ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Θέση: Θεσσαλονίκης Ε-mail: ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδάκτορας Γενικού τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων, Πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1989). European Intensive Programme on Information & Communication Systems Security, SOCRATES/ERASMUS, University of Aegean, ΙΙI. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Αναπλ. Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών : Λέκτορας (ΠΔ 407/80) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο τμήμα Μηχ. Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης των μαθημάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων στο μεταπτυχιακό και προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών : Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80), στο Παν. Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης των μαθημάτων «Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα» και «Ιατρική στο Διαδίκτυο». Σελ. 1/19

2 2009 σήμερα: Ερευνητής του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ΙΒΕΤ) : Επίκουρος ερευνητής του Κέντρου Τεχνολογίας Θεσσαλίας : Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας. με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του μαθήματος «Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων». ΙV. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ : Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Υπολογιστών του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Αναπλ. Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου» του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Μέλος συμβουλίου του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Μέλος της επιτροπής Προγραμματισμού Και Υποδομής Του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Υπολογιστών του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Μέλος της επιτροπής Μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2009: Μέλος της επιτροπής του φοιτητικού διαγωνισμού πληροφορικής του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής και τεχνικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Λάρισας : Υπάλληλος σε Θέση ΠΕ πληροφορικής στο ΤΕΙ V. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι γνωστικές περιοχές ενδιαφέροντος και έρευνας εντοπίζονται στην ασφάλεια δεδομένων, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών Διαδικτύου. Σελ. 2/19

3 Ενδεικτικά στο επίκεντρο της ερευνητικής μου δραστηριότητας βρίσκονται μοντέλα και πολιτικές ασφάλειας δεδομένων καθώς και πρωτόκολλα, μηχανισμοί και τεχνολογίες ασφάλειας διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Οι τρέχουσες ερευνητικές μου δραστηριότητες επικεντρώνονται στην Υπολογιστική νέφους (cloud computing), στη διεξοδική διερεύνηση παραβιάσεων ασφάλειας (digital forensics), στις τεχνολογίες ασφάλειας υπηρεσιών Διαδικτύου (WS security) με ιδιαίτερη έμφαση σε μηχανισμούς και τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης και προσδιορισμού ταυτότητας σε διαδικτυακές υπηρεσίες. VΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ VΙ.1 Διατριβές «Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων», Χρ. Ηλιούδης, Διδακτορική Διατριβή, Γενικό τμήμα Πολυτεχνικής σχολής - ΑΠΘ Η διατριβή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στo σχεδιασμό και ανάπτυξη ασφαλών Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη πολιτικών ασφάλειας στο Διαδίκτυο και η πρόταση πολιτικών ελέγχου πρόσβασης για ένα τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο γίνεται χρήση τεχνολογιών ασφάλειας περιμετρικής άμυνας και τα δεδομένα των υπηρεσιών έχουν τη μορφή και οργάνωση ημιδομημένων - XML δεδομένων. Με την διατριβή αυτή επιχειρείται η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στην ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου ορισμού Διαδικτυακών πολιτικών ασφάλειας και στον ορισμό μιας πολιτικής ασφάλειας για διαδικτυακές υπηρεσίες που λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογίες ασφάλειας περιμετρικής άμυνας τύπου Firewall. Επιπλέον ως συμβολή της Διατριβής λογίζεται και ο ορισμός πολιτικής ασφάλειας για Ημιδομημένα - XML δεδομένα, η χρήση της XML ως μια γλώσσας ορισμού μοντέλων ασφάλειας και η πειραματική εφαρμογή των παραπάνω στο περιβάλλον των Διαδικτυακών XML Πληροφοριακών Συστημάτων υγείας. VΙ.2 Δημοσιεύσεις σε κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Σελ. 3/19

4 Β. 1 PAPANIKOLAOY, C. ILIOUDIS, V. VLACHOS, P. CHATZIMISIOS, chapter «privacy issues in social networks in book for «Social Network Engineering for Secure Web Data and Services», editors: L. Caviglione, M. Coccoli, A. Merlo, by IGI- Global, Β.2 ΠΑΓΚΑΛΟΣ Γ., ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡ., συγγραφή του κεφ. «digital forensics» του βιβλίου Κ. Λαμπρινουδάκης, Λ. Μήτρου, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας. «Προστασία της Ιδιωτικότητας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τεχνικά και Νομικά Θέματα» Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, Β.3 ΠΑΓΚΑΛΟΣ Γ., ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡ., συγγραφή του κεφ. 18 «Η κρυπτογραφία μετά τους κβαντικούς υπολογιστές» του βιβλίου Mike Burmester, Στέφανος Γκρίτζαλης, Σωκράτης Κάτσικας, Βασίλης Χρυσικόπουλος, Σύγχρονη Κρυπτογραφία: Θεωρία και Εφαρμογές», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, VI.3 Δημοσιεύσεις Άρθρων σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση J.11 A. PAPANIKOLAOU, V. VLACHOS, A. VENIERIS, C. ILIOUDIS, K. PAPAPANAGIOTOU, A. STASINOPOULOS, A framework for teaching network security in academic environments, Journal Information Management and Computer Security, ISSN: (4): , 2013, DOI: /IMCS , J.10 S. VELOUDIS, D. BALTATZIS, C. ILIOUDIS, G PANGALOS, A Formal Framework To Support Dynamic Authorizations For On Line Collaborative Environments, International Journal of Computational Science and Engineering (IJCSE) Special Issue on: «Future Trends in Security Issues in Internet and Web Applications», ISSN (Online): ISSN (Print): J.9 VAFEIADIS, A. PAPANIKOLAOU, C. ILIOUDIS, S. CHARCHALAKIS, Real-Time Network Data Analysis Using Time Series Models, Simulation Modeling Practice and Theory, ELSEVIER ISSN: X. Volume 29, December 2012, Pages , J.8 ALEXANDROS ZAHARIS, ADAMANTINI I. MARTINI, CHRISTOS ILIOUDIS AND MICHAEL RACHAVELIAS, Hiding illegal content in the SWF format and spreading through social network services: a legal approach, The Journal Σελ. 4/19

5 Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, Vol. 7, 2010 ISBN (one volume/year). J.7 IOANNIS MAVRIDIS, ANDREAS MATTAS, IOANNIS PAGKALOS, ISABELLA KOTINI, CHRISTOS ILIOUDIS. Supporting Dynamic Administration of RBAC in Webbased Collaborative Applications during Run-time International Journal of Information and Computer Security (IJICS), Special Issue on: Data and Application Security, Vol. 2, No.4 pp J.6 MATTAS A., MAVRIDIS G., ILIOUDIS C., PANGALOS I., DARBAC: Dynamically Administering Role Based Access Control, Journal WSEAS Transactions On Information Science & Applications, Issue 10, Volume 3, October 2006 ISSN , pp J.5 ILIOUDIS C. AND PANGALOS G., Development of an Internet Security Policy for Health Care Establishments, journal Medical Informatics & The Internet in Medicine, Taylor & Francis, ISSN , Vol. 26, pp J.4 PANGALOS G, MAVRIDIS G, ILIOUDIS, C., GEORGIADIS, C., Developing a Public Key Infrastructure for a Secure Regional e-health Environment, Journal METHODS INF MED (2002) Vol 41, Issue 5, pp J.3 ILIOUDIS C, PANGALOS G. A framework for an Institutional High Level Security Policy for the Processing of Medical Data and their Transmission through the Internet, Journal of Medical Internet Research 2001; 3(2):e14. J.2 ILIOUDIS C., KONTOGIORGIS A., GEORGIADIS C., PANGALOS G., MAGLAVERA S., KAGGELIDES K., "Web-based e-procurement Mechanism in the Healthcare Marketplace", extended abstract in INT J TECHNOLOGY & HEALTH CARE (2002) Vol. 10, No. 6, pp J.1 ILIOUDIS C., GEORGIADIS C., AND PANGALOS G., "Security Issues for XML-based Health Information Systems", extended abstract in INT J TECHNOLOGY & HEALTH CARE (2002) Vol.10, No. 6, pp VI.4 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές C.22 Alkiviadis Tsimpiris, Dimitris Kugiumtzis, Anastasios Drosou, Christos Ilioudis, George Pangalos, Dimitrios Tzovaras, «Geometrical facial feature selection for person identification», In proceeding of: 16th International Conference on Σελ. 5/19

6 Information Fusion (FUSION), 2013, At Istanbul, Turkey, Volume: vol., no., pp.730,735, 07/2013; DOI:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber= &isnu mber= C.21 Veroniki Stamati-Koromina, Christos Ilioudis, Richard Overill, Christos K. Georgiadis, and Demosthenes Stamatis Insider threats in corporate environments: a case study for data leakage prevention. In Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics (BCI 12). ACM, New York, NY, USA, C.20 Nikos Vesyropoulos, Christos K. Georgiadis, and Christos Ilioudis. Analyzing the selection and dynamic composition of web services in e-commerce transactions. In Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics (BCI 12), ACM, New York, NY, USA, DOI= / C.19 CHRISTOS A. ILIOUDIS, ZOE DAILIANA, THANOS FEVGAS, KIKI THEODOROU AND KONSTANTINOS MALIZOS, An Innovative e-health Network for collaboration on emergency cases, 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2010), Greece, 2010, C.18 G. PANGALOS, C. ILIOUDIS, I. PAGKALOS, The Importance of Corporate Forensic Readiness In The Information Security Framework, 19th IEEE international Workshops on enabling technologies infrastructures for collaborative enterprises, WETICE C.17 A. MARTINI, A. ZAHARIS, C. ILIOUDIS, Data Hiding in the SWF Format and Spreading through Social Network Services, Digital Forensics & Incident Analysis (WDFIA 09), Athens 2009 C.16 SAMARAS A., PANGALOS G., ILIOUDIS C., PAGKALOS I, Using nature and bio-inspired technologies for building innovative proactive security mechanisms, PCI 2009, IEEE Computer Society, Cyprus 2009 C.15 A. MARTINI, A. ZAHARIS, C. ILIOUDIS, Detecting and Manipulating Compressed Alternate Data Streams in a Forensics Investigation, Digital Forensics & Incident Analysis ESORICS 2008 (ACM), Spain Σελ. 6/19

7 C.14 A. PAPANIKOLAOU, ILIOUDIS C, C. GEORGIADIS, E. Pimenides, The importance of biometric sensor continuous secure monitoring, The International Conference on Digital Information Management (IEEE) 2008, London, UK. C.13 ILIOUDIS C., BALTATZIS D., PANGALOS G, Securing HealthGrid Environments, SECRYPT 2007 the International Conference on Security and Cryptography, Spain. C.12 ILIOUDIS C, PAGKALOS I., S. KORTESIS, G. PANGALOS, An experimental use of advanced smart card technology for improving access to national health care systems, EMMIT 2007, 3rd international conference on medical informatics and telemedicine, 2007, Mangalia, RO. C.11 MATTAS A., MAVRIDIS G., ILIOUDIS C., PANGALOS I., Dynamic Access Control Administration for Collaborative Applications, 10 th WSEAS International Conference on communications and computers: Security in Intelligent Communications Networks, Athens 2006 C.10 PANGALOS G, BALTATZIS D., ILIOUDIS C. AND PANGALOS I., Securing Grid Computing Based Business Environments, 4th International Conference "New Horizons in Business, Industry and Education", Corfu, Greece, 2005, pp C.9 ΒALTATZIS D., KORTESIS S., GEORGIADIS C., ILIOUDIS C., PANGALOS G., Using RBAC for the mobile agent authorization problem, International Network Conference, INC2004 Plymouth, UK, 2004, pp C.8 KAGGELIDES K, T. KONTOGIORGIS, ILIOUDIS C, THIENPONT G., WATHELET B., KARKALETSIS K., 2003, Applying an e-procurement Healthcare system in the proceedings of Building the Knowledge Economy, IOS Press, conference e-business and e- Work, Bologna, Italy, pp C.7 PANGALOS G., BALTATZIS D., GEORGIADIS C., KORTESIS S., ILIOUDIS C., Security issues of electronic democracy: the use of mobile agents, conference e-democracy: Information Society and Privacy, Athens 2003, pag C.6 ILIOUDIS C, T. KONTOGIORGIS,G. PANGALOS, ET. ALL OPUS: Optimal Public Procurement in the Healthcare marketplace, in the proceedings of Challenges and Achievements in e-business and e-work, e-2002 Annual Conference, PRAGUE, CZECH REPUBLIC, 2002, pp Σελ. 7/19

8 C.5 ILIOUDIS C, T. KONTOGIORGIS, C. GEORGIADIS, G. PANGALOS, S. MAGLAVERA, K. KAGGELIDES, 2002, Web based e-procurement mechanism in the healthcare marketplace', MEDNET 2002, the 7th Annual World Conference on the Internet and Medicine. C.4 CHRISTOS ILIOUDIS, GEORGE PANGALOS AND A. VAKALI, 2001, Security Model for XML Data, International Conference on Internet Computing-IC'2001, Las Vegas, Nevada, USA, 2001, pag C.3 ILIOUDIS, C. AND PANGALOS, G., 2000, Secure transmission of medical data through the Internet using XML Technology, in proceedings of the International Workshop on Emerging Issues in Computer and Systems Sciences, Stockholm, Sweden, September C.2 ILIOUDIS, C. AND PANGALOS, G., 2000, Development of a High Level Security Policy (HLSP) for the Processing of Medical Data and their Transmission Through the Internet, MEDNET 2000, 5TH WORLD CONGRESS ON THE INTERNET IN MEDICINE, BRUSSELS. C.1 ILIOUDIS, C. and PANGALOS, G., 1999, Security issues for Web based Electronic Health Care Record, in proceedings of the Third European Conference On Electronic Health Records (EuroRec 99), Seville, Spain, pag VI.5 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια μετά από πρόσκληση (Ενδεικτικά) Χρ. Ηλιούδης, Πολιτική ασφάλειας με τη χρήση Firewalls, ημερίδα για την "ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών", Αθήνα 2001 Γεωργιάδης Χ., Πάγκαλος Γ., Ηλιούδης Χ. και Μαυρίδης Ι., "Πληροφορικός Αναλφαβητισμός και Ασφαλής Χρήση Υπολογιστών: Ποιός, Τι και Πότε Απειλεί τα Σχολικά Εργαστήρια", Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Ηλιούδης Χρήστος, Τεχνολογίες αιχμής στην Τηλεϊατρική, στρογγυλή τράπεζα ηλεκτρονική υγεία, 1 ο συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίων πασχόντων, Λάρισα V 5. Κριτής, μέλος επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Σελ. 8/19

9 Από το 2003 έως σήμερα συμμετέχω ως κριτής ή μέλος επιστημονικής επιτροπής σε μία σειρά συνέδρια. Ενδεικτικά αναφέρονται: Κριτής (reviewer) στο περιοδικό Computer Standards & Interfaces το 2009 Κριτής στο ICADIWT 2009 Κριτής (external reviewer) στο International Conference on Database and Expert Systems Applications DEXA 2003 (16 th ), 2004 (17 th ), 2005 (18 th ), 2006 (19 th ) και 2007 (20 th ), 2008 (21 th ), 2009 (22 th ), 2010 (23 th ), Technical Program Committee of the Workshop on multimedia applications over Wireless Networks (mediawin 2006) and (MediaWin 2007), European Wireless Conference (EW 2006, EW 2007) Κριτής (external reviewer) στο ARCS'06: Architecture of Computing Systems Frankfurt/Main (Germany), VΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η εκπαιδευτική μου εμπειρία περιλαμβάνει πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία τόσο σε μεταπτυχιακά όσο και σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε μαθήματα της περιοχής της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων. Αναλυτικότερα: VΙ.1 Διδακτική εμπειρία σε Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ : Αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του μαθήματος «Ασφάλεια Διαδικτυακών συστημάτων», στο μεταπτυχιακό Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου του τμήματος Μηχ. Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ407/80) με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του μαθήματος «Ασφάλεια πληροφοριών και κρυπτογραφία», στο μεταπτυχιακό του τμήματος Μηχ. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Παν. Θεσσαλίας : Εισηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ: Σύγχρονες Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Παν. Αιγαίου στην ενότητα της ασφάλειας δεδομένων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σελ. 9/19

10 : Εισηγητής στο Διαμεταπτυχιακό πρόγραμμα «Applied Informatics & Multimedia» σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στην ασφάλεια στα πλαίσια του Socrates Jointed Development of European Degrees and Intensive Programme : Επικουρική διδασκαλία στο μάθημα «Ασφάλεια Πληροφοριών Υγείας» για το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση Πληροφοριών Υγείας Πληροφορική Υγείας», Παν. Αθηνών : Επικουρική διδασκαλία στο μάθημα «Ασφάλεια Συστημάτων» για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Π.Θ. «Ιατρική Πληροφορική». Σελ. 10/19

11 VΙ.2 Διδακτική εμπειρία σε Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών AEI VI.2-1 Διδακτική εμπειρία σε ΤΕΙ 2007 σήμερα: Αναπλ καθηγητής στο τμήμα πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «εισαγωγή στην πληροφορική» και «ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων» και «Διαδικτυακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» : Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας. με αυτόνομη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του μαθήματος «Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων» : Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Διοίκησης Επιχ. του ΤΕΙ Λάρισας στην Πληροφορική : Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στoν προγραμματισμό : Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Διοίκησης Επιχ. του ΤΕΙ Λάρισας στον Προγραμματισμό VI.2-2 Διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια : Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80), στο Παν. Θεσσαλίας, τμήμα Μηχ.. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης τα μαθήματα: «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων», «Ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνιών» και «Τεχνολογίες web» : Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80), στο Παν. Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης τα μαθήματα «Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα» και «Ιατρική στο Διαδίκτυο» : Επικουρική Διδασκαλία ασκήσεων του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ στο Γενικό τμήμα της Πολυτεχνικής σχολής, ΑΠΘ : Επικουρική Διδασκαλία ασκήσεων Βάσεων Δεδομένων και πακέτα Η/Υ στο Γενικό τμήμα της Πολυτεχνικής σχολής, ΑΠΘ. VΙ.3 Μονογραφίες εκπαιδευτικό υλικό Σελ. 11/19

12 Εγκεκριμένες Διδακτικές Σημειώσεις, «Ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων», Χρήστος Ηλιούδης, τμήμα Μηχ. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Παν. Θεσσαλίας, Εγκεκριμένες Διδακτικές Σημειώσεις, «Internet medicine», Χρήστος Ηλιούδης, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας, Εγκεκριμένες Διδακτικές σημειώσεις, «Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων», Χρ. Ηλιούδης, τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας, 2005 VΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συμμετοχή ως ερευνητής στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα, σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης Ασφαλών Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων και ασφάλειας δεδομένων: VΙΙ.1 Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα 1. e-sens ( Electronic Simple European Networked Services ), May 2013.The e-sens ( Electronic Simple European Networked Services ) project is a new Large Scale Pilot to be launched within the ICT Policy Support Programme (ICT PSP), under the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). The aim of the project is to develop an infrastructure for interoperable public services in Europe. It will support the creation of a Digital Single Market by facilitating the delivery and usuage of electronic public services. More 2. HUMABIO στα πλαίσια του προγράμματος IST, ΑΠΘ, με αντικείμενο τη μελέτη νέων βιομετρικών αλγορίθμων και διαδικασιών πιστοποίησης ταυτότητας σε συνδυασμό με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στον τομέα των βιομετρικών πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της ασφάλειας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και ιδιαίτερα σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα με πολύ αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας. 3. NetCards (αξιοποίηση των τεχνολογιών smart cards και δικτύων υπολογιστών για την ηλεκτρονικοποίηση των Ευρωπαϊκών καρτών υγείας), στα πλαίσια του προγράμματος IST, ΑΠΘ, με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ασφαλών Διαλειτουργικών συστημάτων με τη χρήση έξυπνων καρτών υγείας για την αυθεντικοποίηση των χρηστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σελ. 12/19

13 4. OPUS, στα πλαίσια του προγράμματος ISΤ, ΕΛΚΕΑ ΠεΣΥ Θεσσαλίας, με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών στο Web 5. MOBI-DEV (Χρήση κινητών υπολογιστικών συσκευών σε εφαρμογές υγείας) στα πλαίσια του προγράμματος IST, Α.Π.Θ , με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό συστημάτων πρόσβασης σε ιατρικές πληροφορίες με τη χρήση κινητών συσκευών και τεχνολογιών αιχμής στην ασφάλεια 6. Intranet Health Clinic (IHC), στα πλαίσια του προγράμματος IST, Α.Π.Θ., με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός Ασφαλούς Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος ιατρικών δεδομένων 7. GAIA (Generic Architecture for Information Availability), στα πλαίσια του ACTS, 1997, Α.Π.Θ.. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας γενικής αρχιτεκτονικής για τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διατίθενται προς εμπορική εκμετάλλευση με ασφαλή τρόπο στην κοινωνία των πληροφοριών VΙΙ.2 Συμμετοχή σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα 1. BIOTAYTOTHTA, Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» , με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού οντοτήτων με χρήση πολλαπλών βιομετρικών χαρακτηριστικών ενσωματωμένων σε έξυπνες κάρτες (Κοινοπραξία 8 εταίρων με Επικεφαλής ΙΠΤΗΛ, ΕΚΕΤΑ). 2. «Development Of Educational Simulation-Based Modules And Computer Applications In Food Process Engineering» ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, , κύριος ερευνητής με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδραστικού διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 3. Μελέτη εφαρμογής πιλοτικού έργου έξυπνων καρτών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, 2007 ΑΠΘ, με αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της χρήσης της έξυπνης κάρτας ως μεθόδου αυθεντικοποίησης σε ένα ολοκληρωμένο ασφαλές διαλειτουργικό πληροφοριακό σύστημα στην κοινωνική ασφάλιση 4. Προηγμένες Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, ΕΠΕΑΕΚ 2005 ΤΕΙ/Λ, με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων Σελ. 13/19

14 5. Τεχνική και διοικητική ωρίμανση του έργου «Πληροφοριακό σύστημα υγείας Θεσσαλίας», στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωνία της πληροφορίας, ΑΠΘ 2004, με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας για τη Θεσσαλία το οποίο Το έργο θα λειτουργεί με ασφάλεια πάνω από δημόσια δίκτυα και θα μπορεί να διασυνδέεται με άλλα συστήματα μέσω πρωτοκόλλων ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων 6. Διόσκουροι (δίκτυο κατάρτισης και εκπαίδευσης σε προηγμένες υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής), Κέντρο Τεχνολογίας Θεσσαλίας, στα πλαίσια του προγράμματος ανταγωνιστικότητα, με αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες προσανατολισμένες στην υγεία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και τις στρατιωτικές εφαρμογές. Η συμμετοχή μου είχε ως αντικείμενο το σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού στην ασφάλεια δεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών. 7. Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες ΠΗΓΑΣΟΣ ΝΕΤ ΙΙ, ΤΕΙ/Λ. Αντικείμενο της συμμετοχής μου στο έργο ήταν η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου στην περιοχή της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων. VΙΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Στα πλαίσια καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων πήρα μέρος ως συγγραφέας - μελετητής σε μια σειρά από παραδοτέες μελέτες, όπως: Optimal Public Procurement in the Healthcare marketplace, IST-33464, Παραδοτέα «Pilot Environment Definition», «Evaluation Criteria», «Trial specification and evaluation report» Telematics Applications Program, Project INTRANET HEALTH CLINIC, παραδοτέα «Identification and analysis of security requirements», «Proposed Technical Measures» HUMABIO, παραδοτέο «Databases and Security: Identity management and biometric information interchange». Μελέτη εφαρμογής πιλοτικού έργου έξυπνων καρτών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, Παραδοτέο «Μελέτη Καταγραφής Υφιστάμενης Κατάστασης» Τεχνική και Διοικητική ωρίμανση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα υγείας Θεσσαλίας», παραδοτέα «αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης», και «μελέτη Σελ. 14/19

15 συμβατότητας και διασυνδεσιμότητας των εγκαταστημένων τεχνολογιών πληροφορικής». Κύριος συγγραφέας Τεχνικού Δελτίου «Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ΚτΠ του ΠεΣΥ Θεσσαλίας: προγραμματιζόμενες δράσεις », Μέτρο 2.6, Κοινωνία της Πληροφορίας Κύριος συγγραφέας Τεχνικού Δελτίου «Υπηρεσίες και δίκτυα υποδομών Τηλεϊατρικής, περιφερειακά δίκτυα Υπηρεσιών και εξασφάλιση πρόσβασης στην Ιατρική γνώση», Μέτρο Δράσεις Κοινωνίας της Πληροφορίας Κύριος συγγραφέας Τεχνικού Δελτίου «Καινοτόμες Εφαρμογές και Υπηρεσίες Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στις μονάδες πρόνοιας του ΠεΣΥΠ Θεσσαλίας», Μέτρο 2.4 Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Και Καινοτόμες Ενέργειες Σελ. 15/19

16 ΙΧ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Independent expert for the ad hoc Working Groups of European Network and Information Security Agency, - ENISA, (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) Από τον 9/2004 έως σήμερα είμαι Επίκουρος ερευνητής του Κέντρου Τεχνολογίας Θεσσαλίας, με συμμετοχή σε ερευνητικά, μελετητικά και αναπτυξιακά έργα Mέλος της ομάδας Διοίκησης έργου «Υγεία για τον Πολίτη» με υπουργική απόφαση, με αντικείμενο το σχεδιασμό και οργάνωση δομών Υπηρεσιών Υγείας για τη Θεσσαλία, Είμαι μέλος του Ινστιτούτου Καρκίνου «Παπανικολάου» με την ιδιότητα του ερευνητή - εμπειρογνώμονα και αντικείμενο τη μελέτη του Πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των δράσεων ενημέρωσης του Ινστιτούτου. Από το , εντεταλμένος σύμβουλος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας (ΠεΣΥ) Θεσσαλίας ως επικεφαλής σχεδιασμού έργων πληροφορικής του συστήματος υγείας της Θεσσαλίας. Χ. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Από 2/2004 έως τον 10/2007 ήμουνα Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής και τεχνικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Λάρισας. Ως Διευθυντής πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας, έχω πάρει μέρος σε μια σειρά μελετών έργων πληροφορικής για τις ανάγκες του ιδρύματος καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης αντίστοιχων έργων Σελ. 16/19

17 ΧΙ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ως Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80) στο τμήμα Μηχ. Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Παν. Θεσσαλίας επιβλέπω διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην περιοχή της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων. Ενδεικτικά κατά τα ακ. Έτη έχω επιβλέψει τις παρακάτω διπλωματικές εργασίες: «Αυθεντικοποίηση χρηστών με Έξυπνες Κάρτες σε Open Card Framework» «Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστικής Πλέγματος» «Σύστημα προσδιορισμού εισβολέων (Intrusion Detection System) Κοινωνική μηχανική (social engineering)» «Διαχείριση Εμπιστοσύνης στο Διαδίκτυο» «Κατανεμημένες Επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης (Denial of Service Attacks - DoS) και αλγόριθμοι προσδιορισμού της πηγής επίθεσης» «Πλαίσιο ανάπτυξης σχεδίου ασφάλειας για παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών» «Ανάπτυξη μηχανισμού προσδιορισμού επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής στο web» «Πλαίσιο διερεύνησης εξιχνίασης παραβιάσεων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων» Ως επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του ΤΕΙ Λάρισας επιβλέπω πτυχιακές εργασίες στην περιοχή της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ασφαλή Διαχείριση Δικτύων μέσω Web SNMP Αυθεντικοποίηση Ασύρματων Δικτύων Σχεδίαση & υλοποίηση ασφαλούς συστήματος βάσεων δεδομένων στο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικό εμπόριο με eb-xml Υλοποίηση υποδομής δημοσίου κλειδιού (PKI) Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ιδιωτικού Εικονικού Δικτύου Τεχνολογίες ασφαλούς Προώθησης και ανάκτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο Secure m-commerce Στεγανογραφία: Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας Java security Σελ. 17/19

18 ΧΙΙ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ - ετεροαναφορές (citations) ΧΙΙ.1 Σε επιστημονικά περιοδικά Όπως προκύπτει από την αναζήτηση ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο, υπάρχουν οι παρακάτω αναφορές: Η δημοσίευση [Security Model for XML Data, IV.6. Νο7] έχει αξιοποιηθεί: Yu, Srivastava, Lakshmanan, Jagadish, A compressed accessibility map for XML, ACM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS, JUN 2004, VL 29,IS 2 pp363. Η δημοσίευση [Developing a Public Key Infrastructure for a Secure Regional e-health Environment, IV.5. Νο2] έχει αξιοποιηθεί: Klar R, Selected impressions on the beginning of the electronic medical record and patient information, METHOD INFORM MED 43 (5): Podichetty V, Penn D, The progressive roles of electronic medicine: Benefits, concerns, and costs, AM J MED SCI 328 (2): AUG 2004 Takeda H, Matsumura Y, Kuwata S, et al., An assessment of PKI and networked electronic patient record system: lessons learned from real patient data exchange at the platform of OCHIS (Osaka Community Healthcare Information System), INT J MED INFORM 73 (3): Η δημοσίευση [Development of an Internet Security Policy for Health Care Establishments IV.5. Νο2] έχει αξιοποιηθεί: Pereira, Castro, et. Al., Construction of a system for the access, storage and exploitation of data and medical images generated in radiology information systems (RIS) Journal Medical Informatics & Internet Medicine, SEP 2002, VL 27, IS 3. Η δημοσίευση [A framework for an Institutional High Level Security Policy for the Processing of Medical Data and their Transmission through the Internet IV.5. Νο4] έχει αξιοποιηθεί: Yanjiang Yang, Feng Bao, Robert DengY Yang, F Bao, R Deng, Secure an Imagebased Simulated Telesurgery System, IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS, 2003 Σελ. 18/19

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change Dimitris Gritzalis May 2006 1 o Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση (Digital Health Care 2006) Αθήνα, 29

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis September 2014 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives. Dimitris Gritzalis

Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives. Dimitris Gritzalis Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives Dimitris Gritzalis April 2005 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Γενικές Αρχές Εθνικής Στρατηγικής για το Απόρρητο και

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Πατρών 10:00-15:30 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

The IT Security Expert Profile

The IT Security Expert Profile The IT Security Expert Profile Dimitris Gritzalis February 2013 1 Ελληνική Αστυνομία 2 ο Συνέδριο Υποδ/νσης Δίωξης Ηλεκ/κού Εγκλήματος «Η ασφαλής πλοήγηση είναι υπόθεση όλων μας» Αθήνα, Φλεβάρης 2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα Σεπτέμβριος 2009

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα Σεπτέμβριος 2009 Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα Σεπτέμβριος 2009 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 891 869 E-MAIL: geor@tutors.eap.gr Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

The SPHINX project report Dimitris Gritzalis

The SPHINX project report Dimitris Gritzalis The SPHINX project report Dimitris Gritzalis June 2014 (revised) Εύρωστες Διαδικτυακές Υπηρεσίες: Διάκριση Ανθρώπου ή Μηχανής με Διαδραστικά Ηχητικά Μέσα ΣΦΙΓΞ: Συνοπτική παρουσίαση έργου - Διάχυση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (e-gov, e-commerce, e-learning, e-health) Τίτλος Μαθήματος

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (e-gov, e-commerce, e-learning, e-health) Τίτλος Μαθήματος Ηλιούδης Χρήστος Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Ωρες Διδασκαλίας Εξάμηνο Κατηγορία Μαθήματος Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (e-gov, e-commerce, e-learning, e-health) Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα

Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα Πολιτιστικό Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ - 9 Νοεμβρίου 2013 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Selecting Essential IT Security Projects. Dimitris Gritzalis

Selecting Essential IT Security Projects. Dimitris Gritzalis Selecting Essential IT Security Projects Dimitris Gritzalis July 2003 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Εργα Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Σοφία Ζαπουνίδου 1. Εισαγωγή Η Διαχείριση Γνώσης (ΔΓ) αποτελεί μία νέα προσέγγιση στη διοίκηση οργανισμών, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Κεφάλαιο 7 - Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Σύνοψη Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) έχει αποτελέσει πεδίο ερευνών τόσο στην ιατρική όσο και στην ιατρική πληροφορική για αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Lect_ Cloud Computing

Lect_ Cloud Computing Lect_ Cloud Computing Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department

Διαβάστε περισσότερα

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α Το σύστημα ECTS και η συνεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔ469ΗΡΧ-Ξ5Ψ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 5798/ΠΤ Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

ΑΔΑ: ΒΕΖΔ469ΗΡΧ-Ξ5Ψ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 5798/ΠΤ Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: EΔET A.E./GRNET S.A. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας/ Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

MSc in ICT Systems ΠΜΣ Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

MSc in ICT Systems ΠΜΣ Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας MSc in ICT Systems ΠΜΣ Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Μπερμπερίδης Ακαδημαϊκός Βοηθός MSc in ICT Systems MSc in ICT Systems Σε ποιους απευθύνεται;

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990)

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990) Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (Intelligent Systems, Content & Interaction Lab) Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ημείωμα. Καλιοντζόγλου Αλέξανδρος

Βιογραφικό ημείωμα. Καλιοντζόγλου Αλέξανδρος Βιογραφικό ημείωμα ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Όνομα E-mail Καλιοντζόγλου Αλέξανδρος alexandros.kaliontzoglou@gmail.com Ημερομηνία Γέννησης 26/07/1976 Διεύθυνση Ιφιγενείας 12, Π. Φάληρο, 17563, Αθήνα Τηλέφωνο 210

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Mourtou, E., The role of Rules and Regulations in the

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Mourtou, E., The role of Rules and Regulations in the ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Mourtou, E., The role of Rules and Regulations in the management of technological change in hospitals. The

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Σ. Βασιλειάδης Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 25 Ιανουαρίου 1973, Αθήνα E-mail : bb@eap.gr 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1978-1984 1984-1990 : Κατώτερη στo Ξυλόκαστρο : Μέση στο Ξυλόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Ηµεροµηνία και µέρος γέννησης : 27/12/1976, Πάτρα Οικογενειακή κατάσταση : Άγαµος ιεύθυνση : Άστιγγος αρ. 94, 26223 Πάτρα Τηλέφωνο : 2610-455858, 6973-740389

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στα Ελληνικά Νοσοκοµεία: ιαχρονικές Απόπειρες, www.cti.gr

Η Πληροφορική στα Ελληνικά Νοσοκοµεία: ιαχρονικές Απόπειρες, www.cti.gr Η Πληροφορική στα Ελληνικά Νοσοκοµεία: ιαχρονικές Απόπειρες, Αποτελέσµατα και Προοπτικές ρ. Αριστείδης Βαγγελάτος (vagelat@cti.gr) Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών www.cti.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

6th International Conference on

6th International Conference on 6th International Conference on "e-democracy: Citizen rights in the world of the new computing paradigms" Athens, 10-11 December 2015 www.edemocracy2015.eu Οργανωτής: ΕΣΚτΠ Επιστημονικό Συμβούλιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας Κέντρο Μελετών Ασφάλειας Δρ. Γεώργιος Λεβεντάκης Επιστημονικός Συνεργάτης gleventakis@kemea.gr www.kemea.gr Ο ρόλος του ΚΕ.ΜΕ.Α. Ο Θεσμοθετημένος φορέας του Υπουργείου που : διεξάγει ερευνητικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Ηλεκτρονική είναι η τεχνολογία που ασχολείται με την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING University of Macedonia Master in Information Systems professors: A. Economides A. Pobortsis SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) NEGOTIATING,, MEASURINGM AND ACCOUNTING Simeonidis Efstathios MIS18/05 January

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα