ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD (2015) 79 [ ](2015) XXX draft ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΣΥΝΘΕΤΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Το παρόν έγγραφο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό. Δεν έχει εκδοθεί ούτε εγκριθεί με κανένα τρόπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν κάθε αναγκαία προφύλαξη πριν χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι εξ ολοκλήρου την ευθύνη της χρήσης τους. EL EL

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Το παρόν έγγραφο προορίζεται κυρίως για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ιδίως στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, και για την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών. Στόχος του είναι να παράσχει επεξηγήσεις σχετικά με τους όρους εισαγωγής/διαμετακόμισης και τους ελέγχους ορισμένων σύνθετων προϊόντων που περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης και φυτικά προϊόντα, καθώς και για προϊόντα που περιέχουν διάφορα προϊόντα ζωικής προέλευσης και για προϊόντα που περιέχουν μη μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης και φυτικά προϊόντα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν έγγραφο επανεξετάζεται και επικαιροποιείται, κατά περίπτωση, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες και οι πληροφορίες που προέρχονται από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τη δικαστική αρχή της ΕΕ και είναι το θεσμικό όργανο που ερμηνεύει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τελευταίο βαθμό. 2

3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ Ο ΗΓΟ ΥΖ ΣΣΕ ΣΠ ΚΚΕΕ ΓΔ SANTE EFSA ΕΕ HACCP ΚΑ ΚΜ ΕΕ ΔΗ ΜΠΖΠ Μήνυμα RASFF ΤΧ TRACES Υγεία των ζώων Συνοριακός σταθμός ελέγχου, όπως ορίζεται στην οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, Σύνθετα προϊόντα Κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 136/2004 της Επιτροπής Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων Ευρωπαϊκή Ένωση Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου Όλα τα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο Κράτος μέλος Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσια υγεία Μεταποιημένο προϊόν ζωικής προέλευσης Μηνύματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές Τρίτη χώρα Trade Control and Expert System - σύστημα ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης στις συναλλαγές), το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση 2004/292/EΚ της Επιτροπής 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης σε σύγκριση με τα σύνθετα προϊόντα Προϊόντα που μπορούν εσφαλμένα να θεωρηθούν σύνθετα Προϊόντα μη μεταποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης και φυτικών προϊόντων Συνδυασμοί προϊόντων ζωικής προέλευσης ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Όροι υγείας των ζώων για την εισαγωγή σύνθετων προϊόντων Όροι δημόσιας υγείας για την εισαγωγή σύνθετων προϊόντων Βασικές απαιτήσεις υγιεινής των τροφίμων Άλλες απαιτήσεις υγιεινής των τροφίμων Απαιτήσεις υγείας των φυτών Άλλες απαιτήσεις υγείας Ευθυγράμμιση των όρων ΥΖ και ΔΥ για ορισμένα σύνθετα προϊόντα ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Προέλευση των μεταποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΜΠΖΠ) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των σύνθετων προϊόντων Προέλευση των σύνθετων προϊόντων Τριγωνικό εμπόριο των σύνθετων προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Σύνθετα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2007/275/ΕΚ Παραδείγματα σύνθετων προϊόντων Που περιέχουν προϊόντα με βάση το κρέας Που περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα Που περιέχουν οποιοδήποτε άλλο ΜΠΖΠ

5 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ...28 Παράρτημα I...29 Παράρτημα II...31 Παράρτημα III...33 IV

6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος επεξηγηματικού οδηγού είναι να επιτευχθεί μια κοινή συνεννόηση στα κράτη μέλη (ΚΜ) για την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση των αποστολών σύνθετων προϊόντων από τρίτες χώρες. Οι επεξηγήσεις πρέπει να αποσαφηνίζουν τους όρους εισαγωγής και διαμετακόμισης που εφαρμόζονται για ορισμένα σύνθετα προϊόντα που περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης και φυτικά προϊόντα, καθώς και για προϊόντα που περιέχουν διάφορα προϊόντα ζωικής προέλευσης και για προϊόντα που περιέχουν μη μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης και φυτικά προϊόντα. Ο παρών επεξηγηματικός οδηγός συμπληρώνει τις πληροφορίες των ακόλουθων επεξηγηματικών οδηγών: «Έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με ορισμένα βασικά θέματα που αφορούν τις απαιτήσεις περί εισαγωγών και τους κανόνες της ΕΕ για την υγιεινή των τροφίμων, καθώς και τους επίσημους ελέγχους τροφίμων 1» που έχει δημοσιευτεί στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: «Έγγραφο προσανατολισμού για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 για τον καθορισμό κανόνων υγιεινής για το τρόφιμα ζωικής προέλευσης 2» που έχει δημοσιευτεί στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για λόγους υγιεινής των τροφίμων, τα τρόφιμα που περιλαμβάνουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης καλούνται «σύνθετα προϊόντα», τα οποία καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/ Στο άρθρο 2 στοιχείο α) της απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής 4 ορίζονται ως: «τα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα τόσο ζωικής προέλευσης όσο και φυτικής προέλευσης, περιλαμβάνουν δε και εκείνα στα οποία η μεταποίηση του πρωτογενούς προϊόντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής του τελικού προϊόντος» SANCO/1446/2005 Αναθ SANCO/10098/2009 Αναθ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ΕΕ L 139 της , σ. 55 και αναδημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 226 της , σ. 22. Απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2007, σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ, ΕΕ L 116 της , σ. 9. 6

7 Ο ορισμός αυτός είναι ευρύς και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ των σύνθετων προϊόντων, των μεταποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΜΠΖΠ) και των προϊόντων που θα μπορούσαν εσφαλμένα να θεωρηθούν σύνθετα Μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης σε σύγκριση με τα σύνθετα προϊόντα Στο παράρτημα I του παρόντος επεξηγηματικού οδηγού παρέχεται επισκόπηση του πεδίου εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/ και 853/2004. Η επισκόπηση αυτή δεν είναι εξαντλητική αλλά καθαρά ενδεικτική και ενδέχεται να αναθεωρηθεί, σε συνάρτηση με την εμπειρία που αποκτάται με τους κανόνες. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 δεν εφαρμόζεται στην παραγωγή τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός αν προβλέπεται ρητώς το αντίθετο. Αυτή η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής βασίζεται στον λόγο ότι ο κίνδυνος που προκαλείται από το συστατικό ζωικής προέλευσης μπορεί να ελεγχθεί με την εφαρμογή των κανόνων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 χωρίς να υπάρχει ανάγκη συμμόρφωσης προς λεπτομερέστερες ειδικές απαιτήσεις. Ωστόσο, το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ορίζει σαφώς ότι τα μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία σύνθετων προϊόντων πρέπει να λαμβάνονται και να υφίστανται μεταχείριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, π.χ.: η σκόνη γάλακτος που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία παγωτού πρέπει να έχει ληφθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ωστόσο, η παρασκευή παγωτών εμπίπτει στις διατάξεις του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 τα μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά και/ή τα αλιευτικά προϊόντα, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πίτσας πρέπει να έχουν ληφθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, αλλά η παρασκευή της πίτσας εμπίπτει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 το κρέας και/ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή έτοιμων γευμάτων που αποτελούνται από τέτοιου είδους μεταποιημένα προϊόντα και λαχανικά πρέπει να έχουν ληφθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, αλλά η παρασκευή των εν λόγω έτοιμων γευμάτων εμπίπτει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 τα προϊόντα αβγών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μαγιονέζας πρέπει να έχουν ληφθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ωστόσο, η παρασκευή μαγιονέζας εμπίπτει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Τα εν λόγω σύνθετα προϊόντα παρασκευάζονται σε καταχωρισμένη εγκατάσταση, αλλά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του σύνθετου προϊόντος πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη εγκατάσταση. 5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων, ΕΕ L 139 της , σ. 1 και αναδημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 226 της , σ. 3. 7

8 Ωστόσο, η προσθήκη ενός προϊόντος φυτικής προέλευσης κατά τη μεταποίηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 σε ένα μεταποιημένο προϊόν ζωικής προέλευσης, π.χ. για να προστεθούν ειδικά χαρακτηριστικά ή όταν ένα προϊόν φυτικής προέλευσης είναι απαραίτητο για την παρασκευή του προϊόντος ζωικής προέλευσης [άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004] δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το προκύπτον τρόφιμο εμπίπτει στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ή στον ορισμό των σύνθετων προϊόντων, π.χ.: τα τυριά στα οποία προστίθενται βότανα ή τα γιαούρτια στα οποία προστίθενται φρούτα εξακολουθούν να είναι γαλακτοκομικά προϊόντα και η παρασκευή τους πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 τα λουκάνικα στα οποία προστίθεται σκόρδο ή σόγια εξακολουθούν να είναι προϊόντα με βάση το κρέας και η παρασκευή τους πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 τα παγωτά η μεταποίηση των οποίων περιλαμβάνει θερμική επεξεργασία και στα οποία προστίθενται φρούτα ή άλλα φυτικά συστατικά εξακολουθούν να είναι γαλακτοκομικά προϊόντα και πρέπει να υποβάλλονται σε μεταποίηση με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Γενικά, ένα σύνθετο προϊόν μπορεί να προέρχονται από εγκατάσταση που έχει καταχωριστεί από την αρμόδια αρχή και η επισήμανση δεν χρειάζεται να φέρει το αναγνωριστικό σήμα της εγκατάστασης. Ωστόσο: μια εγκεκριμένη εγκατάσταση που παρασκευάζει ταυτόχρονα προϊόντα ζωικής προέλευσης και άλλα προϊόντα, π.χ. σύνθετα προϊόντα, μπορεί να θέτει το αναγνωριστικό σήμα που απαιτείται για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και στα άλλα προϊόντα (σύνθετα προϊόντα) (σημείο Β.7 του τμήματος Ι του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004) σε περίπτωση που η παραγωγή των τελικών σύνθετων προϊόντων περιλαμβάνει τη μεταποίηση του πρωτογενούς προϊόντος ζωικής προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004, πρέπει να τίθεται το αναγνωριστικό σήμα, αφού εν προκειμένω το σύνθετο προϊόν πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένη εγκατάσταση. Το ακόλουθο δενδροδιάγραμμα λήψης απόφασης θα βοηθήσει στη διαφοροποίηση των σύνθετων προϊόντων από προϊόντα ζωικής προέλευσης: Εικόνα 1: Δενδροδιάγραμμα λήψης απόφασης σχετικά με το αν ένα προϊόν που περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης πρέπει να θεωρηθεί σύνθετο προϊόν 8

9 Είναι το συστατικό ζωικής προέλευσης στο τελικό προϊόν μεταποιημένο ή η μεταποίηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του τελικού προϊόντος; Ναι Περιέχει το τελικό προϊόν φυτικά προϊόντα; Όχι Όχι Μη μεταποιημένο προϊόν ζωικής προέλευσης π.χ. ψαριών Π.χ. κοτόπουλο, tandoori σάλτσα νωπό Μεταποιημένο προϊόν ζωικής προέλευσης Ναι Είναι το φυτικό προϊόν φυτό αναγκαίο για την παρασκευή του τελικού μεταποιημένου προϊόντος ή προσδίδει ειδικά χαρακτηριστικά στο τελικό προϊόν; Ναι π.χ. μαγειρεμένο κοτόπουλο, φιλέτο τόνου σε ηλιέλαιο π.χ. λαζάνια, πίτσα, χάμπουργκερ με σαλάτα, λικέρ κρέμας, αρωματισμένη σάλτσα ψαριού με λαχανικά, burrito Όχι Σύνθετο προϊόν Μη εξαντλητικός κατάλογος με παραδείγματα ΜΠΖΠ περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα II του παρόντος επεξηγηματικού οδηγού Προϊόντα που μπορούν εσφαλμένα να θεωρηθούν σύνθετα Προϊόντα μη μεταποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης και φυτικών προϊόντων Μη μεταποιημένο προϊόν ζωικής προέλευσης που σχετίζεται με προϊόν φυτικής προέλευσης εξακολουθεί να είναι μη μεταποιημένο προϊόν ζωικής προέλευσης, π.χ.: σουβλάκι από νωπό κρέας και λαχανικά παρασκευάσματα νωπών αλιευτικών προϊόντων (π.χ. φιλέτα ψαριού) με τρόφιμα φυτικής προέλευσης μέλι με ξηρούς καρπούς. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να προέρχονται από την εγκεκριμένη τρίτη χώρα ή τμήμα αυτής από όπου επιτρέπεται η εισαγωγή του σχετικού ζωικού προϊόντος στην ΕΕ. Πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη εγκατάσταση σε τρίτη χώρα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου καταλοίπων και για τους δύο τύπους προϊόντος. Πρέπει να συνοδεύονται από το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για το προϊόν ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιείται. 9

10 Συνδυασμοί προϊόντων ζωικής προέλευσης Τα τρόφιμα που περιέχουν διάφορα προϊόντα ζωικής προέλευσης, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μη μεταποιημένα ή μεταποιημένα, δεν θεωρούνται σύνθετα προϊόντα αν δεν περιέχουν προϊόντα φυτικής προέλευσης. Αν μεγάλο μέρος ενός προϊόντος ζωικής προέλευσης μεταποιείται με μικρές ποσότητες άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, που είναι αναγκαία για τεχνολογικούς λόγους, το τελικό προϊόν πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένη εγκατάσταση σε τρίτη χώρα από την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή του εν λόγω μεγάλου μέρους του προϊόντος ζωικής προέλευσης στην ΕΕ, π.χ.: κροκέτες ψαριού με πολύ μικρή ποσότητα λεύκωμα αβγού, που χρησιμοποιείται ως πυκνωτικό μέσο σουβλάκια με κρέας μαριναρισμένο σε γιαούρτι, γάλα, λάδι και μπαχαρικά σουρίμι στο οποίο προστίθεται πολύ μικρή ποσότητα λεύκωμα αβγού για τεχνολογικούς λόγους. Αν περισσότερα του ενός προϊόντα ζωικής προέλευσης αναμειγνύονται ή συνδυάζονται χωρίς τεχνολογικούς λόγους μεταποίησης, το τελικό προϊόν πρέπει να προέρχεται από τρίτη χώρα από την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην ΕΕ κάθε ζωικού προϊόντος που χρησιμοποιείται στο μικτό/συνδυασμένο προϊόν. Το τελικό προϊόν πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένη εγκατάσταση για κάθε τύπο προϊόντος και να συνοδεύεται από τα σχετικά υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών τα οποία εφαρμόζονται για κάθε προϊόν ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιείται στο μικτό/συνδυασμένο προϊόν, π.χ.: μπριζόλα σε συσκευασία με ένα κομμάτι βούτυρο ψάρια ολόκληρα, έτοιμα για ψήσιμο, σε συσκευασία με γέμιση κρέατος σούσι διακοσμημένο με προϊόντα αβγών. 3. ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.1. Όροι υγείας των ζώων για την εισαγωγή σύνθετων προϊόντων Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για την πρόληψη της εισαγωγής νόσων των ζώων στην ΕΕ. Οι εν λόγω απαιτήσεις παρατίθενται στην οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου 6, και μία από αυτές είναι ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης πρέπει να προέρχονται από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Επιπλέον, για το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν θεσπιστεί ορισμένες μορφές επεξεργασίας οι οποίες είναι ανάλογες με τον κίνδυνο για την υγεία των ζώων της οικείας τρίτης χώρας και οι οποίες προβλέπονται 6 Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ΕΕ L 18 της , σ

11 στους δύο καταλόγους τρίτων χωρών (απόφαση 2007/777/ΕΚ 7 για τα προϊόντα κρέατος και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/ για τα γαλακτοκομικά προϊόντα). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Υπάρχουν ειδικές παρεκκλίσεις σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις για την υγεία των ζώων όσον αφορά τις αποστολές ζωικών προϊόντων που διακινούνται υπό διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της ΕΕ μεταξύ της Ρωσίας και του Καλίνινγκραντ (Ρωσία) και από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στον κροατικό λιμένα του Ploče. Για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την υγεία των ζώων, επειδή δεν θεωρείται ότι παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των ζώων (βλ. λεπτομέρειες στο κεφάλαιο 4 του παρόντος επεξηγηματικού οδηγού) Όροι δημόσιας υγείας για την εισαγωγή σύνθετων προϊόντων Όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες που προορίζονται να εισαχθούν στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την υγιεινή των τροφίμων. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται επίσης για τα σύνθετα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 6 και στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2007/275/ΕΚ Βασικές απαιτήσεις υγιεινής των τροφίμων Οι απαιτήσεις υγιεινής των σύνθετων προϊόντων περιλαμβάνονται στα άρθρα 3 έως 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να τηρούνται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων στις τρίτες χώρες οι ακόλουθοι κανόνες: γενική υποχρέωση του υπευθύνου να παρακολουθεί την ασφάλεια τροφίμων των προϊόντων και διαδικασιών μεταποίησης που είναι υπό τον έλεγχό του [άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 852/2004] γενικές διατάξεις υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή [άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράρτημα Ι μέρος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 852/2004] λεπτομερείς απαιτήσεις για μετά την πρωτογενή παραγωγή [άρθρο 4 παράγραφος 2 και παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 852/2004] μικροβιολογικές απαιτήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 2073/2005 της Επιτροπής Απόφαση 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, που εισάγονται από τρίτες χώρες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/432/ΕΚ, ΕΕ L 312 της , σ. 49. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ΕΕ L 175 της , σ

12 διαδικασίες που βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) [άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 852/2004] καταχώρηση ή έγκριση των εγκαταστάσεων [άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 852/2004]. Η έγκριση των εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη αν τα προϊόντα ζωικής προέλευσης υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ίδια εγκατάσταση στην οποία παράγονται τα σύνθετα προϊόντα βλ. λεπτομέρειες στο κεφάλαιο 2.1 του παρόντος επεξηγηματικού οδηγού Άλλες απαιτήσεις υγιεινής των τροφίμων Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και οι οποίοι εισάγουν σύνθετα προϊόντα (τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης) πρέπει να μεριμνούν ώστε τα μεταποιημένα συστατικά ζωικής προέλευσης που περιέχονται στα τρόφιμα αυτά να πληρούν τις απαιτήσεις για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 3, π.χ.: τα συστατικά να προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο της ΕΕ και να πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις προϊόντων που εφαρμόζοναι κατά την εισαγωγή στην ΕΕ η εγκατάσταση 10 (ή η περιοχή παραγωγής για τα μαλάκια) από την οποία αποστέλλονται/λαμβάνονται ή στην οποία παρασκευάζονται τα συστατικά ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του σύνθετου προϊόντος, να περιλαμβάνεται σε ενωσιακό κατάλογο των εγκαταστάσεων από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ ΕΚ 11, τα ζωικά προϊόντα, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικά ζωικής προέλευσης για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων, να προέρχονται από τρίτη χώρα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου καταλοίπων για το συγκεκριμένο συστατικό, όπως ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης 2011/163/ΕΕ 12 ο υπεύθυνος της επιχείρησης εισαγωγής τροφίμων να είναι σε θέση να αποδείξει ότι πληρούνται τα ανωτέρω (π.χ. κατάλληλη τεκμηρίωση ή πιστοποίηση, η οποία δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίζεται με τις τυπικές απαιτήσεις του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 854/ , ή άλλα) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα, ΕΕ L 338 της , σ. 1. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποϕάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ, ΕΕ L 125 της , σ. 10. Απόφαση 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2011, για την έγκριση σχεδίων που υποβλήθηκαν από τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 70 της , σ. 40. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης 12

13 Ωστόσο, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν ισχύουν επί του παρόντος για όλα τα σύνθετα προϊόντα, αφού ένα μεταβατικό μέτρο επιτρέπει τη συνέχιση των τρεχουσών πρακτικών όσον αφορά τις απαιτήσεις εισαγωγής σύνθετων προϊόντων που περιέχουν μη μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (βλ. κατωτέρω, τμήμα 4) Απαιτήσεις υγείας των φυτών Πριν από την είσοδό τους στην ΕΕ, ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Άλλες απαιτήσεις υγείας Ανεξάρτητα από την εφαρμογή των οδηγιών 96/23/ΕΚ και 2002/99/ΕΚ και του άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμoύ (ΕΚ) αριθ. 853/2004, οι εισαγωγείς τροφίμων που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και άλλες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται: Βάσει των σχετικών απαιτήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα, εφαρμόζονται μια σειρά κανόνες που ολοκληρώνουν ή συμπληρώνουν την υγιεινή των τροφίμων. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων και κατά περίπτωση, απαιτήσεις σχετικά με: τις προσμείξεις τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τα φυτοφάρμακα τη χρήση προσθέτων τροφίμων τα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα την ακτινοβόληση τροφίμων τα νέα τρόφιμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 14 ] τη ραδιενέργεια. Υπάρχουν επίσης ειδικές κατά προϊόν απαιτήσεις σχετικά με: τα τρόφιμα ταχείας κατάψυξης τα τρόφιμα για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς η έννοια αυτή θα αντικατασταθεί από τις 20 Ιουλίου 2016 από την έννοια «τρόφιμα για συγκεκριμένες ομάδες 15» τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ΕΕ L 139 της , σ. 206 και αναδημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 226 της , σ. 83. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόϕιμα και τα νέα συστατικά τροϕίμων, ΕΕ L 43 της , σ. 1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12 Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγία 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγία 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009, ΕΕ L 181 της , σ

14 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Ευθυγράμμιση των όρων ΥΖ και ΔΥ για ορισμένα σύνθετα προϊόντα Στο παρελθόν, η εισαγωγή ορισμένων σύνθετων προϊόντων έπρεπε να πληροί μόνο τους όρους υγείας των ζώων. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 28/ , ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2012, εναρμονίζει τις απαιτήσεις υγείας των ζώων και τις απαιτήσεις δημόσιας υγείας για ορισμένα σύνθετα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ ή διαμετακομίζονται μέσω της ΕΕ και θεσπίζει υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση των εν λόγω σύνθετων προϊόντων. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1079/ , για να μπορεί να συνεχίσει να διενεργείται το υφιστάμενο εμπόριο, τα σύνθετα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 28/2012 μπορούν να εισάγονται στο πλαίσιο του ισχύοντος καθεστώτος έως την 31η Δεκεμβρίου ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.1. Προέλευση των μεταποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΜΠΖΠ) που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των σύνθετων προϊόντων Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, τα ΜΠΖΠ που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σύνθετων προϊόντων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 6 παράγραφοι 1 έως 3 του εν λόγω κανονισμού. Αυτό σημαίνει, ειδικότερα ότι: τα ΜΠΖΠ πρέπει να προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται σε κατάλογο της ΕΕ και να πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις προϊόντων που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην ΕΕ τα ΜΠΖΠ πρέπει να προέρχονται από εγκατάσταση (ή περιοχή παραγωγής για τα μαλάκια) που περιλαμβάνεται σε ενωσιακό κατάλογο των εγκαταστάσεων για τα εν λόγω ΜΠΖΠ από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1079/2013 προβλέπει μεταβατική περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 δεν εφαρμόζεται στα σύνθετα προϊόντα πέραν των ακόλουθων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012, τα οποία είναι: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 28/2012 της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, για τον καθορισμό απαιτήσεων για την πιστοποίηση των εισαγωγών στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων σύνθετων προϊόντων και την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/2009, ΕΕ L 12 της , σ.1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1079/2013 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004, ΕΕ 292 της , σ

15 τα σύνθετα προϊόντα που περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα κρέατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) της απόφασης 2007/275/ΕΚ τα σύνθετα προϊόντα που περιέχουν μεταποιημένα γαλακτοκομικά προϊόντα και καλύπτονται από το άρθρο 4 στοιχεία β) και γ) της απόφασης 2007/275/ΕΚ τα σύνθετα προϊόντα που αποτελούνται τουλάχιστον κατά το ήμισυ από μεταποιημένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα αβγών και καλύπτονται από το άρθρο 4 στοιχείο β) της απόφασης 2007/275/ΕΚ. Οι απαιτήσεις για τα εν λόγω σύνθετων προϊόντων καθορίζονται στα πιστοποιητικά υγείας που παρέχονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012, τα οποία συνδυάζουν την ενωσιακή πιστοποίηση δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων. Επιπλέον, τα γαλακτοκομικά προϊόντα που περιέχονται σε σύνθετα προϊόντα τα οποία δεν υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους ΣΣΕ πρέπει να προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο της ΕΕ και πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης 2007/275/ΕΚ, η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης για τα σύνθετα προϊόντα που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και για εκείνα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2007/275/ΕΚ. Κατά συνέπεια, η απαίτηση ότι τα σύνθετα προϊόντα που αποτελούνται τουλάχιστον κατά το ήμισυ από ΜΠΖΠ πλην των μεταποιημένων προϊόντων κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, προϊόντων αλιείας ή προϊόντων αβγών πρέπει να συνοδεύονται από το σχετικό πιστοποιητικό ή από εμπορικό έγγραφο δεν εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου Αυτό σημαίνει ότι, π.χ., για τα σύνθετα προϊόντα που αποτελούνται τουλάχιστον κατά το ήμισυ από μεταποιημένο μέλι, ζελατίνη ή σαλιγκάρια εφαρμόζονται μόνον οι γενικοί κανόνες της ΕΕ για τη δημόσια υγεία (όπως αναφέρονται λεπτομερώς στα κεφάλαια 3.2 και 3.4 του παρόντος επεξηγηματικού οδηγού) και εναπόκειται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν πρόσθετους εθνικούς κανόνες για τη δημόσια υγεία, όπως απαιτήσεις πιστοποίησης. Για τα προαναφερθέντα ΜΠΖΠ (π.χ. μεταποιημένο μέλι, ζελατίνη, σαλιγκάρια ή μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης εκτός από κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα αλιείας ή προϊόντα αβγών) που περιέχονται στα σύνθετα προϊόντα δεν υπάρχουν ειδικοί υγειονομικοί όροι, αφού θεωρούνται ότι δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των ζώων. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, τα συστατικά ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός σύνθετου προϊόντος πρέπει να προέρχονται από τρίτη χώρα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου καταλοίπων για το συγκεκριμένο συστατικό, όπως ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης 2011/163/ΕΕ. Η απαίτηση αυτή ισχύει για όλα τα ΜΠΖΠ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από τα μεταβατικά μέτρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1079/ Προέλευση των σύνθετων προϊόντων Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 28/2012, τα ακόλουθα σύνθετα προϊόντα που προορίζονται για εισαγωγή στην ΕΕ ή για διαμετακόμιση μέσω της ΕΕ πρέπει να 15

16 προέρχονται από εγκεκριμένες τρίτες χώρες ή τμήμα αυτών από όπου επιτρέπεται η εισαγωγή στην ΕΕ φορτίων ΜΠΖΠ που περιέχονται στα εν λόγω σύνθετα προϊόντα: σύνθετα προϊόντα που περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα κρέατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) της απόφασης 2007/275/ΕΚ σύνθετα προϊόντα που περιέχουν μεταποιημένα γαλακτοκομικά προϊόντα και καλύπτονται από το άρθρο 4 στοιχεία β) και γ) της απόφασης 2007/275/ΕΚ σύνθετα προϊόντα που αποτελούνται τουλάχιστον κατά το ήμισυ από μεταποιημένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα αβγών και καλύπτονται από το άρθρο 4 στοιχείο β) της απόφασης 2007/275/ΕΚ. Τα ανωτέρω σύνθετα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται κατά την είσοδό τους στην ΕΕ από τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών που ορίζονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012. Ενώ τα ΜΠΖΠ που περιέχονται στο σύνθετο προϊόν πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, το ίδιο το σύνθετο προϊόν μπορεί να προέρχεται από καταχωρισμένες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν χρειάζεται να έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004. Ωστόσο, αν ένα τελικό σύνθετο προϊόν παράγεται από μη μεταποιημένο πρωτογενές προϊόν ζωικής προέλευσης (π.χ. φιλέτα ψαριού) και η μεταποίηση του εν λόγω πρωτογενούς προϊόντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής του τελικού σύνθετου προϊόντος [άρθρο 2 στοιχείο α) της απόφασης 2007/275/ΕΚ], η εν λόγω μεταποίηση πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση του εν λόγω μη μεταποιημένου ζωικού προϊόντος και, στις περιπτώσεις αυτές, το σύνθετο προϊόν πρέπει να προέρχεται από μια τέτοια εγκεκριμένη εγκατάσταση Τριγωνικό εμπόριο των σύνθετων προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 Όσον αφορά την προέλευση, εξακολουθούν να υφίστανται κάποιοι πρόσθετοι περιορισμοί όταν τα ΜΠΖΠ και το σχετικό σύνθετο προϊόν παράγονται στην ίδια χώρα (τριγωνικό εμπόριο). Οι εν λόγω περιορισμοί προβλέπονται για το κρέας ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα σύνθετα προϊόντα, αφού οι κατάλογοι των τρίτων χωρών για τα προϊόντα αυτά βασίζονται σε ορισμένες μορφές θερμικής επεξεργασίας σε σχέση με τον κίνδυνο για την υγεία των ζώων των σχετικών τρίτων χωρών. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα με βάση το κρέας ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα από τρίτες χώρες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία των ζώων δεν αποστέλλονται σε τρίτη χώρα με χαμηλότερο κίνδυνο για την υγεία των ζώων για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στις υγειονομικές εγγυήσεις που πρέπει να πιστοποιούνται στα πιστοποιητικά υγείας που προβλέπονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/

17 Πίνακας 1: Προέλευση των σύνθετων προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 και προέλευση των ΜΠΖΠ που χρησιμοποιούνται στα εν λόγω σύνθετα προϊόντα ΜΠΖΠ στο σύνθετο προϊόν Προϊόν κρέατος Γαλακτοκομικό προϊόν Μεταποιημένο προϊόν αλιείας ή αβγών Χώρα προέλευσης του σύνθετου προϊόντος ΤΧ που απαριθμείται στην απόφαση 2007/777/ΕΚ για οποιαδήποτε θερμική επεξεργασία ΤΧ που απαριθμείται στην απόφαση 2007/777/ΕΚ για επεξεργασία τύπου Α ΤΧ που απαριθμείται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 605/2010 για επεξεργασία τύπου Α, Β ή Γ ΤΧ που απαριθμείται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 605/2010 για επεξεργασία τύπου Α ΤΧ που απαριθμείται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 605/2010 για επεξεργασία τύπου B ΤΧ που απαριθμείται στον σχετικό κατάλογο της ΕΕ Χώρα προέλευσης των ΜΠΖΠ που περιέχονται στο σύνθετο προϊόν Ίδια ΤΧ ή προέλευση ΕΕ Ίδια ΤΧ ή προέλευση ΕΕ ή διαφορετική ΤΧ, αλλά απαριθμείται για επεξεργασία τύπου Α στην απόφαση 2007/777/ΕΚ Ίδια ΤΧ ή προέλευση ΕΕ Ίδια ΤΧ ή προέλευση ΕΕ ή διαφορετική ΤΧ, αλλά απαριθμείται για επεξεργασία τύπου Α στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 605/2010 Ίδια ΤΧ ή προέλευση ΕΕ ή διαφορετική ΤΧ, αλλά απαριθμείται για επεξεργασία τύπου Β στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 605/2010 Ίδια ΤΧ ή προέλευση ΕΕ ή διαφορετική ΤΧ, αλλά απαριθμείται στον σχετικό κατάλογο της ΕΕ Ο πίνακας 1 παρέχει επισκόπηση της προέλευσης των σύνθετων προϊόντων και της προέλευσης των ΜΠΖΠ που περιέχονται στο σχεδτικό σύνθετο προϊόν σε περίπτωση τριγωνικού εμπορίου. Όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση της υγείας των ζώων από τις τρίτες χώρες που αναφέρονται ως αποδεκτή για θερμική επεξεργασία τύπου Γ στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010. Τριγωνικό εμπόριο μπορεί να πραγματοποιείται μόνο μεταξύ τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί για θερμική επεξεργασία τύπου Α ή τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί για θερμική επεξεργασία τύπου Β, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το εμπόριο δεν πραγματοποιείται μεταξύ τρίτων χωρών με διαφορετικό καθεστώς υγείας των ζώων. Για τον λόγο αυτό, οι τρίτες χώρες που έχουν εγκριθεί για θερμική επεξεργασία τύπου Γ μπορούν να δεχθούν γαλακτοκομικά προϊόντα μόνο από κράτος μέλος της ΕΕ ή από το έδαφός τους για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων που περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα. Το ίδιο ισχύει για τα προϊόντα με βάση το κρέας, και το τριγωνικό εμπόριο μπορεί να πραγματοποιείται μόνο μεταξύ τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί για επεξεργασία τύπου Α στην απόφαση 2007/777/ΕΚ. Όλες οι τρίτες χώρες που δεν έχουν εγκριθεί για την επεξεργασία αυτή μπορούν να δεχθούν προϊόντα με βάση το κρέας που προέρχονται μόνο από κράτος μέλος της ΕΕ ή από το έδαφός τους για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων που περιέχουν προϊόντα με βάση το κρέας. 5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕ Η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ότι όλα τα φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης που εισάγονται στην επικράτεια της Ένωσης πρέπει να παρουσιάζονται σε εγκεκριμένο συνοριακό σταθμό ελέγχου (ΣΣΕ) της ΕΕ για να υποβάλλονται σε υποχρεωτικούς 17

18 κτηνιατρικούς ελέγχους. Η οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου 18 θεσπίζει τις κτηνιατρικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την εισαγωγή στην ΕΕ ή τη διαμετακόμιση μέσω της ΕΕ φορτίων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Ο κατάλογος των ειδών προϊόντων ζωικής προέλευσης που πρέπει να υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους παρατίθεται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής. Τα άρθρα 4 έως 6 της εν λόγω απόφασης περιέχουν απαιτήσεις για κτηνιατρικούς ελέγχους στους ΣΣΕ για ορισμένα σύνθετα προϊόντα και παρεκκλίσεις από την υποχρέωση αυτή για άλλα σύνθετα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω απόφασης. Ωστόσο, τα σύνθετα προϊόντα που εξαιρούνται από τους κτηνιατρικούς ελέγχους στους ΣΣΕ υπόκεινται, σε κάθε περίπτωση, στις διατάξεις περί επισήμου ελέγχου που περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επαληθεύουν σε ποιο στάδιο της αλυσίδας διανομής είναι πιθανό οι εν λόγω έλεγχοι να έχουν το ουσιαστικότερο αποτέλεσμα. 6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λεπτομέρειες για τη γενική διαδικασία εισαγωγής που προβλέπονται στον προαναφερθέντα επεξηγηματικό οδηγό «Έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με ορισμένα βασικά θέματα που αφορούν τις απαιτήσεις περί εισαγωγών και τους κανόνες της ΕΕ για την υγιεινή των τροφίμων, καθώς και τους επίσημους ελέγχους τροφίμων». Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης 2007/275/ΕΚ, τα ακόλουθα σύνθετα προϊόντα υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους ΣΣΕ: σύνθετα προϊόντα που περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα κρέατος σύνθετα προϊόντα που περιέχουν σε ποσοστό 50% ή περισσότερο οποιοδήποτε μεταποιημένο προϊόν ζωικής προέλευσης εκτός των μεταποιημένων προϊόντων με βάση το κρέας σύνθετα προϊόντα που δεν περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα με βάση το κρέας και αποτελούνται σε ποσοστό μικρότερο του 50% από μεταποιημένο γαλακτοκομικό προϊόν, όταν τα τελικά προϊόντα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της εν λόγω απόφασης. Το άρθρο 4 στοιχείο β) της απόφασης 2007/275/ΕΚ αναφέρεται σε «οποιοδήποτε μεταποιημένο προϊόν ζωικής προέλευσης εκτός των μεταποιημένων προϊόντων με βάση το κρέας» που περιέχεται στο σύνθετο προϊόν, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα ΜΠΖΠ σε ένα σύνθετο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω συστατικά πρέπει να προστίθενται ώστε να υπολογίζεται αν η συνολική ποσότητα των ΜΠΖΠ που περιέχονται αποτελούν το 50% ή περισσότερο του σύνθετου προϊόντος και, συνεπώς, αν το σχετικό σύνθετο προϊόν υπόκειται σε έλεγχο σε ΣΣΕ Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες, ΕΕ L 24 της , σ. 9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, ΕΕΕΕ L 165 της και αναδημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 191 της , σ

19 Για τη συνολική ποσότητα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα ΜΠΖΠ εκτός των μεταποιημένων προϊόντων με βάση το κρέας. Ο ΜΣΕ πρέπει να επαληθεύει, κατά περίπτωση, ότι τα ανωτέρω σύνθετα προϊόντα προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα αυτής, από όπου επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων ΜΠΖΠ που περιέχονται στα εν λόγω σύνθετα προϊόντα και ότι συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012. Για την εισαγωγή στην Ένωση, πρέπει να επαληθεύεται, κατά περίπτωση, ότι τα ΜΠΖΠ των εν λόγω σύνθετων προϊόντων παρήχθησαν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σε εγκεκριμένες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου εγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου καταλοίπων (βλέπε κεφάλαιο 4 του παρόντος επεξηγηματικού οδηγού). Αν ένα σύνθετο προϊόν περιέχει μόνο μεταποιημένο κρέας, γάλα, προϊόντα αβγών ή αλιευτικά προϊόντα και παρήχθη σε εγκατάσταση εγκεκριμένη για το εν λόγω προϊόν και συνοδεύεται από το σχετικό υπόδειγμα πιστοποιητικού για το εν λόγω προϊόν, το εν λόγω πιστοποιητικό θα μπορούσε να γίνει δεκτό ως η βεβαίωση υγείας, αν παρέχει περισσότερες εγγυήσεις υγείας απ ό,τι το πιστοποιητικό βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 σε περίπτωση που περιέχεται μόνο ένα τύπος είδος ΜΠΖΠ στο σύνθετο προϊόν. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012, τα μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα που περιέχονται στα σύνθετα προϊόντα δεν χρειάζεται να πιστοποιούνται στο υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012, αν το περιεχόμενό τους είναι λιγότερο από το 50% στο σύνθετο προϊόν. Η ίδια λογική ισχύει για τα μεταποιημένα προϊόντα αβγών για τα υποδείγματα που προβλέπονται στα δύο παραρτήματα του ίδιου κανονισμού. Ωστόσο, κάθε μεταποιημένο κρέας και/ή γαλακτοκομικό προϊόν που περιέχεται ως συστατικό σε ένα σύνθετο προϊόν πρέπει να πιστοποιείται στα υποδείγματα που προβλέπονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012, εκτός από την περίπτωση αυτοσυντηρούμενων σύνθετων προϊόντων που δεν περιέχουν προϊόντα με βάση το κρέας και έχουν περιεκτικότητα γαλακτοκομικού προϊόντος μικρότερη του 50% και εφόσον το τελικό προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 6 της απόφασης 2007/275/ΕΚ. Το άρθρο 6 της απόφασης 2007/275/ΕΚ παρέκκλιση για ορισμένα σύνθετα προϊόντα και τρόφιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω απόφασης να εξαιρούνται από τους κτηνιατρικούς ελέγχους στους ΣΣΕ. Επιπλέον, το άρθρο 4 στοιχείο γ), σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) της απόφασης 2007/275/ΕΚ, προβλέπει παρέκκλιση για τα σύνθετα προϊόντα που χαρακτηρίζονται από σταθερότητα συντήρησης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή κατά την παρασκευή τους έχουν μαγειρευτεί πλήρως ή έχουν υποβληθεί ολικώς σε θερμική επεξεργασία, ώστε οποιοδήποτε ωμό προϊόν να έχει μετουσιωθεί και δεν περιέχουν προϊόντα με βάση το κρέας, αλλά περιέχουν σε ποσοστό μικρότερο του 50% γαλακτοκομικό προϊόν. Τα εν λόγω σύνθετα προϊόντα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ότι προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, να έχουν συσκευαστεί με ασφάλεια ή να έχουν σφραγιστεί σε καθαρούς περιέκτες και να συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο και να επισημαίνονται σε επίσημη γλώσσα κράτους μέλους, έτσι ώστε το έγγραφο και η επισήμανση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φύση, την ποσότητα και τον αριθμό των συσκευασιών των σύνθετων προϊόντων, τη χώρα προέλευσης, τον 19

20 παρασκευαστή και τα συστατικά [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) της απόφασης 2007/275/ΕΚ]. Αυτό σημαίνει ότι τα σύνθετα προϊόντα που χαρακτηρίζονται από σταθερότητα συντήρησης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή κατά την παρασκευή τους έχουν μαγειρευτεί πλήρως ή έχουν υποβληθεί ολικώς σε θερμική επεξεργασία, ώστε οποιοδήποτε ωμό προϊόν να έχει μετουσιωθεί και τα οποία περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο ΜΠΖΠ πρέπει να παρουσιάζονται για κτηνιατρικούς ελέγχους σε ΣΣΕ, αν η συνολική ποσότητα των ΜΠΖΠ είναι μεγαλύτερη από το 50% του σύνθετου προϊόντος. Ο ΣΣΕ πρέπει να ελέγχει αν τα εν λόγω σύνθετα προϊόντα έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις για τη δημόσια υγεία [άρθρα 3 έως 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004] και αν το ΜΠΖΠ στο σύνθετο προϊόν προέρχεται από τρίτη χώρα με εγκεκριμένο από την ΕΕ πρόγραμμα ελέγχου καταλοίπων, ιδίως αν το γαλακτοκομικό μέρος που περιέχεται στα σύνθετα προϊόντα προέρχεται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται σε κατάλογο της ΕΕ με τις κατάλληλες διατάξεις θερμικής επεξεργασίας. 20

21 Εικόνα 2: Πιστοποίηση του περιεχομένου ΜΠΖΠ στα πιστοποιητικά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 Οποιοδήποτε περιεχόμενο προϊόντων με βάση το κρέας Περιεχόμενο μεταποιημένων γαλακτοκομικών προϊόντων, με: ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο ή οποιοδήποτε ποσοστό, εφόσον πρόκειται για ΣΠ που δεν χαρακτηρίζονται από σταθερότητα συντήρησης ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο μεταποιημένων προϊόντων αβγών Στην ανωτέρω εικόνα παρουσιάζεται ποιο περιεχόμενο ΜΠΖΠ πρέπει να πιστοποιείται στα πιστοποιητικά που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 28/2012 για τα σχετικά σύνθετα προϊόντα. Τα σύνθετα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους ΣΣΕ πρέπει να ελέγχονται τακτικά με βάση τα πολυετή εθνικά προγράμματα ελέγχου που καταρτίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 41 έως 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και με βάση τους πιθανούς κινδύνους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν ποια αρμόδια αρχή πρέπει να είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους αυτούς και σε ποιο στάδιο της αλυσίδας διανομής είναι πιθανό οι εν λόγω έλεγχοι να αποφέρουν το ουσιαστικότερο αποτέλεσμα για τα σύνθετα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες. Περαιτέρω λεπτομέρειες για τους ελέγχους αυτούς καθορίζονται στα άρθρα 15 και 16 του εν λόγω κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των εισαγόμενων φορτίων και να παρέχουν τα σχετικά δικαιολογητικά σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Το αν τα σύνθετα προϊόντα θεωρούνται ή όχι φάρμακα εξαρτάται από το αν πληρούν τον ορισμό των φαρμάκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 20. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο χαρακτηρισμός ενός προϊόντος ως φαρμάκου πρέπει να γίνεται με βάση περιπτωσιολογική ανάλυση, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και να διενεργείται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, υπό τον έλεγχο των δικαστηρίων. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ προβλέπει ότι, όταν ένα προϊόν ανταποκρίνεται στον ορισμό προϊόντος καλυπτόμενου από άλλο κοινοτικό νομοθετικό κείμενο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Το Δικαστήριο έχει επίσης κρίνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, στο παρόν στάδιο εναρμόνισης, να υπάρχουν διαφορές στην ταξινόμηση 20 Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα ϕάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, ΕΕ L 311 της , σ

22 των προϊόντων μεταξύ κρατών μελών. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναγνώρισή τους ως φαρμάκων, τα σύνθετα προϊόντα δεν χρειάζεται να παρουσιάζονται στους ΣΣΕ. Αν τα σύνθετα προϊόντα δεν μπορούν να θεωρηθούν φάρμακα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ, θα μπορούσαν να θεωρηθούν συμπληρώματα διατροφής, εφόσον συμμορφώνονται με τον ορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2002/46/ΕΚ 21 και πληρούνται όλες τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα. Τούτο ισχύει επίσης για τα διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής 22 ] και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή [άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/39/ΕΚ 23 ), που θα αντικατασταθούν από τις 20 Ιουλίου 2016 με τα «τρόφιμα για συγκεκριμένες ομάδες» (βλ. κεφάλαιο 2.5 του επεξηγηματικού οδηγού). Επιπλέον, ανάλογα με το περιεχόμενο των μεταποιημένων ζωικών προϊόντων στα εν λόγω προϊόντα, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων και τα προϊόντα αυτά πρέπει να παρουσιάζονται στον ΣΣΕ για ελέγχους εισαγωγής/διαμετακόμισης μαζί με το πιστοποιητικό σύνθετου προϊόντος. Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει επισκόπηση των διαφόρων σύνθετων προϊόντων και διευκρινίζει αν υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους ΣΣΕ ή σε επίσημους ελέγχους βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Στον πίνακα εξηγείται επίσης λεπτομερώς για ποια σύνθετα προϊόντα και τα συστατικά έχουν θεσπιστεί από τη νομοθεσία της ΕΕ όροι υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας (βλ. επίσης κεφάλαιο 4 του παρόντος επεξηγηματικού οδηγού) Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροϕής, ΕΕ L 183 της , σ. 51. Οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τα διαιτητικά τρόϕιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, ΕΕ L 91 της , σ. 29. Οδηγία 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή, ΕΕ L 124 της , σ

23 Πίνακας 2: Επίσημοι έλεγχοι των σύνθετων προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες και εισέρχονται στην ΕΕ Σύνθετα προϊόντα που περιέχουν σε ποσοστό 50% ή περισσότερο οποιοδήποτε ΜΠΖΠ (αν είναι περισσότερα από ένα, αθροίζονται) Προϊόντα με βάση το κρέας Γαλακτοκομικά προϊόντα Προϊόντα αβγών Μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα Άλλα ΜΠΖΠ*, μέλι, ζελατίνη, σαλιγκάρια κ.λπ. όλοι οι κτηνιατρικοί έλεγχοι στους ΣΣΕ Όροι ΥΖ και ΔΥ πιστοποιητικό του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 Σύνθετα προϊόντα που περιέχουν σε ποσοστό μικρότερο του 50% οποιοδήποτε ΜΠΖΠ (αν είναι περισσότερα από ένα, αθροίζονται) Σύνθετα προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται από σταθερότητα Σύνθετα προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονται από σταθερότητα συντήρησης συντήρησης (που υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία) Προϊόντα με βάση το κρέας κτηνιατρικοίέλεγχοι στους ΣΣΕ Γαλακτοκομικά προϊόντα# κτηνιατρικοίέλεγχοι στους ΣΣΕ Προϊόντα αβγών* έλεγχοι 882 Μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα* έλεγχοι 882 Άλλα ΜΠΖΠ*, μέλι, ζελατίνη, σαλιγκάρια κ.λπ. έλεγχοι 882 Για το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα: Όροι ΥΖ και ΔΥ πιστοποιητικό του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 Προϊόντα με βάση το κρέας κτηνιατρικοίέλεγχοι στους ΣΣΕ Γαλακτοκομικά προϊόντα έλεγχοι 882, τρίτη χώρα καταλόγου Προϊόντα αβγών* έλεγχοι 882 Μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα* έλεγχοι 882 Άλλα ΜΠΖΠ*, μέλι, ζελατίνη, σαλιγκάρια κ.λπ. έλεγχοι 882 Για τα προϊόντα με βάση το κρέας: Όροι ΥΖ και ΔΥ πιστοποιητικό του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 Για όλα τα άλλα ΜΠΖΠ, συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοκομικών, των αβγών και των μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων: εμπορικό έγγραφο όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) της απόφασης 2007/275/ΕΚ # αν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία σε όλη τη μάζα ώστε οποιοδήποτε ωμό προϊόν να έχει μετουσιωθεί, δεν διενεργείται κτηνιατρικός έλεγχος στον ΣΣΕ, αλλά διενεργείται έλεγχος 882 * Όχι οι όροι ΥΖ που προβλέπονται για τα εν λόγω ΜΠΖΠ, αλλά οι γενικοί κανόνες της ΕΕ για τη ΔΥ (βλέπε κεφάλαια 3.2 και 3.4 του παρόντος επεξηγηματικού οδηγού) και οι ειδικοί εθνικοί όροι ΔΥ, π.χ. πιστοποίηση εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και.

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 24-10-2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3390/118332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: ΚΟΙΝ: Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ

Αριθ. Πρωτ.: ΚΟΙΝ: Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526 Πληρ. : Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 210 6971564 Φαξ : 210 6971629 e-mail : avakalopoulos@efet.gr Αθήνα, 08-03-2011

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

(3) Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθείμεταβατική περίοδος. (4) Ως σύνηθες μεταβατικό μέτρο, πρέπει να εξακολουθήσει να

(3) Ως εκ τούτου, πρέπει να προβλεφθείμεταβατική περίοδος. (4) Ως σύνηθες μεταβατικό μέτρο, πρέπει να εξακολουθήσει να 22.12.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 338/83 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια των τροφίμων

Η ασφάλεια των τροφίμων Η ασφάλεια των τροφίμων Οι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων είναι δύο: η προστασία της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών και η προώθηση της καλής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Γ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

είξατε τα προϊόντα ζωικής προέλευσης για τα οποία αιτείται η έγκριση και για τα οποία θα χρησιµοποιηθεί η εγκατάσταση

είξατε τα προϊόντα ζωικής προέλευσης για τα οποία αιτείται η έγκριση και για τα οποία θα χρησιµοποιηθεί η εγκατάσταση ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ για την έγκριση εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων που υπόκειται σε έγκριση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 Μέρος 1 Στοιχεία εγκατάστασης Εµπορικό όνοµα Ταχυδροµική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 175/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 605/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τον καθορισμό όρων για την

Διαβάστε περισσότερα

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 835/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.12.2015 2015/0000(DEA) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής»

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» KΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 665/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0174/50. Τροπολογία. Julie Girling εξ ονόµατος της Οµάδας ECR

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0174/50. Τροπολογία. Julie Girling εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 9.4.2014 A7-0174/50 50 Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) (5 α) Τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη µέλη µπορούν να περιλαµβάνουν τη χρήση οικονοµικών µέσων, όπως τιµολόγηση, η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Β ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή στην Ένωση ορισµένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή στην Ένωση ορισµένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 19/05/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:1491/58770 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1.1. Αποστολέας Ι.2. αναφοράς του πιστοποιητικού Ι.2.α. αναφοράς TRACES: Ι.3. Αρμόδια κεντρική αρχή Χώρα Ι.4. Αρμόδια τοπική αρχή Ι.5. Παραλήπτης Ι.6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Φεβρουαρίου 2004 PE 337.066/12-17 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-17 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.066)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 91/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Αυγούστου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 /08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2408/88196 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10667/2012 (POOL/G4/2012/10667/10667-EN.doc) D023049/06 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.02.16 14:42:54 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την παρέκκλιση από ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 1 ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικές απαγορεύσεις Επιπρόσθετες απαγορεύσεις οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων σε όλη την επικράτεια από τις 18:00 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0142 EL 19.08.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2016 L 310/51 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2016 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.10.2016 L 282/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1842 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τα πιστοποιητικά ελέγχου που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.4.2013 COM(2013) 241 final 2011/0156 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ1Η-2ΑΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ. Αριθμ.Πρωτ.

ΑΔΑ: Β4Μ1Η-2ΑΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ. Αριθμ.Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TMHMA A Αθήνα, 18-12-2012 Αριθμ.Πρωτ.: οικ 30/003/1311 Π

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 56/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 19 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πλούσιο σε DHA και σε EPA έλαιο που παράγεται από το μικροφύκος SCHIZOCHYTRIUM

Πλούσιο σε DHA και σε EPA έλαιο που παράγεται από το μικροφύκος SCHIZOCHYTRIUM ρ. Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (Τμήμα της DSM Nutritional Products LLC) 6 Ιουλίου 2012 NFU 786 Πλούσιο σε DHA και σε EPA έλαιο που παράγεται από το μικροφύκος SCHIZOCHYTRIUM Αξιότιμε κ. Rodney Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 25 / 2 / 2009 Αρ. Πρωτ. : 3084

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 25 / 2 / 2009 Αρ. Πρωτ. : 3084 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 25 / 2 / 2009 Αρ. Πρωτ. : 3084 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 Πίνακας Αποδεκτών &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 294/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/392/ΕΚ) (3) Τα στοιχεία αυτά διατίθενται σήμερα στο κοινό μέσω των L 138/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7374/16 DENLEG 23 AGRI 154 SAN 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004R0882 EL 01.01.2012 010.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 α/α 1 2 3 4 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής προέλευσης Ανίχνευση Listeria monocytogenes σε τυριά και αλιεύματα Ανίχνευση εντεροτοξίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 EL 7.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1274/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0882 EL 07.08.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα