-1- Αξιολόγηση της παιδικής προσωπικότητας από τους γονείς: Εγκυρότητα και αξιοπιστία ενός νέου ερωτηματολογίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-1- Αξιολόγηση της παιδικής προσωπικότητας από τους γονείς: Εγκυρότητα και αξιοπιστία ενός νέου ερωτηματολογίου"

Transcript

1 -1- Αξιολόγηση της παιδικής προσωπικότητας από τους γονείς: Εγκυρότητα και αξιοπιστία ενός νέου ερωτηματολογίου Βασίλης Παυλόπουλος Ηλίας Μπεζεβέγκης Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα, 29 Μαΐου-1 Ιουνίου 1997 Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου διαπολιτιστικού προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν ερευνητές από επτά χώρες. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η μελέτη της δομής της παιδικής και εφηβικής προσωπικότητας, όπως περιγράφεται από τους γονείς, και η κατασκευή έγκυρων και αξιόπιστων ψυχοτεχνικών μέσων για την αξιολόγησή της. Για τη θεωρητική στήριξη των σκοπών της έρευνας υιοθετήθηκε το μοντέλο των Πέντε Παραγόντων της προσωπικότητας (ΜΠΠ). Το μοντέλο αυτό προέρχεται από τις θεωρίες των γνωρισμάτων και περιλαμβάνει πέντε βασικούς παράγοντες/διαστάσεις: την «εξωστρέφεια» (extraversion), την «προσήνεια» (agreeableness), την «ευσυνειδησία» (conscientiousness), τη «συναισθηματική σταθερότητα» (emotional stability) και την «πνευματική καλλιέργεια» ή «δεκτικότητα σε εμπειρίες» (culture/openness to experience). Ανασκόπηση για το περιεχόμενο και την εξέλιξη του Μοντέλου των Πέντε Παραγόντων παρέχουν τα άρθρα των Digman ( ), Goldberg (1990), John (1990) και McCrae & Costa (1985). Είναι γεγονός ότι η πλειονότητα των μέχρι σήμερα ερευνών σχετικά με την προσωπικότητα αναφέρεται σε ενήλικες. Η μελέτη της παιδικής και εφηβικής προσωπικότητας είναι κατά κανόνα αποσπασματική και δεν εγγίζει το θέμα της δομής της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας (Μπεζεβέγκης, Παυλόπουλος & Μουρουσάκη, 1996). Βασική υπόθεση του ερευνητικού προγράμματος είναι ότι το ΜΠΠ μπορεί χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει επαρκώς και την προσωπικότητα του αναπτυσσόμενου ανθρώπου. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από εμπειρικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία το ΜΠΠ έχει ως «προάγγελους» βασικά χαρακτηριστικά ακόμη και της βρεφικής ιδιοσυγκρασίας (Costa & McCrae, 1994) ενώ έχει ανευρεθεί, επίσης, σε παραγοντικές αναλύσεις ερωτηματολογίων της παιδικής προσωπικότητας συμπληρωμένων από δασκάλους (π.χ. Mervielde, 1994).

2 -2- Το ερευνητικό σχέδιο βρίσκεται στην τελευταία φάση του, για παιδιά και εφήβους ετών: Με βάση συνεντεύξεις, κατά τη διάρκεια των οποίων οι γονείς περιέγραψαν σε ελεύθερο, φυσικό λόγο την προσωπικότητα, το χαρακτήρα, τη συμπεριφορά του παιδιού τους, κατασκευάστηκε το Ερωτηματολόγιο «Διαστάσεις Προσωπικότητας Παιδιών και Εφήβων», (Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ). Ανάλυση παραγόντων έδειξε ότι οι 99 προτάσεις του ερωτηματολογίου αυτού εντάσσονται σε πέντε παράγοντες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ικανοποιητικό βαθμό με τις διαστάσεις του ΜΠΠ (Μπεζεβέγκης & Παυλόπουλος, υπό δημοσίευση. Παυλόπουλος & Μπεζεβέγκης, 1997). Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο αξιολογεί επιμέρους πλευρές των γενικών παραγόντων, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν πιο «λεπτές» ατομικές διαφορές της προσωπικότητας. Τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ είναι ικανοποιητικά: η εσωτερικής συνέπειας εγκυρότητα, όπως μετρήθηκε με το δείτη Cronbach alpha, κυμάνθηκε μεταξύ 0,73-0,94. Η συνάφεια μεταξύ πρώτης και δεύτερης χορήγησής του σε 143 γονείς ήταν, κατά μέσο όρο, 0,70. Στην παρούσα ανακοίνωση θα συζητηθεί ειδικότερα η δυνατότητά του ερωτηματολογίου να εντοπίζει διομαδικές διαφορές, οι οποίες είναι ήδη γνωστές από τη σχετική βιβλιογραφία και αναμένεται να προκύψουν. Η ιδιότητα αυτή αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την πρακτική χρησιμότητα του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ και είναι ενδεικτική της εννοιολογικής δομής εγκυρότητάς του (Παρασκευόπουλος, 1993). Για τη διερεύνηση των σκοπών της έρευνας, ελέγχθηκε η επίδραση ορισμένων μεταβλητών στην αξιολόγηση της παιδικής προσωπικότητας, οι οποίες προέρχονται τόσο από χαρακτηριστικά του ίδιου του παιδιού (φύλο, σειρά γέννησης, σχολική επίδοση), όσο και από χαρακτηριστικά των γονέων (φύλο, μορφωτικό επίπεδο) αλλά και της οικογένειας (συναισθηματικοί δεσμοί, αξίες). Μέθοδος Δείγμα Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 562 γονείς, 266 (47,3%) πατέρες και 296 (52,7%) μητέρες. Οι γονείς αξιολόγησαν την προσωπικότητα 306 παιδιών, 152 (49,7%) αγοριών και 154 (50,3%) κοριτσιών. Σχεδόν όλες οι οικογένειες προέρχονταν από την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. Μέσα συλλογής των δεδομένων Στους γονείς χορηγήθηκε το Ερωτηματολόγιο «Διαστάσεις Προσωπικότητας Παιδιών και Εφήβων». Μαζί με αυτό, οι γονείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν μία κλίμακα που αξιολογεί

3 -3- τους συναισθηματικούς δεσμούς στην οικογένεια, της Gronvold (Gronvold, 1988), καθώς και την κλίμακα οικογενειακών αξιών του Γεώργα (Georgas, Γεώργας, 1990). Διαδικασία συλλογής των δεδομένων Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στους γονείς από, ειδικά εκπαιδευμένους για το σκοπό αυτό, φοιτητές Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προηγήθηκε συνάντηση του βοηθού ερευνητή με τους γονείς, ώστε να διευκρινιστεί ο σκοπός της έρευνας και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους με τις πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις. Αν και οι δύο γονείς δέχονταν να συμμετάσχουν, συμπλήρωναν τα ερωτηματολόγια χωριστά. Αποτελέσματα και Συζήτηση Όπως ήδη αναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι ο έλεγχος της επίδρασης ορισμένων μεταβλητών (που μπορεί να προέρχονται από το ίδιο το παιδί, τον γονέα που το αξιολογεί ή από την οικογένεια ως σύστημα) στην αξιολόγηση της προσωπικότητας των παιδιών από τους γονείς. Οι μέσοι όροι των παραγόντων και των επιμέρους πλευρών της προσωπικότητας (όπως αξιολογήθηκαν με το Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ) υπεβλήθησαν σε ανάλυση διακύμανσης πολυμεταβλητών (MANOVA), με ανεξάρτητες μεταβλητές τα χαρακτηριστικά του παιδιού και του γονέα, ενώ υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας μεταξύ παραγόντων προσωπικότητας αφενός, και συναισθημαυτικών δεσμών και αξιών αφετέρου. Επίδραση χαρακτηριστικών του παιδιού Ως προς το φύλο, βρέθηκε ότι ο μέσος όρος των αγοριών διαφοροποιείται από το μέσο όρο των κοριτσιών σε τέσσερις (από τους πέντε) γενικούς παράγοντες και σε οκτώ (από τις δώδεκα) επιμέρους πλευρές της προσωπικότητας. Συγκεκριμένα, οι γονείς χαρακτηρίζουν τα αγόρια ως πιο εξωστρεφή και κοινωνικά, με μεγαλύτερη ευφυΐα και δεκτικότητα σε εμπειρίες (που αποτελούν επιμέρους πλευρές της πνευματικής καλλιέργειας), αλλά και με μεγαλύτερη συναισθηματική αντιδραστικότητα, σε σχέση με τα κορίτσια. Από την άλλη μεριά, τα κορίτσια αξιολογούνται ως πιο ευσυνείδητα από τα αγόρια, δηλαδή με καλύτερη οργάνωση και επίδοση, αλλά και με αυξημένη συναισθηματική ευαισθησία (που αποτελεί επιμέρους πλευρά της προσήνειας). Η συνολική εικόνα των διαφορών αυτών παραπέμπει σε παρόμοια ευρήματα σχετικών ερευνών που αναφέρονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Παρασκευόπουλος, 1982). Η σειρά γέννησης φαίνεται ότι διαφοροποιεί την αξιολόγηση τριών γενικών παραγόντων της προσωπικότητας και οκτώ επιμέρους πλευρών: τα πρωτότοκα παιδιά περιγράφονται ως πιο ευσυνείδητα (το οποίο ισχύει και για τις δύο επιμέρους πλευρές του παράγοντα αυτού)

4 -4- και με περισσότερη πνευματική καλλιέργεια (τόσο ευφυΐα, όσο και δεκτικότητα σε εμπειρίες). Από την άλλη μεριά, τα δευτερότοκα παιδιά χαρακτηρίζονται από τους γονείς ως πιο ε- ξωστρεφή (ισχύει μόνο για την πρώτη επιμέρους πλευρά του παράγοντα, δηλαδή την κοινωνικότητα) και με μεγαλύτερη προσήνεια (τάση για βοήθεια αλλά και συναισθηματική ευαισθησία). Όσον αφορά στην σχολική επίδοση του παιδιού, οι όροι μάλλον αντιστρέφονται, αφού είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι εδώ είναι η προσωπικότητα που αποτελεί την ανεξάρτητη μεταβλητή. Βρέθηκε ότι τα παιδιά με άριστη επίδοση χαρακτηρίζονται από περισσότερη ευσυνειδησία αλλά και πνευματική καλλιέργεια (σε επίπεδο γενικών παραγόντων και επιμέρους πλευρών), ενώ τα παιδιά με καλή επίδοση έχουν μεγαλύτερη συναισθηματική αντιδραστικότητα. Τα ευρήματα αυτά είναι προς την αναμενόμενη κατεύθυνση, αν θυμηθούμε τη συσχέτιση που έχει διαπιστωθεί μεταξύ νοημοσύνης και σχολικής επίδοσης, και αν λάβουμε υπόψη ότι ο παράγοντας «πνευματική καλλιέργεια» περιλαμβάνει γνωρίσματα συναφή με τη νοητική ικανότητα, ενώ ο παράγοντας «ευσυνειδησία» έχει αναφερθεί ότι εξηγεί ένα ποσοστό της διακύμανσης της σχολικής επίδοσης που δεν εξηγείται από τη νοημοσύνη (Costa & McCrae, 1992). Επίδραση χαρακτηριστικών του γονέα Αντίθετα με το φύλο του παιδιού, σε κανέναν από τους πέντε παράγοντες δεν παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς το φύλο του γονέα, δηλαδή τόσο οι πατέρες όσο και οι μητέρες συμφωνούν γενικά στην αξιολόγηση της προσωπικότητας των παιδιών τους, όχι μόνο σε ε- πίπεδο γενικών παραγόντων, αλλά και σε επίπεδο επιμέρους πλευρών. Παρόμοια ευρήματα έχουν αναφερθεί και από άλλες έρευνες στην Ελλάδα (π.χ. Μπεζεβέγκης & Γιαννίτσας, 1991) και προσθέτουν στην αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, αφού φαίνεται ότι η αξιολόγηση της παιδικής προσωπικότητας επηρεάζεται κυρίως από γνωρίσματα των ίδιων των παιδιών και όχι από χαρακτηριστικά των γονέων που τα περιγράφουν. Επίσης, το εύρημα αυτό μπορεί να έχει και πρακτική εφαρμογή στην έρευνα, αφού σημαίνει ότι είναι αρκετή η γνώμη ενός μόνο από τους δύο γονείς για την αξιολόγηση της προσωπικότητας των παιδιών, τουλάχιστον σε οικογένειες χωρίς προβλήματα σχέσεων. Το μορφωτικό επίπεδο του γονέα φαίνεται να διαφοροποιεί την αξιολόγηση της παιδικής προσωπικότητας. Συγκεκριμένα, οι πιο μορφωμένοι γονείς αξιολογούν θετικότερα τα παιδιά τους στους γενικούς παράγοντες και στις επιμέρους πλευρές της ευσυνειδησίας και της πνευματικής καλλιέργειας. Η συσχέτιση αυτή μοιάζει αρκετά με τα ευρήματα σχετικά με τη σχολική επίδοση των παιδιών και μπορεί να σημαίνει ότι, πράγματι, τα παιδιά που έχουν πιο μορφωμένους γονείς εμφανίζουν και υψηλότερη σχολική επίδοση, άρα και περισσότερη ευ-

5 -5- συνειδησία και πνευματική καλλιέργεια. Οι λιγότερο μορφωμένοι γονείς, από την άλλη μεριά, κρίνουν πιο αυστηρά τα παιδιά τους σε θέματα συναισθηματικής αντιδραστικότητας και συναισθηματικής ευαισθησίας. Επίδραση χαρακτηριστικών της οικογένειας Το ερωτηματολόγιο για τους συναισθηματικούς δεσμούς, που χρησιμοποιήθηκε, αξιολογεί τρεις εννοιολογικά διακριτές διαστάσεις: τους δεσμούς των παιδιών με τους γονείς, τους δεσμούς των γονέων με τα παιδιά και την ποιότητα της επικοινωνίας και των οικογενειακών σχέσεων. Υπολογίστηκε η συνάφεια (δείκτες Pearson r) μεταξύ των παραγόντων και των ε- πιμέρους πλευρών της παιδικής προσωπικότητας αφενός, και των συναισθηματικών δεσμών στην οικογένεια, όπως τους αντιλαμβάνονται οι γονείς, αφετέρου. Όπως αναμενόταν, διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική θετική συνάφεια των συναισθηματικών δεσμών με τους παράγοντες του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ, ιδιαίτερα με την προσήνεια και τάση για βοήθεια, και, σε μικρότερο βαθμό, με την πνευματική καλλιέργεια και την κοινωνικότητα. Δηλαδή, το «ζεστό» συναισθηματικό κλίμα στην οικογένεια τείνει να οδηγεί σε θετικότερη αξιολόγηση της προσωπικότητας των παιδιών από τους γονείς. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση των παραδοσιακών οικογενειακών α- ξιών με τους παράγοντες και τις επιμέρους πλευρές της παιδικής προσωπικότητας. Οι σχετικοί δείκτες συνάφειας δεν ξεπερνούσαν το 0,16. Μια ερμηνεία γι αυτό είναι ότι δεν παρατηρήθηκε σπουδαία διαφοροποίηση μεταξύ των γονέων ως προς τις παραδοσιακές αξίες. Επομένως, η περιορισμένη διασπορά των τιμών στην κλίμακα των οικογενειακών αξιών οδηγεί σε χαμηλές συνάφειες με τους παράγοντες της παιδικής προσωπικότητας. Αυτό μπορεί να δηλώνει ότι οι παραδοσιακές οικογενειακές αξίες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των παιδιών προς την οικογένεια, δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά στην σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν ότι το Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της διαμόρφωσης της προσωπικότητας των παιδιών στο πλαίσιο της οικογένειας, αφού αποδεικνύεται αρκετά «ευαίσθητο» στην ανάδειξη διομαδικών διαφορών, προς την κατεύθυνση που είναι γνωστή από τη βιβλιογραφία, χωρίς να επηρεάζεται από το φύλο του γονέα που περιγράφει το παιδί.

6 -6- Βιβλιογραφία Barrick, M. & Mount, M. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A metaanalysis. Personnel Psychology, 44, Barry, H., Bacon, M., & Child, I. (1957). A cross-cultural survey of some sex differences in socialization. Journal of Abnormal and Social Psychology, 55, Block, J. H. (1983). Differential premises arising from differential socialization of the sexes: Some conjectures. Child Development, 54, Γεώργας, Δ. (1990). Οικογενειακές αξίες στη σύγχρονη εποχή. Στον τόμο των Α. Καλαντζή-Azizi & Ν. Παρίτση (Επιμελητές έκδοσης), Οικογένεια: Ψυχοκοινωνικές-ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Costa, P. T. Jr. & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic. Personality and Individual Differences, 13(6), Costa, P. T. Jr. & McCrae, R. R. (1994). Stability and change in personality from adolescence through adulthood. Στον τόμο των C. F. Halverson, G. A. Kohnstamm, & R. P. Martin (Eds.), The developing structure of temperament and personality from infancy to adulthood, (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41, Digman, J. M. (1993). Historical antecedents of the five-factor model. Στον τόμο των P. T. Costa & T. A. Widiger (Eds.), Personality disorders and the five-factor model of personality, pp Washington, DC: American Psychological Association. Digman, J. M. & Takemoto-Chock, N. K. (1981). Factors in the natural language of personality: Reanalysis, comparison, and interpretation of six major studies. Multivariate Behavioral Research, 16, Georgas, J. (1989). Changing family values in Greece: From collectivist to individualist. Journal of Cross-Cultural Psychology, 20, Goldberg, L. R. (1990). An alternative «Description of personality»: The Big-Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, Gronvold, R. L. (1988). Measuring affectual solidarity. Στον τόμο των D. Mangen, J. Vern, L. Bengtson, & P. Landry (Eds.), The measurement of intergenerational relations (pp ). Beverly Hills, CA: Sage. Havill, V. L., Allen, K., Halverson, C. F. Jr., & Kohnstamm, G. A. (1994). Parents use of Big Five categories in their natural language descriptions of children. Στον τόμο των C. F. Halverson, G. A. Kohnstamm, & R. P. Martin (Eds.), The developing structure of temperament and personality from infancy to adulthood, (pp ). Hillsdale, NJ: Erlbaum. John, O. P. (1990). The «Big Five» factor taxonomy: Dimensions of personality in the natural language and in questionnaires. Στον τόμο του L. Pervin (Ed.), Handbook of personality: Theory and research. New York: Guilford. McCrae, R. R. & Costa, P. T. Jr. (1985). Updating Norman s «adequate taxonomy»: Intelligence and personality dimensions in natural language and in questionnaires. Journal of Personality and Social Psychology, 49,

7 -7- Mervielde, I. (1994). A five-factor model classification of teachers' constructs on individual differences among children ages 4 to 12. Στον τόμο των C. Halverson, G. Kohnstamm, & R. Martin (Eds.), The developing structure of temperament and personality from infancy to adulthood. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Μπεζεβέγκης, Η. & Γιαννίτσας, Ν. (1991). Προβληματική συμπεριφορά των παιδιών, όπως αξιολογείται από τον δάσκαλο, τον πατέρα και την μητέρα. Χάρις. Μπεζεβέγκης, & Παυλόπουλος, (υπό δημοσίευση). Αξιολόγηση της προσωπικότητας παιδιών και εφήβων από τους γονείς: Κατασκευή και ψυχομετρικά χαρακτηριστικά ενός ερωτηματολογίου. Ψυχολογία. Μπεζεβέγκης, Η., Παυλόπουλος, Β., & Μουρουσάκη, Σ. (1996). Χαρακτηριστικά της παιδικής προσωπικότητας, όπως παρουσιάζονται στη φυσική γλώσσα των γονέων. Ψυχολογία (ειδικό τεύχος). Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1982). Ψυχολογία ατομικών διαφορών. Αθήνα (αυτοέκδοση). Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας (τόμ. 2). Αθήνα (αυτοέκδοση). Παυλόπουλος, & Μπεζεβέγκης, (1997) Το μοντέλο των Πέντε Παραγόντων της Προσωπικότητας για παιδιά: μια διαπολιτιστική μελέτη. Ψυχολογία (ειδικό τεύχος).

8 1 Ερωτηματολόγιο «Διαστάσεις Προσωπικότητας Παιδιών και Εφήβων» Ε-ΔΙ.ΠΡΟ.Π.Ε. (Μπεζεβέγκης & Παυλόπουλος, 1996) Παράγοντες (και επιμέρους πλευρές) Ν ερωτήσεων Ατομισμός/Εγωισμός & συναισθηματική αντιδραστικότητα 23 Ατομισμός/Εγωισμός 14 Συναισθηματική αντιδραστικότητα 9 Ευσυνειδησία 19 Οργάνωση-κίνητρα 12 Επίδοση 7 Πνευματική καλλιέργεια 18 Ευφυΐα 10 Δεκτικότητα σε εμπειρίες 8 Προσήνεια/Διαπροσωπική ευαισθησία 22 Τάση για βοήθεια 10 Συναισθηματική ευαισθησία 4 Προσήνεια 8 Εξωστρέφεια-εσωστρέφεια 17 Κοινωνικότητα 6 Εξωστρέφεια 7 Εσωστρέφεια 4 Κλίμακα αξιολόγησης Σχεδόν καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

9 2 Εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας Προσωπικότητα των παιδιών πέντε γενικοί παράγοντες δώδεκα επιμέρους πλευρές Ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας Επίδραση χαρακτηριστικών του παιδιού φύλο σχολική επίδοση σειρά γέννησης Επίδραση χαρακτηριστικών του γονέα φύλο μορφωτικό επίπεδο Επίδραση χαρακτηριστικών της οικογένειας συναισθηματικοί δεσμοί αξίες

10 4 3 Μέσοι όροι των παραγόντων (και των επιμέρους πλευρών) του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ ως προς το φύλο του παιδιού* 3,5 Αγόρια Κορίτσια 3 2,5 ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΕΥΣΥΝΕΙ- ΔΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ προσήνεια ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Επιμέρους πλευρές των παραγόντων Αγόρια Κορίτσια Ατομισμός/Εγωισμός 2,67 2,57 Συναισθηματική αντιδραστικότητα 2,52 2,33 Οργάνωση-κίνητρα 3,39 3,63 Επίδοση 3,54 3,99 Ευφυΐα 4,06 3,88 Δεκτικότητα σε εμπειρίες 3,60 3,42 Τάση για βοήθεια 4,11 4,12 Συναισθηματική ευαισθησία 3,25 3,57 Προσήνεια 3,69 3,73 Κοινωνικότητα 3,84 3,68 Εξωστρέφεια 3,83 3,67 Εσωστρέφεια 3,95 3,99 * Τα κεφαλαία γράμματα (στο σχήμα) και τα έντονα στοιχεία (στον πίνακα) δηλώνουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές

11 4 4 Μέσοι όροι των παραγόντων (και των επιμέρους πλευρών) του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ ως προς τη σειρά γέννησης του παιδιού* 3,5 1ο παιδί 2ο παιδί 3 2,5 εγωισμός ΕΥΣΥΝΕΙ- ΔΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ προσήνεια ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Επιμέρους πλευρές των παραγόντων 1 ο παιδί 2 ο παιδί Ατομισμός/Εγωισμός 2,59 2,65 Συναισθηματική αντιδραστικότητα 2,36 2,50 Οργάνωση-κίνητρα 3,58 3,43 Επίδοση 3,88 3,61 Ευφυΐα 4,04 3,87 Δεκτικότητα σε εμπειρίες 3,57 3,44 Τάση για βοήθεια 4,07 4,17 Συναισθηματική ευαισθησία 3,31 3,53 Προσήνεια 3,72 3,70 Κοινωνικότητα 3,68 3,83 Εξωστρέφεια 3,71 3,80 Εσωστρέφεια 3,93 4,02 * Τα κεφαλαία γράμματα (στο σχήμα) και τα έντονα στοιχεία (στον πίνακα) δηλώνουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές

12 4 5 Μέσοι όροι των παραγόντων (και των επιμέρους πλευρών) του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ ως προς τη σχολική επίδοση του παιδιού* 3,5 Άριστα Πολύ καλά 3 2,5 εγωισμός ΕΥΣΥΝΕΙ- ΔΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ προσήνεια εξωστρέφεια Επιμέρους πλευρές των παραγόντων Άριστα Πολύ καλά Ατομισμός/Εγωισμός 2,59 2,68 Συναισθηματική αντιδραστικότητα 2,34 2,52 Οργάνωση-κίνητρα 3,63 3,41 Επίδοση 3,93 3,61 Ευφυΐα 4,07 3,81 Δεκτικότητα σε εμπειρίες 3,60 3,37 Τάση για βοήθεια 4,16 4,05 Συναισθηματική ευαισθησία 3,42 3,48 Προσήνεια 3,78 3,68 Κοινωνικότητα 3,76 3,65 Εξωστρέφεια 3,73 3,79 Εσωστρέφεια 3,97 4,02 * Τα κεφαλαία γράμματα (στο σχήμα) και τα έντονα στοιχεία (στον πίνακα) δηλώνουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές

13 4 Μέσοι όροι των παραγόντων (και των επιμέρους πλευρών) του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ ως προς το φύλο του γονέα* 6 3,5 Πατέρες Μητέρες 3 2,5 εγωισμός ευσυνειδησία πνευματική καλλιέργεια προσήνεια εξωστρέφεια Επιμέρους πλευρές των παραγόντων Πατέρες Μητέρες Ατομισμός/Εγωισμός 2,65 2,59 Συναισθηματική αντιδραστικότητα 2,42 2,43 Οργάνωση-κίνητρα 3,55 3,48 Επίδοση 3,77 3,76 Ευφυΐα 3,95 3,98 Δεκτικότητα σε εμπειρίες 3,54 3,48 Τάση για βοήθεια 4,07 4,16 Συναισθηματική ευαισθησία 3,32 3,49 Προσήνεια 3,72 3,70 Κοινωνικότητα 3,76 3,76 Εξωστρέφεια 3,76 3,76 Εσωστρέφεια 3,94 4,00 * Τα έντονα στοιχεία στον πίνακα δηλώνουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές

14 4 7 Μέσοι όροι των παραγόντων (και των επιμέρους πλευρών) του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ ως προς το μορφωτικό επίπεδο του γονέα* 3,5 Κατώτερο Μέσο Ανώτερο 3 2,5 εγωισμός ΕΥΣΥΝΕΙ- ΔΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΗΝΕΙΑ εξωστρέφεια Επιμέρους πλευρές των παραγόντων Κατώτερο Μέσο Ανώτερο Ατομισμός/Εγωισμός 2,65 2,56 2,71 Συναισθηματική αντιδραστικότητα 2,63 2,37 2,38 Οργάνωση-κίνητρα 3,40 3,48 3,60 Επίδοση 3,55 3,73 3,89 Ευφυΐα 3,85 3,96 4,03 Δεκτικότητα σε εμπειρίες 3,40 3,48 3,62 Τάση για βοήθεια 4,19 4,08 4,08 Συναισθηματική ευαισθησία 3,64 3,36 3,33 Προσήνεια 3,77 3,71 3,65 Κοινωνικότητα 3,83 3,73 3,72 Εξωστρέφεια 3,82 3,74 3,72 Εσωστρέφεια 4,00 3,99 3,92 * Τα κεφαλαία γράμματα (στο σχήμα) και τα έντονα στοιχεία (στον πίνακα) δηλώνουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές

15 8 Συνάφεια (Pearson r) των παραγόντων (και των επιμέρους πλευρών) του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ με τους συναισθηματικούς δεσμούς στην οικογένεια* Παράγοντες Συναισθηματικοί δεσμοί Παιδιά Γονείς Επικοινωνία Σύνολο γονείς παιδιά Εγωισμός-συναισθ/κή αντιδραστικότητα -0,27-0,17-0,13-0,23 Ατομισμός/Εγωισμός -0,24-0,15-0,11-0,20 Συναισθηματική αντιδραστικότητα -0,26-0,14-0,15-0,22 Ευσυνειδησία 0,31 0,23 0,19 0,29 Οργάνωση-κίνητρα 0,34 0,26 0,22 0,32 Επίδοση 0,23 0,16 0,12 0,22 Πνευματική καλλιέργεια 0,31 0,32 0,28 0,35 Ευφυΐα 0,30 0,30 0,26 0,33 Δεκτικότητα σε εμπειρίες 0,28 0,30 0,26 0,32 Προσήνεια/Διαπροσωπική ευαισθησία 0,52 0,41 0,37 0,52 Τάση για βοήθεια 0,46 0,37 0,33 0,46 Συναισθηματική ευαισθησία 0,21 0,16 0,16 0,21 Προσήνεια 0,55 0,43 0,39 0,55 Εξωστρέφεια-εσωστρέφεια 0,26 0,22 0,24 0,28 Κοινωνικότητα 0,34 0,30 0,29 0,36 Εξωστρέφεια 0,18 0,16 0,18 0,20 Εσωστρέφεια,,,, * τα έντονα στοιχεία δηλώνουν συνάφειες > 0,30

16 Συνάφεια (Pearson r) των παραγόντων (και των επιμέρους πλευρών) του Ε-ΔΙΠΡΟΠΕ με το βαθμό συμφωνίας με τις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες 9 Παράγοντες Παραδοσιακές οικογενειακές αξίες? Φιλότιμο Ιεραρχικοί ρόλοι γονέων Εγωισμός-συναισθ/κή αντιδραστικότητα,,, Ατομισμός/Εγωισμός,,, Συναισθηματική αντιδραστικότητα,,, Ευσυνειδησία,,, Οργάνωση-κίνητρα,,, Επίδοση 0,09,, Πνευματική καλλιέργεια,, 0,11 Ευφυΐα,, 0,11 Δεκτικότητα σε εμπειρίες, 0,11 0,09 Προσήνεια/Διαπροσωπική ευαισθησία, 0,16, Τάση για βοήθεια, 0,09, Συναισθηματική ευαισθησία, 0,15, Προσήνεια, 0,15 0,10 Εξωστρέφεια-εσωστρέφεια,,, Κοινωνικότητα,,, Εξωστρέφεια,,, Εσωστρέφεια,, 0,11

17 10 Χαρακτηριστικά του δείγματος Κατανομή (απόλυτες συχνότητες) του δείγματος ως προς το φύλο του γονέα και το φύλο του παιδιού Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Πατέρες 133 / 70 Μητέρες 144 / 82 Σύνολο 277 / / / / / / / 306 Οι εκθέτες δηλώνουν τον αριθμό των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν, τα οποία αντιστοιχούν με τον αριθμό των γονέων του δείγματος. Οι δείκτες δηλώνουν τον πραγματικό αριθμό των παιδιών που αξιολογήθηκαν, αφού αφαιρέθηκαν οι διπλές αξιολογήσεις (256 παιδιά αξιολογήθηκαν και από τους δύο γονείς) Κατανομή (απόλυτες συχνότητες) του μορφωτικού επιπέδου των γονέων του δείγματος ως προς το φύλο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΤΕΙ ΑΕΙ Πατέρες Μητέρες Σύνολο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Τομ. 98, 1999 Η επίδραση χαρακτηριστικών της οικογένειας στην αξιολόγηση της προσωπικότητας των παιδιών από τους γονείς Μπεζεβέγκης Ηλίας Παυλόπουλος Βασίλης 10.12681/grsr.744

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών

Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών Βασίλης Παυλόπουλος, Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης, Κωνσταντίνα Λυκιτσάκου, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις γονέων για την προσωπικότητα των παιδιών: Διαπολιτιστική προσέγγιση

Αντιλήψεις γονέων για την προσωπικότητα των παιδιών: Διαπολιτιστική προσέγγιση Αντιλήψεις γονέων για την προσωπικότητα των παιδιών: Διαπολιτιστική προσέγγιση Βασίλης Παυλόπουλος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στην ευρωπαϊκή συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Προσωπικότητα: Τα ιδιαίτερα και σχετικά σταθερά πρότυπα συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθηματικής έκφρασης που παρουσιάζουν τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -0 Π...α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο των Πέντε Διαστάσεων της Προσωπικότητας. για παιδιά: μια διαπολιτιστική μελέτη

Το μοντέλο των Πέντε Διαστάσεων της Προσωπικότητας. για παιδιά: μια διαπολιτιστική μελέτη Το μοντέλο των Πέντε Διαστάσεων της Προσωπικότητας για παιδιά: μια διαπολιτιστική μελέτη Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα -0 Π...3.α: Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις προσωπικότητας ψυχικά ανθεκτικών και ψυχικά ευάλωτων μεταναστών/παλιννοστούντων μαθητών

Διαστάσεις προσωπικότητας ψυχικά ανθεκτικών και ψυχικά ευάλωτων μεταναστών/παλιννοστούντων μαθητών Διαστάσεις προσωπικότητας ψυχικά ανθεκτικών και ψυχικά ευάλωτων μεταναστών/παλιννοστούντων μαθητών Βασίλης Παυλόπουλος Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις φοιτητών προς τη συμμετοχή μεταναστών μαθητών στο σχολικό εορτασμό εθνικών επετείων

Στάσεις φοιτητών προς τη συμμετοχή μεταναστών μαθητών στο σχολικό εορτασμό εθνικών επετείων Στάσεις φοιτητών προς τη συμμετοχή μεταναστών μαθητών στο σχολικό εορτασμό εθνικών επετείων Βασίλης Γ. Παυλόπουλος, Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναρτημένη ανακοίνωση στο 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Προσωπικότητα Η ενότητα και ακεραιότητα του ατόμου, το σύνολο των διακριτικών του χαρακτηριστικών και της ιδιοτυπίας της συμπεριφοράς του (Allport,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 Δανιηλίδου Αικατερίνη, Τριανταφύλλου Παναγιώτα, Χριστοφορίδης Αθανάσιος Α Παιδιατρική Κλινική, A.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικότητα και μάθηση σε διαμεσολαβούμενες από wiki συνεργατικές δραστηριότητες: συμπεράσματα από 3 μελέτες περίπτωσης

Προσωπικότητα και μάθηση σε διαμεσολαβούμενες από wiki συνεργατικές δραστηριότητες: συμπεράσματα από 3 μελέτες περίπτωσης Προσωπικότητα και μάθηση σε διαμεσολαβούμενες από wiki συνεργατικές δραστηριότητες: συμπεράσματα από 3 μελέτες περίπτωσης Παναγιώτα Αλτανοπούλου, Νικόλαος Τσέλιος galtanopoulou@gmail.com, nitse@ece.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Η στάση των μαθητών Γυμνασίου Β και Γ τάξης απέναντι στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Η διαφοροποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη...vii Περιεχόμενα...ix Κατάλογος πινάκων...xv Πρόλογος...xxv

Περίληψη...vii Περιεχόμενα...ix Κατάλογος πινάκων...xv Πρόλογος...xxv Περιεχόμενα ix Περιεχόμενα Περίληψη...vii Περιεχόμενα...ix Κατάλογος πινάκων...xv Πρόλογος...xxv 1o ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Ρόλοι στην οικογένεια και την εργασία...3 Α.1. Ισορροπία και σύγκρουση ρόλων σε εργασία-οικογένεια...3

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Συγκίνησης ης στη Λήψη Ατομικών Αποφάσεων

Η Επίδραση της Συγκίνησης ης στη Λήψη Ατομικών Αποφάσεων 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ Νοέμβριος 2008 Η Επίδραση της Συγκίνησης ης στη Λήψη Ατομικών Αποφάσεων Μια έρευνα στο πεδίο των επιχειρήσεων Μ. Ντάβου & Σ.Τρύφωνας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Προσωπικότητα Έννοια και δομή της προσωπικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγοντική Δομή και Ψυχομετρικά Χαρακτηριστικά του «Ελληνικού Τεστ Προσωπικότητας-6 Παραγόντων» (Πρωτέας)

Παραγοντική Δομή και Ψυχομετρικά Χαρακτηριστικά του «Ελληνικού Τεστ Προσωπικότητας-6 Παραγόντων» (Πρωτέας) Παραγοντική Δομή και Ψυχομετρικά Χαρακτηριστικά του «Ελληνικού Τεστ Προσωπικότητας-6 Παραγόντων» (Πρωτέας) Θωμαδάκης Χ., Θεοδώρου Σ., Παυλίδης Ι., Πεζηρκιανίδης Χ., Σουραή Ε.-Α., Κρούπη Χ. 1, & Τσαούσης

Διαβάστε περισσότερα

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01).

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01). Εισαγωγή Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του εφήβου και η οικογενειακή ζωή αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ως ο σημαντικότερος μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή:

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Μελέτη περίπτωσης οικισμού Δροσερού Ξάνθης Διδώ Παπαθεοδώρου, Βασίλης Παυλόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις Βασίλης Παυλόπουλος Διάγραμμα της παρουσίασης Πότε (δεν) χρειάζονται πίνακες και σχήματα σε μια ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες

Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες Βασίλης Παυλόπουλος (vpavlop@psych.uoa.gr) Μαρίνα Ντάλλα (marinantalla@yahoo.gr) Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη (frmotti@psych.uoa.gr)

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»

«Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων «Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη βελτίωση των ομάδων εργασίας : Η περίπτωση του Δημοσίου Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα Ποια ψυχομετρικά εργαλεία να χρησιμοποιήσω για να μετρήσω τα χαρακτηριστικά των ατόμων; ή Γιατί να χρησιμοποιήσω ψυχομετρικά εργαλεία;

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Καταγραφή Αντιλήψεων Μαθητών Σχετικά με τη Συμμετοχή τους σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Βασιλειάδου Πολυξένη 1, Κουρούς Ιωάννης 2, Μαστρανέστης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 έσπω Κυπριανού 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 ιατύπωση του προβλήµατος 25 Οριοθέτηση του προβλήµατος 28 Αναγκαιότητα και χρησιµότητα της έρευνας 29 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Μελέτης και Προσωπικότητα Προπτυχιακών Φοιτητών ΑΕΙ

Δεξιότητες Μελέτης και Προσωπικότητα Προπτυχιακών Φοιτητών ΑΕΙ Δεξιότητες Μελέτης και Προσωπικότητα Προπτυχιακών Φοιτητών ΑΕΙ Λουδοβιώτη Αλεξάνδρα Εκπαιδευτικός ΠΕ70 loudovioti_al@yahoo.gr Περίληψη Η εργασία μελετά τη σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων μελέτης και της προσωπικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδο-ομαδικές διεργασίες:

Ενδο-ομαδικές διεργασίες: Ενδο-ομαδικές διεργασίες: Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα Πανεπιστήμιο Αθηνών Τομέας Ψυχολογίας ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας Ακαδ. έτος 2007-08 Βασίλης Παυλόπουλος vpavlop@psych.uoa.gr http://psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλαμβανόμενες διακρίσεις και ψυχική ανθεκτικότητα μεταναστών και παλιννοστούντων εφήβων

Αντιλαμβανόμενες διακρίσεις και ψυχική ανθεκτικότητα μεταναστών και παλιννοστούντων εφήβων Αντιλαμβανόμενες διακρίσεις και ψυχική ανθεκτικότητα μεταναστών και παλιννοστούντων εφήβων Βασίλης Παυλόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr Συμμετοχή στο συμπόσιο «Ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Αντίληψη Διαδικασία λήψης & ερμηνείας των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος Βοηθούν στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολιτισμοποίηση και προσαρμογή των μεταναστών στην Ελλάδα: Είναι απλώς «ζήτημα χρόνου»;

Επιπολιτισμοποίηση και προσαρμογή των μεταναστών στην Ελλάδα: Είναι απλώς «ζήτημα χρόνου»; Επιπολιτισμοποίηση και προσαρμογή των μεταναστών στην Ελλάδα: Είναι απλώς «ζήτημα χρόνου»; Βασίλης Παυλόπουλος, Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Α.Μ.: 2212105 «Η προσωπικότητα των μαθητών Γυμνασίου και η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές»

Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Κωδικοποίηση Ερωτηματολογίου Έρευνας με θέμα: «Εκπαίδευση και Επαγγελματικές Επιλογές» Μεταβλητή Ερώτηση Απάντηση Κωδικός E1 Ηλικία Ο αριθμός της ηλικίας των ερωτούμενων (π.χ. 21) Ηλικία (αριθμός) E2 Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Τι είναι Νοημοσύνη; Η ικανότητα του ατόμου να αφομοιώνει νέες πληροφορίες, να επωφελείται από τις εμπειρίες του και να προσαρμόζεται ρμ σε νέες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

H Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των παιδιών

H Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των παιδιών H Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των παιδιών Ευγενία Μαυρομάτη, Παιδοψυχολόγος Δήμου Πειραιά Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Ο ηλεκτρισμός και το μικρόφωνο του Τόμας Έντισον, ο τηλέγραφος του Γκράχαμ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολιτισμός, οικογενειακοί παράγοντες και προσαρμογή μεταναστών εφήβων: Διαχρονική προσέγγιση

Επιπολιτισμός, οικογενειακοί παράγοντες και προσαρμογή μεταναστών εφήβων: Διαχρονική προσέγγιση Επιπολιτισμός, οικογενειακοί παράγοντες και προσαρμογή μεταναστών εφήβων: Διαχρονική προσέγγιση Βασίλης Παυλόπουλος & Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη Τομέας Ψυχολογίας, Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης Παρά την πληθώρα ερευνών που τεκμηριώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η χρήση της σωματικής τιμωρίας από τους γονείς σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου Α! Γενικές Πληροφορίες 1. Ποιος συμπληρώνει τo ερωτηματολόγιο ; α) Πατέρας β) Μητέρα γ) Άλλος κηδεμόνας:

Διαβάστε περισσότερα

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Παιδαγωγική - Θεωρία και Πράξη, 5, 85-97. Εμβαλωτής, Α., Ανδρουλάκης, Γ., Μπονίδης, Κ., Σταμοβλάσης, Δ., Κακλαμάνη Σ., (2011). «Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα