Στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής εξετάζουμε το εάν και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής εξετάζουμε το εάν και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται"

Transcript

1 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 95 ΣTPATHΓIKEΣ KAI OPΓANΩTIKEΣ AΛΛAΓEΣ ΣTHN EΛΛHNIKH EΠIXEIPHΣH KAI ΣYΓKPIΣH ME THN EYPΩΠAΪKH ENΩΣH Του: Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής εξετάζουμε το εάν και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται οι τεχνικές διοίκησης στις ελληνικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτομιών στα προϊόντα και στις παραγωγικές διαδικασίες. Στην εργασία αυτή, με τον όρο τεχνικές διοίκησης εννοούμε τις μη τεχνολογικές καινοτομίες, που σύμφωνα με το εγχειρίδιο Oslo, περιλαμβάνουν τις οργανωτικής ή εμπορικής φύσεως καινοτομίες στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις. Οι καινοτομίες που αφορούν σημαντικές αλλαγές στην οργανωτική δομή ή τη διοίκηση των επιχειρήσεων συνθέτουν τις καινοτομίες οργάνωσης και περιλαμβάνουν, εν γένει, την στρατηγική, την διοίκηση και την οργάνωση. Οι καινοτομίες που αφορούν σημαντικές αλλαγές στα σχέδια και τις μεθόδους προώθησης και πώλησης των προϊόντων ή αισθητικές ή άλλες υποκειμενικές μεταβολές συνθέτουν τις καινοτομίες εμπορίας. Η τεχνολογική καινοτομία (δηλαδή η καινοτομία προϊόντων και η καινοτομία παραγωγικών διαδικασιών) και η μη τεχνολογική καινοτομία συσχετίζονται ως έννοιες τόσο από θεωρητική, όσο και από πρακτική σκοπιά. Τόσο η θεωρία όσο και οι εμπειρικές μελέτες επισημαίνουν ότι η καινοτομία δεν αποτελεί μία μεμονωμένη δραστηριότητα στο εσωτερικό της επιχείρησης αλλά αντίθετα επηρεάζει το σύνολο των λειτουργιών και την οργάνωση της επιχείρησης. Τα υπάρχοντα στατιστικά δεδομένα δεικνύουν ότι οι καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις συνδύασαν την τεχνολογική καινοτομία με άλλες στρατηγικές και οργανωτικές αλλαγές [Κίτσος, κ.ά. (2006) και Kitsos, C. P, Hatzikian,Y. (2006)]. Σήμερα, γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι οι βιομηχανίες έντασης γνώσης βρίσκονται στο κέντρο της ανάπτυξης και ότι εισερχόμεθα σε νέο τύπο οικονομίας : την οικονομία της γνώσης (OECD, 2001, p. 7), που σε γενικές γραμμές σημαίνει την οικονομία η οποία βασίζεται στην παραγωγή, τη διάδοση και τη χρησιμοποίηση της γνώσης και της πληροφορίας και αναγνωρίζεται πλέον ως η βασική προϋπόθεση απόκτησης αντα- Ο Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν είναι Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,ΤΕΙ Αθηνών.

2 96 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH γωνιστικού πλεονεκτήματος, πράγμα το οποίο αντανακλάται στην σαφή τάση των χωρών του ΟΟΣΑ μετάβασης προς την οικονομία της γνώσης. Η ικανότητα δημιουργίας, διάδοσης και αξιοποίησης της γνώσης αναγνωρίζεται πλέον σήμερα ως η βασική προϋπόθεση απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, πράγμα το οποίο αντανακλάται στην σαφή τάση των χωρών του ΟΟΣΑ μετάβασης προς την οικονομία της γνώσης (OECD, 2001, p. 8). Η ανάλυση βασίζεται στο εννοιολογικό πλαίσιο που ανέπτυξε η EUROSTAT και ο ΟΟΣΑ (Εγχειρίδια Oslo και Frascati) και η μεθοδολογική προσέγγιση περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες : α) Καινοτομικότητα των επιχειρήσεων, β) πηγές πληροφόρησης των καινοτόμων επιχειρήσεων και ροή πληροφοριών στην ανάπτυξη καινοτομιών, γ) δαπάνες καινοτομίας και δ) μη τεχνολογικές καινοτομίες, καινοτομίες οργάνωσης και καινοτομίες εμπορίας, στρατηγικές και οργανωτικές μεταβολές. Ο χρονικός ορίζοντας ανάλυσης εκτείνεται από το 1998 έως το 2004 και η καινοτομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αφορά κατά οικονομικό τομέα την μεταποίηση και τις υπηρεσίες στην Ελλάδα και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την προσέγγιση των παραπάνω θεματικών ενοτήτων, αξιοποιήσαμε τα εμπειρικά δεδομένα των Community Innovation Surveys 2, 3 και 4 (CIS 2, CIS 3, CIS 4), που αφορούν τη χρονική περίοδο 1994 έως 2004, που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αξιοποιήσαμε τα στατιστικά στοιχεία του ερευνητικού έργου (του οποίου, ο συγγραφέας της εργασίας αυτής υπήρξε βασικό μέλος της ερευνητικής ομάδας και συμμετείχε ως μεταδιδάκτορας) με τίτλο Γυναίκα και Καινοτομία : Οι προσδιοριστικοί παράγοντες και τα εμπόδια των καινοτομικών δραστηριοτήτων στις ελληνικές επιχειρήσεις: που συγχρηματοδοτείται κατά 25% από την ελληνική κυβέρνηση και κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Αρχιμήδης του ΕΠΕΑΚ [Κίτσος, κ.ά. (2006)]. Τα βασικά ερωτήματα που επιχειρούμε να απαντήσουμε στο πλαίσιο της εργασίας αυτής είναι : Οι αισθητικές και άλλες υποκειμενικές μεταβολές αποτελούν τη συχνότερη μορφή μεταβολής και διοικητικής ή μη τεχνολογικής καινοτομίας για τις επιχειρήσεις ; Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και νέων παραγωγικών διαδικασιών συνοδεύονται και από την εισαγωγή και ανάπτυξη διοικητικών, οργανωτικών καινοτομιών και καινοτομιών προβολής προώθησης στις επιχειρήσεις; 2. Oρισμός της καινοτομίας Σ ύμφωνα με το εγχειρίδιο OSLO [OECD, (1997)], καινοτομία είναι η χρήση νέας γνώσης προκειμένου να προσφερθεί ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που θέλουν οι πελάτες. Ειδικότερα, η καινοτομία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση τις ακόλουθες ιδιότητες ή χαρακτηριστικά: i) Καινοτομία προϊόντος ή καινοτομία διεργασίας (Product vs. Process innovation). Αυτή η διάκριση αναφέρεται στις περιοχές και στις δραστηριότητες τις οποίες επηρεάζει μια καινοτομία. Ενώ οι καινοτομίες διεργασιών ορίζονται ως εργαλεία, μηχανισμοί και γνώση σχετικά με την παραγωγική διαδικασία, οι καινοτομίες προϊόντος είναι προϊόντα ή υπηρεσίες που εισάγονται για το όφελος των πελατών. ii) Ριζική ή Σταδιακή Καινοτομία (Radical vs. Incremental innovation). Οι ριζικές καινοτομίες προκαλούν θεμελιώδεις αλλαγές στις δραστηριότητες ενός οργανισμού και αποτελούν ένα σαφές σημείο τομής σε σχέση με τις μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενες

3 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 97 πρακτικές. Τέτοιου είδους ριζικές καινοτομίες τείνουν να αλλάξουν πλήρως τις υ- πάρχουσες ικανότητες της επιχείρησης απαξιώνοντάς τις, και μπορεί να έχουν ως α- ποτέλεσμα την αύξηση της αβεβαιότητας και τη ριζική αλλαγή της φυσιογνωμίας μιας επιχείρησης ή / και ενός ολόκληρου κλάδου. Οι σταδιακές καινοτομίες, αντίθετα, έχουν περισσότερο το χαρακτήρα απλών βελτιώσεων και αντιπροσωπεύουν μικρές μόνο αλλαγές στις τρέχουσες πρακτικές της επιχείρησης. iii) Τεχνική ή μη τεχνολογική καινοτομία - διαχειριστική καινοτομία (Technical vs. Administrative innovation). Αυτή η διάκριση είναι σημαντική διότι αντανακλά τη γενικότερη διάκριση μεταξύ της εσωτερικής δομής της επιχείρησης και της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί. Οι τεχνικές καινοτομίες αναφέρονται σε προϊόντα, διεργασίες και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται προκειμένου να παραχθούν αυτά τα προϊόντα. Σχετίζονται άμεσα στις βασικές δραστηριότητες του οργανισμού. Οι διαχειριστικές καινοτομίες αναφέρονται στην οργανωσιακή δομή, τις διοικητικές διεργασίες και στους ανθρώπινους πόρους του οργανισμού. Σχετίζονται έμμεσα με το βασικό παραγωγικό κύκλο εργασιών του οργανισμού και σχετίζονται άμεσα με τον τρόπο διοίκησής του. 3. Η εξέλιξη της καινοτομικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα των CIS 3 και CIS 4, την περίοδο παρουσιάζεται αύξηση στο ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα που ανέρχεται στο 27,3% Τα αποτελέσματα της ελληνικής CIS 4 έδειξαν ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που επέδειξε καινοτομική δραστηριότητα, ή αλλιώς το επίπεδο καινοτομικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, κατά την περίοδο ήταν της τάξης του 35.8%. Η καινοτομική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σημείωσε αύξηση κατά 7.7% σε σχέση με την περίοδο της CIS3, (Πίνακας 1). Στην άνοδο αυτή συνεισφέρουν τόσο οι επιχειρήσεις της μεταποίησης όσο και των υπηρεσιών, αλλά οι υπηρεσίες αναδεικνύονται ως ο πλέον καινοτόμος τομέας της ελληνικής οικονομίας. Και για τους δύο τομείς οι αυξητικές τάσεις συνεχίζονται για τρίτη συνεχή περίοδο. Πίνακας 1: Διαχρονική εξέλιξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις Ποσοστά (%) καινοτόμων επιχειρήσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων ανά τομέα Τομείς Μεταποίηση 16,9 18,4 26,4 35,1 Υπηρεσίες 11,1 15,5 31,9 36,7 Σύνολο ,3 35,8 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ΓΓΕΤ-CIS 2, 3 & 4. Ωστόσο η αύξηση αυτή δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει σε σύγκλιση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 45,1% το έναντι 44,0% το (σημειώνοντας μια ελαφρά αύξηση). Η Γερμανία εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό (65,1%), και η Γαλλία το ελάχιστο (32,5%) για την ί- δια περίοδο (Πίνακας 2). Η απόδοση των ελληνικών επιχειρήσεων στο χρονικό διάστη-

4 98 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH μα , σε όρους του αριθμού των καινοτομικών επιχειρήσεων, είναι κάπως υψηλότερη της Γαλλίας (32,5%), της Ολλανδίας (34,3%), της Ισπανίας (34,7%), και της Ιταλίας (36,3%). Αντίθετα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα υπολείπεται του Βελγίου (59,0%) και της Ισπανίας (37,0%). Οι χώρες αυτές ανήκουν στην ομάδα των οικονομικά και τεχνολογικά αναπτυγμένων χωρών και το σημείο εκκίνησής τους είναι πάρα πολύ υψηλότερο από αυτό της Ελλάδας. Όπως και να έχει το χάσμα με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σημαντικό. Οι συγκριτικές αποδόσεις ως προς την καινοτομία συζητήθηκαν αναλυτικά σε Kitsos, C. P., Korres, G., Hatzikian,Y. (2005) και Kitsos, C. P, Hatzikian,Y. (2006). Πίνακας 2 : Ποσοστό (%) των καινοτομικών επιχειρήσεων. Κράτη-μέλη της Ε.Ε, ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΕ-15 44,0 45,1 ΒEΛΓΙΟ 50,0 51,3 ΔΑΝIΑ 40,0 52,0 ΓΕΡΜΑΝIΑ 61,0 65,1 ΕΛΛAΔΑ 27,3 35,8 ΙΣΠΑΝIΑ 33,0 34,7 ΓΑΛΛIΑ 41,0 32,5 ΙΡΛΑΝΔIΑ 65,0 52,5 ΙΤΑΛIΑ 36,0 36,3 ΟΛΛΑΝΔIΑ 45,0 34,3 ΑΥΣΤΡIΑ 49,0 52,5 ΠΟΡΤΟΓΑΛIΑ 46,0 40,9 ΦΙΝΛΑΝΔIΑ 45,0 43,3 ΣΟΥΗΔIΑ 47,0 50,0 Μ. ΒΡΕΤΑΝIΑ 36,0 43,0 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 48,0 52,2 Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων EUROSTAT -CIS 3 & 4. Σε ό,τι αφορά στις πηγές πληροφόρησης από τις οποίες οι επιχειρήσεις αντλούν ιδέες για την ανάπτυξη καινοτομιών διαπιστώνουμε τα εξής (Πίνακας 3) : Η μεταποίηση και οι υπηρεσίες προτιμούν να αντλούν ιδέες μέσα από την ίδια την επιχείρηση, οι δε υ- πηρεσίες εμφανίζουν χαμηλότερη προτίμηση να αντλούν ιδέες μέσα από την ίδια την ε- πιχείρηση στο χρονικό διάστημα έναντι του διαστήματος Πράγμα το οποίο αξιολογείται ως θετική εξέλιξη, τουλάχιστον για τις υπηρεσίες, δεδομένου ότι η καινοτομική δραστηριότητα επεκτείνεται και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Όσον αφορά τις εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, οι ελληνικές επιχειρήσεις, στο σύνολο, η μεταποίηση και οι υπηρεσίες, εμφανίζονται περισσότερο προσανατολισμένες στην αξιοποίηση των προμηθευτών (42,6%, 43,5 και 41,5) ως σημαντικής πηγής πληροφόρησης. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, αυτές εμφανίζουν σημαντική διαφοροποίηση το έναντι του Τούτο, διότι ενώ το οι υπηρεσίες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στους πελάτες (28,8%) απ ότι στους προμηθευτές (24,4%), το 2002-

5 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH αντιστρέφεται η προτίμηση αυτή και δίνουν μεγαλύτερη σημασία στους προμηθευτές (33,0%) απ ότι στους πελάτες (26,0%). Επίσης οι υπηρεσίες έναντι της μεταποίησης παρουσιάζουν κάπως μεγαλύτερα ποσοστά αξιοποίησης των ερευνητικών οργανισμών και αρκετά μεγαλύτερα ποσοστά αξιοποίησης των ανταγωνιστών. Η σπουδαιότητα των πηγών πληροφόρησης διαφοροποιείται σημαντικά και σε κλαδικό επίπεδο αλλά εξαρτάται και από το μέγεθος της επιχείρησης. Πίνακας 3: Σημαντικές πηγές πληροφόρησης των καινοτόμων επιχειρήσεων, ποσοστό (%) των καινοτόμων επιχειρήσεων Ελλάδα. ΠΗΓΗ Μεταποίηση Υπηρεσίες Σύνολο ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Μέσα στην ίδια την επιχείρηση 59,2 50,7 69,4 41,0 60,0 46,2 Άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου 4,2-17,3-10,0 - Προμηθευτές εξοπλισμού, υλικών ή λογισμικού 36,2 43,5 24,4 41,5 33,0 42,6 Πελάτες 26,2 23,9 28,8 26,5 26,0 25,1 Ανταγωνιστές ή άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου 12,3 11,8 8,5 24,2 11,0 17,5 Πανεπιστήμια ή άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 4,9 4,8 10,9 3,8 7,0 4,4 Κρατικά ή ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ερευνητικά ινστιτούτα 3,3 1,7 4,2 3,0 4,0 2,3 Επαγγελματικά συνέδρια, συναντήσεις, περιοδικά 20,5-23,2-21,0 - Εκθέσεις, παρουσιάσεις 34,2-15,7-30,0 - Σύμβουλοι, Εμπορικά Εργαστήρια ή ιδιωτικά ιδρύματα Ε&Α - 9,2-11,3-10,2 Συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις, άλλες εκθέσεις - 36,6-26,3-31,9 Επιστημονικά περιοδικά και επαγγελματικές, τεχνικές εκδόσεις - 24,7-17,8-21,5 Επαγγελματικές και βιομηχανικές εκδόσεις - 9,8-8,2-8,1 Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων της ΓΓΕΤ-CIS 3 και 4 Στον αντίποδα, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσος όρος) προτιμούν να αντλούν ιδέες για την ανάπτυξη καινοτομιών μέσα από την ίδια την επιχείρηση. Όσον αφορά τις εξωτερικές πηγές πληροφόρησης από τις οποίες οι επιχειρήσεις αντλούν ιδέες για την ανάπτυξη καινοτομιών διαπιστώθηκε (Πίνακας 4) ότι οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζονται περισσότερο προσανατολισμένες στην αξιοποίηση των πελατών (26,7%) και δευτερευόντως των προμηθευτών (23,2%)

6 100 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ως σημαντικής πηγής πληροφόρησης. Φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτιμούν περισσότερο από τις ελληνικές επιχειρήσεις τους πελάτες για πηγή πληροφόρησης για την ανάπτυξη καινοτομιών, δηλαδή είναι περισσότερο εξωστρεφείς από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πίνακας 4: Σημαντικές πηγές πληροφόρησης των καινοτόμων επιχειρήσεων, ποσοστό (%) των καινοτόμων επιχειρήσεων, Ε.Ε. Κατηγορίες πηγών πληροφόρησης Σύνολο Μέσα στην ίδια την επιχείρηση (ή άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου) - 45,7 Μέσα στην ίδια την επιχείρηση 38 - Άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου 9 - Προμηθευτές εξοπλισμού, υλικών ή λογισμικού 20 23,2 Πελάτες 28 26,7 Ανταγωνιστές ή άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου 12 12,2 Πανεπιστήμια ή άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 5 3,6 Κρατικά ή ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ερευνητικά ινστιτούτα 3 2,7 Επαγγελματικά συνέδρια, συναντήσεις, περιοδικά 11 - Εκθέσεις, παρουσιάσεις 16 - Σύμβουλοι, εμπορικά εργαστήρια ή ιδιωτικά ιδρύματα Ε&Α - 5,7 Συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις, άλλες εκθέσεις - 11,5 Επιστημονικά περιοδικά και επαγγελματικές/ τεχνικές εκδόσεις - 8,3 Επαγγελματικές και βιομηχανικές εκδόσεις 5,5 Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων EUROSTAT -CIS 3 & 4. Επίσης, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προτιμούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις να συνεργάζονται με πανεπιστήμια για την άντληση ι- δεών για την ανάπτυξη καινοτομιών. Η σπουδαιότητα των πηγών πληροφόρησης διαφοροποιείται σημαντικά και σε κλαδικό επίπεδο αλλά εξαρτάται και από το μέγεθος της επιχείρησης. Φαίνεται ότι η Ελλάδα εμφανίζει σοβαρές αδυναμίες στον τεχνολογικό τομέα και ι- διαίτερα στη δημιουργία νέας γνώσης τεχνικού χαρακτήρα από τις επιχειρήσεις αλλά και βασικών και εφαρμοσμένων γνώσεων από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, των οποίων η έρευνα χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους και προσφέρει ορισμένα άλλα προϊόντα άμεσης σημασίας για την καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα: Kαταρτισμένο ε- ρευνητικό προσωπικό καθώς και νέα επιστημονικά όργανα και πρότυπα. Επιπλέον, η δημιουργία νέας γνώσης τεχνικού χαρακτήρα από τις επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικής για τους τομείς που βασίζονται στην επιστήμη (φαρμακευτικά προϊόντα, χημικά

7 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 101 προϊόντα και ορισμένοι τομείς ηλεκτρονικών προϊόντων), όπου το μεγαλύτερο μέρος της νέας γνώσης δημιουργείται μέσα ή κοντά σε εργαστήρια Ε&Α. Επίσης, η Ελλάδα εμφανίζει σοβαρές αδυναμίες στην εφαρμογή της νέας γνώσης τόσο από τις επιχειρήσεις ό- σο και από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και, επίσης, στη μεταφορά γνώσεων μεταξύ δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων/αει και επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, τα ζητήματα που αφορούν τους δείκτες καινοτομίας συζητήθηκαν αναλυτικά σε Kitsos, C. P, Hatzikian,Y. (2005), Kitsos, C. P, Hatzikian, και (2006). Οι δαπάνες για την ανάπτυξη καινοτομίας παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των υπηρεσιών και της μεταποίησης. Και για τους δύο παραγωγικούς τομείς (μεταποίηση και υπηρεσίες) το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για καινοτομία κατευθύνεται (Πίνακας 5) στην απόκτηση μηχανημάτων και εξοπλισμού με 92,3% για το , ποσοστό που εμφάνισε πολύ μεγάλη αύξηση έναντι του διαστήματος με 46,5%. Η εξέλιξη αυτή, κατά τη γνώμη μας συνιστά δυσμενή εξέλιξη για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. των ελληνικών επιχειρήσεων και της χώρας και μεγαλύτερη τεχνολογική εξάρτηση. Φαίνεται ότι για την Ελλάδα ενισχύεται ο χαρακτηρισμός της ως χρήστης τεχνολογίας και όχι παραγωγός τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις κατευθύνουν μεγαλύτερο ποσοστό των καινοτομικών δαπανών τους στη ενδοεπιχειρησιακή ΕΤΑ, ενώ δαπανούν μικρότερο ποσοστό για την απόκτηση μηχανημάτων. Οι επιχειρήσεις της μεταποίησης αναπτύσσουν ΕΤΑ δραστηριότητες κυρίως στο εσωτερικό τους (48,3%) και οι υπηρεσίες στο 54,2%. Πίνακας 5: Δαπάνες καινοτομίας Ποσοστά (%) στο σύνολο των καινοτομικών δαπανών του κάθε τομέα, , Ελλάδα Μεταποίηση Υπηρεσίες Σύνολο Ενδοεπιχειρησιακή ΕΤΑ (intramural R&D) 53,0 48,3 66,7 54,2 56,4 51,0 Συνεχής Ενδοεπιχειρησιακή ΕΤΑ (intramural R&D) 39,8 31,7 44,1 28,5 40,8 30,2 Εξωεπιχειρησιακή ΕΤΑ (extramural R&D) 13,9 27,2 25,8 37,6 16,4 32,0 Απόκτηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 44,0 92,1 48,9 92,6 46,5 92,3 Απόκτηση άλλων Εξωτερικών γνώσεων 19,8 11,9 7,2 18,0 13,5 14,7 Εκπαίδευση, εισαγωγή καινοτομιών στην αγορά, σχεδιασμός 7,1 67,6 9,3 77,8 8,2 72,3 Εισαγωγή καινοτομιών στην αγορά - 55,6-52,1-54,0 Άλλες προετοιμασίες - 22,3-30,0-25,8 Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων της ΓΓΕΤ-CIS 3 και 4

8 102 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Αποδεικνύεται από τα δεδομένα αυτά, ότι, οι ελληνικές επιχειρήσεις, δεν δίνουν τόσο έμφαση στην ερευνητική διαδικασία (παρόλη την κρατική ενθάρυνση πχ ΓΓΕΤ, ΕΕ, υπουργεία κλπ- τα τελευταία χρόνια, προς την αντίθετη κατεύθυνση) που θα έχει ως α- ποτέλεσμα την εισαγωγή του ερευνητικού αποτελέσματος ως καινοτομία στην αγορά, αλλά δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην κάλυψη παγίων αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό της μέσω της απόκτησης μηχανημάτων και συναφούς εξοπλισμού παραγωγής. (δες Kitsos, C. P., Hadjidema, S. Korres, G., 2005 και Κίτσος κ.ά., 2006). Η διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας είναι αναγκαία στις επιχειρήσεις που είναι χρήστες τεχνολογίας αλλά και στις επιχειρήσεις που είναι παραγωγοί τεχνολογίας, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις χρήστες τεχνολογίας είναι επιχειρήσεις οι οποίες απορροφούν την τεχνολογική αλλαγή, κυρίως, διαμέσου των σχέσεών τους με τους προμηθευτές του μηχανολογικού εξοπλισμού και των πρώτων υλών, συχνά παρακινούμενες από τους καλά πληροφορημένους πελάτες. Εξαρτώμενες από τον τομέα στον οποίο δρουν, οι επιχειρήσεις χρήστες τεχνολογίας μπορεί να έχουν ή να μην έχουν R&D δραστηριότητες. Η μακροπρόθεσμη απόδοση των επιχειρήσεων χρηστών τεχνολογίας εξαρτάται από την ι- κανότητά τους να αναγνωρίζουν και να επισημαίνουν ταχέως και να κατέχουν τις νέες συναφείς τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στο περιβάλλον τους. Αυτό είναι, ε- πίσης, αληθές και για την μακρο-πρόθεσμη απόδοση των επιχειρήσεων παραγωγών τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις παραγωγοί τεχνολογίας πραγματοποιούν έρευνα και/ή ανάπτυξη και παράγουν τμήμα της τεχνολογίας, που χρειάζονται, in-house. Κάθε επιχείρηση, ακόμη κι αν είναι leader στο χώρο της, έχει ανάγκη να αξιοποιεί τις τεχνολογίες που προέρχονται από εξωγενείς πηγές, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές (Δες σχετικά Κίτσος κ.ά., 2006 και Kitsos, C. P, Hatzikian,Y., 2006). Μία επιχείρηση με R&D δραστηριότητες in-house, έχει συνήθως, περισσότερη ικανότητα να αναγνωρίζει και να εφαρμόζει νέες αναπτύξεις στο επιχειρηματικό της πεδίο, από μια επιχείρηση στον ίδιο κλάδο, που δεν έχει R&D δραστηριότητες in-house. Οι επιχειρήσεις συνήθως διαφοροποιούνται όχι με κριτήριο το εύρος των προϊόντων τους, αλλά, κυρίως, με κριτήριο την ερευνητική δραστηριότητα και ειδικότερα με το εάν ε- πενδύουν >5% των ετήσιων πωλήσεων, που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις, σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Ούτως ή άλλως, η λειτουργία R&D μπορεί να απορροφηθεί από την υπάρχουσα τεχνολογική τροχιά και την ανάπτυξη που πραγματοποιείται εξωγενώς, και η οποία ανάπτυξη μπορεί να έχει υψηλή συνάφεια με την α- νταγωνιστική απόδοση. Αυτό μπορεί να συμβεί εύκολα, εάν η έμφαση δίδεται, κυρίως, στην ανάπτυξη. Η διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας στοχεύει στην αποφυγή και αποτροπή αυτής της χρηματοβόρας αδιαφορίας για δραστηριότητες R&D. Οι προσπάθειες μπορεί να ποικίλουν από την λειτουργία technology watch έως την ενθάρρυνση της στρατηγικής έρευνας στις τεχνολογίες, οι οποίες έχουν την δύναμη να καταστρέψουν την οικονομική αξία των τρεχουσών ικανοτήτων (όπως στην περίπτωση της βιομηχανίας ρολογιών). Σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι η έρευνα, η οποία χρειάζεται περισσότερο, αλλά η δημιουργία της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας στο επίπεδο της λειτουργίας της παραγωγής και της επιχείρησης. Ειδικότερα, τα ζητήματα αυτά συζητήθηκαν αναλυτικά σε Kitsos, C. P, Hatzikian,Y. (2006), Kitsos, C. P., Korres, G., Hatzikian,Y. (2005) και Κίτσος κ.ά. (2006).

9 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Στρατηγικές και οργανωτικές μεταβολές Ηκαινοτομία δεν αποτελεί μία μεμονωμένη δραστηριότητα στο εσωτερικό της επιχείρησης αλλά αντίθετα επηρεάζει το σύνολο των λειτουργιών και την οργάνωση της επιχείρησης. Η καινοτομία συνδυάζεται σε μεγάλο βαθμό με αλλαγές τόσο στον τρόπο διοίκησης μιας επιχείρησης όσο και στην οργάνωσή της, ακόμα και στον τρόπο που προωθεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της στην αγορά. Οι καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις την περίοδο συνδύασαν την τεχνολογική καινοτομία με άλλες στρατηγικές και οργανωτικές αλλαγές σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από τις μη καινοτόμες (Πίνακας 6). Οι αισθητικές και άλλες υποκειμενικές μεταβολές αποτέλεσαν τη συχνότερη μορφή μεταβολής για τις καινοτόμες μεταποιητικές επιχειρήσεις, με τις οργανωτικές μεταβολές και τις αλλαγές στη στρατηγική να ακολουθούν. Πίνακας 6 : Στρατηγικές και οργανωτικές μεταβολές, Ελλάδα ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μεταποίηση Υπηρεσίες Σύνολο Στρατηγική 32,2 40,7 36,5 Διοίκηση 29,0 29,8 29,4 Οργάνωση 47,3 49,0 48,2 Μάρκετινγκ 40,1 39,1 39,6 Αισθητικές ή άλλες υποκειμενικές μεταβολές 71,0 53,4 62,2 Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων της ΓΓΕΤ-CIS 3 και 4 Σχετικά με τις στρατηγικές και οργανωτικές μεταβολές στην επιχείρηση (Πίνακας 6), το μεγαλύτερο ποσοστό (συνολικά, στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες) συγκεντρώνουν οι αισθητικές ή άλλες υποκειμενικές μεταβολές (71,0%) και το μικρότερο ποσοστό η στρατηγική (32,2%). Για το χρονικό διάστημα , τα αποτελέσματα της ελληνικής CIS4 έδειξαν ό- τι το επίπεδο της μη τεχνολογικής καινοτομίας των επιχειρήσεων ήταν της τάξης του 46.0% (Πίνακας 7). Το επίπεδο αυτό διαμορφώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από καινοτομίες οργάνωσης παρά από καινοτομίες εμπορίας. Πίνακας 7 : Στρατηγικές και οργανωτικές μεταβολές, Ελλάδα Μεταποίηση Υπηρεσίες Σύνολο Μη τεχνολογική καινοτομία 43,9 46,3 42,4 45,5 43,2 46,0 Καινοτομία οργάνωσης 36,2 38,8 39,8 41,6 38,0 40,0 Καινοτομία εμπορίας 55,6 25,9 46,3 18,2 50,9 22,4 Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων της ΓΓΕΤ-CIS 3 και 4

10 104 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Στον αντίποδα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό (Πίνακας 8) εμφανίζει η οργάνωση (49,0%) και το μικρότερο ποσοστό το μάρκετινγκ (38%). Φαίνεται ότι η Ελλάδα εμφανίζει σοβαρή αδυναμία στη συνύφανση της τεχνολογικής καινοτομίας με την επιχειρησιακή στρατηγική και στην υλοποίηση μιας επιλεγμένης στρατηγικής. Η Ελλάδα, ως προς την τεχνολογική της ικανότητα, μπορεί να εμφανίζει σημαντική υστέρηση έναντι του μέσου όρου της ΕΕ, όμως, διαθέτει κάποια γνώση και τεχνογνωσία. Είναι αληθές ότι πρέπει να διερευνηθεί τι είδους τεχνογνωσία διαθέτει, σε ποιους τομείς και σε ποιους κλάδους (το θέμα αυτό δεν είναι αντικείμενο του παρόντος άρθρου). Έστω όμως και αυτή την, συγκριτικά, ελάχιστη γνώση και τεχνογνωσία που διαθέτει η Ελλάδα, θα πρέπει να την χρησιμοποιεί αποτελεσματικά. Η διάδοση της πληροφορικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας επικοινωνιών προκάλεσε και προκαλεί μεταβολές στην εσωτερική δομή των επιχειρήσεων, όπως, επίσης, και στις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους επιχειρηματικούς τους συνεργάτες και ανταγωνιστές. Η ικανότητα του συνδυασμού και της ολοκλήρωσης ποικίλων τεχνολογιών, με τον κατάλληλο τρόπο, είναι ιδιαίτερα επείγον θέμα σήμερα, διότι η τεχνολογική αλλαγή προκαλεί την αύξηση των επιλογών, οι οποίες είναι διαθέσιμες για κάθε επιχειρηματική λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα οι αλληλο-επιδράσεις και τα trade-off μεταξύ των ποικίλων επιχειρηματικών λειτουργιών πολλαπλασιάζονται εξαιτίας της χρήσης της πληροφορικής και της τεχνολογίας των επικοινωνιών. Πίνακας 8 : Στρατηγικές και οργανωτικές μεταβολές, E.E. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μεταποίηση Υπηρεσίες Σύνολο Στρατηγική Διοίκηση Οργάνωση Μάρκετινγκ Αισθητικές ή άλλες υποκειμενικές μεταβολές Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων EUROSTAT -CIS 3 & 4. Η αποτελεσματική χρησιμοποίηση της τεχνολογίας καθιστά αναγκαία την ικανότητα επιχειρηματικότητας, που σημαίνει ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί και να εφαρμόζει μια στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες τάσεις των εξελίξεων της τεχνολογίας, των αγορών και του ανταγωνισμού. Σοβαρό εμπόδιο προς την κατεύθυνση αυτή είναι η υπερβολική έμφαση που δίδεται στην αγορά και στους παράγοντες της αγοράς, που μπορεί να οδηγήσει σε μία βραχυπρόθεσμη πολιτική, ενώ η τεχνολογική ανάπτυξη είναι μία διαδικασία, που διαρκεί περισσότερο από δύο ή τρία έτη Tα θέματα αυτά έχουν εκτενώς αναλυθεί σε Kitsos, G., Hatzikian,Y. (2006) και Kitsos, C. P., Hadjidema, S. Korres, G. (2005). Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 71,0% το Η Ελλάδα εμφανίζει 71,9%, πράγμα το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό, αλλά όπως διαπιστώσαμε οι αισθητικές και άλλες υποκειμενικές μεταβολές αποτέλεσαν τη συχνότερη μορφή μεταβολής για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, με τις οργανωτικές μεταβολές και τις αλλαγές στη στρατηγική να ακολουθούν. Η Δανία και το Λουξεμβούργο εμφανίζουν τα μεγαλύτερα

11 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ποσοστά (80,9% και 81,6% αντίστοιχα). Η Ολλανδία και η Ισπανία εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά (57,0% και 860,2% αντίστοιχα). Η Γερμανία (72,1%) η Αυστρία (76,0) και η Πορτογαλία (72,9%) εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά από την Ελλάδα (71,9) για την ίδια περίοδο (Πίνακας 9). Οι συγκριτικές αποδόσεις ως προς την καινοτομία συζητήθηκαν αναλυτικά σε Kitsos, C. P., Korres, G., Hatzikian,Y. (2005) και Kitsos, C. P, Hatzikian,Y. (2006). Πίνακας 9 : Στρατηγικές και οργανωτικές μεταβολές, E.E. ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΕ-15 71,0 ΒEΛΓΙΟ 68,3 ΔΑΝIΑ 80,9 ΓΕΡΜΑΝIΑ 72,1 ΕΛΛAΔΑ 71,9 ΙΣΠΑΝIΑ 60,2 ΓΑΛΛIΑ 70,9 ΙΡΛΑΝΔIΑ 69,6 ΙΤΑΛIΑ 70,9 ΟΛΛΑΝΔIΑ 57,0 ΑΥΣΤΡIΑ 76,0 ΠΟΡΤΟΓΑΛIΑ 72,9 ΦΙΝΛΑΝΔIΑ - ΣΟΥΗΔIΑ - Μ. ΒΡΕΤΑΝIΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 81,6 Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων EUROSTAT -CIS 3 & 4. Η διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας αφορά τις τεχνολογίες πυρήνα (core technology), δηλαδή την βασική τεχνολογική γνώση και τεχνολογία που κατέχει η επιχείρηση, αλλά και στις τεχνολογίες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι τεχνολογίες πυρήνα κατέχονται από την επιχείρηση, ενσωματώνονται σε κύρια προϊόντα της και σ αυτές βασίζεται η ανταγωνιστική θέση της. Οι τεχνολογίες οι οποίες αγοράζονται από την επιχείρηση, μπορεί επίσης να είναι (δυνητικά) πολύ σημαντικές, αλλά δεν ελέγχονται από την επιχείρηση. Μεταβολές στις αγορασθείσες τεχνολογίες μπορεί να έχουν απροσδόκητη επίπτωση στην κατασκευή, στην απόδοση ή το κόστος ενός προϊόντος. Μερικές φορές, οι τεχνολογικές εφευρέσεις σε τελείως μη συγγενή πεδία μπορεί να δημιουργήσουν ευκαιρίες, οι οποίες προσελκύουν νέους ανταγωνιστές, οι οποίοι βασίζουν τη δύναμή τους στην νέα αυτή τεχνολογία.το κύριο θέμα το οποίο τίθεται, είναι η διατήρηση και η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης διαμέσου της α- ξιοποίησης και χρησιμοποίηση της τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων, η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει αποφάσεις make-or-buy σχετικά με την τεχνολογική ανάπτυξη, και, επίσης, την παρακολούθηση (technology watch) των μακροπρόθεσμων τάσεων των σχετικών τεχνολογιών, την παροχή συμβουλών σε νέα πεδία έρευνας και την επισήμανση της ανάγκης

12 106 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH της προσαρμογής και της επιτάχυνσης της έρευνας και της ανάπτυξης με προσανατολισμό προς την αγορά και τους πελάτες, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική απόδοση των ανταγωνιστών. 5. Συμπεράσματα Για το χρονικό διάστημα , τα αποτελέσματα της ελληνικής CIS4 έδειξαν ότι το επίπεδο της μη τεχνολογικής καινοτομίας των επιχειρήσεων ήταν της τάξης του 46.0%.Το επίπεδο αυτό διαμορφώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από καινοτομίες οργάνωσης παρά από καινοτομίες εμπορίας. Σχετικά με τις στρατηγικές και οργανωτικές μεταβολές στην επιχείρησης, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η εφαρμογή νέων ή σημαντικά τροποποιημένων οργανωτικών δομών.το μεγαλύτερο ποσοστό στη μεταποίηση συγκεντρώνει η μεταβολή στην αισθητική εμφάνιση ή τον σχεδιασμό ή άλλες υποκειμενικές μεταβολές τουλάχιστον σε έ- να από τα προϊόντα. Στις υπηρεσίες το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η εφαρμογή νέων ή σημαντικά τροποποιημένων οργανωτικών δομών. Κεντρικό ζήτημα είναι η ανάγκη της βελτίωσης της ευαισθησίας των επιχειρήσεων στη διαχείριση της καινοτομίας και της τεχνολογίας [Kitsos, C. P., Hatzikian, J. (2005)]. Η εσωστρέφειά τους και η βραχυπρόθεσμη θεώρηση των αναγκών τους είναι ανασταλτικοί παράγοντες για τη βελτίωση της ικανότητάς τους να υιοθετήσουν μια τεχνολογική στρατηγική να αποκτήσουν διεθνή δικτύωση και να βελτιώσουν τη θέση τους στις αλυσίδες προσφοράς (supply chains). Η Ελλάδα, ως προς την τεχνολογική της ικανότητα, μπορεί να εμφανίζει σημαντική υ- στέρηση έναντι του μέσου όρου της ΕΕ, όμως, διαθέτει κάποια γνώση και τεχνογνωσία. Είναι αληθές ότι πρέπει να διερευνηθεί τι είδους τεχνογνωσία διαθέτει, σε ποιους τομείς και σε ποιους κλάδους (το θέμα αυτό δεν είναι αντικείμενο του παρόντος άρθρου). Έστω όμως και αυτή την, συγκριτικά, ελάχιστη γνώση και τεχνογνωσία που διαθέτει η Ελλάδα, θα πρέπει να την χρησιμοποιεί αποτελεσματικά. Η αποτελεσματική χρησιμοποίηση της τεχνολογίας καθιστά αναγκαία την ικανότητα επιχειρηματικότητας, που σημαίνει ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί και να εφαρμόζει μια στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες τάσεις των εξελίξεων της τεχνολογίας, των αγορών και του ανταγωνισμού. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα προσανατολισμό με το τεχνολογικό τους περιβάλλον [(Kitsos, C. P, Hatzikian,Y. (2006)]. Βιβλιογραφία ΓΓΕΤ (2007). Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτομίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ( ), 4η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτομία Συνοπτικά Αποτελέσματα, ΓΓΕΤ-Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα. GSRT (2004). National Innovation Survey (CIS III) in Greek Enterprises , Athens: GSRT - General Secretariat for Research and Technology - Ministry of Development, Hatzikian J. (2003). Comparative evaluation of the development of enterprises and the position of Greece in the innovation sector. In: Dioikitiki Enimerosi, Vo 25, (Jan 2003), p Athens : Eidiki Ekdotiki, 2003, ISSN Ηatzikian Y., and Prelorentzos A. (2006). Female Participation in Innovation Activities in Greece: A Statistical and Empirical Approach. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management Volume 5, Number 6, p.p

13 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 107 Κίτσος Χ. Π., Χατζηκιάν Ι, Κορρές Γ. κ.α. (2006). Η συμβολή της Ελληνίδας στην Καινοτομία : ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. Ηatzikian, John (2007). Research and technological development policy and innovative performance : The Greek case within the EU. In George M. Korres (Ed.). Economic Integration and Regional Growth. Springer Editions, Germany. Κίτσος Χ. Π., Χατζηκιάν Ι, Κορρές Γ. κ.α. (2006). Η συμβολή της Ελληνίδας στην Καινοτομία : ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. John Bouris, Yannis Chatzikian (2006). Innovation and Economic Perspectives: The Case of Greece, Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας, p.p Kitsos, C. P., Hadjidema, S. Korres, G. (2005). Inside to the Knowledge Based Economy: Looking for the Effects of Innovation and Entrepreneurship Activities on Regional Growth. In 5 th International Conference on Knowledge, Culture & Change in Organisations, July 19-22, Kitsos, C. P, Hatzikian,Y. (2006). Innovation Management and Greek Entrepreneurship, 17 th ISPIM Annual Conference, Athnes, Greece, June In Proceedings e-volume. Kitsos, C. P., Hatzikian, J. (2005). Sequential techniques for innovation indexes. Proceedings of 16 th ISPIM Annual Conference, Porto, Portugal, June In Proceedings e-volume. Kitsos P. C., Korres M.G. and Hadjidema S. (2006). An Empirical Investigation on Female Entreneurship and Innovation Activities on Greece. International Conference of ERSA (European Regional Science Association), Volos, Greece. Kitsos, C. P., Korres, G., Hadjidema, S. (2005). A study for the determinant factors and the role of female entrepreneurship in Greek enterprises. In Hellenic Statistical Institute Conference, Rhodes, Greece, 4-7 May Proceedings volume pg Κίτσος Π. Χ., Κορρές Μ. Γ., και Σ. X. Χατζηδήμα (2005). Οικονομικά Στοιχεία και Ανάλυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. ΤΕΙ Αθήνας Συνέδριο ΕΠΕΑΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία: Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση, Νοεμβρίου 2005, Αθήνα. Τόμος Πρακτικών σελ Kitsos P. C., G. M. Korres, and Y. C. Hatzikian (2006). Statistical Analysis on Entrepreneurship and Innovation Activities for Greek Enterprises. In 19 th Hellenic Statistical Institute Conference, April Kastoria, Greece, Kitsos, C. P., Korres, G., Hatzikian, Y. (2005). Innovation activities in Greece: A statistical and Empirical approach. In Hellenic Statistical Institute Conference, Rhodes, Greece, 4-7 May Proceedings volume pg Κίτσος Π. Χ., Κορρές Μ. Γ., και Χατζηκιάν Ι., (2005). Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Ρόλου της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. ΤΕΙ Αθήνας Συνέδριο ΕΠΕΑΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία: Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση, Νοεμβρίου 2005, Αθήνα. Τόμος Πρακτικών σελ OECD (1997).The Oslo Manual: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Paris OECD. OECD (2001), Science, Technology and Industry Scoreboard : Towards a Knowledge-Based Economy, OECD, Paris. Χατζηκιάν Ι, (2006). Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτομίας και δικτύωση της έρευνας με την παραγωγή, Γραφείο Διαμεσολάβησης ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα. Χατζηκιάν Γιάννης, (2007). Καινοτομία των Ελληνικών επιχειρήσεων και σύγκριση με την Ε.Ε. Μια ανάλυση του Εθνικού Συστήματος Καινοτομίας σε μικρο-επίπεδο. ΓΔΜ-ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα. Χατζηκιάν, Γιάννης (2007). Τριτοβάθμια εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομικές επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων. Διοικητική Ενημέρωση, Αθήνα, Τεύχος αριθ. 43, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, Αθήνα, σελ Χατζηκιάν, Γιάννης (2006). Στρατηγικές για τη δημιουργία δικτύων (clusters) επιχειρήσεων : Η Ελληνική και η διεθνής εμπειρία. Διοικητική Ενημέρωση, Αθήνα, Τεύχος αριθ. 38, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006, Αθήνα, σελ

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας

Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη

Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη Τίτλος Εισήγησης : Διερευνώντας τη σχέση Πηγές Πληροφόρησης-Ανάπτυξη Καινοτομίας: Η Περίπτωση της Ελλάδας Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, ph.d. Επιστημονικός Συνεργάτης, ΤΕΙ Αθήνας Δρ. Ιωάννης Μπουρής, mba,ph ph.d.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ «Μια Συγκριτική Μελέτη της Καινοτομίας και της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Ιούνιος 2008 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης

Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας Ενότητα 5: Μέτρηση Τεχνολογικής Αλλαγής, Καινοτομίας, Παραγωγικότητας και Ανάπτυξης Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί δείκτες καινοτομίας. ελληνικών επιχειρήσεων

Βασικοί δείκτες καινοτομίας. ελληνικών επιχειρήσεων Βασικοί δείκτες καινοτομίας Έρευνα & Ανάπτυξη στις ελληνικές επιχειρήσεις ελληνικών επιχειρήσεων 2012-2014 Επίσημα στατιστικά & δείκτες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 8 Ιουλίου 2016 Στατιστικές για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Φαρμακευτικός Κλάδος

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Φαρμακευτικός Κλάδος Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Φαρμακευτικός Κλάδος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: Δρ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον Τομέα της Υγείας

Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον Τομέα της Υγείας Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον Τομέα της Υγείας Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 2 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Εκπαίδευση, Αγορά Εργασίας και Συστήματα Υγείας», ΤΕΙ Αθήνας και Καλαμάτας, Τμήματα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Κλάδος Τροφίμων & Ποτών

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Κλάδος Τροφίμων & Ποτών Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάρισα, 30 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγικά Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί µία στρατηγική προσέγγιση, µε στόχο τον οικονοµικό µετασχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 8 Φεβρουαρίου 2008 1. ιαφοροποίηση επιδόσεων καινοτοµίας στην ΕΕ 2. Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

66 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH

66 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 66 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. Του Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Σήµερα, γίνεται όλο και περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία. στις ελληνικές επιχειρήσεις

Καινοτομία. στις ελληνικές επιχειρήσεις Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 2 Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Αποτελεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Το έλλειμμα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας

Το έλλειμμα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας Το έλλειμμα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της υγείας Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας Φαίδων Κομισόπουλος Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιά Εισαγωγή Διοικητική Ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής

Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης. Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Αποτίμηση προόδου και επόμενα βήματα ανάπτυξης Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δρ. Νίκος Βογιατζής Τα Clusters ως Καταλύτης Καινοτομίας Συνεργατικοί Σχηματισμοί / Συμπλέγματα Φορέων Καινοτομίας /Cl Clusters:

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος

«Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος «Η Καινοτοµία στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση µε τις νότιες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες» Χριστόπουλος Αλέξανδρος Επιβλέπων καθηγητής: κ. Πετράκης Παναγιώτης Πίνακας Περιεχοµένων 1.1. Η καινοτοµική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έµµεσες δράσεις Ε&ΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε αντικείµενο τη "βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ.

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Thomas Edison: >1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Πρακτική φωτιστική λυχνία Φιλμ 35mm Φωνόγραφος 21.6δισ. $ το 1920 Καινοτομία κάτι περισσότερο από μια καλή ιδέα: διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το έργο InnoWeit: Στόχοι και βήματα υλοποίησης

4. Το έργο InnoWeit: Στόχοι και βήματα υλοποίησης Από την Καινοτομία στην επαγγελματική κατάρτιση Dr. Martin Kröll Institut für Arbeitswissenschaft Ruhr-Universität Bochum Ηράκλειο 3 Απριλίου 2014 Δομή Παρουσίασης 1. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις 2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΟΟΣΑ (1996), The OECD Jobs Strategy Technology, Productivity and Job Creation, Volume 1, Paris. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Για παράδειγµα, σε µία πρόσφατη καταγραφή, το 15% των αυστραλιανών επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε αποφασίσει οργανωτικές καινοτοµίες, έναντι 13% των επιχειρήσεων που είχε υιοθετήσει Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα