Κώστας Καμπούρης. Το Κέντρο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας ( ) Η συνεισφορά του στην Πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώστας Καμπούρης. Το Κέντρο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (1950-1990) Η συνεισφορά του στην Πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση"

Transcript

1 Κώστας Καμπούρης Το Κέντρο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας ( ) Η συνεισφορά του στην Πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2006

2 Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ιστορική μελέτη του μοναδικού κρατικού εργοστασίου κατασκευής εποπτικών μέσων διδασκαλίας και πειραματικών διατάξεων για το εργαστήριο Φυσικών επιστημών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το εργοστάσιο που λειτούργησε για 40 χρόνια, κατασκεύασε και προμήθευσε με εργαστηριακό εξοπλισμό τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Αποτέλεσε το μοναδικό κέντρο επιμόρφωσης των δασκάλων και των καθηγητών στην ένταξη του πειράματος στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αποτελεί μια πηγή ιστορικής αναδρομής και μνήμης για αυτούς που δούλεψαν σε αυτό, για αυτούς που επιμορφώθηκαν στη αίθουσα πειραμάτων και σε όλους όσους προσπαθούν να εντάξουν το πείραμα στη διδασκαλεία των Φυσικών επιστημών στην Εκπαίδευση. ISBN

3

4 Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Διεύθυνση συγγραφέα : Κώστας Καμπούρης Καλαμβόκη ΜΕΛΙΣΣΙΑ τηλ e mail Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσ ιευση του έργου αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο χωρις τη σχετική άδεια του συγγραφέα ISBN

5 Στο Δημήτρη και τη Μαργαρίτα

6 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία είναι μια ιστοριογραφική μελέτη του εργοστασίου κατασκευής οργάνων για τα εργαστήρια Φυσικών επιστημών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (ΚΕΜΔ), στο οποίο εντάχθηκε το εργοστάσιο μετά το Τo εργοστάσιο λειτούργησε στην Αθήνα κατά τη χρονική περίοδο και ήταν το μοναδικό κρατικό εργοστάσιο κατασκευής εποπτικών οργάνων και εκπαιδευτικών πειραματικών διατάξεων. Τα τελευταία 20 χρόνια εκφράζεται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις κοινότητες των ιστορικών των Φυσικών επιστημών και της διδακτικής της Ιστορίας των Φυσικών επιστημών για την ιστορία των επιστημονικών οργάνων. Και αυτό διότι η Ιστορία των επιστημονικών διατάξεων συνεισφέρει στην κατανόηση της Ιστορίας των Επιστημών. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα μετατοπίστηκε από τις επιστημονικές διατάξεις που κατασκευάστηκαν προπολεμικά στις επιστημονικές διατάξεις που κατασκευάστηκαν στο 19 ο και 20 ο αιώνα (J. Holland,2002). Και αυτό διότι με την εντυπωσιακή ανάπτυξη των Φυσικών επιστημών τα τελευταία 200 χρόνια ένας τεράστιος αριθμός διατάξεων κατασκευάστηκαν για την έρευνα ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η εργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του γενικότερου ενδιαφέροντός μου για την πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η εικοσάχρονη και πλέον ενασχόληση μου με τη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και ο προβληματισμός μου για την κυριαρχία μετά το 1990 του μοντέλου της «μεταφυσικής» διδασκαλίας της Φυσικής του μαυροπίνακα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μου στη συγγραφή των εργαστηριακών οδηγών Φυσικής του Γυμνασίου και σε προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών σχετικά με την ένταξη του πειράματος στη διδασκαλία, με οδήγησαν στην απόφαση να διερευνήσω το ρόλο του ΚΕΜΔ. Όλοι οι συνάδελφοι Φυσικοί που δίδασκαν στα σχολεία την περίοδο λειτουργίας του ΚΕΜΔ αναφέρονταν με μεγάλο θαυμασμό για την προσφορά του στη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων, αλλά και στην επιμόρφωση των ίδιων. Προσωπικά, είχα άμεση εμπειρία για την ποιότητα, τη 1

7 λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των μετρήσεων των πειραματικών διατάξεων που κατασκευάζονταν στο ΚΕΜΔ. Το 90% των οργάνων με τα οποία εξοπλίστηκαν τα σχολεία μέχρι το 1990 προέρχονται από το εργοστάσιο του ΚΕΜΔ. Η επιμόρφωση των καθηγητών στην ένταξη του πειράματος στη διδασκαλεία μέχρι το κλείσιμο του εργοστασίου είναι αποκλειστικό έργο του ΚΕΜΔ. Από όλα τα παραπάνω διαμόρφωσα θετική άποψη για την προσφορά του ΚΕΜΔ στην ανάπτυξη της πειραματικής διδασκαλίας στα σχολεία και αποφάσισα να διερευνήσω τους λόγους που οδήγησαν στη λειτουργία και την ανάπτυξη του, τη θετική στάση των καθηγητών για το ΚΕΜΔ, καθώς και για τους λόγους που συνετέλεσαν στην παραγωγή τόσο αξιόλογων πειραματικών διατάξεων. Η μελέτη του ΚΕΜΔ χωρίστηκε σε περιόδους. Οι περίοδοι καθορίστηκαν με κριτήριο τις πολιτικές αλλαγές που συντελέσθηκαν σε επίπεδο πολιτικής εξουσίας κατά την περίοδο λειτουργίας του. Και αυτό διότι οι μεταβολές που επιχειρήθηκαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους στην ελληνική εκπαίδευση ήταν κυρίως αποτέλεσμα πολιτικών και όχι κοινωνικοοικονομικών μεταβολών. Το πολιτικό-κομματικό συμφέρον προτασσόταν του κοινωνικού οικονομικού και στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι εκπαιδευτικές αλλαγές (μεταρρύθμιση αντιμεταρρύθμιση) ήταν αποτέλεσμα πολιτικού αγώνα ανάμεσα σε ομάδες που ασκούσαν την εξουσία με διαφορετικά συμφέροντα και προσανατολισμούς (Σ. Μπουζάκης 1999) Σε αυτή τη μελέτη διερευνήθηκαν : 1. Οι λόγοι που οδήγησαν το 1948 στη δημιουργία του ΚΕΜΔ. 2. Η επίδραση των πολιτικών μεταβολών και των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που τις ακολούθησαν στη λειτουργία και τους στόχους του ΚΕΜΔ. 3. Η συνεισφορά του ΚΕΜΔ στον εξοπλισμό των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας στα πενήντα χρόνια της λειτουργίας του. 4. Η επίδραση του ΚΕΜΔ στη διδακτική μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 5. Η σχέση των καθηγητών Φυσικών επιστημών με το ΚΕΜΔ. 6. Η συμμετοχή του ΚΕΜΔ στην επιμόρφωση των δασκάλων και των καθηγητών Φυσικών επιστημών. 2

8 7. Οι παράγοντες που οδήγησαν στο κλείσιμο του εργοστασίου και του ΚΕΜΔ το Η μεθοδολογία για τη διερεύνηση των ερωτημάτων ήταν η ακόλουθη : -Συγκέντρωση και μελέτη πρωτογενούς υλικού Στο πρωτογενές υλικό συμπεριλαμβάνονται: Αρχεία, Νομοθετικά διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις, όργανα που κατασκεύαζε το εργοστάσιο του ΚΕΜΔ, έντυπο υλικό για την επιμόρφωση των καθηγητών, βιβλία, δημόσια έγραφα, υπηρεσιακά σημειώματα πρωταγωνιστών, συνεντεύξεις και φωτογραφικό υλικό. -Συγκέντρωση και μελέτη δευτερογενούς υλικού Το δευτερογενές υλικό προέρχεται από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας από πρακτικά συνεδρίων της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, επιστημονικών περιοδικών σχετικά με το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο κατά την εποχή της ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΕΜΔ. Συγκεκριμένα οι απαντήσεις στα ερωτήματα της εργασίας βασίστηκαν : 1. Στην έρευνα των υπαρχόντων αρχείων της Διεύθυνσης Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας(ΔΕΜΔ) του ΥΠΕΠΘ. Η ΔΕΜΔ αδρανοποιήθηκε από το 1997 και καταργήθηκε το Τα αρχεία της περιλαμβάνουν το Μητρώο των εργαζομένων, τις αποφάσεις για διορισμό και νομιμοποίηση προσωπικού, τα νομοθετικά διατάγματα που αφορούσαν την λειτουργία του ΚΕΜΔ, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΜΔ, κ.α. Το αρχείο είναι καλά συγκροτημένο χάρη στις προσπάθειες της κ. Νικολαïδου και της κ. Σακελλαρίου που το επιμελήθηκαν και το φροντίζουν, παρά τη διάλυση της Διεύθυνσης Εποπτικών Μέσων στην οποία υπάγονταν το ΚΕΜΔ. Τα αρχεία καλύπτουν την περίοδο Στην έρευνα των αρχείων του εργοστασίου. Στο χώρο του εργοστασίου του ΚΕΜΔ δεν υπάρχει οργανωμένο αρχείο. Το αρχείο καταστράφηκε και έχουν απομείνει φάκελοι που σχετίζονται με την παράδοση οργάνων σε σχολεία, καρτέλες κοστολόγησης και παρουσιών εργαζομένων. 3. Στην Τεχνικοοικονομική μελέτη ανάπτυξης του ΚΕΜΔ που συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ και Πληροφορικής του ΕΛΚΕΠΑ το

9 4. Στο ανέκδοτο αρχείο του Σιγάλα Χρήστου, Σχολικού Συμβούλου Φυσικών και Προέδρου της επιτροπής του ΚΕΜΔ κατά την περίοδο Στο ανέκδοτο αρχείο της Σβορώνου Άννας, Σχολικής Συμβούλου Φυσικών και Προέδρου της επιτροπής του ΚΕΜΔ κατά την περίοδο Στο ανέκδοτο αρχείο του Σίδερη Μιτσιάδη, Φυσικού, Σχολικού Συμβούλου Φυσικών, αποσπασμένου στο ΚΕΜΔ την περίοδο και Προϊσταμένου του ΚΕΜΔ κατά την περίοδο Στο ανέκδοτο αρχείο του Τσίλλη Βασίλη Μηχανικού, Σχολικού Συμβούλου ΠΕ12, αποσπασμένου στο ΚΕΜΔ ως επόπτη παραγωγής του εργοστασίου του ΚΕΜΔ κατά την περίοδο Στο φωτογραφικό αρχείο του Ανδρέου Ιωάννη εργοδηγού του εργοστασίου την περίοδο Στο ανέκδοτο αρχείο του Θ. Σκορδάκη, Φυσικού επί σειρά ετών αποσπασμένου στο ΚΕΜΔ και Προϊσταμένου του ΚΕΜΔ το Σε συνεντεύξεις με τους: Σιγάλα Χρήστο, Σβορώνου Άννα και Σίδερη Μιτσιάδη Μπαλτουμά Θωμά, Φωτογράφο, εργαζόμενο στο εργοστάσιο του ΚΕΜΔ, από το 1969 έως σήμερα. Γάτσο Κώστα, κατασκευαστή των καλουπιών των οργάνων στο εργοστάσιο την περίοδο και εργοδηγό του μηχανουργείου του Δημόκριτου από το 1961 έως το Ανδρέου Ιωάννη,εργοδηγό και κατασκευαστή οργάνων στο ΚΕΜΔ την περίοδο Νικολαίδου Αννα, διοικητική υπάλληλο στη Δ/νση Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας από το 1970 έως το Μαγκούτα Εφη τμηματάρχη της ΔΕΜΔ από το 1980 έως το Σταμπουλή Γιώργο, Προϊστάμενο εργοστασίου ΚΕΜΔ ( ) και επιμορφωτή στο ΚΕΜΔ κατά την περίοδο Σκορδάκη Θεόδωρο, Προϊστάμενο εργοστασίου ΚΕΜΔ ( ) ( Σιγάλα Ευάγγελο, εργοδηγό του μηχανουργείου του Αστεροσκοπείου Αθηνών ( ) 4

10 Χριστακόπουλο Γιάννη,Φυσικό,επιμορφωτή στο ΚΕΜΔ ( ) Κιούση Κυριάκο, ιδιοκτήτη της Βιοτεχνίας κατασκευής εποπτικών μέσων και πειραματικών διατάξεων ΒΙΕΠΚΑ, προμηθεύτριας του ΥΠΕΠΘ. Απόστολο και Θάλεια Ανδρέου ιδιοκτητών της Βιοτεχνίας κατασκευής εποπτικών μέσων και πειραματικών διατάξεων ΙΝΣΤΡΑΝΤ, προμηθεύτριας του ΥΠΕΠΘ. Τσίλλη Βασίλη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ12, και επόπτη παραγωγής του εργοστασίου του ΚΕΜΔ τη περίοδο Στη μελέτη αρθρογραφίας σχετικής με το ΚΕΜΔ σε Επιστημονικά Περιοδικά και στα πρακτικά των Συνεδρίων της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ανέφερα παραπάνω για τη συμβολή τους με την παροχή πρωτογενούς υλικού και πληροφοριών στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους: Κώστα Γάτσο και Γιάννη Ανδρέου, γιατί χωρίς τη βοήθειά τους θα ήταν αδύνατον να βρω στοιχεία για την περίοδο ,το φίλο και δάσκαλο της Χημείας Α. Μαυρόπουλο για το χρόνο που αφιέρωσε στο να μοιραστεί μαζί μου τις σκέψεις και τα ερωτήματα μου, τη Σχολική Σύμβουλο και σύντροφο Μ. Βασιλοπούλου για τις πολύτιμες παρατηρήσεις στη δομή της εργασίας και για τη γλωσσική επιμέλεια του κειμένου. 5

11 Το εργοστάσιο κατασκευής εποπτικών οργάνων ( ) 2.1 Το Ιστορικό- Κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και οι εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί στο τέλος της δεκαετίας του 40 στην Ευρώπη Το κλίμα που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου πολέμου το 1945 είναι κλίμα ευφορίας και εκφράζει μια συνολική προσπάθεια για την απόλαυση των αγαθών της ειρήνης. Αρχίζει η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων από τον πόλεμο πόλεων και χωριών της υπαίθρου. Προωθείται η Βιομηχανική και Τεχνολογική ανάπτυξη στηριγμένη στα επιτεύγματα των Φυσικών Επιστημών για ειρηνικούς σκοπούς. Η τεχνολογική ανάπτυξη βασισμένη στα επιτεύγματα των Φυσικών Επιστημών κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην Εθνική συνείδηση κάθε πολίτη της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης για την πρόοδο της Χώρας του. Στην Ανατολική Ευρώπη αρχίζει η εφαρμογή του μοντέλου του «Υπαρκτού Σοσιαλισμού» και στη Δυτική Ευρώπη το μοντέλο του «Κράτους Πρόνοιας». Βασικοί άξονες της πολιτικής του «Κράτους Πρόνοιας» ήταν παιδεία Υγεία ασφάλιση για όλους (Τερζής 2000). Αυτή η κατεύθυνση υλοποιείται με νομοθετικές ρυθμίσεις που κατοχυρώνουν Εθνικά συστήματα Υγείας, Εθνική Ασφάλιση και Δημόσια και δωρεάν υποχρεωτική παιδεία στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αυξάνονται τα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης η οποία επεκτείνεται και στο γυμνάσιο. Εκπονούνται νέα αναλυτικά προγράμματα με στόχο τον αλφαβητισμό και τη γενική παιδεία όλου του πληθυσμού. Δημιουργείται και αναπτύσσεται η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευσης για την παραγωγή εξειδικευμένων επαγγελματιών και τεχνικών που θα συμβάλουν στη Βιομηχανική ανάπτυξη. Αρχίζει να επιβάλλεται με δειλά βήματα ο κεντρικός έλεγχος στη δομή, τη λειτουργία, τον προσανατολισμό και την εκπόνηση των αναλυτικών προγραμμάτων με περιορισμό των αρμοδιοτήτων των τοπικών κυβερνήσεων. 6

12 Με βάση τη συγκριτική έρευνα του Ν. Τερζή για την υποχρεωτική Εκπαίδευση στις Αγγλία,Γαλλία,Ιταλία και Ελλάδα την μεταπολεμική περίοδο( )προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία(τερζής 2000) : Στην Αγγλία το 1944 ιδρύεται για πρώτη φορά Υπουργείο Παιδείας(Department of Education and Sciences) και ψηφίζεται νόμος «Education Act 1944» που αποτέλεσε τομή στην Αγγλική εκπαιδευτική πολιτική.με αυτό το νόμο: Αλλάζει ο χαρακτήρας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εντάσσεται στη γενική μόρφωση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών. Καταργούνται τα τέλη για φοίτηση στα δημόσια σχολεία. Υιοθετείται και διασφαλίζεται η ισότητα των ευκαιριών στη μάθηση. Ενσωματώνονται στο περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων και τη διδακτική μεθοδολογία οι νέες απόψεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Μετατρέπονται οι Φυσικές επιστήμες από μάθημα επιλογής σε μάθημα γενικής μόρφωσης. Ενισχύεται ο πειραματικός χαρακτήρας στη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών. Η υποχρεωτική εκπαίδευση γίνεται δεκαετής. Συγκροτείται η Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση. Στη Γαλλία συζητείται η Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και μετά από πειραματική εφαρμογή, νομοθετείται το Η υποχρεωτική εκπαίδευση γίνεται σταδιακά εννέα χρόνια. Στα 5 χρόνια του Δημοτικού Σχολείου προστίθενται και τα δύο χρόνια των τάξεων «Παρατήρησης»(Cycle d Observation), οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της μεθοδολογίας των Φυσικών Επιστημών. Η πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, μαζί με τη γλώσσα και τα μαθηματικά αποτελούν τον κορμό του αναλυτικού προγράμματος στις τάξεις παρατήρησης. Αργότερα, το 1963, η υποχρεωτική εκπαίδευση αυξάνεται κατά δύο χρόνια με τη δημιουργία των δύο τάξεων «Προσανατολισμού», που κύριο στόχο έχουν την ανάδειξη των κλίσεων των μαθητών, ώστε να επιλέξουν την κατάλληλη κατεύθυνση στα Λύκεια. Δημιουργείται το «συμβούλιο προσανατολισμού» με στόχο να προτείνει στους μαθητές, με 7

13 βάση τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους, τις σπουδές που πρέπει να ακολουθήσουν στο Λύκειο. Στην Ιταλία, μετά την πτώση του Φασισμού και την απελευθέρωση, ψηφίστηκε στο σύνταγμα του 1948 η οκτάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία εφαρμόστηκε σε όλη τη χώρα μετά το νόμο 1859/1962. Μεταξύ των άλλων ο νόμος 1859/1962 καθιερώνει: Το δραστικό περιορισμό των Λατινικών στα γενικά λύκεια και τη δραστική αύξηση των ωρών της Μουσικής, της Τεχνολογίας, των Φυσικών επιστημών και τον υποχρεωτικό εξοπλισμό των σχολείων με εργαστηριακές διατάξεις για πειράματα επίδειξης. Τονίζεται η αναγκαιότητα της «εργαστηριακής απασχόλησης» των μαθητών και η κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας. τη δημιουργία των γενικών λυκείων που οδηγούσαν στην είσοδο στα Πανεπιστήμια τη δημιουργία των επαγγελματικών Λυκείων κατάρτισης, που οδηγούν στη ελεύθερη αγορά και την παραγωγική διαδικασία. Χωρών. Το εργοστάσιο της MAX KOLL, της μεγαλύτερης προπολεμικά εταιρείας παραγωγής επιστημονικών οργάνων, έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς στην περιοχή της Δρέσδης στο τέλος του πολέμου. Όργανα κατασκευάζονταν από την TANERET στην Ουγγαρία, τις TESLA και MEOPTA στη Τσεχοσλοβακία, την ΙΜPΕΧΕ στην Ανατολική Γερμανία, τις VARIMEX, LABIMEX και UNITRA στη Πολωνία και την ΙSKRA στην Γιουγκοσλαβία (UNESO 1984). Στη Δυτική Ευρώπη ο εξοπλισμός των σχολείων πραγματοποιούνταν μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος προμηθειών από το ελεύθερο εμπόριο. Δεν υπήρχαν κρατικά εργοστάσια παραγωγής εργαστηριακών οργάνων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Στο σύστημα διαδικασίας προμήθειας του εξοπλισμού σε εποπτικά μέσα και πειραματικές διατάξεις ακολουθήθηκαν δύο μοντέλα: το συγκεντρωτικό στις μεσογειακές χώρες και τη Γαλλία και το αποκεντρωμένο στη Δ. Γερμανία, την Αγγλία, τις Σκανδιναβικές και τις Κάτω Χώρες(UNESO 1984). Στην Ιταλία και την Ισπανία το Υπουργείο Παιδείας καθόριζε κεντρικά μέσω διαγωνισμών την προμήθευα υλικών για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων. 8

14 Στη Γαλλία συγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας ο Οργανισμός πιστοποίησης οργάνων (CNDP) και το κέντρο επιστημονικών διατάξεων (CEMS). Το CNDP κοινοποιούσε στους προμηθευτές εποπτικών μέσων τις προδιαγραφές για την κάθε διάταξη. Το Υπουργείο Εμπορίου με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό πραγματοποιούσε διαγωνισμούς για την προμήθεια οργάνων που απαιτούνταν για τον βασικό εξοπλισμό κάθε τύπου και βαθμίδας σχολείου. Πρόσθετος εξοπλισμός εξασφαλίζονταν από διαγωνισμούς που το Υπουργείο Παιδείας. Το CEMS είχε τις παρακάτω αρμοδιότητες: Πιστοποιούσε την κάλυψη των προδιαγραφών των συσκευών που κατασκεύαζαν ή εισήγαγαν οι ιδιωτικές εταιρείες. Διερευνούσε τη λειτουργικότητα, την εποπτικότητα και την ασφάλεια στη διδακτική χρήση πειραματικών διατάξεων. Αποθήκευε, συσκεύαζε και προμήθευε τα σχολικά εργαστήρια με τα απαραίτητα όργανα. Συνέτασσε κατάλληλες Οδηγίες χρήσης και συντήρησης των συσκευών. Παρουσίαζε ειδικές πειραματικές διατάξεις σε σχετικές εκθέσεις. Σχεδίαζε νέες πειραματικές διατάξεις και τις παρουσίαζε σε εκθέσεις εποπτικών οργάνων. Συντηρούσε και επισκεύαζε τις πειραματικές διατάξεις και συσκευές των σχολικών εργαστηρίων. Στη Γερμανία κάθε κρατίδιο είχε το δικό του Υπουργό Παιδείας, τη δική του εκπαιδευτική πολιτική και ο εξοπλισμός των σχολείων ήταν αρμοδιότητα της διεύθυνσης του κάθε σχολείου. Στην Αγγλία και τη Σουηδία το σύστημα εξοπλισμού των σχολείων ήταν τελείως αποκεντρωμένο. Η κεντρική Κυβέρνηση είχε την υποχρέωση να εξασφαλίσει από τον κρατικό προϋπολογισμό τα απαραίτητα κονδύλια για την αγορά οργάνων από τις περιφέρειες ή ακόμα και από ομάδες σχολείων του εξοπλισμού που κρινόταν απαραίτητος από αυτά.(unesco 1984) Σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες μεγάλες εταιρείες παρασκευής βιομηχανικών προιόντων και εξοπλισμού πανεπιστημιακών εργαστηρίων και εργαστηρίων Ερευνητικών κέντρων ιδρύουν κλάδους παραγωγής εργαστηριακών διατάξεων για τον εξοπλισμό σχολικών εργαστηρίων. 9

15 Στις Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης το σύστημα εξοπλισμού των σχολικών εργαστηρίων ήταν συγκεντρωτικό. Το Υπουργείο Παιδείας κάθε Χώρας αποφάσιζε κεντρικά για τον εξοπλισμό των σχολείων με τα απαραίτητα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις απαραίτητες πειραματικές διατάξεις. Στο πλαίσιο του καταμερισμού εργασίας των Χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας, τα όργανα κατασκευάζονται σε κρατικά εργοστάσια των ίδιων ή άλλων σοσιαλιστικών Χωρών. Το εργοστάσιο της MAX KOLL, της μεγαλύτερης προπολεμικά εταιρείας παραγωγής επιστημονικών οργάνων, έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς στην περιοχή της Δρέσδης στο τέλος του πολέμου. Η τεχνογνωσία του είχε μεταφερθεί σε εργοστάσια στην ΕΣΣΔ. Όργανα κατασκευάζονταν επίσης από την TANERET στην Ουγγαρία, τις TESLA και MEOPTA στη Τσεχοσλοβακία, την ΙΜPΕΧΕ στην Ανατολική Γερμανία, τις VARIMEX, LABIMEX και UNITRA στη Πολωνία και την ΙSKRA στην Γιουγκοσλαβία (UNESO 1984). Στη Δυτική Ευρώπη οι σπουδαιότερες κατασκευαστικές εταιρείες εποπτικών Μέσων και σχολικών πειραματικών διατάξεων και οργάνων ήταν οι: LEYBOL, PHYWE και LEITZ στη Δυτική Γερμανία, η UNILAB PHILIP HARIS στην Αγγλία, η FREDERIKSEN στη Δανία, η MALIVERNO στην Ιταλία, η PIERRON στην Γαλλία, η HANIMEX στην Ιρλανδία. Κάθε δύο χρόνια, από το 1952, διοργανώνονταν διαδοχικά στο Ανόβερο, τη Βασιλεία και τις Βρυξέλλες η έκθεση της Didacta για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια. 2.2 Το Ιστορικό - Κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και η εκπαιδευτική πολιτική στο τέλος της δεκαετίας του 40 στην Ελλάδα. Ενώ, στη Δυτική Ευρώπη στο τέλος της δεκαετίας του 40 η βιομηχανική παραγωγή έχει ξεπεράσει την προπολεμική, η Ελλάδα σπαράσσεται από τον εμφύλιο πόλεμο του Αντί για την ανοικοδόμηση και βιομηχανική ανάπτυξη συνεχίζονται οι καταστροφές από τον εμφύλιο πόλεμο, η ύπαιθρος ερημώνει και ο φόβος και το μίσος κυριαρχούν. Το 1948, καθώς ο εμφύλιος πόλεμος έχει κριθεί και πλησιάζει στο τέλος του, ο Ελληνικός λαός περιμένει την ειρήνη, την ανοικοδόμηση και τη βιομηχανική ανάπτυξη που προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 10

16 Για να προχωρήσει η ανάπτυξη της χώρας, πρέπει να βασιστεί σε εκπαιδευμένους πολίτες. Χρειάζονται εγγράμματοι πολίτες, ειδικευμένοι μηχανικοί και τεχνίτες, νομικοί, οικονομολόγοι και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα τους παράγει. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, όπως προκύπτει από τη μελέτη των διακηρύξεων όλων των πολιτικών παρατάξεων, είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τόπου. Το καλοκαίρι του 1944 η ΠΕΕΑ της λεγόμενης «Κυβέρνησης του Βουνού» ενέκρινε ένα αναλυτικό σχέδιο μιας «Λαϊκής Παιδείας» (Δημαράς 1984). Το Νοέμβριο του 1944 η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου με Υπουργό Παιδείας τον Π. Χατζηπάνο, προχώρησε στη Συγκρότηση ανεξάρτητης «Ανώτατης Επιτροπής Μελέτης Εκπαιδευτικών Ζητημάτων». Στόχος της επιτροπής ήταν «ο εκσυγχρονισμός και η αποφυγή των βραδυκίνητων αντιδραστικών μηχανισμών της Δημόσιας Διοίκησης» (Δημαράς 2004, Ιστορία Ελληνικού Έθνους 16 ος τόμος 2000). Τον Απρίλιο του 1945 δημοσιεύεται η πρόταση «του εκφραστή των απόψεων της συντηρητικής παράταξης καθηγητή της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών Νίκου Εξαρχόπουλου» (Δημαράς 1984) για αναμόρφωση της Εκπαίδευσης. Προτείνει «την κάθαρση του προσωπικού των σχολείων δια της απομακρύνσεως όλων των επικίνδυνων στοιχείων», αλλά και την αύξηση και ενίσχυση των σχολείων Θετικής κατεύθυνσης και διάθεση του 15% του κρατικού προϋπολογισμού για την Παιδεία (Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 9 ος τόμος 2004). Οι πολιτικές συγκρούσεις και ο εμφύλιος πόλεμος μετά το τέλος του δεν άφησαν περιθώρια στο χώρο της δεξιάς (Λαϊκό κόμμα, Εθνικός Συναγερμός), ούτε και στις πολιτικές δυνάμεις των Φιλελευθέρων (Πλαστήρας, Παπανδρέου, Σοφούλης) για μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, αλλά οδήγησαν τελικά σε ενίσχυση της αντιμεταρρύθμισης που εφαρμόστηκε από το καθεστώς της 4 ης Αυγούστου πριν από το πόλεμο, μακριά από το πνεύμα των μεταρρυθμίσεων του 1929 και Η κυβέρνηση Σοφούλη μέσα σε κλίμα κομμουνιστοφοβίας εφαρμόζοντας το «Ιδιώνυμο» του 1929 διώχνει την περίοδο από την εκπαίδευση όλους τους προοδευτικούς καθηγητές και δάσκαλους (3500 εκπαιδευτικούς) και καθιερώνει, μέσω του 11

17 πιστοποιητικού «κοινωνικών φρονημάτων», τον έλεγχο των κοινωνικών φρονημάτων, που οδηγεί στον αποκλεισμό κάθε προοδευτικού πολίτη από το Δημόσιο. Η βάση της Παιδείας στη Μέση Εκπαίδευση παραμένει εγκλωβισμένη στον εθνικισμό, τον αντικομουνισμό και τον ψευδοκλασικισμό, κατευθύνσεις που επικυρώθηκαν με το Σύνταγμα του 1952 από την Κυβέρνηση Παπάγου και παρέμειναν αναλλοίωτες μέχρι τη Μεταρρύθμιση του 1964 (Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 9 ος τόμος, 1975). Τα σχολεία της χώρας είναι σε άθλια κατάσταση. Τα περισσότερα στην ύπαιθρο δεν λειτουργούν, ενώ στις πόλεις υπολειτουργούν. Το 70% των σχολικών κτιρίων είναι μερικά ή ολικά κατεστραμμένο. Στο γυμνάσιο συνεχίζει να φοιτά μόνο το 15%, ενώ το ποσοστό των αναλφάβητων φθάνει το 24% του πληθυσμού (Χατζιστεφανίδης 1986). Δεν υπάρχουν θρανία, καθηγητές για να διδάξουν, πόσο μάλλον υλικοτεχνική υποδομή και εργαστήρια. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική μέχρι την 4 η τάξη του Δημοτικού. Οι Φυσικές επιστήμες διδάσκονται με βάση τα προγράμματα της αντιμεταρρύθμισης του Σκοπός των Φυσικών επιστημών είναι: «η δια της κατανοήσεως της Φύσης ενίσχυσης του θρησκευτικού και ηθικού φρονήματος των μαθητών, της προς την Φύσιν αγάπης και καλαισθησίας αυτών» ( Κόκκοτας 1983). 2.3 Η ίδρυση του εργοστασίου εποπτικών οργάνων Ο εξοπλισμός του Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, στα λίγα σχολεία που υπήρχε, είναι ότι απέμεινε από αυτόν που απέκτησαν το , στο πλαίσιο των πολεμικών επανορθώσεων που υποχρεώθηκε να καταβάλει η Γερμανία στη χώρα μας μετά το τέλος του Α Παγκοσμίου Πολέμου (Γ. Ζησιμόπουλος κ.α σελ.52) και από δωρεές. Όμως δεν υπήρχε δυνατότητα επισκευής και συντήρησης των οργάνων. Εργαστηριακός εξοπλισμός με όργανα επίδειξης υπήρχε στη Βαρβάκειο σχολή, στα Γυμνάσια της Σύρου, Ναυπλίου, Χίου, κ.α. Χρειάζονταν συντήρηση και επισκευή για να λειτουργήσουν. Η δημιουργία ενός εργαστηρίου για την επισκευή και συντήρηση τους ήταν αίτημα της Ένωσης Φυσικών από το (Γ. Μπουρίτσας 1984). Με το άρθρο 3 του α.ν. 2338/40 ιδρύεται στην Αθήνα 12

18 εργαστήριο για την επισκευή των σχολικών οργάνων και των εποπτικών Μέσων διδασκαλίας. Στο περιοδικό όργανο της Ένωσης Φυσικών «Δελτίο Φυσικών Επιστημών» στο τεύχος του 1936, σε δημοσιευμένο υπόμνημα της Ένωσης προς τον Υπουργό Παιδείας, το πρώτο στη σειρά των 10 υποβαλλόμενων αιτημάτων αφορά την ανάγκη για εφοδιασμό όλων των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης με τα αναγκαία εποπτικά μέσα διδασκαλίας για τη διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων και της Γεωγραφίας. Το 1942 ο σύλλογος των διδασκόντων της Βαρβακείου Σχολής διαμαρτύρονταν που δεν υπήρχαν δυνατότητες ούτε για πειράματα επίδειξης (Δημαράς 2004). Τα αιτήματα της Ένωσης Φυσικών και των Φυσικών των Γυμνασίων βρήκαν ένθερμο υποστηρικτή τον Φυσικό Στυλιανό Παπαδούκα(ακη), στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας επί κυβέρνησης συνασπισμού του Αλέξανδρου Διομήδη και την υποστήριξη του καθηγητή του Φυσικού τμήματος του πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Χόνδρου(Ανδρέου, Γάτσος 2005). Αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων και του κλίματος που επικρατεί για την Τεχνολογική ανάπτυξη της Χώρας και τη συμβολή της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών σε αυτή, η κυβέρνηση Συνασπισμού του Αλ. Διομήδη με την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας της Κυβέρνησης Δ. Βουρδουμπά, «Περί ιδρύσεως της λειτουργίας του Εργοστασίου κατασκευής και επισκευής οργάνων», αποφασίζει τη δημιουργία του κρατικού εργοστασίου κατασκευής εποπτικών οργάνων και πειραματικών διατάξεων, που θα αποτελέσει τη βάση δημιουργίας του ΚΕΜΔ. Στην Υπουργική Απόφαση αναφέρεται: «Έχοντες υπ όψιν τας εις όργανα Φυσικής ανάγκας των Σχολείων του Κράτους αποφασίζομεν : Εγκρίνομεν την ίδρυση και λειτουργία Εργοστασίου επισκευής και κατασκευής οργάνων Φυσικής. Η πληρωμή των πάσης φύσεως υλικών και μηχανημάτων, των απαιτουμένων δια την λειτουργία του και οι μισθοί του τεχνικού προσωπικού, αντικαταβάλλονται εκ του παρά τη Εθνική Τραπέζη λογαριασμού των Εποπτικών Οργάνων. Με το άρθρο 3 του α.ν. 2338/40 το ιδρυθέν εργαστήριο εντάσσεται στο εργοστάσιο επισκευής και κατασκευής οργάνων». 13

19 Από την παραπάνω υπουργική απόφαση, το από το 1940 ιδρυθέν εργαστήριο που επισκεύαζε τα όργανα των σχολικών εργαστηρίων εντάσσεται στο ιδρυθέν κρατικό εργοστάσιο. Ο Δ/ντής του εργοστάσιου εποπτικών μέσων Στ. Παπαδούκας, με τους πρώτους τεχνίτες στο χώρο του εργοστασίου στην Γερμανική αρχαιολογική σχολή το Διακρίνονται από αριστερά Π. Νικολαϊδης, Αντ. Σαραντίδης, Αλ. Γεωργιάδης, Στ. Παπαδούκας Κωνστ. Γάτσος και Ιωαν. Ανδρέου Στην απόφαση ορίζεται ότι σκοπός του εργοστασίου είναι να επισκευάζει, να κατασκευάζει και να προμηθεύει με εποπτικά μέσα διδασκαλίας τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση αυτή την απόφαση το κράτος αναλαμβάνει την κατασκευή επιστημονικών οργάνων και εποπτικών μέσων Μέχρι την κατασκευή του εργοστασίου η μόνη ιδιωτική εταιρεία που κατασκεύαζε λίγα όργανα Χημείας ήταν η Ε.ΒΙ.ΟΠ (ιδιοκτησίας Μπακάκου). Τα όργανα Φυσικής μπορούσαν να προμηθευτούν τα σχολεία μόνο με εισαγωγή από το εξωτερικό. Το εργοστάσιο θα κατασκεύαζε όργανα τα οποία θα πουλούσε στα σχολεία.ο εξοπλισμός των σχολείων με όργανα Φυσικής πραγματοποιούνταν την εποχή εκείνη με αγορά των οργάνων από το σχολείο ή ήταν αποτέλεσμα δωρεάς. Με την επιβολή της Εκπαιδευτικής εισφοράς το 1952 (εγγραφή, εξέταστρα), μέρος αυτής περίπου 20%, διατίθετο για την 14

20 αγορά εποπτικών μέσων από το λογαριασμό «Κατάθεση Σχολικών Εφορειών» της Τραπέζης Ελλάδος. 2.4 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του και οι Φυσικές Επιστήμες Το 1949 ο νέος Υπουργός Παιδείας της Κυβέρνησης Συνασπισμού του Αλέξανδρου Διομήδη, Κ. Τσάτσος προετοίμασε ένα νομοσχέδιο για τη Μέση Εκπαίδευση. Στις κύριες διατάξεις του περιέχονταν ο χωρισμός σε Γυμνάσιο και Λύκειο, η ενίσχυση των θετικών επιστημών και η κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων προς τα Πανεπιστήμια. Οι έντονες αντιδράσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν, απέτρεψαν την προώθηση και ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή (Δημαράς 2004, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 16 ος τόμος, 2000). Στοιχεία της προτεινόμενης μεταρρύθμισης από τον Κ. Τσατσο υλοποίησε ο Γ. Παπανδρέου το Με τον α.ν της του Γ. Παπανδρέου, τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης χωρίζονται σε δύο κύκλους: το τριτάξιο Γυμνάσιο και το τριτάξιο Λύκειο (Φιλολογικό και Φυσικομαθηματικό). Η ίδρυση Φυσικομαθηματικού Λυκείου επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ειδικός χώρος για τα εργαστήρια Φυσικής και Χημείας. Τα Λίγα Φυσικομαθηματικά Λύκεια που ιδρύθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 50, έγιναν περιζήτητα, διότι άνοιγαν το δρόμο προς το Πολυτεχνείο την Ιατρική και τις θετικές επιστήμες. Την άνοιξη του 1952 με την κυβέρνηση Πλαστήρα γίνεται νέα προσπάθεια μεταρρύθμισης στη Μέση Εκπαίδευση. Καταρτίστηκε από τον Ευάγγελο Παπανούτσο νομοσχέδιο συμπλήρωσης και επέκτασης των αποτυχημένων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών του 1949 και Και αυτή η μεταρρυθμιστική προσπάθεια έμεινε χωρίς αποτέλεσμα (Μπουρίτσας 1993). Από το 1952, με την επικράτηση της κυβέρνησης Παπάγου, σταματά κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια του εκπαιδευτικού συστήματος και επιβάλλεται η ιδεολογική κατεύθυνση του «Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού».το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής πολιτικής των Υπουργών Παιδείας Κ. Καλλία ( ) και Αχ. Γεροκωστόπουλου ( ) στρέφεται στα δημοτικά σχολεία. Τα γυμνάσια εγκαταλείπονται στην τύχη τους. Η στατιστική έρευνα 15

21 που πραγματοποιήθηκε το δείχνει μέσο όρο 73 μαθητών σε κάθε τάξη στο Γυμνάσιο (87 στην Αθήνα) και επίσης ότι το 56% των Γυμνασίων της Αθήνας ήταν Ιδιωτικά (Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 9 ος τόμος 2004). Στις 14 Ιουνίου του 1957 επί πρωθυπουργίας Κ. Καραμανλή, ο Υπουργός Παιδείας κ. Α. Γεροκωστόπουλος συστήνει Επιτροπή Παιδείας για να μελετήσει τα προβλήματα της Εκπαίδευσης και να δώσει κατευθύνσεις για την οργάνωση της Εκπαίδευσης. Η επιτροπή παραδίδει την έκθεσή της το Τα πορίσματα συνιστούν μια πρόταση για τον φιλελεύθερο εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση του κράτους. Μεταξύ άλλων η επιτροπή επισημαίνει ότι: Η παιδεία είναι θετική παραγωγική επένδυση. Χρειάζεται ανάπτυξη της Επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η βάση της εκπαίδευσης είναι η κλασική παιδεία, υπό την ευρεία έννοια. Χρειάζεται να παρθούν μέτρα για την εκπαίδευση των φτωχών. Απαιτείται ριζική ανακαίνιση των προγραμμάτων των σχολείων. Ακολουθεί η διάλυση της Βουλής, η προκήρυξη εκλογών και η δημιουργία νέας Κυβέρνησης της ΕΡΕ με υπουργό Παιδείας τον Γ. Βογιατζή. Ο νέος Υπουργός στα νομοθετήματα Ν.Δ.3971 και Ν.Δ που αφορούσαν την οργάνωση και διοίκηση της Μέσης Γενικής και Τεχνικο-επαγγελματικής Εκπαίδευσης αγνόησε τα πορίσματα της επιτροπής. Με βάση αυτά τα νομοθετήματα: 1. Τα γυμνάσια γίνονται εξατάξια. 2. Στις τρεις πρώτες τάξεις το πρόγραμμα μαθημάτων είναι κοινό για όλους 3. Στη Δ Γυμνασίου μπορεί να γίνει διαφοροποίηση των Γυμνασίων σε Κλασικά, Πρακτικά, Τεχνικά, Αγροτικά 4. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική μόνο στο εξατάξιο δημοτικό 5. Μορφωτική βάση της Μέσης Παιδείας είναι η ανθρωπιστική Παιδεία 6. Οργάνωση της Τεχνικής εκπαίδευσης και δημιουργία της ΣΕΛΕΤΕ 7. Ίδρυση εξατάξιου Γυμνασίου στο Ζάνειο Ορφανοτροφείο 8. Επιμόρφωση καθηγητών Φυσικών Επιστημών μέσω διαλέξεων από Πανεπιστημιακούς. 16

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί;

Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Γιατί αγωνίζονται οι εκπαιδευτικοί; Πολλά έχουν αλλάξει ήδη Μισθολόγιο Αποκέντρωση Καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων «Νέο Λύκειο» Διαμαντοπούλου Υποχρεωτικές μεταθέσεις Αξιολόγηση Αύξηση ωραρίου εκδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Δρ Αικατερίνη Σουσαμίδου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτρης Μπαμπίλης www.chem.gr Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων Α Α: 4Α589-Π2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 33 Ημερ.: 18/4/2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. Πρόεδρο της Βουλής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα «Ζωγραφική-Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΠΕ04 (ΦΥΣΙΚΟΣ) 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Αυτές είναι οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2015-16

Υπουργείο Παιδείας: Αυτές είναι οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2015-16 Υπουργείο Παιδείας: Αυτές είναι οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2015-16 Το νέο σύστημα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τι θα ισχύσει για το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α μ. ε. 28 ης Οκτωβρίου 9 64003 Κρηνίδες (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) 2510 516609 & 622789 email: ilkrin@otenet.gr και στο διαδίκτυο www.gnosiproodos.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Τούμπας για τη σχολική χρονιά 2010-11"

Θέμα: Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Τούμπας για τη σχολική χρονιά 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΗ TEXΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΗ ΜΤΕΕ Στη ΜTEE από τη σχολική χρονιά 2001-02 02 άρχισαν να γίνονται σημαντικές αλλαγές τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στις μεθόδους διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του υπουργείου για το νέο σύστημα εισαγωγής, ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί:

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί: Πηγή: imerisia.gr Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το υπουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Νέας Φιλαδέλφειας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννης Χριστακόπουλος - Φυσικός

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Νέας Φιλαδέλφειας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννης Χριστακόπουλος - Φυσικός Έκθεση Δραστηριοτήτων 2011-12 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 : Νέας Φιλαδέλφειας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννης Χριστακόπουλος - Φυσικός 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Χριστόφορος Στογιάννος (ΠΕ04-01 Φυσικός)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Χριστόφορος Στογιάννος (ΠΕ04-01 Φυσικός) ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Χριστόφορος Στογιάννος (ΠΕ04-01 Φυσικός) 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γιάννης Τούρλος ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γιάννης Τούρλος ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιάννης Τούρλος ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά WORKSHOP ΑΘΗΝΑΣ Make Energy Real @ Education MERE ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ Μια βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2015 Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.β ), (ΑΔΑ: Β4439- ΩΞ1)

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής Παγκύπριες Εξετάσεις Επιστηµονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ και ΠΛΑΙΣΙA ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ_ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2015-16) Α ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ

ΕΠΑΛ_ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (2015-16) Α ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ Πίνακας αντιστοιχίας των διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. στον τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και κλάδων - ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Α και Β ανάθεση. Α ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ Α ΑΝΑΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα