Σύγχρονες Εξελίξεις στις εφαρµογές της Πληροφορικής στην Υγεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγχρονες Εξελίξεις στις εφαρµογές της Πληροφορικής στην Υγεία"

Transcript

1 Σύγχρονες Εξελίξεις στις εφαρµογές της Πληροφορικής στην Υγεία Παναγιώτης Μπαµίδης Επίκ. Καθηγητής Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΠΘ 1

2 Περίληψη 2 τρεις άξονες της ιατρικής πληροφορικής, υπηρεσίες υγείας κλινική έρευνα, ιατρική εκπαίδευση. Τεχνολογικές εξελίξεις: εφαρµοσµένης ιατρικής πληροφορικής και των τεχνολογιών επικοινωνίας εφαρµοσµένων νευρο-επιστηµών µε ιδιαίτερη έµφαση στην επεξεργασία και απεικόνιση νευροφυσιολογικών δεδοµένων πληροφορικής στην ιατρική εκπαίδευση Περιεχόµενα/Παραδείγµατα Φάκελος Υγείας ίκτυο ιακοπής Καπνίσµατος (nosmoke) Συναισθηµατική υπολογιστική (ΓΓΕΤ: Affection) Εκπαίδευση ατόµων µε αυτισµό (ΕΠΕΑΕΚ: ΕΛΠΙ Α-ΑΥΤΙΣΜΟΣ) Φροντίδα ηλικιωµένων (CIP-PSP: LLM) Τεχνολογίες συνεργατικού διαδικτύου στην ιατρική εκπαίδευση (INTERREG: IntraMedNet, WideMEDnet) Προτυποποίηση και ανταλλαγή ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού (econtentplus2008: meducator) Επιστήµες ζωής και έρευνα διαστήµατος (ΙΑΑ/ESA: study groups)

3 3 Ορισµοί

4 Τι είναι Ιατρική Πληροφορική; 4 Επιστήµη που χρησιµοποιεί ειδικά εργαλεία ανάλυσης και εµπέδωσης συστηµάτων ώστε να αναπτύξει αλγορίθµους και λειτουργίες για την διαχείριση, τον έλεγχο της διαδικασίας, τη στήριξη αποφάσεων και την επιστηµονική ανάλυση της ιατρικής γνώσης (Shortliffe, 1984). Περιλαµβάνει τις θεωρητικές και πρακτικές έννοιες της πληροφορικής και επικοινωνιακής διαδικασίας, βασιζόµενη στην γνώση και την εµπειρία που προκύπτει από την Ιατρική Επιστήµη και την Ιατρική Περίθαλψη (Van Bemmel, 1984). Τρεις (3) οι άξονες δράσης της ιατρικής πληροφορικής: υπηρεσίες υγείας κλινική έρευνα εκπαίδευση

5 5 Υπηρεσίες Υγείας - Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος

6 Ο ιατρικός φάκελος ασθενή Ο ιατρικός φάκελος ασθενή (ΙΦΑ) µας δίνει µία εικόνα της υγείας του ασθενή αφού αυτός έχει ζητήσει θεραπεία σε κάποια βαθµίδα περίθαλψης Ο ΙΦΑ συνήθως περιέχει ευρήµατα αποτελέσµατα εξετάσεων και θεραπευτικές πληροφορίες 6

7 ιάκριση φακέλου υγείας φακέλου ασθενή Electronic Health Record (EHR) Electronic Medical Record (EMR) 7 Τα EMRs είναι κλινικά αρχεία που δηµιουργούνται µέσα από γεγονότα υγειονοµικής περίθαλψης. Το EHR βασίζεται στην συνάθροιση των στοιχείων των ασθενών που φυλάσσονται στα EMRs Το EHR συνδυάζει τις προσωπικές λεπτοµέρειες του ασθενή, την κατάσταση της υγείας του, πληροφορίες από διάφορες επισκέψεις και την περιοδική φροντίδα που δέχτηκε από άλλους πάροχους υγείας ιατρικό ιστορικό σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο σε εθνικό επίπεδο. ενηµερωµένο αρχείο υγείας πολίτη

8 Patient records EHRs 8

9 Το σύστηµα του ικτύου ιακοπή Καπνίσµατο Αποτελείται από 3 υποσυστήµατα Πλατφόρµα ιακοπή Καπνίσµατο Υπεύθυνο για την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδοµένων των καπνιστών/ασθενών Περιβάλλον Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για συνεργατική και εξ αποστάσεω εκµάθηση FORUM Επικοινωνία Κοινού Παρέχει υποστήριξη των καπνιστών, ανταλλαγή απόψεων και ανεύρεση λύσεων/απαντήσεων ίκτυο ιακοπής Καπνίσµατος 9

10 Πρόσβαση στο σύστηµα Άµεση Πρόσβαση Πλατφόρµα ιακοπής Καπνίσµατος Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης FORUM Επικοινωνίας Κοινού ίκτυο ιακοπής Καπνίσµατος 10

11 11 Ολοκληρωµένα Πληροφορικά Συστήµατα Υγείας

12 ιακηρύξεις Ολοκληρωµένων Πληροφορικών Συστηµάτων Αρχή διαδικασίας το 2003 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ιάφοροι διαγωνισµοί το 2004 Το ΟΠΣ του ΠεΣΥΠ/ ΥΠε θα έχει 3 µέρη: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠε ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙ ΩΝ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 12

13 Ολοκλήρωση... Τύποι ολοκλήρωσης από πλευράς χρήστη: 1. Ολοκλήρωση δεδομένων. Δεδομένα που καταχωρούνται από μία εφαρμογή να είναι διαθέσιμα σε άλλη αν τα χρειάζεται και εφόσον δεν υπάρχει σύγκρουση/κατάργηση εμπιστευτικότητας. Αυτό αποτρέπει την επανάληψη καταγραφών και τους κινδύνους λαθών τους 2. Ολοκλήρωση αναπαράστασης: δεδομένα από διαφορετικές εφαρμογές παρουσιάζονται στο χρήστη με επαρκή και συνεπή τρόπο. 3. Λειτουργική Ολοκλήρωση: οι λειτουργίες των διαφορετικών εφαρμογών να είναι διαθέσιμες σε κατάλληλους χρήστες μέσα σε ένα ομογενοποιημένο περιβάλλον χρήσης. 13

14 Νοσοκοµείο Ιατρικό Υποσύστηµα Αλλα Πληροφ. Υποσυστήµατα ICU Ιατρικό Ιστορικό RIS η/και PACS ιαγνώσεις OR Νοσηλευτική Υπηρεσία Ιατρικά Πρωτόκολλα Ιατρικά Πορίσµατα Τηλεµατικές Τεχνολογίες LIS Εργαστηριακά Business Intelligence MIS Επείγοντα Περιστατικά Ιατρικές Πράξεις Εξωτερικά Ιατρεία ιαιτολογικό ιαχείριση Ασθενών Βιοϊατρική Τεχνολογία Λογ/µοι Πληρωτέοι Προµήθειες Γενική Λογιστική Ραντεβού Γραφείο Κίνησης Ασθ. ιαχ. ιαχ. πρσκου Φαρµακείου Πρωτόκολλο Λογιστήριο ασθενών Αναλυτική Λογιστική ιοικ/οικ Εφαρµογές ιαχ. Αποθηκών Μισθοδοσία ιαχ ιαθεσ. Λογ/µοι Εισπρακτέοι Πάγια Γενική Λογιστική Προµηθευτές ιοικ/οικ Εφαρµογές Λογ/µοι Προµήθειες Πληρωτέοι ιαχ. Φαρµακείου ΠΕΣΥ ιαχ. Αποθηκών Λογιστήριο Λογ/µοι Μισθοδοσία ασθενών Εισπρακτέοι ιαχ. Πάγια πρσκου Αναλυτική Ραντεβού ιαχ. Λογιστική ιαθ. Portal ΠΕΣΥ CRM Ασφαλιστικοί Φορείς, ΠΕΣΥ και λοιποί Οργανισµοί Υγειονοµικός Χάρτης Business Intelligence MIS Ηλεκτρ. Φακ. Υγείας Πρόνοια 14 Κέντρο Υγείας ιάγραµµα 1, Γενικό Ιατρικό Τηλεµατικές LIS Υποσύστηµα Τεχνολογίες Εργαστηριακά Ιατρικά Ιατρικό ΠορίσµαταΙστορικό Business Λογ/µοι ιαχ Intelligence Πληρωτέοι ιαθεσ. ιαχ. ιαγνώσεις MIS Αποθηκών Επείγοντα Προµήθειες Πρωτόκολλο Περιστατικά ιαχ. Ραντεβού Φαρµακείου Ιατρικές ιαχ. Μισθοδοσία Πράξεις Λογιστήριο πρσκου Λογ/µοι (Επισκ Παραπ.) Εξωτερικά ασθενών Εισπρακτέοι Ιατρεία Γενική Λογιστική Αναλυτική Πάγια Λογιστική ιαχείριση Ασθενών ιοικ/οικ Εφαρµογές Κατ οίκον Νοσηλεία (οικία ασθενούς) Τηλεµατικές Τεχνολογίες Τηλεµατικές Τεχνολογίες ιαγνώσεις Ιατρικό Ιστορικό Ιατρικά Πορίσµατα ιαχείριση Ασθενών Ραντεβού Ιατρικές Πράξεις (Επισκ Παραπ.) Ιατρικό Υποσύστηµα Περιφερειακό Ιατρείο Portal Business Υγείας Intelligence Elearning - MIS ΥγειονοµικόςΠρόνοια Χάρτης Υπουργείο

15 15

16 Google Health https://www.google.com/health Χρησιµοποιείται για διαδικτυο-κεντρική αποθήκευση και διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας Το πλήθος και το είδος της ιατρικής πληροφορίας που θα εισαχθεί καθορίζεται από τον ίδιο τον εν δυνάµει ασθενή: Conditions Medications Allergies. ίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης λεπτοµερειών για το συµπτώµατα, τις αιτίες και τις θεραπείες πλήθους ασθενειών Υποστηρίζει τη δηµιουργία πολλαπλών προφίλ για όλη την οικογένεια. 16

17 Google Health 17 Εισαγωγή Ιατρικού φακέλου Ο εν δυνάµει ασθενής έχει την δυνατότητα Να εισάγει αυτός τα δεδοµένα του Να συνδεθεί µε συνεργαζόµενους µε την Google πάροχους υγείας (Νοσοκοµεία, Ιατρικά Εργαστήρια, Φαρµακεία), στους οποίους υπάρχει ο Ιατρικός του Φάκελος, και να εισαχθούν αυτόµατα. ιαχείριση Προβολή του Ιατρικού Ιστορικού Υπάρχει η δυνατότητα προβολής Περίληψης του Ιατρικού Ιστορικού Λεπτοµερειών του Ιατρικού Ιστορικού

18 Ανάγνωση λεπτοµερειών για τα συµπτώµατα, τις αιτίες και τις θεραπείες Προσθήκη ασθένειας στο προφιλ 18

19 19 Microsoft Health Vault Beta Version - Launched October 2007

20 HealthVault Είναι µια πλατφόρµα εφαρµογών υγείας (health application platform) Χρησιµοποιείται για την αποθήκευση και την µεταφορά πληροφοριών µεταξύ πολλών διαφορετικών παρόχων υγείας και ιατρικών συσκευών. Περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο (integrated ) σύνολο από υπηρεσίες που συνενώνουν συσκευές, υπολογιστές και εφαρµογές και παρέχει µια ολοκληρωµένη αναζήτηση Εισαγωγή ιατρικών δεδοµένων για διαχείριση και διαµοιρασµό της ιατρικής πληροφορίας Στόχος: Η δηµιουργία ενός «οικοσυστήµατος» από πάροχους υγείας διασύνδεση Ιατρικών κοινοτήτων Περιορισµός: Πρόσβαση (beta version) µόνο από της ΗΠΑ 20

21 21

22 22 Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήµατα Υγείας

23 Βασικά χαρακτηριστικά Πολυεπίπεδη απεικόνιση εικόνων Επιλογές µε βάση στοιχεία εκτός εικόνων Άµεση διασύνδεση µε γεωκώδικες πολυδιάστατη απεικόνιση Εικόνα Χάρτης Σύστηµα αναφοράς 23

24 Εφαρµογές σε συστήµατα υγείας ιευθύνσεις ασθενών Οδογράµµατα Νοσοκοµεία, ιατρικά κέντρα, Περιοχές, ταχ. κώδικες Χωροταξική ανάλυση Ανάγκες Απεικόνιση πάνω σε γεωγραφικό χάρτη 24

25 Εφαρµογές σε συστήµατα νοσοκοµείου (ειδικοί ασθενείς) Θέση κρεβατιού Κλινικές, µονάδες νοσηλείας Εξειδικευµένα ηλ/κά συστήµατα Αισθητήρες φωτιάς, καπνού Κάλυψη περιοχών Συχνότητα µολύνσεων Απεικόνιση πάνω σε τοπογραφικό διάγραµµα 25

26 Εφαρµογές σε συστήµατα υγείας Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις Συνθήκες διαβίωσης Περιβαλλοντικές συνθήκες, έκθεση Περιστατικά αρχείου Παράγοντες συµπεριφοράς µέτρα παρέµβασης Ιατρικά προβλήµατα και κίνδυνοι Συσχέτιση των δεδοµένων µε ατοµικές διαγνώσεις 26

27 Γεωγραφικοί χάρτες Υγείας 27

28 ηµόσια υγεία Τα συστήµατα GIS αποτελούν ένα ζωτικής σηµασίας εργαλείο για -την δηµόσια υγεία -την έρευνα των αιτίων και την διάδοση θανατηφόρων ασθενειών παγκοσµίως. Eξάρσεις των µολυσµατικών ασθενειών όπως το SARS Iστοσελίδα που αναπτύχθηκε για να καταγράψει τις γεωγραφικές θέσεις των κρουσµάτων SARS όπου εµφανίζονται (Χόνγκ Κόνγκ, 2004). Το σύστηµα GIS επέτρεψε την πρόωρη αναγνώριση ότι ένα µεγάλο οικοδοµικό τετράγωνο ήταν µια «δεξαµενή» µόλυνσης. 28

29 Υγεία & ιασυνοριακή ζώνη Ελλάδας-Βουλγαρίας Nodes (light-bulb looking bubbles) indicate health care service provision points, while extended dialog bubbles provide detailed specific information. 3rd Balkan Conference in Informatics

30 web 1.0 web web 1.0 user as a recipient publishing scripted content user contribution can be a chore software irrelevant of the user rigid software solutions δηµοσίευση & διασύνδεση πληροφορίας web 2.0 user as a contributor participation emergent behavior user contribution transparently aggregated software improved through user participation open-ended customizable modular technologies προώθηση συλλογικής νοηµοσύνης κοινωνική δικτύωση

31 31 Ιατρική 2.0 / Υγεία 2.0 / 3.0

32 32 Patients Like Me

33 33 Συνεργατικός Χάρτης Υγείας Ι

34 34 Συνεργατικός Χάρτης Υγείας ΙΙ

35 Έρευνα Συναισθηµατική υπολογιστική (Affective computing) 35

36 Affective Computing Συναισθηµατική Υπολογιστική επιστηµονική θεµατική περιοχή που ασχολείται µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση συστηµάτων και συσκευών ικανών να αναγνωρίσουν, να ερµηνεύσουν και να επεξεργαστούν το ανθρώπινο συναίσθηµα Wikipedia, 2008 Rosalind Picard,

37 37

38 Το έργο AFFECTION Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ Lab of Human Brain Dynamics, Ινστιτούτου Επιστήµης Εγκεφάλου RIKEN, Ιαπωνίας Χρηµατοδότηση ΓΓΕΤ

39 Θεωρία Συναισθηµατικής Επεξεργασίας 39 Η αρβίνεια θεωρία συσχετίζει τα συναισθήµατα µε τη συνεισφορά τους στην επιβίωση του ατόµου Η γνωσιακή προσέγγιση αποδίδει στον εγκέφαλο τον κεντρικό ρόλο της συναισθηµατικής επεξεργασίας Κάθε κατάσταση κρίνεται είτε ως ευχάριστη είτε ως δυσάρεστη Θεώρηση συναισθηµάτων ως αντιλήψεις των σωµατικών αλλαγών και απόδοση κεντρικού ρόλου στις φυσιολογικές αποκρίσεις

40 Το ιεθνές Σύστηµα Συναισθηµατικών Εικόνων (IAPS) Περιέχει έγχρωµες φωτογραφίες που κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το συναίσθηµα που προκαλούν Mελέτη της συναισθηµατικής επεξεργασίας Βαθµονόµηση κάθε ερεθίσµατος ανάλογα µε το βαθµό διέγερσης & ευχαρίστησης που προκαλεί

41 41 Frantzidis, Bratsas, Papadelis, Konstantinidis, Pappas & Bamidis, Towards Emotion Aware Computing: An Integrated Approach Using Multi-channel Neuro-physiological Recordings & Affective Visual Stimuli, IEEE Trans Inf Technol Biomed. 2009, In Press.

42 Project Block Diagram Multimodal Recordings: Μελέτη των νευρωνικών µηχανισµών συναισθηµατικής επεξεργασίας σε υγιή άτοµα και σε χωροχρονική physiological ανάλυση signals εγκεφαλικής λειτουργίας autonomic Ανίχνευση της συναισθηµατικής κατάστασης που δηµιουργείται από τη θέαση συναισθηµατικών εικόνων heart rate skin conductance central nervous systems EEG MEG vocal signals breathing sounds

43 Design Model - Logical View of the Architecture

44 44 Ανάλυση σηµάτων + εκτίµηση εγκεφαλικών πηγών

45 υναµικά σχετιζόµενα µε συναισθηµατικά ερεθίσµατα (ERP) Γενική µορφή απόκρισης 45 Lithari, Frantzidis, Papadelis, Vivas, Klados, Kourtidou, Pappas, Ioannides & Bamidis, Brain Topography 2009, In Press

46 Αποτελέσµατα από υναµικά σχετιζόµενα µε συναισθηµατικά ερεθίσµατα 46 Οι γυναίκες παρουσίασαν ενισχυµένη απόκριση (N100 και N200), συγκριτικά µε τους άντρες, ειδικά στα δυσάρεστα ερεθίσµατα Μικρότερος χρόνος απόκρισης σε δυσάρεστα ερεθίσµατα και σε ερεθίσµατα που προκαλούν µεγάλη εγρήγορση (αρχή της εξέλιξης της ζωής ) Lithari, Frantzidis, Papadelis, Vivas, Klados, Kourtidou, Pappas, Ioannides & Bamidis, Brain Topography 2009, In Press

47 Αποτελέσµατα προκλητών δυναµικών (ERP) χαρτογράφηση στατιστικής σηµαντικότητας των επιδράσεων ιαφορές των φύλων τονίζονται στις κεντρικές περιοχές ή στις περιοχές του αριστερού ηµισφαιρίου ιάκριση του συναισθηµατικού σθένους (νωρίς, γύρω στα 200 msec) στις εµπρόσθιες και κροταφικές περιοχές 47 Lithari, Frantzidis, Papadelis, Vivas, Klados, Kourtidou, Pappas, Ioannides & Bamidis, Brain Topography 2009, In Press

48 48 Απόκριση αγωγιµότητας δέρµατος

49 Σύνθετες µέθοδοι αναγνώρισης πολυκαναλικών σηµάτων Data mining, Decision trees, Mahalanobis distance Frantzidis, Bratsas, Klados, Konstantinidis, Lithari, Vivas, Papadelis, Kaldoudi, Pappas & Bamidis On the classification of emotional biosignals evoked by affective pictures: an integrated data mining based approach, IEEE Trans Inf Technol Biomed. 2009, In Press.

50 Temporal Resolution Neuroimaging Techniques Electroencephalography Magnetoencephalography Functional Magnetic Resonance Imaging Localization accuracy Easiness Temporal Resolution Localization accuracy Easiness Temporal Resolution Localization accuracy Easiness

51 ft D2 D3 D5 D4 D ms D1 D5 D4 D3 D2 D1 51 MEG localization accuracy

52 Beamformer Synthetic Aperture Magnetometry (SAM) Spatial filtering method for computing source power estimates at arbitrary locations in the brain Minimum-variance beamformer algorithm which suppresses contributions from other brain sources by computing a unique set of sensor weights for a target dipole q(r,φ) 2 mins θ = W T θ CWθ Subject to: WTB θ θ 1 { W θ } The weight vector W solution for this minimization that provides maximum spatial resolution (minimum source interaction) is given by the forward solution weighted inverse of the covariance matrix: W [ ] T 1 B C B 1 1 θ = C Bθ θ θ We create a 3D lattice of spatial filters over a region of interest (ROI) using the frequency band limited single trials data: P = θ W T θ CW θ pseudo t ( ) ( active control) noise θ = P P / P θ θ θ 52

53 Ανάλυση MEG µε τη µέθοδο SAM 53

54 54

55 55 Demo Video

56 56 Εκπαίδευση ατόµων µε αυτισµό

57 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ( ) Επιστ. Υπεύθυνη: Μ. Χίτογλου Αντωνιάδου Συνεργασία µε Μονάδα ΕΛΠΙ Α Ηµερίδες Κοζάνη, Θεσ/νίκη, Αλεξ/πολη 57

58 ΣΤΟΧΟΣ του προγράµµατος Να παρουσιαστούν και να τεκµηριωθούν µερικές ιδέες για την εφαρµογή προγραµµάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών µε στόχο την παροχή συγκεκριµένων παρεµβάσεων για την υποστήριξη των αυτιστικών ατόµων στη βελτίωση/ανάπτυξη της ικανότητάς τους και την εκµάθηση νέων δεξιοτήτων 58

59 Τεχνολογίες υποστήριξης ατόµων µε αυτισµό 59

60 Αναπτύσσοντας την έννοια του συναισθήµατος Επεκτάσεις για προσθήκη συναισθηµατικών εικόνων Επιλογή σωστής εικόνας/makaton ανάµεσα σε διαφορετικά συναισθήµατος καθοδήγηση µε διαβαθµισµένη συναισθηµατική έκφραση καθοδήγηση µε διαβαθµισµένη συναισθηµατική φωνή 60

61 Συναισθηµατικές εκφράσεις ανθρωπόµορφου ειδώλου 61 -Με ανάλογα φορτισµένη συναισθηµατική φωνή -Αργότερα: χρήση και βιοσηµάτων

62 62 Demo Video

63 63 Φροντίδα ηλικιωµένων

64 64 Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού έργου LLM

65 Long Lasting Memories (LLM) Ευρωπαϊκή προσπάθεια δώδεκα (12) φορέων από έξι (6) διαφορετικές χώρες Απώτερος στόχος: η βελτίωση της ζωής των ηλικιωµένων, µε την επιβολή µιας καινοτοµικής προσέγγισης που στοχεύει στην παράλληλη νοητική και σωµατική υποκίνηση σε ένα ασφαλές και ελεγχόµενο περιβάλλον. Η πλατφόρµα/υπηρεσία LLM ως αντίµετρο στην ηλικιακή νοητική κατάπτωση µειώνοντας σηµαντικά τις πιθανότητες της ήπιας άνοιας ή της εµφάνισης ασθενειών του Alzheimer.

66 LLM: Ευρωπαϊκό πρόγραµµα υποστήριξης ηλικιωµένων

67 67 Τεχνολογίες συνεργατικού διαδικτύου στην ιατρική εκπαίδευση

68 Προγράµµατα IntraMedNet, WideMEDnet της δράσης ARCHIMED/ INTERREG Συνεργασία µε.π.θ., Ιατρική Σχολή, Επ.Καθ. Ε. Καλδούδη Παν. Πάτρας, Ιατρική Σχολή, Καθ. Ν. Παλληκαράκης Παν. Κύπρου, Τµ.Πληροφορικής, Καθ. Κ. Παττίχης University of Naples, Prof. Bracale 68

69 Class Discussion Forums Personal Blogs Class Wikis

70 Νέα εικονικά περιβάλλοντα Second Life OpenSim Εικονικοί Ασθενείς, VUE-OpenLabyrinth 70

71 71 Tutorials

72 Group pshychotherapy in a virtual environment created using opensim 72 Dafli, Vegoudakis, & Bamidis, Re-use and exchange of an OpenSim platform based learning environment among different medical specialties for clinical scenarios In Proceedings of ITAB 2009.

73 73 Εικονικοί ασθενείς

74 74 Προτυποποίηση και ανταλλαγή ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού (econtentplus2008: meducator)

75 co-funded by the European Commission econtentplus programme meducator: Multi-type Content Repurposing & Sharing in Medical Education 75 project type: Best Practice Network programme: econtentplus Information Society & Media Directorate General, Εuropean Commission contract: ECP 2008 EDU duration: consortium: 14 partners from 10 EU countries, lead by AUTH (GR) budget: ~ website:

76 ηµιουργία κοινωνικών δικτυώσεων για ανταλλαγή ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού ίκτυο ανθρώπων author 1 author 2 author 3 repurposed from LO 4 ίκτυο αντικειµένων LO 3 LO 1 LO 2 LO 5 LO 6 repurposed to repurposed to LO 8 LO 7 Μεταδεδοµένα tag 1 tag 3 tag 5 tag 7 tag 2 tag 4 tag 6 tag 8 76 Kaldoudi, Dovrolis, Konstantinidis & Bamidis Social Networking for Learning Object Repurposing in Medical Education, The Journal on Information Technology in Healthcare 2009; 7(4):

77 77 Επιστήµες ζωής και έρευνα διαστήµατος (ΙΑΑ/ESA: study groups)

78 H Φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπου στη Γη οφείλεται βασικά στην πίεση που υφίσταται από το εξωτερικό του περιβάλλον, την βαρύτητα. Η βαρύτητα είναι η δύναµη που διεγείρει τη φυσιολογική δράση όλων των συστηµάτων και τον συντονισµό αυτών και είναι απαραίτητος παράγων για την ισορροπία και τον προσανατολισµό του ανθρώπου στη Γη.

79 Αντιδρώντας στην δύναµη της βαρύτητας ο άνθρωπος ανέπτυξε δυνατό µυϊκό σύστηµα και ιδιαίτερα τους µυς της αντιβαρύτητος, για την στήριξη των οποίων αναπτύχθηκαν δυνατά οστά. Tο αιθουσαίο σύστηµα, στο οποίο και βρίσκονται οι υποδοχείς της βαρύτητας είναι υπεύθυνο για τον προσανατολισµό και την ισορροπία του σώµατος Αυτά είναι που επηρεάζονται σηµαντικά σε περιβάλλον όπου λείπει η βαρύτητα.

80 Προτού να γίνει το ιάστηµα ένας ασφαλής χώρος διαβίωσης θα πρέπει να λύσουµε όλα τα προβλήµατα που προκύπτουν από την έκθεση σε αυτό. Η ιαστηµική Ιατρική καθιερώνει τα αντισταθµιστικά µέτρα για να αντιµετωπιστούν οι φυσιολογικές επιδράσεις του ιαστήµατος

81 Συνεργασίες µελέτες - συνέδρια 81 ρ. Χρυσούλα Κουρτίδου-Παπαδέλη Ειδικός Αεροδιαστηµικής Ιατρικής Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής Θεσσαλονίκης Ελληνική Εταιρεία Αεροδιαστηµικής Ιατρικής & Έρευνας ιαστήµατος ESA Topical Team (2010) Use of artificial gravity to prevent fat and glucose metabolism deconditioning after long term deconditioning International Academy of Astronautics (IAA) Current international Study group: e-learning in Space Life Sciences 6 th International conference of the Greek Aerospace Medical Association and Space Research & IAA conference, Thessaloniki, September 22-26, 2010

82 ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής (ΠΡΟΜΕΣΙΠ) Λειτουργεί από το ακαδ. έτος (ΦΕΚ 1006/ ) και µε αρχική χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας µέσω του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Συνεργασία των εξής Τµηµάτων του Α. Π.Θ.: Ιατρικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών Πληροφορικής Συντονίζεται και υποστηρίζεται διοικητικά από την Ιατρική Σχολή. Υποψήφιοι και απόφοιτοι του Φυσικού! 82

83 MEDICON May 2010, Porto Carras, Chalkidiki, GR 83

84 Σας ευχαριστώ! 84 Συνεργάτες: Ε. Κωνσταντινίδης Α. Luneski Μ. Νικολαϊδου Χ. Παπαδέλης Χ. Παπαδέλη-Κουρτίδου Α. Vivas Χ. Φραντζίδης Χ. Λιθαρή Χ. Στυλιάδης Μ. Κλάδος Α. Τζαναβάρη Α. Κοµνίδης Σ. Κωνσταντινίδης Χ. Μπράτσας Ε. Ντάφλη Α. Μπίλλης Α. Αθανασίου Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Οµάδα Εφαρµοσµένων Νευροεπιστηµών Οµάδα Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση

Ο σύγχρονος ρόλος της Ιατρικής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ο σύγχρονος ρόλος της Ιατρικής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ο σύγχρονος ρόλος της Ιατρικής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Εργαστ. Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρική Σχολή ΑΠΘ Σύνοψη Εισαγωγή/ΠΦΥ Άξονες εξέλιξης με ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής εικονικών ασθενών στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση

Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής εικονικών ασθενών στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):803-810 Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής εικονικών ασθενών στην ελληνική ιατρική εκπαίδευση ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση συναισθηματικού περιεχομένου σε άτομα τρίτης ηλικίας με τη χρήση νεύρο-φυσιολογικών καταγραφών

Ανίχνευση συναισθηματικού περιεχομένου σε άτομα τρίτης ηλικίας με τη χρήση νεύρο-φυσιολογικών καταγραφών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΡΟ.ΜΕ.Σ.Ι.Π.) Ανίχνευση συναισθηματικού περιεχομένου σε άτομα τρίτης ηλικίας με τη χρήση νεύρο-φυσιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ»

«Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ» Ευστρατία Χ. Μούρτου 1 Επιθεώρηση Υγείας, Τόµος 17, Τεύχος 101, Ιούλιος Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή περιγράφει τον ρόλο και την

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Νίκος Αδαµόπουλος - Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc (adamopou@cti.gr) Πέτρος Γανός ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ganos@cti.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ενημερωτικό φυλλάδιο για δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων Η Προβολή τους στις Περιφέρειες Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Γνώσεις των Εργαζόμενων Νοσηλευτών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κοζάνη 2012 2 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Οργανωσιακά και επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικής υγείας: Έρευνα πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile

Διαβάστε περισσότερα

TECHNOLOGY FORUM Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

TECHNOLOGY FORUM Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 9:00-9:15 Προσέλευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ενότητα Συντονιστής: Μυλωνάς Θεόφιλος, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ Α1 Big Data Analytics 9:15-9:25 Big Data Analytics 1 Τζάνας Κωνσταντίνος, Data Consulting Services 9:25-9:35 From

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Έρευνα αγοράς αναφορικά με τις μεθόδους εφαρμογής και τις προοπτικές ανάπτυξης του e-learning σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ρ Μιχάλης Παρασκευάς, Κουµούτσος Κων/νος, Στεργάτου Ελένη, Κουµούτσος Γιάννης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):811-822 Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Γενική θεώρηση και εφαρμοσμένο παράδειγμα από την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ» ΣΤΙΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ο όρος τηλεϊατρική αναφέρεται στις εφαρµογές της τηλεµατικής στο χώρο της υγείας. Η λέξη Τηλεϊατρική είναι σύνθετη και αποτελείται από το πρόθεµα Τηλε- που σηµαίνει "εξ αποστάσεως"

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: (210) 3416220, Fax: (210) 3416700 E-mail: vagelat@cti.gr

Τηλ.: (210) 3416220, Fax: (210) 3416700 E-mail: vagelat@cti.gr Σύστηµα εκπαίδευσης από απόσταση των επαγγελµατιών υγείας σε θέµατα Πληροφορικής της Υγείας Φ. Μαλαµατένιου, Ι. Βιδάλης, Χ. Παπανικολάου, A. Βαγγελάτος Τοµέας Έργων Πληροφορικής ηµοσίου, Ε.Α. Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα