ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Θέση: Θεσσαλονίκης Ε-mail: ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδάκτορας Γενικού τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων, Πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1989). European Intensive Programme on Information & Communication Systems Security, SOCRATES/ERASMUS, University of Aegean, ΙΙI. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Αναπλ. Καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών : Λέκτορας (ΠΔ 407/80) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο τμήμα Μηχ. Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης των μαθημάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων στο μεταπτυχιακό και προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών : Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80), στο Παν. Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης των μαθημάτων «Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα» και «Ιατρική στο Διαδίκτυο». Σελ. 1/19

2 2009 σήμερα: Ερευνητής του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ΙΒΕΤ) : Επίκουρος ερευνητής του Κέντρου Τεχνολογίας Θεσσαλίας : Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας. με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του μαθήματος «Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων». ΙV. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΕΥΘΥΝΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ : Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Υπολογιστών του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Αναπλ. Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου» του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Μέλος συμβουλίου του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Μέλος της επιτροπής Προγραμματισμού Και Υποδομής Του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Υπολογιστών του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Μέλος της επιτροπής Μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2009: Μέλος της επιτροπής του φοιτητικού διαγωνισμού πληροφορικής του τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής και τεχνικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Λάρισας : Υπάλληλος σε Θέση ΠΕ πληροφορικής στο ΤΕΙ V. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι γνωστικές περιοχές ενδιαφέροντος και έρευνας εντοπίζονται στην ασφάλεια δεδομένων, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών Διαδικτύου. Σελ. 2/19

3 Ενδεικτικά στο επίκεντρο της ερευνητικής μου δραστηριότητας βρίσκονται μοντέλα και πολιτικές ασφάλειας δεδομένων καθώς και πρωτόκολλα, μηχανισμοί και τεχνολογίες ασφάλειας διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Οι τρέχουσες ερευνητικές μου δραστηριότητες επικεντρώνονται στην Υπολογιστική νέφους (cloud computing), στη διεξοδική διερεύνηση παραβιάσεων ασφάλειας (digital forensics), στις τεχνολογίες ασφάλειας υπηρεσιών Διαδικτύου (WS security) με ιδιαίτερη έμφαση σε μηχανισμούς και τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης και προσδιορισμού ταυτότητας σε διαδικτυακές υπηρεσίες. VΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ VΙ.1 Διατριβές «Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων», Χρ. Ηλιούδης, Διδακτορική Διατριβή, Γενικό τμήμα Πολυτεχνικής σχολής - ΑΠΘ Η διατριβή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στo σχεδιασμό και ανάπτυξη ασφαλών Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη πολιτικών ασφάλειας στο Διαδίκτυο και η πρόταση πολιτικών ελέγχου πρόσβασης για ένα τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο γίνεται χρήση τεχνολογιών ασφάλειας περιμετρικής άμυνας και τα δεδομένα των υπηρεσιών έχουν τη μορφή και οργάνωση ημιδομημένων - XML δεδομένων. Με την διατριβή αυτή επιχειρείται η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Η κύρια συνεισφορά της συνίσταται στην ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου ορισμού Διαδικτυακών πολιτικών ασφάλειας και στον ορισμό μιας πολιτικής ασφάλειας για διαδικτυακές υπηρεσίες που λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογίες ασφάλειας περιμετρικής άμυνας τύπου Firewall. Επιπλέον ως συμβολή της Διατριβής λογίζεται και ο ορισμός πολιτικής ασφάλειας για Ημιδομημένα - XML δεδομένα, η χρήση της XML ως μια γλώσσας ορισμού μοντέλων ασφάλειας και η πειραματική εφαρμογή των παραπάνω στο περιβάλλον των Διαδικτυακών XML Πληροφοριακών Συστημάτων υγείας. VΙ.2 Δημοσιεύσεις σε κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Σελ. 3/19

4 Β. 1 PAPANIKOLAOY, C. ILIOUDIS, V. VLACHOS, P. CHATZIMISIOS, chapter «privacy issues in social networks in book for «Social Network Engineering for Secure Web Data and Services», editors: L. Caviglione, M. Coccoli, A. Merlo, by IGI- Global, Β.2 ΠΑΓΚΑΛΟΣ Γ., ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡ., συγγραφή του κεφ. «digital forensics» του βιβλίου Κ. Λαμπρινουδάκης, Λ. Μήτρου, Σ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας. «Προστασία της Ιδιωτικότητας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Τεχνικά και Νομικά Θέματα» Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, Β.3 ΠΑΓΚΑΛΟΣ Γ., ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡ., συγγραφή του κεφ. 18 «Η κρυπτογραφία μετά τους κβαντικούς υπολογιστές» του βιβλίου Mike Burmester, Στέφανος Γκρίτζαλης, Σωκράτης Κάτσικας, Βασίλης Χρυσικόπουλος, Σύγχρονη Κρυπτογραφία: Θεωρία και Εφαρμογές», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, VI.3 Δημοσιεύσεις Άρθρων σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση J.11 A. PAPANIKOLAOU, V. VLACHOS, A. VENIERIS, C. ILIOUDIS, K. PAPAPANAGIOTOU, A. STASINOPOULOS, A framework for teaching network security in academic environments, Journal Information Management and Computer Security, ISSN: (4): , 2013, DOI: /IMCS , J.10 S. VELOUDIS, D. BALTATZIS, C. ILIOUDIS, G PANGALOS, A Formal Framework To Support Dynamic Authorizations For On Line Collaborative Environments, International Journal of Computational Science and Engineering (IJCSE) Special Issue on: «Future Trends in Security Issues in Internet and Web Applications», ISSN (Online): ISSN (Print): J.9 VAFEIADIS, A. PAPANIKOLAOU, C. ILIOUDIS, S. CHARCHALAKIS, Real-Time Network Data Analysis Using Time Series Models, Simulation Modeling Practice and Theory, ELSEVIER ISSN: X. Volume 29, December 2012, Pages , J.8 ALEXANDROS ZAHARIS, ADAMANTINI I. MARTINI, CHRISTOS ILIOUDIS AND MICHAEL RACHAVELIAS, Hiding illegal content in the SWF format and spreading through social network services: a legal approach, The Journal Σελ. 4/19

5 Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, Vol. 7, 2010 ISBN (one volume/year). J.7 IOANNIS MAVRIDIS, ANDREAS MATTAS, IOANNIS PAGKALOS, ISABELLA KOTINI, CHRISTOS ILIOUDIS. Supporting Dynamic Administration of RBAC in Webbased Collaborative Applications during Run-time International Journal of Information and Computer Security (IJICS), Special Issue on: Data and Application Security, Vol. 2, No.4 pp J.6 MATTAS A., MAVRIDIS G., ILIOUDIS C., PANGALOS I., DARBAC: Dynamically Administering Role Based Access Control, Journal WSEAS Transactions On Information Science & Applications, Issue 10, Volume 3, October 2006 ISSN , pp J.5 ILIOUDIS C. AND PANGALOS G., Development of an Internet Security Policy for Health Care Establishments, journal Medical Informatics & The Internet in Medicine, Taylor & Francis, ISSN , Vol. 26, pp J.4 PANGALOS G, MAVRIDIS G, ILIOUDIS, C., GEORGIADIS, C., Developing a Public Key Infrastructure for a Secure Regional e-health Environment, Journal METHODS INF MED (2002) Vol 41, Issue 5, pp J.3 ILIOUDIS C, PANGALOS G. A framework for an Institutional High Level Security Policy for the Processing of Medical Data and their Transmission through the Internet, Journal of Medical Internet Research 2001; 3(2):e14. J.2 ILIOUDIS C., KONTOGIORGIS A., GEORGIADIS C., PANGALOS G., MAGLAVERA S., KAGGELIDES K., "Web-based e-procurement Mechanism in the Healthcare Marketplace", extended abstract in INT J TECHNOLOGY & HEALTH CARE (2002) Vol. 10, No. 6, pp J.1 ILIOUDIS C., GEORGIADIS C., AND PANGALOS G., "Security Issues for XML-based Health Information Systems", extended abstract in INT J TECHNOLOGY & HEALTH CARE (2002) Vol.10, No. 6, pp VI.4 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές C.22 Alkiviadis Tsimpiris, Dimitris Kugiumtzis, Anastasios Drosou, Christos Ilioudis, George Pangalos, Dimitrios Tzovaras, «Geometrical facial feature selection for person identification», In proceeding of: 16th International Conference on Σελ. 5/19

