ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ Η κοινωνική ένταξη ή επανένταξη αποτελεί βασικό κοµµάτι της θεραπευτικής διαδικασίας σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο ράσης προωθεί την αύξηση της διαθεσιµότητας των προγραµµάτων κοινωνικής επανένταξης και της προσβασιµότητας σε αυτά. Παραδοσιακά, η κοινωνική επανένταξη ακολουθούσε τη θεραπεία. Παρ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη πραγµατοποιούνται παρεµβάσεις κοινωνικής επανένταξης σε κάθε στάδιο της θεραπευτικής διαδικασίας. Στην Ελλάδα, η κοινωνική επανένταξη έπεται της διαδικασίας απεξάρτησης και αποτελεί το τελευταίο αλλά αναπόσπαστο κοµµάτι της θεραπευτικής διαδικασίας. Τα τελευταία χρόνια δίνεται ολοένα και µεγαλύτερη έµφαση στην παροχή υπηρεσιών τέτοιου τύπου. Υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης παρέχονται από το σύνολο των θεραπευτικών προγραµµάτων για χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών είτε στο τελευταίο στάδιο µιας ενιαίας θεραπευτικής διαδικασίας είτε σε εξειδικευµένες δοµές κοινωνικής επανένταξης. Το 2008 έστειλαν στοιχεία 21 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης. Από αυτά, δεκαέξι (16) ανήκουν στο, ένα (1) στον ΟΚΑΝΑ, τρία (3) στο Πρόγραµµα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής (ΨΝΑ) και ένα (1) στα θεραπευτικά προγράµµατα του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) (Πίνακας 9.1). Η προγραµµατισµένη διάρκεια των προγραµµάτων κυµαίνεται από έξι µέχρι είκοσι τέσσερις µήνες (τρία στα τέσσερα προγράµµατα ποσοστό 76,2% έχουν διάρκεια ενός χρόνου). Πίνακας 9.1: υναµικότητα και αριθµός µελών των Κέντρων Κοινωνικής Επανένταξης (2008) Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης υναµικότητα Αριθµός µελών Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΙΘΑΚΗ Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΣΤΡΟΦΗ Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΙΑΒΑΣΗ, πρωινό Θεραπευτικό Πρόγραµµα 18 ΑΝΩ (Α ) Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΕΞΟ ΟΣ Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΝΟΣΤΟΣ Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΕΞΕΛΙΞΙΣ 13 7 Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΡΙΑ ΝΗ Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΙΑΒΑΣΗ, βραδινό Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΓΕΦΥΡΑ Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΕΝ ΡΑΣΕΙ Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΠΙΛΟΤΟΣ Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΕΞΑΝΤΑΣ 15 8 Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΟΞΥΓΟΝΟ Θεραπευτικό Πρόγραµµα 18 ΑΝΩ (Β ) Θεραπευτικό Πρόγραµµα 18 ΑΝΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΩΝ Θεραπευτικό Πρόγραµµα 18 ΑΝΩ (ΨΝΘ) Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΝΑ ΥΣΗ 10 1 Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗ 10 9 Μεταθεραπευτική παρακολούθηση Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΑΡΙΑ ΝΗ 20 2 Σύνολο ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ,

2 Η συνολική δυναµικότητα σε θέσεις των αντίστοιχων εξειδικευµένων δοµών είναι 659 άτοµα. Ο συγκεκριµένος αριθµός αναφέρεται στο σύνολο των ατόµων που µπορεί να εξυπηρετήσει η µονάδα ανά µήνα. Σε σύγκριση µε το έτος 2006 σηµειώθηκε µείωση των προσφερόµενων θέσεων, της τάξης του 15,94%, παρά τη δηµιουργία τεσσάρων (4) νέων δοµών (ΑΡΙΑ ΝΗ Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης Συµβουλευτικής Οµάδας Εφήβων, ΑΝΑ ΥΣΗ και Ανοιχτή Θεραπευτική οµή Θεσσαλονίκης του, καθώς και Κοινωνική Επανένταξη Γυναικών και Μητέρων Εξαρτηµένων του 18 ΑΝΩ. Με βάση τα στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ, στη διάρκεια του 2008 δέχτηκαν υπηρεσίες σε εξειδικευµένες δοµές επανένταξης συνολικά 820 άτοµα, σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση της τάξης του 3,27% σε σχέση µε το 2006 (794 άτοµα) Εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση Βασικός στόχος των παρεµβάσεων κοινωνικής επανένταξης είναι η παροχή σχολικής εκπαίδευσης και η επαγγελµατική αποκατάσταση. Η κάλυψη εκπαιδευτικών ελλείψεων και η επαγγελµατική κατάρτιση αυξάνουν τις πιθανότητες ένταξης στην αγορά εργασίας. Σήµερα λειτουργούν 19 δοµές παροχής δυνατότητας σχολικής εκπαίδευσης. Από αυτές οι 14 παρέχουν εκπαίδευση εντός του ιδίου φορέα, ενώ 5 παραπέµπουν τους χρήστες σε άλλο φορέα. Κατά τη σχολική περίοδο συνολικά 478 άτοµα παρακολούθησαν τις παραπάνω δοµές εκπαίδευσης (αφορά 14 από τις 19 δοµές, καθώς πέντε από αυτές δεν έδωσαν σχετικά στοιχεία). Κύριος στόχος των συγκεκριµένων προγραµµάτων είναι η προετοιµασία των συµµετεχόντων προκειµένου να λάβουν µέρος σε εξετάσεις και να επιτύχουν την κατοχύρωση των τυπικών τους προσόντων. Το 2008 πέτυχαν σε προαγωγικές / απολυτήριες εξετάσεις 69 άτοµα (στοιχεία για τις 14 από τις 19 δοµές). Υπηρεσίες επαγγελµατικής κατάρτισης είτε σε απεξαρτηµένα άτοµα είτε σε θεραπευόµενους χρήστες που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης παρέχονται από 18 φορείς, εννέα εκ των οποίων προσφέρουν τις συγκεκριµένες υπηρεσίες εντός του φορέα. Οι υπόλοιποι εννέα παραπέµπουν τους χρήστες σε άλλες δοµές. Το 2008, σε 10 από τις 18 δοµές που έδωσαν στοιχεία, συµµετείχαν σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης 112 άτοµα. Στις Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες περιλαµβάνονται η ενηµέρωση και κινητοποίηση για συµµετοχή στο πρόγραµµα, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, η ψυχολογική υποστήριξη για ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και η συµβουλευτική για την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και συναλλαγής µε υπηρεσίες, εργοδότες και γενικότερα τον εργασιακό χώρο. Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του 2007 ως το Μάιο του 2008 τα Εξειδικευµένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΚΚΕΕ) του ΟΚΑΝΑ σχεδίασαν και υλοποίησαν 20 διαφορετικά αντικείµενα κατάρτισης στο πλαίσιο του υποέργου «Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ ειδικών µειονεκτουσών οµάδων (άτοµα µε αναπηρίες και πρώην χρήστες ουσιών)» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επίσης, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Απασχόληση και επαγγελµατική κατάρτιση» πραγµατοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν µέσα στο 2008 τα Σχέδια ράσης ΙΡΙ Α στην Αττική και ΙΑΣΩΝ στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας δράσεις παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε συνολικά 450 απεξαρτηµένα ή υπό εξάρτηση άτοµα. 1 1 Στοιχεία από την ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ. 130

3 Προγράµµατα προκατάρτισης, κατάρτισης και συνοδευτικών υπηρεσιών για µέλη και αποφοίτους θεραπευτικών προγραµµάτων πραγµατοποιήθηκαν και στα δύο Εξειδικευµένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΚΚΕΕ) του, µε έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και παραρτήµατα στη Λάρισα και στο Ηράκλειο Κρήτης. 2 Κατά το έτος αναφοράς λειτούργησαν 15 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης του στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης µε στόχο την ενίσχυση της εργασιακής επανένταξης των πρώην χρηστών. Τα κέντρα αυτά παρέχουν υπηρεσίες: α. συµβουλευτικής, κινητοποίησης και υποστήριξης σε θέµατα σπουδών και β. επαγγελµατικού προσανατολισµού, συµβουλευτικής σε εργασιακά θέµατα και στήριξης στην αγορά εργασίας. Το 2008 δέχτηκαν τις παραπάνω υπηρεσίες του 527 άτοµα (499 το 2007) Εργασιακή απασχόληση Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) συνέχισε και το 2008 την υλοποίηση ειδικών επιδοτούµενων προγραµµάτων νέων θέσεων εργασίας και νέων ελεύθερων επαγγελµατιών µε στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων. Σύµφωνα µε τα σχετικά στοιχεία, ο συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων κατά το έτος αναφοράς στα συγκεκριµένα προγράµµατα ήταν 110 απεξαρτηµένα ή υπό απεξάρτηση άτοµα. Εξήντα από αυτά ( ποσοστό 54,55%) απασχολήθηκαν σε θέσεις ιδιωτικού τοµέα, ενώ τα υπόλοιπα (ποσοστό 45,45%) διευκολύνθηκαν προκειµένου να δηµιουργήσουν δική τους επιχείρηση. Συγκρίνοντας τα παραπάνω στοιχεία µε τα αντίστοιχα του 2006, ο αριθµός των πρώην χρηστών που επωφελήθηκαν από τα συγκεκριµένα προγράµµατα µειώθηκε στο µισό (220 άτοµα το 2006). Ενώ το 2006 είχε ανατραπεί η τάση µείωσης η οποία είχε παρατηρηθεί από το 2000 ως το 2005, το 2008 σηµειώνεται και πάλι µείωση του αριθµού των συµµετεχόντων στα προγράµ- µατα απασχόλησης του ΟΑΕ για ευπαθείς οµάδες (Γράφηµα 9.1). Γράφηµα 9.1: Αριθµός απεξαρτηµένων ατόµων που συµµετείχαν σε προγράµµατα απασχόλησης ΟΑΕ ( ) Σύµφωνα µε τα στοιχεία από τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης, το 56,26% των ατόµων ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ. Στοιχεία: ΟΑΕ, που δέχτηκαν υπηρεσίες σε εξειδικευµένες δοµές επανένταξης το 2008 εργάζονταν ήδη µε την έναρξη του έτους αναφοράς και το 43,74% εξασφάλισαν εργασιακή απασχόληση κατά τη διάρκεια του έτους. Η πλειονότητα των δοµών επανένταξης θεωρεί ως προϋπόθεση την εξασφάλιση σταθερής εργασιακής απασχόλησης σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για την παραµονή στο πρόγραµµα. Αυτό 2 Στοιχεία από τον απολογισµό του, Στοιχεία από τον απολογισµό του,

4 πρέπει να επιτευχθεί κατά το πρώτο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, δηλαδή τους πρώτους τρεις µήνες, που είναι και το στάδιο σταθεροποίησης Άλλες παρεχόµενες υπηρεσίες Υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας Η παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών ενισχύει την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων κοινωνικής επανένταξης, αφού στη φάση αυτή ο απεξαρτηµένος θεωρείται ότι βρίσκεται ακόµα στη θεραπευτική διαδικασία και εποµένως η υποτροπή είναι ένας ρεαλιστικός κίνδυνος. Για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πρώην εξαρτηµένων στο κρίσιµο αυτό στάδιο της διαδικασίας απεξάρτησης, οι δοµές επανένταξης παρέχουν ατοµικές και οµαδικές συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης, ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενδυνάµωσης των σχέσεων µε την οικογένεια, βελτίωσης της σωµατικής υγείας, καθώς και οµάδες δηµιουργικής απασχόλησης. Συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες παρείχαν 16 από τα 21 Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης, ενώ υπηρεσίες συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης παρείχε το σύνολο των κέντρων. Νοµικές υπηρεσίες Οι νοµικές εκκρεµότητες µπορούν να ανακόψουν την πρόοδο της θεραπευτικής διαδικασίας ή και να τη σταµατήσουν εντελώς (σε περίπτωση φυλάκισης). Για το λόγο αυτό, στα υπό απεξάρτηση άτοµα που έχουν νοµικές εκκρεµότητες παρέχεται από τα ίδια τα προγράµµατα νοµική συµβουλευτική και υποστήριξη ή παρουσία σε δίκη. Επιπλέον νοµικές υπηρεσίες παρέχονται ακόµη και σε άτοµα που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση του προγράµµατος. Με βάση τα στοιχεία των Κέντρων Κοινωνικής Επανένταξης, κατά τη διάρκεια του 2008 προσφέρθηκαν νοµικές υπηρεσίες σε συνολικά 120 άτοµα (σε 143 άτοµα το 2006). Στο ίδιο πλαίσιο το και ο ΟΚΑΝΑ λειτουργούν υπηρεσία νοµικής υποστήριξης σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας. Το 2008 η νοµική υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ παρείχε νοµική βοήθεια σε συνολικά 417 µέλη των θεραπευτικών του µονάδων (655 άτοµα το 2006). Στεγαστική βοήθεια Η πλειοψηφία των Κέντρων Κοινωνικής Επανένταξης παρέχει τη δυνατότητα διαµονής σε θεραπευοµένους. ιαθέτει ξενώνες για άτοµα που βρίσκονται και ζουν στην επαρχία ή στερούνται οικογενειακής υποστήριξης. Επίσης, δωρεάν στέγαση µε διαµονή σε ξενοδοχεία προσφέρεται από τον ΟΚΑΝΑ για τους θεραπευοµένους των µονάδων υποκατάστασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όσο διάστηµα κριθεί απαραίτητο. Συνολικά, 155 άτοµα φιλοξενήθηκαν στους συγκεκριµένους χώρους κατά τη διάρκεια του Υπηρεσίες µεταθεραπευτικής φροντίδας Μεταθεραπευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (follow-up) παρέχονται στα άτοµα που ολοκληρώνουν την παρακολούθηση της αντίστοιχης φάσης από το σύνολο των Κέντρων Κοινωνικής Επα- 132

5 νένταξης. Οι υπηρεσίες αυτές, διάρκειας 6-24 µηνών, παρέχουν στον θεραπευόµενο τη δυνατότητα να βιώσει σταδιακά την αποδέσµευση από το θεραπευτικό πλαίσιο, να προσαρµοστεί στη νέα πραγ- µατικότητα και να σταθεροποιήσει την αλλαγή που επιτεύχθηκε στη ζωή του Στοιχεία έκβασης Στο Γράφηµα 9.2 παρουσιάζονται οι λόγοι εξόδου από τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης κατά τη χρονική περίοδο (στοιχεία για το έτος 2007 δεν είναι διαθέσιµα). Ο κυριότερος λόγος αποχώρησης από τις δοµές αυτές είναι η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράµµατος (σε ποσοστό 67,9% για το 2008). Σηµαντικά χαµηλότερα είναι τα ποσοστά των ατόµων που διακόπτουν πρόωρα είτε λόγω αποποµπής (17,6%) είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης (14,3%) είτε για άλλο λόγο (0,14%). Σηµαντικές αλλαγές όσον αφορά τους λόγους εξόδου από τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης δεν παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι τα άτοµα που έχουν φθάσει µέχρι αυτό το στάδιο της απεξάρτησης δύσκολα εγκαταλείπουν τη θεραπευτική διαδικασία σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της έκβασης που αφορούν την κυρίως θεραπευτική φάση (βλ. Κεφάλαιο 5). Πρόωρη χορήγηση εξιτηρίου είναι η αποποµπή από το πρόγραµµα λόγω παραβίασης του κανονισµού του. Γράφηµα 9.2. Λόγοι εξόδου από τα Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης ( ) ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ / ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία προβλέπεται η υλοποίηση παρεµβάσεων µείωσης της ζήτησης, οι οποίες απευθύνονται σε χρήστες που έχουν εµπλακεί µε το νόµο (παραβάτες, εγκλείστους και αποφυλακισµένους). Στο Εθνικό Σχέδιο ράσης για τα Ναρκωτικά ( ) αναφέρονται επίσης οι στόχοι ανάπτυξης των παρεµβάσεων αυτών, οι οποίοι αφορούν: 133

6 την ανάπτυξη ολοκληρωµένων παρεµβάσεων συµβουλευτικής υποστήριξης και απεξάρτησης στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήµατος τη δηµιουργία ολοκληρωµένων πολυφασικών προγραµµάτων, εντός και εκτός της φυλακής, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας και η πλήρης αντιµετώπιση των προβληµάτων την ανάπτυξη προγραµµάτων υποκατάστασης στις φυλακές την αύξηση της διαθεσιµότητας υπηρεσιών συµβουλευτικής και ψυχικής απεξάρτησης, µε τη γεωγραφική επέκταση των προγραµµάτων τη βελτίωση της υποδοµής, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των δοµών που λειτουργούν σήµερα την υποστήριξη της κοινωνικής επανένταξης χρηστών µε ιστορικό φυλάκισης, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόληψη υποτροπής, τόσο της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών όσο και της παραβατικότητας Για τις παρεµβάσεις στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήµατος, εντός και εκτός φυλακής, το ΕΚΤΕΠΝ εκπόνησε το 2009 νέο ερωτηµατολόγιο, µε το οποίο συνέλεξε στοιχεία από τους φορείς που τις υλοποιούν Παρεµβάσεις στις φυλακές Ο µεγάλος αριθµός χρηστών µέσα στις φυλακές επιβάλλει τη δηµιουργία, την υλοποίηση και τη στήριξη παρεµβάσεων, θεραπευτικών και µείωσης της βλάβης, µέσα σε αυτές. Ωστόσο, η θεραπεία στις φυλακές στηρίζεται κυρίως σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ενώ η µείωση της βλάβης εξαντλείται σε ενηµερωτικές συναντήσεις και έντυπο υλικό. Στον τοµέα της θεραπείας, εδώ και αρκετά χρόνια, παραµένει ένα δηµόσιο θεραπευτικό πρόγραµµα για χρήστες κρατουµένους: το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικοµανών Κρατουµένων (ΚΑΤΚ) στον Ελεώνα Θηβών. Θεραπεία παρέχεται επίσης µέσω των θεραπευτικών κοινοτήτων του Προγράµµατος ΕΝ ΡΑΣΕΙ στις γυναικείες και στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συµβουλευτική παρέχουν το 18 ΑΝΩ και το σε διάφορες φυλακές της χώρας. Θεραπεία Το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικοµανών Κρατουµένων (ΚΑΤΚ) στον Ελεώνα Θηβών εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου ικαιοσύνης και λειτουργεί σε ειδικούς χώρους εκτός των συµβατικών σωφρονιστικών ιδρυµάτων. Στη διάρκεια του 2008 συνολικά 83 άτοµα παρακολούθησαν την κυρίως θεραπευτική φάση του προγράµµατος και 12 άτοµα τη φάση της κοινωνικής επανένταξης, στα οποία παρασχέθηκαν κυρίως υπηρεσίες ενηµέρωσης και ψυχολογικής υποστήριξης. Τα αντίστοιχα αριθµητικά στοιχεία για τα έτη 2006 και 2005 έχουν ως ακολούθως: Το 2006 παρακολούθησαν την κυρίως θεραπευτική φάση του προγράµµατος 91 άτοµα και 9 άτοµα τη φάση της κοινωνικής επανένταξης, ενώ το 2005 παρακολούθησαν την κάθε φάση του προγράµµατος 106 και 6 άτοµα, αντίστοιχα. Συγκρίνοντας τα αριθµητικά στοιχεία των τριών αυτών ετών (2005, 2006 και 2008), παρατηρούµε µείωση του αριθµού των ατόµων που παρακολούθησαν την κυρίως φάση θεραπείας (2005: 105 άτοµα, 2006: 91 άτοµα, 2008: 83 άτοµα) και µικρή αύ- 134

7 ξηση του αριθµού των ατόµων που παρακολούθησαν τη φάση κοινωνικής επανένταξης (2005: 6 άτοµα, 2006: 9 άτοµα, 2008: 12 άτοµα). Ο αριθµός των εργαζοµένων στο ΚΑΤΚ κατά το έτος αναφοράς ήταν 79 άτοµα, εκ των οποίων ποσοστό 79,7% αποτελούν διοικητικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης και 20,2% θεραπευτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές). Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία, η εκπαίδευση του προσωπικού θεωρείται ελλιπής, διότι περιορίζεται στην περιστασιακή παρακολούθηση διαλέξεων. Στις θεραπευτικές κοινότητες του Προγράµµατος ΕΝ ΡΑΣΕΙ στις γυναικείες και στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ατοµική συµβουλευτική, την οµαδική θεραπεία και στις οµάδες αντιπαράθεσης. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες ψυχιατρικής βοήθειας, εκπαίδευσης και επαγγελµατικού προσανατολισµού. Το 2008 παρακολούθησαν την κυρίως θεραπευτική φάση του προγράµµατος στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού 50 κρατούµενες. Ο ίδιος αριθµός γυναικών (50) παρακολούθησε το πρόγραµµα και το 2006, ενώ το 2005 παρακολούθησαν τη θεραπευτική φάση του προγράµµατος 41 άτοµα, αριθµός µικρότερος σε σύγκριση µε το 2006 και το Με την ευθύνη του Προγράµµατος ΕΝ ΡΑΣΕΙ λειτούργησε το 2008 µία επιπλέον θεραπευτική κοινότητα στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού, την οποία παρακολούθησαν 20 κρατούµενοι. Ψυχοκοινωνική στήριξη Η λειτουργία υποστηρικτικών παρεµβάσεων για τους χρήστες οι οποίοι τελούν υπό κράτηση αποτελεί τη βασική δράση ανταπόκρισης στις εξειδικευµένες ανάγκες της συγκεκριµένης οµάδας. Οκτώ προγράµµατα πραγµατοποίησαν το 2008 υποστηρικτικές παρεµβάσεις στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήµατος, επτά προγράµµατα του και ένα της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ. Τα προγράµµατα αυτά είναι τα εξής: 1. ΣΤΡΟΦΗ 2. MOSAIC 3. ΟΞΥΓΟΝΟ 4. ΑΡΙΑ ΝΗ 5. ΠΙΛΟΤΟΣ 6. ΕΝ ΡΑΣΕΙ 7. Μονάδα Συµβουλευτικής Κρατουµένων Θεσσαλονίκης 8. Πρόγραµµα Φυλακών 18 ΑΝΩ Οι υποστηρικτικές παρεµβάσεις αφορούσαν οµάδες ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης κρατουµένων και πραγµατοποιήθηκαν το 2008 σε δεκαέξι (16) σωφρονιστικά καταστή- µατα και στο Κρατητήριο Αλλοδαπών (Πίνακας 9.2). Η παρέµβαση αυτή, σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια, συνεχώς διευρύνεται. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι το 2004 λειτούργησαν προγράµµατα υποστήριξης σε δέκα φυλακές, το 2005 σε δώδεκα και το 2006 σε δεκαπέντε. 135

8 Πίνακας 9.2: Φυλακές µε προγράµµατα υποστήριξης κρατουµένων χρηστών (2008) ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Για νέους Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Αυλώνα Σωφρονιστικό Κατάστηµα Ανηλίκων Κασσαβέτειας Βόλου Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου Για ενήλικες ικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού Ψυχιατρείο Κρατουµένων Κορυδαλλού Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού Κλειστή Φυλακή Αγίου Στεφάνου Αχαΐας Σωφρονιστικό Κατάστηµα Ενηλίκων Κασσαβέτειας Βόλου ικαστικές Φυλακές ιαβατών,θεσσαλονίκης Στρατιωτικές Φυλακές ιαβατών Θεσσαλονίκης ικαστική Φυλακή Κοµοτηνής Αγροτική Φυλακή Κασσάνδρας Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, για την εµβέλεια των προγραµµάτων κατά το έτος αναφοράς, ο συνολικός αριθµός των ατόµων που συµµετείχαν στις οµάδες υποστήριξης ανέρχεται στα Συγκεκριµένα, άτοµα (121 σε φυλακές ανηλίκων και σε φυλακές ενηλίκων και στο Κρατητήριο Αλλοδαπών) συµµετείχαν στις οµάδες υποστήριξης που οργάνωσε το, σηµειώνοντας αύξηση 22,6% στον αριθµό των αποδεκτών σε σύγκριση µε το 2006 (978 άτοµα). Όσον αφορά τα προγράµµατα υποστήριξης της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικοµανών 18 ΑΝΩ, το 2008 συµµετείχαν σε αυτά 281 έγκλειστοι χρήστες, αριθµός ελάχιστα µειωµένος σε σχέση µε το 2006 (296 άτοµα). ικαστικές Φυλακές Νεάπολης Κρήτης Κλειστή Φυλακή Νέας Αλικαρνασσού Κρήτης ικαστική Φυλακή Χανίων Ένταξη σε θεραπεία Αγροτική Φυλακή Αγιάς Χανίων Κρατητήρια Αλλοδαπών ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ Το 2008, σε δύο από τα οκτώ προγράµµατα που πραγµατοποίησαν υποστηρικτικές παρεµβάσεις στις φυλακές, ορισµένοι κρατούµενοι χρήστες µετά την ολοκλήρωση των προγραµµάτων αυτών εντάχθηκαν σε πρόγραµµα θεραπείας κατόπιν διακοπής της κράτησής τους. Τα σχετικά ποσοτικά στοιχεία έχουν ως ακολούθως:, 18 ΑΝΩ, 18 ΑΝΩ, 18 ΑΝΩ Είκοσι έξι άτοµα εντάχθηκαν σε θεραπεία αφού ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα που υλοποίησε η Mονάδα Συµβουλευτικής Κρατουµένων Θεσσαλονίκης () στις φυλακές ιαβατών, Κασσάνδρας, Κοµοτηνής και στις στρατιωτικές φυλακές Θεσσαλονίκης (αριθµός αποδεκτών: 316 άτοµα). Ένα άτοµο εντάχθηκε σε θεραπεία αφού ολοκλήρωσε το πρόγραµµα που υλοποίησε το Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΠΙΛΟΤΟΣ στο Αγροτικό Κατάστηµα Κασσαβέτειας και στο Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων (αριθµός αποδεκτών: 48 άτοµα). Μείωση της βλάβης Το 2008 πέντε προγράµµατα του πραγµατοποίησαν παρεµβάσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέµατα υγείας (π.χ. πρόληψη και αντιµετώπιση µολυσµατικών ασθενειών), ασφαλούς χρήσης και πρόληψης θανάτων (υπερδοσολογίας) σε δώδεκα σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας. Οι παρεµβάσεις αυτές αφορούσαν κυρίως σεµινάρια και οµαδικές συναντήσεις, τις οποίες παρακολούθησαν 794 κρατούµενοι χρήστες (Πίνακας 9.3). Ο αριθµός των προγραµµάτων που υλοποίησαν τις σχετικές παρεµβάσεις και ο αριθµός των ατόµων που συµ- 136

9 µετείχαν σε αυτές κατά το έτος αναφοράς είναι αυξηµένος σε σύγκριση µε το (2008: Πέντε προγράµµατα υλοποίησαν παρεµβάσεις µείωσης της βλάβης, στις οποίες συµµετείχαν 794 άτοµα. 2006: Ένα πρόγραµµα υλοποίησε παρεµβάσεις, στις οποίες συµµετείχαν 79 άτοµα.) Πίνακας 9.3: Παρεµβάσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης κρατουµένων χρηστών (2008) ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. ΜΟΝΑ Α ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στα Σωφρονιστικά Καταστήµατα ιαβατών, Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρας και Κοµοτηνής Α. Θέµατα υγείας Σεµινάρια, ατοµικές και οµαδικές συναντήσεις, έντυπο ενηµερωτικό υλικό Β. Ασφαλής χρήση Σεµινάρια, ατοµικές και οµαδικές συναντήσεις Γ. Πρόληψη θανάτων Ατοµικές συναντήσεις 2. ΠΙΛΟΤΟΣ στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστηµα Κασσαβέτειας και στο Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου 360 άτοµα Α. Θέµατα υγείας Σεµινάρια, ατοµικές και οµαδικές συναντήσεις 48 άτοµα 3. ΣΤΡΟΦΗ στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Αυλώνα Α. Θέµατα υγείας Οµαδικές συναντήσεις και έντυπο ενηµερωτικό υλικό 80 άτοµα 4. ΟΞΥΓΟΝΟ στην Κλειστή Φυλακή Αγίου Στεφάνου Αχαΐας Α. Θέµατα υγείας Σεµινάρια, οµαδικές συναντήσεις Β. Ασφαλής χρήση Σεµινάρια, οµαδικές συναντήσεις 104 άτοµα Γ. Πρόληψη θανάτων Σεµινάρια, οµαδικές συναντήσεις 5. ΑΡΙΑ ΝΗ στα Σωφρονιστικά Καταστήµατα Νεάπολης, Νέας Αλικαρνασσού, Χανίων, Αγιάς Α. Θέµατα υγείας Σεµινάρια, οµαδικές συναντήσεις, έντυπο ενηµερωτικό υλικό Β. Ασφαλής χρήση Οµαδικές συναντήσεις 202 άτοµα Γ. Πρόληψη θανάτων Σεµινάρια, οµαδικές συναντήσεις ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ ΣΥΝΟΛΟ: 794 άτοµα Νοµική υποστήριξη Παρεµβάσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης κρατουµένων χρηστών σε νοµικά θέµατα, τα οποία υλοποιούνται κυρίως µε οµαδικές και ατοµικές συναντήσεις, πραγµατοποιήθηκαν το 2008 από τα παρακάτω προγράµµατα του : 1. Πρόγραµµα ΠΙΛΟΤΟΣ: Σωφρονιστικό Κατάστηµα Ανηλίκων Κασσαβέτειας, Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου. 2. Πρόγραµµα ΣΤΡΟΦΗ: Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Αυλώνα. 3. Μονάδα Συµβουλευτικής Κρατουµένων Θεσσαλονίκης: σωφρονιστικά καταστήµατα ιαβατών, Κασσάνδρας και Κοµοτηνής, στρατιωτικές φυλακές Θεσσαλονίκης. 137

10 4. Πρόγραµµα ΑΡΙΑ ΝΗ: σωφρονιστικά καταστήµατα Νεάπολης, Νέας Αλικαρνασσού, Χανίων και Αγιάς. Υποστήριξη σε υποδίκους Υπηρεσίες υποστήριξης, όπως οµάδες ευαισθητοποίησης, ατοµική συµβουλευτική, οµαδική συµβουλευτική κτλ. παρέχουν επίσης σε υπόδικους χρήστες τρία θεραπευτικά προγράµµατα, δύο του (Συµβουλευτικός Σταθµός Εφήβων του Θεραπευτικού Προγράµµατος ΣΤΡΟΦΗ και Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΕΝ ΡΑΣΕΙ) και ένα της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικοµανών 18 ΑΝΩ (Πρόγραµµα Φυλακών 18 ΑΝΩ). Στον Πίνακας 9.4 παρουσιάζεται ο αριθµός των υποδίκων χρηστών που δέχθηκαν υποστηρικτικές υπηρεσίες το Πίνακας 9.4: Αριθµός υπόδικων χρηστών που έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες (2008) Φορείς Αριθµός αποδεκτών Άνδρες Γυναίκες Σύνολο ΕΝ ΡΑΣΕΙ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ 18 ΑΝΩ ΠΗΓΗ: ΕΚΤΕΠΝ Παρεµβάσεις εκτός των σωφρονιστικών καταστηµάτων Ψυχοκοινωνική στήριξη Το Θεραπευτικό Πρόγραµµα ΕΝ ΡΑΣΕΙ παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στα πλαίσια των ειδικών παρεµβάσεων σε αποφυλακισµένους χρήστες: α. ενηµέρωση και κινητοποίηση, β. συµβουλευτική, πρόληψη υποτροπής και προετοιµασία για ένταξη σε θεραπευτικές κοινότητες, γ. συνέντευξη κινητοποίησης και δ. οµάδες αυτοβοήθειας. Το 2008 δέχθηκαν τις υπηρεσίες αυτές 102 αποφυλακισµένοι χρήστες (92 άνδρες και 10 γυναίκες). Το Πρόγραµµα Φυλακών 18 ΑΝΩ (ΨΝΑ) πραγµατοποιεί οµάδες ευαισθητοποίησης και παρέχει ατοµική συµβουλευτική στους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι στη συνέχεια µπορούν να αιτηθούν θεραπεία στα υπάρχοντα προγράµµατα του φορέα. Το 2008 συµµετείχαν σε οµάδες αυτοβοήθειας 55 άτοµα (54 άνδρες και 1 γυναίκα) και προσήλθαν σε ατοµικές συναντήσεις 25 άτοµα (18 άνδρες και 7 γυναίκες). Επανένταξη αποφυλακισµένων Το σύνολο των προγραµµάτων απεξάρτησης δέχονται σε θεραπεία (απεξάρτηση και κοινωνική επανένταξη) αποφυλακισµένα άτοµα, ενώ τα περισσότερα παρέχουν και υποστήριξη / συµβουλευτική σε νοµικά ζητήµατα. Περαιτέρω, συµπληρωµατικά µε τη λειτουργία των προγραµµάτων εντός φυλακής λειτουργούν οι ακόλουθες εξειδικευµένες δοµές για αποφυλακισµένους: Το Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισµένων Χρηστών () στη Θεσσαλονίκη παρέχει υπηρεσίες συµβουλευτικής, θεραπείας, πρόληψης υποτροπής και κοινωνικής επανένταξης στους ενδιαφερόµενους και σε άτοµα του οικογενειακού τους 138

11 περιβάλλοντος. Το 2008 τις υπηρεσίες του Κέντρου αξιοποίησαν 18 άτοµα (θεραπεία: 12 άτοµα, κοινωνική επανένταξη: 5 άτοµα και 1 γονέας). Το Κέντρο Υποδοχής και Επανένταξης ΕΝ ΡΑΣΕΙ αποτελεί τη συνέχεια των προγραµµάτων υποστήριξης και θεραπείας που υλοποιούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Συνολικά 27 άτοµα δέχθηκαν υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης το Ωστόσο, στο συγκεκριµένο αριθµό περιλαµβάνονται και άτοµα εκτός της συγκεκριµένης ειδικής οµάδας. Επιπλέον, το 2008 δηµιουργήθηκε το Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισµένων ΕΠΑΝΟ ΟΣ (ΝΠΙ ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου ικαιοσύνης, µε βασικό σκοπό την επαγγελµατική κατάρτιση, την προώθηση στην αγορά εργασίας και τη συµβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των αποφυλακισµένων. Στην οµάδα-στόχος της υπηρεσίας αυτής περιλαµβάνονται και οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, που µπορούν να ενηµερωθούν από την ιστοσελίδα της ( για τις θεραπευτικές υπηρεσίες στις οποίες µπορούν να απευθύνονται για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της χρήσης. Στελέχωση και εξοπλισµός των προγραµµάτων Κοινωνικής Επανένταξης Σύµφωνα µε τα στοιχεία, ο αριθµός προσωπικού των προγραµµάτων Κοινωνικής Επανένταξης: α. του Κέντρου Υποδοχής και Επανένταξης Αποφυλακισµένων Θεσσαλονίκης (), β. του Κέντρου Υποδοχής και Επανένταξης ΕΝ ΡΑΣΕΙ και γ. του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικοµανών Κρατουµένων (ΚΑΤΚ) είναι περιορισµένος. Συγκεκριµένα, σε κάθε δοµή το προσωπικό δεν ξεπερνάει τα δύο µε τρία άτοµα (3 άτοµα αναφέρονται στο πρόγραµµα επανένταξης του ΚΑΤΚ, τα οποία όµως είναι µερικής απασχόλησης), ενώ παράλληλα εκφράζεται η ανάγκη για «περισσότερο επιστηµονικό προσωπικό». Όσον αφορά την κτιριακή και υλικοτεχνική υποδοµή αυτών των προγραµµάτων, εκτιµάται ότι είναι «σχετικά ή καθόλου ικανοποιητική». Οι ανάγκες σχετικά µε τις εκτιµήσεις αυτές αφορούν κυρίως την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων, µε την αναδιαµόρφωση και επέκταση των υπαρχόντων και την παροχή ειδικού εξοπλισµού. 9.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το 2008 παρατηρείται µείωση στον αριθµό των προσφερόµενων θέσεων για κοινωνική επανένταξη, παρά τη δηµιουργία τεσσάρων (4) νέων εξειδικευµένων δοµών. Ο συνολικός αριθµός των αποθεραπευοµένων χρηστών οι οποίοι δέχτηκαν υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης παρουσίασε µικρή αύξηση µεταξύ 2006 και Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ) για την εργασιακή απασχόληση των απεξαρτηµένων, ο αριθµός των ατόµων που συµµετείχε στα επιδοτούµενα προγράµµατα απασχόλησης µειώθηκε το 2008 στο µισό σε σχέση µε το Παρά την αλλαγή που είχε σηµειωθεί το 2006 µε την αύξηση του αριθµού των πρώην χρηστών που επωφελήθηκαν από τα συγκεκριµένα προγράµµατα, παρατηρείται και πάλι η τάση µείωσης που εµφανιζόταν τα προηγούµενα χρόνια. Τα προγράµµατα υποστήριξης για τους τοξικοµανείς κρατούµενους διευρύνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Επίσης, µία επιπλέον θεραπευτική κοινότητα δηµιουργήθηκε µέσα στο 2008 από το Πρόγραµµα ΕΝ ΡΑΣΕΙ στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία προκύπτει ανάγκη αύξησης και καλύτερης εκπαίδευσης του επιστηµονι- 139

12 κού προσωπικού στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικοµανών Κρατουµένων. Επιπλέον, βελτίωση χρειάζεται η κτιριακή και υλικοτεχνική υποδοµή των προγραµµάτων επανένταξης που απευθύνονται σε αποφυλακισµένους χρήστες. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΑΜΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΝΑΒΟΥ 140

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 6.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι βασικοί τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 5 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 5.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τα επίσηµα θεραπευτικά προγράµµατα που λειτουργούν σή- µερα στη χώρα είναι συνολικά 66 (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). 1 Ο αριθ- µός των θεραπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΑΡΙΑΔΝΗ θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων Θησέας Λαβύρινθος Μινώταυρος Αριάδνη O MYΘΟΣ Η ανθρωπότητα, ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτοµέρειες επαφής για θεραπεία Το 2010 συλλέχθηκαν στα συµβουλευτικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής χαράσσει τις γραμμές της σωφρονιστικής πολιτικής του Υπουργείου στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ* ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ* ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ* ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ *Ισχύει μόνο για όσους δεν αφορά το «Έντυπο Υποβολής Θεραπευτικών Προγραμμάτων Προς Έγκριση από

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ι. ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σελίδα [1] Ν 2776/1999 Σωφρονιστικός Κώδικας...69 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Σωφρονιστικός Κώδικας»... 134 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΟΚΑΝΑ.

ΧΡΟΝΙΑ ΟΚΑΝΑ. 2 ΧΡΟΝΙΑ ΟΚΑΝΑ www.okana.gr Ο ΟΚΑΝΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 και έχει ως κύριους σκοπούς: τη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 7 ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείας στα ουσιοεξαρτηµένα άτοµα ασχολούνται αφενός τα προγράµµατα θεραπείας για τα ναρκωτικά, αφετέρου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα, Κ.. Σπινέλλη... 15 Προγράμματα εκδηλώσεων... 21 Χαιρετιστήρια Μηνύματα: Αναστάσης Παπαληγούρας... 27 Κωνσταντίνος Γκλέτσος... 29 Ιωάννης Παπανικολάου... 33

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά για την περιοχή Θεσσαλονίκης ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης. Ψυχίατρος 1 ΨΥΧΤ-ΘΕΣ2

Αναλυτικά για την περιοχή Θεσσαλονίκης ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης. Ψυχίατρος 1 ΨΥΧΤ-ΘΕΣ2 Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο Αυτό είναι ένα ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στα µέλη που βρίσκονται στο Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ.

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: 3 (ΣΥΝΟΛΟ 7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΖΩΗ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά για την περιοχή Αττικής ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης. Ψυχίατρος 1 ΨΥΧΤ-ΑΤ1

Αναλυτικά για την περιοχή Αττικής ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής: Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Κωδ. Θέσης. Ψυχίατρος 1 ΨΥΧΤ-ΑΤ1 Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς δημοσίευση Αθήνα, 27.7.2015

Προς δημοσίευση Αθήνα, 27.7.2015 Α.Π. : 2508 Προς δημοσίευση Αθήνα, 27.7.2015 Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6, fax: 210 9241986 admin@kethea.gr, www.kethea.gr Διανέμεται δωρεάν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2010 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του TDI για το 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Το 2012 συλλέχθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ ερωτηματολόγια πρώτης επαφής τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ )

1 ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ) 1 ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ) ΛΕΡΟΣ Σχολικό έτος 2008-2009 ΚΡΑΤΙΚOI ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 4.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Από το 2002, ο πιθανός αριθµός προβληµατικών χρηστών υπολογίζεται κάθε χρόνο µε την εφαρ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης / μείωσης της βλάβης υλοποιούν παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ [1] ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων: Δήμητρα Αντωνοπούλου * Στο σεμινάριο επιμόρφωσης «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του» που πραγματοποίησε η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο;

Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Αντιµετωπίζω πρόβληµα χρήσης /εξάρτησης και θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια για θεραπεία. Ποιες επιλογές έχω για θεραπεία στην Κύπρο; Εξωτερικές οµές Εφήβων και Οικογένειας Τα εξωτερικά Προγράµµατα Εφήβων Νεαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 18ΑΝΩ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ»

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» Μουδάτσου Μαρία, Ψυχολόγος, PRAKSIS, m.moudatsou@praksis.gr Λίγα λόγια για την PRAKSIS Η Praksis (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), είναι

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 Α. ΜΕΡΟΣ Γενικές Πληροφορίες: 1. Ημερομηνία:... 2. Ονομασία Προγράμματος:... 3. Διεύθυνση:... 4. Τηλ.:... fax:...email:...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΚΚΝ ΑΥΛΩΝΑ ΘΕΜΑ: «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» 22/04/2016

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΚΚΝ ΑΥΛΩΝΑ ΘΕΜΑ: «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» 22/04/2016 ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΚΚΝ ΑΥΛΩΝΑ ΘΕΜΑ: «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» 22/04/2016 Πώς υλοποιείται; Η ποινή ως μέσου σωφρονισμού και όχι ως αντεκδίκηση. Προετοιμασία αποφυλάκισης. Μετασωφρονιστική μέριμνα

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική αποδοτικότητα των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ

Η οικονομική αποδοτικότητα των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ 10 > ΚΕΘΕΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 EΡΕΥΝΑ Η οικονομική αποδοτικότητα των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ Σε περιόδους οικονομικής κρίσης γίνεται όλο και πιο επίκαιρο το ερώτημα αν οι πόροι που ξοδεύει η κοινωνία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ 10 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ Η: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤHΣΗ 10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αλκοόλ αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα δηµόσιας υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΔIAΓPAΦEΣ KAI ΣTOXOI για τις Θεραπευτικές Kοινότητες

ΠPOΔIAΓPAΦEΣ KAI ΣTOXOI για τις Θεραπευτικές Kοινότητες Kέντρο Θεραπείας Eξαρτημένων Ατόμων ΠPOΔIAΓPAΦEΣ KAI ΣTOXOI για τις Θεραπευτικές Kοινότητες XAPTHΣ ΔIKAIΩMATΩN των μελών KΩΔIKAΣ ΔEONTOΛOΓIAΣ για το προσωπικό ΠAΓKOΣMIA OMOΣΠONΔIA ΘEPAΠEYTIKΩN KOINOTHTΩN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ www.kethea.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ www.kethea.gr / facebook.com/kethea / www.twitter.com/ketheagr ΑΡ. ΛΟΓ. ΔΩΡΕΩΝ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζοµένων - ΑΝΙΜΑ αµκε -

Παραδείγµατα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζοµένων - ΑΝΙΜΑ αµκε - Παραδείγµατα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζοµένων - ΑΝΙΜΑ αµκε - Στοιχεία Επιχείρησης Οργανισµού Επιχείρηση ή Οργανισµός ΑΝΙΜΑ αµκε-µκο Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ Ο Ξενώνας ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ το οποίο αρχικά υλοποιήθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Δραστηριότητες [1]

Νέες Δραστηριότητες [1] Νέες Δραστηριότητες Το 2011 δόθηκαν 7.165,44 κιλά τρόφιμα και το 2012 δόθηκαν 9.044,42 κιλά τρόφιμα. Το 2012 δόθηκαν στα καταστήματα κράτησης της χώρας μας συνολικά 500 δέματα με ιματισμό και διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ερωτηµατολόγιο για την Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κέντρου Ενηµέρωσης Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο. Αυτό είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος Απαρτιωμένη Διδασκαλία 4 πραγματικότητες στη σύγχρονη Ψυχιατρική Η μείωση 40% των νοσηλευομένων σε άσυλα τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ κεντρικό θύλακα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ κεντρικό θύλακα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης, Μέτρο 5 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας- ΕΚΤ» του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΡΓΟΥ ΚΕΘΕΑ 2 0 0 8 εκδότης Kέντρο Θεραπείας Eξαρτημένων Aτόμων (KEΘEA) υπεύθυνος έκδοσης Xαράλαμπος Πουλόπουλος, PhD, Διευθυντής KEΘEA συλλογή στοιχείων Tμήματα Έρευνας - Tεκμηρίωσης θεραπευτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Η Ψυχολογική Συμβουλευτική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κωνσταντίνος Ευθυμίου & Νικόλαος Γεωργουλάς Γ.Δ. τουδημοκρίτειουπανεπιστημίουθράκης 1 Η Συμβουλευτική Υπηρεσία στο Δ.Π.Θ. n,!.!,!. " # (".#.)

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230

Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230 Παγκόσµια Μέρα κατά των Ναρκωτικών- Χαιρετισµός από τον ρα Χρύσανθο Γεωργίου - Πρόεδρο Αντιναρκωτικού Συµβουλίου Κύπρου 26 Ιουνίου 2014, 1230 ηµοσιογραφική Εστία Αγαπητοί Συνεργάτες, Αγαπητή κυρία Κυρίτση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Η ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μ. Μαδιανός Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ψυχιατρική 2002, 13:297-300 Η Ελλάδα, τρία έτη µετά την ένταξή της από το

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ)

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ) Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Το Εξειδικευμένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 11. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάχρηση και η εξάρτηση από το αλκοόλ συμβάλλουν σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο στην πρόκληση ασθενειών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Προς Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής Μεσογείων 96 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά Τμήματα θεραπευτικών προγραμμάτων KEΘEA

Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά Τμήματα θεραπευτικών προγραμμάτων KEΘEA Απολογισμός Έργου y m2 εκδότης Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) υπεύθυνος έκδοσης Βασίλειος Γκιτάκος/PhD, Διευθυντής KEΘEA συλλογή στοιχείων Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την εποχή που διανύουμε οι ψυχοτρόπες ουσίες είναι παντού. Δυστυχώς η μάστιγα των ναρκωτικών εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και έπαψε να είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 6/10/2014 Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Θέμα: "Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων (Workshops) με θέμα: «Η Μη Κατευθυντική Συμβουλευτική Ενθάρρυνσης, η εφαρμογή βιωματικών Μεθόδων Συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΣΤΑ ΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ. Αναζήτηση Αιτιών ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ. Πειραµατισµός. «Κανείς φορά».

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΣΤΑ ΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ. Αναζήτηση Αιτιών ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΑ ΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ. Πειραµατισµός. «Κανείς φορά». ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΠ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ: ΣΤΑ ΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων γίνεται με βάση τον αριθμό μητρώου (αύξουσα σειρά). Πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ι. Βεζυράκης 1 Βιογραφικό του ηµήτρη Ι. Βεζυράκη

ηµήτρης Ι. Βεζυράκης 1 Βιογραφικό του ηµήτρη Ι. Βεζυράκη Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ηµήτρης Ι. Βεζυράκης Ο ηµήτρης Βεζυράκης του Ιωάννη και της Ελένης γεννήθηκε στη Σητεία της Κρήτης το 1959. Είναι Κοινωνικός Λειτουργός, έγγαµος µε ένα παιδί. Από το

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

http://www.anher.gr/index2.php?option=com_content&task=view&id=102&pop=1&page=0&itemid=152

http://www.anher.gr/index2.php?option=com_content&task=view&id=102&pop=1&page=0&itemid=152 Page 1 of 6 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης ΜΕΤΡΟ 6.3. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.3. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 2. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Renewable Energy Sources Compass Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Εισαγωγή Προπαρασκευαστικό στάδιο Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα RES Compass, πραγματοποιήθηκαν διάφορες προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

κακουργηματική παράβαση του ΚΝΝ δηλ. για αγορά, κατοχή κ.λπ. ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία

κακουργηματική παράβαση του ΚΝΝ δηλ. για αγορά, κατοχή κ.λπ. ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία Στοιχεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών σχετικά με χρήστες ουσιών και υποθέσεις ναρκωτικών που εκδικάσθηκαν κατά το δικαστικό έτος 2010-2011 (Σεπτέμβριος 2010-Ιούλιος 2011).

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ «ΙΡΙΣ»

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ «ΙΡΙΣ» ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ «ΙΡΙΣ» Εισηγήτρια: Μαρία Σαραφίδου MD. Παιδοψυχίατρος-Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια. ιδάκτορας Ιατρικής Σχολής του Πανεπ. Λωζάννης τ. ιευθύντρια Ιατροπαιδαγωγικού Τοµέα στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 23 Ιουνίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάμενος Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΣΚΕ 2011-2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΣΚΕ 2011-2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΣΚΕ 211-212 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 1. ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ Β. Μενούτης, Β. Παυλόπουλος, Λ. Τζέμος, Χ. Δημητρακόπουλος, Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λαρεντζάκης Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα