Περιεχόμενα. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Η Μέθοδος ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Τεστ Δεξιοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Η Μέθοδος ΤΕΣΤ 1... 47 Συνοπτικές Απαντήσεις... 67 Απαντήσεις - Σχόλια... 68. Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Τεστ Δεξιοτήτων"

Transcript

1

2 Περιεχόμενα Το τεστ δεξιοτήτων: Αλήθειες και ψέματα Σκοπιμότητα του τεστ δεξιοτήτων... 9 Η φυσιογνωμία του τεστ δεξιοτήτων Χαρακτηριστικά του τεστ δεξιοτήτων Ποιες είναι οι γνωστικές περιοχές του πρέπει να αξιολογούνται; Η δομή του βιβλίου ΜΕΡΟΣ Ι. Η Θεωρία Γενικές οδηγίες - τεχνικές: H «έξυπνη» στρατηγική Μορφές ασκήσεων - Ειδικές οδηγίες Ποσοτικός Τομέας Α. Επιλογή σωστής απάντησης Β. Εύρεση σωστής απάντησης Γ. Διαγράμματα Δ. Συγκρίσεις Ε. Επάρκεια δεδομένων Αναλυτικός Τομέας Α. Λογικά παιχνίδια Β. Λογικά κείμενα Γ. Επιστημονικά κείμενα Γλωσσικός τομέας Α. Συμπλήρωση προτάσεων Β. Αναλογίες Γ. Αντώνυμα ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Η Μέθοδος ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Τεστ Δεξιοτήτων 5

3 ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Η Πράξη ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Τεστ Δεξιοτήτων Περιεχόμενα

4 ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια ΤΕΣΤ Συνοπτικές Απαντήσεις Απαντήσεις - Σχόλια Το Λογικό παιχνίδι του Einstein Λύση Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Τεστ Δεξιοτήτων 7

5 Το ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΑΛΗΘΕΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ «Η επιστήμη δεν αποτελεί παρά την εκλεπτυσμένη τελειοποίηση του καθημερινού τρόπου σκέψης». Albert Einstein Σκοπιμότητα του τεστ δεξιοτήτων Η δοκιμασία του ΤΕΣΤ δεξιοτήτων έχει EΝΑΝ, αν και πολυσύνθετο, στόχο: επιδιώκει την αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων λογικής, κριτικής σκέψης, αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των εξεταζομένων. Εύκολα γίνεται αντιληπτό το πόσο δύσκολο είναι να προσδιορισθούν και πόσο μάλλον να αξιολογηθούν οι δεξιότητες ενός ατόμου, ώστε να το κρίνεις ικανό ή άξιο (ή όπως αλλιώς εσείς θέλετε) να καταλάβει μία θέση, οσοδήποτε απαιτητική, στο δημόσιο τομέα. Μία τέτοια αξιολόγηση προϋποθέτει την κατοχή βασικών ΣΧΟΛΙΚΩΝ γνώσεων και αξιοποιεί παράλληλα τη συνολική μαθησιακή εμπειρία του υποψηφίου. Φιλοδοξία του βιβλίου αυτού, καρπού έντονης προσπάθειας και προβληματισμού είναι να βοηθήσει το μαθητή να αναπτύξει και να αξιοποιήσει τις ικανότητές του, υποδεικνύοντας τα αναγκαία και απαραίτητα εκείνα μέσα, ώστε, μετά από μεθοδική και επίμονη εξάσκηση, να επιτευχθεί το ποθούμενο αποτέλεσμα. Μοχλό για τα παραπάνω αποτελεί η προσπάθειά μας, μέσω της μεθοδολογίας και των ασκήσεων, να ενισχυθεί τόσο η δημιουργική, γόνιμη, πρακτική σκέψη των υποψηφίων, όσο και η διεύρυνση και εμβάθυνση του γλωσσικού τους υπόβαθρου. Η παράθεση της ύλης των ασκήσεων γίνεται με τρόπο συστηματικό, ευ- Το Τεστ Δεξιοτήτων: Αλήθειες και ψέματα 9

6 χάριστο και εύχρηστο. Στόχος μας είναι, αφού ο μαθητής εμπεδώσει τη θεωρητική διαδικασία μέσω των ασκήσεων και του σχολιασμού τους, να προβληματιστεί ουσιαστικά ώστε να αυτενεργεί δημιουργικά. Σκοπός μας να συντελέσουμε στη μεθόδευση της συσσωρευμένης γνώσης, στην ενίσχυση της πνευματικής συγκρότησης, στην ανάπτυξη του ορθού συλλογισμού και της οργανωμένης και πολυεπίπεδης λογικής και κριτικής ικανότητας. Πολλές φορές ο διδάσκων καλείται να «ανασύρει» από το ασυνείδητο, κατόπιν στο υποσυνείδητο και τελικά στο ενσυνείδητο του υποψηφίου, γνώσεις και ικανότητες που αποκτήθηκαν πολλά χρόνια πριν. Η επιτροπή των θεμάτων ΠΡΕΠΕΙ να προκαλεί του υποψήφιους στην ΤΑΧΕΙΑ ορθή εφαρμογή βασικών γνώσεων, κανόνων και μεθόδων και να «τιμωρεί» τις όποιες συχνά εμφανιζόμενες αδυναμίες, που προκαλούνται ιδιαίτερα εξαιτίας της μηχανιστικής μαθησιακής διαδικασίας που καλλιεργείται, καμιά φορά με ιδιαίτερα επίμονο τρόπο, στα σχολεία. Να τονίσουμε ότι η ποικιλία των ασκήσεων στα ανά τον κόσμο ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων είναι μεγάλη, αλλά πάντως ΟΧΙ απεριόριστη. Στην εκτενέστατη διεθνή βιβλιογραφία, που ασφαλώς η επιτροπή ΠΡΕΠΕΙ να έχει υπόψη της, κυριαρχούν κάποιες βασικές κατηγορίες, που είναι ΕΚΕΙΝΕΣ που πραγματικά απαιτούνται ώστε ο υποψήφιος, αφού συλλάβει το νόημά τους και μάθει ν ανταποκρίνεται στο ζητούμενο τρόπο σκέψης, να μπορεί να διαπραγματευτεί άνετα και με επιτυχία ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ μορφή άσκησης και αν του παρουσιασθεί. Είναι βέβαιο ότι η σημασία της διανοητικής εργασίας και της δημιουργικής ικανότητας στο χώρο της εργασίας αυξάνεται συνεχώς. Εδώ ακριβώς εστιάζεται και η σημασία που αποδίδουν στα διάφορα ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων, οι χώρες που το εφαρμόζουν. Η διαμορφούμενη νέα κοινωνία της γνώσης απαιτεί από τους εργαζομένους να διαθέτουν ικανότητα προσαρμογής στις συνεχείς αλλαγές, πνεύμα συνεργασίας, δημιουργικότητα, κριτική ικανότητα, γενικές γνώσεις και κυρίως δεξιότητες δεκτικές ποικίλων μεταγενέστερων ειδικεύσεων. Προπαντός όμως η κοινωνία αυτή έχει ανάγκη από άτομα που ξέρουν πώς να μαθαίνουν, πώς να αξιοποιούν τη γνώση που θα συσσωρεύεται όλο και περισσότερο στις Τράπεζες Πληροφοριών και κάθε είδους δεδομένα, πώς να δημιουργούν κανούργιες ιδέες και να τις εφαρμόζουν σε νέες δραστηριότητες. Οι δεξιότητες αυτές είναι αναγκαίες για να προωθηθεί και η δια βίου εκπαίδευση και μάθηση, η οποία αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα της νέας κοινωνίας της γνώσης. 10 Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Τεστ Δεξιοτήτων

7 Η φυσιογνωμία του τεστ δεξιοτήτων Το τεστ δεξιοτήτων, που για πρώτη φορά φέτος διεξάγεται στη χώρα μας, αποτελεί μία παγκόσμια, παγιοποιημένη και καθιερωμένη εδώ και σχεδόν 100 χρόνια (!) ασφαλή μέθοδο εκτίμησης και αξιολόγησης των ΓΕΝΙΚΩΝ ικανοτήτων και ταλέντων που ένας υποψήφιος ΑΠΟΚΤΑ κατά την εξαετή εκπαίδευσή του στο γυμνάσιο, στο λύκειο, μερικές φορές και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το τεστ ελέγχει την κριτική ικανότητα του υποψήφιου σε μια μεγάλη ποικιλία τομέων, τη λογική του και το βάθος της. Εξετάζει το κατά πόσο ο υποψήφιος κατανόησε με στέρεο τρόπο και όχι επιφανειακά, κάποιες βασικές έννοιες στα μαθηματικά, τις επιστήμες και τα φιλολογικά μαθήματα. Επιβραβεύει τη γρήγορη, εύστροφη και συνάμα ώριμη σκέψη και «τιμωρεί» εκείνον που, για να απαντήσει σε μία ερώτηση, θα χρησιμοποιήσει τη μνήμη του για να «θυμηθεί» τι αποστήθισε στο σχολείο, ή τι του «έμαθε» να κάνει ο καθηγητής του. Αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις, κάτι που σε οποιοδήποτε επαγγελματικό τομέα είναι αποφασιστικής σημασίας προσόν, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιες από τις αποφάσεις αυτές είναι λανθασμένες. Θα σας φανεί παράδοξο, αλλά το τεστ έχει τον τρόπο του να «δικαιολογεί» και κάποιες λανθαμένες απαντήσεις (αρκεί να μην είναι πολλές βέβαια) και να «κατακρίνει» κάποιες σωστές, που για να τις βρει κάποιος, χρειάζεται χρόνο παραπάνω από τον λογικά επιτρεπτό. Και κάτι τελευταίο: Το τεστ δεξιοτήτων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΣΤ ΕΥΦΥΪΑΣ!!! Γίνεται συχνά αυτή η παρεξήγηση, αλλά καμιά σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Υπάρχει ανά τον κόσμο μεγάλη ποικιλία τεστ ευφυΐας (IQ tests), τα οποία ωστόσο μετρούν το «ταλέντο» της εξυπνάδας και ΟΧΙ την ευστροφία που απέκτησε (ή έπρεπε να αποκτήσει) ο υποψήφιος στα σχολικά του χρόνια. Μην τρομάζετε λοιπόν! Δε χρειάζεται νά ναι κανείς Einstein για να γράψει τέλεια (ή σχεδόν τέλεια) στο τεστ δεξιοτήτων. Ποια είναι η διδακτέα ύλη του τεστ δεξιοτήτων; Όλα και τίποτε! Πουθενά, μα πουθενά, στον κόσμο δε ζητείται από τους υποψηφίους να έχουν διαβάσει κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο πριν δώσουν εξετάσεις. Αυτόματα λοιπόν μπαίνει το ερώτημα: Μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί για το τεστ δεξιοτήτων; Αυτή είναι η ερώτηση της ημέρας! Μπορεί κάποιος πράγματι να προετοιμαστεί για ένα τεστ που δε μοιάζει με κανένα από αυτά που έχει συνηθίσει να δίνει στο σχολείο και που ωστόσο είναι σημαντικό για το μέλλον του; Ασφαλώς και μπορεί! Το τεστ δεξιοτήτων μπορεί ως εξέταση να διαρκεί πολύ (3 ώρες) και μπορεί μερικές από τις ερωτήσεις του να είναι δύσκολες, αλλά σίγουρα ΔΕΝ είναι αξεπέραστο και, αν κάποιος ξέρει το πώς, μπορεί εύκολα να κατακτηθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προετοιμαστεί κανείς και πολλά κόλπα, στρατηγικές και τεχνικές να Το Τεστ Δεξιοτήτων: Αλήθειες και ψέματα 11

8 μάθει. Ίσως το πιο σημαντικό είναι τελικά να μάθει να σκέφτεται σαν εκείνους που βγάζουν τα θέματα, ώστε να καταλαβαίνει πιο γρήγορα ποια απάντηση ΕΚΕΙΝΟΙ θεωρούν ως τη σωστότερη. Καθώς θα προχωρείτε στο βιβλίο αυτό, θ αρχίσετε να καταλαβαίνετε τη διαφορά ανάμεσα στην καθημερινή πρακτική σκέψη και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκέφτεται κάποιος «επιδέξιος» στο τεστ. Και όταν «νιώσετε» αυτό τον τρόπο, οι πιθανότητες που έχετε για ν απαντήσετε σωστά σε όποια ερώτηση, θα αρχίσουν να αυξάνονται. το ίδιο και οι βαθμοί σας! Χαρακτηριστικά του τεστ δεξιοτήτων Το ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων δεν είναι μια τυπική εξέταση γνώσεων, διότι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη εξεταστέα ύλη ή σε ορισμένο γνωστικό αντικείμενο. Αποτελεί καινοτόμο τρόπο αξιολόγησης και διαφέρει από τις συνηθισμένες τυπικές εξετάσεις στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, διότι: Ελέγχει κυρίως την ικανότητα του εξεταζόμενου να αξιοποιεί και να εφαρμόζει τη μαθησιακή του εμπειρία για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Αξιολογεί συνολικά γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί όχι σε μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα ή σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες εξετάσεις. Δεν εστιάζεται σε λεπτομερείς και εξειδικευμένες γνώσεις. Προϋποθέτει, ωστόσο, ένα απόθεμα γενικών γνώσεων, οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου να συνδυάζει γνώσεις από διάφορους τομείς. Αυτές οι βασικές γνώσεις αποτελούν την αφετηρία διαμόρφωσης των ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο ΤΕΣΤ, τα οποία και ελέγχουν αν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να χειρίζονται, να εκμεταλλεύονται και ν αξιοποιούν με ευχέρεια και ΚΥΡΙΩΣ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τις γνώσεις τους στον μαθηματικό (ποσοτικό), στον αναλυτικό (λογικό) και τον γλωσσικό τομέα, διαμορφώνοντας στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που απαιτούν αναλυτική και συνθετική σκέψη, κατανοώντας ένα κείμενο, κάνοντας υποθέσεις για να ερμηνεύσουν ένα φαινόμενο, εξάγοντας συμπεράσματα από τα διαθέσιμα δεδομένα, εφαρμόζοντας κριτική σκέψη για την αξιολόγηση και τη διαχείριση πληροφοριών και, τέλος, χρησιμοποιώντας διάφορες επιστημονικές «τακτικές» σκέψης, ορθόδοξες και μη, συνηθισμένες αλλά και πολλές φορές «ασυνήθιστες» στην ταχεία επίλυση προβλημάτων εφαρμογής κανόνων, πρόβλεψης, ταξινόμησης, ενοποίησης, κτλ. 12 Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Τεστ Δεξιοτήτων

9 Το ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων δεν είναι τεστ νοημοσύνης (IQ Test). Τα ψυχολογικά τεστ νοημοσύνης επιδιώκουν να αξιολογήσουν τις νοητικές ικανότητες του ατόμου και διαμορφώνονται έτσι, ώστε τα αποτελέσματά τους να μην επηρεάζονται από το μορφωτικό επίπεδο και την εκπαίδευση των ατόμων, κάτι που δεν συμβαίνει με το συγκεκριμένο τεστ δεξιοτήτων, το οποίο έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα και προσανατολισμό. Για το λόγο αυτό το τεστ δεξιοτήτων δεν αναφέρεται σε απλές πρακτικές δεξιότητες της καθημερινής ζωής, αλλά ούτε και σε κατώτερες μαθησιακές δεξιότητες, τις οποίες θεωρεί δεδομένες. Το ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων δεν είναι τεστ ειδικών κλίσεων και ικανοτήτων. Τα τεστ αυτά στοχεύουν στη διάγνωση των επαγγελματικών κλίσεων και των ταλέντων των ατόμων και αποσκοπούν στο να τα υποβοηθήσουν στον τομέα του σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού. Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει με την παρούσα δοκιμασία, η οποία αξιολογεί, όπως τονίστηκε ήδη, γενικές ικανότητες, γνώσεις και εμπειρίες που αναπτύσσονται με την εκπαίδευση και καλύπτουν ποικίλους γνωστικούς τομείς. Το ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων δεν είναι ψυχομετρικό τεστ. Το ψυχομετρικό τεστ είναι ένα τεστ το οποίο αναδεικνύει είτε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (ψυχισμός, εσωτερικός κόσμος, εσωτερικότητα, άγχος, κοινωνικότητα κτλ.), είτε παθολογικές πλευρές της προσωπικότητας (ψυχωτικές ή νευρωσικές διαταραχές) είτε ιδιαίτερες εκφάνσεις χαρακτηριστικών ή προβλημάτων της προσωπικότητας (υποχόνδριος, υστερικός κτλ.) και το βασικότερο απ όλα Το ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων δεν είναι τεστ γνώσεων. Είναι τεστ ΑΞΙΟΛΟΓΗ- ΣΗΣ της δυνατότητας ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ των ΑΠΛΩΝ και ΒΑΣΙ- ΚΩΝ γνώσεων που αποκόμισε ο εξεταζόμενος κατά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του. Αποτελεί παγκόσμια αποδεδειγμένο δεδομένο ότι είναι ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετικό πράγμα το να γνωρίζεις κάτι ή το να έχεις πρόσβαση σε μία πληροφορία, από το να τα αξιοποιείς γρήγορα και αποτελεσματικά, όχι όποτε θέλεις εσύ, αλλά όποτε σου ζητηθεί και όχι με τη χρονική σου άνεση αλλά σε καθεστώς χρονικής και ψυχολογικής πίεσης. Εξαιτίας αυτής της «ιδιαιτερότητας» του τεστ, το να διαμορφωθούν τα «θέματα» των εξετάσεων αποτελεί μία εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία που ολοκληρώνεται από ομάδα ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων σε ικανό χρόνο (π.χ. στις Η.Π.Α. για καθένα από τα διάφορα «είδη» ΤΕΣΤ ΔΕΞΙ- ΟΤΗΤΩΝ, ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την «κατασκευή» τους είναι 8 μήνες!). Το Τεστ Δεξιοτήτων: Αλήθειες και ψέματα 13

10 Ποιες είναι οι Γνωστικές Περιοχές του ΠΡΕΠΕΙ να αξιολογούνται; Κατά σειρά βαθμολογικής βαρύτητας: 1. Μαθηματικές δεξιότητες (40%) 2. Γλωσσικές δεξιότητες (30%) 3. Δεξιότητες αναλυτικής και συνθετικής σκέψης (30%) Δυστυχώς αποτελεί Ελληνική ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ, να «επινοηθεί» και ένας τέταρτος τομέας. Ο λεγόμενος ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ, του οποίου οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου, αγνοούν τη βαθμολογική βαρύτητα που θα του δοθεί. Θα αποτελέσει τομέα του ΤΕΣΤ παντελώς ΞΕΝΟ προς την παγκόσμια αποδεκτή φιλοσοφία του, γιαυτό και είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΕΣΤ Δεξιοτήτων στον κόσμο και σίγουρα είναι πρόσφορος για επικερδή εκμετάλλευση των υποψηφίων προβάλλοντας ως πιθανά θέματα, ΑΠΙΘΑΝΕΣ ερωτήσεις γνωστικού χαρακτήρα στην Ιστορία, στη Βιολογία, στην Οικονομία, στην Οικολογία κλπ. Ξεχάσαμε (ή κάνουμε πως ξεχνάμε) πως το ΤΕΣΤ ΔΕΝ είναι ΤΕΣΤ γνώσεων. Τη (σωστή) επιτροπή δεν την ενδιαφέρει πότε κατασκευάστηκε η Σφίγγα της Αιγύπτου, ποιος ήταν ο 3ος μεταπολεμικός πρωθυπουργός της Ελλάδας, πόσα είναι τα χρωματοσώματα, τι σημαίνει πληθωρισμός, τι προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ή πόσα άρθρα έχει το Σύνταγμά μας. Γιατί δεν αφορούν το ΤΕΣΤ τέτοιες ερωτήσεις; Γιατί ΟΛΟΙ έχουμε τη «ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ», όποτε χρειαστούμε μία τέτοια πληροφορία να ανατρέξουμε σε μία εγκυκλοπαίδεια ή στο Internet και να βρούμε την απάντηση! Θερμοπαρακαλούμε λοιπόν την επιτροπή, να μην ενδώσει σε τέτοιες «παραμορφωμένες» μορφές θεμάτων, ΚΑΤΑΣ- ΤΡΕΦΟΝΤΑΣ τούς πραγματικά παγκόσμια ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ σκοπούς του ΤΕΣΤ. Η βαθμολογική βαρύτητα του ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή, και, σε ότι μας αφορά, αποφασίσαμε να την αγνοήσουμε ΠΑΝΤΕΛΩΣ στο βιβλίο αυτό. Η δομή του βιβλίου Στο μέρος Ι (Η Θεωρία), αναλύονται οι τεχνικές και οι αποδοτικές εκείνες στρατηγικές, που οδηγούν σε μία επιτυχημένη διαπραγμάτευση του τεστ. Ξεκινάμε με τις γενικές οδηγίες, που θα λέγαμε ότι είναι ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ σημασίας. Συνεχίζουμε με αναφορά στις ποικιλίες ασκήσεων που μπορεί κάποιος να συναντήσει στο τεστ και με οδηγίες για την τακτική που πρέπει ο υποψήφιος να εφαρμό- 14 Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ Τεστ Δεξιοτήτων

11 σει σε καθεμία από αυτές. Δίνονται τέλος και κάποια γνωστικά σημεία, που είναι χρήσιμο να γνωρίζετε προτού ριχθείτε στη μάχη του μέρους ΙΙ. Θεωρούμε ότι είναι ανώφελο να δοκιμάσετε κάτι τέτοιο χωρίς πρώτα να έχετε εμπεδώσει τα όσα αναφέρονται στη Θεωρία. Στο μέρος ΙΙ (Η Μέθοδος), δίνονται 5 αναλυτικά τεστ. Λύστε τα! Προσπαθήστε μάλιστα αυτό να το κάνετε και στα χρονικά περιθώρια που κάθε τεστ σας δίνει. Θα δείτε ότι, στην αρχή, αυτό θα σας φανεί ακατόρθωτο. Καθώς όμως η εμπειρία σας θ αυξάνεται, καθώς θα εφαμόζετε όλο και πιο σωστά τις οδηγίες μας, θα διαπιστώσετε τελικά ότι ο χρόνος θα σας είναι αρκετός. Μετά από κάθε τεστ, υπάρχουν τόσο οι απαντήσεις, όσο και οι σχολιασμοί. Αυτοί οι τελευταίοι είναι ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΙΜΟΙ. Μη μείνετε μόνο στο να δείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Διαβάστε και το γιατί, καθώς και το πώς έπρεπε κάποιος να σκεφτεί όχι μόνο σωστά, αλλά κυρίως ΓΡΗΓΟΡΑ. Έτσι και μόνο θα μπορέσετε να μπείτε στο μυαλό όσων σας εξετάζουν. Τις συνέπειες ήδη τις αναφέραμε. Στο Μέρος ΙΙΙ του βιβλίου (Η ΠΡΑΞΗ), δίνονται και πάλι αναλυτικά με τις ΠΛΗΡΕΙΣ λύσεις τους, αλλά 10 ΤΕΣΤ. Στόχος σας είναι, χτίζοντας πάνω στη βασική εμπειρία που αποκτήσατε από τον τομέα ΙΙ, να εξασκηθείτε τόσο, ώστε κυριολεκτικά να απογειώσετε την επίδοσή σας στο ΤΕΣΤ. Πιστεύουμε ότι, αν κάποιος έχει εμπεδώσει τη ΘΕΩΡΙΑ, έχει εντρυφήσει στη ΜΕΘΟΔΟ και έχει εξαντλήσει την ΠΡΑΞΗ, θα επιτύχει άνετα ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Καλή δύναμη λοιπόν Αντί επιλόγου Μία μόνο ευχή: To ΤΕΣΤ, μία από τις πιο αξιόπιστες διαδικασίες αξιολόγησης (εφόσον διεξαχθεί σωστά) στην παγκόσμια κοινότητα, να καθιερωθεί και στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ως αναπόσπαστο τμήμα της. Οι αντιρρήσεις, οι καλοπροαίρετες και οι εκ του πονηρού, ξεπερνιόνται. ΛΑΘΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. Έχουμε ήδη αργήσει. Πολύ. Γιάννης Μποτονάκης Φυσικός-Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Βασίλης Σαμουρέλης Φιλόλογος Φωτεινή Σαρρηγιάννη Φιλόλογος Αναστασία Χατζηαστερίου Φιλόλογος Το Τεστ Δεξιοτήτων: Αλήθειες και ψέματα 15

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τομείς της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο Αργυρούπολη - Γλυφάδα Έχεις σκεφτεί ποια θα είναι η στρατηγική σου για τις Εξετάσεις; Η έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία εξασφαλίζει την επιτυχία. Μεθοδικη Προετοιμασια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ

Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ ΕΛΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ Σε όλα τα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα που επιχειρήθηκαν στην εκπαίδευση μεταπολεμικά, μόνιμος στόχος ήταν η στροφή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst)

e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεόδωρος Καραδήμας 1, Παναγιώτα Καραδήμα 2 1. Οικονομολόγος, απόφοιτος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών.

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002 Motivation to learn Monique Boekaerts Translated in Greek (2003) by Dr. Mauroskoufis

Διαβάστε περισσότερα