6 Information Fusion (FUSION), 2013, At Istanbul, Turkey, Volume: vol., no., pp.730,735, 07/2013; DOI:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber= &isnu mber= C.21 Veroniki Stamati-Koromina, Christos Ilioudis, Richard Overill, Christos K. Georgiadis, and Demosthenes Stamatis Insider threats in corporate environments: a case study for data leakage prevention. In Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics (BCI 12). ACM, New York, NY, USA, C.20 Nikos Vesyropoulos, Christos K. Georgiadis, and Christos Ilioudis. Analyzing the selection and dynamic composition of web services in e-commerce transactions. In Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics (BCI 12), ACM, New York, NY, USA, DOI= / C.19 CHRISTOS A. ILIOUDIS, ZOE DAILIANA, THANOS FEVGAS, KIKI THEODOROU AND KONSTANTINOS MALIZOS, An Innovative e-health Network for collaboration on emergency cases, 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2010), Greece, 2010, C.18 G. PANGALOS, C. ILIOUDIS, I. PAGKALOS, The Importance of Corporate Forensic Readiness In The Information Security Framework, 19th IEEE international Workshops on enabling technologies infrastructures for collaborative enterprises, WETICE C.17 A. MARTINI, A. ZAHARIS, C. ILIOUDIS, Data Hiding in the SWF Format and Spreading through Social Network Services, Digital Forensics & Incident Analysis (WDFIA 09), Athens 2009 C.16 SAMARAS A., PANGALOS G., ILIOUDIS C., PAGKALOS I, Using nature and bio-inspired technologies for building innovative proactive security mechanisms, PCI 2009, IEEE Computer Society, Cyprus 2009 C.15 A. MARTINI, A. ZAHARIS, C. ILIOUDIS, Detecting and Manipulating Compressed Alternate Data Streams in a Forensics Investigation, Digital Forensics & Incident Analysis ESORICS 2008 (ACM), Spain Σελ. 6/19

7 C.14 A. PAPANIKOLAOU, ILIOUDIS C, C. GEORGIADIS, E. Pimenides, The importance of biometric sensor continuous secure monitoring, The International Conference on Digital Information Management (IEEE) 2008, London, UK. C.13 ILIOUDIS C., BALTATZIS D., PANGALOS G, Securing HealthGrid Environments, SECRYPT 2007 the International Conference on Security and Cryptography, Spain. C.12 ILIOUDIS C, PAGKALOS I., S. KORTESIS, G. PANGALOS, An experimental use of advanced smart card technology for improving access to national health care systems, EMMIT 2007, 3rd international conference on medical informatics and telemedicine, 2007, Mangalia, RO. C.11 MATTAS A., MAVRIDIS G., ILIOUDIS C., PANGALOS I., Dynamic Access Control Administration for Collaborative Applications, 10 th WSEAS International Conference on communications and computers: Security in Intelligent Communications Networks, Athens 2006 C.10 PANGALOS G, BALTATZIS D., ILIOUDIS C. AND PANGALOS I., Securing Grid Computing Based Business Environments, 4th International Conference "New Horizons in Business, Industry and Education", Corfu, Greece, 2005, pp C.9 ΒALTATZIS D., KORTESIS S., GEORGIADIS C., ILIOUDIS C., PANGALOS G., Using RBAC for the mobile agent authorization problem, International Network Conference, INC2004 Plymouth, UK, 2004, pp C.8 KAGGELIDES K, T. KONTOGIORGIS, ILIOUDIS C, THIENPONT G., WATHELET B., KARKALETSIS K., 2003, Applying an e-procurement Healthcare system in the proceedings of Building the Knowledge Economy, IOS Press, conference e-business and e- Work, Bologna, Italy, pp C.7 PANGALOS G., BALTATZIS D., GEORGIADIS C., KORTESIS S., ILIOUDIS C., Security issues of electronic democracy: the use of mobile agents, conference e-democracy: Information Society and Privacy, Athens 2003, pag C.6 ILIOUDIS C, T. KONTOGIORGIS,G. PANGALOS, ET. ALL OPUS: Optimal Public Procurement in the Healthcare marketplace, in the proceedings of Challenges and Achievements in e-business and e-work, e-2002 Annual Conference, PRAGUE, CZECH REPUBLIC, 2002, pp Σελ. 7/19

8 C.5 ILIOUDIS C, T. KONTOGIORGIS, C. GEORGIADIS, G. PANGALOS, S. MAGLAVERA, K. KAGGELIDES, 2002, Web based e-procurement mechanism in the healthcare marketplace', MEDNET 2002, the 7th Annual World Conference on the Internet and Medicine. C.4 CHRISTOS ILIOUDIS, GEORGE PANGALOS AND A. VAKALI, 2001, Security Model for XML Data, International Conference on Internet Computing-IC'2001, Las Vegas, Nevada, USA, 2001, pag C.3 ILIOUDIS, C. AND PANGALOS, G., 2000, Secure transmission of medical data through the Internet using XML Technology, in proceedings of the International Workshop on Emerging Issues in Computer and Systems Sciences, Stockholm, Sweden, September C.2 ILIOUDIS, C. AND PANGALOS, G., 2000, Development of a High Level Security Policy (HLSP) for the Processing of Medical Data and their Transmission Through the Internet, MEDNET 2000, 5TH WORLD CONGRESS ON THE INTERNET IN MEDICINE, BRUSSELS. C.1 ILIOUDIS, C. and PANGALOS, G., 1999, Security issues for Web based Electronic Health Care Record, in proceedings of the Third European Conference On Electronic Health Records (EuroRec 99), Seville, Spain, pag VI.5 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια μετά από πρόσκληση (Ενδεικτικά) Χρ. Ηλιούδης, Πολιτική ασφάλειας με τη χρήση Firewalls, ημερίδα για την "ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών", Αθήνα 2001 Γεωργιάδης Χ., Πάγκαλος Γ., Ηλιούδης Χ. και Μαυρίδης Ι., "Πληροφορικός Αναλφαβητισμός και Ασφαλής Χρήση Υπολογιστών: Ποιός, Τι και Πότε Απειλεί τα Σχολικά Εργαστήρια", Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος Ηλιούδης Χρήστος, Τεχνολογίες αιχμής στην Τηλεϊατρική, στρογγυλή τράπεζα ηλεκτρονική υγεία, 1 ο συνέδριο επιστημόνων φροντίδας χρονίων πασχόντων, Λάρισα V 5. Κριτής, μέλος επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια Σελ. 8/19

9 Από το 2003 έως σήμερα συμμετέχω ως κριτής ή μέλος επιστημονικής επιτροπής σε μία σειρά συνέδρια. Ενδεικτικά αναφέρονται: Κριτής (reviewer) στο περιοδικό Computer Standards & Interfaces το 2009 Κριτής στο ICADIWT 2009 Κριτής (external reviewer) στο International Conference on Database and Expert Systems Applications DEXA 2003 (16 th ), 2004 (17 th ), 2005 (18 th ), 2006 (19 th ) και 2007 (20 th ), 2008 (21 th ), 2009 (22 th ), 2010 (23 th ), Technical Program Committee of the Workshop on multimedia applications over Wireless Networks (mediawin 2006) and (MediaWin 2007), European Wireless Conference (EW 2006, EW 2007) Κριτής (external reviewer) στο ARCS'06: Architecture of Computing Systems Frankfurt/Main (Germany), VΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η εκπαιδευτική μου εμπειρία περιλαμβάνει πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία τόσο σε μεταπτυχιακά όσο και σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε μαθήματα της περιοχής της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων. Αναλυτικότερα: VΙ.1 Διδακτική εμπειρία σε Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ : Αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του μαθήματος «Ασφάλεια Διαδικτυακών συστημάτων», στο μεταπτυχιακό Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου του τμήματος Μηχ. Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ407/80) με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του μαθήματος «Ασφάλεια πληροφοριών και κρυπτογραφία», στο μεταπτυχιακό του τμήματος Μηχ. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Παν. Θεσσαλίας : Εισηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ: Σύγχρονες Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Παν. Αιγαίου στην ενότητα της ασφάλειας δεδομένων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σελ. 9/19

10 : Εισηγητής στο Διαμεταπτυχιακό πρόγραμμα «Applied Informatics & Multimedia» σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στην ασφάλεια στα πλαίσια του Socrates Jointed Development of European Degrees and Intensive Programme : Επικουρική διδασκαλία στο μάθημα «Ασφάλεια Πληροφοριών Υγείας» για το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση Πληροφοριών Υγείας Πληροφορική Υγείας», Παν. Αθηνών : Επικουρική διδασκαλία στο μάθημα «Ασφάλεια Συστημάτων» για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Π.Θ. «Ιατρική Πληροφορική». Σελ. 10/19

11 VΙ.2 Διδακτική εμπειρία σε Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών AEI VI.2-1 Διδακτική εμπειρία σε ΤΕΙ 2007 σήμερα: Αναπλ καθηγητής στο τμήμα πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «εισαγωγή στην πληροφορική» και «ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων» και «Διαδικτυακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» : Επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας. με αυτόνομη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης του μαθήματος «Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων» : Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Διοίκησης Επιχ. του ΤΕΙ Λάρισας στην Πληροφορική : Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στoν προγραμματισμό : Εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Διοίκησης Επιχ. του ΤΕΙ Λάρισας στον Προγραμματισμό VI.2-2 Διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμια : Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80), στο Παν. Θεσσαλίας, τμήμα Μηχ.. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης τα μαθήματα: «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων», «Ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνιών» και «Τεχνολογίες web» : Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80), στο Παν. Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής με αυτοδύναμη διδασκαλία και ευθύνη σχεδιασμού και οργάνωσης τα μαθήματα «Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα» και «Ιατρική στο Διαδίκτυο» : Επικουρική Διδασκαλία ασκήσεων του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ στο Γενικό τμήμα της Πολυτεχνικής σχολής, ΑΠΘ : Επικουρική Διδασκαλία ασκήσεων Βάσεων Δεδομένων και πακέτα Η/Υ στο Γενικό τμήμα της Πολυτεχνικής σχολής, ΑΠΘ. VΙ.3 Μονογραφίες εκπαιδευτικό υλικό Σελ. 11/19

12 Εγκεκριμένες Διδακτικές Σημειώσεις, «Ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων», Χρήστος Ηλιούδης, τμήμα Μηχ. Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Παν. Θεσσαλίας, Εγκεκριμένες Διδακτικές Σημειώσεις, «Internet medicine», Χρήστος Ηλιούδης, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας, Εγκεκριμένες Διδακτικές σημειώσεις, «Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων», Χρ. Ηλιούδης, τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας, 2005 VΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συμμετοχή ως ερευνητής στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα, σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης Ασφαλών Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων και ασφάλειας δεδομένων: VΙΙ.1 Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα 1. e-sens ( Electronic Simple European Networked Services ), May 2013.The e-sens ( Electronic Simple European Networked Services ) project is a new Large Scale Pilot to be launched within the ICT Policy Support Programme (ICT PSP), under the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). The aim of the project is to develop an infrastructure for interoperable public services in Europe. It will support the creation of a Digital Single Market by facilitating the delivery and usuage of electronic public services. More 2. HUMABIO στα πλαίσια του προγράμματος IST, ΑΠΘ, με αντικείμενο τη μελέτη νέων βιομετρικών αλγορίθμων και διαδικασιών πιστοποίησης ταυτότητας σε συνδυασμό με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στον τομέα των βιομετρικών πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της ασφάλειας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και ιδιαίτερα σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα με πολύ αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας. 3. NetCards (αξιοποίηση των τεχνολογιών smart cards και δικτύων υπολογιστών για την ηλεκτρονικοποίηση των Ευρωπαϊκών καρτών υγείας), στα πλαίσια του προγράμματος IST, ΑΠΘ, με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ασφαλών Διαλειτουργικών συστημάτων με τη χρήση έξυπνων καρτών υγείας για την αυθεντικοποίηση των χρηστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σελ. 12/19

13 4. OPUS, στα πλαίσια του προγράμματος ISΤ, ΕΛΚΕΑ ΠεΣΥ Θεσσαλίας, με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών στο Web 5. MOBI-DEV (Χρήση κινητών υπολογιστικών συσκευών σε εφαρμογές υγείας) στα πλαίσια του προγράμματος IST, Α.Π.Θ , με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό συστημάτων πρόσβασης σε ιατρικές πληροφορίες με τη χρήση κινητών συσκευών και τεχνολογιών αιχμής στην ασφάλεια 6. Intranet Health Clinic (IHC), στα πλαίσια του προγράμματος IST, Α.Π.Θ., με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός Ασφαλούς Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος ιατρικών δεδομένων 7. GAIA (Generic Architecture for Information Availability), στα πλαίσια του ACTS, 1997, Α.Π.Θ.. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας γενικής αρχιτεκτονικής για τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διατίθενται προς εμπορική εκμετάλλευση με ασφαλή τρόπο στην κοινωνία των πληροφοριών VΙΙ.2 Συμμετοχή σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα 1. BIOTAYTOTHTA, Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» , με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού οντοτήτων με χρήση πολλαπλών βιομετρικών χαρακτηριστικών ενσωματωμένων σε έξυπνες κάρτες (Κοινοπραξία 8 εταίρων με Επικεφαλής ΙΠΤΗΛ, ΕΚΕΤΑ). 2. «Development Of Educational Simulation-Based Modules And Computer Applications In Food Process Engineering» ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, , κύριος ερευνητής με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδραστικού διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 3. Μελέτη εφαρμογής πιλοτικού έργου έξυπνων καρτών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, 2007 ΑΠΘ, με αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της χρήσης της έξυπνης κάρτας ως μεθόδου αυθεντικοποίησης σε ένα ολοκληρωμένο ασφαλές διαλειτουργικό πληροφοριακό σύστημα στην κοινωνική ασφάλιση 4. Προηγμένες Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, ΕΠΕΑΕΚ 2005 ΤΕΙ/Λ, με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων Σελ. 13/19

14 5. Τεχνική και διοικητική ωρίμανση του έργου «Πληροφοριακό σύστημα υγείας Θεσσαλίας», στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωνία της πληροφορίας, ΑΠΘ 2004, με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας για τη Θεσσαλία το οποίο Το έργο θα λειτουργεί με ασφάλεια πάνω από δημόσια δίκτυα και θα μπορεί να διασυνδέεται με άλλα συστήματα μέσω πρωτοκόλλων ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων 6. Διόσκουροι (δίκτυο κατάρτισης και εκπαίδευσης σε προηγμένες υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής), Κέντρο Τεχνολογίας Θεσσαλίας, στα πλαίσια του προγράμματος ανταγωνιστικότητα, με αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες προσανατολισμένες στην υγεία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και τις στρατιωτικές εφαρμογές. Η συμμετοχή μου είχε ως αντικείμενο το σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού στην ασφάλεια δεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών. 7. Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες ΠΗΓΑΣΟΣ ΝΕΤ ΙΙ, ΤΕΙ/Λ. Αντικείμενο της συμμετοχής μου στο έργο ήταν η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου στην περιοχή της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων. VΙΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Στα πλαίσια καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων πήρα μέρος ως συγγραφέας - μελετητής σε μια σειρά από παραδοτέες μελέτες, όπως: Optimal Public Procurement in the Healthcare marketplace, IST-33464, Παραδοτέα «Pilot Environment Definition», «Evaluation Criteria», «Trial specification and evaluation report» Telematics Applications Program, Project INTRANET HEALTH CLINIC, παραδοτέα «Identification and analysis of security requirements», «Proposed Technical Measures» HUMABIO, παραδοτέο «Databases and Security: Identity management and biometric information interchange». Μελέτη εφαρμογής πιλοτικού έργου έξυπνων καρτών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, Παραδοτέο «Μελέτη Καταγραφής Υφιστάμενης Κατάστασης» Τεχνική και Διοικητική ωρίμανση του έργου «Πληροφοριακό Σύστημα υγείας Θεσσαλίας», παραδοτέα «αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης», και «μελέτη Σελ. 14/19

15 συμβατότητας και διασυνδεσιμότητας των εγκαταστημένων τεχνολογιών πληροφορικής». Κύριος συγγραφέας Τεχνικού Δελτίου «Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ΚτΠ του ΠεΣΥ Θεσσαλίας: προγραμματιζόμενες δράσεις », Μέτρο 2.6, Κοινωνία της Πληροφορίας Κύριος συγγραφέας Τεχνικού Δελτίου «Υπηρεσίες και δίκτυα υποδομών Τηλεϊατρικής, περιφερειακά δίκτυα Υπηρεσιών και εξασφάλιση πρόσβασης στην Ιατρική γνώση», Μέτρο Δράσεις Κοινωνίας της Πληροφορίας Κύριος συγγραφέας Τεχνικού Δελτίου «Καινοτόμες Εφαρμογές και Υπηρεσίες Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στις μονάδες πρόνοιας του ΠεΣΥΠ Θεσσαλίας», Μέτρο 2.4 Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Και Καινοτόμες Ενέργειες Σελ. 15/19

16 ΙΧ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Independent expert for the ad hoc Working Groups of European Network and Information Security Agency, - ENISA, (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) Από τον 9/2004 έως σήμερα είμαι Επίκουρος ερευνητής του Κέντρου Τεχνολογίας Θεσσαλίας, με συμμετοχή σε ερευνητικά, μελετητικά και αναπτυξιακά έργα Mέλος της ομάδας Διοίκησης έργου «Υγεία για τον Πολίτη» με υπουργική απόφαση, με αντικείμενο το σχεδιασμό και οργάνωση δομών Υπηρεσιών Υγείας για τη Θεσσαλία, Είμαι μέλος του Ινστιτούτου Καρκίνου «Παπανικολάου» με την ιδιότητα του ερευνητή - εμπειρογνώμονα και αντικείμενο τη μελέτη του Πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των δράσεων ενημέρωσης του Ινστιτούτου. Από το , εντεταλμένος σύμβουλος του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας (ΠεΣΥ) Θεσσαλίας ως επικεφαλής σχεδιασμού έργων πληροφορικής του συστήματος υγείας της Θεσσαλίας. Χ. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Από 2/2004 έως τον 10/2007 ήμουνα Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής και τεχνικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Λάρισας. Ως Διευθυντής πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας, έχω πάρει μέρος σε μια σειρά μελετών έργων πληροφορικής για τις ανάγκες του ιδρύματος καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης αντίστοιχων έργων Σελ. 16/19

17 ΧΙ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ως Λέκτορας με σύμβαση (ΠΔ 407/80) στο τμήμα Μηχ. Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Παν. Θεσσαλίας επιβλέπω διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην περιοχή της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων. Ενδεικτικά κατά τα ακ. Έτη έχω επιβλέψει τις παρακάτω διπλωματικές εργασίες: «Αυθεντικοποίηση χρηστών με Έξυπνες Κάρτες σε Open Card Framework» «Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστικής Πλέγματος» «Σύστημα προσδιορισμού εισβολέων (Intrusion Detection System) Κοινωνική μηχανική (social engineering)» «Διαχείριση Εμπιστοσύνης στο Διαδίκτυο» «Κατανεμημένες Επιθέσεις Άρνησης Εξυπηρέτησης (Denial of Service Attacks - DoS) και αλγόριθμοι προσδιορισμού της πηγής επίθεσης» «Πλαίσιο ανάπτυξης σχεδίου ασφάλειας για παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών» «Ανάπτυξη μηχανισμού προσδιορισμού επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής στο web» «Πλαίσιο διερεύνησης εξιχνίασης παραβιάσεων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων» Ως επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του ΤΕΙ Λάρισας επιβλέπω πτυχιακές εργασίες στην περιοχή της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ασφαλή Διαχείριση Δικτύων μέσω Web SNMP Αυθεντικοποίηση Ασύρματων Δικτύων Σχεδίαση & υλοποίηση ασφαλούς συστήματος βάσεων δεδομένων στο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικό εμπόριο με eb-xml Υλοποίηση υποδομής δημοσίου κλειδιού (PKI) Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ιδιωτικού Εικονικού Δικτύου Τεχνολογίες ασφαλούς Προώθησης και ανάκτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο Secure m-commerce Στεγανογραφία: Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας Java security Σελ. 17/19

18 ΧΙΙ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ - ετεροαναφορές (citations) ΧΙΙ.1 Σε επιστημονικά περιοδικά Όπως προκύπτει από την αναζήτηση ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο, υπάρχουν οι παρακάτω αναφορές: Η δημοσίευση [Security Model for XML Data, IV.6. Νο7] έχει αξιοποιηθεί: Yu, Srivastava, Lakshmanan, Jagadish, A compressed accessibility map for XML, ACM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS, JUN 2004, VL 29,IS 2 pp363. Η δημοσίευση [Developing a Public Key Infrastructure for a Secure Regional e-health Environment, IV.5. Νο2] έχει αξιοποιηθεί: Klar R, Selected impressions on the beginning of the electronic medical record and patient information, METHOD INFORM MED 43 (5): Podichetty V, Penn D, The progressive roles of electronic medicine: Benefits, concerns, and costs, AM J MED SCI 328 (2): AUG 2004 Takeda H, Matsumura Y, Kuwata S, et al., An assessment of PKI and networked electronic patient record system: lessons learned from real patient data exchange at the platform of OCHIS (Osaka Community Healthcare Information System), INT J MED INFORM 73 (3): Η δημοσίευση [Development of an Internet Security Policy for Health Care Establishments IV.5. Νο2] έχει αξιοποιηθεί: Pereira, Castro, et. Al., Construction of a system for the access, storage and exploitation of data and medical images generated in radiology information systems (RIS) Journal Medical Informatics & Internet Medicine, SEP 2002, VL 27, IS 3. Η δημοσίευση [A framework for an Institutional High Level Security Policy for the Processing of Medical Data and their Transmission through the Internet IV.5. Νο4] έχει αξιοποιηθεί: Yanjiang Yang, Feng Bao, Robert DengY Yang, F Bao, R Deng, Secure an Imagebased Simulated Telesurgery System, IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS, 2003 Σελ. 18/19

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 0 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΑΓΚΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΓΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επίκ. Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής, Ιονίου Πανεπιστημίου Γνωστικό αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας. Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία. Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας. Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία. Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πέτρος Θεοχάρη Λάμψας Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 18 Αυγούστου 1970, Αθήνα Διεύθυνση κατοικίας : Αντικύρας 38, 35100, Λαμία Τηλέφωνο : 22310 36352 (οικίας), 697-7350597 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα

Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Δ. Τσελίκα Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τέρμα οδού Καραϊσκάκη, Τρίπολη, ΤΚ 22100. Τηλ: 2710 372216 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΓΚΟΡΤΖΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 0 P age 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διευθύνσεις Αγίου Βασιλείου 10, Ρίο Αχαΐας Επικοινωνία +30-2610990413 Κινητό:+30-6944184879 e-mail: gortzis@med.upatras.gr Ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Κλειώ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σγουροπούλου ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας Υπεύθυνη Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Βασίλειος Κώστογλου Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIKΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΠΕΣΣΗΣ BA, MA, PhD, MCPHC, MIEEE, FBCS, FHEA

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIKΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΠΕΣΣΗΣ BA, MA, PhD, MCPHC, MIEEE, FBCS, FHEA ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ NIKΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΠΕΣΣΗΣ BA, MA, PhD, MCPHC, MIEEE, FBCS, FHEA ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 1. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αντωνίας Κ. Στεφανή Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά Στοιχεία Επώνυµο: Στεφανή Όνοµα : Αντωνία Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Αικατερίνη Ηµεροµηνία Γέννησης : 18 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Παπαθεοδώρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ B.Sc., M.Sc., Ph.D. Καθηγητής Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής Πρόεδρος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή g Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εμπειρία Θέσεις Διοίκησης Σεπ 2010 - τώρα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας) Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb. Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University, Department of Information

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ο Υ Δ Ρ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ Σ. Γ Κ Α ΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ... 2 ΒΙΒΛΙΑ... 3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ονοµα ΝΙΚΗΤΑΣ Ονοµα Πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τόπος & Ηµερ. Γέννησης ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 Στρατιωτικές υποχρεώσεις ΕΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ nnk@teiath.gr ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών. Θαρρενός Μπράτιτσης Βιογραφικό Σημείωμα

Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών. Θαρρενός Μπράτιτσης Βιογραφικό Σημείωμα Ελληνική Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα Νηπιαγωγών Βιογραφικό Σημείωμα Φλώρινα Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικές πληροφορίες... 3 2. Τρέχουσα Επαγγελματική Θέση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδημαϊκές Θέσεις... 3 2.1 Πλήρους Απασχόλησης (Full-time Posts)... 3 2.2 Μερικής Απασχόλησης (Part-time and

Διαβάστε περισσότερα