ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Θέση: Θεσσαλονίκης Ε-mail: ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδάκτορας Γενικού τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων, Πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1989). European Intensive Programme on Information & Communication Systems Security, SOCRATES/ERASMUS, University of Aegean, ΙΙI. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Αναπλ. Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών : Λέκτορας (ΠΔ 407/80) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο τμήμα Μηχ. Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης των μαθημάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων στο μεταπτυχιακό και προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών : Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80), στο Παν. Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης των μαθημάτων «Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα» και «Ιατρική στο Διαδίκτυο». Σελ. 1/19

2 2009 σήμερα: Ερευνητής του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ΙΒΕΤ) : Επίκουρος ερευνητής του Κέντρου Τεχνολογίας Θεσσαλίας : Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας. με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του μαθήματος «Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων». ΙV. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ : Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Υπολογιστών του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Αναπλ. Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου» του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Μέλος συμβουλίου του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Μέλος της επιτροπής Προγραμματισμού Και Υποδομής Του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Υπολογιστών του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Μέλος της επιτροπής Μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2009: Μέλος της επιτροπής του φοιτητικού διαγωνισμού πληροφορικής του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής και τεχνικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Λάρισας : Υπάλληλος σε Θέση ΠΕ πληροφορικής στο ΤΕΙ V. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι γνωστικές περιοχές ενδιαφέροντος και έρευνας εντοπίζονται στην ασφάλεια δεδομένων, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών Διαδικτύου. Σελ. 2/19

3 Ενδεικτικά στο επίκεντρο της ερευνητικής μου δραστηριότητας βρίσκονται μοντέλα και πολιτικές ασφάλειας δεδομένων καθώς και πρωτόκολλα, μηχανισμοί και τεχνολογίες ασφάλειας διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Οι τρέχουσες ερευνητικές μου δραστηριότητες επικεντρώνονται στην Υπολογιστική νέφους (cloud computing), στη διεξοδική διερεύνηση παραβιάσεων ασφάλειας (digital forensics), στις τεχνολογίες ασφάλειας υπηρεσιών Διαδικτύου (WS security) με ιδιαίτερη έμφαση σε μηχανισμούς και τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης και προσδιορισμού ταυτότητας σε διαδικτυακές υπηρεσίες. VΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ VΙ.1 Διατριβές «Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων», Χρ. Ηλιούδης, Διδακτορική Διατριβή, Γενικό τμήμα Πολυτεχνικής σχολής - ΑΠΘ Η διατριβή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στo σχεδιασμό και ανάπτυξη ασφαλών Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη πολιτικών ασφάλειας στο Διαδίκτυο και η πρόταση πολιτικών ελέγχου πρόσβασης για ένα τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο γίνεται χρήση τεχνολογιών ασφάλειας περιμετρικής άμυνας και τα δεδομένα των υπηρεσιών έχουν τη μορφή και οργάνωση ημιδομημένων - XML δεδομένων. Με την διατριβή αυτή επιχειρείται η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στην ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου ορισμού Διαδικτυακών πολιτικών ασφάλειας και στον ορισμό μιας πολιτικής ασφάλειας για διαδικτυακές υπηρεσίες που λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογίες ασφάλειας περιμετρικής άμυνας τύπου Firewall. Επιπλέον ως συμβολή της Διατριβής λογίζεται και ο ορισμός πολιτικής ασφάλειας για Ημιδομημένα - XML δεδομένα, η χρήση της XML ως μια γλώσσας ορισμού μοντέλων ασφάλειας και η πειραματική εφαρμογή των παραπάνω στο περιβάλλον των Διαδικτυακών XML Πληροφοριακών Συστημάτων υγείας. VΙ.2 Δημοσιεύσεις σε κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Σελ. 3/19

4 Β. 1 PAPANIKOLAOY, C. ILIOUDIS, V. VLACHOS, P. CHATZIMISIOS, chapter «privacy issues in social networks in book for «Social Network Engineering for Secure Web Data and Services», editors: L. Caviglione, M. Coccoli, A. Merlo, by IGI- Global, Β.2 ΠΑΓΚΑΛΟΣ Γ., ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡ., συγγραφή του κεφ. «digital forensics» του βιβλίου Κ. Λαμπρινουδάκης, Λ. Μήτρου, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας. «Προστασία της Ιδιωτικότητας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τεχνικά και Νομικά Θέματα» Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, Β.3 ΠΑΓΚΑΛΟΣ Γ., ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡ., συγγραφή του κεφ. 18 «Η κρυπτογραφία μετά τους κβαντικούς υπολογιστές» του βιβλίου Mike Burmester, Στέφανος Γκρίτζαλης, Σωκράτης Κάτσικας, Βασίλης Χρυσικόπουλος, Σύγχρονη Κρυπτογραφία: Θεωρία και Εφαρμογές», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, VI.3 Δημοσιεύσεις Άρθρων σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση J.11 A. PAPANIKOLAOU, V. VLACHOS, A. VENIERIS, C. ILIOUDIS, K. PAPAPANAGIOTOU, A. STASINOPOULOS, A framework for teaching network security in academic environments, Journal Information Management and Computer Security, ISSN: (4): , 2013, DOI: /IMCS , J.10 S. VELOUDIS, D. BALTATZIS, C. ILIOUDIS, G PANGALOS, A Formal Framework To Support Dynamic Authorizations For On Line Collaborative Environments, International Journal of Computational Science and Engineering (IJCSE) Special Issue on: «Future Trends in Security Issues in Internet and Web Applications», ISSN (Online): ISSN (Print): J.9 VAFEIADIS, A. PAPANIKOLAOU, C. ILIOUDIS, S. CHARCHALAKIS, Real-Time Network Data Analysis Using Time Series Models, Simulation Modeling Practice and Theory, ELSEVIER ISSN: X. Volume 29, December 2012, Pages , J.8 ALEXANDROS ZAHARIS, ADAMANTINI I. MARTINI, CHRISTOS ILIOUDIS AND MICHAEL RACHAVELIAS, Hiding illegal content in the SWF format and spreading through social network services: a legal approach, The Journal Σελ. 4/19

5 Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, Vol. 7, 2010 ISBN (one volume/year). J.7 IOANNIS MAVRIDIS, ANDREAS MATTAS, IOANNIS PAGKALOS, ISABELLA KOTINI, CHRISTOS ILIOUDIS. Supporting Dynamic Administration of RBAC in Webbased Collaborative Applications during Run-time International Journal of Information and Computer Security (IJICS), Special Issue on: Data and Application Security, Vol. 2, No.4 pp J.6 MATTAS A., MAVRIDIS G., ILIOUDIS C., PANGALOS I., DARBAC: Dynamically Administering Role Based Access Control, Journal WSEAS Transactions On Information Science & Applications, Issue 10, Volume 3, October 2006 ISSN , pp J.5 ILIOUDIS C. AND PANGALOS G., Development of an Internet Security Policy for Health Care Establishments, journal Medical Informatics & The Internet in Medicine, Taylor & Francis, ISSN , Vol. 26, pp J.4 PANGALOS G, MAVRIDIS G, ILIOUDIS, C., GEORGIADIS, C., Developing a Public Key Infrastructure for a Secure Regional e-health Environment, Journal METHODS INF MED (2002) Vol 41, Issue 5, pp J.3 ILIOUDIS C, PANGALOS G. A framework for an Institutional High Level Security Policy for the Processing of Medical Data and their Transmission through the Internet, Journal of Medical Internet Research 2001; 3(2):e14. J.2 ILIOUDIS C., KONTOGIORGIS A., GEORGIADIS C., PANGALOS G., MAGLAVERA S., KAGGELIDES K., "Web-based e-procurement Mechanism in the Healthcare Marketplace", extended abstract in INT J TECHNOLOGY & HEALTH CARE (2002) Vol. 10, No. 6, pp J.1 ILIOUDIS C., GEORGIADIS C., AND PANGALOS G., "Security Issues for XML-based Health Information Systems", extended abstract in INT J TECHNOLOGY & HEALTH CARE (2002) Vol.10, No. 6, pp VI.4 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές C.22 Alkiviadis Tsimpiris, Dimitris Kugiumtzis, Anastasios Drosou, Christos Ilioudis, George Pangalos, Dimitrios Tzovaras, «Geometrical facial feature selection for person identification», In proceeding of: 16th International Conference on Σελ. 5/19

6 Information Fusion (FUSION), 2013, At Istanbul, Turkey, Volume: vol., no., pp.730,735, 07/2013; DOI:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber= &isnu mber= C.21 Veroniki Stamati-Koromina, Christos Ilioudis, Richard Overill, Christos K. Georgiadis, and Demosthenes Stamatis Insider threats in corporate environments: a case study for data leakage prevention. In Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics (BCI 12). ACM, New York, NY, USA, C.20 Nikos Vesyropoulos, Christos K. Georgiadis, and Christos Ilioudis. Analyzing the selection and dynamic composition of web services in e-commerce transactions. In Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics (BCI 12), ACM, New York, NY, USA, DOI= / C.19 CHRISTOS A. ILIOUDIS, ZOE DAILIANA, THANOS FEVGAS, KIKI THEODOROU AND KONSTANTINOS MALIZOS, An Innovative e-health Network for collaboration on emergency cases, 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2010), Greece, 2010, C.18 G. PANGALOS, C. ILIOUDIS, I. PAGKALOS, The Importance of Corporate Forensic Readiness In The Information Security Framework, 19th IEEE international Workshops on enabling technologies infrastructures for collaborative enterprises, WETICE C.17 A. MARTINI, A. ZAHARIS, C. ILIOUDIS, Data Hiding in the SWF Format and Spreading through Social Network Services, Digital Forensics & Incident Analysis (WDFIA 09), Athens 2009 C.16 SAMARAS A., PANGALOS G., ILIOUDIS C., PAGKALOS I, Using nature and bio-inspired technologies for building innovative proactive security mechanisms, PCI 2009, IEEE Computer Society, Cyprus 2009 C.15 A. MARTINI, A. ZAHARIS, C. ILIOUDIS, Detecting and Manipulating Compressed Alternate Data Streams in a Forensics Investigation, Digital Forensics & Incident Analysis ESORICS 2008 (ACM), Spain Σελ. 6/19

7 C.14 A. PAPANIKOLAOU, ILIOUDIS C, C. GEORGIADIS, E. Pimenides, The importance of biometric sensor continuous secure monitoring, The International Conference on Digital Information Management (IEEE) 2008, London, UK. C.13 ILIOUDIS C., BALTATZIS D., PANGALOS G, Securing HealthGrid Environments, SECRYPT 2007 the International Conference on Security and Cryptography, Spain. C.12 ILIOUDIS C, PAGKALOS I., S. KORTESIS, G. PANGALOS, An experimental use of advanced smart card technology for improving access to national health care systems, EMMIT 2007, 3rd international conference on medical informatics and telemedicine, 2007, Mangalia, RO. C.11 MATTAS A., MAVRIDIS G., ILIOUDIS C., PANGALOS I., Dynamic Access Control Administration for Collaborative Applications, 10 th WSEAS International Conference on communications and computers: Security in Intelligent Communications Networks, Athens 2006 C.10 PANGALOS G, BALTATZIS D., ILIOUDIS C. AND PANGALOS I., Securing Grid Computing Based Business Environments, 4th International Conference "New Horizons in Business, Industry and Education", Corfu, Greece, 2005, pp C.9 ΒALTATZIS D., KORTESIS S., GEORGIADIS C., ILIOUDIS C., PANGALOS G., Using RBAC for the mobile agent authorization problem, International Network Conference, INC2004 Plymouth, UK, 2004, pp C.8 KAGGELIDES K, T. KONTOGIORGIS, ILIOUDIS C, THIENPONT G., WATHELET B., KARKALETSIS K., 2003, Applying an e-procurement Healthcare system in the proceedings of Building the Knowledge Economy, IOS Press, conference e-business and e- Work, Bologna, Italy, pp C.7 PANGALOS G., BALTATZIS D., GEORGIADIS C., KORTESIS S., ILIOUDIS C., Security issues of electronic democracy: the use of mobile agents, conference e-democracy: Information Society and Privacy, Athens 2003, pag C.6 ILIOUDIS C, T. KONTOGIORGIS,G. PANGALOS, ET. ALL OPUS: Optimal Public Procurement in the Healthcare marketplace, in the proceedings of Challenges and Achievements in e-business and e-work, e-2002 Annual Conference, PRAGUE, CZECH REPUBLIC, 2002, pp Σελ. 7/19

8 C.5 ILIOUDIS C, T. KONTOGIORGIS, C. GEORGIADIS, G. PANGALOS, S. MAGLAVERA, K. KAGGELIDES, 2002, Web based e-procurement mechanism in the healthcare marketplace', MEDNET 2002, the 7th Annual World Conference on the Internet and Medicine. C.4 CHRISTOS ILIOUDIS, GEORGE PANGALOS AND A. VAKALI, 2001, Security Model for XML Data, International Conference on Internet Computing-IC'2001, Las Vegas, Nevada, USA, 2001, pag C.3 ILIOUDIS, C. AND PANGALOS, G., 2000, Secure transmission of medical data through the Internet using XML Technology, in proceedings of the International Workshop on Emerging Issues in Computer and Systems Sciences, Stockholm, Sweden, September C.2 ILIOUDIS, C. AND PANGALOS, G., 2000, Development of a High Level Security Policy (HLSP) for the Processing of Medical Data and their Transmission Through the Internet, MEDNET 2000, 5TH WORLD CONGRESS ON THE INTERNET IN MEDICINE, BRUSSELS. C.1 ILIOUDIS, C. and PANGALOS, G., 1999, Security issues for Web based Electronic Health Care Record, in proceedings of the Third European Conference On Electronic Health Records (EuroRec 99), Seville, Spain, pag VI.5 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια μετά από πρόσκληση (Ενδεικτικά) Χρ. Ηλιούδης, Πολιτική ασφάλειας με τη χρήση Firewalls, ημερίδα για την "ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών", Αθήνα 2001 Γεωργιάδης Χ., Πάγκαλος Γ., Ηλιούδης Χ. και Μαυρίδης Ι., "Πληροφορικός Αναλφαβητισμός και Ασφαλής Χρήση Υπολογιστών: Ποιός, Τι και Πότε Απειλεί τα Σχολικά Εργαστήρια", Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Ηλιούδης Χρήστος, Τεχνολογίες αιχμής στην Τηλεϊατρική, στρογγυλή τράπεζα ηλεκτρονική υγεία, 1 ο συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίων πασχόντων, Λάρισα V 5. Κριτής, μέλος επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Σελ. 8/19

9 Από το 2003 έως σήμερα συμμετέχω ως κριτής ή μέλος επιστημονικής επιτροπής σε μία σειρά συνέδρια. Ενδεικτικά αναφέρονται: Κριτής (reviewer) στο περιοδικό Computer Standards & Interfaces το 2009 Κριτής στο ICADIWT 2009 Κριτής (external reviewer) στο International Conference on Database and Expert Systems Applications DEXA 2003 (16 th ), 2004 (17 th ), 2005 (18 th ), 2006 (19 th ) και 2007 (20 th ), 2008 (21 th ), 2009 (22 th ), 2010 (23 th ), Technical Program Committee of the Workshop on multimedia applications over Wireless Networks (mediawin 2006) and (MediaWin 2007), European Wireless Conference (EW 2006, EW 2007) Κριτής (external reviewer) στο ARCS'06: Architecture of Computing Systems Frankfurt/Main (Germany), VΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η εκπαιδευτική μου εμπειρία περιλαμβάνει πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία τόσο σε μεταπτυχιακά όσο και σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε μαθήματα της περιοχής της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων. Αναλυτικότερα: VΙ.1 Διδακτική εμπειρία σε Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ : Αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του μαθήματος «Ασφάλεια Διαδικτυακών συστημάτων», στο μεταπτυχιακό Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου του τμήματος Μηχ. Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ407/80) με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του μαθήματος «Ασφάλεια πληροφοριών και κρυπτογραφία», στο μεταπτυχιακό του τμήματος Μηχ. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Παν. Θεσσαλίας : Εισηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ: Σύγχρονες Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Παν. Αιγαίου στην ενότητα της ασφάλειας δεδομένων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σελ. 9/19

10 : Εισηγητής στο Διαμεταπτυχιακό πρόγραμμα «Applied Informatics & Multimedia» σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στην ασφάλεια στα πλαίσια του Socrates Jointed Development of European Degrees and Intensive Programme : Επικουρική διδασκαλία στο μάθημα «Ασφάλεια Πληροφοριών Υγείας» για το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση Πληροφοριών Υγείας Πληροφορική Υγείας», Παν. Αθηνών : Επικουρική διδασκαλία στο μάθημα «Ασφάλεια Συστημάτων» για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Π.Θ. «Ιατρική Πληροφορική». Σελ. 10/19

11 VΙ.2 Διδακτική εμπειρία σε Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών AEI VI.2-1 Διδακτική εμπειρία σε ΤΕΙ 2007 σήμερα: Αναπλ καθηγητής στο τμήμα πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «εισαγωγή στην πληροφορική» και «ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων» και «Διαδικτυακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» : Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας. με αυτόνομη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του μαθήματος «Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων» : Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Διοίκησης Επιχ. του ΤΕΙ Λάρισας στην Πληροφορική : Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στoν προγραμματισμό : Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Διοίκησης Επιχ. του ΤΕΙ Λάρισας στον Προγραμματισμό VI.2-2 Διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια : Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80), στο Παν. Θεσσαλίας, τμήμα Μηχ.. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης τα μαθήματα: «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων», «Ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνιών» και «Τεχνολογίες web» : Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80), στο Παν. Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης τα μαθήματα «Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα» και «Ιατρική στο Διαδίκτυο» : Επικουρική Διδασκαλία ασκήσεων του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ στο Γενικό τμήμα της Πολυτεχνικής σχολής, ΑΠΘ : Επικουρική Διδασκαλία ασκήσεων Βάσεων Δεδομένων και πακέτα Η/Υ στο Γενικό τμήμα της Πολυτεχνικής σχολής, ΑΠΘ. VΙ.3 Μονογραφίες εκπαιδευτικό υλικό Σελ. 11/19

12 Εγκεκριμένες Διδακτικές Σημειώσεις, «Ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων», Χρήστος Ηλιούδης, τμήμα Μηχ. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Παν. Θεσσαλίας, Εγκεκριμένες Διδακτικές Σημειώσεις, «Internet medicine», Χρήστος Ηλιούδης, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας, Εγκεκριμένες Διδακτικές σημειώσεις, «Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων», Χρ. Ηλιούδης, τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας, 2005 VΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συμμετοχή ως ερευνητής στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα, σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης Ασφαλών Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων και ασφάλειας δεδομένων: VΙΙ.1 Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα 1. e-sens ( Electronic Simple European Networked Services ), May 2013.The e-sens ( Electronic Simple European Networked Services ) project is a new Large Scale Pilot to be launched within the ICT Policy Support Programme (ICT PSP), under the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). The aim of the project is to develop an infrastructure for interoperable public services in Europe. It will support the creation of a Digital Single Market by facilitating the delivery and usuage of electronic public services. More 2. HUMABIO στα πλαίσια του προγράμματος IST, ΑΠΘ, με αντικείμενο τη μελέτη νέων βιομετρικών αλγορίθμων και διαδικασιών πιστοποίησης ταυτότητας σε συνδυασμό με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στον τομέα των βιομετρικών πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της ασφάλειας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και ιδιαίτερα σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα με πολύ αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας. 3. NetCards (αξιοποίηση των τεχνολογιών smart cards και δικτύων υπολογιστών για την ηλεκτρονικοποίηση των Ευρωπαϊκών καρτών υγείας), στα πλαίσια του προγράμματος IST, ΑΠΘ, με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ασφαλών Διαλειτουργικών συστημάτων με τη χρήση έξυπνων καρτών υγείας για την αυθεντικοποίηση των χρηστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σελ. 12/19

13 4. OPUS, στα πλαίσια του προγράμματος ISΤ, ΕΛΚΕΑ ΠεΣΥ Θεσσαλίας, με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών στο Web 5. MOBI-DEV (Χρήση κινητών υπολογιστικών συσκευών σε εφαρμογές υγείας) στα πλαίσια του προγράμματος IST, Α.Π.Θ , με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό συστημάτων πρόσβασης σε ιατρικές πληροφορίες με τη χρήση κινητών συσκευών και τεχνολογιών αιχμής στην ασφάλεια 6. Intranet Health Clinic (IHC), στα πλαίσια του προγράμματος IST, Α.Π.Θ., με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός Ασφαλούς Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος ιατρικών δεδομένων 7. GAIA (Generic Architecture for Information Availability), στα πλαίσια του ACTS, 1997, Α.Π.Θ.. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας γενικής αρχιτεκτονικής για τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διατίθενται προς εμπορική εκμετάλλευση με ασφαλή τρόπο στην κοινωνία των πληροφοριών VΙΙ.2 Συμμετοχή σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα 1. BIOTAYTOTHTA, Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» , με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού οντοτήτων με χρήση πολλαπλών βιομετρικών χαρακτηριστικών ενσωματωμένων σε έξυπνες κάρτες (Κοινοπραξία 8 εταίρων με Επικεφαλής ΙΠΤΗΛ, ΕΚΕΤΑ). 2. «Development Of Educational Simulation-Based Modules And Computer Applications In Food Process Engineering» ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, , κύριος ερευνητής με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδραστικού διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 3. Μελέτη εφαρμογής πιλοτικού έργου έξυπνων καρτών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, 2007 ΑΠΘ, με αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της χρήσης της έξυπνης κάρτας ως μεθόδου αυθεντικοποίησης σε ένα ολοκληρωμένο ασφαλές διαλειτουργικό πληροφοριακό σύστημα στην κοινωνική ασφάλιση 4. Προηγμένες Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, ΕΠΕΑΕΚ 2005 ΤΕΙ/Λ, με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων Σελ. 13/19

14 5. Τεχνική και διοικητική ωρίμανση του έργου «Πληροφοριακό σύστημα υγείας Θεσσαλίας», στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωνία της πληροφορίας, ΑΠΘ 2004, με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας για τη Θεσσαλία το οποίο Το έργο θα λειτουργεί με ασφάλεια πάνω από δημόσια δίκτυα και θα μπορεί να διασυνδέεται με άλλα συστήματα μέσω πρωτοκόλλων ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων 6. Διόσκουροι (δίκτυο κατάρτισης και εκπαίδευσης σε προηγμένες υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής), Κέντρο Τεχνολογίας Θεσσαλίας, στα πλαίσια του προγράμματος ανταγωνιστικότητα, με αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες προσανατολισμένες στην υγεία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και τις στρατιωτικές εφαρμογές. Η συμμετοχή μου είχε ως αντικείμενο το σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού στην ασφάλεια δεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών. 7. Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες ΠΗΓΑΣΟΣ ΝΕΤ ΙΙ, ΤΕΙ/Λ. Αντικείμενο της συμμετοχής μου στο έργο ήταν η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου στην περιοχή της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων. VΙΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Στα πλαίσια καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων πήρα μέρος ως συγγραφέας - μελετητής σε μια σειρά από παραδοτέες μελέτες, όπως: Optimal Public Procurement in the Healthcare marketplace, IST-33464, Παραδοτέα «Pilot Environment Definition», «Evaluation Criteria», «Trial specification and evaluation report» Telematics Applications Program, Project INTRANET HEALTH CLINIC, παραδοτέα «Identification and analysis of security requirements», «Proposed Technical Measures» HUMABIO, παραδοτέο «Databases and Security: Identity management and biometric information interchange». Μελέτη εφαρμογής πιλοτικού έργου έξυπνων καρτών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, Παραδοτέο «Μελέτη Καταγραφής Υφιστάμενης Κατάστασης» Τεχνική και Διοικητική ωρίμανση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα υγείας Θεσσαλίας», παραδοτέα «αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης», και «μελέτη Σελ. 14/19

15 συμβατότητας και διασυνδεσιμότητας των εγκαταστημένων τεχνολογιών πληροφορικής». Κύριος συγγραφέας Τεχνικού Δελτίου «Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ΚτΠ του ΠεΣΥ Θεσσαλίας: προγραμματιζόμενες δράσεις », Μέτρο 2.6, Κοινωνία της Πληροφορίας Κύριος συγγραφέας Τεχνικού Δελτίου «Υπηρεσίες και δίκτυα υποδομών Τηλεϊατρικής, περιφερειακά δίκτυα Υπηρεσιών και εξασφάλιση πρόσβασης στην Ιατρική γνώση», Μέτρο Δράσεις Κοινωνίας της Πληροφορίας Κύριος συγγραφέας Τεχνικού Δελτίου «Καινοτόμες Εφαρμογές και Υπηρεσίες Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στις μονάδες πρόνοιας του ΠεΣΥΠ Θεσσαλίας», Μέτρο 2.4 Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Και Καινοτόμες Ενέργειες Σελ. 15/19

16 ΙΧ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Independent expert for the ad hoc Working Groups of European Network and Information Security Agency, - ENISA, (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) Από τον 9/2004 έως σήμερα είμαι Επίκουρος ερευνητής του Κέντρου Τεχνολογίας Θεσσαλίας, με συμμετοχή σε ερευνητικά, μελετητικά και αναπτυξιακά έργα Mέλος της ομάδας Διοίκησης έργου «Υγεία για τον Πολίτη» με υπουργική απόφαση, με αντικείμενο το σχεδιασμό και οργάνωση δομών Υπηρεσιών Υγείας για τη Θεσσαλία, Είμαι μέλος του Ινστιτούτου Καρκίνου «Παπανικολάου» με την ιδιότητα του ερευνητή - εμπειρογνώμονα και αντικείμενο τη μελέτη του Πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των δράσεων ενημέρωσης του Ινστιτούτου. Από το , εντεταλμένος σύμβουλος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας (ΠεΣΥ) Θεσσαλίας ως επικεφαλής σχεδιασμού έργων πληροφορικής του συστήματος υγείας της Θεσσαλίας. Χ. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Από 2/2004 έως τον 10/2007 ήμουνα Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής και τεχνικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Λάρισας. Ως Διευθυντής πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας, έχω πάρει μέρος σε μια σειρά μελετών έργων πληροφορικής για τις ανάγκες του ιδρύματος καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης αντίστοιχων έργων Σελ. 16/19

17 ΧΙ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ως Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80) στο τμήμα Μηχ. Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Παν. Θεσσαλίας επιβλέπω διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην περιοχή της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων. Ενδεικτικά κατά τα ακ. Έτη έχω επιβλέψει τις παρακάτω διπλωματικές εργασίες: «Αυθεντικοποίηση χρηστών με Έξυπνες Κάρτες σε Open Card Framework» «Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστικής Πλέγματος» «Σύστημα προσδιορισμού εισβολέων (Intrusion Detection System) Κοινωνική μηχανική (social engineering)» «Διαχείριση Εμπιστοσύνης στο Διαδίκτυο» «Κατανεμημένες Επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης (Denial of Service Attacks - DoS) και αλγόριθμοι προσδιορισμού της πηγής επίθεσης» «Πλαίσιο ανάπτυξης σχεδίου ασφάλειας για παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών» «Ανάπτυξη μηχανισμού προσδιορισμού επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής στο web» «Πλαίσιο διερεύνησης εξιχνίασης παραβιάσεων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων» Ως επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του ΤΕΙ Λάρισας επιβλέπω πτυχιακές εργασίες στην περιοχή της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ασφαλή Διαχείριση Δικτύων μέσω Web SNMP Αυθεντικοποίηση Ασύρματων Δικτύων Σχεδίαση & υλοποίηση ασφαλούς συστήματος βάσεων δεδομένων στο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικό εμπόριο με eb-xml Υλοποίηση υποδομής δημοσίου κλειδιού (PKI) Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ιδιωτικού Εικονικού Δικτύου Τεχνολογίες ασφαλούς Προώθησης και ανάκτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο Secure m-commerce Στεγανογραφία: Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας Java security Σελ. 17/19

18 ΧΙΙ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ - ετεροαναφορές (citations) ΧΙΙ.1 Σε επιστημονικά περιοδικά Όπως προκύπτει από την αναζήτηση ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο, υπάρχουν οι παρακάτω αναφορές: Η δημοσίευση [Security Model for XML Data, IV.6. Νο7] έχει αξιοποιηθεί: Yu, Srivastava, Lakshmanan, Jagadish, A compressed accessibility map for XML, ACM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS, JUN 2004, VL 29,IS 2 pp363. Η δημοσίευση [Developing a Public Key Infrastructure for a Secure Regional e-health Environment, IV.5. Νο2] έχει αξιοποιηθεί: Klar R, Selected impressions on the beginning of the electronic medical record and patient information, METHOD INFORM MED 43 (5): Podichetty V, Penn D, The progressive roles of electronic medicine: Benefits, concerns, and costs, AM J MED SCI 328 (2): AUG 2004 Takeda H, Matsumura Y, Kuwata S, et al., An assessment of PKI and networked electronic patient record system: lessons learned from real patient data exchange at the platform of OCHIS (Osaka Community Healthcare Information System), INT J MED INFORM 73 (3): Η δημοσίευση [Development of an Internet Security Policy for Health Care Establishments IV.5. Νο2] έχει αξιοποιηθεί: Pereira, Castro, et. Al., Construction of a system for the access, storage and exploitation of data and medical images generated in radiology information systems (RIS) Journal Medical Informatics & Internet Medicine, SEP 2002, VL 27, IS 3. Η δημοσίευση [A framework for an Institutional High Level Security Policy for the Processing of Medical Data and their Transmission through the Internet IV.5. Νο4] έχει αξιοποιηθεί: Yanjiang Yang, Feng Bao, Robert DengY Yang, F Bao, R Deng, Secure an Imagebased Simulated Telesurgery System, IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS, 2003 Σελ. 18/19

From Secure e-computing to Trusted u-computing. Dimitris Gritzalis

From Secure e-computing to Trusted u-computing. Dimitris Gritzalis From Secure e-computing to Trusted u-computing Dimitris Gritzalis November 2009 11 ο ICT Forum Αθήνα, 4-5 Νοέμβρη 2009 Από το Secure e-computing στο Trusted u-computing Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης (dgrit@aueb.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Legal use of personal data to fight telecom fraud

Legal use of personal data to fight telecom fraud Legal use of personal data to fight telecom fraud Dimitris Gritzalis May 2001 Ημερίδα Ελληνικού Φορέα Αντιμετώπισης Τηλεπικοινωνιακής Απάτης (ΕΦΤΑ) Tηλεπικοινωνιακή Απάτη: Μέθοδοι - Πρόληψη - Προεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Χρήστου Ηλιούδη. Αναπλ. Καθηγητή του Α. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Χρήστου Ηλιούδη. Αναπλ. Καθηγητή του Α. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Χρήστου Ηλιούδη Αναπλ. Καθηγητή του Α. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2016 Πίνακας περιεχομένων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 3 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities

Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Secure Cyberspace: New Defense Capabilities Dimitris Gritzalis November 1999 Υπουργείο Εθνικής Αμυνας Διημερίδα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερευνας Αθήνα, 2-3 Νοέμβρη 1999 Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Towards a more Secure Cyberspace

Towards a more Secure Cyberspace Towards a more Secure Cyberspace Dimitris Gritzalis 1 October 1999 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, 8-10 Οκτώβρη 1999 Πορεία προς έναν ασφαλέστερο Κυβερνοχώρο Δημήτρης Γκρίτζαλης

Διαβάστε περισσότερα

Security and Privacy: From Empiricism to Interdisciplinarity. Dimitris Gritzalis

Security and Privacy: From Empiricism to Interdisciplinarity. Dimitris Gritzalis Security and Privacy: From Empiricism to Interdisciplinarity Dimitris Gritzalis January 2002 COMDEX Greece 2002 Security Forum Αθήνα, Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO, 17 Ιανουαρίου 2002 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων έργου Ιωάννινα, 14/10/2015

Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων έργου Ιωάννινα, 14/10/2015 MIS έργου:346983 Τίτλος Έργου: Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την

Διαβάστε περισσότερα

α/α Φορέα Επωνυμία / Τμήμα του Φορέα Συντομογραφία Είδος του Φορέα Σύντομη Περιγραφή και Λογότυπο του Φορέα

α/α Φορέα Επωνυμία / Τμήμα του Φορέα Συντομογραφία Είδος του Φορέα Σύντομη Περιγραφή και Λογότυπο του Φορέα α/α Φορέα Επωνυμία / Τμήμα του Φορέα Συντομογραφία Είδος του Φορέα 1 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) ΠΑΠΕΙ Πανεπιστήμιο Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change

From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change From e-health to u-health: A semantic - and not syntactic - change Dimitris Gritzalis May 2006 1 o Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση (Digital Health Care 2006) Αθήνα, 29

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Medical Information Systems Security: Memories from the Future. Dimitris Gritzalis

Medical Information Systems Security: Memories from the Future. Dimitris Gritzalis Medical Information Systems Security: Memories from the Future Dimitris Gritzalis March 2006 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και τα Προσωπικά Δεδομένα Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα, 28-29 Μάρτη 2006

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Dimitris Gritzalis, Sotiria Giannitsari, Dimitris Tsagkarakis, Despina Mentzelioti April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές 9 ο

Διαβάστε περισσότερα

DECO DECoration Ontology

DECO DECoration Ontology Πράξη: «Αρχιμήδης ΙΙI Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης» Υποέργο 32 DECO DECoration Ontology Οντολογία και εφαρμογές σημασιολογικής αναζήτησης και υποστήριξης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016

Online Social Networks: Posts that can save lives. Sotiria Giannitsari April 2016 Online Social Networks: Posts that can save lives Sotiria Giannitsari April 2016 Ψηφιακά Κοινωνικά Δίκτυα: Αναρτήσεις που σώζουν ζωές Σωτηρία Γιαννίτσαρη Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Κρίσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis September 2014 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives. Dimitris Gritzalis

Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives. Dimitris Gritzalis Critical ICT Infrastructures Protection: Trends and Perspectives Dimitris Gritzalis April 2005 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Γενικές Αρχές Εθνικής Στρατηγικής για το Απόρρητο και

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής

«Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων» Μια απάντηση στις προκλήσεις στον Τομέα της Πληροφορικής Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ. Μελάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής στην Πληροφορική Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης melas@staff.teicrete.gr Βασικό Πτυχίο 1984, Μαθηματικό Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ηρϊκλειτοσ ΙΙ. Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων

Ηρϊκλειτοσ ΙΙ. Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων Γιαυοροποίηση Υπηρεσιών σε Αρχιτεκτονικές Δικονικών Γικτύων προσανατολισμένων στην Παροτή Υπηρεσιών Υποψήφιος Διδάκτορας Κώςτασ Κατςαλόσ Email: kkatsalis@inf.uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πάτρας NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τρίτη, 24 Μαΐου 2011 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστήμιο Πατρών 10:00-15:30 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Protecting Critical ICT Infrastructures

Protecting Critical ICT Infrastructures Protecting Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis May 2003 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προστασία της Κρίσιμης Υποδομής της χώρας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Μάης 2003 Ασφάλεια Κρίσιμων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα Σεπτέμβριος 2009

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα Σεπτέμβριος 2009 Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα Σεπτέμβριος 2009 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 891 869 E-MAIL: geor@tutors.eap.gr Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

The IT Security Expert Profile

The IT Security Expert Profile The IT Security Expert Profile Dimitris Gritzalis February 2013 1 Ελληνική Αστυνομία 2 ο Συνέδριο Υποδ/νσης Δίωξης Ηλεκ/κού Εγκλήματος «Η ασφαλής πλοήγηση είναι υπόθεση όλων μας» Αθήνα, Φλεβάρης 2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πηγές δεδομένων και μεθοδολογικά εργαλεία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πηγές δεδομένων και μεθοδολογικά εργαλεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πηγές δεδομένων και μεθοδολογικά εργαλεία 244 Πέτρου Πατιά 1. Πηγές δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για την Πολυτεχνική Σχολή και το Α.Π.Θ. Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του Α.Π.Θ. συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

The SPHINX project report Dimitris Gritzalis

The SPHINX project report Dimitris Gritzalis The SPHINX project report Dimitris Gritzalis June 2014 (revised) Εύρωστες Διαδικτυακές Υπηρεσίες: Διάκριση Ανθρώπου ή Μηχανής με Διαδραστικά Ηχητικά Μέσα ΣΦΙΓΞ: Συνοπτική παρουσίαση έργου - Διάχυση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014-2015 ISSN 2357-1225 (print) ISSN 2357-1233 (online) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διαχείριση και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis

Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis Critical Infrastructure Protection: A Roadmap for Greece D. Gritzalis June 2016 Ολιστική Προστασία Κρίσιμων Υποδομών: Ένας Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα Συνάντηση εργασίας Αθήνα, 28 Ιούνη 2016 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Selecting Essential IT Security Projects. Dimitris Gritzalis

Selecting Essential IT Security Projects. Dimitris Gritzalis Selecting Essential IT Security Projects Dimitris Gritzalis July 2003 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Εργα Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (e-gov, e-commerce, e-learning, e-health) Τίτλος Μαθήματος

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (e-gov, e-commerce, e-learning, e-health) Τίτλος Μαθήματος Ηλιούδης Χρήστος Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Ωρες Διδασκαλίας Εξάμηνο Κατηγορία Μαθήματος Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (e-gov, e-commerce, e-learning, e-health) Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάρισα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάρισα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Θ. Καρέτσος Ημερομηνία Γέννησης: 15-4-68 Τόπος Γέννησης: Καρδίτσα Οικογενειακή Κατάσταση: Εγγαμος, 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα

Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα Πολιτιστικό Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ - 9 Νοεμβρίου 2013 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής Εμπειρίες από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι εκείνες που θα ξεκινήσουν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι εκείνες που θα ξεκινήσουν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Επενδυτικού Σχεδίου. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ICT4Growth Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν Ανάπτυξη και Παροχή Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ημερομηνία Λήξης 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνικά / Αγγλικά

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνικά / Αγγλικά ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2610 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20)

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λύκειο Καπανδριτίου (Βαθμός Αποφοίτησης: Άριστα 20) ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Σοφία Ζαπουνίδου 1. Εισαγωγή Η Διαχείριση Γνώσης (ΔΓ) αποτελεί μία νέα προσέγγιση στη διοίκηση οργανισμών, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΔΕΥΣΗ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

From Information Security to Cyber Defense. Dimitris Gritzalis

From Information Security to Cyber Defense. Dimitris Gritzalis From Information Security to Cyber Defense Dimitris Gritzalis December 2010 Από την Ασφάλεια Πληροφοριών στην Προστασία του Κυβερνοχώρου Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης (dgrit@aueb.gr, www.cis.aueb.gr) Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΜΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» OSWINDS RESEARCH GROUP 2015-2016 http://oswinds.csd.auth.gr/pms-theses201516 Ιδιωτικότητα και ανωνυμία σε ανοικτές πλατφόμες Privacy and anonymity

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Cyberwar ante portas : The role and importance of national cyber-defense exercises

Cyberwar ante portas : The role and importance of national cyber-defense exercises Cyberwar ante portas : The role and importance of national cyber-defense exercises Dimitris Gritzalis June 2010 Κυβερνοπόλεμος ante portas. Ο ρόλος και η σημασία των εθνικών ασκήσεων Κυβερνοάμυνας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Υποέργου ΕΠΕΑΕΚ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Υποέργου ΕΠΕΑΕΚ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έργου ΕΠΕΑΕΚ Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Παρουσίαση αποτελεσμάτων Υποέργου Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Αναπλ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Ματσατσίνης Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Φεβρουαρίου - Ιουλίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 30/1-2/2 (Β) 10-13 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρτιτλος. Ονομα. ιδιότητα Αθήνα, Ημ/νια

Υπέρτιτλος. Ονομα. ιδιότητα Αθήνα, Ημ/νια Υπέρτιτλος Ονομα. ιδιότητα Αθήνα, Ημ/νια Αποτελείται από 13 Υποέργα (4 Αυτεπιστασίας/ Ιδίων Μέσων, 7 Ανοιχτής διαδικασίας και 2 Προμηθειών) με συνολικό προϋπολογισμό 7.735.090,00. Η Πράξη: Αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ. Μελάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης melas@staff.teicrete.gr Βασικό Πτυχίο 1984, Μαθηματικό Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Η Σχολή πριν το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» περιελάμβανε τα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική ως γνώση και εργαλείο για τον σύγχρονο μηχανικό. Νικόλαος Μήτρου Καθηγητής, ΕΜΠ

Η Πληροφορική ως γνώση και εργαλείο για τον σύγχρονο μηχανικό. Νικόλαος Μήτρου Καθηγητής, ΕΜΠ Η Πληροφορική ως γνώση και εργαλείο για τον σύγχρονο μηχανικό Νικόλαος Μήτρου (mitrou@softlab.ntua.gr) Καθηγητής, ΕΜΠ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 8 Ιουλίου 2008 Περιεχόμενα Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

MSc in ICT Systems ΠΜΣ Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

MSc in ICT Systems ΠΜΣ Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας MSc in ICT Systems ΠΜΣ Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Μπερμπερίδης Ακαδημαϊκός Βοηθός MSc in ICT Systems MSc in ICT Systems Σε ποιους απευθύνεται;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΡΑΗ 13, ΛΑΡΙΣΑ 2410 551415, κιν. 6942 846

Διαβάστε περισσότερα