ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017"

Transcript

1 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Βαθμός : Ημερομηνία Διορισμού : 2 /

2 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος Ο ΑΠΟΚΤΩΝ ΤΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΕΙΔΟ ΕΟΔΟΥ ΠΟΟ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΠΟΧΡΕΟ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 9.080,00 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟ ΜΕΡΙΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.520,65 ΕΥΡΩ 3 /

3 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΤΑΤΑΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΗ ΑΠΟΤΙΜΗΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΗ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΗ ΝΟΜΙΜΑ ΤΡΟΠΟ ΚΤΗΗ ΧΕΙΡΙΤΗ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.266,10 ΤΕΜΑΧΙΑ 2.253, ,94 ΕΥΡΩ CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ= 2.253,41 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΜΕΤΟΧΕ ΜΕΤΟΧΕ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 16,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 30,40 30,40 ΕΥΡΩ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΩΝ 30,40 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΜΕΤΟΧΕ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 560,00 ΤΕΜΑΧΙΑ 1,12 1,12 ΕΥΡΩ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΩΝ 1,12 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.266,09 ΤΕΜΑΧΙΑ 2.253, ,94 ΕΥΡΩ CPB ASSET MANAGEMENT A,E,D,A,K, ΩΝ 2.253,40 4 /

4 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες,ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΤΑΤΑΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΥΡΙΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ ΧΩΡΑ ΕΤΟ ΜΙΘΩΗ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 5 /

5 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΗ ΝΟΜΙΜΑ ΤΡΟΠΟ ΚΤΗΗ ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 6 /

6 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Καταθέσεις σε τράπεζες, Ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΙΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ IBAN/ Αρ.Προθ.Καταθ ΧΩΡΑ ΕΙΔΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ / ΚΑΤΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑΘΕΗ ΠΛΗΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΠΟΟ ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 5172 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ,37 ΕΥΡΩ ΩΝ 3.138,37 ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 7912 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ,59 ΕΥΡΩ ΩΝ 2.823,59 ΥΠΟΧΡΕΟ ALPHA BANK 9370 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ,12 ΕΥΡΩ ΩΝ 1.912,12 ΥΠΟΧΡΕΟ ALPHA BANK 6170 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 30,29 ΕΥΡΩ ΩΝ 30,29 ΥΖΥΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 3084 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΥΖΥΓΟ 2 0,12 ΕΥΡΩ ΕΤΟΥ= 0,06, ΩΝ 0,06 ΥΖΥΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 9523 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟ, ΤΡΙΤΟΙ ,87 ΕΥΡΩ ΕΤΟΥ= 6.103,97, ΩΝ ,90 ΥΖΥΓΟ ΕΘΝΙΚΗ 3998 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟ, ΤΡΙΤΟΙ 3 24,09 ΕΥΡΩ ΩΝ 24,09 ΥΖΥΓΟ ΕΘΝΙΚΗ 1227 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟ, ΤΡΙΤΟΙ 3 2,96 ΕΥΡΩ ΩΝ 2,96 7 /

7 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών,στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό AA ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΤΑΤΑΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟ ΟΔΟ-ΑΡΙΘΜΟ Η ΤΟΠΟΘΕΙΑ ΕΙΔΟ Υ ΚΑΤΑΤΑΗ Υ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥ Ε m2 ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΜΑΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ε m2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩ Ν ΧΩΡΩΝ Ε m2 ΕΤΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΤΟ ΚΤΗΗ ΕΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑ Η ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ Α ΜΕΤΡΑ ΠΙΙΝΑ ΙΧΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΑ Π. 10 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ 774,20 2ος 132,33 80, ,00 0,00 2 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ 21 ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 276,82 3ος 108,10 9, ,00 0,00 3 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΝΤΟ ΟΙΚΙΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ 500,50 ΙΟΓΕΙΟ 99,00 99, ,00 0,00 4 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΝΤΟ ΟΙΚΙΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α ΗΜΙΤΕΛΕ 500,50 ΙΟΓΕΙΟ 99,00 99, ,00 0,00 5 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΑ Π. 10 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α 774,20 2ος 127,84 78, ,00 0,00 6 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΟΙΚΙΜΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ 1.001, ,00 0,00 7 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΑ Π. 10 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α 748,07 2ος 157,20 78, ,00 0,00 8 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΚΟΝΗ 24 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ Η ΤΕΓΗ / ΚΑΤΑΤΗΜΑ 236,98 ΙΟΓΕΙΟ 47,00 0, ,00 0,00 9 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΡΟΔΟΥ 8 ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 304,00 1ος 106,00 0, ,00 0,00 10 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΑ Π. 10 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α 774,20 2ος 132,33 80, ,00 0,00 11 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΑ Π. 10 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α 774,20 2ος 127,84 78, ,00 0,00 12 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΟΙΚΙΜΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.001, ,00 0,00 13 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΑ Π. 10 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α 748,07 2ος 157,20 78, ,00 0,00 8 /

8 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 AA ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΤΑΤΑΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟ ΟΔΟ-ΑΡΙΘΜΟ Η ΤΟΠΟΘΕΙΑ ΕΙΔΟ Υ ΚΑΤΑΤΑΗ Υ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥ Ε m2 ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΜΑΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ε m2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩ Ν ΧΩΡΩΝ Ε m2 ΕΤΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΤΟ ΚΤΗΗ ΕΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑ Η ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ Α ΜΕΤΡΑ ΠΙΙΝΑ ΙΧΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 14 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΝΤΟ ΟΙΚΙΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500, ,00 0,00 15 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΝΤΟ ΟΙΚΙΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ 500, ,00 0,00 16 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΚΟΝΗ 24 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ Η ΤΕΓΗ / ΚΑΤΑΤΗΜΑ 236,98 ΙΟΓΕΙΟ 47,00 0, ,00 0,00 17 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΚΟΝΗ 24 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ Η ΤΕΓΗ / ΚΑΤΑΤΗΜΑ 236,98 ΙΟΓΕΙΟ 23,00 0, ,00 0,00 18 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ 21 ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 276,82 5ος 107,71 13, ,00 0,00 19 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ 21 ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 276,82 5ος 107,71 13, ,00 0,00 9 /

9 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών,στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό AA ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜ ΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΗ ΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕ Ν ΤΙΜΗΜΑ Ε ΕΥΡΩ ( ) ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ ΑΦΟΥ (ΑΠΟΚΤΗΗ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚ Η ΑΞΙΑ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΗ ΝΟΜΙΜΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ Ε ΕΥΡΩ ( ) ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΗ /ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ ΑΦΟΥ (ΕΚΠΟΙΗΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚ Η ΑΞΙΑ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ ΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 1 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 5 % ΑΝΤΙΠΑΡΟΧ Η ,70 ΩΝ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΛΑΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ,70 ΕΥΡΩ 2 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 100 % ,00 ΔΑΝΕΙΟ= , ΑΡΓΥΡΩ ΜΟΥΤΕΡΑΚΗ ,00 ΕΥΡΩ 3 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 % 8.804,00 ΩΝ 8.804, ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΑΦΑΡΙ ΚΑ 8.804,00 ΕΥΡΩ 4 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 % 8.804,00 ΩΝ 8.804, ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΑΦΑΡΙ ΚΑ 8.804,00 ΕΥΡΩ 5 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 5 % ΑΝΤΙΠΑΡΟΧ Η ,70 ΩΝ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΛΑΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ,70 ΕΥΡΩ 6 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 25 % ,00 ΩΝ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΛΑΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ,00 ΕΥΡΩ 7 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 10 % ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ,48 ΩΝ , ,48 ΕΥΡΩ 8 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 % 1.232,60 ΩΝ 1.232, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΓΑΝΑ 1.232,60 ΕΥΡΩ 9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΩΤΗΡΙΟ ΚΑΤΙΩΝ (τέκνο, εγγονός, δισέγγονο κ.λ.π.) ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 100 % ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ= , ΜΑΡΙΑ ΝΕΤΚΟΥ ,00 ΕΥΡΩ 10 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 5 % ΑΝΤΙΠΑΡΟΧ Η ,70 ΩΝ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΛΑΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ,70 ΕΥΡΩ 11 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 5 % ΑΝΤΙΠΑΡΟΧ Η ,70 ΩΝ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΛΑΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ,70 ΕΥΡΩ 10 /

10 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 AA ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜ ΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΗ ΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕ Ν ΤΙΜΗΜΑ Ε ΕΥΡΩ ( ) ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ ΑΦΟΥ (ΑΠΟΚΤΗΗ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚ Η ΑΞΙΑ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΗ ΝΟΜΙΜΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ Ε ΕΥΡΩ ( ) ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΗ /ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ ΑΦΟΥ (ΕΚΠΟΙΗΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚ Η ΑΞΙΑ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ ΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 12 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 25 % ,00 ΩΝ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΛΑΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ,00 ΕΥΡΩ 13 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 10 % ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ,48 ΩΝ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΛΑΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ,48 ΕΥΡΩ 14 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 % ,03 ΩΝ , ΧΡΙΤΙΝΑ ΤΡΟΓΓΥΛΗ- ΓΚΑΛΙΜΑΝΗ ,03 ΕΥΡΩ 15 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 % ,03 ΩΝ , ΧΡΙΤΙΝΑ ΤΡΟΓΓΥΛΗ- ΓΚΑΛΙΜΑΝΗ ,03 ΕΥΡΩ 16 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 % 1.232,60 ΩΝ 1.232, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΓΑΝΑ 1.232,60 ΕΥΡΩ 17 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 100 % 3.760,00 ΩΝ 3.760, ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΕΡΡΑΚΟ 3.760,00 ΕΥΡΩ 18 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 % ,00 ΔΑΝΕΙΟ= , ΑΝΑΤΑΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ,00 ΕΥΡΩ 19 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 % ,00 ΔΑΝΕΙΟ= , ΑΝΑΤΑΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ,00 ΕΥΡΩ 11 /

11 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Κάθε χρήσης οχήματα,πλωτά και εναέρια μέσα ΚΩΔ. ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΤΑΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΟ ΟΧΗΜΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΚΥΒΙΜΟ / ΜΗΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΗΟΛΟΓΗΗ ΙΔΙΟΚΤΗΙΑ % ΕΤΟ ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΤΟ ΚΤΗΗ ΕΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ( ) ΕΙΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ( ) ΝΟΜΙΜΑ ΤΡΟΠΟ ΚΤΗΗ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. MOO , ,00 ΕΥΡΩ ΩΝ ,00 ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. ΝΕΗ , ,00 ΕΥΡΩ ΩΝ ,00 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. MOO , ,00 ΕΥΡΩ ΩΝ ,00 12 /

12 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 υμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση. ΚΩΔ. ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΤΑΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΟ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΧΩΡΑ ΑΦΜ % ΠΕΡΥΙΝΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ % ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟ ΔΗΛΩΗ ΕΤΟ ΕΝΑΡΞΗ/ΑΠΟ ΚΤΗΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΦΟΡΑ 31/12 ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 13 /

13 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΙΔΟ ΥΠΟΧΡΕΩΗ ΠΙΤΩΤΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 14 /

14 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Δήλωση οικονομικών συμφερόντων ΕΙΔΟ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επαγγελματικές δραστηριότητες υπόχρεου ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Επαγγελματικές δραστηριότητες συζύγου. υμμετοχή στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών,ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων(δώστε επωνυμία,αφμ,και δραστηριότητες των εταιρειών).αφορά Υπόχρεο. υμμετοχή στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων κτλ συζύγου και εταιριών,ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων(δώστε επωνυμία,αφμ,και δραστηριότητες των εταιρειών).αφορά ύζυγο Οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλάβατε παράλληλα, με την άσκηση των καθηκόντων σας είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.αφορά Υπόχρεο. Οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλάβατε παράλληλα, με την άσκηση των καθηκόντων σας είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.αφορά ύζυγο. Οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα(περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας,του διδακτικού έργου ή της παροχής συμβουλών) που αναλάβατε παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων σας,εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες(5.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.αφορά Υπόχρεο. Οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα(περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας,του διδακτικού έργου ή της παροχής συμβουλών) που αναλάβατε παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων σας,εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες(5.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.αφορά ύζυγο. Τη συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία,όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική ή όταν σας δίνει τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύμπραξης,(δώστε επωνυμία,αφμ,και δραστηριότητες των εταιρειών).αφορά Υπόχρεο. Τη συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία,όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική ή όταν σας δίνει τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύμπραξης,(δώστε επωνυμία,αφμ,και δραστηριότητες των εταιρειών).αφορά ύζυγο. Για τη περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση, οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από τρίτους,σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους,που χορηγείται σε συνάρτηση με τη δημόσια δραστηριότητα τους,με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών,εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες(3000) ευρώ.αφορά Υπόχρεο. Για τη περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση, οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από τρίτους,σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους,που χορηγείται σε συνάρτηση με τη δημόσια δραστηριότητα τους,με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών,εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες(3000) ευρώ.αφορά ύζυγο. 15 /

15 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 ΕΙΔΟ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που προκάλεσαν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα τους.ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του.ύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στη περίπτωση που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μιάς ευρύτερης κατηγορίας.αφορά Υπόχρεο. Οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που προκάλεσαν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα τους.ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του.ύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στη περίπτωση που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μιάς ευρύτερης κατηγορίας.αφορά ύζυγο. 16 /

16 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Γενικές Παρατηρήσεις Δήλωσης Χωρίς γενικές παρατηρήσεις υνημμένα Αρχεία ΑΑ Είδος Εγγράφου Όνομα Αρχείου Μέγεθος Αρχείου Ημερομηνία Δημιουργίας Ώρα Δημιουργίας 17 / 17

17 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ τοιχεία του ή της υπόχρεου 2. τοιχεία του ή της συζύγου Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Α.Μ.Κ.Α. : Α.Δ.Τ. ή Α.Γ.Μ. Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : Όνομα μητρός : ΑΒ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΩΤΗΡΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 04/07/1952 Κατοχή περιουσίας στο εξωτερικό : Αρχή Ελέγχου/Φορέας Υπόχρεων : Οργανική μονάδα: Κλάδος / Ειδικότητα: Καθήκοντα: ΟΧΙ Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής του Άρθρου 7 του Ν. 3691/08- Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης/ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Επάγγελμα : Δ/νση κατοικίας(πόλη,οδός): ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ Τηλ επικοινωνίας 1: Τηλ επικοινωνίας 2: Δ/νση εργασίας: Οικογενειακή κατάσταση: ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ 21, ΤΚ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΚΟΝΗ 24 TK ΕΓΓΑΜΟ/Η Ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση: ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΗ \ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ \ ΜΕΛΟ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΗ \ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΙΟ \ ΜΕΛΟ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΗ \ Δ.. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΝΔΕΜΟΥ, ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ \ ΜΕΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΑΠΟΚΤΗΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 07/09/ /09/ /11/2014 ΗΜ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Α.Μ.Κ.Α.: Α.Δ.Τ. ή Α.Γ.Μ.: Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : Όνομα μητρός : Ρ ΠΕΤΡΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΔΙΟΝΥΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 16/07/1956 Επάγγελμα : Δ/νση εργασίας: TK Είναι υπόχρεος και ο/η σύζυγος : Ημερομηνία έγκρισης της δήλωσης από σύζυγο : 3. τοιχεία των ανήλικων παιδιών ΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΟΧΙ 20/10/2017 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΕΩ ΑΜΚΑ ΑΦΜ 1 / 14

18 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Βαθμός : Ημερομηνία Διορισμού : 2 / 14

19 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος Ο ΑΠΟΚΤΩΝ ΤΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΕΙΔΟ ΕΟΔΟΥ ΠΟΟ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 3 / 14

20 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΤΑΤΑΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΗ ΑΠΟΤΙΜΗΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΗ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΗ ΝΟΜΙΜΑ ΤΡΟΠΟ ΚΤΗΗ ΧΕΙΡΙΤΗ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.266,09 ΤΕΜΑΧΙΑ 2.253, ,94 ΕΥΡΩ CPB ASSET MANAGEMENT A,E,D,A,K, ΩΝ 2.253,40 4 / 14

21 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες,ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΤΑΤΑΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΥΡΙΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ ΧΩΡΑ ΕΤΟ ΜΙΘΩΗ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 5 / 14

22 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΗ ΝΟΜΙΜΑ ΤΡΟΠΟ ΚΤΗΗ ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 6 / 14

23 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Καταθέσεις σε τράπεζες, Ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΙΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ IBAN/ Αρ.Προθ.Καταθ ΧΩΡΑ ΕΙΔΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ / ΚΑΤΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑΘΕΗ ΠΛΗΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΠΟΟ ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΖΥΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 3084 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΥΖΥΓΟ 2 0,12 ΕΥΡΩ ΕΤΟΥ= 0,06, ΩΝ 0,06 ΥΖΥΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 9523 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟ, ΤΡΙΤΟΙ ,87 ΕΥΡΩ ΕΤΟΥ= 6.103,97, ΩΝ ,90 ΥΖΥΓΟ ΕΘΝΙΚΗ 3998 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟ, ΤΡΙΤΟΙ 3 24,09 ΕΥΡΩ ΩΝ 24,09 ΥΖΥΓΟ ΕΘΝΙΚΗ 1227 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ / ΟΨΕΩ / ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟ, ΤΡΙΤΟΙ 3 2,96 ΕΥΡΩ ΩΝ 2,96 7 / 14

24 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών,στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό AA ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΤΑΤΑΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟ ΟΔΟ-ΑΡΙΘΜΟ Η ΤΟΠΟΘΕΙΑ ΕΙΔΟ Υ ΚΑΤΑΤΑΗ Υ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥ Ε m2 ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΜΑΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ε m2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩ Ν ΧΩΡΩΝ Ε m2 ΕΤΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΤΟ ΚΤΗΗ ΕΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑ Η ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ Α ΜΕΤΡΑ ΠΙΙΝΑ ΙΧΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΝΤΟ ΟΙΚΙΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α ΗΜΙΤΕΛΕ 500,50 ΙΟΓΕΙΟ 99,00 99, ,00 0,00 2 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΑ Π. 10 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α 748,07 2ος 157,20 78, ,00 0,00 3 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΑ Π. 10 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α 774,20 2ος 132,33 80, ,00 0,00 4 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΑ ΜΕΛΑ Π. 10 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ Α 774,20 2ος 127,84 78, ,00 0,00 5 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΟΙΚΙΜΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.001, ,00 0,00 6 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΝΤΟ ΟΙΚΙΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500, ,00 0,00 7 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΚΟΝΗ 24 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ Η ΤΕΓΗ / ΚΑΤΑΤΗΜΑ 236,98 ΙΟΓΕΙΟ 47,00 0, ,00 0,00 8 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ 21 ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 276,82 5ος 107,71 13, ,00 0,00 8 / 14

25 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών,στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό AA ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜ ΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΗ ΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕ Ν ΤΙΜΗΜΑ Ε ΕΥΡΩ ( ) ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ ΑΦΟΥ (ΑΠΟΚΤΗΗ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΗ ΝΟΜΙΜΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ Ε ΕΥΡΩ ( ) ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΗ /ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ ΑΦΟΥ (ΕΚΠΟΙΗΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚ Η ΑΞΙΑ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ ΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 1 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 % 8.804,00 ΩΝ 8.804, ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΙΑΦΑΡΙ ΚΑ 8.804,00 ΕΥΡΩ 2 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 10 % ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ,48 ΩΝ , ,48 ΕΥΡΩ 3 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 5 % ΑΝΤΙΠΑΡΟΧ Η ,70 ΩΝ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΛΑΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ,70 ΕΥΡΩ 4 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 5 % ΑΝΤΙΠΑΡΟΧ Η ,70 ΩΝ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΛΑΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ,70 ΕΥΡΩ 5 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 25 % ,00 ΩΝ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΕΛΑΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ,00 ΕΥΡΩ 6 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 % ,03 ΩΝ , ΧΡΙΤΙΝΑ ΤΡΟΓΓΥΛΗ- ΓΚΑΛΙΜΑΝΗ ,03 ΕΥΡΩ 7 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 % 1.232,60 ΩΝ 1.232, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΓΑΝΑ 1.232,60 ΕΥΡΩ 8 ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 50 % ,00 ΔΑΝΕΙΟ= , ΑΝΑΤΑΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ,00 ΕΥΡΩ 9 / 14

26 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Κάθε χρήσης οχήματα,πλωτά και εναέρια μέσα ΚΩΔ. ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΤΑΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΟ ΟΧΗΜΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΚΥΒΙΜΟ / ΜΗΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΗΟΛΟΓΗΗ ΙΔΙΟΚΤΗΙΑ % ΕΤΟ ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΤΟ ΚΤΗΗ ΕΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ( ) ΕΙΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ( ) ΝΟΜΙΜΑ ΤΡΟΠΟ ΚΤΗΗ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. MOO , ,00 ΕΥΡΩ ΩΝ ,00 10 / 14

27 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 υμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση. ΚΩΔ. ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΤΑΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΟ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΧΩΡΑ ΑΦΜ % ΠΕΡΥΙΝΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ % ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟ ΔΗΛΩΗ ΕΤΟ ΕΝΑΡΞΗ/ΑΠΟ ΚΤΗΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΦΟΡΑ 31/12 ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 11 / 14

28 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΙΔΟ ΥΠΟΧΡΕΩΗ ΠΙΤΩΤΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 12 / 14

29 ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Δήλωση οικονομικών συμφερόντων ΕΙΔΟ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επαγγελματικές δραστηριότητες συζύγου. υμμετοχή στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων κτλ συζύγου και εταιριών,ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων(δώστε επωνυμία,αφμ,και δραστηριότητες των εταιρειών).αφορά ύζυγο Οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλάβατε παράλληλα, με την άσκηση των καθηκόντων σας είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.αφορά ύζυγο. Οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα(περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας,του διδακτικού έργου ή της παροχής συμβουλών) που αναλάβατε παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων σας,εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες(5.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.αφορά ύζυγο. Τη συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία,όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική ή όταν σας δίνει τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύμπραξης,(δώστε επωνυμία,αφμ,και δραστηριότητες των εταιρειών).αφορά ύζυγο. Για τη περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση, οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από τρίτους,σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους,που χορηγείται σε συνάρτηση με τη δημόσια δραστηριότητα τους,με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών,εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες(3000) ευρώ.αφορά ύζυγο. Οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που προκάλεσαν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα τους.ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του.ύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στη περίπτωση που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μιάς ευρύτερης κατηγορίας.αφορά ύζυγο. 13 / 14

30 Χωρίς γενικές παρατηρήσεις ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΕΤΟΥ 2017 Γενικές Παρατηρήσεις Δήλωσης υννημένα αρχεία ΑΑ Είδος Εγγράφου Όνομα Αρχείου Μέγεθος Αρχείου Ημερομηνία Δημιουργίας Ώρα Δημιουργίας 14 / 14