Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Πρόλογος VII Εισαγωγή 1 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 5 Ι. Γενικά 5 ΙΙ. ιαφορές επικοινωνίας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα 6 ΙΙΙ. Μέθοδοι επικοινωνίας 7 1. Προς τα κάτω 8 2. Προς τα επάνω 9 3. Οριζόντια ιαγώνια 10 IV. Εµπόδια στην επικοινωνία Άσχηµα διατυπωµένα µηνύµατα Μηνύµατα διατυπωµένα σε ακατάλληλη γλώσσα Περιβάλλον στον οργανισµό Κοινωνική (ιεραρχική) κατάσταση Μέγεθος Ανεπαρκής περίοδος προσαρµογής Υπερβολικός όγκος πληροφοριών Απώλειες στη µετάδοση Κακή απορρόφηση στην πληροφορία Θόρυβος 15 V. Γραφειοκρατία 15 VI. Νέες µέθοδοι επικοινωνίας Ορισµοί Πλεονεκτήµατα από τη χρήση της νέας τεχνολογίας Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 21 Ι. Γενικά 21 ΙΙ. Οι έννοιες της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας, αποτελεσµατικότητας 21 ΙΙΙ. Οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη µέτρηση της παραγωγικότητας στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 25 IV. Οφέλη που προκύπτουν από τη µέτρηση της παραγωγικότητας σε έναν Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αιτίες για τις οποίες επιβάλλεται η µέτρηση της παραγωγικότητας στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η πρακτική σηµασία της µέτρησης της παραγωγικότητας 29 V. ιαδικασία βελτιστοποίησης της απόδοσης και της αύξησης της παραγωγικότητας των υπηρεσιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 30 VI. είκτες παραγωγικότητας Τα χαρακτηριστικά των δεικτών παραγωγικότητας είκτες εξυπηρέτησης του πολίτη αποτελεσµατικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είκτες που αφορούν στο χρόνο εξυπηρέτησης είκτες που αφορούν στην ποιότητα και στην αξιοπιστία της εξυπηρέτησης είκτες προσπελασιµότητας είκτες που αφορούν στη γενικότερη ικανοποίηση του πολίτη από τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Παράδειγµα µέτρησης παραγωγικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 34 VII. Η µέτρηση της παραγωγικότητας στη Μεγάλη Βρετανία 35 VIII. Τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχηµένου συστήµατος µέτρησης της παραγωγικότητας 36

2 3. H ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 37 I. Γενικά 37 II. Χαρακτηριστικά και Αρχές της ιοίκησης Μέσω Στόχων 38 III. Οι λόγοι για την υιοθέτηση ενός συστήµατος ιοίκησης Μέσω Στόχων 39 IV. Η εφαρµογή ενός συστήµατος ιοίκησης Μέσω Στόχων στους Ο.Τ.Α 40 V. Resultkontrakting 42 VI. Προβλήµατα στην εφαρµογή της ιοίκησης Μέσω Στόχων Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 45 I. Γενικά 45 II. Μεθοδολογία εφαρµογής Ανασχεδιασµού Οργανωσιακών ιαδικασιών 47 III. Οφέλη από την εφαρµογή του Ανασχεδιασµού Οργανωσιακών ιαδικασιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 48 IV. Βασικά χαρακτηριστικά του Ανασχεδιασµού της ηµόσιας ιοίκησης 49 V. Εµπόδια που συναντά ένας οργανισµός κατά την εφαρµογή του Ανασχεδιασµού 50 VI. Μαθήµατα για το µέλλον από την εφαρµογή του Ανασχεδιασµού οργανωσιακών ιαδικασιών σε τοπικούς οργανισµούς 51 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 55 I. Γενικά 55 II. Ποιότητα Ζωής Ασφάλεια Κοινωνικές Παροχές Υποχρέωση στην Ποιότητα Ζωής Καθαριότητα Στάθµευση ηµοτική Συγκοινωνία Ανακατασκευή Πεζοδροµίων Ανάπλαση της πρόσοψης του ήµου επί της Λ. Μεσογείων Κοιµητήριο Πράσινο Άµεση Παρέµβαση στο Κεντρικό Άλσος Λαϊκή Αγορά Ανακύκλωση «Απηρχαιωµένων» ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών Υποχρέωση στην Ασφάλεια των Πολιτών Συµβούλια Πρόληψης Εγκληµατικότητας (Σ.Π.Ε.) ηµοτική Αστυνοµία Ίδρυση του Θεσµού του Συνηγόρου του ηµότη Υποχρέωση για Κοινωνικές Παροχές Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής ηµιουργία ηµοτικής Τράπεζας Αίµατος Κ.Α.Π.Η Ξενώνας Βοήθεια στο Σπίτι και Αξιοποίηση του Προγράµµατος «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων» (Κ.Η.Φ.Η.) Φροντίδα για την Πολύτεκνη Οικογένεια Πρόγραµµα Πρωτογενούς Πρόληψης από τα ναρκωτικά Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Επικοινωνία Εκδροµές Προστασία στα Ζώα 64 ΙΙΙ. Σχέσεις ήµου Πολίτη Υποχρέωση στην Εξυπηρέτηση του Πολίτη Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 65

3 1.2. Καθιέρωση Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας Γραφείο ηµότη Χάρτα ικαιωµάτων των Πολιτών Τηλεφωνική Ενηµέρωση των Πολιτών ηµιουργία Σώµατος Πολιτών Τοπικά ηµοψηφίσµατα Υποχρέωση Αναβάθµισης των Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωσης των Λειτουργιών του ήµου Υποχρέωση Ίδρυσης Υπηρεσίας Χρηµατοοικονοµικής Εξυπηρέτησης Υποχρέωση προς τις Παραγωγικές Μονάδες του ήµου µας Καταγραφή και Οµαδοποίηση των Επιχειρηµατικών Μονάδων ανά Τοµέα Παραγωγικής ραστηριότητας Έµφαση στην Επίλυση των Προβληµάτων των Μικρών Οικογενειακών Επιχειρήσεων Πρόσβαση των Παραγωγικών Μονάδων στην Πληροφόρηση και την Ενηµέρωση ηµιουργία Οµάδας Εργασίας Στενότερη Συνεργασία µεταξύ των Παραγωγικών Τάξεων και των Υπηρεσιών του ήµου Υποχρέωση ιευκόλυνσης των Νέων στην Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας Άµεση Αντιµετώπιση της Ανεργίας των Νέων 69 ΙV. Παιδεία Πολιτισµός Αθλητισµός Νεότητα Υποχρέωση Βελτίωσης της Ποιότητας της Παιδείας Εκσυγχρονισµός και Βελτίωση της Υλικοτεχνικής Υποδοµής των Σχολικών Εγκαταστάσεων Προώθηση της Συνεργασίας µεταξύ της ηµοτικής Αρχής και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων καθώς και των Συλλόγων των Καθηγητών και των ασκάλων των Σχολείων του ήµου Ενίσχυση της Προστασίας των Μαθητών από και προς το Σχολείο Υποχρέωση Παροχής Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ηµοτική Βιβλιοθήκη Ενίσχυση και Προσαρµογή στα Σύγχρονα εδοµένα των Προγραµµάτων του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ήµου Στέκι Νεολαίας Συνεχής Ενηµέρωση των ηµοτών Λειτουργία Λαϊκού Πανεπιστηµίου Υποχρέωση στον Πολιτισµό Μουσική Θέατρο Εικαστικά Λαϊκή Τέχνη ηµοτική Πινακοθήκη ηµοτικός Κινηµατογράφος Χορός Φωτογραφία ιοργάνωση Συνεδρίων πανελλήνιας και ευρωπαϊκής εµβέλειας για θέµατα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και τον πολιτισµό ιοργάνωση ιεθνούς Συµποσίου Υποχρέωση στον Αθλητισµό Υποχρέωση στη Νεότητα ηµοτικό Συµβούλιο Νεολαίας 76 V. Οικονοµικοί Πόροι ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 78 Άρθρο 1. Αυτοτελές Γραφείο ηµάρχου Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου Γραφείο Επιτελικής Υποστήριξης ηµάρχου (ειδικοί συνεργάτες, ειδικοί

4 σύµβουλοι ή επιστηµονικοί συνεργάτες) Γραφείο Ποιότητας Γραφείο Τύπου, ηµοσίων και ιεθνών Σχέσεων 80 Άρθρο 2. Γενικός Γραµµατέας Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 83 Άρθρο 3. Γραφείο Αντιδηµάρχων 83 Άρθρο 4. Γραφείο Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου και Επιτροπών του 84 Άρθρο 5. Γραφείο ηµαρχιακής Επιτροπής 85 Άρθρο 5α. Γραφείο ηµοτικών Παρατάξεων 86 Άρθρο 6. Νοµική Υπηρεσία Γραφείο Νοµικής Στήριξης του ήµου 87 Άρθρο 7. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοίκησης Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου ιεκπεραίωσης και ιοικητικής Στήριξης Γραφείο Χορήγησης Αδειών Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Επαγγελµάτων, Ψυχαγωγικών/ Ηλεκτρονικών Παιγνίων, Λαϊκών Αγορών κ.λ.π Γραφείο Υποστήριξης και Συντονισµού της Λειτουργίας των Νοµικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του ήµου Γραφείο Θεµάτων Παιδείας Γραφείο Αλλοδαπών Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης Γραφείο ηµοτολογίου Ιθαγένειας Αδειών Πολιτικών Γάµων Γραφείο Μεταδηµοτεύσεων και Εκλογικών ιαδικασιών Γραφείο Μητρώου Αρρένων Στρατολογίας Γραφείο Ληξιαρχείου ηµοτικού Κοιµητηρίου Τµήµα Προσωπικού 95 Άρθρο 8. ιεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη ( Κ.Ε.Π.) Τµήµα Επικοινωνίας Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης Γραµµατεία ιεύθυνσης 98 Άρθρο 9. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Εσόδων Γραφείο Προϋπολογισµού Απολογισµού Γραφείο ιαχείρισης Εσόδων Γραφείο Θεµάτων ηµοτικής Περιουσίας Κληροδοτηµάτων Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας Τµήµα Προµηθειών και ιαχείρισης Αποθεµάτων Τµήµα Λογιστηρίου Γραφείο Εκκαθάρισης απανών Γραφείο Μισθοδοσίας Γραµµατεία ιεύθυνσης 105 Άρθρο 10. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµήµα Τεχνικών Μελετών και Έργων Γραφείο Εκπόνησης Μελετών και Επίβλεψης Έργων Γραφείο Κατασκευής Επισκευής Συντήρησης Έργων Τµήµα Πολεοδοµίας Γραφείο Πολεοδοµικού Χωροταξικού Σχεδιασµού Γραφείο Πολεοδοµικών Εφαρµογών Κτηµατολογίου Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών και Έργων Γραφείο Ηλεκτροφωτισµού Γραφείο Συντήρησης Επισκευής Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού Γραµµατεία ιεύθυνσης 111 Άρθρο 11. ιεύθυνση ιαχείρισης Περιβάλλοντος Τµήµα Πρασίνου και Παιδικών Χαρών Γραφείο Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου Γραφείο Παιδικών Χαρών Τµήµα Καθαριότητας 114

5 Γραφείο Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων όλων των Υπηρεσιών του ήµου Γραφείο Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων του ήµου (πεζοδρόµια, δρόµοι, πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι) Τµήµα Κίνησης, Επισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Τµήµα ιαχείρισης Απορριµµάτων Γραφείο Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Μεγάλων Αντικειµένων Αυτοτελές Γραφείο Περιβάλλοντος Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Γραµµατεία ιεύθυνσης 119 Άρθρο 12. Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικών Υπηρεσιών Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής Γραφείο ηµοτικών Ιατρείων 121 Άρθρο 13. Αυτοτελές Τµήµα Έρευνας και Μηχανοργάνωσης Γραφείο Έρευνας Πηγών Χρηµατοδότησης και Συνεργασιών του ήµου Γραφείο Μηχανοργάνωσης Τεκµηρίωσης 122 Άρθρο 14. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας Τµήµα Περιπολίας, Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθµευσης Οχηµάτων καθώς και Εφαρµογής των ιατάξεων του ηµοτικού Συµβουλίου Γραφείο Περιπολίας και Ελέγχου Εφαρµογής των ιατάξεων του ηµοτικού Συµβουλίου Γραφείο Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθµευσης Οχηµάτων Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Αδειών Οικοδοµών Τµήµα Ελέγχου Επαγγελµάτων, Πάσης Φύσεως Επιτηδευµάτων, Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος και Ψυχαγωγικών, Ηλεκτρονικών Παιγνίων Γραµµατεία ιεύθυνσης 128 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 129 Ι. Περιγραφή θέσεων και διαδικασιών διοίκησης των υπηρεσιών του ήµου Αρµοδιότητες ιευθυντών Καθορισµός Θέσης Γενικές Αρµοδιότητες Προϊστάµενη Αρχή Υφιστάµενοι Ειδικότερες Αρµοδιότητες ιευθυντή ανά ιεύθυνση ιευθυντής ιοικητικών Υπηρεσιών ιευθυντής Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ιευθυντής Υπηρεσιών ιαχείρισης Περιβάλλοντος ιευθυντής ηµοτικής Αστυνοµίας Όργανα Συντονισµού των Υπηρεσιών του ήµου Συµβούλιο Συντονισµού των Υπηρεσιών Συντονιστικά Συµβούλια Επιπέδου ιεύθυνσης Συντονιστικές Συσκέψεις Τµηµάτων ιεύθυνσης ή Αυτοτελών Τµηµάτων Κανονισµοί Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ήµου 138 ΙΙ. Στελέχωση των Υπηρεσιών του ήµου Ειδικές θέσεις Θέσεις Νοµικής Υπηρεσίας Τακτικές Οργανικές θέσεις µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου Κατηγορία πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης Κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης Κατηγορία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 141

6 3.4. Κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης Προσωποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου Προσωρινές θέσεις µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου αορίστου χρόνου Θέσεις µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου ορισµένου χρόνου Θέσεις Προϊσταµένων 143 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 147 Άρθρο 1. Αρµοδιότητες ηµοτικού Συµβουλίου 147 Άρθρο 2. Λειτουργία ηµοτικού Συµβουλίου 149 Άρθρο 3. Αρµοδιότητες Προέδρου 152 Άρθρο 4. Αρµοδιότητες Γραµµατέα 153 Άρθρο 5. Παραίτηση Προεδρείου 154 Άρθρο 6. Σύγκληση του ηµοτικού Συµβουλίου Σύγκληση από τον Πρόεδρο Σύγκληση από το 1/3 των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου ή από το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας 156 Άρθρο 7. Τόπος Συνεδρίασης 157 Άρθρο 8. Απαρτία και Λήψη Αποφάσεων 158 Άρθρο 9. Πρακτικά Συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου 159 Άρθρο 10. ηµοσίευση Αποφάσεων ηµοτικού Συµβουλίου 161 Άρθρο 11. Υποχρεώσεις και ικαιώµατα ηµοτικών Συµβούλων 162 Άρθρο 12. ηµοτικές Παρατάξεις 163 Άρθρο 13. Σύσταση Επιτροπών ηµοτικού Συµβουλίου 164 Άρθρο 14. Συµµετοχή στις τοπικές υποθέσεις 165 Άρθρο 15. Αναφορές Προτάσεις και Πληροφόρηση ηµοτών και Κατοίκων 166 Άρθρο 16. Απολογισµός Πεπραγµένων της ηµοτικής Αρχής 167 Άρθρο 17. Γραµµατεία ηµοτικού Συµβουλίου 168 Άρθρο 18. Ισχύς Τροποποίηση Κανονισµού ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 170 Ι. Εισαγωγικές ιατάξεις 170 Άρθρο 1. Σύσταση και επωνυµία 170 Άρθρο 2. Σκοπός 170 Άρθρο 3. Πόροι Περιουσία 172 Άρθρο 4. ιάλυση του Νοµικού Προσώπου 173 ΙΙ. ιοίκηση 173 Άρθρο 5. Όργανα 173 Άρθρο 6. Ορισµός ιοικητικού Συµβουλίου 174 Άρθρο 7. Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου 176 Άρθρο 8. Λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου 178 Άρθρο 9. Αρµοδιότητες Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 180 Άρθρο 10. Αρµοδιότητες Γραµµατέα ιοικητικού Συµβουλίου 180 Άρθρο 11. Αρµοδιότητες Ελέγχοντος Συµβούλου 181 Άρθρο 12. Αρµοδιότητες Εφόρου ιοικητικού Συµβουλίου 181 Άρθρο 13. Νοµικός Σύµβουλος 182 Άρθρο 14. Γραµµατεία ιοίκησης 182 ΙΙΙ. ιάρθρωση Υπηρεσιών 183 Άρθρο 15. ιευθυντής (Manager) του Νοµικού Προσώπου 183 Άρθρο 16. Τµήµα ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο ιοικητικών Υπηρεσιών Γραφείο Οικονοµικών Υπηρεσιών 184 Άρθρο 17. Τµήµα Συντήρησης και Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων 185 Άρθρο 18. Τµήµα Κλειστού Γυµναστηρίου 187 Άρθρο 19. Τµήµα Μαζικής Άθλησης 187 Άρθρο 20. Τµήµα Σχολικής Άθλησης 188 Άρθρο 21. Τµήµα Εκδηλώσεων 188

7 Άρθρο 22. Τµήµα Υγειονοµικής Υπηρεσίας 189 IV. Οικονοµική ιαχείριση 189 Άρθρο 23. Γενικά 189 Άρθρο 24. Συµβάσεις 190 Άρθρο 25. Μελέτες 190 Άρθρο 26. Εκτέλεση Έργων Προµηθειών 191 Άρθρο 27. Παραλαβή Έργων Προµηθειών 192 Άρθρο 28. ηµοπρασίες 192 Άρθρο 29. ιαδικασία ιεξαγωγής ιαγωνισµών 193 Άρθρο 30. Επίλυση ιαφορών 194 V. Στελέχωση των Υπηρεσιών του «ηµοτικού Αθλητικού Οργανισµού» 195 Άρθρο 31. Πρόσληψη Προσωπικού 195 VI. Ακροτελεύτιες ιατάξεις ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 199 Ι. Εισαγωγικές ιατάξεις 199 Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυµία 199 Άρθρο 2. Σκοπός 199 Άρθρο 3. Πόροι 200 Άρθρο 4. ιάλυση του Νοµικού Προσώπου 201 ΙΙ. ιοίκηση 201 Άρθρο 5. Ορισµός ιοικητικού Συµβουλίου 201 Άρθρο 6. Αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου 203 Άρθρο 7. Λειτουργία του ιοικητικού Συµβουλίου 204 Άρθρο 8. Αρµοδιότητες Προέδρου 206 Άρθρο 9. Αρµοδιότητες Γραµµατέα 206 Άρθρο 10. Αρµοδιότητες Εφόρου 207 Άρθρο 11. Αρµοδιότητες Ταµία 207 Άρθρο 12. Γραµµατεία ιοίκησης 208 ΙΙΙ. ιάρθρωση Υπηρεσιών 208 Άρθρο 13. Τµήµα ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προσωπικού Γραφείο Εσόδων Εξόδων ιαχείρισης Γραφείο ιαχείρισης Περιουσίας 210 Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων Τύπου Πληροφόρησης 211 Άρθρο 14. Τµήµα Πολιτιστικών ραστηριοτήτων Τµήµα Βιβλιοθήκης Τµήµα Πινακοθήκης Τµήµα Επιστήµης Λογοτεχνίας ιαλέξεων Τµήµα Μουσικής Χορωδίας Τµήµα Εικαστικών Τεχνών Τµήµα Θεάτρου Τµήµα Χορού (ρυθµικής, µπαλέτου και δηµοτικών χορών) Τµήµα Υφαντικής Παραδοσιακού Κεντήµατος Τµήµα Θεάτρου Σκιών Τµήµα Σκακιού Τµήµα Φωτογραφίας Τµήµα Παιδιού Νεολαίας Τµήµα Συµβουλευτικής Τµήµα Κινηµατογράφου Video Τµήµα Εκδόσεων 215 IV. Οικονοµική ιαχείριση 215 Άρθρο 15. Γενικά 215 V. Στελέχωση των Υπηρεσιών 216 Άρθρο 16. Πρόσληψη Προσωπικού 216 VII. Ακροτελεύτιες ιατάξεις ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

8 (ΚΑΠΗ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 220 Ι. Εισαγωγικές ιατάξεις 220 Άρθρο 1. Σύσταση και Επωνυµία 220 Άρθρο 2. Σκοπός 220 Άρθρο 3. Περιουσία Πόροι 221 Άρθρο 4. ιάλυση του Νοµικού Προσώπου 222 Άρθρο 5. Μέλη του ΚΑΠΗ 222 Άρθρο 6. Υποχρεώσεις µελών 222 ΙΙ. ιοίκηση 223 Άρθρο 7. Όργανα 223 Άρθρο 8. Ορισµός ιοικητικού Συµβουλίου 223 Άρθρο 9. Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου 226 Άρθρο 10. Λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου 227 Άρθρο 11. Αρµοδιότητες Προέδρου ιοικητικού Συµβουλίου 229 Άρθρο 12. Αρµοδιότητες Γραµµατέα ιοικητικού Συµβουλίου 230 Άρθρο 13. Γραµµατεία ιοίκησης 231 ΙΙΙ. ιάρθρωση Υπηρεσιών 231 Άρθρο 14. Τµήµα ιοικητικής και Οικονοµικής Υπηρεσίας Γραφείο ιοικητικής Υπηρεσίας Γραφείο Οικονοµικής Υπηρεσίας Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας 233 Άρθρο 15. Τµήµα Υγειονοµικής Υπηρεσίας Γραφείο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Γραφείο Φυσικοθεραπείας Γραφείο Εργοθεραπείας Γραφείο Ψυχολογίας 235 ΙV. Στελέχωση των Υπηρεσιών 235 Άρθρο 16. Πρόσληψη Προσωπικού 235 V. Ακροτελεύτιες ιατάξεις ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 239 I. Εισαγωγικές ιατάξεις 239 Άρθρο 1. Σύσταση και Επωνυµία 239 Άρθρο 2. Σκοπός 239 Άρθρο 3. Περιουσία 240 Άρθρο 4. Πόροι 241 Άρθρο 5. ιάλυση του Νοµικού Προσώπου 241 Άρθρο 6. ικαίωµα Εγγραφής 241 Άρθρο 7. Εγγραφή 242 Άρθρο 8. ιακοπή Φιλοξενίας Παιδιών 244 Άρθρο 9. Μεταφορά Παιδιών 244 II. ιοίκηση 245 Άρθρο 10. Ορισµός ιοικητικού Συµβουλίου 245 Άρθρο 11. Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου 247 Άρθρο 12. Λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου 248 Άρθρο 13. Αρµοδιότητες Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου 251 Άρθρο 14. Επιτροπές Εποπτείας 251 III. Λειτουργία ηµοτικών Παιδικών Σταθµών 252 Άρθρο 15. Χρόνος Λειτουργίας 252 Άρθρο 16. Τµήµατα Λειτουργίας των Σταθµών 253 Άρθρο 17. Ιατρική Παρακολούθηση 253 Άρθρο 18. Ηµερήσια Απασχόληση Παιδιών 254 Άρθρο 19. ιατροφή Παιδιών 255 IV. ιάρθρωση Υπηρεσιών 256 Άρθρο 20. Τµήµα ιοικητικό Οικονοµικό Γραφείο Προσωπικού 257

9 20.2. Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου Γραφείο Πρωτοκόλλου ιεκπεραίωσης Αρχείου Γραφείο Λογιστηρίου Ταµειακής Υπηρεσίας Προµηθειών Περιουσίας και ιαχείρισης Υλικού 258 Άρθρο 21. Τµήµα Προσχολικής Αγωγής 260 V. Καθήκοντα Προσωπικού 261 Άρθρο 22. Γενικά Καθήκοντα 261 Άρθρο 23. Καθήκοντα Προϊσταµένου ιεύθυνσης 262 Άρθρο 24. Ειδικά Καθήκοντα Προσωπικού Παιδαγωγοί Βοηθοί Παιδαγωγών ιαχειριστής Παιδίατρος Κοινωνικός Λειτουργός Ψυχολόγος Μάγειρας Μαγείρισσα Βοηθός Μάγειρα Μαγείρισσας ή Τραπεζοκόµος Προσωπικό Καθαριότητας Οδηγοί Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό 268 VI. Στελέχωση των Υπηρεσιών 268 Άρθρο 25. Προσόντα ιορισµού 268 Άρθρο 26. Κατανοµή Προσωπικού 268 Άρθρο 27. Πρόσληψη Προσωπικού 270 VII. Ακροτελεύτιες ιατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 273 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ 273 Ι. Γενικές ιατάξεις 273 Άρθρο 1. Περιεχόµενο Κανονισµού 273 Άρθρο 2. Πεδίο Εφαρµογής του Κανονισµού 274 Άρθρο 3. Φορέας Εφαρµογής του Κανονισµού 274 Άρθρο 4. Προσδιορισµός Εννοιών για την Εφαρµογή του Κανονισµού 275 Άρθρο 5. Ταξινόµηση απορριµµάτων 275 ΙΙ. Υποχρεώσεις ήµου 277 Άρθρο 6. Καθορισµός Υποχρεώσεων 277 ΙΙΙ. Υποχρεώσεις κατοίκων και διερχοµένων εντός των ορίων του ήµου 278 Άρθρο 7. Υποχρεώσεις πεζών 278 Άρθρο 8. Υποχρεώσεις Καταστηµαταρχών 278 Άρθρο 9. Καθαριότητα Ειδικών Χώρων (στεγασµένων ή µη) 279 Άρθρο 10. Καθαριότητα Οικοπέδων 279 Άρθρο 11. Υπαίθρια Αποθήκευση Υλικών 279 Άρθρο 12. Παράνοµες ιαφηµίσεις 280 Άρθρο 13. Παράνοµη στάθµευση 280 Άρθρο 14. Εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, µηχανήµατα κ.λ.π. 280 Άρθρο 15. Καθαριότητα Αγορών και Λαϊκών Αγορών 281 Άρθρο 16. Υποχρεώσεις σχετικές µε την Ανακύκλωση 281 Άρθρο 17. Μεταφορά και Φορτοεκφόρτωση Αντικειµένων 282 Άρθρο 18. Κατοικίδια Ζώα 282 Άρθρο 19. Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Εσωτερικά µη Ογκώδη Αστικά Απορρίµµατα 282 Άρθρο 20. Υποχρεώσεις Υπευθύνων για τα Εσωτερικά Ογκώδη Αστικά Απορρίµµατα 283 Άρθρο 21. Υποχρεώσεις Υπευθύνων Ειδικών Απορριµµάτων 284 Άρθρο 22. Υποχρεώσεις Υπευθύνων Ειδικών και Τοξικών Απορριµµάτων που δεν µεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του ήµου 286 Άρθρο 23.Υποχρεώσεις όσων παράγουν Επικίνδυνα Απόβλητα 286

10 Άρθρο 24. Τοποθέτηση κάδων 287 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 287 Ι. Οικοδοµικές Εργασίες 287 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΙΙ. Εργασίες Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 289 Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 290 Άρθρο 1. Υποχρεωτικές Οδηγίες 290 Άρθρο 2. Επιβολή Προστίµων ΜΕΘΟ ΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΗΜΟΥ 296 Ι. Γενικά 296 ΙΙ. Στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 298 ΙΙΙ. Στοιχεία από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης του ΟΑΕ 299 ΙV. Πληροφορίες για την απασχόληση από άλλους ήµους 300 V. Πληροφορίες για την απασχόληση από τα Γραφεία ιασύνδεσης των Παν/µίων 304 VI. Πληροφορίες για την κατάρτιση από περιφερειακό γραφείο του ΟΑΕ 307 VII. Καταγραφή των επιχειρήσεων και επικοινωνία µε φορείς 308 VIII. Καταγραφή των ανέργων 312 IX. ιαδικασία επικοινωνίας και εξυπηρέτησης ανέργων 321 Χ. Προβλήµατα που αντιµετώπισε το Γραφείο µας µέχρι σήµερα ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) 325 Ι. Γενικά 325 ΙΙ. Σύσταση 325 ΙΙΙ. Αρµοδιότητες 328 IV. ράσεις µελών του ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. 330 V. Πρόσληψη προσωπικού για το ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. (εµψυχωτής) 331 VI. Πρόσληψη εµψυχωτή µέσω του νόµου για την µερική απασχόληση 333 VIΙ. Αποκεντρωµένες δοµές πρόληψης της µικροµεσαίας εγκληµατικότητας µέσω των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ Γενικά Αυτοδιοικητικές κοινωνικές δοµές των ήµων Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών και Νέων ηµοτικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθµοί Παιδικές Κατασκηνώσεις Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κέντρο Πληροφόρησης και Συµβουλευτικής Νέων Πρόγραµµα Υποστήριξης της Σχολικής Κοινότητας Προγράµµατα Υποστήριξης της Απασχόλησης Ενηµέρωση Ανέργων Υπηρεσία Υποδοχής Αλλοδαπών Πρόγραµµα Κατάρτισης Φυλακισµένων Χρηµατοδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα για την Απασχόληση Προγράµµατα Επιµόρφωσης και ια Βίου Μάθησης ραστηριότητες Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Εθελοντισµού Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης 341

11 Υπηρεσία Στέγης Σίτισης Γραφείο Πολιτών µε Αναπηρίες Ξενώνας Ανύπαντρων Μητέρων Συµβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας Γραφείο Κοινωνικών ράσεων Προγράµµατα Υποστήριξης της Υγείας ηµοτικά Ιατρεία Κέντρα. Προληπτικής Ιατρικής ηµοτική Τράπεζα Αίµατος Συµπεράσµατα 344 Γλωσσάριο 347 Βιβλιογραφία 355 Ληµµατικό Ευρετήριο 359

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ ΠΡΟΧΕ ΙΟ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η 2 0 1 3 Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 1. Εισαγωγή Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΕΤΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΗ ΕΤΟΥ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΑΟΥΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΙΗΓΗΤΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ Το Πρόγραµµα ράσης του ήµου άουσας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α ΣΧΕΔΙΑ Σ Α.1 Υπηρεσιακά Σχέδια Δράσης Α.1.1 Δ/κων & Ανθρ. Δυναμικού 1 Α.1.2 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 3 Α.1.3 Κοινωνικής Πολιτικής 4 Α.1.4 Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & ς Γενιάς 6 Α.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 72 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΟΜΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Των Ευστρ. Χατζηχαραλάµπους, Aλ. Kατσαρού, Xρ. Kοτρώτσου 1. ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα