Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015"

Transcript

1 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη Λάρισα, 23 & 24 Ιανουαρίου 2014 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 2 Εισαγωγή v Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί ένα διαχρονικό στρατηγικό στόχο αφού συμβάλει καθοριστικά στην ισότιμη πρόσβαση και εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της τοπικής διακυβέρνησης και γενικότερα προωθεί την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή και ευημερία των τοπικών οικονομιών. v Συμβολή στην οικοδόμηση μίας Ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την τοπική αυτοδιοίκηση στον τομέα των ΤΠΕ για την επόμενη προγραμματική περίοδο με ορίζοντα το έτος Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 3 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 4 Προηγούµενη Εµπειρία (1) Με την συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων στις δύο τελευταίες προγραμματικές περιόδους ( και ), αλλά και με τη συνεισφορά του Ελληνικού δημοσίου, υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός έργων και υποδομών ΤΠΕ στους Δήμους, τα οποία όμως δεν χαρακτηρίζονται από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και σε επίπεδο τεχνικών ή λειτουργικών προδιαγραφών. Προηγούµενη Εµπειρία (2) Θεµατικές Προτεραιότητες ΤΠΕ στις οποίες συµµετείχαν οι ΟΤΑ Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων) Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.) Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.) Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.) 1

2 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 5 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 6 Προηγούµενη Εµπειρία (3) Η κατεύθυνση των χρηματοδοτικών πόρων και οι περιοχές παρέμβασης ήταν αποσπασματικές. Δεν έλαβαν υπ όψη: τις ιδιαιτερότητες των Δήμων σε γεωγραφικό και δημογραφικό επίπεδο, τις ανάγκες που προέκυπταν από τις διαρθρωτικές αλλαγές του Καλλικράτη, τις δυνατότητες του υφιστάμενου και συνεχώς μειούμενου ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ καθώς και των δυνατοτήτων των Δήμων να φέρουν εις πέρας αυτές τις τεχνολογικές παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη αξιοποίηση των υποδομών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Προηγούµενη Εµπειρία (4) Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και έχοντας σχεδόν υλοποιήσει ένα ακόμα πακέτο στήριξης οι Δήμοι στην πλειοψηφία τους έχουν εξελίξει ελάχιστα τις υπηρεσίες και τεχνολογικές τους υποδομές, δεν έχουν αναβαθμίσει το πλαίσιο εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων, ενώ πολλές από τις τεχνολογικές υποδομές που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν έχουν απαξιωθεί ή εγκαταλειφθεί. Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 7 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 8 Στρατηγική µε στόχευση στο 2020 Δομικά συστατικά και προϋποθέσεις για την οικοδόμηση της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής της ΤΑ στον τομέα των ΤΠΕ Όραμα Στόχοι Αρχές Άξονες στρατηγικής Επιμέρους στόχοι Δράσεις Συμβατότητα με τις Πολιτικές της ΕΕ - Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη 2020 /Digital Agenda for Europe 2020 Στρατηγική µε στόχευση στο 2020 Όραμα : οι Δήμοι της επόμενης δεκαετίας να έχουν το ρόλο του ενορχηστρωτή μίας συντονισμένης προσπάθειας όλων των τοπικών δυνάμεων για τη δημιουργία των έξυπνων πόλεων του αύριο. Στόχος: η υιοθέτηση, σχεδιασμός και προσαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών και διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόλεων, των διαθέσιμων πόρων και της καθημερινότητας του πολίτη. για να καταστούν οι πόλεις βιώσιμες, να διαθέτουν ένα σύγχρονο περιβάλλον για εργασία, σπουδές, επιχειρηματικότητα και για να καταστούν ελκυστικοί προορισμοί για νέες επενδύσεις, που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 2

3 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 9 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 10 Βασικές Αρχές της Στρατηγικής (1) 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι το μέσο για κάθε βιώσιμη, συνεκτική και ανταγωνιστική πόλη 2. Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς κάθε οικονομίας 3. Η έννοια της σύγχρονης παροχής κάθε δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να ταυτίζεται με την ηλεκτρονική διάθεση της 4. Κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση και οικονομική κατάσταση πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις ψηφιακές τεχνολογίες και υποδομές 5. Τα ανοικτά και προσβάσιμα Δεδομένα είναι η βάση για την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη κάθε σύγχρονης πόλης Βασικές Αρχές της Στρατηγικής (2) 6. Η ασφάλεια και ψηφιακή εμπιστοσύνη είναι βασικές παράμετροι ανάπτυξης ενός σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος. 7. Σε κάθε σύγχρονη πόλη υιοθετούνται συνεργατικά μοντέλα μεταξύ των τοπικών φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων ή και μεταξύ πόλεων προκειμένου να ανταλλάσσονται ιδέες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε θέματα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη. 8. Κάθε σύγχρονη ψηφιακή πόλη αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη μείωση του κόστους και τον εξορθολογισμό στη διαχείριση των πόρων. 9. Μέσα από τις ψηφιακές τεχνολογίες ενισχύεται η σχέση Δήμου- Πολίτη, οι δημοκρατικές διαδικασίες και η συμμετοχικότητα των πολιτών. 10. Κάθε Δήμος μαζί με το τοπικό δυναμικό (φορείς και πολίτες) χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες και βελτιώνουν τις υπάρχουσες διαδικασίες με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες. Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 11 Άξονες Στρατηγικής Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες εκσυγχρονισμού των Δήμων, τις βασικές αρχές που συνθέτουν το περιβάλλον μιας σύγχρονης πόλης και τις προτεραιότητες τόσο σε Εθνικό (Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, Εγκύκλιοι σχεδιασμού και κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου ) όσο και σε Ευρωπαϊκό (EC Digital Agenda 2020, EC e- Government Acuon Plan κ.α.) επίπεδο προτείνονται οι ακόλουθοι άξονες προτεραιότητας για την επόμενη προγραμματική περίοδο: 1. Ευρυζωνικότητα και Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο 2. Διάθεση Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3. Κεντρικοποιημένες Υποδομές 4. Διαλειτουργικότητα, Πρότυπα και Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα 5. Συμμετοχικότητα και Διαφάνεια 6. Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη 7. Έξυπνη Πόλη 8. Ψηφιακές Δεξιότητες και Άρση του Ψηφιακού Αποκλεισμού Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 12 Ευρυζωνικότητα & Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο Καθολική ευρυζωνική πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο με σταδιακά υψηλότερες ταχύτητες Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο στους σημαντικότερους χώρους συνάθροισης κοινού σε κάθε Δήμο Άμεση επιχειρησιακή λειτουργία των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών (ΜΑΝ) προκειμένου να διασυνδεθούν σε τοπικό επίπεδο όλα τα κτήρια δημόσιας διοίκησης, νοσοκομεία ή σχολικές μονάδες σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα δίκτυα κορμού (Σύζευξις, ΕΔΕΤ) Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων νέας γενιάς Στήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων για δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων 3

4 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 13 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 14 Διάθεση Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Καθολική διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για όλες τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού και των επιχειρήσεων από τους Δήμους Ευρεία χρήση της ψηφιακής υπογραφής σε όλους τους Δήμους Υποδομές ασφαλούς πρόσβασης των πολιτών και επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Δήμων Ευρεία χρήση υποδομών για ηλεκτρονικές συμβάσεις και προμήθειες. Εξυπηρέτηση τουλάχιστον του 50% των πολιτών από το σπίτι ή το γραφείο έως το 2020 Κεντρικοποιηµένες Υποδοµές Σταδιακή μετάβαση των Δήμων σε υποδομές Υπολογιστικού Νέφους Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης διαδημοτικών υποδομών Υπολογιστικού Νέφους Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες διαμόρφωσης πλαισίου ασφαλούς διαχείρισης Μεταφορά και αποθήκευση των δεδομένων και οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 15 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 16 Διαλειτουργικότητα, Πρότυπα και Ανοικτά Δηµόσια Δεδοµένα Πλήρης υιοθέτηση των κανόνων του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και εξειδίκευση αυτών στις εφαρμογές και ανάγκες των Δήμων Τυποποίηση προδιαγραφών προμηθειών υπηρεσιών και υποδομών στους Δήμους Ευρεία Διάθεση Ανοικτών Δεδομένων σε πολίτες και επιχειρήσεις Συµµετοχικότητα & Διαφάνεια Λειτουργία συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες και επιχειρήσεις για τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων Ευρεία χρήση δημοψηφισμάτων και δημοσκοπήσεων για τα τοπικά ζητήματα Λειτουργία ειδικών μηχανισμών ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας των Δήμων 4

5 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 17 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 18 Ψηφιακή Ασφάλεια και Εµπιστοσύνη Ενισχυμένη και υψηλού επιπέδου πολιτική ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών Θωράκιση υποδομών Δήμου και προστασία ευαίσθητων δεδομένων Συνεργασία με φορείς Εθνικής εμβέλειας για τη διαχείριση κινδύνων στο ψηφιακό και στο φυσικό χώρο Πάταξη ψηφιακού εγκλήματος και προσβολών κατά της ασφάλειας Έξυπνη Πόλη Μείωση ρύπων μέσω της καλύτερη διαχείριση ενέργειας Μείωση λειτουργικού κόστους (Ευρεία χρήση αισθητήρων και μηχανισμών καταγραφής και παρακολούθησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο) Δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Κατανάλωσης για τους Δήμους Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ηλεκτροφωτισμού, διαχείρισης δικτύων, διαχείρισης κυκλοφορίας, και ανάπτυξης των ΜΜΜ Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 19 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 20 Ψηφιακές Δεξιότητες και Άρση του Ψηφιακού Αποκλεισµού Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων ή ειδικών δεξιοτήτων που ενισχύουν την επαγγελματική αποδοτικότητα Ισότιμη πρόσβαση όλων των πληθυσμιακών και κοινωνικών ομάδων στις ψηφιακές τεχνολογίες Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για ΑΜΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ψηφιακό Θεµατολόγιο για την Ευρώπη 2020 Digital Agenda for Europe 2020 Οι παραπάνω προτάσεις εναρμονίζονται με την Ψηφιακή Ατζέντα 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους 7 στρατηγικούς πυλώνες της πρωτοβουλίας. Πρωταρχικός στόχος της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» είναι να επισπευσθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και να αντληθούν οφέλη από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 5

6 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 21 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 22 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ Στρατηγικοί Πυλώνες 1. Ενιαία ψηφιακή αγορά 2. Διαλειτουργικότητα προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής 3. Εμπιστοσύνη και η ασφάλεια κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο 4. Γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο που δίνει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη 5. Έρευνα και η καινοτομία με την αξιοποίηση χρήσιμων ιδεών που μετατρέπονται σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην αγορά 6. Βελτίωση της ψηφιακής μόρφωσης και της κοινωνικής ένταξης και η διευκόλυνση πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς εξαιρέσεις 7. Χρησιμοποίηση τεχνολογικών δεδομένων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι η κλιματική αλλαγή ή η γήρανση του πληθυσμού Αντιπαραβολή Προτεινόµενων Στρατηγικών & Στρατηγικών Πυλώνων Ψηφιακής Ατζέντας 2020 Προτεινόµενοι Άξονες Προτεραιότητας Ευρυζωνικότητα και Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο Διάθεση Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κεντρικοποιηµένες Υποδοµές Στρατηγικοί Πυλώνες Digital Agenda 2020 Ενιαία ψηφιακή αγορά Γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο που δίνει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη Βελτίωση της ψηφιακής µόρφωσης και της κοινωνικής ένταξης και η διευκόλυνση πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς εξαιρέσεις Ενιαία ψηφιακή αγορά Γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο που δίνει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη Εµπιστοσύνη και η ασφάλεια κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο Γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο που δίνει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη Βελτίωση της ψηφιακής µόρφωσης και της κοινωνικής ένταξης και η διευκόλυνση πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς εξαιρέσεις Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 23 Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη µε Διαφάνεια σε µια Πόλη Έξυπνη 24 Αντιπαραβολή Προτεινόµενων Στρατηγικών & Στρατηγικών Πυλώνων Ψηφιακής Ατζέντας 2020 Προτεινόµενοι Άξονες Προτεραιότητας Στρατηγικοί Πυλώνες Digital Agenda 2020 Διαλειτουργικότητα, Πρότυπα και Ανοικτά Δηµόσια Δεδοµένα Συµµετοχικότητα και Διαφάνεια Ψηφιακή Ασφάλεια και Εµπιστοσύνη Έξυπνη Πόλη Ψηφιακές Δεξιότητες και Άρση του Ψηφιακού Αποκλεισµού Ενιαία ψηφιακή αγορά Διαλειτουργικότητα προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής Χρησιµοποίηση τεχνολογικών δεδοµένων για την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων όπως είναι η κλιµατική αλλαγή ή η γήρανση του πληθυσµού Εµπιστοσύνη και η ασφάλεια κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο Χρησιµοποίηση τεχνολογικών δεδοµένων για την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων όπως είναι η κλιµατική αλλαγή ή η γήρανση του πληθυσµού Έρευνα και η καινοτοµία µε την αξιοποίηση χρήσιµων ιδεών που µετατρέπονται σε επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στην αγορά Βελτίωση της ψηφιακής µόρφωσης και της κοινωνικής ένταξης και η διευκόλυνση πρόσβασης στο διαδίκτυο χωρίς εξαιρέσεις Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) Ηπείρου 11, 10433, Αθήνα Τηλέφωνο: Fax: webite: 6

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα