωριστά από τον επιτυχόντα συνδυασμό και χωριστά από το σύνολο των επιλαχόντων συνδυασμών μεταξύ των μελών αυτών, σύμφωνα με τον αριθμό που τους αναλογεί (άρθρο 3 του Π.Δ. 48/1999). Ειδικότερα: Δημοτικά Συμβούλια με 21 μέλη (όπως το δικό μας) εκλέγουν εκπροσώπους εφτά (7) από τον επιτυχόντα συνδυασμό και τέσσερις (4) από τους επιλαχόντες συνδυασμούς». Παρόντες ήταν δεκατρείς (13) σύμβουλοι της πλειοψηφίας και εφτά (7) της μειοψηφίας και στη συνέχεια η γραμματέας υπάλληλος του Δήμου διένειμε προς τα μέλη του σώματος ειδικά για το σκοπό αυτό ψηφοδέλτια και φακέλους και τους κάλεσε για ψηφοφορία. Αφού έγινε η ψηφοφορία και η διαλογή ψήφων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44, 45 του Ν. 3463/2006, και την αρίθμ. 707/ Εγκύκλιο της ΚΕΔΚΕ, βρέθηκαν από τον επιτυχόντα συνδυασμό: δεκατρείς (13) σταυροί προτίμησης στα ονοματεπώνυμα ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ και κανένα άκυρο ή λευκό ψηφοδέλτιο. Από τους επιλαχόντες συνδυασμούς βρέθηκαν: τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης στο ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης στο ονοματεπώνυμο ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης στο ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ, τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης στο ονοματεπώνυμο ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, τρεις (3) σταυροί προτίμησης στο ονοματεπώνυμο ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και κανένα άκυρο ή λευκό ψηφοδέλτιο. Με βάση το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας εκλέγονται ως εκπρόσωποι του Δήμου Ορεστιάδας στην Γενική Συνέλευση της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Έβρου από τον επιτυχόντα συνδυασμό οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ και από τους επιλαχόντες συνδυασμούς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ και ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

5 134 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 85/ Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και καταστημάτων του οικισμού ΟΕΚ Ορεστιάδας ΙΙΙ». Εισηγητής : o Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόμενος στο 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Με την αριθμ. 203/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που έγινε την για την ανάδειξη εργολάβου για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και καταστημάτων του οικισμού ΟΕΚ Ορεστιάδας ΙΙΙ, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.».Τελευταία μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.» με έκπτωση 20%. Η ανάδοχη εταιρεία του έργου με την υπ αρίθμ / αίτησή της ζητά τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και την αδυναμία να εκτελεσθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 1418/84, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84) ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1418/84). Η έγκριση παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊστάμενη Αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προενέκρινε σύμφωνα με το υπ αρίθμ. 4521/ έγγραφό της την παράταση του έργου κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι λόγω χαμηλών θερμοκρασιών που κυριαρχούν αυτή την εποχή καθώς και λόγω επικείμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτοστρώσεων εντός του οδικού δικτύου του οικισμού. Προτείνω λοιπόν, προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση 1 ης παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι στην ανάδοχο ΕΔΕ ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε. του έργου». Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την υπ αρίθμ / αίτηση της αναδόχου του έργου, το υπ αρίθμ. 4521/ έγγραφό της Τ.Υ.Δ.Ο. και τις σχετικές προαναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Χορηγεί στην ΕΔΕ ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε. ανάδοχο του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και καταστημάτων του οικισμού ΟΕΚ Ορεστιάδας ΙΙΙ, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» 1 η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: μέχρι , λόγω χαμηλών θερμοκρασιών που κυριαρχούν αυτή την εποχή καθώς και λόγω επικείμενων δυσμενών

6 135 καιρικών συνθηκών που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτοστρώσεων εντός του οδικού δικτύου του οικισμού. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 86/ Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πολιτιστικό Πολύκεντρο Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής : o Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόμενος στο 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Με την αριθμ. 191/05 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που έγινε την για την ανάδειξη εργολάβου για την κατασκευή του έργου: «Πολιτιστικό Πολύκεντρο Δήμου Ορεστιάδας».Τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΡΟΥΣΙΔΗΣ Δ.-ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ Χ. με έκπτωση 24,21%. Η ανάδοχος του έργου με την υπ αρίθμ. 229/ αίτησή της ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, παγετού και βροχών από 20/12/2005 έως και 31/03/2006, δηλαδή για όσες μέρες διακόπηκαν οι εργασίες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 1418/84, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84) ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1418/84). Η έγκριση παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊστάμενη Αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με σχετικό έγγραφό της στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. ζητά την έγκριση παράτασης περαίωσης για το συγκεκριμένο έργο για το διάστημα 102 ημερών, ήτοι μέχρι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός, βροχές, χιονοπτώσεις). Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. εγκρίνει σύμφωνα με το υπ αρίθμ. 1828/1493/ έγγραφό της την παράταση του έργου μέχρι με την επισήμανση ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαίωση του έργου εντός της νέας προθεσμίας, επειδή καθυστερήσεις στην απορρόφηση της χρηματοδότησης επιφέρουν κίνδυνο απώλειας πόρων λόγω μη επίτευξης του στόχου ν+2 για το έτος 2007, και ότι η επί πλέον δαπάνη αναθεωρήσεων, που προκύπτει λόγω παράτασης είναι επιλέξιμη κατά περίπτωση έργου. Προτείνω λοιπόν, προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση 1 ης παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά 102 ημέρες ήτοι μέχρι στην ανάδοχο Κ/Ξ ΡΟΥΣΙΔΗΣ Δ.- ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ Χ.. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Παπαϊωάννου είπε ότι ψηφίζει τη συγκεκριμένη παράταση με την προϋπόθεση να μην έρθει ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα παράτασης για το ίδιο έργο. Ο κ. Κυργιάννης δήλωσε ότι είναι αλχημείες οι δικαιολογίες των δυσμενών καιρικών συνθηκών ενώ η κ. Ροροπούλου προτεινε να προσπαθήσει η Τ.Υ.Δ.Ο. η μετακόμιση να γίνει το καλοκαίρι.

7 136 Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την υπ αρίθμ. 229/ αίτηση της αναδόχου του έργου «Κ/Ξ ΡΟΥΣΙΔΗΣ Δ.-ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ Χ.», το υπ αρίθμ. 1828/1493/ έγγραφό της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. και τις σχετικές προαναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Χορηγεί στην Κ/Ξ ΡΟΥΣΙΔΗΣ Δ.-ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ Χ. ανάδοχο του έργου «Πολιτιστικό Πολύκεντρο Δήμου Ορεστιάδας» παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι , λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός, βροχές, χιονοπτώσεις) με την επισήμανση ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαίωση του έργου εντός της νέας προθεσμίας, επειδή καθυστερήσεις στην απορρόφηση της χρηματοδότησης επιφέρουν κίνδυνο απώλειας πόρων λόγω μη επίτευξης του στόχου ν+2 για το έτος 2007, και ότι η επί πλέον δαπάνη αναθεωρήσεων, που προκύπτει λόγω παράτασης είναι επιλέξιμη κατά περίπτωση έργου. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαβασιλείου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 87/ Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα υποδομής στο Νέο Κοιμητήριο Ορεστιάδας». Εισηγητής : o Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόμενος στο 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Με την αριθμ. 188/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που έγινε την για την ανάδειξη εργολάβου για την κατασκευή του έργου: «Έργα υποδομών στο Νέο Κοιμητήριο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.».Τελευταία μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία «Κ/Ξ Δ. ΡΟΥΣΙΔΗΣ- Κ. ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ» με έκπτωση 22%. Η ανάδοχη εταιρεία του έργου με την υπ αρίθμ / αίτησή της ζητά τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι διότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν εκτελέσθηκαν εργασίες για ενενήντα πέντε (95) ημέρες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 1418/84, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84) ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1418/84). Η έγκριση παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊστάμενη Αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου.

8 137 Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται την παράταση του έργου κατά ενενήντα πέντε (95) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι με την χορήγηση των προβλεπόμενων αναθεωρήσεων λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών, κάυσωνα ή βροχοπτώσεων καθώς και των συνθηκών που επικρατούσαν στο εργοτάξιο μετά τη βροχόπτωση λόγω χαμηλής απορροφητικότητας του εδάφους. Προτείνω λοιπόν, προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση 1 ης παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά ενενήντα πέντε (95) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι στην ανάδοχο Κ/Ξ Δ. ΡΟΥΣΙΔΗΣ- Κ. ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ του έργου «Έργα υποδομών στο Νέο Κοιμητήριο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.». Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την υπ αρίθμ / αίτηση της αναδόχου του έργου, την από εισήγηση της Τ.Υ.Δ.Ο. και τις σχετικές προαναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Χορηγεί στην Κ/Ξ Δ. ΡΟΥΣΙΔΗΣ- Κ. ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ανάδοχο του έργου «Έργα υποδομών στο Νέο Κοιμητήριο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.» 1 η παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι , καθώς δεν μπορούσαν να εκτελεστούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, εργασίες, λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών, κάυσωνα ή βροχοπτώσεων καθώς και των συνθηκών που επικρατούσαν στο εργοτάξιο μετά τη βροχόπτωση λόγω χαμηλής απορροφητικότητας του εδάφους. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαβασιλείου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 88/ Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της προμήθειας και εγκατάστασης Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Ορεστιάδας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμφωνητικού. Εισηγητής : o Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόμενος στο 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Με τις υπ αρίθμ. 4/2007, 15/2007 και 19/2007 αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησης της Προσφοράς που κατατέθηκε για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Ορεστιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Προκειμένου να προβούμε στην υπογραφή τη σύμβασης με τον ανάδοχο απαιτείται η έγκριση των πρακτικών από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τη διαδικασία του διαγωνισμού προέκυψε ανάδοχος η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. η οποία έδωσε προσφορά ,54 με Φ.Π.Α.. Επίσης πρέπει να προβούμε στην εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Μουζά Δημητρίου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού».

9 138 Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις υπ αρίθμ. 4/2007, 15/2007 και 19/2007 αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και την ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Κατακυρώνει το διαγωνισμό στην εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.», η οποία έδωσε οικονομική προσφορά ,54 με Φ.Π.Α. έναντι προϋπολογισμού ,03 με Φ.Π.Α.. 2. Η προμήθεια εντάσσεται στο Μέτρο 4.2. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» με κωδικό Ο.Π.Σ και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 του Δήμου Ορεστιάδας. 3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Μουζά Δημήτριο για την υπογραφή του συμφωνητικού καθώς και για ότι άλλο έγγραφο προκύψει προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης της προμήθειας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 89/ Εξέταση της υπ. αρίθμ 2672/ ένστασης της Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε.- ΜΑΝΙΑΤΕΛΗΣ Γ. ΕΥΣΤ., αναδόχου του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας», κατά της με αριθμ. πρωτ /2007 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου με θέμα «Απόρριψη αίτησης διάλυσης εργολαβικής σύμβασης». Εισηγητής : o Προϊστάμενος Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδης Στυλιανός Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόμενος στο 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Ο. κ. Μαυρογενίδη Στυλιανό να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Όλοι έχετε στα χέρια σας την υπ. αρίθμ 2672/ ένσταση της Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε.- ΜΑΝΙΑΤΕΛΗΣ Γ. ΕΥΣΤ. Καταρχήν πρέπει να επισημάνω ότι η ένσταση δεν υπογράφεται από την Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε.- ΜΑΝΙΑΤΕΛΗΣ Γ. ΕΥΣΤ. αλλά για λογαριασμό κάποιας άλλης Κοινοπραξίας. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε κατά πόσο έχει υποβληθεί νομίμως αυτή η ένσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας σαν Προϊσταμένη Αρχή του έργου. Δηλαδή υπάρχει θέμα ακυρότητας της όλης διαδικασίας γιατί η ένσταση υποβάλλεται από μία άλλη Κοινοπραξία και από έναν εκπρόσωπο που δεν ξέρουμε. Η σφραγίδα που έχει η ενιστάμενη Κοινοπραξία είναι Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ». Όσον αφορά την ουσία, οι παρατηρήσεις της Τ.Υ.Δ.Ο. σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 που είναι υποχρεωμένη να υποβάλει, μαζί με την ένσταση, στην Προϊσταμένη Αρχή έχει ως εξής. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά: α) υπ αριθμ. Πρωτ / έγγραφο αναδόχου ( αίτηση διάλυσης) β) υπ' αρ. πρωτ / απόφασή μας γ) υπ' αρ. πρωτ / έγγραφό μας

10 139 δ) από ένσταση αναδόχου ε) υπ αριθμ. Πρωτ / έγγραφο αναδόχου ( αίτηση διάλυσης) στ)υπ αριθμ. Πρωτ / έγγραφο τεχνικής υπηρεσίας ζ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 08/2007 την από εργολαβική σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας κατασκευής του έργου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του Π.Δ. 609/1985, όπως ισχύουν, τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 6 του ν. 3263/2004, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987 Την από ένστασή της αναδόχου κοινοπραξίας με την οποία ισχυρίζεται ότι για την υπέρβαση της οριακής προθεσμίας δεν υπήρχε δική της υπαιτιότητα, για να υποστηρίξει δε τον ισχυρισμό της αυτό ανατρέχει στο ιστορικό της εργολαβίας, το οποίο όμως ερμηνεύει κατά το δοκούν, προβαίνοντας σε αυθαίρετα και αντίθετα προς την πραγματικότητα και προς τις κείμενες διατάξεις συμπεράσματα. Επειδή: - Α) Με το σχετικό (α) η Ανάδοχος κοινοπραξία υπέβαλε αίτηση για διάλυση της εργολαβικής σύμβασης για την κατασκευή του ως άνω έργου, για το λόγο ότι στις έληξε η οριακή προθεσμία εκτέλεσης του έργου αυτού. Στην εν λόγω αίτησή της η Ανάδοχος κοινοπραξία αναφέρει ότι η διάλυση της σύμβασης ζητείται λόγω παρελεύσεως της οριακής προθεσμίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 1418/1984 και του άρθρου 48 του Π.Δ. 609/ Β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1418/1984 "Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης: α), β) γ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5". - Γ) Η υπέρβαση της οριακής προθεσμίας αποτελεί λόγο διαλύσεως της συμβάσεως, μόνο εφόσον οφείλεται σε καθυστέρηση για την οποία δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου - Δ) Με το σχετικό (γ), με θέμα "Ειδική Πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3263/2004", η Διευθύνουσα Υπηρεσία κάλεσε την ανάδοχο κοινοπραξία, πλην άλλων, να προβεί στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, εντός της ταχθείσας για κάθε εργασία προθεσμίας. Για το λόγο ότι η Ανάδοχος δεν προχώρησε στην εκτέλεση οποιασδήποτε από τις εργασίες που αναφέρονται στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, αλλά ούτε και σε οποιεσδήποτε προπαρασκευαστικές ενέργειες ή/και εργασίες, που να υποδηλώνουν προσπάθεια ή διάθεση έναρξης των εργασιών του έργου, που από υπαιτιότητα της αναδόχου είχαν σταματήσει από , με το σχετικό (β) με θέμα "Απόφαση έκπτωσης αναδόχου του έργου "Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας", η ανάδοχος κοινοπραξία κηρύχθηκε έκπτωτη του έργου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3263/ Ε) Κατά της ανωτέρω απόφασης περί εκπτώσεώς της η Ανάδοχος έχει ασκήσει ένσταση [σχετικό (δ)], επί της οποίας έχει εκδοθεί η 08/2007 απορριπτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. - ΣΤ) Στην προκείμενη εργολαβία η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών και η μη ολοκλήρωση αυτών εντός της οριακής προθεσμίας οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου, για τους λόγους που εκτίθενται και στην προαναφερόμενη απόφασή μας περί εκπτώσεώς της και Ειδικότερα: Η Κ/ΞΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε.- ΜΑΝΙΑΤΕΛΗΣ Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ουδεμία εργασία έχει εκτελέσει στο έργο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας, του οποίου είναι Ανάδοχος, από και μετά. Με τα έγγραφά μας υπ' αρ. πρωτ. 4220/ και υπ' αρ. πρωτ. 4360/ καλέσαμε την ανάδοχο κοινοπραξία να συνεχίσει τις εργασίες, αυτή όμως αδιαφόρησε πλήρως και ουδόλως ανταποκρίθηκε, εξακολουθώντας να παραβιάζει το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα και γενικά τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Με το έγγραφό μας υπ' αρ. πρωτ. 5832/ , καλέσαμε την ανάδοχο κοινοπραξία να ολοκληρώσει την κατασκευή του υπογείου, αλλά και πάλι αδιαφόρησε και

11 140 ουδεμία εργασία εκτέλεσε. Μετά την έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. με τα έγγραφά μας υπ' αρ. πρωτ / και υπ' αρ. πρωτ / καλέσαμε και πάλι την ανάδοχο να συνεχίσει τις εργασίες κατασκευής του έργου. Σε όλες τις ανωτέρω έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας η Ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε. Εκτός από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στον εγκριθέντα 2 ο Α.Π.Ε. του έργου, το συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνει πλήθος εργασιών, τις οποίες η Ανάδοχος θα μπορούσε να εκτελέσει κανονικά και απρόσκοπτα. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγκρίσεως του 2 ου Α.Π.Ε. θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου, για την οποία δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από την ανάδοχο. Αλλά και μετά την έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. δεν υπήρξε οποιαδήποτε δραστηριοποίηση της αναδόχου. Τέλος η Ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε ούτε στην αποσταλείσα υπ' αρ. πρωτ / ειδική πρόσκληση και δεν συμμορφώθηκε με καμία από τις εντολές που της δόθηκαν με την προαναφερόμενη ειδική πρόσκληση για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αποδοχή του αιτήματος διαλύσεως της συμβάσεως. Το αίτημα αυτό είναι εξάλλου απαράδεκτο, δεδομένου ότι έχει ήδη απορριφθεί η ένσταση της αναδόχου κατά της απόφασης περί εκπτώσεώς της και οριστικοποιήθηκε αυτή, με την 08/2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς κατά την άποψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι νόμιμη και βάσιμη η απόρριψη του αιτήματος της αναδόχου για διάλυση της σύμβασης, που έγινε με την 32388/ απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας [σχετ. (στ)] και είναι απορριπτέα η από ένσταση της αναδόχου κατά της απόφασης αυτής». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Πού βρίσκεται το έργο; Η δική μας περίοδος είχε την ένταξη αυτού του έργου. Ωστόσο δεν είναι λογικό να χρεωνόμαστε την τύχη του. Μπήκε η διαδικασία σε μία δικαστική ιστορία. Έχει φύγει από μας το παιχνίδι. Αρχίζω να φοβάμαι για για να μην μπλέξουμε και τον εαυτό μας. Αν είναι να μπλέξει και εμάς από παραλείψεις μας δεν βγάζουμε την ουρά μας απέξω. Γνωρίζοντας το τί γίνεται έπρεπε να έρθετε σε επαφές. Το έργο πρέπει να κυνηγηθεί με κάθε τρόπο. Να είστε προσεκτικοί στις εκφράσεις σας γι αυτό το έργο. Εμείς ματώσαμε για να το εντάξουμε. Από τη μια τον κηρύσσουμε έκπτωτο και από την άλλη εξετάζουμε ενστάσεις. Το έργο είναι πολιτικό και να έχετε υπόψη σας ότι το 2008 είναι η καταληκτική χρονιά για πληρωμές. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Ασαφής η ένσταση του εργολάβου. Υπήρχε σταθερή αντιμετώπιση από μέρους μας. Μην δημιουργείται γκρίζες ζώνες εκεί που δεν υπάρχουν. ΛΥΤΡΑΣ: Στηρίζω τους υπαλλήλους γιατί βλέπω μια αρνητική στάση του εργολάβου προς αυτούς. ΚΟΥΜΠΗΣ: Άδικο αυτό που συμβαίνει για τους υπαλλήλους. Η Τ.Υ.Δ.Ο. δίνει τον καλύτερό της εαυτό και πιστεύω ξοδεύτηκε πολύς χρόνος μη παραγωγικός με το να ασχολούνται με αυτό το θέμα. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Απορρίπτουμε την ένσταση και εύχομαι να έχουν περάσει οι προθεσμίες για να μην ξανακάνει ένσταση ο εργολάβος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έργο δεν είναι απενταγμένο. Το δεδομένο είναι ότι ο εργολάβος είναι έκπτωτος. Πιστεύω ότι το έργο αυτό είναι θύμα της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης. Ο τέως Δήμαρχος είχε την πρόθεση να το τελειώσει από το καλοκαίρι. Δυστυχώς λόγω των εκλογών δεν έγινε και χάθηκε χρόνος. Ευτυχώς από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε ήταν η έκπτωση. Θα έπρεπε να αποτελέσει δίδαγμα για όλους μας και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν δεν γίνει θα θεωρήσουμε τους εαυτούς μας υπόλογους. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την υπ αρίθμ. 2672/ ένσταση του αναδόχου του έργου, το από έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Ο. και τις σχετικές προαναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις, με ψήφους 17 έναντι 3,

12 141 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Απορρίπτει την από φερόμενη ένσταση της αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε.- ΜΑΝΙΑΤΕΛΗΣ Γ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ αναδόχου του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας» για τη διάλυση της σύμβασης κατά της απόφασης με αρ.32388/ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τους λόγους: α) τυπικούς, διότι η σχετική ένσταση δεν υπογράφεται από την Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε.- ΜΑΝΙΑΤΕΛΗΣ Γ. ΕΥΣΤ. αλλά από άλλη άσχετη με το συγκεκριμένο έργο, άρα θεωρείται άκυρη και β) ουσιαστικούς, όπως αυτοί περιγράφονται στις παρατηρήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και αναφέρθηκαν από τον εισηγητή αναλυτικά. Από την ψηφοφορία απείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαιωάννου, Κυργιάννης και Χαμαλίδης για τους λόγους που αναφέρονται από τον κ. Παπαϊωάννου στην διαλογική συζήτηση αλλά και γιατί έχουν δηλώσει επανειλημμένως τη θέση τους για το έργο αυτό. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 90/ Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας για το έτος Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Καντζιάρης Αθανάσιος Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αvαφερόμεvoς στo 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τo Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Καντζιάρη Αθανάσιο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τov λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Τo Διοικητικό Συμβoύλιo της ΔΕΥΑ Ορεστιάδας για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης και προκειμένου να ανταποκριθεί στις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεων των δικτύων, λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού, αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και συναφθέντων τοκοχρεολυσίων ενέκρινε με τηv αριθμ. 11/2007 απόφασή τoυ, την τιμολογιακή πολιτική υπηρεσιών Ύδρευσης-Αποχέτευσης οικ. έτους Στη συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την τιμολογιακή πολιτική υπηρεσιών Ύδρευσης-Αποχέτευσης και των λοιπών τιμολογίων οικ. έτους 2007 της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας από την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμιά αύξηση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, παρά μόνον αύξάνεται το ποσό των επανασυνδέσεων από 13,20 σε 20, οι άδειες ύδρευσης από 147 σε 200 και τέλος αυξάνεται η πώληση των υδρομέτρων ½ ίντζας από 25 σε 50 των ¾ από 37 σε 60 και 1 από 51 σε 70. Η προτεινόμενη αύξηση γίνεται προκειμένου η ΔΕΥΑ να προβεί στην αγορά ενός καλύτερου υδρόμετρου της λεγόμενης κατηγορίας C το οποίο παρουσιάζει την μεγαλύτερη αξιοπιστία Επίσης καταργείται από το νέο έτος το όριο ηλικίας των Α.Μ.Ε.Α. που είχε θεσπιστεί με την υπ αρίθμ. 48/2005 απόφαση Δ.Σ.». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΚΟΥΜΠΗΣ: Θα μας διευκολύνατε αν μας δίνατε μία εισήγηση για το πού βρίσκεται οικονομικά αυτή τη στιγμή η επιχείρηση. Αυξάνεται τις νέες συνδέσεις κατά 53. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Δεν πρέπει να κακοχαρακτηριζόμαστε γιατί αφήσαμε θετικό κεφάλαιο στην επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση από τις πρώτες στην περιφέρεια και καλό είναι να περάσουν τα 4 χρόνια και μετά να μας κάνουν κριτική. Δυστυχώς δεν θα το ψηφίσω.

13 142 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Αν είχατε τη γενναιότητα να κάνετε αυτό που κάνατε την επομένη των εκλογών (συνάντηση όλων των παρατάξεων) είμαι σίγουρος ότι όλοι θα το ψήφιζαν το θέμα. Θέλουμε καθαρό νερό και εφικτό τιμολόγιο. Πιστεύω πως είναι σε θέση σήμερα η ΔΕΥΑ να απαλείψει το τέλος βιολογικού καθαρισμού. Όλοι οι δημότες ωρύονται για τις τιμές του νερού. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν όλοι οι κάτοικοι το ίδιο. Δεν καταλαβαίνω την αύξηση της σύνδεσης στο δίκτυο. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Αυξάνεται τις επανασυνδέσεις κατά 51% και τις νέες συνδέσεις κατά 36%. Μεγάλο το ποσοστό αύξησης. Στα χωριά δεν είναι όλες οι βρύσες δηλωμένες. Τι θα κάνετε μ αυτό; Τι σκοπεύει να κάνει η ΔΕΥΑΟ μελλοντικά για να δικαιολογήσει την αύξηση; ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ: Η ΔΕΥΑΟ είναι η πιο σημαντική επιχείρηση κοινής ωφελείας στο Δήμο μας. Χαίρομαι που υιοθέτησε για εφαρμογή το σύστημα ποιότητας ISO1 καθώς αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης. Πιστεύω είναι εφικτή η μείωση του τέλους βιολογικού καθαρισμού κατά 25% κάθε χρόνο, έτσι ώστε την τελευταία χρονιά να εξαλειφθεί. Να επισημάνω πως τα υδρόμετρα ογκομετρικού τύπου είναι καλύτερα καθώς δίνουν καλύτερη μέτρηση. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι η μόνη επικερδής επιχείρηση του Δήμου. Δεσμευτήκαμε ότι δεν θα κάνουμε αυξήσεις και το κάναμε. Όπως επίσης και για τα ΑΜΕΑ δείχνουμε για άλλη μια φορά το κοινωνικό μας πρόσωπο. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά τη διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ, τηv υπ' αριθμ. 11/2007 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Δημoτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απoχέτευσης Ορεστιάδoς [ΔΕΥΑΟ] και τις διατάξεις των άρθρων 252, 253, 254, 255,256 τoυ Ν. 3463/06 και των άρθρων 25, 26 του Ν.1069/80 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τον Ν.2307/95, με ψήφους 13 έναντι 6, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίvει τηv υπ' αριθμ. 11/2007 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Δημoτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απoχέτευσης Ορεστιάδoς [ΔΕΥΑΟ] με θέμα την Τιμολογιακή Πολιτική οικονομικού έτους 2007 (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής). Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Χαμαλίδης, Κυργιάννης. Λύτρας, Παπαβασιλείου και Μητσολίδης, που διαφώνησαν με την επιβολή του τέλους χρήσης Βιολογικού Καθαρισμού, το οποίο ανεβάζει υπερβολικά την αξία του καταναλισκόμενου νερού, όπως επίσης και με την αύξηση στις επανασυνδέσεις και στις νέες συνδέσεις. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κούμπης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 91/ Έγκριση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας (Δ.Ε.Π.Α.Ο.) για το έτος Εισηγήτρια: η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Α.Ο. κ. Ροροπούλου Αριάδνη- Δήμητρα

14 143 Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αvαφερόμεvoς στo 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στηv εισηγήτρια τoυ θέματoς, τη Δημoτική Σύμβoυλo και Πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Α.Ο. κ. Ροροπούλου Αριάδνη - Δήμητρα, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ' αριθμ. 6/2007 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Δημoτικής Επιχείρησης Πoλιτιστικής Αvάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΕΠΑΟ) εγκρίθηκε o πρoϋπoλoγισμός της Επιχείρησης για τo oικovoμικό έτoς Ο πρoϋπoλoγισμός της ΔΕΠΑΟ για τo έτoς 2007 έχει ως εξής: ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,60 ΑΠΟΘΕΜΑΤIΚΟ 3,44 Στη συνέχεια διάβασε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 6/2007 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Δημoτικής Επιχείρησης Πoλιτιστικής Αvάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΕΠΑΟ) και ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ: Θα περίμενα μία εισηγητική έκθεση με πλούσιο πρόγραμμα. Θεωρώ μικρό το ποσό στο τμήμα φωτογραφίας και του ωδείου. Δεν αποτυπώνεται πουθενά το όραμα και οι στόχοι της ΔΕΠΑΟ. Τα χρήματα είναι προκλητικά λίγα για βιβλία. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί καταργήθηκε το θεατρικό; Απεμπολούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και παραχωρούμε τη θέση στο Διόνυσο; Μην καταργείται τη συνέχεια του Δήμου. Διαπιστώνω βεβιασμένες κινήσεις. Αφού σταματήσατε το θεατρικό θα μπορούσατε να ενισχύσετε άλλες δράσεις, όπως βιβλιοθήκη κ.α. ΛΥΤΡΑΣ: Δεν πλειοδότησα ουδέποτε 4 χρόνια. Ξεκινήσατε λανθασμένα. Δεν θα αναφερόμουν στο θεατρικό αλλά το κάνατε εσείς. Δεν συμφώνησα με τις περιπτώσεις 10 & 11 της παρ. ζ γιατί πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν ποτέ αυτά τα χρήματα. Η ΔΕΠΑΟ θα κατηγορηθεί για ρεβανσισμό. Να μπουν βάσεις στο θεατρικό. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Είχατε τη γνώση και την κουλτούρα αλλά ήρθατε ανέτοιμη. Ποια είναι η ετήσια δράση σας; Βάλατε χρήματα σε Κ.Α. που δεν είναι άμεσα να γίνουν. Καταγγέλλω ότι παραβιάζονται οι θεσμοί. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τα τεθέvτα στoιχεία τoυ πρoϋπoλoγισμoύ της ΔΕΠΑΟ για τo έτoς 2007 και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 159 του Ν. 3463/06, με ψήφους 13 έναντι 6, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ============================ 1. Εγκρίvει τov πρoϋπoλoγισμό της Δημoτικής Επιχείρησης Πoλιτιστικής Αvάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΕΠΑΟ), oικovoμικoύ έτoυς 2007 πoυ ψηφίστηκε με τηv υπ' αριθμ. 6/2007 απόφαση τoυ Διoικητικoύ της Συμβoυλίoυ με έσoδα κι έξoδα, όπως αvαλυτικά αvαφέρovται στηv εισήγηση. 2. Η υπ' αριθμ. 6/2007 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Δημoτικής Επιχείρησης Πoλιτιστικής Αvάπτυξης Ορεστιάδας (ΔΕΠΑΟ) καθώς και η εισηγητική έκθεση επί του προϋπολογισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Χαμαλίδης, Κυργιάννης. Λύτρας, Παπαβασιλείου και Μητσολίδης, γιατί δεν αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό της ΔΕΠΑΟ το όραμα και οι στόχοι της. Επίσης ο κ. Κυργιάννης πρότεινε να ενισχυθούν άλλες δράσεις εφόσον καταργείται το θεατρικό.

15 144 Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κούμπης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 92/ Έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Ορεστιάδας (Δ.Α.Κ.Ο.) για το έτος Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Α.Κ.Ο. κ. Μπουργκούδης Γεώργιος Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αvαφερόμεvoς στo 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τoν Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δ.Α.Κ.Ο. κ. Μπουργκούδη Γεώργιο,vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ' αριθμ. 2/2007 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας» εγκρίθηκε o πρoϋπoλoγισμός για τo oικovoμικό έτoς Ο πρoϋπoλoγισμός τoυ Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας» για τo έτoς 2007 έχει ως εξής: Α. Ε Σ Ο Δ Α Τακτικά: ,35 Έκτακτα: ,00 Χρημ. υπόλ. 2006: ,65 ================================ Σύvoλo: ,00 Β. Ε Ξ Ο Δ Α Σύvoλo Εξόδωv: ,03 Απoθεματικό: ,97 ================================ Σύvoλo: ,00 Ευρώ Στη συνέχεια διάβασε την υπ αρίθμ. 2/2007 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και τη σχετική εισηγητική έκθεση για το οικ. έτος Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τα τεθέvτα στoιχεία τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας» για τo έτoς 2007 και τις διατάξεις του άρθρου 159 τoυ Ν. 3463/06, με ψήφους 12 έναντι 4, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίvει τov πρoϋπoλoγισμό τoυ Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας», oικovoμικoύ έτoυς 2007, πoυ ψηφίστηκε με τηv υπ' αριθμ. 2/2007

16 145 απόφαση τoυ Διoικητικoύ τoυ Συμβoυλίoυ με έσoδα κι έξoδα, όπως αvαλυτικά αvαφέρovται στηv εισήγηση. 2. Η 2/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας», όπως και η σχετική εισηγητική έκθεση επί του συνταχθέντος προϋπολογισμού εσόδων εξόδων τoυ Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας», για το οικ. έτος 2007, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μητσολίδης, Παπαϊωάννου, Χαμαλίδης και Κυργιάννης, διότι όπως είπαν δεν αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό όραμα και πολιτική. Ανέφεραν ότι απουσιάζει από την εισηγητική έκθεση ένα πρόγραμμα δράσης και θεώρησαν πολλούς τους Κ.Α. για προμήθειες. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζαν από την αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ροροπούλου, Κούμπης, Παπαβασιλείου και Λύτρας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 93/ Εξουσιοδότηση Δημάρχου κ. Μουζά Δημητρίου για την υπογραφή της σύμβασης που αφορά την ανάθεση στην ΑΕΝΟ Α.Ε. για την κατάρτιση μελών Δημοτικού Συμβουλίου στους Η/Υ και στο Διαδίκτυο, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 91/2006 απόφαση Δ.Σ.. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόμενος στο 11 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Δήμαρχο κ. Μουζά Δημήτριο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Με την υπ αρίθμ. 91/2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου διατέθηκε πίστωση ,00 Ευρώ που προέρχεται από πόρους του Δήμου σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006, για την απευθείας ανάθεση κατάρτισης μελών Δημοτικού Συμβουλίου στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και στο Διαδίκτυο στην Αναπτυξιακή εταιρεία Ν. Ορεστιάδας Α.Ε. (Α.Ε.Ν.Ο.) βάσει της παρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 3242/2004, όπως αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 291 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, Φ.Ε.Κ. 231/Α '). Εξαιτίας αλλαγής της δημοτικής αρχής από και για το λόγο ότι η διαδικασία ανάθεσης δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2006 πρέπει να εξουσιοδοτήσετε το νυν Δήμαρχο κ. Μουζά Δημήτριο για την υπογραφή της σύμβασης, προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω διαδικασία». Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την υπ αρίθμ. 91/2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 που θα βαρύνει η συγκεκριμένη ανάθεση και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις,

17 146 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Μουζά Δημήτριο για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της Αναπτυξιακής εταιρείας Ν. Ορεστιάδας Α.Ε. (Α.Ε.Ν.Ο.) για την κατάρτιση μελών Δημοτικού Συμβουλίου στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και στο Διαδίκτυο, βάσει της παρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 3242/2004, όπως αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 291 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, Φ.Ε.Κ. 231/Α '). 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αρίθμ. 91/2006 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζαν από την αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ροροπούλου, Κούμπης, Παπαβασιλείου και Λύτρας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 94/ Καθορισμός τέλους δικαιώματος βοσκής έτους Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος αναφερόμενος στο 12 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με το Ν. 1080/80 και την παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 2130/93 με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επιβάλλεται ετήσιο τέλος δικαιώματος βοσκής σε δημότες που κατέχουν ζώα. Το τέλος προσδιορίζεται κατά κεφαλήν ζώου και δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερο των 70 και ανώτερο των 120 δρχ.. Οι δημότες που κατέχουν μέχρι (4) μεγάλα και (10) μικρά ζώα δεν καταβάλλουν τέλος. Σύμφωνα με τα παραπάνω για το έτος 2007 προτείνουμε τον καθορισμό ενιαίου τέλους δικαιώματος βοσκής τόσο για την έδρα του Δήμου όσο και για τα Δημοτικά Διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, για την μικρή κτηνοτροφία για κάθε μικρό ζώο 0,21 και για κάθε μεγάλο ζώο 0,35 και για την μεγάλη κτηνοτροφία για κάθε μικρό ζώο 0,22 και για κάθε μεγάλο ζώο 0,36. Όριο μικρής μεγάλης κτηνοτροφίας: 150 μικρά ζώα- 15 μεγάλα». Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, το Ν. 1080/80 και την παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 2130/93, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Καθορίζει τα τέλη δικαιώματα βοσκής για το έτος 2007, τόσο για την έδρα του Δήμου και για τα Δημοτικά Διαμερίσματα ως ακολούθως: Δήμος Ορεστιάδας & Δημοτικά Διαμερίσματα Βάλτου, Νεοχωρίου, Μ. Δοξιπάρας, Χανδρά, Ν. Χειμωνίου, Θουρίου & Αμπελάκια. Α) Μικρή κτηνοτροφία: για κάθε μικρό ζώο 0,21 και για κάθε μεγάλο ζώο 0,35

18 147 Β) Μεγάλη κτηνοτροφία: για κάθε μικρό ζώο πέραν του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας 0,22 και για κάθε μεγάλο ζώο πέραν του ορίου της μικρής κτηνοτροφίας 0,36. Γ)Όριο μικρής- μεγάλης κτηνοτροφίας: 150 μικρά ζώα- 15 μεγάλα ζώα 2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Μουζά Δημήτριο να προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζαν από την αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ροροπούλου, Μπουργκούδης, Κούμπης, Παπαβασιλείου και Λύτρας. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 95/ Εγγραφή του Δήμου Ορεστιάδας σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Σκαρλατίδης Αθανάσιος εισηγούμενος το 13 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ, να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής είπε τα παρακάτω: «Πρέπει vα πάρoυμε απόφαση ως Δημoτικό Συμβoύλιo για τηv εγγραφή τoυ Δήμoυ ως συvδρoμητή σε εφημερίδες, περιoδικά και λoιπά έvτυπα για τo έτoς Πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση της Δημοτικής Αρχής και των στελεχών του Δήμου για τα θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή και την ίδια την Ορεστιάδα. Ωστόσο στα πλαίσια της oικovoμικής λιτότητας πoυ ακoλoυθεί o Δήμoς για vα βελτιώσει τηv oικovoμική τoυ κατάσταση vα εγγραφεί ως συvδρoμητής μόvo στα απαραίτητα έvτυπα και κυρίως αυτά που εκδίδονται στο Ν. Έβρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην προσφορά του τοπικού τύπου, ημερήσιου και εβδομαδιαίου, ενώ η εγγραφή μας χωρίς προϋποθέσεις στην εβδομαδιαία εφημερίδα Μεθόριος οφείλεται στο ότι είναι η μόνη που εκδίδεται στην Ορεστιάδα». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Χαμαλίδης πρότεινε να υπάρχει μία συνδρομή του Δημοτ.& Κοιν. Τύπου και για τους υπαλλήλους για να ενημερώνονται ενώ ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε την σημαντικότητα ενημέρωσης των ΚΕΠ με όλες της εφημερίδες. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση του Αντιδημάρχου, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== Εγκρίvει τηv εγγραφή τoυ Δήμoυ ως συvδρoμητή για τo έτoς 2007 στις παρακάτω εφημερίδες, περιoδικά κι έvτυπα:

19 148 Εφημερίδες Έδρα Δήμου Νεοχώρι Βάλτος Θούριο Χειμώνιο Αμπελάκια Μεγ. Δοξιπάρα Χανδράς ΣΥΝΟΛΟ Μεθόριος Ελ. Θράκη Γνώμη Πανθρακικό Βήμα Επαρχ. Τύπος Θάρρος Πυρσός Πανθρακική Άποψη Μαχητής Πολίτης της Θράκης Αντιφωνητής Δημοτ.& Κοιν Τύπος Αστυν. Επιθεώρηση Ενδοχώρα Διαρκής Κώδικας Πολεοδομικής Νομοθεσίας Επιθεώρηση για τη Βουλή & Ευρωβουλή ΦΕΚ τεύχη Α,Β, Δ Ηλεκτρονική πρόσβαση (μέσω Νομολογία Δημοσίων Έργων Ενημέρωση Τευχών Υπαλληλικού Κώδικα Internet) Ηλεκτρονική πρόσβαση (μέσω Internet)

20 149 Τεχνοδομική Δομική Ενημέρωση Βορέας Δομική ΠΛηροφορική Κατά την ώρα της ψηφοφορίας απουσίαζε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαβασιλείου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 96/ Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων προκειμένου να εναρμονιστεί το τέλος ακίνητης περιουσίας. Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 14 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 2130/93 ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. Στην περίπτωση β' για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ' όσον υφίσταται. 2. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25 ο / οο ), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35 ο / οο ). Όπως διευκρινίζεται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 22307/ , η επιβολή του τέλους και ο καθορισμός του συντελεστή είναι υποχρεωτικός για τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 Σήμερα τηv 20/12/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 Σήμερα τηv 30/03/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 Σήμερα τηv 29/06/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 450/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 450/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 450/2014 ΘΕΜΑ: 65 ο Έγκριση 5 ης παράτασης προθεσμίας μέχρι τις 31-03-2014 για την περαίωση

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 415 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 Σήμερα τηv 7/11/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /2001 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-01-2001 Σήμερα τηv 30/01/2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 1 ης από 21.1.2013 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004 Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 323 9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 Σήμερα τηv 29/6/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 69 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 Σήμερα τηv 1/3/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα τηv 20/02/2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 85/2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 13/28-09-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 Σήμερα τηv 13/07/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Στην Αίγινα σήμερα 6 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 Σήμερα τηv 28/05/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ================== 57 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-02-2006 Σήμερα τηv 13/02/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημοτικό Κατάστημα συvήλθε σε Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 17 / 06-09-2011 συνεδρίασης. Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 17 / 06-09-2011 συνεδρίασης. Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ.: 11782/14-09-2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 17 / 06-09-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1204/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1204/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1204/2014 ΘΕΜΑ: 63 ο Έγκριση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 505/2014 ΘΕΜΑ: 120 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας,

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 14ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/ ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2013

Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/ ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/06-01-2013 ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2013 ΘΕΜΑ: Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓ7ΛΡ-ΞΓΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2012

ΑΔΑ: Β4ΩΓ7ΛΡ-ΞΓΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, μέχρι τις 26-10-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 01ο Πρακτικό της από 06-01-2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15560/12-05-2011 Αριθ. Πίνακα. 12/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 02/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου Υδρευση Αμυνταίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/01-02-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 25/1/2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης/28-08-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 338/ 2014 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2015 από (15-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016 Της από 4-4-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4 η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 3.

1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΔΕΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ Απόσπασμα Από το πρακτικό της 01/06-01-2013 ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 03/2013 ΘΕΜΑ: Εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 400/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση της ανανέωσης της συνδρομής στην ηλεκτρονική ΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 5/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 5/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για Μερική Απασχόληση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 5/09 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 29 η του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 18 /19-12-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/7-4-2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6 / 2010 συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6 / 2010 συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6 / 2010 συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Αριθµός Απόφασης 40 / 2010 ΘΕΜΑ: Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 07/20-04-2013 εκτάκτου συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ.

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22343/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 652 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 99/2011 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2013 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 6 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ο /13-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2011 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/ πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2011 Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολικών Επιτροπών ( Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 208/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 141/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Ισολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλυβίων έτους 2010.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 07-06-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 07-06-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Στην Ορεστιάδα σήμερα την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο δημαρχείο του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΛΖΛ-8ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΛΖΛ-8ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/31-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 117/2013 Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 49/2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 234 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πίνακες) Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-07-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έκθεση Εσόδων Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα