ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος"

Transcript

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην πόλη της Ξάνθης. Στάδιο Μελέτης: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Φορέας: Κατασκευαστική Α.Ε Έδρα: Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη Τηλ , Fax Μελετητές: Βελαλή Ειρήνη Μηχανικός Περιβάλλοντος Πάζουρου Κούλλα Μηχανικός Περιβάλλοντος Παπανικολάου Γεώργιος Μηχανικός Περιβάλλοντος Ξάνθη, Δεκέμβριος 2013

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Στοιχεία έργου Στοιχεία φορέα του έργου Στοιχεία έργου Περιγραφή του έργου Χωροθέτηση Σκοπός έργου Περίληψη έργου Χρονοδιάγραμμα κατασκευής Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης Φυσικό περιβάλλον Γενικά στοιχεία Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις και ακτινοβολίες Γεωλογία Υδρογεωλογικά στοιχεία Σεισμικότητα Μετεωρολογικά στοιχεία κλιματολογικά δεδομένα Ανθρωπογενές περιβάλλον Δημογραφικά χαρακτηριστικά Αστικό περιβάλλον Χρήσεις γης Δημόσια υποδομή Υφιστάμενες περιβαλλοντικές πιέσεις Εντοπισμός και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

3 4.1 Εξέταση εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη λόγων επιλογής της προτεινόμενης λύσης Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων κατά την κατασκευή και τη λειτουργία και μέτρα για την αντιμετώπιση Επιπτώσεις στο έδαφος Επιπτώσεις στον αέρα Επιπτώσεις στα νερά Επιπτώσεις στη χλωρίδα, την πανίδα και οικοτόπους Επιπτώσεις στις χρήσεις γης και τους φυσικούς πόρους Θόρυβος Ενέργεια Στερεά απόβλητα Δονήσεις και ακτινοβολία Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων Επιπτώσεις στις μεταφορές, τη κυκλοφορία και στη δημόσια υποδομή Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία Επιπτώσεις στην αισθητική και την αναψυχή Πολιτιστική κληρονομία, τοπίο και προστατευόμενες περιοχές Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης Εισαγωγή Φάση λειτουργίας Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού Πρόγραμμα παρακολούθησης δεικτών Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων και περιστατικών έκτακτης ανάγκης Φάση τερματισμού του έργου Βιβλιογραφία

4 Παραρτήματα Παράρτημα Ι. Νομοθεσία Παράρτημα IΙ. Τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφική απεικόνιση Παράρτημα IΙI. Γνωμοδότηση Δημόσιων Υπηρεσιών Συμβάσεις Παράρτημα IV. Πίνακες υπολογισμού αέριων εκπομπών Παράρτημα V. Σύστημα εξαερισμού /καθαρισμού αέρα και φυλλάδια κατασκευαστών Παράρτημα VI. Διαγράμματα Ροής Παράρτημα VII. Φυτεμένο Δώμα Παράρτημα VIII. Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Φυλλάδιο Κατασκευαστή Παράρτημα IΧ. Αντλίες Θερμότητας Παράρτημα Χ. Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος «γκρίζων νερών» Παράρτημα ΧΙ. Χάρτες σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου Παράρτημα ΧΙΙ. Συμβολή της επιστήμης του μηχανικού περιβάλλοντος στην εκπόνηση της μελέτης Ευρετήριο εικόνων Εικόνα 1. Αποτύπωση οικοπέδου στο χάρτη της Ξάνθης Εικόνα 2.Συντεταγμένες και ορθοφωτογραφία από το εθνικό κτηματολόγιο Εικόνα 3. Διάγραμμα Gantt Εικόνα 4. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου Εικόνα 5. Χάρτης γεωλογικού υποβάθρου Ξάνθης Εικόνα 6. Υδατικοί πόροι και ζήτηση νερού για το υδατικό διαμέρισμα της Θράκης Εικόνα 7. Τα κύρια σεισμικά ρήγματα των σεισμών ενδιάμεσου βάθους Εικόνα 8. Πιθανότητα υπέρβασης σεισμικής κίνησης (I VII) σε 144 θέσεις στην Ελλάδα κατά την περίοδο (Papaioannou & Papazachos, 2010) Εικόνα 9. Ο νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας Εικόνα 10. Διαγράμματα θερμοκρασίας, πίεσης ανέμου και διεύθυνσης ανέμου για μέσες τιμές περιόδου 10 ετών (Δεκ Δεκ. 2013) Πηγή: wunderground, NOAA Εικόνα 11. Χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης Εικόνα 12. Γράφημα: Απεικόνιση των μεταβλητών (πιέσεων) κάθε δραστηριότητας που διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή

5 Εικόνα 13. Γράφημα: Δείκτες πιέσεων των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή Εικόνα 14. Ροδόγραμμα ανέμου για τη χρονική περίοδο 7/ / Εικόνα 15. Γράφημα: Αθροιστική συχνότητα επιπέδων CO Εικόνα 16. Παράρτημα ΙΙ: Τοπογραφικό Εικόνα 17. Διαστρωμάτωση φυτεμένου δώματος Εικόνα 18. Τρισδιάστατη απεικόνιση τομής φυτεμένου δώματος Εικόνα 19. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκό κελί Εικόνα 20. Οδικό δίκτυο της Ελλάδας Εικόνα 21. Σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας Ευρετήριο πινάκων Πίνακας 1. Στοιχεία φορέα του έργου... 8 Πίνακας 2. Στοιχεία Έργου... 9 Πίνακας 3. Μέσα μετεωρολογικά δεδομένα για περίοδο 10 ετών (Δεκ Δεκ. 2013) Πίνακας 4. Δεδομένα βροχόπτωσης σε μηνιαία βάση για τα 8 προηγούμενα έτη Πίνακας 5. Πίνακας πιέσεων των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή Πίνακας 6. Βαθμολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων Πίνακας 7. Τρόπος υπολογισμού των αέριων εκπομπών κατά τη διάρκεια της κατασκευής Πίνακας 8. Υπολογισμός των αέριων εκπομπών κατά τη διάρκεια της κατασκευής Πίνακας 9. Μέσες μέγιστες συγκεντρώσεις CO (ppm) στο χώρο στάθμευσης και κριτήρια ποιότητας αέρα Πίνακας 10. Όρια θορύβου Πίνακας 11. Παράρτημα Ι: Νομοθεσία Πίνακας 12. Εκπομπές CO (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατεδάφιση και εκσκαφή Πίνακας 13. Εκπομπές NOx (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατεδάφιση και εκσκαφή.. 87 Πίνακας 14. Εκπομπές VOC (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατεδάφιση και εκσκαφή. 87 Πίνακας 15. Εκπομπές SΟx από τα μηχανήματα κατά την κατεδάφιση και εκσκαφή Πίνακας 16. Εκπομπές PM10 από τα μηχανήματα κατά την κατεδάφιση και εκσκαφή Πίνακας 17. Εκπομπές VOC (kg/month) από τα οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο Πίνακας 18. Εκπομπές CO (kg/month) από τα οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο Πίνακας 19. Εκπομπές SOx (kg/month) από τα οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο Πίνακας 20. Εκπομπές PM10 (kg/month) από τα οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο. 89 Πίνακας 21. Εκπομπές NOx (kg/month) από τα οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο Πίνακας 22. Εκπομπές CO (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατασκευή του έργου Πίνακας 23. Εκπομπές VOC (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατασκευή του έργου Πίνακας 24. Εκπομπές NOx (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατασκευή του έργου Πίνακας 25. Εκπομπές SOx (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατασκευή του έργου Πίνακας 26. Εκπομπές PM10 (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατασκευή του έργου Πίνακας 27. Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων (Πηγή:Stanford University)

6 Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Α.Ε.Κ.Κ.: Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων Α.Π.Ε: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δ.Ε.Η: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Δ.Ε.Υ.Α.: Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Κ.ΕΝ.Α.Κ: Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Μ.Ε.Υ.Α.: Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Π.Δ.: Προεδρικό Διάταγμα Υ.Α. : Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΚΑ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλλαγών Φ.Ε.Κ.: Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ACD: Allergic contant dermatitis CO: Μονοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Διοξείδιο του άνθρακα db: ντεσιμπέλ (μονάδα μέτρησης έντασης ήχου) h: ώρα (μονάδα μέτρησης χρόνου) IARC: International agency for research on cancer kg:κιλό (μονάδα μέτρησης βάρους) km: χιλιόμετρα (μονάδα μέτρησης μήκους) m: μέτρα (μονάδα μέτρησης μήκους) m 2 : τετραγωνικά μέτρα (μονάδα μέτρησης εμβαδού) m 3 :κυβικά μέτρα (μονάδα μέτρησης όγκου) ma: μιλλιαμπέρ (μονάδα μέτρησης έντασης ρεύματος) MHz: μεγαχέρτζ (μονάδα μέτρησης συχνοτήτων) micro: μικρά ( μονάδα μέτρησης παράγοντα 10-6 ) 6

7 mm: χιλιοστά (μονάδα μέτρησης μήκους) NOx: Οξείδια του αζώτου PM 10 : Αιωρούμενα σωματίδια διαμέτρου < 10 μm ppm: μέρη ανά εκατομμύριο (μονάδα μέτρησης αιωρούμενων ρύπων) sec: δευτερόλεπτα (μονάδα μέτρησης χρόνου) SO 2 : Διοξείδιο του θείου SOx: Οξείδια του θείου VOC: Οργανικές πτητικές ενώσεις 7

8 1. Εισαγωγή Η παρούσα αποτελεί Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην πόλη της Ξάνθης». Η μελέτη απαιτείται από τον Ν. 4014/2011 για έργα δραστηριότητες τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Α2 της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής αναψυχής» με α/α 19 «Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων συναυλιών ή συνδυασμός αυτών» του παραρτήματος VI της αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (Β 21). Πρόκειται να κατατεθεί προς έγκριση στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπ όψη την γνωμοδότηση της ίδιας αρχής, κατά το στάδιο του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), καθώς και όσα αναφέρονται σχετικά με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα της ίδιας ομάδας, αλλά κατηγορίας Β και ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ / Στοιχεία έργου 2.1 Στοιχεία φορέα του έργου Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα στοιχεία του φορέα του έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί. Πίνακας 1. Στοιχεία φορέα του έργου Επωνυμία: Κατασκευαστική Α.Ε. Διεύθυνση έδρας: Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100, Ελλάδα Τηλ: Fax: Νόμιμος εκπρόσωπος: Παπανικολάου Γιώργος 8

9 2.2 Στοιχεία έργου Ακολουθεί ο Πίνακας 2 στον οποίο φαίνονται συνοπτικά τα στοιχεία του υπό μελέτη έργου καθώς και των υπεύθυνων επικοινωνίας. Πίνακας 2. Στοιχεία Έργου Γενικά Στοιχεία Επωνυμία «Κινηματογράφος Film Noir» Είδος δραστηριότητας: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην πόλη της Ξάνθης. Διεύθυνση / Θέση Οδός: 28ης Οκτωβρίου Αριθμός: 23 Θέση: Συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου, Τσιμισκή, Δαγκλή κέντρο Ξάνθης Τ.Κ.: Δήμος: Αρμόδιοι Επικοινωνίας Ειρήνη Βελαλή Ξάνθης Περιφερειακή ενότητα: Κούλλα Πάζουρου Τηλ.: Τηλ.: Αν. Μακεδονίας και Θράκης Fax: Fax:

10 2.3 Περιγραφή του έργου Χωροθέτηση Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Τσιμισκή, 28 ης Οκτωβρίου και Δαγκλή και σε γήπεδο έκτασης 528 m 2 με συντελεστή δόμησης 3 και συντελεστή κάλυψης 0.6. Η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης γίνεται επί των οδών Τσιμισκή και 28 ης Οκτωβρίου, ενώ οι πεζοί έχουν πρόσβαση και από τον πεζόδρομο της οδού Δαγκλή. Η θέση που επιλέχθηκε βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης και έχει αυξημένη κίνηση κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Ειδικότερα, το έργο απέχει 140 m από την Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης και 200 m από την Πλατεία Ελευθερίας, ενώ ταυτόχρονα η 28 ης Οκτωβρίου αποτελεί μία από τις πιο εμπορικές οδούς της πόλης (Εικόνα 1). Εικόνα 1. Αποτύπωση οικοπέδου στο χάρτη της Ξάνθης (google maps) Το οικόπεδο είναι εντός σχεδίου πόλης και δεν εμπίπτει σε περιοχή για την οποία προκύπτουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τον χωρικό σχεδιασμό. Όπως είναι εμφανές, δεν βρίσκεται εντός περιοχής Natura 2000, δασικής έκτασης ή παραδοσιακού οικισμού. Τέλος, μετά από βεβαίωσεις της ΛΑ Εφορείας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήρων και της 15 ης Εφορίας βυζαντικών 10

11 αρχαιοτήτων (Παράρτημα ΙΙΙ), δεν αποτελεί περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Τοπογραφικό διάγραμμα επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ ενώ παρακάτω παρατίθεται η αποτύπωση του γηπέδου εγκατάστασης από το εθνικό κτηματολόγιο καθώς και οι ακριβείς συντεταγμένες. Εικόνα 2.Συντεταγμένες και ορθοφωτογραφία από το εθνικό κτηματολόγιο 11

12 2.3.2 Σκοπός έργου Το έργο της κατασκευής και της λειτουργίας κινηματογράφου με θέσεις στάθμευσης στην περιοχή της Ξάνθης και ειδικότερα στο συγκεκριμένο σημείο στοχεύει στην προσέλκυση θεατών και σε μία ευρύτερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να συμβάλει στην πολιτιστική ζωή των κατοίκων προφέροντας μία ακόμη επιλογή για την νυχτερινή διασκέδαση. Ακόμη, θα αναβαθμίσει αισθητικά το οικοδομικό τετράγωνο καθώς πρόκειται για κτίριο με πρωτοπόρο και καινοτόμο σχεδιασμό. Στόχος είναι να συντελέσει στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας στο κέντρο της Ξάνθης καθώς θα αποτελέσει πόλο έλξης για επισκέπτες, τουρίστες, φοιτητές και μαθητές πολύ κοντά στον δρόμο της πόλης με τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα. Ο χώρος στάθμευσης θα διευκολύνει την κίνηση των καταναλωτών κατά τις ώρες αιχμής καθώς επίσης θα αποσυμφορίσει την γύρω περιοχή από προβλήματα που προκύπτουν από την παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι, το έργο θα μετατοπίσει το κέντρο της νυχτερινής ζωής των πολιτών της Ξάνθης δίνοντας έναυσμα για περεταίρω επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Τέλος, ο απώτερος σκοπός του έργου είναι η τόνωση της τοπικής κοινωνίας, αφενός με όσα αναφέρθηκαν σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη και αφετέρου στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και τη μείωση του άγχους της καθημερινής ζωής κατά τις πρωινές ώρες αναζήτησης θέσης στάθμευσης. 12

13 2.3.3 Περίληψη έργου Πρόκειται για την κατασκευή κτίσματος αιθουσών κινηματογράφου τριών επιπέδων με δύο επίπεδα υπόγειου χώρου στάθμευσης. Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες καθαίρεσης του υπάρχοντος κτίσματος και την απομάκρυνση και την διάθεση των μπαζών και των προϊόντων της εκσκαφής. Πρόκειται να γίνει εκσκαφή σε βάθος 8 μέτρων για να τοποθετηθεί η θεμελίωση και να ακολουθήσει η κατασκευή των δύο υπόγειων επιπέδων και των τριών υπέργειων. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και αποκατάστασης της δημόσιας υποδομής είναι και αυτές υπ ευθύνη της κατασκευαστικής εταιρίας. Ο κινηματογράφος στο ισόγειο επίπεδο θα έχει τα εκδοτήρια εισιτηρίων, καθώς και το κυλικείο. Στο πρώτο επίπεδο θα υπάρχουν 3 βασικές αίθουσες προβολής, χωρητικότητας 300 ατόμων η κάθε μία. Στο δεύτερο επίπεδο θα υπάρχει μία αίθουσα τεχνολογίας Digital Real D χωρητικότητας 200 ατόμων και 1 ακόμη αίθουσα βασικής προβολής χωρητικότητας 300 ατόμων. Στο τρίτο επίπεδο θα υπάρχει μία αίθουσα IMAX χωρητικότητας 400 ατόμων σχεδιασμένη και κατασκευασμένη σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές της εταιρίας IMAX σε ότι αφορά τη γεωμετρία της αίθουσας, το προβολικό σύστημα αλλά και την ηχητική κάλυψη. Επιπλέον, ο τελευταίο όροφος θα έχει και δύο μικρές αίθουσες χωρητικότητας 50 ατόμων η κάθε μία που θα παραχωρούνται για ιδιωτικές προβολές. Στην ταράτσα του κτίσματος θα υπάρχει χώρος θερινής προβολής 100 θέσεων που θα περιβάλλεται από φυτεμένο δώμα. Κάθε αίθουσα θα έχει διαφορετική είσοδο και ότι έξοδο, και σε κάθε επίπεδο θα υπάρχουν χώροι υγιεινής. Κάθε όροφος θα έχει ανελκυστήρα και κλιμακοστάσιο που θα καταλήγουν μέχρι και τα υπόγεια επίπεδα στάθμευσης, ενώ θα υπάρχει και εφεδρικό κλιμακοστάσιο - κλιμακοστάσιο ασφαλείας για την κίνηση του προσωπικού. Ο χώρος στάθμευσης θα έχει πρόσβαση επί των οδών Τσιμισκή και 28ης Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει δύο επίπεδα στάθμευσης 300 θέσεων στο κάθε ένα. Η πρόσβαση από την οδό 28ης Οκτωβρίου θα γίνεται στο πρώτο επίπεδο στάθμευσης ενώ από την Τσιμισκή στο δεύτερο επίπεδο στάθμευσης. Κάθε σημείο εισόδου θα έχει φυλάκιο ασφαλείας και μπάρα εισόδου ενώ ο έλεγχος εισόδου και εξόδου, καθώς και η χρέωση θα γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα. Και στα δύο επίπεδα θα υπάρχει επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου με 13

14 σημειωμένες θέσεις στάθμευσης ενώ η σύνδεση με τα υπόλοιπα επίπεδα του κτιρίου θα γίνεται με ανελκυστήρες Χρονοδιάγραμμα κατασκευής Σύμφωνα με το διάγραμμα Gantt (Εικόνα 3) για την κατασκευή του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα σε 15 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2013 και να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του έργου φαίνεται στην Εικόνα 4. Στις εργασίες περιλαμβάνονται διαδικασίες κατεδάφισης του εγκαταλειμμένου κτίσματος, εκσκαφής, θεμελίωσης και δόμησης του καινούργιου κτιρίου καθώς και όλες τις εργασίες που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν ώστε το κτίριο να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση («με το κλειδί στο χέρι»). Εικόνα 3. Διάγραμμα Gantt 14

15 Εικόνα 4. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 15

16 3. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 3.1 Φυσικό περιβάλλον Γενικά στοιχεία Ο νομός Ξάνθης παρουσιάζει ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και εξαιρετική βιοποικιλότητα. Το ορεινό ανάγλυφο με το εθνικό πάρκο της Ροδόπης, η έκταση της ακτογραμμής, η δράση του Νέστου και οι υγρότοποι της λίμνης Βιστωνίδας δημιουργούν μία μεγάλη ποικιλία βιοτόπων διεθνούς σπουδαιότητας και καθιστούν την περιοχή καταφύγιο άγριας ζωής. Το δασικό - υδάτινο οικοσύστημα του Νέστου είναι διεθνούς σημασίας και αποτελεί εθνικό πάρκο που προστατεύεται με την διεθνή συνθήκη Ramsar και είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura Ωστόσο, σχετικά με το φυσικό περιβάλλον που επικρατεί στην περιοχή εγκατάστασης του έργου πρόκειται για χώρο αστικής περιοχής όπου κυρίαρχο είναι το στοιχείο της πυκνής δόμησης. Πανίδα Ο νομός Ξάνθης παρουσιάζει μεγάλη βιοποικιλότητα. Συναντώνται πολλά είδη πτηνών στην νότια πλευρά του νομού όπου βρίσκεται η λίμνη Βιστωνίδα και στο Πόρτο Λάγος. Αναφορικά, με το κεντρικά σημεία της πόλης παρουσιάζεται αστική πανίδα αδέσποτων και δεσποτιζόμενων ζώων. Ανάμεσα τους κυρίαρχη είναι η παρουσία από σκύλους και γάτες ενώ παρατηρούνται και πτηνά όπως σπουργίτια, σπίνοι, περιστέρια κ.α. Χλωρίδα Η βλάστηση στη συγκεκριμένη περιοχή έχει επηρεαστεί από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Τέτοιες είναι η υπερβόσκηση, η εκχέρσωση, οι ληστρικές υλοτομίες, οι πυρκαγιές κτλ. Έτσι, δεν υπάρχουν ευδιάκριτες κλιματικές ζώνες και παρατηρούνται εξαφανίσεις πολλών φυτικών ειδών. Προϊόν της αστικοποίησης αποτελεί η καλλιεργούμενη ξυλώδης χλωρίδα (θάμνοι, δέντρα και ξυλώδη αναρριχόμενα) η οποία παρατηρείται σε όλη την έκταση της Ξάνθης. 16

17 Προστατευόμενες περιοχές Στην περιοχή της Ξάνθης όπου βρίσκεται το υπό μελέτη έργο εντοπίζονται οι εξής προστατευόμενες περιοχές Natura: o Όρος Χαϊντού-Κούλα και γύρω περιοχές με έκταση ha (GR ) o Στενά Νέστου με έκταση ha (GR ) o Αισθητικό δάσος Νέστου με έκταση ha (GR ) Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο τα Στενά του Νέστου αποτελούν ζώνη ειδικής προστασίας ενώ οι άλλες δύο περιοχές είναι τόποι κοινοτικής προστασίας. Ακόμη, ο πιο κοντινός υγροβιότοπος που προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar είναι το Δέλτα του Νέστου το οποίο απέχει αρκετά χιλιόμετρα από τη θέση του έργου. Όπως είναι προφανές από τα παραπάνω, το υπό μελέτη έργο δεν ανήκει σε κάποια από τις προστατευόμενες περιοχές καθώς εντάσσεται στον αστικό ιστό Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Η θέση της μελέτης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και πάνω σε διασταύρωση πολυσύχναστων δρόμων. Η βασική πηγή αέριων ρύπων, λοιπόν, είναι τα καυσαέρια από την κίνηση των οχημάτων κυρίως κατά τις ώρες αιχμής της αγοράς. Μία άλλη πηγή αέριων ρύπων που αξίζει να αναφερθεί είναι τα συστήματα θέρμανσης των κατοικιών της πόλης, είτε αυτά λειτουργούν με πετρέλαιο είτε με άλλη καύσιμη πρώτη ύλη. Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών είναι αρκετά σημαντική αυτή η πηγή ρύπων και αρκετές φορές η ρύπανση που προκαλείται γίνεται αισθητή και ορατή. Ακόμη, μία μικρότερη πηγή αέριων ρύπων θα μπορούσε να θεωρηθεί η εξάτμιση των πτητικών ουσιών από μονάδες κλιματισμού κατά τους χειμερινούς και θερινούς μήνες Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις και ακτινοβολίες Λόγω της θέσης του έργου, η μεγαλύτερη ακουστική όχληση προέρχεται από την κίνηση των οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής. Η ένταση του ήχου από την κίνηση στους πλευρικούς δρόμους μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 70dΒ. Δεν υπάρχει σε κοντινή απόσταση άλλη δραστηριότητα που να προκαλεί θόρυβο και να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. Στην ευρύτερη περιοχή δεν παρατηρούνται δραστηριότητες που να προκαλούν σημαντικές δονήσεις ή να εκπέμπουν ακτινοβολία. Μία πηγή ακτινοβολίας θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτή από κεραίες 17

18 κινητής τηλεφωνίας που εκπέμπουν από 900 μέχρι 2100 Mhz.Η κοντινότερη βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 2km από τη θέση μελέτης Γεωλογία Η ευρύτερη περιοχή Ξάνθης - Κομοτηνής αποτελεί ενιαία γεωλογική ζώνη γνωστή σαν «Μάζα Ροδόπης». Τα πετρώματα που επικρατούν είναι τα μεταμορφωμένα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα. Η μάζα τους αποτελείται από πετρώματα υψηλού βαθμού μεταμορφώσεως. Τα συγκεκριμένα πετρώματα διαμορφώνονται σε δύο στρωματογραφικές σειρές, αυτή των σχιστόλιθων και μαρμάρων. Αναφορικά με τα μάρμαρα, είναι ως επί το πλείστον λευκά με ανοιχτότεφρα και συχνά εναλλάσσονται κατακόρυφα και πλευρικά με αμφιβολτικά πετρώματα. Τα πλουτώνια και οι ανδεσίτες εμφανίζονται σε μικρές επιφάνειες ενώ το ίδιο ισχύει και για τις αλουβιακές. Σε εδαφολογικό επίπεδο οι ζώνες χωρίζονται σε ζώνη μαρμάρων και γνευσίων- γρανιτών-αποθέσεων. Για τη ζώνη μαρμάρων το έδαφος είναι αβαθές και λόγω του βόρειου προσανατολισμού υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη βλάστησης. Στη ζώνη που αφορά τους γνεύσιους, τους γρανίτες και τις αποθέσεις οι κλιματικές συνθήκες σε συνδυασμό με τον προσανατολισμό ευνοούν την εδαφογέννεση. Τέλος, η γεωμορφολογία της περιοχής έχει έντονο ανάγλυφο, με λοφώδεις εξάρσεις και ρηγματώσεις, ενώ όλα τα ρέματα καταλήγουν στον χείμαρρο Κόσυνθο, ο οποίος αποτελεί κύρια πηγή τροφοδοσίας της λίμνης Βιστωνίδας. 18

19 Εικόνα 5. Χάρτης γεωλογικού υποβάθρου Ξάνθης (πηγή ΙΓΜΕ) Υδρογεωλογικά στοιχεία Στην πόλη της Ξάνθης υπάρχει ο ποταμός Κόσυνθος, με παροχή m 3 /h κατά τους χειμερινούς μήνες και 550 m 3 /h κατά τους θερινούς, που πηγάζει από τις κορυφές της Κούλας (Κεντρική Ροδόπη), διασχίζει τα Πομακοχώρια και χύνεται στη λίμνη Βιστωνίδα. Το υδρογραφικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής περιλαμβάνει επιπλέον τα εξής στοιχεία: Λασπότοπος ρέμα (σειρά από ορεινά εφήμερα ρέματα) Λίγκος ρέμα (το ρέμα της Χρύσας) Ποταμός Κυδωνέας (συμβάλει στον Κόσυνθο με παροχή μόνο χειμερινούς μήνες 150 m 3 /h) Ποταμός Κομψάτος Ποταμός Τραύος (Ασπροπόταμος) Ρέμα Βοσβόζη Στο χάρτη που ακολουθεί (Εικόνα 6) διακρίνονται οι υδατικές ανάγκες ολόκληρου του υδατικού διαμερίσματος της Θράκης καθώς και οι υδατικοί πόροι. Οι μονάδες 19

20 μέτρησης είναι σε κυβικά εκτόμετρα (hm) που αντιστοιχούν σε m 3. Τα στοιχεία είναι από τον Ιανουάριο του Εικόνα 6. Υδατικοί πόροι και ζήτηση νερού για το υδατικό διαμέρισμα της Θράκης (Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση υδατικού δυναμικού, 2003) 20

21 3.1.6 Σεισμικότητα Στην Ελλάδα οι περιοχές έντονης σεισμικής δραστηριότητας εντοπίζονται κυρίως στο Νότιο Αιγαίο όπου έχουμε τα κύρια σεισμικά ρήγματα των σεισμών ενδιάμεσου βάθους (Εικόνα 7). Εικόνα 7. Τα κύρια σεισμικά ρήγματα των σεισμών ενδιάμεσου βάθους (Παπαζάχος, 1996) Η περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται σε ζώνη υψηλής σεισμικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα δεδομένα (Εικόνα 8) η πιθανότητα υπέρβασης ισχυρής σεισμικής κίνησης (μεγαλύτερης του VII στην κλίμακα Mercalli) βρίσκεται στο διάστημα 0-0,14 για μία περίοδο 15 χρόνων που είναι ιδιαίτερα μικρή. Εικόνα 8. Πιθανότητα υπέρβασης σεισμικής κίνησης (I VII) σε 144 θέσεις στην Ελλάδα κατά την περίοδο (Papaioannou & Papazachos, 2010) 21

22 Η ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης κατατάσσεται στην Ζώνη 1 του χάρτη σεισμικής επιτάχυνσης της Ελλάδας (Εικόνα 9) σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό. Η αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση δίνεται από την σχέση Α=a*g όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας και a=0.16 για την Ζώνη 1. Εικόνα 9. Ο νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας (ΤΕΕ, 2004) Μετεωρολογικά στοιχεία κλιματολογικά δεδομένα Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής της Αν. Μακεδονίας και Θράκης χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία του Μεσογειακού κλίματος με ήπιους χειμώνες και ξηρό, θερμό καλοκαίρι. Παρόλα αυτά στην πόλη της Ξάνθης, το κλίμα είναι περισσότερο ηπειρωτικό με βροχές και χιόνια. Στους πίνακες που ακολουθούν παρακάτω υπάρχουν στοιχεία από δεδομένα των προηγούμενων 10 ετών. Διακρίνεται η μέγιστη θερμοκρασία η οποία μπορεί να φτάνει και τους 33 βαθμούς τους καλοκαιρινούς μήνες ενώ η ελάχιστη αγγίζει και τους -9 βαθμούς κατά τους χειμερινούς. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ισχυρούς βόρειους ανέμους που σε μέση βάση πνέουν γύρω στα 7 km/h (Πίνακας 3 και Εικόνα 10). 22

23 Πίνακας 3. Μέσα μετεωρολογικά δεδομένα για περίοδο 10 ετών (Δεκ Δεκ. 2013). Πηγή: wunderground, NOAA Εικόνα 10. Διαγράμματα θερμοκρασίας, πίεσης ανέμου και διεύθυνσης ανέμου για μέσες τιμές περιόδου 10 ετών (Δεκ Δεκ. 2013) Πηγή: wunderground, NOAA 23

24 Η πόλη της Ξάνθης χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο ποσοστό βροχόπτωσης. Στα παραπάνω δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα δεδομένα. Παρατίθεται πίνακας που το ύψος βροχόπτωσης (σε mm) για κάθε μήνα των 8 προηγούμενων ετών (Πίνακας 4). Διακρίνεται ότι κατά τους χειμερινούς μήνες το ύψος μπορεί να φτάσει και τα 200 mm, ενώ αντίστοιχα επίπεδα παρατηρούνται και τους θερινούς μήνες. Πίνακας 4. Δεδομένα βροχόπτωσης σε μηνιαία βάση για τα 8 προηγούμενα έτη Πηγή: Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Καβάλας 24

25 3.2 Ανθρωπογενές περιβάλλον Δημογραφικά χαρακτηριστικά Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και τα στοιχεία της απογραφής του 2011 ο Μόνιµος Πληθυσμός της Χώρας (Ελλάδα) ανήλθε σε άτομα, άρρενες (ποσοστό 49,0 %) και θήλεις (ποσοστό 51,0%). Ο Μόνιμος Πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της Χώρας. Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Η κατανομή για την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι αρένες (ποσοστό 49,3%) και θήλεις (ποσοστό 50,7%) σύνολο άτομα. Η μέση ηλικία στην εν λόγω περιφέρειας είναι τα 42,3 έτη, 39,9 έτη στις αστικές περιοχές της περιφέρειας και 46,9 στις αγροτικές. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έχει πληθυσμό κατοίκους και αποτελείται από 4 Δήμους σύμφωνα με τη τρέχουσα διοικητική μορφή και διαίρεση της περιφέρειας που καθιερώθηκε το 2011, κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του προγράμματος Καλλικράτης. Δήμος Αβδήρων Δήμος Μύκης Δήμος Ξάνθης Δήμος Τοπείρου Ο Δήμος Ξάνθης, όπου και θα κατασκευαστεί το έργο «Κινηματογράφος Film Noir», σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει πληθυσμό κάτοικους και η συνολική έκταση του δήμου km 2. 25

26 3.2.2 Αστικό περιβάλλον Το αστικό περιβάλλον του Δήμου Ξάνθης, χωρίς να είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο και χωρίς να αποτελεί κύριο βιομηχανικό κέντρο της χώρας διαμορφώνεται σε 2 κύριους άξονες στα όρια παλιάς πόλης και στα όρια των νεότερων κτισμάτων. Γενικότερα η μελέτη της εξέλιξης της κατοικίας μέσα στον αστικό χώρο της Ξάνθης δείχνει την έντονη αλληλοεπίδραση και τη συνύπαρξη των διαφορετικών προτύπων των κυριότερων αρχιτεκτονικών ρευμάτων διαμέσου των εποχών. Ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή της παλιάς πόλης. Η παλιά πόλη είναι κτισμένη αμφιθεατρικά µε φυσικό όριο το βορρά στους πρόποδες του βουνού Γέρακα, ανατολικά τον ποταμό Κόσυνθο και δυτικά τις απότομες υψομετρικές διαφορές του εδάφους. Από την τοπιολογική μελέτη των κατόψεων συμπεραίνουμε ότι ορισμένα στοιχεία αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παραδοσιακής μορφολογίας, ενώ άλλα είναι κοινά τόσο στην "παραδοσιακή" όσο και στη "αστική" κατοικία. Η συµµετρία και γενικά η ύπαρξη ενός κυρίαρχου άξονα στην κάτοψη και την όψη της αστικής κατοικίας, αποτέλεσε το πρότυπο έκφρασης της δυναμικά ανερχόμενης αστικής τάξης µέσω της υφαρπαγής των κλασικών μορφών. Με κτίρια που δεν ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των 25 μέτρων και με ιδιαίτερο μορφολογικό ανάγλυφο, ο αστικός ιστός της Ξάνθης συγκροτείται κυρίως από μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μερικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κτίρια Καπναποθηκών μέσα στη πόλη που αποτελούσαν κύριο στοιχείο εμπορικής συναλλαγής της περιοχής. Σημείο αναφοράς αποτελεί ο ποταμός Κόσυνθος που διασχίζει την πόλη της Ξάνθης και που μαζί με τα αστικά πάρκα και τους χώρους πρασίνου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αστικού περιβάλλοντος. 26

27 3.2.3 Χρήσεις γης Το ανάγλυφο της περιοχής της Ξάνθης ανάλογα με της χρήσεις γης διαμορφώνεται ως εξής: Γεωργική Γη: 485 km 2 Δάση Δασικές Εκτάσεις: 1.1 km 2 Άγονες εκτάσεις: 86 km 2 Εκτάσεις Οικισμών: 43.5 km 2 Βιομηχανική Έκταση: 7 km 2 Βοσκότοποι Πεδινής Περιοχής: 52.5 km 2 Όπως εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί (Εικόνα 11) η αστική δόμηση βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με φυσικούς βιοτόπους δάσος κωνοφόρων και βιομηχανική ή εμπορική ζώνη. Κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής είναι οι καπνοκαλλιέργειες και η αλιεία στην περιοχή της Βιστωνίδα. Εικόνα 11. Χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης (Πηγή: Corine, European Environmental Agency) 27

28 Υπόμνημα: Δημόσια υποδομή Η περιοχή μελέτης του έργου μας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης οπότε η δημόσια υποδομή στην περιοχή θεωρείται δεδομένη. Ο αστικός σχεδιασμός της πόλης περιλαμβάνει πεζοδρόμια περιμετρικά των κτιρίων, κολωνάκια και στύλους φωτισμού για την φωταγώγηση των πεζοδρομίων. Επιπλέον, τηρείται το σύστημα πεζοδρόμησης για άτομα με μειωμένη ή μηδενική ορατότητα και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ανά τακτά χωρικά διαστήματα υπάρχουν καθίσματα-αναπαυτήρια του κοινού καθώς και σκίαστρα ή δέντρα για τον φυσικό σκιασμό του κοινού. Τα πάρκα και οι χώροι πρασίνου της πόλης διατηρούν επίσης της ίδιες αρχές αστικού σχεδιασμού. Στο οικοδομικό τετράγωνο μελέτης υπάρχει περιμετρική πεζοδρόμηση με κολωνάκια, 3 στύλοι φωτισμού και 4 δέντρα. Τέλος, παρατίθενται οι χάρτες του αλλά και το οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου (Παράρτημα ΧΙΙ.) 28

29 3.3 Υφιστάμενες περιβαλλοντικές πιέσεις Αρχικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι για τον προσδιορισμό και για την ανάλυση των πιέσεων επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Smart-Picker Pro. Λήφθηκαν υπόψη δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή που θα κατασκευαστεί το έργο και έτσι κυριαρχούν οι πιέσεις από: τις βιοτεχνίες, τους μικρούς οικισμούς, τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, τις γεωργικές εκτάσεις και τα εμπορικά κέντρα. Στην τελευταία κατηγορία εντάσσεται και το υπό μελέτη έργο. Πίνακας 5. Πίνακας πιέσεων των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή. Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 5) φαίνονται οι περιβαλλοντικές πιέσεις (βιοτεχνίες, μικροί οικισμοί, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, γεωργικές εκτάσεις, εμπορικά κέντρα κτλ) αλλά και οι διάφοροι τομείς στους οποίους προκαλούν επιπτώσεις κατά τη λειτουργία τους (αέρια ρύπανση, στερεά απόβλητα, υγρά απόβλητα, χλωρίδα- πανίδα, αισθητική υποβάθμιση, θόρυβος). Ο πίνακας αυτός αποτελεί έναν πίνακα δεδομένων για την εξαγωγή του Γραφήματος 1. και του Γραφήματος 2. που ακολουθούν. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού είναι πολύ απλή και στηρίζεται κατά βάση στον τρόπο που γίνεται μια πολυκριτιριακή ανάλυση. Οι αριθμοί στον παραπάνω πίνακα αποτελούν τους συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων πτυχών ( κάθε στήλη αθροίζει στο 100%) και στηρίζονται στην κρίση των μελετητών. 29

30 Εικόνα 12. Γράφημα: Απεικόνιση των μεταβλητών (πιέσεων) κάθε δραστηριότητας που διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή Επίσης, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις των πιέσεων στην αέρια ρύπανση, στα στερεά απόβλητα, στα υγρά απόβλητα, στη χλωρίδα και στη πανίδα, στην αισθητική υποβάθμιση και στο θόρυβο. Έτσι, στο συγκεκριμένο γράφημα (Εικόνα 12) παρατηρούμε ότι για την περίπτωση των εμπορικών κέντρων φαίνεται ότι οι σπουδαιότερες επιπτώσεις εμφανίζονται στον τομέα των στερεών αποβλήτων και της αισθητικής υποβάθμισης γεγονός που σημαίνει πως θα πρέπει να επικεντρωθούμε στον έλεγχο και περιορισμό των συγκεκριμένων παραμέτρων. Εικόνα 13. Γράφημα: Δείκτες πιέσεων των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή Το συγκεκριμένο γράφημα (Εικόνα 13) προέκυψε ύστερα από ανάλυση των δεδομένων με το λογισμικό Smart-Picker Pro και παρουσιάζει τις περιβαλλοντικές πιέσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Με κόκκινο χρώμα και με 30

31 αρνητικό πρόσημο φαίνονται οι πιέσεις οι οποίες προκαλούν τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι οι βιοτεχνίες και οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Με μπλε χρώμα φαίνονται οι πιέσεις με μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατατάσσονται και τα εμπορικά κέντρα. 31

32 4. Εντοπισμός και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 4.1 Εξέταση εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη λόγων επιλογής της προτεινόμενης λύσης Πίνακας 6. Βαθμολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων. Κριτήρια Συντελεστής βαρύτητας Μηδενικό Σενάριο: Υφιστάμενη κατάσταση 1ο Σενάριο: Κινηματογράφος με υπόγειο χώρο στάθμευσης 2ο Σενάριο: Κινηματογράφος με υπόγειο χώρο στάθμευσης και την εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων Επιπτώσεις στο έδαφος 8% Επιπτώσεις στον αέρα 7% Επιπτώσεις στο νερό 7% Επιπτώσεις στη χλωρίδα και την 3% πανίδα της περιοχής Χρήσεις γής και εκμετάλλευση 6% φυσικών πόρων Ενέργεια 9% Θόρυβος 7% Στερεά Απόβλητα 8% Δονήσεις και Ακτινοβολια 5% Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων 5% Μεταφορές και κυκλοφορία 6% Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 10% Αισθητική και Αναψυχή 4% Επιπτώσεις στην πολιτιστική 3% κληρονομια, στο τοπίο και τις προστατευόμενες περιοχές Κόστος 12% Τελικός βαθμός ιεράρχισης 100%

33 Μηδενικό Σενάριο: Αποτελεί η υφιστάμενη κατάσταση χωρίς καμία αλλαγή. Στο οικόπεδο αυτή τη στιγμή υπάρχει εγκαταλελειμμένο κτίσμα ενός ορόφου. 1ο Σενάριο: Η ανέγερση συμβατικού κτίσματος κινηματογράφου και χώρου στάθμευσης 2ο Σενάριο: Η ανέγερση κτηρίου κινηματογράφου και χώρου στάθμευσης με εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών, μέτρων και τεχνολογιών. Κριτήρια αποτελούν οι επιπτώσεις που έχουμε σε κάθε περίπτωση στο φυσικό, το ανθρωπογενές και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Οι συντελεστές βαρύτητας προκύπτουν από την αξιολόγηση σημαντικότητας του κάθε κριτηρίου κατά την κρίση των μελετητών. Κάθε σενάριο βαθμολογείται ξεχωριστά για το κάθε κριτήριο επιλογής με κλίμακα από 0-10, με άριστα το 10. Η μέθοδος πολυκριτηριακής επιλογής αποτελεί σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων. Εν προκειμένω, τη μεγαλύτερη βαθμολόγια έχει το σενάριο ανέγερσης του έργου με εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων κάτι που υποδεικνύει την σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου μας. Δεύτερο σε κατάταξη είναι το μηδενικό σενάριο και τελευταίο η ανέγερση συμβατικού κτίσματος, γεγονός που καταδεικνύει την σημαντικότητα εφαρμογής περιβαλλοντικών πολιτικών, μέτρων και τεχνολογιών έτσι ώστε η ολιστική προσέγγιση του έργου να κρίνεται συμφέρουσα. 33

34 4.2 Εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων κατά την κατασκευή και τη λειτουργία και μέτρα για την αντιμετώπιση Επιπτώσεις στο έδαφος Φάση κατασκευής Κατά τη φάση κατασκευής το εργοτάξιο θα δημιουργήσει αλλαγές στην μορφολογία του εδάφους και μια κύρια επίπτωση μπορεί να είναι η διάβρωσή του, η οποία μπορεί με τη σειρά της να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα υπόγεια νερά. Υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους. Το επιφανειακό στρώμα του εδάφους είναι αυτό που περιέχει τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά, την υψηλότερη βιολογική δραστηριότητα και οργανική ύλη και είναι αυτό που αφαιρείται πάντα στα έργα. Η απώλεια του επιφανειακού στρώματος του εδάφους οδηγεί στην ανεπαρκή ανάπτυξη των φυτών που τοποθετούνται περιμετρικά του έργου. Εξαιτίας της αφαίρεσης αυτού του στρώματος και της αφαίρεσης της οργανικής ύλης, αυξάνεται η πυκνότητα του εδάφους και το ίδιο συμπυκνώνεται. Μειώνεται η ικανότητα συγκράτησης του νερού γεγονός που οδηγεί στην ξηρασία του εδάφους. Το επιφανειακό στρώμα εδάφους αποτελεί πηγή τροφής και χώρο διαβίωσης για έντομα και μικροοργανισμούς που θεωρούνται ευεργετικά. Η απώλεια των συγκεκριμένων μικροοργανισμών μειώνει την ικανότητα του εδάφους να ελέγχει τα κρούσματα των παράσιτων με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη για τη χρήση ζιζανιοκτόνων. Τέλος, οι μικροοργανισμοί που διαβιούν στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους έχουν την ικανότητα να αφαιρούν τοξικά στοιχεία. Παρόλο που στο οικόπεδο υπάρχει αυτή τη στιγμή κτιριακή δομή, όλα τα στοιχεία για την υποβάθμιση του εδάφους βρίσκουν εφαρμογή σε σημεία του οικοπέδου που αυτή τη στιγμή είναι άκτιστα. Λόγω της απαιτούμενης εκσκαφής που θα πραγματοποιηθεί θα επέλθει αλλαγή της μορφολογίας του εδάφους. Κατά την κατασκευή του έργου πρόκειται να αφαιρεθεί όγκος εδάφους 4224 m 3 οπότε διαμορφώνεται εντελώς διαφορετικά η γεωμορφολογία του εδάφους. Πρόκειται να αλλάξουν τελείως οι δομές και η στατικότητα του εδάφους γεγονός που έχει υπολογιστεί αναλυτικά στη στατική μελέτη κατασκευής του έργου. Φάση λειτουργίας Κατά τη φάση λειτουργίας δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στο έδαφος εκτός από τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που θα αναλυθεί σε ξεχωριστό κεφάλαιο. 34

35 Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο έδαφος Κατά τη φάση της κατασκευής πρόκειται να εφαρμοστούν τα παρακάτω μέτρα: Προγραμματισμός των εργασιών εκσκαφής σε περιόδους που αναμένεται η απουσία έντονων βροχοπτώσεων. Άμεση εκσκαφή μόνο πριν την κατασκευή ώστε να μην εκτίθεται το χώμα στις καιρικές συνθήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάλυψη του εδάφους που έγινε η εκσκαφή με φυτά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα διάβρωσης. Εκτροπή των υδάτων από το εργοτάξιο. Μείωση των κλίσεων των πρανών όπου είναι δυνατό. Αποφυγή της συμπίεσης του εδάφους με τον περιορισμό χρήσης οχημάτων με ιδιαίτερα βαρύ εξοπλισμό. Αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση του εδάφους εντός του εργοταξίου όπου αυτό είναι εφικτό. 35

36 4.2.2 Επιπτώσεις στον αέρα Φάση κατασκευής Κατά την φάση κατασκευής ο κύριος ρύπος είναι τα αιωρούμενα σωματίδια. Οι κύριες διεργασίες στο εργοτάξιο είναι η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος, o χειρισμός των υλικών κατασκευής, η εκσκαφή των ανώτερων στρωμάτων του εδάφους, ο καθαρισμός της περιοχής και οι πιθανοί άνεμοι που μπορεί εκείνη την περίοδο να εκπνέουν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά την κατεδάφιση και την κατασκευή τα υλικά πληρώσεως που θα μεταφέρονται από και προς το εργοτάξιο μπορεί να αποτελέσουν πηγή αιωρούμενων σωματιδίων. Επίσης, σκόνη πιθανά να προέλθει από την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά αδρανών υλικών και κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή. Τα οχήματα που θα έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο δύνανται να προκαλέσουν τη διασπορά αιωρούμενων σωματιδίων. Ακόμη, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης των οχημάτων προκαλούν επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τους χημικούς ρύπους όπως NOx, VOC, CO, SO 2 κτλ. οι οποίοι μπορεί να κυμαίνονται υψηλά επίπεδα εκτός των επιτρεπόμενων ορίων. Τέλος, στη φάση κατασκευής ο όγκος και ο ρυθμός εκσκαφής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων. Πίνακας 7. Τρόπος υπολογισμού των αέριων εκπομπών κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Πηγή εκπομπής Εξάτμιση μηχανημάτων κατασκευής Εξάτμιση οχημάτων εντός του εργοταξίου Ρυπαντές Εξίσωση Μεταβλητές CO, VOC, NOx, SOx, PM 10 CO, VOC, NOx, SOx, PM 10 Em = N*EF*H*22 Eh = N*M*EF Εm= εκπομπές (kg/month) N= αριθμός οχημάτων/μηχανημάτων Η= ώρες καθημερινής λειτουργίας (8 h/d) 22 εργάσιμες μέρες/ μήνα ΕF= συντελεστής εκομπών (kg/h) N= αριθμός οχημάτων/μηχανημάτων ΕF= συντελεστής εκπομπών (kg/h) M= απόσταση που διανύθηκε (km/h) 36

37 Πίνακας 8. Υπολογισμός των αέριων εκπομπών κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Συνολικές τιμές εκπομπών μηχανημάτων (kg) Εm CO Em VOC Em Nox EM SOx Em PM Συνολικές τιμές εκπομπών οχημάτων (kg) Εm CO Em VOC Em NΟx EM SOx 5 Em PM Συνολικές τιμές καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων (kg) Αναφορικά με τον Πίνακα 7 και τον Πίνακα 8 οι σχέσεις που οδήγησαν στην ποσοτικοποίηση των ρύπων ακολουθούνται από την EPA (Environmental Police Agency) των ΗΠΑ και από την πολιτεία της Καλιφόρνια. Η σχέσεις είναι αποτέλεσμα χρήσης λογισμικών προγραμμάτων και μοντέλων διασποράς. Για τον υπολογισμό των ρύπων που αναμένονται από το έργο η ακριβής ποσοτικοποίηση των ρύπων φαίνεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας μελέτης. Εικόνα 14. Ροδόγραμμα ανέμου για τη χρονική περίοδο 7/ /2013 (Πηγή: windfinder.com) 37

38 Όπως παρατηρούμε, οι άνεμοι φυσούν από τα ΔΒΔ(δυτικά/ βορειοδυτικά) και ΝΝΑ και (νότια/νοτιοδυτικά). Όσο μεγαλύτερο είναι το «πόδι» του ροδογράμματος τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα κατεύθυνσης του ανέμου από κει, δηλαδή στην Δ/ΒΔ πλευρά. Αυτό το γεγονός σημαίνει ότι η κατεύθυνση των αέριων ρύπων που παράγονται θα είναι ανάλογη. Φάση λειτουργίας Κατά τη φάση λειτουργίας σε ότι αφορά το χώρο του κινηματογράφου ενδέχεται να υπάρξουν επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από μη επαρκή αερισμό και εξαερισμό του χώρου αλλά και από εκπομπές των υλικών κατασκευής όπως κόλλες, μπογιές, χημικά, συνθετικά υλικά κατασκευής τα οποία περιέχουν αιωρούμενα σωματίδια, άσβεστο, φορμαλδεΰδη κ.α. Επίσης, αν ο χώρος καταλαμβάνεται από πολύ περισσότερα άτομα συγκριτικά με την χωρητικότητα των ατόμων για τα οποία σχεδιάστηκε ενδέχεται να υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις στην ατμόσφαιρα λόγω της εκπομπής ποσοτήτων CO 2, το οποίο είναι παραπροϊόν της αναπνευστικής λειτουργίας. Προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν, ακόμη και αν ο εσωτερικός αέρας δεν ανανεώνεται σε επαρκή βαθμό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα πτητικά οργανικά συστατικά (VOCs) τα οποία εκπέμπονται κατά την χρήση προϊόντων καθαρισμού εσωτερικού χώρου. Σε περίπτωση ύπαρξης λέβητα και χρήσης πετρελαίου ως κεντρικό σύστημα θέρμανσης ενδέχεται τα απαέρια της καύσης να ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας. Το ίδιο μπορεί αντίστοιχα να συμβεί και με την εγκατάσταση μονάδας κλιματισμού. Σ ότι αφορά τη λειτουργία του χώρου στάθμευσης εκπέμπονται χημικοί ρύποι όπως CO, NOx, VOC κτλ από τους κινητήρες καύσης των αυτοκινήτων. Εκτίμηση έκθεσης σε CO στον υπόγειους χώρους στάθμευσης Το παρόν έργο έχει υπόγειο χώρο στάθμευσης 2 επιπέδων συνολικής χωρητικότητας 600 θέσεων. Για τις ανάγκες της επαρκούς εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης έγινε ποσοτικοποίηση της εκπομπής του CO. Σύμφωνα με μια μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με ανιχνευτή ( Solomat s MPM 4100) ο οποίος καταγράφει τη συγκέντρωση του CO κάθε 15 sec. Το σύστημα μέτρησής του αποτελείται από ηλεκτροχημικά κελιά τα 38

39 οποία μπορούν να αποθηκεύσουν έως διαφορές τιμές σε 30 διαφορετικά αρχεία δεδομένων. Είναι αξιόπιστο όργανο μέτρησης σε θερμοκρασίες από -10 o C έως +50 o C και τα όρια ανίχνευσής του είναι από 0 έως 500 ppm. Να σημειωθεί ότι το μέγιστο επιτρεπτό όριο για την υγεία του ανθρώπου βάσει της νομοθεσίας είναι 10 mg/m 3 (ΦΕΚ 405/Β`/ ) δηλαδή τα 8.1 ppm. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού CS6. Έγιναν ταυτόχρονες μετρήσεις σε διαφορετικά σημεία του χώρου στάθμευσης ενώ και οι ώρες δειγματοληψίας ήταν διαφορετικές ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό. Η μέτρηση αφορούσε υπόγειο χώρο στάθμευσης χωρητικότητας 500 θέσεων διαρθρωμένο σε 2 επίπεδα. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ακολουθούν παρακάτω. Εικόνα 15. Γράφημα: Αθροιστική συχνότητα επιπέδων CO 39

40 Πίνακας 9. Μέσες μέγιστες συγκεντρώσεις CO (ppm) στο χώρο στάθμευσης και κριτήρια ποιότητας αέρα. Ανίχνευση 1- min 5-min 15-min 30-min 1-h 8-h Στην έξοδο (ppm) ο επίπεδο (ppm) ο επίπεδο (ppm) Ποιότητα αέρα για το CO Μέσοι όροι περιόδων 5-min 15-min 30-min 1-h 8-h Ελληνική νομοθεσία (ppm) Βρετανική Νομοθεσία για τις κατασκευές (BBR) (ppm) Υπηρεσία για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΗΠΑ (OSHA) (ppm) Παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO) (ppm) Παρατηρούμε με βάση τον Πίνακα 9. λοιπόν ότι υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων ποιότητες και ειδικά σε ότι αφορά τους μέσους όρους για την περίοδο των 8 h. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χώρος στάθμευσης του υπό μελέτη έργου είναι λίγο μεγαλύτερης χωρητικότητας γεγονός που θα οδηγεί σε μία μεγαλύτερη υπέρβαση. Έτσι κρίνονται απαραίτητα τα μέτρα αντιμετώπισης που αναφέρονται παρακάτω. Μέτρα για την διαχείριση των σωματιδιακών ρύπων Στο εργοτάξιο προκειμένου να ελαττωθούν τα αιωρούμενα σωματίδια λόγω των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στο εργοτάξιο λαμβάνονται τα εξής μέτρα: Διαβροχή ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα φορτηγά που μεταφέρουν προϊόντα εκσκαφής και άλλα αδρανή για να μην υπερπληρούνται είναι καλυμμένα με τα κατάλληλα μέσα. Η πτώση δομικών υλικών για σκοπούς φόρτωσης ή εκφόρτωσης γίνεται από το ελάχιστο ύψος. Όλα τα υλικά που είναι πηγές αιωρούμενων σωματιδίων θα πρέπει να διαβρέχονται πρωτού μεταφερθούν για φορτοεκφόρτωση. Μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών η περιοχή θα πρέπει να διαβρέχεται ώστε να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο υγρή η επιφάνεια. 40

41 Να ληφθεί υπόψη η διεύθυνση του ανέμου και η ταχύτητα του ώστε να αποφευχθεί η διασπορά των ρύπων. Τα οχήματα που έχουν δικαίωμα εισόδου στο εργοτάξιο θα πρέπει να πληρούν τα όρια εκπομπών αέριων ρύπων. Κατά τη λειτουργία του έργου θα εφαρμόζονται τα εξής: Κατασκευή με οικολογικά δομικά υλικά. Ετήσιος έλεγχος της λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας καθώς και συντήρησή της. Χρήση προϊόντων με χαμηλές εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ). Ετήσιος έλεγχος του λέβητα του συστήματος θέρμανσης. Στα μεγάλα εμπορικά κτίρια όπως είναι οι κινηματογράφοι η ανάγκη για κλιματισμό και εξαερισμό είναι δεδομένη. Στην παρούσα μελέτη η εγκατάσταση τόσο του αερισμού όσο και του κλιματισμού δε συνεισφέρουν στην αύξηση των επιπέδων θορύβου βάσει του σχεδιασμού τους. Η στρατηγική σχεδιασμού που ακολουθείται είναι η εξής: Εξάλειψη του μολυσματικού παράγοντα Αντικατάστασή του από καθαρό αέρα Αραίωσή του με καθαρό αέρα Ο μηχανικός αερισμός παρέχεται σε εγκαταστάσεις όπου η παροχή του φυσικού αερισμού δεν επαρκεί δηλαδή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σε έναν χώρο μεγάλος αριθμός ατόμων ή έκλυση χημικών ρύπων όπου δεν έχουν τη δυνατότητα διαφυγής. Υπάρχουν διάφορα είδη μηχανικού αερισμού όπως επίσης και διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού του απαιτούμενου ρυθμού αραίωσης του αέρα. Ο ένας είναι πιο συντηρητικός και απευθύνεται στα ελάχιστα επίπεδα αερισμού και ένας προαιρετικός ο οποίος προσφέρει συγκεκριμένα επίπεδα άνεσης αλλά διαθέτει έναν πιο πολύπλοκο τρόπο υπολογισμού. Για την περίπτωση του αερισμού του κτιρίου αλλά και του χώρου στάθμευσης διαβεβαιώνεται ότι πηγές ρύπανσης δεν μειώνουν την ποιότητα του εξωτερικού αέρα που θα χρησιμοποιείται. Επίσης, οι μάζες του εξωτερικού αέρα δεν επηρεάζονται από το δομημένο περιβάλλον με τρόπο ώστε να μην πληρούνται οι 41

42 ελάχιστες απαιτήσεις. Ο αέρας μεταβιβάζεται μέσω κλειστών αγωγών απευθείας στα απαιτούμενα σημεία καθώς επίσης απαιτείται και η φίλτρανσή του. Αυτό γιατί τα φίλτρα μπορούν να συμβάλλουν: Στην απομάκρυνση των αιωρούμενων σωματιδίων από τον αέρα. Στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της μείωσης της συσσώρευσης ακαθαρσιών στο σύστημα μεταφοράς θερμότητας. Στη διατήρηση της απαιτούμενης ροής αέρα και της δυναμικής του συστήματος αερισμού. Στην πρόληψη δυσλειτουργίας του συστήματος πυρασφάλειας λόγω συσσώρευσης αιωρούμενων σωματιδίων. Έτσι λοιπόν, αναφορικά με τον εξωτερικό αέρα, μιας και δεν είναι εφικτή η γνώση του περιεχομένου και της διασποράς του στον αεραγωγό τροφοδοσίας, οι απαιτήσεις θα πληρούνται εφόσον ο σχεδιασμός προβλέπει κατάλληλη ανάμιξη του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του. Συστήματα εξαερισμού Τα συστήματα εξαερισμού θα πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετικό σημείο από τα συστήματα αερισμού ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αέριοι ρύποι αφαιρούνται αποτελεσματικά από τον χώρο στάθμευσης και από το κτίριο του κινηματογράφου. Μιας και στο υπό μελέτη έργο θα υπάρχει σύστημα αερισμού και εξαερισμού, ο ρυθμός απαγωγής των αερίων θα πρέπει να υπερκαλύπτει τον ρυθμό αερισμού τουλάχιστον κατά 10%. Ακόμη, ο εξαερισμός θα πρέπει να αποβάλει τον αέρα με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα σε όσους βρίσκονται στο χώρο ή σε άτομα γειτονικών κτιρίων, μιας και πρόκειται για μια κατοικημένη αστική περιοχή. Αναφορικά με τη διαχείριση του αέρα στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, αυτό προϋποθέτει ειδική διαχείριση καθότι υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων υγείας από τα καυσαέρια των μηχανών των αυτοκινήτων. Η ποσότητα του απαιτούμενου αερισμού εξαρτάται από την συχνότητα των επισκέψεων των οχημάτων, το χρόνο και την ποσότητα των καυσαερίων αλλά και το χρόνο όπου τα ίδια τα άτομα βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης. Το σύστημα αερισμού/ εξαερισμού θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η συγκέντρωση των ρύπων είναι η επιτρεπτή βάσει της νομοθεσίας. Για την βέλτιστη επίτευξη του σκοπού 42

43 αυτού ο συνδυασμός αερισμού και εξαερισμού θα οδηγήσει σε αυτήν την κατεύθυνση και θα πρέπει να υπόκειται στις κείμενες διατάξεις (Παράρτημα V). Μέτρηση του εκλυόμενου CO Στους κλειστούς χώρους στάθμευσης εκτός από την παραγωγή CO παράγονται και άλλοι φωτοχημικοί ρύποι όπως NOx, VOCs κτλ. Ωστόσο, εστιάζουμε στην μέτρηση του CO καθότι έχει αποδειχθεί ότι τα επίπεδα του ξεπερνούν τα όρια της νομοθεσίας πολύ γρηγορότερα συγκριτικά με τους υπόλοιπους ρύπους. Οι προϋποθέσεις του συστήματος ανίχνευσης των επιπέδων του CO είναι οι εξής: Οι μετρήσεις να φαίνονται σε μια αναλογική ή ψηφιακή οθόνη. Να λειτουργεί διαρκώς και αποτελεσματικά όποτε υπάρχουν οχήματα στο συγκεκριμένο χώρο. Κάτω υπό λανθασμένες συνθήκες να ενεργοποιείται ένας συναγερμός και να λειτουργεί ο μηχανικός αερισμός και εξαερισμός. Να γίνεται η συντήρησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Λειτουργία του και ακρίβεια των ανιχνευτών του CO Ο ανιχνευτής θα πρέπει να λειτουργεί είτε 24 h την ημέρα είτε να ενεργοποιείται αυτόματα σε χρονικό διάστημα που να διασφαλίζει την ορθή ανάλυση των δεδομένων (Παράρτημα V). Μεταφορά του αέρα στον ανιχνευτή CO Μία ή περισσότερες αντλίες θα πρέπει να μεταφέρουν τον αέρα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο χρόνος μεταφοράς μεταξύ των δειγμάτων σε κάθε σωλήνα είναι μικρότερος των 30 sec. Η παροχή σε κάθε σημείο ελέγχου και σε κάθε αναλυτή δε θα πρέπει να είναι διαφορετική πάνω από 10% της παροχής σχεδιασμού. Θα πρέπει το σύστημα να είναι εφοδιασμένο με παροχόμετρα. Η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το όποιο προηγούμενο δείγμα έχει απομακρυνθεί από το σημείο ανάλυσης δειγμάτων πρωτού ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάλυση ενός άλλου δείγματος. 43

44 Χρόνος απόκρισης ανιχνευτών CO Όταν το σύστημα εντοπίζει αυξημένα επίπεδα θα πρέπει: Η αντίδραση να είναι άμεση εφόσον η ένδειξη για το συγκεκριμένο δείγμα είναι σταθερή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 min ή ανιχνεύεται σε διαδοχικά δείγματα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Αντίστοιχα, η μείωση των επιπέδων του CO θα πρέπει να ανιχνεύεται στο δείγμα για 4 min ή να ανιχνεύεται σε διαδοχικά δείγματα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το σύστημα αερισμού και εξαερισμού θα πρέπει να είναι Σε πλήρη λειτουργία όταν το ποσοστό των επιπέδων του CO είναι στο 80% βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Σε λειτουργία που επιτρέπει τον ελάχιστο εξαερισμό όταν η το ποσοστό των επιπέδων του CO είναι στο 50% βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Σημεία ελέγχου Αριθμός Ο αριθμός των σημείων ελέγχου θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι κανένα σημείο δεν απέχει περισσότερο από 25 m από κάποιο σημείο ελέγχου. Τοποθέτηση Ανάμεσα στα 900 mm και 2500 mm πάνω από την επιφάνεια του δαπέδου σε μέρη όπου τα δείγματα θα είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά της ατμόσφαιρας που επικρατεί. Η απόσταση των ανοιγμάτων εξαγωγής των καυσαερίων να είναι τα 3/10 της απόστασης μεταξύ ανάμεσα στον φρέσκο αέρα και στα ανοίγματα εξαγωγής των ρύπων. Βλάβη του ανιχνευτή Κάθε ανιχνευτής θα πρέπει να περιέχει συσκευές οι οποίες εντοπίζουν και υποδεικνύουν λανθασμένες συνθήκες, όπως λανθασμένες ενδείξεις ή καθόλου ενδείξεις σχετικά με την συγκέντρωση των ατμοσφαιρικών ρύπων αλλά και σχετικά με την απώλεια ενέργειας του συστήματος. 44

45 Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να υπάρχει: Σε συγκεκριμένη θέση ένας συναγερμός ο οποίος ενεργοποιείται σε μια τέτοια περίπτωση. Εφεδρικό σύστημα το οποίο ενεργοποιείται στο 100% της λειτουργίας του και δρα έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη. Συστήματα εγκαταστάσεων εξαερισμού Υπάρχουν σπουδαίες χωρικές και εποχικές μεταβολές στον όγκο του αέρα που τροφοδοτείται από τα συστήματα εξαερισμού. Για το λόγο αυτό τα συστήματα θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν ικανοποιητικές ποσότητες αερισμού σε όσους βρίσκονται στο κτίριο καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Υπάρχουν δύο είδη εγκαταστάσεων εξαερισμού: 1. Συστήματα σταθερού όγκου (CV): στα συστήματα αυτά οι διαφορετικές θερμοκρασιακές ανάγκες του χώρου καλύπτονται με την μεταβολή της θερμοκρασίας του όγκου του αέρα που παρέχεται στο χώρο. 2. Συστήματα μεταβλητού όγκου αέρα (VAV): στα συστήματα αυτά οι διαφορετικές θερμοκρασιακές ανάγκες του χώρου καλύπτονται μεταβάλλοντας τον όγκο αέρα που παραδίδεται στο χώρο σε σταθερή θερμοκρασία. Έτσι, οι τεχνολογίες εξαερισμού ελέγχουν τον εξωτερικό αέρα και αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση δροσερού εξωτερικό αέρα ως μέσο για την ψύξη του εσωτερικού χώρου. Επίσης, μια τέτοια τεχνολογία μπορεί να μειώσει το κόστος της ενέργειας στο κρύο των εύκρατα κλιμάτων, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ποιότητα ατμόσφαιρας των εσωτερικών χώρων και της ατμόσφαιρας. (Παράρτημα V). 45

46 4.2.3 Επιπτώσεις στα νερά Φάση κατασκευής Η κακή διαχείριση των υλικών που προκύπτουν κατά την κατεδάφιση του υπάρχοντος κτιρίου αλλά και κατά την φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα, αν για παράδειγμα αδρανή ιζήματα που προέρχονται από το έδαφος διοχετευτούν σε αυτόν. Άμεση επίδραση της παραπάνω ενέργειας θα είναι η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και η διατάραξη της ισορροπίας του υδάτινου αποδέκτη. Πιθανή είναι η πρόκληση πλημμύρας από την έμφραξη των αγωγών σε περίπτωση υψηλής βροχόπτωσης. Επίσης, η ρύπανση του υπόγειου νερού και του δικτύου όμβριων μπορεί να προκύψει και από την κίνηση των οχημάτων μέσα στο εργοτάξιο αν απορροές της βροχής είναι εκτεθειμένες στο έδαφος ή αν τα οχήματα μεταφέρουν λάσπη στους γειτονικούς δρόμους. Πρέπει να ληφθεί υπ όψη η χρήση χημικής τουαλέτας κατά την λειτουργία του εργοταξίου και κρίνεται απαραίτητη η ορθή διαχείριση των αποβλήτων από την αρμόδια εταιρία. Αν δεν γίνει σωστός σχεδιασμός και διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής μπορεί να επηρεαστεί η πορεία των υδάτων στην περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. Τέλος, επιβάρυνση μπορεί να προκύψει και από τη διαβροχή της εγκατάστασης και το πλύσιμο των ελαστικών των αυτοκινήτων και των προστατευτικών υποδημάτων του προσωπικού που εργάζεται στο χώρο. Φάση λειτουργίας Κατά τη φάση λειτουργίας τα υγρά απόβλητα τα οποία παράγονται έχουν οργανικό φορτίο της τάξεως των αστικών λυμάτων, συνήθως θεωρούνται σημειακή πηγή και επεξεργάζονται από την ΜΕΥΑ Ξάνθης. Η υποβάθμιση της ποιότητας του υδάτινου ρεύματος προέρχεται από υγρά απόβλητα που δεν έχουν επεξεργαστεί καθόλου ή επαρκώς και αποτελεί ένα σύνηθες πρόβλημα σε πολλές περιοχές. Παρά την κοινή αντίληψη, το πρόβλημα αυτό δεν εμφανίζεται μόνο σε αγροτικές περιοχές αλλά και σε πολλές αστικές ως απόρροια της μη ορθής διαχείρισης και λειτουργίας μιας μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Επιπρόσθετα, μια ακόμη πτυχή που θα πρέπει να αναφερθεί είναι η κατανάλωση νερού για την κάλυψη των αναγκών του εν λόγω έργου. Ενώ εκ πρώτης όψεως η κατανάλωση νερού που απαιτεί μια τέτοια εγκατάσταση μοιάζει περιορισμένη σε ποσότητα, προκύπτει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εκτός αυτού, 46

47 το 40% του νερού που καταναλώνεται απορρίπτεται από την τουαλέτα, το 20% στο νιπτήρα και το υπόλοιπο χρησιμοποιείται στο καθάρισμα και καλύπτει τις ανάγκες του κυλικείου. Στο σενάριο πληρότητας του κινηματογράφου, προκύπτει μια κατανάλωση lt/d η οποία αναλογεί στην κατανάλωση νερού που αντιστοιχεί σε 67 άτομα. Λάβαμε υπ όψη την προϋπόθεση ότι κάθε άτομο καταναλώνει 300 lt/d νερό για την κάλυψη των αναγκών του σε μια μεγάλη πόλη, και το σύνολο αντιστοιχεί σε ποσότητα που επαρκεί για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών ενός οικισμού. Διαχείριση υγρών αποβλήτων Κατά την κατασκευή θα ληφθούν τα έξης μέτρα: Αποφυγή της ρύπανσης των υδάτων με αδρανή στερεά αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό π.χ. με τη δημιουργία χαρακωμάτων. Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων που δύνανται να προκαλέσουν τη ρύπανση όπως π.χ. η φάση της εκσκαφής. Προσδιορισμός των πηγών της ρύπανσης βρίσκοντας τα υδατορεύματα και την τοπολογία του εδάφους όπως είναι οι κλίσεις. Αν η δημιουργία υγρών αποβλήτων είναι αναπόφευκτη πριν τη διάθεσή τους στον υδάτινο φορέα θα πρέπει να επεξεργάζονται ώστε να πληρούν τα όρια απόθεσης στον εκάστοτε υδάτινο αποδέκτη. Το πλύσιμο των ελαστικών των οχημάτων εισέρχονται στο εργοτάξιο αλλά και ο καθαρισμός των υποδημάτων του προσωπικού θα πρέπει να γίνεται σε συνεκτικό έδαφος και σε απόσταση τουλάχιστον 10m από οποιαδήποτε είδος επιφανειακών υδάτων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπέρβασης της ποιότητας του νερού, αυτό θα πρέπει να διοχετεύεται στον πιο κοντινό υπόνομο του δικτύου ακάθαρτων υδάτων ύστερα από την σύμφωνη έγκριση του αρμόδιου τοπικού φορέα. Τα υγρά απόβλητα από τις χημικές τουαλέτες των εργαζομένων του εργοταξίου θα διοχετεύονται στο δίκτυο ακάθαρτων ύστερα από την σύμφωνη έγκριση του αρμόδιου τοπικού φορέα. 47

48 Κατά τη λειτουργία του έργου θα εφαρμοστεί η διαχείριση των «γκρίζων νερών» που είναι τα μη επεξεργασμένα νερά τα οποία προέρχονται τους νιπτήρες, το πλυντήριο και το μπάνιο. Δεν περιέχουν ποτέ νερά από τουαλέτες και από οποιαδήποτε βιομηχανική διεργασία. Επίσης, τα νερά από τους νεροχύτες αποκλείονται λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τροφίμων και λιπών. Αυτά ονομάζονται «μαύρα νερά» ( black waters ). Τα «γκρίζα νερά» διηθούνται για να απομακρυνθούν τα αιωρούμενα στερεά, άλλα όχι με χημικά και βιοκτόνα όπως είναι το χλώριο. Ωστόσο, για το λόγο αυτό, το νερό μετά την κατεργασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Πάνω από το 50% της κατανάλωσης του νερού θεωρείται «γκρι νερό», με την προϋπόθεση ότι γίνεται σωστός διαχωρισμός μεταξύ «γκρίζων νερών» και «μαύρων νερών». Στο παρόν έργο γίνεται διαχωρισμός των «γκρίζων νερών» και επεξεργάζονται σε ξεχωριστή μονάδα. Τα «μαύρα νερά» συλλέγονται και επεξεργάζονται στη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Ξάνθης (ΜΕΥΑ Ξάνθης) ύστερα από την αντίστοιχη σύμβαση έργου (Παράρτημα ΙΙΙ), καθότι η μικρή ποσότητά τους καθιστά ασύμφορη την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας για την κάλυψη των αναγκών του έργου. Η εκροή μετά την επεξεργασία των «γκρίζων νερών» χρησιμοποιείται ως μη πόσιμο νερό με τρόπο παρόμοιο με τον αρχικό. Η λογική της παραπάνω επεξεργασίας είναι ότι οι πηγές των «γκρίζων νερών» μέσα στο κτίριο παρέχουν αρκετό νερό για όλες τις απαραίτητες χρήσεις πλην του πόσιμου νερού. Επίσης, το χαμηλό φορτίο των στερεών, το φορτίο του BOD και το μικροβιακό φορτίο κάνουν την επεξεργασία λιγότερο απαιτητική τόσο σε χρήματα όσο και σε ενέργεια. Η τακτική επαναχρησιμοποίησης των «γκρίζων νερών» είναι συνήθης σε χώρους πολλών τετραγωνικών. Τέλος, να υπογραμμιστεί ότι με τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος οι ποσότητες των υγρών αποβλήτων που θα κατέληγαν στη ΜΕΥΑ Ξάνθης παραλείπονται, οπότε γίνεται και εξοικονόμηση της ενέργειας που θα καταναλωνόταν για την επεξεργασία των συγκεκριμένων ποσοτήτων. Έτσι, το αποτύπωμα του άνθρακα των «γκρίζων νερών» είναι κατά κοινή ομολογία, πολύ μικρότερο συγκριτικά με αυτό που θα προέκυπτε από μια συμβατική επεξεργασία. Η συγκεκριμένη μονάδα (Παράρτημα Χ) έχει ικανότητα επεξεργασίας lt/d ενώ η μέγιστη συνολική παροχή νερού είναι lt/d γεγονός που αντιστοιχεί σε 98.6% επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Τέλος, υπάρχει διάγραμμα εισροής- εκροής του νερού (Παράρτημα VI). 48

49 Μέτρα αντιμετώπισης από διαρροή καυσίμων και λαδιών Επειδή κρίνεται απαραίτητη η αποθήκευση λαδιών και καυσίμων στο χώρο του εργοταξίου υπάρχει περιβαλλοντικός κίνδυνος λόγω πιθανών διαρροών στα υπόγεια νερά και στο έδαφος. Θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό η αποθήκευση των ποσοτήτων αυτών των ουσιών ενώ τα λάδια που δεν χρησιμοποιούνται συχνά καλό είναι να μεταφέρονται στο χώρο μόνο κατόπιν παραγγελίας. Ακόμη, αντί της ύπαρξης ενός κεντρικού σημείου για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων η ανάγκη αυτή μπορεί να καλυφθεί από ένα μικρό πετρελαιοφόρο. Επίσης, θα πρέπει να προτιμώνται δεξαμενές, αντλίες και οχήματα τα οποία είναι από ανθεκτικό υλικό ώστε να μειώνεται η πιθανότητα ύπαρξης διαρροών. Μια άλλη τακτική είναι η δημιουργία αναχωμάτων εντός του εργοταξίου τα οποία θα απέτρεπαν την περιβαλλοντική ζημία. Σε περίπτωση διαρροής θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την απορρύπανση, το οποίο θα περιλαμβάνει την εξυγίανση του εδάφους και του νερού, τη διάθεση ή την επαναχρησιμοποίηση των υπολειμμάτων και την άμεση επικοινωνία με τα αρμόδια άτομα των αρχών για την αντιμετώπιση του θέματος. 49

50 4.2.4 Επιπτώσεις στη χλωρίδα, την πανίδα και οικοτόπους Φάση κατασκευής Κατά την φάση κατασκευής μπορεί οι κίνδυνοι που μπορεί να καταλήξουν σε σημαντικές επιπτώσεις είναι οι εξής: Η αποψίλωση έστω και μερικών δέντρων που υφίστανται περιμετρικά του υπό μελέτη έργου μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή σημαντικού περιβάλλοντος διαβίωσης για ορισμένους οργανισμούς. Η μη εξουσιοδοτημένη κίνηση οχημάτων σε γειτονικές περιοχές που υπάρχει χλωρίδα μπορεί να οδηγήσει στην διατάραξη της υπάρχουσας ισορροπίας. Ανεπαρκής έλεγχος των διαβρώσεων και των ιζημάτων. Προσωρινές και μόνιμες αλλαγές στην υδρολογία και στα συστήματα αποστράγγισης της περιοχής διαταράσσουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Πιθανή εισαγωγή και διασπορά νέων ειδών φυτών π.χ. μέσω τη μεταφοράς τους στα ελαστικά των οχημάτων που έχουν πρόσβαση εντός του εργοταξίου. Ακατάλληλη διάθεση των υγρών αποβλήτων ευνοεί την ανάπτυξη παράσιτων στο χώρο του έργου. Τυχαία διαρροή χημικών κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου θα επιφέρει δραματικές αλλαγές στην πανίδα και στη χλωρίδα της περιοχής. Πρόκληση ατυχημάτων στην πανίδα από τα μηχανήματα εντός του εργοταξίου. Μείωση της βιοποικιλότητας. Η μη εξουσιοδοτημένη κίνηση οχημάτων σε γειτονικές περιοχές που υπάρχει χλωρίδα μπορεί να οδηγήσει στην διατάραξη της υπάρχουσας ισορροπίας. Φάση λειτουργίας Κατά τη φάση την λειτουργίας είναι πιθανό εξ αιτίας του όγκου του κτιρίου που θα δημιουργηθεί να παρεμποδίζεται η πορεία των πτηνών της περιοχής. Η ύπαρξη του φυτεμένου δώματος θα μπορούσε να προσελκύσει πτηνοπανίδα της περιοχής καθώς και να αποτελέσει καταφύγιο για έντομα και μικροοργανισμούς. 50

51 Μέτρα για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης της χλωρίδας της πανίδας και των οικοσυστημάτων Ακριβής σήμανση της περιοχής που θα γίνει το υπό μελέτη έργο. Φύτευση στη γύρω περιοχή για λόγους αντιστάθμισης. Εξουσιοδότηση εισόδου των οχημάτων στο εργοτάξιο. Έλεγχος της διάθεσης των υγρών αποβλήτων για την αποφυγή ανάπτυξης παρασιτικών αποικιών. Τα οχήματα εντός του εργοταξίου θα έχουν ελεγχόμενη ταχύτητα ώστε να αποφεύγονται τυχόν ατυχήματα με ζώα της περιοχής (όπως π.χ. σκύλοι και γάτες). Να μη γίνεται τοποθέτηση σωρών σε μέρη όπου δεν έχει αφαιρεθεί η χλωρίδα (κυρίως περιμετρικά). Να μη γίνονται ψεκασμοί με χημικά στις περιοχές όπου υπάρχει πανίδα. Να γίνεται καθαρισμός των οχημάτων που έχουν είσοδο στο εργοτάξιο ώστε να μην μεταφέρουν ασθένειες που μπορεί να προέρχονται από το έδαφος και τα ζιζάνια. Απόθεση των παραπάνω σε συγκεκριμένο μέρος Επιπτώσεις στις χρήσεις γης και τους φυσικούς πόρους Φάση κατασκευής Οι κύριες επιπτώσεις που θα προκύψουν κατά την φάση κατασκευής είναι οι εξής: Ανάπλαση της υφιστάμενης αστικής έκτασης σε πολυώροφο κτίσμα μεγάλου όγκου. Άμεση επέμβαση στη μορφή της σημερινής έκτασης όπου βρίσκεται το υπό μελέτη έργο. Έμμεση επέμβαση στην ευρύτερη αστική περιοχή στην οποία θα παρουσιαστεί σταδιακή αλλαγή. 51

52 Φάση λειτουργίας Αναφορικά με την λειτουργία, το έργο λόγω του μεγέθους του προκαλεί αλλαγές στις χρήσεις γης που ενδεχομένως να αξιοποιούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση του έργου δεν υπάρχει επιπρόσθετη αλλαγή στους φυσικούς πόρους του υπεδάφους Θόρυβος Σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/ ) τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 10. Όρια θορύβου Περιοχή Ανώτατο όριο θορύβου db(a) Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιομηχανικό 65 στοιχείο Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξ ίσου το 55 βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο Περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό 50 στοιχείο Φάση κατασκευής Σημειώνεται ότι το επιτρεπόμενο όριο μετράται στο όριο του γηπέδου στο οποίο λειτουργεί το εργοτάξιο. Για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε επαφή με κατοικημένα κτήρια, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 45 db(a), ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκεται η εγκατάσταση, μετρούμενο εντός του κατοικημένου κτίσματος με ανοιχτή πόρτα και παράθυρα. Ο θόρυβος που προκαλούν τα μηχανήματα κατά την κατεδάφιση, την εκσκαφή και την οικοδόμηση εντός του εργοταξίου αποτελεί σημαντική πηγή ηχορρύπανσης, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διαμαρτυρίες των ιδιοκτητών των γειτονικών καταστημάτων. Σε περιπτώσεις υπερβολικού θορύβου ενδέχεται να παρατηρηθεί μείωση της οικονομικής δραστηριότητας των καταστημάτων που βρίσκονται πλησίον του έργου. Ακόμη, επιπλέον θόρυβος θα προκαλείται και από τα οχήματα που δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση προκειμένου να κατευθυνθούν από και προς το εργοτάξιο. Σημαντική παράμετρος είναι ο κίνδυνος τη υγείας των εργαζομένων λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία. 52

53 Φάση λειτουργίας Σε αυτή τη φάση μπορεί να υπάρξουν προβλήματα ηχορρύπανσης κατά την περίοδο λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου. Αναφορικά με το υπόλοιπο κτίριο, η φύση του έργου απαιτεί την ηχομόνωσή του. Ο χώρος στάθμευσης ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ηχορύπανσης λόγω αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων και λόγω έντονης ανάκλασης του ήχου σε υπόγειους χώρους. Τέλος, στους υπόγειους χώρους πιθανόν να δημιουργείται όχληση από τα δωμάτια μηχανολογικού εξοπλισμού του κτηρίου. Μέτρα αντιμετώπισης του θορύβου Αρχικά, στο εργοτάξιο θα κατασκευαστούν ηχοπετάσματα σε ύψος 3 m για την προστασία από το θόρυβο. Επίσης, θα τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας και θα υπάρχει η κατάλληλη άδεια ώστε να αποφευχθούν παράπονα από τους γύρω καταστηματάρχες. Όσα μηχανήματα είναι δυνατό σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές θα έχουν σιγαστήρα και θα πραγματοποιείται συχνά έλεγχος για να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία τους. Κατά τη φάση της λειτουργίας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε άμεση γειτνίαση με το υπό μελέτη έργο βρίσκονται κτίρια γραφείων.στις αίθουσες θα υπάρχει η αντίστοιχη ηχομόνωση που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις αλλά και το κτίριο θα διαθέτει ηχομόνωση κατά την κατασκευή του. Βάσει της Η Υ.Α. 1023/2/37/ (Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β) υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο για τις ώρες κοινής ησυχίας. Για το καλοκαίρι είναι από τις έως και από τις έως 7.00, ενώ για την χειμερινή περίοδο είναι από τις έως και από τις έως 7.30 (παράγραφοι 1, 2 της νομοθεσίας). Στον υπαίθριο χώρο θερινών προβολών θα τοποθετηθούν ηχοπαγίδες και γυάλινα ηχοπετάσματα ύψους 1.5 m πάνω στο περιμετρικό περβάζι. 53

54 4.2.7 Ενέργεια Φάση της κατασκευής Κατά τη φάση της κατασκευής η ενέργεια που καταναλώνεται χωρίζεται στην ενέργεια υπό τη μορφή καυσίμων και στην ηλεκτρική ενέργεια. Αρχικά, απαιτούνται καύσιμα στους κινητήρες των οχημάτων που πραγματοποιούν τις εργασίες της κατεδάφισης, της εκσκαφής και της οικοδόμησης. Στην επόμενη φάση, ύστερα από σχετική άδεια δημιουργείται μια προσωρινή σύνδεση στο δίκτυο για να εκτελεστούν εργασίες που απαιτούν ενέργεια κατά την οικοδόμηση και για τις εγκαταστάσεις της θέρμανσης, του φωτισμού κ.α. Επίσης, καταναλώνονται καύσιμα και σε όσους έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο είτε ως εργατικό δυναμικό είτε ως επιβλέποντες. Απαιτούνται λοιπόν, σημαντικά ποσά ορυκτών για την παραγωγή καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. Φάση λειτουργίας Μετά την εφαρμογή Κ.Εν.Α.Κ και την καταγραφή των ετήσιων συνολικών ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου μας καταναλώνονται περίπου kwh, οι οποίες διαχωρίζονται ώς εξής: Θέρμανση: kwh Ψύξη: kwh Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) : kwh Φωτισμό : kwh Αντίστοιχα, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας μίας συμβατικής κατοικίας είναι κατά προσέγγιση 8400 kwh οπότε γίνεται αντιληπτό ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις του έργου καλύπτουν τις απαιτήσεις ενέργειας 5 κατοικιών. Συνεπώς, για την λειτουργική επάρκεια του κτιρίου η ζήτηση από το δίκτυο ηλεκτρισμού είναι μεγάλη γεγονός που οδηγεί σε κατασπατάληση των ορυκτών πόρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας Σχετικά με τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων κατά την φάση της κατασκευής θα μπορούσε να εφαρμοστεί ως μέτρο η μεταφορά των εργαζομένων από και προς το εργοτάξιο με λεωφορείο της κατασκευαστικής εταιρίας, καθότι η περιοχή δε διαθέτει τακτική αστική συγκοινωνία που να συνδέεται με το κέντρο της 54

55 πόλης. Μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών θα γίνεται αποσύνδεση από το δίκτυο και θα τίθεται σε λειτουργία ο φωτισμός ασφαλείας του χώρου. Τέλος, το σωστό και εφαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα τόσο της κατεδάφισης όσο και της ανέγερσης του έργου θα βοηθούσε στη μη άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Για την αποτελεσματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη φάση της λειτουργίας θα εφαρμοστούν τα μέτρα που λήφθηκαν υπόψη κατά το βιοκλιματικό σχεδιασμό του έργου. Πιο συγκεκριμένα, το ολιστικό σύστημα διαχείριση της ενέργειας που εφαρμόζεται, περιλαμβάνει: Μόνωση σε τοίχους και δομικά στοιχεί Στεγανοποιήση και μόνωση κουφωμάτων Εξαερισμός κτιρίου (φυσικός και τεχνητός) Αντλίες ανακυκλοφορίας Χρήση συγχρόνου λέβητα φυσικού αέριου και σωστή συντήρηση αυτού Φυτεμένο δώμα Συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης. Υπάρχουν πολλά συστήματα φωτισμού από λαμπτήρες φθορισμού και διόδους εκπομπής φωτός (LED). Διαρκούν πολύ περισσότερο και είναι πολύ φτηνότερο από το παραδοσιακό φως πυρακτώσεως Φωτοβολταϊκά Στοιχεία Ο ρόλος των αντλιών θερμότητας, του φυτεμένου δώματος, των Φωτοβολταϊκών στοιχείων αναλύονται στο Παράρτημα VII,VIII και IX αντίστοιχα. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η εκπαίδευση του προσωπικού και των θεατών σχετικά με την υιοθέτηση συνηθειών για την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας. 55

56 4.2.8 Στερεά απόβλητα Φάση κατασκευής Στα εργοτάξια είναι συχνό φαινόμενο η κακή διαχείριση των στερεών απορριμμάτων. Συνήθη στερεά απόβλητα είναι αυτά από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Υλικά εκσκαφών: πρόκειται για υλικά όπως πέτρες, άμμος, χαλίκι, άργιλος και άλλα που θα προκύψουν από τις εκσκαφές. Αυτά τα παραπροϊόντα συναντώνται στην εκσκαφή και στην κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης. Υλικά κατεδαφίσεων-μπάζα: στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται το σκυρόδεμα, τα επιχρίσματα, οι πλίνθοι (τούβλα), τα υπολείμματα ειδών υγιεινής κτλ. Γενικά, ο όγκος των υλικών αυτών είναι μεγάλος ενώ χαρακτηρίζεται και από μεγάλη ανομοιογένεια. Απόβλητα από το εργοτάξιο: εντάσσονται υλικά όπως το ξύλο, το πλαστικό, το χαρτί, το γυαλί, κόλλες, καλώδια, χρώματα κτλ. Η απόρριψη των ΑΕΚΚ θα οδηγήσει στην προσωρινή αισθητική υποβάθμισης της περιοχής, θα προκαλέσει οπτική όχληση, δυσκολία στη διέλευση των πεζών ενώ την περίοδο κατασκευής του έργου θα είναι αυξημένες και οι πιθανότητες πρόκλησης ατυχημάτων. Σχετικά με τα κατεδαφιστικά υλικά, μπορεί να περιέχουν αμίαντο και πυρίμαχες ίνες και αν εγκαταλειφτούνε στο εργοτάξιο μπορεί να οδηγήσουν στη ρύπανση των εδαφών και στη δυνητική ρύπανση των υδάτων μέσω της επιφανειακής απορροής. Τις ίδιες επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν και υλικά τα οποία περιέχουν μεταλλικά τμήματα, οι διαλύτες σε πρόσθετα σκυροδέματος, χημικές ουσίες για την προστασία από την υγρασία, κόλλες, ρητίνες, γαλακτώματα με βάση την πίσσα, πλαστικά και βαφές, στρώματα επικάλυψης. Φάση λειτουργίας Τα στερεά απόβλητα παράγονται από υλικά που χρησιμοποιούνται είναι χαρτί, οι συσκευασίες και τα υπολείμματα προϊόντων του κυλικείου, συσκευασίες καθαριστικών ειδών, τα μελάνια των εκτυπωτών και τα φιλμ προβολής των ταινιών. Αν δε γίνει σωστή διαχείριση των παραπάνω υλικών θα υπάρξει άσκοπη κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας. Ειδικά για τα μελάνια, αξίζει να αναφερθεί ότι χρειάζονται 3.1 lt πετρελαίου για την κατασκευή του πλαστικού 56

57 μέρους ενός μελανοδοχείου, ενώ κάθε μελανοδοχείο χρειάζεται 450 χρόνια για να αποσυντεθεί. Διαχείριση στερεών αποβλήτων Για τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν στην φάση κατασκευής του έργου θα ακολουθηθεί η στρατηγική διαχείρισης των 3R (Reduce, Reuse, Recycle) δηλαδή, μείωση της ποσότητας, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. (Η εισροή-εκροή των στερεών αποβλήτων φαίνεται στο Παράρτημα VI). Με τον διαχωρισμό των ρευμάτων για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση επιτυγχάνεται μείωση της παραγωγής των στερεών αποβλήτων. Στα πλαίσια της μείωσης εντάσσονται: η αγορά υλικών, βαφών κ.α. σε επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες, η δημιουργία παραπετασμάτων για ηχομόνωση από ανακυκλωμένα υλικά και η μεταφορά των λαδιών και των καυσίμων σε ανάλογη εταιρία για την ανακύκλωση και τη διαχείρισή τους. Ακόμη, θα γίνεται ασφαλής και ορθή αποθήκευση των υλικών στο χώρο του εργοταξίου. Για παράδειγμα, δε θα αφήνονται εκτεθειμένα υλικά (όπως πλαστικά) τα οποία μπορεί να μεταφερθούν με τον άνεμο ενώ ταυτόχρονα για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού θα υπάρχουν καλυμμένοι κάδοι και δοχεία απορριμμάτων. Θα γίνεται έλεγχος διαρροών για τα στερεά που περιέχονται στους κάδους τα οποία μπορεί να παράγουν κάποιο υγρό. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο διαχωρισμό των υλικών μεταξύ τοξικών και μη τοξικών στερεών αποβλήτων. Στη φάση λειτουργίας του έργου τα στερεά απόβλητα που παράγονται (και αναλύθηκαν) πιο πάνω υπόκεινται σε διαχείριση με ανακύκλωση ύστερα από σύμβαση με την αρμόδια εταιρία (παράρτημα ΙΙΙ). Το χαρτί, το πλαστικό, το αλουμίνιο και το γυαλί θα διαχωρίζονται σε αντίστοιχους κάδους, ενώ τα μελάνια από τους εκτυπωτές και το φιλμ θα αποστέλλονται στις αντίστοιχες εταιρίες οι οποίες έχουν αναλάβει τη διαχείρισή τους. 57

58 4.2.9 Δονήσεις και ακτινοβολία Φάση κατασκευής Κατά τη φάση της κατασκευής οι δονήσεις που προκαλούνται έχουν αρνητικές επιδράσεις στα γειτονικά κτίρια που είναι εμπορικής φύσης. Αν η συχνότητα της δόνησης είναι πολύ μεγάλη μπορεί να δημιουργηθούν ριγματώσεις στα γειτονικά κτίσματα. Αναφορικά με την ακτινοβολία εντός του εργοταξίου, πηγή ακτινοβολίας μπορεί να αποτελέσει η ύπαρξη ραδονίου το οποίο μπορεί να εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Φάση της λειτουργίας Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου, δονήσεις πιθανά να προκληθούν από βαρέα οχήματα ή από το μεγάλο πλήθος αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν στο χώρο στάθμευσης. Σχετικά με την ακτινοβολία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπει η κεραία για το ασύρματο δίκτυο. Ακόμη, δονήσεις και ακτινοβολία μπορεί να υπάρξουν εσωτερικά του κτιρίου από τα συστήματα ήχου και κινηματογραφικής κάλυψης Κίνδυνος ανώμαλων καταστάσεων Φάση κατασκευής Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: η περίπτωση έκρηξης και πυρκαγιάς και η περίπτωση κατάρρευσης των ικριωμάτων. Για το λόγο αυτό, θα ληφθούν τα εξής μέτρα: Σχέδιο ασφαλείας του εργοταξίου Ορθή αποθήκευση των εύφλεκτων και εκρηκτικών ουσιών Σχέδιο εκκένωσης και πυρόσβεσης για αντίστοιχη περίπτωση Όλες οι παραπάνω καταστάσεις αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθότι πρόκειται για αστική περιοχή με μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα. Φάση λειτουργίας Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: η περίπτωση πυρκαγιάς και η περίπτωση κατάρρευσης του κτιρίου. Μέτρα αντιμετώπισης: 58

59 Σχέδιο εκκένωσης και μελέτη πυρασφάλειας του κτιρίου Σχέδια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Ορθή μελέτη της στατικότητας του κτιρίου Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθότι πρόκειται για αστική περιοχή με μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα Επιπτώσεις στις μεταφορές, τη κυκλοφορία και στη δημόσια υποδομή Φάση κατασκευής Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου θα προκληθεί όχληση στο οδικό δίκτυο της περιοχής καθώς θα υπάρχει συχνή κίνηση βαρέων οχημάτων τόσο στα στάδια της κατεδάφισης και της εκσκαφής με οχήματα που θα δουλεύουν στο εργοτάξιο ή θα μετακινούν μπάζα όσο και κατά το στάδιο της ανέγερσης με οχήματα που θα διακινούν υλικά. Θα είναι εύκολο να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση γιατί τα οχήματα βαρέως τύπου είναι πιο αργοκίνητα και δυσκίνητα και αυτό θα καθυστερεί πιθανώς άλλα οχήματα που θα κινούνται στην περιοχή. Επίσης, θα προκληθούν φθορές στην δημόσια υποδομή γύρω από το γήπεδο εγκατάστασης (πεζοδρόμια, κολωνάκια, σήμανση) είτε ακούσια (από την κατεδάφιση της υπάρχουσας δομής, είτε εκούσια για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των οχημάτων και του προσωπικού. Επιπλέον, είναι πιθανό το οδόστρωμα στους γύρω δρόμους να επιβαρυνθεί από την απόθεση σκόνης ή από αδρανή υλικά που τυχόν θα πέσουν. Φάση λειτουργίας Κατά τη φάση της λειτουργίας του, το προγραμματιζόμενο έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υποδομή. Για τις ανάγκες του έργου σε ηλεκτρική ενέργεια θα επιβαρυνθεί ο υποσταθμός της ΔΕΗ που βρίσκεται στην περιοχή και αντίστοιχα για τις ανάγκες ύδρευσης η ΔΕΥΑ Ξάνθης χωρίς όμως να αναμένεται να προκληθούν οποιεσδήποτε σοβαρές επιπτώσεις. Κατά την λειτουργία, το έργο δεν έχει αρνητικές παρά θετικές επιδράσεις. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης σχεδιάστηκαν με σκοπό την αποσυμφόρηση της περιοχής καθώς πρόκειται για το κέντρο της πόλης και παρατηρούνται ιδιαίτερα επίπεδα κυκλοφορίας κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. 59

60 Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στις μεταφορές Κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται εντός του εργοταξίου θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση που να ελαχιστοποιεί τα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Επίσης, θα υπάρχουν εργαζόμενοι με ειδικά μέσα (σημαιάκια) που θα είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την είσοδο και την έξοδο βαρέων οχημάτων από το εργοτάξιο. Γενικότερα, τα βαρέου τύπου οχήματα θα μεταφέρονται από και προς το εργοτάξιο σε ώρες που δεν είναι έντονη η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οποιαδήποτε αλλαγή στην κυκλοφορία θα είναι προσωρινή και θα αποκατασταθεί πλήρως μετά το πέρας των εργασιών της κατασκευής Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία Όταν αναφερόμαστε στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία αναφερόμαστε στις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων της γύρω περιοχής αλλά και των εργαζομένων. Φάση κατασκευής Κατά τη φάση της κατασκευής η σκόνη είναι ο βασικότερος ρύπος που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία. Τα αιωρούμενα σωματίδια κυρίως στο στάδιο της κατεδάφισης αλλά και της εκσκαφής, μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ανάλογα με το μέγεθός τους αλλά και τη χημική τους σύσταση, μπορούν να έχουν επιπτώσεις τόσο στο ανώτερο αναπνευστικό (αλλεργίες, μολύνσεις) όσο και σοβαρότερες επιπτώσεις στην υγεία των πνευμόνων (πνευμονίες, φλεγμονές, καρκινώματα). Το εργοτάξιο είναι χώρος που ενέχει κινδύνους για ατυχήματα τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ανθρώπους που κινούνται γύρω από αυτό αν δεν ληφθούν υπ όψη τα κατάλληλα μέτρα. Οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εκτεθούν σε κινδύνους για την υγεία τους από χημικούς ρύπους που απελευθερώνονται τόσο κατά τη φάση κατεδάφισης, όσο και κατά τη κατασκευή του έργου. 60

61 Αμίαντος Το υπάρχον κτίριο είναι παλιό και μεταξύ των υπόλοιπων υλικών, έχει χρησιμοποιηθεί για την μόνωσή του αμίαντος. Η εισπνοή αμιάντου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας ακόμη και μετά από έτη από την πρώτη έκθεση. Οι μικροσκοπικές ίνες αμιάντου (μικρότερες των 3μm σε διάμετρο και μεγαλύτερες των 5μm σε μήκος) μπορεί να φθάσουν ως τις κυψελίδες των πνευμόνων όπου δεν μπορούν να μεταβολιστούν κα να παραμείνουν δημιουργώντας μόνιμες φλεγμονές. Ασθένειες που μπορεί να προκληθούν από την εισπνοή ινών αμιάντου είναι η αμιάντωση (χρόνια αναπνευστική πάθηση που οδηγεί σε πνευμονική ανεπάρκεια), το μεσοθηλίωμα (κακοήθης όγκος) και καρκίνος του πνεύμονα. Κρυσταλλικό πυρίτιο Κατά τις εργασίες κοπής η γενικότερα κατά το χειρισμό των δομικών προϊόντων που περιέχουν κρυσταλλικό πυρίτιο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα έκθεσης των ανθρώπων σε σκόνη που περιέχει κρυσταλλικό πυρίτιο. Η έκθεση σε κρυσταλλικό πυρίτιο μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση πυριτίασης (χρόνια αναπνευστική πάθηση) και καρκίνου των πνευμόνων (κατατάσσεται στην IARC ως «καρκινογόνο κατηγορίας Α). Σκόνη ξύλου Ένα από τα βασικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του έργου είναι το ξύλο. Τα προβλήματα υγείας που μπορεί να εμφανιστούν λόγω έκθεσης στην σκόνη ξύλου θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν επιδράσεις όπως ερεθισμός δέρματος, αλλεργίες του αναπνευστικού και βλάβες στα μάτια. Επίσης μη αλλεργικά αναπνευστικά συμπτώματα, βλάβες της ρινικής κοιλότητας, ρινικούς και άλλου τύπου καρκίνους έως και ίνωση πνευμόνων. Εποξειδικές ρητίνες Κατά την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εποξειδικές ρητίνες σε αρκετά σημεία του έργου όπως η μόνωση του φυτεμένου δώματος, τα βερνίκια και τα χρώματα αλλά κατά κύριο λόγο στην επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου στον χώρο στάθμευσης. Η επιχλωριδίνη που 61

62 χρησιμοποιείται για την παραγωγή εποξειδικών ρητινών χαρακτηρίζεται από την ΕΕ ως «καρκινογόνο Κατηγορίας 2». Η δισφαινόλη Α, που είναι το έτερο δομικό συστατικό (μονομερές) των δομικών ρητινών, προκαλεί αλεργική δερματίτιδα εξ επαφής (Allergic Contan dermatitis ACD) ενώ δρα και ως ενδοκρινικός διαταράκτης. Εκτός από τα μονομερή συστατικά που αναφέρθηκαν οι εποξειδικές ρητίνες, μπορούν να προκαλέσουν επαγγελματική ACD, ευαισθητοποίηση του δέρματος, των χεριών, του προσώπου, και του λαιμού καθώς και φωτοευαισθητοποίηση. Εξασθενές χρώμιο Στα προϊόντα τσιμέντου είναι πολύ πιθανό να περιέχεται εξασθενές χρώμιο. Για παράδειγμα τσιμέντο τύπου Portland περιέχει συνήθως 41,2 mg/kg (με ποικιλίες μεταξύ 27,5 και 60 mg/kg) ολικού χρωμίου. Είναι επιβεβαιωμένο, από επιδημιολογικές μελέτες, ότι η εισπνοή σκόνης που περιέχει εξασθενές χρώμιο προκαλεί καρκίνο στα πνευμόνια και τη ρινική κοιλότητα. Υπάρχουν αρκετά πειραματικά δεδομένα που δείχνουν ότι οι ενώσεις εξασθενούς χρωμίου καταστρέφουν το DNA και προκαλούν μεταλλάξεις. Τέλος η έκθεση σε εξασθενές χρώμιο μπορεί να προκαλέσει δερματικά έλκη και έντονες αλλεργικές αντιδράσεις. Φάση λειτουργίας Κατά τη φάση λειτουργίας το έργο αυτό καθαυτό δεν πρόκειται να προκαλεί προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία. Μία επίπτωση που θα μπορούσε ίσως να ληφθεί υπ όψη είναι ότι η συγκέντρωση μεγάλου πλήθους κόσμου μέσα στο κτίριο θα μπορούσε να ευνοήσει την μετάδοση αερογενώς μεταδιδόμενων νοσήματα (π.χ.: η ίωση) όπως άλλωστε σε κάθε δημόσιο κλειστό χώρο. Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία Πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων της γύρω περιοχής. Θα πρέπει να τοποθετηθούν προστατευτικά καλύμματα περιμετρικά του εργοταξίου για την αποφυγή της διασποράς της σκόνης και άλλων επιβλαβών αέριων ουσιών στην ευρύτερη περιοχή. Θα πρέπει παντού να 62

63 υπάρχει η κατάλληλη σήμανση. Η είσοδος στο εργοτάξιο πρέπει να είναι ελεγχόμενη και να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό με τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας. Επίσης, για τον ίδιο λόγω πρέπει να γίνεται τακτική διαβροχή τον χώρων του εργοταξίου και ιδιαίτερα κατά τις φάσεις της κατεδάφισης και της εκσκαφής. Το προς κατεδάφιση κτίριο πρέπει να καλυφθεί για την πρόληψη ατυχημάτων. Στο καινούργιο κτίριο που θα κατασκευαστεί πρέπει να τοποθετηθούν προσωρινές κατασκευές για την προστασία από ενδεχόμενα ατυχήματα (π.χ. πτώσεις). Στο εργοτάξιο και για την προστασία των εργαζομένων ειδικότερα θα πρέπει να γίνουν: Εντοπισμός των αμιαντούχων υλικών στη φέρουσα δομή για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων κατά την κατεδάφιση. Πρόσληψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού (ΚΥΑ 21017/84/ ) για την απομάκρυνση των αμιαντούχων στοιχείων. Εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών (διαβροχή, τοπική απαγωγή) κατά τις διεργασίες κοπής δομικών υλικών, κατεδάφισης και οποιασδήποτε άλλης διεργασίας δημιουργεί σκόνη. Χρήση των κατάλληλων μέτρων προστασίας της αναπνοής, από τους εργαζόμενους, σε όλες τις διεργασίες που προκαλούν τη δημιουργία σκόνης (κοπή, κατεδάφιση, εκσκαφή) Χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (γάντια) κατά τη χρήση εποξειδικών ρητινών. 63

64 Επιπτώσεις στην αισθητική και την αναψυχή Φάση κατασκευής Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου συνεπάγονται με αλλοίωση της οπτικής εικόνας του αστικού τοπίου. Οι πιο βασικές δυσμενείς επιπτώσεις αισθητικής υποβάθμισης της κατασκευής εκτιμάται ότι θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης και εκσκαφής. Το σημαντικότερο αντικείμενο της οπτικής όχλησης θα είναι ο χώρος στον οποίο θα αποτίθενται τα διάφορα υλικά προς απομάκρυνση καθώς και τα αδρανή δομικά υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Από την αισθητική όχληση που προκύπτει κατά το στάδιο της κατασκευής επηρεάζονται άμεσα οι κάτοικοι των γύρω οικοδομών, οι πελάτες των παρακείμενων καταστημάτων καθώς και κάθε διερχόμενος από το σημείο του εργοταξίου. Σε ότι αφορά την αναψυχή πρέπει να σημειωθεί πως αν και η περιοχή δεν αποτελεί κάποιο πάρκο αναψυχής ή περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, όμως δίπλα από το εργοτάξιο διέρχεται πεζόδρομος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προκληθεί όχληση στους πεζούς που διέρχονται αλλά μόνο σε ότι αφορά το κομμάτι τις αισθητικής και του θορύβου. Πρέπει επίσης, να σημειωθεί ότι και στους δύο πλευρικούς δρόμους υπάρχουν καφετέριες επομένως και πάλι θα υπάρχουν επιπτώσεις που αφορούν στην αναψυχή των πελατών των καταστημάτων αυτών. Φάση λειτουργίας Οι επιπτώσεις κατά τη φάση της λειτουργίας είναι περισσότερο θετικές παρά αρνητικές. Τα υπάρχοντα εγκαταλειμμένα κτίρια θα δώσουν την θέση τους σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο κτίριο με υψηλή αισθητική και καινοτόμες προδιαγραφές. Σχετικά με το ύψος του κτιρίου πρόκειται να διαφοροποιείται σε σχέση με τη δόμηση στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Ωστόσο, τα γειτονικά κτίρια δεν διαφέρουν σημαντικά σε ύψος οπότε δεν θα παρατηρηθεί σημαντική αισθητική αλλοίωση. Σ ότι αφορά την αναψυχή και πάλι οι επιπτώσεις φαίνεται να είναι περισσότερο θετικές παρά αρνητικές, καθώς πρόκειται για ένα έργο που άπτεται κατεξοχήν στους τομείς της αναψυχής και της ψυχαγωγία των κατοίκων της περιοχής. 64

65 Μέτρα αντιμετώπισης Κατά τη φάση λειτουργίας για την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα, όπως η κάλυψη του προς κατεδάφιση κτιρίου με πανό που θα απεικονίζει την νέα του μορφή. Μετά την κατεδάφιση θα μπορούσαν περιμετρικά του εργοταξίου και επί της περιμετρικής του κάλυψης να τοποθετηθούν θέσεις παράθυρα παρατήρησης των εργασιών στα οποία θα μπορεί κανείς να παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών αλλά και πως θα είναι το μελλοντικό αποτέλεσμα (ημιδιάφανη τρισδιάστατη απεικόνιση). Με αυτό τον τρόπο θα αρθούν οι αρνητικές συνέπειες της αισθητικής όχλησης και θα δημιουργηθεί μία δραστηριότητα αλληλεπίδρασης που θα προσελκύει το ενδιαφέρον Πολιτιστική κληρονομία, τοπίο και προστατευόμενες περιοχές Το παρόν έργο δε θα έχει μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά καθότι η περιοχή δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία και δεν αποτελεί μέρος ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει δεσμούς ιστορικού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, στην γύρω περιοχή της εγκατάστασης δεν υπάρχει κανένα κτίριο, κάποιο τείχος ή κάποια γέφυρα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Αντίθετα, το έργο θα ενταχθεί στον σύγχρονο αστικό σχεδιασμό που ακολουθούν και τα γειτονικά κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών του τριτογενούς τομέα. Παρόλα αυτά, για την εκπόνηση του έργου υπάρχει η σχετική άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία (Παράρτημα ΙΙΙ). 65

66 5 Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης 5.1 Εισαγωγή Προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων και για την αποφυγή ανώμαλων καταστάσεων καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης. Στο εργοτάξιο το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων που αφορούν την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων και περιστατικών έκτακτης ανάγκης επιβάλλονται από το νόμο. Το υπό μελέτη έργο από τη φύση του δεν έχει μεγάλο βαθμό αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον οπότε τα μέτρα αντιμετώπισης εντοπίζονται κυρίως στην πρόληψη των επιπτώσεων κατά τη φάση της λειτουργίας. 5.2 Φάση λειτουργίας Το σχέδιο λειτουργίας που πρόκειται να εφαρμοστεί στον κινηματογράφο Film Noir θα συνοψίζεται στις παρακάτω ενέργειες: Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων είναι απαραίτητη η έμπρακτη συμμετοχή του προσωπικού. Αρχικά, κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση του προσωπικού για τον τρόπο λειτουργίας των καινοτόμων τεχνολογιών που έχουν ενσωματωθεί στο κτίριο. Θα πρέπει λοιπόν, οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να εκτελούν τις απαραίτητες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία του κινηματογράφου και να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις που προκύπτουν από λανθασμένη εφαρμογή. Σύμφωνα με τα προσόντα και τις γνώσεις του κάθε εργαζόμενου, θα γίνεται και ο επιμερισμός των ευθυνών του οι οποίες θα καταγράφονται και θα γνωστοποιούνται στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Οι εργαζόμενοι προκειμένου να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα τους θα πρέπει να εκπαιδεύονται συχνά σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της εγκατάστασης. Τα θέματα της εκπαίδευσης θα αφορούν τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών που απαιτούνται καθώς επίσης θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση της εξέλιξης των τεχνολογιών. 66

67 5.2.2 Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού Το προσωπικό οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Καθημερινά θα πρέπει να αναγνωρίζει πιθανές δυσλειτουργίες, ανάγκες συντήρησης και αντικατάστασης εξαρτημάτων. Επίσης, είναι υπεύθυνο να έρχεται σε επαφή με την αρμόδια εταιρία διαχείρισης κάθε φορά που αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη αλλά και στις προγραμματισμένες ημερομηνίες συντήρησης Πρόγραμμα παρακολούθησης δεικτών Οι εργαζόμενοι θα παρακολουθούν στην έξοδο του εξαερισμού τις συγκεντρώσεις CO, CO 2, των αιρούμενων σωματιδίων και των NOx σχετικά με τους αέριους ρύπους. Ακόμη, το προσωπικό είναι υπεύθυνο για το διαχωρισμό των απορριμμάτων που είναι για ανακύκλωση σε κάθε σημείο της εγκατάστασης και για τη δήλωση και την αποστολή τους στην διαχειριστική εταιρία. Μια ακόμη αρμοδιότητα του προσωπικού είναι η παρακολούθηση και η μηναία καταγραφή των ποσοστών ανακύκλωσης του δικτύου ανάκτησης του επαναχρησιμοποιούμενου νερού και του νερού που ανακτάται από το φυτεμένο δώμα και της παροχής ηλεκτρισμού που προκύπτει από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων και περιστατικών έκτακτης ανάγκης Είναι απαραίτητος ο καταρτισμός ενός προγράμματος με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση ατυχημάτων ώστε να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό θα περιλαμβάνει σχέδια πυρασφάλειας, εγκατάσταση του απαραίτητου πυροσβεστικού εξοπλισμού και επιμόρφωση του προσωπικού σχετικά με τη χρήση του. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τοποθέτηση σχεδίων εκκένωσης των χώρων σε εμφανή σημεία καθώς και την ενημέρωση του προσωπικού για την άμεση αντίδρασή του σε ανάλογη περίπτωση. Σε περιπτώσεις πλημμύρας ή σεισμού αντίστοιχα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή. Τέλος, ο χώρος πληροί τις προδιαγραφές συγκέντρωσης 2000 ατόμων οπότε είναι απαραίτητη η ύπαρξη απινιδωτή. Σ ότι αφορά τον καταμερισμό των ευθυνών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δεξιότητες του κάθε εργαζόμενου ώστε να αναπτυχθεί η συνεργασία και να γίνει ορθός χειρισμός των κρίσιμων καταστάσεων. 67

68 5.3 Φάση τερματισμού του έργου Κατά τη φάση του τερματισμού του έργου θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες διαδικασίες από τη στιγμή που θα αποφασιστεί και θα εγκριθεί η κατεδάφιση του έργου. Πρωτίστως, θα ενημερωθεί το κοινό και θα σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αποσυναρμολόγηση και την απομάκρυνση του εξοπλισμού αλλά και για την κατεδάφιση του κτιρίου. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να οριστούν υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την επίβλεψη της εξέλιξης των εργασιών και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Ακόμη, θα γίνει διάθεση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση όλων των μηχανικών εξαρτημάτων, των δομικών υλικών αλλά και των απορριμμάτων που θα προκύψουν. Τέλος, το οικόπεδο θα παραδοθεί σε κατάσταση που να επιτρέπει οποιαδήποτε άλλη χρήση. 68

69 Βιβλιογραφία EPA publication: Environmental Guidelines for Major Construction Sites, EPA 1996 Chaloulakou A; Duci A; Spyrellis N: Exposure to carbon monoxide in enclosed multilevel parking in central Athens urban area, Indoor and Built Environment, 2002, 11: Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την κατανόηση και εφαρμογή της οδηγίας περί εργοταξίων 92/57/ ΕΟΚ «εργοτάξια», Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, Μονάδα F4, Δεκέμβριος 2010 Environment Agency: Working at construction and demolition sites: PPG6 Pollution Prevention Guidelines, Environment agency 2010, 2nd edition 2012 Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και η Διάσταση της Βιωσιμότητας στην Κατασκευή, Σημειώσεις Διαλέξεων, Απρίλιος 2008 California Energy Commission: Appendix 8.1 A, Construction Emission Estimates and Dispersion Modeling Standards Australia: The use of ventilation and airconditioning in buildings Part 2: Ventilation design for indoor air contaminant control (excluding requirements for the health aspects of tobacco smoke exposure), AS EPA: AQ Building Education and Assessment Model (I-BEAM) Text Modules: Heating, Ventilation, and Air-conditioning (HVAC) (URL: Agro Tour net: Χλωρίδα Πανίδα της Ξάνθης (URL:http://www.agrotour.net) Hume Highway Woomargama Alliance: Construction Flora and Fauna Management Plan, Rev 3,April 2010 Soil Quality Urban Technical Note: Erosion and Sedimentation on Construction Sites, Soil Quality Institute, March

70 Ξενογιάννη Φωτεινή;Χρυσόγελος Νίκος; Ψωμάς Στέλιος: Οδηγός βιώσιμης διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού της Τράπεζας Πειραιώς, Τράπεζα Πειραιώς, Αθήνα 2008 Δίκτυο Μεσόγειος SOS: Εξοικονομηση Νερού Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα Σχολεία της Νότιας Ευρώπης, Φύλλο Εκπαιδευτικών Burnett J: Criteria for air quality in enclosed car parks, Paper 11337, July 1997 Environmental Impact Assessment Executive Summary: Feasibility Study for Housing Development at Whitehead and Lee On in Ma On Shan, Sha Tin, Agreement No. CE 16/99 (URL:http://www.epd.gov.hk) 70

71 Παραρτήματα 71

72 Παράρτημα Ι Νομοθεσία 72

73 Παράρτημα Ι. Νομοθεσία Πίνακας 11. Παράρτημα Ι: Νομοθεσία Α/Α Νόμος/Απόφαση/Εγκ. Αριθμός ΦΕΚ Περιγραφή 1 N4014 ΦΕΚ 209/Α/ Υ.Α. Αριθμ 1958 ΦΕΚ 21/Β/ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων [ ]» «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν4014/ » 3 Ν. 2939/2001 τροποποίηση με το Ν. 3854/10 Ν.4042/2012, ΦΕΚ 179/Α/ ΦΕΚ 94/Α/ «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων προϊόντων [ ]» 4 Ν.4042/2012 ΦΕΚ 24/Α/ ΚΥΑ /1997 ΦΕΚ 1016/B/ ΚΥΑ 50910/2727/2003 ΦΕΚ 1909/B/2003 «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος-πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων» «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης [ ]» 7 ΚΥΑ Η.Π /1159/2006 ΦΕΚ 791/Β/ «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων [...]», «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων [ ]» 8 Υ.Α. Η.Π /549/Ε103/2011 (Β 488) ΦΕΚ 488/Β / «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας [ ]» 9 Υ.Α. Η.Π /1075/Ε103/2007 (Β 920) ΦΕΚ 920/Β / «Καθορισμός τιμών στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα [ ]» 73

74 10 Υ.Α /2011 (Β 2654) Υ.Α 37411/1829/Ε103/2007 (Β 1827) Εγκύκλιος Φ1/84288/3296 (ημ/νία 16/10/95) Υ.Α. Α.Η.Π. 9238/332/2004 (Β 405) Υ.Α. οικ /2138/2004 (Β 1102) ΦΕΚ 2654/Β / ΦΕΚ 1827/Β`/ ΦΕΚ 405/Β`/ ΦΕΚ 1102/Β`/ Υ.Α /7722/93 ΦΕΚ 167/Δ'/ Υ.Α. 1023/2/37 ΦΕΚ 15/Β`/ Π.Δ. 1180/81 18 Υ.Α /84 ΦΕΚ 293/Α / ΦΕΚ 1287/Β / ΟΔΗΓΙΑ 2000/14/ΕΚ EE L 162/ «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών [ ]» «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος» «Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων» «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα.» «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων ανίχνευσης και ελέγχου μονοξειδίου του άνθρακα (CO) σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, μέσου και μεγάλου μεγέθους» «Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια.» «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας σε κινηματογράφους.» «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τας υδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτω διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει.» «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο.» «Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.» 74

75 Παράρτημα IΙ Τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφική απεικόνιση 75

76 Παράρτημα IΙ. Τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφική απεικόνιση Εικόνα 16. Παράρτημα ΙΙ: Τοπογραφικό 76

77 Παράρτημα IΙI Γνωμοδότηση Δημόσιων Υπηρεσιών - Συμβάσεις 77

78 Παράρτημα IΙI. Γνωμοδότηση Δημόσιων Υπηρεσιών Συμβάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.:67100 Πληροφορίες: Σ. Χατζησάββας Τηλέφωνο: Fax: Ξάνθη, 2/12/2013 Αρ. Πρωτ. 4321/9995 ΠΡΟΣ: Παπανικολάου Γεώργιο Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη Θέμα: Γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, έργου κατασκευής και λειτουργίας αιθουσών κινηματογράφου και χώρου στάθμευσης στο κέντρο της Ξάνθης. ΣΧΕΤ. Η με υπ αριθμό 9995/ αίτηση του κ. Γ. Παπανικολάου Μετά από τη σχετική αίτησή σας, η υπηρεσία μας πραγματοποίησε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και προέβη σε Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του έργου σας. Σας αποστέλλουμε συνημμένο τον σχετικό φάκελο. Συνημμένα: Φάκελος ΠΠΠΑ Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης Φώτης Καραλίδης 78

79 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΛΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Άβδηρα, Ξάνθη Πλήροφορίες: κ. Αλεξάνδρα Κούτρα Τηλ: Φαξ: Ξάνθη, 2/12/2013 Αρ. Πρωτ. 1234/9991 ΠΡΟΣ: Παπανικολάου Γεώργιο Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη Θέμα: Προέγκριση έργου κατασκευής και λειτουργίας αιθουσών κινηματογράφου και χώρου στάθμευσης στο κέντρο της Ξάνθης. Βεβαιώνεται ότι στο παρόν οικόπεδο του οποίου το τοπογραφικό διάγραμμα επισυνάπτεται και κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, δε χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογικός χώρος. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της κατασκευής εντοπιστούν αρχαία ευρήματα θα υποβληθεί σχετική μελέτη από τους αρμόδιους μηχανικούς όπου φαίνεται ο βαθμός επέμβασης. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται ο σχεδιασμός του έργου να υποστεί βελτιώσει ή αλλαγές πριν εγκριθεί. Συνημμένα: Τοπογραφικό διάγραμμα Η Προϊστάμενος Κωνσταντίνα Καλλιντζή Αρχαιολόγος 79

80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 15η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Διεύθυνση: Σωκράτους 11,69100 Κομοτηνή Πληροφορίες: κ. Μιχαέλα Χατζηγιάννη Τηλ: Φαξ: Ξάνθη, 2/12/2013 Αρ. Πρωτ. 1234/9991 ΠΡΟΣ: Παπανικολάου Γεώργιο Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη Θέμα: Προέγκριση έργου κατασκευής και λειτουργίας αιθουσών κινηματογράφου και χώρου στάθμευσης στο κέντρο της Ξάνθης. ΣΧΕΤ. Η με υπ αριθμό 9991/ αίτηση του κ. Γ. Παπανικολάου Σε απάντηση της σχετικής σας αίτησης βεβαιώνουμε ότι στο παρόν οικόπεδο του οποίου η κάτοψη επισυνάπτεται και κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, δεν υπάρχουν ορατά ευρήματα βυζαντινών αρχαιοτήτων. Παρακαλούμε να ενημερώσετε ξανά την υπηρεσία μας σε περίπτωση που παρατηρηθούν σχετικά δείγματα κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. για να προβούμε σε αυτοψία και περεταίρω ενέργειες. Συνημμένα: Τοπογραφικό διάγραμμα Ο Προϊστάμενος Ιωάννης Κανονίδης Αρχαιολόγος 80

81 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Τ.Κ Τμήμα: Προγρ. & Μελετών Πληροφορίες: Π.Θεοδωρίδη Τηλέφωνο: Ξάνθη, 2/12/2013 Αρ. Πρωτ. 1234/9991 ΠΡΟΣ: Παπανικολάου Γεώργιο Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη Θέμα: Προέγκριση έργου κατασκευής και λειτουργίας αιθουσών κινηματογράφου και χώρου στάθμευσης στο κέντρο της Ξάνθης. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται ότι το οικόπεδο που καταγράφεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και βρίσκεται σε οικοδομικό τετράγωνο στο κέντρο της Ξάνθης, δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πράξης γραμματέα της πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης δασικών διαφορών του Ν. Ξάνθης. Δεν έχει γίνει κάποια προσφυγή ένσταση στην επιτροπή σχετικά με την παρούσα έκταση. Επισυνάπτεται το τοπογραφικό διάγραμμα. Ο Δ/ντής Δασών Ν. Ξάνθης Νικόλαος Μαραγκός Γεωτεχνικός Δασολόγος με βαθμό Β 81

82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) Τέρμα 4ης Οκτωβρίου ΞΑΝΘΗ Τηλ ΠΡΟΣ: Παπανικολάου Γεώργιο Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη ΞΑΝΘΗ, 2/12/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) ότι υπάρχει η δυνατότητα ύδρευσης του κτιρίου αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων με υπόγειο χώρο στάθμευσης 600 θέσεων τόσο κατά τη φάση της κατασκευής του όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας του. Επίσης είναι εφικτή η δυνατότητα παροχέτευσης των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης στο τοπικό δίκτυο αποχέτευσης. Όλα τα παραπάνω ισχύουν μετά από σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της που θα ορίζει όλους τους όρους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Εμμανουήλ Τσελέπης 82

83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΔΥΟ ΦΑΕΕ Αθηνών Χειμάρρας αρ. 5 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 2/12/2013 ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται μεταξύ της εταιρίας Κινηματογράφος Film Noir και της Ελληνικής Εταιρίας Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) έχει υπογραφεί Σύμβαση Συνεργασίας (23 σελίδων), την 31/11/2013 με αριθμό πρωτοκόλλου V10.1/31/2013 με αντικείμενο την ανακύκλωση των διαχωρισμένων στερεών απορριμμάτων της πρώτης για περίοδο 3 ετών. Η εν λόγω σύμβαση είναι διαθέσιμη εφόσον ζητηθεί από την ΕΕΕΑ και την «Κινηματογράφος Film Noir» με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα περί εταιρικού απορρήτου καμίας εκ των δύο., Για την ΕΕΕΑ Ο Γενικός Διευθυντής Αλεξέι Αλεξάντροβιτς 83

84 ΤΟΙ ΤΟΙ HELLAS Α.Ε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής. Β.Χρήστου Αχαρνές Τηλέφωνα: FAX: /12/2013 ΑΘΗΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται μεταξύ της εταιρίας «Κινηματογράφος Film Noir» και της Ελληνικής Εταιρίας ΤΟΙ ΤΟΙ HELLAS Α.Ε. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής ότι η εταιρία θα προσφέρει τις υπηρεσίες της με την παροχή έξι χημικών τουαλετών στο εργοτάξιο του έργου «Κινηματογράφος Film Noir» από τις 6/12014 έως τις 9/4/2015., Για την ΤΟΙ ΤΟΙ Hellas A.E. Ο Γενικός Διευθυντής Γεώργιος Βασιλείου 84

85 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.) Τέρμα 4ης Οκτωβρίου ΞΑΝΘΗ Τηλ ΠΡΟΣ: Παπανικολάου Γεώργιο Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη ΞΑΝΘΗ, 2/12/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται από τον σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων νομού Ξάνθης ότι θα γίνεται σε καθημερινή βάση η αποικομιδή των υπολειμάτων του κινηματογράφου Film Noir.. Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γιαγτζόγλου Κων/νος 85

86 Παράρτημα IV Πίνακες υπολογισμού αέριων εκπομπών 86

87 Παράρτημα IV. Πίνακες υπολογισμού αέριων εκπομπών Ποσοτικοποίηση αέριων εκπομπών κατά την κατασκευή Πίνακας 12. Εκπομπές CO (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατεδάφιση και εκσκαφή. Μηχανήματα για κατεδάφιση και εκσκαφή: εκπομπές CO (kg/month) Είδος μηχανήματος Διάρκεια (μήνες) Μπουλντόζες Εκσκαφείς Οχήματα Grader Οχήματα φορτοεκφόρτωσης Ανυψωτικοί γερανοί Μηνιαίο σύνολο εκπομπών Πίνακας 13. Εκπομπές NOx (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατεδάφιση και εκσκαφή. Μηχανήματα για κατεδάφιση και εκσκαφή: εκπομπές NOx (kg/month) Είδος μηχανήματος Διάρκεια (μήνες) Μπουλντόζες Εκσκαφείς Οχήματα Grader Οχήματα φορτοεκφόρτωσης Ανυψωτικοί γερανοί Μηνιαίο σύνολο εκπομπών Πίνακας 14. Εκπομπές VOC (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατεδάφιση και εκσκαφή Μηχανήματα για κατεδάφιση και εκσκαφή: εκπομπές VOC (kg/month) Είδος μηχανήματος Διάρκεια (μήνες) Μπουλντόζες Εκσκαφείς Οχήματα Grader 9.91 Οχήματα φορτοεκφόρτωσης 9.91 Ανυψωτικοί γερανοί Μηνιαίο σύνολο εκπομπών

88 Πίνακας 15. Εκπομπές SΟx (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατεδάφιση και εκσκαφή. Μηχανήματα για κατεδάφιση και εκσκαφή: εκπομπές Sox (kg/month) Είδος μηχανήματος Διάρκεια (μήνες) Μπουλντόζες 1.08 Εκσκαφείς 1.16 Οχήματα Grader 0.68 Οχήματα φορτοεκφόρτωσης 0.27 Ανυψωτικοί γερανοί 0.46 Μηνιαίο σύνολο εκπομπών 3.67 Πίνακας 16. Εκπομπές PM10 (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατεδάφιση και εκσκαφή. Μηχανήματα για κατεδάφιση και εκσκαφή: εκπομπές PM 10 (kg/month) Είδος μηχανήματος Διάρκεια (μήνες) Μπουλντόζες 8.95 Εκσκαφείς 9.59 Οχήματα Grader 5.91 Οχήματα φορτοεκφόρτωσης 6.64 Ανυψωτικοί γερανοί 4.15 Μηνιαίο σύνολο εκπομπών Πίνακας 17. Εκπομπές VOC (kg/month) από τα οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο. Τύπ ος οχήματος Οχήματα μεταφοράς π ροϊόντων Οχήματα που έχουν π ρόσβαση στο εργοτάξιο: εκπομπές VOC (kg/month) Διάρκεια (μήνες) Φορτηγά Φορτηγά μεταφοράς νερού Ελκυστήρες Μηνιαίο σύνολο εκπ ομπ ών Σύνολο εκπ ομπών

89 Πίνακας 18. Εκπομπές CO (kg/month) από τα οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο. Τύπ ος οχήματος Οχήματα μεταφοράς π ροϊόντων Οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο: εκπομπές CO (kg/motnh) Διάρκεια (μήνες) Φορτηγά Φορτηγά μεταφοράς νερού Ελκυστήρες Μηνιαίο εκπ ομπ ών σύνολο Σύνολο εκπομπών Πίνακας 19. Εκπομπές SOx (kg/month) από τα οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο. Τύπ ος οχήματος Οχήματα μεταφοράς π ροϊόντων Οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο: εκπομπές SOx (kg/month) Διάρκεια (μήνες) Φορτηγά Φορτηγά μεταφοράς νερού Ελκυστήρες Μηνιαίο εκπ ομπ ών σύνολο Σύνολο εκπομπών 0.08 Πίνακας 20. Εκπομπές PM10 (kg/month) από τα οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο. Τύπ ος οχήματος Οχήματα μεταφοράς π ροϊόντων Οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο: εκπομπές PM10 (kg/month) Διάρκεια (μήνες) Φορτηγά Φορτηγά μεταφοράς νερού Ελκυστήρες Μηνιαίο εκπ ομπ ών σύνολο Σύνολο εκπομπών

90 Πίνακας 21. Εκπομπές NOx (kg/month) από τα οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο. Τύπ ος οχήματος Οχήματα μεταφοράς π ροϊόντων Οχήματα που έχουν πρόσβαση στο εργοτάξιο: εκπομπές NOx (kg/month) Διάρκεια (μήνες) Φορτηγά Φορτηγά μεταφοράς νερού Ελκυστήρες Μηνιαίο εκπ ομπ ών σύνολο Σύνολο εκπομπών Πίνακας 22. Εκπομπές CO (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατασκευή του έργου. Είδος μηχανήματος Μηχανήματα κατά την κατασκευή: εκπ ομπ ές CO (kg/month) Διάρκεια (μήνες) Μπ ουλντόζες Εκσκαφείς Οχήματα Grader Περονοφόρα ανυψωτικά Φωτισμός εργοταξίου Οχήματαφορτοε κφόρτωσης Ανυψωτικοί γερανοί Γερανοί άλλου τύπ ου Δονητές σκυροδέματος Εξοπ λισμός επ ιστρώσεων Οδοστρωτήρας Μηχανήματα συγκολλήσεων Τροχοί υλικών Σύνολο εκπ ομπ ών

91 Πίνακας 23. Εκπομπές VOC (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατασκευή του έργου. Είδος μηχανήματος Μηχανήματα κατά την κατασκευή: εκπ ομπ ές VOC (kg/month) Διάρκεια (μήνες) Μπ ουλντόζες Εκσκαφείς Οχήματα Grader Περονοφόρα ανυψωτικά Φωτισμός εργοτάξιου Οχήματα φορτοεκφόρτω Ανυψωτικοί γερανοί Γερανοί άλλου τύπ ου Δονητές σκυροδέματος Εξοπ λισμός επ ιστρώσεων Οδοστρωτήρας Μηχανήματα συγκολλήσεων Tροχοί υλικών Σύνολο εκπ ομπ ών Πίνακας 24. Εκπομπές NOx (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατασκευή του έργου. Είδος μηχανήματος Μηχανήματα κατά την κατασκευή: εκπ ομπ ές NOx (kg/month) Διάρκεια (μήνες) Μπ ουλντόζες Εκσκαφείς Οχήματα Grader Περονοφόρα ανυψωτικά Φωτισμός εργοτάξιου Οχήματα φορτοεκφόρτω Ανυψωτικοί γερανοί Γερανοί άλλου τύπ ου Δονητές σκυροδέματος Εξοπ λισμός επ ιστρώσεων Οδοστρωτήρας Μηχανήματα συγκολλήσεων Tροχοί υλικών Σύνολο εκπ ομπ ών

92 Πίνακας 25. Εκπομπές SOx (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατασκευή του έργου. Είδος μηχανήματος Μηχανήματα κατά την κατασκευή: εκπ ομπ ές SOx (kg/month) Διάρκεια (μήνες) Μπ ουλντόζες Εκσκαφείς Οχήματα Grader Περονοφόρα ανυψωτικά Φωτισμός εργοτάξιου Οχήματα φορτοεκφόρτω Ανυψωτικοί γερανοί Γερανοί άλλου τύπ ου Δονητές σκυροδέματος Εξοπ λισμός επ ιστρώσεων Οδοστρωτήρας Μηχανήματα συγκολλήσεων Tροχοί υλικών Σύνολο εκπ ομπ ών Πίνακας 26. Εκπομπές PM10 (kg/month) από τα μηχανήματα κατά την κατασκευή του έργου. Είδος μηχανήματος Μηχανήματα κατά την κατασκευή: εκπ ομπ ές PM 10 (kg/month) Διάρκεια (μήνες) Μπ ουλντόζες Εκσκαφείς Οχήματα Grader Περονοφόρα ανυψωτικά Φωτισμός εργοτάξιου Οχήματα φορτοεκφόρτω Ανυψωτικοί γερανοί Γερανοί άλλου τύπ ου Δονητές σκυροδέματος Εξοπ λισμός επ ιστρώσεων Οδοστρωτήρας Μηχανήματα συγκολλήσεων Tροχοί υλικών Σύνολο εκπ ομπ ών

93 Παράρτημα V Σύστημα εξαερισμού /καθαρισμού αέρα και φυλλάδια κατασκευαστών 93

94 Παράρτημα V. Σύστημα εξαερισμού /καθαρισμού αέρα και φυλλάδια κατασκευαστών Στο υπό μελέτη έργο με διαστάσεις κάθε ορόφου μήκος 15 m, πλάτος 15 m και ύψος 6.5m υπολογίστηκε βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που θέτουν οι κατασκευαστές ότι απαιτούνται 4500 m 3 /h ανά όροφο (θεωρώντας ότι ο κάθε όροφος έχει έκταση 300 m 2 με την και οι απαιτούμενες αλλαγές αέρα είναι 15 φορές ανά ώρα. Έτσι, απαιτείται ένας φυγόκεντρος εξαεριστήρας CBM/6 10/10 με διαστάσεις m x0.575 m x m. Επίσης, απαιτείται και η εγκατάσταση ενός μηχανήματος αέρα για τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας του εσωτερικού χώρου. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει τρία στάδια φιλτραρίσματος: 1) Το προφίλτρο αιχμαλωτίζει σωματίδια σκόνης, χνούδια κτλ, 2) Το ηλεκτροστατικό φίλτρο το οποίο μαγνητίζει και παγιδεύει μικρότερα σωματίδια που διαπερνούν το προφίλτρο μικρότερα του 0,01 micro (=0,00001mm) και ο συλλέκτης τα κατακρατεί. 3) Το φίλτρο ενεργού άνθρακα τέλος απορροφά κάθε δυσοσμία από το χώρο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε είναι το vision air Electromax με διαστάσεις m x m x m. Έτσι, η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε συνέβαλε στην αύξηση των πελατών κατά 86%, στη μείωση της απαίτησης εξόδων για βάψιμο των τοίχων και καθαρισμό των επίπλων, στην υγεία του εργατικού δυναμικού γεγονός που ισοδυναμεί με την αύξηση της αποδοτικότητα. Τέλος, η απόσβεση των εξόδων για την εγκατάσταση της συγκεκριμένης τεχνολογίας κυμαίνεται από εβδομάδες. Ακολουθούν τα φυλλάδια των κατασκευαστών. 94

95 95

96 96

97 KONIG SEC-CA 10 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα Αυτός ο ανιχνευτής σας προειδοποιεί όταν εντοπίζει μεγάλη συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα. Η ουσία είναι άοσμη και η έκθεση σε αυτή μπορεί να είναι θανατηφόρα. Αυτός ο ανιχνευτής σας προειδοποιεί πριν τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα γίνουν θανατηφόρα. Όταν εντοπίσει όγκο μονοξειδίου 300 ppm θα ηχήσει ο συναγερμός, προσφέροντάς σας αρκετό χρόνο για να φύγετε από το συγκεκριμένο μέρος. Ευαισθησία ανίχνευσης: 300 ppm / συναγερμός σε 3 λεπτά. Συναγερμός: 85 db Ένταση: 25 ma Ισχύς: μπαταρία 9V DC Προειδοποίηση Χαμηλή μπαταρία: 7-15 ημέρες Διαστάσεις: 107x44 χιλιοστά 97

98 Παράρτημα VI Διαγράμματα Ροής 98

99 Παράρτημα VI. Διαγράμματα Ροής ΤΟΥΑΛΕΤΑ L/day ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ L/day ΝΙΠΤΗΡΕΣ,ΚΟΥΖΙΝΑ L/day GREY WATERS ΑΠΩΛΕΙΕΣ L/day Διάγραμμα Ροής 1. Εισροή-Εκροή του νερού στο υπό μελέτη έργο. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 0.5 kg/day ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 2.5 kg/ day 0.5 ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ 11kg 2 kg/day ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 25 kg/day ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 22 kg/day ΧΥΤΑ 8 kg/day Διάγραμμα Ροής 2. Εισροή-Εκροή των στερεών αποβλήτων στο υπό μελέτη έργο. 99

100 Παράρτημα VII Φυτεμένο Δώμα 100

101 Παράρτημα VII. Φυτεμένο Δώμα Τρόπος αντιμετώπισης κυρίως των ομβρίων υδάτων καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η εφαρμογή φυτεμένου δώματος. Φυτεμένο δώμα/στέγη νοείται το σύνολο είτε το τμήμα της επιφάνειας δώματος ενός κτιρίου που είναι εν μέρει ή πλήρως καλυμμένο με βλάστηση. Τα φυτεμένα δώματα είναι γνωστά ως πράσινες στέγες, πράσινες οροφές, οροφόκηποι και με αγγλικούς όρους roof garden και green roofs. Η εφαρμογή πράσινων στεγών στις πόλεις έχει πολλαπλά περιβαλλοντικά ενεργειακά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα στο έργο «Film Noir» η έκταση του ημιεντατικού φυτεμένου δώματος που προτείνεται καταλαμβάνει έκταση 90 m 2.. Αυτό, συμβάλλει θετικά: Στις συνθήκες του μικροκλίματος. Αυξάνει τη θερμοκρασία στο κτίριο έως και 4 O C, μειώνει τη σχετική υγρασία του κτιρίου και προσφέρει ανεμοπροστασία. Στη μείωση θορύβου θόρυβος από και προς το κτίριο μας μπορεί να μειωθεί μέχρι και 18dB, ενώ ο ανακλαστικός θόρυβος μπορεί να μειωθεί έως και 3dB. Στη διαχείριση όμβριων υδάτων. Το συγκεκριμένο φυτεμένο δώμα μπορεί να συγκρατήσει έως και ποσοστό 40% των νερών της βροχής. Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών και μείωση ταχύτητας απορροής του νερού. Στη μείωση ατμοσφαιρικών ρύπων. Τα φυτά δεσμεύουν ρύπους όπως το CO 2 για την φωτοσύνθεση τους και γενικότερα φιλτράρουν αέριους ρύπους. Στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Αύξηση του ποσοστού της βλάστησης στον αστικό ιστό, δημιουργία φυσικού περιβάλλοντος για την αστική χλωρίδα και πανίδα και εμπλουτισμός της οικολογίας της περιοχής. Τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την βελτίωση της θερμομόνωσης του κτιρίου τόσο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. τη βελτίωση της θερμικής άνεσης των χρηστών στο εσωτερικό του λόγω των καλύτερων θερμοκρασιών. Η κατασκευή και η εφαρμογή πράσινου δώματος σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον γενικό οικοδομικό κανονισμό (ΓΟΚ, Ν.1577/85) προϋποθέτει βασικές τεχνικοοικονομικές μελέτες καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες σχεδιασμού. Αποτελείται από σύστημα πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης εξειδικευμένων υλικών το οποίο τοποθετείται πάνω από τη στεγάνωση και αποτελεί την υποδομή για την εγκατάσταση 101

102 βλάστησης με αντιρριζική μεμβράνη, αποστραγγιστικό σύστημα, φίλτρα υποστρώματος ανάπτυξης φυτών, και το δίκτυο άρδευσης για την διαχείριση της βλάστησης. Στο σχετικό παράρτημα ειδικής μελέτης για την εγκατάσταση φυτεμένου δώματος αναλύονται εκτενέστερα οι τεχνικές προδιαγραφές και η φυτοτεχνική μελέτη. Το φυτεμένο δώμα ημιεντατικού τύπου αποτελείται από: σύστημα υποδομής και ειδικό ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 15-25cm. To κορεσμένο φορτίο του κυμαίνεται από kg/m 2. Εφαρμόζεται σε επίπεδες οροφές και απαιτεί βασική συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ). Για την εφαρμογή του σε επικλινείς στέγες είναι απαραίτητη η χρήση γεωκυψελών ή στοιχείων για την συγκράτηση του υποστρώματος και την υποστήριξη του φορτίου. Η ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνει χλοοτάπητες, ποώδη φυτά και μικρούς / μεσαίους θάμνους. Ένα ορθά σχεδιασμένο και εγκατεστημένο φυτεμένο δώμα/στέγη με εφαρμογή στην Ελλάδα κοστίζει περίπου 100 ευρώ /m 2. Οπότε το συνολικό κόστος της πρότασης ανέρχεται στα 900 ευρώ, κόστος που αναμένεται να αποσβεστεί σε διάστημα ενός χρόνου. 102

103 Εικόνα 17. Διαστρωμάτωση φυτεμένου δώματος. Εικόνα 18. Τρισδιάστατη απεικόνιση τομής φυτεμένου δώματος. 103

104 Παράρτημα VIII Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Φυλλάδιο Κατασκευαστή 104

105 Παράρτημα VIII. Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Φυλλάδιο Κατασκευαστή Στο υπό μελέτη κτίριο θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή με σκοπό την κάλυψη αναγκών όπως είναι ο τεχνητός φωτισμός του χώρου. Να σημειωθεί ότι στο επάνω μέρος του κτιρίου θα τοποθετηθούν 10 στοιχεία που θα καταλαμβάνουν εμβαδό 19.3 m 2. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τεχνολογία εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που προσφέρει: Ενεργειακή ανεξαρτησία Φιλικότητα προς το περιβάλλον Κύρια πηγή «των καυσίμων» αποτελεί ο ήλιος Ελάχιστη συντήρηση Χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού και ανήκουν στις ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Επομένως, όση περισσότερη ενέργεια παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα μειώνονται οι εκπομπές CO 2 στην ατμόσφαιρα. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί στον συγκεκριμένο τομέα οπότε η διάρκεια ζωής της απαιτούμενης εγκατάστασης είναι μεγάλη και οι αποδόσεις που επιτυγχάνονται είναι πολύ ικανοποιητικές. Λειτουργούν αθόρυβα οπότε δεν θα δημιουργούνται προβλήματα ακουστικής όχλησης στο κτίριο ακόμη και κατά τη διάρκεια περιστροφής τους γύρω από τον άξονά τους (η οποία έχει σκοπό την καλύτερη απόδοσή τους). Χρηματοδότηση για την εγκατάστασή τους από τράπεζες ( green loans - green investments ). Ο τρόπος λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων στηρίζεται στη δέσμευση της ηλιακής ενέργειας και στη μετατροπή της σε ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν τα φωτόνια προσκρούουν στα κελιά των φωτοβολταϊκών πάνελ παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της διέγερσης των αρνητικά φορτισμένων σωματιδίων. Τα κελιά συνδέονται σε ένα εξωτερικό φορτίο και η συνεχής κίνηση των αρνητικά φορτισμένων σωματιδίων παράγει ρεύμα το οποίο χρησιμοποιείται για παράδειγμα, στην κάλυψη των αναγκών φωτισμού του κτιρίου. Ένας συγκεκριμένος αριθμός κελιών αποτελεί το φωτοβολταϊκό πάνελ. Τα πάνελ συνδέονται σε σειρά και μετά παράλληλα για την κάλυψη των αναγκών του απαιτούμενου ρεύματος. 105

106 Εικόνα 19. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκό κελί (Πηγή: EPA) Γνωρίζοντας ότι η μέση ετήσια παραγωγή ενός υβριδικού φωτοβολταϊκού στοιχείου μονού άξονα, με ιδανική κλίση για την περιοχή της Ξάνθης είναι 225 kwh/m 2. Συνεπώς, με τις κατάλληλους υπολογισμούς προκύπτει ότι: 225 kwh * 19.3 m 2 *10 στοιχεία = kwh/year γεγονός που αντιστοιχεί 94% της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Να σημειωθεί ότι θα υπάρχουν και απώλειες υπολογίζονται γύρω στο 4% λόγω φθοράς ή αδυναμίας του συστήματος. Η τελική κάλυψη είναι 90% επι της συνολικής ενέργειας. 106

107 107

108 108

109 Παράρτημα IΧ Αντλίες Θερμότητας 109

110 Παράρτημα IΧ. Αντλίες Θερμότητας Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν οικονομική λύση για θέρμανση και ψύξη ενώ παράλληλα ανήκουν στην κατηγορία παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σχετικά με την ψύξη, οι αντλίες θερμότητας μεταφέρουν τη θερμότητα από το εσωτερικό του κτιρίου στον εξωτερικό αέρα με αποτέλεσμα να ψύχεται έτσι ο εσωτερικός χώρος. Στην περίπτωση της θέρμανσης, οι αντλίες χρησιμοποιούν τη λανθάνουσα θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος (ακόμα κι όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι -20 C) και τη μεταφέρουν στο εσωτερικό του κτιρίου με σκοπό την θέρμανση του χώρου. Η αποδοτικότητα των αντλιών θερμότητας φθάνει το 300% που σημαίνει ότι για κάθε μια μονάδα ενέργειας αξιοποιεί την ενέργεια κατά τη λειτουργία της ώστε να παράγονται τρεις ή περισσότερες μονάδες θερμότητας που χρησιμοποιούνται στο κτίριο. Η επιλογή αντλιών θερμότητας για ψύξη και θέρμανση του κτιρίου οδηγεί σε χαμηλότερη αρχική επένδυση αλλά και σε ευκολότερη λειτουργία και συντήρηση. 110

111 Παράρτημα Χ Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος «γκρίζων νερών» 111

112 Παράρτημα Χ. Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος «γκρίζων νερών» 112

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Φ/Β σταθμού ονομαστικής ισχύος 5 MW p στη θέση «Καμάρα», του Δ.Δ. Δρυμού Δήμου Μυγδονίας, από την εταιρεία «ENEXON HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ.τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Ονοματεπώνυμο: Πάσχος Απόστολος Α.Μ.: 7515 Εξάμηνο: 1 ο Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 1. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 1 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αφορά έργο κατασκευής οδού παράκαμψης οικισμού Κατηγορία Α 1. Ονομασία και είδος του έργου Συνοπτική περιγραφή έργου (π.χ. μήκος, πλάτος οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αποκατάσταση εδαφών Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε. στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. - Υποχρεώσεις της Επιχείρησης, προβληματισμοί που προκύπτουν από τη Μ.Π.Ε. του Έργου. - Διεθνείς πρακτικές ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 10: Αναλυτική Γεωχημεία και Οικολογία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Διαμαντής Ιωάννης Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αικ. Φωτέα Μηχανολόγος Μηχανικός Dr Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στις προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων O Δήμος Ανωγείων Περιγραφή Ο Δήμος Ανωγείων συστάθηκε το 1947. Η Κοινότητα Ανωγείων με Β.Δ. το 1946 ανακηρύσσεται σε Δήμο, τιμής ένεκεν. Αποτελείται από δύο οικισμούς με συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙI Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα