«ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι»"

Transcript

1 «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5 ο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό είναι το 5 ο εργαστήριο από τα έξι (6) που θα γίνουν. α/α Ημερομηνίες Τίτλος εργαστηρίου /11/10 Χρήσεις Η/Υ Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Ιατρικής Σχολής /11-10 Δημιουργία παρουσιάσεων ιατρικού περιεχομένου (Powerpoint) /11/10 Αναζήτηση Ιατρικής Πληροφορίας και αξιοποίησή της σε περιβάλλον Office 4 29/11-3/12/10 Εφαρμογές ιατρικού περιεχομένου (Excel) /12/10 Εφαρμογές ιατρικού Φακέλου Ασθενή (Google Health) /12/10 Εφαρμογές επεξεργασίας ιατρικών πολυμέσικών δεδομένων (MatLab) Παρακαλούνται οι διδάσκοντες να διαφυλάτουν τα βαθµολόγια και να τα παραδώσουν συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα µετά το τέλος του 6 ου εργαστηρίου στην κ. Γεωργιάδου σε έντυπη µορφή και σε ηλεκτρονική µορφή ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σκοπός είναι η παρουσίαση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στους φοιτητές, µέσα από τη χρήση ενός πρότυπου µέσου, του Google Health, δίνοντας έµφαση στο διαφορετικό τρόπο εισαγωγής ιατρικών δεδοµένων και τις επιµέρους δυνατότητες αξιοποίησής τους. Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι του εργαστηρίου είναι: Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός on-line συστήµατος αποθήκευσης ιατρικών πληροφοριών. Παρουσίαση των εφαρµογών του στην παροχή ολοκληρωµένων ιατρικών υπηρεσιών. Εξοικείωση µε το περιβάλλον του Google Health, µέσα από τη χρήση συγκεκριµένων λειτουργιών, όπως η αποθήκευση και ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών ή η αναζήτηση ιατρικών επαφών

3 Ο ΗΓΙΕΣ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Αφού οι φοιτητές δηµιουργήσουν το φάκελο του εργαστηρίου και κατεβάσουν τα απαραίτητα αρχεία, θα πρέπει να συνδεθούν στο σύστηµα του Google Health. Οι λογαριασµοί Gmail έχουν δηµιουργηθεί πριν την έναρξη των εργαστηρίων και θα είναι κοινοί για τους φοιτητές, θα επαναχρησιµοποιούνται δηλαδή σε κάθε εργαστήριο. Για να µπορέσουν οι φοιτητές να συνδεθούν στο σύστηµα του GH θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν τα username και password που δίνονται στο φυλλάδιο του φοιτητή. Για να γίνει αυτό, κάθε ενεργός υπολογιστής στο εργαστήριο θα αντιστοιχίζεται µε ένα συγκεκριµένο αριθµό (ξεκινώντας από το 1 µε αύξουσα σειρά), ο οποίος θα χρησιµοποιείται γι αυτόν το σκοπό. Πριν τη σύνδεση, γίνεται µια µικρή παρουσίαση σε Power Point, η οποία έχει ετοιµαστεί από πριν, η οποία θα αναφέρει πράγµατα σχετικά µε τους στόχους του εργαστηρίου, τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, το Google Health και τις λειτουργίες του (συνοπτικά) και την πολιτική απορρήτου που το ακολουθεί. Ακολουθεί η σύνδεση στο σύστηµα και η έναρξη της παρουσίασης των λειτουργιών του. Λειτουργίες του Google Health Η παρουσίαση θα γίνεται από το λογαριασµό του διδάσκοντα, µε τον οποίο θα αλληλεπιδρά κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, υποδεικνύοντας τις αντίστοιχες ενέργειες στους φοιτητές. Οι λειτουργίες του Google Health που θα παρουσιαστούν, µε τη σειρά, είναι: 1 Personal info 1. Personal info: Προσωπικές πληροφορίες Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, συγκεκριµένα όνοµα προφίλ, φύλο, οµάδα αίµατος, ηµεροµηνία γέννησης και φυλή. Επιλέγοντας Options/Edit personal info πλάι στο όνοµα του προφίλ ή Edit δίπλα από τα χαρακτηριστικά ακριβώς πάνω από τις κεντρικές πληροφορίες, γίνεται προσθήκη τυχαίων πληροφοριών σε όλες της κατηγορίες της συγκεκριµένης καρτέλας. 2 Wellness 2. Wellness: Ευεξία Παρακολούθηση βάρους, αρτηριακής πίεσης, διάθεσης, άσκησης κ.ά. υνατότητα δηµιουργίας στόχων και γραφηµάτων παρακολούθησης προόδου. Επιλέγοντας Add εµφανίζεται µία λίστα βιοµετρικών δεδοµένων όπως γλυκόζη αίµατος, θερµοκρασία σώµατος, ύψος, βάρος, ακόµη και πληροφορίες για βάδισµα, ποδηλατοδρόµηση και άλλα. Γίνεται προσθήκη της παρακάτω πληροφορίας: Blood pressure: 120/70 mmhg, τυχαία ηµεροµηνία. Επιλέγοντας Blood pressure γίνεται εισαγωγή στο πλαίσιο New result µιας νέας τιµής, π.χ. 140/80 mmhg (µε άλλη ηµεροµηνία) για να εµφανιστεί η λειτουργία της δηµιουργίας γραφήµατος 3. Problems 3. Problems: Προβλήµατα υγείας Προσθήκη ασθενειών, συµπτωµάτων, ιατρικών διαγνώσεων και παρακολούθηση σχετικών ειδήσεων και επιστηµονικών άρθρων. Επιλέγοντας Add µπορείτε να γίνει εισαγωγή οποιασδήποτε ασθένειας µε παράλληλη εισαγωγή διάφορων σχετικών πληροφοριών, όπως ηµεροµηνιών έναρξης λήξης και σχετικών σχολίων. Γίνεται προσθήκη των παρακάτω ασθενειών µε τη σειρά: Cirrhosis: Current condition, Start End date. Μετά την προσθήκη αυτής, γίνεται επιλογή της και παρουσίαση της δεξιάς sidebar (πληροφορίες, ειδήσεις, επιστηµονικά άρθρα) και επιλογή Causes, symptoms, treatments and more για επίδειξη της δυνατότητας ενηµέρωσης. Pregnancy: Past condition, Start End date. Εδώ καλό θα είναι να τονιστεί ότι στη συγκεκριµένη κατηγορία περιλαµβάνονται και καταστάσεις που δεν µπορούν να θεωρηθούν προβλήµατα υγείας, του τύπου της εγκυµοσύνης.

4 4. Medications 4. Medications: Φαρµακευτική αγωγή Καταγραφή φαρµάκων ή συµπληρωµάτων και προβολή προσωπικών προειδοποιήσεων σχετικών µε πιθανές αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, δυνατότητα προβολής πληροφοριών σχετικών µε κάποια φάρµακα και εισαγωγής τους από υπηρεσίες τρίτων. Επιλέγοντας Add γίνεται εισαγωγή ενός φαρµακευτικού παρασκευάσµατος και πληροφοριών σχετικών µε αυτό, όπως δοσολογία, έναρξη λήξη αγωγής, σχόλια κλπ. Γίνεται προσθήκη των παρακάτω φαρµάκων µε τη σειρά: Amoxicillin: Current, Strength, How often, How much Penicillin V Potassium: Current, Strength. Μετά την προσθήκη του φαρµάκου αυτού εµφανίζεται το χαρακτηριστικό σύµβολο και η ένδειξη Interaction warnings, της οποίας η επιλογή οδηγεί σε ένα παράθυρο στο οποίο περιγράφεται το πρόβληµα (Amoxicillin and Penicillin V Potassium ) και η κρισιµότητά του (ανάλογα µε το σύµβολο). Η επιλογή αυτή υποστηρίζεται µόνο για τα built-in δεδοµένα του Google Health και η µη εµφάνισή της δε σηµαίνει απαραίτητα πως δεν υπάρχει καµιά περίπτωση εµφάνισης προβλήµατος, επειδή η υπηρεσία µπορεί να µην είναι επαρκώς ενηµερωµένη. Lipitor: Current. Η ένδειξη αλλάζει, επειδή εµφανίζεται περισσότερο σοβαρό πρόβληµα interaction (Lipitor and Hardening of the Liver). Επίσκεψη στη σελίδα του προβλήµατος για εξακρίβωση της αιτίας του. 5. Allergies 5. Allergies: Αλλεργίες Αποθήκευση αλλεργιογόνων, δυνατότητα ενηµέρωσης ειδικού σε περίπτωση ανάγκης (επαφή µε το πρώτο). Επιλέγοντας Add µπορείτε να εισάγετε οποιαδήποτε αλλεργία επιθυµείτε και ταυτόχρονα να εισάγετε διάφορες σχετικές πληροφορίες όπως για το αν συνεχίζετε να την έχετε, πότε άρχισε και πότε τελείωσε, εµφάνισε βαριά ή ελαφριά συµπτώµατα καθώς και να προσθέσετε διάφορες σηµειώσεις. Γίνεται προσθήκη των παρακάτω αλλεργιών µε τη σειρά: Milk Lipitor: Μετά την προσθήκη αυτής γίνεται επίσκεψη στα interaction warnings γιατί εµφανίζεται η αλληλεπίδραση αλλεργίας φαρµάκου. 6. Test results 6. Test results: Αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων Καταχώρηση ιατρικών εξετάσεων µε δυνατότητα παρουσίασης των στοιχείων σε µορφή διαγραµµάτων. Επιλέγοντας Add υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής αποτελεσµάτων (ποσοτικών) από οποιεσδήποτε ιατρικές εξετάσεις έχουν πραγµατοποιηθεί. Γίνεται προσθήκη των παρακάτω αποτελεσµάτων µε τη σειρά: Cholesterol, Total: οι πληροφορίες που εισάγονται είναι Value 170, Unit mg/dl και τυχαία ηµεροµηνία. Έπειτα εισάγεται µια ακόµη τιµή π.χ. 180 από την καρτέλα της συγκεκριµένης εξέτασης, στο πεδίο New result (µε νέα ηµεροµηνία), για την παρουσίαση της ικανότητας δηµιουργίας γραφηµάτων. 7. Procedures 7. Procedures: Επεµβάσεις Καταγραφή ιατρικών επεµβάσεων σε νοσοκοµεία ή ιατρεία και προβολή πληροφοριών σχετικά µε αυτές. Επιλέγοντας Add, προσθέστε τις παρακάτω επιλογές, µε τη σειρά, στο προφίλ: Chest X-Ray: στη δεξιά sidebar υπάρχει, στην καρτέλα overview, η επιλογή How to prepare and more, η οποία παρουσιάζει στοιχεία σχετικά µε την επέµβαση. Παρουσίαση της λειτουργίας. Απονεύρωση: να τονιστεί η ικανότητα προσθήκης δεδοµένων που να µη συµφωνούν µε τη λίστα (είτε δεν έχουν καταχωρηθεί ή είναι σε άλλη γλώσσα). 8. Ιmmunizations 8. Immunizations: Ανοσοποίηση Σηµείωση εµβολιασµών (ενέσιµων, υγρών ή σπρέι). Επιλέγοντας Add, προσθήκη της παρακάτω επιλογής: Hepatitis B Vaccine, Adult: Date 9. Insurance 9. Insurance: Ασφάλιση Προσθήκη ασφαλιστικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας µε τους ασφαλιστές. Περιγραφή της καρτέλας και επίδειξη της φόρµας εισαγωγής στοιχείων χωρίς να γίνει αυτή.

5 10. Files 10. Files: Αρχεία Upload αρχείων, εικόνων και σκαναρισµένων εγγράφων σχετικών µε το ιατρικό ιστορικό. Επιλέγοντας «Αναζήτηση», γίνεται διαδοχικό upload των παρακάτω αρχείων που βρίσκονται στο φάκελο του εργαστηρίου: chest_x-ray.jpg: επιλέγοντας Edit, αλλαγή ονόµατος στο πεδίο File Name και προσθήκη κάποιας σηµείωσης (π.χ. ηµεροµηνία ή τόπο εξέτασης: ακτινολογικό ΑΧΕΠΑ) receipt.jpg Εδώ µπορεί να λόγος για τις λειτουργίες που δεν µπορούν να παρουσιαστούν στη δεξιά sidebar της κεντρικής σελίδας, δηλαδή Import medical records και Put your information to work. Στη συνέχεια, µε απλή επιλογή των καρτελών αυτών και µικρή περιήγηση σ αυτές, περιγράφεται το περιεχόµενό τους Medical contacts 12. Add another profile 11. Medical contacts: Ιατρικές επαφές Προσθήκη στοιχείων επικοινωνίας µε επαγγελµατίες υγείας, ασφαλιστές κ.ά., µε τη δυνατότητα αναζήτησης ιατρικών επαφών (Find a doctor) σε διαφορετικές ειδικότητες (στοιχεία επικοινωνίας, reviews, τοποθεσία κλπ) Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία Medical contacts (στην αριστερή sidebar), γίνεται η επιλογή Create a new contact. Στην καρτέλα που εµφανίζεται, επιλέγοντας Search for your doctor υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης ιατρικών επιχειρήσεων από τις Google Businesses. Προσθήκη των παρακάτω επαφών: Τυχαία επαφή (πχ Παπαδόπουλος Γιώργος), προσθήκη «µε το χέρι» µερικών στοιχείων (πχ τηλ, σηµείωση «παθολόγος» κλπ) Αναζήτηση επαφής στο Search for your doctor µε φράση αναζήτησης «dentistry thessaloniki» και προσθήκη µιας επαφής από τη λίστα των αποτελεσµάτων. Αναζήτηση επαφής στο Search for your doctor µε φράση αναζήτησης «diabetes thessaloniki» και προσθήκη µιας επαφής από τη λίστα των αποτελεσµάτων Add another profile: Προσθήκη προφίλ για άλλο πρόσωπο Στην αριστερή sidebar υπάρχει η επιλογή Add another profile για προσθήκη πληροφοριών για άλλα άτοµα στον ίδιο λογαριασµό (π.χ. οικογενειακός φάκελος υγείας). Επίδειξη αυτής µε πιθανή δηµιουργία ενός προφίλ. 13. Share 13. Share: ιαµοιρασµός προφίλ Επιλέγοντας Share/Share with others µπορούµε να δώσουµε τη δυνατότητα σε άλλους χρήστες του Google Health να δουν το προφίλ µας για χρονικό διάστηµα 30 ηµερών, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα interaction, µε την απλή αποστολή µιας προσωπικής πρόσκλησης µε τη µορφή mail. Επιλέγοντας Share/See who has access δίνεται η δυνατότητα εποπτείας όλων των λογαριασµών που έχουν πρόσβαση στο δικό µας. Ο λογαριασµός επίδειξης θα είναι καλό να έχει κάποια καταχώρηση στο συγκεκριµένο πεδίο. Παρουσίαση της λειτουργίας. ΑΣΚΗΣΗ Μετά την περιήγηση στις λειτουργίες του Google Health, οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν την άσκηση για να αξιολογηθούν, με άριστα να είναι το 10/10. Οι οδηγίες βρίσκονται στο φυλλάδιο του φοιτητή. Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής: Ερώτηση 1 (7 μονάδες) Οι μονάδες για την ερώτηση αυτή κατανέμονται ως εξής: - Alcoholic Liver Disease, στο πεδίο Problems, με ένδειξη Current (Μονάδα 1) - Pregnancy, στο πεδίο Problems, με ένδειξη Past (Μονάδα 1) - Aspirin Low-Strength, στο πεδίο Medications, με ένδειξη Current (Μονάδα 1)

6 - Warfarin, στο πεδίο Medications, με ένδειξη Current (Μονάδα 1) - Serum Glutamate Pyruvate Transaminase (SGPT), στο πεδίο Test results, με λεπτομέρειες: 65 IU/L - Nov 5, 2010 (Μονάδα 1) - Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase (SGOT), στο πεδίο Test results, με λεπτομέρειες: 50 IU/L - Nov 5, 2010 (Μονάδα 1) - C-Section, στο πεδίο Procedures, με λεπτομέρειες: Sep 25, 2009 (Μονάδα 1) Ερώτηση 2 (2 Μονάδες) Η απάντηση απαιτεί τον εντοπισμό των interactions warnings που εμφανίζονται στο προφίλ της αδερφής και είναι η εξής (διπλή): - Warfarin and Aspirin Low-Strength (Μονάδα 1) - Warfarin and Hardening of the Liver caused by Alcohol (Μονάδα 1) Ερώτηση 3 (1 Μονάδα) Γι αυτήν τη μονάδα, ο φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση πως θα πρέπει να σταματήσει η αδερφή του να παίρνει το φάρμακο Warfarin, καθώς, σύμφωνα με το Google Health, είναι αυτό που προκαλεί και τα δύο προβλήματα (interaction warnings) που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ο διδάσκων ελέγχει την πρώτη ερώτηση κοιτάζοντας τις πληροφορίες στο προφίλ του φοιτητή που τον κάλεσε κι έπειτα ζητάει τις απαντήσεις στις άλλες δύο ερωτήσεις (προσωπικά), ώστε να τον βαθμολογήσει. Έπειτα, ο κάθε φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη σελίδα των εργαστηρίων. Αφού ο φοιτητής τελειώσει και με το ερωτηματολόγιο και αφήσει τον υπολογιστή, κάποιος από τους διδάσκοντες θα πρέπει να μπει στο προφίλ του συγκεκριμένου υπολογιστή και να σβήσει τα δεδομένα από το προφίλ, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από στο επόμενο εργαστήριο.

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Α. Εισαγωγή... 3 Τι είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πώς διεξάγεται... 3 Τι είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4.5. Διαδικτυακές Εφαρμογές 4.5.4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι)

Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο (Ι) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα Smartphone Ω1 1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα